Prestatie-inkoop. Van input naar output sturing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatie-inkoop. Van input naar output sturing"

Transcriptie

1 Prestatie-inkoop Van input naar output sturing 1

2 Onderwerp van vandaag Best Value procurement = BVP = Prestatie-Inkoop Kern Prestatie-inkoop: Geen dik Programma van Eisen, maar het faciliteren van de best presterende aanbieder. Hallo, Inkoop? Er lijkt iets mis gegaan te zijn met mijn aanvraag voor een nieuwe computer Copyright 2010 Paul Spud Taylor 2

3 Quiz: 1. Wat is te prefereren a) Meer communicatie b) Of minder communicatie? 5. Als OG minimumeisen voorschrijft a) Dan gaat het prestatieniveau omlaag b) Of omhoog? 2. Het nemen van beslissingen leidt tot: a) Reductie van risico b) Of verhoging van risico? 3. Bij prestatie-inkoop zal een leverancier: a) Zijn scope minimaliseren b) Of juist maximaliseren? 6. Wie moet je meer vertrouwen. a) Een beginner b) Of een expert? 7. Bij prestatie-inkoop gaat het om het transfereren van risico naar de leverancier a) Waar? b) Niet waar? 4. In de prestatie-inkoop aanpak koopt OG: a) De opdrachtdoelstelling = het resultaat b) Of een plan van de leverancier? 8. Het contract kan t beste worden geschreven door: a) Opdrachtgever? b) Leverancier? 3

4 Quiz: 1. Wat is te prefereren a) Meer communicatie ü b) Of minder communicatie? 2. Het nemen van beslissingen leidt tot: a) Reductie van risico ü b) Of verhoging van risico? 3. Bij prestatie-inkoop zal een leverancier: ü a) Zijn scope minimaliseren b) Of juist maximaliseren? 4. In de prestatie-inkoop aanpak koopt OG: a) De opdrachtdoelstelling = het resultaat ü b) Of een plan van de leverancier? 5. Als OG minimumeisen voorschrijft ü a) Dan gaat het prestatieniveau omlaag b) Of omhoog? 6. Wie moet je meer vertrouwen. ü a) Een beginner b) Of een expert? 7. Bij prestatie-inkoop gaat het om het transfereren van risico naar de leverancier a) Waar? ü b) Niet waar? 8. Het contract kan t beste worden geschreven door: a) Opdrachtgever? ü b) Leverancier? 4

5 Statistieken 98% van projecten op tijd, volgens budget en tevreden klant 5% toename van winst bij leveranciers Hoge kwaliteit en lage prijs gaan hand in hand 4,4 miljard diensten en bouw 5

6 Wie gingen voor:

7 Waar gaat het om? Vinden van een expert binnen plafondbedrag Verantwoordelijkheid neerleggen waar hij hoort De expert zijn werk laten doen Oftewel voor Opdrachtgevers: Van managen naar observeren Van reguleren naar luisteren Van controleren naar afstemmen Oftewel voor Opdrachtnemers: Van specificaties interpreteren naar opsteller Van volger naar leider Van offerteproductie naar inlevingsvermogen 7

8 Klassiek gunnen met EMVI Opdrachtgever schrijft criteria, subcriteria en aandachtspunten voor die eigenlijk door de markt zouden moeten worden erkend/ bepaald Dit leidt ertoe dat leveranciers deze decompositie zonder nadenken gaan volgen Dit leidt ertoe dat er vanuit de markt minder gedifferentieerd gaat worden/ kan gaan worden Dit leidt ertoe dat unieke items die een expert ziet niet in het format passen (omdat de non expert ze niet zag) 8

9 Zware weging op kwaliteit Prijs: Plafond(bedrag): ,- incl. BTW per budgetjaar. Kwaliteit: Prestatie-onderbouwing (15% van plafond) Risicodossier (20% van plafond) Kansendossier (10% van plafond) Interviews (30% van plafond) 9

10 Het proces 1 Voorbereidingsfase 2 Beoordelingsfase 3 Concretiseringfase 4 Uitvoeringsfase 10

11 Prestatie-inkoop Differentieert de aanbieders en de aanbiedingen Maakt gebruik van experts (die hoef je niets te vertellen) Opdrachtgever: Risico s managen Laat de aanbieder vertellen wat die gaat doen Inspanning begint laag, maar dan.. Opdrachtnemer: Geen beloftes, maar verifieerbare prestatiemeting Inspanning lijkt laag, maar is dat niet.. 11

12 Het proces 1 Voorbereidingsfase 12

13 Voorbereidingsfase Sponsor Strategisch kader Kernteam en opleiding Projectdoelstelling bepalen Planning Wegingsfactoren Beschrijvend document (shortlisten en uitnodigen) (voorlichting leveranciers) 13

14 Projectdoelstelling: de top 14

15 Voorbeeld projectdoelstelling Een cateraar selecteren die nauw aansluit bij de complexiteit (o.a. 24/7) en snelheid (ad hoc) van de organisatie van opdrachtgever (en haar huurders) met een hoog service- en kwaliteitsniveau voor de catering: het bedrijfsrestaurant, de keuken, banqueting en vergaderservice. Opdrachtgever wenst maximale klanttevredenheid te behalen en te behouden. Een cateraar selecteren die de organisatie van opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgt. 15

16 Projectdoelstelling VRK Ter zake van gebruikers Ter zake van de aangeboden services Ter zake van de leverancier 16

17 Het proces 2 Beoordelingsfase 17

18 Schematisch 18

19 Uw Inschrijving Prijs in brief Prestatie-Onderbouwing 2 A4 Kansendossier 2 A4 Risicodossier 2 A4 + 6 A4 Weinig werk of veel werken achter de schermen? Waar moet ik als inschrijver op letten bij een Prestatie-Inkoopaanbesteding? Houd rekening met de aanname dat niet de opdrachtgever, maar de inschrijver een expert op het betreffende vakgebied is. De inschrijver hoeft de opdrachtgever niet bij de details van de aanpak van de uitvoering te betrekken. Het is juist aan de inschrijver om met dominante informatie (prestatie-informatie) te overtuigen dat zijn inschrijving de meeste waarde zal toevoegen aan de projectdoelstellingen. 19

20 Beoordelingsmechanisme Gunningscriterium Aandachtspunten Doelstellingen Prestatieonderbouwing Benoemen van relevante KPI s en onderbouwing daarvan met verifieerbare prestatie-informatie SMART geformuleerd Ambitie en commitment tonen Risicodossier Belangrijke risico s geïdentificeerd en geprioriteerd Effectieve beheersmaatregelen onderbouwd met verifieerbare prestatieinformatie SMART geformuleerd Ambitie en commitment tonend Kansendossier Relevante kansen geïdentificeerd Effectieve maatregelen aangeboden, onderbouwd met verifieerbare prestatieinformatie SMART geformuleerd Ambitie en commitment tonend Interviews Nadere toelichting op de aanbieding Onderbouwing met verifieerbare prestatie-informatie SMART geformuleerd Ambitie en commitment tonend De aanbieder doorgrondt het project De aanbieder maakt aannemelijk dat hij in staat is de doelstelling te realiseren De aanbieder doorgrondt het project De voorgestelde maatregelen minimaliseren de risico s voor de opdrachtgever De aanbieder maakt aannemelijk dat hij in staat is de doelstelling te realiseren De aanbieder doorgrondt het project De aanbieder maakt aannemelijk dat hij in staat is de doelstelling te realiseren De sleutelfunctionarissen doorgronden het project en hun aanbieding De sleutelfunctionarissen committeren zich aan het project en hun aanbieding en tonen de overtuiging en ambitie om de opdracht tot een succes te maken De aanbieder maakt aannemelijk dat hij in staat is de doelstelling te realiseren 20

21 Prestatieonderbouwing moet dominant zijn Niet weerlegbaar/ niet betwistbaar Verifieerbaar, eventueel geïllustreerd met voorbeelden SMART geformuleerd Hoge prestatie Accuraat Metingen in termijn van getallen, percentages of tijd Hoe verzamel ik als inschrijver (dominante) prestatie-informatie? (door zelf te meten en/of door vorige opdrachtgevers hier om te vragen. Voor de hand liggende meetgegevens zijn klanttevredenheid, het aantal claims, percentage vertraging en percentage meerkosten op projecten. ) Vertaling naar huidige project Wat maakt dat je de opdracht adequaat kan uitvoeren, dat wil zeggen de opdrachtdoelstelling kan realiseren? Op (maximaal) twee A4-tjes 21

22 Voorbeeld Wij garanderen een beschikbaarheid / uptime van 99,9% van het systeem. Dit is ruim 3%-punt meer dan de huidige performance in uw organisatie. De 0,1%-punt downtime plannen wij in weekenden en s nachts tussen 12 en 6 uur. Deze resultaten behalen wij ook bij 25 soortgelijke organisaties als de uwe, door gebruik te maken van een twinsite-oplossing. De klanttevredenheid is daar 100%. VERSUS Wij helpen uw organisatie graag uw doelstellingen te verwezenlijken en zullen snel uw storingen verhelpen. 22

23 Kosten, risico s en kansen Alles in het risicodossier en hetgeen behoort bij de prestatieonderbouwing moet onderdeel zijn van de kosten (je ingediende budget) Nota bene: het is NIET de bedoeling risico s over te nemen Het gaat om het minimaliseren van risico s (niet om de verplaatsing ervan) Alles in het kansendossier vormt geen onderdeel van de kosten (komt bovenop de aanbodscope en bovenop je inschrijfprijs) Hiervoor geef je (separaat) aan hoeveel elke kans kost 23

24 Kansendossier In het kansendossier dienen de kansen te worden geïdentificeerd (toegevoegde waarde opties) Bijvoorbeeld: Het overnemen van risico s die eigenlijk bij de opdrachtgever liggen De extra s die voorbij de directe scope van de opdracht liggen Beschrijf kort op welke wijze de kans waarde toevoegt aan de opdracht Op welke wijze wordt opdrachtgever hier beter van? Welke extra (!!!) bijdrage geeft het aan het realiseren van de opdrachtdoelstellingen? 24

25 Dominante informatie Minimaliseert de tijd voor besluitvorming/beslissingstijd Zorgt ervoor dat zelfs de blinde het kan zien Zorgt ervoor dat iedereen meer gefocust is Dominant betekent: Iedereen kan het begrijpen Iedereen is in staat het verschil te zien Er hoeft geen beslissing te worden genomen ( no brainer ) Erg makkelijk om de aankoop te verantwoorden 25

26 Als je pindakaas wilt kopen, welke neem je dan? A B C 1,09 1,39 0,95 26

27 Als je pindakaas wilt kopen, welke neem je dan? A B C 1,55 1,39 1,65 27

28 Beoordeling plannen (risico) Alle plannen krijgen een 6 (geen beslissing), tenzij: Er dominante informatie is om een hoger/lagere score te geven Waarom is een risico een risico? Is de oplossing een oplossing om het risico te minimaliseren? Is het dominant, verifieerbaar en bewezen? Evaluator moet dominante statements vastleggen ter verificatie Het is niet de taak van de beoordelaar om uit te vogelen wie de beste is. Het moet overduidelijk zijn. Dus geen ranking of vergelijking, maar kijken naar beschikbare informatie. Als je in de war raakt, het niet begrijpt, het plan moet herlezen, twijfelt: 6 28

29 Interviews 29

30 Te interviewen personen Twee interviews per aanbieder Opdrachtgever beoordeelt de mate waarin de sleutelpersonen de opdracht doorgronden ten behoeve van het realiseren van de opdrachtdoelstellingen en commitment tonen aan de offerte 30

31 Vaak gehoorde opmerkingen onze mensen zijn helemaal niet gewend om geïnterviewd te worden Ze kunnen zichzelf niet goed presenteren maar wat als een leverancier iemand stuurt die mooie praatjes kan houden, maar helemaal geen ervaring heeft in dit type werk? wat als een aanbieder iemand stuurt die alles uit zijn hoofd heeft geleerd, maar geen ervaring heeft? 31

32 Monetariseren scores Ter bepaling van de Top-1: Prijs Kwaliteit, 75% van het plafondbedrag, onderverdeeld in: de prestatie-onderbouwing: 15% van het plafondbedrag het risicodossier: 20% van het plafondbedrag het kansendossier: 10% van het plafondbedrag de interviews; 30% van het plafondbedrag Score Waardering % fictieve aftrek van of bijtelling bij inschrijfsom 2 Slecht 100% bijtelling 4 Onvoldoende 50% bijtelling 6 Neutraal Geen bijtelling, geen aftrek 8 Goed 50% aftrek 10 Uitmuntend 100% aftrek 32

33 Ervaringen met leveranciers De meeste aanbieders vinden prestatie-inkoop prettig om mee te werken Het blijkt lastig om de offerte met verifieerbare performanceinformatie te onderbouwen Goede leveranciers begrijpen het belang van kwalitatief goede sleutelfunctionarissen Een aantal leveranciers ziet prestatie-inkoop als een inkooptrucje en zoekt een manier om de tender te winnen 33

34 Het proces 3 Concretiseringfase 34

35 Inbedding Fase vóór definitieve opdrachtverstrekking Principes aanbestedingsrecht gelden, is wel 1-op-1 situatie Aanpassing prijs, planning of onderhandeling niet toegestaan Mogelijkheid voor verduidelijking van offerte = concretisering 35

36 Concretiseringsfase De beoogd leverancier verduidelijkt wat het voorstel inhoudt: wat zit er in en wat niet Identificeert de risico s/issues die kunnen optreden en het plan kunnen doen afwijken Identificeren wat je nog niet weet Plan maken om risico s te minimaliseren Adresseren van alle zorgen en risico s van de klant Plan om te voorkomen dat de ongewenste gebeurtenissen optreden De beoogd leverancier bepaalt hoe hij zijn prestaties gaat meten (wanneer succesvol?) Hij identificeert alle aannames die in de aanbieding zijn gemaakt Inclusief een plan B (scenario denken) Hij preplant de oplevering van het project Identificeert wat hij nodig heeft van de klant en zorgt dat er een plan is om dit te krijgen Zorgt dat de verwachtingen overeenstemmen tussen alle partijen, zodat alle partijen weten wat er staat te gebeuren en wat er van ze wordt verwacht 36

37 Houding en gedrag Hoe ga ik me als opdrachtgever opstellen naar de beoogde leverancier? En andersom? Welke vragen ga ik stellen? En hoe? Doorvragen? Aanspreken op, samenwerking, controle Volledige eerlijkheid en transparantie Realistische verwachtingen: een expert lost alle problemen op Leverancier aan het stuur Hoeveel wil je weten? Dominante informatie! 37

38 Van abstract naar concreet Kijk vanuit de ruimte Birds view Rooftop view Inclusief / exclusief Project werk plan Presentatie rapport / meting Belangrijkste aannames Klant risico/zorgen Additionele documentatie Belangrijkste zorgen klant planning Technische details Kosten verificatie Risico s buiten invloedsfeer Project schema Performance metrics Antwoord op alle risico s Globale demonstratie Rollen en verantwoordelijkheden Kansen Coördinatie 38

39 Risicogesprekken Beoogd leverancier identificeert waar informatie ontbreekt en waar opdrachtgever een activiteit moet ondernemen Beoogd leverancier identificeert risico s, aannames/ uitgangspunten, beheersmaatregelen, te verwachten prestaties opdrachtgever Opdrachtgever identificeert benodigde informatie, stelt vragen (zie je een risico in.) en benoemt 'witte vlekken Power of small groups! 39

40 Wat op te leveren 1. Dag-tot-dag planning concretiseringsfase 2. Notitie verificatie in offerte opgenomen prestatie-informatie 3. Planning uitvoering 4. Wekelijkse rapportage incl. mijlpalenplanning 5. Prestatie-indicatoren voor opdrachtgever en opdrachtnemer gekoppeld aan risicomanagement 6. Samenvatting aanpak (praatplaatje voor omgeving) 7. Risicoregister gekoppeld aan work breakdown structure, geprioriteerd 8. Projectmanagementplan (meer detail bij toprisico s en eerste opdrachtfase) 9. In scope /out scope 10. Aannames/uitgangspunten onderliggend aan offerte 11. Concept betalingsregeling 40

41 Do s en don t s tijdens concretisering Do s Starten met Wekelijkse Rapportage Meten overeengekomen prestaties Don t s Direct weer teruggaan naar een relatie nadat er een keuze is gemaakt op basis van performance Denken dat een contract alles oplost Alsnog over prijzen gaan onderhandelen Het systeem proberen te ontwijken en alsnog als opdrachtgever gaan micro-managen of je (inhoudelijk) laten sturen door opdrachtgever 41

42 Lessen voor leverancier Denkt dat de buit binnen is Neiging te gaan onderhandelen Terugtrekken in eigen silo Lastig om leiding te pakken als opdrachtnemer Eigenlijk werkvoorbereiding wanneer gaan we contract tekenen? 42

43 Lessen voor opdrachtgever Blij dat aanbesteding gelukt is.. Verwachting = kopen van de doelstelling Juridische discussies Gebrek aan voorgeschreven format jullie waren toch de expert? 43

44 Het proces 4 Uitvoeringsfase 44

45 ..met risico- en projectmanagement Aan einde van de concretiseringsfase is het plan van aanpak compleet: Gedetailleerde planning en deliverables Overzicht risico s (m.n. opdrachtnemer niet beheersbare) Prestatie-indicatoren Overeengekomen rapportagemodel Kortom volledige duidelijke verwachtingen over en weer. Gevolg een project zonder problemen? Opdrachtgever start met Prestatiemeting Wekelijkse Rapportage 45

46 Projectorganisatie Projectleider van de leverancier Opdrachtgever: Procesbegeleider Contract en afspraken bewaking Voortgangsbewaking Acties Opdrachtnemer uit Wekelijkse Rapportage bewaken Contactpersoon Interne Veranderingen Business wijzigingen proces (grotere ICT projecten) Tooling Bemensing in Beheername Projectgroepleden Aanleveren inhoud, details, puntjes op de i Controle (inhoudelijk) op deliverables 46

47 Doel van wekelijkse rapportage De projectbeheersing bij opdrachtnemer neerleggen (de expert) Afwijkingen van planning (tijd) en budget ( ) identificeren Afwijkingen onderdeel uit laten maken van de geschiedenis van het project Ervoor zorgen dat de opdrachtnemer en opdrachtgever hun verantwoordelijkheid nemen en duidelijk maken wie zijn verantwoordelijkheid niet nakomt De performance van opdrachtnemer meten in het beheersen van risico s van de opdrachtgever De performance van opdrachtgever meten 47

48 Systeem is simpel Excelsheet dat is opgesteld door opdrachtgever en verstuurd naar opdrachtnemer zodra contract is gegund. Opdrachtnemer moet elke donderdag voor uur een ingevulde spreadsheet inleveren (15 min werk). Weekly Volgnummer beheersmaatregel Ongewenste Gebeurtenis Nr. Risico in Risicoregister ("Nieuw" indien daar niet opgenomen) Beheersmaatregelnaam Verantwoordelijk (Opdrachtgever of Opdrachtnemer, naam) Impact op Tijd (kritieke pad in dagen) Impact op Geld (direct + indirect) , ,00 100, ,00 Opdrachtgever tevredenheidsscore voor deze maatregel Beheersmaatregelomschrijving (achtergrond, naam, voorzien/niet-voorzien) Update: Datum binnenkomst Geschatte datum waarop beheerst Werkelijke datum waarop beheerst Datum aanvraag Wijziging Datum Wijziging overeengekomen Rapport eerste verschijning Er wordt een Gewogen Opdrachtgever Tevredenheid Score bepaald en een Risicoscore waarop management kan sturen (handig bij meerdere projecten). 48

49 Detaillering Startmoment Doorlooptijd Projectkosten ,00 182,5 dagen Weekly Volgnummer beheersmaatregel Ongewenste Gebeurtenis Nr. Risico in Risicoregister ("Nieuw" indien daar niet opgenomen) Beheersmaatregelnaam Verantwoordelijk (Opdrachtgever of Opdrachtnemer, naam) Impact op Tijd (kritieke pad in dagen) Impact op Geld (direct + indirect) , ,00 100, ,00 Opdrachtgever tevredenheidsscore voor deze maatregel Beheersmaatregelomschrijving (achtergrond, naam, voorzien/niet-voorzien) Update: Datum binnenkomst Geschatte datum waarop beheerst Werkelijke datum waarop beheerst Datum aanvraag Wijziging Datum Wijziging overeengekomen Rapport eerste verschijning Rapportage Weeknr. XX GOGTS score: 2,50 Resultaat RisicoScore : 14,92 49

50 Leren van rapportages Inzicht over tijd in: snelheid risico s aanpakken OG en ON veelvoorkomende bronnen van risico s (mensen, systemen, processen) veranderingen in het contract borgen (let op: scopewijzigingen zijn bij EU-aanbestedingen niet toegestaan) Praktijkervaring: de opdrachtgever is de belangrijkste bron van ongewenste gebeurtenissen! 50

51 Uitvoeringsfase versus Beheer Sturing tijdens de beheerfase: Op overgebleven en genoemde risico s Op de KPI s van de prestatieonderbouwing Do s: Nadenken over inrichting beheer bij Doelstelling (Fase 1) Vaststellen beheer-kpi s in fase 3. Trainen beheerspersoneel op nieuwe rol Don ts : Beheren vanuit oude rol Uitbreidingen op de dienstverlening (kansen) op oude wijze eraan plakken 51

52 Tenslotte Bedankt voor uw aandacht Nota van Inlichtingen via 52

7 Beoordeling Offertes

7 Beoordeling Offertes 7 Beoordeling Offertes 7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar accent

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement Extra toelichting op BVP in het kader van aanbesteding ontwerp en realisatie gemaal Schardam Gert de Groot Inhoud Basisfilosofie Doelstelling BVP Spanningsveld traditioneel aanbesteden

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom & introductie. 2. Best Value Procurement De filosofie De procesaanpak. 3. Het project. 4. Vragen & antwoorden

Agenda. 1. Welkom & introductie. 2. Best Value Procurement De filosofie De procesaanpak. 3. Het project. 4. Vragen & antwoorden Agenda 1. Welkom & introductie 2. Best Value Procurement De filosofie De procesaanpak 3. Het project 4. Vragen & antwoorden Best Value Procurement 2013 Noot DEZE PRESENTATIE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS

Nadere informatie

BEST VALUE PROCUREMENT

BEST VALUE PROCUREMENT BEST VALUE PROCUREMENT Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht Utrecht, 9 juni 2016 Jeroen van de Rijt WIE BEN IK? Met Best Value bezig sinds 2006 > 60 projecten * 2/3 publieke sector * 1/3 private

Nadere informatie

Best Practices in Best Value Procurement

Best Practices in Best Value Procurement Best Practices in Best Value Procurement Noordwijkerhout, 4 februari 2011 Jeroen van de Rijt Wie ben ik? Jeroen van de Rijt Bedrijfseconomie, Tilburg Senior Consultant bij Scenter Tevens Gastdocent Nyenrode

Nadere informatie

Best Value Procurement Prestatieinkoop Leusden 6 juni 2013

Best Value Procurement Prestatieinkoop Leusden 6 juni 2013 Best Value Procurement Prestatieinkoop Leusden 6 juni 2013 HET EINDE VAN DIT MODEL IS BEREIKT Leverancier Opdrachtgever Klant 1. Uitknijpen 2. Optimaliseren 3. Duwen 1. Concurrentiestellen is de meest

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement Valentijn de Jong, 17 mei 2016 Het probleem Het probleem Welke hoort er niet bij? Planning / Programming Designer Contracting Contractors Suppliers Clients Supply chain: we werken

Nadere informatie

PRESTATIEINKOOP D E N H A A G 1 4 N O V E M B E R 2 0 1 3

PRESTATIEINKOOP D E N H A A G 1 4 N O V E M B E R 2 0 1 3 PRESTATIEINKOOP DEN HAAG 14 NOVEMBER 2013 AGENDA 1. Welkom & introductie 2. Best Value Procurement / Prestatieinkoop De filosofie De procesaanpak 3. Prestatieverkoop Aanpak Case 2 2013 ARIZONA STATE UNIVERSITY

Nadere informatie

Best Value nog even de filosofie. Krommenie bruggen

Best Value nog even de filosofie. Krommenie bruggen Best Value nog even de filosofie Krommenie bruggen Agenda 1. Welkom & introductie 2. Nog even de filosofie 3. Het project 4. Vragen Over het project Over de contractfilosofie Over het proces Over. 5. Hoe

Nadere informatie

WAT IS PRESTATIE-INKOOP

WAT IS PRESTATIE-INKOOP Bijlage 2: Toelichting prestatie-inkoop Naar aanleiding van de informatievergadering van 8 september 2016 jl. stuur ik u hierbij, zoals afgesproken een toelichting op het begrip prestatie-inkoop. WAT IS

Nadere informatie

BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES?

BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES? BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES? Teus van Steenis - Inkoper Edwin Koevoets Projectleider Wegen BEST VALUE PROCUREMENT Best Value Procurement Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt 17/11/15

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP INTERVIEWTRAINING

PRESTATIE-INKOOP INTERVIEWTRAINING PRESTATIE-INKOOP INTERVIEWTRAINING Daniela Verheul - Zeist, april 2013 SENSE OF URGENCY 2 SENSE OF URGENCY 3 FOOTER METHODIEK WIE IS DE EXPERT? Iemand die het hele project kan overzien Iemand die risico

Nadere informatie

PRESTATIE-INKOOP IN VOGELVLUCHT

PRESTATIE-INKOOP IN VOGELVLUCHT PRESTATIE-INKOOP IN VOGELVLUCHT Micaela Rydell - Utrecht, 4 oktober 0 INHOUDSOPGAVE. Introductie. Prestatie-inkoop. Toepassing in Nederland 4. Methodiek 5. Tot slot INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE SENSE OF URGENCY

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen Wat is BVP? Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen 16 mei 2017 2 Jos Besselink Sedert 2006 zelfstandig, Aanbestedingszaak Aanbestedingsjurist Meer dan 25 BVP trajecten Diverse trainingen

Nadere informatie

Best Value Procurement. Marktinformatiebijeenkomst. Openbare Europese aanbesteding betreffende Cloudoplossing WMO & Jeugdwet.

Best Value Procurement. Marktinformatiebijeenkomst. Openbare Europese aanbesteding betreffende Cloudoplossing WMO & Jeugdwet. Best Value Procurement Marktinformatiebijeenkomst Openbare Europese aanbesteding betreffende Cloudoplossing WMO & Jeugdwet 30 juni 2016 Agenda Welkom en introductie Best Value aanpak en aanbestedingsproces

Nadere informatie

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013 PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie Hilversum, 13 mei 2013 N O O T DEZE PRESENTATIE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS INFORMATIEF EN ILLUSTRATIEF DOCUMENT NAAST DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD. ALLEEN DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

Nadere informatie

Best Value Procurement Een sterke inschrijving maken. Leon Laureij

Best Value Procurement Een sterke inschrijving maken. Leon Laureij Best Value Procurement Een sterke inschrijving maken Leon Laureij Anna Paulowna, 7 september 2015 NOOT DEZE PRESENTATIE IS UITSLUITEND INFORMATIEF EN ILLUSTRATIEF ALLEEN DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD IS BINDEND

Nadere informatie

WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG

WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG WELKOM NAMENS KARAKTER & BEST VALUE NEDERLAND WERKGROEP ZORG KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; Bij gebruik binnen Inkoop is het

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

SELECTIE EN WERKEN DE BESTE AANPAK, VAKMANSCHAP EN KWALITEIT BEST VALUE PROCUREMENT SJOERD POSTHUMA GRONINGEN,13 MAART 2013

SELECTIE EN WERKEN DE BESTE AANPAK, VAKMANSCHAP EN KWALITEIT BEST VALUE PROCUREMENT SJOERD POSTHUMA GRONINGEN,13 MAART 2013 SELECTIE EN WERKEN DE BESTE AANPAK, VAKMANSCHAP EN KWALITEIT BEST VALUE PROCUREMENT SJOERD POSTHUMA GRONINGEN,13 MAART 2013 2 1 ERVARING SJOERD POSTHUMA 3 AANBIEDERS PERSPECTIEF HEB JIJ DAT WEER. 2 AANBIEDER:HEB

Nadere informatie

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013 Korte inleiding over BVP 6 september 2013 Wat is Best Value Procurement? 6 september 2013 Is er een probleem? Het contract was OK! Prestatie Prestatie Invloed van bepalen minimale standaard? Inschrijver

Nadere informatie

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)?

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)? DE BESTE BVP-PLANNEN Wat betekent een Best Value (Procurement)? Even voorstellen 1. Martijn van Verseveld 2. Hoofddocent bij CursusBVP.nl 3. Werkzaam bij Inter Tender Consult 4. EMVI- en BVP-coördinator

Nadere informatie

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES WELKOM NAMENS BEST VALUE KENNISTEAM LENTIS/ BEST VALUE NEDERLAND KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur

Nadere informatie

Best Value. Versnelde toegang en zelfregistratie

Best Value. Versnelde toegang en zelfregistratie Best Value Versnelde toegang en zelfregistratie BEST VALUE Waarom Best Value en wat is het? Inschrijving Het proces 2 Waarom Best Value Waarom Best Value en en wat is het wat is het 3 Waarom? 4 5 Traditionele

Nadere informatie

Best Value. HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence

Best Value. HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence Best Value HANDREIKING CONCEPT CONCRETISERINGSFASE Webpresence Inhoudsopgave: 1 Doel van de handreiking concretiseringsfase 2 Scope van het project (Prestatie plus prestatie-onderbouwing en vraagscope)

Nadere informatie

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR?

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? Utrecht, 4 oktober 2012 BEST VALUE PROCUREMENT / PRESTATIEINKOOP Een aanbieder vinden die boven het maaiveld uitsteekt en die weet waar hij het over heeft Waardevermeerdering

Nadere informatie

P r e s t a t i e I n k o o p

P r e s t a t i e I n k o o p Pres tatie Inkoop Programma l 13.05 13.30: Uitleg beoordeling prestatiedossier l 13.30 14.30: Prestatiedossier beoordelen Groepen van ca. 9 mensen; 60 minuten: - 30 min. zelf beoordelen, - 30 min. consencus

Nadere informatie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie Februari 2016 Inschrijver is expert Fase 1 Fase 2 Fase 3 Selecteren Inschrijver met meeste

Nadere informatie

Best. Value en FM Impact vanuit de aanbestedingswet Wat gaat er goed / wat gaat er fout

Best. Value en FM Impact vanuit de aanbestedingswet Wat gaat er goed / wat gaat er fout Managing consultant 15 jaar inkoopervaring WTB, bedrijfskunde, Nevi 3, Best Value A-certified +15 BVP trajecten +25 trainingen KTV, advies: 7,5 gemiddeld KTV, training: 8+ Enthousiast, resultaatgericht,

Nadere informatie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie September 2015 Aanleiding voor BVP Klassieke aanbestedingen : - Prijserosie: prijsniveau

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aanbesteding Telplan 2016 e.v. 15 april 2015 Agenda 1. Achtergrond bij deze aanbesteding 2. Opdracht aanbesteding 3. Korte toelichting Best Value Procurement 4. Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie: Nota van Inlichtingen Subsidiediensten Aanbesteding Subsidiediensten Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie: 15.43368 Omschrijving: HHNK staat voor de uitdaging een

Nadere informatie

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden;

Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur omslag voor beide zijden; Bij gebruik binnen Inkoop is het een nieuwe manier van omgaan met je opdrachtnemers anders samenwerken:

Nadere informatie

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop Welkom presentatie Best Value binnen verkoop IPG CONGRES 2015 'Maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad en Regio 16 september 2015, Martiniplaza Groningen Wie is Erik Mars Best Value congres USA 2013/2015

Nadere informatie

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement. Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement. Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein WEGENPROJECT WESTLAND: DE SNELBINDER DE SNELBINDER DE SNELBINDER: KANS! Bijzonder object

Nadere informatie

Best Value Procurement, Saxion Hogescholen, 9 oktober Martijn van Bennekom, senior consultant

Best Value Procurement, Saxion Hogescholen, 9 oktober Martijn van Bennekom, senior consultant Best Value Procurement, Saxion Hogescholen, 9 oktober 2014. Martijn van Bennekom, senior consultant 1. 1 Agenda Introductie Achtergrond en filosofie: Het BVP proces in detail: a. Opleiding b. Project deskundigheid,

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits

Best Value @Rijkswaterstaat. Gül Ören Wouter Smits Best Value @ Gül Ören Wouter Smits Programma 14.30 14.40 Toelichting strategisch plan 14.40 14.55 Afwegingskader 14.55 15.50 Casus voorbereidingsfase 15.50 16.00 Pauze 16.00 16.15 Metrics BVP projecten

Nadere informatie

Best Value Procurement / Prestatieinkoop in Nederland

Best Value Procurement / Prestatieinkoop in Nederland Best Value Procurement / Prestatieinkoop in Nederland Amersfoort, 26 mei 2011 Jeroen van de Rijt Wiebe Witteveen De familie 1 Geschiedenis van BVP in NL Laagste prijs niet meer bepalend bij aanbesteding

Nadere informatie

BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) uitleg inkoopmethode toelichting op Europese aanbesteding Narrowcasting. inkoop VUmc / 11 januari 2016

BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) uitleg inkoopmethode toelichting op Europese aanbesteding Narrowcasting. inkoop VUmc / 11 januari 2016 BEST VALUE PROCUREMENT (BVP) uitleg inkoopmethode toelichting op Europese aanbesteding Narrowcasting inkoop VUmc / 11 januari 2016 BVP in het kort 1 Klant definieert probleem zo functioneel mogelijk en

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij Harderwijk 14 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie sprekers Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement januari 2012 Wiebe Witteveen BVP-kernteam Dienst Infrastructuur Wie zou het werk beter moeten kennen, de klant of de leverancier? Wie zou er meer aan het woord moeten zijn en wie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Aanbestedingen begeleiding en uitvoering renovatie De Voorste Venne

Collegevoorstel. Zaaknummer Aanbestedingen begeleiding en uitvoering renovatie De Voorste Venne Zaaknummer 00484354 Onderwerp Aanbestedingen begeleiding en uitvoering renovatie De Voorste Venne Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De revitalisering van het complex De Voorste Venne kent een

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

#inbeeld Inkopersforum Best Value Procurement

#inbeeld Inkopersforum Best Value Procurement #inbeeld Inkopersforum Best Value Procurement Inleiding Welke bijdrage kan Prestatie Inkoop of Best Value Procurement (BVP) leveren aan het realiseren van strategische doelen? Deze vraag stond centraal

Nadere informatie

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement

Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement Innovatie uit de markt d.m.v. Best Value Procurement Pilotproject Energietransitie Fietsverbinding Vlietpolderplein Marian van Aacken Projectmanager Wegenproject Westland Cindy de Groot strategisch inkoper

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij PIANOO 7 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak Wat zagen we in

Nadere informatie

TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN

TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN Governance, risk en compliance Effectief risicomanagement TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN Prestatie-inkoop en -verkoop zijn populair. Er zijn verschillende methoden die een organisatie kan toepassen

Nadere informatie

Samenwerken & Best Value. Meerwaarde door het benutten van expertise in de keten. De expert. Vraag RWS

Samenwerken & Best Value. Meerwaarde door het benutten van expertise in de keten. De expert. Vraag RWS Samenwerken & Best Value Meerwaarde door het benutten van expertise in de keten Vraag De expert Wat is Best Value? Best Value (BV) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de beste prijs. Dat

Nadere informatie

Best Value Procurement Prestatieinkoop. Een introductie

Best Value Procurement Prestatieinkoop. Een introductie Best Value Procurement Prestatieinkoop Een introductie Hans Spitsbaard Breda, 17 januari 2013 HET PROBLEEM 2 HET PROBLEEM (C) 2012 PBSRG / SCENTER VOORBEELDEN. 3 VOORBEELDEN (C) 2012 PBSRG / SCENTER 4

Nadere informatie

Presentatie BVP BPUG. Susan van Hes, 28 november 2012. Van Hes projectmanagement

Presentatie BVP BPUG. Susan van Hes, 28 november 2012. Van Hes projectmanagement Presentatie BVP BPUG Susan van Hes, 28 november 2012 Inhoud presentatie: Voorstelrondje Filosofie Best Value Procurement(BVP) Methode BVP - voorbereiding -selectie -pre award fase - uitvoering Vraag aan

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Aanbesteding voedingsmiddelen. Referentie:

Aanbesteding voedingsmiddelen. Referentie: Nota van Inlichtingen Aanbesteding voedingsmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Aanbesteding voedingsmiddelen Rivierduinen Omschrijving: GGZ Rivierduinen wil dat de best beschikbare

Nadere informatie

Samenwerken & Best Value Procurement. De hoogste waarde voor de laagste prijs. De expert. Vraag RWS

Samenwerken & Best Value Procurement. De hoogste waarde voor de laagste prijs. De expert. Vraag RWS Samenwerken & Best Value Procurement De hoogste waarde voor de laagste prijs Vraag De expert Wat is Best Value Procurement? Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor

Nadere informatie

VeiligheidsregioLimburg-Noord. AanbestedingSnelleInterventieVoertuigen. (SIV) pilot volgensbest Value Procurement

VeiligheidsregioLimburg-Noord. AanbestedingSnelleInterventieVoertuigen. (SIV) pilot volgensbest Value Procurement VeiligheidsregioLimburg-Noord AanbestedingSnelleInterventieVoertuigen (SIV) pilot volgensbest Value Procurement Henk Stultiens Jack Ramakers 11 juli 2012 Inhoud: *) Voorstellen.. *) Waarom? *) Stappen

Nadere informatie

Best Value. http://www.factomagazine.nl/?m=column& f=detail&id=64890 Column Jeroen van der Rijt

Best Value. http://www.factomagazine.nl/?m=column& f=detail&id=64890 Column Jeroen van der Rijt Best Value http://www.factomagazine.nl/?m=column& f=detail&id=64890 Column Jeroen van der Rijt - initiatief nemen - zich proactief opstellen - Het 'Best Value'-denken is niet zozeer een aanbestedingsmodel

Nadere informatie

3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value aanpak

3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value aanpak 3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value aanpak 2013 Best Value Conference, Las Vegas Sightseeing Las Vegas: New York- New York 1 2 3 belangrijke aandachtspunten bij de Best Value aanpak 2013 Best

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Vervanging Geo Obis. Een BVP Aanbesteding

Vervanging Geo Obis. Een BVP Aanbesteding Vervanging Geo Obis Een BVP Aanbesteding N.B.!! Alles wat in deze presentatie/schouw vermeld staat/wordt is indicatief en informerend. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 10:00

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden D U O - P R E S E N T A T I E D O R E N A G U L P E R S, R O M P E L B E R G & R U I T E R J O O P V A N D U R E N, H S Z U Y D F M, U T W E N T E Aanleiding

Nadere informatie

Prestatie-inkoop in de zorgsector

Prestatie-inkoop in de zorgsector Prestatie-inkoop in de zorgsector 6 februari NEVI zorgcongres Egmond aan Zee Erik van Raaij Peter Dohmen Introductie Achmea Zorginkoop Medisch specialistische zorg 92 ziekenhuizen 196 zelfstandige behandelcentra

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Electric only sloepenroute Bûtenfjild. Provincie Fryslân

Electric only sloepenroute Bûtenfjild. Provincie Fryslân Electric only sloepenroute Bûtenfjild Provincie Fryslân Vragen Graag tussendoor stellen De in uw ogen belangrijke vragen ook schriftelijk stellen! Belangrijk: Alleen de schriftelijke antwoorden verstrekt

Nadere informatie

Best Value. Jaap Schuurman & Linn Koeman

Best Value. Jaap Schuurman & Linn Koeman Best Value Jaap Schuurman & Linn Koeman Introductie Jaap Schuurman Projectmanager Sport 06-53 41 87 47 Jaap.Schuurman@anteagroup.com Linn Koeman Adviseur Contractering 06-51 24 11 54 / 06-24 68 20 85 Linn.Koeman@anteagroup.com

Nadere informatie

Succesvol door de concretiseringsfase

Succesvol door de concretiseringsfase Succesvol door de concretiseringsfase en op naar de realisatiefase Best Value Congres 2015 Introductie Gertjan & Jeroen ter Heurne Adviseurs / Consultants Best Value Consulting Activiteiten Begeleiding

Nadere informatie

Hoofdinfrastructuur Wilgenrijk Fase 1

Hoofdinfrastructuur Wilgenrijk Fase 1 Hoofdinfrastructuur Wilgenrijk Fase 1 2 e Informatiebijeenkomst aanbesteding (contractdocumenten blijven bepalend bij evt. inconsistentie) Informatiebijeenkomst 24 feb 2015, (13.30-16.00 uur) Weverskade

Nadere informatie

Inlichtingen en BVP-toelichting

Inlichtingen en BVP-toelichting Inlichtingen en BVP-toelichting Startbijeenkomst Hemelrijkse Waard Laurens Ebberink Wiebe Witteveen Programma Welkom Kennismaking Algemene toelichting project Toelichting BVP en EMVI Algemene vragen 2

Nadere informatie

Prestatie inkoop Depressie De delta T in de context van de aanbieder. Peter van Zuidam Fabian Jacobs

Prestatie inkoop Depressie De delta T in de context van de aanbieder. Peter van Zuidam Fabian Jacobs Prestatie inkoop Depressie De delta T in de context van de aanbieder Peter van Zuidam Fabian Jacobs Prestatie inkoop Depressie https://www.youtube.com/watch?v=vwzgjqbvu7q 2 Wat wil de klant Klantbelofte:

Nadere informatie

Best Value in de Waterbouw Projecten van Rijkswaterstaat. Best Value Team RWS Elske Bosma 27 september 2016

Best Value in de Waterbouw Projecten van Rijkswaterstaat. Best Value Team RWS Elske Bosma 27 september 2016 Best Value in de Waterbouw Projecten van Best Value Team RWS Elske Bosma 27 september 2016 Personal Best Value metrics Name: Elske Bosma Title: Best Value Expert Organization: Location: Utrecht, The Netherlands

Nadere informatie

BEST VALUE SALES. top 3 worstelingen van aanbieders KENNISDELINGSBIJEENKOMST bij RWS 28 maart 2014 BEST VALUE EXPERTS

BEST VALUE SALES. top 3 worstelingen van aanbieders KENNISDELINGSBIJEENKOMST bij RWS 28 maart 2014 BEST VALUE EXPERTS BEST VALUE SALES top 3 worstelingen van aanbieders KENNISDELINGSBIJEENKOMST bij RWS 28 maart 2014 INTRODUCTIE Daniela Verheul Anneke van Abeelen Best Value Experts (aanmelden voor gratis Best Value E-zine:

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst

Kwaliteitsborging. Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst. Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst. Rijksgebouwendienst Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kwaliteitsborging Systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst Angelia Zeegers - Rijksgebouwendienst Agenda

Nadere informatie

Kennisdeling sessie Prestatiemeten

Kennisdeling sessie Prestatiemeten Kennisdeling sessie Prestatiemeten Door: Jan Hutten en Joost Bijvoet Datum: 28 oktober 2014 Locatie: RWS Utrecht Sprekers/trainers Jan Hutten A+ gecertificeerd 15 BVP tenders begeleiding ON 5 OG begeleidt

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Uitleg Best value Procurement

Uitleg Best value Procurement Uitleg Best value Procurement BVP Best Value Procurement Wat is BVP? Best Value Procurement (BVP) is de filosofie die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs (best

Nadere informatie

Aanmeldingen Stedelijk beheer Behandelen meldingen Stedelijk Water en uitvoeren onderhoud aan kolken

Aanmeldingen Stedelijk beheer Behandelen meldingen Stedelijk Water en uitvoeren onderhoud aan kolken Aanmeldingen Stedelijk beheer Behandelen meldingen Stedelijk Water en uitvoeren onderhoud aan kolken Hier komt tekst Informatiebijeenkomst Hier 11 april komt ook tekst agenda Introductie Doel en spelregels

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 17/1/013 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Spui 70, 511 BT Den Haag (Nederland)

Nadere informatie

Inschrijven voor een Best Value uitvraag. Jeroen & Gertjan ter Heurne

Inschrijven voor een Best Value uitvraag. Jeroen & Gertjan ter Heurne Inschrijven voor een Best Value uitvraag Jeroen & Gertjan ter Heurne Programma Voorstellen Inschrijvingstraject Opstellen kwalitatieve documenten Voorbereiding Opstellen documenten BV Ervaringen Mourik

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Platform Supply Chain Excellence

Platform Supply Chain Excellence Platform Supply Chain Excellence 27 februari 2013 Best Value Procurement Rudolph van den Bergh, ERA Contour Onderwerpen Profiel Co-creatie Ketenintegratie Prestatie Inkoop Voorbeelden ERA Contour Levensfasen

Nadere informatie

BEST VALUE PROCUREMENT

BEST VALUE PROCUREMENT 1 BEST VALUE PROCUREMENT VOOR DE INKOOP VAN INGENIEURSDIENSTEN Best Value Consulting Programma 2 Introductie Best Value Procurement elementen Eerste ervaringen met BVP: Out of the Box Ingenieursdiensten

Nadere informatie

Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast)

Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast) Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast) Even voorstellen Jean-Paul Roegies en Yvonne Buschers Regels Alleen vragen over de formulering van de opdracht en de procedure

Nadere informatie

CONCRETISERING VAN DE PRE-AWARD FASE

CONCRETISERING VAN DE PRE-AWARD FASE CONCRETISERING VAN DE PRE-AWARD FASE Pre-Award of Concretiserings fase Concretiseren = verduidelijken/ aanschouwelijk maken en betekent hier: Wat je gaan doen of leveren? Hoe ga je dat realiseren? Wie

Nadere informatie

Best Value aanpak Anders denken, anders doen

Best Value aanpak Anders denken, anders doen Best Value aanpak Anders denken, anders doen Joost Bijvoet en Jan Hutten, Nevi inkoopdag 2015 25 juni 2015 Voorstellen Joost Bijvoet Best Value B + gecer5ficeerd 15 Best Value tender begeleiding ON 15

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Herinrichting Achter de Pijp Gemeente Leerdam. Kaderstellend en willen loslaten Techniek met oog voor participatie en SROI Openstaan voor Innovatie

Herinrichting Achter de Pijp Gemeente Leerdam. Kaderstellend en willen loslaten Techniek met oog voor participatie en SROI Openstaan voor Innovatie Herinrichting Achter de Pijp Gemeente Leerdam Kaderstellend en willen loslaten Techniek met oog voor participatie en SROI Openstaan voor Innovatie Informatiebijeenkomst 11 april 2016, (10.00-12.00 uur)

Nadere informatie

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw)

EMVI - GOW. Gunnen op waarde (GOW) betekent. Gunnen op laagste Evaluatieprijs. = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) EMVI - GOW Gunnen op waarde (GOW) betekent Gunnen op laagste Evaluatieprijs = inschrijfsom minus meerwaarde (P-Mw) Marktdag aanbesteden Rivierenland Maurik 2016-11-24 1 Hoe kunnen we de EMVIpraktijk verbeteren?

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Prestatiecontract Noordwaard Best Value Procurement Johannes Hiemstra 29 januari 2015 Doel Project De opdracht van het prestatiecontract Noordwaard is het instandhouden van de infrastructuur en natuurbeheer

Nadere informatie

Inkoopdocument pilot prestatie-inkoop verslavingszorg 2016-2017

Inkoopdocument pilot prestatie-inkoop verslavingszorg 2016-2017 Inkoopdocument pilot prestatie-inkoop verslavingszorg 2016-2017 Achmea divisie Zorg & Gezondheid Zorginkoop geestelijke gezondheidszorg Leusden, 7 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Engineering en realisatie blusspoelen Tilburg-Noord, Best en Helmond-Oost Project 002.438.45 Definitief d.d. 27 maart 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 Arnhem Postbus 718 6800

Nadere informatie

Best Value Procurement. (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen

Best Value Procurement. (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen Best Value Procurement (R)evolutie in de waterbouw? Wiebe Witteveen Prestatie-informatie Wiebe Betrokken bij de BVP-implementatie van RWS sinds 2008 Lid NEVI certification Board; A+-gecertificeerd sinds

Nadere informatie

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW

Innovatie. Inkopen. Risico s. Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 2010 CROW Innovatie Risico s 2010 CROW Inkopen Niels van Ommen Projectmanager CROW Programmamanager RISNET 1 Stellingen 1. Innovatie inkopen gaat prima met een reguliere, relatief eenvoudige aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

Verandermanagement voor opdrachtgevers van BV projecten

Verandermanagement voor opdrachtgevers van BV projecten Verandermanagement voor opdrachtgevers van BV projecten Mr. Jannie Koster, BV consultant & jurist Consistender. Drs. Antoinette Bos, Hoofd Leveranciersmanagement Hanzehogeschool Groningen. 30 juni 2014

Nadere informatie

Sicco Santema Leusden, 3 april 2013

Sicco Santema Leusden, 3 april 2013 Sicco Santema Leusden, 3 april 2013 1 CV Sicco Santema Sicco Santema Agenda 1. Inleiding 2. De filosofie achter ketenversnelling, de klant centraal 3. Prestatieinkoop als selectiemiddel 3. (veel) Discussie

Nadere informatie

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs Heutink ICT Dag 2016 Aanbesteden in het onderwijs Welkom, bij de saaiste sessie v.d. dag! Voorstellen Sophie Obdeijn Medewerker Tenderdesk Robert Terhalle Teamleider New Business Agenda Voorstellen Wat

Nadere informatie

Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad. Europese Aanbesteding. NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS)

Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad. Europese Aanbesteding. NDW Centraal Informatie Systeem (NCIS) Griffioenlaan 2 Postbus 24016 T 030 280 66 83 E info@ndw.nu 3526 LA Utrecht 3502 MA Utrecht F 030 280 74 74 I www.ndw.nu Gunningshoofdstuk van de gunningsleidraad Europese Aanbesteding NDW Centraal Informatie

Nadere informatie

Samenwerken aan Wereldklasse

Samenwerken aan Wereldklasse Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam Marktbijeenkomst PoR Online woensdag 14 mei 2014 1 Agenda Welkom Introductiefilm HbR PoR Online Introductie Best Value Procurement Proces en planning

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Waterkering Kern Spakenburg Jan Welling Projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Waterkering Kern Spakenburg Jan Welling Projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Waterkering Kern Spakenburg Jan Welling Projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe Wat komt er aan de orde? 1. Achtergrond project 2. Uitvraag: oplossingen 3.

Nadere informatie