Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015"

Transcriptie

1 Samenwerkingsprgramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Avec le sutien du Fnds eurpéen de dévelppement réginal Met steun van het Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling

2 Inhudspgave 1 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Strategie van het prgramma en de bijdrage ervan tt de strategie van de Unie met het g p slimme, duurzame en inclusieve grei Verantwrding van de financiële tewijzing 18 2 Beschrijving van de pririteiten Pririteit 1 - Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie Pririteit 2 - Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s Pririteit 3 - Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen Pririteit 4 - Bevrderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s 33 3 Het financieringsplan van het samenwerkingsprgramma Financiële tewijzing uit het EFRO (in EUR) Ttale financiële tewijzing uit het EFRO en natinale medefinanciering (in EUR) Uitsplitsing per pririteit en thematische delstelling 38 4 Mdaliteiten vr de uitvering van het samenwerkings-prgramma Identificatie van de bevegde autriteiten en diensten Beknpte beschrijving van de beheers- en cntrlemdaliteiten Betrkkenheid van de partners 46 5 Cördinatie 50 6 Verlichting van de administratieve last vr de begunstigden Nieuw vlledig geïntegreerd en geïnfrmatiseerd beheerssysteem Invering van een nieuwe ntie van prjectcncepten Gebruik van frfaits vr indirecte ksten Gebruik van uurksten vr de persneelsksten Gebruik van frfaits vr de micrprjecten 54 7 Hrizntale principes Duurzame ntwikkeling Gelijke kansen en niet-discriminatie Gelijkheid mannen-vruwen 58 2

3 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 3

4 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1.1 Strategie van het prgramma en de bijdrage ervan tt de strategie van de Unie met het g p slimme, duurzame en inclusieve grei De strategische riëntaties van de grensverschrijdende samenwerking Het samenwerkingsprgramma INTERREG France Wallnie-Vlaanderen wil de grensverschrijdende samenwerking een kwalitatieve sprng vrwaarts den maken zdat deze een grtere bijdrage levert aan de ntwikkeling van het greiptentieel van de grensstreek en aan de ecnmische, sciale en territriale chesie van de grensverschrijdende gebieden die er deel van uitmaken. In dit perspectief, hebben de partners van het prgramma hun wil bevestigd m de Eurpa 2020 stragegie uit te veren en hun samenwerkingsinspanningen te cncentreren p verschillende grensverschrijdende en gemeenschappelijke ntwikkelingsdelstellingen: Het versterken van inspanningen in nderzek en ntwikkeling in de samenwerkingszne, en in fine van het innvatieptentieel van de ndernemingen in de sectren die als strategisch vr de ecnmische ntwikkeling en de werkgelegenheidscreatie wrden beschuwd,en/f vr dewelke sterke cmplementariteiten bestaan langs weerszijden van de grens; De begeleiding van km s in hun ntwikkeling, hun innvatieactiviteit en hun internatinale expansie in het bijznder die aan de andere kant van de grens binnen de samenwerkingszne; De bescherming van natuurlijk en menselijk kapitaal vral tegen grensverschrijdende natuurlijke en technlgische risic s; De valrisering van het grensverschrijdende patrimnium; Het versterken van de territriale chesie en van de werkgelegenheidsgrei p het niveau van de grensverschrijdende leef- en werkznes; De ntwikkeling en de bestendiging van een grensverschrijdend dienstenaanbd p sciaal vlak en p het vlak van gezndheidszrg. Vlgende principes liggen ten grndslag aan het prgramma: De acties tespitsen p de sectren en gebieden die ver een sterk ptentieel beschikken m de ecnmische ntwikkeling, de jbcreatie en de chesie van de gebieden te versnellen, en waarvr de grensverschrijdende samenwerking een grte meerwaarde betekent; De synergieën tussen de reginale strategieën vr ecnmische en sciale ntwikkeling bestendigen en uitbreiden met het g p meer efficiëntie en p termijn een grtere impact; De grensverschrijdende ervaringen en de gemeenschappelijke identiteit van de grensregi s versterken, dr een geïntegreerde aanpak (meerdere sectren, meerdere actren, meerdere prjecten) aan te medigen bij de uitvering van gezamenlijke prjecten. Deze fundamentele principes zijn gebaseerd p de vaststelling dat het INTERREG-prgramma steunt p een lange traditie van grensverschrijdende samenwerking die echter ngelijk verdeeld is naargelang van de gebieden: De grensstreek tussen Nrd-Pas de Calais in Frankrijk en de Belgische prvincies West-Vlaanderen, Ost-Vlaanderen en Heneguwen wrdt sinds lang gekenmerkt dr intense grensverschrijdende uitwisselingen, f het nu gaat m handelsstrmen f persnenverkeer (werknemers, studenten, cnsumenten, teristen). Dr deze lkale en intense grensverschrijdende ervaringen bestaat er een sterke traditie van grensverschrijdende samenwerking tussen de institutinele, ecnmische en sciale actren van deze gebieden. Ondanks het reële en langdurige karakter van de integratie van deze grensgebieden is er ng veel ruimte m ze verder te verdiepen. Tch gaat de grensverschrijdende integratie in stijgende lijn nder het dubbele effect van enerzijds de uitbreiding van het grtstedelijk gebied Rijsel- Krtrijk-Drnik dat zich uitstrekt tt ver buiten de administratieve grenzen van deze regi, en anderzijds initiatieven m de grensverschrijdende samenwerking te institutinaliseren zals de Eurmetrpl Lille-Krtrijk-Turnai en de EGTS West- Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d pale. Vr andere gebieden die nchtans k in de grensstreek liggen, zijn er ng veel nbenutte mgelijkheden, hewel deze leefgebieden vaak gecnfrnteerd wrden met gemeenschappelijke ecnmische en sciale uitdagingen en qua landschap en cultuur pmerkelijke gelijkenissen vertnen, zals de Grande Thiérache f de Frans-Belgische Ardennen. Het handels- en persnenverkeer ver de grens heen blijft er beperkt, k al vnden er pmerkelijke prjecten van grensverschrijdende samenwerking plaats (met name p het vlak van cultuur, terisme, pleiding en gezndheid) nder impuls van het INTERREG-prgramma f bilaterale initiatieven tussen de Franse regi s en de Waalse prvincies. Tt slt heeft de grensverschrijdende samenwerking betrekking p de gebieden van de zne die niet meteen aan de grens liggen, waar institutinele, ecnmische en culturele actren met reginale uitstraling actief zijn (metrpl Gent, de stadsplen Charleri, Namen, Amiens, Reims, Saint-Quentin, Charleri, Sissns), die nauw betrkken zijn bij de Frans-Waals-Vlaamse samenwerkingsnetwerken. 4

5 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Als antwrd p de ambitie m de grensverschrijdende samenwerking te versterken rnd de grensverschrijdende uitdagingen die het meest beantwrden aan de Eurpa 2020-strategie vr een intelligente, duurzame en inclusieve grei, hebben de partners ervr gekzen het samenwerkingsprgramma INTERREG p te buwen rnd vlgende vier pririteiten: PRIORITEIT 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie (Thematische delstelling 1 van de EU Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie ) PRIORITEIT 2 Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s (Thematische delstelling 3 van de EU Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb ) PRIORITEIT 3 Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen (Thematische delstelling 6 van de EU Bescherming van milieu en bevrdering van efficiënt gebruik van hulpbrnnen ) PRIORITEIT 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s (Thematische delstelling 9 van de EU Stimulering van sciale inclusie en bestrijding van armede Daarnaast, hebben de partners de ndige aandacht willen besteden aan de transversale uitdagingen p gebied van pleiding en vrming. De ntwikkeling van een geïntegreerd, grensverschrijdend werkaanbd, een wederzijdse tegankelijkheid van de cursussen en een tenemende mbiliteit van de arbeidskrachten, zijn immers cruciale randvrwaarden vr de realisatie van de meeste investeringspririteiten van de Unie binnen de samenwerkingszne. Deze aandacht vr de transversale uitdaging rnd pleiding en vrming is des te meer gerechtvaardigd gezien de indicatren m.b.t. pleiding en vrming in grte delen van de samenwerkingszne ngunstiger zijn dan de natinale gemiddeldes. Hgst behaalde diplma bij de bevlking van 25 tt 64 jaar (2011) 100% 75% 29,8% 21,7% 25,4% 20,0% 34,6% 31,6% 35,1% 26,1% 31,0% 33,2% 50% 41,8% 44,9% 40,8% 41,1% 36,7% 41,3% 37,8% 37,8% 38,3% 36,9% 25% 28,4% 33,4% 33,8% 38,9% 28,7% 27,1% 27,2% 36,1% 30,7% 29,9% 0% Hger nderwijs Hger secundair nderwijs Lager secundair nderwijs n : EUROSTAT, Br De specifieke aandacht vr dit thema weerspiegelt zich p het niveau van de acties m.b.t. de verschillende inversteringspririteiten en pririteiten die dr de partners van het prgramma werden weerhuden: Tegemetkmen aan de geïdentificeerde nden inzake wetenschappelijke en technische cmpetenties m de grensverschrijdende samenwerking in nderzek en ntwikkeling te steunen. (pririteit 1) Zrgen dat de vaardigheden van de werknemers beter aansluiten bij de nden van de ndernemingen in de strategische grensverchrijdende sectren. (pririteit 2); Ondersteunen van de prfessinalisering van de actren in de sectr van de duurzame ntwikkeling en terisme met het g p de bescherming en de valrisering van de grensverschrijdende natuurlijke hulpbrnnen en van het patrimnium. (pririteit 3) Steunen van acties die de talenkennis bevrderen en gezamenlijke pleidingsinitiatieven prmten, met het g p de versterking van de arbeidsmbiliteit, een vlttere inschakeling p de arbeidsmarkt en een versterkte sciale chesie binnen de samenwerkingszne. (pririteit 4) 5

6 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Bijdrage aan de Eurpa 2020-strategie Het samenwerkingsprgramma sluit aan bij de 2020-strategie van de Eurpese Unie, die gericht is p slimme, duurzame en inclusieve grei en p een versterking van de ecnmische, sciale en territriale chesie. De keuze van de samenwerkingspririteiten, investeringspririteiten en specifieke delstellingen in het prgramma is er dan k p gericht bij te dragen tt de verwezenlijking van de Eurpese delstellingen, zals die p reginaal niveau zijn ingevuld, en, dankzij de grensverschrijdende samenwerking, de inspanningen van gebieden die aan het prgramma meewerken aan te zwengelen. PRIORITEIT 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie (Thematische delstelling 1 van de EU Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie ) De grensverschrijdende samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie is een van de vrnaamste pririteiten van het tekmstige prgramma De R&D- en innvatie-indicatren van de samenwerkingszne liggen ver achter p de natinale gemiddelden en p de Eurpese delstelling m het aandeel van het bbp dat aan nderzek en ntwikkeling besteed wrdt tegen 2020 p te trekken tt 3 %. 4,00% Brut binnenlandse R&D uitgaven in 2009 (in %van het BBP) 3,00% 2,00% 2,27% 2,03% 2,09% Delstelling Eurpa-2020 strategie 1,00% 0,82% 0,80% 1,24% 1,01% 1,30% 1,29% 0,30% 0,00% Brn : Eurstat, 2013 Deze achterstand p de delstellingen van de Eurpese Unie staan in cntrast met de aanwezigheid van dichte netwerken van vraanstaande institutinele, sci-ecnmische, universitaire en wetenschappelijke actren in alle gebieden van de zne, die zich resluut inzetten m beleidslijnen p het vlak van nderzek en innvatie te ntwikkelen en prjecten p te zetten. Deze beleidslijnen werden in de zes vrbije jaren vral vertaald in: de rganisatie van het hger nderwijs en van het nderzek rnd grte plen f reginale netwerken; een steeds uitgebreider netwerk van actren die zich bezighuden met technlgische valrisatie (science parks, cmpetitiviteitsplen, bedrijvenclusters); initiatieven m de ntwikkeling van digitale sectren en de creatieve ecnmie te steunen; In deze cntext wil het samenwerkingsprgramma enerzijds de dynamiek van deze reginale R&D- en innvatienetwerken p het niveau van de samenwerkingszne versnellen, en anderzijds het innvatieptentieel van de samenwerkingszne versterken dr zich te te spitsen p de ntwikkeling van een beperkt aantal grensverschrijdende sectren met een sterk ptentieel: Dankzij de uitwerking van reginale innvatiestrategieën vr een slimme specialisatie was het immers mgelijk belangrijke, pkmende ecnmische sectren met een sterk ptentieel p het vlak van innvatie en ecnmische valrisatie te identificeren. De grensverschrijdende samenwerking lijkt des te relevanter aangezien de meeste reginale sectren waarvan men meent dat ze strategisch zijn en een sterk innvatieptentieel vertnen, aan weerszijden van de grens aanwezig zijn: nieuwe materialen (textiel, plymeer, bilgische materialen, nanmaterialen); de vedingsmiddelnijverheid, de valrisatie van agrarische hulpbrnnen en de grene chemie 1 ; eclgische en schne technlgieën 2 en hernieuwbare energie; 1 Grene chemie, k duurzame chemie f eclgische chemie genemd, verwijst naar het gebruik van nieuwe milieuvriendelijker scheikundige technieken die het gebruik van milieuschadelijke stffen sterk verminderen f tt nul herleiden. 6

7 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie ICT, digitale en creatieve ecnmie; de gezndheidszrg, de farmacie en de sectr van persnlijke autnmie; individueel en cllectief transprt (aut, penbaar verver, luchtvaart) en de lgistieke sectr; Naast deze als strategisch berdeelde sectren bestaan er aan weerszijden van de grens sterk cmplementaire sectren (cmpetenties, expertisecentra). Ze bieden mgelijkheden p het vlak van technlgische, sciale, culturele en eclgische innvatie: de grene sectren (hutsectr, eclgisch buwen, afvalsectr, sectren die betrkken zijn bij de vermindering van de luchtverntreiniging); persnsgebnden dienstverlening en ndernemerschap in de sciale en slidaire ecnmie; terisme en cultuur; de transversale sectren die de ecnmische activiteiten ndersteunen, bijvrbeeld de mechatrnica. De geselecteerde investeringspririteiten en specifieke delstellingen sluiten niet alleen aan bij deze dynamieken vr de structurering en afbakening van het nderzeks- en innvatiebeleid (zwel technlgische als niet-technlgische innvatie), maar vertalen k de wil van de partnerinstanties van het prgramma m een antwrd te bieden p de gemeenschappelijke uitdagingen van België en Frankrijk, die vastgelegd werden dr de Eurpese Cmmissie in de psitin paper: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De privé-investeringen in R&I verhgen De innvatie en het cncurrentievermgen van de ndernemingen stimuleren, vral bij de km s De sciale innvatie aanmedigen Een ecnmische mgeving bevrderen die meer cmpetitief is en innvatie aanmedigt Investeringen in R&D en innvatie verhgen, in de eerste plaats in de privésectr Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke uitdagingen vr de ntwikkeling en uitstraling van de zne die cördinatie rechtvaardigen Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat de prjecten een kritische mvang bereiken Sterke cmplementariteiten in de strategische sectren aan weerszijden van de grens Brnnen: ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 PRIORITEIT 2 Versterken van het grensverschrijdende cncurrentievermgen van de km s (Thematische delstelling 3 van de EU Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb ) Op het vlak van ecnmische dynamiek en grensverschrijdende samenwerking bestaan er in de samenwerkingszne schrille cntrasten. De samenstelling, de perfrmantie en de uitdagingen van het ecnmische weefsel blijkt hetergeen in de samenwerkingszne: gebieden die ver belangrijke, innvatieve sectren beschikken met een sterke internatinale cncurrentiepsitie (bepaalde industriële gebieden die geslaagd zijn in hun recnversie, aantrekkelijke landelijke en landbuwgebieden en stedelijke plen); de gebieden die hun ntwikkeling tespitsten p lkale en residentiële activiteiten (kuststreek behalve industriële gebieden, vrstedelijke en landelijke gebieden); de gebieden die nieuwe greistimuli en ecnmische diversificatie ndig hebben (gebieden in recnversie en ingeslten landelijke gebieden). De ecnmische prestaties p lange termijn van een grt aantal Franse departementen en Waalse arrndissementen blijven verigens nder de natinale gemiddelden. 2 De schne technlgie f Clean-Tech verwijst naar de ntwikkeling van alle technlgiên die een eclgische meerwaarde kunnen hebben en die zich inschrijven in een industriële innvatie cntext. De clean-tech sectr mvat de ec-industiën (bestrijding van vervuiling van het water, lucht, grnd, afval, lawaai), activiteiten rnd energie (besparing van energie, hernieuwbare energie, technlgieën verbnden met het energieverbruik in gebuwen f in het transprt) evenals de adviesactiviteiten mtrent de energie en het milieu ( advies, diagnse, certificering, milieuherstel, ec-innvatie, ecmarketing). 7

8 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Gemiddelde jaarlijkse grei van het BBP/ hfd ver de peride EU-27 : 3,46% Vlaanderen Wallnië Frankrijk Frankrijk België Aisne Oise Ardennes Marne Smme Pas-de-Calais Nrd Virtn Arln Charleri Philippeville Signies Mns Dinant Ath Marche-en-Fa... Thuin Neufchâteau Muscrn Bastgne Namur Turnai Reselare Ostende Veurne Krtrijk Diksmuide Gent Tielt Brugge Ieper Oudenaarde 1,18% 1,40% 2,65% 2,83% 1,49% 1,74% 1,95% 2,01% 2,18% 2,50% 2,83% 2,17% 2,39% 2,41% 2,46% 2,65% 2,78% 2,81% 2,86% 3,13% 3,34% 3,39% 3,44% 3,45% 2,49% 2,81% 2,87% 2,97% 2,98% 2,98% 3,06% 3,06% 3,48% 3,50% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Vergelijkende evlutie van het gemiddelde BBP/hfd ver de peride België Frankrijk EU-27 Samenwerkingsgebied Brn : Eurstat, De verklaring vr deze ecnmische prestaties ligt in een aantal structurele belemmeringen van het cncurrentievermgen van de reginale ecnmische weefsels van de zne, waarvan het gemeenschappelijke karakter grensverschrijdende samenwerkingsacties rechtvaardigt: een weinig innvatief weefsel van km's, die zich m histrische redenen hebben tegespitst p activiteiten met lage f middelmatige tegevegde waarde en weinig internatinaal gericht zijn; de kwetsbaarheid van bepaalde grensverschrijdende gebieden waarvan het ecnmische weefsel sterk gekppeld blijft aan belangrijke sectren die sterk geraakt zijn dr de ecnmische crisis (bv. aut-industrie) f die erp achteruit zijn gegaan (bv. staalindustrie); 8

9 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie een ecnmie van de nabijheidsdiensten (terisme, diensten aan persnen, sciale en slidaire ecnmie) die ng in ntwikkeling is, hewel de beheften aanzienlijk zijn; een nevenwicht tussen de beheften p de arbeidsmarkt enerzijds en de schlingsgraad van de werkzekenden anderzijds; de beperkte kennis van de markten en ecnmische pprtuniteiten aan de andere kant van de grens; Een dynamiek van prichting van ndernemingen en vrtbestaan binnen de zne die gekenmerkt wrdt dr een sterke hetergeniteit van de gebieden: de prvincies Ost- en West-Vlaanderen, Luxemburg en Heneguwen kennen de hgste prichtingsgraad tussen 2010 en 2011 (resp. +11 %, +10,5 % en +13 %) in vergelijking met een zwak gemiddelde aan Franse zijde (+2,65 %). De verlevingsgraad van de bedrijven die 5 jaar geleden werden pgericht, bedraagt 71 % in Vlaanderen, tegenver 65 % in Wallnië. In 2009 bedreg de verlevingsgraad p 3 jaar aan Franse zijde 71 % in Champagne-Ardenne, 61 % in Picardie en 63 % in Nrd-Pas de Calais. Met het g p de delstellingen van de Eurpa 2020-strategie p het vlak van ntwikkeling van innvatievermgen en jbcreatie, is het cncurrentievermgen van de sectren en de km s van kapitaal belang m de recnversie van het ecnmische weefsel rnd de innvatieve sectren te begeleiden en de ntwikkeling van werkgelegenheidsbevrderende ecnmische activiteiten in alle gebieden te ndersteunen. Deze reginale uitdagingen sluiten verigens aan bij de uitdagingen die p natinaal niveau vastgelegd werden in het kader van de Eurpa 2020-strategie: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK Het ndernemerschap en de tegang Grensverschrijdende ntwikkeling tt financiering bevrderen van de km s De tegang tt geavanceerde diensten verbeteren vr de ndernemingen De innvatie en het cncurrentievermgen bij bedrijven (vrnamelijk km s) aanmedigen ICT ntwikkelen (diensten en tepassingen) Het cncurrentievermgen en de innvatie in de privé-sectr verbeteren De tegang tt financiering en geavanceerde diensten verbeteren vr de km s Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke uitdagingen vr de ntwikkeling en uitstraling van de zne die cördinatie rechtvaardigen Gelijkaardige f cmplementaire strategische sectren aan weerszijden van de grens waarvan de ntwikkeling versneld kan wrden Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt: ndzaak m de begeleidingsinstrumenten van de km s gemeenschappelijk in te zetten en de initiatieven te cördineren Een betere werking van de grensverschrijdende ecnmische gebieden Brnnen: ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 Om in te spelen p deze gemeenschappelijke uitdagingen en de hetergeniteit van de gebieden, wil de grensverschrijdende samenwerking de ntwikkeling van het ndernemerschap en het cncurrentievermgen van de km's vr ndersteunen via drie cmplementaire lgica s: De begeleiding van de ntwikkeling van ndernemingen (van de pstart tt de cnslidatie) De begeleiding van de km s p het vlak van innvatie (via de SD 2) en internatinalisering, aansluitend bij de ndersteunende acties vr de grensverschrijdende sectren met sterk innvatieptentieel en de sterk cmplementaire sectren; De begeleiding van de km s die actief zijn in de grensverschrijdende ecnmische en arbeidsregi s, in een ptiek van verspreiding van gede praktijken, met name p het vlak van energietransitie, milieubeleid, ratineel gebruik van hulpbrnnen en ICT-gebruik. Daarnaast kadert het samenwerkingsprgramma k in de uitvering van het Eurpese initiatief ter bevrdering van het sciale ndernemerschap. Dat initiatief wil het sciale ndernemerschap ntwikkelen dr de sciale ndernemingen in de gebieden beter zichtbaar te maken en een ecnmisch klimaat te scheppen dat gunstiger staat tegenver de prichting en het vrtbestaan van die ndernemingen. 9

10 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie PRIORITEIT 3 beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen (Thematische delstelling 6 van de EU Bescherming van milieu en bevrdering van efficiënt gebruik van hulpbrnnen ) De samenwerkingszne wrdt gecnfrnteerd met mvangrijke grensverschrijdende uitdagingen, vral p het vlak van duurzame ntwikkeling: De milieudiagnse van de zne maakt truwens melding van belangrijke nden: Nden inzake preventie van natuurlijke risic s: verstrmingen, nderwaterzetting van de plders en kustersie. Z verrzaakte de klimaatpwarming een stijging van het zeeniveau van de Nrdzee met 1,7 mm per jaar in de lp van de XXste eeuw. Ok wrdt nageneg 30 % van de Opaalkust bedreigd dr verstrming; Nden inzake planning van beheerscapaciteit van grensverschrijdende crisissen die te maken hebben met industriële risic s: de samenwerkingszne mvat 267 Seves-inrichtingen; Nden inzake het vrijwaren van de bidiversiteit en de cntinuïteit van een aantal grensverschrijdende eclgische gebieden tegenver de antrpgene druk p een grt aantal natuurlijke mgevingen van het gebied, en hun neiging tt fragmentatie Nden inzake het aanpakken van verlaten industrieterreinen Dr deze vervuilingsprblematiek ntstaat de ndzaak m de natuurlijke hulpbrnnen van de gebieden gezamenlijk te beheren, wegens hun grensverschrijdende karakter (rivieren, grndwater), wegens de fysieke cntinuïteit van natuurgebieden en eclgische crridrs (.a. trames vertes et bleues) aan weerszijden van de grens en negatieve gevlgen die kunnen wegen p de aangrenzende grensverschrijdende gebieden (natuurrisic's); Bepaalde grensverschrijdende gebieden hebben een pmerkelijke cntinuïteit p het vlak van natuur en landschappen. Dit rechtvaardigt een geïntegreerde ruimtelijke planning gericht p een duurzame ntwikkeling van die gebieden (kustgebieden, rurale gebieden in Vlaanderen, stedelijke en vrstedelijke gebieden en de Eurmetrpl, het Parc naturel transfrntalier du Hainaut f het Grensverschrijdende natuurpark van Heneguwen, Grande Thiérache, Ardennen). Deze grensverschrijdende gebieden hebben ntegensprekelijk een gemeenschappelijk cultureel patrimnium, zwel histrisch (herdenking van de Grte Orlg bijvrbeeld), architecturaal (bijvrbeeld industrieel patrimnium) als gastrnmisch; Tt slt kennen de gebieden van de zne dezelfde aanzienlijke prblemen met vervuiling, die grtendeels te maken hebben met de aanwezigheid van zware industriële activiteiten (bdem-, water- en luchtverntreiniging). Deze vervuilingsprblemen zijn vandaag ng verder tegenmen dr belangrijke evluties die gemeenschappelijk zijn vr alle gebieden van de zne: intensieve landbuw, verstedelijking en grtere afstanden van het wn-werkverkeer waardr de wagen meer wrdt gebruikt. Om het hfd te bieden aan deze uitdagingen wil het samenwerkingsprgramma INTERREG meerdere antwrden bieden: De steun aan grene grensverschrijdende sectren en de verspreiding van de eclgische technlgieën en gede praktijken in het ecnmische weefsel begt m, via de pririteiten 1 en 2, reginale inspanningen te stimuleren en lkale plssingen te ntwikkelen vr prblemen als bdemverntreiniging, renvatie van gebuwen met het g p energiebesparing, landbuw en milieuvriendelijke industrietakken, f de circulaire ecnmie (cradle t cradle); Naast deze acties gaat de pririteit via de specifieke pririteit 3 uit naar het behud, de bescherming en de ecnmische valrisatie van de grensverschrijdende hulpbrnnen en het grensverschrijdende patrimnium, en wel vlgens twee riëntaties: Het behud en de bescherming van de grensverschrijdende hulpbrnnen, in de ruime zin van het wrd, inclusief de gecördineerde acties inzake milieubescherming en de bestaande vrmen van geïntegreerd milieubeheer, de preventie en het beheer van de natuurlijke en technlgische risic s die een grensverschrijdende impact kunnen hebben p het vrtbestaan van de hulpbrnnen; De valrisatie van de grensverschrijdende patrimniale rijkdmmen m, via het terisme, de duurzame ecnmische ntwikkeling van de grensgebieden te ndersteunen. Via deze ruime visie van het beheer van de grensverschrijdende hulpbrnnen willen deze riëntaties aansluiten bij de verschillende initiatieven van de Eurpese Unie tegen 2020, in de eerste plaats de EU-strategie ten vrdele van de bidiversiteit met als delstelling het bidiversiteitsverlies en de achteruitgang van de ecsystemen tegen 2020 een halt te te repen, en het vlaggenschipinitiatief efficiënt gebruik van hulpbrnnen in Eurpa. Dit laatste initiatief streeft ernaar het beleid ter ndersteuning van de mschakeling naar een ecnmie die efficiënt mspringt met hulpbrnnen en een lage CO 2 -uitstt heeft, vrm te geven dr: de ecnmische prestaties te bevrderen en tegelijkertijd minder hulpbrnnen te gebruiken; nieuwe mgelijkheden vr ecnmische grei te zeken en te creëren; de grene innvatie kracht bij te zetten m bij te dragen tt het cncurrentievermgen van de EU; de klimaatverandering te bestrijden en de bedreigingen vr de ecsystemen en de menselijke gezndheid in te dijken; een waterbeleid te veren dat pririteit verleent aan besparingsmaatregelen en ratineler gebruik, zdat het water in vldende heveelheden beschikbaar is, van gede kwaliteit is en efficiënt en energiezuinig gebruikt wrdt. 10

11 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie In dit pzicht draagt het samenwerkingsprgramma bij tt de delstellingen die bepaald werden in de EU 2020-strategie en de invulling ervan dr de lidstaten: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De uitstt van breikasgassen Gezamenlijke prductie en beheer van verminderen, de energie-efficiëntie de energievrziening van de ecnmie verbeteren en het Bescherming van het eclgisch aandeel van hernieuwbare patrimnium (inclusief het duurzaam energiebrnnen verhgen beheer van de visbestanden) Gezamenlijk beheer van afval en watervrziening en preventie van natuurlijke risic s De energie-efficiëntie verhgen (met name in de prductieve sectren, inclusief landbuw, transprt en gebuwen) Het aandeel van de energie die pgewekt wrdt dr hernieuwbare brnnen verhgen De preventie en het beheer van de risic s en de milieubescherming verbeteren Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Gemeenschappelijke hulpbrnnen en sterke externe effecten aan beide kanten van de grens (psitief: ecnmische valrisatie; negatief: vervuiling) die cördinatie rechtvaardigen Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt Bestaan van gede praktijken aan beide kanten van de grens Gemeenschappelijke uitdagingen p het vlak van milieu en gezndheid vr de hele zne die cördinatie rechtvaardigen Brnnen: Ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni 2013 PRIORITEIT 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s (Thematische delstelling 9 van de EU Stimulering van sciale inclusie en bestrijding van armede ) De gebieden van de samenwerkingszne wrden gecnfrnteerd met structureel zrgwekkende werkgelegenheidsindicatren die beduidend lager zijn dan de natinale nrmen en de delstellingen van de EU 2020-strategie, en die wegens de ecnmische crisis sinds het begin van het vrige prgramma ng werden benadrukt. Werkzaamheidsgraad in Werklsheidsgraad in 2007 en % 73,2% werkzaamheids graad (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Van 15 tt 64 jaar Delstelling FRANKRIJK Eurpa DelstellingBELGIË Eurpa-2020 Van 15 tt 24 jaar Van 55 tt 64 jaar Ost-Vlaanderen West-Vlaanderen Heneguwen Luxemburg Namen Champagne Ardennes Picardie Nrd-Pas-de-Calais Werklsheidsg raad (%) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-20,8% +6,7% -8,6% -8,8% -5,9% +27,4% -7,8% +10,3% Brn: Eurstat 2011 Brn: Eurstat 2011 De samenwerkingszne is gekenmerkt dr een lage werkzaamheidsgraad tegenver het Eurpees gemiddelde, met gemiddeld minder dan 7 werkende persnen p 10 tussen de 15 en 64 jaar. Deze situatie vertaalt zich in een relatief hge werklsheid in de meeste gebieden van de samenwerkingszne. De situatie van jnge werklzen en langdurig werklzen is k zrgwekkend met bijvrbeeld 30,8% van de jngeren nder 25 jaar die werkls zijn in Heneguwen, 31% in Nrd-Pas-de-Calais en 26,7% in Champagne-Ardenne. 11

12 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Werklsheidsgraad Werklsheidsgraad 2011 Langdurige werklsheidsgraad Werklsheidsgraad jarigen (2011) EU 27 9,60% 4,14% 21,40% Ost-Vlaanderen 3,80% 1,34% 11,40% West-Vlaanderen 3,20% 0,90% 11,40% Hainaut 11,70% 6,42% 30,80% Luxemburg 6,20% 2,73% 18,60% Namur 8,00% 4,13% 22,00% Champagne-Ardenne 10,70% 4,41% 26,70% Picardie 9,40% 4,60% 23,60% Nrd-Pas de Calais 12,90% 6,58% 31,00% Brn: Eurstat 2011 Op het niveau van de samenwerkingszne blijven er grte nevenwichten m.b.t. de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbd. Enerzijds zijn er gebieden met hge werklsheidsgraden en anderzijds zijn er k gebieden met grte tekrten aan geschikte arbeidskrachten waar het erg meilijk is m te rekruteren, met name vr bepaalde knelpuntberepen in de metallurgie, de buw, de agrvedingssectr en de sectr van de gezndheidszrg. Deze nd aan arbeidskrachten die k tt uiting kmt in de grensverschrijdende BMO-enquêtes Nrd-pas-de Calais/België, verklaart.a. k de grensverschrijdende aanwervingen: aanwervingen werden uitgeverd in het grensgebied in In de geschetste cntext waarbij er aan de ene kant een niet ingevulde vraag naar geschlde arbeidskrachten bestaat en aan de andere kant een verscht aan geschlde krachten, lijkt deze arbeidsmbiliteit echter ng aan de lage kant. Ok de integratie van de grensverschrijdende arbeidsmarkten blijkt relatief beperkt te zijn, met een laag niveau aan kennis en infrmatie ver de werk- en pleidingsmgelijkheden aan de andere kant van de grens. Bvendien hebben bepaalde grensgebieden te kampen met een uitgesprken sciaal islement, k al bevinden ze zich gegrafisch in het centrum van de samenwerkingszne, en ervaren ze m histrische redenen meilijkheden p het vlak van gezndheidszrg en sciale aangelegenheden. Deze situatie wrdt ng versterkt dr de ecnmische crisis, waardr de minst mbiele bevlkingsgrepen en de bevlking in de gebieden die het verst van de ecnmische gebieden wnen steeds kwetsbaarder wrden. In die cntext sluiten sciale inclusie en armedebestrijding aan bij de ruimere prblemen van territriale inclusie p het niveau van de samenwerkingszne, wat een meer uitgesprken grensverschrijdende samenwerking p dat vlak rechtvaardigt. Dankzij de grensverschrijdende samenwerking p het vlak van sciale zaken en gezndheidszrg zijn er interessante en geslaagde initiatieven ntstaan. Die initiatieven zuden gebaat zijn bij een uitbreiding naar de andere gebieden in de samenwerkingszne die te maken krijgen met identieke gezndheidsprblemen. De samenwerking p het vlak van sciale en territriale inclusie biedt niet alleen aanzienlijke uitdagingen vr armedebestrijding, maar k mgelijkheden m: de grensverschrijdende identiteit en ervaringen te prmten dr de invering van een geïntegreerd aanbd van grensverschrijdende diensten vr de bevlking p sciaal vlak, waarvr het grenseffect grt blijft in het dagelijkse leven van de inwners; versterken en bestendigen van de netwerking en van het grensverschrijdende dienstenaanbd p vlak van gezndheidszrg. Vanuit de wetenschap dat armedebestrijding en de sciale inclusie van alle burgers via een betere tegang tt de sciale en gezndheidsdiensten verlpt en via een inclusieve lkale ntwikkeling van de stedelijke en landelijke grensgebieden in meilijkheden, werkt het samenwerkingsprgramma mee aan de reginale en natinale inspanningen m de delstellingen van de Eurpa 2020-strategie te bereiken, namelijk het aantal mensen dat zich in een situatie van armede f sciale uitsluiting bevindt f dreigt daarin terecht te kmen met minstens 20 miljen te verminderen. Het samenwerkingsprgramma neemt meer bepaald deel aan de uitvering van het Eurpese platfrm vr de bestrijding van armede en sciale uitsluiting, wetende dat de hindernissen waarmee de persnen in een situatie van armede f sciale uitsluiting gecnfrnteerd wrden vrnamelijk van territriale aard zijn en de interventie van het EFRO en acties van territriale samenwerking rechtvaardigen. 12

13 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie In dit pzicht draagt het samenwerkingsprgramma bij tt de delstellingen die bepaald werden in de EU 2020-strategie en de invulling ervan dr de lidstaten: Standpunt van de diensten van de Cmmissie ver de uitwerking van een partnerschapsvereenkmst en prgramma s vr de peride BELGIË FRANKRIJK De hinderpalen vr de mbiliteit van werknemers wegwerken Het nevenwicht en het gebrek aan cmpetenties verhelpen dr delgerichte investeringen in nderwijs, levenslang leren, samen met een versterkte interreginale samenwerking Verhgen van de participatie van udere werknemers p de arbeidsmarkt Verbeteren van de inzetbaarheid van jngeren, met nadruk p diegenen die een hgere werklsheidskans hebben, dr het vergrten van het pleidingsaanbd Meerwaarde van de grensverschrijdende samenwerking Grensverschrijdende samenwerking is ndig m een vlttere werking van de grensverschrijdende arbeidsmarkt(en) mgelijk te maken De kwetsbare grepen actief pnemen in de maatschappij De deur naar werkgelegenheid penhuden vr mensen die in een situatie van armede en uitsluiting dreigen terecht te kmen De kwetsbare grepen actief pnemen in de maatschappij Gemeenschappelijke uitdagingen p sciaal en gezndheidsvlak en met betrekking tt de tegang tt penbare diensten Grtere efficiëntie van de gemeenschappelijke acties drdat een kritische mvang bereikt wrdt Creatie van een gemeenschappelijke grensverschrijdende identiteit Brnnen: Ex ante evaluatie, rapprt ver de externe cherentie van de strategie van het PO INTERREG, juni Types prjecten ndersteund dr het samenwerkingsprgramma Cnfrm de richtlijnen van het prgramma met betrekking tt de efficiëntie en de ndersteuning van de geïntegreerde aanpak inzake implementatie van de gezamenlijke prjecten, hebben de partnerautriteiten nieuwe werkingsprincipes met betrekking tt het mechanisme vr de indiening, de behandeling en de uitvering van de prjecten gevalideerd. Om de strategische begeleiding van het prgramma te verbeteren en de behandeling van de ingediende prjecten beter te beheersen, zal het behandelingsmechanisme gebaseerd zijn p een fundamenteel cncept, de prjectcncepten. Dit zal een verplichte fase zijn vóór de indiening van een prject f prjectenprtefeuille en het mgelijk maken de administratieve prcedures vr de indiening van een prject te verlichten. Daarnaast hebben de prgramma-autriteiten eveneens de types prjecten gevalideerd die in aanmerking kmen vr financiering in het kader van het prgramma, namelijk: prjectenprtefeuilles (bttm-up f tp-dwn aanpak); prjecten van het klassieke type (bttm-up aanpak); micrprjecten (bttm-up aanpak) Het mechanisme van de prjectcncepten De ntie van het prjectcncept heeft drie delstellingen, die verigens zwel van tepassing zuden zijn p de klassieke prjecten als p de prjectenprtefeuilles: het behandelingsprces vltter laten verlpen; de begeleiding en de strategische beheersing versterken met het g p de delstellingen die zijn vastgelegd in het samenwerkingsprgramma; de afstemming van het prjectcncept p de strategie van het prgramma; een betere sturing van de strategische prgrammering De prjectenprtefeuilles (bttm-up f tp-dwn aanpak) Dit nieuwe cncept steunt p de gemeenschappelijke wil van de partners m de INTERREG-prjecten naar een hger niveau te tillen, via de ntwikkeling van een geïntegreerde visie van het gebied en de impuls die uitgaat van gemeenschappelijke verheidsacties in dmeinen waarvan de behandeling, als kritische samenwerkingsmassa en/f transversale bekmmernis, het hele gebied f dynamische plen met mvatten. Een prjectenprtefeuille wrdt als vlgt gedefinieerd: Plannen bestaande uit een cluster klassieke samenwerkingsprjecten die betrekking hebben p verschillende dmeinen en thema s, maar een gemeenschappelijke delstelling hebben, namelijk de ecnmische en sciale ntwikkeling van een specifiek grensverschrijdend gebied f van de hele samenwerkingszne. 13

14 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie De prjectenprtefeuilles steunen p de principes van integratie en structurering, transversaliteit en hetergeniteit: Integratie en structurering van het samenwerkingsgebied: van de prjectlgica vergaan naar de lgica van structurerende en geïntegreerde verheidsacties, die ntzuild zijn (thematiek) en geterritrialiseerd (gebied). Transversaliteit van de acties: synergieën creëren tussen thematieken die bijdragen tt de verwezenlijking van een gemeenschappelijke delstelling met betrekking tt de ntwikkeling en integratie van het samenwerkingsgebied. Hetergeniteit van het samenwerkingsgebied: rekening huden met de specifieke nden, kenmerken en uitdagingen van bepaalde grensverschrijdende subgebieden en de niches en specialiteiten benutten die eigen zijn aan elk van deze subgebieden in een ptiek van slimme specialisatie. De prjectenprtefeuilles streven 4 delstellingen na: de impact van de interventie van het prgramma maximaliseren, ptimaliseren en duurzaam maken; de aanzet geven tt een echte tp-dwn samenstelling van de prjecten; de effecten van de acties van de prjecten gemeenschappelijk maken en vermeerderen, en daarbij redundanties en verlappingen vermijden en ruimte vr verleg mgelijk maken; synergieën tussen de prjecten creëren De prjecten van het klassieke" type (bttm-up aanpak) Parallel met de uitvering van de prjectenprtefeuille, past het prgramma k een klassieke bttm-up aanpak te. Deze methde steunt p de vrafgaandelijke indiening van een prjectcncept De micrprjecten Als gevlg van de uitvering van een fnds vr micrprjecten gedurende INTERREG IV hebben de partners hun gedkeuring gegeven aan het principe van de uitvering van micrprjecten. De algemene destelling die via de micrprjecten begd wrdt, is het identificeren, begeleiden en via een integrale financiering ndersteunen van kleine grensverschrijdende piltacties die uitgaan van rganisaties znder ervaring. De uitvering van micrprjecten begt meer specifiek de vlgende delstellingen: Versterken van het verenigingsleven via grensverschrijdende, kleine initiatieven Nieuwe samenwerkingen ndersteunen en het verwerven van ervaring inzake grensverschrijdende samenwerking mgelijk maken Versterken van de gemeenschappelijke identiteit, van het grensverschrijdend burgerschap en van de betrkkenheid bij de grensverschrijdende regi De cntacten intensiveren, dankzij uitwisselingen en dr een grtere mbiliteit van de bevlking De grensverschrijdende sciale activiteiten stimuleren 14

15 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie Tabel 1 - Rechtvaardiging van de strategie ten aanzien van de uitdagingen van de samenwerkingszne PRIORITEITEN VAN HET SAMENWERKINGSPROGRAMMA THEMATISCHE DOELSTELLINGEN VAN DE EU INVESTERINGSPRIORITEITEN WAARNAAR DE VOORKEUR UITGAAT UITDAGINGEN BEPAALD AAN DE HAND VAN DE SOCIO- ECONOMISCHE DIAGNOSE 1 VERBETEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE Thematische delstelling 1 Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie 1.b Bevrderen van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ntwikkelen van verbanden en synergieën tussen ndernemingen, O&I-centra en het hger nderwijs, met name de bevrdering van investeringen in de ntwikkeling van prducten en diensten, de verdracht van technlgie, sciale innvatie, milieu-innvatie, tepassingen vr verheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het pzetten van netwerken, clusters en pen innvatie dr middel van slimme specialisatie en ndersteuning van technlgisch en tegepast nderzek, prefpstellingen, maatregelen vr snelle prductvalidatie, geavanceerde prductiecapaciteit en eerste prductie, met name in sleuteltechnlgieën en de verspreiding van universeel inzetbare technlgieën De tepassing van reginale strategieën vr slimme specialisatie ndersteunen, dr vr meer samenwerking en technlgische uitwisseling te zrgen tussen universiteiten, nderzekscentra, expertisecentra en ndernemingen die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de sectren die tt de strategische activiteitsgebieden behren (grensverschrijdende strategische sectren en grene sectren) Het gezamenlijk gebruik van R&D-infrastructuur bevrderen, met name in de strategische sectren met een ecnmische specialisatie Vr meer samenwerking zrgen tussen de ndernemingen, nderzekscentra, expertisecentra en institutinele actren die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de strategische sectren met een sterk ptentieel vr de zne De grensverschrijdende R&I-prjecten ndersteunen, k in dmeinen die verder gaan dan luter technlgische innvatie Vr meer samenwerking zrgen tussen de ndernemingen, nderzekscentra, expertisecentra en institutinele actren die betrkken zijn bij de ntwikkeling van de strategische sectren met een sterk ptentieel vr de zne Steunen van grensverschrijdende mbiliteit en pleidingstrajecten vr wetenschappers, nderzekers, studenten, werknemers 15

16 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 2 VERSTERKEN VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE KMO S Thematische delstelling 3 Versterking van het cncurrentievermgen van het mkb 3.d Ondersteunen van de capaciteit van de KMO'S m te greien p reginale, natinale en internatinale markten, en zich in te zetten vr innvatieprcessen De gvernance binnen de grensverschrijdende arbeidsmarktznes verbeteren m z te kmen tt een betere samenwerking tussen de grensverschrijdende pleidingsinstellingen en beter tegemet te kmen aan de beheften van werknemers en werkgevers. De ndernemingen in de verschillende stadia van hun pbuw begeleiden De begeleiding versterken van de km s en micr-ndernemingen die actief zijn in de grensverschrijdende ecnmische regi s, bij de verspreiding van ICT, hun pleidingsacties en inspanningen vr duurzame ntwikkeling, en p internatinaal niveau 3 BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET MILIEU DOOR EEN GEINTEGREERD BEHEER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE HULPBRONNEN Thematische delstelling 6 Het milieu behuden en beschermen en een efficiënte mgang met hulpbrnnen bevrderen 6.c 5.b Het natuurlijk en cultureel patrimnium behuden, beschermen, bevrderen en ntwikkelen Bevrderen van investeringen waarmee specifieke risic s het hfd kan wrden gebden, het waarbrgen van de capaciteit tt herstel na rampen en het ntwikkelen van systemen vr rampenbeheersing Opwaarderen en beschermen van een gemeenschappelijk grensverschrijdend histrisch, landschappelijk en natuurlijk patrimnium (bijvrbeeld Grte Orlg, industrieel patrimnium) Tegemet kmen aan de vraag naar prfessinalisering van de actren in het dmein van het terisme De grensverschrijdende hulpbrnnen, alsk de grensverschrijdende gebieden en ecsystemen, duurzaam en geïntegreerd beheren (water, bidiversiteit, landschappen, gren-blauwe netwerken) De grensverschrijdende samenwerking versterken p het vlak van het beheer van technlgische risic s, verstrmingen en nderwaterzetting 16

17 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 4 9.a BEVORDEREN VAN DE COHESIE EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE IDENTITEIT IN DE GRENSREGIO'S Thematische delstelling 9 De sciale insluiting bevrderen en de armede en elke vrm van discriminatie bestrijden Investeren in gezndheids- en sciale infrastructuur die bijdragen tt de natinale, reginale en lkale ntwikkeling, het verminderen van ngelijkheden wat de gezndheidsstatus betreft, het bevrderen van sciale inclusie dr een betere tegankelijkheid van sciale, culturele en recreatinele diensten en de vergang van institutinele naar gemeenschapsgerichte diensten De netwerking en de zektcht naar cmplementariteiten p gezndheids- en sciaal vlak versterken De uitwisseling van gede praktijken verhgen in de strijd tegen uitsluiting en vr berepsinschakeling en maatschappelijke integratie, in het bijznder in de achtergestelde stedelijke en landelijke grensgebieden 8.e Bevrderen van duurzame en kwalitatief hgstaande werkgelegenheid en ndersteuning van arbeidsmbiliteit dr: integratie van grensverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensverschrijdende mbiliteit, gezamenlijke lkale werkgelegenheidsinitiatieven, infrmatie- en adviesdiensten en gezamenlijke pleiding De integratie van de grensverschrijdende arbeidsregi s bevrderen en de grensverschrijdende mbiliteit van werknemers, studenten, stagiairs en werkzekenden. Ondersteunen van acties die zich tt del stellen m de talenkennis binnen de samenwerkingszne te verbeteren. Opzetten van grensverschrijdende pleidingsprgramma s vr knelpuntberepen en vr kennis en vaardigheden die aansluiten bij nieuwe ecnmische tendenzen (grene ecnmie, technlgie, medicsciaal, ) 17

18 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie 1.2 Verantwrding van de financiële tewijzing De financiële tewijzing van de Eurpese Unie bedraagt 169,9 miljen eur vr de peride , waarbij de dr het samenwerkingsprgramma INTERREG V FWVL gesteunde acties en investeringen vr 60% wrden medegefinancierd p een ttale begrting van 283,2 miljen eur. De tekenning van de financiële middelen aan de investeringspririteiten weerspiegelt de grte lijnen die dr de partnerautriteiten van de prgrammering zijn vastgesteld en waarbij de fcus van de EU-steun p ecnmische ntwikkeling en innvatie is gelegd: De pririteiten p het gebied van de steun aan nderzek en innvatie (pririteit 1) en het cncurrentievermgen van de km s (pririteit 2) maken aldus meer dan 50% van de EU-steun uit, met respectievelijk 59,5 miljen eur (35% van de EFRO-steun) en 25,5 miljen eur (15% van de EFRO-steun); Ok uit de financiële tewijzing aan de pririteiten p het gebied van de bescherming en de valrisatie van het natuurlijke en culturele patrimnium en het milieu en de grensverschrijdende territriale samenhang blijkt dat de partnerautriteiten de fcus van de prgrammering p een beperkter aantal grensverschrijdende uitdagingen willen leggen: Aan pririteit 3 Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijdende hulpbrnnen zal 42 miljen eur wrden tegekend, fwel 25% van de EU-steun; Pririteit 4 Bevrderen van de chesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregi s maakt 19% (32,3 miljen eur) van het EFRO uit. Vrts zal aan de investeringspririteit werkgelegenheid en grensverschrijdende mbiliteit van werknemers een EFRO-bedrag van meer dan 10,7 miljen eur wrden tegekend. 18

19 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Tabel 2 - Overzicht van de investeringsstrategie van het samenwerkingsprgramma Pririteiten Pririteit 1 Verbeteren en ndersteunen van de grensverschrijden de samenwerking p het vlak van nderzek en innvatie Pririteit 2 Versterken van het grensverschrijden de cncurrentieverm gen van de km s EFRO-steun (in EUR) Aandeel (%) van de ttale steun van de Unie vr her samenwerkings prgramma EFRO % % Thematische delstellingen Thematische delstelling van de EU (1): Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie Thematische delstelling van de EU (3) : Versterking van het cncurrentieverm gen van het mkb Investeringspririteiten IP 1.b: Bevrderen van bedrijfsinvesteringen in O&I, het ntwikkelen van verbanden en synergieën tussen ndernemingen, O&I-centra en het hger nderwijs, met name de bevrdering van investeringen in de ntwikkeling van prducten en diensten, de verdracht van technlgie, sciale innvatie, milieu-innvatie, tepassingen vr verheidsdiensten, de stimulering van de vraag, het pzetten van netwerken, clusters en pen innvatie dr middel van slimme specialisatie en ndersteuning van technlgisch en tegepast nderzek, prefpstellingen, maatregelen vr snelle prductvalidatie, geavanceerde prductiecapaciteit en eerste prductie, met name in sleuteltechnlgieën en de verspreiding van universeel inzetbare technlgieën IP 3.d: Ondersteunen van de capaciteit van de km s m te greien p reginale, natinale en internatinale markten, en zich in te zetten vr innvatieprcessen Specifieke delstellingen in vereenstemming met de investeringspririteiten Specifieke delstelling 1: Versterken van het nderzek en de innvatie van de grensverschrijdende zne in de strategische sectren en de sectren met een sterke cmplementariteit Specifieke delstelling 2: Grtere verdracht en verspreiding van gede praktijken in de strategische sectren en de sectren met een sterke cmplementariteit in de grensverschrijdende zne Specifieke delstelling 3: Gezamenlijk vrzieningen creëren, valriseren en met elkaar delen m de km's te ntwikkelen en te begeleiden bij het zeken naar tegang tt de markten Resultaatindicatren die vereenkmen met de specifieke delstelling Aantal grensverschrijdendesamenwerkingsverbanden, die na aflp van het prject ng actief zijn Intramurale R&D-uitgaven van alle sectren met kpkrachtcrrectie Tegevegde brutwaarde aan de prductieprijzen 19

20 Strategie vr de bijdrage van het samenwerkingsprgramma aan de Eurpa 2020-strategie Pririteit 3 Beschermen en valriseren van het milieu dr een geïntegreerd beheer van grensverschrijden de hulpbrnnen Pririteit 4 Bevrderen van de samenhang en de gemeenschappelijk e identiteit in de grensregi s % % Thematische delstelling van de EU (6) : Het milieu beschermen en het efficiënt gebruik van de hulpbrnnen bevrderen Thematische delstelling van de EU (9): Bevrderen van sciale inclusie en armede bestrijden IP 6.c: Het natuurlijke en culturele patrimnium behuden, beschermen, bevrderen en ntwikkelen IP 5.b: Bevrderen van investeringen waarmee specifieke risic s het hfd kan wrden gebden, het waarbrgen van de capaciteit tt herstel na rampen en het ntwikkelen van systemen vr rampenbeheersing IP 9.a: Investeren in gezndheids- en sciale infrastructuur die bijdragen tt de natinale, reginale en lkale ntwikkeling, het verminderen van ngelijkheden wat de gezndheids-status betreft, het bevrderen van sciale inclusie dr een betere tegankelijkheid van sciale, culturele en recreatinele diensten en de vergang van institutinele naar gemeenschapsgerichte diensten IP 8.e: Bevrderen van duurzame en kwalitatief hgstaande werkgelegenheid en ndersteuning van arbeidsmbiliteit dr: integratie van grensverschrijdende arbeidsmarkten, met inbegrip van grensverschrijdende mbiliteit, gezamenlijke lkale werkgelegenheidsinitiatieven, infrmatie- en adviesdiensten en gezamenlijke pleiding Specifieke delstelling 4: Op innverende en duurzame wijze het grensverschrijdend patrimnium valriseren en ntwikkelen via terisme Specifieke delstelling 5: Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbrnnen en van de grensverschrijdende ecsystemen Specifieke delstelling 6: Anticiperen p en beheren van de natuurlijke, technlgische en industriële risic's en van de ndsituaties Specifieke delstelling 7: Versterken en bestendigen van de grensverschrijdende netwerking en van het grensverschrijdend dienstenaanbd vr de bevlking p gezndheidsvlak Specifieke delstelling 8: Versterken en bestendigen van de grensverschrijdende netwerking en van het grensverschrijdend dienstenaanbd vr de bevlking p sciaal vlak Specifieke delstelling 9: Bevrderen van de werkgelegenheid en de grensverschrijdende arbeidsmbiliteit en integreren van de arbeidsmarkten Ttale aantal vernachtingen in htels, vakantieverblijven en andere accmmdaties vr krt verblijf, kampeer- en caravanterreinen in de samenwerkingszne Aantal vrzieningen vr een geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbrnnen en van het grndgebied Inwners die genieten van beschermingsmaatregelen tegen natuurlijke, industriële en technlgische risic's en grensverschrijdende ndsituaties verbnden met deze risic's Aantal persnen dat gebruik heeft kunnen maken van een gezndsheidsdienst aan de andere kant van de grens Aantal persnen dat tegang had tt een sciale dienst aan de andere kant van de grens Aantal grensarbeiders 20

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Operatineel Prgramma INTERREG V France-Wallnie-Vlaanderen Definitieve versie - Rapprt nr. r.8 Inhudspgave 1 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 5 1.1 Strategie

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010 Verslag 21 van de Hge Raad vr de Werkgelegenheid: Grene banen Leuven 16 december 21 Jan De Mulder Department Studiën Structuur presentatie De Hge Raad vr de Werkgelegenheid (HRW) Het HRW-verslag 21: "Grene

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020 Wat is het LIFE-prgramma? Het LIFE-prgramma is een van de belangrijkste EU-mechanismen vr de financiering van prjecten p het gebied van het milieu dat in 1992 gelanceerd werd. In Vlaanderen werden meer

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel Psitie van de Calitie tegen de Hnger (Januari 2012) Grte prijsschmmelingen landbuwprijzen en speculatie met vedsel Gelet p de tenemende speculatie p de vedselgrndstffenmarkt zal de regering bij de internatinale

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen.

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen. GESCHREVEN VERSLAG aan de Ondernemingsraad van AMP NV ( AMP ) met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 451, ndernemingsnummer 0403.482.188 P.C. n 218 Art. 6, al. 4 van CAO nr. 24 betreffende

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012 B. Duurzaamheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mndiale crises en sciale & eclgische transitie 1 Vergrening van het belastingstelsel Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

RESOC Limburg Ontwerp van streekpact 2007-2012

RESOC Limburg Ontwerp van streekpact 2007-2012 Reginaal Ecnmisch en Sciaal OverlegCmité RESOC Limburg Ontwerp van streekpact 2007-2012 Werkdcument Versie Cnsultatie 09.2007 Opgelet: Dit werkdcument bundelt de vlledige input van een breed werkverleg

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht Telichting p strategische agenda, bestuurlijk cnvenant en bestuurspdracht Onderstaand vlgt een telichting en samenvatting van de verschillende dcumenten die aan u wrden vrgelegd met het raadsvrstel Naar

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting 1. Een gezinsvriendelijke gemeente - Gezinsvriendelijk beleid is de rde draad drheen ns prgramma; - Vldende betaalbare en tegankelijke kinderpvang; - Nieuwe kinderpvang vr baby s en peuters te Greind p

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Cmmissie verzekschriften 22.4.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzekschrift 959/2006, ingediend dr Michael Zammit (Maltezer natinaliteit), ver de activiteiten van de

Nadere informatie

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires VAF/Filmfnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen: zij vervangt

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein 3 De psitie van armedebeleid in het Sciaal Dmein Zals eerder beschreven is armede meer dan alleen een financieel tekrt en zijn er raakvlakken met nder andere pleiding, gezndheid en wnen. Zals in hfdstuk

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie