MONITOR WERK Meting maart Maart 2014 Francette Broekman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman"

Transcriptie

1 MONITOR WERK Meting maart Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

2 Inleiding GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

3 Inleiding Achtergrond en doelstelling De Achmea Volgens Nederland Monitor is een terugkerend onderzoek en heeft als doel de mening van Nederland over verschillende maatschappelijke onderwerpen uit te diepen. Dit rapport over de Achmea Volgens Nederland Monitor van maart 2014 geeft een beeld van de maatschappelijke opvattingen over werk in Nederland. Resultaten in PowerPoint rapport en uitsplitsingen naar doelgroepen beschikbaar Dit rapport bevat de resultaten van de metingen van maart Naast dit PowerPoint rapport, is een zeer uitgebreid tabellenboek beschikbaar met tal van uitsplitsingen naar doelgroepen, zoals geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, provincies, et cetera. GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

4 Management summary GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

5 Belangrijkste bevindingen (1) Oudere werknemers zijn waardevol Volgens Nederland zijn oudere werknemers waardevol. Zij zouden moeten worden ingezet als mentoren van jongere werknemers (86%) en zouden volgens 8 op de 10 Nederlanders worden gemist vanwege kennis en ervaring als zij plaats zouden maken voor jongeren. Er is slechts een kwart die vindt dat ouderen wel plaats moeten maken voor jongere werknemers. Maar volgens het grootste deel is dit geen oplossing voor de jeugdwerkloosheid. Wel moeten ouderen hun (vak)kennis up-to-date houden (86%). Een ruime meerderheid (61%) is van mening dat jongeren hierin een rol zouden kunnen spelen. Als het gaat om 60- plussers is Nederland wel van mening (81%) dat zij gedeeltelijk kunnen stoppen met werken om de jongere generatie meer kans te geven. Tegelijkertijd vindt 88% dat de overheid het aantrekkelijker moet maken voor werkgevers om 45-plussers aan te nemen. Jeugdwerkloosheid: tekort aan banen en slechte aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Volgens een ruime meerderheid (67%) is de jeugdwerkloosheid te wijden aan het tekort aan banen en een slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (55%). Het is nu zelfs zo dat de helft van Nederland vindt dat jongeren zich verplicht moeten omscholen als zij langer dan een jaar zonder werk zitten. De overheid zou er volgens de ruime meerderheid voor moeten zorgen dat het onderwijs een betere aansluiting heeft op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten zelf actiever moeten zijn Ruim een derde van Nederland vindt dat jongeren niet gemotiveerd genoeg zijn om een baan te vinden. Een ruime meerderheid van Nederland denkt zelfs dat criminaliteit het gevolg is van toenemende jeugdwerkloosheid. Driekwart van de bevolking is ook van mening dat jongeren zelf actiever moeten zijn om interessant te zijn op de arbeidsmarkt. Zij zouden een baan onder hun niveau ook moeten accepteren (82%). Een meerderheid vindt zelfs dat dit wettelijk verplicht zou moeten zijn (54%). GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

6 Belangrijkste bevindingen (2) Werknemer door werkgever onder druk vanwege crisis Volgens Nederland staat de werknemer onder druk vanwege de crisis. Ruim twee derde van Nederland wordt wel gelukkig van zijn werk. Toch moeten 8 op de 10 Nederlanders er niet aan denken om door te moeten werken na hun 70 ste. Er is die zegt liever een ander beroep uit te oefenen. Toch zegt de helft van Nederland dat de crisis hen belemmerd om te wisselen van baan. Een ruime meerderheid (69%) zou alleen van baan veranderen als ze een vast contract zouden krijgen. Slechts 19% zou ZZP er willen worden, maar een ruime meerderheid vindt dat dit teveel onzekerheid biedt (63%). Salarissen moeten stijgen De helft van de Nederlanders vindt dat de lonen weer omhoog kunnen omdat het beter gaat met de economie. Toch zegt 55% dat leeftijd geen reden hoeft te zijn voor een loonsverhoging. Een salarisstijging of daling moet gekoppeld zijn aan de geleverde prestaties, vindt 68%. Ook is een ruime meerderheid het ermee eens dat de lonen omhoog moeten om de economie te stimuleren. Weinig angst voor verlies van baan, ook weinig behoefte aan ander beroep Er heerst voor slechts een kwart van Nederland angst zijn baan te verliezen. Toch hebben Nederlanders er niet veel voor over om hun baan te behouden. Een kwart is bereid atv-dagen in te leveren, maar bijna de helft van Nederland zegt geen van deze maatregelen te willen treffen. Als we kijken binnen de provincies zien we niet veel verdeeldheid wat betreft maatregelen om het werk te behouden. We zien minimale verschillen in de top 3 meest genoemde arbeidsvoorwaarden. Economische crisis hoofdoorzaak werkloosheid De economische crisis wordt (net als in de meting van vorig jaar) nog steeds als hoofdoorzaak van de stijgende werkloosheid gezien. De open grenzen in Europa en het tekort aan banen worden daarna genoemd. De minst genoemde oorzaak is de duurder wordende kinderopvang. GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

7 Verschillen tussen provincies Weinig verschil in meningen tussen provincies Over het algemeen zijn er erg weinig verschillen tussen provincies wat betreft hun mening over werk(loosheid) in Nederland. We zien enkele verschillen als het gaat om 45-plussers en de kennis van oudere werknemers. Limburgers zijn het er het minst mee eens dat je na de 45 ste een ander beroep kunt uitoefenen of om daarin te investeren. Mensen uit Noord-Holland zijn negatiever over het up-to-date houden van (vak)kennis van oudere werknemers. Ook zijn zij negatiever over het inzetten van jongere werknemers om oudere werknemers hierin te helpen. Limburgers zijn meer uitgesproken positief over het feit dat de overheid ervoor moet zorgen dat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

8 Weergave significante resultaten In het rapport zijn significante verschillen tussen mannen en vrouwen aangegeven met het volgende symbool: 88% 84% GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

9 Resultaten special: Werk GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

10 Volgens Nederland zijn oudere werknemers waardevol. Zij hoeven geen plaats te maken voor jongeren. Toch moeten zij geen voorrang krijgen bij een sollicitatie. Jongeren moeten een baan onder hun niveau accepteren. Top 10 positief Top 10 negatief Overheid aantrekkelijker maken om 45+'ers aan te nemen 88% 69% Oudere werknemers moeten plaats maken voor jongere Oudere werknemers kennis upto-date om waardevol te blijven Oudere werknemers inzetten als mentoren jongere werknemers Werkgevers leggen meer druk op werknemers (economische crisis) Jongeren moeten bereid zijn baan onder hun niveau te nemen Ik moet er niet aan denken om nog te werken na mijn 70ste 86% 86% 85% 82% 82% 64% 62% 60% 58% 55% Ik wil best ZZP er worden, lekker veel vrijheid Oudere moeten voorrang krijgen bij sollicitatie op jongere Werkloosheidsuitkering moeten worden teruggebracht tot 1 jaar De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is goed Ben niet bang veranderen baan, ook al is dat een tijdelijk contract Overheid moet zorgen onderwijs beter aansluit op arbeidsmarkt 81% 55% Ik zou liever een ander beroep uitoefenen 60+ ers gedeeltelijk stoppen met werken -> jongere meer kans 81% 52% De vakbond beschermt vooral belangen oudere werknemers Oudere plaatsmaken jongere dan verdwijnt teveel kennis/ervaring 80% 51% Jongeren zijn niet gemotiveerd genoeg om een baan te vinden Jongerenvakbond moet helpen verminderen jeugdwerkloosheid 77% 49% Ik leef voortdurend met de angst dat ik mijn baan kan verliezen % (Zeer) eens % (Zeer) oneens n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

11 Oudere werknemers zijn waardevol volgens Nederland vanwege kennis en ervaring. Hen plaats laten maken voor jongere werknemers is voor een ruime meerderheid geen oplossing voor de jeugdwerkloosheid Jongere en oudere werknemers % (Zeer) eens Oudere werknemers moeten worden ingezet als mentoren van jongere werknemers 17% 69% 8% 1% 6% 86% 88% 84% Als oudere werknemers plaatsmaken voor jongere werknemers verdwijnt teveel kennis en ervaring 25% 55% 15% 2% 4% 80% Jongeren moet zelf actiever zijn om interessant te zijn op de arbeidsmarkt 14% 62% 16% 1% 8% 75% 82% 69% Jeugdwerkloosheid komt vooral door het ontbreken van banen 13% 54% 22% 2% 9% 67% Oudere werknemers laten plaatsmaken voor jongere werknemers is geen oplossing voor jeugdwerkloosheid 13% 52% 22% 6% 8% 64% Jeugdwerkloosheid komt vooral doordat studenten een studie kiezen zonder veel kans op een baan 8% 39% 35% 5% 12% 47% 54% 42% Oudere werknemers moeten plaats maken voor jongere werknemers 4% 50% 19% 6% 25% Oudere werknemers moeten voorrang krijgen bij een sollicitatie op jongere werknemers 5% 19% 53% 9% 14% 24% 0% 40% 60% 80% 100% B1a t/m B4b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

12 Nederlanders vinden dat jongeren bereid moeten zijn onder hun niveau te werken. De helft vindt zelfs dat dit een wettelijke verplichting zou moeten zijn. Jongere en oudere werknemers % (Zeer) eens Jongeren moeten bereid zijn om een baan onder hun opleidingsniveau aan te nemen 17% 65% 12% 1% 5% 82% 86% 78% De jongerenvakbond moet helpen om jeugdwerkloosheid te verminderen 10% 67% 9% 2% 12% 77% Jeugdwerkloosheid komt vooral doordat het onderwijs niet aansluit bij wat de arbeidsmarkt vraagt 9% 46% 29% 3% 13% 55% 63% 47% Jongeren moeten wettelijk verplicht worden om een baan onder hun opleidingsniveau aan te nemen 9% 44% 31% 7% 8% 54% 64% 44% Jeugdwerkloosheid is een groter probleem dan ouderenwerkloosheid 10% 33% 37% 8% 13% 42% 47% 38% Ouderenwerkloosheid is een groter probleem dan jeugdwerkloosheid 8% 34% 36% 7% 15% 42% 46% 39% Jongeren zijn niet gemotiveerd genoeg om een baan te vinden 6% 29% 40% 11% 13% 36% 40% 32% De vakbond beschermt vooral de belangen van oudere werknemers 3% 19% 44% 8% 26% 22% 0% 40% 60% 80% 100% B5a t/m B8b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

13 Een ruime meerderheid van Nederland denkt dat criminaliteit het gevolg is van toenemende jeugdwerkloosheid Jongere en oudere werknemers % (Zeer) eens Oudere werknemers moeten hun (vak)kennis up to date houden om waardevol te blijven voor hun werkgever 13% 73% 8% 6% 86% 88% 84% 60+'ers gedeeltelijk stoppen met werken om de jongere generatie meer kans te geven op een baan 58% 12% 1% 6% 81% 83% 78% Toenemende jeugdwerkloosheid betekent meer criminaliteit 12% 49% 22% 2% 15% 61% 66% 57% Jongere werknemers worden ingezet om oudere werknemers te helpen vakkennis up to date te houden 5% 56% 3% 13% 61% Ik ben bereid om na mijn 45e te investeren in een opleiding om een ander beroep uit te kunnen oefenen 6% 46% 21% 5% 22% 53% Na je 45ste is het prima mogelijk om ander beroep uit te oefenen als de arbeidsmarkt dat van je vraagt 5% 45% 29% 12% 10% 49% 53% 46% Er moet arbeidsduurverkorting worden ingevoerd om de jeugdwerkloosheid te bestrijden 6% 34% 33% 7% 19% 40% 40 uur per week werken moet de norm worden 6% 29% 43% 12% 9% 36% 45% 26% 0% 40% 60% 80% 100% B9a t/m B12b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

14 Nederlanders vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het is nu zelfs zo dat de helft van Nederland vindt dat jongeren zich verplicht moeten omscholen als zij langer dan een jaar zonder werk zitten Jongere en oudere werknemers De overheid moet er voor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt 61% 11% 1% 8% % (Zeer) eens 81% 85% 77% Ik vind dat de vut tijdelijk opnieuw moet worden ingevoerd voor 60+'ers 19% 51% 13% 2% 15% 71% 73% 68% Ik zou alleen van baan en werkgever veranderen als ik daar ook een vast contract krijg 19% 50% 18% 2% 11% 69% Jongeren die langer dan één jaar zonder werk zitten moeten zich verplicht laten omscholen 7% 42% 33% 5% 13% 49% 56% 42% Als ik werkloos zou zijn, zou ik actiever solliciteren als werkloosheidsuitkering wordt teruggebracht naar 1 jaar 8% 30% 33% 12% 18% 38% 41% 34% Ik ben niet bang om van baan te veranderen, ook al is dat op een tijdelijk contract 5% 35% 17% 28% 31% 24% De werkloosheidsuitkering moeten worden teruggebracht tot 1 jaar 4% 22% 39% 21% 14% 26% 29% Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is goed 1% 19% 47% 12% 21% 18% 0% 40% 60% 80% 100% B13a t/m B16b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

15 Ruim twee derde van Nederland wordt gelukkig van zijn werk. Slechts 19% zou ZZP er willen worden, maar een ruime meerderheid vindt dat dit teveel onzekerheid biedt. Jongere en oudere werknemers % (Zeer) eens De overheid moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om 45-plussers aan te nemen 68% 7% 1% 5% 88% Ik word gelukkig van mijn werk 14% 55% 9% 1% 69% Ik heb een goede privé-werk balans 10% 53% 12% 2% 63% Ik wil geen ZZP er worden; veel te onzeker 22% 41% 16% 4% 17% 63% De economische omstandigheden belemmeren mij om te wisselen van baan 12% 40% 21% 2% 25% 52% Ik vind het acceptabel dat ik naast kans op promotie ook kans heb op het omgekeerde (demotie) 3% 35% 36% 9% 17% 38% 44% 33% Ik zou liever een ander beroep uitoefenen 4% 16% 40% 14% 26% Ik wil best ZZP er worden; lekker veel vrijheid 3% 16% 41% 17% 19% 0% 40% 60% 80% 100% B17a t/m B20b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

16 Volgens Nederland staat de werknemer onder druk vanwege de crisis. Ook moeten 8 op de 10 Nederlanders er niet aan denken om door te moeten werken na hun 70 ste. Werkgevers leggen door de economische crisis meer druk op werknemers Ik moet er niet aan denken om nog te werken na mijn 70ste Ik vind dat een salarisstijging of daling gekoppeld moet zijn aan de geleverde prestatie De lonen moeten omhoog om de groei van de economie te stimuleren Ik vind dat leeftijd geen reden mag zijn om automatisch meer te gaan verdienen Het gaat weer beter met de economie: de lonen kunnen weer omhoog Ik vind een nieuw vastgestelde maximum ontslagvergoeding van euro voldoende Ik vind het logisch dat de pensioensgerechtigde leeftijd meestijgt met de levensverwachting Werknemers moeten een deel van hun ontslagvergoeding gebruiken voor (om)scholing Ik leef voortdurend met de angst dat ik mijn baan kan verliezen 11% 13% 7% 8% 5% 13% 4% 6% Tevredenheid over baan 25% 19% 53% 39% 37% 49% 43% 37% 57% 47% 36% 60% 17% 37% 35% 29% 30% 24% 31% 8% 12% 21% 6% 9% 10% 1% 7% 3% 8% 3% 14% 4% 9% 3% 16% 9% 25% 12% 26% 15% 7% 0% 40% 60% 80% 100% % (Zeer) eens 85% 82% 68% 60% 55% 51% 50% 44% 41% 26% 79% 85% 73% 63% 60% 51% 55% 47% 53% 46% 50% 37% 45% 38% B21a t/m B25b: Bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken? Zeer eens Eens Oneens Zeer oneens Geen mening n= 1096 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

17 Nederlanders hebben er niet veel voor over om hun baan te behouden. Een kwart is bereid atv-dagen in te leveren, maar bijna de helft van Nederland zegt geen van deze maatregelen te willen treffen. Inleveren arbeidsvoorwaarden bij behouden werk Ik ben bereid atv-dagen in te leveren Ik ben bereid seniorendagen in te leveren ik ben bereid een aantal vakantiedagen in te leveren 17% 22% 26% 31% 21% 28% 17% ik ben bereid af te zien van toeslagen/feestdagen/uren buiten kantoortijd 17% 18% 15% Ik ben bereid minder salaris te krijgen, bij minder verantwoordelijkheden Ik ben bereid af te zien van de 13e maand of mijn winstuitkering 16% 15% 17% 13% Geen van deze 45% 42% 48% 0% 10% 30% 40% 50% B26: Kunt u aangeven welke arbeidsvoorwaarden u bereid bent in te leveren om uw werk te behouden? n= 2199 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

18 Over het algemeen is Nederland niet erg verdeeld wat betreft maatregelen om werk te behouden. Toch zien we kleine verschillen in de top 3 meest genoemde arbeidsvoorwaarden. 45% 32% 22% 18% 46% 26% 18% 17% 45% 26% 25% 18% 43% 25% 18% 18% 50% 21% 15% 49% 21% 21% 25% 44% 25% inleveren 17% atv-dagen 46% inleveren seniorendagen25% 26% 25% minder salaris, minder 47% 18% verantwoordelijkheden 40% afzien van 13e maand/winstuitkering 16% 29% 21% 21% 39% 29% 16% 45% inleveren atv-dagen inleveren seniorendagen minder salaris, minder verantwoordelijkheden afzien van 13e maand/winstuitkering afzien van toeslagen inleveren vakantiedagen geen van deze afzien van toeslagen B26: Kunt u aangeven welke arbeidsvoorwaarden u bereid bent in te leveren om uw werk te behouden? n= 2200 GfK Intomart Achmea Volgens inleveren Nederland vakantiedagen Werk Maart % 18

19 Nederlanders geven de economische crisis als hoofdoorzaak voor de stijgende werkloosheid. De hogere kosten voor kinderopvang zijn volgens Nederland de kleinste oorzaak. Oorzaken van stijgende werkeloosheid naar belang 7,0 Economische crisis 6,0 5,0 4,8 Open grenzen Europa Te weinig banen 4,0 3,0 3,7 3,3 2,8 2,7 Minder animo voor eenvoudig werk 2,0 2,0 1,7 Opleiding sluit niet goed aan op arbeidsmarkt 1,0 Vergrijzing 0,0 Gemiddelde per statement Duurdere kinderopvang 7 = grootste oorzaak 1 = kleinste oorzaak B27: Kunt u aangeven in hoeverre de volgende oorzaken een rol spelen in de stijging van de werkeloosheid door een rangschikking te maken? De stijging van de werkloosheid komt vooral door: n= 2200 GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

20 Onderzoeksverantwoording GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

21 Onderzoeksverantwoording externe meting Methode Het onderzoek is online uitgevoerd op het Online GfK panel. Respondenten uit het Online GfK panel ontvingen via een een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst. Veldwerkperiode Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in maart De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 10 minuten. Doelgroep & steekproef De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit consumenten in de leeftijd 18 jaar en ouder, representatief voor Nederland. De representatieve steekproef bestaat uit n=2200 Nederlanders. Rapportage Naast deze PowerPoint rapportage is er eveneens een uitgebreid tabellenboek beschikbaar met uitsplitsingen van de resultaten naar relevante achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding, sector, links-rechts zelfplaatsing, aantal uur betaalde arbeid, bedrijfsomvang, branche, gezinssamenstelling, levensfase en regio. Belangrijke verschillen tussen groepen worden ook in dit rapport aangestipt. Certificering Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK <opleveringsmaand en jaar onderzoek>" te worden vermeld. Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 5 (zie GfK Intomart Achmea Volgens Nederland Werk Maart

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN Benchmarkmeting 2013 Marij Tillmanns December 2013 GfK Intomart 2013 Benchmark Arbodiensten 2013 december 2013 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO 29710 Mei 2012 Karin Ursem Stefan Peters Jerde Intomart GfK 2012 Mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hoe innovatief is ondernemend Nederland?

Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Grafieken rapportage opinie onderzoek BNR november 2015 (39438) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding en opzet Management summary Onderzoeksresultaten Bijlagen onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Visie op arbeidsmarkt 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor 15 2 VISIE OP ARBEIDSMARKT

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Aandacht voor Radio Reclame

Aandacht voor Radio Reclame Aandacht voor Radio Reclame Onderzoek naar de effectiviteit van radio februari 2011 Jim Boor (25563 en 26374) Management summary (1) De herkenning van de radio die zijn in een live radioprogramma terwijl

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013

Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013 Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013 Project 33240 Rinda Vreven GfK Health GfK Intomart 2013 33240 Darmkanker stichting Oktober 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 ASN BANK Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten a. Verantwoordelijkheid verduurzaming

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers

Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers Boekenbranche Themameting e-boeken en e-readers November 2010 (25442) Ewout Witte INTOMART Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies 3 Resultaten 3.1 Het lezen van e-boeken 3.2 Het kopen van e-boeken 3.3

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT INHOUDSOPGAVE Blz + Inleiding 03 + Management Summary 06 + Uitkomsten 08 + Ontwikkelingen in de VVT 08 + Houding ten aanzien van CAO-akkoord 14 + Houding ten aanzien

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

Dijkwerkerspanel. Rijkswaterstaat. GfK [April 2017] GfK August 24, 2017 Dijkwerkerspanel

Dijkwerkerspanel. Rijkswaterstaat. GfK [April 2017] GfK August 24, 2017 Dijkwerkerspanel Dijkwerkerspanel Rijkswaterstaat GfK [April 2017] 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording Slide 26 Contact Slide 29 2 Management Summary

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding Pensioenverdeling Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding 1 Onderzoeksresultaten 2 Ruim de helft heeft het formulier ingevuld en opgestuurd. 31% van de niet-gebruikers heeft geen

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet 2011 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie