PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10."

Transcriptie

1 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.1 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. DE LEKKERE HAP Snackbar De Lekkere Hap te Veenendaal is een onderneming die wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De Lekkere Hap heeft de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 010 Bedrijfspand 170 Vooruitbetaalde bedragen 011 Afschrijving bedrijfspand 175 Nog te ontvangen bedragen 020 Inventaris 180 Nog te betalen bedragen 021 Afschrijving inventaris 300 Voorraad snacks 030 Auto 310 Voorraad drank 031 Afschrijving auto 400 Lonen en sociale lasten 040 Eigen vermogen 410 Afschrijvingskosten 041 Privé 430 Energiekosten 050 6% Hypothecaire lening o/g 440 Verzekeringskosten 100 Kas 450 Algemene kosten 101 Kruisposten 460 Interestkosten 110 Bank 470 Verkoopkosten 130 Debiteuren 800 Inkoopprijs snacks 140 Crediteuren 810 Inkoopprijs drank 150 Te verrekenen omzetbelasting 820 Opbrengst snacks 151 Verschuldigde omzetbelasting 830 Opbrengst drank 152 Af te dragen omzetbelasting 900 Incidentele baten en lasten 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 1. Met behulp van welke grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden berekend? 2. Geef een reden waarom De Lekkere Hap voor elke soort vaste activa twee rekeningen in het grootboek heeft opgenomen. De Lekkere Hap past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met resultatenbepaling per kwartaal. De voorraden snacks en drank worden geboekt tegen de inkoopprijs. Mevrouw D. de Jong, de partner van de eigenaar, houdt de boekhouding bij. Zij moet nog een aantal financiële feiten over het derde kwartaal van 2009 verwerken. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de rekenings en de bedragen. Het bedrijfspand staat per 30 juni 2009 voor ,- op de grootboekrekening Bedrijfspand. Op de grootboekrekening Afschrijving bedrijfspand staat ,-. De aanschafprijs van de grond bedraagt ,-. Aan het eind van het tweede kwartaal is een factuur van ,- exclusief 19% omzetbelasting voor de aanpassing van de keuken op de rekening Inventaris geboekt. De helft van dit bedrag moet worden beschouwd als waardevermeerdering van het bedrijfspand. 3. Journaliseer de correctie van de aanpassing van de keuken. De jaarlijkse afschrijving op het bedrijfspand is 3% van de aanschafprijs, exclusief de grond. 4. Journaliseer de afschrijving van het bedrijfspand over het derde kwartaal van Per 1 juli 2009 is een nieuwe frituuroven gekocht met een aanschafprijs van ,- exclusief 19% omzetbelasting. Een geheel afgeschreven oven met een aanschafprijs van 8.000,- exclusief 19% omzetbelasting is daarbij ingeruild voor 1.250,- exclusief 19% omzetbelasting. Van deze transactie is ,- geboekt op de rekening Inventaris. De omzetbelasting is correct geboekt. 5. Journaliseer de correctie in verband met de aanschaf van de nieuwe frituuroven en de inruil van de oude. Op de inventaris wordt per jaar 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Over delen van een jaar wordt afgeschreven in evenredigheid met de gebruiksduur. Voordat de hiervoor gemaakte boekingen zijn verricht, staat per 30 juni 2009 debet op de grootboekrekening Inventaris ,- en credit op de grootboekrekening Afschrijving inventaris ,-. 6. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over het derde kwartaal van Per 1 januari 2009 staat op de grootboekrekening Auto een debetbedrag van ,-. Op de grootboekrekening Afschrijving auto staat per dezelfde datum 8.784,- credit. Er wordt jaarlijks 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven. De Lekkere Hap heeft één auto in gebruik. 7. Bereken hoeveel jaar er per 1 januari 2009 is afgeschreven op de auto. 8. Journaliseer de afschrijving op de auto over het derde kwartaal van

3 De 6% hypothecaire lening o/g bedraagt per 2 september ,-. Jaarlijks wordt per 1 september 6.000,- afgelost. Tevens wordt op die datum de jaarlijkse interest achteraf betaald. 9. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest van de 6% hypothecaire lening o/g per 1 september 2009 per bank. 10. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over het derde kwartaal van Op de grootboekrekening Kruisposten staat per 30 september 2009 een debetsaldo 1.600, Wat is de betekenis van een debetsaldo op de rekening Kruisposten? Over het derde kwartaal van 2009 is per bank een inkoopbonus ontvangen van 636,- inclusief 6% omzetbelasting. De inkoopfactuur hiervan wordt niet geboekt. 12. Journaliseer de ontvangst van de inkoopbonus over het derde kwartaal van Van diverse snacks met een inkoopprijs van 395,- is de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken. Deze snacks zijn weggegooid. 13. Journaliseer de correctie van de voorraad snacks per 30 september De verzekeringspremie bedraagt 3.600,- per jaar en wordt per 1 maart van elk jaar vooruitbetaald. 14. Journaliseer de verzekeringskosten over het derde kwartaal van Maandelijks betaalt De Lekkere Hap via een automatische incasso per bank een voorschot van 600,- exclusief 19% omzetbelasting aan het energiebedrijf voor energiekosten. Elk jaar wordt per 1 september over het afgelopen verbruiksjaar een eindafrekening gemaakt. De Lekkere Hap heeft de definitieve jaarafrekening van het energiebedrijf ontvangen over de periode 1 september 2008 tot 1 september 2009 van 5.900,- exclusief 19% omzetbelasting. Het nieuwe voorschot wordt vastgesteld op 575,- per maand exclusief 19% omzetbelasting. Het negatieve of positieve resultaat kan volledig worden toegerekend aan De nota s van het energiebedrijf worden niet afzonderlijk geboekt. 15. Journaliseer de jaarafrekening van het energiebedrijf over de periode van 1 september 2008 tot 1 september Journaliseer de automatische betaling van de energiekosten over september Aan het eind van het derde kwartaal van 2009 doet De Lekkere Hap aangifte voor de omzetbelasting. Op 30 september 2009 staat, nadat de voorgaande boekingen zijn verricht, op de grootboekrekening Verschuldigde omzetbelasting ,- en op de grootboekrekening Te verrekenen omzetbelasting 6.391, Journaliseer de overboeking in verband met de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal van

4 De Lekkere Hap heeft alle boekingen van het derde kwartaal van 2009 verwerkt en wil weten hoe groot het eigen vermogen per 30 september 2009 is. Het voordelige saldo van de opbrengsten minus kosten over het derde kwartaal van 2009 bedraagt ,-. Op de grootboekrekening Privé staat per 30 september 2009 een debetsaldo van ,-. Op de grootboekrekening Eigen vermogen staat per 1 juli 2009 een bedrag van , Bereken het eigen vermogen per 30 september Snackbar De Lekkere Hap heeft haar administratie goed georganiseerd. 19. Wat wordt verstaan onder de administratieve organisatie van een bedrijf? Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE FINANCIËLE ADMINISTRATIE bij opgave: DE LEKKERE HAP WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.2 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

6 1. Met behulp van welke grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden berekend? (2 punten) 2. Geef een reden waarom De Lekkere Hap voor elke soort vaste activa twee rekeningen in het grootboek heeft opgenomen. (2 punten) 3. Journaliseer de correctie van de aanpassing van de keuken. (2 punten) 4. Journaliseer de afschrijving van het bedrijfspand over het derde kwartaal van (3 punten) 2

7 5. Journaliseer de correctie in verband met de aanschaf van de nieuwe frituuroven en de inruil van de oude. (4 punten) 6. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over het derde kwartaal van (3 punten) 7. Bereken hoeveel jaar er per 1 januari 2009 is afgeschreven op de auto. (3 punten) 3

8 8. Journaliseer de afschrijving op de auto over het derde kwartaal van (2 punten) 9. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest van de 6% hypothecaire lening o/g per 1 september 2009 per bank. (3 punten) 10. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over het derde kwartaal van (3 punten) 4

9 11. Wat is de betekenis van een debetsaldo op de rekening Kruisposten? (2 punten) 12. Journaliseer de ontvangst van de inkoopbonus over het derde kwartaal van (3 punten) 13. Journaliseer de correctie van de voorraad snacks per 30 september (2 punten) 14. Journaliseer de verzekeringskosten over het derde kwartaal van (3 punten) 5

10 15. Journaliseer de jaarafrekening van het energiebedrijf over de periode van 1 september 2008 tot 1 september (3 punten) 16. Journaliseer de automatische betaling van de energiekosten over september (3 punten) 17. Journaliseer de overboeking in verband met de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal van (3 punten) 6

11 18. Bereken het eigen vermogen per 30 september (2 punten) 19. Wat wordt verstaan onder de administratieve organisatie van een bedrijf? (2 punten) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 7

12 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.3 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. RONDHOUT BV Rondhout bv te Elst maakt houten palen voor afrasteringen in weilanden en tuinen. Deze palen worden in verschillende doorsnedes en lengtes gemaakt. Rondhout wil meer inzicht krijgen in de kostprijs van de verschillende houten palen en de administrateur heeft daarvoor de nodige gegevens verzameld. Rondhout heeft vijf werknemers in dienst. Het gemiddelde brutoloon per werknemer bedraagt 2.000,- per periode van vier weken. Bij het vaststellen van het tarief per arbeidsuur wordt rekening gehouden met de volgende gegevens: een werkweek is 5 dagen; per week wordt 38 uur gewerkt; een jaar heeft 52 weken; per jaar worden 40 dagen toegekend voor vakantie, vrije dagen en atv-dagen; de gemiddelde afwezigheid in verband met ziekte is 3% van de maximale werktijd; de kosten hiervan komen voor 100% ten laste van Rondhout; Rondhout betaalt naast het brutoloon 8% vakantiegeld over het brutoloon en 30% sociale lasten over het brutoloon en het vakantiegeld. 1. Bereken het aantal directe arbeidsuren per werknemer per jaar afgerond naar boven op hele uren. 2. Bereken de jaarlijkse arbeidskosten per werknemer. 3. Bereken het uurtarief per werknemer afgerond op 0,50. De houten palen worden geïmpregneerd en geschaafd. Voor het impregneren en schaven is een machine in gebruik. De totale machinekosten bedragen bij de normale productie ,-. Dit is inclusief interestkosten en complementaire kosten. De administrateur heeft de volgende gegevens verzameld. Soort paal Doorsnee Lengte Normale productie in palen per jaar Type A 9 cm 160 cm Type B 9 cm 190 cm Type C 12 cm 170 cm Type D 12 cm 200 cm Wat wordt verstaan onder complementaire kosten? 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

13 5. Bereken het bedrag van de machinekosten dat aan type A zou worden toegerekend, indien de totale machinekosten uitsluitend op basis van de normale productie worden verdeeld over de vier verschillende soorten palen. Bij Rondhout worden de totale machinekosten niet alleen op basis van de normale productie aan de verschillende soorten palen toegerekend, maar er wordt ook rekening gehouden met de hoeveelheid hout per type. De totale kosten per type houten paal zijn: Soort paal Totale machinekosten bij een normale productie Type A ,- Type B ,- Type C ,- Type D 9.952,- 6. Bereken afgerond op hele centen de machinekosten voor elk type houten paal. Voor een houten paal type B wordt 0,0192 m³ hout gebruikt. De kosten van het hout bedragen 400,- per m³. De machinekosten bedragen 18,75 per machine-uur en de arbeidskosten worden gesteld op 23,- per arbeidsuur. Voor houten palen B is 4 minuten machinetijd nodig en 6 minuten arbeidstijd. De winst is 15% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 19%. Bij een afname van meer dan 50 palen, krijgt de afnemer 5% korting. Voor het afleveren van de palen berekent Rondhout 60,- exclusief 19% omzetbelasting aan bezorgkosten als het binnen een straal van 50 km van Elst is. Bij een afstand van meer dan 50 km komt daar 0,50 exclusief omzetbelasting per gereden kilometer bij. 7. Bereken de verkoopprijs exclusief 19% omzetbelasting van een paal type B zonder korting. Boer Gerritsen neemt 150 palen type B af en wil ze bezorgd hebben. Hij woont in Heusden; dat is 72 km van Elst. 8. Stel de verkoopfactuur voor boer Gerritsen samen. Over 2009 heeft de administrateur de volgende gegevens verzameld. Het aantal machine-uren voor palen type B is 1800 en de machinekosten hiervan bedragen ,-. Er zijn palen type B gemaakt, terwijl er zijn verkocht. Het aantal manuren is 2585 uur; hiervoor is ,- betaald. Het houtverbruik is 500 m³ bij een productie van palen type B. De inkoopprijs van het hout is gemiddeld 394,- per m³. 9. Bereken het verschil tussen de standaardfabricagekosten en de werkelijke fabricagekosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het resultaat voor- of nadelig is. 10. Bereken het verkoopresultaat van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. 11. Bereken het prijsresultaat op de arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. 2

14 12. Bereken het efficiencyresultaat op arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. Rondhout maakt gebruik van leverancierskrediet bij de aanschaf van het hout. 13. Wanneer is er sprake van leverancierskrediet? 14. Waarom wordt leverancierskrediet verstrekt? Rondhout kan een partij hout kopen voor ,-. De betalingsvoorwaarden van de leverancier luiden: betaling moet uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden; als binnen 14 dagen na factuurdatum betaald wordt, mag een korting van 1% van de inkoopprijs in mindering worden gebracht; een jaar wordt gesteld op 360 dagen. 15. Bereken in een heel percentage de interestkosten per jaar van het leverancierskrediet. Om zijn afnemers sneller te kunnen betalen, kan Rondhout gebruikmaken van factoring. 16. Wat wordt verstaan onder factoring? 17. Vermeld twee voordelen en twee nadelen van factoring voor Rondhout. Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 3

15 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE KOSTPRIJSCALCULATIE bij opgave: RONDHOUT BV WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.4 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

16 1. Bereken het aantal directe arbeidsuren per werknemer per jaar afgerond naar boven op hele uren. (4 punten) 2. Bereken de jaarlijkse arbeidskosten per werknemer. (3 punten) 3. Bereken het uurtarief per werknemer afgerond op 0,50. (2 punten) 4. Wat wordt verstaan onder complementaire kosten? (2 punten) 5. Bereken het bedrag van de machinekosten dat aan type A zou worden toegerekend, indien de totale machinekosten uitsluitend op basis van de normale productie worden verdeeld over de vier verschillende soorten palen. (2 punten) 6. Bereken afgerond op hele centen de machinekosten voor elk type houten paal. (2 punten) 2

17 7. Bereken de verkoopprijs exclusief 19% omzetbelasting van een paal type B zonder korting. (5 punten) 8. Stel de verkoopfactuur voor boer Gerritsen samen. (4 punten) 9. Bereken het verschil tussen de standaardfabricagekosten en de werkelijke fabricagekosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het resultaat voor- of nadelig is. (3 punten) 10. Bereken het verkoopresultaat van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 3

18 4 11. Bereken het prijsresultaat op de arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 12. Bereken het efficiencyresultaat op arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 13. Wanneer is er sprake van leverancierskrediet? (2 punten) 14. Waarom wordt leverancierskrediet verstrekt? (2 punten) 15. Bereken in een heel percentage de interestkosten per jaar van het leverancierskrediet. (4 punten) 16. Wat wordt verstaan onder factoring? (2 punten) 17. Vermeld twee voordelen en twee nadelen van factoring voor Rondhout. (4 punten) Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie

19 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.5 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. KWAKKERNAAT BV Kwakkernaat bv te Nijmegen levert producten op het gebied van verlichting zoals lichtbronnen en armaturen. De afnemers zijn met name winkels en kantoren. Kwakkernaat past in haar boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenbepaling. De gedeeltelijk ingevulde saldibalans per 31 januari 2010 van Kwakkernaat ziet er als volgt uit. Rek. nr Namen van de rekeningen Debet Credit Gebouwen en terreinen Afschrijving gebouwen Loods Inventaris Afschrijving inventaris Buitengebruikgestelde bestelauto s Aandelenkapitaal 6% Hypothecaire lening o/g 6% Onderhandse lening o/g Voorziening onderhoud gebouwen Liquide middelen Debiteuren Dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Rekening-courant directie Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Te verrekenen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Interestkosten Afschrijvingskosten vaste activa Huuropbrengsten Incidentele baten en lasten STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

20 Kwakkernaat heeft regelmatig te maken met debiteuren die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Daarom zijn in het grootboek de rekeningen Dubieuze debiteuren en Voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. In het kader van faillissementen van debiteuren heeft Kwakkernaat geregeld contact met curatoren. 1. Vermeld drie werkzaamheden die behoren tot de taak van een curator in een faillissement. 2. Aan wie is de curator verantwoording verschuldigd? De ondernemingsvorm van Kwakkernaat is de besloten vennootschap (bv). Een bv is verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren. 3. Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening? In het grootboek van Kwakkernaat komen onder meer de grootboekrekeningen Maatschappelijk aandelenkapitaal, Geplaatst aandelenkapitaal en Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal voor. Op de saldibalans staat echter uitsluitend de grootboekrekening Aandelenkapitaal. Een van de drie hierboven gegeven grootboekrekeningen komt overeen met de op de saldibalans vermelde rekening Aandelenkapitaal. 4. Welke van de drie hiervoor genoemde grootboekrekeningen wordt bedoeld met de rekening Aandelenkapitaal op de saldibalans? Motiveer uw antwoord. Kwakkernaat maakt in het grootboek gebruik van rekeningen waarop zogenaamde transitorische posten worden geboekt. 5. Vermeld de grootboekrekeningen op de saldibalans die behoren tot de transitorische activa. Bij controle van de saldibalans per 31 januari 2010 constateert de accountant, dat nog enkele boekingen moeten worden gemaakt. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het uitsluitend vermelden van de s van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen. Andere rekeningen dan vermeld op de saldibalans of in de rest van dit vraagstuk gegeven, mogen niet worden gebruikt. In januari 2010 is de volgende nota ontvangen van aannemersbedrijf De Wit voor groot onderhoud aan de gebouwen: Uitgevoerd groot onderhoud ,- 19% omzetbelasting 5.890,- Factuurbedrag ,- Hiervan is door Kwakkernaat geboekt: 010 Gebouwen en terreinen ,- Aan 130 Crediteuren ,- De jaarlijkse afschrijving op de gebouwen is 3% van de aanschafprijs. De terreinen zijn aangeschaft voor ,-. 6. Journaliseer de correctie die naar aanleiding van de nota van De Wit moet worden gemaakt. 7. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over januari

21 De loods is aangeschaft op 2 januari 2008 en is per 31 januari maanden in gebruik. De loods is aangeschaft voor ,-. Kwakkernaat wil vanaf 1 januari 2010 de aanschafprijs van de loods afzonderlijk tot uitdrukking laten komen op de grootboekrekening Loods. Dit heeft tot gevolg, dat er tevens een cumulatieve afschrijvingsrekening moet worden gemaakt. Dit wordt grootboekrekening 021 Afschrijving loods. De loods wordt afgeschreven met behulp van een vast percentage van de aanschafprijs. De afschrijving over januari 2010 is nog niet geboekt. 8. Journaliseer de wijziging van de boekingswijze met betrekking tot de grootboekrekeningen Loods en Afschrijving loods per 1 januari Journaliseer de afschrijving op de loods over januari Een gedeelte van de loods wordt verhuurd voor 3.000,- per jaar. De huur wordt telkens voor zes maanden vooruitontvangen per 1 april en 1 oktober. De huurder van de loods heeft medio januari 2010 de huur opgezegd per 1 februari De huurovereenkomst wordt per 31 januari 2010 als beëindigd beschouwd. De huurder is nog 200,- verschuldigd voor onderhoud. Volgens een beding in het huurcontract moet de huurder bij voortijdige opzegging van de huurovereenkomst een boete betalen ter grootte van één maand huur. Het resterende bedrag van de vooruitbetaalde huur is in januari 2010 contant verrekend met de huurder. Van het voorgaande is nog niets geboekt. 10. Journaliseer per 31 januari 2010 de verrekening per kas inzake de verhuur van de loods. De inventaris wordt in acht jaar met jaarlijks gelijke bedragen volledig afgeschreven. 11. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over januari Per 2 januari van elk jaar wordt ,- afgelost op de 6% hypothecaire lening o/g. De aflossing in januari 2010 is al geboekt. De interest op de 6% hypothecaire lening o/g wordt eveneens jaarlijks achteraf betaald per 2 januari. De interestbetaling per bank in januari 2010 is abusievelijk niet geboekt. 12. Journaliseer de betaling van de interest van de 6% hypothecaire lening o/g in januari Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over januari Bij controle van de kas is een nadelig verschil geconstateerd van 350,-. Voor dit verschil is geen verklaring gevonden. Het bedrag moet worden afgeboekt. 14. Journaliseer het kasverschil. Met dubieuze debiteur Tesser is overeengekomen, dat hij 3.570,- inclusief 19% omzetbelasting zal betalen. De totale vordering bedraagt 4.998,- inclusief 19% omzetbelasting. Het restant van de vordering wordt hem kwijtgescholden. Een verzoek tot teruggaaf van de omzetbelasting is door de Belastingdienst goedgekeurd. 15. Journaliseer de afwikkeling van de vordering op Tesser. 3

22 Per 31 januari 2010 moet de af te dragen omzetbelasting over januari 2010, nadat de hiervoor gemaakte correcties zijn verwerkt, nog worden geboekt. 16. Journaliseer de af te dragen omzetbelasting over januari De directie van Kwakkernaat constateert, dat de geleverde goederen vaak te laat of soms helemaal niet worden betaald. Men wil in de toekomst voorkomen, dat aan afnemers zoveel wordt geleverd, dat zij in betalingsproblemen zouden kunnen komen. 17. Op welke manier kan Kwakkernaat ervoor zorgen, dat het risico van wanbetaling zoveel mogelijk wordt beperkt? Op 1 maart en 1 september 2010 wordt op de 6% onderhandse lening o/g ,- afgelost. Tevens wordt op die data de interest achteraf betaald. 18. Bereken de totale interestkosten over 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g. 19. Maak de journaalposten die in maart 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g moeten worden gemaakt. Op 1 mei 2010 wordt een deel van de inventaris contant voor 625,- exclusief 19% omzetbelasting verkocht. De verkochte inventaris is aangeschaft voor 5.000,- en de boekwaarde op 1 mei 2010 bedraagt 1.000, Journaliseer de verkoop van de inventaris. Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 4

23 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE PERIODEAFSLUITING bij opgave: KWAKKERNAAT BV WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.6 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

24 1. Vermeld drie werkzaamheden die behoren tot de taak van een curator in een faillissement. (2 punten) 2. Aan wie is de curator verantwoording verschuldigd? (2 punten) 3. Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening? (2 punten) 4. Welke van de drie hiervoor genoemde grootboekrekeningen wordt bedoeld met de rekening Aandelenkapitaal op de saldibalans? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 5. Vermeld de grootboekrekeningen op de saldibalans die behoren tot de transitorische activa. (2 punten) 6. Journaliseer de correctie die naar aanleiding van de nota van De Wit moet worden gemaakt. (3 punten) 2

25 7. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over januari (2 punten) 8. Journaliseer de wijziging van de boekingswijze met betrekking tot de grootboekrekeningen Loods en Afschrijving loods per 1 januari (2 punten) 9. Journaliseer de afschrijving op de loods over januari (2 punten) 3

26 10. Journaliseer per 31 januari 2010 de verrekening per kas inzake de verhuur van de loods. (4 punten) 11. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over januari (2 punten) 12. Journaliseer de betaling van de interest van de 6% hypothecaire lening o/g in januari (2 punten) 4

27 13. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over januari (2 punten) 14. Journaliseer het kasverschil. (2 punten) 15. Journaliseer de afwikkeling van de vordering op Tesser. (4 punten) 5

28 16. Journaliseer de af te dragen omzetbelasting over januari (2 punten) 17. Op welke manier kan Kwakkernaat ervoor zorgen, dat het risico van wanbetaling zoveel mogelijk wordt beperkt? (1 punt) 18. Bereken de totale interestkosten over 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g. (2 punten) 6

29 19. Maak de journaalposten die in maart 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g moeten worden gemaakt. (6 punten) 20. Journaliseer de verkoop van de inventaris. (4 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 7

30 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.7 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. LAHO BV Laho bv produceert en verkoopt badkamertegels in diverse uitvoeringen en afmetingen. De balans van Laho ziet er ultimo 2008 en ultimo 2009 als volgt uit. Bedragen ( 1.000,-) Vaste activa: Eigen vermogen: Terreinen Aandelenkapitaal Gebouwen Agioreserve Machines Winstreserve Vlottende activa: Lang vreemd vermogen: Voorraad grondstoffen Voorziening groot onderhoud Voorraad tegels % Hypothecaire lening o/g Debiteuren Kort vreemd vermogen: Crediteuren Bank Te betalen dividend Totaal Totaal STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

31 De winst-en-verliesrekening van Laho ziet er over 2009 als volgt uit: (Bedragen 1.000,-) Omzet Kostprijs van de omzet Brutowinst Afschrijvingskosten gebouwen 50 Afschrijvingskosten machines 50 Overige kosten Bedrijfsresultaat 340 Interestkosten 90 Resultaat voor belasting 250 Belasting (25%) 62,5 Resultaat na belasting 187,5 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening: de nominale waarde van één aandeel bedraagt 20,-; de inkoopwaarde van de omzet is variabel met de omzet; het aandeel van de ingekochte grondstof in de kostprijs is gemiddeld 30%; de omzet is volledig op rekening; de inkopen van de voorraden zijn volledig op rekening; de afschrijvingskosten en de overige kosten worden als constant beschouwd; in 2009 is er ten laste van de voorziening groot onderhoud een bedrag van ,- gebracht in verband met groot onderhoud aan de gebouwen. In december 2009 heeft Laho een forse investering gedaan in het machinepark. Deze investering is betaald per bank en is in de posten Machines en Bank op de balans per 31 december 2009 verwerkt. In deze opgave wordt de omzetbelasting buiten beschouwing gelaten. 1. Bereken de investering in machines in Naar verwachting levert de investering in machines in 2009 de komende vijf jaar ,- extra ontvangsten per jaar op. Voorzichtigheidshalve wordt er vanuit gegaan, dat de investering daarna geen extra ontvangsten meer oplevert. De directie van Laho wil weten wat de contante waarde is van de toekomstige vijf jaarlijkse extra ontvangsten. Ga er hierbij vanuit, dat de bedragen steeds aan het einde van elk jaar worden ontvangen, de eerste ultimo De bedragen worden contant gemaakt tegen een interestvoet van 6% per jaar. 2. Bereken de contante waarde van de toekomstige extra ontvangsten. 3. Is het bedrijfseconomisch gezien verstandig geweest van Laho te investeren in het machinepark? Motiveer uw antwoord. 4. Bereken de dotatie aan de voorziening groot onderhoud in Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na aftrek van belasting over

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie