PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10."

Transcriptie

1 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.1 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. DE LEKKERE HAP Snackbar De Lekkere Hap te Veenendaal is een onderneming die wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De Lekkere Hap heeft de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 010 Bedrijfspand 170 Vooruitbetaalde bedragen 011 Afschrijving bedrijfspand 175 Nog te ontvangen bedragen 020 Inventaris 180 Nog te betalen bedragen 021 Afschrijving inventaris 300 Voorraad snacks 030 Auto 310 Voorraad drank 031 Afschrijving auto 400 Lonen en sociale lasten 040 Eigen vermogen 410 Afschrijvingskosten 041 Privé 430 Energiekosten 050 6% Hypothecaire lening o/g 440 Verzekeringskosten 100 Kas 450 Algemene kosten 101 Kruisposten 460 Interestkosten 110 Bank 470 Verkoopkosten 130 Debiteuren 800 Inkoopprijs snacks 140 Crediteuren 810 Inkoopprijs drank 150 Te verrekenen omzetbelasting 820 Opbrengst snacks 151 Verschuldigde omzetbelasting 830 Opbrengst drank 152 Af te dragen omzetbelasting 900 Incidentele baten en lasten 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 1. Met behulp van welke grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden berekend? 2. Geef een reden waarom De Lekkere Hap voor elke soort vaste activa twee rekeningen in het grootboek heeft opgenomen. De Lekkere Hap past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met resultatenbepaling per kwartaal. De voorraden snacks en drank worden geboekt tegen de inkoopprijs. Mevrouw D. de Jong, de partner van de eigenaar, houdt de boekhouding bij. Zij moet nog een aantal financiële feiten over het derde kwartaal van 2009 verwerken. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de rekenings en de bedragen. Het bedrijfspand staat per 30 juni 2009 voor ,- op de grootboekrekening Bedrijfspand. Op de grootboekrekening Afschrijving bedrijfspand staat ,-. De aanschafprijs van de grond bedraagt ,-. Aan het eind van het tweede kwartaal is een factuur van ,- exclusief 19% omzetbelasting voor de aanpassing van de keuken op de rekening Inventaris geboekt. De helft van dit bedrag moet worden beschouwd als waardevermeerdering van het bedrijfspand. 3. Journaliseer de correctie van de aanpassing van de keuken. De jaarlijkse afschrijving op het bedrijfspand is 3% van de aanschafprijs, exclusief de grond. 4. Journaliseer de afschrijving van het bedrijfspand over het derde kwartaal van Per 1 juli 2009 is een nieuwe frituuroven gekocht met een aanschafprijs van ,- exclusief 19% omzetbelasting. Een geheel afgeschreven oven met een aanschafprijs van 8.000,- exclusief 19% omzetbelasting is daarbij ingeruild voor 1.250,- exclusief 19% omzetbelasting. Van deze transactie is ,- geboekt op de rekening Inventaris. De omzetbelasting is correct geboekt. 5. Journaliseer de correctie in verband met de aanschaf van de nieuwe frituuroven en de inruil van de oude. Op de inventaris wordt per jaar 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Over delen van een jaar wordt afgeschreven in evenredigheid met de gebruiksduur. Voordat de hiervoor gemaakte boekingen zijn verricht, staat per 30 juni 2009 debet op de grootboekrekening Inventaris ,- en credit op de grootboekrekening Afschrijving inventaris ,-. 6. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over het derde kwartaal van Per 1 januari 2009 staat op de grootboekrekening Auto een debetbedrag van ,-. Op de grootboekrekening Afschrijving auto staat per dezelfde datum 8.784,- credit. Er wordt jaarlijks 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven. De Lekkere Hap heeft één auto in gebruik. 7. Bereken hoeveel jaar er per 1 januari 2009 is afgeschreven op de auto. 8. Journaliseer de afschrijving op de auto over het derde kwartaal van

3 De 6% hypothecaire lening o/g bedraagt per 2 september ,-. Jaarlijks wordt per 1 september 6.000,- afgelost. Tevens wordt op die datum de jaarlijkse interest achteraf betaald. 9. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest van de 6% hypothecaire lening o/g per 1 september 2009 per bank. 10. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over het derde kwartaal van Op de grootboekrekening Kruisposten staat per 30 september 2009 een debetsaldo 1.600, Wat is de betekenis van een debetsaldo op de rekening Kruisposten? Over het derde kwartaal van 2009 is per bank een inkoopbonus ontvangen van 636,- inclusief 6% omzetbelasting. De inkoopfactuur hiervan wordt niet geboekt. 12. Journaliseer de ontvangst van de inkoopbonus over het derde kwartaal van Van diverse snacks met een inkoopprijs van 395,- is de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken. Deze snacks zijn weggegooid. 13. Journaliseer de correctie van de voorraad snacks per 30 september De verzekeringspremie bedraagt 3.600,- per jaar en wordt per 1 maart van elk jaar vooruitbetaald. 14. Journaliseer de verzekeringskosten over het derde kwartaal van Maandelijks betaalt De Lekkere Hap via een automatische incasso per bank een voorschot van 600,- exclusief 19% omzetbelasting aan het energiebedrijf voor energiekosten. Elk jaar wordt per 1 september over het afgelopen verbruiksjaar een eindafrekening gemaakt. De Lekkere Hap heeft de definitieve jaarafrekening van het energiebedrijf ontvangen over de periode 1 september 2008 tot 1 september 2009 van 5.900,- exclusief 19% omzetbelasting. Het nieuwe voorschot wordt vastgesteld op 575,- per maand exclusief 19% omzetbelasting. Het negatieve of positieve resultaat kan volledig worden toegerekend aan De nota s van het energiebedrijf worden niet afzonderlijk geboekt. 15. Journaliseer de jaarafrekening van het energiebedrijf over de periode van 1 september 2008 tot 1 september Journaliseer de automatische betaling van de energiekosten over september Aan het eind van het derde kwartaal van 2009 doet De Lekkere Hap aangifte voor de omzetbelasting. Op 30 september 2009 staat, nadat de voorgaande boekingen zijn verricht, op de grootboekrekening Verschuldigde omzetbelasting ,- en op de grootboekrekening Te verrekenen omzetbelasting 6.391, Journaliseer de overboeking in verband met de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal van

4 De Lekkere Hap heeft alle boekingen van het derde kwartaal van 2009 verwerkt en wil weten hoe groot het eigen vermogen per 30 september 2009 is. Het voordelige saldo van de opbrengsten minus kosten over het derde kwartaal van 2009 bedraagt ,-. Op de grootboekrekening Privé staat per 30 september 2009 een debetsaldo van ,-. Op de grootboekrekening Eigen vermogen staat per 1 juli 2009 een bedrag van , Bereken het eigen vermogen per 30 september Snackbar De Lekkere Hap heeft haar administratie goed georganiseerd. 19. Wat wordt verstaan onder de administratieve organisatie van een bedrijf? Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE FINANCIËLE ADMINISTRATIE bij opgave: DE LEKKERE HAP WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.2 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

6 1. Met behulp van welke grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden berekend? (2 punten) 2. Geef een reden waarom De Lekkere Hap voor elke soort vaste activa twee rekeningen in het grootboek heeft opgenomen. (2 punten) 3. Journaliseer de correctie van de aanpassing van de keuken. (2 punten) 4. Journaliseer de afschrijving van het bedrijfspand over het derde kwartaal van (3 punten) 2

7 5. Journaliseer de correctie in verband met de aanschaf van de nieuwe frituuroven en de inruil van de oude. (4 punten) 6. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over het derde kwartaal van (3 punten) 7. Bereken hoeveel jaar er per 1 januari 2009 is afgeschreven op de auto. (3 punten) 3

8 8. Journaliseer de afschrijving op de auto over het derde kwartaal van (2 punten) 9. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest van de 6% hypothecaire lening o/g per 1 september 2009 per bank. (3 punten) 10. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over het derde kwartaal van (3 punten) 4

9 11. Wat is de betekenis van een debetsaldo op de rekening Kruisposten? (2 punten) 12. Journaliseer de ontvangst van de inkoopbonus over het derde kwartaal van (3 punten) 13. Journaliseer de correctie van de voorraad snacks per 30 september (2 punten) 14. Journaliseer de verzekeringskosten over het derde kwartaal van (3 punten) 5

10 15. Journaliseer de jaarafrekening van het energiebedrijf over de periode van 1 september 2008 tot 1 september (3 punten) 16. Journaliseer de automatische betaling van de energiekosten over september (3 punten) 17. Journaliseer de overboeking in verband met de aangifte omzetbelasting over het derde kwartaal van (3 punten) 6

11 18. Bereken het eigen vermogen per 30 september (2 punten) 19. Wat wordt verstaan onder de administratieve organisatie van een bedrijf? (2 punten) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 7

12 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.3 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. RONDHOUT BV Rondhout bv te Elst maakt houten palen voor afrasteringen in weilanden en tuinen. Deze palen worden in verschillende doorsnedes en lengtes gemaakt. Rondhout wil meer inzicht krijgen in de kostprijs van de verschillende houten palen en de administrateur heeft daarvoor de nodige gegevens verzameld. Rondhout heeft vijf werknemers in dienst. Het gemiddelde brutoloon per werknemer bedraagt 2.000,- per periode van vier weken. Bij het vaststellen van het tarief per arbeidsuur wordt rekening gehouden met de volgende gegevens: een werkweek is 5 dagen; per week wordt 38 uur gewerkt; een jaar heeft 52 weken; per jaar worden 40 dagen toegekend voor vakantie, vrije dagen en atv-dagen; de gemiddelde afwezigheid in verband met ziekte is 3% van de maximale werktijd; de kosten hiervan komen voor 100% ten laste van Rondhout; Rondhout betaalt naast het brutoloon 8% vakantiegeld over het brutoloon en 30% sociale lasten over het brutoloon en het vakantiegeld. 1. Bereken het aantal directe arbeidsuren per werknemer per jaar afgerond naar boven op hele uren. 2. Bereken de jaarlijkse arbeidskosten per werknemer. 3. Bereken het uurtarief per werknemer afgerond op 0,50. De houten palen worden geïmpregneerd en geschaafd. Voor het impregneren en schaven is een machine in gebruik. De totale machinekosten bedragen bij de normale productie ,-. Dit is inclusief interestkosten en complementaire kosten. De administrateur heeft de volgende gegevens verzameld. Soort paal Doorsnee Lengte Normale productie in palen per jaar Type A 9 cm 160 cm Type B 9 cm 190 cm Type C 12 cm 170 cm Type D 12 cm 200 cm Wat wordt verstaan onder complementaire kosten? 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

13 5. Bereken het bedrag van de machinekosten dat aan type A zou worden toegerekend, indien de totale machinekosten uitsluitend op basis van de normale productie worden verdeeld over de vier verschillende soorten palen. Bij Rondhout worden de totale machinekosten niet alleen op basis van de normale productie aan de verschillende soorten palen toegerekend, maar er wordt ook rekening gehouden met de hoeveelheid hout per type. De totale kosten per type houten paal zijn: Soort paal Totale machinekosten bij een normale productie Type A ,- Type B ,- Type C ,- Type D 9.952,- 6. Bereken afgerond op hele centen de machinekosten voor elk type houten paal. Voor een houten paal type B wordt 0,0192 m³ hout gebruikt. De kosten van het hout bedragen 400,- per m³. De machinekosten bedragen 18,75 per machine-uur en de arbeidskosten worden gesteld op 23,- per arbeidsuur. Voor houten palen B is 4 minuten machinetijd nodig en 6 minuten arbeidstijd. De winst is 15% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 19%. Bij een afname van meer dan 50 palen, krijgt de afnemer 5% korting. Voor het afleveren van de palen berekent Rondhout 60,- exclusief 19% omzetbelasting aan bezorgkosten als het binnen een straal van 50 km van Elst is. Bij een afstand van meer dan 50 km komt daar 0,50 exclusief omzetbelasting per gereden kilometer bij. 7. Bereken de verkoopprijs exclusief 19% omzetbelasting van een paal type B zonder korting. Boer Gerritsen neemt 150 palen type B af en wil ze bezorgd hebben. Hij woont in Heusden; dat is 72 km van Elst. 8. Stel de verkoopfactuur voor boer Gerritsen samen. Over 2009 heeft de administrateur de volgende gegevens verzameld. Het aantal machine-uren voor palen type B is 1800 en de machinekosten hiervan bedragen ,-. Er zijn palen type B gemaakt, terwijl er zijn verkocht. Het aantal manuren is 2585 uur; hiervoor is ,- betaald. Het houtverbruik is 500 m³ bij een productie van palen type B. De inkoopprijs van het hout is gemiddeld 394,- per m³. 9. Bereken het verschil tussen de standaardfabricagekosten en de werkelijke fabricagekosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het resultaat voor- of nadelig is. 10. Bereken het verkoopresultaat van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. 11. Bereken het prijsresultaat op de arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. 2

14 12. Bereken het efficiencyresultaat op arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. Rondhout maakt gebruik van leverancierskrediet bij de aanschaf van het hout. 13. Wanneer is er sprake van leverancierskrediet? 14. Waarom wordt leverancierskrediet verstrekt? Rondhout kan een partij hout kopen voor ,-. De betalingsvoorwaarden van de leverancier luiden: betaling moet uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden; als binnen 14 dagen na factuurdatum betaald wordt, mag een korting van 1% van de inkoopprijs in mindering worden gebracht; een jaar wordt gesteld op 360 dagen. 15. Bereken in een heel percentage de interestkosten per jaar van het leverancierskrediet. Om zijn afnemers sneller te kunnen betalen, kan Rondhout gebruikmaken van factoring. 16. Wat wordt verstaan onder factoring? 17. Vermeld twee voordelen en twee nadelen van factoring voor Rondhout. Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 3

15 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE KOSTPRIJSCALCULATIE bij opgave: RONDHOUT BV WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.4 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

16 1. Bereken het aantal directe arbeidsuren per werknemer per jaar afgerond naar boven op hele uren. (4 punten) 2. Bereken de jaarlijkse arbeidskosten per werknemer. (3 punten) 3. Bereken het uurtarief per werknemer afgerond op 0,50. (2 punten) 4. Wat wordt verstaan onder complementaire kosten? (2 punten) 5. Bereken het bedrag van de machinekosten dat aan type A zou worden toegerekend, indien de totale machinekosten uitsluitend op basis van de normale productie worden verdeeld over de vier verschillende soorten palen. (2 punten) 6. Bereken afgerond op hele centen de machinekosten voor elk type houten paal. (2 punten) 2

17 7. Bereken de verkoopprijs exclusief 19% omzetbelasting van een paal type B zonder korting. (5 punten) 8. Stel de verkoopfactuur voor boer Gerritsen samen. (4 punten) 9. Bereken het verschil tussen de standaardfabricagekosten en de werkelijke fabricagekosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het resultaat voor- of nadelig is. (3 punten) 10. Bereken het verkoopresultaat van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 3

18 4 11. Bereken het prijsresultaat op de arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 12. Bereken het efficiencyresultaat op arbeidskosten van houten palen type B over 2009 en geef aan of het voor- of nadelig is. (3 punten) 13. Wanneer is er sprake van leverancierskrediet? (2 punten) 14. Waarom wordt leverancierskrediet verstrekt? (2 punten) 15. Bereken in een heel percentage de interestkosten per jaar van het leverancierskrediet. (4 punten) 16. Wat wordt verstaan onder factoring? (2 punten) 17. Vermeld twee voordelen en twee nadelen van factoring voor Rondhout. (4 punten) Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie

19 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.5 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. KWAKKERNAAT BV Kwakkernaat bv te Nijmegen levert producten op het gebied van verlichting zoals lichtbronnen en armaturen. De afnemers zijn met name winkels en kantoren. Kwakkernaat past in haar boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenbepaling. De gedeeltelijk ingevulde saldibalans per 31 januari 2010 van Kwakkernaat ziet er als volgt uit. Rek. nr Namen van de rekeningen Debet Credit Gebouwen en terreinen Afschrijving gebouwen Loods Inventaris Afschrijving inventaris Buitengebruikgestelde bestelauto s Aandelenkapitaal 6% Hypothecaire lening o/g 6% Onderhandse lening o/g Voorziening onderhoud gebouwen Liquide middelen Debiteuren Dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Rekening-courant directie Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Te verrekenen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Interestkosten Afschrijvingskosten vaste activa Huuropbrengsten Incidentele baten en lasten STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

20 Kwakkernaat heeft regelmatig te maken met debiteuren die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Daarom zijn in het grootboek de rekeningen Dubieuze debiteuren en Voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. In het kader van faillissementen van debiteuren heeft Kwakkernaat geregeld contact met curatoren. 1. Vermeld drie werkzaamheden die behoren tot de taak van een curator in een faillissement. 2. Aan wie is de curator verantwoording verschuldigd? De ondernemingsvorm van Kwakkernaat is de besloten vennootschap (bv). Een bv is verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren. 3. Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening? In het grootboek van Kwakkernaat komen onder meer de grootboekrekeningen Maatschappelijk aandelenkapitaal, Geplaatst aandelenkapitaal en Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal voor. Op de saldibalans staat echter uitsluitend de grootboekrekening Aandelenkapitaal. Een van de drie hierboven gegeven grootboekrekeningen komt overeen met de op de saldibalans vermelde rekening Aandelenkapitaal. 4. Welke van de drie hiervoor genoemde grootboekrekeningen wordt bedoeld met de rekening Aandelenkapitaal op de saldibalans? Motiveer uw antwoord. Kwakkernaat maakt in het grootboek gebruik van rekeningen waarop zogenaamde transitorische posten worden geboekt. 5. Vermeld de grootboekrekeningen op de saldibalans die behoren tot de transitorische activa. Bij controle van de saldibalans per 31 januari 2010 constateert de accountant, dat nog enkele boekingen moeten worden gemaakt. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het uitsluitend vermelden van de s van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen. Andere rekeningen dan vermeld op de saldibalans of in de rest van dit vraagstuk gegeven, mogen niet worden gebruikt. In januari 2010 is de volgende nota ontvangen van aannemersbedrijf De Wit voor groot onderhoud aan de gebouwen: Uitgevoerd groot onderhoud ,- 19% omzetbelasting 5.890,- Factuurbedrag ,- Hiervan is door Kwakkernaat geboekt: 010 Gebouwen en terreinen ,- Aan 130 Crediteuren ,- De jaarlijkse afschrijving op de gebouwen is 3% van de aanschafprijs. De terreinen zijn aangeschaft voor ,-. 6. Journaliseer de correctie die naar aanleiding van de nota van De Wit moet worden gemaakt. 7. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over januari

21 De loods is aangeschaft op 2 januari 2008 en is per 31 januari maanden in gebruik. De loods is aangeschaft voor ,-. Kwakkernaat wil vanaf 1 januari 2010 de aanschafprijs van de loods afzonderlijk tot uitdrukking laten komen op de grootboekrekening Loods. Dit heeft tot gevolg, dat er tevens een cumulatieve afschrijvingsrekening moet worden gemaakt. Dit wordt grootboekrekening 021 Afschrijving loods. De loods wordt afgeschreven met behulp van een vast percentage van de aanschafprijs. De afschrijving over januari 2010 is nog niet geboekt. 8. Journaliseer de wijziging van de boekingswijze met betrekking tot de grootboekrekeningen Loods en Afschrijving loods per 1 januari Journaliseer de afschrijving op de loods over januari Een gedeelte van de loods wordt verhuurd voor 3.000,- per jaar. De huur wordt telkens voor zes maanden vooruitontvangen per 1 april en 1 oktober. De huurder van de loods heeft medio januari 2010 de huur opgezegd per 1 februari De huurovereenkomst wordt per 31 januari 2010 als beëindigd beschouwd. De huurder is nog 200,- verschuldigd voor onderhoud. Volgens een beding in het huurcontract moet de huurder bij voortijdige opzegging van de huurovereenkomst een boete betalen ter grootte van één maand huur. Het resterende bedrag van de vooruitbetaalde huur is in januari 2010 contant verrekend met de huurder. Van het voorgaande is nog niets geboekt. 10. Journaliseer per 31 januari 2010 de verrekening per kas inzake de verhuur van de loods. De inventaris wordt in acht jaar met jaarlijks gelijke bedragen volledig afgeschreven. 11. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over januari Per 2 januari van elk jaar wordt ,- afgelost op de 6% hypothecaire lening o/g. De aflossing in januari 2010 is al geboekt. De interest op de 6% hypothecaire lening o/g wordt eveneens jaarlijks achteraf betaald per 2 januari. De interestbetaling per bank in januari 2010 is abusievelijk niet geboekt. 12. Journaliseer de betaling van de interest van de 6% hypothecaire lening o/g in januari Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over januari Bij controle van de kas is een nadelig verschil geconstateerd van 350,-. Voor dit verschil is geen verklaring gevonden. Het bedrag moet worden afgeboekt. 14. Journaliseer het kasverschil. Met dubieuze debiteur Tesser is overeengekomen, dat hij 3.570,- inclusief 19% omzetbelasting zal betalen. De totale vordering bedraagt 4.998,- inclusief 19% omzetbelasting. Het restant van de vordering wordt hem kwijtgescholden. Een verzoek tot teruggaaf van de omzetbelasting is door de Belastingdienst goedgekeurd. 15. Journaliseer de afwikkeling van de vordering op Tesser. 3

22 Per 31 januari 2010 moet de af te dragen omzetbelasting over januari 2010, nadat de hiervoor gemaakte correcties zijn verwerkt, nog worden geboekt. 16. Journaliseer de af te dragen omzetbelasting over januari De directie van Kwakkernaat constateert, dat de geleverde goederen vaak te laat of soms helemaal niet worden betaald. Men wil in de toekomst voorkomen, dat aan afnemers zoveel wordt geleverd, dat zij in betalingsproblemen zouden kunnen komen. 17. Op welke manier kan Kwakkernaat ervoor zorgen, dat het risico van wanbetaling zoveel mogelijk wordt beperkt? Op 1 maart en 1 september 2010 wordt op de 6% onderhandse lening o/g ,- afgelost. Tevens wordt op die data de interest achteraf betaald. 18. Bereken de totale interestkosten over 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g. 19. Maak de journaalposten die in maart 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g moeten worden gemaakt. Op 1 mei 2010 wordt een deel van de inventaris contant voor 625,- exclusief 19% omzetbelasting verkocht. De verkochte inventaris is aangeschaft voor 5.000,- en de boekwaarde op 1 mei 2010 bedraagt 1.000, Journaliseer de verkoop van de inventaris. Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 4

23 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE PERIODEAFSLUITING bij opgave: KWAKKERNAAT BV WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.6 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

24 1. Vermeld drie werkzaamheden die behoren tot de taak van een curator in een faillissement. (2 punten) 2. Aan wie is de curator verantwoording verschuldigd? (2 punten) 3. Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening? (2 punten) 4. Welke van de drie hiervoor genoemde grootboekrekeningen wordt bedoeld met de rekening Aandelenkapitaal op de saldibalans? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 5. Vermeld de grootboekrekeningen op de saldibalans die behoren tot de transitorische activa. (2 punten) 6. Journaliseer de correctie die naar aanleiding van de nota van De Wit moet worden gemaakt. (3 punten) 2

25 7. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over januari (2 punten) 8. Journaliseer de wijziging van de boekingswijze met betrekking tot de grootboekrekeningen Loods en Afschrijving loods per 1 januari (2 punten) 9. Journaliseer de afschrijving op de loods over januari (2 punten) 3

26 10. Journaliseer per 31 januari 2010 de verrekening per kas inzake de verhuur van de loods. (4 punten) 11. Journaliseer de afschrijving op de inventaris over januari (2 punten) 12. Journaliseer de betaling van de interest van de 6% hypothecaire lening o/g in januari (2 punten) 4

27 13. Journaliseer de interestkosten van de 6% hypothecaire lening o/g over januari (2 punten) 14. Journaliseer het kasverschil. (2 punten) 15. Journaliseer de afwikkeling van de vordering op Tesser. (4 punten) 5

28 16. Journaliseer de af te dragen omzetbelasting over januari (2 punten) 17. Op welke manier kan Kwakkernaat ervoor zorgen, dat het risico van wanbetaling zoveel mogelijk wordt beperkt? (1 punt) 18. Bereken de totale interestkosten over 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g. (2 punten) 6

29 19. Maak de journaalposten die in maart 2010 met betrekking tot de 6% onderhandse lening o/g moeten worden gemaakt. (6 punten) 20. Journaliseer de verkoop van de inventaris. (4 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 7

30 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JUNI UUR D28.7 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. LAHO BV Laho bv produceert en verkoopt badkamertegels in diverse uitvoeringen en afmetingen. De balans van Laho ziet er ultimo 2008 en ultimo 2009 als volgt uit. Bedragen ( 1.000,-) Vaste activa: Eigen vermogen: Terreinen Aandelenkapitaal Gebouwen Agioreserve Machines Winstreserve Vlottende activa: Lang vreemd vermogen: Voorraad grondstoffen Voorziening groot onderhoud Voorraad tegels % Hypothecaire lening o/g Debiteuren Kort vreemd vermogen: Crediteuren Bank Te betalen dividend Totaal Totaal STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

31 De winst-en-verliesrekening van Laho ziet er over 2009 als volgt uit: (Bedragen 1.000,-) Omzet Kostprijs van de omzet Brutowinst Afschrijvingskosten gebouwen 50 Afschrijvingskosten machines 50 Overige kosten Bedrijfsresultaat 340 Interestkosten 90 Resultaat voor belasting 250 Belasting (25%) 62,5 Resultaat na belasting 187,5 Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening: de nominale waarde van één aandeel bedraagt 20,-; de inkoopwaarde van de omzet is variabel met de omzet; het aandeel van de ingekochte grondstof in de kostprijs is gemiddeld 30%; de omzet is volledig op rekening; de inkopen van de voorraden zijn volledig op rekening; de afschrijvingskosten en de overige kosten worden als constant beschouwd; in 2009 is er ten laste van de voorziening groot onderhoud een bedrag van ,- gebracht in verband met groot onderhoud aan de gebouwen. In december 2009 heeft Laho een forse investering gedaan in het machinepark. Deze investering is betaald per bank en is in de posten Machines en Bank op de balans per 31 december 2009 verwerkt. In deze opgave wordt de omzetbelasting buiten beschouwing gelaten. 1. Bereken de investering in machines in Naar verwachting levert de investering in machines in 2009 de komende vijf jaar ,- extra ontvangsten per jaar op. Voorzichtigheidshalve wordt er vanuit gegaan, dat de investering daarna geen extra ontvangsten meer oplevert. De directie van Laho wil weten wat de contante waarde is van de toekomstige vijf jaarlijkse extra ontvangsten. Ga er hierbij vanuit, dat de bedragen steeds aan het einde van elk jaar worden ontvangen, de eerste ultimo De bedragen worden contant gemaakt tegen een interestvoet van 6% per jaar. 2. Bereken de contante waarde van de toekomstige extra ontvangsten. 3. Is het bedrijfseconomisch gezien verstandig geweest van Laho te investeren in het machinepark? Motiveer uw antwoord. 4. Bereken de dotatie aan de voorziening groot onderhoud in Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na aftrek van belasting over

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie 18 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal,

tsi roo '!80 Opqave Op de saldibalans staan onder meer de grootboekrekeningen Aandelenkapitaal, -2i Opqave I Van handelsondernemíng Pimpernel bv te Apeldoorn is per 31 maart 2012 de volgende saldibalans uitgedraaid : KEKE. nínonrs, Namen van de rekeningen 010 Bedrijfspanden oro lnventaris os0 Bestelwagenè

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie