Kennisdelingsbijeenkomst. Best Value aanpak Onderbouwingsfase. Mark Lorkeers Geert van Stekelenburg Lucas Melis Johannes Hiemstra Wouter Smits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisdelingsbijeenkomst. Best Value aanpak Onderbouwingsfase. Mark Lorkeers Geert van Stekelenburg Lucas Melis Johannes Hiemstra Wouter Smits"

Transcriptie

1 Kennisdelingsbijeenkomst Best Value aanpak Onderbouwingsfase Mark Lorkeers Geert van Stekelenburg Lucas Melis Johannes Hiemstra Wouter Smits

2 Onderwerp van vandaag: Onderbouwingsfase Voorbereidingsfase Beoordelingsfase Onderbouwings fase Uitvoeringsfase 2 Kennisdelingsbijeenkomst Best

3 Programma Inleiding Wat is de onderbouwingsfase? Introductie van het project Organisatie Rasenberg Pauze Leerervaringen Afronding 3 Kennisdelingsbijeenkomst Best

4 Inleiding 4 Kennisdelingsbijeenkomst Best

5 Introductie Wie is wie? Rasenberg: Mark Lorkeers (projectmanager) : Geert van Stekelenburg (projectmanager) : Lucas Melis (manager projectbeheersing) Best Value adviseurs: Johannes Hiemstra & Wouter Smits Doel kennisdelingsbijeenkomst Delen van kennis en ervaringen over de onderbouwingfase Doorgronden van functie onderbouwingsfase en operationeel maken voor eigen projecten 5 Kennisdelingsbijeenkomst Best

6 Wat is de onderbouwingsfase? 6 Kennisdelingsbijeenkomst Best

7 De filters Tijd Kwaliteit van de gegadigden 1 2a 2b 3 EMVI gunning WR en DR Pre - Selectie -, inschrijvings - en beoordelingsfase Uit - Award voering fase Filter 1 Past Filter 2 Prijs, Filter 3 Interviews Filter 4 Bepalen Filter 5 Pre - award Filter 6 Wekelijkse performance Risico - & kansen - dossier (2 x 2 A4) EMVI Rapportage Final - Rating 2011, Arizona State University, PBSRG 7 Kennisdelingsbijeenkomst Best

8 Inbedding onderbouwingsfase Fase vóór definitieve opdrachtverlening Principes aanbestedingsrecht gelden, is wel 1-op-1 situatie Aanpassing prijs, planning of onderhandeling niet toegestaan Mogelijkheid voor verduidelijking van inschrijving = onderbouwingsfase Tijdens Alcatel alleen trainingen, geen projectactiviteiten 8 Kennisdelingsbijeenkomst Best

9 Proces onderbouwingsfase Wanneer welke producten? Contactmomenten? Relatie met filosofie Best Value 9 Kennisdelingsbijeenkomst Best

10 Wanneer is het een succes? Prestatie transparant KPI s gecreeerd Afbakening scope Scherp inzicht in risico s Opdrachtgever en beheersplan Processen ON inzichtelijk en afgestemd met processen OG OG weet wanneer communiceren /beslissingen nemen 10 Kennisdelingsbijeenkomst Best

11 Rolopvatting beoogde ON en RWS Omslag van OG in de lead naar ON die tempo bepaalt OG faciliteert, observeert, luistert, stelt vragen, verschaft informatie ON initieert, coordineert, analyseert (waardeoordeel!) Eerst een plan, dan luisteren, dan praten 11 Kennisdelingsbijeenkomst Best

12 Proces op hoofdlijnen Onderbouwingsfase Gunningsbeslissing Training onderbouwingsfase Startbijeenkomst (kick-off meeting) Iteratieslagen Reviewmeeting (go/no go beslissing) Award meeting Opdrachtverstrekkuing 12 Kennisdelingsbijeenkomst Best

13 Door beoogd ON in te dienen producten 1. Notitie verifieerbare prestatie-informatie 2. Dag-tot-dag planning onderbouwingsfase 3. Planning uitvoering 4. PMP 5. KPI s voor OG en ON 6. Risicoregister gekoppeld aan WBS, geprioriteerd 7. In/out (wat zit er niet in de scope van ON) 8. Aannames/uitgangspunten 9. Concept termijnstaat 10.WR inclusief mijlpalenplanning 13 Kennisdelingsbijeenkomst Best

14 Geleerde lessen Beoogd ON heeft de opdracht al! Onderbouwingsfase is het preplannen van de opdracht, niet het uitvoeren ervan! Meer detail verwacht bij toprisico s en processen in eerste fase van de opdracht Beoogd ON doet er goed aan zelf BV-expertise in te huren ON in de lead is een gezamenlijk leerproces 14 Kennisdelingsbijeenkomst Best

15 Wekelijkse Rapportage (WR) Oefenen met de WR 15 Kennisdelingsbijeenkomst Best

16 Directeurenrapportage (DR) Management by exception 16 Kennisdelingsbijeenkomst Best

17 De onderbouwingsfase is ter bescherming van de Opdrachtnemer! 17 Kennisdelingsbijeenkomst Best

18 Project 18 Kennisdelingsbijeenkomst Best

19 Ontwerpen en uitvoeren van de Verhoging Julian J. Ewellbrug (A50 te Veghel) 19 Kennisdelingsbijeenkomst Best

20 Project Brabantse Kanalen Zuid-Willemsvaart Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas - Den Dungen Opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen - Veghel Vervanging Sluizen 4, 5 en 6 (gereed) Vervanging Sluizen 10 t/m 13 (gereed) Verhoging brug A50 te Veghel Wilhelminakanaal Verbreden kanaal, bouw nieuw sluiscomplex Tilburg Maas - Den Dungen Den Dungen - Veghel Sluizen 4, 5, 6 Sluizen 10, 12 Wilhelminakanaal 20 Kennisdelingsbijeenkomst Best

21 Hoofddoelstelling Hoofddoelstelling van Brabantse Kanalen: Betere bereikbaarheid Zuid Oost Brabant over water! Voldoende bevaarbaarheid en bereikbaarheid voor de scheepvaart (klasse IV, 3-laags containervaart) waarbij een vlotte doorstroming van de scheepvaart mogelijk wordt gemaakt. 21 Kennisdelingsbijeenkomst Best

22 Ligging Julian J. Ewelbrug 22 Kennisdelingsbijeenkomst Best

23 23 Kennisdelingsbijeenkomst Best

24 Selectie van partijen 9 inschrijvers na voorselectie (omzet, ervaring, referenties) Via natuurlijke selectie naar 7 partijen Via beoordeling naar 1 partij Interviews Beoordeling dossiers Gecombineerd eindcijfer Ranking: hoogste kwaliteit Een na laagste prijs 24 Kennisdelingsbijeenkomst Best

25 Contractzaken - Planning / alternatieve planning Planning OG Alternatief OG Inschrijvingsfase Startbijeenkomst Indienen inschrijvingen Beoordelingsfase Aanbesteding Beoordeling en t/m t/m interviews Onderbouwingsfase Voornemen tot gunning (gunningsbeslissing) Pre-awardtraining, kick-off-, stakeholders- en awardmeeting Gunning (opdrachtverlening) e.v e.v BOUWVAK 6 WEKEN 25 Kennisdelingsbijeenkomst Best

26 Houding en gedrag team RWS Hoe ga ik me opstellen naar de beoogd ON? Welke vragen ga ik stellen? En hoe? Doorvragen? Aanspreken op, samenwerking, controle Volledige eerlijkheid en transparantie Realistische verwachtingen: een expert lost alle problemen op Beoogd ON aan het stuur Hoeveel wil je weten? Dominante informatie! 26 Kennisdelingsbijeenkomst Best

27 Organisatie 2 interne Opdrachtgevers: Regiodirecteur en GPO (voorheen DI) Back-office: GPO (DI), CIV (DID), WVL (DVS), ZN (DNB) Projectteam (IPM): Contractmanagement Omgevingsmanagement Technisch Management Projectbeheersing Projectmanagement Best Value team: Adviseur voor zowel beoogd ON als OG Uitsluitend advies op proces en nooit op projectinhoud Verzorgen trainingen en coaching Intensieve betrokkenheid in onderbouwingsfase en daarna laagintensief contact via de Wekelijkse Rapportage 27 Kennisdelingsbijeenkomst Best

28 Keuzes projectaanpak RWS Projectteamleden OG waren vrijgemaakt voor deze fase Projectteamleden namen inhoudelijke beslissingen Backoffice was georganiseerd (adviseurs), korte lijnen Directe lijnen met counterparts; formele lijn via CM Transparantie Korte doorlooptijden; enkele dagen Volledig commentaar; nadeel soms veel en gedetailleerd, wel geprioriteerd in: Showstoppers (wel/niet award meeting) Risico s Niets aan de hand 28 Kennisdelingsbijeenkomst Best

29 Organisatie Opdrachtnemer 29 Kennisdelingsbijeenkomst Best

30 Onderbouwingsfase Rasenberg in detail plannen welke prestatie ON en OG in uitvoering gaan leveren Hoe deze prestatie gemeten gaat worden Inhoud te organiseren meetings, te produceren documenten Organisatie benodigd Inhuur expertise Leunen op BV adviseur OG Rol ON? 30 Kennisdelingsbijeenkomst Best

31 Oranjewoud nv Strukton Groep nv Strukton Civiel bv Cluster Projecten Cluster Wegen Cluster Beton Cluster Internationaal Strukton Civiel Projecten Reef Infra Ooms Civiel Rasenberg Infra Strukton Milieutechniek Grondbank Nederland Colijn beheer bv Strukton Civiel Zuid-Oost bv Strukton Infratechnieken Strukton Prefab beton Strukton Immersion Projects Strukton Civil International Onderdeel van Strukton Civiel 31 Kennisdelingsbijeenkomst Best

32 RASENBERG INFRA RASENBERG WEGENBOUW B.V. ROB B.V. ROB Deelnemingen: ROS BV Van Rens Mobiliteit DRUCON RASENBERG WEGENBOUW B.V. CENTRALE PROJECTEN REGIO ZUID-WEST REGIO ZUID-OOST ASFALT PRODUCTIE VERWERKING KWALITEITSDIENST Onderdeel van Strukton Civiel 32 Kennisdelingsbijeenkomst Best

33 Onderdeel van Strukton Civiel 33 Kennisdelingsbijeenkomst Best

34 Leerervaringen 34 Kennisdelingsbijeenkomst Best

35 Startbijeenkomst (kick-off meeting) Plan van aanpak, te presenteren aan OG en interne stakeholders Inschrijving, geïdentificeerde risico s en planning pre award fase ON bepaalt moment indienen documenten Bekend maken doorlooptijd verificatie en het tijdstip van het bekendmaken van de verificatie ON Interne stakeholders OG Review meeting toevoegen Commitment OG Kennismaking teams RWS en Rasenberg ON in de lead gelaten voor organisatie kick-off Onderdeel van Strukton Civiel 35 Kennisdelingsbijeenkomst Best

36 1. Notitie prestatie-informatie ON Bewijs geleverde prestatie Dominante informatie OG De vraagstelling van OG aan ON om dominante informatie in de dossiers op te nemen is zeer ruim te interpreteren en levert niet de gewenste verifieerbare informatie op Voorbeeld: De vijzels beschikken over een overcapaciteit van 20% (waar uit 17 jaar ervaring blijkt dat 10% voldoende is) Onderdeel van Strukton Civiel 36 Kennisdelingsbijeenkomst Best

37 2. Dag-tot-dag planning onderbouwingsfase ON Onbekendheid inhoud documenten Beschikbaarheid OG, diverse rollen Tijd benodigd voor verificatie en terugkoppeling bevindingen Wel degelijk regel voor regel commentaar vanuit OG Ontwikkelen samenwerkingsafspraken Duur pre award versus gestanddoeningstermijn OG ON heeft tijd nodig om op gang te komen. OG heeft informatie voorsprong / ON heeft informatie achterstand - Op dag 1 starten is een illusie 8 weken was ambitie OG voor na + specifiek voor dit project Zijn de verwachtingen van de onderbouwingsfase duidelijk? Doorlopend leerproces voor OG en ON Onderdeel van Strukton Civiel 37 Kennisdelingsbijeenkomst Best

38 3. Planning uitvoering ON Conform eis PL110, noodzaak? Acties OG opnemen Beheersmaatregelen grootste risico s opnemen OG Iteratief proces Elke keer een duidelijke verbeterslag (oa. koppelingen termijnstaat en WBS) Planning was erg gedetailleerd, kan ook meer op hoofdlijnen Onderdeel van Strukton Civiel 38 Kennisdelingsbijeenkomst Best

39 4. PMP ON Conform eis PM120 Compleet PMP, noodzaak? Belangrijkste processen? (LEAN) Relatie (ISO)systeem certificaat OG Heeft meeste aandacht gevraagd van OG KMS is basis voor PMP en moet dus staan als een huis! Grote stap van eerste versie naar laatste versie; van algemeen naar projectspecifiek Toegevoegde waarde bespreken tussentijdse versies Indeling opmerkingen OG rood, oranje en groen Vertrouwen in PMP is basis voor gunning Parallel los van BVP, maar wel omdat het BVP is - escalatie naar directieniveau (leverde erg veel op) Beheersmaatregel: aanvullend DMP SE na gunning Wat is een PMP op hoofdlijnen? Onderdeel van Strukton Civiel 39 Kennisdelingsbijeenkomst Best

40 5. KPI s ON Waar ben je goed in? OG doelstellingen en bedrijfsdoelstellingen Beheersing belangrijkste risico s OG Lead lag duidelijk bij ON Aanpassing van 1 KPI afhandelen VTW s door OG naar 2 KPI s 1. van ongewenste gebeurtenis naar VTW 2. van VTW naar wijziging Discussie over het feit is verplaatst van nr. 2 naar nr. 1 Onderdeel van Strukton Civiel 40 Kennisdelingsbijeenkomst Best

41 6. Risicoregister ON Conform eis RM110: Compleet risicoregister, risico s gekoppeld aan WBS Wat zijn de belangrijkste risico s i.r.t. bedreigingen project Alle door OG en stakeholders aangedragen risico s, inclusief risico s ON: Raad de oorzaak Uitwerkingsniveau risico s Technische risico s uit RI&E? OG In eerste instantie koppeling per risico aan bijbehorende categorie, later ook aan WBS Is gedaan en heeft duidelijke voordelen Onderdeel van Strukton Civiel 41 Kennisdelingsbijeenkomst Best

42 7. In/out-lijst ON Inclusief aannames en uitgangspunten aanbieding Zwart/wit Structuur WBS aanhouden OG Aanpak op basis van objectenboom werkte niet (zwart/wit) Aanpak op basis van risicodossier werkte wel (nuancering) Je kunt niet een object buiten scope definiëren, wel een risico Je kunt binnen een object met behulp van risico s de grens van verantwoordelijkheid duidelijk markeren Document heeft voor projectteam nog niet de meerwaarde die het zou moeten hebben. Nog te veel grijze gebieden. Echter geen verhoogd risico voor OG. Onderdeel van Strukton Civiel 42 Kennisdelingsbijeenkomst Best

43 8. Aannames/uitgangspunten ON Is opgenomen in de In/out lijst OG Is opgenomen in de In/out lijst Onderdeel van Strukton Civiel 43 Kennisdelingsbijeenkomst Best

44 9. Concept termijnstaat ON Conform vraagspecificatie 2 paragraaf Enkel betaling op fysiek product OG Iteratief tot stand gekomen; duidelijke verbeterslagen Laag risicoprofiel voor OG Onderdeel van Strukton Civiel 44 Kennisdelingsbijeenkomst Best

45 10. WR inclusief mijlpalenplanning ON SMART omschrijving ongewenste gebeurtenis Beheersing (tussen)mijlpalen OG Oefenen in onderbouwingsfase werkt positief om verwachtingen helder te krijgen en de kinderziektes eruit te halen Oefenen met meerdere personen ivm vervanging bij afwezigheid Acceptatietermijnen meenemen in de bepaling van de mijlpalen Onderdeel van Strukton Civiel 45 Kennisdelingsbijeenkomst Best

46 Samenvatting aanpak ON Onderdeel kick off meeting Presenteren verkeersfasering op hoofdlijnen Vastklikken weekend OG Er is geen apart praatplaatje opgeleverd Onderdeel van Strukton Civiel 46 Kennisdelingsbijeenkomst Best

47 Award meeting ON Review meeting: check documenten Award meeting: plan van aanpak, KPI s, visie samenwerking (V s) Van beoogd ON naar ON OG Review meeting heeft zeker toegevoegde waard, verkort wel doorlooptijd. Award meeting: ging vooraf wel druk van uit, deadline. Award meeting: feestelijke afsluiting. Onderdeel van Strukton Civiel 47 Kennisdelingsbijeenkomst Best

48 Onderbouwing kansen ON Conform aanbieding (dominante info en relatie doelstelling) Verificatie stakeholders OG Onderbouwing moest nog intern getoetst worden, kansen bleken in enkele gevallen door RWS niet als kans gehonoreerd. 2 van de 6 aangeboden kansen zijn gehonoreerd. Onderdeel van Strukton Civiel 48 Kennisdelingsbijeenkomst Best

49 2 belangrijkste leerervaringen 1. Door een open houding is kennis- en/of informatieachterstand niet onoverkomelijk 2. De concretiseringsfase zoals wij hier doorlopen hebben heeft geleid tot diepgang in de geproduceerde documenten én wederzijds vertrouwen in de samenwerking. Hiermee wordt een goede start van het project geborgd. Onderdeel van Strukton Civiel 49 Kennisdelingsbijeenkomst Best

50 Onderdeel van Strukton Civiel 50 Kennisdelingsbijeenkomst Best

51 Vragen? Discussie! 51 Kennisdelingsbijeenkomst Best

52 Backup 52 Kennisdelingsbijeenkomst Best

53 Marktstructuur Hoog III. Onderhandeld bod Minimale concurrentie Klant onderhandelt met leverancier II. Best Value (leverancier in de lead) Klant gunt op prijs en prestatie/kwaliteit Leverancier gebruikt planning, risicomanagement en kwaliteitssysteem om afwijkingen te monitoren Prestatie Lange termijn IV. Instabiele markt Klant controleert kwaliteitssysteem leverancier Expertise en professionaliteit I. Laagste prijs (klant in de lead) Verkeerde zijde aan het woord Management, directie, controle Geen transparantie Win-lose Laag Concurrentie Lage winstmarge Hoog 2012, Arizona State University, PBSRG 53 Kennisdelingsbijeenkomst Best

54 Houding en gedrag Hoe ga ik me opstellen naar de beoogd ON? Welke vragen ga ik stellen? En hoe? Doorvragen? Aanspreken op, samenwerking, controle Volledige eerlijkheid en transparantie Realistische verwachtingen: een expert lost alle problemen op Beoogd ON aan het stuur Hoeveel wil je weten? Dominante informatie! 54 Kennisdelingsbijeenkomst Best

55 Werkwijze risicogesprekken Beoogd ON identificeert waar informatie ontbreekt en waar OG een activiteit moet ondernemen Beoogd ON identificeert risico s, aannames/uitgangspunten, beheersmaatregelen, te verwachten prestaties OG OG identificeert benodigde informatie, stelt vragen (zie je een risico in F&F) en benoemt witte vlekken Power of small groups! 55 Kennisdelingsbijeenkomst Best

56 Werkwijze review documenten OG Iteratieve slagen in de review, tussendocumenten worden alleen IPM-leden en BVP-team voorgelegd CM filtert reviewcommentaar alvorens door te zetten naar ON Reviewcommentaar bundelen naar abstract niveau en gericht op zorgen en risico s. Detailcommentaar in bijlage. ON hoeft niet regel voor regel op detailcommentaar terug te koppelen (wel op het abstracte reviewcommentaar) Einddocument gaat naar alle betrokken projectmedewerkers ter review 56 Kennisdelingsbijeenkomst Best

57 OG ON processen SCB WR Prestatiemeten KPI s 57 Kennisdelingsbijeenkomst Best 18 april 2013

58 Systems Engineering als hulpmiddel (1) Doel: op nader detailniveau onderbouwen dat inschrijving voldoet om tot een integraal uitgewerkt plan te komen. overzicht/structuur vanuit meerdere perspectieven Traceerbaar en transparant 58 Kennisdelingsbijeenkomst Best

59 Systems Engineering als hulpmiddel (2) Planning Kosten Processen Risico s Beheersmaatregelen Kansen Aannames KPI PMP PMP PMP PMP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP WP WP CBP CBP CBP 59 Kennisdelingsbijeenkomst Best

60 Deelproject Verhoging A50 - Doelstellingen Het op een gecontroleerde en betrouwbare wijze verhogen van de Julian J. Ewellbrug te Veghel ten behoeve van het geschikt maken van de Zuid-Willemsvaart voor scheepvaartklasse IV, drie-laags containervaart van de Maas tot Veghel. Deze projectdoelstelling dient gerealiseerd te worden: waarbij de hinder voor de (vaar)weggebruiker en woon- /werkomgeving zo veel mogelijk wordt beperkt; met een oplevering van het Werk uiterlijk op 10 december 2014; met een zo efficiënt mogelijke inspanning van Opdrachtgever gedurende de gehele levenscyclus; tegen zo laag mogelijke levensduurkosten (LCC-kosten) binnen het beschikbare aanlegbudget ( excl. BTW, incl. kansen). 60 Kennisdelingsbijeenkomst Best

61 Geschiedenis Gebouwd door in samenwerking met Ballast Nedam / Grootint Ontwerp Uitvoering Ontwerpend architect; Hans van Heeswijk architecten Architectonisch: Verlopende hoogte en breedte van de brug (vleugelprofiel) leidt tot visueel zeer slank uiterlijk Combinatie staal en beton= slank bouwen Deze combinatie is een impuls om toepassing van staal & beton in Nederland te stimuleren. 61 Kennisdelingsbijeenkomst Best

62 Projectscope De Werkzaamheden van de Verhoging van de Julian J. Ewellbrug omvatten globaal o.a. : Verhogen van de vaste brug Verhogen van de landhoofden en de tussensteunpunten Aansluiten van de aansluitende wegvakken op de te verhogen vaste brug Aansluiten van de noordoostelijke afrit en de noordwestelijke toerit Verleggen / aanpassen van kabels en leidingen en verkeerssystemen Aanpassen wegmeubilair aan de nieuwe situatie De volgende Onderhoudswerkzaamheden dienen binnen dit contract te worden uitgevoerd: Vervangen asfaltverharding op de brug Vervangen voegovergangen alle wegvakken Vervangen asfaltverharding afrit noordoost en oprit noordwest voor wat betreft de delen die niet aangepast dienen te worden ten behoeve van de Werkzaamheden ten behoeve van de verhoging van de brug 62 Kennisdelingsbijeenkomst Best

63 Contract Inschrijving en Beoordeling Design & Construct niet openbare procedure Best Value Procurement (aansluitende training) Focus op doelstellingen Opdrachtgever U bent de expert Aanbieden van kansen- en risicodossier Interviews met projectmanager en omgevingsmanager Tijdens gunningsfase: hoofdlijnen Pre-awardfase: details Na aanbesteding: wekelijkse rapportage 63 Kennisdelingsbijeenkomst Best

64 Opzet onderbouwingsfase Aanvang: verzenden gunningsbeslissing Verifiëren van prestatie-informatie in de inschrijving Interne risicosessie OG mede op basis van OG risico s andere inschrijvers Kickoff: presentatie initiële plannen beoogd ON Coördinatie met interne stakeholders Review meeting Award meeting en opdrachtverlening 64 Kennisdelingsbijeenkomst Best

65 Team RWS Projectteam (IPM): Contractmanagement Omgevingsmanagement Technisch Management Projectbeheersing Projectmanagement Best Value team: Adviseur voor zowel beoogd ON als OG Uitsluitend advies op proces en nooit op projectinhoud Verzorgen trainingen en coaching Intensieve betrokkenheid in onderbouwingsfase en daarna laagintensief contact via de Wekelijkse Rapportage 65 Kennisdelingsbijeenkomst Best

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

MAKING THINGS SIMPLE

MAKING THINGS SIMPLE MAKING THINGS SIMPLE BEST VALUE PROCUREMENT SEMINAR 2013 Bijzondere eenmalige uitgave eerste jaargang najaar 2013 10 7 The story that begins with a bottle. Partnerschap in projecten 4 Werken met passie

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement januari 2012 Wiebe Witteveen BVP-kernteam Dienst Infrastructuur Wie zou het werk beter moeten kennen, de klant of de leverancier? Wie zou er meer aan het woord moeten zijn en wie

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Datum: 9 nov. 09 Pagina: 1/37 Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar Datum: 9 nov. 09 Pagina: 2/37 Voorwoord Na het uitkomen van de Leidraad

Nadere informatie

Handboek Alliantiemanagement

Handboek Alliantiemanagement Handboek Alliantiemanagement Mei 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wat is een alliantie bij ProRail?... 9 3. Waarom wil ProRail allianties?... 13 4. Hoe besteedt ProRail allianties aan?... 19 5.

Nadere informatie

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Disclaimer Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie