Young Potential Program

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Young Potential Program"

Transcriptie

1 Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial

2 Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor haar mese. E zet dus de juiste persoo op de juiste plek. Spot u joge talete i uw bedrijf? Laceer he met het Youg Potetial Program: het startschot voor uw maagers va morge. Zo geeft u iet allee uw professioals maar ook uw bedrijf ee stevige duw i de rug. Wat uw ihouse expertise stijgt, e u profileert u als ee iovatieve werkgever die ivesteert i zij mese. Ervarig i stroomversellig Ervarig: alle youg potetials wille het. Nu, veel e sel. Terwijl dat jare vergt... Niet? Het Youg Potetial Program gooit he i ee stroomversellig. Wat i vijf dage worde ze odergedompeld i liefst zes domeie: 1. Self-assessmet: profielbepalig met Isights Discovery 2. Self-leadership: commuicatiestijl e werkorgaisatie 3. Leadershipskills: start to lead, start to coach 4. Persoal impact: omgaa met weerstad e ispirered overtuige 5. Itrapreeurship: iovatie iitiëre e owership opeme 6. Projectmaagemet: aapak, rapporterig e commuicatie De deelemers gaa aa de slag met praktische modelle, tussetijdse opdrachte e hu eige verbeterproject, dat ze op het eide va de rit aa de groep, de coaches e - idie mogelijk - hu leidiggevede presetere. Vrage of opmerkige? Gude Verhaert Projectmaager Kluwer Opleidige Tel.: Doelgroep joge professioals met doorgroeipotetieel ethousiaste krachte met mistes drie jaar professioele werkervarig Ervarig i leidiggeve is iet vereist.

3 Youg Potetial Program: A kickstart for your ext career level Dag 1 > 4 ovember 2014 Izicht i jezelf Self-assessmet Isights Discovery methodiek Bepalig va het eige profiel Self-leadership Profielherkeig (bij adere) Verbidede commuicatie Stressbeheersig & werkorgaisatie Itroductie va het persoolijk project Dag 2 > 19 ovember 2014 Ik i iteractie met de ader Leadership skills Start to Lead / Start to Coach (H)erkee va eige leiderschapsstijl sterktes e valkuile Belag va feedback geve e krijge STAR-Methodiek Chagemaagemet Hoe omgaa met weerstad i projectcotext? Mese ispirere e aazette tot actie Chage maagemet stappepla De kracht va persoal impact Commuicate to lead: vergroot de impact va uw boodschap Beïvloede e overtuige Oderhadeligsmodel Sellig your idea Aapasse aa de commuicatiestijl va de ader Tool tot resultaatgericht etwerke Visie-oefeig e presetatievaardighede Dag 3 > 20 ovember 2014 Residetiële learig experiece Workshop I: Taletdevelopmet Workshop II: Leadership 2.0 Workshop III: Persoolijke projectpitch e voorstellig Allee gaat u sel, same raakt u verder is meer da 2. Dat was het uitgagsput va Kluwer-projectmaager Gude Verhaert. Dus odigde ze hr- e L&D-experts uit voor ee crowddevelopmetsessie. Het resultaat? De krijtlije va het Youg Potetial Program. Ee opleidig die bouwt op de ieuwste leermethode, die joge werkkrachte biedt wat ze zoeke, e die maagers de kas geeft om het talet i hu oderemig te otwikkele. Wat allee gaat u wel sel, maar same rake we veel verder.

4 Dag 4 > 12 december 2014 Ik, de ader e de orgaisatie Itrapreeurship Iovatieproces: iitiëre va cotiue e radicale verbeterige Performace: actie- e resultaatsplae koppele aa iovatie Projectmaagemet Projectmatig werke Rapporterig e feedback Beslissigsmethodiek Dag 5 > 18 december 2014 Projectvoorstellig Voormiddag: optimalisatie e coachig Namiddag: voorstellig persoolijke projecte Lere va peers Het Youg Potetial Program focust op professioals die staa te trappele om te groeie, e elkaar motivere om te prestere. Dag twee e drie zij residetieel: de groep verblijft op ee exclusieve e ispirerede locatie, voor itesieve workshops, coachigs e peer reviews. Lere doe ze dus et zo goed va hu peers: zo bouwe ze ook hu professioele etwerk uit. Cocrete verbeterig Uw youg potetials kere terug met ee idrukwekkede professioele bagage. Bovedie brege ze ook ee cocrete meerwaarde mee: hu soloproject. De rode draad door de opleidig. De opdracht? Werk ee verbeterig/iovatie uit voor uw oderemig. Ee duidelijke wi-wi. Zowel voor de oderemig als voor de traiees. I professioele hade Roy Frickx bouwde zij people skills op als lijmaager, hr-director e COO i ee multiatioale omgevig. Als freelacetraier e cosultat begeleidt hij maagers e teamleiders aar krachtig leiderschap e ee sterkere commuicatie. E coacht hij he bij chagemaagemet e strategie-implemetatie. José Hedrikx heeft ee ruime iteratioale maagemet ervarig, zowel i idustriële als i diestverleede sectore. Haar focus ligt i het opstarte e uitbouwe va projecte i ew busiess e het bedeke, begeleide e implemetere va veraderig- e optimalisatietrajecte. Ze is gecertificeerd traier e verzorgt top maagemet traiige op het gebied va leiderschap, verkoop, presetatietechieke, persoolijke otwikkelig e commuicatie. Daaraast heeft zij ee ruime ervarig i coachig e metorig va bedrijfsleiders e hogere kaderlede.

5 Youg Potetials: A kickstart for your ext career level Kercompeteties Learig experieces Dag 1 Izicht i jezelf Dag 3 Dag 5 Self-assessmet Self-leadership Isights Discovery methodiek Bepalig va het eige profiel Profielherkeig Verbidede commuicatie Stress beheersig & Werkorgaisatie Learig experiece Projectvoorstellig Workshop I Taletdevelopmet Idividuele Coachig Dag 2 Leadership skills Start to lead/coach Stijle Feedback Ik i iteractie met de ader Chagemaagemet Weerstad Ispirere & motivere Workshop II Leadership 2.0 Workshop III Persoolijk project Voorstellig persoolijke project Persoal Impact Boodschap met impact Beïvloede e overtuige Sellig Your Idea Visie Presetatieskills Commuicatie Dag 4 Ik, de ader e de orgaisatie Itrapreeurship Iovatieproces Performace Projectmaagemet Projectmatig werke Rapporterig e feedback Beslissigsmethodiek Learig cards: Overzicht va de belagrijkste leerpute e modelle Preparatio: Opdracht als voorbereidig Residetieel: Met overachtig Presetatio: Voorstellig va uw persoolijk project

6 Waar e waeer? 04-11, 19-11, 20-11, e , Berchem, ALM Atwerp Learig & Meetig Poit 03-02, 10-02, 11-02, e , Berchem, ALM Atwerp Learig & Meetig Poit Raadpleeg de website voor de recetste iformatie over data, plaats e prijs. Praktische iformatie Duur Vijf dage, va 9 tot uur. Otvagst met koffie ee halfuur voor start. Prijs e betalig euro excl. 21 % btw Deze prijze zij geldig tot Caterig e documetatie zij i de prijs begrepe. Het totaalbedrag va euro (icl. btw) betaalt u vooraf op rekeig IBAN BE Al oze opleidige zij erked e kome i aamerkig voor betalig met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u maar de helft va de opleidigskoste. Meer ifo vidt u op Ischrijve U kut sel e makkelijk olie ischrijve op U kut uw bestelbo ook faxe aar of ischrijve per aar Na otvagst va uw ischrijvig krijgt u ee bevestigig va uw deelame, same met ee wegbeschrijvig e ee factuur. Aulere of uw ischrijvig verplaatse Als u verhiderd bet kut u zich altijd late vervage door ee collega. Aulere of uw ischrijvig verplaatse ka ekel schriftelijk tot 2 weke voor het begi va de opleidig. Nadie is het volledige ischrijvigsbedrag verschuldigd. Door ovoorziee omstadighede ka Kluwer Opleidige geoodzaakt zij de opleidig te aulere, het programma of de locatie te wijzige. Meer iformatie over betale, aulere of uw deelame verplaatse vidt u op Kluwer Opleidige Motstraat 30 BE-2800 Mechele Btw BE Tel.: Fax: Kluwer Opleidige geeft ruimte aa uw ambities Kluwer Opleidige otwikkelt het talet va professioals, al sids Zo otplooie medewerkers zichzelf e versterke ze de orgaisatie waar ze werke. Oze ambitie is oderemige te helpe evoluere aar lerede orgaisaties. Elk jaar leidt Kluwer Opleidige meer da deelemers op uit orgaisaties. We biede opleidig, traiig, coachig e leeradvies. Voor idividue é voor teams. I ope kaledertraiig é op maat. De expertise va oze traiers e cosultats zorgt voor ee sterke leerervarig e ee gegaradeerd resultaat. Drie keer op rij verkoze tot Best Learig, Coachig & Developmet Compay Ik schrijf me i, volges de mij bekede ischrijvigsvoorwaarde, voor de opleidig Youg Potetial Program: A kickstart for your ext career level op 04-11, 19-11, 20-11, e i Berchem (YPOPPNB001) op 03-02, 10-02, 11-02, e i Berchem (YPOPPNB002) Naam: Mevr./Dhr.: Vooraam: Fuctie/beroep: Geboortedatum (dd/mm/yy): Privéadres: Postcode + plaats: Gsm: Bedrijf/orgaisatie: Werkadres: Postcode + plaats: Algemee tel. werk: Direct tel. werk: Fax: West u ook per iformatie te otvage over opleidige? ja ee Factuur t.a.v.: Btw-ummer: Datum: Hadtekeig Uw adresgegeves worde door Kluwer Opleidige v i ee bestad opgeome, zodat wij u op de hoogte kue houde va oze uitgave e activiteite. Overeekomstig de Wet tot beschermig va de persoolijke levessfeer te opzichte va de verwerkig va persoosgegeves va hebt u recht op izage e correctie va de door Kluwer Opleidige v bewaarde iformatie. Veratwoordelijke uitgever: Joha De Meyer, Motstraat 30, 2800 Mechele YPOPPNB

Young Professional Program

Young Professional Program Young Professional Program Groeien naar een first time manager positie Start op 22 september 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Startschot voor de managers van morgen Hebt u duidelijke

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential

Kluwer Opleidingen. www.kluweropleidingen.be. Kluwer Opleidingen: dé opleidingspartner voor alle managementassistants! Unfold your potential Kluwer Opleidige: dé opleidigsparter voor alle maagemetassistats! Catalogus voorjaar 2013 Kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be ee gepaste opleidig voor elk aspect va uw fuctie U

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement.

Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement. Opleidingen Training Unfold your potential 31 mei 2012 07 juni 2012 14 juni 2012 Kessel-Lo (Leuven), Park Inn by Radisson Leuven 09 oktober 2012 16 oktober 2012 23 oktober 2012 Brussel, Conference Centre

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Productmanagement van A tot Z

Productmanagement van A tot Z Productmanagement van A tot Z Uw ticket voor een succesvolle carrière als productmanager Formations pour les professionnels des chiffres Start op 27 oktober 2015 Catalogue printemps 2015 Unfold your potential

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

People management. Basisopleiding Werken met mensen

People management. Basisopleiding Werken met mensen People management Basisopleiding Werken met mensen Start op 14 september 2015 People management Resultaten behalen is een zeer belangrijk aspect voor u als professional. Hiervoor doet u een beroep op uw

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld:

Gezondheidszorg respons op huiselijk geweld: Gezodheidszorg respos op huiselijk geweld: Veelbelovede iterveties voor de eerstelijsgezodheidszorg e verloskudige zorg i Europa WOMEN HEALTH PROMOTION CENTRE Wat is er beked? Huiselijk geweld (HG) tege

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Opleiding met certificatie. Business process management. Start op 13 oktober 2015. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be

Opleiding met certificatie. Business process management. Start op 13 oktober 2015. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Opleiding met certificatie Business process management Start op 13 oktober 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Traject tot certified business process manager Alle schakels in de ketting

Nadere informatie