PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland Niet-technische samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting"

Transcriptie

1 PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland Niet-technische samenvatting

2 COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland Niet-technische samenvatting Opdrachtgever: Beheersautriteit Interreg Grensregi Vlaanderen-Nederland Albert Building Belpairestraat 20 b Antwerpen Opdrachthuder: Antea Belgium nv Rderveldlaan Berchem (Antwerpen) T : +32(0) F : +32 (0) BTW: BE RPR Antwerpen IBAN: BE BIC: KREDBEBB Antea Grup is gecertificeerd vlgens ISO9001 Identificatienummer: Datum: September 2013 status / revisie: definitief Vrijgave: Jan Parys, Cntract Manager Cntrle: Paul Arts, Mer-cördinatr Medewerkers Liesbeth van Kempen (Oranjewud, NL)

3

4 Niet-technische samenvatting Het Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland is een strategisch steunprgramma vallend nder de Eurpese GSK-verrdening. Het werkingsgebied van het prgramma mvat het grtste deel van Vlaanderen (prvincies Antwerpen, Limburg en Ost-Vlaanderen vlledig, en delen van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen) en heel Zuid-Nederland (prvincies Limburg, Nrd-Brabant en Zeeland). Uit de analyse van de situatie van het prgrammagebied kmt duidelijk naar vren dat de uitdagingen vr de grensregi in de eerste plaats liggen p cncurrentiekracht, flexibiliteit van de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Innvatie wrdt dan k als een belangrijk middel gezien m aan deze uitdagingen het hfd te bieden. Op basis van de kansen en beheften hebben de prgrammapartners in de Grensregi Vlaanderen-Nederland vier thematische delstellingen geselecteerd, met daarnder negen investeringspririteiten met telkens een specifieke delstelling. Deze delstellingen kunnen als vlgt samengevat wrden: Thematische delstelling 1: Versterking van nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie: Investeringspririteit 1: Verbetering van infrastructuur vr nderzek en innvatie Investeringspririteit 2: Bevrdering van innvatie en samenwerking bij bedrijven Thematische delstelling 2: Steun vr de vergang naar een klstfarme ecnmie binnen alle bedrijfstakken: Investeringspririteit 1: Vermindering van het energiegebruik in bedrijven via energieefficiëntie en hernieuwbare energie Investeringspririteit 2: Vermindering van het energiegebruik in penbare gebuwen en de wningbuwsectr via energie-efficiëntie en hernieuwbare energie Investeringspririteit 3: Bevrdering van CO2-arme technlgieën Thematische delstelling 3: Bescherming van het milieu en bevrdering van efficiënte mgang met hulpbrnnen: Investeringspririteit 1: Verbetering van het milieu en de bidiversiteit in de ecnmisch intensief benutte grensregi Investeringspririteit 2: Bevrdering van innvatieve technlgieën t.b.v. milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbrnnen Investeringspririteit 3: Bevrdering van een grene transitie van bedrijfsprcessen Thematische delstelling 4: Bevrdering van werkgelegenheid en ndersteuning van arbeidsmbiliteit: Investeringspririteit 1: Verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbd p de arbeidsmarkt in de grensregi Plan-MER Interreg Vl-Ned _nts/par pagina 4 van 5

5 Diverse actren (lkale verheden, nderzeksinstellingen, private ndernemingen, ) kunnen prjectvrstellen indienen die kunnen gecfinancierd wrden vanuit het prgrammabudget, vr zver zij passen binnen de delstellingen en investeringspririteiten van het prgramma. De belangrijkste ptentiële milieueffecten van de acties en prjecten die passen binnen de delstellingen van en ge(c)financierd wrden vanuit het Interreg-prgramma Vlaanderen-Nederland kunnen als vlgt samengevat wrden: De acties van de meeste delstellingen hebben een direct f indirect psitief effect p vlak van gebruikswaarde (tewerkstelling, sci-ecnmische pwaardering van de mgeving). De acties nder thematische delstellingen 1 (nderzek, technlgische ntwikkeling en innvatie) en 4 (werkgelegenheid en arbeidsmbiliteit) hebben verder geen significante milieueffecten. De acties nder thematische delstelling 2 (vergang naar klstfarme ecnmie) gericht p de reductie van de CO2-uitstt van bedrijven, publieke en residentiële gebuwen en verkeer hebben niet alleen een glbaal psitief effect inzake klimaat, maar k psitieve neveneffecten p de lkale luchtkwaliteit, mdat samen met CO2 k de emissies van NO2, SO2 en fijn stf wrdt gereduceerd, en daardr indirect k p de vlksgezndheid en de bidiversiteit. Ok de acties nder thematische delstelling 3 (bescherming milieu en efficiënte mgang met hulpbrnnen) kunnen bijdrage aan de lkale en glbale luchtkwaliteit, maar zijn daarnaast vral gericht p het verbeteren andere milieuaspecten: bidiversiteit, water en bdem. De milieuthema s geluid, landschap en erfged en mens beeld- en belevingswaarde wrden niet f slechts zeer indirect aangesprken dr het Interreg-prgramma. Op basis van de (vaak vage) mschrijving van de mgelijke acties per investeringspririteit is het meilijk in te schatten f er k negatieve milieueffecten kunnen gegenereerd wrden. Acties die gepaard gaan met fysieke infrastructuuruitbuw (b.v. bicentrales, windturbines, ) genereren p lkaal niveau vrijwel zeker negatieve milieueffecten p vlak van beleving, hinder, afwatering, landschap en/f bidiversiteit, alhewel de psitieve effecten van de algemene delstelling waarbinnen ze kaderen buiten kijf staan. De milieueffecten van het nulalternatief geen vermindering van de uitstt van breikasgassen, van het verbruik van fssiele brandstffen f van de afvalprductie zijn he dan k heel wat negatiever. Samenvattend kan gesteld wrden dat de ptentiële psitieve milieueffecten van het Interreg-prgramma beduidend grter zijn dan de negatieve. Maar de mvang van de psitieve effecten mag k niet verschat wrden. Dit heeft enerzijds te maken met de verhudingsgewijs beperkte mvang van het Interreg-budget en de verdeling van dit budget ver talrijke eerder kleinschalige prjecten, en anderzijds met de fcus van het grte delen van het prgramma p het tegengaan van klimaatverandering. Dit is een prblematiek p wereldschaal, waaraan een beperkt actieprgramma in één kleine regi als Vlaanderen en Zuid-Nederland uiteraard slechts zeer marginaal kan bijdragen. Vanuit milieustandpunt is het evident dat inzake budgetverdeling de vrkeur uitgaat naar acties binnen de thematische delstellingen 2 (vergang naar een klstfarme ecnmie) en 3 (milieubescherming en efficiënte mgang met hulpbrnnen), aangezien deze delstellingen aanwijsbare psitieve milieueffecten zullen hebben, in tegenstelling tt delstellingen 1 en 4. Het ntwerp-prgramma (versie 2/9/2013) vrziet dat thematische delstellingen 2 en 3 samen 40 à 60% van het ttaalbudget zuden tegewezen krijgen. Vr een prgramma dat in hfdzaak vanuit ecnmisch gpunt is gecncipieerd, kan dit zeker als een aanvaardbaar aandeel berdeeld wrden. Wat de prjecten met ptentieel negatieve milieueffecten betreft, met p prjectniveau via milderende maatregelen gezrgd wrden vr een minimale milieu-impact. Om te beginnen met uiteraard vldaan wrden aan de milieu- en natuurwetgeving: VLAREM, VLAREBO, VLAREMA, Hemelwaterbesluit, Bsdecreet, regelgeving m.b.t. Natura en VEN-gebied, Vrts met waar relevant k de ndige aandacht besteed wrden aan de aspecten visuele/landschappelijke inpassing, duurzame ntsluiting, eclgische cnnectiviteit, Om negatieve milieueffecten reeds bij vrbaat zveel mgelijk uit te sluiten, is het aangewezen dat bij de berdeling en gedkeuring van prjectvrstellen dr het Cmité van Tezicht een (summiere) milieutets wrdt uitgeverd. Plan-MER Interreg Vl-Ned _nts/par pagina 5 van 5

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

DE LEVENSCYCLUS VAN GEBOUWEN EN HUN COMPONENTEN

DE LEVENSCYCLUS VAN GEBOUWEN EN HUN COMPONENTEN PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - - DE LEVENSCYCLUS VAN GEBOUWEN EN HUN COMPONENTEN Zie het gebuw als een element dat in de tijd evlueert, met verschillende

Nadere informatie

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ,,.~..-,' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING. ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt 988823 11 11.11 11 11 - - 11 11 11 ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent

Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent 5.2. Thema s 5.2.1 Het bdem- en grndwatersysteem Wat en waarm Duurzaam mgaan met de bdem is het zdanig beheren van de bdem dat natuurlijke / intrinsieke kwaliteiten van de bdem wrden beschermd vr mens

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie