Írl* tt- IË" Klopt dat wel? f._. Advertentie-analvse. Ia*' Itr. r '- a*." Lcren denken r"net econornic - llocl Grol. Ir*'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Írl* tt- IË" Klopt dat wel? f._. Advertentie-analvse. Ia*' Itr. r '- a*." Lcren denken r"net econornic - llocl Grol. Ir*'"

Transcriptie

1 r*' - L Írl* - Ë" r r Klop d wel? f._ rg Adverenie-nlvse rë *' rë r _ r'- l* *." Lren denken r"ne eonorni - llol Grol 6l

2 ; ] l, 8. Klop d wel? Adverenie-nlvse Conex n he dgelijks leven worden we overspoeld me informie. Denk lleen mr n lle relmefolders die wekelijks in de brievenbus liggen. Of n de STER-relmes op v. Of n lle groe en kleine dverenies in dg- en weekblden... Om een relme-uiing op wrheid e esen, kun je op onderzoek uign. Je kun zelf een wsmiddelenes gn houden, wrui moe blijken of merk A inderdd op en op beer shoon ws dn merk B, mr eenvoudiger is om eers een dverenie e nlyseren. Kemvrg drbij is: is deze relme misleidend - en wrom (nie? Niveu Alle Voorbereiding. Zorg ervoor d leerlingen de mogelijkeid hebben om nwllende informie e zoeken op he inerne (bijvoorbeeld nr uisprken vn de Relme Code Commissie. o Lees Bron door. o Mk een shee vn de fbeelding (Bron 2 en leg deze op de overhedprojeor. o Kopieer vn he bld me de opdrh (Bron 3 en vn he nlyse-/sppenshem (Bron 4 voldoende exemplren, zod elke leerling vn elk één exemplr heef. lnroduie Uigngspun vn deze opdrh is zols gezegd de berouwbrheid vn de versreke informie. L me behulp vn de overhedprojeor de dverenie n de leerlingen zien, erwijl je he bld me de opdrh en he nlyseshem uideel. Uieindelijk moe de leerling in s zijn om op bsis vn seekhoudende rgumenen (verkregen vi he nlyseren vn de dverenie n e geven wrom hij de dverenie l dn nie misleidend vind. nsruie Nu volg de insruie voor de opdrh. L de leerlingen individueel of in duo's nr de dverenie kijken. De opdrh vl eigenlijk uieen in wee delen: me behulp vn he opdrhenbld en he nlyseshem moeen ze (l beplen of ze over voldoende informie beshikken om e beoordelen of (2 deze informie (en drdoor de relme-uiing misleidend is. Er zullen uieindelijk voldoende rgumenen moeen worden ngedrgen om o een gefundeerde uisprk e kunnen komen. Bendruk d he gebruik vn he sppenshem (en be vn de nlyse noodzkelijk is! Anvullende informie is vi de doen (middels de informie vn Bron l of ineme beshikbr ('vrij zoeken', of suggesies voor refivoorden nbieden: Relme Code Commissie, ornge, misleidend. Begeleiding De leerlingen zullen in duo's n deze opdrh werken. Hen ussenijds onderling overleg e len voeren breng ls voordeel me zih mee, d ze elkr kunnen simuleren om vnui ndere perspeieven nr een bepld onderdeel vn deze opdrh e kijken. De k vn de doen is 'bewker vn he leerproes';zoígerlvoor een werkbre sfeer, he ngeven vn de beshikbre ijd voor deze opdrh, he verlenen vn ehnishe onderseuning en he versrekken vn ddiionele informie middels de informie vn Bron l. Leren denken me eonomie - Roel Grol 69

3 Vrgen die gedurende di leer- en werkproes geseld kunnen worden, zijn: r W word er gevrgd? o Hoe moe je he shem vn Bron 4 gebruiken? o 'Welke onderdelen vn de informie zijn orre, denk je? Wrom? o Welke onderdelen vn de informie zljnnie orre, denk je? Verklrje nwoord. o Wr kn je evenueel nvullende informie krijgen, om o een beer oordeel e komen? (inerne / doen /... DebrieÍing De bespreking vn de opdrh kn he bese gewoon mondeling worden gehouden, n de hnd vn de opdrh. Leg de shee vn Bron 2 drbij op de overhedprojeor. Vrgen die bij di proes vn debriefing kunnen helpen om zowel de ogniieve, ffeieve ls meogniieve proessen bloo e leggen kunnen onder ndere zijn: o Welke onderdelen vn de informie zijn orre, denk je? Wrom? o V/elke onderdelen vn de informie zljnnie orre, denk je? Verklr je nwoord.. Zijn di de enige rgumenen, of kun je er zélf nog een nl verzinnen? Welke? o Heb je bewijzen verzmeld voor je rgumenen? Vi welke (ndere bronnen? o Welke rgumenen zijn doorslggevend voor je beslissing? Wrom? o W is er nou misleidend n deze dverenie? Vind je d zelf ook? 'Wrom (nie? o Hoe kun je (in he lgemeen / vnf nu informie heken op hr berouwbrheid? Hoe pk je d preies n? Tijdens de debriefing moe je ls doen proberen de leerlingen voorl zih e geven op he fei d relme- en ndere informie-uiingen op vershillende gronden misleidend kunnen zijn (onvolledig, onjuis, nie ueel,... en d je ls onvnger vn die informie dus kriish zul moeen zijn om o een orree beeldvorming e blijven komen! Dekkin g vn eonomie-eindermen De leerling kn qn de hnd vn verzmelde of versreke onsumeneninformie, gegeven een nl rieri, een bergumeneerde koopbeslissing nemen, drbij rekening houdend me de gevolgen vn die koopbeslissing voor zihzelf en voor nderen, en drbij evenueel gebruik mken vn CT. De leerling kn n de hnd vn verzmelde of versreke onsumeneninfurmie een onree vo orgenomen ko op b es is s ing b e o o rdel en. De leerling kn verworven en/of ngeboden informie over eonomishe vershijnselen, onwikkelingen en vrgs ukken verwerken. De leerling kn vrdig omgn me verble en ijfermige informiebronnen gebruiken. Vriie(s Ns he onderzoeken vn bedrijfsspeifieke (relme-uiingen, kn he geen kwd de leerlingen ook bijvoorbeeld onderzoeken en bijbehorende resulen (bijvoorbeeld een vergelijkend wrenonderzoek - knelpun drbij is onder meer represeniviei e len nlyseren me behulp vn he nlyse-lsppenshem vn Bron 4. Vrdigheden De denkvrdigheid die in deze opdrh me nme word geoefend is nlyseren. 70 Leren denken me eonomie - Roel Grol e Í ( ( í

4 Bron 1 Doenmerille Ornge verlies reelmezek- egen T-Mobile (bron: hp: / /www.plne.nl/plne/ show/id=l18880/eoneníd= se= Gepublieerd op woensd.g 11 juni 2003 He imgo vn Ornge heef een gevoelige klp gekregen vn T-Mobile over een relme-uiing. De Relme Code Commissie selde de Duise doher in he gelijk in hr zk egen de Frnse onderneming. e Relme Code Commissie oordeelde d T-Mobile ereh bezwr mke egen relme vn Ornge wrin deze limde ls enige bellen op een (prepid belegoed in he buienlnd n e bieden. T-Mobile bied di ook. en ws er zelfs eerder mee. De Relme Code Comrnissie h de dverenies vn Ornge'onjuis, hezij onvolledig en drdoor misleidend'. Ornge hd ook een klh over een (rdiorelme vn T-Mobile, mr n een hek vn Plne Mulimedi gf T-Mobile de fou wijwel dire oe en ske de uizending onmiddellijk zod he nie o een klh vn Ornge bij de Relme Code Commissie kwm. Relme Code sel T-Mobile in he gelijk ( Bron : hp : / / o m ey -in. nl / hedlines / ríle. sp? D= 4 7 Relme Code Commissie sel T-Mobile in he gelijk Ornge relme is misleidend. De Relme Code Commissie heef op L0 juni jl. uisprk gedn nr nleiding vn een klh vn T-Mobile over relme uiingen vn Ornge over bellen in he buienlnd me gebruikmking vn belegoed. De Commissie heef T-Mobile in he geljjk geseld en h de relme uiingen vn Ornge onjuis, hezij onvolledig en drdoor misleidend. T-Mobile is blij me deze uisprk vn de Relme Code Commissie en verwh d Ornge nie meer op deze misleidende mnier zl dvereren. T-Mobile diende een klh in bij de Commissie omd en onrehe de indruk werd gewek d PrePid klnen vn T-Mobile in he buienlnd geen gebruik zouden kunnen mken vn hun belegoed om e bellen of gebeld e worden. D is onjuis omd T-Mobile deze mogelijkheid vorig jr juis ls eerse Nederlndse nbieder heef geïnrodueerd. Niek Jn vn Dmme, Commerieel Direeur T-Mobile Neherlnds: 'T-Mobile Neherlnds ws in 2002 een vn de eerse mobiele operors in Europ die he zogenmde'camel Phse 2'proool inrodueerde. Drmee hebben wij een belngrijke hindernis ïveggenomen voor PrePid bellers die in he buienlnd gebruik willen mken vn hun mobiele elefoon. n he verleden ws bellen vnui he buienlnd voor PrePid bellers vk erg ingewikkeld. Nu kunnen zij in de populirse Europese lnden gewoon gebruik mken vn hun'nederlndse'belegoed om e bellen, SMS berihen e versuren of e wppen. Ook kunnen zij hun beiegoed in deze lnden elefonish opwrderen en he uele sldo vn hun egoed onroleren. Bovendien hebben zij vi de verrouwde kore odes oegng o de Nederlndse klnenservie vn T-Mobie of hun eigen voiemilbox. Drmee bied T-Mobile PrePid klnen ne zulke goede mogelijkheden om in he buienlnd gebruik e mken vn elefoon ls onze bonnees.' Leren denken me eonomie - Roel Grol 7l

5 Bron 2 Adverenie Een soorgelijke dverenie werd gepls door een onbieder vn mobiele elefonie op 5 mei 2003: 72 Leren denken me eonomie - Roel Grol

6 Bron 3 Opdrh e zie hieronder nogmls de dverenie die je moe gn nlyseren: Alleen bij Ornge kun je bellen me een prepid belegoed vnui he buienfnd Th Fuur\ Brph, Thê Fhrr's Onge De belngrijkse vrg die je je bij deze dverenie kun sellen, is: 's deze relme-dverenie misleidend?' Om drher e komen, moe je de ngeboden informie nlyseren. Drvoor heb je he shem nodig vn Bron 4. Bekijk de informie die de dverenie je geef goed en bepl of je voldoende informie heb gekregen, ofje begrijp w er bedoeld word, enzovoors. Evenuele exr, nvullende informie kun je op wee mnieren krijgen: o vi he ineme o vi de doen Zorg ervoor d je deze nieuwe informie ook weer nlyseer me behulp vn he shem! Uieindelijk ni je nwoord moeen geven op de vrgen: o s deze relme-dverenie misleidend? Wrom (nie? o Hoe kun je informie onroleren op berouwbrheid? Leren denken me eonomie - Roel Grol 3

7 Bron 4 Anlyse-lsppenshem Nm: Kls: Onderwerp: W is de informie? ls deze informie belngrijk? Lijk er ies mis me de informie? Wr zou die fou kunnen zien? Te weinig informie? Onduidelijke l / woorden? Conlusie vn de nlvse: Hoe kom je evenueel n méér informie? 74 Leren denken me eonomie - Roel Grol

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie