2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11"

Transcriptie

1 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is een subgrootboek? a een specificatie in chronologische volgorde van gelijksoortige mutaties b een specificatie in geld van een grootboekrekening c een specificatie uitsluitend in hoeveelheden van een grootboekrekening b Een specificatie (in chronologische volgorde) van gelijksoortige mutaties is een dagboek. Een specificatie uitsluitend in hoeveelheden van een grootboekrekening is een bijboek. Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Wat is een voorbeeld van een bijboek? a het memoriaal b het voorraadboek c het verkoopboek b Het memoriaal en het verkoopboek zijn voorbeelden van een dagboek. Een bijboek geeft een specificatie in hoeveelheden, zoals het voorraadboek. Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Wat betekent een debetsaldo op de grootboekrekening Inkopen? a de goederen zijn ontvangen en geboekt, maar de inkoopfactuur is nog niet ontvangen b de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt, maar de goederen zijn nog niet ontvangen c de goederen en de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt b Het saldo van de grootboekrekening Inkopen zal bij een onderneming een creditsaldo vertonen, als eerst de goederen worden ontvangen en geboekt en dan pas de inkoopfactuur wordt ontvangen en geboekt. Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat wordt verstaan onder de kredietruimte debiteuren? a het maximale bedrag waarvoor een debiteur van de bank debet op zijn bankrekening mag staan ( rood staan ) b het maximale bedrag dat een debiteur aan de onderneming schuldig mag zijn c het verschil tussen de kredietlimiet en het openstaande bedrag dat van de debiteur te vorderen is c Bedrijfsadministratie niveau 4 2 / 11

3 De hier gevraagde kredietruimte heeft betrekking op levering van goederen/diensten aan een debiteur. Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Welke activiteiten verricht een factoorsbedrijf voor een klant? Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a het voeren van de debiteurenadministratie b het verzorgen van de aangifte omzetbelasting c het overnemen van het risico van wanbetaling d het onderzoeken van de kredietwaardigheid van (nieuwe) afnemers e het voeren van relatiebeheer Juiste antwoorden: a, c en d Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Stel de grootboekrekening Vooruitbetaalde verzekeringskosten samen over het eerste kwartaal van jaar 2 en sluit de grootboekrekening af. 155 Vooruitbetaalde verzekeringskosten Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Jaar 2 Jaar Balans 1.000, Verzekeringskosten 1.550, Premiebetaling 6.600, Balans 6.050,-- Totaal 7.600,-- Totaal 7.600,-- 1 punt: voor de debetzijde 1 punt: voor de creditzijde De debet- en creditzijde moeten volledig juist zijn voor het toekennen van punten. Let op doorwerkfouten bij beoordeling creditzijde. Balans 01-01: 6.000,-- 2/12 = 1.000,-- Verzekeringskosten in het eerste kwartaal van jaar 2: ( 6.000,-- 2/12) + ( 6.600,-- 1/12) = 1.550,-- Balans 31-03: 6.600,-- 11/12 = 6.050,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 3 / 11

4 Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Stel met behulp van de voorgaande gegevens en de gedeeltelijke saldibalans, de gedeeltelijke kolommenbalans van jaar 1 samen. (Bedragen 1,--) Nr. Saldibalans Mutaties Herziene Saldibalans Winst-enverliesrekening Balans Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit punt: voor de mutaties en herziene saldibalans 1 punt: voor de winst-en-verliesrekening en balans Verwerking eerst mutatie 700 Voorraad goederen ,-- Aan 800 Inkoopprijs verkopen ,-- ( , ,-- = ,--) Journaalpost tweede mutatie 153 Nog te betalen bedragen 1.250,-- Aan 110 Rabobank 1.250,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 4 / 11

5 Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Journaliseer de verkoopfactuur en de verzending van de partij goederen. 130 Debiteuren 6.897, Rabatten en kortingen 300,-- Aan 176 Verschuldigde omzetbelasting 1.197,-- Aan 850 Opbrengst verkopen 6.000, Inkoopprijs verkopen 2.400,-- Aan 700 Voorraad goederen 2.400,-- van de eerste journaalpost van de eerste journaalpost 1 punt: voor de goede tweede journaalpost 176 Verschuldigde omzetbelasting: 21% van ( 6.000,-- 5% van 6.000,--) = 1.197, Opbrengst verkopen: 100/ ,-- = 6.000,--. Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de ontvangen rekening van de expediteur. 760 Prijsverschillen bij inkoop 1.180,-- Aan 430 Autokosten 1.180,-- Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de ontvangen inkoopfactuur. 170 Te verrekenen omzetbelasting 6.804, Inkopen , Prijsverschillen bij inkoop 2.400,-- Aan 140 Crediteuren ,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 5 / 11

6 Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Journaliseer de van de autodealer ontvangen factuur en de inruil van de bestelwagen. 040 Bedrijfsauto s 5.100, Afschrijving bedrijfsauto s , Te verrekenen omzetbelasting 3.990,-- Aan 140 Crediteuren ,-- Aan 950 Incidentele resultaten 1.705,-- 2 of 0 punten: voor de bedragen 040 Bedrijfsauto s: , ,-- = 5.100, Afschrijving bedrijfsauto s: ,-- + 1/12 30% van ,-- = , Incidentele resultaten: ( , ,--) ( , ,--) = 1.705,-- Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de creditnota en de terugontvangst van de 100 spiegels. 850 Opbrengst verkopen 1.500, Verschuldigde omzetbelasting 315,-- Aan 130 Debiteuren 1.815, Voorraad goederen 600,-- Aan 800 Inkoopprijs verkopen 600,-- 1 punt: voor elke goede journaalpost 850 Opbrengst verkopen: 100/40 600,-- = 1.500,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 6 / 11

7 Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de ontvangen creditnota. 130 Debiteuren 3.630, Crediteuren 3.630,-- Aan 170 Te verrekenen omzetbelasting 630,-- Aan 176 Verschuldigde omzetbelasting 630,-- Aan 720 Inkopen 3.000,-- Aan 850 Opbrengst verkopen 3.000,-- Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer in verband met de aangifte omzetbelasting de overboeking van de omzetbelasting over het vierde kwartaal van jaar Verschuldigde omzetbelasting ,20 Aan 170 Te verrekenen omzetbelasting 3.567,20 Aan 179 Af te dragen omzetbelasting 8.187,-- Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Wat is de maandelijkse afschrijving op de bestelauto. Geef ook de berekening. De aanschafprijs van de bestelauto is: , , / ,-- = ,-- De geschatte restwaarde aan het einde van de gebruiksduur is: 10% van ,-- = 4.040,-- De maandelijkse afschrijving op de nieuwe bestelauto is: ( , ,--)/(4 12) = 757,50 1 punt: ,-- (aanschafprijs bestelauto jaar 3) 1 punt: 4.040,-- (geschatte restwaarde eind gebruiksduur) en (4 12) Bedrijfsadministratie niveau 4 7 / 11

8 Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de bedrijfswagen. 480 Afschrijvingskosten 800,-- Aan 041 Afschrijving bedrijfsauto s 800,-- ( ,-- 100/ ,--)/(4 12) = 800,-- Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer het van de Rabobank ontvangen bankafschrift. 110 Rabobank , Vooruitbetaalde bedragen 1.785, Nog te betalen bedragen 3.834,-- Aan 200 Kruisposten 5.000,-- Aan 201 Kruisposten pinpas- en creditcardbetalingen ,-- Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Journaliseer de privé opnamen door de heer Glastra. 090 Privé 818,-- Aan 120 ING Bank 500,-- Aan 176 Verschuldigde omzetbelasting 18,-- Aan 700 Voorraad goederen 300,-- 2 of 0 punten: voor de bedragen 090 Privé: 500, ,-- 1,06 = 818,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 8 / 11

9 Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer het voorraadverschil van de voorraad goederen per 31 december van jaar Voorraad goederen 1.570, Incidentele resultaten 630,-- Aan 720 Inkopen 2.200,-- Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de correctie van de afschrijving op de inventaris over mei van jaar Afschrijving inventaris 930,-- Aan 480 Afschrijvingskosten 930, Afschrijvingskosten: [1% van ,--] [1% van ( , , ,--)] = 972,-- Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Journaliseer de afboeking van beide vorderingen en het verzoek om teruggave van de omzetbelasting. 133 Voorziening (dubieuze) debiteuren 950, Af te dragen omzetbelasting 199,50 Aan 131 Dubieuze debiteuren 1.149,50 Bedrijfsadministratie niveau 4 9 / 11

10 Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de boeking in verband met de geschonken relatiegeschenken. 440 Verkoopkosten 1.500,-- Aan 153 Nog te betalen bedragen 1.500,-- Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de van het schildersbedrijf ontvangen factuur. 080 Voorziening onderhoud 8.000, Te verrekenen omzetbelasting 1.680,-- Aan 140 Crediteuren 9.680,-- Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest op de hypothecaire lening o/g per ING Bank op 1 december van jaar Hypothecaire lening o/g 5.000, Nog te betalen bedragen 5.550,-- Aan 120 ING Bank , Nog te betalen bedragen: 1/2 6% van ( , ,--) = 5.550,-- Bedrijfsadministratie niveau 4 10 / 11

11 Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 2 Journaliseer de correctie van de foutief geboekte kosten van de opstalverzekering over december van jaar Nog te betalen bedragen 650,-- Aan 150 Vooruitbetaalde bedragen 650,-- Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Journaliseer de loonspecificatie over juni van jaar Vooruitbetaalde bedragen 2.000, Tussenrekening lonen , Sociale lasten , Overige personeelskosten 1.165,-- Aan 159 Te betalen nettolonen ,-- Aan 160 Te betalen loonheffingen ,-- Aan 161 Te betalen pensioenpremies 8.760,-- 2 of 0 punten: voor de boeking Einde correctiemodel Bedrijfsadministratie niveau 4 11 / 11

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm 1.2.1

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN

ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN DE VASTE BOEKINGEN ADMINISTRATIE / BOEKHOUDEN - NOI DE BOEKINGSREGELS VOOR DUBBEL BOEKHOUDEN REGEL VOOR BEZIT: méér bezit debet boeken mínder bezit dus credit boeken REGEL VOOR SCHULD: méér schuld credit boeken mínder schuld

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie