1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V Cursusnaam Advanced Research 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MC van Kerkhoven (tel. 3635) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 3360 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets 5, toets 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5 1. blok 3 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je kunt kritisch wetenschappelijke literatuur vinden, lezen en beoordelen. Je kunt een onderzoekstrategie opzetten voor een inhoudsanalyse die logisch volgt uit de onderzoeksvraag Je maakt kennis met onderzoeksmethoden en je leert de inhoudsanalyse toe te passen Je kunt resultaten en conclusies rapporteren door een rapport te schrijven met daarin inleiding, methode, resultaten en conclusies Je kunt journalistieke trends en innovaties analyseren Je kunt een onderzoeksvraag bedenken en onder begeleiding uitwerken Je kunt onderscheid maken tussen conclusie en discussie. Je kunt onderzoeksresultaten vertalen naar een publiceerbaar artikel voor een vakblad 2.2 Cursus inhoud Je leert in deze cursus hoe je een praktijkgericht onderzoek uitvoert naar een actueel onderwerp dat betrekking heeft op de media. Dit leer je door kennis te nemen van geschikte onderzoeksmethoden en daar zelf mee te werken. Je doorloopt een standaard onderzoekscyclus waarin je stapsgewijs en systematisch van een onderzoeksvraag naar een analyse, beantwoording en verantwoording komt. Uitgangspunten bij de cursus. De onderzoeksvragen formuleer je op basis van literatuur- en vooronderzoek. Je verzamelt zelf literatuur voor de onderzoeksopzet. Je leert stapsgewijs een onderzoeksopzet maken en een onderzoek uitvoeren. De focus ligt op de onderzoeksmethoden van kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Dictaat (verplicht) : Cursushandleiding Advanced Reserach Werkboek (verplicht) : Syllabus Advanced Research Boek (verplicht) : Methoden voor Journalism studies, Willem Koetsenruijter & Tom van Hout, Boom Lemma Uitgevers 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112

3 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-AFST.4V Cursusnaam Afstuderen 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MM Smis (tel (FCJ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Opdracht Gestuurd Onderwijs verplicht 2 maal per blok 14 minuten blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 280 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets 5, toets 5, blok 1 1. blok 2 1. blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 1. blok 1 1. blok 2 1. blok 3

5 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 toets 5, blok 1 1. blok 2 1. blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van deze cursus is dat een student aantoont dat hij/zij klaar is voor de beroepspraktijk en kan worden gekwalificeerd als een "startbekwaam beroepsbeoefenaar". Hij/ zij kan dit aantonen door te laten zien dat hij/zij alle competenties van de opleiding Journalistiek beheerts op het hoogste niveau. Op het beoordelingsformulier op de cursuspagina staan alle, van de gestelde competenties afgeleide, indicatoren vermeld waarop studenten worden beoordeeld. Formeel spreekt men van de cursus Afstuderen, maar in feite is dit studieonderdeel een werkervaringsproject: studenten gaan zelfstandig aan de slag met drie door de opleiding verstrekte afstudeeropdrachten. De afstudeeropdrachten kennen bepaalde voorwaarden, maar laat studenten ook veel vrijheid. Studenten werken aan journalistieke producten, doen onderzoek naar een actuele en relevante journalistieke kwestie en schrijven daarover een publicabel verhaal, en ze presenteren zich, op basis van een gedegen voorbereiding, zowel in een videopitch als in een persoonlijk gesprek met het beoordelingsteam. Alle producten worden verzameld in een digitaal dossier. De studenten werken in een redactieverband van acht studenten met twee opdrachtgevers/ examinatoren. Een student kan tijdens het werkproces altijd hulp vragen of advies geven aan medestudenten, zoals je ook in de praktijk collegiale hulp kunt geven of vragen, en ze krijgen één maal de gelegenheid om advies te vragen een coach/begeleider. Het werk, dat na 7 weken moet worden ingeleverd, wordt individueel beoordeeld. Dan beoordelen de opdrachtgevers/ examinatoren, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit het beroepenveld, of de student alle journalistieke competenties die de opleiding beoogde, op voldoende niveau heeft verworven. Dan wordt dus vastgesteld of de student het niveau van startbekwame beroepsbeoefenaar heeft bereikt. Voor de precieze afstudeeropdracht en de beoordelingskaders, zie de cursushandleiding Afstuderen. 2.2 Cursus inhoud De cursus Afstuderen kent drie toetsen: elk onderdeel van het afstudeerdossier vormt een toets. Toets 1: De journalistieke productie (140 sbu); Deze toets geeft de student de gelegenheid aan te tonen dat hij/zij in staat is zelfstandig een journalistieke productie te produceren binnen de gestelde deadline, op het hoogste niveau van de opleiding Journalistiek. Dat wil zeggen dat hij/ zij laat zien actuele en complexe onderwerpen aan te kunnen en hier op basis van een diversiteit aan betrouwbare bronnen diepgaand onderzoek naar te kunnen doen. Uitmondend in een journalistiek productie op het hoogste niveau van de opleiding. Onderdeel van deze toets is de productie van een journalistiek product op basis van een door de opleiding vastgesteld thema. Toets 2: Het journalistieke onderzoek + het daarop gebaseerde verhaal (in totaal 100 sbu); Deze toets geeft de student de gelegenheid aan te tonen dat hij/zij in staat is zelfstandig (literatuur-) onderzoek te doen naar een actuele en relevante kwestie uit het journalistiek werkveld en hiermee een bijdrage te leveren aan het professionele debat binnen de beroepsgroep. Hij/ zij doet dit op basis van een goed geformuleerde onderzoeksvraag. Het resultaat van het onderzoek presenteert de student zowel in een onderzoeksverslag, als in een journalistiek artikle voor bijvoorbeeld Villamedia, of de Nieuwe Reporter. Toets 3: Een gesprek naar aanleiding van de reflectieopdracht (in totaal 40 sbu). Deze toets geeft de student de gelegenheid zich zelf te profileren als journalist. De student reflecteert hierbij zowel op zijn/ haar eigen ontwikkeling als journalist, als op de actuele ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Een videopitch waarin de student zichzelf presentert en een persoonlijkgesprek met de opdrachtgevers/ examinatoren maken deel uit van deze toets. Het cijfer voor toets 1 bepaalt 40% van het eindcijfer, toets 2 bepaalt 30% en toets 3, het gesprek, bepaalt ook 30%. Elk deelcijfer moet tenminste een 5.5 zijn. Als één of meer van de toetsen onvoldoende is/zijn, dan moet de student herkansen in een volgende ronde, en het hele proces opnieuw doorlopen. Voldoende toetsen blijven in dit geval niet staan. 2.3 Ingangseisen

7 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 280 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

8 Titel Opleidingsvariant Blog Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BLOG.2V Cursusnaam Blog 1.3 Cursusnaam in Engels Blog 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JE Verbeek (tel. (4)3490) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 1 maal per week 3600 minuten Blog-Awards verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1 blok 2, blok 5 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 111 (bij aanvangsblok 1), 107 (bij aanvangsblok 2) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Blog 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 5

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van de cursus kun je - kaders definiëren waarbinnen een journalistiek blog opereert op basis van blogs, uitingen van bloggers, literatuur/onderzoek over bloggen en van eigen analyses van blogs volgens de analysemethode van het cursusteam van de SVJ. - relevante concepten en werkwijze van bloggers naar een eigen blog vertalen. - een journalistiek blog binnen Wordpress opzetten waarmee jij je profileert als journalist. - je met je blog als journalist onderscheiden en presenteren aan toekomstige opdrachtgevers. - je gemaakte keuzes op je blog verantwoorden en een duidelijke, beargumenteerde visie op het medium blog geven. De leerdoelen zijn gekoppeld aan de competenties: Competentie 3: informatie verwerken tot journalistieke producten voor diverse media. Competentie 5: bedrijfsmatig denken en werken. Competentie 6: een ethisch-kritisch oordeel formuleren over journalistieke producten en de beroepspraktijk. 2.2 Cursus inhoud De opdracht van deze cursus is: ontwerp, realiseer en onderhoud gedurende deze onderwijsperiode op Wordpress een journalistiek weblog voor een specifieke doelgroep, waarmee jij je op professionele wijze als journalist voor toekomstige opdrachtgevers profileert, en verantwoord de keuzes die je daarbij maakt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 34 (Het verplichte boek kost nieuw 34 euro. Je kunt het ook tweedehands voor twee tientjes kopen. Het boek is verplichte literatuur bij twee cursussen van jaar 2.) Materiaal: Diversen (aanbevolen) : In de handleiding wordt verwezen naar verschillende sites die bijdragen aan kennis en begrip van het medium en de opdracht. Zoals en Boek (verplicht) : Koetsenruijter, W., Broek, J. van den, Jong, J. de. & Smit, L. (2010). Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers (verplicht voor de cursus Beeldcultuur en Media-invloed) Boek (aanbevolen) : Michels, W. (mei 2010). Identiteit imago, merk, media; Communicatie Handboek. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 111 Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

10 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant RTV Broadcasting Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BROAD.2V Cursusnaam RTV Broadcasting 1.3 Cursusnaam in Engels RTV Broadcasting 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J Westerink (tel. 3127) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Broadcasting Radio verplicht 1 maal per week 2640 minuten Broadcasting TV verplicht 1 maal per week 2640 minuten blok 3 blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5 blok 3 blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 (bij aanvangsblok 4), 108 (bij aanvangsblok 5) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? RTVbroadcasting 5, blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Je functioneert in een RTV-redactie waarin je samen met andere studenten RTV- uitzendingen produceert. Je draagt journalistiek relevante onderwerpen aan. Je ontwikkelt een kritische journalistieke houding ten opzichte van je eigen en andermans producten. Je reflecteert en op je eigen ontwikkeling en stuurt deze waar nodig bij. Je zet onderwerpen om in een RTV-productie voor een regionale doelgroep. Je functioneert in inhoudelijke en technische rollen tijdens een RTV-uitzending. Competenties: De FCJ werkt met competentiegericht onderwijs. Voor de opleiding Journalistiek zijn zeven competenties geformuleerd, elk op 3 niveaus (propedeuse, jaar 2 en bovenbouw). In de cursus RTV broadcasting ligt de focus op de ontwikkeling (op tweedejaarsniveau) van de hieronder genoemde competenties: Informatie verwerken tot journalistieke producten voor diverse media. Adequaat en professioneel communiceren en samenwerken Een ethisch-kritisch oordeel formuleren over journalistieke producten en de beroepspraktijk Reflecteren op (en bijsturen van) de eigen ontwikkeling als professional 2.2 Cursus inhoud Het semester Broadcasting bereidt de student inhoudelijk voor op een mogelijke eerste stage bij een radio- of tvprogramma. Die voorbereiding bestaat uit twee cursussen: in een vorige blok hebben de studenten gevolgd de vaardigheidstraining Item; nu, in blok II van Broadcasting, volgt het practicum RTV Broadcasting. In dit vak wordt een aantal complete radio- en televisie-uitzendingen gemaakt: van onderwerp tot en met uitzending. Deze manier van werken sluit nauw aan bij de praktijk van de regionale omroepen. De studenten werken samen in een redactiestructuur vervullen verschillende journalistieke en technische rollen, o.a.: bureauredacteur, verslaggever, presentator, cameraman/vrouw, regisseur en eindredacteur. De studenten moeten voldoen aan een aantal minimale functies en bijdragen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 110 (sd card: circa 30,- harde schijf: circa 80,-) Materiaal: Diversen (aanbevolen) : 1x SDHC Class 6 (16 GB of meer) SD-geheugenkaartje goed voor ca. 1uur HD opnames. Diversen (aanbevolen) : Externe USB2 Harddisk minimale snelheid 480 Mbit/s (USB2 high speed) of sneller FW800 en ca. 250GB of meer aan opslag. Mac geformatteerd (MacOS extended) 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Bij aanvangsblok 5:

13 Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Creatief schrijven Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-CRESCH.2V Cursusnaam Creatief schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Creatief schrijven 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JM Zaalberg (tel. 3185) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Schrijflab niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Werkgroep niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier teksten 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoelen Je kunt zelfstandig originele onderwerpen vaststellen voor vijf verschillende genres en voor verschillende doelgroepen. Je zoekt en selecteert zelf de informatie die in de teksten van de vijf verschillende (korte) teksten past en weet die goed te ordenen. Je kunt teksten in vijf verschillende genres schrijven voor geschreven media (krant, tijdschrift of website). Je schrijft de teksten op een zodanige manier, en in een zodanige stijl, dat ze passen bij de gekozen media/doelgroepen en daar dus aanslaan. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus leer je schrijven in de creatievere genres binnen de journalistiek: persoonsbeschrijving, column, recensie, rubriek en 'kortjes'. Ook voor deze genres gelden bepaalde vormeisen, maar wat de schrijfstijl betreft heb je een grotere vrijheid dan bij de puur informatieve genres. Je komt wat los van de informatieve, zakelijke stijl, je leert technieken waarmee je de aandacht van de lezer trekt en je ontwikkelt je eigen stijl. Je leert op maat schrijven en onder tijdsdruk werken; je schrijft veel. Ook is er aandacht voor bedrijfmatig denken en werken: je schrijft voor een bepaalde doelgroep en moet bij alles wat je opschrijft bedenken/ kunnen verantwoorden of het wel bij de doelgroep past, of het daar wel 'verkoopt'. WERKWIJZE LESSEN: In elke les komt een ander genre aan bod. We bekijken gezamenlijk teksten van zo'n genre uit de media, bespreken wat de genre-kenmerken zijn en doen gezamenlijk kleinere schrijfoefeningen. WERKWIJZE SCHRIJFLABS: Elke week lever je een tekst in bij de docent (van het genre van de week) en tijdens de schrijflabs worden de ingeleverde teksten in groepjes besproken en krijg je ook (globaal) feedback van de docent. Daarnaast doen we tijdens de schrijflabs grotere (creatieve) schrijfoefeningen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : H. Asbreuk en A. de Moor. Basisboek Journalistiek Schrijven. Noordhoff Uitgevers, 2e druk, Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16

17 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar ECEJ: European Culture & Journalism 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ECEJCJ.3V Cursusnaam ECEJ: European Culture & Journalism 1.3 Cursusnaam in Engels ECEJ: European Culture & Journalism 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EM Diekerhof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? European Art History verplicht 1 maal per week 0 minuten European Cities verplicht 1 maal per week 0 minuten European Film & Fiction verplicht 1 maal per week 0 minuten European Film & Fiction verplicht 1 maal per week 0 minuten European Societies & Media verplicht 1 maal per week 0 minuten blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? European Cities 5, blok 3 2. blok 4 European Film and Fiction 5, blok 3 2. blok 4 European History of Art 5, blok 3 2. blok 4 European Societies and Media 5, blok 4 2. blok 5

18 Foreign Reporting & Publishing Newsroom and Research 5, , blok 4 2. blok 5 1. blok 4 2. blok 5

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel The EC&EJ learning goals are: - Have knowledge of, and insight in, current cultural and social events and developments in Europe and be able to analyse if a subject is both interesting and newsworthy - Be able to gather, select and interpret information - on social, social cultural and cultural issues- and analyse it within a relevant framework - Be able to organise and plan journalistic work in an international context - Be able to produce journalistic work for an international cross media platform in English - Be able to develop a grounded point of view on the differences and similarities of different (national) news cultures 2.2 Cursus inhoud The European Culture & European Journalism Programme explores a variety of topics in journalism and culture. Students will be equipped with knowledge, insights and skills to deal with reporting on cultural issues in Europe. Courses, workshops and a fieldtrips prepare for a reporting trip to a European city to produce stories for the multi media Cul Tour Magazine. The programme starts with four courses on important aspects of European culture from a journalistic viewpoint to provide understanding of recent social and cultural developments and current debates: - European Cities - European Art History - European Film & Fiction - European Societies & Media. For Dutch and other non-natives the programme also provides a supplementary course: - Reporting in English The second part of the programme includes advanced skills courses, workshops, newsroom meetings and personal coaching for a professional preparation of the individual reporting trip, a reporting trip and the production of an online magazine. The two unities are: - Newsroom & Research - Foreign Reporting & Publishing 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 840 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Economie & Ruimte Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ECONR.2V Cursusnaam Economie & Ruimte 1.3 Cursusnaam in Engels Economics & Spatial Planning 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MEA Bayer (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Economie & Ruimte niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Economie & Ruimte1 niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Bronnenboek 5, MC-tentamen 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 1 1. blok 2 2. blok 3

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 Je leert aan de hand van de geografische methodiek de belangrijke aspecten van een regio te benoemen. 2 Je kunt verbanden leggen tussen economische begrippen, trends en de hoofdstromingen in het economisch denken. 3 Je kunt actuele journalistieke onderwerpen over de ruimtelijke inrichting en economie van Nederland herkennen en selecteren. 4 Je leert zelfstandig bronnen zoeken en gebruiken om een bepaald economisch of ruimtelijk onderwerp te analyseren 5 Je hebt inzicht in de pijlers van de Nederlandse economie en de bijbehorende ruimtelijk-economische structuur en de voornaamste verschuivingen daarin 6 Je hebt inzicht in de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid sinds Je hebt inzicht in de hoofdlijnen 2.2 Cursus inhoud Kern vormt een flinke dosis basiskennis over economische thema s, de ruimtelijk economische structuur van Nederland en het ruimtelijk beleid. Deze kennis vergaar je in wekelijkse hoorcolleges en werkgroepen, en uit de bijbehorende verplichte literatuur. In de hoorcolleges krijg je de ruimtelijk economische structuur van een regio en van Nederland als geheel in beeld. Vervolgens verdiep je je in het economisch en ruimtelijk beleid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, en krijgt je inzicht in de journalistiek relevante ontwikkelingen in onze steden. In de werkgroepen worden onderwerpen uit de actualiteit besproken. Centraal staat daarbij de doelgroep van de regiojournalistiek. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat speelt er op economisch gebied bij mensen in de regio en hoe zit dat dan precies in elkaar? Denk aan bezuinigingen op gemeentelijk en landelijk niveau. Welke verschuivingen vinden plaats op de woning- en arbeidsmarkt en hoe speelt de concurrentiepositie van de regio daarbij een rol? Waarom kunnen werkgevers in Ne 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Hans Buunk, De economie in Nederland, achtste druk, 2011 Uitgeverij Noordhoff Uitgevers ISBN: (Hoofdstuk 1,3,5,6 en 7) Het boek Steden vroeger en nu, Halbertsma en Van Ulzen, editie 2008, Uitgeverij Coutinho, ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Europe in the World Denemarken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-EURWRLDDK Cursusnaam Europe in the World Denemarken 1.3 Cursusnaam in Engels Europe in the World Denemarken 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JC Touwen (tel. 3186) Nee 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 16 maal per week 0 minuten blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment 5, blok 4 2. blok 5

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Campetences Bachelor level 1 Reflect on the societal role of and developments within journalism 2 Find relevant issues and angles, given the public and production aims of a certain medium or different media 3 Organise and plan journalistic work 4 Gather information swiftly, using customary newsgathering techniques and methods of research 5 Select the essential information 6 Structure information in a journalistic manner 7 Present information in appropriate language and an effective journalistic form Profile Characteristics (stars) for Honours level 1. Skilled and reflective professional 2. Innovation, research and dissemination 3. International perspective 4. Leadership qualities 5. Drive and Vision 2.2 Cursus inhoud Understanding Europe through reading, writing, travelling and living in two European countries is what Europe in the World is all about. You will also have the opportunity of working in other European countries. This Vademecum provides you with the details, the requirements and an overview. Read it carefully. It is your guide to a successful year. The Utrecht part concentrates on Europe and the European Union: politics, social economic structure and its fields of policies and legislation. The Utrecht part of the programme provides you with the theoretical framework, contextualized within the journalism profession. In the practical workshop Reporting Europe all theory is translated into web based products, that reflect the broad field of journalism and media. In Aarhus the focus of the programme changes, the perspective becomes wider: from Europe to the world. The position of Europe in the world will be discussed in various lectures and assignments with focus on foreign policy. The course gets more practical as it goes on. After the lectures, generally in March, there is a travel period. During this period the students practice their knowledge and understanding by collecting material in various European countries for the production of EuroViews. The production of the multimedia website "EuroViews" finalizes this practical period of European and world affairs. The programme ends with the main production of this course; the final exam project, which is defended at an official oral exam. The whole programme is offered both on bachelor and honours level. The competences participants are expected to possess when they finish the programme build on the competences already possessed after several years of journalism studies and follow the competence goals set in the Tartu declaration published by the European Journalism Training Association (see Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 840 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur.

24 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

25 Titel Opleidingsvariant Europe in the World Nederland Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-EURWRLDNL Cursusnaam Europe in the World Nederland 1.3 Cursusnaam in Engels Europe in the World Nederland 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JC Touwen (tel. 3186) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Culture & Identity verplicht 1 maal per week 1620 minuten English Writing verplicht 1 maal per week 1200 minuten European Economics verplicht 1 maal per week 1080 minuten European Politics verplicht 1 maal per week 1080 minuten Reporting Europe verplicht 4 maal per week 9600 minuten Sustainable Regional Development verplicht 1 maal per week 600 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 blok 1 blok 1 blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment 5, blok 2 2. blok 3

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel The goal of the Europe in the World programme is to develop the understanding of Europe and the European Union, both on regional and global level, for future journalists and media professionals. The courses aim to provide grounding in politics, economics and society at the European level with a view to the wider world. The emphasis is on providing: the background knowledge necessary, the tools you must have to become capable journalists and the challenges that allow you to grow personally, intellectually and professionally. The programme is based on interactive learning, and requires a high degree of commitment and work from the student, both individually as in a team setting. Learning takes place in a multicultural environment where you work with students from other countries. During the course we combine text, audio, video and photos in an online environment. Multimedia productions will be part of your work, and tools for this will be taught progressively during the programme. The teaching staff is from the Danish and the Dutch schools of journalism, supplemented by lecturers and journalists from other countries, institutions and media. Europe in the World is offered on both bachelor and honours level. The bachelor level is the basic level of the programme and should be achieved to successfully complete the programme and acquire the Europe in the World certificate. For some students the programme is the finalization of their four year journalism bachelor and with completion they acquire their bachelor diploma, issued by their home institution. On top of this an honours level can be achieved, which results in an additional honours certificate in European journalism. All courses have both bachelor and honours competences and requirements. In the final exam all requirements are integrated.. The competences required for bachelor level follow the competence goals set in the Tartu declaration published by the European Journalism Training Association (see Cursus inhoud Understanding Europe through reading, writing, travelling and living in two European countries is what Europe in the World is all about. You will also have the opportunity of working in other European countries. This vademecum provides you with the details, the requirements and an overview. Read it carefully. It is your guide to a successful year. The Utrecht part concentrates on Europe and the European Union: its politics, culture and identity, social economic structure and relevant policies and legislation. The Utrecht part of the programme provides you with the theoretical framework, contextualized within the journalism profession. In the practical workshop Reporting Europe all theory is translated into web based products, that reflect the broad field of journalism and media. In Aarhus the focus of the programme changes, the perspective becomes wider: from Europe to the world. The position of Europe in the world will be discussed in various lectures and assignments with focus on foreign policy and euroreporting. The course gets more practical as it goes on. After the lectures, generally in March, there is a travel period. During this period students practice their knowledge and understanding by collecting material in various European countries for the production of the multimedia website and magazine "EuroViews" that finalizes this practical period of European and world affairs. The programme ends with the main production of this course; the final exam project, which is defended at an official oral exam. Students choose their own theme for the exam project. The whole programme is offered both on bachelor and on honours level. In the vademecum the requirements for both levels are explained in detail. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 253 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 587

27 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

28 Titel Opleidingsvariant Freelance 1A Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-FREE1A.3V Cursusnaam Freelance 1.3 Cursusnaam in Engels Freelance 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon Y Witterholt (tel. 3245) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College Freelance niet verplicht 6 maal per week 720 minuten Freelancen niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Intervisiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindpresentatie 5, blok 1 Portfolio 5, blok 1

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij Freelance moet de student laten zien dat hij de 7 competenties van de opleiding al aardig beheerst maar hij krijgt hierbij nog wel hulp en begeleiding van de docent. Hij leert zelfstandig de freelancemarkt op te gaan en opdrachten van externe opdrachtgevers te verwerven en uit te voeren. Het is de bedoeling dat hij zo een beeld krijgt van de actuele freelancemarkt en dat hij ziet hoe hij daarin het beste kan functioneren. 2.2 Cursus inhoud In de eerste week krijgt de student zes colleges met theorie en oefening die direct in verband staan met de freelancepraktijk van de journalist: hoe presenteer je een idee, hoe leg je contact met opdrachtgevers, hoe richt je een eigen bedrijfje op, hoe staat met het tarieven, hoe netwerk je, etc. Daarna gaat hij zelfstandig aan de slag, waarbij hij kan kiezen uit verschillende manieren van werken. Hij krijgt een docent toegewezen als begeleider en met deze begeleider heeft hij geregeld contact. Voor elke opdracht moet hij bijv. vooraf een werkplan ter goedkeuring mailen maar hij kan ook (per mail) bij zijn docent terecht voor advies e.d. Hij moet zorgen dat hij aan het eind in totaal 280 uur heeft volgemaakt met journalistieke (of bedrijfsjournalistieke) productie en dat werk moet ook van voldoende kwaliteit zijn. Hij levert zijn producties in een portfolio in, compleet met werkplannen, procesverslagen, mailcontacten met opdrachtgevers en een urencalculatie. Bovendien is er een presentatie/eindgesprek waarin hij laat zien dat hij zich een beeld heeft gevormd van de freelancepraktijk en dat hij zich als beginnend professional kan presenteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 25 (Dat is de prijs van het boek.) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Handboek Zelfstandigen 2015, Tijs van den Boomen, uitgeverij Nieuwezijds Reader (aanbevolen) : Reader met artikelen over de praktijk van het freelancen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 266 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

30 Titel Opleidingsvariant Freelance 2A Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-FREE2A.3V Cursusnaam Freelance 1.3 Cursusnaam in Engels Freelance 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon Y Witterholt (tel. 3245) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College Freelance niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten Freelancen niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Intervisiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindpresentatie 5, blok 2 Portfolio 5, blok 2

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij Freelance moet de student laten zien dat hij de 7 competenties van de opleiding al aardig beheerst maar hij krijgt hierbij nog wel hulp en begeleiding van de docent. Hij leert zelfstandig de freelancemarkt op te gaan en opdrachten van externe opdrachtgevers te verwerven en uit te voeren. Het is de bedoeling dat hij zo een beeld krijgt van de actuele freelancemarkt en dat hij ziet hoe hij daarin het beste kan functioneren. 2.2 Cursus inhoud In de eerste week krijgt de student zes colleges met theorie en oefening die direct in verband staan met de freelancepraktijk van de journalist: hoe presenteer je een idee, hoe leg je contact met opdrachtgevers, hoe richt je een eigen bedrijfje op, hoe staat met het tarieven, hoe netwerk je, etc. Daarna gaat hij zelfstandig aan de slag, waarbij hij kan kiezen uit verschillende manieren van werken. Hij krijgt een docent toegewezen als begeleider en met deze begeleider heeft hij geregeld contact. Voor elke opdracht moet hij bijv. vooraf een werkplan ter goedkeuring mailen maar hij kan ook (per mail) bij zijn docent terecht voor advies e.d. Hij moet zorgen dat hij aan het eind in totaal 280 uur heeft volgemaakt met journalistieke (of bedrijfsjournalistieke) productie en dat werk moet ook van voldoende kwaliteit zijn. Hij levert zijn producties in een portfolio in, compleet met werkplannen, procesverslagen, mailcontacten met opdrachtgevers en een urencalculatie. Bovendien is er een presentatie/eindgesprek waarin hij laat zien dat hij zich een beeld heeft gevormd van de freelancepraktijk en dat hij zich als beginnend professional kan presenteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 25 (Aanschaf boek) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Handboek Zelfstandigen 2015, Tijs van den Boomen, uitgeverij Nieuwezijds Reader (aanbevolen) : Reader met artikelen over de praktijk van het freelancen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 266 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

32 Titel Opleidingsvariant Freelance 2B Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-FREE2B.3V Cursusnaam Freelance 1.3 Cursusnaam in Engels Freelance 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon Y Witterholt (tel. 3245) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College Freelance niet verplicht 6 maal per blok 1440 minuten Freelancen niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Intervisiebijeenkomst niet verplicht 2 maal per blok 480 minuten blok 2, blok 3 blok 2, blok 3 blok 2, blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindpresentatie 5, blok 3 Portfolio 5, blok 3

33 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij Freelance moet de student laten zien dat hij de 7 competenties van de opleiding al aardig beheerst maar hij krijgt hierbij nog wel hulp en begeleiding van de docent. Hij leert zelfstandig de freelancemarkt op te gaan en opdrachten van externe opdrachtgevers te verwerven en uit te voeren. Het is de bedoeling dat hij zo een beeld krijgt van de actuele freelancemarkt en dat hij ziet hoe hij daarin het beste kan functioneren. 2.2 Cursus inhoud In de eerste week krijgt de student zes colleges met theorie en oefening die direct in verband staan met de freelancepraktijk van de journalist: hoe presenteer je een idee, hoe leg je contact met opdrachtgevers, hoe richt je een eigen bedrijfje op, hoe staat met het tarieven, hoe netwerk je, etc. Daarna gaat hij zelfstandig aan de slag, waarbij hij kan kiezen uit verschillende manieren van werken. Hij krijgt een docent toegewezen als begeleider en met deze begeleider heeft hij geregeld contact. Voor elke opdracht moet hij bijv. vooraf een werkplan ter goedkeuring mailen maar hij kan ook (per mail) bij zijn docent terecht voor advies e.d. Hij moet zorgen dat hij aan het eind in totaal 280 uur heeft volgemaakt met journalistieke (of bedrijfsjournalistieke) productie en dat werk moet ook van voldoende kwaliteit zijn. Hij levert zijn producties in een portfolio in, compleet met werkplannen, procesverslagen, mailcontacten met opdrachtgevers en een urencalculatie. Bovendien is er een presentatie/eindgesprek waarin hij laat zien dat hij zich een beeld heeft gevormd van de freelancepraktijk en dat hij zich als beginnend professional kan presenteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 25 (Aanschaf boek) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Handboek Zelfstandigen 2015, Tijs van den Boomen, uitgeverij Nieuwezijds Reader (aanbevolen) : Reader met artikelen over de praktijk van het freelancen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management Appendix Coursedescriptions Master Project Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Advanced Topics in Project Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMPM-ATPM-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Conversieschema Opleiding Journalistiek 2014-15

Conversieschema Opleiding Journalistiek 2014-15 Addendum Studiegids 2014-15 Journalistiek 2.5.2. Programma's Bij 2.5.2. staan in het conversieschema jaar 3 en 4 niet alle vervangende cursussen geexpliciteerd en staan soms cursuscodes die na publicatie

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Erratum. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek voltijd

Erratum. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek voltijd Erratum Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek voltijd 2015-2016 1 Algemeen In de studiegids van de opleiding Journalistiek, zoals gepubliceerd op www.studiegids.hu.nl zijn een aantal fouten geslopen,

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management Appendix Coursedescriptions Master Facility and Real Estate Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Asset Management Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMFR-ASMAN-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen Beroepsgerichte s Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP1 Toelichting: BPV/Workplacement Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP2 Toelichting: BPV/Workplacement EXAMENPLAN OPLEIDING

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie