Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden"

Transcriptie

1 Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik tel: fax: website:

2 1 INLEIDING Er wordt in ons land op dit moment heftig gediscussieerd over de vergrijzing. Een debat dat extra actueel is geworden door de huidige crisis. Het CNV heeft daarover een discussienota geschreven. Die nota wil het CNV met zijn leden bespreken. Daartoe heeft CNV aan DUO Market Research de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek onder de leden van de bonden van het CNV. In het onderzoek wordt de leden gevraagd een aantal keuzes te maken. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek op basis van ca ingevulde vragenlijsten. 3

3 2 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek Alle leden van bonden van het CNV waarvan een adres bekend is, werd met een uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Er werd aan ca leden een verstuurd. Via een link in de kon een vragenlijst worden geactiveerd die online kon worden ingevuld. De link was voorzien van een unieke code waardoor een respondent slechts één vragenlijst kon invullen. Daarnaast werden leden, via de website van hun bond, in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor het onderzoek. Via een algemene link werd men geleid naar een aanmeldformulier waarbij een aantal gegevens moesten worden opgegegeven (naam, postcode en adres). Vervolgens ontving de respondent een met een persoonlijke link naar de vragenlijst. Deze rapportage is gebaseerd op een steekproef van n= Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges bij diverse steekproefgroottes is hieronder een tabel opgenomen waarin bij verschillende steekproefgroottes de bijbehorende nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 95% (betrouwbaarheid = de mate waarin bij herhaalde meting, dezelfde resultaten worden verkregen). Steekproefgrootte Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% ,1% 2,7% 1,9% ,8% 1,5% 1,1% ,4% 1,2% 0,8% ,2% 1,0% 0,7% Toelichting: Stel dat een resultaat van het onderzoek is dat 75% van de leden heeft een voorkeur voor de afschaffing van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen en 25% niet. Deze uitkomst moet bij een steekproef van n=7.000 worden geïnterpreteerd als dat de werkelijke percentages zullen liggen tussen respectievelijk: - voor afschaffing: tussen de 74%(75% -/- 1%) en 76%(75% + 1%). - tegen afschaffing: tussen de 24% (25% -/- 1%) en 26% (25% + 1%). 4

4 Vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg met CNV opgesteld. In de vragenlijst werden enkele probleemstellingen aan de orde gesteld waarbij een aantal keuzes konden worden gemaakt op basis van paarsgewijze vergelijkingen. We hebben gebruik gemaakt van de zogeheten Thurstone-methode met behulp waarvan we een rangordening/preferentielijst kunnen opstellen: van het alternatief met de meeste voorkeur, naar het alternatief met de minste voorkeur. We hebben daartoe een vragenlijst opgesteld waarbij wij de respondent paarsgewijs de alternatieven voorleggen waarbij we bijvoorbeeld de vraag stellen Welk alternatief heeft uw voorkeur bij het vergroten van de participatie: Flexibilisering van AOW of Verhoging participatie tot AOW-leeftijd? De voorgelegde keuzes worden in de volgende paragraaf beschreven. 5

5 2.2 Probleemstellingen en voorgelegde keuzes In de vragenlijst werden de volgende probleemstellingen aan de orde gesteld: - Verbreding van de participatie; - Financiering van de vergrijzing; - Voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden. Voor iedere probleemstelling werden een aantal keuzemogelijkheden geformuleerd waaruit de respondent kon kiezen. De keuzemogelijkheden worden hieronder per probleemstelling besproken. Probleemstelling 1: De verbreding van de participatie Flexibilisering van AOW De AOW wordt anders ingericht. Je kunt eerder dan 65 jaar stoppen met werken. Dan ontvang je de rest van je leven minder AOW. Als je langer dan 65 jaar doorwerkt, ontvang je de rest van je leven een hogere AOW-uitkering. Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Variant op flexibilisering. Wanneer je bijvoorbeeld minder gaat werken, bijvoorbeeld de helft minder, dan ontvang je voor het deel dat je niet werkt voor een deel AOW en voor een deel pensioen. Spaar-AOW De AOW blijft zoals nu, maar als je na je 65e jaar blijft werken, krijg je later een hogere AOW-uitkering. Verhoging participatie tot AOW-leeftijd Tweederde van de mensen stopt voor hun 65ste met werken. Daar waar sprake is van vrijwillig eerder stoppen wordt door gerichte maatregelen(fiscaal, arbeidsvoorwaardelijk) geprobeerd de arbeidsduur te verlengen. Probleemstelling 2: De financiering van de vergrijzing Fiscalisering AOW Gepensioneerden betalen nu geen AOW-premie. In dit model wordt de AOW-premie van 65minners afgebouwd en vervangen door hogere belastingen. De AOW wordt dan uit de algemene middelen opgebracht. Opbrengst: 1,8 miljard. 6

6 Verhoging AOW-leeftijd Vanaf 2016 wordt begonnen de AOW-leeftijd elk jaar met één maand te verhogen. In 2028 is de AOWleeftijd dan 66 jaar geworden. In 2040 is deze 67 jaar. Opbrengst: 4,2 miljard. Verlaging zorgtoeslag Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Dit geldt tot een inkomen van De zorgtoeslag bevordert de inkomenssolidariteit. Opbrengst: 1,2 miljard. AWBZ (scheiden wonen en zorg) Mensen die in een zorginstelling worden opgenomen betalen niet voor de woonkosten die zij daar maken. Door zorg en wonen te scheiden gaan mensen die een vermogen hebben, wel voor wonen, maar niet voor zorg betalen. Opbrengst: 1,8 miljard. Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nu krijgen mensen hypotheekrente-aftrek over de totale hypotheek. Met deze oplossing kun je hypotheekrente niet meer aftrekken wanneer de hypotheek boven het miljoen komt. Opbrengst: 3 miljard. Nieuwe belastingschijf De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom wordt een nieuwe belastingschijf van 60% ingevoerd voor iedereen die meer verdient dan de minister-president. Opbrengst: 0,25 miljard. Probleemstelling 3: De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Extra inspanningen scholingen In Nederland lopen de inspanningen om werknemers te scholen snel terug, naar mate de werknemer ouder wordt. Met deze voorwaarden zal het niveau van scholing voor de ouder werknemer moeten worden opgetrokken. Maximaal 45 jaar werken Wanneer een werknemer een arbeidsverleden heeft van 45 jaar, blijft de huidige AOW-regeling in tact. Levensfase bewust personeelsbeleid In elke levensfase wordt gekeken wat de werknemer nodig heeft om een goed uitgangspunt te hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt dan niet alleen geschoold op het laatst of als er een reorganisatie is, maar elk jaar wordt gekeken naar wat de werknemer nodig heeft. Ontzien van mensen met zware beroepen Een aantal beroepen zijn fysiek of mentaal zwaar. Beroepen met een hoog ziekte verzuim en hoge 7

7 percentages arbeidsongeschiktheid. Mensen die dit soort arbeid langdurig verrichten moeten tijdig van functie kunnen veranderen. 8

8 3 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In paragraaf 3.1wordt eerst een toelichting gegeven op de in dit onderzoek gebruikte Thurstone-methode en in het bijzonder op de interpretatie van de berekende voorkeursindexen. De bevindingen van het onderzoek voor de totale groep CNV-leden wordt in paragraaf 3.2.1besproken. De prioriteiten van de totale groep leden uitgesplitst naar leeftijd worden beschreven in paragraaf De paragraaf wordt besloten met een bespreking van de prioriteiten uitgesplitst naar geslacht ( 3.2.3). Vervolgens worden de prioriteiten apart beschreven voor de vakbonden CNV Publieke zaak ( 3.3), CNV Bedrijvenbond ( 3.4), CNV Hout en Bouw ( 3.5), CNV Onderwijs ( 3.6), CNV Dienstenbond ( 3.7) en ACP ( 3.8). 9

9 3.1 Inleiding In deze rapportage worden de resultaten weergegeven in de vorm van indexen. Deze index is zo opgebouwd dat de keuze waarvoor de meeste respondenten een voorkeur hebben op 100 wordt gesteld. In onderstaand voorbeeld is dit het Ontzien van mensen met zware beroepen. Op basis van deze index kunnen we aflezen: - de prioriteit van de voorkeur van hoog (index 100) naar laag (index laag); - de kracht van de voorkeur: een aspect met een index van 80 is twee maal sterker dan een aspect met een index van 40. De voorkeur voor de keuzen Levensfase bewust personeelsbeleid en Maximaal 45 jaar werken is ongeveer even sterk en komen daarmee op de tweede plaats. Verder zien we in dit voorbeeld dat de keuze Extra inspanningen scholing de laagste prioriteit heeft: een index van 42. We mogen zeggen dat de voorkeur voor Ontzien van mensen met zware beroepen (index 100) ruim twee maal sterker is dan de voorkeur voor Extra inspanningen scholing. De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal n=10180 Ontzien van mensen met zware beroepen 100 Levensfase bewust personeelsbeleid 80 Maximaal 45 jaar werken 71 Extra inspanningen scholing

10 3.2 CNV Totaal In deze paragraaf worden de voorkeuren voor de aan de totale groep CNV-leden voorgelegde keuzemogelijkheden besproken. Voor een uitvoerige beschrijving van de voorgelegde keuzemogelijkheden wordt verwezen naar paragraaf Prioriteiten Prioriteiten: De verbreding van de participatie Totaal n=10180 Spaar-AOW 100 Deeltijd AOW en deeltijd pensioen 100 Flexibilisering van AOW 88 Verhoging participatie tot AOW-leeftijd We zien dat de leden een weinig uitgesproken voorkeur hebben voor één van de voorgelegde keuzen: de preferentie voor Spaar-AOW en Deeltijd AOW en deeltijd pensioen ligt op een gelijk niveau op geringe afstand gevolgd door flexibilisering van AOW. Duidelijk is dat verhoging participatie tot AOW-leeftijd van de voorgestelde keuzes de laagste prioriteit heeft. 11

11 Prioriteiten: De financiering van de vergrijzing Totaal n=10180 Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen 100 Er komt een belastingtarief van 60% 69 Awbz (scheiden wonen en zorg) 52 Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in Fiscalisering AOW 35 Verlagen van de zorgtoeslag We zien dat de leden een duidelijke voorkeur hebben voor de afschaffing van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen op ruime afstand gevolgd door een belastingtarief van 60%. Voor fiscalisering van de AOW en verlagen van de zorgtoeslag bestaat de minste voorkeur. 12

12 Prioriteiten De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal n=10180 Ontzien van mensen met zware beroepen 100 Levensfase bewust personeelsbeleid 80 Maximaal 45 jaar werken 71 Extra inspanningen scholing We zien dat het Ontzien van mensen met zware beroepen de hoogste voorkeur heeft en dat de keuze Extra inspanningen scholing de minste voorkeur heeft. De voorkeur voor de keuzen Levensfase bewust personeelsbeleid en Maximaal 45 jaar werken is ongeveer even sterk en delen daarmee de tweede plaats in de volgorde van voorkeur. 13

13 Houding ten aanzien van werk Houding tav werk (1) Totaal Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken 14% 4 17% 3 32% 2 20% Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Een derde van de leden (32%) neemt een tussenpositie in geconfronteerd met de uitspraken Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken en Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken. Bijna een derde (31%) geeft aan de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken meer op zich van toepassing te achten en ruim een derde van de leden acht de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken meer op zich van toepassing. 14

14 Houding tav werk (2) Totaal Werken is ook bijdragen aan de samenleving 23% 4 28% 3 22% 2 15% Werken is vooral geld verdienen 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% De helft van de leden (51%) geeft aan werken ook te zien als bijdragen aan de samenleving. Een kwart van de leden (26%) ziet werken vooral als geld verdienen. 15

15 Mening omtrent kabinetsbesluit AOW-leeftijd Het kabinet heeft het volgende besluit genomen: De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). In welke mate bent u het met dat besluit eens of oneens? De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal 15% 31% 7% 17% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Bijna de helft van de leden (46%) is het enigszins of helemaal eens met het besluit van het kabinet om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). De groep leden die het enigszins oneens of helemaal oneens zijn met dit besluit van het kabinet is even groot (46%). Er zijn meer leden het helemaal oneens met het besluit van het kabinet (29%) dan leden die het helemaal eens zijn met het besluit (15%). 7% van de leden is het eens, noch oneens met het besluit. 16

16 3.2.2 Prioriteiten en leeftijd We hebben de prioriteiten ook berekend per leeftijdsgroep. In deze paragraaf worden de prioriteiten, per thema, in tabellen beschreven. De voorlegde keuze met de hoogste prioriteit wordt in de tabel aangeduid met een 1, de keuze met de één na hoogste prioriteit met een 2 etc. De verbreding van de participatie 24 jaar of jonger n= jaar n= jaar n= jaar n= jaar n= jaar of ouder n=889 Totaal n= Flexibilisering van AOW Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Spaar-AOW Verhoging participatie tot AOW-leeftijd De volgorde in de voorkeur voor de voorgelegde keuzes vertoont nauwelijks variatie over de onderscheiden leeftijdsgroepen. In de meeste leeftijdgroepen wordt de hoogste voorkeur gegeven aan Spaar-AOW en de één na hoogste voorkeur aan Deeltijd AOW en deeltijd pensioen. In de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar is deze voorkeur precies omgekeerd. Leden in de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder geven de hoogste voorkeur aan Spaar-AOW en de één na hoogste voorkeur aan Flexibilisering van AOW. 17

17 De financiering van de vergrijzing Totaal jaar of jonger 34 jaar 44 jaar 54 jaar 64 jaar jaar of ouder Fiscalisering AOW Verhoging AOW-leeftijd Verlaging zorgtoeslag AWBZ (scheiden wonen en zorg) Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nieuwe belastingschijf In alle onderscheiden leeftijdsgroepen wordt de hoogste voorkeur aan Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen gegeven en de één na hoogste voorkeur aan Nieuwe belastingschijf. Behalve in de jongste - en oudste leeftijdsgroep wordt de laagste voorkeur gegeven aan Verlaging zorgtoeslag. 18

18 De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal jaar of jonger jaar jaar jaar 64 jaar jaar of ouder Extra inspanningen scholingen Maximaal 45 jaar werken Levensfase bewust personeelsbeleid Ontzien van mensen met zware beroepen De volgorde in de voorkeur voor voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden is in alle leeftijdsgroepen gelijk. De hoogste voorkeur wordt gegeven aan het Ontzien van mensen met zware beroepen gevolgd door de voorkeur voor Levensfase bewust personeelsbeleid. De voorwaarde Extra inspanningen scholingen heeft de laagste voorkeur. 19

19 Houding tav werk (1): Ik vraag mij vaak af. Totaal n= % 17% 32% 20% 18% 65 jaar of ouder n=889 21% 11% 59% 4% 4% jaar n= % 16% 32% 18% 20% jaar n= % 18% 24% 24% 21% jaar n= % 18% 31% 25% 15% jaar n=620 6% 22% 32% 29% 10% 24 jaar of jonger n=52 6% 27% 38% 17% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% hoe lang ik nog MAG werken hoe lang ik nog MOET werken De verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen met betrekking tot de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG/MOET werken zijn klein met uitzondering van de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder. Een relatief kleine groep van leden uit deze leeftijdsgroep (8%) geeft aan dat zij zich vaak afvragen hoe lang zij nog MOETEN werken. 20

20 Houding tav werk (2): Werken is. Totaal n= % 28% 22% 15% 11% 65 jaar of ouder n=889 36% 23% 28% 8% 6% jaar n= % 27% 25% 14% 11% jaar n= % 28% 20% 18% 13% jaar n= % 32% 19% 19% 12% jaar n=620 17% 35% 19% 19% 9% 24 jaar of jonger n=52 13% 40% 12% 17% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ook bijdragen aan de samenleving vooral geld verdienen Ook de verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen met betrekking tot de uitspraak Werken is ook bijdragen aan de samenleving/vooral geld verdienen zijn klein met uitzondering van de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder. Een relatief kleine groep van leden uit deze leeftijdsgroep (14%) geeft aan dat zij werken vooral zien als geld verdienen. 21

21 De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal n= % 32% 7% 17% 29% 65 jaar of ouder n=989 37% 36% 5% 8% 13% jaar n= % 33% 8% 15% 28% jaar n= % 28% 7% 18% 36% jaar n= % 31% 6% 22% 30% 34 jaar of jonger n=682 13% 33% 8% 23% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Leden van 65 jaar of ouder zijn het relatief vaak enigszins of helemaal eens met het besluit van het kabinet de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). 22

22 3.2.3 Prioriteiten en geslacht We hebben de prioriteiten ook berekend voor mannelijke en vrouwelijke leden. In deze paragraaf worden de prioriteiten wederom, per thema, in tabellen beschreven. De voorlegde keuze met de hoogste prioriteit wordt in de tabel aangeduid met een 1, de keuze met de één na hoogste prioriteit met een 2 etc. De verbreding van de participatie Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Flexibilisering van AOW Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Spaar-AOW Verhoging participatie tot AOW-leeftijd De volgorde in de voorkeur voor de voorgelegde keuzes vertoont nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen geven de hoogste voorkeur aan Spaar-AOW gevolgd door Deeltijd AOW en deeltijd pensioen. Voor vrouwen is deze voorkeur precies omgekeerd. 23

23 De financiering van de vergrijzing Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Fiscalisering AOW Verhoging AOW-leeftijd Verlaging zorgtoeslag AWBZ (scheiden wonen en zorg) Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nieuwe belastingschijf Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de volgorde van voorkeur voor maatregelen ter financiering van de vergrijzing. De hoogste voorkeur heeft het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen gevolgd door de voorkeur voor het introduceren van een nieuwe belastingschijf. De laagste voorkeur gaat uit naar een verlaging van de zorgtoeslag. 24

24 De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Extra inspanningen scholingen Maximaal 45 jaar werken Levensfase bewust personeelsbeleid Ontzien van mensen met zware beroepen Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de volgorde van voorkeur voor voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden. De hoogste voorkeur gaat uit naar het ontzien van mensen met zware beroepen, gevolgd door een levensfase bewust personeelsbeleid. De laagste voorkeur gaat uit naar Extra inspanningen scholingen. 25

25 Houding tav werk (1): Ik vraag mij vaak af. Totaal n= % 17% 32% 20% 18% Vrouw n= % 20% 29% 22% 13% Man n= % 15% 33% 19% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% hoe lang ik nog MAG werken hoe lang ik nog MOET werken De verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG/MOET werken zijn klein. Een relatief grote groep vrouwen (35%) geeft aan zich vaak af te vragen hoelang zij nog MOGEN werken. 26

26 Houding tav werk (2): Werken is. Totaal n= % 28% 22% 15% 11% Vrouw n= % 33% 19% 11% 8% Man n= % 26% 23% 17% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ook bijdragen aan de samenleving vooral geld verdienen Een relatief grote groep vrouwen (61%) geeft aan werken te zien als ook bijdragen aan de samenleving. 27

27 De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal n= % 31% 7% 17% 29% Vrouw n= % 34% 8% 21% 25% Man n= % 30% 7% 15% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Mannen en vrouwen verschillen weinig in de mate waarin men het eens is met het kabinetsbesluit de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). Ongeveer 45% van de mannen en vrouwen is het enigszins of helemaal eens met het besluit en ongeveer 45% van de mannen en vrouwen is het enigszins oneens of helemaal oneens met het besluit. Mannen zijn echter wel meer uitgesproken in hun mening (% helemaal mee eens, % helemaal mee oneens). 28

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

OMGAAN MET VERGRIJZING

OMGAAN MET VERGRIJZING OMGAAN MET VERGRIJZING 1. Waar gaat het om? We worden gemiddeld steeds ouder: de samenleving vergrijst. Hierdoor ontstaan er vragen over het aantal werkenden en financiële zaken Werk is volgens het CNV

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Inleiding De huidige financiële en economische crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Vakcentrale. Toekomst Pensioenstelsel Zaken rond AOW en het aanvullend pensioen

Vakcentrale. Toekomst Pensioenstelsel Zaken rond AOW en het aanvullend pensioen Toekomst Pensioenstelsel Zaken rond AOW en het aanvullend pensioen 0 Tom Poes verzin eens een list! Het is moeilijk om jong te zijn, gaf hij toe. Je moet lenen aan je kinderen, en je moet de ouderen teruggeven

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Opiniepeiling Pensioenakkoord

Opiniepeiling Pensioenakkoord Opiniepeiling Pensioenakkoord Een online onderzoek in opdracht van Unie Services Juni - 2011 Ellen Cox Marij Tillmanns (27533) Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoeksverantwoording 3 Resultaten B Bijlagen

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers. Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers. Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst Overheid schuift OAP-gat af op werkgevers Afspraken uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst Hoe het was Als je met pensioen ging op leeftijd 65 jaar, dan kreeg je een AOW-uitkering kreeg je

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Rapportage Inspectie van het Onderwijs In samenwerking met: Contactpersoon: Van Twaalf tot Achttien Renske Valk Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van de Woud Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken?

Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Duurzame inzetbaarheid Verzilveren in Drenthe? 10 maart 2011, Carry Goedhart, directeur Duurzame inzetbaarheid = Langer werken? Drie onderwerpen: Publiek debat over langer doorwerken Arbeidsmarkt en productiviteit

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Plannen van SEC. / Maurice de Hond

Plannen van SEC.  / Maurice de Hond Plannen van SEC Vandaag is bekend geworden dat de SEC, een groep topambtenaren van Financien, Economische Zaken en Sociale Zaken, aangeeft dat om de welvaart in Nederland op langer termijn veilig te stellen

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Utrecht, december 2010 In opdracht van OSB Henk Westerik Drs. Vincent van Grinsven Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Samenvatting Waarom de AOW-leeftijd verhogen?

Samenvatting Waarom de AOW-leeftijd verhogen? 1 Samenvatting Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord gekozen voor een pakket van houdbaarheidsmaatregelen waaronder het voornemen om de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar 67

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige belastingstelsel 7 Werk

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN?

DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN? DOORWERKEN TOT 65 JAAR OF LANGER: WENSEN EN VERWACHTINGEN? Rapport van ILC Zorg voor, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

handreikingen duurzaam participatiebeleid

handreikingen duurzaam participatiebeleid keuzeruimte voor bedrijf en individu De CAO Wijzer Duurzame Participatie biedt op zes thema s handreikingen voor duurzaam participatiebeleid. De wijzer bevat voor CAO-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Geweld tegen leraren. Rapportage Geweld tegen leraren

Geweld tegen leraren. Rapportage Geweld tegen leraren Rapportage Geweld tegen leraren DUO Onderwijsonderzoek, Utrecht, december 2015 drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud In samenwerking met het Algemeen Dagblad Ellen van Gaalen Postbus 681

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie