EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden"

Transcriptie

1 EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd.

2 Zijwaard BV Zijwaard bv is een productieonderneming te Helmond. Zijwaard produceert en verkoopt een hoogwaardig polyesterhars genaamd Bimax. Om de hars Bimax te produceren, moeten twee grondstoffen A en B worden gemengd en verhit. De hars wordt via een distributienetwerk op rekening verkocht aan de detailhandel. De standaardkostprijs van één kilo Bimax is als volgt: Grondstof A: 0,5 kg à 8,- per kg 4,00 Grondstof B: 0,5 kg à 3,- per kg - 1,50 Directe lonen: 6 minuten à 45,- per uur - 4,50 Toeslag indirecte fabricagekosten: 2 minuten à 30,- per uur - 1,00 Standaardfabricagekostprijs 11,00 Opslag voor verkoopkosten 10% - 1,10 Standaard commerciële kostprijs 12,10 De grondstoffen A en B worden geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs per kg bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, de verwachte gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag van 10% van de vaste verrekenprijs voor dekking van de indirecte inkoopkosten. De opslag voor dekking van de indirecte inkoopkosten wordt geboekt bij ontvangst van de grondstoffen in het magazijn. Eveneens wordt dan het eventuele prijsverschil geboekt. De voorraad gereed product Bimax in het magazijn wordt gewaardeerd tegen de standaard fabricagekostprijs. De opslag voor verkoopkosten wordt geboekt bij aflevering van het product Bimax uit het magazijn. Zijwaard past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe. Per maand wordt een resultatenrekening opgemaakt. In maart van 2013 moet nog een aantal journaalposten worden gemaakt. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de rekeningnummers en de bedragen. Gebruik uitsluitend de in de bijlage vermelde grootboekrekeningen. 1. Uit welke grootboekrekening(en) blijkt dat Zijwaard de ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de facturen daarvan gescheiden boekt? In maart zijn facturen ontvangen voor ontvangen grondstoffen voor een bedrag van ,- inclusief 21% omzetbelasting. 2. Journaliseer bovenvermelde facturen. Volgens het grondstoffenontvangstenboek zijn in maart van 2013 grondstoffen ontvangen met een factuurprijs van in totaal ,-, exclusief omzetbelasting en met een vaste verrekenprijs van in totaal ,-. 3. Journaliseer de ontvangst van de grondstoffen. Volgens het grondstoffenverbruiksregister is voor het vervaardigen van het product Bimax kg grondstof A en kg grondstof B verbruikt. 4. Journaliseer het grondstoffenverbruik. Examen PDB, Financiële Administratie 1/6

3 Volgens de creditzijde van het bankboek zijn de volgende betalingen gedaan: Lonen ,- Advertentiekosten inclusief 21% omzetbelasting ,- Vrachtkosten op ontvangen grondstoffen inclusief 21% omzetbelasting 3.630,-. Omzetbelasting 4 e kwartaal ,- Van de advertentiekosten en de vrachtkosten worden geen facturen geboekt. 5. Journaliseer de creditzijde van het bankboek. Voor de productie van het product Bimax is begin maart 2013 een nieuwe machine aangeschaft voor een bedrag van ,- inclusief 21% omzetbelasting. Hiervoor is van de fabrikant een factuur ontvangen. Deze machine is direct in gebruik genomen. Tegelijkertijd is de oude machine ingeruild voor een bedrag van 6.050,- inclusief 21% omzetbelasting. Van de fabrikant is hiervoor een creditnota ontvangen. Per het einde van februari 2013 staat de oude machine op de rekening Machines voor een bedrag van ,- debet en op de rekening Afschrijving machines voor ,- credit. 6. Journaliseer zowel de factuur als de creditnota in verband met de aankoop en de inruil van de machines. De nieuwe machine wordt in vier jaar met gelijke bedragen per jaar afgeschreven tot een restwaarde van met dien verstande, dat de periodieke afschrijving naar beneden wordt afgerond op hele euro s. 7. Bereken de afschrijvingskosten over maart 2013 van de nieuwe machine. 8. Journaliseer de afschrijvingskosten van de nieuwe machine over maart In verband met de aankoop van bovengenoemde machine is per 1 februari 2013 een onderhandse 6,5% lening afgesloten van ,-. De interest wordt aan het einde van elk kwartaal betaald. Aflossing vindt plaats in acht gelijke halfjaarlijkse termijnen; de eerste per 31 augustus Alle betalingen vinden plaats per bank. 9. Journaliseer de interestkosten over maart Journaliseer de betaling van de interest per 31 maart Volgens de loonverdeelstaat over maart van 2013 bedragen loonkosten ,- waarvan directe voor de productie van het product Bimax , Journaliseer de loonkosten over maart Volgens het productierapport van maart 2013 zijn in deze periode producten Bimax afgeleverd aan het magazijn gereed product. 12. Journaliseer de productie van producten Bimax. Aan het eind van maart 2013 is aan onderhanden werk besteed (op basis van standaardhoeveelheden): 430 kg grondstof A, 310 kg grondstof B, 17 arbeidsuren en 6 machine-uren. Aan het einde van februari 2013 waren deze cijfers: 460 kg grondstof A, 330 kg grondstof B, 18 arbeidsuren en 7 machine-uren. Aan het einde van elke periode wordt de mutatie in het onderhanden werk over die periode geboekt. Examen PDB, Financiële Administratie 2/6

4 13. Journaliseer de mutatie in het onderhanden werk per het einde van maart In maart zijn de volgende verkoopfacturen verzonden: Geleverd producten Bimax à 18, ,- Kortingen , ,- Omzetbelasting 21% ,- Totaal ,- De aflevering van de producten heeft plaatsgevonden. 14. Journaliseer de verzonden verkoopfacturen van de producten Bimax over maart Journaliseer de aflevering van de producten Bimax over maart De winstopslag in de verkoopprijs van het product Bimax is berekend met een bepaald percentage winstopslag over de verkoopprijs. 16. Bereken het percentage van de winstopslag in twee decimalen nauwkeurig. Aan het einde van maart bedraagt de eindvoorraad Bimax producten. Zijwaard had de voorraad Bimax ook kunnen bijhouden tegen de verkoopprijs inclusief omzetbelasting. In dit geval zou de rekening 705 Ongerealiseerde winst en omzetbelasting aan het rekeningenschema zijn toegevoegd. 17. Welke bedragen zouden per het einde van maart op de rekeningen 700 en 705 staan, indien de voorraad Bimax zou worden bijgehouden tegen verkoopprijs inclusief omzetbelasting? Geef aan of de bedragen debet of credit staan. De opstalverzekeringspremie bedraagt per jaar 3.000,- exclusief 21% assurantiebelasting en wordt per 1 maart van elk jaar vooruitbetaald. 18. Journaliseer de betaling van de verzekeringspremie op 1 maart 2013 en de verzekeringskosten over de maand maart Op de grootboekrekening Kruisposten staat eind februari een debetsaldo van 2.000,- 19. Wat is de betekenis van een debetsaldo op de rekening Kruisposten? Zijwaard doet kwartaalaangifte voor de omzetbelasting. Op 31 maart 2013 staat zonder de voorgaande boekingen op de grootboekrekening 170 Te verrekenen omzetbelasting een saldo van ,- en op 171 Verschuldigde omzetbelasting een saldo van , Journaliseer de overboeking in verband met de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal EINDE EXAMEN Examen PDB, Financiële Administratie 3/6

5 Bijlage bij examen PDB, Financiële Administratie Grootboekrekeningen 010 Gebouwen 015 Afschrijving gebouwen 020 Machines 025 Afschrijving machines 030 Bestelauto's 031 Afschrijving bestelauto's 080 Voorziening dubieuze debiteuren 110 Bank 120 Debiteuren 125 Dubieuze debiteuren 140 Crediteuren 150 Te betalen lonen 160 Te betalen loonbelasting/premies 161 Te betalen pensioenpremies 165 Nog te betalen bedragen 166 Vooruitbetaalde bedragen 170 Te verrekenen omzetbelasting 171 Verschuldigde omzetbelasting 172 Af te dragen omzetbelasting 200 Kruisposten 240 Te ontvangen creditnota's 260 Tussenrekening lonen 300 Voorraad grondstoffen 310 Inkopen 320 Prijsverschillen inkopen 400 Directe loonkosten 401 Indirecte loonkosten 410 Huisvestingskosten 430 Afschrijvingskosten 450 Reclamekosten 460 Interestkosten 470 Verzekeringskosten 480 Algemene kosten 510 Indirecte inkoopkosten 515 Opslag indirecte inkoopkosten 520 Verkoopkosten 525 Opslag verkoopkosten 600 Grondstoffenverbruik 601 Directe loonkosten 602 Indirecte fabricagekosten 610 Standaard grondstoffenverbruik 611 Standaard loonkosten 612 Standaard Indirecte fabricagekosten 700 Voorraad gereed product 701 Onderhanden werk 710 Te verzenden producten 800 Kostprijs verkopen 810 Verleende kortingen 840 Opbrengst verkopen 960 Incidentele baten en lasten Bijlage Examen PDB, Financiële Administratie

6 UITWERKINGEN 1) Uit de grootboekrekening 310 Inkopen en 240 Te ontvangen creditnota's 2) , ,00 aan ,00 3) , ,00 aan ,00 aan ,00 4) ,00 ( kg * kg * 3) aan ,00 5) , , , , , ,00 aan ,00 6) , ,00 ( /1,21) , ,00 ( ( / ) * 0,21/1,21) aan ,00 ( / ) aan ,00 ( / ) 7) ( / ) / 48 mnd = 416,67 8) ,00 aan ,00 9) ,50 (6,5% * )/12 mnd aan ,50 UITWERKINGEN Examen PDB, Financiële Administratie

7 10) ,00 2 * (6,5% * )/12 mnd aan ,00 11) , ,00 aan ,00 12) ,00 ( * 11,-) aan ,00 ( * 4,- + 1,50,-) aan ,00 ( * 4,50) aan ,00 ( * 1,-) 13) ,00 aan , kg * 8, kg * 3,- aan ,00 17 uur * 45,- aan ,00 6 uur * 30, , kg * 8, kg * 3, ,00 18 uur * 45, ,00 7 uur * 30,- aan ,00 14) , ,00 aan ,00 aan , ,00 aan ,00 15) , producten * 12,10 aan , producten * 1,10 aan , producten * 11,- 16) ( 18,15 -/- 12,10)/ 18,15 * 100%= 33,33% 17) 700: , producten * 18,15 * 121% debet 705: , producten * 6,05 * 121% credit UITWERKINGEN Examen PDB, Financiële Administratie

8 18) ,00 aan , , ,50 19) Er is nog voor 2.000,- aan liquide middelen naar de onderneming onderweg. 20) = (14) aan aan UITWERKINGEN Examen PDB, Financiële Administratie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari 2012 08.45-12.30 uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie