VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN"

Transcriptie

1 Km p tegen Kanker Kningsstraat Brussel Helpdesk Kankerfnds: (van 9-12u & 13-16u) VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN KANKERFONDS.BE Kmt u in aanmerking vr financiële steun van het Kankerfnds? Lees in dit dcument alle vrwaarden. Patiënten kunnen zelf geen steun aanvragen, dat gebeurt via de sciale dienst van uw ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, Sciaal huis, thuiszrgrganisatie enz.

2 INHOUD INHOUD... 2 KANKERFONDS: INFO & VOORWAARDEN INKOMENSGRENZEN KWAADAARDIGE AANDOENING DOMICILIE IN VLAANDEREN OF BRUSSEL ANDERE NATIONALITEITEN VERPLICHTE ZIEKTEVERZEKERING HOE WERKT HET? WELKE BEDRAGEN WORDEN UITGEKEERD? HOE WORDT DE KOSTENPERIODE BEPAALD? WIE KOMT IN AANMERKING? WIE DOET DE AANVRAAG? UITBETALING REDENEN VOOR WEIGERING... 6 KANKERFONDS: MEER DETAILS REËLE INKOMENS EQUIVALENT INKOMEN WOONSITUATIE MAANDELIJKSE KOSTEN ZIEKTEKOSTEN EN HOSPITALISATIEVERZEKERING MAXIMUMFACTUUR WAT BIJ OVERLIJDEN? RICHTLIJNEN ROND VERVOLGDOSSIERS Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

3 KANKERFONDS: INFO & VOORWAARDEN Verschillende instanties in ns land bieden financiële steun aan mensen met kanker (ziekenfnds, OCMW, verheid...). Tch zijn er ng veel kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en vr wie de eigen pleg (de remgelden) een zware belasting vrmt vr hun veeleer beperkt inkmen. Het Kankerfnds is een initiatief van Km p tegen Kanker (KOTK afgekrt) en kan mgelijk een tegemetkming leveren. Het Kankerfnds is een sciaal fnds. Dat betekent dat de gezinsinkmens aan nze inkmensvrwaarden dienen te vlden. De medische ksten en niet medische ksten die naar aanleiding van de kankerbehandeling werden gemaakt, wrden p jaarbasis bekeken in verhuding tt het gezinsinkmen. Als het Kankerfnds steun tekent, krijgt de betrkkene een eenmalige steun per dssier van 12 maanden ziekteksten. Het Kankerfnds is een privaat fnds en kan bijgevlg enkel rechtstreeks steun aan patiënten f hun inwnende rechtspersn/ titularis uitkeren. De begunstigde kan nit een OCMW, vrlpig bewindverder, ziekenhuis, enz. zijn tenzij de patiënt begeleid wrdt in een traject van fficieel budgetbeheer f cllectieve schuldbemiddeling. (De wetgeving rnd terugvrderings- f subrgatierecht kan wrden pgevraagd via ) 1. Inkmensgrenzen Inkmensgrenzen 1 april maart 2016 Kppel 2190 Kppel met 1 kind 2695 Kppel met 2 kinderen 3200 Kppel met 3 kinderen 3705 Alleenstaande 1685 Alleenstaande met 1 kind 2190 Alleenstaande met 2 kinderen 2695 Alleenstaande met 3 kinderen 3200 Alleenstaande met 4 kinderen 3705 Het betreft nett-inkmsten, liefst te bewijzen aan de hand van bankuittreksels uit de kstenperide. 2. Kwaadaardige aandening Op het medisch attest dat de behandelende arts invult en dat als bewijsstuk bij het dssier met wrden tegevegd, dient vermeld te wrden dat het m een kwaadaardige aandening gaat. Het is belangrijk dat de srt kanker met de cde (vlgens het systeem van de Kankerregistratie in België, wrdt aangegeven, samen met de datum van diagnse en het type behandeling(en). Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

4 Er zijn enkele uitznderingen als er geen sprake is van kanker. Smmige aandeningen wrden immers kanker als men niet zu ingrijpen f wrden dr hun levensbedreigende karakter k met een kankertherapie behandeld. Het gaat ver plypsis cli, mensen belast met BRCA-gen, anaplastische anemie, smmige immuunziektes, dysplasieën, carcinm in situ, 3. Dmicilie in Vlaanderen f Brussel De patiënt dient gedmicilieerd te zijn in het Vlaams f Brussels Hfdstedelijk Gewest. 4. Andere natinaliteiten Kankerpatiënten die niet de Belgische natinaliteit bezitten, kmen k in aanmerking vr een dssier bij het Kankerfnds als ze in het wachtregister f in het vreemdelingenregister vr (n)bepaalde duur zijn ingeschreven, in regel zijn met de verplichte ziekteverzekering (ziekenfnds) én gedmicilieerd zijn in Vlaanderen f Brussel. 5. Verplichte ziekteverzekering De aansluiting bij een ziekenfnds is verplicht m een aanvraag bij het Kankerfnds te kunnen den. 6. He werkt het? Welke bedragen wrden uitgekeerd? De financiële steun van het Kankerfnds keert niet maandelijks f jaarlijks terug. De tegemetkmingen zijn m.a.w. geen structurele steun. De tegemetkming wrdt berekend p basis van 1 jaar (12 maanden) ziekteksten. Indien de ziekte chrnisch is, kunnen er echter meerdere dssiers per patiënt wrden ingediend. De financiële steun kan bij meerdere dssiers steeds verschillen, mdat we steeds kijken naar de verhuding inkmen versus ziekteksten. Sms kmt een dssier niet in aanmerking vr steun en wrdt het geweigerd (zie redenen vr weigering). De financiële steun van het Kankerfnds kan minimum 125 en maximum 1250 bedragen. Van de gemaakte ksten (remgelden) wrdt er afhankelijk van bepaalde parameters in het dssier 1/6 tt 1/4 terugbetaald. 7. He wrdt de kstenperide bepaald? De vrijwaringsdatum (= datum pening dssier) is een belangrijke spildatum. De vrijwaringsdatum bepaalt de kstenperide van een dssier. De kstenperide van maximum 12 maanden start vr een 1 ste aanvraag p de datum van diagnse. De kstenperide kan nit vreger beginnen dan maximum 12 maanden terug in het verleden t..v. de vrijwaringsdatum. Een dssier kan niet gepend wrden na het verlijden van de patiënt. De kstenperide van een dssier kan enkel krter f langer zijn dan een jaar zijn als de patiënt verlijdt en er inwnende rechtspersnen (binnen f buiten het kerngezin) zijn. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

5 8. Wie kmt in aanmerking? Het gaat m mensen met kanker met een veeleer beperkt inkmen en met veel ziekteksten in verhuding tt het inkmen. De financiële steun van het Kankerfnds gaat vaak naar alleenstaanden f gezinnen met vlgend prfiel: - een laag inkmen; - één inkmen (eenverdieners); - een langdurig vervangingsinkmen; - weinig spaarreserves; - gezinnen in budgetbeheer, cllectieve schuldenregeling; - hge maandelijkse ksten zals hypthecaire lening en huur; 9. Wie det de aanvraag? Een patiënt kan zelf geen aanvraag indienen. Steunaanvragen van het Kankerfnds gebeuren via de webapplicatie en kan enkel gebeuren dr sciaal werkers met een lgin werkzaam bij vlgende instanties: - De dienst maatschappelijk werk van een ziekenfnds; - De sciale dienst van een ziekenhuis; - Het OCMW f Sciaal Huis van de gemeente waar de patiënt wnt - Het CAW - Andere: De sciale werker van een bedrijf; De sciale werker van een zrginstelling; De sciale werker van een dienst gezinszrg; De palliatieve thuiszrg Smmige diensten kmen p huisbezek. Dit kan handig zijn als de patiënt minder mbiel is. 10. Uitbetaling De financiële steun kan uitbetaald wrden aan de hand van: - een verschrijving p rekeningnummer van de patiënt f inwnende rechtspersn na verlijden f titularis als de patiënt minderjarig is. - een circulaire cheque indien de patiënt f inwnende rechtspersn f titularis echt niet ver een rekeningnummer beschikt. In beide gevallen kan dit anniem indien de patiënt niet p de hgte is van zijn diagnse f geen cmmunicatie wenst met vermelding van het Kankerfnds f Km p tegen Kanker. De mededeling gebeurt neutraal, nder een neutrale envelppe met "Sciale Dienst erp. Bij de uitbetaling is de mededeling in dit geval gift van een werk. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

6 11. Redenen vr weigering Bepaalde dssiers kmen niet in aanmerking vr steun en wrden geweigerd. Dit kunnen redenen zijn vr weigering: - het inkmen is te hg; - er geen sprake is van een kwaadaardige, maar een andere aandening. - de patiënt heeft vlgens de criteria te weinig ziekteksten in verhuding tt het inkmen; - de patiënt kreeg reeds terugbetaling via de maximumfactuur; - de vermelde ziekteksten vallen buiten de kstenperide; - de aanvraag gebeurde na het verlijden van de patiënt; - in kader van vervlgdssiers/ nvldende ksten gerelateerd aan de kankerbehandeling; - er is geen inwnende rechtspersn/titularis na het verlijden van de patiënt KANKERFONDS: MEER DETAILS 1. Reële inkmens Reële inkmens zijn: - maandelijkse nett-inkmens van de patiënt + leden van het kerngezin (maak een maandgemiddelde indien het inkmen varieert tijdens de kstenperide); - kindergeld (vr de kinderen ten laste); - structureel; - niet terugvrderbaar. De gezinsleden die een financiële band hebben exclusief de patiënt(e) nemen we in het Kankerfnds het kerngezin. Andere persnen die ingeschreven zijn p hetzelfde adres van de patiënt, maar geen financiële band hebben met de patiënt(e) en het kerngezin, nemt KOTK inwnende persnen buiten het kerngezin. De inkmens van inwnende persnen buiten het kerngezin wrden niet bij het maandelijkse nett-inkmen van de patiënt(e) en het kerngezin gerekend. Het gaat steeds m de reële inkmens van het kerngezin die binnen de kstenperide van het dssier vallen. Kies gemakkelijkheidshalve één maand uit de kstenperide als bewijsstuk. Heeft de patiënt f een ander gezinslid verschillende srten inkmens gehad binnen eenzelfde kstenperide (bijv. ln, ziekteuitkering, werklsheidsuitkering), maak dan een gemiddelde en vermeld dit duidelijk in de pmerkingen van het digitaal dssier. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK: - bankuittreksels; - lnfiches; Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

7 - pensienstrkje; - bewijs van het ziekenfnds, Belastingfiches zijn geen ideale bewijsstukken. Ze gaan vaak te ver terug in de tijd en zijn daarm niet meer van tepassing p de kstenperide van het dssier. 2. Equivalent Inkmen WAT IS HET EQUIVALENT INKOMEN? Het equivalent inkmen is een sciale crrectiemaatregel waarbij rekening wrdt gehuden met het aantal gezinsleden. Op die manier kan het inkmen van een gezin met 2 kinderen vergeleken wrden met het inkmen van een alleenstaande. De berekening van het dssier van het Kankerfnds gebeurt p basis van het equivalent inkmen. In de tabel hiernder wrdt aangeduid heveel percentage ziekteksten er in verhuding tt het equivalent inkmen ndig zijn m mgelijks een tussenkmst te krijgen. BEREKENING EQUIVALENT INKOMEN Equivalent inkmen = het reële inkmen gedeeld dr de gezinscëfficiënt. Vr de gezinscëfficiënt telt de patiënt als 1 en elk lid van het kerngezin als 0,3. Een kind met verhgde kinderbijslag telt dubbel, dus als 0,6. PERCENTAGE ZIEKTEKOSTEN Het equivalent inkmen bepaalt het minimum aan te bewijzen ziekteksten Ieder berekend equivalent inkmen kmt in een bepaalde inkmenscategrie. Afhankelijk van de inkmenscategrie van het equivalent inkmen met er een bepaald percentage ziekteksten bewezen wrden in verhuding tt het equivalent inkmen. equivalent inkmen percentage te bewijzen ksten (%) < 915 (armedegrens)0% % ,5% % ,5% % Bijvrbeeld Patiënte Els, partner Tm, kind Anna en kind Tim = cëfficiënt 1,9 Reëel inkmen 2200 Equivalent inkmen ( ,9) Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

8 Percentage 7.5 % Ksten in eur (7.5% van 1157,89) Ksten p jaarbasis ( x 12 maanden) Patiënten met een equivalent inkmen nder 915 vallen nder de armedegrens. Vr deze patiënten vlstaat het m 0% (minimum 1) ziekteksten te bewijzen, wat recht geeft p minstens de minimumsteun. Uiteraard, he meer ziekteksten wrden bewezen, he grter de financiële steun zal wrden. Om patiënten nder de armedegrens extra te ndersteunen wrdt de financiële steun ng eens met 20% verhgd. 3. Wnsituatie HYPOTHECAIRE LENING Indien er sprake is van een hypthecaire lening, dan zal er in de berekening van de financiële steun rekening wrden gehuden met de hypthecaire lening. U duidt dat aan met: Eigen huis (hypthecaire lening). Als bewijsstuk aanvaardt KOTK het fficiële dcument van de bank f een bankuittreksel. HUUR WONING De huur met als maandbedrag wrden pgegeven. U kunt geen kadastraal inkmen, hypthecaire lening én huur tegelijk pgeven. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK een bankuittreksel f het fficiële huurcntract. KADASTRAAL INKOMEN De lening van het huis is afbetaald. KOM OP neemt het niet geïndexeerd kadastraal inkmen in rekening. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK het aanslagbiljet vr nrerende vrheffing. VERBLIJF IN EEN WOONZORGCENTRUM (ROB), EEN RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS(RVT) OF SERVICEFLAT Vr een kankerpatiënt(e) die in een één van deze wnsituaties verblijft, gelden de vlgende criteria: Het maandbedrag vr de huur van de kamer pgeven (kamerbedrag x een aantal dagen) nder rubriek wnsituatie ptie rusthuis. Let wel, KOTK brengt een maximum van 500 eur per maand in rekening. Maaltijden wrden niet in rekening gebracht. De medische ksten p de factuur dienen via de verzichtsstaten van het ziekenfnds apart aangetnd wrden via de rubriek medische ksten. Als bewijsstuk aanvaardt KOTK de fficiële factuur van het wnzrgcentrum. De ksten van andere krte pnames zals krtverblijf, dagpvang, herstelkuren wrden aanvaard als ze dr de RIZIV wrden terugbetaald. Deze ksten vallen niet nder wnksten maar dienen ingebracht te wrden nder de rubriek ziekteksten bij de pst revalidatie (dit zijn ksten p jaarbasis). Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

9 WAT TE DOEN BIJ COMPLEXE WOONSITUATIES? We huden steeds rekening met het dmicilieadres van de patiënt. Zie 2 vrbeelden: Vrbeeld 1 Een patiënt bezit een eigen wning A en betaalt enkel ng het kadastraal inkmen. De patiënt wnt echter in een RVT en verhuurt wning A. Het adres van het RVT wrdt pgegeven in het dssier en dus wrdt de huur van de kamer in rekening gebracht. Het kadastraal inkmen van wning A valt weg. De inkmsten uit huur van wning A geeft u p nder huurinkmsten. Vrbeeld 2 Een patiënt bezit een eigen wning A en betaalt enkel ng het kadastraal inkmen. De patiënt huurt vr zijn zaak een kantrruimte B. Wning A wrdt als dmicilieadres pgegeven in het dssier. Het niet geïndexeerd kadastraal inkmen van wning A wrdt als eigen huis(ki: lening is afbetaald) pgegeven. De huur van de kantrruimte B kan niet wrden ingebracht. 4. Maandelijkse ksten KOSTEN DIE IN REKENING GEBRACHT MOGEN WORDEN Alle hiernder vermelde maandelijkse ksten van het kerngezin kunnen wrden ingebracht: - Afbetaling andere leningen De vlgende leningen wrden wel in rekening genmen: autlening; lening vr een verbuwing die ndig was dr de ziekte; bijv. traplift, aanpassing duche; lening m ziekteksten (verschillend van de kstenperide van het dssier) af te betalen; andere leningen: in verleg met de helpdesk van het Kankerfnds. De vlgende leningen wrden niet in rekening genmen: lening m p reis te gaan; leningen vr luxeprducten / cnsumptiegederen) - Alimentatie Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

10 KOTK spreekt ver de alimentatie als maandelijkse kst: De patiënt aan zijn ex-man f ex-vruw uitbetaalt. Als de patiënt de alimentatie ng niet heeft betaald (achterstallig) kan deze niet als kst wrden ingebracht. - Andere maandelijkse ksten Vrbeeld: Extra elektriciteitsksten dr verbruik van beademingsapparatuur, huur aansluiting p persnenalarmcentrale. - Opleg gezndheidszrg van ander gezinslid Dit gaat ver ziekteksten van een ander gezinslid met een chrnische ziekte. KOTK spreekt ver een chrnische ziekte indien ze minimum 6 maanden duurt. Gebruik een verzichtsstaat en deel de ziekteksten dr 12 m als maandelijkse kst te kunnen inbrengen. - Studieksten Enkel vernachtingen (kt/internaat), beken, inschrijvingsgelden en verver kunnen in rekening wrden gebracht. Maak een ptelling van alle studieksten p en deel dr 12 m deze als maandelijkse kst te kunnen inbrengen. WELKE KOSTEN WORDEN NIET IN REKENING GEBRACHT De vlgende ksten kunnen niet wrden ingebracht: - Water, elektriciteit en gas; - Telefn, gsm en internet; - Maaltijden aan huis; - Verzekeringen; - Jaarlijkse bijdragen vr het ziekenfnds, de zrgverzekering, de hspitalisatieverzekering, enz. 5. Ziekteksten en hspitalisatieverzekering ZIEKTEKOSTEN DIE IN REKENING WORDEN GEBRACHT Alle hiernder vermelde ziekteksten van de patiënt kunnen wrden ingebracht. Ziekenhuisfacturen Als bewijsstuk aanvaardt KOTK óf de vlledige facturen óf een verzichtsstaat van het ziekenfnds niet beide samen. Gelieve k rekening te huden met eventueel betaalde vrschtten. Tel ze bij het factuurbedrag p. Cnsultaties en andere prestaties Als bewijsstuk aanvaardt Km OP een verzichtsstaat van het ziekenfnds. - huisarts - specialist (niet ziekenhuisgebnden) - kinesitherapie - lgpedie Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

11 - tandarts - labksten - De inbreng van acupunctuur, hmepathie, stepathie, chirpraxie, vedingssupplementen is beperkt tt een maximum van 4 behandelingen per jaar f 4 dsissen. Best vrgeschreven dr de behandelende nclg (smmige preparaten werken klassieke geneesmiddelen tegen). Ziekteksten - Aankpmateriaal Materiaal dat wrdt aangekcht kan vr 50% in rekening gebracht wrden. Dat gaat bijvrbeeld ver een matras, een bed, een verhging vr het tilet enz. - Andere ziekteksten Bv: kinderpvang, herstelkuur, thuisnderwijs, krtverblijf, psychsciale hulp, etc. - Apthekersksten Prbeer zveel mgelijk te werken met een verzichtslijst van de aptheek, beperkt tt de exacte kstenperide van het dssier. Medicijnen van de ziekenhuisfacturen blijven ndergebracht nder nemer ziekenhuisfacturen. - Dienstencheques De fiscale aftrekbaarheid wrdt in mindering gebracht. Breng de nett ksten in. (Dienstencheques wrden regelmatig duurder, check de nettprijs van tepassing in de kstenperide van het dssier f raadpleeg de kankerfndshelpdesk) - Gezinszrg Deze kst valt nder rganisaties die gezinszrg aanbieden zals Familiehulp, Familiezrg, etc, - Huur / uitleenmateriaal Waarbrgen vr uitleenmateriaal in mindering brengen. - Incntinentiemateriaal - Petshulp Mantelzrg nder de vrm van petshulp f andere kan wrden ingebracht als die met een schriftelijk akkrd kan wrden aangetnd (via betaling met de zrgverzekering bijvrbeeld). - Prthese Dit kunnen alle prthesen zijn aangekcht bij een bandagist. De pruik splitsen we uit in een aparte ziektekst. - Pruik Opgelet: de tussenkmst van het ziekenfnds aftrekken van het in te brengen bedrag. - Revalidatie Alle ambulante revalidatietrajecten naar aanleiding van de kankerbehandeling: ksten wrden ingebracht nder de rubriek revalidatie. Krte pnames zals krtverblijf, dagpvang, herstelkuren wrden aanvaard nder de rubriek revalidatie als ze tussenkmst krijgen dr de RIZIV. - Sndeveding Sndevedingsksten k verminderen met de tussenkmsten van de ziekenfndsen. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

12 - Verplaatsingsnksten Wanneer het gaat m verplaatsing(en) naar een ambulante behandeling OF daghspitalisatie met de eigen wagen wrdt er 0,1 per kilmeter gerekend; Wanneer het gaat m een verplaatsing naar een ambulante behandeling OF daghspitalisatie OF ziekenhuispname met de ziekenwagen wrdt enkel het remgeld in rekening gebracht; De verplaatsingen met de eigen wagen van uders die hun kind (ten laste) bezeken bij een ziekenhuispname kunnen in rekening wrden gebracht aan 0,1 per kilmeter. Gezien penbaar verver vlledig wrdt terugbetaald dr het ziekenfnds wrdt deze kst niet in rekening gebracht. - Behandelingen meten plaatsvinden f plaatsgevnden hebben in België. Er zijn enkele uitznderingen: wanneer p basis van een medisch attest de behandeling in België niet mgelijk blijkt f bleek te zijn f wanneer het ziekenfnds de gedkeuring geeft m de (geplande) behandeling in het buitenland uit te veren, kunnen de behandelingsksten (remgelden) wrden ingebracht. Dat geldt bijvrbeeld vr mensen die p de grens met een buurland wnen. Enkele belangrijke algemene tips: - Bepaalde ziekteksten kunnen niet vlledig in rekening wrden gebracht mdat wij ze vr de helft aanvaarden. De halvering dienen de sciaal werkers zelf uit te rekenen met een vermelding in de pmerkingen van het dssier. - De ingevulde ziekteksten dienen steeds binnen de gekzen kstenperide te vallen. - De ziekteksten meten betaald zijn en reeds bewezen zijn. ZIEKTEKOSTEN DIE NIET IN REKENING MOGEN WORDEN GEBRACHT Opsmming van ziekteksten die niet kunnen ingebracht wrden: - Behandelingen in buitenland, uitgeznderd als p basis van een medisch attest de behandeling in België niet mgelijk blijkt te zijn. - Behandelingen die niet terugbetaald wrden dr de RIZIV. Er zijn een aantal uitznderingen die het Kankerfnds aanneemt in kader van een geheel dssier: brstrecnstructie, preventieve brstamputatie, invriezen van eicellen en zaadcellen. Het gaat hier k weer m een tegemetkming. Slechts 1/4 tt 1/6 van de ttale kst wrdt verged. - Cmplementaire f aanvullende behandelingen, indien ze zijn vrgeschreven dr de behandelende nclg, met bijgevegd een medische verklaring én beperkt tt vijf alternatieve behandelingen hiernder. Een kpie van het medisch vrschrift vegt u bij als bewijsstuk). We huden rekening met 4 cnsultaties per dssier f dsissen. (u kunt deze bij andere ziekteksten pgeven) acupunctuur; hmepathie; stepathie; chirpraxie; vedingssupplementen; begrafenisnksten Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

13 HOSPITALISATIEVERZEKERING De terugbetalingen van de hspitalisatieverzekering tijdens de kstenperide wrden verzameld, pgeteld en apart ingebracht in het dssier. Ze wrden dr nze applicatie van de ziekteksten afgetrkken. Een dssier met een hspitalisatieverzekering is niet altijd een weigering. Er wrden vaak ksten gemaakt die buiten de terugbetalingen vallen zals een grt aandeel van de sndevedingen en gezinszrg. 6. Maximumfactuur WAT IS DE MAXIMUMFACTUUR (MAF)? De MAF biedt elk gezin de garantie dat het niet meer met uitgeven aan ksten vr geneeskundige verzrging dan een bepaald maximumbedrag (plafnd). Als uw medische ksten in de lp van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de verige medische ksten vlledig terugbetaald. WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING? Remgeld vr verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zrgverleners, etc. WAT BETEKENT EEN INKOMENSMAF? Dit is de maximumfactuur in functie van het gezinsinkmen. Het remgeld bven een bepaald plafnd wrdt vlledig terugbetaald. Dat plafnd hangt af van het nett belastbaar gezinsinkmen: he hger het inkmen, he hger het plafnd. Inkmen B 450 eur Inkmen C 650 eur Inkmen D 1000 eur Inkmen E 1400 eur Inkmen F 1800 eur Inkmen M 350 eur Inkmen N 550 eur WAT IS DE SOCIALE MAF? Binnen het gezin kunnen persnen die recht hebben p een verhgde tegemetkming, hun partner en de persnen ten laste genieten van een aanvullend recht p de sciale MAF. Vr dat deel van het gezin is het plafnd in principe 450 EUR. Het plafnd bedraagt evenwel 350 EUR wanneer 1 gezinslid van dat deel van het gezin de twee vrafgaande kalenderjaren individueel telkens minimum 450 EUR remgeld heeft betaald. JONGER DAN 19 JAAR? Vr kinderen jnger dan 19 jaar is er een extra bescherming. Het maximumbedrag is in principe altijd 650 EUR, ngeacht het gezinsinkmen. Het gaat hier m een individueel recht. Wanneer het kind in de twee Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

14 vrafgaande kalenderjaren individueel telkens minimum 450 EUR remgeld heeft betaald, wrdt het maximum bedrag p 550 EUR gebracht. Opmerkingen: Vr kinderen die vóór 2 juli 2002 recht hadden p verhgde kinderbijslag is het maximumbedrag 450 EUR. Als het maximumbedrag van het gezin 450 EUR bedraagt, is dat bedrag uiteraard van tepassing. Meer inf ndig raadpleeg de site van RIZIV. WAT IS EEN GEZIN? Alle persnen die p hetzelfde fficiële adres wnen, vrmen een gezin. Het maakt niet uit f u gehuwd bent f samenwnend. Ok alleenstaanden wrden beschuwd als een gezin. HOE EN WANNEER KRIJGT U UW GELD TERUG? Uw ziekenfnds hudt uw medische ksten bij. Als uw medische ksten het maximumbedrag van dat jaar verschrijden, betaalt uw ziekenfnds ze autmatisch maandelijks terug. U heft hiervr dus zelf niets te den. Bij de eerste uitbetaling in het kader van de MAF ntvangt u een attest. AANDEEL MAXIMUMFACTUUR IN KANKERFONDS.BE Als de individuele tellerstand van de patiënt zijn plafndbedrag vr de MAF verschreden is, hudt KOTK rekening met het bedrag dat de patiënt al heeft teruggekregen van het ziekenfnds. Op Kankerfnds.be met u daarm het type MAF en de crrecte individuele tellerstand van de patiënt invullen. Aan de hand van het srt MAF, de tellerstand én de pgegeven ksten die nder de MAF-teller vallen, zal de cmputer berekenen f de vrlpige financiële steun gelijk blijft f lager wrdt. He grter het aandeel van de patiënt bven zijn plafnd, he kleiner de steun van het Kankerfnds. Sms kan het Kankerfnds geen steun verlenen (= weigering) mdat ná de terugbetaalde remgelden van de maximumfactuur er nvldende ksten verblijven in verhuding tt het inkmen. De MAF-tellerstand van de patiënt lpt van jaar tt jaar en met zveel mgelijk vereenstemmen met de kstenperide van uw dssier p Kankerfnds.be. Indien de kstenperide ver twee jaar lpt, met de tellerstand pgegeven wrden van het MAF-jaar met de langste kstenperide. Bijvrbeeld Kstenperide 1 april maart 2015 MAF-jaar maanden ksten MAF-jaar maanden ksten Welk MAF-jaar wrdt er in rekening genmen? Het MAF-jaar met de langste kstenperide, nl Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

15 Indien er een gelijke verdeling is van het aantal maanden in de kstenperide ver twee jaar, dan wrdt de tellerstand genmen van het MAF-jaar dat het meest in het vrdeel van de patiënt valt. Bijvrbeeld Kstenperide 01 juli juni 2014 MAF-jaar maanden MAF-jaar maanden Welk MAF-jaar wrdt er in rekening genmen? De MAF met de laagste tellerstand van de patiënt. Meer inf ndig? Raadpleeg f cntacteer de cnsulente van uw ziekenfnds 7. Wat bij verlijden? WAT IS EEN TITULARIS / INWONENDE RECHTSPERSOON? Een titularis is iemand die zich verantwrdelijk stelt vr een minderjarige patiënt. Een titularis kan k een inwnende rechtspersn zijn. Dat is iemand die betrkken is geweest bij de zrg van de verleden patiënt: partner gehuwd/niet gehuwd. Familieverwantschap is geen criterium als dusdanig. VOORWAARDE OM TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON TE KUNNEN ZIJN De titularis dient deel uit te maken van de gezinssamenstelling, p hetzelfde adres te zijn ingeschreven als de (minderjarige) patiënt en dus p het bevlkingsuittreksel/ de gezinssamenstelling vermeld te staan. Het is niet van belang f de titularis al dan niet bij het kerngezin hrt. Indien er sprake is van een vgd niet ingeschreven p hetzelfde adres als de minderjarige patiënt, neem dan cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds (nummer nderaan p deze pagina). MEERDERE TITULARISSEN/INWONENDE RECHTSPERSONEN Bij meerdere titularissen f inwnende rechtspersnen kan de financiële steun eventueel verdeeld wrden ver de verschillende titularissen. Neem cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds m cncrete afspraken te maken (nummer nderaan p deze pagina). DE TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON NEEMT AFSTAND VAN DE ERFENIS Het kan vrkmen dat een titularis afstand neemt van de erfenis en dus k van de financiële steun van het Kankerfnds. In dat geval wrdt het dssier geweigerd. DE TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON VERHUIST NA OVERLIJDEN VAN DE PATIËNT In smmige mstandigheden verhuist de titularis snel na het verlijden van de patiënt. Het nieuwe adres van de titularis zal niet meer gelijk zijn aan het rsprnkelijke adres van de patiënt. Neem in dit geval cntact p met de helpdesk van het Kankerfnds (nummer nderaan p deze pagina). ER IS GEEN TITULARIS/INWONENDE RECHTSPERSOON Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

16 De patiënt is alleenstaande en is verleden. Er kan geen financiële steun wrden uitgekeerd als er geen titularis is. De titularis kan nit een OCMW, vrlpige bewindveder, ziekenhuis zijn. 8. Richtlijnen rnd vervlgdssiers Welke patiënten kmen in aanmerking vr een vervlgdssier? - Patiënten met chrnische kankerbehandelingen die vldende medische en niet-medische ksten kunnen aantnen (rekening hudend met hun inkmen). Op vrwaarde dat de ksten in hfdzaak gerelateerd zijn aan kanker. - Kankerpatiënten, al dan niet in remissie, met zware permanente restletsels als gevlg van ingrijpende heelkunde f ernstige weefselbeschadigingen dr chem- f raditherapie. - Kankerpatiënten die in de palliatieve zrg terechtkmen met zwel medische als niet-medische ksten waarvr de RIZIV ng geen vlledige terugbetaling vrziet. - Patiënten die een brstrecnstructie met eigen weefsel hebben ndergaan (na brstkanker f BRCApsitief). Welke vervlgdssiers wrden niet meer tegelaten? - Patiënten in remissie die weinig zrgksten hebben gerelateerd aan de kankerpathlgie, maar die dr andere sciale prblematieken ( laag inkmen, hge huurkst, cllectieve schuldenregeling ) tch in een srt structurele kankerfndssteun verzeilen. Deze patiënten wrden drverwezen naar de wettelijke vrziene instanties. - Patiënten die enkel ng adjuvante behandeling krijgen waarvr de RIZIV vlledige terugbetaling vrziet. Een vrbeeld hiervan is de 5 jaar durende adjuvante hrmnale therapie bij brstcarcinm. De medicijnen zals Nlvadex, Arimidex, e.a. wrden immers vlledig terugbetaald dr de RIZIV, weliswaar p vrwaarde dat de adviserende geneesheer zijn gedkeuring gaf. - Kankerpatiënten met metastasen, die mmenteel geen actieve behandeling krijgen ( die bijvrbeeld ng enkel cntrleafspraken hebben) - Patiënten die verschillende ziekten f aandeningen hebben waarbij de kst van de kankerbehandeling zeker niet meer de belangrijkste reden is van de ziekteksten. - Patiënten met psitief berekende dssiers in acute behandelingsfasen maar die na verlp van tijd weigering na weigering als resultaat bekmen mwille van nvldende zrgksten. Deze dssiers pstarten heeft geen zin meer. De ksten die gerelateerd aan kanker meten in alle mstandigheden als belangrijkste vrwaarde gehanteerd wrden. Alle ksten wrden dr nze diensten nauwkeurig nagekeken en we behuden het recht m ksten te schrappen en m extra bewijsstukken f een heel dssier p te vragen. - Z kunnen we de ksten van dure verzrgingsprducten schrappen. Ok medicatie die duidelijk niet vr de patiënt bestemd is, zals medicijnen vr dieren. Of indien er meer dan 4 dsissen alternatieve genees-middelen (zals hmepathie) aangekcht zijn. We vragen m zelf te filteren en de lijst te herberekenen indien ndig. Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

17 - Extra bewijsstukken kunnen pgevraagd wrden vr ksten die nder de ziekterubriek andere staan znder een duidelijke vermelding in de pmerkingen. - We vragen een heel dssier p als we een aantal futen rnd de interpretatie van de criteria zien, zals de bepaling van de kstenperide f het aantal kerngezinsleden. Ok hge ksten wrden extra gecheckt. We vragen aan alle sciaal werkers m de ksten kritisch te bekijken f inlichtingen te vragen bij de patiënt f hun vertegenwrdiger. Vragen f twijfels zijn steeds welkm bij cntacteer de helpdesk 078/ f Kankerfnds.be Vrwaarden vr financiële steun

2014-2015. Kankerfonds.be. Vlaamse Liga tegen Kanker. Voorwaarden voor financiële steun

2014-2015. Kankerfonds.be. Vlaamse Liga tegen Kanker. Voorwaarden voor financiële steun 2014-2015 Vlaamse Liga tegen Kanker Kankerfonds.be Voorwaarden voor financiële steun 1 INHOUD INHOUD... 1 KANKERFONDS: INFO & VOORWAARDEN... 3 INKOMENSGRENZEN... 3 KWAADAARDIGE AANDOENING... 3 DOMICILIE

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN

VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN Kom op tegen Kanker Koningsstraat 217 1210 Brussel Helpdesk Kankerfonds: 078 150 702 (van 9-12u & 13-16u) kankerfonds@komoptegenkanker.be VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN KANKERFONDS.BE 2016-2017 Komt

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN

VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE STEUN KANKERFONDS.BE 2017-2018 Komt u in aanmerking voor financiële steun van het Kankerfonds? Lees in dit document alle voorwaarden. Patiënten kunnen zelf geen steun aanvragen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be VKB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA Kninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA RL: 39 Datum uitgave : 20 ktber 2012 Versie: 1 De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA... 1 1 Srten van (uit)betalingen...

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be Parkeerkaart Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be IVT-IT Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind :

Kinderopvang Bowi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST. Naam Kind : Kinderpvang Bwi vzw Maart 2015 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Naam Kind : INHOUDSOPGAVE Schriftelijke vereenkmst Deel 1... 3 1. Cntactgegevens Kinderpvang Bwi vzw (= rganisatr)... 4 Administratieve zetel :...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD Gegevens Naam Geboortedatum

AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD Gegevens Naam Geboortedatum AANVRAAGFORMULIER REGELING MEEDOEN ALBRANDSWAARD 2016 Gegevens Gebrtedatum Aanvrager Partner Kinderen van 4 t/m 17 jaar BSN aanvrager Adres aanvrager Pstcde / Wnplaats Telefnnummer (+mbiel) IBAN rekeningnummer

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen

HET IKG-SYSTEEM. informatiebrochure voor gezinnen HET IKG-SYSTEEM infrmatiebrchure vr gezinnen INHOUDSTABEL 1. Inkmensgerelateerde kinderpvang f het ikg-systeem?... 4 1.1. Wat is het IKG-systeem?... 4 1.2. Wel f niet instappen in het IKG-systeem?...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal huren

Infodossier. Sociaal huren Infdssier Sciaal huren Inhud 1. Algemeen 2. Huren bij een sciale huisvestingsmaatschappij (SHM) 3. Huren bij een Sciaal Verhuurkantr (SVK) 4. Huren bij Vlabinvest 5. Huren bij het Vlaams Wningfnds 6. Meer

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 9910 KNESSELARE PAGINA 1 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 AANWEZIG F. De Neve, vrzitter, F. Tanghe, burgemeester E. De Blaere, L. Creman, H. Trensn, F. Speeckaert, J. Van den Kerchve, schepenen R. Van Lierde,

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2

1. Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening Asielprocedure (en opvang asielzoekers) Mensen zonder wettig verblijf 2 3 MA ART 20 17 Thematische vrmingen Inhud 1. Basisvrming verblijfsrecht en hulpverlening 1 2. Asielprcedure (en pvang asielzekers) 2 3. Mensen znder wettig verblijf 2 4. Verblijf burgers van de Unie 3

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7 eid verplichting He lees ik de kaarten in? Page 1/7 Beste klant, In deze mslag kan u uw bestelde lezer(s) terugvinden. Zals reeds aangegeven tijdens nze infsessies zal u later de eventueel bestelde reservetestellen

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen Huurverhging 2014 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zek naar een huurwning Op zek naar een huurwning - Handleiding 1 Ben je p zek naar een huurwning, maar weet je niet ged waar te beginnen? Deze handleiding helpt je p weg. Lees waar je best rekening

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zek naar een huurwning HUIS VAN DE BRUGGELING Op zek naar een huurwning - Handleiding 1 VRAAG 1 WAT ZOEK IK? Je zekt vltter als je weet wat je zekt. Ben je p zek naar een huurwning, maar weet je niet

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER Familienaam: Vrnaam : Straat: huisnr: bus Pstnr

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie