Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA"

Transcriptie

1 Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA

2 Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen graag aan het eind) 2

3 Even voorstellen.. RWS Dienst Infrastructuur IMG: Joost Jansen 3

4 Doel van deze bijeenkomst SCB / ISO 9001 begrippen bijbrengen Uniform beeld + toepassing SCB bij uitvoering werk Inzicht in veranderingen n.a.v. invoering SCB 4

5 Management summary: Overheid vraagt (kwaliteits-) gecertificeerde inschrijvers & opdrachtnemers maar doet (deed?) d?) er te weinig mee (tot t voor kort?) 5

6 Ontwikkelingen Beleid Ondernemingsplan: Markt, tenzij Inkoopstrategie: Prijs/kwaliteit (EMVI) Uniformering (contracten en contractbeheersing) Contractbeheersing Bij introductie SCB: op D&C en E&C nu: op alle contractvormen (incl DBFM) Opleidingen Lead auditor opleiding (CLC/IMG/Lloyds ) Auditor opleiding (CLC/IMG/Lloyds ) Diverse andere SCB opleidingen (CLC/DHV/Boertien) 6

7 Praktijk (I) Uit onze Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen: s Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem De Opdrachtnemer dient...werkzaamheden te verrichten op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kwaliteitsmanagementsysteem dient gebaseerd te zijn op één of..meerdere kwaliteitsmanagementsystemen die zijn gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatieinstelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO

8 Praktijk (II) UAV-GC: hoofdstuk 9 Kwaliteitsborging 19 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsplan 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden Óók: Stop- en Bijwoonpunten 8

9 Systeemgerichte Contractbeheersing.. = Beheersing op afstand Hands-off toezicht op afstand!! Zo ver genoeg?? Kom ik k onder SCB nog op het werk? 9

10 Over de term toezicht houden Opdrachtgever Dagelijks toezichthouden dmv aantekeningen + visuele inspecties Het ontstaan van kwaliteit in producten SCB: toezicht houden op Het waarnemen van de werking van een kwaliteitssysteem Conclusie Toezichthouden onder SCB is niet hetzelfde als toezichthouden bij t dagelijkse werk: van toezicht op kwaliteit en hoeveelheden (eigen waarneming) naar toezicht op een werkend kwaliteitssysteem t (SCB) 10

11 Systeemgerichte Contractbeheersing Basis kwaliteitsmanagement opdrachtnemer Risicogestuurd toetsen Met een mix van toetsen 11

12 Het Kwaliteitsmanagement van de Opdrachtnemer en Systeemgerichte contractbeheersing van de Opdrachtgever Kwaliteitsmanagement Systeemgerichte contractbeheersing Opdrachtnemer Opdrachtgever 12

13 Systeemgerichte Contractbeheersing Het gaat nu om vertrouwen, maar hebben we dat zo maar? Kan de opdrachtnemer het wel aan? Bij toepassen SCB vertrouwen krijgen in een werkend systeem met als basis: kwaliteitsmanagement ON zien tijdens risicogestuurd toetsen met mix van toetsen 13

14 Het projectmanagement systeem Opdrachtgever Projectmanagement Omge eving/ stakeh olders Manager omgevingszaken Projectmanager Manager techniek Projectbeheersing Contractmanager Ma arkt Manager projectbeheersing risicomanagement planningsmanagement configuratiemanagement financieel management Projectondersteuning IKB V&G- organisatie- document- management management management 14

15 Beheersing op afstand? Zoeken naar toetsaspecten met name gericht op inspanning van de ON op het beperken van risico s. i i Aspecten zijn: Oorzaken (zijn ze gezien?) Maatregelen (worden ze beheerst) Effectiviteit it it (werken ze ook echt?) Bij aantoonbaar bewijs dat kwaliteitsmanagement ON functioneert => kleinere risico s => minder toetsen? 15

16 Kwaliteitsmanagement bij de Opdrachtnemer Opdrachtnemer Opdrachtgever 16

17 Kwaliteitsmanagement ON Plan Contract Act Proces Do Product Aantonen Check 17

18 Managementsysteem ON 18

19 Risicogestuurd toetsen De contractrisico s van de opdrachtgever op rij: Veiligheid Bereikbaarheid/ beschikbaarheid Keteneffect op andere relevante processen Financiën Procesbeheersing ON Imago RWS 19

20 Het toetsplan is opgesteld met een mix van toetsen: Plan Contract t Act Proces Do Product Aantonen Check 20

21 Het toetsen 21

22 Voorbereiden! HIER: PARACHUTE.MPEG 22

23 De toetsen op een rij Systeemtoets Toets op functioneren van het integrale projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer (nadruk op naleving van het systeem en de kwaliteitsborging) Procestoets Toets op het werk tijdens een ontwerp- of uitvoeringsproces (kan een toets op papier p zijn) Producttoets Toets in de uitvoering op betrouwbaarheid van test-/keurings- /verificatieresultaten van de opdrachtnemer Niet: doet opdrachtnemer het goed, maar werkt het systeem van opdrachtnemer 23

24 Resultaat van een toets (bevindingen) Wat is een bevinding: Een feit tijdens toets door de toetser vastgesteld + Positieve kan aantonen dat aan eisen is voldaan Negatieve kan niet aantonen: Mogelijk tekortkoming? Tip: betrek het afwijkingenregister van de bij je toetsen! Vraag: veel negatieve toetsen meer toetsen uitvoeren? 24

25 Tekortkoming g( (term voor opdrachtgever) Wat is een tekortkoming: Een negatieve bevinding die naar het oordeel van opdrachtgever zwaarwegend is, zonder aantoonbare beheersing door. Sanctie opschorten betaling / (deel van) termijnbedrag totdat tekortkoming aantoonbaar door ON is opgeheven. 25

26 Spelregels.. HIER: GELEKAART.MPEG 26

27 Afwijking (term voor opdrachtnemer) Wat is een afwijking? 1. Het niet voldoen aan een eis (uit het contract, volgens een norm of volgens het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer inclusief de producten die daaruit voortkomen) 2. Dit feit moet door de opdrachtnemer zelf zijn geconstateerd en opgenomen in zijn afwijkingenregistratie (dit is de feitelijke werking van het kwaliteitssysteem volgens ISO!) 27

28 Het wegen van een bevinding De gemachtigde OG (UAV-GC) Werking: Als opdrachtnemer niet conform eisen werkt, leidt dat tot bevindingen van de toetsers. De toetser brengt verslag uit aan de gemachtigde van de opdrachtgever De gemachtigde van de opdrachtgever bepaalt of een bevinding leidt tot een tekortkoming! 28

29 Betaalproces toetsproces betalingsschema betaalproces aanpassen betalingsschema betalen, tenzij herijken betalingsschema kwaliteitssysteem opdrachtnemer bevindingen / tekortkomingen toets- proces risicoanalyse uitvoeren toetsen samenstellen toetsmix/toetsplan 29

30 Instrumenten IMG Contractteksten (incl. betalingsregeling) Modellen Trainingen Handreiking SCB (Naslagwerk) ICT-tool SCB / toets-administratie (UR-SCB) 30

31 31

32 Kort over ISO 32

33 Wat is kwaliteit? Geen fouten Een gevoel Voldoen aan technische eisen Geschikt voor de toepassing Goede verhouding prijs-prestatie 33

34 Definities Kwaliteit: De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken van een product, dienst of proces voldoet aan behoeften of verwachtingen van de gebruiker die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn. 34

35 Definities Kwaliteitsmanagement: Alle activiteiten van het management gericht op het realiseren van kwaliteit, door het implementeren van kwaliteitsbeleid en toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem (waarin gebruik wordt gemaakt van de Deming cirkel). 35

36 Afwijkingen 36

37 Afwijking volgens ISO 9001 Afwijking: niet voldoen aan een eis Eis: behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt,vanzelfsprekend k of dwingend d voorgeschreven 37

38 Wat vragen we aan de opdrachtnemer? Plan Contract Act Proces Do Product Aantonen Check 1. Een beheerst proces 2. Aantoonbaar voldoen aan de eisen 3. Kwaliteitsmanagementsysteem (PDCA) 38

39 ISO 9001: Eisen Kwaliteitsmanagementsysteem (hfdst 4) Directieverantwoordelijkheid (hfdst 5) Management van middelen (hfdst 6) Realiseren van het product (hfdst 7) Meting, analyse en verbetering (hfdst 8) 39

40 ISO 9001: Eisen 5.1 Betrokkenheid van de directie De directie moet bewijs leveren van de betrokkenheid bij het ontwikkelen en invoeren van het systeem en bij de continue verbetering ervan. Belang van voldoen aan eisen van de klant kenbaar maken Beleid vaststellen Kwaliteitsdoelstellingen vaststellen Directiebeoordeling i uitvoeren Middelen beschikbaar stellen 5.2 Klantgerichtheid De directie moet bewerkstelligen dat aan de eisen van de klant is voldaan met het doel klanttevredenheid te verhogen 40

41 ISO 9001: Eisen 6 Management van middelen 6.1 Beschikbaar stellen van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving 41

42 ISO 9001: Eisen 8 Meting, analyse en verbetering 8.1 Algemeen 8.2 Bewaking en meting 8.3 Beheersing van afwijkende producten 8.4 Analyse van gegevens 8.5 Verbetering 42

43 Managementsysteem - Continue verbetering K L A N T B e h o e f t e n Middelen management Input Management verantwoordelijkheid Managementsysteem ISO 5 Meten, analyse, verbetering ISO 6 ISO 4 ISO 8 Realisatie van het Product ISO 7 Output Product Service T e v r e d e n h e i d K L A N T Kwaliteitsmanagementsysteem 43

44

45 Afronding 45

46

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen

Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen MANAGEMENTSYSTEMEN OP EEN RIJ De relatie tussen het INK en andere Managementmodellen 1 e druk april 2005, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Managementsystemen op een rij, de relatie

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief Definitief Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

CHECKLIST TESTORGANISATIE. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST TESTORGANISATIE. Doel. Toepassingsgebied CHECKLIST TESTORGANISATIE Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige software testorganisatie, zowel op project- als op organisatieniveau. Met behulp

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie