Waardering van deelnemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardering van deelnemingen"

Transcriptie

1 GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover... Waarderen op verkrijgingsprijs voorbeeld 1 Waarderen tegen actuele waarde voorbeeld 2 Vermogensmutatiemethode voorbeeld 3 en 4 Deelneming er is sprake van kapitaalverschaffing; duurzaam; ten behoeve van eigen werkzaamheden. 1 2 Dochtermaatschappij Groepsmaatschappij Dochtermaatschappij heeft > 50% stemrechten in AVA; kan >50% bestuurders of commissarissen benoemen of ontslaan. Geldt ook als >50% gehaald wordt via overeenkomst met andere stemgerechtigden/aandeelhouders. Gaat om de zeggenschap en minder om de omvang van de kapitaalverschaffing. Groepsmaatschappij economische eenheid in zelfde branche actief; besluit bij de een beïnvloedt de ander. organisatorisch verbonden gemeenschappelijk beleid

2 Rechtspersoon waarop overheersende... Waardering deelnemingen Rechtspersoon waarop overheersende invloed kan worden uitgeoefend of waarover centrale leiding bestaat. vertoont veel gelijkenis met dochtermij en groepsmij maar een formele zeggenschapsstructuur ontbreekt. Is in de wet opgenomen om te voorkomen dat op eenvoudige wijze aan de consolidatieplicht ontkomen kan worden. Deelneming = duurzaam vaste actief, dus rubriek 0. Art. 2:384 lid 1 BW Activa en passiva waarderen op: Verkrijgingsprijs; Actuele waarde. Art. 2:389:1 BW deelnemingen waarderen: bij invloed van betekenis op zakelijk/financieel beleid: verplicht volgens vermogensmutatiemethode. bij ontbreken invloed van betekenis keuze uit: op verkrijgingsprijs; op actuele waarde. 5 6 Waarderen op verkrijgingsprijs Kenmerk: De deelneming wordt op de oorspronkelijke aankoopprijs gewaardeerd. Zolang de omvang van de deelneming niet wijzigt, blijft de waarde dezelfde. Was als er aandelen worden verkocht of bijgekocht, wijzigt de waardering van de deelneming. Voorbeeld 1 blz van 3 Maddy BV verwerft 80% belang in Delox BV. Betaalt per bank Maddy waardeert tegen verkrijgingsprijs cum dividend. Balans per 1 jan 2007 Delox BV Voorraad goederen Aandelenkapitaal Overige activa Algemene reserve Winst boekjaar Overige passiva Bereken de betaalde goodwill. Betaald werd Waarde: = x 80% = Goodwill

3 Voorbeeld 1 blz van 3 Voorbeeld 1 blz van 3 Welke journaalpost maakt Maddy BV van de aankoop? 030 Deelneming Delox BV A110 Bank Bij waardering tegen de verkrijgingswaarde is de goodwill niet zichtbaar. De goodwill zit in de waarde verscholen! Delox BV stelt een dividend vast van Wat boekt Maddy BV hiervan? Maddy BV heeft een 80% belang, dus 80% van = De journaalpost luidt: 138 Te vorderen dividend Delox BV A030 Deelneming in Delox BV Omdat de deelneming cum dividend tegen verkrijgingsprijs was gewaardeerd, komt het dividend nu ten laste van die waardering. Het eigen vermogen van Delox BV gaat immers omlaag Waardering tegen actuele waarde Kenmerk: Als de zichtbare intrinsieke waarde van de deelneming stijgt, wordt dit periodiek via een herwaardering tot uitdrukking gebracht. Er wordt een herwaarderingsreserve gevormd. Dit is een wettelijke reserve zie par. 5.5 boek. Voorbeeld 2 blz van 2 Megatex BV verwerft begin 2007 een 75% belang ex dividend in Daneco BV. Megatex BV betaalt hier voor. De zichtbare intrinsieke waarde van Daneco BV is Van de aankoop boekt Megatex BV 030 Deelneming in Daneco BV A110 Bank

4 Voorbeeld 2 blz van 2 Vermogenmutatiemethode Eind 2007 bedraagt de zichtbare intrinsieke waarde Omdat dit aanzienlijk meer is dan per 1-1 besluit Megatex BV de deelneming te herwaarderen. Kenmerk: Mutaties in het eigen vermogen van de deelneming werken door in de boekwaarde van de deelneming. De herwaardering bedraagt: `75% van = Megatex BV boekt: 030 Deelneming Daneco BV A045 Herwaarderingsreserve Omdat de deelneming is geherwaardeerd is sprake van wettelijke reserve herwaardering en niet van een wettelijke reserve deelnemingen. De verwerving kan gewaardeerd worden tegen: hoofdregel: de netto-vermogenswaarde. uitzondering: de zichtbare intrinsieke waarde. De zichtbare intrinsieke waarde wordt toegepast als de houder van de aandelen over onvoldoende gegevens beschikt om de netto-vermogenswaarde te bereken Voorbeeld 3 blz van 5 Maderna BV verweft een 100% belang in Delprat BV en betaalt De balans van Delprat BV luidt: Balans per 1 jan 2007 Delprat BV Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa Reserves Vreemd lang Vreemd kort Als eerste boeking hanteert zij de netto-vermogenswaarde, dus: Aandelenkapitaal Reserves Totaal Deelneming Delprat BV A110 Bank Voorbeeld 3 blz van 5 Balans per 31 dec 2007 Maderna BV Deelneming Delpart BV Aandelenkapitaal Overige vaste activa Reserves Vlottende activa Winst na belasting Vreemd lang Vreemd kort Balans per 31 dec 2007 Delprat BV Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa Reserves Winst na belasting Vreemd lang Vreemd kort Voorgestelde winstverdeling Maderna BV Delprat BV Dividend Winstreserve Totaal

5 Voorbeeld 3 blz van 5 Voorbeeld 3 blz van 5 Mutatie in netto-vermogenswaarde Delprat BV: Aandelenkapitaal Reserves Winst na belasting Netto-vermogenswaarde per 31 dec Netto-vermogenswaarde per 01 jan Mutatie netto-vermogenswaarde Deelneming Delprat BV A990 Aandeel resultaat Delprat BV Door deze journaalpost stijgt bij Maderna BV de debetzijde van de balans. 030 Deelneming Delprat BV Anderzijds stijgt ook de winst met A990 Aandeel resultaat Delprat BV Over deze winst is geen Vpb verschuldigd art. 13 Vpb, dus stijgt de post Winst na belasting eveneens met Balans per 31 dec 2007 Maderna BV Deelneming Delpart BV Aandelenkapitaal Overige vaste activa Reserves Vlottende activa Winst na belasting Vreemd lang Vreemd kort Voorbeeld 3 blz van 5 Zolang het dividend nog niet is vastgesteld, behoort het tot het eigen vermogen. Zodra het dividend is vastgesteld, wordt dit een schuld en daalt het eigen vermogen. Gevolg daarvan is dat ook de netto-vermogenswaarde daalt. Daarom boekt Maderna BV van het vaststellen van het dividend door Delprat BV: 138 Te vorderen dividend A030 Deelneming Delprat BV Voorbeeld 4 blz van 7 Als de netto-vermogenswaarde niet of alleen tegen hoge kosten bepaald kan worden, mag van de zichtbare intrinsieke waarde worden uitgegaan. Minco BV verwerft 70% belang in Duran BV voor Balans Duran BV per Gewaardeerd op historische grondslag Algemene reserve De deelneming wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Eerste boekwaarde is zichtbare intrinsieke waarde

6 Voorbeeld 4 blz van 7 Balans Duran BV per Gewaardeerd op historische grondslag Algemene reserve Goodwill: Betaalde prijs voor deelneming Duran BV Zichtbare intrinsieke waarde Duran BV Omvang deelneming 70% x Zichtbare intrinsieke waarde deelneming Betaalde goodwill Deelneming Duran BV Goodwill A110 Bank Voorbeeld 4 blz van 7 Balans Duran BV per Algemene reserve Winst boekjaar Te betalen Vpb Gedeclareerd int.div Totaal Totaal Algemene reserve: 01/ / interimdividend Winst-en-verliesrekening 2007 Duran BV Kostprijs omzet Omzet Diverse bedr.kosten Vpb Winst na belasting Totaal Totaal Voorbeeld 4 blz van 7 Balans Duran BV per Activa Aandelenkapitaal Algemene reserve Winst boekjaar Te betalen Vpb Gedeclareerd int.div Totaal Totaal Algemene reserve: 01/ / interimdividend Boekwaarde deelneming in Duran BV: Boekwaarde deelneming Bij: 70% winst na belasting Duran BV Af: 70% interimdividend Duran BV Boekw. deeln. Duran BV per 31 dec Deelneming Duran BV Te vorderen dividend Duran BV A990 Aandeel resultaat deeln. Duran BV Voorbeeld 4 blz van 7 Het slotdividend wordt op nihil vastgesteld; er wordt gereserveerd. Van het betaalbaar stellen van het interimdividend werd geboekt: 044 Algemene reserve A161 Te betalen interimdividend Daarom boeken wij nu van het vaststellen van het slotdividend: 048 Winst boekjaar A044 Algemene reserve Door niet alleen het winstsaldo van maar ook de van het interimdividend toe te voegen wordt de afboeking ongedaan gemaakt

7 Voorbeeld 4 blz van 7 Voorbeeld 4 blz van 7 Balans Duran BV per Algemene reserve Te betalen Vpb Gedeclareerd int.div Totaal Totaal Op 31 jan 2008 herwaardeert Duran BV diverse activa met Diverse activa A045 Herwaardering activa A068 Voorziening latente Vpb Algemene reserve: = Het eigen vermogen bedraagt De waardering van de deelneming bedraagt 70% van = Na herwaardering is het eigen vermogen van Duran BV Eigen vermogen Herwaarderingsreserve Eigen vermogen Deelneming in Duran BV A050 Reserve deelneming Duran BV einde 27 7

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant.

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Betalingsbalans en Sectorrekeningen Pensioenfondsen Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Versie 1.0 De Nederlandsche Bank NV, 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie