ALS IE LEVEN AAN EEN POLYESTER DRAAD HANGT. antwoord vinden op de vraag wat u kunt doen wanneer iemand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALS IE LEVEN AAN EEN POLYESTER DRAAD HANGT. antwoord vinden op de vraag wat u kunt doen wanneer iemand"

Transcriptie

1 i """".'.'".'".' ilfelnes Redacteur Klaas Wiersma vertrekt vanuit Vlendam m het gebruik van lifelines in de praktijk te testen. Hij wil vral een antwrd vinden p de vraag wat u kunt den wanneer iemand aan een lifeline naast de bt is beland. ALS E LEVEN AAN EEN POLYESTER DRAAD HANGT TEKST KLAAS WERSMA FOTO,S KLAAS WERSMA EN TJACKO SJPKFNS et zijn ideale testmstandigheden het water is vandaag rustig en het waait bijna niet. Maar als we buiten de haven zijn, check ik tch ng een laatste keer f er geen andere vrijwilliger is m het water in te gaan. Die is er niet, dus ik nderga mijn lt en spring verbrd. maal in het water blaast mijn zwemvest zich p en zdra het kan, maak ik me vast aan de verbrd hangende lifeline. Het simuleren van een val ver de reling, waarbij de lifeline de smak met breken, slaan we even ver. DRE KNOPEN De bt ligt stil en ik de een eerste pging m terug aan brd te klimmen. Met één hand kan ik bij de vetrail p het dek kmen. Dr het pgeblazen zwemvest p mijn brst lukt het me echter niet m k de andere hand p dekniveau te krijgen. Laat staan m mezelfver geneg uit het water te trekken m een vet ver de rand te slingeren. Na drie pgingen neemt de kracht in mijn armen af, vral mdat ik tussendr p adem met kmen in het water dat in deze tijd van het jaar veertien graden is. Nu ng kan ik mezelf lsmaken en naar de zwemtrap gaan. Dan ben ik z weer aan brd. Maar m een realistische situatie na te btsen, zet Sebastiaan de mtr aan. Op maneuvreersnelheid wrd ik aan de ifeline rustig dr het water getrkken. Als de bt harder gaat varen, ntstaat er al snel een begglf vr mijn lichaam en z nu en dan slaat er een glfje in mijn gezicht. Ok wrd ik naar de rmp getrkken en ik kan me slechts meizaam afduwen. k prbeer te ntspannen, maar dat lukt niet. k met me blijven inzetten m m'n gezicht bven water te huden en niet nderstebven te rllen. De lifeline lsmaken en naar de zwemtrap gaan, is nu geen KORT OF LANC Lifelines kunnen p twee manieren wrden ingezet. krte verbinding (1 meter) vrkmt dat u van de bt af kunt vallen. langere verbinding (2 meter) zrgt dat u, eenmaal in het water gevallen, in elk geval bij de bt blijft. krte lijn, die de reikwijdte beperkt tt aan de reling, is vr slzeilers eigenlijk de enige ptie. De langere lijn geeft meer werkvrijheid, maar is vr een slzeiler zinls. Znder hulp is het namelijk bij de meeste bten nmgelijk m terug aan dek te kmen. De lifeline van de drenkeling zit vast aan de lplijn p het dek. 78 NvEMBER20'r ptie meer. De bt zu binnen enkele secnden buiten bereik zijn. Ok mezelf ptrekken aan de reling is nu niet meer mgelijk. "H maar, stppen!", prest ik. k hp dat Sebastian me hrt, want ik hud dit niet heel lang meer vl. De mtr gaat inderdaad uit maar de bt drijft ng even dr en ik met me, ndanks het pgeblazen zwemvest, blijven inzetten m mijn hfd bven water te huden. En dat bij een snelheid van maar drie knp. DE ZWEMTRAP De meest vr de hand liggende manier m z snel mgelijk terug aan brd te kmen, is de zwemtrap

2 L FEL N ES Bij een snelheid bven drie knpen met de drenkeling cntinu werken m niet nder water te kmen. Ok het afhuden van de rmp vergt veel energie. Z snel mxgelijk alle -ilf-.,t rê wre,-á. d "n snelheid uit de bt halen, is,! dus van grt belang. Zelfstandig aan brd klimmen / via de zwemtrap is niet mge- - lijk. Omdat de lifeline ver de reling hangt, zal deze achter de - scepters blijven hangen. Met rustig water en wat hulp van buitenaf is de zwemtrap wel een handig hulpmiddel. Met glven vrmt de trap p de spiegel een risic. Er staat relatief weinig kracht p de lier van het grtzeilval, ndanks het gewicht van het water in de zeilkleding. HET HJSEN AAN DE GORDEL N MUN ZWEMVEST S NET PRETTG te gebruiken. Maar deze is niet altijd bruikbaar. Met nze testmstandigheden is het beklimmen van de trap geen enkel prbleem. Maar met harde wind en glven beweegt het raamwerk p de spiegel heftig p en neer en dat levert vr de drenkeling eerder gevaar p dan redding. De kans is grt dat de persn in het water dr zijn verbinding met de bt al een paar keer hard met de rmp in aanraking is gekmen en daardr versuft in het water ligt. Bvendien kst het tegengaan van nderkeling veel energie, waardr de drenkeling snel aan kracht inbet. TUDWNST lifeline is een stevige lijn f band die zrgt dat een zeiler altijd met de bt is verbnden, k als hij naast de bt terechtkmt. De lijn zit vast aan het g p een harnas f zwemvest. De sluiting aan het andere eind van de lifeline is verbnden met de bt. Het gebruik van een lifeline zrgt ervr dat iemand die verbrd gaat, bij de bt blijft. Cruciale fasen van een man-verbrdmaneuvre kunnen hierdr wrden vergeslagen. Het risic dat de achtergebleven bemanning de drenkeling uit het g verliest, wrdt geëlimineerd en k de tijdrvende handelingen m de drenkeling langszij te krijgen, zijn niet ndig. Deze tijdwinst vergrt de kans p verleven vr een drenkeling aanzienlijk. 80 i r.rvransrrz.r Tijdens nze test merk ik direct dat dingen die ik nrmaal prbleemls uitver, nu erg lastig zijn. HUSEN Alternatief vr de zwemtrap is de drenkeling aan een val het water uit te hijsen. Daarm krijg ik in mijn benarde psitie het einde van het grtzeilval aangereikt. De penstaande harp, die netjes aan de val is gesplitst, sla ik ver. k vertruw liever p een zelfgelegde paalsteek. k vraag m meer ruimte p het val en begin te knpen. Dr het pgeblazen zwemvest kan ik alleen mijn handen niet zien. Bvendien merk ik het slpende effect van het kude water. De paalsteek kmt maar met meite tt stand. Als ik dan eindelijk vastzit, begint Sebastiaan aan de lier van het val te draaien. De band m mijn ribben spant zich aan. Al snel wrd ik uit het water getild. De eerste meter heb ik weinig last van de hijsband, maar als ik helemaal vrij ben van het water vel ik de liters in mijn zeilpak en mijn laarzen die ik mee met nemen. Het hijsen aan de grdel in mijn zwemvest is niet prettig, maar het is te den. k medig Sebastiaan aan m me z snel mgelijk p te hijsen en als ik het want kan grijpen, trek ik mezelfbinnenbrd en stap ver de reling. Sebastiaan vertelt dat het binnenhalen van de val pvallend rveinig kracht kstte. Dit is dus een gede methde m een drenkeling weer aan brd te krijgen, hewel de harp misschien beter kan wrden vervangen dr een gebruiksvriendelijke sterke karabijnhaak. O

3 lt i,l.tjt.i-,..i irrjtrit.'1.+4l'l!9. jri?t;tlijiíl i;iiali,iit t...,..t' i ri r)a\ct!a v]n nal \,'ll ist ci c! bte rlrajird. falrr.ri lrq \-r iltir i lci cin lrririi 3"t,,'r i! v,rir.;iili 11i ill!! lill (1!r ia)i), l r r l'i l cl ircc lc lltritl,l i.l ll a.a.ttoal li,ii 'li.-. r'r.r clt plij.r rc, rl!- )!ai rl!a i.l! l d,r.i!ft) ;. gelir'.'.li rf. rrr iir.raniair {. ta w? # ï í'u, M% r i',c;cilr irtire-"i-.iri lr it.,r1;!'r ccpl jr g;1 ;cv,rq r'r ;rc c]. Ëln trral'r r tr ri h l,/ l' \'.'iilil,r.r. i li. lir rit z ch 5i1 cle ru p ilr..r 1<1. r r V! {e Ílilai iral!fa ra) tair. [cn ii'ic btnri Oi) aall ir, cltl htrlt Cc l; vrrtrr. lcr 5. rr r rr5 lti drf i) \.,1 Í,nr rr{ll il r r.,!íii l, l.rr v.rl rr. D" bevel l it','irr c jcpllil it0ct eya 'cup ir1 itar ( 7E l ja ai Ll. f );rl.inl 'ricjt gara is 1rt (. vr'\.,'\r/.zejiet.n ïlï 81

4 LFELN ES Het lange eind van de lifelrne is vastgemaakt aan het begbeslag. Het krte eind zit vast p het harnas, z zit het niet in de weg. Verschillende lifelinehaken (v.l.n.r,). Cnventinele karabijnhaak. 5napslurting, bedeld m aan het harnas te bevestigen; met één handeling dr de drenkeling te penen.. Veiligheidshaak; vergt twee handelingen m te penen.. Aluminium karabilnhaak uit de bergsprt; licht, zeer sterk en gebrgd met schrefsluiting. De haak van de lifeline aan de lpliln. Om de haak ls te krijgen, met eerst het witte gedeelte wrden ingedrukt. De haak kan dus niet per ngeluk sgaan. De lplijn aan lef vastmaken, bevrdert de vei ligheid. MET PAARSE LPPEN EN WTTE HANDEN STROMPEL K NAAR DE KUP Lifeline vrzien van EN- nummer en prductiedatum (maart 2010). HARDHANDCE HERNNERNC Het is niet z dat alle zeilers aan brd altijd zijn aangelijnd. Vastzitten aan de bt is sms erg nhandig en het belemmert zeilers in hun beweging. Even snel naar vren sprinten m een vastzittende genuascht ver de ankerlier te wippen, is er niet bij. Elke verplaatsing aan brd vergt speciale aandacht de sluiting van de lifeline met eerst wrden lsgeklikt en p een ander bevestigingspunt wrden vastgemaakt. Bij mderne sluitingen kst het zelfs twee handelingen m deze ls te krijgen. Zeilers die niet gewend zijn aan het gebruik van een lifeline wrden er Íegelmatig hardhandig aan herinnerd dat ze ng vastzitten. Ok bij het aan de verkeerde kant passeren van het want is een lifeline nverbiddelijk. Bij zwaar weer vergt het lpen f kruipen naar het vrdek sms beide handen m niet van brd te wíden geslingerd. Het meenemen van de lifeline is dan een extra cmplicatie. Ten sltte betekent het gebruik van een lifeline k het dragen van een zwemvest f harnas. lets wat vr smmige zeilers tch een barrière blijkt te zijn. NvEMBrR2r www-zeilen.nl Wij hebben niet geprbeerd m het einde van de lifeline dat aan de bt is bevestigd, aan het grtzeilval vast te maken. Dat is k een mgelijkheid, maar de lifeline die flink nder spanning kan staan - met dan vr het hijsen wrden lsgemaakt van de bt. GELEERD n het gangbrd strmt het water uit mijn zeilpak. Ok in mijn laarzen staat het water ng tt aan de rand. Met paarse lippen en witte handen strmpel ik naar de kuip. k ben blij dat ik weer aan dek sta. As ik het natte spul uit heb getrkken en rillend een drge handdek marm, realiseer ik me he heftig het was. Ok ai heb ik maar twintig minuten in het water gelegen, ik ben er flink me van gervrden. Ten het schip stillag, had ik de situatie nder cntrle, maar hangend aan een varende bt niet meer. k heb antwrd gekregen p vragen waar ik vanmrgen ng mee lndliep. Het belangrijkste dat ik vandaag heb geleerd, is dat het vr iemand die aan zijn iifeline verbrd is geslagen nmgelijk is m zelfstandig terug aan brd te klimmen, dat z snel mgelijk de vaart uit de bt met wrden gehaald en dat phijsen aan het val een gede plssing is, mits er een eenvudige bevestigingsmethde vr de drenkeling aan vastzit. O Met dank aart Sehastian Barzilay uan Wíchrd en Tjack Síipkens,

5 Het eerste bevestigingsg bevindt zich dicht bij de kuipingang. bemanningslid dat naar buiren kmt, kan zichzelf z eerst zekeren alvrens de kajuit te verlaten. Aan de lpliln is de hele bt p een veilige manier bereikbaar. Vr sizeilers is het vastmaken aan een g p de mast een veilige nranier van aanlijnen; de zeiler kan niet buiten de reling terechtkmen. Elk stevig punt kan wrden gebruikt. Ng beter haal de lijn eerst dr de pening van de kikker. Overiad indlcatr; het stiksel in dit dubbel gestikte stukje lijn breekt bij een bepaalde belasting, bijvrbeeld bij 800 kil. De lifeline is dan z hg belast geweest dat deze met wrden vervangen. Bedeld m alternatiefgebruik van de life- b line als hi;sband fsleeplijn 1 tegen te gaan. Verplicht bij rvedstrijden p zee. De grtscht lijkr srrak te staan, maar als de scht uit de klem gaat wrdt een lifeline peens en heet stuk langer. De stuurstand is er niet p gebuwd m grre belasting te lveersraan. Zekeren aan de stuurstand is dus niet verstandig. De lifeline lpt bvendlen dr het stuurwiel. Met de lifeline aan het schtg p de giek kan dit veiligheidsmiddel wel eens een mgekeerd effect hebben en de zeiler verbrd trekken. karabilnhaak znder zekering kan pengaan als er een Íijn í iets anders tegenaan drukt. De lifeline kan z ls gaan. Bij een veilrgheidshaak zijn tlvee handelingen ndig m de sluiting te penen, relingg p de preekstel is niet bedeld m de haak van de lifene aan te bevestigen. wwv,,ze len.ni il1 83

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger

Jeroen gaat met opa naar het strand. Opa heeft Jeroen een vlieger gegeven. Een knalrode, met mooi gekleurde figuren erop. Samen laten ze de vlieger 1 Opa is naar de hemel Jeren kmt uit schl. Als hij naar binnen rent, rept hij bij de vrdeur: Hi, ik ben er! Mag ik vanmiddag vetballen met Jst? Hé, wat raar. Meestal kmt mama meteen naar de gang. Maar

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK

SPREEKBEURT WANDELENDE TAK l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WANDELENDE TAK ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WANDELENDE

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Mii TECHNOLOGY TO ENJOY

Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Welkm in een nieuwe wereld waarin u centraal staat. Waar innvatie en techniek maar één del hebben: uw rijplezier. Een wereld waar technlgie u wil helpen ten vlle van het leven

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie