De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening"

Transcriptie

1 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (vennootschappelijk) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 8 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d Hoofdstuk 3 23

2 b Machines (fiscaal) 1/1 Balans d /7 Verkoop machine PX17 d /7 Aankoop machine SF /12 Balans d d /1 d Afschrijving machines (fiscaal) 1/7 Verkoop machine PX17 d /1 Balans d d d /12 Afschijving /12 Balans d d /1 Balans d d d d d ,5 x 6 x = d d = d d d PX17: x 0,5 = 10 d d d RT14: = d d SF08: x 0,5 = d c Op de fiscale winst-en-verliesrekening over 2007 noteert Stoopendaal BV voor afschrijvingskosten op de drie machines een bedrag van d Hoofdstuk 3

3 d / Hoofdstuk 3 25

4 302 a Aan de hand van de denkbeeldige fiscale rekeningen Machines en Afschrijving machines (zie blz. 24) over 2007 berekenen we de fiscale boekwaarde van de drie machines voor de fiscale balans per 31 december 2007: d d = d debet. b Hoofdstuk 3

5 Prijsstijging gebouwen per 2 januari 2007: [(d d ) : d ] x 100% = 10%. Gebouwen (vennootschappelijk) Afschrijving gebouwen (vennootschappelijk) 1/1 Balans d /12 Naar 31/12 Naar 1/1 Balans d /1 Herw balans d balans d /1 Herw jan. Aankoop Afschr d d d d Gebouwen (fiscaal) Afschrijving gebouwen (fiscaal) 1/1 Balans d /12 Naar 31/12 Naar 1/1 Balans d jan. Aankoop balans d balans d Afschr d d d d Hoofdstuk 3 27

6 Voor de post Gebouwen vermeldt Benjo NV debet op de fiscale balans per 31 december 2007: Gebouwen d Afschrijving gebouwen d Voorziening debiteuren (vennootschappelijk) Werkelijk verlies d /1 Balans d /12 Naar balans Dotatie d d Afschrijving debiteuren (fiscaal) Werkelijk verlies d /1 Balans d /12 Naar balans Fiscaal verlies d d Voor de post Debiteuren vermeldt Benjo NV debet op de fiscale balans per 31 december 2007: Debiteuren d Afschrijving debiteuren d a 1 Te betalen belastingbedrag % van (d d ) = d Belastbaar tijdelijk verschil 31 december % van d = d Belastinglast over 2007 d d = d Hoofdstuk 3

7 b 990 Vennootschapsbelasting d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Vennootschapsbelasting d Aan 068 Voorziening latente belastingverplichtingen d c 1 Vennootschappelijke winst 2008 d Afschrijving nieuwe machinegroep 2008: vennootschappelijk d : 8 = d fiscaal (d d ) : 10 = Minder fiscale afschrijving Fiscale winst 2008 d Te betalen belastingbedrag 2008 = 25% van d = d Belastbaar tijdelijk verschil 31 december % x (d d ) = d Dit is een afname met d d = d Belastinglast over 2008 = 25% van d = d d 990 Vennootschapsbelasting d Aan 160 Te betalen vennootschapsbelasting d Voorziening latente belastingverplichtingen d Aan 990 Vennootschapsbelasting d e d d d = d Hoofdstuk 3 29

8 305 a Fiscale winst Eindvermogen d Mutaties kapitaal - Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend (interimdividend 2007) d Vennootschapsbelasting - 0 Totaal niet-aftrekbare bedragen Fiscale winst d b 25% van d = d Hoofdstuk 3

9 c Fiscale winst Eindvermogen d d = d Mutaties kapitaal - Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Kapitaalstortingen: Opbrengst emissie bij aandeelhouders Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend (interimdividend 2007) d Vennootschapsbelasting Totaal niet-aftrekbare bedragen Fiscale winst d a Gebouwen vennootschappelijk 1 januari 2008 d Herwaardering d Afschrijving d Gebouwen vennootschappelijk 31 december Aankoop d Gebouwen fiscaal 1 januari Afschrijving t/m 1 januari 2008 d Afschrijving ,0% van d = ,5% van d = d Fiscale balans 31 december 2008 d Hoofdstuk 3 31

10 b Fiscale winst Eindvermogen d Mutaties kapitaal - Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Opbrengst aandelenemissie d nominaal d agio = Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend d Vennootschapsbelasting - 0 Totaal niet-aftrekbare bedragen Fiscale winst 2008 (a) d c Dit komt doordat van de overige posten op het traject Fiscale winst Belastbaar bedrag (zie tekstboek blz. 78 en 79) in deze opgave geen sprake is. 307 a 1 Inventaris Vennootschappelijk 1 januari 2008 d Afschrijving d Vennootschappelijk 31 december Aankoop d Fiscaal 1 januari 2008 d Aankoop d Afschrijving 2008: 5/6 x d = Fiscaal 31 december 2008 (a) d Hoofdstuk 3

11 2 Overige schulden d d (tantièmes over 2008) = d (b). 3 Fiscaal eigen vermogen d (balanstelling) (d d d ) = d (c). b Fiscale winst Eindvermogen d Mutaties kapitaal - Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend d Vennootschapsbelasting - 0 Totaal niet-aftrekbare bedragen Fiscale winst 2008 d Hoofdstuk 3 33

12 c Te betalen vennootschapsbelasting over 2008: 25% van d = d Fiscale winst Eindvermogen d d d Mutaties kapitaal - Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Opbrengst aandelenemissie d (d d ) = Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend d Vennootschapsbelasting Totaal niet-aftrekbare bedragen Fiscale winst 2008 d a 1 (Voorlopige) Winst-en-verliesrekening 2008 (vennootschappelijk) Inkoopprijs verkopen Opbrengst verkopen producten Pax x d 20 = d producten Pax x d 30 = d Kosten Afschrijvingskosten Winstsaldo d d Hoofdstuk 3

13 2 (Voorlopige) Balans per 31 december 2008 (vennootschappelijk) Bedrijfsauto d d = d * Aandelenkapitaal d Voorraad Pax x d 20 = * Winstreserve Vooruitbetaalde Winst 2007 (vóór belasting) vennootschapsbelasting (2008) * Lening Actieve belastinglatentie * Te betalen vennootschapsbelasting Bank * d * d * d d d d d d = d b 1 Winst-en-verliesrekening 2008 (fiscaal) Inkoopprijs verkopen d ** Opbrengst verkopen d Kosten ** Afschrijvingskosten ** Winstsaldo ** d ** d * Het kostenverschil vennootschappelijk/fiscaal (een winstbegripverschil) zien we hier nog niet. Bij de berekening van het belastbaar bedrag komt dit verschil wel naar voren. ** Het verschil in afschrijvingskosten vennootschappelijk/fiscaal (een toerekeningsverschil) zien we hier wel. 2 (Voorlopige) Balans per 31 december 2008 (fiscaal) Bedrijfsauto d d = d Fiscaal eigen vermogen Voorraad Pax x d 20 = d d = d Vooruitbetaalde Lening vennootschapsbelasting (2008) Te betalen vennootschapsbelasting Bank d d Hoofdstuk 3 35

14 3 (Voorlopige) Berekening belastbaar bedrag Fiscale winst Eindvermogen d Beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting - 0 Fiscale winst d Van aftrek uitgesloten of in aftrek beperkte kosten en lasten In aftrek beperkte kosten d d = Totaal belastbaar bedrag d c 1 De te betalen vennootschapsbelasting over 2008 is 25% van d (belastbaar bedrag) = d De belastinglast berekenen we als volgt: Winstsaldo 2008 (vennootschappelijk) d In aftrek beperkte kosten (winstbegripverschil) Basis voor de berekening van de belastinglast d De belastinglast over 2008 is 25% van d = d d 1 (Definitieve) Winst-en-verliesrekening 2008 (vennootschappelijk) Inkoopprijs verkopen d Opbrengst verkopen d Kosten Afschrijvingskosten Vennootschapsbelasting (de belastinglast) Winstsaldo na belasting d d Hoofdstuk 3

15 (Definitieve) Balans per 31 december 2008 (vennootschappelijk) Bedrijfsauto d * Aandelenkapitaal d ** Voorraad Pax * Winstreserve ** Actieve belastinglatentie Winst 2008 (na belasting) ** 25% van (d d ) = * Lening ** Bank * Te betalen vennootschapsbelasting d d d = ** d * d ** * Het verschil (vennootschappelijk/fiscaal) tussen de afschrijvingskosten over 2007 en 2008 toerekeningsverschil leidt tot deze actieve belastinglatentie. ** De over voorgaande jaren te betalen vennootschapsbelasting (schuld) van d wordt vermeerderd met de over 2008 te betalen vennootschapsbelasting en verminderd met het betaalde bedrag van d van de in 2008 ontvangen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over (Definitieve) Balans per 31 december 2008 (fiscaal) Bedrijfsauto d Fiscaal eigen vermogen Voorraad Pax d d = d Bank Lening Te betalen vennootschapsbelasting d d Hoofdstuk 3 37

16 (Definitieve) Berekening belastbaar bedrag Fiscale winst Eindvermogen d * Beginvermogen * Vermogensverschil d * Niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting * Fiscale winst d * Van aftrek uitgesloten of in aftrek beperkte kosten en lasten In aftrek beperkte kosten d d = * Totaal belastbaar bedrag d * * Het bedrag van de te betalen vennootschapsbelasting over a (Voorlopige) Fiscale balans per 31 december 2008 Inventaris d Gestort en opgevraagd kapitaal Bedrijfsauto s d d = d d % van d = Agio d d = Voorraad handelsgoederen Winstreserve Debiteuren d Winst 2008 vóór belasting Afschrijving debiteuren Herinvesteringsreserve d d d = Vooruitbetaalde huur Fiscaal eigen vermogen d bedrijfsgebouw 1/3 x d = % Lening FMB Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting d d = Rabobank Crediteuren d d d = Te betalen interest 6% lening FMB Kas Te betalen tantièmes d d d = Te betalen diverse bedrijfskosten d d Hoofdstuk 3

17 1 De denkbeeldige fiscale grootboekrekening Inventaris ziet er als volgt uit: Inventaris 1/1 Balans d /1 Verkoop(opbrengst) d /7 Aankoop d Toegevoegd aan her- Afgeboekt van her- investeringsreserve investeringsreserve d * Afschrijving ,0% van (d d ) = * 7,5% van d = * 31/12 Naar balans * d d * * d d = d Loxo Overige handelsgoederen Beginvoorraad stuks d * d Inkopen stuks * stuks d * d Eindvoorraad stuks * Inkoopprijs verkopen stuks d * d * IJzeren voorraad x ijzeren-voorraadprijs stuks x d 6 = d * Surplus stuks x d 6,20 = * d * 3 d d d d = d d d (mutatie herinvesteringsreserve) = d d d d d = d /12 x 6% van (d d ) = d Hoofdstuk 3 39

18 b Fiscale winst-en-verliesrekening 2008 Omzet Omzet artikel Loxo d Omzet overige handelsgoederen Bedrijfskosten Inkoopprijs omzet artikel Loxo d Inkoopprijs omzet overige handelsgoederen Loonkosten personeel Tantièmes Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten bedrijfsauto s Huurkosten d d /3 x d = Diverse bedrijfskosten d d d d = d d Overige bedrijfskosten Interest 6% lening FMB d d d = d Verlies debiteuren Winst verkochte inventaris ( ) d Buitengewone lasten Afboeking herinvesteringsreserve op aanschafprijs nieuwe inventaris Fiscale winst d Zie uitwerking vraag a, noot 2. 2 Zie uitwerking vraag a, noot % van d = d Hoofdstuk 3

19 4 De denkbeeldige fiscale grootboekrekening Afschrijving debiteuren ziet er als volgt uit: Afschrijving debiteuren 1/1-31/12 Definitief oninbaar d /1 Balans d Definitief oninbaar /12 Naar w&v-rekening /12 Naar balans d d d (opbrengst) d (boekwaarde) = d Zie uitwerking vraag a, noot 1. c Berekening belastbaar bedrag Fiscale winst Eindvermogen d Mutaties kapitaal - 0 Totaal eindvermogen d Beginvermogen d Kapitaalstortingen (aandelenemissie) Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Vennootschapsbelasting d 0 Totaal niet aftrekbare bedragen - 0 Fiscale winst d Van aftrek uitgesloten of in aftrek beperkte kosten en lasten Wijzigingen in toelaatbare reserves Onttrekkingen herinvesteringreserve Toevoegingen herinvesteringsreserve / Belastbaar bedrag 2008 d Hoofdstuk 3 41

20 d e De te betalen vennootschapsbelasting over 2008 is 25% van d = d ,50. In de bij a gevraagde fiscale balans per 31 december 2008 moet Bilox BV de volgende wijzigingen aanbrengen: De creditpost Winst 2008 vóór belasting van d wordt vervangen door de creditpost Winst 2008 na belasting van d d ,50 = d ,50. De debetpost Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting van d wordt vervangen door de creditpost Te betalen vennootschapsbelasting van d ,50 d = d 6.012,50. In de bij c gevraagde Berekening belastbaar bedrag wijzigen we het bedrag bij Eindvermogen in d d ,50 = d ,50. Bij Vennootschapsbelasting noteren we d , a Inventaris vennootschappelijk 31 december 2007 d Afschrijving vennootschappelijk d Inventaris vennootschappelijk 31 december Aankoop d Fiscaal 31 december d Afschrijving fiscaal 8/10 x d = Fiscaal 31 december 2008 (a) d IJzeren voorraad kg à d 8 = d Manco kg à d 11 = Goederen (b) d Overige schulden d d tantièmes = (c) d Hoofdstuk 3

21 Totaal activa d d d = d Te betalen vennootschapsbelasting d Dividend vorig jaar Overige schulden Vermogen (d) d b (Voorlopige) Berekening belastbaar bedrag Fiscale winst Eindvermogen d Beginvermogen d Opbrengst aandelenemissie (inclusief agio) Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend d Vennootschapsbelasting Fiscale winst 2008* d * Is in deze opgave ook het Belastbaar bedrag. c Het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting over 2008 is 25% van d = d Hoofdstuk 3 43

22 d Vennootschappelijke winst 2008 (vóór belasting) d Inventaris: Vennootschappelijk d d Fiscaal Mutatie 2008 d d Goederen: Vennootschappelijk d d Fiscaal Mutatie 2008 / d / d / Overige activa: Vennootschappelijk d d Fiscaal Mutatie 2008 / d d Tantièmes / Fiscale winst 2008 d e De bedragen bij inventaris, goederen en overige activa zijn toerekeningsverschillen. Per saldo d d d = d Het bedrag van de tantièmes is een winstbegripverschil van d f 1 De voorziening latente belastingverplichtingen neemt af met 25% van d = d Het op de definitieve vennootschappelijke balans per 31 dcember 2008 te vermelden bedrag bij de post Voorziening latente belastingverplichtingen is d d = d g Vennootschappelijke winst 2008 (vóór belasting) d Winstbegripverschil: tantièmes uit winst d Op de definitieve vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2008 wordt bij de post vennootschapsbelasting een bedrag opgenomen van 25% van d = d Hoofdstuk 3

23 h 31 december 2008 Vennoot- Fiscaal Verrekenbaar Belastbaar schappelijk tijdelijk tijdelijk verschil verschil Inventaris d d d Goederen d Overige activa d d d d Dit leidt tot een per saldo passieve latentie van 25% van (d d ) = d Dit komt zowel overeen met de uitkomst van f2 als met 25% van (d d ) = d i 1 Vennootschapsbelasting d Winst (na belasting) Aan Winst (vóór belasting) d Winst (vóór belasting) d Voorziening latente belastingverplichtingen Aan Te betalen vennootschapsbelasting d Aan Winst (na belasting) j 1 Op de fiscale balans per 31 december 2008 wijzigen we het bedrag bij de post Fiscaal eigen vermogen in d d = d Te betalen vennootschapsbelasting in d d = d In de Berekening belastbaar bedrag wijzigen we het bedrag bij Eindvermogen in d d = d Vennootschapsbelasting van d 0 in d Hoofdstuk 3 45

24 311 a Fiscale balans per 31 december 2008 Terrein d Fiscaal eigen vermogen d Gebouw Te betalen vennootschapsbelasting Inventaris Crediteuren Deelneming Transitoria Voorraad goederen Debiteuren Transitoria Liquide middelen d d Toelichting 1 Vennootschappelijk 1 januari 2008 d Afschrijving terrein d Vennootschappelijk 31 december Aankoop terrein d Fiscaal 1 januari Fiscaal 31 december 2008 d Gebouw: fiscaal d d = d Hoofdstuk 3

25 3 Vennootschappelijk 1 januari 2008 d Winst bij verkoop inventaris d Afschrijving inventaris d Vennootschappelijk 31 december Aankoop inventaris d Fiscaal 1 januari d Afschrijving inventaris fiscaal Fiscaal 31 december 2008 d Deelneming: fiscaal d d = d Voorraad goederen: fiscaal d d = d Debiteuren: fiscaal d d = d Crediteuren: fiscaal d d = d Hoofdstuk 3 47

26 b Fiscale winst-en-verliesrekening over 2008 Omzet d * Inkoopwaarde omzet / * d * Personeelskosten: Tantièmes / * Afschrijvingen: gebouw / * inventaris / * Waardeveranderingen: verlies incourante goederen / * dotatie voorziening debiteuren / * Overige bedrijfskosten: Diverse kosten / * Overige bedrijfsresultaten: Winst verkochte inventaris * Dividend deelneming * Saldo fiscale winstberekening d * * Zie voor de berekening van dit bedrag blz Hoofdstuk 3

27 Tantièmes c (Voorlopige) Berekening belastbaar bedrag Fiscale winst Eindvermogen d Beginvermogen d Opbrengst aandelenemissie x d 18 = Totaal beginvermogen Vermogensverschil d Niet-aftrekbare bedragen: Dividend d Vennootschapsbelasting Fiscale winst d Deelnemingsvrijstelling: Dividend deelneming Belastbaar bedrag 2008 d d / Vennootschappelijke winst 2008 vóór belasting d Afschrijving terrein Afschrijving gebouw d d = Afschrijving inventaris d d = Verlies incourante goederen d Verlies door non-betaling Dividend deelneming Winst verkoop inventaris d d Belastbaar bedrag 2008 d Hoofdstuk 3 49

28 Toelichting bedragen 1 Voorziening incourant (vennootschappelijk) Werkelijk verlies d? 1/1 Balans d /12 Naar balans Ten laste van vennootschappelijke winst-en-verliesrekening d d Hieruit blijkt een werkelijk verlies van d 6.000; dit bedrag is ten laste van de fiscale winst-en-verliesrekening gebracht. We krijgen dus: ten laste van vennootschappelijke winst-en-verliesrekening d ten laste van fiscale winst-en-verliesrekening Verschil / d Voorziening debiteuren (vennootschappelijk) Werkelijk verlies d? 1/1 Balans d /12 Naar balans Ten laste van vennootschappelijke winst-en-verliesrekening d d Werkelijk verlies is dus d Voorziening debiteuren (fiscaal) Werkelijk verlies d /1 Balans d /12 Naar balans Ten laste van fiscale winst-en-verliesrekening d d Hoofdstuk 3

29 We krijgen dus: ten laste van vennootschappelijke winst-en-verliesrekening d ten laste van fiscale winst-en-verliesrekening Verschil / d e 1 Vennootschappelijke winst 2008 vóór belasting d Belastbaar bedrag Verschil / d Toerekeningsverschil: Afschrijving terrein d Afschrijving gebouw Afschrijving inventaris Verlies incourante goederen / Verlies door non-betaling / Winst verkoop inventaris d Winstbegripverschil: Dividend deelneming / d Tantièmes / / Verschil / d f 1 Vennootschappelijke winst 2008 vóór belasting d Winstbegripverschil / d Te vermelden op de definitieve winst-en-verliesrekening 2008 bij de post Vennootschapsbelasting 25% van d (de belastinglast) = d Hoofdstuk 3 51

30 2 Te vermelden op de definitieve balans per 31 december 2008 bij de post Te betalen vennootschapsbelasting 25% van d (het belastbaar bedrag) = d * * Dit bedrag moet worden toegevoegd aan het bedrag van d dat al op de vennootschappelijke balans per 31 december 2008 stond. 3 Per 1 januari 2008 is de actieve belastinglatentie d Per 31 december 2008 berekenen we de toename van de actieve belastinglatentie als volgt: Belastbaar bedrag d Vennootschappelijke winst 2008 vóór belasting winstbegipverschil = d Toename actieve belastinglatentie 25% van d = d (Is gelijk aan het bedrag bij f2 het bedrag bij f1 = d d = d ) De post Actieve belastinglatentie moet dus op de definitieve vennootschappelijke balans per 31 december 2008 debet worden opgenomen voor d d = d g 1 Vennootschapsbelasting d Winstsaldo (na belasting) Aan Winstsaldo (vóór belasting) d Winstsaldo (vóór belasting) d Actieve belastinglatentie Aan Te betalen vennootschapsbelasting d Aan Winstsaldo (na belasting) h 1 Op de fiscale balans per 31 december 2008 wijzigen we het bedrag bij de post Fiscaal eigen vermogen in d d = d Te betalen vennootschapsbelasting in d d = d In de Berekening belastbaar bedrag wijzigen we het bedrag bij Eindvermogen in d d = d Vennootschapsbelasting van d 0 in d Hoofdstuk 3

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Antwoorden Hoofdstuk 18

Antwoorden Hoofdstuk 18 Antwoorden Hoofdstuk 18 Opgave 18.1 a. Uitsluitend gebaseerd op de balans Crediteuren 10 Langlopende lening 20 Voorraden 5 Inventaris 10 Nu met de post Afschrijving Inventaris erbij: Crediteuren 10 Langlopende

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

controlling Reader Boekhouden Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening B.65.3.1.7 3449 Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat

controlling Reader Boekhouden Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening B.65.3.1.7 3449 Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat B.65.3.1.7 3449 Controlling Reader Boekhouden geboekstaafd Accounting information deel systems 3 plus and opgaven controlling Fusie, Consolidatie en Fiscale jaarrekening Noordhoff Uitgevers Boek-op-Maat

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 19

Antwoorden hoofdstuk 19 Antwoorden hoofdstuk 19 Opgave 19.1 Vaste activa (1.000 + 600) 1.600 E.V. (1.200 + 0!) 1.200 Vlottende activa (250 + 300) 550 V.V. (800 + 150) 950 2.150 2.150 Opgave 19.2 a. door de post Deelneming op

Nadere informatie

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000

4.. Afschrijvingskosten machines d 12.000 Aan 019 Afschrijving machines d 12.000 16 Vreemde valuta 1601 a 018 Machines d 120.000 150.000 x d 0,80 Aan 146 Crediteuren vreemde valuta d 120.000 b 018 Machines 150.000 x d 0,80 = Balans Debet d 120.000 019 Afschrijving machines 6/60 x 150.000

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Balans per 31-12-2011

Balans per 31-12-2011 Jaarrekeninglezen Balans per 31-12-2011 DEBET (LINKS) CREDIT (RECHTS) BEZITTINGEN EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN Wat hebben we? Hoe zijn we eraan gekomen? ACTIVA PASSIVA TOTAAL TOTAAL 2 1 Balans per

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen 6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Opgave 6.4* M verwerft op 1 juli een 80%-deelneming in D. De deelneming wordt (door M) gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Het eigen vermogen van

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

Fiscaal versus bedrijfseconomisch

Fiscaal versus bedrijfseconomisch Noordhoff Uitgevers bv Fiscaal versus bedrijfseconomisch. De bedrijfseconomische en de fiscale jaarrekening.2 Goed koopmansgebruik versus maatschappelijk aanvaardbare normen.3 Samenvalproject.4 Belastinglast

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal,

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal, -2i Opqave I Van handelsondernemíng Pimpernel bv te Apeldoorn is per 31 maart 2012 de volgende saldibalans uitgedraaid : KEKE. nínonrs, Namen van de rekeningen 010 Bedrijfspanden oro lnventaris os0 Bestelwagenè

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (3) LES 5 HOOFDSTUK 19

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (3) LES 5 HOOFDSTUK 19 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (3) LES 5 HOOFDSTUK 19 F i s c a l e v e rsus commerciële winstbepaling Voorbeeld resultatenrekening over 2011 Opbrengst verkopen 1.000.000 1.000.000 Inkoopwaarde verkopen

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid Administratie en winstelasting 8 Belastinglastverantwoording ij fiscale eenheid 8 Belastinglastverantwoording ij fiscale eenheid 8.1 a Het te etalen elastingedrag of het terug te vorderen elastingedrag

Nadere informatie

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Examen : Professional Controller 2 Vak : Accounting 2 Datum : 22 juni 2015 Examen PC 2 Accounting 2 Instructieblad Tijd : 13.30-15.00 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening Voortgezette Studie Boekhouden 10.1 a Transacties in vreemde valuta s zijn transacties die leiden tot het ontstaan respectievelijk tenietgaan van in vreemde valuta s luidende vorderingen of schulden dan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Accounting 2

Examen PC 2 vak Accounting 2 Examen PC 2 vak Accounting 2 Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 7A onderdeel: AC2 datum: 17 december 2013 tijd: 10.00 11.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 2008

ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 2008 ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 28 ER Capital Multifeeder I BV is een fonds van ER Capital NV PROFIEL ER CAPITAL NV ER Capital NV is een fundmanagement organisatie

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014 Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek 1 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Rapportagebrief 3 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN 1. De volgende balansposten komen voor op de balans van een onderneming (in EUR 1.000,-). Gebouwen 500 Pensioenvoorziening 190 Winstreserve 270 Goodwill 240 Lening

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.4 -- deel 3a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.4 -- deel 3a BAD1.4 hfd. 23 programma Oninbare vorderingen Dynamische methode rekening voorziening oninbare debiteuren Statische methode rekening afschrijving debiteuren Oninbare vorderingen Wie op rekening verkoopt,

Nadere informatie