Bio-economie in Vlaanderen. ambities en stand van zaken. 15 juni 2017 Annemie Janssens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bio-economie in Vlaanderen. ambities en stand van zaken. 15 juni 2017 Annemie Janssens"

Transcriptie

1 Bi-ecnmie in Vlaanderen ambities en stand van zaken 15 juni 2017 Annemie Janssens

2 Overzicht 1. Wat is bi-ecnmie? 2. Bi-ecnmie in cijfers: Eurpa en Vlaanderen 3. Vlaams beleid 4. Uitdagingen 5. Cnclusie

3 1. Wat is bi-ecnmie?

4 1. Wat is bi-ecnmie? Cmplex: Verschillende sectren Verschillende beleidsdmeinen Verschillende actren Verschillende nderzeksdisciplines

5 1. Wat is bi-ecnmie? BE en CE? Circulaire ecnmie: met een hernieuwbare dimensie bevatten de vergang van de lineaire ecnmie ( ntginnen, maken, weggien ) met eindige grndstffen naar een ecnmie waarin grndstffen en prducten in een geslten kringlp blijven. In de circulaire ecnmie gaan we efficiënter m met grndstffen, materialen, energie, water, ruimte en vedsel dr kringlpen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbrnnen wrden z veel mgelijk hergebruikt. Circulaire ecnmie zet k in p hernieuwbare grndstffen zals bimassa

6 1. Wat is bi-ecnmie? BE en CE? Bi-ecnmie: met circulair zijn Materialen p basis van hernieuwbare grndstffen wrden via hergebruik, recyclage, re-manufacturing, etc. in de kringlp gehuden. Bi-ecnmie is circulair Van bij de rsprng: nieuwe bimassa = gebruikte heveelheid Indien cmpsteerbaar f degradeerbaar, is rganische recyclage mgelijk

7 Bi-ecnmie en circulaire ecnmie ttps://

8 1. Wat is bi-ecnmie? BE en CE? Biecnmy is the green pumping heart f the circular ecnmy. (Rgier Van Der Sande, Cmité van de Regi s, 17 ktber 2016 EU Biecnmy cnference Bratislava)

9 2. Bi-ecnmie in cijfers: Eurpa Eurpa ( miljard eur 18,6 miljen jbs

10 2. Bi-ecnmie in cijfers: Eurpa

11 2. Bi-ecnmie in cijfers

12 2. Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen Vlaanderen: bigebaseerde ecnmie (= nn-fddeel BE) Ca 1,7 miljard eur Ca 9300 jbs zaam-gebruik-van-en-waardecreatie-uithernieuwbare-grndstffen-vr-de-bigebaseerdeindustri-le-prductie-zals-2

13 2. Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen

14 2. Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen

15 2. Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen

16 Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen

17 2. Bi-ecnmie in cijfers: Vlaanderen Bigebaseerde ecnmie: 2% van de Vlaamse brut marge 0,8% van de Vlaamse tewerkstelling T..v. 2008: brut marge bigebaseerde ecnmie gestegen met 28% (Vlaamse ecnmie: 9%; Vlaamse industrie: status qu) tewerkstelling bigebaseerde ecnmie is gelijk gebleven (Vlaamse tewerkstelling: steeg met 2%, Vlaamse industrie: daalde met 14%) Indirecte impact (p basis van input-utputtabellen): 700 miljen eur brutmarge vltijdse arbeidsplaatsen Opmerking: dataprblemen

18 3. Vlaams beleid 02/2012: "Innvatie vr duurzame grei: een biecnmie vr Eurpa" (COM(2012) 60 final) 03/2012: Oprichting van de Interdepartementale Werkgrep (IWG) vr de bi-ecnmie Samenstelling: alle betrkken entiteiten van de Vlaamse Overheid Kernleden: Ecnmie, Wetenschap en Innvatie Leefmilieu, Natuur en Energie Openbare Vlaamse Afvalstffenmaatschappij Landbuw en Visserij (later) Vlaams Energieagentschap

19 3. Vlaams beleid 07/2013: Visie en strategie bi-ecnmie-in-vlaanderen Tekmstbeeld Vlaamse bi-ecnmie 2030 Bij de Eurpese tp van meest cmpetitieve bi-ecnmie regi s Bij de Eurpese tp vr innvatie en nderzek inzake bi-ecnmie Eén van de duurzaamste bi-ecnmieën binnen Eurpa

20 3. Vlaams beleid 5 strategische delstellingen SD1: Het ntwikkelen van een cherent Vlaams beleid dat een duurzame bi-ecnmie ndersteunt en faciliteert. SD2: Vlaanderen aan de tp brengen vr nderwijs en vrming en vr nderzek en innvatie. SD3: Bimassa wrdt ptimaal en duurzaam geprduceerd en gebruikt ver de hele waardeketen. SD4: Versterken van markten en cncurrentievermgen van de bi-ecnmische sectren in Vlaanderen. SD5: Vlaanderen is een belangrijke partner binnen Eurpese en internatinale samenwerkingsverbanden

21 3. Vlaams beleid 03/2016: Visie 2050 Een langetermijnstrategie vr Vlaanderen De Vlaamse ecnmie heeft zich k ntwikkeld tt een vlwaardige bi-ecnmie die bimassa duurzaam prduceert en bimassa(rest)strmen (her)gebruikt vr veding, veeveder, materialen, prducten en energie. 7 transities: Circulaire ecnmie Slim wnen en leven Industrie 4,0 Levenslang leren en de dynamische levenslpbaan Zrg en welzijn 4,0 Vlt en veilig mbiliteitssysteem Energietransitie

22 3. Vlaams beleid 06/2017 (?): hernieuwd actieplan bi-ecnmie SD1: Het ntwikkelen van een cherent Vlaams beleid dat een duurzame bi-ecnmie ndersteunt en faciliteert. Frmaliseren als interdepartementale werkgrep als verlegrgaan Strmlijnen van input in beleidsprcessen (inventarisatie) Betrekken van stakehlders Analyseren en wegwerken van belemmerende regelgeving SD2: Vlaanderen aan de tp brengen vr nderwijs en vrming en vr nderzek en innvatie. Opvlging van de BE-prjecten in de clusters Faciliteren van initiatieven in de BE BE in nderwijs en vrming

23 3. Vlaams beleid 06/2017 (?): hernieuwd actieplan bi-ecnmie SD3: Bimassa wrdt ptimaal en duurzaam geprduceerd en gebruikt ver de hele waardeketen. Duurzaamheidscriteria vr in Vlaanderen geprduceerde en gebruikte bimassa Actualisatie van vraag en aanbd aan bimassa(rest)strmen Bevrderen van meer duurzame, lkale bimassaprductie dr landbuw, bsbuw, aquacultuur, visserij en landschap

24 3. Vlaams beleid 06/2017 (?): hernieuwd actieplan bi-ecnmie SD4: Versterken van markten en cncurrentievermgen van de bi-ecnmische sectren in Vlaanderen. Aanmedigen van bigebaseerd aanbesteden Inzetten Green Deals vr de bi-ecnmie In kaart brengen van en inspelen p lgistieke knelpunten en synergieën mbt BE (a binnen Vlaams-Nederlandse Delta) Bewustmaking van cnsumenten (burgers, bedrijven en verheden) rnd BE De LinkedIngrep Bi-ecnmie in Vlaanderen Biecnmy in Flanders wil een netwerk creëren van (Vlaamse) nderzeksinstellingen, bedrijven, middenveldrganisaties en ambtenaren actief en/f geïnteresseerd in de bi-ecnmie. POM O-Vl heeft in 2015 het platfrm CEEBIO ntwikkeld verzicht van de kennis, de expertise en de activiteiten in de Vlaamse bigebaseerde ecnmie, zwel van bedrijven als nderzekers. publicaties, prjecten, expertise van rganisaties en nderzekers via de ceebidatabank (ceebidb).

25 3. Vlaams beleid 06/2017 (?): hernieuwd actieplan bi-ecnmie SD5: Vlaanderen is een belangrijke partner binnen Eurpese en internatinale samenwerkingsverbanden Medewerking aan Eurpese beleidsprjecten Prfilering en prmtie van Vlaanderen als BE-regi ( 84C84B1BC1257F76002CADCB/$file/BiBased_Brchure_ _Pag es.pdf) Samenwerking met het g p de valrisatie van de Vlaamse BE p de internatinale markt

26 3. Vlaams beleid Slimme specialisatie strategie De Vlaamse Regering (8 maart 2013): Een slimme specialisatiestrategie vr een gericht clusterbeleid. Het Vanguard initiatief Mede p initiatief van Vlaanderen werd in nvember 2013 het Vanguard Initiative New Grwth thrugh Smart Specialisatin pgericht. Het is een platfrm van Eurpese regi s die willen vrp lpen in het tepassen van slimme specialisatie als strategisch principe in het Eurpees innvatie- en industrieel beleid. Ondertussen werden 5 pilt prjecten pgericht waarnder Bi-Ecnmy: interreginale samenwerking vr het innvatief gebruik van niet vedingsbimassa

27 3. Vlaams beleid Vlaams clusterbeleid: Del: strategische samenwerking tussen bedrijven, sectren en nderzekers stimuleren Uitgangspunten: Actieve betrkkenheid en sturing dr de ndernemingen; Actieve en duurzame samenwerking als rde draad dr de werking van de cluster; Gedragen visie en actieplan p maat van en pgesteld dr clusterleden; Perfrmante clusterrganisatie die ptreedt als facilitatr en vertegenwrdiger van de clusterleden; Clusters richten zich p het wegwerken van gemeenschappelijke drempels en nbenutte gemeenschappelijke business-pprtuniteiten; Clusters maken de kppeling tussen kennispbuw en vermarkten en implementeren van nieuwe kennis; Clusters hebben een internatinale riëntatie.

28 3. Vlaams beleid Vlaams clusterbeleid Speerpuntclusters Catalisti (duurzame chemie en kunststffen) SIM (Strategic Initiative Materials in Flanders) VIL (lgistiek en transprt) Flux50 (energie) Flanders Fd Innvatieve bedrijfsnetwerken

29 4. Uitdagingen Samenwerking en clustering Flanders Bibased Valley: Uitgreien tt Vlaams-brede cluster + aanspreekpunt in het buitenland vr innvatie Verder inzetten p de creatie van nieuwe industriële clusters Cncreet werk maken van een aantal ptentiële prductierutes, zals de mzetting van suikers, vezelhudende grndstffen f afvalgassen naar bigebaseerde prducten en chemicaliën (Superbi en BiBase4SME) Bi Innvatin Grwth mega Cluster (BIG-C): samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Nrdrijn- Westfalen, met een sterke fcus p de duurzame chemische sectr. Eerste fase: bi-armaten

30 4. Uitdagingen Kracht van bi-ecnmie zit in waardeketen- en systeemaanpak Olieprijs maakt het de bi-ecnmie niet makkelijk, maar men kan zich daartegen wapenen dr alle elementen van de bimassa te valriseren. Het hele systeem met waarde creëren en dan is de cncurrentie met fssielgebaseerde prducten minder. De hele supply chain met ntwikkeld wrden, niet enkel de transfrmatie-activiteit Nd aan nieuwe ecnmische mdellen, waarbij men samenwerkt vr maatschappelijke waarde/belang

31 4. Uitdagingen Duurzaamheid Nd aan duidelijke en strenge duurzaamheidsprincipes en - criteria en een betruwbare mnitring en cntrle ervan Vrbeelden: vermindering gebruik grndstffen fcus p het gebruik van rest- en nevenstrmen teelt van bimassa vr materialen en energie p bepaalde braakliggende, marginale f vervuilde grnden principes van cascadering waarbij het gebruik van bimassa vr veding vrrang krijgt vanuit het beleid sensibilisering en verschakeling naar duurzame cnsumptiepatrnen

32 5. Cnclusies Bi-ecnmie is een relevant en actueel thema De uitdagingen en pprtuniteiten zijn grt Samenwerking is een ndzaak Bedankt! Vragen?

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

De Vlaamse bio-economie strategie, heden en toekomst. Eva Van Buggenhout en Dirk Van Gijseghem, Departement LV

De Vlaamse bio-economie strategie, heden en toekomst. Eva Van Buggenhout en Dirk Van Gijseghem, Departement LV De Vlaamse bio-economie strategie, heden en toekomst Eva Van Buggenhout en Dirk Van Gijseghem, Departement LV Bio-economie@ILVO, 18 november 2016 Overzicht 1. Wat is bio-economie? 2. De Vlaamse bio-economie

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag

Themadag 'Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!' Verslag Themadag 'Agrcmplex Scheldemnd: samen een wereld te winnen?!' 27 nvember 2009, IJzendijke Vr inleidingen zie handuts. Verslag Vragenrnde na inleidingen Langs beide kanten van de grens zijn verschillende

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Inleiding Van einde terug naar begin

Inleiding Van einde terug naar begin Studiedag circulaire ecnmie SERV- Minaraad - Mechelen 13 september 2016 Inleiding Van einde terug naar begin Karel Van Acker KU Leuven, metafrum C.E. SuMMa plan C EIT RawMaterials Circulaire ecnmie een

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Bert Groenendaal SIOEN Industries NV

Bert Groenendaal SIOEN Industries NV Bert Grenendaal SIOEN Industries NV AquaValue 15.50 16.10 Intrductie, resultaten, cnclusies en aanbevelingen mbt AquaValue 16.10 16.20 Pilt 1: Marien multi-species bredhuis (UGENT) 16.20 16.30 Pilt 2:

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012 B. Duurzaamheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mndiale crises en sciale & eclgische transitie 1 Vergrening van het belastingstelsel Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE MBO

RAPPORTAGE INVENTARISATIE MBO RAPPORTAGE INVENTARISATIE MBO INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Aanpak... 2 Resultaten ac s (=Gren mb)...4 Resultaten rc s (=Grijs mb)...6 Cnclusie...8 Bijlage 1 Checklist mb...9 Bijlage 2

Nadere informatie

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens (1) Vlaamse strategie voor de bio-economie Interdepartementale werkgroep voor de bio-economie opgestart in 2012 Informatie-uitwisseling

Nadere informatie

RAPPORT Roadmap FvT 2 Voeding. POM West-Vlaanderen. Rapport No.: PP099587, Rev. 2 Datum: 2014-12-31

RAPPORT Roadmap FvT 2 Voeding. POM West-Vlaanderen. Rapport No.: PP099587, Rev. 2 Datum: 2014-12-31 RAPPORT Radmap FvT 2 Veding POM West-Vlaanderen Rapprt N.: PP099587, Rev. 2 Datum: 2014-12-31 Prject naam: Radmap FvT 2 Veding Titel Raprt: Radmap FvT 1 Veding Custmer: POM West-Vlaanderen Date f issue:

Nadere informatie

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016 Actieagenda Schiphl Telichting Regifrum ORS 3 juni 2016 3 juni 2016 Actieagenda Schiphl: achtergrnd en aanleiding Achtergrnd Staatssecretaris IenM en Minister EZ kndigen in september 2015 een Actieagenda

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Holland Rijnland Biobased. Programmaplan 2014 Inclusief terugblik 2013

Holland Rijnland Biobased. Programmaplan 2014 Inclusief terugblik 2013 Hlland Rijnland Bibased Prgrammaplan 2014 Inclusief terugblik 2013 Definitieve versie Maart 2014 1 INHOUD 1. Samenvatting... 3 2. Aanleiding... 3 3. Terugblik 2013... 5 4. Prgramma 2014... 9 Missie, visie

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Holland Rijnland Biobased. Programmaplan 2014

Holland Rijnland Biobased. Programmaplan 2014 Hlland Rijnland Bibased Prgrammaplan 2014 1 Inclusief terugblik 2013 Cncept 14 januari 2014 2 INHOUD 1. Aanleiding en Achtergrnd... 4 2. Terugblik 2013... 5 Resultaten... 5 3. prgramma 2014... 10 Missie,

Nadere informatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie Nrd-Hlland Nrd: één grte preftuin vr (duurzame) energie en energie innvatie Waarm? Energie en duurzaamheid als Banenmtr Hgwaardige werkgelegenheid Oude en nieuwe energie: USP s Kansen: Aanleg Optimale

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Niet-technische samenvatting COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Hoorzitting circulaire economie

Hoorzitting circulaire economie Vlaams parlement cmmissie ecnmie 24 maart 2016 Hrzitting circulaire ecnmie Karel Van Acker KU Leuven, metafrum C.E. SuMMa plan C EIT RawMaterials Circulaire ecnmie een vernieuwend paradigma nieuwe technlgieën

Nadere informatie

Een blik op de tropen. Contouren en relevantie onderzoek rurale geschiedenis Belgisch- Congo

Een blik op de tropen. Contouren en relevantie onderzoek rurale geschiedenis Belgisch- Congo Een blik p de trpen. Cnturen en relevantie nderzek rurale geschiedenis Belgisch- Cng Yves Segers Interfacultair Centrum vr Agrarische Geschiedenis (ICAG) Inhud 1. Onderzekslijnen ICAG 2. Histrigrafisch

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL 2013-2016 Alliantie Verduurzaming Voedsel Ministerie van Economische Zaken. 3 juli 2013

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL 2013-2016 Alliantie Verduurzaming Voedsel Ministerie van Economische Zaken. 3 juli 2013 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL 2013-2016 Alliantie Verduurzaming Vedsel Ministerie van Ecnmische Zaken 3 juli 2013 1 Aanleiding Bedrijven in de agrifdketen werken al jaren aan het steeds verder verduurzamen

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Duurzaam grondstoffengebruik

Duurzaam grondstoffengebruik Duurzaam grndstffengebruik Wrkshp Duurzaamheidsdag KU Leuven 20 maart 2015 Prgramma 9.30-9.40 Welkm en inleiding 9.40-10.25 Vijf invalsheken p duurzaam grndstffengebruik 10.25-10.35 Infrmatieve vragen

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Visieatelier Industriële Symbiose 26/6/2012 Antwerpen

Visieatelier Industriële Symbiose 26/6/2012 Antwerpen Visieatelier Industriële Symbise 26/6/2012 Antwerpen Verslag Samenvatting Feedback Visieatelier ALGEMENE SAMENVATTING VISIEATELIER Zwel bedrijven als kennisinstituten en verheidsrganen maakten kennis met

Nadere informatie

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing Betalen in 2020: nline betalen via uw eigen bank? Jaarcngres Betaalvereniging Nederland, 19 nvember 2014 Paul Alfing 2020: een nieuwe tijd BIG DATA Internet f Things 3D Printing Re-Ecnmy Shared Ecnmy Sustainable

Nadere informatie

Vlaams platform voor Europese programma s: huishoudelijk reglement

Vlaams platform voor Europese programma s: huishoudelijk reglement Vlaams platfrm vr Eurpese prgramma s: huishudelijk reglement TITEL 1 Mandaat Artikel 1. Het Vlaams platfrm vr Eurpese prgramma s, krtweg EU-Platfrm, is een partnerschap tussen verheids- en andere actren

Nadere informatie

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013

Board 2014-2020. Metropoolregio Amsterdam: wonen, werken, wereldplek. September 2013 Bard 2014-2020 Metrplregi Amsterdam: wnen, werken, wereldplek September 2013 Inhudspgave Vrwrd: Wnen, werken, wereldplek: sleutel tt blijvend succes Leeswijzer 1. Inleiding: cntext en del van het Bard

Nadere informatie

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht

Toelichting op strategische agenda, bestuurlijk convenant en bestuursopdracht Telichting p strategische agenda, bestuurlijk cnvenant en bestuurspdracht Onderstaand vlgt een telichting en samenvatting van de verschillende dcumenten die aan u wrden vrgelegd met het raadsvrstel Naar

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden.

Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden. Buurtntbijt Mndial 1. Wat Duurzaam ntbijt met eerlijke landbuwprducten van bij ns en het zuiden. 2. Recept De milieu- en natuurbeweging wil aandacht vragen vr de millenniumdelstellingen, in het bijznder

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS

RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS RAPPORTAGE VELDONDERZOEK BEDRIJFSLEVEN EN BIOBASED ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aanpak... 2 Resultaten kennisbehefte...4 Resultaten cmpetentiebehefte... 5 Cnclusie...6 Bijlage 1 Interviewschema/-script...

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing.

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing. IWT-TETRA prject Strtklaar zelfverdichtend betn Naar een ptimale integratie in het buwprces dr. ir. Ann Van Gysel ing. Thmas Cls Inhud Intrductie Vrstelling prject Methdiek + Prjectteam Gebruikersgrep

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Naam bijeenkomst. Doel

Naam bijeenkomst. Doel Organisatie Naam bijeenkmst Datum Lcatie Del Gegevens evenement Netherlands Energy Research Alliance, NERA Rute Energie Transitie binnen de Natinale Wetenschaps agenda 26 april 2016, chtend sessie Utrecht,

Nadere informatie

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW

FRIS katalysator. Trekkers: - LRM - UHasselt BEW FRIS katalysatr Trekkers: - LRM - UHasselt BEW Vrstelling FRIS werkgrep katalysatr Werkgrepleden: Jeren Blemen, LRM Piet Pauwels, UHasselt Faculteit BEW Buwstenen FRIS-cluster Belang katalysatr Ecnmisch

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020

EM/Informatienota LIFE Programma 2014-2020 Wat is het LIFE-prgramma? Het LIFE-prgramma is een van de belangrijkste EU-mechanismen vr de financiering van prjecten p het gebied van het milieu dat in 1992 gelanceerd werd. In Vlaanderen werden meer

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel milieuvriendelijke detergentia

Advies over het ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel milieuvriendelijke detergentia Federale Raad vr duurzame ntwikkeling (FRDO) Advies ver het ntwerp van sectraal akkrd ter verhging van het aandeel milieuvriendelijke detergentia Op vraag van de minister van klimaat en energie Magnette,

Nadere informatie

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001?

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001? ISO 9001:2015 Meerwaarde f veranderen m te veranderen? 25 nvember 2014 Annemarie de Jng NEN 1 Opstelling ISO-werk Waarm herziening ISO 9001? Vrbereidingen Belangrijkste veranderingen Planning en implementatie

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015

Samenwerkingsprogramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Samenwerkingsprgramma Interreg V-A België-Frankrijk 19 mei 2015 Avec le sutien du Fnds eurpéen de dévelppement réginal Met steun van het Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling Inhudspgave 1 Strategie vr

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Recticel Klaar voor de toekomst

Recticel Klaar voor de toekomst Recticel Klaar vr de tekmst VFB Happening 2014 26 april 2014 Olivier Chapelle, Chief Executive Officer 1 Agenda 1 2 Prfiel Recticel Strategische update 3 Ecnmische cntext en resultaten 4 Verwachtingen

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING

ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING ZAKEN DOEN IN INDIA INDIA BUSINESS AWARENESS TRAINING Verneem p één dag tijd he u binnen het business mdel van India uw cmmerciële inspanningen maximaal laat renderen. Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Het project is een samenwerking van 4 partijen betrokken bij de inzameling van afval, met als penvoerder Eurobins (bekend van de Kliko).

Het project is een samenwerking van 4 partijen betrokken bij de inzameling van afval, met als penvoerder Eurobins (bekend van de Kliko). Prjectplan Clumbus 1. Naam en krte mschrijving Het prject heeft de naam Clumbus Inzamelsysteem gekregen. Het betreft een cmpleet nieuw en uniek inzamelcncept vr huishudelijk afval. Het gaat uit van een

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen

Operationeel Programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Operatineel Prgramma INTERREG V France-Wallnie-Vlaanderen Definitieve versie - Rapprt nr. r.8 Inhudspgave 1 Strategie vr de bijdrage van het peratineel prgramma aan de Eurpa 2020-strategie 5 1.1 Strategie

Nadere informatie

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018

Uitvoeringsconvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 Uitveringscnvenant Binnenstad Den Haag 2014-2018 De partijen 1. Den Haag, vertegenwrdigd dr de wethuder CBI 2. Stichting Binnenstad Den Haag, vertegenwrdigd dr de vrzitter van de Stichting Binnenstad Den

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Concept Eindrapportage

Concept Eindrapportage Cncept Eindrapprtage Mid-term Evaluatie Energy Valley Rapprt in pdracht van stichting Energy Valley Drs. Jan Dirk Gardenier Drs. Kay van der Ki 14 JANUARI 2008 CAB Martinikerkhf 30 9712 JH Grningen 050-3115113

Nadere informatie

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond Prjectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbnd Inleiding Deze prjectfiche is pgemaakt m de weg aan te vatten die de Stad met leiden naar een verder uitgewerkt en meer verfijnd Klimaatplan 2011-2050 met

Nadere informatie

VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD

VERANDERINGEN: DE SECTOR AAN HET WOORD DagvanhetFilmberep2009 Samenvattendverslag 1. INLEIDING Opmaandag12ktber2009rganiseerdenhetsteunpuntvrbeeldende,audivisueleenmediakunst BAM,hetVlaamsAudivisueelFndsVAF,MEDIADeskBelgië VlaamseGemeenschap,SACD/Scam*en

Nadere informatie

Beleidsplan NVPO 2014-2016

Beleidsplan NVPO 2014-2016 Beleidsplan NVPO 2014-2016 De NVPO zet zich in vr de ntwikkeling en de bevrdering van kennis met betrekking tt de psychsciale nclgie en vr prfessinele, tegankelijke en tijdige psychsciale zrg als integraal

Nadere informatie

Actualisering van de studie van Dirk Carrez 22/03/2017

Actualisering van de studie van Dirk Carrez 22/03/2017 Duurzaam gebruik van en waardecreatie uit hernieuwbare grondstoffen voor de biogebaseerde industriële productie zoals biomaterialen en groene chemicaliën in Vlaanderen Actualisering van de studie van 2012

Nadere informatie

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006 Eisen definitief strategisch ndernemingsverslag 2006 umière A. Intrductie De afsluiting van het semester en het prject vindt plaats dr het schrijven van een verslag waarin beschreven wrdt he jullie rganisatie

Nadere informatie

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010 Verslag 21 van de Hge Raad vr de Werkgelegenheid: Grene banen Leuven 16 december 21 Jan De Mulder Department Studiën Structuur presentatie De Hge Raad vr de Werkgelegenheid (HRW) Het HRW-verslag 21: "Grene

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie