Bestratingsmachine verwerkt tot ton materiaal per uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur"

Transcriptie

1 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie geeft de ieuwe reeks bestratigsmachies va Dyapac ee duwtje i de rug Driemaadelijks tijdschrift va FIMOP e BELGITRANS - 3de trimester - 41e jaargag - Afgiftekatoor Leuve X - P ,50 EUR 13 - Mageetvetiele met laag vermoge 21 - Overdracht va iformatie is essetieel voor voortbestaa hydraulica 29 - Kikarm-robot moteert wiele i cotiubedrijf

2 Make the most of your eergy Scheider Electric biedt geïtegreerde oplossige aa om eergie betrouwbaarder, veiliger, efficiëter e productiever te make op de residetiële markt, i de gebouwe, i de idustrie, de eergie e de ifrastructuur e voor gegevescetra e etwerke. Als wereldspecialist i eergiebeheer helpe wij u het beste e het meeste uit uw eergie te hale. Altivar 32 Du, iovered e toch zó krachtig! Selheidsregelaars voor asychroe e sychroe motore va 0,18 tot 15 kw Wilt u meer wete? Bezoek Scheider Electric v/sa - Tel.: 32(0) Lezersdiest

3 I de vorige editie is dit per vergissig i het Fras verschee. Oze excuses hiervoor. FIMOP Belgische Vereigige va Fabricate, Ivoerders e Verdelers va Materiaal voor Idustriële Hydraulica, Peumatica, Automatisatie e aaverwate techieke. Lid va het Europese comité CETOP BELGITRANS Belgische beroepsvereigig voor idustriële aadrijftechieke (mechaisch, elektrisch, mechatroisch e hydro-dyamisch) 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek vzw FIMOP Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) vzw BELGITRANS Tel: +32 (0) RAAD VAN BESTUUR JEAN-PIERRE VAN DER KELEN, Testo M. DE WINTER, Service Hydro M. BOELS, Parker Haifi PHILIPPE CONSIGLIO, Bosch Rexroth R. DECLEER, Decleer, Gaeles & Part. RAAD VAN BESTUUR Luc Roeladt, Stromag Beelux Mourade Vaeeckhoutte, Stromag Beelux L. DE GROEF, Esco Trasmissios. G. HEYVAERT, MGH P. BOURGUIGNON, Hase Trasmissioss L. VAN HOYLANDT, Act i Time TOEZICHTHOUDERS Jea Schauss, Atlas Copco Maciej Szygowski, Doedijs Fluidap TOEZICHTHOUDERS O. VAN HEER, WEG Europe G. Mertes, Rotero COMMISSIES Cofederatie Toetredige Algemee voorwaarde CETOP Oderwijs - IHP Evets & Beurze Repertorium Tijdschrift Automatio-HP MARCOM GROUP MARKTONDERZOEK - HYDRAULICA - PNEUMATICA - AFSLUITERS E-News - Webstek Beroepsethiek COORDINATEUR LEDEN 2011 AB Flex AF BELGIUM ASCO NUMATICS BENELUX ATLAS COPCO COMPRESSEURS BOGE COMPRESSEURS BOSCH REXROTH Brevii Fluid Power BURKERT CONTROMATIC CLIPPARD EUROPE CQS TECHNOLOGIES COMPAIR GEVEKE DECLEER-GAELENS & PARTNERS DINAMIK COMPRESSOR Doedijs Fluidap Doedijs Iteratioal DONALDSON ULTRAFILTER ERIKS + BAUDOIN Euregio Hydraulics FESTO BELGIUM FLUIDTECH GATES EUROPE Hasaflex HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN (PIH) HYDAC HYDRAULIC ASSISTANCE HYDRAUMEC INTERNATIONAL HYDRAUVISION Hydro Tools INGERSOLL RAND BENELUX LiMotio Mauli Fluicoecto v NORGREN OLAER BENELUX PALL BELGIUM PARKER HANNIFIN PIRTEK BENELUX REM B SAUER DANFOSS SERVICE HYDRO SMC PNEUMATICS TESTO VAN DE CALSEYDE Va Heck Iterpieces/Ipar VEMOFLEX COMMISSIES MARKETING EXPOSITIONS MEDIA WEBSITE LEDEN 2011 ABB ACT IN TIME ATB AUTOMATION AVD BELGIUM AZ HOLLINK BELGIUM BEGE AANDRIJFTECHNIEK BRAMMER BREVINI BELGIO CALDIC TECHNIEK BELGIUM Eriks Motio Cotrol ESCO TRANSMISSIONS GKN SERVICE BENELUX HABASIT BELGIUM HANSEN TRANSMISSIONS INT. L. TAS & CO KTR MEA MGH OPTIBELT Psi Cotrol Mechatroics RENOLD CONTINENTAL REXNORD ROTERO BELGIUM SIEMENS SKF STROMAG TRANSMO VOITH TURBO WEG BENELUX Omslagverhaal COLOFON SECRETARIAAT Wielstraat 12 B Borem Tel Fimop: +32 (0) Tel Belgitras: +32 (0) Fax: +32 (0) VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Reé Decleer, FIMOP p/a KHNB, Louisalaa 500, B 1050 Brussel REDACTIECOMITE Ig. Reé Decleer, Ig. Roger Stas, Robert Pateroster mba REALISATIE CxO Europe Wielstraat 12 - B Borem PUBLICITEIT Dirk Vermat gsm: +32 (0) Redactie Stij Dom - tel: +32 (0) DRUKKERIJ Artoos, Kampehout Verspreidig ex. NL ex FR Automatio Magazie is ee uitgave va de beroepsvereigige Fimop e Belgitras. De adverteties i Automatio Magazie worde ter goedkeurig aa het redactiecomité voorgelegd. Alle adverteties die betrekkig hebbe op de techieke e de producte voor idustriële automatiserig kome i aamerkig voor publicatie. Alle artikels e berichte i de redactioele bijdrage va dit tijdschrift werde door de redactie geselecteerd. Zij verschije gratis e bevatte gee adverteties. De auteurs zij veratwoordelijk voor hu tekste. Volged ummer: december 2011 AUTOMATION paraît aussi e fraçais Lid va de Uie va de uitgevers va de Periodieke Pers. Copyright FIMOP Bestratigsmachie verwerkt tot to materiaal per uur Ihoud REPORTAGE Eergie-efficiëtie wordt almaar belagrijker 5 Overdracht va iformatie is essetieel voor voortbestaa hydraulica 21 Lapp Group fit for the future 26 Opedeurdag op Idumatio 31 TOEPASSING WAGO Etheret cotroller Garderobemachies mider storigsgevoelig door elektrische aadrijvig 8 Mageetvetiele met laag vermoge 13 Belgische staalproducet ESB bespaart jaarlijks E op koelig 17 Op de baa 18 Kikarm-robot moteert wiele i cotiubedrijf 29 ACTUALITEIT : Nieuw hydraulisch remsysteem voor droge koeltorevetilatore 25 Sivaco S8 laagspaigsschakelborde SEPT P 3

4 Voorwoord Opleidig e Vormig > Quid? < Mechatroica De term mechatroica is volges Spectrum, het tijdschrift va IEEE (augustus 1994), door de Japaers uitgevode. Omdat de egieerigwereld ee archipel is waar de bewoers hu eige eilad best kee e slechts ee verre kijk hebbe op de adere met wie weiig wordt gecommuiceerd. Het idee was de combiatie va verschillede complemetaire techologieë, die op itegrale wijze met elkaar samewerke. Dit is vrij algemee e daarom ka het ook uitgedrukt worde als: De combiatie va mechaische bewegig met elektroische beheersig. Of og preciezer: Het bewegigsproces omvat de mechaisme e de oodzakelijke actuatore, overschillig of die peumatisch, hydraulisch, elektromechaisch of had- aagedreve zij. Dit alles is gerelateerd aa otwerpdimesies e valt oder het hoofdstuk mecha. Het beheersigsproces omvat sigaterigs-, verwerkigs-, besturigs-,e visualiserigtechologie, die (veelal) door middel va etwerke e bussysteme met de idustriële iformaticasysteme commuiceert. Dit valt uiteraard oder troica. Door die opsplitsig i bewege e beheerse zij er ook duidelijk hadvatte voor opleidig e vormig. Zoals ook aagehaald bij de rode tafel over hydraulica, waarva u het verslag verder i dit blad ka leze, is de tijd voorbij dat ee machie e zelfs ee complete istallatie aagedreve wordt door pure mechaiek, uitsluited elektrisch, hydraulisch of peumatisch. Vergete we iet dat ee elektromotor, elektrische e mechaisch is, de hy- drokleppe mechaisch e hydraulisch zij, peumatische ciliders mechaisch e peumatisch zij Ekele deceia gelede al werd de vraag gesteld i hoeverre de beroepsfederatie FIMOP zich moest mege i de opleidig e de vormig va hu techologieë. Op 26 oktober 1999 werd het IHP opgericht. Stagatie zet zich door De voorspellig va jui omtret de groeiprogose is bewaarheid. De stagatie is er gekome e de tedese zij iet hoopgeved. Vergelijke we jauari 2011 met augustus 2011 da kue we volgede gegeves vrijgeve: - busiess climate: va good aar ormal - atioal home sales vs previous moths for idustrial hydraulics, mobile hydraulics ad peumatics: va up aar same - ew orders vs previous moth for idustrial hydraulics, mobile hydraulics ad peumatics: va up aar dow - order backlog vs previous moth for hydraulics ad peumatics: va up aar same - expected busiess situatio i the ext 3 moths: uchaged / less favourable R.P.A.Decleer Veratwoordelijke uitgever P SEPT 2011

5 REPORTAGE Zes jaar gelede was Scheider Electric gespecialiseerd i elektrische distributie e automatiserigsproducte. Vadaag heeft het zich aders gepositioeerd, amelijk als specialist izake eergiebeheer. Op basis va de wereldwijde tedese i de busiess werd de strategie bepaald. Eergie-efficiëtie wordt almaar belagrijker De focus va Scheider Electric is met het gamma EcoStructure aar eergie-efficiëtie verschove. Scheider Electric zag z omzet i zes jaar tijd verdubbele. Scheider Electric heeft de laatste jare heel wat veraderige odergaa. I zes jaar tijd is de omzet va de groep verdubbeld (va 10 aar 20 miljard euro). Het bedrijf is actief i de eergiesector, die de laatste jare ee boost heeft geked. Oze sector is heel goed gepositioeerd om aa de behoefte va vadaag te beatwoorde, zegt Philippe De Moor, Idustry Busiess VP bij Scheider Electric. Eergie is ee hot topic e dat schept mogelijkhede voor Scheider. Er is i Europa heel wat bewegig i de eergiesector. Meer e meer regerige e bedrijve worde zich daarva bewust. Philippe De Moor: E daar plukke we de vruchte va. 50% va oze groei komt daaruit voort. De overige 50% komt va overames va bedrijve die actief zij op het gebied va eergie-efficiëtie. Zo hebbe we olags drie bedrijve overgeome: ee i Idië, ee i Chia e ee i Spaje voor ee totaalbedrag va 2 miljard euro. I de sector wordt er meer e meer over smart grids gesproke e daari zij ee aatal gespecialiseerde firma s actief. Er is almaar meer sprake va globaliserig. We worde hoe lager hoe meer beïvloed door adere lade (uit Europa maar ook erbuite), aldus De Moor. Dakzij iteret kue platforme eeder waar ter wereld gemakkelijk met elkaar verbode worde. Die schaalvergrotig speelt allee maar i het voordeel va bedrijve e orgaisaties. Verder moet alles almaar eevoudiger worde. Verschillede toepassigsdomeie Scheider bevidt zich tusse de productie e het gebruik va eergie. De Moor: We zorge ervoor dat elektriciteit beschikbaar wordt voor de gebruikers. Zekerheid, efficiëtie, productiviteit e duurzaamheid zij daarbij belagrijk. De producte va Scheider worde gebruikt i tal va toepassige: de elektriciteitscetrales i de luchthave va Zavetem of de ucleaire istallatie va Tihage. Ook voor de ieuwe kaai i de have va Atwerpe heeft Scheider producte geleverd. Het ieuwe dataceter va BNP Paribas Fortis is ook uitgerust met producte va het bedrijf dat va Frase oorsprog is. Dat geldt ook voor het Erasmus-ziekehuis i Brussel e het gebouw va de Europese Commissie. Ook bij het polaire oderzoeksstatio Koigi Elisabeth is Scheider actief betrokke. Smart grids Videosurveillace, toegagscotrole e elektriciteitsetwerke behore ook tot oze busiess. Als je ee groot gebouw bekijkt, is er altijd ee cotrolekamer. Daari staat ee scherm waarop de operator vaststelt hoe alles verloopt. Oze visie bestaat eri om alles te cetralisere e met elkaar te verbide. Als ee bepaald toestel meer eergie odig heeft, gaat de eergietoevoer aar adere toestelle omlaag. Als je ee toestel wil aazette, cotroleert het systeem altijd of er op dat ogeblik voldoede eergie voorhade is. Dat is het pricipe va de smart grids e ee oderdeel va efficiët eergiebeheer. Dat platform oeme we EcoStruxture. Ook voor machies e processe hebbe we zo platform. Ee elektrische motor verbruikt i de idustrie zo 40% va het totale eergieverbruik. Als je dat aar beede ka hale, beteket dat ee belagrijke besparig. Portfolio wordt uitgebreid Oze basisdisciplies zij elektriciteitsdistributie e automatiserig, gaat De Moor verder. Via overames zij we ook i adere disciplies actief. Eigelijk zij we actief op vijf markte: eergie e ifrastructuur, idustrie, dataceters, buildig e residetieel. Zo breide we oze portfolio uit op het gebied va eergiebeheer. Meettechieke e eergiecotrole wit ook almaar aa belag. Automatiserig i gebouwe is ook ee belagrijk aspect geworde. Zo ka alle verlichtig i ee gebouw op ee bepaald tijdstip gedoofd worde wat da weer ee positief effect heeft op het eergieverbruik. E te slotte hebbe we ee compleet gamma producte voor de residetiële markt. We biede als eige op de Belgische markt ee volledig aabod aa voor particuliere: dat gaat va elektriciteitsmeters over elektriciteitskaste tot istallatiemateriaal. We hebbe ook producte op het gebied va domotica e commuicatie (video / parlofoie). Wij verkope het materiaal, maar adere bedrijve doe de istallatie Lezersdiest SEPT P 5

6 102 - Lezersdiest

7 TOEPASSING Seller, slimmer e meer fuctioaliteit. WAGO Etheret cotroller 2.0 WAGO drie ieuwe Etheret cotrollers otwikkeld die izetbaar zij als volwaardig itelliget commuicatieplatform. De cotroller ka vaop afstad geprogrammeerd worde. Waar PLC s vroeger bija uitsluited werde igezet voor het verwerke va digitale e aaloge sigale, worde ze vadaag ook gebruikt voor meer complexe Etheret commuicatie zoals e SQL database coecties. Speciaal voor deze veeleisede toepassige heeft WAGO drie ieuwe Etheret cotrollers otwikkeld die izetbaar zij als volwaardig itelliget commuicatieplatform. Meer geheuge, ee grotere processorcapaciteit e ee geoptimaliseerde itere verwerkigsstructuur make va de WAGO-I/ O-SYSTEM 750 Etheret cotrollers performate IEC PLC s die zelfs tot multitaskig i staat zij. Vaop afstad programmere Op etwerkiveau zij 2 10/100MBit Etheret poorte voorzie met geïtegreerde switch e auto-crossover fuctie. Dat laat toe om de cotrollers eevoudig i ee lijtopologie te plaatse zoder de aaschaf va extra etwerk compoete. De cotrollers kue modulair worde uitgebreid volges de ode va de gebruiker met het zeer uitgebreide gamma aa I/O modules uit de WAGO-I/O-SYSTEM 750 serie. De igebruikame is uiterst eevoudig dakzij de cofiguratietool Etheret Settigs. Deze tool laat toe om het statio volledig over Etheret i diest te eme e maakt het gebruik va ee speciale commuicatiekabel overbodig. Ook zoder PC i de buurt ka het IP adres igesteld worde via de voorziee DIP-switches op de module. Stadaard hebbe de cotrollers ee eige webserver aa boord, waarop ekele webpagia s kue worde geplaatst om het proces te visualisere of aa te sture. Daaraast zij tal va Etheret protocolle odersteud, waaroder Etheret/IP, Modbus/TCP, SNMP, SNTP, DNS, http e FTP. De programmatie volges IEC gebeurt met CoDeSyS 2.3 e loopt over de seriële aasluitig of eevoudiger og via het Etheret etwerk. Dit laat toe de cotroller vaop afstad te programmere, zelfs over het iteret. Voor de implemetatie va commuicatie via , het verzede va data aar SQL servers e tal va adere fucties, zij er gratis bibliotheke ter beschikkig op de website. Geheugeuitbreidig Naast de stadaarduitvoerig ( ) laceert WAGO twee speciale versies waarva ee eerste is uitgerust met ee SD-kaartslot ( ) voor ee geheugeuitbreidig tot 8GB. Dit extra uitwisselbare geheuge ka worde gebruikt voor dataloggig, maar biedt teves ee backup e restore fuctioaliteit voor het PLC programma. De is ook verkrijgbaar i ee uitvoerig voor ee groter temperatuurbereik va -20 C tot +60 C, zodat hij ook i extreme situaties izetbaar is. Het derde lid va de familie ( ) biedt de mogelijkheid om ee redudate Etheretverbidig te realisere. Hier is de geïtegreerde switch vervage door twee afzoderlijke etwerkiterfaces die parallel kue worde aageslote. Idie er zich ee kabelbreuk voordoet op ee va beide iterfaces, ka de adere de commuicatie overeme. Is redudatie iet vereist da ka de cotroller met twee afzoderlijke etwerke commuicere. Zo ka de iformatie verzamele uit het techisch etwerk e deze doorspele aar het bureauetwerk Lezersdiest SEPT P 7

8 TOEPASSING Door peumatische ciliders te vervage door elektrische LEY-ciliders ka het iamestatio u zo worde aagestuurd dat de kledig iet meer i het iamestatio ka blijve hage. Bovedie is het iet meer odig om ee compressor of luchtaasluitig aa te schaffe. Garderobemachies mider storigsgevoelig door elektrische aadrijvig Eergie-efficiëter e duurzamer. Dit ware de belagrijkste redee waarom LEF Systems besloot om haar garderobesysteme voortaa uit te ruste met elektrische aadrijftechiek i plaats va peumatiek. Het resultaat is mider oderhoud op locatie, diagose op afstad, kortere istallatietijd e iet meer afhakelijk va goede perslucht. Léo Lave, Techical Maager bij LEF Systems i gesprek hierover met Roald Driese, product maager elektrische aadrijvige bij SMC Peumatics. LEF Systems bouwt jaarlijks zo 30 tot 40 garderobemachies e iame-automate voor hoofdzakelijk casio s, hotels e ziekehuize i de wereld. Va Chia tot de Vereigde State. Afhakelijk va de beschikbare ruimte ka de capaciteit va ee garderobemachie variëre va 300 tot 750 kledigzakke per machie. De kleiste uitvoerig past makkelijk i ee ruimte met ee vloeroppervlak va 24 m 2. Werkig Lave vertelt: Het grootste garderobesysteem dat we tot u toe hebbe geleverd was voor ee casio i Macau (Chia). Ee kledigcarrousel voor maar liefst kledigzakke. Alle persoeelslede va het casio hebbe ee eige kledigzak met RFID-chip voor dit garderobesysteem. Bij aavag va ee werkdag meldt ee persoeelslid zich i het systeem aa met zij persoeelspas. Vervolges haalt het systeem zij/haar kledigzak uit het systeem met zij/haar werkkledig. Na het omklede wordt de eige kledig opgeborge i de kledigzak e gedurede de werkdag bewaard i het garderobesysteem. Deze bestaat uit ee hagbaa met ee i- e uitgiftestatio i ee afgeslote ruimte, waar de persoolijke eigedomme/kledig veilig is opgeborge. Bij iame wordt de kledigzak op ee afglijstag gehage, waardoor deze i het systeem wordt igevoerd. Bij de ihagarm wordt de RFID-chip va de kledigzak gescad e vervolges wordt de kledigzak op de eerste vrije positie i het systeem igevoerd. Als de werkemer klaar is e zij werkkledig weer komt omwissele Elektroica vervagt peumatica i garderobemachies. P SEPT 2011

9 TOEPASSING Prijstechisch iteressat alteratief voor master-slave fuctioaliteit LEF Systems vervaardigt sids eige tijd ook idustriële priters voor het bedrukke va relatiegescheke. Om deze idustriële priters maximaal 300 mm elektrisch i hoogte te kue verstelle, zij de priters sids kort uitgevoerd met twee parallel geplaatste LEY-ciliders va SMC. Door de stabiele positioeerloop va de cotroller is de oderlige positieafwijkig va de LEY ciliders miimaal. Ee helligshoek schakelaar is toegepast om de gelijkloop te alle tijd te bewake. Idie éé va de twee ciliders om welke rede da ook iet beweegt, da wordt om veiligheidsredee de adere cilider ook gestopt. Het systeem wordt i deze veilige positie gehoude e maakt hierva ee meldig. Bovegeoemde oplossig is ee prijstechisch iteressat alteratief voor de bekede, meestal vrij kostbare master-slave fuctioaliteit. tege zij eige kledig, da meldt hij zich wederom aa i het systeem met zij persoeelspas. Vervolges haalt het systeem de juiste kledigzak uit het systeem. Lave: Deze modere kledigcarrousels, die reeds overal i de wereld worde toegepast, zij ee moder alteratief voor de alom bekede stale kledigkaste die og veel i Europa worde gebruikt. Peumatiek De i- e uitgiftestatios werde tot voor kort aagedreve met behulp va vier peumatische dubbelwerkede ciliders. Niet allee moest hiervoor dus ee complete persluchtvoorzieig worde aagelegd, maar er moest per garderobesysteem ook ee schroefcompressor iclusief geluiddempede kast worde opgesteld va zo Euro. E hoewel het systeem prima fuctioeerde, werd hiermee voor deze applicatie de ivesterig te hoog. Lave: Voor oze orgaisatie was dat de aaleidig om te kijke of er gee adere mogelijkhede ware om dit systeem aa te drijve. Gezocht is dus aar ee eergie-efficiëtere e duurzamere maier. Eergie-efficiecy Driese: Als SMC hebbe wij voor deze applicatie geadviseerd om de peumatische ciliders bij de i- e uitgiftestatios te vervage door elektrische aadrijvige. Ee i- e uitgiftestatio bestaat u uit twee elektrisch aagedreve lieaire geleidige, ee elektrische cilider e ee elektrische grijper. Met behulp va deze actuatore uit de LE-serie va SMC, worde de kledigzakke via de afglijstage igevoerd i het garderobesysteem. Beide uits commuicere met ee cetraal opgestelde PLC-besturig. Deze lieaire geleidige zij relatief eevoudig te parametrisere. Nadat bij deze uits op deze wijze de selheid, de positie e de kracht zij igesteld, ka ee LE-aadrijvig op elke vooraf igestelde positie stoppe. Om de kledigzakke vervolges te kue ophage op de eerste vrije positie i het garderobesysteem is op elke LEF-aadrijvig ee LEY elektrische cilider met houdrem gemoteerd. De aasturig va deze LEY elektrische cilider is idetiek aa de LEF-aadrijvig. Wordt de gevraagde positie bereikt da wordt dit teruggekoppeld aar de PLC. Aa het uiteide va de LEY elektrische cilider (lees: verticale as) is ee elektrische LEH-grijper gemoteerd, die eveees vauit de PLC wordt aagestuurd. Deze grijper ka zowel op positie als kracht worde geregeld. Bij spaigsuitval wordt de grijper gefixeerd e wordt de kledigzak vastgehoude. Meer detectiemogelijkhede Lave vertelt: Mometeel wordt het systeem verder geoptimaliseerd. Met het peumatische systeem was het voorhee iet mogelijk om twee kledigzakke tegelijkertijd op te pakke, omdat het volledige systeem da blokkeerde. De elektrische grijper ka aa de had va het krachtprofiel e het ecodersigaal bevestige of er ee of twee zakke aawezig zij. Ee evetuele storig i het systeem is hiermee volledig softwarematig op te losse, zoder tussekomst va mese. Doet zich overhoopt toch ee storig voor da ka het garderobesysteem de beide, i behadelig zijde, zakke zelf op de afglijstag i het reject-statio hage. Medewerkers va het casio kue de uitgeworpe zakke da weer opieuw i het systeem ivoere. Tot slot Driese: Behalve dat de garderobemachies met elektrische aadrijvig veel eergie-efficiëter e duurzamer zij, hebbe ze ook aazielijk mider oderhoud odig. Het storigsgeheuge ka op afstad worde uitgeleze e gediagosticeerd. Verder is de istallatietijd aazielijk korter doordat het op locatie iregele va de peumatische ciliders is kome te vervalle. De elektrische geleidige e elektrische ciliders kue immers reeds i de fabriek worde igesteld. Eveals de garderobemachies va LEF Systems werke ook de iameautomate, voor de losse werkkledig die aar de wasserette moet, al geruime tijd met het RFID-systeem. Voor het opee e sluite va het iame-statio werd tot voor kort gewerkt met peumatische ciliders. Door deze peumatische ciliders te vervage door elektrische LEY-ciliders ka het iamestatio u voortaa zo worde aagestuurd dat de kledig iet meer i het iamestatio ka blijve hage. Bovedie is het iet meer odig om ee compressor of luchtaasluitig aa te schaffe cq. aa te legge. Volstaa ka dus worde met ee stopcotact om deze automaat i gebruik te eme Lezersdiest SEPT P 9

10 105 - Lezersdiest

11 ADVERTORIAL De producte va ifm electroic worde igezet i de wereld va de automobiel-, kuststof-, voedigs-, chemische, cosmetische e verwerkede idustrie. Wij zij eveees actief i mobiele toepassige, robotica, assemblage e trasportsysteme. ifm electroic, de betrouwbare parter voor uw automatiserigsprojecte Met 40 jaar ervarig i sesore, besturigstechieke, idustriële etwerke e idetificatiesysteme bewijst ifm electroic al jare iovatief e praktijkgericht te werke i de automatiserigsbrache. Oze hoofddoele zij: iovatieve producte, beveilige e uitbreidig va oze kwaliteitsorm, betrouwbare leverigstermije e persoolijke begeleidig bij al uw automatiserigsprojecte. 3D visie betaalbaar voor de idustriële markt efector pmd 3d is de eerste idustriële 3D sesor dat i ee oogopslag objecte e scèes ruimtelijk detecteert. I gebruikelijke systeme moet het object of de sesor i bewegig zij om de verschillede meetpute va ee object te verkrijge. Het pricipe va lichtlooptijdmetig laat ee ovoorstelbaar verscheideheid aa toepassigsoplossige toe. Iovatie: zowel de metig als de lichtlooptijdmetig zij geïtegreerd i éé sesorchip. Deze sesorchip beschikt over 64 x 48 pixels. Elke pixel va deze chipmatrix evalueert de afstad tot het object. Zo krijgt me omiddellijk 3072 afstadswaarde. Het spiegelbeeld va het object op de matrix e de bijhorede afstadswaarde vorme same ee 3D beeld. Deze meetpute va het 3D beeld vorme de basis voor de 3 voorigestelde toepassigsmogelijkhede, volume,-afstad- e iveaubepalig biede ee oplossig voor oeidig veel toepassige. Volumebepalig Volume: ogeacht de afstad tusse de sesor e het object bepaalt de efector pmd 3d het volume va ieder object. Toepassigsgebiede: juiste vulligscotrole va kiste, kartos of adere verpakkige, palletiserigscotrole, vul- e overvulbeveiligig voor groete, fruit, grae of volumecotrole va producte tijdes de productie. Afstadsbepalig Afstad : met de efector pmd 3d is de metig va afstade va oregelmatige oppervlakte gee uitdagig meer precieze afstadswaarde vervage ee massa fotocelle. efector pmd 3d: Visuele bepalig va afstad, iveau of volume. efector pmd 3d is eveees ee slim alteratief voor ultrasoosesore, optische afstadssesors e laserscaers. Toepassigsgebiede : hoogtemetig va palletiserig, vulligsstad i rekke of opslagbakke. Bovedie ka de efector pmd 3d igezet worde als dyamische assitet bij avigatie voor zelfgeleidede voertuige (AGV) of als ati-bots beschermig voor mobiele toestelle zoals rolbrugge, krae, of telescopische elemete, of hij ka geïtegreerd worde i toepassige voor automatische deure. Niveaubepalig Niveau : i de observatiezoe, bepaalt de sesor het iveau door middel va ee vooraf igestelde achtergrod. De vorm va de bulkgoedere heeft gee ivloed. De effecte va ophopig of trechtervormig zij uitgemiddeld i de gerealiseerde metig. Toepassigsgebiede : iveaumetig va bulkgoedere zoals korrels of grae i ee silo. Correcte vulcotrole va verpakkige i de voedigsidustrie. Cotact: ifm electroic.v. Zuiderlaa Zellik - 02/ Eigeschappe Uiek: efector pmd 3d de eerste idustriële 3D sesor dat objecte ka detectere i éé oogopslag. Iovatief: de sesor werkt volges het lichtlooptijd pricipe, gebaseerd op de PMD techologie. Robuust: alumiium behuizig IP67, III Precies: de matrix levert 64 x 48 pixels hetgee resulteert i afstadswaarde voor ieder 3D beeld. Polyvalet: visuele evaluatie va afstad, iveau of volume. Autooom: belichtig, lichtlooptijdmetig e evaluatie zij geïtegreerd i éé compacte behuizig. Gemakkelijk: schakel- e aaloge uitgage. Gebruiksvriedelijk: ituïtive gebruikersiterface. Uiverseel: voor trasportbade, verpakkigsidustrie e iveautoepassige, voedigssector, machiefabrikate of geautomatiseerde systeme. Ecoomisch: iettegestaade zij hoog performatieiveau e zij groot activiteitsdomei, preseteert efector pmd 3d ee verbazed prijs/kwaliteitsverhoudig. Zij prijs is slechts ee fractie va ee gewoo 3D systeem Lezersdiest SEPT P 11

12 Veldbusoafhakelijk i Ex-Toepassige! Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 ka aast de stadaardomgevig ook igezet worde i explosiegevaarlijke zoes i de idustrie e de mijbouw. Bij idustriële toepassige ka het WAGO-I/O-SYSTEM 750 i zoe 2/22 worde igezet e biedt het ee veilige, eevoudige e goedkope verbidig met sesore e actuatore uit zoe 0/20 e 1/21. De hiervoor otwikkelde busmodules creëre ee itrisiek veilig segmet, welk geïtegreerd i ee stadaard velbusstatio verschillede voordele biedt aa de gebruiker: veldbusoafhakelijkheid, flexibiliteit, modulariteit, IEC programmeerbaarheid, betrouwbaarheid, kostebesparig, ez. Volgede Ex i modules zij beschikbaar: digitale NAMUR igage, digitale uitgage, aaloge igage 4-20 ma, aaloge HART igage 4-20 ma, aaloge RTD igage, aaloge TC igage, aaloge 0-20 ma uitgage e de 1,0 A Ex i voedigsmodule Lezersdiest

13 TOEPASSING I dit artikel bespreekt Wim va de Haar, Marketig Maager Europese Procesidustrie bij ASCO Numatics, de modere techologieë die toegepast worde op het otwerp e de otwikkelig va mageetvetiele om te atwoorde op vrage va gebruikers over eergiebeperkig. Mageetvetiele met laag vermoge Mageetvetiele worde al meer da 100 jaar toegepast bij flowregelige i vele idustrieë. Producete hebbe ieuwe producte otwikkeld e bestaade apparatuur verbeterd om i de groeiede behoefte va opkomede markte te voorzie. Echter, met ee stijgig va istallatie- e gebruikskoste, veraderde de focus bij vele gebruikers aar lager eergieverbruik. Compoete die weiig eergie gebruike zij goedkoper e veiliger. Teves breidt het aatal toepassige, vooral voor laag vermoge vetiele, zich uit. Als deze worde gecombieerd met de recete otwikkelige op het gebied va draadloze overdracht e zoe-eergie te behoeve va automatiserig of regelig eme de mogelijkhede voor verre of moeilijk bereikbare locaties ook toe. De uitdagig voor de fabrikat va mageetvetiele ligt eerzijds i het verlage va het eergiegebruik va de bestaade producte e aderzijds i de otwikkelig va ieuwe techologie waardoor hoge prestatie e betrouwbare werkig haalbaar zij bij laag stroomgebruik. Voordele va vetiele met laag vermoge Het gebruik va vetiele met laag vermoge biedt vele voordele. Laag eergieverbruik bijvoorbeeld, beteket dat meer istrumete direct aa regeluits zoals DCS e e PLC s kue worde aageslote. Voedigssysteme kue i capaciteit e aatal worde vermiderd, wat besparige i koste e ruimte oplevert. Als het ee kritisch systeem is, waarbij uitval met behulp va ee UPS voorkome moet worde, kue uits met kleiere capaciteit gespecificeerd worde. Ee lagere werkstroom beteket ook mider spaigsval over de leidig waardoor lagere of duere kabels kue worde gebruikt. Mider spaigsval beteket ook dat de kas op uitval door te lage spaig wordt verkleid wat de veiligheid weer te goede komt. Ofschoo de besparige misschie iet gigatisch zij is het toch aatrekkelijk ee lagere eergierekeig te hebbe. Naast deze evetueel voor de had liggede besparige zij er og adere voordele te oeme. Lager eergieverbruik beteket ook gerigere warmtedissipatie doordat het verlies i het magetische systeem wordt gereduceerd. Warmte ka kritisch zij bij samebouw i afgeslote istallatiekaste. Covetioele mageetvetiele geerere al sel ee opwarmig die de temperatuur i de kast bove de toegestae waarde va de adere elektroische compoete ka brege. Verlagig va temperatuur oodzaakt het gebruik va vetilatore, aircoditioig of adere koelapparate wat ee duidelijke kosteverhogig met zich meebregt. Ook blijkt dat de opwarmig va de mageetspoel ee verkortig va de levesduur tot gevolg heeft. Er zij verschillede klasse va spoeldraad/isolatie voor de totale spoeltemperatuur gedefiieerd, mede gerelateerd aa de warmte die tijdes het gebruik wordt gegeereerd. Om ee idicatie te hebbe va het effect dat temperatuur op de levesduur heeft gebruike egieers vaak de tie grade Celsius vuistregel. Deze stelt dat de thermische levesduur va ee spoel ogeveer verdubbeld voor elke tie grade Celsius verlagig i totale werktemperatuur. Deze temperatuur komt, aast eige opwarmig, va de omgevig e evetueel de doorstromig (wrijvig). Het getuigt immers va goed praktisch izicht om elke oodige opwarmig, zowel vauit gebruik als ecoomisch perspectief, zo laag mogelijk te houde. Laag vermoge techologie voor explosiegevaarlijke omgevige Met direct werkede vetiele werkt de magetische kracht direct op het opeigs/sluitigsmechaisme va het vetiel. Deze vetiele hebbe gee miimale werkdruk e werke dus vaaf 0 bar waardoor de druk- e flowbereike va deze groep vetiele eigszis wordt beperkt. Door het magetische circuit met behulp va modere materiale e CAD techieke te otwerpe ka het eergieverbruik drastisch worde verlaagd zoder de prestatie aa te taste. Figuur Serie Direct werkede stuurvetiele met laag vermoge. Ee goed voorbeeld va ee product dat gemodificeerd is om aa de eise va laag eergieverbruik te voldoe is de 327 serie direct werkede stuurvetiele (figuur 1). ASCO egieers zij i staat geweest het eergieverbruik va dit product te verlage door de meest efficiëte spoel te selectere e uit te ruste met ee verbeterd magetisch circuit waarbij tegelijk de prestatie geoptimaliseerd is. Deze iovaties leverde ee eergieverlagig va 11,2 WDC voor het stadaardproduct aar slechts 1,8 WDC voor de laag vermoge versie. Met ee debiet (Kv) va 0,45 is dit het eige stuurvetiel i zij soort e met deze doorlaatcapaciteit zoder SEPT P 13

14 TOEPASSING gebruikmakig va boosterelektroica. Boosterelektroica verhoogt het uitvalrisico e itroduceert ee respostijdvertragig. Idirect werkede schuifvetiele Ee idirect werked vetiel gebruikt de ilaatdruk va het medium om het klepmechaisme te activere. Omdat deze afsluiters idirect de doorstroom regele hebbe ze ee laag eergieverbruik. Ze hebbe echter ook ee miimaal drukverschil odig om geactiveerd te worde. De ASCO Numatics (WS)LPKF laag vermoge mageetkoppe (figuur 2) welke gebruikt worde op de serie schuifvetiele, hebbe ee eergiegebruik va 0,5 W bij 24 VDC, het laagste verbruik va eig Ex d goedgekeurd mageetvetiel i de gehele procesidustrie. Deze serie vetiele hebbe ee debiet va 860 l/mi voor de 551 tot l/mi voor de 553. Vawege de certificerig coform ATEX, IECEx e FM zij deze vetiele geschikt voor toepassige waarbij hoge veiligheid e grote bestedigheid tege agressieve media vereist is. Vaa-tuit techologie De vaa-tuit techologie biedt ee ultra laag vermoge stuurvetiel dat is otworpe om direct op peumatische afsluiters gemoteerd te worde welke gebruikt worde i explosiegevaarlijke omgevige of i idustrieë met gevaarlijke stoffe. De vaatechologie regelt de luchtvoedig aar het hoofdvetiel. (Zie figuur 3) Lucht wordt op de ilaatzijde va het stuurvetiel (P1) gezet waara deze via ee verauwig wordt gereduceerd aar P2 e verder lags de tuit wegstroomt. Naarmate de vaa dichter bij de tuit komt eemt druk P2 toe. Veraderig va de eergiehoeveelheid aar de vaa laat deze bewege waardoor de afstad tot de tuit varieert. Daarmee everedig veradert ook de druk i de aasturig aar de afsluiter zodat deze geoped of geslote wordt. Bewegig va de vaa kost zeer weiig eergie zodat het ee ultra laag vermoge stuurvetiel is. Dit beteket echter ee costat persluchtverbruik (eergieverbruik). Figuur 2 Ex d laag vermoge mageetkop. Figuur 4 Ultra laag vermoge stuurvetiel voor de 551 serie schuifvetiele. Het ASCO Numatics ultra laag vermoge stuurvetiel voor de 551 serie (figuur 4) heeft ee eergiegebruik va slechts 30 mw. Het gebruik va de vaatechologie heeft als bijkomede voordele dat het vetiel gebruikt mag worde i Zoe 1 gebiede (ATEX richtlij) e het heeft ee lage gebruiksduur. De serie 551, met het zich beweze vaa-tuit mechaisme, haalt moeiteloos 25 miljoe schakelige (stuurvetiel). Piëzo Techologie De piëzo-elektrische eigeschap ka gebruikt worde om ee aasturig te verzorge met extreem laag eergiegebruik. Het piëzo-effect is aawezig i bepaalde kristalle. Als deze door ee extere kracht vervormd worde geve ze ee elektrische spaig (ladig) af. Het omgekeerde va deze relatie is ook waar, waeer op deze kristalle ee elektrische spaig wordt gezet da vervormd het kristal. Het wordt lager of korter afhakelijk va de polariteit e de mate va vervormig is afhakelijk va de grootte va het elektrisch sigaal. (Zie figuur 5) Figuur 3 Vaa-tuit Techologie. Dit uttige effect wordt met behulp va meerlaags piëzo-elektrische elemete toegepast bij piëzo-elektrische vetiele. De elemete bestaa miimaal uit twee lage. Als ee spaig wordt aagebracht da krimpt de ee laag e zet de adere uit waardoor ee buigig otstaat, vergelijkbaar met de werkig va thermisch bimetaal. Dit buigeffect wordt gebruikt om ee vetiel te opee of te sluite. ASCO Numatics past dit pricipe toe i het Piezotroic P SEPT 2011

15 TOEPASSING vetiel met proportioele regelig. Deze hoogstaade techologie wordt vooral gebruikt waeer het om extreem laag eergieverbruik gaat. Het verbruik va vetiele met dit pricipe is slechts 3 mw bij ee stuurspaig va 20 tot 40 V waardoor ze prima geschikt zij voor batterij-gevoede apparatuur of i explosiegevaarlijke omgevige. Natuurlijk kue ze da ook op zoe-eergie gebruikt worde. Ee levesduur va meer da éé miljard schakelige maakt de Piezotroic ook geschikt voor itegratie i meetsysteme zoals medische e gasaalyse apparatuur. E vawege het lage gewicht va het piëzo-gestuurde vetiel kue dit ook draagbare apparate zij. Goede filtratie is odig. (Zie figuur 6) Figuur 5 Het piëzo-elektrische elemet heeft miimaal twee lage. Oder spaig zal éé laag sametrekke terwijl de ader uitzet wat i ee buigeffect resulteert. Samevattig Het elimiere va oodig eergieverbruik bespaart geld. Eerzijds door verkleiig va de koperverbidige e de bijbehorede bekabeligsys- teme e aderzijds door optimalisatie va capaciteit, gewicht e afmetig va compoete zoals voedige e oodstroomvoorzieig. Laag eergiegebruik beteket vermiderig va de gegeereerde warmte waardoor mider vetilatore of geforceerde koelig odig is wat weer leidt tot eevoudiger istallatie e kosteverlagig. Door het gebruik va compoete bij lagere temperatuur wordt doorgaas de gebruiksduur verlegd waardoor zowel de kas op storige als de oderhoudskoste vermidert. Uiteraard zij bij gerig verbruik de koste voor eergie lager, maar ook de CO2 emissie is mider. Compoete met laag verbruik biede ieuwe kase voor regelig i moeilijk toegakelijk of afgelege locaties waar alléé zoe-eergie beschikbaar is. Met de groeiede vraag aar draadloze techologie stijgt ook de vraag aar vetiele met laag vermoge aagezie elektrische voedig i deze omgevig schaars of opraktisch is Lezersdiest Figuur 6 De grafiek vergelijkt het eergiegebruik va de verschillede techologieë die i dit artikel beschreve zij SEPT P 15

16 Succesrecept: Ee oplossig die kwaliteit e iovatie combieert. Succesfactor: Ee parter, die kwaliteit e iovatie aabiedt. De oplossig voor doorzetters i egieerig. Om voorop te blijve i ee competitieve markt moet je oog hebbe voor de treds va de toekomst. E ee parter met gevoel voor kwaliteit e iovatie. Same met Rexroth kut u commercieel iteressate oplossige voor de toekomst otwikkele. Als wereldwijde marktleider i aadrijf e besturigstechologie stuwe we de otwikkelig va ieuwe techologieë seller e beter. Bosch Rexroth. The Drive & Cotrol Compay Bosch Rexroth AG Lezersdiest Lezersdiest

17 TOEPASSING Het make va staal vergt erg veel eergie, zodat zelfs ee lichte redemetsverbeterig ee aazielijke eergiebesparig e dus ee forse vermiderig va de bedrijfskoste ka oplevere. Belgische staalproducet ESB bespaart jaarlijks euro op koelig Egieerig Steel Belgium (ESB) bespaart E per jaar op de drie koelpompe va éé va haar staaloves sids drie hoogefficiëte WEG W kw IE2 motore zij geïstalleerd, aagestuurd door WEG CFW-09 iverters met variabele toeretalregelig. De WEG-apparatuur is door distributeur LECLERCQ ENERGY geleverd aa PROCESSAUTOMATION, die het hele eergiebesparigspakket heeft geleverd e i werkig gesteld, waaroder het bedieigspaeel met de aasturige, softstarters, PLC e de procesbewakig via Profibus-DP. ESB uit het Belgische Seraig produceert staal e aaverwate producte voor de trasportsector, eergieopwekkig e luchtvaartidustrie i België. Het productgamma bestaat uit koolstofstaal e licht gelegeerd staal i de vorm va doorloped gegote blokke e va oderaf gegote blokke voor de fabrikate va vrijvorm- e matrijssmeedwerk, aadloos gewalste rige, treiwiele, aadloze buize, geëxtrudeerde oderdele e staafwalserije. Het make va staal vergt erg veel eergie, zodat zelfs ee lichte redemetsverbeterig ee aazielijke eergiebesparig e dus ee forse vermiderig va de bedrijfskoste ka oplevere. ESB was zich hierva bewust e moest het eergieverbruik ook vermidere om haar ecologische voetafdruk te verkleie. Eé va de belagrijkste aadachtspute i het eergiebesparigsprogramma ware de elektrische UHP (85 MVA) vlamboogoves. Die hebbe ee geslote koelsysteem met drie zware pompe, aagedreve door 132kW motore. Maximale eergiebesparig ESB besefte heel goed dat de totale bedrijfskoste va ee pomp voor 90% uit eergieverbruik bestaa e besloot daarom de bestaade stadaardmotore te vervage door drie ieuwe, hoogefficiëtie WEG W22-motore. Deze motore verbruike mider da de recete IEC orm voor eergie-efficiëtie voorschrijft, waardoor de verlieze 10% tot 40% mider zij da bij gebruikelijke motore. Op dit put gaf ESB aa PROCESSAUTOMATION ee specialist op het gebied va eergiebesparede systeme opdracht om het ovekoelproces helemaal door te lichte, met als doel de maximale eergiebesparig uit het systeem te hale. PROCESSAUTOMATION bego met ee oderzoek aar de bedrijfsure va het pompsysteem. Er ware drie periode: ormale werkdage voor twee pompe (de derde staat stadby): 94 uur per week; weekedwerk, dat 6 maal per jaar voorkwam als vorstbeschermig; werke i de kerstvakatie: i totaal 16 dage, ook vawege de vorst. Flexibele aasturig Op basis va deze bedrijfsure berekede PROCESSAUTOMATION De bestaade stadaardmotore werde door drie ieuwe, hoogefficiëtie WEG W22-motore vervage. de jaarlijkse bedrijfskoste va de koelpompe op E , gebaseerd op ee stroomprijs va E0,09/KWh. Hieruit cocludeerde PROCESSAUTOMATION weer dat aazielijk meer eergie bespaard ko worde door de pompmotore met variabele toeretalregelige aa te sture, i combiatie met ee procesautomatiserig op PLC-basis. De gekoze CFW kW iverters werde voor de aasturig aa de W22-motore gekoppeld, wat de optimale bedrijfskarakteristieke voor ee hoog redemet opleverde. Op ee ormale werkdag tusse e u hoeft u maar éé pomp te draaie op 70% va het maximumtoeretal, dakzij de variabele toeretalregelig (VSD) va de WEG CFW-09-aasturig. Va 8.00 tot u zij twee pompe i bedrijf op 89,2% va het maximumtoeretal, eveees dakzij de VSD-aasturig. Tijdes de weekeds e de kerstvakatie, waari het ka vrieze, zij og steeds twee pompe odig, draaied op 89,2% va het maximumtoeretal. Maar dakzij de flexibele aasturig door de WEG-VSD hoeve de pompe slechts om het half uur 5 miute te draaie, wat ee aazielijke eergiebesparig beteket. Die besparig plus de grote besparige op de ormale werkdage houde i dat de jaarlijkse eergiekoste va de koelpompe u is teruggebracht tot E72.000, uitgaade va ee stroomprijs va E0,09/ KWh. Deze jaarlijkse besparig va E of 38,5% - draagt aazielijk bij aa ESB s wist, maar helpt ook de ivesterig i het eergiebesparigssysteem zelf sel terug te verdiee Lezersdiest SEPT P 17

18 TOEPASSING Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie geeft de ieuwe reeks bestratigsmachies va Dyapac ee duwtje i de rug. Op de baa Elk jaar opieuw worde over de hele wereld duizede kilometers strate e wege aagelegd. Maar er is éé machie die haar werk moet voltooie voordat de wages zich op deze verkeersaders kue wage. Dat is de bestratigsmachie die het asfalt, als ee zwarte deke, over de grodlaag legt. De machie ka tot to materiaal per uur verwerke. Ee reusachtige taak, voor mes é machie. Daarom hechtte Dyapac bij het otwerp va zij ieuwe geeratie bestratigsmachies eve veel belag aa prestatie als aa gebruiksvriedelijkheid. Dyapac GmbH, ee wereldspeler i bouwmachies, zet de orm met ee itelligete lik tusse elektroica e hydraulica. We paste ee modulair bouwpricipe toe dat we ook voor adere modelle gaa gebruike, othult Thorste Bode, Geeral Maager va Dyapc. De eerste zes versies zij klaar om i de hadel te brege twee modelle met elektromechaische bedieig e vier met PLC. Bij de keuze va de geïstalleerde oderdele bewadelde Dyapac e zij leveraciers ieuwe wege. Nieuw cocept voor de hydraulica Oze parters die de drie cetrale systeme moeste levere itere verbradigsmotor, hydraulica e aastamper werde i ee vroeg stadium gekoze. Daarop volgde al sel ee auwe samewerkig, legt Carste Berhardt uit, Maager Desig e Otwikkelig. De keuze voor Rexroth als parter was iet i het mist gebaseerd op bija twitig jaar succesvol samewerke. Thomas Müller va het Sectormaagemet voor wegebouwmachies werd aagesteld als projectdirecteur voor Rexroth. Hij was veratwoordelijk voor de coördiatie va alle divisies, producte e productieafdelige. Dit stelde os i staat oze expertise die we deceialag i vele idustrieë hebbe opgebouwd, te dele, legt hij uit. Zo ko ik, idie odig, deskudige va os bedrijf bij het project betrekke. Zij vode altijd de beste oplossig voor elk probleem sel e zoder extra commuicatieispaige voor de klat. Het eidresultaat is ee hydraulisch cocept dat iet allee overtuigt omwille va zij sterke prestaties maar ook omwille va zij oderhoudsgemak. Waar mogelijk zij de hydraulische oderdele i de machie samegebracht voor ee goede bereikbaarheid. Betere cotrole Ook de elektroica ket haar gelijke iet. Dyapac otwikkelde ee modulair bedieigscocept voor de ieuwe bestratigsmachies. I de kleiere uits bediet het de elektrohydraulische voortstuwig, terwijl de bedieigskoppe i de vier grotere versies de hele machie abootse. Ee groot deel va het otwikkeligswerk, dat verscheidee majare i beslag am, legde zich toe op het aapasse va de bedieigsfucties om aa specifieke behoefte te voldoe. Volges Eberhard Lürdi, projectmaager veratwoordelijk voor het werk, loode deze ispaige om éé bijzodere rede: We vermede afzoderlijke elektroische uits die i elke kast door verschillede iterfaces e tools worde aagestuurd. Rexroth otwikkelde ee cetraal elektroicasysteem waari systeme va derde partije zoals regelaars voor de verwarmig e de fucties va de aastamper zij igebouwd. Er is slechts éé extra procescomputer odig voor de iveauregelig e deze wisselt ook iformatie uit met de cetrale elektroica-uit die Rexroth vervaardigde. Overtuigede ieuwe elemete Het cetrale elektroicacocept stelde de otwikkelaars i staat ee aatal fucties te verwezelijke die het dagelijkse werk De bestratigsmachie legt het asfalt, als ee zwarte deke, over de grodlaag. De machie ka tot to materiaal per uur verwerke. P SEPT 2011

19 TOEPASSING Voordat ze i de hadel kwam, bewees de ieuwe bestratigsmachie va Dyapac haar waarde al i tal va praktische tests. va de wegewerkers vergemakkelijke. De bestuurder ka de Variospeed -modus selectere waari de selheid va de dieselmotor zich automatisch aapast aa het gevraagde vermoge. Hetzelfde bedieigspricipe wordt gebruikt voor de hydraulisch aagedreve vetilator die zichzelf istelt op het juiste werkput. Dit maakt de bestratigsmachie iet allee zuiiger, maar ook mider lawaaierig, zowel voor de wegewerkers als voor de buurtbewoers. De Safe Impact -fuctie maakt het ook makkelijker om tijdes het werke het bestratigsmateriaal aa te vulle: Waeer ee truck die de trechter vult tijdes het koppele tege de bestratigsmachie botst, veroorzaakt die impact oeffehede i het wegoppervlak, legt Carste Berhard uit. Wij biede ee optioele, hydraulisch bevochtigde roller die deze schok absorbeert e voor ee vlak e effe wegdek zorgt. Ook i de cabie is gebruiksvriedelijkheid troef. I zij PLC-bediede machies paste Dyapac ee ituïtief bedieigsmeu voor de bestuurder toe, op basis va het BODAS DI3-kleurescherm. I het otwerp va de bedieig werd al rekeig gehoude met de bestratigsmachies op wiele die Dyapac de komede maade zal itroducere. De bedieigsfucties va de voertuige zulle idetiek zij, terwijl de besturigsfucties heel verschilled zij. Zo zij de machies voor het eerst uitgerust met ee vertrager e het ieuwe, hoogtechologische HLB-remsysteem va Rexroth. Dit resul- teert i makkelijk te dosere remme met ee miimale slijtage. Het systeem bevat ook ee doeltreffede beschermig tege overmatige selheid va de thermische motor. Mider oderdele, meer service Het gemeeschappelijke oderdelebeleid dat Dyapac astreeft, werd ook ageleefd i de ieuwe bestratigsmachies. We kode het aatal compoete met dertig procet vermidere, vat Purchasig ad Logistics Maager Thomas Matte de situatie same. Dat vereevoudigt de logistiek e de motage e verhoogt tegelijkertijd over de hele wereld de beschikbaarheid va oderdele voor oderhoud. Het maagemet is erg tevrede met dit ieuwe type samewerkig e dat geldt ook voor de klate. Alle aaemers va wegewerke die machies uit de preproductiereeks testte, ware uaiem ethousiast. Verrassed geoeg kwam er ook lof uit overwachte hoek, vertelt Product Maager Voler Behres: We krege zelfs complimetjes va de cocurretie. Bro: Bosch Rexroth AG, drive&cotrol 2/2011 Foto s: Dyapac GmbH (01 e 02), Bosch Rexroth AG (03 e 04) Lezersdiest Waar mogelijk worde de hydraulische oderdele aa de zijkat va de machie geplaatst om het oderhoud te vergemakkelijke. Het cetrale elektroicasysteem va Rexroth laat maatregele toe die het eergieverbruik e het lawaai aazielijk vermidere SEPT P 19

20 Probleme met het programmere va uw elektrische actuator? SMC itroduceert ee ieuwe "easy" te bediee e te istallere LE-Serie elektrische actuatore voor optimale cotrole va positie, selheid é kracht. Programmere wordt parametrisere e is "kiderlijk" eevoudig geworde! Cotact: tel. +32 (0) / Lezersdiest Clippard Europe S.A. Parc Scietifique Eistei Rue du Bosquet, Louvai-la-Neuve Belgium Tel Lezersdiest Lezersdiest

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie