PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden"

Transcriptie

1 PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Opgave I In de statuten van een BV is vastgelegd dat maximaal aandelen van 500,- mogen worden uitgegeven. Dus totaal voor ,-. 1. Hoe wordt dit bedrag genoemd? De drie aandeelhouders van deze BV nemen elk aandelen. In totaal dus voor ,-. 2. Hoe wordt dit bedrag genoemd? Elk van de drie aandeelhouders doet een voorlopige betaling van 50%. Totaal betalen ze dus ,-. 3. Hoe wordt dit bedrag genoemd? 4. Hoe worden de aandelen genoemd die (nog) niet zijn uitgegeven? 5. Waarom zijn aandelen aan toonder altijd volgestort? 6. Wat wordt verstaan onder de nominale waarde van een aandeel? 7. Wat wordt verstaan onder de intrinsieke waarde van een aandeel? 8. Wat wordt verstaan onder plaatsing van aandelen a pari? 9. Wat wordt verstaan onder de beurswaarde of koers van een aandeel? 10. Noem vier reserves die op een balans kunnen voorkomen. Opgave II Op 1 augustus 2009 sluit ondernemer Joosten van Restaurant Goesting een lening bij de bank voor een bedrag van ,- ter financiering van de uitbreiding van het restaurant. De interest vervalt halfjaarlijks achteraf, voor het eerst op 31 januari Ook moet ieder jaar ,- worden afgelost op deze lening, voor het eerst op 31 juli Het rentepercentage is variabel en afhankelijk van de actuele rentestand en bedraagt over de periode: 1 augustus 2009 t/m 31 oktober 2009: 5%; 1 november 2009 t/m 31 december 2009: 5,5%; 1 januari 2010 t/m 30 april 2010: 5,25%; 1 mei 2010 t/m 31 december 2010: 5,4%. Met betrekking tot de hiervoor genoemde lening zijn de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 070 Lening o/g 191 Vooruitbetaalde bedragen 110 Bank 440 Interestkosten 190 Nog te betalen bedragen De financiële administratie wordt gevoerd met toepassing van de permanence, zodanig dat maandelijks een winst- en verliesrekening en balans kan worden samengesteld. Proefexamen PB Periodeafsluiting 1/9

3 11. Geef de journaalposten van de interestbetaling per bank op 31 januari 2010 en 31 juli Geef de journaalposten van de interestkosten in de maanden januari en december Bereken de interestkosten voor deze lening voor de jaren 2009 en Bereken de bedragen waarmee de rekeningen 070 en 190 voorkomen op de balans per 31 december 2009 en Opgave III Multiplank BV handelt in parketvloeren. Deze vloeren worden door derden, in opdracht van Multiplank BV, bij de klant gelegd. Bij de inkopen die dit bedrijf doet wordt eerst de factuur ontvangen, de goederen erna. Als gevolg hiervan worden ontvangst van de goederen en ontvangst van de factuur gescheiden geboekt. Bij ontvangst van de factuur wordt tussenrekening 730 in de inkoopadministratie gedebiteerd tegen de vvp-waarde. De vvp bestaat uit de gemiddelde inkoopprijs, de gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag van 10% van de vvp voor de indirecte inkoopkosten. Het rekeningschema omvat onder andere de volgende rekeningen: 110 Bank 515 Opslag indirecte inkoopkosten 130 Debiteuren 700 Voorraad parket 140 Crediteuren 730 Te ontvangen parket 150 Te vorderen btw 740 Prijsverschillen bij inkoop 151 Verschuldigde btw 810 Kostprijs verkopen 510 Indirecte inkoopkosten 840 Opbrengst verkopen Journaliseer de volgende financiële feiten over maart Factuur ontvangen voor parket, factuurbedrag ,- Btw 19% ,- De vvp van de goederen is , ,- 16. Parket ontvangen in magazijn ,-. De vvp van de producten is , Verkocht op rekening aan diverse klanten ,- Btw 19% ,- De vvp van het afgeleverde parket is , ,- 18. Nota ontvangen van transportbedrijf Wielermaker voor het bezorgen van het ingekochte parket à 1.200,- excl. 19% btw. 19. Per bank betaald indirecte inkoopkosten voor 2.575,- excl. 19% btw. Beantwoord de volgende vragen m.b.t. rekening 730 Te ontvangen parket. Proefexamen PB Periodeafsluiting 2/9

4 20. Is er aan het einde van een boekingsperiode sprake van een debet- of creditsaldo? 21. Waar gaat dit saldo in de kolommenbalans naar toe? 22. Wat stelt het saldo voor? Proefexamen PB Periodeafsluiting 3/9

5 Opgave IV Ondernemer Groothuis gebruikt onder meer de volgende grootboekrekeningen: 020 Inventaris 182 Af te dragen omzetbelasting 051 Privé 190 Vooruitbetaalde bedragen 100 Kas 191 Nog te betalen bedragen 110 Bank 409 Personeelskosten 130 Debiteuren 430 Verkoopkosten 140 Crediteuren 470 Algemene kosten 180 Te verrekenen omzetbelasting 700 Voorraden 181 Verschuldigde omzetbelasting 940 Bijzondere baten/lasten Nadat de kolommenbalans van de onderneming per 31 december 2010 gereed was moesten nog een aantal mutaties worden geboekt. 23. Maak hiervan de voorafgaande journaalposten. rekeningnummers 020 Op deze rekening is zowel de aanschafprijs van de inventaris als de afschrijving geboekt. De rekening geeft daardoor de boekwaarde aan. Die is hier ,-. De afschrijving over 2010 moet nog geboekt worden. Deze bedraagt 25% van de boekwaarde. Er is voor de afschrijvingskosten geen aparte rekening in rubriek 4. Van de afschrijving moet 40% worden geboekt op verkoopkosten en 60% op algemene kosten. Zie de rekeningen 430 en Een privéopname uit de kas van 2.000,- is nog niet geboekt. Zie rekening Cliënt G. Verweij is failliet. Zijn schuld bedraagt 2.400,- inclusief 400,- btw. Deze vordering is oninbaar. Het verlies ten laste van rekening 940 en 182 boeken. 182 Rekening 180 en 181 hebben een saldo van resp ,- debet en ,- credit. Het per saldo verschuldigde btw-bedrag moet voor het 4e kwartaal nog worden overgeboekt. 409 Er zal over 2010 nog een extra uitkering aan het personeel worden gegeven van 3.000,-. Zie rekening Het reclamebureau moet nog een factuur zenden voor een in december 2009 geplaatste serie advertenties. De kosten hiervan worden begroot op 4.000,-. Zie rekening Een aantal artikelen met een waarde van 1.700,- is onverkoopbaar en moet worden afgeboekt op rekening 940. Proefexamen PB Periodeafsluiting 4/9

6 Opgave V De industriële onderneming Wildhorst BV produceert kantoormeubilair. Het bedrijf maakt gebruik van rubriek 5 om de indirecte kosten te verwerken. Verder worden o.m. onderstaande rekeningen gebruikt: 110 Bank 470 Directe verkoopkosten 140 Crediteuren 475 Indirecte verkoopkosten 150 Te verrekenen btw 480 Algemene kosten 151 Verschuldigde btw 530 Indirecte fabricagekosten 160 Te betalen loonheffingen 535 Opslag indirecte fabricagekosten 210 Tussenrekening lonen 540 Indirecte verkoopkosten 300 Voorraad grondstoffen 545 Opslag indirecte verkoopkosten 320 Nog te ontvangen grondstoffen 600 Fabricagerekening 330 Prijsverschillen grondstoffen 700 Voorraad gereed product 400 Verbruik grondstoffen 820 Directe verkoopkosten 410 Directe lonen 825 Toeslag indirecte verkoopkosten 420 Indirecte lonen Journaliseer de onderstaande feiten: 24. Loonverdeelstaat: direct loon (fabricageafdeling) ,- indirect loon (fabricageafdeling) , ,- 25. Loonbetalingstaat: brutoloon ,- inhouding loonheffingen ,- loonbetaling per bank ,- 26. Ontvangen factuur grondstoffen ,- Btw , ,- 27. Ontvangst grondstoffen: tegen vvp ,- tegen factuurprijs ,- 28. Verbruik grondstoffen volgens magazijnafgiftebonnen , De directe fabricagekosten overboeken naar rubriek De opslag indirecte fabricagekosten is 55% van het grondstofverbruik. 31. De algemene kosten van ,- en de indirecte lonen fabricageafdeling overboeken naar rubriek 5. (De algemene kosten zijn voor de fabricageafdeling gemaakt.) Proefexamen PB Periodeafsluiting 5/9

7 32. De fabricagekosten gereed product zijn , De directe verkoopkosten zijn 7.800,-. Deze moeten worden overgeboekt. 34. De opslag indirecte verkoopkosten is 10% van de omzet. De omzet is , De werkelijke indirecte verkoopkosten zijn 8.500,- 36. Met behulp waarvan worden de bedragen aan de debetzijde van rekening 600 vastgesteld? EINDE EXAMEN Proefexamen PB Periodeafsluiting 6/9

8 UITWERKINGEN EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Periodeafsluiting Opgave 1 1. Maatschappelijk aandelenkapitaal 2. Geplaatst aandelenkapitaal 3. Gestort aandelenkapitaal 4. Aandelen in portefeuille 5. Omdat er bij dit soort aandelen geen register is waar wordt bijgehouden hoeveel op deze aandelen is volgestort. 6. De waarde in euro s die op het aandeel staat 7. Het eigenvermogen gedeeld door het geplaatst aantal aandelen. 8. Plaatsing van de aandelen in de markt tegen een koers die overeenkomt met de nominale waarde. 9. De waarde van het aandeel waarop deze op een gegeven moment wordt verhandeld op de effectenmarkt. 10. Algemene reserve Herwaarderingsreserve Agioreserve Statutaire reserve Opgave /1 190 Nog te betalen bedragen 9.114,58 aan 110 Bank 9.114,58 (5% * 3/12 * ,5% * 2/12 * ,25% * 1/12 * ) 31/7 190 Nog te betalen bedragen 9.318,75 aan 110 Bank 9.318,75 (5,25% * 3/12 * ,4% * 3/12 * ) /1 440 Interestkosten 1.531,25 aan 190 Nog te betalen bedragen 1.531,25 ( 5,25% * 1/12 * ) 31/ Interestkosten 1.417,50 aan 190 Nog te betalen bedragen 1.417,50 (5,4% * 1/12 * ) /12 * 5% * /12 * 5,5% * = 7.583, /12 * 5,25% * /12 * 5,4% * /12 * 5,4% * = , /12/ /12/ /12/2009 3/12 * 5% * /12 * 5,5% * = 7.583,33 31/12/2010 5/12 * = Uitwerkingen proefexamen PB Periodeafsluiting 7/9

9 Opgave Te ontvangen parket Te vorderen btw aan 515 Opslag indirecte inkoopkosten (10%) aan 740 Prijsverschillen bij inkoop (de rest) aan 140 Crediteuren Voorraad parket aan 730 Te ontvangen parket Debiteuren aan 151 Verschuldigde btw aan 840 Opbrengst verkopen Kostprijs verkopen aan 700 Voorraad parket Prijsverschillen bij inkoop Te vorderen btw 228 aan 140 Crediteuren Indirecte inkoopkosten Te vorderen btw 489,25 aan 110 Bank 3.064,25 of als de factuur reeds in het inkoopboek is geadministreerd 140 Crediteuren 3.064,25 aan 110 Bank 3.064, Een debetsaldo, de factuur wordt nl. eerst ontvangen 21. Naar de balans 22. Parket dat wél is gefactureerd, maar nog niet is ontvangen. Opgave Verkoopkosten Algemene kosten aan 020 Inventaris Privé aan 100 Kas Bijzondere baten/lasten Af te dragen btw 400 aan 130 Debiteuren Verschuldigde btw aan 180 Te verreken btw aan 182 Af te dragen btw Personeelskosten aan 191 Nog te betalen bedragen Uitwerkingen proefexamen PB Periodeafsluiting 8/9

10 430 Verkoopkosten aan 191 Nog te betalen bedragen Bijzondere baten/lasten aan 700 Voorraden Opgave Directe lonen Indirecte lonen aan 210 Tussenrekening lonen Tussenrekening lonen aan 160 Te betalen loonheffingen aan 110 Bank Nog te ontvangen grondstoffen Te verrekenen btw aan 140 Crediteuren Voorraad grondstoffen Prijsverschillen aan 320 Nog te ontvangen grondstoffen Verbruik grondstoffen aan 300 Voorraad grondstoffen fabricagerekening aan 400 Verbruik grondstoffen aan 410 Directe lonen fabricagerekening (55% * ) aan 535 Opslag indirecte fabricagekosten Indirecte fabricagekosten aan 420 Indirecte lonen aan 480 Algemene kosten Voorraad gereed product aan 600 Fabricagerekening Directe verkoopkosten aan 470 verkoopkosten Toeslag indirecte verkoopkosten aan 545 Opslag indirecte verkoopkosten indirecte verkoopkosten aan 475 Indirecte verkoopkosten Met behulp van de werkelijke of berekende fabricagekosten EINDE Uitwerkingen proefexamen PB Periodeafsluiting 9/9

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - I

Eindexamen m&o havo 2009 - I Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Nika Osram handelt in het product Rokus. De voorraad Rokus wordt in 2009 geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs van 4,- per eenheid. De

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari 2012 08.45-12.30 uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie