Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaring Wmo. Gemeente Winterswijk. Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH"

Transcriptie

1 Cliëntervaring Wmo Gemeente Winterswijk Rapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

2 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG Aanleiding onderzoek Doelgroep Steekproef en respons Referentiegroep Leeswijzer 4 HOOFDSTUK 2 HET COTACT Het contact Hulpverleningsroute Het gesprek Cliëntondersteuning Gespreksverslag 8 HOOFDSTUK 3 DE ODERSTEUIG Beschikking Kwaliteit van de ondersteuning Betrokkenheid sociaal netwerk Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Opmerkingen over ondersteuning 11 BIJLAGE 1 ACHTERGRODGEGEVES RESPODETE 13 BIJLAGE 2 TABELLEBIJLAGE WITERSWIJK 15 BIJLAGE 3 TABELLEBIJLAGE REGIO ACHTERHOEK 20 BIJLAGE 4 GEGEVES WITERSWIJK VOOR VERATWOORDIG VOOR WAAR STAAT JE GEMEETE 31

3 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Samenvatting De gemeente Winterswijk heeft deelgenomen aan het cliëntervaringsonderzoek onder Wmocliënten. Dit onderzoek is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in ederland. De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in De eerste tien vragen van het onderzoek zijn verplicht, evenals de manier waarop en de doelgroep waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd. Uw gemeente heeft ervoor gekozen om deze verplichte tien vragen aan te vullen met eigen vragen. Het onderzoek is op gelijke wijze uitgevoerd in de andere gemeenten in de Achterhoek, te weten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. De resultaten worden vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben gesteld aan Wmo-cliënten. Uw gemeente heeft 887 vragenlijsten verzonden en er zijn 394 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is een responspercentage bereikt van 44%. Dat is hoog. De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5%. Contact met de gemeente Inwoners van Winterswijk nemen met een ondersteuningsvraag of probleem contact op met het zorgloket. Van de respondenten geeft 81% aan dat ze wisten waar ze moesten zijn voor ondersteuning. Van de respondenten geeft 74% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling dat zij snel werden geholpen. Maar liefst 89% voelt zich serieus genomen door de medewerker en 83% heeft samen met de medewerker in het gesprek naar een oplossing gezocht. 49% van de respondenten in Winterswijk heeft in 2016 contact gehad met de gemeente. 71% is bekend met het zorgloket. De meeste respondenten (40%) namen contact op omdat ze wisten dat ze bij de gemeente terechtkonden. Bij 32% heeft iemand anders het geregeld, 28% is doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts en 5% heeft het zelf uitgezocht. Het gesprek Respondenten is gevraagd naar hun ervaringen met en tevredenheid over het gesprek. 88% is (heel) tevreden over het contact met de medewerker. 86% is (heel) tevreden over de manier waarop er werd geluisterd..over de deskundigheid is 80% (heel) tevreden. 83% is (heel) tevreden over de gekozen oplossing. 1/31

4 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Cliëntondersteuning Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij het aanvragen of melden van een probleem of hulpvraag kan cliëntondersteuning worden geboden. Gemeenten zijn verplicht om deze voorziening kosteloos voor alle groepen burgers te organiseren. In de regio Achterhoek wordt dat gedaan door MEE Oost. 30% van de respondenten in Winterswijk is hiermee bekend. Dat is ongeveer gelijk aan de referentiegroep, waar 28% bekend is met cliëntondersteuning. Gespreksverslag en beschikking 32% van de respondenten heeft een gespreksverslag ontvangen, 95% van hen vindt dat dit een juiste weergave is van het gesprek. 93% van de respondenten heeft een beschikking ontvangen, 78% van hen vindt de beschikking (heel) duidelijk. De ondersteuning Het doel van het contact met de gemeente is te komen tot passende ondersteuning. 86% van de respondenten beaamt dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. 85% van de respondenten vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 66% van de respondenten vindt dat de personen uit hun omgeving helemaal of een beetje betrokken zijn bij de hulp. Het effect van de ondersteuning 79% van de respondenten kan door de ondersteuning beter de dingen doen die zij willen. 87% kan zich door de ondersteuning beter redden en 79% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Resultaten ten opzichte van de referentiegroep Bij het vergelijken van de resultaten van de gemeente Winterswijk met die van de referentiegroep, valt op dat de respondenten over de meeste aspecten hetzelfde of positiever oordelen. Dat laatste is het geval bij het contact met de medewerker met wie het gesprek werd gevoerd, de mate waarin respondenten zich serieus genomen voelen en samen met de medewerker naar een oplossing hebben gezocht. Daarnaast geven meer respondenten dan in de referentiegroep aan dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. Resultaten ten opzichte van de regio In de vergelijking met de andere gemeenten in de regio scoort Winterswijk ook goed. Op vrijwel alle aspecten zijn de ervaringen gelijk of iets positiever dan de andere gemeenten. Winterswijk kent in vergelijking met de andere gemeenten de minste respondenten die in 2016 contact met de gemeente hebben gehad. Desondanks is de toegang (de Post) wel onder veel respondenten bekend. 2/31

5 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) waarmee de gemeente Winterswijk aan deze verplichting voldoet. Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van de Wmocliënten in uw gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo en in hoeverre de gestelde resultaten en effecten van de Wmo behaald worden in de ogen van de Wmocliënten. Het onderzoek gaat in op thema s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. We benadrukken dat het gaat om de cliëntervaring, deze kan afwijken van het beeld dat een hulpverlener heeft. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van belang voor het beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering. De gemeente Winterswijk voert het onderzoek uit in samenwerking met de gemeenten in de regio (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek). De gemeenten hebben er samen voor gekozen om de verplichte tien vragen van het CEO aan te vullen met eigen vragen over het contact met de gemeente, het gespreksverslag en de beschikking. Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten van de gemeenten met elkaar vergeleken worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. 1.2 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in In dit onderzoek zijn twee groepen onderscheiden: Inwoners die in 2016 (opnieuw) Wmo-cliënt zijn geworden. Inwoners die vóór 2016 Wmo-cliënt zijn geworden en sindsdien niet meer door een consulent zijn gezien. Aan mensen die minder dan twaalf maanden geleden contact hebben opgenomen met de gemeente is gevraagd de vragen over het contact in te vullen. Wanneer dit langer dan twaalf maanden geleden was, leert de ervaring dat mensen dit zich vaak niet meer goed kunnen herinneren, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. 1.3 Steekproef en respons Het onderzoek is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Dit onderzoek is een kwantitatief onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke en online vragenlijst. Respondenten konden kiezen of zij de meegestuurde schriftelijke vragenlijst invulden of de online vragenlijst, waarvoor in de uitnodigingsbrief een uniek wachtwoord was opgenomen om 3/31

6 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO toegang te krijgen tot de vragenlijst. BMC heeft in opdracht van de gemeente een steekproef getrokken uit het Wmo-cliëntenbestand en de brieven en vragenlijsten verstuurd. Er zijn 887 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst en een inlogcode voor het online onderzoek. a enkele weken is ook een herinneringsbrief verstuurd. In totaal hebben 394 respondenten de vragenlijst ingevuld. De respons is hiermee 44%. Dit is een hoge respons. Voor schriftelijk en online onderzoek onder deze doelgroep is een respons van 37% gangbaar. De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5%. Betrouwbaar wil zeggen dat als het onderzoek op dezelfde wijze wordt herhaald, er (ongeveer) dezelfde uitkomsten uit voortkomen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, met een foutmarge van 5% betekent dat als het onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5% of minder van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de betrouwbaarheid. 1.4 Referentiegroep De referentiegroep bestaat uit 53 gemeenten waarvan de resultaten van de tien verplichte CEO-vragen zijn verzameld. Daarnaast is er één vraag bij de eigen vragen van de gemeenten in de Achterhoek die vergeleken kan worden met een referentiegroep van 40 gemeenten die dezelfde vraag hebben gesteld. Voor de overige eigen vragen bestaat geen referentiegroep. De resultaten zijn verzameld tussen januari 2017 en juni In sommige tabellen staat een bij de resultaten. Indien er een achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de referentiegroep. 1.5 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van respondenten met het contact met de gemeentelijke toegang, gevolgd door hoofdstuk 3 waar de ervaringen met de ondersteuning in worden beschreven. In bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording beschreven en ziet u de achtergrondgegevens van de respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij, afgezet tegen de referentiegroep. In bijlage 3 vindt u de gegevens met betrekking tot de vergelijking met de andere gemeenten in de regio en bijlage 4 bevat de gegevens voor de verantwoording voor Waar staat je gemeente. 4/31

7 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 2 Het contact 2.1 Het contact Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar mensen terechtkunnen met hun hulpvraag. De volgende figuur toont de ervaring van respondenten met de toegang. In Winterswijk is dat de Post. De bovenste balk toont de resultaten voor de gemeente Winterswijk, de onderste de referentiegroep. Figuur 1 Ervaring met het contact met de gemeente (%) Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus Gemeente Referentiegroep De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% 5/31

8 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO De respondenten in Winterswijk zijn het met alle genoemde stellingen even vaak of vaker eens dan de respondenten in de referentiegroep. De respondenten uit Winterswijk voelen zich vaker serieus genomen en vinden vaker dat zij samen met de medewerker naar een oplossing hebben gezocht. 2.2 Hulpverleningsroute 49% van de respondenten in Winterswijk heeft in 2016 contact met de gemeente gehad en 71% van de respondenten is bekend met de Post. Aan de Wmo-cliënten is gevraagd hoe zij bij de gemeente terecht zijn gekomen. De resultaten staan in de volgende tabel. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 1 Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? (%) Gemeente 2016 Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 40% Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet of door het aan iemand te vragen 28% 10% Iemand anders heeft het voor mij geregeld 32% Weet niet 5% 40% van de respondenten wist dat zij bij de gemeente terechtkonden. Voor 32% van de respondenten heeft iemand anders het geregeld en 28% is doorverwezen door een huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverlener. 10% heeft het zelf uitgezocht en 5% weet het niet. 2.3 Het gesprek In de Wmo 2015 is het automatische recht op zorg en ondersteuning komen te vervallen. Er wordt niet langer gesproken over compensatieplicht ; de gemeente heeft nu een resultaatverplichting : niet de compensatie van een gebrek staat centraal, maar het zorg dragen voor een resultaat. Er is ruimte voor andere, mogelijk beter passende, oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen voor cliënten wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van cliënten: wat de cliënt zelf kan doen of zelf via de sociale omgeving kan organiseren. Hierbij is de persoonlijke situatie van de cliënt van belang. De persoonlijke situatie in beeld brengen zorgt ervoor dat burgers zich serieus genomen voelen en dit zorgt doorgaans voor meer tevreden cliënten. In de volgende figuur wordt weergegeven hoe de uitkomst is in uw gemeente met betrekking tot het (keukentafel)gesprek. 6/31

9 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 2 Mening over het (keukentafel)gesprek (%) Heel tevreden Tevreden eutraal Ontevreden Heel ontevreden Het contact met degene met wie u het (keukentafel) gesprek had De manier waarop er naar u geluisterd werd De deskundigheid van de medewerker Gemeente Referentiegroep De gekozen oplossing G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% De respondenten in Winterswijk zijn over de genoemde aspecten ongeveer even tevreden als de referentiegroep. Over het contact met degene die het gesprek voerde is men iets vaker tevreden dan gemiddeld. 2.4 Cliëntondersteuning De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Het verschilt per gemeente welke organisatie de onafhankelijke cliëntondersteuning invult; vaak wordt het geboden via MEE of via een welzijnsstichting. In de regio Achterhoek wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door MEE Oost. In 2016 bleek 26% van de respondenten bekend te zijn met cliëntondersteuning. 86% hiervan was er tevreden over (bron: CEO Wmo onderzoek BMC over 2015).. 7/31

10 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 3 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (%) 30% van de respondenten in Winterswijk is bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is ongeveer gelijk aan de referentiegroep (28%). 2.5 Gespreksverslag 32% van de respondenten in Winterswijk heeft na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen, 41% niet en 27% weet het niet. Volgens 95% was het verslag een juiste weergave van het gesprek. 3% vindt van niet en 2% weet het niet. 8/31

11 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 3 De ondersteuning 3.1 Beschikking 93% van de respondenten in Winterswijk heeft een brief met het besluit van de gemeente (een beschikking) ontvangen. Deze beschikking was voor 78% (heel) duidelijk. 3.2 Kwaliteit van de ondersteuning Het gaat er bij de kwaliteit van ondersteuning om hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning ervaren, het gaat niet om de objectieve kwaliteit van ondersteuning. Figuur 4 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%) Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed Gemeente Referentiegroep De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% De respondenten zijn erg positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Maar liefst 86% vindt de kwaliteit goed en 85% vindt dat de ondersteuning bij hun hulpvraag past. Deze scores liggen dichtbij de referentiegroep. 9/31

12 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO 3.3 Betrokkenheid sociaal netwerk Veel Wmo-cliënten ontvangen hulp vanuit hun sociaal netwerk. Het is daarom belangrijk dat in het gesprek en het besluit van de gemeente aandacht wordt besteed aan het betrekken van de omgeving bij de hulp of ondersteuning van de cliënt. Figuur 5 Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? (%) 66% van de respondenten vindt dat de personen in hun omgeving helemaal of een beetje betrokken zijn bij de hulp. 3.4 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijk verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). In de volgende figuur wordt het effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten weergegeven. 10/31

13 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 6 Effect van de ondersteuning Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden Gemeente Referentiegroep Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% 79% van de respondenten kan door de ondersteuning beter de dingen doen die zij willen. 87% kan zich door de ondersteuning beter redden en 79% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Deze uitkomsten zijn ongeveer gelijk aan de referentiegroep. Iets meer respondenten dan gemiddeld vinden dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. 3.5 Opmerkingen over ondersteuning In een open tekstvak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de ondersteuning die zij ontvangen. Een deel van de respondenten gebruikt het open tekstvak om hun beperking en de vorm van ondersteuning die zij hebben te omschrijven. Of om aan te geven dat zij geen ondersteuning ontvangen. Sommige respondenten melden dat de vragenlijst moeilijk is of dat niet alle vragen van toepassing zijn. Wat opvalt, is dat een deel van de respondenten schrijft erg blij en tevreden te zijn met de ondersteuning van de gemeente. Verder klaagt een aantal respondenten over het aantal uren hulp bij het huishouden, dat vinden ze te weinig. Ook zijn er enkele ontevreden respondenten als het gaat om de toegang tot ondersteuning; zij zijn ontevreden over verschillende zaken zoals bijvoorbeeld het keukentafelgesprek, de deskundigheid van de 11/31

14 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO medewerker of het afwijzen van een aanvraag. Wat verder nog opvalt is dat er enkele respondenten zijn die moeite hebben met het betalen van de eigen bijdrage. 12/31

15 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 1 Achtergrondgegevens respondenten In deze bijlage staan de achtergrondgegevens van de respondenten. Tabel 2 Leeftijd respondenten (%) Gemeente 2016 Referentiegroep 0 t/m 17 0% 1% 18 t/m 25 4% 2% 26 t/m 35 3% 3% 36 t/m 45 5% 4% 46 t/m 55 6% 7% 56 t/m 65 12% 12% 66 t/m 74 18% 18% % 54% Ook is gevraagd naar het opleidingsniveau. De uitkomst op die vraag geeft het onderstaande beeld. Tabel 3 Opleidingsniveau respondenten (%) Gemeente 2016 Referentiegroep Lagere school/basisschool 27% 29% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/ VMBO basis kader 28% 22% VMBO theoretisch/mavo/(m)ulo 18% 16% HAVO, MMS, HBS, VWO 2% 5% MBO 14% 13% HBO/Universiteit 4% 7% Anders 8% 8% Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze zelf in staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de gemeente te verkrijgen waren op basis van een indicatie worden steeds vaker als algemene voorzieningen gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag opgenomen of de respondent financieel kan rondkomen. De uitkomsten daarvan ziet u in figuur 7. 13/31

16 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 7 Financieel kunnen rondkomen? 14/31

17 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 2 Tabellenbijlage Winterswijk Indien er een achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de referentiegroep. BLOK 1: Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) De medewerker nam mij serieus (%(helemaal)mee eens) De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (%(helemaal)mee eens) Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (%ja) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Contact 81% =279 76% = % =283 73% = % =283 85% = % =270 75% =11500 Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 30% =343 28% =14812 BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (%(helemaal)mee eens) De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Kwaliteit van de ondersteuning 85% =377 82% = % =378 81% = /31

18 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik 79% =360 77% =14804 wil (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 86% =376 82% =15312 (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven (%(helemaal)mee eens) 78% =369 77% =15111 BLOK 4: Ervaringen met het contact met de gemeente Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u in 2016 contact met de gemeente gehad over een ondersteuningsvraag of -probleem? Ja 49% =378 ee 39% =378 Weet ik niet meer 12% =378 Gemeente 2016 Respons per vraag Bent u bekend met de Post? Ja 71% =381 ee 29% =381 Gemeente 2016 Respons per vraag Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 40% =369 Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis of een andere 28% =369 zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet of door het aan 10% =369 iemand te vragen Iemand anders heeft het voor mij geregeld 32% =369 Weet niet 5% =369 16/31

19 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Het contact met degene met wie u het (keukentafel)gesprek had (%(heel)tevreden) De manier waarop er naar u geluisterd werd (%(heel)tevreden) De deskundigheid van de medewerker (%(heel)tevreden) De gekozen oplossing (%(heel)tevreden) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Bent u tevreden over: 87% =321 81% = % =328 82% = % =323 77% = % =321 79% =4985 Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen? Ja 32% =358 ee 41% =358 Weet ik niet 27% =358 Gemeente 2016 Respons per vraag Was dit verslag een juiste weergave van het gesprek? Ja 95% =115 ee 3% =115 Weet ik niet 2% =115 Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u een brief met het besluit van de gemeente ontvangen? Ja 93% =132 ee 1% =132 Weet ik niet 6% =132 17/31

20 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Gemeente 2016 Respons per vraag Hoe duidelijk was deze brief voor u? Heel duidelijk 17% =303 Duidelijk 61% =303 eutraal 17% =303 Onduidelijk 5% =303 Heel onduidelijk 1% =303 Gemeente 2016 Respons per vraag Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? Ja, helemaal 41% =364 Een beetje 25% =364 auwelijks 9% =364 ee 26% =364 BLOK 5: Over uzelf Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat is uw leeftijd? 0 t/m 17 0% =388 1% = t/m 25 4% =388 2% = t/m 35 3% =388 3% = t/m 45 5% =388 4% = t/m 55 6% =388 7% = t/m 65 12% =388 12% = t/m 74 18% =388 18% = % =388 54% =10790 Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Lagere school/basisschool 27% =365 29% =9166 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/vmbo 28% =365 22% =9166 basis kader VMBO theoretisch/mavo/ (M)ULO 18% =365 16% =9166 HAVO, MMS, HBS, VWO 2% =365 5% =9166 MBO 14% =365 13% =9166 HBO/Universiteit 4% =365 7% =9166 Anders 8% =365 8% = /31

21 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO In hoeverre kunt u financieel rondkomen? (%(zeer)goed) Respons per Respons per Gemeente 2016 vraag Referentiegroep vraag 32% =383 36% = /31

22 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 3 Tabellenbijlage regio Achterhoek BLOK 1: Contact Aalten Doetin -chem Berkelland Win- Bronck -horst Oude ters- wijk IJsselstreek Montferland Oost Gelre Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) 85% % % % % % % % 307 Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) 89% % % % % % % % 311 De medewerker nam mij serieus (%(helemaal)mee eens) 96% % % % % % % % 309 De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (%(helemaal)mee eens) 89% % % % % % % % 297 Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (%ja) 26% % % % % % % % /31

23 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Win- Oude Doetin Berkel- ters- Bronck IJssel- Mont- Oost Aalten -chem land wijk -horst streek ferland Gelre Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (%(helemaal)mee eens) 93% % % % % % % % 401 De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) 92% % % % % % % % /31

24 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Oude Doetin- Berkel- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land Winterswijk horst streek ferland Gelre Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die 85% % % % % % % % 377 ik wil (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 90% % % % % % % % 392 (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van 86% % % % % % % % 391 leven (%(helemaal)mee eens) 22/31

25 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 4: Ervaringen met het contact met de gemeente Oude Doetin- Berkel- Winters- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land wijk horst streek ferland Gelre Heeft u in 2016 contact met de gemeente gehad over een ondersteuningsvraag of -probleem? Ja 57% % % % % % % % 416 ee 31% % % % % % % % 416 Weet ik niet meer 12% % % % 378 9% % % % 416 Oude Doetin- Berkel- Winters- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land wijk horst streek ferland Gelre Bent u bekend met de Post? Ja 70% % % % % % % 326 ee 30% % % % % % % /31

26 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Winters Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land -wijk horst streek ferland Gelre Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 49% % % % % % % % 404 Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis 24% % % % % % % % 404 of een andere zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet 12% % 276 9% % % % % % 404 of door het aan iemand te vragen Iemand anders heeft het voor mij geregeld 29% % % % % % % % 404 Weet niet 4% 394 4% 276 5% 333 5% 369 5% 369 5% 398 6% 311 9% /31

27 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Bent u tevreden over: Het contact met degene met wie u het (keukentafel)gesprek 90% % % % % % % % 361 had (%(heel)tevreden) De manier waarop er naar u geluisterd werd 89% % % % % % % % 357 (%(heel)tevreden) De deskundigheid van de medewerker 89% % % % % % % % 359 (%(heel)tevreden) De gekozen oplossing (%(heel)tevreden) 90% % % % % % % % /31

28 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen? Ja 28% % % % % % % % 392 ee 38% % % % % % % % 392 Weet ik niet 34% % 270 9% % % % % % 392 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Was dit verslag een juiste weergave van het gesprek? Ja 91% % % % % % % 87 92% 218 ee 2% % 169 6% 272 3% 115 2% 244 8% % 87 3% 218 Weet ik niet 7% % 169 6% 272 2% 115 5% % % 87 6% 218 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u een brief met het besluit van de gemeente ontvangen? Ja 95% % % % % % % % 236 ee 2% 129 2% 172 3% 277 1% 132 1% 252 3% % 100 3% 236 Weet ik niet 3% 129 9% % 277 6% 132 9% 252 3% 171 6% 100 7% /31

29 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Hoe duidelijk was deze brief voor u? Heel duidelijk 19% % % % % % % % 315 Duidelijk 64% % % % % % % % 315 eutraal 15% % % % % % % % 315 Onduidelijk 2% 320 5% 230 3% 277 5% 303 3% 290 4% 326 7% 214 2% 315 Heel onduidelijk 0% 320 3% 230 2% 277 1% 303 1% 290 1% 326 1% 214 1% 315 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? Ja, helemaal 47% % % % % % % % 395 Een beetje 22% % % % % % % % 395 auwelijks 9% 392 9% 257 6% 307 9% 364 7% 338 9% 391 8% 307 8% 395 ee 21% % % % % % % % /31

30 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u door de hoogte van de eigen bijdrage afgezien van hulp of bewust gebruik gemaakt van minder uren ondersteuning? Ja 9% 404 ee 63% 404 Weet ik 8% 404 niet BLOK 5: Over uzelf Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Wat is uw leeftijd? 0 t/m 17 0% 414 0% 280 1% 349 0% 388 1% 370 0% 413 2% 335 1% t/m 25 2% 414 7% 280 3% 349 4% 388 4% 370 3% 413 1% 335 2% t/m 35 3% 414 6% 280 1% 349 3% 388 3% 370 2% 413 0% 335 3% t/m 45 4% 414 7% 280 3% 349 5% 388 2% 370 4% 413 3% 335 3% t/m 55 7% 414 8% 280 6% 349 6% 388 5% 370 9% 413 9% 335 8% t/m 65 12% % 280 9% % 388 7% % % % t/m 74 16% % % % % % % % % % % % % % % % /31

31 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Lagere school/ Basisschool 36% % % % % % % % 397 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/ 26% % % % % % % % 397 VMBO basis kader VMBO theoretisch/ 10% % % % % % % % 397 MAVO/(M)ULO HAVO, MMS, HBS, VWO 4% 384 6% 279 2% 331 2% 365 3% 352 3% 387 6% 319 3% 397 MBO 10% % % % % % % % 397 HBO/Universiteit 6% 384 6% 279 4% 331 4% 365 7% 352 4% 387 3% 319 8% 397 Anders 8% 384 8% 279 8% 331 8% 365 7% 352 9% % % /31

32 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre In hoeverre kunt u financieel 28% % % % % % % % 419 rondkomen? (%(zeer)goed) 30/31

33 Bijlage 4 Gegevens Winterswijk voor verantwoording voor Waar staat je gemeente De bruto steekproef is: 887 De netto steekproef is: 394 De populatie is: BLOK 1: Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) Contact (%helemaal mee oneens) 27% 54% 8% 3% Ik werd snel geholpen 24% 50% 6% 1% De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 36% 53% 2% 1% 29% 54% 4% 2% (%ja) (%nee) Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke 30% 70% cliëntondersteuner? BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) (%helemaal mee oneens) Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 32% 54% 4% 1% De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 29% 56% 5% 2% 31/32

34 BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) (%helemaal mee oneens) Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik wil 27% 52% 3% 1% Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 32% 55% 2% 1% Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven 31% 47% 3% 1% 32/32

35 33/32

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-3008-8715 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Renkum Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0610-8022 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Cranendonck Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel K.J. van de Werfhorst Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2209-7081 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Sittard-Geleen. Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Sittard-Geleen Rapport 12 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1206-8498 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Heeze-Leende. Rapport Juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Heeze-Leende Rapport Juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1707-8609 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding onderzoek 4 1.2 Doelgroep 4 1.3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Valkenswaard Rapport September 2016 I. Dooms A. van den Heuvel A. Olsthoorn Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0410-8013 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Terschelling Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Leerdam. Eindrapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Leerdam. Eindrapport September 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Leerdam Eindrapport September 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2407-8626 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding onderzoek 1 1.2 Doelgroep 1 1.3 Steekproef

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH Effectmeting Wmo Gemeente Hoorn Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0612-8137 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Zederik Conceptrapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1708-6098 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort

Effectmeting Wmo. Gemeente Westervoort Effectmeting Wmo Gemeente Westervoort Definitief rapport Oktober 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0710-8023 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Leeuwarderadeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Harlingen Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Menameradiel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Het Bildt Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Brummen. Eindrapport 25 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Brummen. Eindrapport 25 juli 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH gemeente Brummen kenmerk 17.006421 Cliëntervaring Wmo Brummen Eindrapport 25 juli 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1906-8516 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding onderzoek

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Eindrapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0709-7046 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Franekeradeel Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hattem Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2511-8118 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente Voorst. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en met jeugdhulp Gemeente Voorst Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-0808-8660 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Lelystad Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1110-8029 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo

Nulmeting Wmo Gemeente Oldebroek. Rapportage December 2015 Projectnummer: Correspondentienummer: Wmo Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Oldebroek Rapportage December 2015 Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1412-4716 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN 2 1.1

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Lelystad. Rapport 22 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring Wmo. Gemeente Lelystad. Rapport 22 juni 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring Wmo Gemeente Rapport 22 juni 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-2206-8525 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding onderzoek 3 1.2 Doelgroep 3 1.3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2016 Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 16 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken Juni 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) Contact

Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) Contact Gemeente Ermelo Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) Deze factsheet geeft inzicht in de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo. Hoe tevreden zijn uw cliënten over de het contact met uw gemeente?

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Oldebroek Definitief rapport ovember 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0310-8008 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning Harderwijk, 10-10-2017 Inleiding Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 Rapportage

Nadere informatie

X Algemeen Bestuur (AB)

X Algemeen Bestuur (AB) Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 19 september 2017 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Elburg Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2909-7098 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente De Bilt. Rapport Oktober 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp. Gemeente De Bilt. Rapport Oktober 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH Cliëntervaring jongeren en ouders met jeugdhulp Gemeente De Bilt Rapport Oktober 2017 Projectnummer: P002315 Correspondentienummer: DH-1010-8807 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS MET JEUGDHULP 2016 IHOUD SAMEVATTIG

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6078 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP 2016 IHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Gemeente Best Definitief rapport September 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7038 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Aantal. respondenten per

Aantal. respondenten per Factsheet gemeente Utrecht Onderzoek Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie: Resultaten kwantitatief onderzoeksdeel In deze factsheet worden de resultaten

Nadere informatie

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Sittard-Geleen December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK JEUGD Gemeente Veenendaal December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/215 Datum December

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo

Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo Rol mantelzorger en eigen bijdrage aandachtspunten bij uitvoering Wmo SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN EN TRENDBUREAU DRENTHE ZIJN ONDERDEEL VAN CMO STAMM 1 1. Introductie De ervaringen met de Wmo waren in

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp. Via welke ingang is de hulp geregeld?

Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp. Via welke ingang is de hulp geregeld? Gemeente Zeewolde Cliëntervaring jongeren en ouders over Jeugdhulp september 2017 Deze factsheet geeft inzicht in de cliëntervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp in uw gemeente. Hoe tevreden zijn

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage tweede meting Aanvullend

Nadere informatie