BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een zaak heeft, bijvrbeeld vr industriëlen, vaklui, KMO's,... Verzekeringen Wat kan verzekerd wrden? De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid explitatie De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van gederen De verzekering rechtsbijstand De verplichte verzekering van de bjectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ntplffing Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

2 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE De verzekering beschermt de verzekerde tegen eisen m schadevergeding die derden tegen hem instellen in het kader van de uitefening van zijn berep/handel/bedrijf. De verzekering zal de schade van het slachtffer vergeden. Dit is de 'familiale verzekering' van het bedrijf. Delgrep De verzekering is bedeld vr al wie een nderneming f een zaak heeft, bijvrbeeld vr industriëlen, vaklui, KMO's... Waarbrgen De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die niet rechtstreeks in verband kan wrden gebracht met het sluiten f het uitveren van een cntract en die pgelpen wrdt tijdens f naar aanleiding van de explitatie van de nderneming. Dit betekent: tijdens de uitefening van een berep/bij berep/vrij berep tijdens het uitveren van een werk tegen bezldiging tijdens het uitefenen van een handelszaak, nijverheidsnderneming, instelling, rganisatie. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting tt herstel van schade dr de fut van een verzekerde aan derden verrzaakt. Enkele belangrijke uitsluitingen: risic's die in een andere verzekering kunnen wrden verzekerd, zals schade dr geleverde gederen f uitgeverde werken aansprakelijkheid nderwrpen aan een wettelijk verplichte verzekering Dit met u zeker weten! Schade aan gederen die de verzekerde tevertruwd werden kunnen verzekerd wrden in een bijkmende waarbrg. Alle persnen die de verzekerde nderneming leiden f erin tewerkgesteld zijn, zijn verzekerd. Het gaat dus ver de bedrijfsleider, de werknemer, de ccasinele helper, de jbstudent, de zaakverder, de vennten. De verzekering kmt tussen tt het bedrag van EUR vr schade aan persnen en EUR vr schade aan gederen. Vr smmige sectren zijn er specifieke verzekeringen, vr meer infrmatie kunt u terecht bij uw KSC Verzekeringsagent f uw KSC Sankkantr. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

3 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NA LEVERING VAN GOEDEREN De verzekering beschermt de verzekerde tegen eisen m schadevergeding die derden tegen hem instellen vr schade verrzaakt dr de geleverde gederen f de uitgeverde werken. De verzekering zal de schade van het slachtffer vergeden. Delgrep De verzekering is bedeld vr al wie een nderneming f een zaak heeft, bijvrbeeld vr industriëlen, vaklui, KMO's... En vr wie gederen levert f werken uitvert vr een derde. Waarbrgen De burgerrechtelijke aansprakelijkheid vr schadegevallen die aan derden wrden verrzaakt dr gederen na hun levering f dr werken na hun uitvering en die nder meer te te schrijven zijn aan: eigen gebrek van deze gederen f werken een fut f vergissing bij de cnceptie, de fabricage, de verpakking, de etikettering, de gebruiksaanwijzing, de behandeling, de pslag, de levering, de cnstructie, de mntage, het nderhud, de herstelling f de mvrming. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting tt herstel van schade dr de fut van een verzekerde aan derden verrzaakt. Enkele belangrijke uitsluitingen: eigen schade aan geleverde gederen f uitgeverde werken k al werden de gederen reeds betaald, k de ksten m ze te vervangen f te herstellen zijn uitgeslten lutere vermgensschade f zuivere immateriële schade het 'pure' ndernemingsrisic is uitgeslten. Dit met u zeker weten! De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van alle persnen die de verzekerde nderneming leiden f erin tewerkgesteld zijn, is verzekerd. Het gaat dus ver de bedrijfsleider, de werknemer, de ccasinele helper, de jbstudent, de zaakverder, de vennten. De verzekering kmt tussen tt het bedrag van EUR vr schade aan persnen en EUR vr schade aan gederen. De verzekering geldt wereldwijd vr leveringen gedaan f werken uitgeverd in Eurpa vr ndernemingen met een bedrijfszetel in België. Vr smmige sectren zijn er specifieke verzekeringen, vr meer infrmatie kunt u terecht bij uw KBC Verzekeringsagent f uw KBC Bankkantr. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

4 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND De rechtsbijstandsverzekering zrgt ervr dat alles wrdt gedaan pdat de verzekerde krijgt wat hem tekmt, enerzijds dr dienstverlening naar de klant te, zals het nderhandelen met de tegenpartij en anderzijds dr het betalen van ksten m tt een minnelijke f een gerechtelijke plssing van het geschil te kmen. De verzekering strekt zich uit tt gebeurtenissen en feiten die verband huden met de explitatie van de nderneming. Delgrep De verzekering is bedeld vr iedereen die een nderneming f een zaak heeft, bijvrbeeld industriëlen, vaklui, KMO's... Waarbrgen Terugvrderen van schade Wanneer de verzekerde schade lijdt, zaidefendo, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen, de schade terugvrderen van de aansprakelijke derde. Vergeding bij inslventie Wanneer geen schadevergeding kan wrden bekmen bij de aansprakelijke persn mdat hij inslvabel is, zal DEFENDO de schade vergeden. Strafrechtelijke verdediging Wanneer de verzekerde strafrechtelijk vervlgd wrdt naar aanleiding van een verzekerd schadegeval in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zal DEFENDO de strafrechtelijke verdediging p zich nemen vanaf het gerechtelijk nderzek. Opgelpen betes en minnelijke schikkingen. Geschillen in verband met een vereenkmst tussen de verzekerde en een derde. Dit met u zeker weten! Binnen KBC-Verzekeringen wrdt er een vlledig afznderlijk, gescheiden schadebeheer rechtsbijstand geverd dr de afdeling OEFEN DO. Wanneer de verzekerde en de verzekeraar van mening verschillen ver de manier waarp het geschil behandeld wrdt, kan het geschil wrden vrgelegd aan een neutrale advcaat. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

5 VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING De verzekering beschermt de verzekerde tegen de futlze aansprakelijkheid die hij kan plpen dr brand en ntplffing in vr het publiek tegankelijke gebuwen. De verzekering is wettelijk verplicht. Delgrep De verzekering is bestemd vr explitanten van bepaalde gebuwen (limitatief pgesmde lijst bij wet bepaald) die vr het publiek tegankelijk zijn. (cfr. Switel) Waarbrgen Lichamelijke en materiële schade aan derden verrzaakt dr brand en ntplffing. Indien de aansprakelijkheid vr het schadegeval vaststaat en de aansprakelijke is niet de verzekerde, dan gaat de verzekeraar van de bjectieve aansprakelijkheid zijn vergedingen terughalen bij de aansprakelijke. De verzekering hanteert dezelfde uitsluitingen en waarbrgbeperkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid explitatie. als de verzekering Dit met u zeker weten! Een basispremie is bepaald vlgens activiteit. Bijpremie is mgelijk in functie van de ppervlakte van de inrichting, het aantal bedden, kamers, leerlingen. De verzekering kmt tussen tt het bedrag van ,49 EUR per schadegeval vr schade aan persnen en tt ,57 EUR per schadegeval vr schade aan gederen. Deze bedragen zijn gekppeld aan de evlutie van de index van de cnsumptieprijzen. Deze fiche is luter infrmatief en is geen verzekeringscntract. Om de exacte vrwaarden en bepalingen te kennen, gelieve de algemene vrwaarden te raadplegen. KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6,3000 Leuven, H.R. Leuven 121 Onderneming vr alle takken tegelaten nder cde 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie