PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19."

Transcriptie

1 AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB :48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI UUR A9.1 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. KRAKER BV Groothandel Kraker bv te Elst verkoopt onder andere noten. De omzetbelasting op noten is 6%. De verkoopprijs van de noten bedraagt 21,- per kg exclusief omzetbelasting. De voorraad noten wordt in het magazijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs van 14,- per kg. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, verhoogd met een opslag van 10% van de vaste verrekenprijs voor dekking van de directe en de indirecte inkoopkosten. Deze opslag wordt geboekt bij ontvangst van de noten in het magazijn. Eventuele prijsverschillen op noten worden geboekt bij de ontvangst van de inkoopfactuur. Voor de inkoop en de verkoop van noten zijn in de boekhouding tussenrekeningen in gebruik. Eerst wordt altijd de ontvangst van de ingekochte noten geboekt en daarna de inkoopfactuur. 1. Wat is het kenmerkende verschil tussen directe kosten en indirecte kosten? 2. Geef een voorbeeld van directe inkoopkosten en een voorbeeld van indirecte inkoopkosten bij de inkoop van noten. 3. Geef een reden om bij grondstoffen met een vaste verrekenprijs te werken. Kraker heeft onder andere de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 030 Bestelwagens 190 Te verzenden creditnota s 031 Leasebestelwagen 230 Tussenrekening lonen 032 Verplichtingen leasebestelwagen 410 Interestkosten leasebestelwagen 035 Afschrijving bestelwagens 411 Onderhoudskosten leasebestelwagen 036 Afschrijving leasebestelwagen 412 Afschrijvingskosten leasebestelwagen 110 Rabobank 111 ING bank 420 Loonkosten directie 120 Debiteuren 430 Loonkosten secretariaat 130 Crediteuren 440 Loonkosten buitendienst 135 Vervallen leasetermijnen 450 Loonkosten magazijn 140 Te ontvangen facturen 460 Loonkosten boekhouding 145 Te verzenden facturen 470 Loonkosten inkoop 171 Te vorderen omzetbelasting 505 Opslag inkoopkosten 172 Te betalen omzetbelasting 700 Voorraad noten 173 Verschuldigde omzetbelasting 720 Prijsverschillen noten leasetermijnen 800 Inkoopprijs van de verkopen 181 Te betalen loonheffingen 840 Opbrengst van de verkopen 182 Te betalen nettolonen 910 Diverse baten en lasten 183 Te betalen vakantiegeld 1 NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB :48 Pagina 2 Kraker past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Over de maand januari 2010 moet nog een aantal journaalposten worden gemaakt. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de rekenings en de bedragen. Andere dan hiervoor gegeven grootboekrekeningen mogen niet worden gebruikt. Per 1 januari 2010 staat op de grootboekrekening 140 Te ontvangen facturen een saldo van ,-. 4. Staat het saldo van de grootboekrekening 140 Te ontvangen facturen debet of credit op de balans? Motiveer uw antwoord. In januari is 1000 kg noten ontvangen en in het magazijn opgeslagen. 5. Journaliseer de ontvangst van de noten. In januari zijn inkoopfacturen ontvangen voor 1400 kg noten voor een bedrag van ,- exclusief 6% omzetbelasting. 6. Journaliseer de ontvangst van de inkoopfacturen. Wegens verkoop is in januari 1500 kg noten bij klanten afgeleverd. 7. Journaliseer de aflevering van de noten. Er is een verkoopfactuur verstuurd voor de levering van 1200 kg noten. 8. Journaliseer de verkoopfactuur. Een afnemer stuurt 200 kg noten terug. De noten voldoen niet aan de gestelde eisen van de afnemer. De noten worden weer in het magazijn opgenomen. 9. Journaliseer de retourontvangst van de noten. 10. Journaliseer de creditnota in verband met de retourontvangen noten. In het gehele jaar 2010 heeft Kraker 19 medewerkers in dienst. Om een beter inzicht in de kosten te krijgen, heeft de directeur besloten het bedrijf in zes afdelingen te verdelen: Directie, bestaande uit twee personen met een salaris van 7.500,- per persoon per maand; Secretariaat, bestaande uit twee personen met een salaris van 2.500,- per persoon per maand; Buitendienst, bestaande uit acht personen met een gemiddeld salaris van 4.000,- per persoon per maand, variërend van 3.800,- tot 4.200,-; Magazijn, bestaande uit drie personen met een salaris van 1.600,- per persoon per maand; Boekhouding, bestaande uit twee personen met een salaris van 3.500,- per persoon per maand; Inkoop, bestaande uit twee personen met een salaris van 4.500,- per persoon per maand. Elke medewerker heeft recht op 12 maanden salaris per jaar. De loonheffingen zijn: 33% bij een maandloon t/m 1.700,-; 36% bij een maandloon van 1.701,- t/m 2.800,-; 43% bij een maandloon van 2.801,- t/m 4.600,-; 47% bij een maandloon van 4.601,- en hoger. 2

3 AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB :48 Pagina Maak in het model in het uitwerkingenboekje het overzicht van de te betalen lonen over februari Journaliseer de gegevens uit vraag 11 over februari Het brutoloon wordt bij de doorbelasting aan de verschillende afdelingen verhoogd met: 8% over het brutoloon voor reservering vakantiegeld (uitbetaling in mei); 20% over het brutoloon en de reservering vakantiegeld voor de sociale lasten die voor rekening van de werkgever zijn. 13. Journaliseer de doorbelasting van de loonkosten naar de verschillende afdelingen over februari Journaliseer de loonbetaling over februari 2010 via de ING bank. Bij Kraker past men in verband met het toedelen van de verantwoordelijkheden taakverdeling en functiescheiding toe. Bij de controletechnische functiescheiding kent Kraker vijf functies. 15. Wat is het doel van interne controle? 16. Beschrijf wat de beschikkende functie bij Kraker met betrekking tot de inkoop kan inhouden. 17. Noem nog drie andere functies uit het oogpunt van functiescheiding. Voor de financiering van nieuwe bestelwagens kan Kraker een financial leasecontract sluiten. 18. Welke gevolgen heeft financial lease van een bestelwagen op de balans? Een andere mogelijkheid van leasing is operational lease. 19. Welke gevolgen heeft operational lease van een bestelwagen op de balans? Kraker besluit een bestelwagen in te ruilen en een nieuwe te leasen op basis van financial lease. Kraker ontvangt voor de op 31 januari 2010 ingeruilde bestelwagen de volgende creditfactuur van Autocare bv.: Inruil bestelwagen type ,- Omzetbelasting 1.330,- Totaal 8.330,- De aanschafprijs van de ingeruilde bestelwagen bedraagt ,-, waarop tot het moment van inruil ,- is afgeschreven. 3

4 AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB :48 Pagina Journaliseer de creditfactuur van Autocare bv. Voor het leasen van de nieuwe bestelwagen heeft Kraker een leasecontract met een periode van vier jaar getekend. De aanschafprijs van de bestelwagen type 2008 bedraagt ,- exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 19%. Het leasebedrag bestaat uit 48 gelijkblijvende maandelijkse termijnen, die als volgt zijn samengesteld: Aflossing 750,- Interest 270,- Onderhoudskosten 120, ,- Omzetbelasting: 19% van 120,- = 22, ,80 De omzetbelasting over de aanschafprijs van de bestelwagen is begrepen in de eerste leasetermijn. Na afloop van de leaseperiode kan de bestelwagen worden gekocht voor 4.000,- exclusief 19% omzetbelasting. De omzetbelasting wordt geboekt bij het vervallen van de maandelijkse termijnen. Kraker schrijft de geleasete bestelwagen af in vier jaar met gelijke bedragen per jaar tot nihil. 21. Journaliseer het sluiten van het leasecontract per 31 januari Journaliseer het vervallen van de eerste leasetermijn. 23. Journaliseer de betaling per Rabobank van de eerste leasetermijn. 24. Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de geleasete bestelwagen. Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina 1 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMENON- DERDEEL BESTAAT UIT 8 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE FINANCIËLE ADMINISTRATIE bij opgave: KRAKER BV DINSDAG 18 JANUARI UUR A9.2 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

6 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina 2 1. Wat is het kenmerkende verschil tussen directe kosten en indirecte kosten? (2 punten) 2. Geef een voorbeeld van directe inkoopkosten en een voorbeeld van indirecte inkoopkosten bij de inkoop van noten. (2 punten) 3. Geef een reden om bij grondstoffen met een vaste verrekenprijs te werken. (2 punten) 4. Staat het saldo van de grootboekrekening 140 Te ontvangen facturen debet of credit op de balans? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 5. Journaliseer de ontvangst van de noten. (2 punten) 2

7 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina 3 6. Journaliseer de ontvangst van de inkoopfacturen. (3 punten) 7. Journaliseer de aflevering van de noten. (1 punt) 8. Journaliseer de verkoopfactuur. (3 punten) 3

8 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina 4 9. Journaliseer de retourontvangst van de noten. (1 punt) 10. Journaliseer de creditnota in verband met de retourontvangen noten. (3 punten) 11. Maak het overzicht van de te betalen lonen over februari (2 punten) Brutoloon Loonheffingen Nettoloon Directie Secretariaat Buitendienst Magazijn Boekhouding Inkoop Totaal 4

9 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina Journaliseer de gegevens uit vraag 11 over februari (2 punten) 13. Journaliseer de doorbelasting van de loonkosten naar de verschillende afdelingen over februari (4 punten) 14. Journaliseer de loonbetaling over februari 2010 via de ING bank. (1 punt) 5

10 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina Wat is het doel van interne controle? (2 punten) 16. Beschrijf wat de beschikkende functie bij Kraker met betrekking tot de inkoop kan inhouden. (1 punt) 17. Noem nog drie andere functies uit het oogpunt van functiescheiding. (2 punten) 18. Welke gevolgen heeft financial lease van een bestelwagen op de balans? (2 punten) 19. Welke gevolgen heeft operational lease van een bestelwagen op de balans? (1 punt) 20. Journaliseer de creditfactuur van Autocare bv. (4 punten) 6

11 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina Journaliseer het sluiten van het leasecontract per 31 januari (2 punten) 22. Journaliseer het vervallen van de eerste leasetermijn. (4 punten) 23. Journaliseer de betaling per Rabobank van de eerste leasetermijn. (1 punt) 7

12 AVO09.2PDB300174:AVO09.2PDB :49 Pagina Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de geleasete bestelwagen. (1 punt) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 8

13 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 18 JANUARI UUR A9.3 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. BOSMAN BV Bosman, eigenaar van Bosman bv te s-gravenhage, produceert machines in stukproductie en verkoopt deze aan gespecialiseerde industrieën. Voor de kostprijsbepaling van 2010 maakt Bosman gebruik van een standaardmodel. Verbruik grondstof A: kg à 15,- per kg... Verbruik grondstof B: kg à 24,- per kg,,... Directe manuren: uren à 65,- per uur,,... Machine-uren X: uren à per uur,,... Machine-uren Y: uren à per uur,,... Opslagen voor indirecte kosten: op grondstof A: 5% van,,... op grondstof B: 3% van,,... op grondstof A + B: 7% van,,... op kosten machine-uren X + Y: 10% van,,... Totale fabricagekosten... Opslag voor verkoopkosten: 15% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting,,... Winstopslag: 20% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting,,... Verkoopprijs exclusief omzetbelasting Welke methode van doorberekening van de indirecte kosten is hier van toepassing? Motiveer uw antwoord. Bosman ontvangt een aanvraag voor een offerte van VITO nv voor het vervaardigen van een machine Grande XL. Voor de kostprijsberekening van een machine Grande XL rekent Bosman met een bruto grondstofverbruik van 320 kg van grondstof A en van 510 kg van grondstof B. Bij de berekening van de bruto benodigde grondstof heeft Bosman rekening gehouden met 5% afval van grondstof A en 10% afval van grondstof B. Het afval heeft geen opbrengstwaarde. 1 NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

14 2. Bereken de netto hoeveelheid grondstof A en grondstof B in een machine Grande XL. Machine X, waarvan voor de vervaardiging van machine Grande XL 80 uur benodigd is, is aangeschaft voor ,-. De afschrijving vindt lineair plaats in zes jaar tot een restwaarde van ,-. Voor interestkosten rekent Bosman met 6% interest per jaar over het gemiddeld gedurende de gehele gebruiksduur in machine X geïnvesteerde vermogen. De complementaire kosten bedragen ,- per jaar. 3. Geef drie voorbeelden van complementaire kosten van machine X. 4. Bereken de totale jaarlijkse kosten van machine X. 5. Welk gegeven is nog meer nodig om de constante kosten per machine-uur van machine X te kunnen berekenen? Stel het onder 5 gevraagde gegeven op De variabele kosten voor machine X bedragen 10,- per machine-uur. 6. Bereken de kosten per machine-uur voor machine X. Verder is gegeven dat voor het vervaardigen van de machine Grande XL 20 directe manuren nodig zijn. Van machine Y zijn 20 uren nodig met een machine-uurtarief van 45,-. 7. Bereken het bedrag van de offerte voor VITO nv van machine Grande XL inclusief 19% omzetbelasting. Bosman heeft onderstaande gegevens aan de boekhouding van de laatste vier jaren ontleend: (bedragen 1.000,-) Jaar Opbrengst verkopen Constante kosten Variabele kosten Bedrijfsresultaat Bereken in één decimaal de procentuele verandering in 2009 ten opzichte van 2006 van de opbrengst verkopen en het bedrijfsresultaat. Het blijkt dat de procentuele verandering in de opbrengst verkopen in 2009 ten opzichte van 2006 anders is dan de procentuele verandering in het bedrijfsresultaat. 9. Wat is de belangrijkste oorzaak van het verschil in de procentuele verandering van de opbrengst verkopen en van het bedrijfsresultaat? 10. Geef twee mogelijke verklaringen voor de verandering van de constante kosten in de afgelopen vier jaar. 2

15 11. Geef twee mogelijke verklaringen voor het feit dat de variabele kosten de laatste vier jaren niet steeds hetzelfde percentage zijn van de opbrengst verkopen. Bosman heeft bij een leverancier in de Verenigde Staten een order geplaatst voor de levering van kilo grondstof A. De prijs van de grondstof is $ 18,50 per kg. De koers van de dollar bedraagt: 1,- = $ 1,3458 (aankoop) - $ 1,3877 (verkoop). De vrachtkosten vanuit de Verenigde Staten naar s-gravenhage bedragen ,-. De partij wordt tijdens het transport verzekerd voor de inkoopprijs vermeerderd met de vrachtkosten, de poliskosten van 15,- en de verzekeringspremie van 1,25% van het verzekerd bedrag. 12. Bereken het verzekerd bedrag van deze partij grondstof A in euro s. 13. Bereken de kostprijs per kg grondstof A in euro s afgerond op hele centen. De integrale kostprijs van een product kan ook als volgt worden berekend: Standaard totale constante kosten Normale bezetting Standaard totale variabele kosten + Verwachte bezetting. 14. Hoe wordt deze methode van kostprijsberekening genoemd? 15. Bij welke soort productie wordt deze methode van kostprijsberekening toegepast? Variabele kosten kunnen proportioneel variabel, progressief variabel en degressief variabel zijn. 16. Verklaar de term progressief variabele kosten en geef hiervan een voorbeeld. 17. Verklaar de term degressief variabele kosten en geef hiervan een voorbeeld. Bosman heeft een machine vervaardigd voor Lambrosa bv. Hiervan is gegeven: verbruik grondstof A 478 kg, waarvoor 6.815,- is betaald; verbruik grondstof B 612 kg, waarvoor ,- is betaald; verbruik directe manuren 33 uren, waarvoor de kosten 2.046,- bedragen; standaard hoeveelheid grondstof A 460 kg en grondstof B 640 kg; standaard aantal directe manuren 30; standaardprijs grondstof A 15,- per kg en grondstof B 24,- per kg; standaarduurloon 65, Bereken het prijsresultaat op grondstof A van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. 19. Bereken het efficiencyresultaat op grondstof B van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. 20. Bereken het efficiencyresultaat op directe manuren van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. 3

16 Een van de machines die Bosman gebruikt heeft een aanschafprijs van ,- en een restwaarde van nihil. De economische gebruiksduur van deze machine is berekend op vijf jaar. De complementaire kosten in het eerste jaar bedragen ,- en stijgen naar verwachting jaarlijks met 1.500,-. De jaarlijkse interestkosten zijn 6% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen gedurende de gebruiksduur van de machine. De afschrijvingskosten van de machine worden zodanig berekend, dat de totale kosten van afschrijving, interest en complementaire kosten elk gebruiksjaar eenzelfde bedrag zijn. 21. Bereken de afschrijvingskosten van de machine in het vierde gebruiksjaar. Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 4

17 AVO09.4PDB300174:AVO09.4PDB :50 Pagina 1 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMENON- DERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE KOSTPRIJSCALCULATIE bij opgave: BOSMAN BV DINSDAG 18 JANUARI UUR A9.4 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

18 AVO09.4PDB300174:AVO09.4PDB :50 Pagina 2 1. Welke methode van doorberekening van de indirecte kosten is hier van toepassing? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 2. Bereken de netto hoeveelheid grondstof A en grondstof B in een machine Grande XL. (2 punten) 3. Geef drie voorbeelden van complementaire kosten van machine X. (2 punten) 4. Bereken de totale jaarlijkse kosten van machine X. (4 punten) 5. Welk gegeven is nog meer nodig om de constante kosten per machine-uur van machine X te kunnen berekenen? (1 punt) 6. Bereken de kosten per machine-uur voor machine X. (2 punten) 2

19 AVO09.4PDB300174:AVO09.4PDB :50 Pagina 3 7. Bereken het bedrag van de offerte voor VITO nv van machine Grande XL inclusief 19% omzetbelasting. (6 punten) 8. Bereken in één decimaal de procentuele verandering in 2009 ten opzichte van 2006 van de opbrengst verkopen en het bedrijfsresultaat. (4 punten) 3

20 AVO09.4PDB300174:AVO09.4PDB :50 Pagina 4 9. Wat is de belangrijkste oorzaak van het verschil in de procentuele verandering van de opbrengst verkopen en van het bedrijfsresultaat? (2 punten) 10. Geef twee mogelijke verklaringen voor de verandering van de constante kosten in de afgelopen vier jaar. (2 punten) 11. Geef twee mogelijke verklaringen voor het feit dat de variabele kosten de laatste vier jaren niet steeds hetzelfde percentage zijn van de opbrengst verkopen. (2 punten) 12. Bereken het verzekerd bedrag van deze partij grondstof A in euro s. (5 punten) 13. Bereken de kostprijs per kg grondstof A in euro s afgerond op hele centen. (1 punt) 14. Hoe wordt deze methode van kostprijsberekening genoemd? (1 punt) 4

21 AVO09.4PDB300174:AVO09.4PDB :50 Pagina Bij welke soort productie wordt deze methode van kostprijsberekening toegepast? (1 punt) 16. Verklaar de term progressief variabele kosten en geef hiervan een voorbeeld. (2 punten) 17. Verklaar de term degressief variabele kosten en geef hiervan een voorbeeld. (2 punten) 18. Bereken het prijsresultaat op grondstof A van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. (2 punten) 19. Bereken het efficiencyresultaat op grondstof B van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. (2 punten) 20. Bereken het efficiencyresultaat op directe manuren van deze opdracht. Geef aan of het resultaat voordelig is of nadelig. (2 punten) 21. Bereken de afschrijvingskosten van de machine in het vierde gebruiksjaar. (3 punten) 5 Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie

22 AVO09.5PDB300174:AVO09.5PDB :51 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 19 JANUARI UUR A9.5 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. COUNTDOWN BV Karel de Graaf en Rob van Onderen besluiten hun twee in Delft gevestigde eenmanszaken samen te voegen en om te zetten in Countdown bv. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt nominaal ,- verdeeld in aandelen van nominaal 200,- per stuk. De inbreng van beide eenmanszaken vindt plaats op basis van de volgende balansen per 1 juni Balans per 1 juni 2010 van Karel de Graaf Onroerend goed ,- Eigen vermogen ,- Vervoermiddelen ,- 5,5% Hypothecaire lening ,- Voorraad producten ,- ING bank ,- Debiteuren ,- Crediteuren ,- Kas 8.000,- Totaal ,- Totaal ,- Balans per 1 juni 2010 van Rob van Onderen Onroerend goed ,- Eigen vermogen ,- Inventaris ,- 6% Onderhandse lening ,- Voorraad producten ,- Crediteuren ,- Rabobank ,- Kas 7.000,- Totaal ,- Totaal ,- Bij de inbreng per 1 juni 2010 in Countdown van de activa en passiva uit de beide eenmanszaken wordt het volgende overeengekomen: de waarde van de vervoermiddelen van Karel de Graaf wordt gesteld op ,- en de waarde van de voorraad producten op ,-; de waarde van het onroerend goed van Rob van Onderen wordt gesteld op ,- en de waarde van de inventaris op ,-; 1 NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

23 AVO09.5PDB300174:AVO09.5PDB :51 Pagina 2 aan Karel de Graaf wordt voor goodwill een bedrag van ,- toegekend en aan Rob van Onderen voor een bedrag van ,-; voor hun inbreng inclusief de goodwill ontvangt Karel de Graaf 1750 aandelen à pari en Rob van Onderen 3000 aandelen à pari. Van de resterende aandelen worden er 500 geplaatst bij derden tegen een koers van 250,- per stuk; alle betalingen vinden plaats via de rekening bij de Rabobank. Countdown neemt de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 005 Goodwill 010 Onroerend goed 015 Vervoermiddelen 030 Inventaris 040 Aandelenkapitaal 041 Ongeplaatste aandelen 044 Uit te reiken aandelen 048 Agioreserve 050 Winst ,5% Hypothecaire lening 100 Kas 115 ING Bank 118 Rabobank 120 Debiteuren 130 Crediteuren 135 Nog te ontvangen facturen 140 Rekening-courant Karel de Graaf 146 Rekening-courant Rob van Onderen 153 Te verrekenen omzetbelasting 154 Verschuldigde omzetbelasting 155 Af te dragen omzetbelasting 160 Te betalen dividend 162 Te betalen dividendbelasting 166 Interim-dividend 170 Nog te betalen interest 410 Interestkosten 700 Voorraad producten 710 Nog te ontvangen producten 715 Prijsverschillen Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van de s van de grootboekrekeningen en de bedragen. Andere dan de hiervoor genoemde grootboekrekeningen mogen niet worden gebruikt. Countdown past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. 1. Journaliseer de creatie van het aandelenkapitaal in de boekhouding van Countdown. 2. Journaliseer de inbreng van de activa en passiva door Karel de Graaf. 3. Journaliseer de plaatsing van de 500 aandelen bij derden. In het uitwerkingenboekje staat de gedeeltelijk ingevulde openingsbalans van Countdown per 1 juni 2010, na de plaatsing van de 500 aandelen bij derden. 4. Vul in de openingsbalans per 1 juni 2010 de ontbrekende bedragen in. 5. Geef een berekening van het balansbedrag dat op de rekening Rekening-courant Rob van Onderen staat. De directie van Countdown besluit in november 2010 aan de aandeelhouders een voorschot te geven op het dividend over Het geplaatste aandelenkapitaal is sinds de oprichting per 1 juni 2010 niet gewijzigd. Countdown stelt per 1 december 2010 op dividendbewijs 1 een bedrag van 12,- per aandeel als interim-dividend beschikbaar. In december 2010 zijn 5200 dividendbewijzen 1 ingeleverd. De dividendbelasting is 15%. 6. Journaliseer het besluit tot uitkering van het interim-dividend per 1 december Journaliseer de uitbetaling per Rabobank van de in december 2010 ingeleverde dividendbewijzen 1. 2

24 AVO09.5PDB300174:AVO09.5PDB :51 Pagina 3 8. Journaliseer de afdracht per Rabobank van de totaal verschuldigde dividendbelasting op het interim-dividend. 9. Gaat het saldo van de grootboekrekening Interim-dividend per 31 december 2010 naar de balans of naar de winst-en-verliesrekening? Indien naar de balans geef dan aan debet of credit. Indien naar de winst-en-verliesrekening geef dan aan verlies of winst. In sommige ondernemingen worden aan leden van de Raad van Bestuur naast het vaste salaris opties verstrekt. 10. Wat wordt in dit verband verstaan onder een optie? Aandelen van een aantal grote Nederlandse ondernemingen worden verhandeld op de Amsterdamse effectenbeurs. Naast de AEX-index kent de Amsterdamse beurs nog een index. 11. Hoe luidt de naam van deze index? Bij Countdown doet zich met betrekking tot de inkoop van de producten zowel de situatie voor dat eerst de factuur wordt ontvangen en pas daarna de producten als de situatie dat eerst de producten worden ontvangen en vervolgens de factuur. De producten worden geadministreerd tegen de vaste verrekenprijs. Voor de inkoopboekingen zijn twee (controlerende tussenrekeningen) in gebruik: 135 Nog te ontvangen facturen en 710 Nog te ontvangen producten. Deze twee rekeningen worden aan het einde van elke maand op elkaar afgestemd in het zogenaamde Afstemregister. Uit het Afstemregister worden de tegenboekingen gemaakt van de tussenrekeningen en wordt het eventuele prijsverschil geboekt. Op 10 december 2010 is een factuur ontvangen voor ingekochte producten van ,- inclusief 19% omzetbelasting. 12. Journaliseer de factuur van 10 december Op 15 december 2010 zijn producten ontvangen met een vaste verrekenprijs van , Journaliseer de op 15 december 2010 ontvangen producten. Volgens het Afstemregister zijn in december 2010 van producten met een vaste verrekenprijs van ,- en een factuurprijs van ,- zowel de ontvangst van de factuur als de ontvangst van de producten geboekt. 14. Journaliseer de gegevens uit het Afstemregister over december Naast de bij de vragen 12 en 13 geboekte inkoopfactuur en ontvangst van producten zijn in december 2010 nog inkoopfacturen voor ,- en ontvangsten van producten voor ,- geboekt. De grootboekrekening Nog te ontvangen facturen is per 1 december 2010 geopend met een creditsaldo van 8.000, Bereken het saldo per 31 december 2010 op de grootboekrekening Nog te ontvangen facturen en geef aan of het een debetsaldo of een creditsaldo is. 16. Wat is de betekenis van het bij vraag 15 berekende saldo? De wettelijke bepalingen voor de externe verslaggeving zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen bevatten verschillende soorten eisen, zoals eisen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. 3

25 AVO09.5PDB300174:AVO09.5PDB :51 Pagina Noem nog twee eisen met betrekking tot de externe verslaggeving die in de wettelijke bepalingen worden genoemd. Naast wettelijke bepalingen voor de externe verslaggeving bestaan er ook richtlijnen die niet de kracht hebben van wettelijke voorschriften. 18. Door welke instantie worden die richtlijnen uitgegeven? Indien een onderneming haar schulden niet meer kan betalen kan het faillissement worden aangevraagd. In het vonnis van de rechtbank benoemt de rechter in dat geval een curator. 19. Wat is de taak van curator in de verificatiefase? Per 1 juni 2010 heeft Countdown een 5,5% hypothecaire lening van ,- lopen bij de ING bank. De interest wordt halfjaarlijks achteraf voldaan per 31 maart en per 30 september. De jaarlijkse aflossing, te voldoen op 31 maart, bedraagt , Bereken het saldo op de grootboekrekening Nog te betalen interest per 31 december Geef aan of het een debetsaldo of een creditsaldo is. 21. Welke journaalpost moet worden gemaakt van de interest op de 5,5% hypothecaire lening over januari 2011? 22. Welke journaalpost moet worden gemaakt van de betaling per ING bank van de aflossing en de interest op 31 maart 2011? 23. Bereken de totale interestkosten van de 5,5% hypothecaire lening over Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 4

26 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina 1 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMENON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE PERIODEAFSLUITING bij opgave: COUNTDOWN BV WOENSDAG 19 JANUARI UUR A9.6 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

27 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina 2 1. Journaliseer de creatie van het aandelenkapitaal in de boekhouding van Countdown. (2 punten) 2. Journaliseer de inbreng van de activa en passiva door Karel de Graaf. (6 punten) 2

28 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina 3 3. Journaliseer de plaatsing van de 500 aandelen bij derden. (2 punten) 4. Vul in de openingsbalans per 1 juni 2010 de ontbrekende bedragen in. (5 punten) Openingsbalans per 1 juni 2010 van Countdown bv (bedragen 1000,-) Goodwill 102 Aandelenkapitaal.. Onroerend goed 760 Ongeplaatste aandelen.. Inventaris.. Vervoermiddelen 100 Geplaatst aandelenkapitaal.. Voorraad producten.. Agioreserve.. Debiteuren 38 5,5% Hypothecaire lening 140 Rekening-courant Karel de Graaf 41 6% Onderhandse lening 110 Rabobank 180 ING bank 74 Kas 15 Crediteuren 176 Rekening-courant Rob van Onderen 20 Totaal.. Totaal.. 5. Geef een berekening van het balansbedrag dat op de rekening Rekening-courant Rob van Onderen staat. (2 punten) 3

29 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina 4 6. Journaliseer het besluit tot uitkering van het interim-dividend per 1 december (2 punten) 7. Journaliseer de uitbetaling per Rabobank van de in december 2010 ingeleverde dividendbewijzen 1. (2 punten) 8. Journaliseer de afdracht per Rabobank van de totaal verschuldigde dividendbelasting op het interim-dividend. (1 punt) 4

30 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina 5 9. Gaat het saldo van de grootboekrekening Interim-dividend per 31 december 2010 naar de balans of naar de winst-en-verliesrekening? Indien naar de balans geef dan aan debet of credit. Indien naar de winst-en-verliesrekening geef dan aan verlies of winst. (2 punten) 10. Wat wordt in dit verband verstaan onder een optie? (2 punten) 11. Hoe luidt de naam van deze index? (1 punt) 12. Journaliseer de factuur van 10 december (2 punten) 13. Journaliseer de op 15 december 2010 ontvangen producten. (1 punt) 5

31 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina Journaliseer de gegevens uit het Afstemregister over december (2 punten) 15. Bereken het saldo per 31 december 2010 op de grootboekrekening Nog te ontvangen facturen en geef aan of het een debetsaldo of een creditsaldo is. (2 punten) 16. Wat is de betekenis van het bij vraag 15 berekende saldo? (2 punten) 17. Noem nog twee eisen met betrekking tot de externe verslaggeving die in de wettelijke bepalingen worden genoemd. (2 punten) 18. Door welke instantie worden die richtlijnen uitgegeven? (2 punten) 19. Wat is de taak van curator in de verificatiefase? (2 punten) 6

32 AVO09.6PDB300174:AVO09.6PDB :51 Pagina Bereken het saldo op de grootboekrekening Nog te betalen interest per 31 december Geef aan of het een debetsaldo of een creditsaldo is. (2 punten) 21. Welke journaalpost moet worden gemaakt van de interest op de 5,5% hypothecaire lening over januari 2011? (2 punten) 22. Welke journaalpost moet worden gemaakt van de betaling per ING bank van de aflossing en de interest op 31 maart 2011? (2 punten) 23. Bereken de totale interestkosten van de 5,5% hypothecaire lening over (2 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 7

33 AVO09.7PDB300174:AVO09.7PDB :52 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 19 JANUARI UUR A9.7 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. BULDER BV Groothandel Bulder bv te Naaldwijk verkoopt onderdelen voor diverse landbouwmachines aan land- en tuinbouwbedrijven. De balans vóór winstverdeling per 31 december 2010 ziet er als volgt uit. Balans per 31 december 2010 (bedragen 1000,-) Gebouwen Aandelenkapitaal Voorraad onderdelen 955 Aandelen in portefeuille Debiteuren 387 Liquide middelen 18 Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve 400 Algemene reserve 553 Resultaat na belasting ,5% Hypothecaire lening 579 6,5% Obligatielening 600 Crediteuren 205 Rekening-courant Rabobank 190 Te betalen belastingen 141 Te betalen kosten 42 Totaal Totaal NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

34 AVO09.7PDB300174:AVO09.7PDB :52 Pagina 2 De winst-en-verliesrekening over 2010 van Bulder ziet er als volgt uit: (bedragen 1000,-) Omzet op rekening Contante omzet Inkoopprijs van de omzet Brutoresultaat Bedrijfskosten: Afschrijving gebouwen 144 Overige kosten Bedrijfsresultaat 619 Interestlasten 78 Resultaat vóór belasting 541 Vennootschapsbelasting 131 Resultaat na belasting 410 Overige gegevens: de bedragen in de balans, behalve die van de voorraad onderdelen en het resultaat na belasting, mogen als het gemiddelde over geheel 2010 worden beschouwd; het resultaat over 2010 is gelijkmatig over het jaar verkregen; de schulden aan crediteuren en de vorderingen op debiteuren zijn uitsluitend een gevolg van aan- en verkopen van onderdelen; de waarde van de voorraad onderdelen per 1 januari 2010 tegen inkoopprijs bedraagt ,-; de nominale waarde van een aandeel bedraagt 10,-; alle inkopen van onderdelen vinden op rekening plaats; een jaar wordt gesteld op 365 dagen; de omzetbelasting is 19%. 1. Bereken in twee decimalen de current ratio per 31 december Een mutatie in de waarde van de voorraad onderdelen kan gevolgen hebben voor de liquiditeit van de onderneming. 2. Leg uit welke invloed een toename van de waarde van de voorraad onderdelen op de quick ratio heeft. De overige gegevens veranderen niet. 3. Leg uit welke invloed een afname van de waarde van de voorraad onderdelen op de current ratio heeft. De overige gegevens veranderen niet. 4. Bereken het totale bedrag van de inkopen onderdelen inclusief omzetbelasting in Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van het door Bulder in 2010 verstrekte leverancierskrediet. 2

35 AVO09.7PDB300174:AVO09.7PDB :52 Pagina 3 6. Geef twee mogelijkheden voor Bulder om de krediettermijn van debiteuren te verlagen. De directie van Bulder wil in 2011 de gemiddelde krediettermijn van het ontvangen leverancierskrediet laten oplopen tot 60 dagen. Voor 2011 verwacht Bulder een stijging van de contante omzet en de omzet op rekening met 4% en een stijging van de inkoopprijs van onderdelen met gemiddeld 5%. Er mag ervan uitgegaan worden dat de inkopen van onderdelen in 2011 gelijk zijn aan de inkoopprijs van de omzet. 7. Bereken afgerond op 1.000,- het verwachte gemiddelde crediteurensaldo in 2011, als de gemiddelde termijn van het ontvangen leverancierskrediet 60 dagen wordt. 8. Bereken in één decimaal over 2010 de rentabiliteit van het gemiddelde eigen vermogen na belasting. 9. Bereken in twee decimalen de omzetsnelheid van de gemiddelde voorraad onderdelen in Bulder heeft in 2010 nieuwe aandelen uitgegeven. Vóór de emissie bedroeg het bedrag van de geplaatste aandelen ,- en het bedrag van de agioreserve ,- 10. Bereken de koers per aandeel waartegen de nieuwe aandelen zijn geplaatst. 11. Bereken de intrinsieke waarde van één aandeel Bulder per 31 december Op 1 augustus 2010 is een bedrag van ,- op de 6,5% obligatielening afgelost en is op die datum ook de interest over het afgelopen jaar betaald. Op de 5,5% hypothecaire lening is op 1 oktober 2010 een bedrag van ,- afgelost en is op die datum ook de interest over het afgelopen half jaar betaald. 12. Bereken de interestkosten van deze leningen over In 2010 is een oude loods verkocht voor een bedrag van ,-. Dit bedrag is gelijk aan de boekwaarde per die datum. In de op 31 december 2010 nog aanwezige gebouwen zijn in 2010 belangrijke verbeteringen aangebracht voor een bedrag van , Bereken de boekwaarde van de gebouwen per 1 januari De directie van Bulder heeft bekendgemaakt, dat zij begin 2011 opnieuw aandelen wil emitteren. Inschrijving zal uitsluitend mogelijk zijn voor de houders van claims. Voor elk te verkrijgen nieuw aandeel moeten vijf claims worden ingeleverd. De huidige aandelen zijn voorzien van een dividendbewijs, dat als claim dient voor inschrijving op de nieuwe aandelen. Er mag worden verondersteld dat alle claims zullen worden ingeleverd. 14. Bereken het aantal nieuwe aandelen, dat als gevolg van de claimemissie zal worden uitgereikt. Per 1 januari 2011 verkoopt Bulder een gedeelte van haar bedrijfsterrein voor een bedrag van ,-. De koopsom zal worden voldaan door een contante betaling van ,-, gevolgd door vier jaarlijkse termijnen van elk ,- De termijnen worden betaald aan het einde van ieder jaar, voor het eerst per 31 december

36 AVO09.7PDB300174:AVO09.7PDB :52 Pagina Bereken op basis van 6% samengestelde interest de contante waarde per 1 januari 2011 van de vier termijnen van ,-. Bulder wil haar 20-jarig jubileum vieren met een groot feest in In de jaren 2011 tot en met 2014 zal steeds per 1 januari een bedrag op een depositorekening worden gestort, waarover aan het einde van elk jaar 5% samengestelde interest wordt vergoed. Per 31 december 2014 moet na de storting op die datum een bedrag van ,- beschikbaar zijn. 16. Bereken het bedrag dat Bulder jaarlijks op de depositorekening moet storten. De directie van Bulder wil graag meer inzicht krijgen in de eigen omzet in vergelijking met gemiddelde omzet in de branche. Een verkoopmedewerker heeft hiervoor de volgende grafiek gemaakt. 17. Hoe wordt deze grafiek genoemd? 18. Bepaal uit de grafiek de gemiddelde omzet in de branche in het eerste kwartaal van Bereken met behulp van de gegevens uit de grafiek de gemiddelde omzet per kwartaal in 2010 in de branche. 20. Welke conclusie kan Bulder trekken uit de grafiek als ze haar eigen omzet vergelijkt met die van andere bedrijven uit de branche? Bulder wil graag de kwartaalomzetten uitdrukken in een indexcijfer. 21. Wat wordt verstaan onder indexcijfers en waarvoor worden ze gebruikt? De omzet van Bulder bedraagt in de verschillende kwartalen van 2010: 1 e kwartaal ,- 2 e kwartaal ,- 3 e kwartaal ,- 4 e kwartaal ,- 4

37 AVO09.7PDB300174:AVO09.7PDB :52 Pagina Bereken in hele getallen voor alle kwartalen van 2010 de indexcijfers van de omzet van Bulder, met als basis de gemiddelde kwartaalomzet van De directie van Bulder verwacht voor het eerste kwartaal van 2011 een indexcijfer van 80 ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van Bereken de verwachte omzet van Bulder in het eerste kwartaal van Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie 5

38 AVO09.8PDB300174:AVO09.8PDB :52 Pagina 1 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMENON- DERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE BEDRIJFSECONOMIE bij opgave: BULDER BV WOENSDAG 19 JANUARI UUR A9.8 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

39 AVO09.8PDB300174:AVO09.8PDB :52 Pagina 2 1. Bereken in twee decimalen de current ratio per 31 december (2 punten) 2. Leg uit welke invloed een toename van de waarde van de voorraad onderdelen op de quick ratio heeft. De overige gegevens veranderen niet. (2 punten) 3. Leg uit welke invloed een afname van de waarde van de voorraad onderdelen op de current ratio heeft. De overige gegevens veranderen niet. (2 punten) 4. Bereken het totale bedrag van de inkopen onderdelen inclusief omzetbelasting in (2 punten) 5. Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van het door Bulder in 2010 verstrekte leverancierskrediet. (2 punten) 6. Geef twee mogelijkheden voor Bulder om de krediettermijn van debiteuren te verlagen. (2 punten) 7. Bereken afgerond op 1.000,- het verwachte gemiddelde crediteurensaldo in 2011, als de gemiddelde termijn van het ontvangen leverancierskrediet 60 dagen wordt. (2 punten) 2

40 AVO09.8PDB300174:AVO09.8PDB :52 Pagina 3 8. Bereken in één decimaal over 2010 de rentabiliteit van het gemiddelde eigen vermogen na belasting. (3 punten) 9. Bereken in twee decimalen de omzetsnelheid van de gemiddelde voorraad onderdelen in (3 punten) 10. Bereken de koers per aandeel waartegen de nieuwe aandelen zijn geplaatst. (3 punten) 11. Bereken de intrinsieke waarde van één aandeel Bulder per 31 december (3 punten) 12. Bereken de interestkosten van deze leningen over (4 punten) 13. Bereken de boekwaarde van de gebouwen per 1 januari (2 punten) 3

41 AVO09.8PDB300174:AVO09.8PDB :52 Pagina Bereken het aantal nieuwe aandelen, dat als gevolg van de claimemissie zal worden uitgereikt. (2 punten) 15. Bereken op basis van 6% samengestelde interest de contante waarde per 1 januari 2011 van de vier termijnen van ,-. (2 punten) 16. Bereken het bedrag dat Bulder jaarlijks op de depositorekening moet storten. (2 punten) 17. Hoe wordt deze grafiek genoemd? (1 punt) 18. Bepaal uit de grafiek de gemiddelde omzet in de branche in het eerste kwartaal van (1 punt) 19. Bereken met behulp van de gegevens uit de grafiek de gemiddelde omzet per kwartaal in 2010 in de branche. (2 punten) 20. Welke conclusie kan Bulder trekken uit de grafiek als ze haar eigen omzet vergelijkt met die van andere bedrijven uit de branche? (1 punt) 4

42 AVO09.8PDB300174:AVO09.8PDB :52 Pagina Wat wordt verstaan onder indexcijfers en waarvoor worden ze gebruikt? (2 punten) 22. Bereken in hele getallen voor alle kwartalen van 2010 de indexcijfers van de omzet van Bulder, met als basis de gemiddelde kwartaalomzet van (3 punten) 23. Bereken de verwachte omzet van Bulder in het eerste kwartaal van (2 punten) Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie 5

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie