VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN"

Transcriptie

1 Km p tegen Kanker Kningsstraat Brussel Helpdesk Kankerfnds: (van 9-12u & 13-16u) VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN KANKERFONDS.BE Kmt u in aanmerking vr financiële steun van het Kankerfnds? Lees in dit dcument alle vrwaarden. Patiënten kunnen zelf geen steun aanvragen, dat gebeurt via de sciale dienst van uw ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, Sciaal huis, thuiszrgrganisatie enz.

2 INHOUD INHOUD... 2 KANKERFONDS: INFO & VOORWAARDEN INKOMENSGRENZEN KWAADAARDIGE AANDOENING DOMICILIE IN VLAANDEREN OF BRUSSEL ANDERE NATIONALITEITEN VERPLICHTE ZIEKTEVERZEKERING HOE WERKT HET? WELKE BEDRAGEN WORDEN UITGEKEERD? HOE WORDT DE KOSTENPERIODE BEPAALD? WIE KOMT IN AANMERKING? WIE DOET DE AANVRAAG? UITBETALING REDENEN VOOR WEIGERING... 6 KANKERFONDS: MEER DETAILS REËLE INKOMENS EQUIVALENT INKOMEN WOONSITUATIE MAANDELIJKSE KOSTEN ZIEKTEKOSTEN EN HOSPITALISATIEVERZEKERING MAXIMUMFACTUUR WAT BIJ OVERLIJDEN? RICHTLIJNEN ROND VERVOLGDOSSIERS Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

3 KANKERFONDS: INFO & VOORWAARDEN Verschillende instanties in ns land bieden financiële steun aan mensen met kanker (ziekenfnds, OCMW, verheid...). Tch zijn er ng veel kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en vr wie de eigen pleg (de remgelden) een zware belasting vrmt vr hun veeleer beperkt inkmen. Het Kankerfnds is een initiatief van Km p tegen Kanker (KOTK afgekrt) en kan mgelijk een tegemetkming leveren. Het Kankerfnds is een sciaal fnds. Dat betekent dat de gezinsinkmens aan nze inkmensvrwaarden dienen te vlden. De medische ksten en niet medische ksten die naar aanleiding van de kankerbehandeling werden gemaakt, wrden p jaarbasis bekeken in verhuding tt het gezinsinkmen. Als het Kankerfnds steun tekent, krijgt de betrkkene een eenmalige steun per dssier van 12 maanden ziekteksten. Het Kankerfnds is een privaat fnds en kan bijgevlg enkel rechtstreeks steun aan patiënten f hun inwnende rechtspersn/ titularis uitkeren. De begunstigde kan nit een OCMW, vrlpig bewindverder, ziekenhuis, enz. zijn tenzij de patiënt begeleid wrdt in een traject van fficieel budgetbeheer f cllectieve schuldbemiddeling. (De wetgeving rnd terugvrderings- f subrgatierecht kan wrden pgevraagd via ) 1. Inkmensgrenzen Inkmensgrenzen 1 april maart 2016 Kppel 2190 Kppel met 1 kind 2695 Kppel met 2 kinderen 3200 Kppel met 3 kinderen 3705 Alleenstaande 1685 Alleenstaande met 1 kind 2190 Alleenstaande met 2 kinderen 2695 Alleenstaande met 3 kinderen 3200 Alleenstaande met 4 kinderen 3705 Het betreft nett-inkmsten, liefst te bewijzen aan de hand van bankuittreksels uit de kstenperide. 2. Kwaadaardige aandening Op het medisch attest dat de behandelende arts invult en dat als bewijsstuk bij het dssier met wrden tegevegd, dient vermeld te wrden dat het m een kwaadaardige aandening gaat. Het is belangrijk dat de srt kanker met de cde (vlgens het systeem van de Kankerregistratie in België, wrdt aangegeven, samen met de datum van diagnse en het type behandeling(en). Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

4 Er zijn enkele uitznderingen als er geen sprake is van kanker. Smmige aandeningen wrden immers kanker als men niet zu ingrijpen f wrden dr hun levensbedreigende karakter k met een kankertherapie behandeld. Het gaat ver plypsis cli, mensen belast met BRCA-gen, anaplastische anemie, smmige immuunziektes, dysplasieën, carcinm in situ, 3. Dmicilie in Vlaanderen f Brussel De patiënt dient gedmicilieerd te zijn in het Vlaams f Brussels Hfdstedelijk Gewest. 4. Andere natinaliteiten Kankerpatiënten die niet de Belgische natinaliteit bezitten, kmen k in aanmerking vr een dssier bij het Kankerfnds als ze in het wachtregister f in het vreemdelingenregister vr (n)bepaalde duur zijn ingeschreven, in regel zijn met de verplichte ziekteverzekering (ziekenfnds) én gedmicilieerd zijn in Vlaanderen f Brussel. 5. Verplichte ziekteverzekering De aansluiting bij een ziekenfnds is verplicht m een aanvraag bij het Kankerfnds te kunnen den. 6. He werkt het? Welke bedragen wrden uitgekeerd? De financiële steun van het Kankerfnds keert niet maandelijks f jaarlijks terug. De tegemetkmingen zijn m.a.w. geen structurele steun. De tegemetkming wrdt berekend p basis van 1 jaar (12 maanden) ziekteksten. Indien de ziekte chrnisch is, kunnen er echter meerdere dssiers per patiënt wrden ingediend. De financiële steun kan bij meerdere dssiers steeds verschillen, mdat we steeds kijken naar de verhuding inkmen versus ziekteksten. Sms kmt een dssier niet in aanmerking vr steun en wrdt het geweigerd (zie redenen vr weigering). De financiële steun van het Kankerfnds kan minimum 125 en maximum 1250 bedragen. Van de gemaakte ksten (remgelden) wrdt er afhankelijk van bepaalde parameters in het dssier 1/6 tt 1/4 terugbetaald. 7. He wrdt de kstenperide bepaald? De vrijwaringsdatum (= datum pening dssier) is een belangrijke spildatum. De vrijwaringsdatum bepaalt de kstenperide van een dssier. De kstenperide van maximum 12 maanden start vr een 1 ste aanvraag p de datum van diagnse. De kstenperide kan nit vreger beginnen dan maximum 12 maanden terug in het verleden t..v. de vrijwaringsdatum. Een dssier kan niet gepend wrden na het verlijden van de patiënt. De kstenperide van een dssier kan enkel krter f langer zijn dan een jaar zijn als de patiënt verlijdt en er inwnende rechtspersnen (binnen f buiten het kerngezin) zijn. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

5 8. Wie kmt in aanmerking? Het gaat m mensen met kanker met een veeleer beperkt inkmen en met veel ziekteksten in verhuding tt het inkmen. De financiële steun van het Kankerfnds gaat vaak naar alleenstaanden f gezinnen met vlgend prfiel: - een laag inkmen; - één inkmen (eenverdieners); - een langdurig vervangingsinkmen; - weinig spaarreserves; - gezinnen in budgetbeheer, cllectieve schuldenregeling; - hge maandelijkse ksten zals hypthecaire lening en huur; 9. Wie det de aanvraag? Een patiënt kan zelf geen aanvraag indienen. Steunaanvragen van het Kankerfnds gebeuren via de webapplicatie en kan enkel gebeuren dr sciaal werkers met een lgin werkzaam bij vlgende instanties: - De dienst maatschappelijk werk van een ziekenfnds; - De sciale dienst van een ziekenhuis; - Het OCMW f Sciaal Huis van de gemeente waar de patiënt wnt - Het CAW - Andere: De sciale werker van een bedrijf; De sciale werker van een zrginstelling; De sciale werker van een dienst gezinszrg; De palliatieve thuiszrg Smmige diensten kmen p huisbezek. Dit kan handig zijn als de patiënt minder mbiel is. 10. Uitbetaling De financiële steun kan uitbetaald wrden aan de hand van: - een verschrijving p rekeningnummer van de patiënt f inwnende rechtspersn na verlijden f titularis als de patiënt minderjarig is. - een circulaire cheque indien de patiënt f inwnende rechtspersn f titularis echt niet ver een rekeningnummer beschikt. In beide gevallen kan dit anniem indien de patiënt niet p de hgte is van zijn diagnse f geen cmmunicatie wenst met vermelding van het Kankerfnds f Km p tegen Kanker. De mededeling gebeurt neutraal, nder een neutrale envelppe met "Sciale Dienst erp. Bij de uitbetaling is de mededeling in dit geval gift van een werk. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

6 11. Redenen vr weigering Bepaalde dssiers kmen niet in aanmerking vr steun en wrden geweigerd. Dit kunnen redenen zijn vr weigering: - het inkmen is te hg; - er geen sprake is van een kwaadaardige, maar een andere aandening. - de patiënt heeft vlgens de criteria te weinig ziekteksten in verhuding tt het inkmen; - de patiënt kreeg reeds terugbetaling via de maximumfactuur; - de vermelde ziekteksten vallen buiten de kstenperide; - de aanvraag gebeurde na het verlijden van de patiënt; - in kader van vervlgdssiers/ nvldende ksten gerelateerd aan de kankerbehandeling; - er is geen inwnende rechtspersn/titularis na het verlijden van de patiënt KANKERFONDS: MEER DETAILS 1. Reële inkmens Reële inkmens zijn: - maandelijkse nett-inkmens van de patiënt + leden van het kerngezin (maak een maandgemiddelde indien het inkmen varieert tijdens de kstenperide); - kindergeld (vr de kinderen ten laste); - structureel; - niet terugvrderbaar. De gezinsleden die een financiële band hebben exclusief de patiënt(e) nemen we in het Kankerfnds het kerngezin. Andere persnen die ingeschreven zijn p hetzelfde adres van de patiënt, maar geen financiële band hebben met de patiënt(e) en het kerngezin, nemt KOTK inwnende persnen buiten het kerngezin. De inkmens van inwnende persnen buiten het kerngezin wrden niet bij het maandelijkse nett-inkmen van de patiënt(e) en het kerngezin gerekend. Het gaat steeds m de reële inkmens van het kerngezin die binnen de kstenperide van het dssier vallen. Kies gemakkelijkheidshalve één maand uit de kstenperide als bewijsstuk. Heeft de patiënt f een ander gezinslid verschillende srten inkmens gehad binnen eenzelfde kstenperide (bijv. ln, ziekteuitkering, werklsheidsuitkering), maak dan een gemiddelde en vermeld dit duidelijk in de pmerkingen van het digitaal dssier. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK: - bankuittreksels; - lnfiches; Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

7 - pensienstrkje; - bewijs van het ziekenfnds, Belastingfiches zijn geen ideale bewijsstukken. Ze gaan vaak te ver terug in de tijd en zijn daarm niet meer van tepassing p de kstenperide van het dssier. 2. Equivalent Inkmen WAT IS HET EQUIVALENT INKOMEN? Het equivalent inkmen is een sciale crrectiemaatregel waarbij rekening wrdt gehuden met het aantal gezinsleden. Op die manier kan het inkmen van een gezin met 2 kinderen vergeleken wrden met het inkmen van een alleenstaande. De berekening van het dssier van het Kankerfnds gebeurt p basis van het equivalent inkmen. In de tabel hiernder wrdt aangeduid heveel percentage ziekteksten er in verhuding tt het equivalent inkmen ndig zijn m mgelijks een tussenkmst te krijgen. BEREKENING EQUIVALENT INKOMEN Equivalent inkmen = het reële inkmen gedeeld dr de gezinscëfficiënt. Vr de gezinscëfficiënt telt de patiënt als 1 en elk lid van het kerngezin als 0,3. Een kind met verhgde kinderbijslag telt dubbel, dus als 0,6. PERCENTAGE ZIEKTEKOSTEN Het equivalent inkmen bepaalt het minimum aan te bewijzen ziekteksten Ieder berekend equivalent inkmen kmt in een bepaalde inkmenscategrie. Afhankelijk van de inkmenscategrie van het equivalent inkmen met er een bepaald percentage ziekteksten bewezen wrden in verhuding tt het equivalent inkmen. equivalent inkmen percentage te bewijzen ksten (%) < 915 (armedegrens)0% % ,5% % ,5% % Bijvrbeeld Patiënte Els, partner Tm, kind Anna en kind Tim = cëfficiënt 1,9 Reëel inkmen 2200 Equivalent inkmen ( ,9) Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

8 Percentage 7.5 % Ksten in eur (7.5% van 1157,89) Ksten p jaarbasis ( x 12 maanden) Patiënten met een equivalent inkmen nder 915 vallen nder de armedegrens. Vr deze patiënten vlstaat het m 0% (minimum 1) ziekteksten te bewijzen, wat recht geeft p minstens de minimumsteun. Uiteraard, he meer ziekteksten wrden bewezen, he grter de financiële steun zal wrden. Om patiënten nder de armedegrens extra te ndersteunen wrdt de financiële steun ng eens met 20% verhgd. 3. Wnsituatie HYPOTHECAIRE LENING Indien er sprake is van een hypthecaire lening, dan zal er in de berekening van de financiële steun rekening wrden gehuden met de hypthecaire lening. U duidt dat aan met: Eigen huis (hypthecaire lening). Als bewijsstuk aanvaardt KOTK het fficiële dcument van de bank f een bankuittreksel. HUUR WONING De huur met als maandbedrag wrden pgegeven. U kunt geen kadastraal inkmen, hypthecaire lening én huur tegelijk pgeven. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK een bankuittreksel f het fficiële huurcntract. KADASTRAAL INKOMEN De lening van het huis is afbetaald. KOM OP neemt het niet geïndexeerd kadastraal inkmen in rekening. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK het aanslagbiljet vr nrerende vrheffing. VERBLIJF IN EEN WOONZORGCENTRUM (ROB), EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS(RVT) OF SERVICEFLAT Vr een kankerpatiënt(e) die in een één van deze wnsituaties verblijft, gelden de vlgende criteria: Het maandbedrag vr de huur van de kamer pgeven (kamerbedrag x een aantal dagen) nder rubriek wnsituatie ptie rusthuis. Let wel, KOTK brengt een maximum van 500 eur per maand in rekening. Maaltijden wrden niet in rekening gebracht. De medische ksten p de factuur dienen via de verzichtsstaten van het ziekenfnds apart aangetnd wrden via de rubriek medische ksten. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK de fficiële factuur van het wnzrgcentrum. De ksten van andere krte pnames zals krtverblijf, dagpvang, herstelkuren wrden aanvaard als ze dr de RIZIV wrden terugbetaald. Deze ksten vallen niet nder wnksten maar dienen ingebracht te wrden nder de rubriek ziekteksten bij de pst revalidatie (dit zijn ksten p jaarbasis). Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

9 WAT TE DOEN BIJ COMPLEXE WOONSITUATIES? We huden steeds rekening met het dmicilieadres van de patiënt. Zie 2 vrbeelden: Vrbeeld 1 Een patiënt bezit een eigen wning A en betaalt enkel ng het kadastraal inkmen. De patiënt wnt echter in een RVT en verhuurt wning A. Het adres van het RVT wrdt pgegeven in het dssier en dus wrdt de huur van de kamer in rekening gebracht. Het kadastraal inkmen van wning A valt weg. De inkmsten uit huur van wning A geeft u p nder huurinkmsten. Vrbeeld 2 Een patiënt bezit een eigen wning A en betaalt enkel ng het kadastraal inkmen. De patiënt huurt vr zijn zaak een kantrruimte B. Wning A wrdt als dmicilieadres pgegeven in het dssier. Het niet geïndexeerd kadastraal inkmen van wning A wrdt als eigen huis(ki: lening is afbetaald) pgegeven. De huur van de kantrruimte B kan niet wrden ingebracht. 4. Maandelijkse ksten KOSTEN DIE IN REKENING GEBRACHT MOGEN WORDEN Alle hiernder vermelde maandelijkse ksten van het kerngezin kunnen wrden ingebracht: - Afbetaling andere leningen De vlgende leningen wrden wel in rekening genmen: autlening; lening vr een verbuwing die ndig was dr de ziekte; bijv. traplift, aanpassing duche; lening m ziekteksten (verschillend van de kstenperide van het dssier) af te betalen; andere leningen: in verleg met de helpdesk van het Kankerfnds. De vlgende leningen wrden niet in rekening genmen: lening m p reis te gaan; leningen vr luxeprducten / cnsumptiegederen) - Alimentatie Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

10 KOTK spreekt ver de alimentatie als maandelijkse kst: De patiënt aan zijn ex-man f ex-vruw uitbetaalt. Als de patiënt de alimentatie ng niet heeft betaald (achterstallig) kan deze niet als kst wrden ingebracht. - Andere maandelijkse ksten Vrbeeld: Extra elektriciteitsksten dr verbruik van beademingsapparatuur, huur aansluiting p persnenalarmcentrale. - Opleg gezndheidszrg van ander gezinslid Dit gaat ver ziekteksten van een ander gezinslid met een chrnische ziekte. KOTK spreekt ver een chrnische ziekte indien ze minimum 6 maanden duurt. Gebruik een verzichtsstaat en deel de ziekteksten dr 12 m als maandelijkse kst te kunnen inbrengen. - Studieksten Enkel vernachtingen (kt/internaat), beken, inschrijvingsgelden en verver kunnen in rekening wrden gebracht. Maak een ptelling van alle studieksten p en deel dr 12 m deze als maandelijkse kst te kunnen inbrengen. WELKE KOSTEN WORDEN NIET IN REKENING GEBRACHT De vlgende ksten kunnen niet wrden ingebracht: - Water, elektriciteit en gas; - Telefn, gsm en internet; - Maaltijden aan huis; - Verzekeringen; - Jaarlijkse bijdragen vr het ziekenfnds, de zrgverzekering, de hspitalisatieverzekering, enz. 5. Ziekteksten en hspitalisatieverzekering ZIEKTEKOSTEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT Alle hiernder vermelde ziekteksten van de patiënt kunnen wrden ingebracht. Ziekenhuisfacturen Als bewijsstuk aanvaardt KOTK óf de vlledige facturen óf een verzichtsstaat van het ziekenfnds niet beide samen. Gelieve k rekening te huden met eventueel betaalde vrschtten. Tel ze bij het factuurbedrag p. Cnsultaties en andere prestaties Als bewijsstuk aanvaardt Km OP een verzichtsstaat van het ziekenfnds. - huisarts - specialist (niet ziekenhuisgebnden) - kinesitherapie - lgpedie Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

11 - tandarts - labksten - De inbreng van acupunctuur, hmepathie, stepathie, chirpraxie, vedingssupplementen is beperkt tt een maximum van 4 behandelingen per jaar f 4 dsissen. Best vrgeschreven dr de behandelende nclg (smmige preparaten werken klassieke geneesmiddelen tegen). Ziekteksten - Aankpmateriaal Materiaal dat wrdt aangekcht kan vr 50% in rekening gebracht wrden. Dat gaat bijvrbeeld ver een matras, een bed, een verhging vr het tilet enz. - Andere ziekteksten Bv: kinderpvang, herstelkuur, thuisnderwijs, krtverblijf, psychsciale hulp, etc. - Apthekersksten Prbeer zveel mgelijk te werken met een verzichtslijst van de aptheek, beperkt tt de exacte kstenperide van het dssier. Medicijnen van de ziekenhuisfacturen blijven ndergebracht nder nemer ziekenhuisfacturen. - Dienstencheques De fiscale aftrekbaarheid wrdt in mindering gebracht. Breng de nett ksten in. (Dienstencheques wrden regelmatig duurder, check de nettprijs van tepassing in de kstenperide van het dssier f raadpleeg de kankerfndshelpdesk) - Gezinszrg Deze kst valt nder rganisaties die gezinszrg aanbieden zals Familiehulp, Familiezrg, etc, - Huur / uitleenmateriaal Waarbrgen vr uitleenmateriaal in mindering brengen. - Incntinentiemateriaal - Petshulp Mantelzrg nder de vrm van petshulp f andere kan wrden ingebracht als die met een schriftelijk akkrd kan wrden aangetnd (via betaling met de zrgverzekering bijvrbeeld). - Prthese Dit kunnen alle prthesen zijn aangekcht bij een bandagist. De pruik splitsen we uit in een aparte ziektekst. - Pruik Opgelet: de tussenkmst van het ziekenfnds aftrekken van het in te brengen bedrag. - Revalidatie Alle ambulante revalidatietrajecten naar aanleiding van de kankerbehandeling: ksten wrden ingebracht nder de rubriek revalidatie. Krte pnames zals krtverblijf, dagpvang, herstelkuren wrden aanvaard nder de rubriek revalidatie als ze tussenkmst krijgen dr de RIZIV. - Sndeveding Sndevedingsksten k verminderen met de tussenkmsten van de ziekenfndsen. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

12 - Verplaatsingsnksten Wanneer het gaat m verplaatsing(en) naar een ambulante behandeling OF daghspitalisatie met de eigen wagen wrdt er 0,1 per kilmeter gerekend; Wanneer het gaat m een verplaatsing naar een ambulante behandeling OF daghspitalisatie OF ziekenhuispname met de ziekenwagen wrdt enkel het remgeld in rekening gebracht; De verplaatsingen met de eigen wagen van uders die hun kind (ten laste) bezeken bij een ziekenhuispname kunnen in rekening wrden gebracht aan 0,1 per kilmeter. Gezien penbaar verver vlledig wrdt terugbetaald dr het ziekenfnds wrdt deze kst niet in rekening gebracht. - Behandelingen meten plaatsvinden f plaatsgevnden hebben in België. Er zijn enkele uitznderingen: wanneer p basis van een medisch attest de behandeling in België niet mgelijk blijkt f bleek te zijn f wanneer het ziekenfnds de gedkeuring geeft m de (geplande) behandeling in het buitenland uit te veren, kunnen de behandelingsksten (remgelden) wrden ingebracht. Dat geldt bijvrbeeld vr mensen die p de grens met een buurland wnen. Enkele belangrijke algemene tips: - Bepaalde ziekteksten kunnen niet vlledig in rekening wrden gebracht mdat wij ze vr de helft aanvaarden. De halvering dienen de sciaal werkers zelf uit te rekenen met een vermelding in de pmerkingen van het dssier. - De ingevulde ziekteksten dienen steeds binnen de gekzen kstenperide te vallen. - De ziekteksten meten betaald zijn en reeds bewezen zijn. ZIEKTEKOSTEN DIE NIET IN REKENING MOGEN WORDEN GEBRACHT Opsmming van ziekteksten die niet kunnen ingebracht wrden: - Behandelingen in buitenland, uitgeznderd als p basis van een medisch attest de behandeling in België niet mgelijk blijkt te zijn. - Behandelingen die niet terugbetaald wrden dr de RIZIV. Er zijn een aantal uitznderingen die het Kankerfnds aanneemt in kader van een geheel dssier: brstrecnstructie, preventieve brstamputatie, invriezen van eicellen en zaadcellen. Het gaat hier k weer m een tegemetkming. Slechts 1/4 tt 1/6 van de ttale kst wrdt verged. - Cmplementaire f aanvullende behandelingen, indien ze zijn vrgeschreven dr de behandelende nclg, met bijgevegd een medische verklaring én beperkt tt vijf alternatieve behandelingen hiernder. Een kpie van het medisch vrschrift vegt u bij als bewijsstuk). We huden rekening met 4 cnsultaties per dssier f dsissen. (u kunt deze bij andere ziekteksten pgeven) acupunctuur; hmepathie; stepathie; chirpraxie; vedingssupplementen; begrafenisnksten Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

13 HOSPITALISATIEVERZEKERING De terugbetalingen van de hspitalisatieverzekering tijdens de kstenperide wrden verzameld, pgeteld en apart ingebracht in het dssier. Ze wrden dr nze applicatie van de ziekteksten afgetrkken. Een dssier met een hspitalisatieverzekering is niet altijd een weigering. Er wrden vaak ksten gemaakt die buiten de terugbetalingen vallen zals een grt aandeel van de sndevedingen en gezinszrg. 6. Maximumfactuur WAT IS DE MAXIMUMFACTUUR (MAF)? De MAF biedt elk gezin de garantie dat het niet meer met uitgeven aan ksten vr geneeskundige verzrging dan een bepaald maximumbedrag (plafnd). Als uw medische ksten in de lp van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de verige medische ksten vlledig terugbetaald. WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING? Remgeld vr verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zrgverleners, etc. WAT BETEKENT EEN INKOMENSMAF? Dit is de maximumfactuur in functie van het gezinsinkmen. Het remgeld bven een bepaald plafnd wrdt vlledig terugbetaald. Dat plafnd hangt af van het nett belastbaar gezinsinkmen: he hger het inkmen, he hger het plafnd. Inkmen B 450 eur Inkmen C 650 eur Inkmen D 1000 eur Inkmen E 1400 eur Inkmen F 1800 eur Inkmen M 350 eur Inkmen N 550 eur WAT IS DE SOCIALE MAF? Binnen het gezin kunnen persnen die recht hebben p een verhgde tegemetkming, hun partner en de persnen ten laste genieten van een aanvullend recht p de sciale MAF. Vr dat deel van het gezin is het plafnd in principe 450 EUR. Het plafnd bedraagt evenwel 350 EUR wanneer 1 gezinslid van dat deel van het gezin de twee vrafgaande kalenderjaren individueel telkens minimum 450 EUR remgeld heeft betaald. JONGER DAN 19 JAAR? Vr kinderen jnger dan 19 jaar is er een extra bescherming. Het maximumbedrag is in principe altijd 650 EUR, ngeacht het gezinsinkmen. Het gaat hier m een individueel recht. Wanneer het kind in de twee Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

14 vrafgaande kalenderjaren individueel telkens minimum 450 EUR remgeld heeft betaald, wrdt het maximum bedrag p 550 EUR gebracht. Opmerkingen: Vr kinderen die vóór 2 juli 2002 recht hadden p verhgde kinderbijslag is het maximumbedrag 450 EUR. Als het maximumbedrag van het gezin 450 EUR bedraagt, is dat bedrag uiteraard van tepassing. Meer inf ndig raadpleeg de site van RIZIV. WAT IS EEN GEZIN? Alle persnen die p hetzelfde fficiële adres wnen, vrmen een gezin. Het maakt niet uit f u gehuwd bent f samenwnend. Ok alleenstaanden wrden beschuwd als een gezin. HOE EN WANNEER KRIJGT U UW GELD TERUG? Uw ziekenfnds hudt uw medische ksten bij. Als uw medische ksten het maximumbedrag van dat jaar verschrijden, betaalt uw ziekenfnds ze autmatisch maandelijks terug. U heft hiervr dus zelf niets te den. Bij de eerste uitbetaling in het kader van de MAF ntvangt u een attest. AANDEEL MAXIMUMFACTUUR IN KANKERFONDS.BE Als de individuele tellerstand van de patiënt zijn plafndbedrag vr de MAF verschreden is, hudt KOTK rekening met het bedrag dat de patiënt al heeft teruggekregen van het ziekenfnds. Op Kankerfnds.be met u daarm het type MAF en de crrecte individuele tellerstand van de patiënt invullen. Aan de hand van het srt MAF, de tellerstand én de pgegeven ksten die nder de MAF-teller vallen, zal de cmputer berekenen f de vrlpige financiële steun gelijk blijft f lager wrdt. He grter het aandeel van de patiënt bven zijn plafnd, he kleiner de steun van het Kankerfnds. Sms kan het Kankerfnds geen steun verlenen (= weigering) mdat ná de terugbetaalde remgelden van de maximumfactuur er nvldende ksten verblijven in verhuding tt het inkmen. De MAF-tellerstand van de patiënt lpt van jaar tt jaar en met zveel mgelijk vereenstemmen met de kstenperide van uw dssier p Kankerfnds.be. Indien de kstenperide ver twee jaar lpt, met de tellerstand pgegeven wrden van het MAF-jaar met de langste kstenperide. Bijvrbeeld Kstenperide 1 april maart 2015 MAF-jaar maanden ksten MAF-jaar maanden ksten Welk MAF-jaar wrdt er in rekening genmen? Het MAF-jaar met de langste kstenperide, nl Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

15 Indien er een gelijke verdeling is van het aantal maanden in de kstenperide ver twee jaar, dan wrdt de tellerstand genmen van het MAF-jaar dat het meest in het vrdeel van de patiënt valt. Bijvrbeeld Kstenperide 01 juli juni 2014 MAF-jaar maanden MAF-jaar maanden Welk MAF-jaar wrdt er in rekening genmen? De MAF met de laagste tellerstand van de patiënt. Meer inf ndig? Raadpleeg f cntacteer de cnsulente van uw ziekenfnds 7. Wat bij verlijden? WAT IS EEN TITULARIS / INWONENDE RECHTSPERSOON? Een titularis is iemand die zich verantwrdelijk stelt vr een minderjarige patiënt. Een titularis kan k een inwnende rechtspersn zijn. Dat is iemand die betrkken is geweest bij de zrg van de verleden patiënt: partner gehuwd/niet gehuwd. Familieverwantschap is geen criterium als dusdanig. VOORWAARDE OM TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON TE KUNNEN ZIJN De titularis dient deel uit te maken van de gezinssamenstelling, p hetzelfde adres te zijn ingeschreven als de (minderjarige) patiënt en dus p het bevlkingsuittreksel/ de gezinssamenstelling vermeld te staan. Het is niet van belang f de titularis al dan niet bij het kerngezin hrt. Indien er sprake is van een vgd niet ingeschreven p hetzelfde adres als de minderjarige patiënt, neem dan cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds (nummer nderaan p deze pagina). MEERDERE TITULARISSEN/INWONENDE RECHTSPERSONEN Bij meerdere titularissen f inwnende rechtspersnen kan de financiële steun eventueel verdeeld wrden ver de verschillende titularissen. Neem cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds m cncrete afspraken te maken (nummer nderaan p deze pagina). DE TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON NEEMT AFSTAND VAN DE ERFENIS Het kan vrkmen dat een titularis afstand neemt van de erfenis en dus k van de financiële steun van het Kankerfnds. In dat geval wrdt het dssier geweigerd. DE TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON VERHUIST NA OVERLIJDEN VAN DE PATIËNT In smmige mstandigheden verhuist de titularis snel na het verlijden van de patiënt. Het nieuwe adres van de titularis zal niet meer gelijk zijn aan het rsprnkelijke adres van de patiënt. Neem in dit geval cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds (nummer nderaan p deze pagina). ER IS GEEN TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

16 De patiënt is alleenstaande en is verleden. Er kan geen financiële steun wrden uitgekeerd als er geen titularis is. De titularis kan nit een OCMW, vrlpige bewindveder, ziekenhuis zijn. 8. Richtlijnen rnd vervlgdssiers Welke patiënten kmen in aanmerking vr een vervlgdssier? - Patiënten met chrnische kankerbehandelingen die vldende medische en niet-medische ksten kunnen aantnen (rekening hudend met hun inkmen). Op vrwaarde dat de ksten in hfdzaak gerelateerd zijn aan kanker. - Kankerpatiënten, al dan niet in remissie, met zware permanente restletsels als gevlg van ingrijpende heelkunde f ernstige weefselbeschadigingen dr chem- f raditherapie. - Kankerpatiënten die in de palliatieve zrg terechtkmen met zwel medische als niet-medische ksten waarvr de RIZIV ng geen vlledige terugbetaling vrziet. - Patiënten die een brstrecnstructie met eigen weefsel hebben ndergaan (na brstkanker f BRCApsitief). Welke vervlgdssiers wrden niet meer tegelaten? - Patiënten in remissie die weinig zrgksten hebben gerelateerd aan de kankerpathlgie, maar die dr andere sciale prblematieken ( laag inkmen, hge huurkst, cllectieve schuldenregeling ) tch in een srt structurele kankerfndssteun verzeilen. Deze patiënten wrden drverwezen naar de wettelijke vrziene instanties. - Patiënten die enkel ng adjuvante behandeling krijgen waarvr de RIZIV vlledige terugbetaling vrziet. Een vrbeeld hiervan is de 5 jaar durende adjuvante hrmnale therapie bij brstcarcinm. De medicijnen zals Nlvadex, Arimidex, e.a. wrden immers vlledig terugbetaald dr de RIZIV, weliswaar p vrwaarde dat de adviserende geneesheer zijn gedkeuring gaf. - Kankerpatiënten met metastasen, die mmenteel geen actieve behandeling krijgen ( die bijvrbeeld ng enkel cntrleafspraken hebben) - Patiënten die verschillende ziekten f aandeningen hebben waarbij de kst van de kankerbehandeling zeker niet meer de belangrijkste reden is van de ziekteksten. - Patiënten met psitief berekende dssiers in acute behandelingsfasen maar die na verlp van tijd weigering na weigering als resultaat bekmen mwille van nvldende zrgksten. Deze dssiers pstarten heeft geen zin meer. De ksten die gerelateerd aan kanker meten in alle mstandigheden als belangrijkste vrwaarde gehanteerd wrden. Alle ksten wrden dr nze diensten nauwkeurig nagekeken en we behuden het recht m ksten te schrappen en m extra bewijsstukken f een heel dssier p te vragen. - Z kunnen we de ksten van dure verzrgingsprducten schrappen. Ok medicatie die duidelijk niet vr de patiënt bestemd is, zals medicijnen vr dieren. Of indien er meer dan 4 dsissen alternatieve genees-middelen (zals hmepathie) aangekcht zijn. We vragen m zelf te filteren en de lijst te herberekenen indien ndig. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

17 - Extra bewijsstukken kunnen pgevraagd wrden vr ksten die nder de ziekterubriek andere staan znder een duidelijke vermelding in de pmerkingen. - We vragen een heel dssier p als we een aantal futen rnd de interpretatie van de criteria zien, zals de bepaling van de kstenperide f het aantal kerngezinsleden. Ok hge ksten wrden extra gecheckt. We vragen aan alle sciaal werkers m de ksten kritisch te bekijken f inlichtingen te vragen bij de patiënt f hun vertegenwrdiger. Vragen f twijfels zijn steeds welkm bij cntacteer de helpdesk 078/ f Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl 072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 inf@072huren.nl www.072huren.nl INHOUDSOPGAVE 1. 072huren p. 3 2. Beheer, alle gemak nder één dak p. 4 3. Ksten p. 5 4. Q & A s vr de verhuurder

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie