Bedrijfsadministratie Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Bedrijfsadministratie Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) - een case met 3 open vragen (maximaal 30 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Open vragen (70 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. 1. Wat is een hulprekening van het Eigen Vermogen (EV)? (4 punten) 2. Na het opstellen van de saldibalans blijkt dat er geen rekening is gehouden met het privéverbruik van goederen door de eigenaar ter waarde van = 1.071,- In deze onderneming worden onder ander de onderstaande grootboekrekeningen gebruikt: 040 Privé 120 Debiteuren 130 Crediteuren 180 Te vorderen OB 181 Te betalen OB 700 Voorraad goederen 800 Inkoopprijs goederen Geef de voorafgaande journaalposten van het privéverbruik. (6 punten) 3. Op de saldibalans per 31 december 2010 van Johan Maaskant komen onder andere voor: Nr Rekening Debet Credit 480 Voorraadverschillen 1.055,- 700Voorraad goederen ,- 720 Prijsverschillen bij inkoop 980,- 950Resultaat prijsverschillen Zonder de Vaste Verreken Prijs (VVP) te wijzigen moet de voorraad op de balans worden gewaardeerd op ,- Geef de voorafgaande journaalpost om de gegeven waardering te realiseren. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 1

3 4. In het grootboek van handelsonderneming Lara Lakeman komen onder meer de onderstaande grootboekrekeningen voor: 130 Debiteuren 140 Crediteuren 700 Voorraad goederen 800 Inkoopprijs goederen 840 Opbrengst verkopen De onderstaande boekingsstukken moeten nog door Lara Lakeman worden geboekt (bedragen zijn exclusief omzetbelasting OB): I-3852 Gekocht op rekening en ontvangen van Kraan BV een partij golfplaten 1.300,- V-6680 Verkocht op rekening en afgeleverd aan Gijs Gaasbeek de op I-3852 ingekochte partij golfplaten 2.250,- Geef de journaalposten van bovenstaande inkoop- en verkoopfactuur. (6 punten) 5. Frank Veldhuis heeft een detailhandel in huishoudelijke artikelen. In de administratie worden de ingekochte goederen tegen verkoopprijzen geadministreerd. In het grootboek komen onder ander de onderstaande rekeningen voor: 110 Kas 181 Te betalen OB 700 Voorraad goederen 701 Ongerealiseerde winst + OB in voorraad goederen 800 Inkoopprijs goederen 830 Kortingen bij verkoop 840 Opbrengst verkopen De brutowinst is 25% van de verkoopprijzen. Het tarief van de btw is 19%. In april is het totaal aan contante verkopen ,- Verstrekte kortingen 10% 2.380,- Per kas ontvangen ,- Geef de journaalposten van de verkopen, inclusief korting. (14 punten) NCOI Opleidingsgroep 2

4 6. Fons Brandsen ontvangt voor de aankoop van een winkelpand op 20 mei de onderstaande nota van de notaris: Aankoopsom winkelpand Langstraat 15 te Velp ,- Overdrachtskosten , ,- 4,8% hypothecaire lening, verkregen van de INK Bank in Arnhem ,- Afsluitkosten 2.500, ,- Door u te betalen ,- In het grootboek van Fons Brandsen worden onder meer de onderstaande rekeningen gebruikt: 001 Gebouwen 075 Hypothecaire lening o/g 100 Kas 110 Bank 190 Vooruitbetaalde bedragen 450 Interestkosten 480 Algemene kosten Geef de journaalpost die Fons Brandsen van de aankoop maakt als door hem ,- per bank wordt betaald en de rest in contanten. (10 punten) 7. Om op een snelle manier de nettowinst per periode te kunnen berekenen, wordt in de boekhouding voor kosten en baten het principe van permanence toegepast. Omschrijf het principe van permanence. (4 punten) 8. In de prospectus van een 5% converteerbare obligatielening staat vermeld dat tegen inlevering van 10 obligaties van 100,- nominaal plus een bijbetaling van 100,-, 100 aandelen van 10,- nominaal kunnen worden verkregen. Hoeveel bedraagt de conversiekoers? (4 punten) 3 NCOI Opleidingsgroep

5 9. Hollands Dreef BV in Dordrecht is opgericht met een nominaal kapitaal van ,- verdeeld in aandelen van 100,-. Er zijn aandelen a pari uitgereikt aan de oprichters. Bavos BV ontvangt per bank van de oprichters de eerste storting op de geplaatste aandelen van 60% van het geplaatst kapitaal. In het grootboek van Hollands Dreef BV komen onder andere de onderstaande rekeningen voor: 040 Aandelenkapitaal 041 Aandelen in portefeuille 042 Aandeelhouders nog te storten 110 Bank Geef voor Hollands Dreef BV de journaalposten van de oprichting van de BV, de uitreiking van de aandelen en de storting op de geplaatste aandelen. (12 punten) 10. Welke invloed heeft de uitkering van bonusaandelen op de intrinsieke waarde per aandeel? (4 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

6 Case: Driesprong BV (30 punten) De industriële onderneming Driesprong BV in Driebergen heeft voor de massaproductie van het product Briljant de onderstaande berekening voor de standaardfabricagekostprijs gemaakt: Verbruik grondstoffen 10 kg à 15,- 150,- Directe personeelskosten 1 uur à 40,- 40,- Toeslag indirecte fabricagekosten 2 machine-uren à 55,- 110,- Standaardfabricagekostprijs 300,- In juni 2012 is een interne productieorder van 800 stuks van het product Briljant gefabriceerd en gereedgekomen. Voor deze productie moet nog worden geboekt: Verbruik grondstoffen: kg grondstoffen à 15,-" Directe personeelskosten: 815 uren à 38,- Toeslag indirecte fabricagekosten: machine-uren à 55,- In het grootboek van Driesprong BV worden onder meer de onderstaande grootboekrekeningen gebruikt: 499 Overboekingsrekening 600 Verbruik grondstoffen 601 Directe personeelskosten 602 Toeslag indirecte fabricagekosten 610 Standaard verbruik grondstoffen 611 Standaard directe personeelskosten 612 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten 630 Betaalde directe personeelskosten 631 Verrekende directe personeelkosten 700 Voorraad gereed product 910 Efficiëncyresultaat directe personeelskosten 911 Loonniveauresultaat directe personeelskosten NCOI Opleidingsgroep 5

7 De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vragen bij de case: 1. Geef de journaalpost van de gereedgekomen 800 producten Briljant. (8 punten) 2. Geef de journaalposten van de betaalde en de verrekende personeelskosten. (12 punten) 3. Geef de journaalposten van het efficëncyresultaat op directe personeelskosten en het loonniveauresultaat op directe personeelskosten. (10 punten) NCOI Opleidingsgroep 6