Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren"

Transcriptie

1 Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren

2 Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden, leesmama s, schilpapa s, Daarnaast zijn er k heel wat uderwerkingen waarin uders zich jaar na jaar pnieuw inzetten m de schl (financieel) te ndersteunen. Krtm, uders zetten zich p heel wat manieren vrijwillig in m samen schl te maken. Naast heel wat vldening brengt vrijwilligerswerk k enkele risic s met zich mee. Het is belangrijk m als uderwerking even stil te staan bij de keuzes die wrden gemaakt en wat hiervan de mgelijke gevlgen zijn. Denk p vrhand ged na ver aansprakelijkheid en verzekeringen m het werkjaar zrgels te kunnen starten. In deze uderblik staan we eerst even stil bij de verschillende vrmen waarin een uderwerking zich kan rganiseren. Deze keuze zal immers mee bepalen wie wanneer waarvr aansprakelijk is. Eenmaal uitgeklaard nder welke vrm de uderwerking dr het leven gaat f zal gaan, kijken we welke risic s verbnden zijn aan vrijwilligerswerk. Nadien kmt de vrijwilligerswetgeving* en wat deze plegt aan bd. Tt slt bespreken we de mgelijkheden mtrent verzekeringen m de aansprakelijkheid van de individuele leden zveel mgelijk te beperken. Heeft u na het lezen van deze uderblik ng vragen? Dan kan u steeds terecht bij *De vrijwilligerswet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. 2

3 Keuzes maken Een uderraad f een udervereniging (udercmité, vriendenkring, )? Ouderwerkingen bestaan in alle maten en gewichten. De ene uderwerking rganiseert feesten m geld in het laatje te brengen vr de schl, de andere uderwerking denkt inhudelijk mee ver schlrelevante thema s enz. Naast de inhudelijke verschillen, bestaan er k ngal wat verschillende termen die vaak dr mekaar gebruikt wrden. Glbaal genmen zijn er twee srten uderwerkingen die het vaakst vrkmen. Ouderraad Het participatiedecreet van 2004 stelt dat een uderraad een fficieel participatiergaan is van de schl met een fcus p inspraak en inhudelijk meedenken. Dit kan zijn nder de vrm van advies aan de schlraad f nder de vrm van een klankbrd naar de schl. Daarnaast kan een uderraad k de activiteiten van de schl ndersteunen. Ouderraden, pgericht vlgens de regels van het participatiedecreet (activiteiten gericht p meedenken), heven zich in principe geen zrgen te maken ver financiën en aansprakelijkheid. Zij zijn nderdeel van de schl en vallen nder de verantwrdelijkheid van het schlbestuur. De uders in de uderraad kunnen dus nder de verzekering van de schlplis vallen (zie verder). Meer lezen ver de uderraad, de je p nze website en in de brchure 'de uderraad'. Oudervereniging, vriendenkring, udercmité De meest bekende vrm van een uderwerking is ngetwijfeld het udercmité, de udervereniging, de vriendenkring, enz waarin uders, sympathisanten, ud-leerkrachten, enz. zich inzetten m de schl te ndersteunen. Zij zijn meestal gericht p het rganiseren van activiteiten m geld in het laatje te brengen. Dit srt uderwerking is een vrij initiatief dat uitgaat van de schl en/f uders. Er bestaat geen enkele wetgeving die bepaalt dat er een udervereniging met zijn p schl. Het is z dat iedereen vrij is zich te verenigen en dat geldt dus k vr uders p schl. Wrdt er gekzen vr een udercmité/udervereniging/vriendenkring, dan met er k een keuze wrden gemaakt tussen een feitelijke vereniging f een vzw. Feitelijke vereniging Een feitelijke vereniging is een van de meest eenvudige verenigingsvrmen en is dus gemakkelijk p te richten mdat dit weinig rganisatie en administratie vraagt. Van zdra 2 f meer mensen zich engageren vr een gemeenschappelijk del, dan spreken we al van een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging is dus een clubje van individuele persnen. Er is weinig wetgeving rnd wat maakt dat dergelijke vereniging weinig tt geen verplichtingen heeft, maar k weinig tt geen rechten. Z kan een feitelijke vereniging als rganisatie geen eigendmmen bezitten, geen schenkingen aanvaarden en geen eigen vermgen pbuwen. Het zijn de individuele leden die zich persnlijk verbinden tt de verplichtingen van de vereniging, wat maakt dat zij in principe hfdelijk aansprakelijk zijn. Ze kunnen zich echter wel vr een aantal zaken verzekeren (zie verder). 3

4 Vereniging znder winstgmerk (vzw) Wanneer een vereniging belangrijke financiële risic s neemt f ver een aanzienlijke sm geld beschikt, is het ged m na te gaan f de mvrming naar een vzw-structuur zinvl is. Een vzw brengt een hp administratieve, fiscale en bekhudkundige verplichtingen en een kstprijs met zich mee. Een vzw kan als rganisatie met rechtspersnlijkheid dan weer wel eigendmmen bezitten, schenkingen aanvaarden en een vermgen pbuwen. De individuele leden in een vzw zijn beperkt aansprakelijk p vrwaarde dat de vzw vlgens het principe van de gede huisvader wrdt beheerd. Als udervereniging ben je vrij te kiezen nder welke vrm je je verenigt, maar in beide gevallen zal je meten nadenken ver de aansprakelijkheid en verzekeringen van de leden en vrijwilligers. Meer weten ver de udervereniging en de verschillende verenigingsvrmen? Bestel nze uderwerking vr dummies via 4

5 Ouderverenigingen: aansprakelijkheid en verzekeringen Welke risic s lpt een vrijwilliger? Een ngelukje is snel gebeurd. Bij het snijden van de sepgrenten snij je in je vinger f bij het water geven aan je terrasplanten valt de blempt naar beneden p de vet van de nderbuurman. Dit kan gebeuren bij dagelijkse handelingen en dus evenged bij het uitveren van je vrijwilligerswerk. Hiernder staan we stil bij de risic s vr vrijwilligers: Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) Een vrijwilliger vert een pdracht uit vr de rganisatie, maar dr een fut lijdt een derde persn schade. De vrijwilliger wrdt aangesprken p de fut die hij maakte dr degene die schade leed. Hier kunnen we een nderscheid maken tussen burgerlijke cntractuele aansprakelijkheid en burgerlijke buitencntractuele aansprakelijkheid. Cntractuele aansprakelijkheid (CA) De vrijwilliger sluit een cntract f een vereenkmst af. Dit kan zwel schriftelijk als mndeling. Tijdens het gebruik van het geleend materiaal f tijdens de uitvering van de vereenkmt wrdt een fut gemaakt en er is schade. Om ft s te maken p de rmmelmarkt leent de vrijwilliger een camera uit van een ander lid. Op het einde van de dag blijkt de camera ng amper te werken en wrdt z teruggegeven aan het lid. De camera met verged wrden. Buitencntractuele aansprakelijkheid Tijdens het vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger k schade berkkenen aan iemand waarmee men geen banden heeft, maar die dr een fut van de vrijwilliger tch een verlies meemaakt. Tijdens de klusjesdag p schl sneuvelt de ruit van de buurman. Deze met hersteld wrden. Lichamelijke ngevallen Wanneer een vrijwilliger slachtffer wrdt van een ngeval met lichamelijk letsel dr teden van zichzelf, dan spreken we ver een lichamelijk ngeval. Bij lichamelijke ngevallen kan de schade aan niemand anders wrden tegewezen dan aan het slachtffer zelf. Je helpt mee achter de bar van het schlfeest. Tijdens het vullen van de therms met hete kffie, verbrand je jezelf en met je naar de sped met brandwnden. 5

6 Rechtsbijstand Iemand beschuldigt de vrijwilliger van diefstal f de vrijwilliger wrdt vervlgd vr een fut waaruit schade is ntstaan tegenver andere persnen. De vrijwilliger wrdt vr het gerecht gedaagd en heeft nd aan rechtsbijstand. Tijdens de vrbereiding van de hallweenwandeling lpen je samen met enkele andere vrijwillige uders dr het aardappelveld van een ber. Achteraf blijkt de gst beschadigd te zijn, waardr de ber heel wat van zijn inkmsten mislpt. Hij daagt ju en de andere vrijwilligers vr het gerecht. Wat zegt de vrijwilligerswetgeving? Iedere vereniging die met vrijwilligers werkt, met rekening huden met de vrijwilligerswetgeving. De rganisatievrm van de vereniging bepaalt aan welke verplichtingen je met vlden. Verzekeringsplicht Bij uderverenigingen als feitelijke verenigingen, spreken we van zgenaamde nafhankelijke feitelijke verenigingen. Zij vallen maar deels nder de vrijwilligerswetgeving. Z is een nafhankelijke feitelijke vereniging niet verplicht m verzekeringen vr haar vrijwilligers af te sluiten. Vrijwilligers zijn niet immuun vr burgerlijke aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de vrijwilliger bij het maken van een fut met schade aan derden persnlijk aansprakelijk gesteld kan wrden. Uiteraard biedt de udervereniging haar vrijwilligers en leden meer bescherming wanneer ze dit wel det. Een vzw valt wel vlledig nder de vrijwilligerswetgeving. Dit hudt in dat zij bij wet verplicht is ten minste een verzekering burgerlijke buitencntractuele aansprakelijkheid vr haar vrijwilligers af te sluiten. Wanneer de vrijwilliger dan een fut maakt, die schade verrzaakt aan derden znder hiermee een vereenkmst te hebben, zal de vzw aansprakelijk gesteld wrden en zal diens verzekering de schade vergeden. Tip Heeft de vzw enkel een verzekering burgerlijke buitencntractuele aansprakelijkheid en gebeurt er tch iets met geleend materiaal, dan is k de vzw aansprakelijk maar zal de verzekering niet tussenkmen. Leen je met de vzw vaak materialen uit, kijk dan uit f het zinvl is m k een verzekering burgerlijke cntractuele aansprakelijkheid af te sluiten. Van zdra je gebruik maakt van de gebuwen van het GO! is het afsluiten van een plis cntractuele aansprakelijkheid, naast een plis brand- en waterschade, k verplicht. 6

7 Infrmatieplicht Zwel nafhankelijke feitelijke verenigingen als vzw s meten vlden aan de infrmatieplicht. Cncreet betekent dit dat men de vrijwilligers p de hgte met brengen van enkele zaken vr de vrijwilliger aan zijn taken begint. Waarver dient men de vrijwilliger te infrmeren? - Het del van de rganisatie - Het juridisch statuut van de rganisatie (feitelijke vereniging, vzw, ) - Eventuele verzekeringen die werden afgeslten vr de vrijwilligers - Ksten die eventueel wrden terugbetaald - Dat vr de vrijwilliger geheimhudingsplicht geldt wat betreft gevelige en persnlijke infrmatie Als nafhankelijke feitelijke vereniging met je k de verantwrdelijke cntactpersn vermelden, aangeven dat de vrijwilligers niet immuun zijn vr burgerlijke aansprakelijkheid en dat de regels van het gemeen recht gelden. Dit wil zeggen dan wie een fut maakt en hiermee schade berkkent aan iemand anders deze zelf met vergeden. Vldaan aan de infrmatieplicht? De vereniging is vlledig vrij te kiezen he deze infrmatie wrdt aangebden, maar met wel kunnen bewijzen dat de infrmatie werd gegeven. Op papier, via , p een website f een affiche in een lkaal waar de vrijwilligers tegang te hebben, zijn gede manieren m de infrmatie te verspreiden. Over de infrmatieplicht kan je meer infrmatie vinden p: 1 Wat zegt de schlplis ver vrijwilligerswerk? Naast de udervereniging det de schl vaak k zelf vr tal van activiteiten berep p uders m p vrijwillige basis een handje te kmen helpen. Vr dit srt activiteiten kan je als vrijwillige uder terugvallen p de schlplis. De schlplis is namelijk de verzekering van de schl die k de leerlingen en de leerkrachten verzekert. Cncreet dekt de schlplis de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de lichamelijke ngevallen van de vrijwilligers die in pdracht van de directie meewerken aan schlactiviteiten. 7

8 Vrijwilligers in pdracht van de directie Vrijwilligers in pdracht van de directie kunnen leden van de udervereniging f de uderraad zijn, maar evenged uders die spradisch p vraag van de schl kmen helpen bijvrbeeld leesuders, schiluders, een gepensineerde leerkracht, een partner van een leerkracht, Krtm iedereen die p vraag van de schl een handje kmt testeken p een schlactiviteit. In pdracht van hudt in dat de vrijwilligers nder de eindverantwrdelijkheid van de directeur vallen en dat deze dus k steeds p de hgte is van wie waar en wanneer welke taken uitvert. Tips: in pdracht van? - Neem in het verslag van de udervereniging per activiteit p met heveel vrijwilligers jullie aanwezig zullen zijn. Indien mgelijk, vermeld dan k de namen van de vrijwilligers. - Weet je pas een dag p vrhand wie als vrijwillig zal helpen p de schlactiviteit? Breng de directeur dan p de hgte via f leg p de dag zelf een vrijwilligerslijst klaar. Iedereen die dan vrijwillig helpt kan hierp zijn handtekening plaatsen. - Ga je naar de winkel vr de aankpen van een bepaalde activiteit? Breng de directeur dan k steeds p de hgte. Ok dan kan er berep wrden gedaan p de schlplis. De udervereniging als feitelijke vereniging en de uderraad die samenwerkt met schl m een activiteit te rganiseren kan dus berep den p de schlplis wanneer aan te tnen is dat men in pdracht van de schl als vrijwilliger meewerkt. Dit geldt echter niet vr udervereniging als vzw. Als vereniging met een rechtspersnlijkheid kan zij geen berep den p de schlplis. Zij is altijd verplicht zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten vr haar vrijwilligers zals pgelegd dr de vrijwilligerswet. De vzw kan er zelf vr kiezen m k een plis vr lichamelijke ngevallen en rechtsbijstand af te sluiten vr leden en vrijwilligers. Werken de individuele leden van de udervereniging gewn mee als vrijwilliger van de schl en niet in pdracht van de vzw, dan genieten ze wel de dekking van de schlplis vr zwel burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ngevallen als rechtsbijstand. Schlactiviteiten Schlactiviteiten zijn activiteiten die als dusdanig wrden erkend dr de directeur en waarbij persneelsleden in functie betrkken zijn. Leerlingen die deelnemen aan deze activiteiten vallen nder de eindverantwrdelijkheid van de schl. 8

9 Schlactiviteit f niet? - Tn de samenwerking met de schl aan vr externen. Vermeld bij alle cmmunicatie ver de activiteiten lg en naam van de schl. Geef p psters/flyers steeds de schl p als verantwrdelijk uitgever. - Enkel de rganisatr is van belang en niet de lcatie. Ok al gaat de activiteit dr buiten het schldmein, maar is de schl de rganisatr dan kan de schlplis aangesprken wrden vr de vrijwilligers. - Een grt evenement (bv een fuif f een festival) waar veel buitenstaanders aanwezig zijn, kan men niet als schlactiviteit categriseren en kan dus k niet nder schlplis vallen. - Dekking dr de schlplis geldt enkel vr vrijwilligers en niet vr deelnemers! Tijdens een bedankingsfeestje p het einde van het jaar m alle vrijwilligers te bedanken zullen enkel degene die aan het helpen zijn als vrijwilligers nder de schlplis vallen (als de schl mee rganiseert). De andere aanwezigen zullen gewn deelnemer zijn en in geen enkel geval nder de schlplis vallen. - Bij twijfelgevallen cntacteer Ethias via Wil je als udervereniging tch enkele activiteiten rganiseren die dr de directeur niet erkend wrden als schlactiviteit? Dan ben je als uderwerking verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten mdat je gebruik maakt van de gebuwen van het GO! Ingebruikname gebuwen Ouderwerkingen gebruiken meestal de infrastructuur van de schl vr hun activiteiten. Vanuit het GO! bestaan er twee verplichte verzekeringen vr alle verenigingen (k uderwerkingen) die gebruik maken van de infrastructuur van de schl: - Verzekering inzake burgerlijke en cntractuele aansprakelijkheid - Verzekering tegen brand- en waterschade Meer lezen? Bestel uderwerking vr dummies via Bij een niet-schlactiviteit is het belangrijk na te gaan f het zinvl is m k een plis af te sluiten vr lichamelijke ngevallen en rechtsbijstand. De inhud van een plis verschilt sterk al naargelang verzekeringsmaatschappij. Ga per activiteit de reële risic s na en bekijk wat het beste bij jullie vereniging past. Dit kan een plis zijn vr een vlledig werkjaar f een plis die je per activiteit afsluit. Wandel eens binnen bij een nafhankelijke verzekeringsmakelaar. 9

10 Een interessant initiatief is de gratis prvinciale vrijwilligersverzekering. Ouderverenigingen (zwel feitelijke verenigingen als vzw s) kunnen hier berep p den m hun activiteiten te laten verzekeren. De schl en uderraad kunnen dit niet. Om van deze verzekering te kunnen genieten met de udervereniging zich eerst laten erkennen als vrijwilligersrganisatie. De verzekering dekt zwel burgerlijk aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ngevallen. De cncrete inhud kan verschillen per prvincie. Vraag dus eerst even na wat de verzekering in de eigen prvincie inhudt. Afhankelijk van de rganisatievrm van de uderwerking en het srt activiteiten dat gerganiseerd wrdt, zijn er dus andere verplichtingen en mgelijkheden met betrekking tt de verzekering. Hiernder een krt verzicht: VZW? Ja - Verplichte verzekering BA en CA Nee (uderraad, uderwerking als feitelijke vereniging f uders die ccasineel p schl helpen.) - verplichte verzekering brand- en waterschade - advies: gratis vrijwilligersverzekering prvincie Activiteit van de schl waarp uders ccasineel helpen (schlfeest, udercntact, leesuders...) Enkel vergadering als activiteit van uderwerking In schlplis Als udervereniging Activiteit van de uderwerking Als uderraad In schlplis - Verplichte verzekering BA en CA - verplichte verzekering brand- en waterschade - advies: gratis vrijwilligers-verzekering prvincie - in schlplis in schlplis 1 0

11 Wat kunnen we ng extra den? Naast het afsluiten van verzekeringen zijn er ng enkele mgelijkheden m het risic p persnlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers te verkleinen. - Stel een huishudelijk reglement p vr de udervereniging met daarin afspraken ver het beheer van financiën. Binnen een feitelijke vereniging blijft elk lid immers persnlijk aansprakelijk vr de financiën. Je kan hier wel een aantal veiligheden inbuwenzalssteedsmeerderevlmachthudersaanstellen, afspraken maken verhet maximumbedrag en minimumbedrag daterp de bankrekening mag staan, geen leningen afsluiten f schulden pbuwen enz. - Bij het uitlenen van materiaal: Vraag steeds een attest dat het materiaal in rde is; Laat in de mate van het mgelijke de directeurndertekenen. Ga als directeur na welke gederen wel f niet nder de dekking van de schlplis vallen. - Wens je als udervereniging materiaal aankpen vr de schl (bv picknicktafels, kleuterfietsen, ) dan kan je best de geldsm verschrijven aan de schl zdat deze de materialen zelf kan aankpen en pnemen in de bekhuding. Z zijn de materialen eigendm en verantwrdelijkheid van de schl. 11

12 Nuttige adressen De uderwerking vr dummies f de brchure ver de uderraad kan je bestellen via De vrijwilligerswet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers Meer lezen ver vzw s kan je bij Vlaamse Studie en Dcumentatiecentrum vr vzw s. Een deel van hun diensten is te betalen, maar je kan p hun website wel heel wat infrmatie vinden ver het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw, de plichten van een vzw, De gratis prvinciale vrijwilligersverzekering: Vlaams-Brabant /vrijwilligers /vrijwilligersverzekering/ index.jsp Ost-Vlaanderen c/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/verzekeringen /index.cfm#subtitlen1 006C West-Vlaanderen Limburg Antwerpen %20tel%20en%20aangepaste-linken.pdf 1 2

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN Naam: VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN JOC Ieper vzw Fchlaan 3, 8900 Ieper Tel: 057/239 560 sprrewan@jcieper.be Wesley van Sprrewan f www.facebk.cm/speelpleinwerkingsprrewan @sprrewan1 Sprrewan Sprrewan

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie De betrkkenheid van uders bij de vrbereiding p de eerste cmmunie 1. De betrkkenheid van uders Paus Franciscus benadrukt dat wij als Kerk de taak hebben m naar buiten te gaan en het evangelie te verkndigen

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie