6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen"

Transcriptie

1 Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het geconsolideerde eigen vermogen en de Voorzieningen. 3 Direct voor het eigen vermogen. b 1 De post Aandeel aan derden in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening stelt voor het aandeel van derden in het resultaat van de geconsolideerde onderneming. 2 Als laatste post vóór het saldo Resultaat na belastingen. 3 Dat is toegestaan. 6.2 a Balans van M ( 1.000) Deelneming 350 Geplaatst kapitaal 500 Overige activa Algemene reserve Resultaat lopend boekjaar - 50 Eigen vermogen 700 Schulden b ( 1.000) Omschrijving M D Eliminatie Consolidatie Deelneming D Overige activa Geplaatst kapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Belang derden Schulden c Onder voorwaarde dat binnen deze totaaltelling het bedrag van het eigen vermogen en het bedrag van de belangen van derden duidelijk onderscheiden worden. 6.3 a 1 Datum Verkrijgingsprijs Aandeel netto- Goodwill vermogenswaarde 1 april juli oktober % ( ) = % ( ) = % ( ) = Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

2 Uitwerkingen b = Aandeel in het resultaat van de deelneming D heeft voor de vaststelling van de jaarrekening van M aan dividend gedeclareerd à 90% = c ( 1.000) Omschrijving M D Eliminatie Consolidatie Goodwill D Deelneming D Overige activa Geplaatst kapitaal Reserve deelneming Algemene reserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Belang derden Voorzieningen Schulden Schema van de intercompanyposities van de voorraden per de balansdata. Leveringen NV Altena aan NV Boekhoorn: downstream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne correctie bij Eliminatie bij NV Boekhoorn van NV Altena NV Altena 75% consolidatie 25% Toeneming Afneming Boekjaar 2006: Door NV Boekhoorn doorverkocht aan derden: = Voorraadtoename bij NV Boekhoorn: , hierin niet-gerealiseerde winst van NV Altena. Boekjaar 2007: Doorverkocht door NV Boekhoorn: Voorraadafname bij NV Boekhoorn: , hierin gerealiseerde winst voor NV Altena. a Het gevraagde saldo bedraagt (75% ). b 940 Niet-gerealiseerde winst door transacties met deelneming aan 180 Overlopende passiva (75% ) Voorziening belastingen aan 990 Belastingen (30% ) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 34

3 Voortgezette Studie Boekhouden c 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde balans 1 Algemene reserve (M) aan Resultaat boekjaar (M) (70% 25% ) * 2 Overlopende passiva (M) Resultaat boekjaar (M) (70% 25% ) Voorziening belastingen (M) (30% 25% ) aan Voorraden (D) * Invoegpost van de geëlimineerde intercompanywinst ultimo vorig boekjaar. 2 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 1 Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (D) Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (M) aan Niet-gerealiseerde winst door transacties met deelneming (M) aan Belastingen (M) (30% 5.000) aan Resultaat na belastingen (M) (70% 5.000) d 180 Overlopende passiva aan 941 Gerealiseerde winst door transacties met deelneming (75% ) Voorziening belastingen aan 990 Belastingen (30% ) e 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde balans 1 Algemene reserve (M) aan Resultaat boekjaar (M) (70% 25% ) * 2 Overlopende passiva (M) Resultaat boekjaar (M) (70% 25% ) Voorziening belastingen (M) (30% 25% ) aan Voorraden (D) * Invoegpost van de geëlimineerde intercompanywinst ultimo vorig boekjaar. 2 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 1 Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (D) Gerealiseerde winst door transacties met deelneming (M) Belastingen (M) (30% 25% ) Resultaat na belastingen (M) (70% 25% ) aan Kostprijs netto-omzet (D) f Bezwaren: Door deze boeking sluit de waardering van de deelneming niet meer aan op het eigen vermogen van de deelneming. Op de post Resultaat deelneming wordt een mutatie in de niet-gerealiseerde winst van de consoliderende onderneming geboekt. g 9.. Resultaat deelneming aan 0.. Deelneming Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

4 Uitwerkingen 060 Voorziening belastingen aan 990 Belastingen h 1 Post 1: zie c1. Post 2: Deelneming (M) Voorziening belastingen (M) Resultaat boekjaar (M) aan Voorraden (D) Post 1: zie c2. Post 2: Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (M) aan Resultaat deelneming (M) aan Belastingen (M) aan Resultaat na belastingen (M) i 0.. Deelneming aan 9.. Resultaat deelneming Voorziening belastingen aan 990 Belastingen j 1 Post 1: zie e1. Post 2: Deelneming (M) Resultaat boekjaar (M) Voorziening voor belastingen (M) aan Voorraden (D) Post 1: e2. Post 2: Resultaat deelneming (M) Belastingen (M) Resultaat na belastingen (M) aan Kostprijs netto-omzet (D) a 9.. Niet-gerealiseerde winst door transacties met deelneming aan 1.. Overlopende passiva (60% ) Voorziening belastingen aan 9.. Belastingen (30% ) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 36

5 Voortgezette Studie Boekhouden b 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde balans 1 Geplaatst kapitaal (D) Algemene reserve (D) Resultaat boekjaar (D) aan Deelneming D (M) aan Belang derden (40% ) Overlopende passiva (M) (60% ) Resultaat boekjaar (M) (70% 40% ) Voorziening belastingen (M) (30% 40% ) aan Voorraden (D) Reserve deelneming (M) aan Algemene reserve (M) Werkblad balansconsolidatie ( 1.000) Omschrijving M D Eliminaties Consolidatie Deelneming D Voorraden Overige activa Geplaatst kapitaal Reserve deelneming Algemene reserve Resultaat boekjaar 149, ,8 Eigen vermogen 524, Belangen derden Voorzieningen 64, ,2 107 Schulden Overlopende passiva c 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 1 Resultaat deelneming (M) Aandeel derden (40% ) aan Resultaat na belastingen (D) Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (D) Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (M) aan Niet-gerealiseerde winst door transacties met deelneming (M) (60% ) aan Belastingen (M) (30% 40% ) aan Resultaat na belastingen (M) (70% 40% ) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

6 Uitwerkingen 2 Werkblad consolidatie winst-en-verliesrekeningen ( 1.000) Omschrijving M D Eliminaties Consolidatie Netto-omzet Kostprijs netto-omzet Resultaat deelneming Niet-gerealiseerde winst (36) Belastingen 64, ,2 122 Aandeel derden Resultaat na belastingen 149, ,8 6.8 Schema van de intercompanyposities per de balansdata. Leveringen van NV Berkhof aan NV Angenent: upstream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne correctieboeking Eliminatie bij consolidatie NV Angenent voor NV Berkhof bij NV Angenent 75% ten laste van het Belang derden 25% Toeneming Afneming Boekjaar 2006: Doorverkochte intercompanygoederen door NV Angenent: = Toeneming voorraad intercompanygoederen bij NV Angenent: , hierin nog niet gerealiseerde winst voor NV Berkhof. Boekjaar 2007: Doorverkochte intercompanygoederen door NV Angenent: Afneming voorraad intercompanygoederen bij NV Angenent: , hierin gerealiseerde winst voor NV Berkhof. a Het saldo van rekening 030 Deelneming is lager, namelijk 70% 75% b 960 Resultaat deelneming aan 030 Deelneming (70% 75% ) c 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde balans Deelneming (A) (70% 75% ) Voorziening belastingen (B) (30% 75% ) Belangen derden (70% 25% ) Voorziening belastingen (30% 25% ) aan Voorraden (A) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 38

7 Voortgezette Studie Boekhouden 2 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening Netto-omzet (B) aan Kostprijs netto-omzet (A) Netto-omzet (B) aan Kostprijs netto-omzet (B) aan Belastingen (B) (30% 75% ) aan Resultaat na belastingen (B) (70% 75% ) aan Belastingen (30% 25% ) aan Aandeel derden (70% 25% ) d 030 Deelneming aan 960 Resultaat deelneming (70% 75% ) e 1 Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde balans Deelneming (A) (70% 75% ) Voorziening belastingen (B) (30% 75% ) Belangen derden (70% 25% ) Voorziening belastingen (30% 25% ) aan Voorraden (A) Eliminatieposten ten behoeve van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening Netto-omzet (B) aan Kostprijs netto-omzet (A) Belastingen (B) (30% 75% ) Resultaat na belastingen (B) (70% 75% ) Belastingen (30% 25% ) Resultaat na belastingen (70% 25% ) aan Kostprijs netto-omzet (A) Schema s van de intercompanyposities per de balansdata. Leveringen NV Marken aan NV Urk: downstream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne boeking bij Eliminatie bij NV Urk NV Marken 20% NV Marken 80% consolidatie 20% Einde vbj Einde bj Afneming Leveringen NV Schokland aan NV Marken: upstream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne boeking bij Eliminatie bij consolidatie NV Marken NV Schokland 20% NV Marken 60% t.l.v. Belang derden 40% Einde vbj Einde bj Toeneming Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

8 Uitwerkingen Leveringen NV Schokland aan NV Urk: sidestream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne boeking bij Eliminatie bij consolidatie NV Urk NV Schokland 20% NV Marken 60% t.l.v. Belang derden 40% Einde vbj Einde bj Toeneming a Verhouding Marken/Urk 190 Overlopende passiva aan 951 Gerealiseerde winst door transacties met deelnemingen Belastingen (30% 4.000) aan 095 Voorziening voor belastingen Verhouding Schokland/Marken 960 Resultaat deelnemingen (70% 1.800) aan 040 Deelnemingen Verhouding Schokland/Urk 960 Resultaat deelnemingen (70% 3.000) aan 040 Deelnemingen b Verhouding Marken/Urk Overlopende passiva (M) Voorzieningen (M) (30% 3.000) Resultaat boekjaar (M) aan Voorraad (U) Algemene reserve (M) (70% 4.000) aan Resultaat boekjaar (M) (Invoegpost geëlimineerde winst ultimo vorig boekjaar) Verhouding Schokland/Marken Voorzieningen (S) (30% 9.000) Deelnemingen (M) Voorzieningen (30% 6.000) Belang van derden aan Voorraad (M) Verhouding Schokland/Urk Voorzieningen (S) (30% ) Deelnemingen (M) Voorzieningen (30% 7.200) Belang van derden aan Voorraad (U) c Leveringen Marken/Urk Netto-omzet (M) aan Kostprijs netto-omzet (U) Gerealiseerde winst door transacties met deelnemingen (M) Belastingen (M) (30% 1.000) Resultaat na belastingen (M) aan Kostprijs netto-omzet (U) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 40

9 Voortgezette Studie Boekhouden Leveringen Schokland/Marken Netto-omzet (S) aan Kostprijs omzet (M) Netto-omzet (S) aan Kostprijs netto-omzet (S) aan Belastingen (S) (30% 1.800) aan Resultaat na belastingen (S) aan Belastingen (30% 1.200) aan Aandeel van derden Leveringen Schokland/Urk Netto-omzet (S) aan Kostprijs netto-omzet (U) Netto-omzet (S) aan Kostprijs netto-omzet (S) aan Belastingen (S) (30% 3.000) aan Resultaat na belastingen (S) aan Belastingen (30% 2.000) aan Aandeel van derden Leveringen NV Urk aan NV Schokland: sidestream sales, het belang van NV Marken in de overgedragen goederen neemt af Datum Intercompanyvoor- Niet-gerealiseerde Interne boeking bij Eliminatie bij Eliminatie bij consolidatie raad bij NV Schokland winst NV Urk 20% NV Marken 60% consolidatie 20% t.l.v. Belang derden 20% Begin bj Einde bj Toeneming d Resultaat deelnemingen (70% 3.000) aan 040 Deelnemingen Voorzieningen (U) (30% ) Deelnemingen (M) (70% ) Voorzieningen (U) (30% 3.600) Resultaat boekjaar (U) (70% 3.600) Voorzieningen (30% 3.600) Belang van derden (70% 3.600) aan Voorraad (S) Algemene reserve (U) (70% 2.600) aan Resultaat boekjaar (U) Invoegpost geëlimineerde winst ultimo vorig boekjaar 3 Netto-omzet (U) aan Kostprijs netto-omzet (S) Netto-omzet (U) aan Kostprijs netto-omzet (U) aan Belastingen (U) (30% 3.000) aan Resultaat na belastingen (U) (70% 3.000) aan Belastingen (U) (30% 1.000) aan Resultaat na belastingen (U) (70% 1.000) aan Belastingen (30% 1.000) aan Aandeel van derden (70% 1.000) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

10 Uitwerkingen 6.15 a De jaarlijkse afschrijving bij NV Edam bedraagt ( : 50). Op 30 juni 2006 is de cumulatieve afschrijving ( ). 140 Rekening-courant NV Katwoude Afschrijving gebouwen aan 010 Gebouwen aan 950 Resultaat op verkochte materiële vaste activa NB: De jaarlijkse afschrijving bij NV Katwoude wordt ( : 30). b 955 Niet-gerealiseerd resultaat op aan deelneming verkochte materiële vaste activa aan 095 Overlopende passiva (60% 29,5 / = 60% ) Voorziening voor belastingen aan 990 Belastingen (30% ) c 1 Overlopende passiva (E) Resultaat boekjaar (E) (70% 40% ) Voorzieningen (E) (30% 40% ) aan Gebouwen (K) Ontvangen huur (E) ( 1 / ) aan Huurkosten (K) Resultaat op verkochte materiële vaste activa (E) aan Afschrijvingskosten (K) ( 1 /2 ( )) Resultaat op verkochte materiële vaste activa (E) ( ) aan Niet-gerealiseerd resultaat op aan deelneming verkochte materiële vaste activa (E) aan Belastingen (E) (30% 40% ) aan Resultaat na belastingen (E) (70% 40% ) d 095 Overlopende passiva aan 956 Gerealiseerd resultaat op aan deelneming verkochte materiële vaste activa (60% ) Belastingen (30% ) aan 090 Voorziening voor belastingen e 1 Overlopende passiva (E) Resultaat boekjaar (E) (70% 40% ) Voorzieningen (E) (30% 40% ) aan Gebouwen (K) Algemene reserve (E) (70% 40% ) aan Resultaat boekjaar (E) Gerealiseerd resultaat op aan deelneming verkochte materiële vaste activa (E) (60% ) Belastingen (E) (30% 40% ) Resultaat na belastingen (E) (70% 40% ) aan Afschrijvingskosten (K) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 42

11 Voortgezette Studie Boekhouden 6.17 a Bedrag Deelneming Eigen vermogen BV Waal 80% = Ongerealiseerde winst in inventaris geleverd door BV Waal: 70% 80% = Bedrag Resultaat deelneming Aandeel in resultaat BV Waal 80% = Ongerealiseerde winst inventaris: 70% 80% = Dividend en boekwinst aandelen NV Maas: 80% = b Eliminatieposten ten behoeve van consolidatie balansen 1 Geplaatst kapitaal (W) Agio (W) Algemene reserve (W) Resultaat boekjaar (W) aan Deelneming (M) aan Minderheidsbelang (20% ) Algemene reserve (M) aan Resultaat boekjaar (M) (70% 20% ) * 3 Ongerealiseerde intergroepswinst (M) (80% ) Resultaat boekjaar (M) (70% 20% ) Voorzieningen (M) (30% 20% ) aan Voorraden (W) Deelneming (M) (70% 80% ) Voorzieningen (W) (30% 80% ) Minderheidsbelang (70% 20% ) Voorzieningen (30% 20% ) aan Materiële vaste activa (M) Reserve deelneming (M) aan Algemene reserve (M) * Invoegpost van de geëlimineerde intergroepswinst in Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

12 Uitwerkingen c Eliminatieposten ten behoeve van consolidatie winst-en-verliesrekeningen 1 Dividend aandelen Maas (W) Boekwinst aandelen Maas (W) aan Resultaat na belastingen (W) Resultaat deelneming (M) Aandeel minderheid (20% ) aan Resultaat na belastingen (W) Netto-omzet (M) aan Kostprijs omzet (W) NB: De eindvoorraad is kleiner dan de beginvoorraad. 4 Gerealiseerde intergroepswinst (M) (80% ) Belastingen (M) (30% 20% ) Resultaat na belastingen (M) (70% 20% ) aan Kostprijs omzet (W) Boekwinst materiële vaste activa (W) aan Afschrijvingskosten (M) NB: Waal BV heeft op de inventaris een boekwinst verantwoord van ; 1 / = Boekwinst materiële vaste activa (W) aan Belastingen (W) (30% 80% ) aan Resultaat na belastingen (W) (70% 80% ) aan Belastingen (W) (30% 20% ) aan Aandeel minderheid (W) (70% 20% ) d Journaalposten die NV Maas ten behoeve van haar eigen enkelvoudige jaarrekening 2006 heeft gemaakt: In verband met de ongerealiseerde intergroepswinst begrepen in de voorraad handelsgoederen: 1.. Ongerealiseerde intergroepswinst aan 9.. Gerealiseerde intergroepswinst (80% ( )) Belastingen aan 0.. Voorziening voor belastingen In verband met de ongerealiseerde intergroepswinst begrepen in de overgenomen inventaris: 9.. Resultaat deelneming aan 0.. Deelneming (70% 80% ) Reserve deelneming aan 0.. Algemene reserve a Bank aan 040 Deelneming BV Buiksloot (80% ) Deelneming BV Buiksloot (80% ) aan 081 Herwaarderingsreserve deelneming Deelneming BV Buiksloot (80% ) aan 950 Resultaat deelneming Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 44

13 Voortgezette Studie Boekhouden 4 Leveringen NV Nieuwendam aan BV Buiksloot. We stellen eerst het onderstaande schema op van de intercompanyposities. Leveringen NV Nieuwendam aan BV Buiksloot: downstream sales Datum Intercompanyvoorraad Niet-gerealiseerde winst Interne correctie bij Eliminatie tijdens de bij BV Buiksloot van NV Nieuwendam 20% NV Nieuwendam 80% consolidatie 20% Ultimo Ultimo Toeneming De volgende journaalposten worden nu gemaakt: 940 Niet-gerealiseerde winst op leveringen aan BV Buiksloot aan 150 Ongerealiseerde winst op leveringen aan BV Buiksloot Voorziening voor belastingen (30% ) aan 990 Belastingen Leveringen van BV Buiksloot aan NV Nieuwendam. Schema van de intercompanyposities: Leveringen BV Buiksloot aan NV Nieuwendam: upstream sales Datum Intercompanyvoorraad bij Niet-gerealiseerde winst Interne correctie bij Eliminatie bij consolidatie NV Nieuwendam van BV Buiksloot 20% NV Nieuwendam 80% 20% (Belang derden) Ultimo Ultimo Afneming De volgende journaalpost moet worden gemaakt: 040 Deelneming BV Buiksloot (70% 9.600) aan 950 Resultaat deelneming b Debet Credit 040 Deelneming BV Buiksloot 80% = af: 70% = Herwaarderingsreserve deelneming (80% ) Ongerealiseerde winst op leveringen aan BV Buiksloot (zie ook het schema) Niet-gerealiseerde winst op leveringen aan NV Buiksloot (zie de gemaakte journaalpost bij vraag a) Resultaat deelneming (zie de journaalposten bij vraag a) c 1 Van het eigen vermogen van BV Buiksloot: Geplaatst kapitaal (B) Herwaarderingsreserve (B) Wettelijke reserves (B) Algemene reserve (B) Resultaat boekjaar (B) aan Deelneming BV Buiksloot (N) (80% ) aan Belang van derden (20% ) Op consolidatieniveau bestaat er geen deelneming meer, vandaar: Herwaarderingsreserve deelneming (N) aan Herwaarderingsreserve (N) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

14 Uitwerkingen Niet-gerealiseerde winst in de voorraden bij BV Buiksloot: Ongerealiseerde winst leveringen aan BV Buiksloot (N) Voorziening voor belastingen (N) (30% ) Resultaat boekjaar (N) (70% ) aan Voorraad handelsgoederen (B) Niet-gerealiseerde winst in de voorraden bij NV Nieuwendam: Deelneming BV Buiksloot (N) (70% ) Voorziening belastingen (B) (30% ) Belangen van derden (70% 9.600) Voorziening voor belastingen (30% 9.600) aan Voorraden handelsgoederen (N) NB: Raadpleeg bij de eliminatieposten 3 en 4 ook de gemaakte schema s van de intercompanyposities! d 1 Van het geboekte resultaat deelneming en het aandeel van derden in het resultaat van BV Buiksloot: Resultaat deelneming (N) Aandeel van derden (20% ) aan Resultaat na belastingen (B) Leveringen NV Nieuwendam aan BV Buiksloot. 2 Doorverkocht door BV Buiksloot: = Netto-omzet (N) aan Kostprijs netto-omzet (B) Toeneming van de voorraad intercompanygoederen bij BV Buiksloot. Netto-omzet (N) aan Kostprijs netto-omzet (N) aan Niet-gerealiseerde winst opleveringen aan BV Buiksloot (35% 4.000) aan Belastingen (N) (30% 4.000) aan Resultaat na belastingen (N) (70% 4.000) Leveringen BV Buiksloot aan NV Nieuwendam. 4 Doorverkocht door NV Nieuwendam: (de gehele leveringen van 2007, want de intercompanyvoorraad is in dat jaar afgenomen). Netto-omzet (B) aan Kostprijs netto-omzet (N) Afneming van de intercompanyvoorraad bij NV Nieuwendam. Resultaat na belastingen (D) Belastingen (D) (30% 9.600) Aandeel van derden (70% 2.400) Belastingen (30% 2.400) aan Kostprijs netto-omzet (B) a Bank (of 1.. Te ontvangen dividend) aan 0.. Deelnemingen (70% ) Deelnemingen aan 9.. Resultaat deelnemingen (70% ) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 46

15 Voortgezette Studie Boekhouden 3 Toeneming van de niet-gerealiseerde intergroepswinst in de voorraad bij Egmond NV. 9.. Resultaat deelnemingen aan 0.. Deelnemingen (70% 70% ) Toeneming van de niet-gerealiseerde intergroepswinst in de voorraad bij Limmen BV. 9.. Resultaat deelnemingen aan 0.. Deelnemingen (70% 70% ) b Bank (of 1.. Te ontvangen dividend) aan 0.. Deelnemingen (80% ) Deelnemingen (80% ) aan 9.. Resultaat deelnemingen (80% ( % )) aan 0.. Algemene reserve (80% 8% ) NB: De boekingen die Egmond NV heeft gemaakt in verband met de niet- gerealiseerde intergroepswinst in de voorraad bij Limmen BV, geleverd door Egmond NV werden niet gevraagd. Hierin komt namelijk de rekening 0.. Deelnemingen niet voor. c In Bakkum BV: 70% = In Limmen BV: 80% = af: Boekwaarde eigen aandelen bij Limmen BV af: Niet-gerealiseerde intergroepswinst : in leveringen van Bakkum BV aan Egmond NV (70% ) in leveringen van Bakkum BV aan Limmen BV (70% 7.700) d Aandeel in Bakkum BV: 70% = Aandeel in Limmen BV: 80% ( ) = af: Toeneming van niet-gerealiseerde intergroepswinsten in 2007: in leveringen van Bakkum BV aan Egmond NV (70% ) in leveringen van Bakkum BV aan Limmen BV (70% 7.700) e 1 Eliminatie van het eigen vermogen van Bakkum BV. Aandelenkapitaal (B) Winstreserve (B) Resultaat boekjaar (B) aan Deelnemingen (E) aan Belang derden (30% ) Eliminatie van het eigen vermogen van Limmen BV. Aandelenkapitaal (L) Agioreserve (L) Winstreserve (L) Resultaat boekjaar (L) aan Deelnemingen (E) aan Belang derden (20% ) aan Aandelen Egmond NV (L) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

16 Uitwerkingen 3 Eliminatie van eigen aandelen bij Limmen BV. Winstreserve (E) aan Eigen aandelen bij Limmen BV (E) Eliminatie van niet-gerealiseerde winst in de intergroepsvoorraad bij Limmen BV, welke door Egmond NV is geleverd. Overlopende passiva (E) (80% ) Resultaat boekjaar (E) (70% 20% ) Voorzieningen (E) (30% 20% ) aan Voorraden (L) Winstreserve (E) (70% 20% ) aan Resultaat boekjaar (E) Eliminatie van niet-gerealiseerde winst in de intergroepsvoorraad bij Egmond NV, welke door Bakkum BV is geleverd. Deelnemingen (E) (70% 70% ) Voorzieningen (B) (30% 70% ) Belang derden (70% 30% ) Voorzieningen (30% 30% ) aan Voorraden (E) Eliminatie van niet-gerealiseerde winst in de intergroepsvoorraad bij Limmen BV, welke door Bakkum BV is geleverd. Deelnemingen (E) (70% 70% ) Voorzieningen (B) (30% 70% ) Belang derden (70% 30% ) Voorzieningen (30% 30% ) aan Voorraden (L) f 1 Eliminatie van het resultaat deelnemingen. Resultaat deelnemingen (E) Aandeel derden (30% % ) aan Resultaat na belasting (B + L) Eliminatie dividend op aandelen Egmond. Dividend aandelen Egmond NV (L) aan Aandeel derden (20% 6.400) aan Resultaat na belasting (L) Eliminatie leveringen Egmond NV aan Limmen BV. Omzet (E) aan Kostprijs omzet (L) Eliminatie afneming intergroepsvoorraad bij Limmen BV door Egmond NV geleverd. Gerealiseerde intergroepswinst (E) (80% ) Belastingen (E) (30% 20% ) Resultaat na belastingen (E) (70% 20% ) aan Kostprijs omzet (L) Doorverkocht door Egmond NV van de leveringen van Bakkum BV. Omzet (B) ( ) aan Kostprijs omzet (E) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 48

17 Voortgezette Studie Boekhouden 6 Toeneming van de intergroepsvoorraad bij Egmond NV, geleverd door Bakkum BV. Omzet (B) aan Kostprijs omzet (B) aan Belastingen (B) (30% 70% ) aan Resultaat na belastingen (B) (70% 70% ) aan Belastingen (30% 30% ) aan Aandeel derden (70% 30% ) Doorverkocht door Limmen BV van de leveringen door Bakkum BV. Omzet (B) ( ) aan Kostprijs omzet (L) Toeneming van de intergroepsvoorraad bij Limmen BV, door Bakkum BV geleverd. Omzet (B) aan Kostprijs omzet (B) aan Belastingen (B) (30% 70% ) aan Resultaat na belastingen (B) (70% 70% ) aan Belastingen (30% 30% ) aan Aandeel derden (70% 30% ) NB: De winst van Bakkum BV en Limmen BV was tezamen Dit bedrag is in vier eliminatieposten geëlimineerd: (1) (2) (6) (8) a 1 a Machine % boekwaarde Fiscale aanschaffingsprijs Fiscale boekwaarde A B C D E b Machine % boekwaarde Aanschaffingsprijs Vennootschappelijke boekwaarde A B C D E Vennootschappelijke Fiscale boekwaarde Verschil Latentie 30% boekwaarde (passief) Machines Voorraden Voorziening groot onderhoud b 1 Resultaat 2006 van Ransdorp NV bij: Gerealiseerde intercompanywinst door afneming van de winstopslag in de voorraad bij Zunderdorp NV 70% ( ) % = Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

18 Uitwerkingen Deelneming Ransdorp NV aan Resultaat deelneming Ransdorp NV Deelneming Ransdorp NV % Eigen vermogen van Ransdorp NV af: Niet-gerealiseerde intercompanywinst in eindvoorraad: 70% Herwaardering deelneming Ransdorp NV per : 80% = c 1 a Eliminatie van het eigen vermogen van Ransdorp NV. Geplaatst en volgestort aandelenkapitaal (R) Agio (R) Herwaarderingsreserve machines (R) Overige reserves (R) Resultaat boekjaar (R) aan Deelneming Ransdorp NV (Z) (zie b2) aan Belang van derden (20%) b c Eliminatie van de niet-gerealiseerde intercompanywinst in de voorraad van Zunderdorp NV. Deelneming (Z) (70% 80% ) Voorziening latente belastingen (R) (30% 80% ) Belang van derden (70% 20% ) Voorziening latente belastingen (30% 20% ) aan Voorraden product (Z) Eliminatie van de rekening Herwaarderingsreserve deelneming Ransdorp NV. Herwaarderingsreserve deelneming Ransdorp NV (Z) aan Herwaarderingsreserve (Z) (80% ) a Eliminatie geboekte resultaat deelneming bij Zunderdorp inclusief het aandeel van derden. Resultaat deelneming (Z) Aandeel van derden (20% ) aan Resultaat na belastingen (R) b c Eliminatie doorverkochte goederen. Omzet (R) aan Kostprijs omzet (Z) Eliminatie afname intercompanyvoorraad. Vennootschapsbelasting (R) (30% 80% ) Resultaat na belastingen (R) (70% 80% ) Vennootschapsbelasting (30% 20% ) Aandeel van derden (70% 20% ) aan Kostprijs omzet (Z) d 1 a Daling boekwaarde machines Afschrijving machines Herwaarderingsreserve machines aan Machines Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 50

19 Voortgezette Studie Boekhouden b Daling boekwaarde voorraad Bijzondere baten en lasten (65% ) Voorziening latente belastingen (35% ) aan Voorraden product a Daling boekwaarde machines Herwaardering deelneming Ransdorp NV aan Deelneming Ransdorp NV (80% ) b Daling boekwaarde voorraad Bijzondere baten en lasten aan Deelneming Ransdorp NV (80% ) a Balans A direct na de verwerving van de deelneming Deelneming B Geplaatst kapitaal Overige activa Algemene reserve Eigen vermogen Schulden b 1 Eliminatieposten ten behoeve samenstelling geconsolideerde balans 1 Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) Goodwill aan Deelneming B (A) Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) aan Belang van derden (40% ) Werkblad consolidatie balansen ( 1.000) A B Eliminaties Consolidatie Goodwill Deelneming B Overige activa Geplaatst kapitaal Algemene reserve Eigen vermogen Belang van derden Schulden Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

20 Uitwerkingen c 1 Eliminatieposten ten behoeve samenstelling geconsolideerde balans 1 Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) Goodwill aan Deelneming B (A) Resultaat boekjaar aan Goodwill Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) Resultaat boekjaar (B) aan Belang van derden (40% ) Schulden (B) aan Overige activa (A) Werkblad consolidatie balansen ( 1.000) A B Eliminaties Consolidatie Goodwill Deelneming B Overige activa Geplaatst kapitaal Algemene reserve Resultaat boekjaar Eigen vermogen Belang van derden Schulden a Eliminatieposten ten behoeve samenstelling geconsolideerde balans 1 Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) Goodwill aan Deelneming B (A) Algemene reserve Resultaat boekjaar aan Goodwill Geplaatst kapitaal (B) Algemene reserve (B) Resultaat boekjaar (B) aan Belang van derden (40% ) Resultaat boekjaar (A) (60% ) aan Algemene reserve (A) Schulden (B) aan Overige activa (A) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 52

Waardering van deelnemingen

Waardering van deelnemingen GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover...

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie