1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen)."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Opgave Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening. Voorbeelden zijn het debiteurenboek, het crediteurenboek en het voorraadboek. 3. Een subgrootboek geeft een specificatie van een grootboekrekening in geld en een bijboek geeft een specificatie in hoeveelheden. 4. Een voorafgaande journaalpost is een journaalpost die wordt gemaakt nadat de saldibalans is opgesteld en voordat de winst-en-verliesrekening en eindbalans worden opgesteld. Vaak betreft het correctieposten. Opgave 1.2 Rekeningnrs Namen van de rekeningen Afschrijving auto s Algemene reserve Kas Voorziening debiteuren Afschrijvingskosten Inkoopprijs verkopen Interest Winst-enverliesrekening Saldibalans Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit Opgave , ,30 = 6.030,-. 2. Factuur met een bedrag van ,-. 1

2 Hoofdstuk 2 Opgave ,80 1,10 100/75 1,21 = 17,39, afgerond 18, /121 18,- = 3, % van ( 18,- 3,12) = 3,72. Opgave 2.2 De omzet exclusief omzetbelasting bedraagt: ,- 100/121 = ,-. De omzet van A is: 24% van ,- = ,-. De omzet van de overige producten is: , ,- = ,-. De omzet van C is: 4/( ) ,- = ,-. Opgave De aanschafprijs exclusief omzetbelasting bedraagt: 100/ ,- = ,-. De maandelijkse afschrijvingskosten bedragen: 1/12 1/6 ( , ,-) = 1.812, /12 6% van ( , ,-)/2 = 398, , ,50 = ,-. Opgave % van ,- = , % van ( , ,-) = , De boekwaarde aan het einde van 2012 bedraagt: , ,- = ,-. De interestkosten in 2012 bedragen: 5,5% van ( , ,-)/2 = 3.856,88. Opgave ,- 100/75 100/75 100/75 = ,81, afgerond ,-. 2

3 Hoofdstuk 3 Opgave Rechtspersoonlijkheid houdt in dat de onderneming zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt en dus zelf rechten en plichten heeft. 2. Eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap. 3. Besloten vennootschap, naamloze vennootschap. Opgave Ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid in een vof houdt in dat elke vennoot voor de totale schuld van de onderneming aansprakelijk is. 3. Ook zijn de vennoten van een vof privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming. 4. Een vennootschap onder firma heeft alleen beherende vennoten; een commanditaire vennootschap heeft naast beherende vennoten ook één of meer vennoten die uitsluitend kapitaal hebben ingebracht. Opgave Een aandeel is een bewijs van eigendom in een nv of een bv. 2. Een preferent aandeel is een aandeel met bepaalde voorrechten boven een gewoon aandeel. Preferenties kunnen betrekking hebben op de winstuitkering (preferente aandeelhouders krijgen dividend voordat de gewone aandeelhouders dat krijgen), stemrecht en voorrang van uitkering bij liquidatie van de onderneming. 3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 4. Een aandelenemissie waarop bestaande aandeelhouders bij voorrang mogen inschrijven. 5. Het totale bedrag van het eigen vermogen (of bezittingen minus schulden) gedeeld door het aantal geplaatste aandelen. 6. Cashdividend is winstuitkering aan aandeelhouders in geld en stockdividend is winstuitkering in aandelen. 7. Als obligaties worden uitgegeven beneden de nominale waarde. 3

4 Opgave Een ondernemingsraad behartigt de belangen van de werknemers en is verplicht bij ten minste 50 werknemers. 2. Recht op informatie. 3. Initiatiefrecht. Opgave Uitstel van betaling. 2. Bewindvoerder. 3. Een curator beheert de failliete boedel in een faillissement. Taken van een curator zijn onder andere: het maken van een boedelbeschrijving (beschrijving van bezittingen en schulden); zorgen dat niets uit boedel verdwijnt; beheren van de administratie; openen van alle correspondentie; rapporteren aan de rechter-commissaris; opmaken van de uitdelingslijst en verdelen van de baten onder schuldeisers. 4. Een faillissement eindigt als: de rechtbank het faillissement vernietigt; de schuldenaar al zijn schulden heeft betaald; er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt; er onvoldoende middelen zijn om de kosten van het faillissement te betalen; de boedel wordt verkocht en de opbrengst onder de schuldeisers wordt verdeeld. 4

5 Hoofdstuk 4 Opgave , , ,- = ,- (debet) , , ,- = ,- (credit). Opgave juni: 461 Autokosten 130,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 27,30 Aan 041 Privé 157,30 12 juni: 110 Bank ,- Aan 041 Privé ,- 15 juni: 041 Privé 5.000,- Aan 110 Bank 5.000,- 23 juni: 041 Privé 174,24 Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 30,24 Aan 470 Algemene kosten 144,- 29 juni: 041 Privé 786,50 Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 136,50 Aan 700 Voorraad goederen 650,- 2. Debet Privé Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 15 jun B148 5 jun M jun 29 jun 30 jun M57 M61 Naar Eigen vermogen 12 jun B Totaal Totaal

6 Opgave , , ,- (1/12 10% van ,-) 3.000,- = 1.800,-. Dit is het resultaat van de bedrijfsactiviteiten, wat ook wel nettoresultaat wordt genoemd. Daarnaast kennen we het begrip bedrijfsresultaat; dit is het resultaat vóór aftrek van interestkosten en dat is in dit geval 5.300, , , ,- = 8.300,-. Dit is het bedrag waarover de eigenaar (inkomsten)belasting moet betalen. De benaming nettoresultaat is niet helemaal juist , ,- (nettoresultaat) 4.000,- (privéopname) = ,-. Opgave Winst-en-verliesrekening over 2012 Inkoopprijs verkopen Huren Afschrijving inventaris Loonkosten Overige kosten Winstsaldo Opbrengst verkopen , , , , , , , , ,- 2. Debet Privé Credit Kasopnamen Naar Eigen vermogen ,- Verbruik goederen , , , ,- 3. Debet Eigen vermogen Credit 31/12 Privé 1/1 Balans 31/12 Naar balans 31/12 Winstsaldo , , , , , ,- Opgave Winstsaldo vorig boekjaar ,- Aan 030 Eigen vermogen Faas ,- Aan 031 Eigen vermogen Goossens , Loonkosten ,- Aan 920 Gewaardeerd ondernemersloon Faas 5.200,- Aan 921 Gewaardeerd ondernemersloon Goossens 4.950,- 6

7 Privé Faas 1.452,- Aan 700 Voorraad goederen 1.200,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting 252, Bank ,- Aan 041 Privé Goossens , Privé Goossens 72,60 Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 12,60 Aan 490 Algemene kosten 60,- Opgave Aandelen in portefeuille ,- Aan 040 Aandelenkapitaal , Bank ,- 042 Aandeelhouders nog te storten ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille , Bank ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille ,- Aan 047 Agioreserve ,- Opgave Aandelen in portefeuille ,- Aan 040 Aandelenkapitaal , ABN-Amrobank ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille ,- Aan 047 Agioreserve ,- 3. Vennootschapsbelasting: 20% van ,- + 25% van ,- = ,- Dividend: 12% van ( , ,-) = ,- Algemene reserve , , Winstsaldo ,- Aan 045 Uit te reiken aandelen ,- Aan 050 Algemene reserve ,- Aan 171 Te betalen dividend ,- Aan 172 Te betalen dividendbelasting ,- Aan 173 Te betalen vennootschapsbelasting , Te betalen dividend ,- 7

8 172 Te betalen dividendbelasting ,- 173 Te betalen vennootschapsbelasting ,- Aan 110 ABN-Amrobank , Uit te reiken aandelen ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille ,- Opgave Aandelen in portefeuille ,- Aan 040 Aandelenkapitaal , ABN-Amrobank ,- 042 Aandeelhouders nog te storten ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille , ABN-Amrobank ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille ,- Aan 047 Agioreserve ,- Opgave Winstsaldo ,- Aan 163 Te betalen vennootschapsbelasting ,- Aan 042 Uit te reiken aandelen ,- Aan 161 Te betalen dividend ,- Aan 162 Te betalen dividendbelasting ,- Aan 049 Algemene reserve ,- (5% van ,- = ,-; 15% van 8% van ,- = ,-; 3% van , ,- = ,-) Te betalen dividendbelasting ,- 163 Te betalen vennootschapsbelasting ,- Aan 110 ING bank , Te betalen dividend ,- Aan 110 ING bank , Uit te reiken aandelen ,- Aan 041 Aandelen in portefeuille ,- Opgave Winstsaldo ,- Aan 055 Uit te reiken aandelen ,- Aan 060 Algemene reserve ,- 8

9 Aan 160 Interim-dividend ,- Aan 161 Te betalen dividend ,- Aan 162 Te betalen dividendbelasting ,- Aan 164 Te betalen tantièmes ,- Aan 165 Te betalen vennootschapsbelasting , ,-/( ,- : 20,-) = 0, Te betalen dividend ,- Aan 110 ABN-Amrobank , Uit te reiken aandelen ,- Aan 051 Aandelen in portefeuille , Te betalen dividendbelasting ,- 164 Te betalen tantièmes ,- 165 Te betalen vennootschapsbelasting ,- Aan 110 ABN-Amrobank ,- Opgave ( , ,-)/ 50,- = aandelen ,- + ( , ,-)/ = 70,- per aandeel , , ,- = ,-. 4. Het aantal geplaatste aandelen per 31 december is: ,-/ 50,- = De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt: ,-/ = 68,19. Opgave Rabobank ,- 930 Interest 3.000,- Aan 078 5% Onderhandse lening o/g , Interest 1.250,- Aan 193 Te betalen bedragen 1.250, Te betalen bedragen , % Onderhandse lening o/g ,- Aan 110 Rabobank ,- Opgave

10 % Obligaties in portefeuille ,- Aan 070 3% Obligatielening , ABN-Amrobank ,- Aan 071 3% Obligaties in portefeuille ,- Aan 073 Agio op 3% obligaties 5.000, Interest 2.000,- Aan 163 Te betalen bedragen 2.000,- (3% van ,-/12 = 2.000,-) Te betalen bedragen ,- Aan 170 Te betalen coupons , Te betalen coupons 1.800,- Aan 110 ABN-Amrobank 1.800,- (60 3% van 1.000,- = 1.800,-) 10

11 Hoofdstuk 5 Opgave Kantoorinventaris ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 6.930,- Aan 140 Crediteuren , Afschrijvingskosten 550,- Aan 005 Kantoorinventaris 550,- (1/12 20% van ,- = 550,-) 3. De totale afschrijving in de eerste twee jaren bedraagt: 1ste jaar: 20% van ,- = 6.600,- 2de jaar: 20% van ( , ,-) = 5.280,- Totaal ,- De journaalpost is: 005 Kantoorinventaris ,- Aan 015 Afschrijving kantoorinventaris , Afschrijvingskosten 352,- Aan 015 Afschrijving kantoorinventaris 352,- [1/12 20% van ( , ,-) = 352,-] Opgave 5.2 De boekwaarde na 1 jaar bedraagt: 0, ,- = ,- De boekwaarde na 2 jaar bedraagt: 0, ,- = ,- De boekwaarde na 3 jaar bedraagt: 0, ,- = ,- De boekwaarde na 4 jaar bedraagt: 0, ,- = ,- De boekwaarde na 5 jaar bedraagt: 0, ,- = ,- De geschatte restwaarde is ,-. Opgave ,- ( , ,-) = , ,-/ ,- 100% = 10% ,-/( , , ,-) 100% = 25%. 11

12 Afschrijvingskosten machines 7.083,- Aan 012 Afschrijving machines 7.083,- 433 Afschrijvingskosten vervoermiddelen 7.790,- Aan 013 Afschrijving vervoermiddelen 7.790,- 5. Debet 002 Machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Balans ,- 28 feb Naar balans ,- Totaal ,- Totaal ,- 1 mrt Balans ,- Debet 012 Afschrijving machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 28 feb Naar balans ,- 1 feb Balans 28 feb Afschrijving Totaal ,- Totaal , , ,- 1 mrt Balans ,- Debet 432 Afschrijvingskosten machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 29 feb Afschrijving 7.083,- 28 feb Naar winst-enverliesrekening 31-1 Totaal 7.083,- Totaal 7.083, ,- Opgave Machines ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren , Bank ,- 435 Interestkosten 3.600,- Aan 076 Lening o/g , Afschrijvingskosten 5.000,- Aan 002 Machines 5.000,- (1/ ,-/5 = 5.000,-) Machines ,- Aan 012 Afschrijving machines ,- 12

13 Opgave Kas 7.260,- 012 Afschrijving machines ,- Aan 002 Machines ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 1.260,- Aan 980 Incidentele verliezen en winsten 6.000, Kas 968,- 980 Incidentele verliezen en winsten 200,- Aan 004 Inventaris 1.000,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 168, Auto s ,- 013 Afschrijving auto s ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 3.780,- Aan 003 Auto s ,- Aan 140 Crediteuren ,- Aan 980 Incidentele verliezen en winsten 1.900,- 4. De afschrijving op gebouwen bedraagt: 1/4 2,5% van ,- = ,-. De afschrijving op machines bedraagt: 1/12 12% van ,- + 2/12 12% van ( , ,-) = ,-. De afschrijving op auto s bedraagt: 2/12 25% van ( , ,-) + 1/12 25% van ( , , , ,-) = ,-. De afschrijving op inventaris bedraagt: 2/12 18% van ,- + 1/12 18% van ( , ,-) = ,-. De journaalpost luidt: 431 Afschrijvingskosten gebouwen ,- 432 Afschrijvingskosten machines ,- 433 Afschrijvingskosten auto s ,- 434 Afschrijvingskosten inventaris ,- Aan 011 Afschrijving gebouwen ,- Aan 012 Afschrijving machines ,- Aan 013 Afschrijving auto s ,- Aan 004 Inventaris ,- 13

14 5. Debet 003 Auto s Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 jan 1 mrt Balans Aankoop 1 mrt 31 mrt Verkoop Naar balans Totaal , , ,- Totaal , , ,- 1 apr Balans ,- Debet 013 Afschrijving auto s Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 mrt 31 mrt Verkoop Naar balans 1 jan 31 mrt Balans Afschrijving Totaal , , ,- Totaal , , ,- 1 apr Balans ,- Debet 433 Afschrijvingskosten auto s Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31 mrt Afschrijving ,- 31 mrt Naar winst-enverliesrekening Totaal ,- Totaal , ,- Opgave Machines ,- 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.326,- Aan 002 Machines 3.700,- Aan 140 Crediteuren , Afschrijving machines ,- Aan 002 Machines ,- Aan 980 Incidentele winsten en verliezen 800,- Opgave % van ,- = 1.500, Afschrijving kantoorinventaris ,- 980 Incidentele winsten en verliezen 1.500,- Aan 004 Kantoorinventaris ,- 14

15 Opgave De maandelijkse afschrijving in 2012 bedraagt: 1/12 30% van ,- 0,70 0,70 = 539, Afschrijvingskosten auto s 539,- Aan 013 Afschrijving auto s 539, ,- 0,70 0, ,- = , Nog te ontvangen bedragen ,- 013 Afschrijving auto s ,- Aan 003 Auto s ,- Aan 980 Incidentele winsten en verliezen 3.813,- Opgave Apparatuur in leasing ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 2.520,- Aan 148 Leaseverplichtingen , Leaseverplichtingen 2.770,- 461 Financieringskosten apparatuur in leasing 55,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen 2.825, Vervallen leasetermijnen 2.825,- Aan 110 Bank 2.825, Leaseverplichtingen 250,- 461 Financieringskosten apparatuur in leasing 55,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen 305, Afschrijvingskosten apparatuur in leasing 250,- Aan 080 Apparatuur in leasing 250, Leasekosten auto s 5.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 1.092,- Aan 140 Crediteuren 6.292,- Opgave Leasemachines ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Leaseverplichtingen , Leaseverplichtingen ,- 480 Financieringskosten leasemachines 180,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen ,- 15

16 Vervallen leasetermijnen ,- Aan 110 Bank , Leaseverplichtingen 1.000,- 480 Financieringskosten leasemachines 180,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen 1.180, Afschrijvingskosten leasemachines 1.000,- Aan 052 Afschrijving leasemachines 1.000, Machines 5.000,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 950,- Aan 140 Crediteuren 5.950,- Opgave Aflossing: ,-/47 = 3.750,- Interest: 1/12 6% van ,- = 450,- Bijkomende kosten: 5% van ( 3.750, ,-) = 210,- Omzetbelasting: 21% van ( , ,-) = , , , , ,- = 4.410, Leaseverplichtingen , Financieringskosten heftrucks in leasing 660,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen , Leaseverplichtingen 3.750,- 490 Financieringskosten heftrucks in leasing 660,- Aan 150 Vervallen leasetermijnen 4.410,- 16

17 Hoofdstuk 6 Opgave Inkoopprijs van de verkochte producten: Inkopen ,- Voorraadtoename 1.530,- Inkoopprijs verkopen ,- Overige kosten: Betalingen ,- Toename nog te betalen kosten 265,- Totaal ,- De kosten van de verkopen zijn: , ,- = ,-. 2. De winst bedraagt: , ,- = ,-. Opgave Voorraad goederen 7.800,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 468,- Aan 140 Crediteuren 8.268, Voorraad goederen 300,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 63,- Aan 100 Kas 363, Debiteuren ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 1.620,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- 800 Kostprijs verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- Opgave 6.3 a. 3 november: 130 Debiteuren ,- 830 Rabatten en kortingen ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- Aan 840 Opbrengst van de verkopen ,- 17

18 800 Inkoopprijs van de verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- b. 8 november: 700 Voorraad goederen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren ,- c. 15 november: 700 Voorraad goederen 3.200,- Aan 140 Crediteuren 3.200,- d. 26 november: 700 Voorraad goederen 2.900,- Aan 800 Inkoopprijs van de verkopen 2.900,- (200 14,50 = 2.900,-) 840 Opbrengst van de verkopen 5.000,- 181 Te betalen omzetbelasting 840,- Aan 830 Rabatten en kortingen 1.000,- Aan 130 Debiteuren 4.840,- (200 25,- = 5.000,-) Opgave De waarde van de eindvoorraad op 30 juni bedraagt: ( ) 6,- = ,-. 2. Op de grootboekrekening Prijsverschillen is geboekt: 2 juni: ,50 = ,- (credit) 17 juni: ,25 = 6.250,- (credit) 24 juni: ,25 = 1.250,- (debet) Totaal ,- (credit) 3. De verkoopwinst over juni bedraagt: ( ) ( 10,- 6,-) = ,-. 18

19 Opgave Voorraad goederen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,50 Aan 720 Prijsverschillen bij inkoop 2.250,- Aan 140 Crediteuren ,50 ( ,- = ,-) Debiteuren ,- 830 Rabatten en kortingen ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- Aan 840 Opbrengst van de verkopen , Kostprijs van de verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- ( ,- = ,-) Voorraad goederen 7.200,- Aan 800 Kostprijs van de verkopen 7.200,- (400 18,- = 7.200,-) Opbrengst van de verkopen ,- 181 Te betalen omzetbelasting 1.874,25 Aan 830 Rabatten en kortingen 1.575,- Aan 130 Debiteuren ,25 (400 26,25 = ,-; 15% van ,- = 1.575,-) Opgave Voorraad goederen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 3.570,- Aan 720 Prijsverschillen bij inkoop 2.000,- Aan 100 Kas , Debiteuren ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- 800 Inkoopwaarde verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- ( ,-/100 = ,-) Voorraad goederen 1.520,- Aan 800 Inkoopwaarde verkopen 1.520,- ( ,-/100 = 1.520,-) 840 Opbrengst verkopen 2.800,- 181 Te betalen omzetbelasting 588,- 19

20 Aan 130 Debiteuren 3.388, Crediteuren 2.468, Prijsverschillen bij inkoop 240,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 428,40 Aan 700 Voorraad goederen 2.280, Prijsverschillen bij inkoop 1.250,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 262,50 Aan 100 Kas 1.512, Voorraad goederen 190,- Aan 980 Incidentele baten en lasten 190,- (500 38,-/100 = 190,-) 7. Op rekening 800 is per saldo gedebiteerd: , ,- = ,-. Op rekening 840 is per saldo gecrediteerd: , ,- = ,-. Het verkoopresultaat bedraagt: , ,- = ,- (voordelig) Prijsverschillen bij inkoop 900,- Aan 700 Voorraad goederen 900,- 9 Verwachte gemiddelde inkoopprijs: ( 36,- + 32,40)/2 = 34,20 Verwachte gemiddelde directe inkoopkosten: ( 2,50 + 3,-)/2 = 2,75 Indirecte inkoopkosten: 4% van de vvp... Magazijnkosten: 5,5% van de vvp... Vaste verrekenprijs... De vaste verrekenprijs is: 100/90,5 ( 34,20 + 2,75) = 40,83; afgerond 41,-. Opgave Inkopen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren , Voorraad goederen ,- 720 Prijsverschillen bij inkoop 2.000,- Aan 710 Inkopen , Prijsverschillen bij inkoop 4.000,- Aan 140 Crediteuren 4.000, Inkopen 900,- Aan 720 Prijsverschillen bij inkoop 100,- Aan 700 Voorraad goederen 800,- 20

21 Crediteuren 1.089,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 189,- Aan 710 Inkopen 900,- 6. Een debetsaldo op de rekening Inkopen betekent dat (een deel van) de ontvangst van goederen nog moet worden geboekt, terwijl de facturen al wel zijn geboekt. Opgave Inkopen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 2.610,- Aan 720 Prijsverschillen bij inkoop 1.500,- Aan 140 Crediteuren , Voorraad goederen ,- Aan 710 Inkopen ,- ( ,- = ,-) Crediteuren ,- Aan 120 ING bank ,90 Aan 971 Ontvangen betalingskorting 461, Prijsverschillen bij inkoop 2.300,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 483,- Aan 100 Kas 2.783, Inkoopwaarde verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- ( ,- = ,-) Debiteuren ,- 830 Rabatten en kortingen ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 4.860,- Aan 840 Opbrengst verkopen , ING bank , Rabatten en kortingen 1.287,90 Aan 130 Debiteuren , Voorraad goederen 750,- 980 Incidentele baten en lasten 750,- Aan 800 Inkoopwaarde verkopen 1.500,- (50 ½ 30,- = 750,-) 840 Opbrengst verkopen 3.000,- 181 Te betalen omzetbelasting 135,- Aan 830 Rabatten en kortingen 750,- Aan 130 Debiteuren 2.385,- 21

22 720 Prijsverschillen bij inkoop 480,- Aan 950 Resultaat prijsverschillen 480,- Opgave a. 12 juni: 710 Inkopen 4.500,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 819,- Aan 720 Prijsverschillen bij inkoop 600,- Aan 140 Crediteuren 4.719,- b. 15 juni: 700 Voorraad goederen 4.500,- Aan 710 Inkopen 4.500,- (300 15,- = 4.500,-) c. 18 juni: 800 Kostprijs verkopen 7.500,- Aan 700 Voorraad goederen 7.500,- (500 15,- = 7.500,-) d. 22 juni: 130 Debiteuren ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 2.100,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- e. 23 juni: 710 Inkopen 900,- Aan 700 Voorraad goederen 900,- (60 15,- = 900,-) f. 26 juni: 140 Crediteuren 943, Prijsverschillen bij inkoop 120,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 163,80 Aan 710 Inkopen 900,- 22

23 g. 28 juni: 700 Voorraad goederen 1.800,- Aan 800 Kostprijs verkopen 1.800,- (120 15,- = 1.800,-) h. 30 juni: 840 Opbrengst verkopen 2.400,- 181 Te betalen omzetbelasting 504,- Aan 130 Debiteuren 2.904,- 2. Op de rekening 840 Opbrengst verkopen is per saldo gecrediteerd: , ,- = 7.600,-. Op de rekening 800 Kostprijs verkopen is per saldo gedebiteerd: 7.500, ,- = 5.700,-. Er is een transactiewinst van: 7.600, ,- = 1.900,-. Opgave Goodwill is een extra vergoeding die voor een overgenomen onderneming moet worden betaald voor bijvoorbeeld de klantenkring, de goede naam en de overgenomen merken. 2. Er kunnen aan het einde van elke periode snel een balans en een winst-en-verliesrekening worden gemaakt. 3. Redenen kunnen zijn: De rekening Opbrengst verkopen geeft de omzet aan. Het moment van de verzending van de factuur en dat van de afgifte van de goederen vallen niet samen. Met twee rekeningen is gemakkelijk het verkoopresultaat in een percentage van de omzet of van de inkoopwaarde van de omzet te berekenen. 4. Redenen voor de invoering van een vaste verrekenprijs kunnen zijn: Met behulp van de vaste verrekenprijs kan de kostprijs van de verkopen snel worden berekend. Met behulp van de vaste verrekenprijs kan de waarde van de voorraad snel worden bepaald (ook als de inkoopprijzen vaak veranderen). Een vaste verrekenprijs maakt het mogelijk om vanuit het (sub)grootboek controle op de aanwezige voorraad uit te oefenen Gebouw ,- 020 Inventaris ,- Aan 011 Afschrijving gebouw ,- Aan 021 Afschrijving inventaris , Debiteuren ,- 23

24 100 Kas ,- 830 Rabatten en kortingen ,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- 800 Kostprijs van de verkopen ,- Aan 700 Voorraad , Voorraad ,- 720 Prijsverschillen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren ,- ( ,- = ,-) Prijsverschillen 1.000,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 210,- Aan 140 Crediteuren 1.210,- Opgave Nog te ontvangen goederen 9.000,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 1.953,- 720 Prijsverschillen op inkopen 300,- Aan 130 Crediteuren , Te ontvangen creditnota s 240,- Aan 700 Voorraad goederen 240,- (40 6,- = 240,-) Crediteuren 285, Prijsverschillen op inkopen 4,- Aan 135 Te ontvangen creditnota s 240,- Aan 160 Te verrekenen omzetbelasting 49,56 (40 6,- = 240,-; 240,- 40 5,90 = 4,-) Voorraad goederen 7.200,- Aan 710 Nog te ontvangen goederen 7.200,- ( ,- = 7.200,-) Debiteuren ,- Aan 161 Te betalen omzetbelasting 4.725,- Aan 840 Opbrengst van de verkopen ,- 715 Af te leveren goederen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- ( ,- = ,-) Inkoopwaarde van de verkopen ,- Aan 715 Af te leveren goederen ,- 24

25 Opgave Nog te ontvangen goederen 6.360,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 1.335,60 Aan 130 Crediteuren 7.695, Voorraad goederen 224,- Aan 715 Af te leveren goederen 224,- (80 2,80 = 224,-) Voorraad goederen 3.360,- Aan 132 Nog te ontvangen facturen 3.360,- ( ,80 = 3.360,-) Prijsverschillen op inkopen 260,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 54,60 Aan 130 Crediteuren 314, Nog te ontvangen facturen ,- Aan 710 Nog te ontvangen goederen ,- Aan 720 Prijsverschillen op inkopen 440,- Opgave Nog te ontvangen producten ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren , Voorraad producten ,- Aan 145 Nog te ontvangen facturen , Nog te ontvangen facturen ,- 720 Prijsverschillen op inkopen 5.400,- Aan 710 Nog te ontvangen producten , Inkoopwaarde van de verkopen ,- 980 Incidentele resultaten 5.080,- Aan 700 Voorraad producten ,- Opgave Voorinkopen producten ,- Aan 141 Voorkoopcrediteuren , Inkopen ,- 25

26 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren , Voorraad producten ,- Aan 710 Inkopen ,- Aan 720 Prijsverschillen op inkopen 6.000,- ( ,- = ,-) 141 Voorkoopcrediteuren ,- Aan 730 Voorinkopen producten ,- Opgave Voorverkoopdebiteuren ,- Aan 135 Ongerealiseerde winst voorverkopen ,- Aan 745 Af te leveren goederen wegens voorverkopen , Debiteuren ,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting 9.408,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- 800 Inkoopprijs verkopen ,- Aan 740 Af te leveren goederen ,- ( ,-/100 = ,-) Af te leveren goederen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- 745 Af te leveren goederen wegens voorverkopen ,- 135 Ongerealiseerde winst voorverkopen ,- Aan 131 Voorverkoopdebiteuren , Af te leveren goederen wegens voorverkopen 7.600,- 135 Ongerealiseerde winst voorverkopen 3.600,- Aan 131 Voorverkoopdebiteuren ,- 26

27 Hoofdstuk 7 Opgave Tussenrekening lonen ,- Aan 150 Te betalen loonheffingen ,- Aan 110 Bank , Directe loonkosten ,- 411 Indirecte loonkosten ,- Aan 240 Tussenrekening lonen ,- 3. Een deel van het betaalde loon heeft betrekking op een voorgaande maand Directe loonkosten ,- 411 Indirecte loonkosten ,- Aan 150 Te betalen loonheffingen ,- Opgave Tussenrekening lonen ,- Aan 152 Te betalen loonheffingen ,- Aan 150 Te betalen lonen , Loonkosten nieuwbouw ,- 411 Loonkosten onderhoud ,- 412 Indirecte loonkosten ,- Aan 210 Tussenrekening lonen , Te betalen lonen ,- Aan 110 Bank , Loonkosten nieuwbouw 4.725,- 411 Loonkosten onderhoud 2.943,- 412 Indirecte loonkosten 2.787,- Aan 152 Te betalen loonheffingen ,- Opgave Voorziening garantie 560,- Aan 705 Voorraad onderdelen 560, Onderhoudskosten 1.850,- Aan 080 Voorziening onderhoud 1.850,- 27

28 Voorziening debiteuren 4.920,- 182 Af te dragen omzetbelasting 1.033,20 Aan 130 Debiteuren 5.953,20 (60% van 9.922,- = 5.953,20) Opgave Onderhoudskosten 2.000,- Aan 080 Voorziening groot onderhoud 2.000, Debiteuren ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 9.450,- Aan 840 Opbrengst verkochte producten ,- 830 Verkoopkosten 1.350,- Aan 085 Voorziening garantieverplichtingen 450,- Aan 122 Voorziening dubieuze debiteuren 900, Inkoopprijs verkochte producten ,- Aan 700 Voorraad goederen , Voorziening garantieverplichtingen 220,- Aan 810 Inkoopprijs verkochte producten 220, Opbrengst verkochte producten 300,- 181 Te betalen omzetbelasting 57,- Aan 120 Debiteuren 357, Voorziening groot onderhoud ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 8.820,- Aan 140 Crediteuren , Voorziening dubieuze debiteuren 6.400,- 182 Af te dragen omzetbelasting 1.344,- Aan 121 Dubieuze debiteuren 7.744, Verkoopkosten 7.470,- Aan 085 Voorziening garantieverplichtingen 7.470,- 121 Dubieuze debiteuren 4.600,- Aan 120 Debiteuren 4.600,- 122 Voorziening dubieuze debiteuren 1.670,- Aan 830 Verkoopkosten 1.670,- 28

29 Opgave Kas 1.780, Kruisposten pinontvangsten 4.155,20 Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting 336,- Aan 840 Opbrengst verkopen 5.600,- 800 Inkoopprijs verkopen 3.140,- Aan 700 Voorraad producten 3.140, Bank ,- Aan 200 Kruisposten geld 7.102,- Aan 210 Kruisposten pinontvangsten ,- Opgave Kruisposten creditcardontvangsten ,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting 3.297,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- 800 Inkoopprijs verkopen 9.420,- Aan 700 Voorraad producten 9.420,- (60% van ,-/1,21 = 9.420,-) Rabobank 5.000,- Aan 110 ING bank 5.000, Kas 2.000,- Aan 200 Kruisposten geld 2.000,- Opgave Ongeplaatst aandelenkapitaal ,- Aan 040 Aandelenkapitaal , Gebouwen ,- 010 Gereedschappen ,- 020 Inventaris ,- 700 Voorraden 9.170,- 130 Debiteuren ,- 100 Liquide middelen ,- 025 Goodwill ,- Aan 070 5% Hypothecaire lening o/g ,- Aan 140 Crediteuren ,- Aan 191 Nog te betalen bedragen ,- Aan 041 Ongeplaatst aandelenkapitaal , Liquide middelen ,- 29

30 043 Aandeelhouders nog te storten ,- Aan 041 Ongeplaatst aandelenkapitaal ,- Opgave Voorraad goederen ,- Aan 710 Inkopen , Inkopen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 3.612,- Aan 720 Prijsverschillen op inkopen 800,- Aan 170 Crediteuren , Filiaal Arnhem 6.700,- Aan 700 Voorraad goederen 6.700, Filiaal Arnhem 8.000,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 1.680,- Aan 170 Crediteuren 9.680, Bank 6.050,- Aan 130 Filiaal Arnhem 6.050, Filiaal Arnhem 3.000,- Aan 930 Huuropbrengsten 3.000, Voorraad goederen ,- Aan 130 Hoofdkantoor 6.700,- Aan 730 Ongerealiseerde winst en omzetbelasting 4.020,- (60% van 6.700,- = 4.020,-) Inventaris 8.000,- Aan 130 Hoofdkantoor 8.000, Hoofdkantoor 6.050,- Aan 140 Debiteuren 6.050, Algemene kosten 3.000,- Aan 130 Hoofdkantoor 3.000, Kas ,- 140 Debiteuren 2.200,- Aan 700 Voorraad goederen ,- 730 Ongerealiseerde winst en omzetbelasting 4.920,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting 2.277,02 Aan 800 Gerealiseerde winst 2.642,98 (60/ ,- = 4.920,-; 21/ ,- = 2.277,02) 30

31 Opgave Inkopen 4.200,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 882,- Aan 140 Crediteuren 5.082, Inventaris filiaal Zeist ,- 011 Afschrijving inventaris 7.200,- Aan 021 Afschrijving inventaris filiaal Zeist 7.200,- Aan 010 Inventaris , Voorraad filiaal Zeist ,- Aan 700 Voorraad 7.000,- Aan 751 Opslag winst en omzetbelasting filiaal Zeist 5.705, Kruisposten 9.500,- Aan 101 Kas filiaal Zeist 9.500, Kas filiaal Zeist ,- 751 Opslag winst en omzetbelasting filiaal Zeist ,- Aan 701 Voorraad filiaal Zeist ,- Aan 161 Verschuldigde omzetbelasting 6.930,- Aan 851 Brutowinst filiaal Zeist ,- (100/ , ,- = ,-) Voorraad 7.475,- Aan 710 Inkopen 6.500,- Aan 510 Opslag inkoopkosten 975,- (15% van 6.500,- = 975,-) Voorraad filiaal Zeist 9.801,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 1.134,- Aan 751 Opslag winst en omzetbelasting filiaal Zeist 4.401,- Aan 141 Crediteuren filiaal Zeist 6.534,- (21/ ,- = 1.134,-; 9.801,- 100/ ,- = 4.401,-) Loonkosten filiaal Zeist 8.800,- Aan 152 Te betalen loonheffing 2.048,- Aan 151 Te betalen nettolonen 6.752, Opslag winst en omzetbelasting filiaal Zeist 1.694,- Aan 701 Voorraad filiaal Zeist 1.694, Bank 1.194,- 151 Te betalen nettolonen 6.752,- 152 Te betalen loonheffing 1.980,- Aan 200 Kruisposten 9.500,- Aan 131 Debiteuren filiaal Zeist 426,- 31

32 Opgave Inkopen 6.000,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 360,- Aan 700 Voorraad goederen 6.360, Crediteuren 689,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 39,- Aan 710 Inkopen 650,- 840 Opbrengst verkopen 650,- 181 Verschuldigde omzetbelasting 39,- Aan 130 Debiteuren 689, Inkoopprijs verkopen 2.000,- Aan 700 Voorraad goederen 2.000,- 700 Voorraad goederen 2.000,- Aan 710 Inkopen 1.900,- Aan 720 Prijsverschillen op inkopen 100,- Opgave Afschrijving inventaris 1.350,- Aan 031 Afschrijving auto s 1.350, Inventaris 1.000,- 021 Afschrijving inventaris 2.700,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 735,- Aan 960 Incidentele resultaten 200,- Aan 140 Crediteuren 4.235,- ( 4.000, ,- = 1.000,-; 21% van 3.500,- = 735,-; 500,- 10% van 3.000,- = 200,-) Opgave Crediteuren 3.630,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 630,- Aan 710 Inkopen 3.000, Opbrengst verkopen 1.092,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 1.092, Rekening-courant directie 846,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 147,- Aan 004 Kantoorinventaris

33 Te verrekenen omzetbelasting 3.360,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 3.360, % Hypothecaire lening o/g ,- Aan 110 Rabobank ,- 33

34 Hoofdstuk 8 Opgave Debet Winst-en-verliesrekening Credit Huuropbrengst 7.500,- 2. Debet Winst-en-verliesrekening Credit Huurkosten 7.500,- 3. Debet Balans Credit Vooruitontvangen huur ,- 4. Debet Balans Credit Vooruitbetaalde huur ,- 5. Dit heeft geen gevolgen voor de winst-en-verliesrekening. 6. De bv: Debet Balans Credit Nog te ontvangen huur 7.500,- De exploitatiemaatschappij: Debet Balans Credit Nog te betalen huur 7.500,- Opgave Bank ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- Aan 191 Vooruitontvangen bedragen , Vooruitontvangen bedragen ,- Aan 996 Opbrengsten abonnementen ,- [1/12 ( ) 150,- = ,-] Interestkosten 3.735,- Aan 192 Nog te betalen bedragen 3.735,- [1/12 4,15% van ( , ,-) = 3.735,-] Nog te betalen bedragen ,- 076 Lening o/g ,- Aan 110 Bank ,- Opgave

35 Nog te betalen bedragen ,- Aan 110 Rabobank , Huurkosten 6.250,- Aan 192 Nog te betalen bedragen 6.250, Vooruitontvangen bedragen 1.575,- Aan 986 Interestopbrengsten 1.575,- (1/12 5,4% van ,- = 1.575,-) ING bank ,- Aan 191 Vooruitontvangen bedragen 8.100,- Aan 032 Leningen u/g ,- (½ 5,4% van ,- = 8.100,-) Verzekeringskosten 1.250,- Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen 1.250,- (1/ ,- = 1.250,-) Interestkosten 4.160,- Aan 192 Nog te betalen bedragen 4.160,- [1/12 6,4% van ( , ,-) = 4.160,-] Nog te betalen bedragen ,- 077 Hypothecaire lening o/g ,- Aan 110 Rabobank ,- 8. Debet 190 Vooruitbetaalde bedragen Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 okt Balans 3.750,- 31 okt Memoriaal 31 okt Naar balans Totaal 3.750,- Totaal 1.250, , ,- 1 nov Balans 2.500,- Verzekeringspremie: 2/ ,- = 2.500,-. Debet 192 Nog te betalen bedragen Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31 okt Naar balans ,- 1 okt Balans 31 okt Memoriaal Totaal ,- Totaal , , ,- 1 nov Balans ,- Het balansbedrag per 31 oktober 2012 op de rekening 192 Nog te betalen bedragen bestaat uit: 35

36 huur: 1/ ,- = 6.250,- interest hypothecaire lening: 10/12 6,4% van ,- = ,- Totaal ,-. Opgave Voorraad goederen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 140 Crediteuren , Debiteuren ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting ,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- 800 Kostprijs verkopen ,- Aan 700 Voorraad goederen ,- (100/ ,- = ,-) Vooruitbetaalde bedragen ,- Aan 120 ING bank , Lening o/g 5.000,- 192 Nog te betalen bedragen 6.000,- Aan 110 Rabobank , Voorraad goederen 3.500,- Aan 800 Kostprijs verkopen 3.500, Opbrengst verkopen 5.200,- 181 Te betalen omzetbelasting 1.092,- Aan 130 Debiteuren 6.292, Kas 2.662,- 014 Afschrijving inventaris 6.500,- Aan 004 Inventaris 8.000,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 462,- Aan 980 Incidentele baten en lasten 700, Crediteuren 2.178,- Aan 180 Te verrekenen omzetbelasting 378,- Aan 700 Voorraad goederen 1.800, Huurkosten 1.500,- Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen 1.500,- 36

37 Voorraad goederen 500,- Aan 100 Kas 100,- Aan 980 Incidentele baten en lasten 400, Afschrijvingskosten 1.800,- Aan 014 Afschrijving inventaris 1.800, Afschrijvingskosten 4.000,- Aan 012 Afschrijving machines 4.000, Nog te ontvangen bedragen ,- Aan 980 Incidentele baten en lasten ,- 14. De verkoopwinst bedraagt: , , , ,- = , De kosten zijn: 1.500, , ,- = 7.300,-. De incidentele baten en lasten zijn: 700, , ,- = ,- (winst). De nettowinst bedraagt: , , ,- = ,-. Opgave Gebouwen ,- Aan 191 Vooruitontvangen huren ,- Aan 140 Crediteuren , Vooruitontvangen huren ,- Aan 985 Huuropbrengsten , Afschrijvingskosten ,- Aan 011 Afschrijving gebouwen ,- (1/12 3% van ,- = ,-) Interestkosten ,- Aan 192 Nog te betalen interest ,- (1/12 6% van ,- = ,-) Opgave % Hypothecaire lening ,- 192 Nog te betalen bedragen ,- Aan 110 Bank ,- [9% van ( , ,-) = ,-] Vooruitbetaalde bedragen ,- Aan 110 Bank ,- 37

38 Kas 1.200,- 110 Bank ,- Aan 191 Vooruitontvangen bedragen , Kas ,- Aan 961 Opbrengsten kortparkeerders , ,5% Onderhandse lening ,- 190 Vooruitbetaalde bedragen ,- Aan 110 Bank ,- [1/2 9,5% van ( , ,-) = ,-] Huurkosten 3.000,- Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen 3.000, Vooruitontvangen bedragen ,- Aan 960 Opbrengsten langparkeerders ,- (1/ ,- = ,-) Interestkosten 4.875,- Aan 192 Nog te betalen bedragen 4.875,- (1/ ,- = 4.875,-) Interestkosten ,33 Aan 190 Vooruitbetaalde bedragen ,33 [1/12 9,5% van ( , ,-) = ,33] Opgave 8.7 a. 430 Algemene kosten 3.000,- 025 Afschrijving machines 1.360,- Aan 020 Machines 4.200,- Aan 990 Diverse baten en lasten 160,- b. 195 Omzetbelasting 5.030,- Aan 030 Auto s 5.030,- c. 900 Interest 4.300,- Aan 161 Nog te betalen bedragen 4.300,- (4/12 6% van ,- = 4.300,-) d. 150 Debiteuren 4.598,- Aan 110 Ontvangen voorschotten 3.800,- Aan 195 Omzetbelasting 798,- e. 151 Dubieuze debiteuren 6.350,- Aan 150 Debiteuren 6.350,- 38

39 151 Dubieuze debiteuren 6.413,- Aan 152 Voorziening dubieuze debiteuren 5.300,- Aan 195 Omzetbelasting 1.113,- f. 196 Te betalen loonheffingen 550,- 197 Te betalen pensioenpremies 1.370,- Aan 415 Loonkosten 1.920,- g. 990 Diverse baten en lasten 950,- Aan 300 Voorraad beplanting 950,- Opgave 8.8 a. 450 Autokosten 8.160,- 960 Interest 2.040,- Aan 040 Auto s in leasing ,- b. 060 Privé Kobus 265,- Aan 160 Te verrekenen omzetbelasting 15,- Aan 300 Voorraad drank 150,- Aan 301 Voorraad etenswaren 100,- c. 960 Interest 100,- Aan 130 Te betalen bedragen 100,- (1/12 6% van ,- = 100,-) d. 061 Privé Herman 200,- 950 Incidentele baten en lasten 11,- Aan 100 Kas 211,- e. 950 Incidentele baten en lasten 49,- Aan 300 Voorraad drank 49,- ( 3.246,- 150, ,- = 49,-) f. 301 Voorraad etenswaren 400,- Aan 400 Algemene kosten 400,- g. 430 Loonkosten 300,- Aan 130 Te betalen bedragen 300,- h. 800 Opbrengsten paviljoen 6% 571,- Aan 801 Opbrengsten paviljoen 21% 500,- Aan 161 Te betalen omzetbelasting 71,- 39

40 Hoofdstuk 9 Opgave Inkopen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 320 Prijsverschillen ,- Aan 505 Opslag inkoopkosten ,- Aan 125 Crediteuren ,- ( ,- = ,-; 12% van ,- = ,-) Voorraad grondstoffen ,- Aan 310 Inkopen ,- Aan 320 Prijsverschillen 1.000, Grondstofkosten ,- Aan 300 Voorraad grondstoffen , Tussenrekening lonen ,- Aan 151 Te betalen loonheffingen 8.130,- Aan 160 Te betalen lonen , Directe loonkosten ,- 420 Verkoopkosten 4.080,- Aan 240 Tussenrekening lonen ,- Aan 151 Te betalen loonheffingen 4.880, Interestkosten 705,- Aan 170 Te betalen interest 705,- 140 Vooruitontvangen bedragen 800,- Aan 915 Huuropbrengsten 800, Voorraad fietsbanden ,- Aan 600 Gondstofkosten ,- Aan 601 Directe loonkosten ,- Aan 410 Indirecte fabricagekosten , Debiteuren ,- Aan 840 Opbrengst verkopen ,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting , Kosten van de verkopen ,- Aan 700 Voorraad fietsbanden ,- 40

41 Opgave Voorraad grondstoffen ,- Aan 300 Inkopen ,- Aan 515 Dekking inkoopkosten 3.336, Inkopen ,- 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.436, Prijsverschillen inkopen 278,- Aan 150 Crediteuren , Voorraad gereed product ,- Aan 600 Grondstoffenverbruik ,- Aan 601 Directe loonkosten ,- Aan 602 Indirecte fabricagekosten , Grondstoffenverbruik 8.961,- Aan 310 Voorraad grondstoffen 8.961, Debiteuren ,25 Aan 171 Verschuldigde omzetbelasting 6.641,25 Aan 800 Opbrengst verkopen ,- 810 Kosten van de verkopen ,- Aan 710 Te verzenden goederen , Te ontvangen creditnota s 1.000,- 320 Prijsverschillen inkopen 160,- Aan 310 Voorraad grondstoffen 1.160, Inkoopkosten 1.040,- 170 Te verrekenen omzetbelasting 218,40 Aan 150 Crediteuren 1.258, Opbrengst verkopen 2.700,- 171 Verschuldigde omzetbelasting 567,- Aan 120 Debiteuren Opgave Voorraad 700 grams vellen 3.090,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 546,- Aan 320 Prijsverschillen 232,50 Aan 515 Opslag indirecte inkoopkosten 257,50 Aan 140 Crediteuren 3.146,- ( / ,- = 3.090,-; / ,- = 257,50) 41

42 Prijsverschillen 320,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 67,20 Aan 140 Crediteuren 387, Vouwplakmachines ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 7.812,- Aan 140 Crediteuren , Verbruik 700 grams vellen ,- Aan 300 Voorraad 700 grams vellen , Voorraad pizzadozen ,- Aan 600 Berekende grondstofkosten 9.000,- Aan 601 Berekende directe lonen ,- Aan 602 Berekende indirecte kosten , Debiteuren ,- Aan 840 Opbrengst pizzadozen ,- Aan 181 Verschuldigde omzetbelasting ,- 800 Kostprijs pizzadozen ,- Aan 700 Voorraad pizzadozen , Directe lonen ,- 411 Indirecte lonen ,- Aan 280 Tussenrekening loonkosten , Afschrijvingskosten machines 5.000,- Aan 061 Afschrijving vouwplakmachines 5.000, Kosten milieuschade 8.000,- Aan 080 Voorziening milieuschade 8.000, Verstrekte bonussen 2.000,- 181 Verschuldigde omzetbelasting 420,- Aan 130 Debiteuren 2.420,- Opgave Inkopen ,- 170 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 145 Crediteuren , Grondstoffenverbruik ,- Aan 300 Voorraad grondstoffen , Voorraad grondstoffen ,- Aan 330 Prijsverschillen grondstoffen 7.200,- Aan 310 Inkopen ,- 42

43 Debiteuren ,- Aan 801 Opbrengst verkopen flacons ,- Aan 172 Verschuldigde omzetbelasting 5.880,- 800 Kostprijs verkopen flacons ,- Aan 700 Voorraad flacons ,- Aan 530 Opslag verkoopkosten 1.750, Tussenrekening lonen ,- Aan 150 Te betalen loonheffingen ,- Aan 160 Te betalen lonen , Inkopen 5.880,- 330 Prijsverschillen grondstoffen 420,- Aan 300 Voorraad grondstoffen 6.300, Directe loonkosten ,- 420 Verkoopkosten 7.250,- Aan 240 Tussenrekening lonen ,- Aan 150 Te betalen loonheffingen 7.850, Voorraad flacons ,- Aan 610 Standaard grondstoffenverbruik 7.000,- Aan 612 Standaard directe loonkosten ,- Aan 613 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten ,- ( ,45 = ,-) Incidentele baten en lasten 2.700,- Aan 700 Voorraad flacons 2.700,- ( ,45 = 2.700,-) Prijsverschillen grondstoffen 2.150,- Aan 300 Voorraad grondstoffen 2.150,- Opgave Voorraad grondstoffen ,- Aan 300 Inkopen ,- Aan 535 Opslag inkoopkosten 7.200, Inkopen ,- 170 Te verrekenen omzetbelasting 9.576,- 320 Prijsverschillen inkopen 600,- Aan 150 Crediteuren ,- 43

44 Voorraad gereed product ,- Aan 605 Standaard grondstoffenverbruik ,- Aan 615 Standaard directe loonkosten ,- Aan 625 Standaard overige productiekosten , Grondstoffenverbruik ,- Aan 310 Voorraad grondstoffen , Debiteuren ,50 Aan 171 Verschuldigde omzetbelasting ,50 Aan 800 Opbrengst verkopen ,- 810 Kostprijs verkopen ,- Aan 710 Te verzenden goederen , Te ontvangen creditnota s 1.950,- 320 Prijsverschillen inkopen 370,- Aan 310 Voorraad grondstoffen 2.320, Inkoopkosten 1.040,- 170 Te verrekenen omzetbelasting 218,40 Aan 150 Crediteuren 1.258, Te verzenden goederen ,- Aan 700 Voorraad gereed product ,- Aan 575 Opslag verkoopkosten 5.000, Debiteuren ,40 Aan 800 Opbrengst verkopen 9.540,- Aan 171 Verschuldigde omzetbelasting 2.003,40 Opgave Inkopen ,- 160 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 130 Crediteuren , Voorraad doek ,- 320 Prijsverschillen inkopen 7.200,- Aan 310 Inkopen ,- Aan 510 Opslag inkoopkosten 8.400,- ( ,- = ,-; 10% van ,- = 8.400,-) Verbruik doek Milano ,- Aan 300 Voorraad doek ,- ( ,- = ,-) Voorraad tuinkussens Milano ,- Aan 610 Standaardverbruik doek Milano ,- 44

45 Aan 611 Standaardverbruik vulling Milano 7.750,- Aan 612 Standaard directe loonkosten Milano 6.820,- Aan 613 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Milano ,- ( ,- = ,-) ,- 85/100 1,21 = , Debiteuren , Verleende kwantumkorting 2.250,- Aan 820 Opbrengst verkopen tuinkussens Milano ,- Aan 161 Verschuldigde omzetbelasting 2.677, Kostprijs verkopen tuinkussens Milano 9.750,- Aan 700 Voorraad tuinkussens Milano 9.500,- Aan 520 Opslag verkoopkosten 250, Inkopen 101,- 510 Opslag inkoopkosten 12, Prijsverschillen inkopen 11,50 Aan 301 Voorraad vulling 125, Crediteuren 121,21 Aan 160 Te verrekenen omzetbelasting 21,21 Aan 310 Inkopen 101,- 9. Het opslagpercentage is: 3,80/( 10,50 + 2,50 + 2,20) 100% = 25%. 10. Bij de primitieve opslagmethode worden de indirecte kosten uitgedrukt in een percentage van óf de directe materiaalkosten, óf de directe loonkosten, óf de totale directe kosten. Bij de verfijnde opslagmethode worden de indirecte kosten gescheiden in kosten die samenhangen met de directe materiaalkosten, kosten die samenhangen met de directe loonkosten en kosten die samenhangen met de totale directe kosten. De op die wijze gescheiden indirecte kosten worden vervolgens uitgedrukt in een percentage van de bijbehorende directe kostensoort Afschrijvingskosten 165,- Aan 011 Afschrijving machines 165,- (1/12 20% van 9.900,- = 165,-) 12. De boekwaarde op het moment van verkoop bedraagt: 9.900,- 40 (maanden) 165,- = 3.300,-. Bij de verkoop is een nadelig resultaat behaald van: 3.300, ,- = 1.800, Afschrijving machines 6.600,- 110 Bank 1.815,- 980 Incidentele baten en lasten 1.800,- Aan 010 Machines 9.900,- Aan 161 Verschuldigde omzetbelasting 315,- 45

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300

c. 071 Onderhandse lening credit 153 Nog te betalen bedragen 900 credit: 3 maanden schuld 300 Opgave 8.1 a. 110 Rabobank 120.000 071 Aan Onderhandse lening 120.000 b. 470 Interestkosten 600* 153 Aan Nog te betalen bedragen 600 * 6% 120.000 / 12 = 600 c. 071 Onderhandse lening 5.000 153 Nog te betalen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000

021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 OPGAVE 1 : BALANS VOORAFGAANDE JOURNAALPOSTEN Rek.nr. Namen van de rekeningen DEBET CREDIT 021 Afschrijving inventaris 14.580 420 Afschrijvingskosten inventaris 420 aan 020 Inventaris 15.000 030 Kantoorinventaris

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 4 Opgave 4.1 5/4 700 Voorraad goederen 8.000* 170 Te verrekenen omzetbelasting 1.512 140 Aan Crediteuren 8.712 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 800 * 1.000 8 (vvp) = 8.000 10/4 130 Debiteuren 17.424 850

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 10 Open vragen Opgave 10.1 a. De schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

De boekhouding van ondernemingen met filialen

De boekhouding van ondernemingen met filialen 24 De boekhouding van ondernemingen met filialen 2401 a 1 160 Filiaal Utrecht d 25.000 Aan 300 Voorraad goederen d 25.000 2 Geen journaalpost 3 160 Filiaal Utrecht d 40.000 180 Te vorderen OB - 7.600 Aan

Nadere informatie

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten)

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H., van Vlimmeren, S. J. M. (2013). Boekhouden geboekstaafd

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof

Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Antwoordenboek Boekhouden Uitbreidingsstof Boekhouden Uitbreidingsstof 1 Antwoordenboek Inhoudsopgave Antwoorden opgaven hoofdstuk 1 t/m 9... 3 Antwoorden en normering proefexamen Associatie... 17 Antwoorden

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79.

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 9. b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: maanden = 79. Opgave 9.1 a. 420 Huisvestingskosten 1.500 080 Aan Voorziening onderhoud 1.500 b. Op de rekening Voorziening onderhoud staat: 70.000 + 6 maanden 1.500 = 79.000 080 Voorziening onderhoud 79.000 420 Huisvestingskosten

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 ( 1,-) Balans per 1 januari 2016 van Grutter Gebouw Bestelauto Voorraad Debiteuren Bank Kas 367.200 28.500 43.240 15.740 10.330 1.240 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie Boekhouden Aanvulling Deze vulling hoort bij PDB Financiële administratie & Kostpijscalculatie - Boekhouden, ISBN 978-90-415-0651-1. Lay-out en opmaak:

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Uitwerkingen zelftoetsen

Uitwerkingen zelftoetsen Uitwerkingen zelftoetsen Hoofdstuk 2 a 1 140 paar 40 = 5.600 = VVP-waarde van de voorraad op 1 december - 5.320 = fifo-waarde van de voorraad op 1 december 280 Invoeren memoriaalboekingen Datum 1/12 1/12

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 asiskennis oekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 9 Open vragen Opgave 9.1 8 dec 700 Voorraad goederen 20.000 170 Te verrekenen omzetbelasting 4.200 140 Aan Crediteuren 24.200 12 dec De factuur ziet er als

Nadere informatie