Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

2 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013

3 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Groothandel Overslag BV te Overberg importeert goederen uit Oost-Europa en levert deze aan winkels. Overslag heeft de onderstaande financiële overzichten over 2012 opgesteld: Balans Overslag BV na winstverdeling per 31 december 2011 en 2012 ( 1.000,00) Machines Inventaris Transportmiddelen Voorraad goederen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Aandelenkapitaal Agioreserve Algemene reserve Voorziening onderhoud Crediteuren Belastingen Overige korte schulden Totaal Totaal Winst-en-verliesrekening over 2012 ( 1.000,00) Inkoopprijs omzet Omzet Verkoopkosten Loonkosten Afschrijving vaste activa Interest Saldo winst Toelichting: Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt bepaald door het gemiddelde van de bedragen per 31 december 2011 en per 31 december De belasting over de winst bedraagt ,00; van de winst na belasting wordt ,00 dividend uitgekeerd en het overige gereserveerd. De omzet is voor 10% contant en voor de rest op rekening. De inkopen zijn geheel op rekening. De omzetbelasting is 19%. Het jaar wordt gesteld op 360 dagen. Vraag 1: 2 punten Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening. Vraag 2: 1 punt Wanneer is een onderneming liquide? Vraag 3: 4 punten Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 4: 1 punt Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 3 van 6

4 Een ander liquiditeitskengetal is de current ratio. Vraag 5: 2 of 0 punten Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio? Vraag 6: 1 punt Wanneer is een onderneming solvabel? Vraag 7: 4 punten Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 8: 1 punt Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december Vraag 9: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over Geef ook de berekening. Vraag 10: 2 punten Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over Geef ook de berekening. Vraag 11: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór belasting. Geef ook de berekening. Vraag 12: 2 punten Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord. Overslag hanteert voor afnemers die op rekening kopen een krediettermijn van 14 dagen. In 2011 was de gemiddelde krediettermijn 22 dagen. Overslag heeft in 2012 maatregelen genomen om deze termijn te verkorten. Vraag 13: 2 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in Geef ook de berekening. Vraag 14: 2 punten Hebben de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012? Motiveer uw antwoord. Vraag 15: 3 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 4 van 6

5 Een ander kengetal is de arbeidsproductiviteit. Vraag 16: 1 punt Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave? Overslag moet per 31 december 2020 aan een ex-medewerker een bedrag van ,00 betalen. Overeengekomen wordt de contante waarde van dit bedrag per 1 januari 2013 te betalen, waarbij met een samengestelde interest van 4,5% per jaar wordt gerekend. Vraag 17: 2 punten Bereken het totale bedrag in hele euro s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan interest in mindering brengt. Geef ook de berekening. De administrateur van Overslag heeft over de jaren 2007 tot en met 2011 de volgende tabel opgesteld. Jaar Omzetsnelheid van de voorraad 11,3 12,4 12,9 14,4 16,3 Krediettermijn debiteuren 28 dagen 27 dagen 25 dagen 24 dagen 22 dagen Krediettermijn crediteuren 42 dagen 40 dagen 39 dagen 37 dagen 36 dagen Vraag 18: 2 punten Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt. Vraag 19: 2 punten In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011? Motiveer uw antwoord. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 5 van 6

6 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Dit deel is een vervolg op deel 1. Bij de oprichting van Overslag BV zijn 6200 aandelen uitgeven tegen de nominale waarde. De nominale waarde van een aandeel bedraagt 10,00. Later heeft er nog een emissie van aandelen plaatsgevonden. Vraag 20: 2 punten Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht. Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden. Geef ook de berekening. Vraag 22: 2 punten Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december Geef ook de berekening. De directie van Overslag wil een grotere opslagruimte kopen. De aanschafprijs met bijkomende kosten is in totaal ,00. Voor de financiering van deze investering gelden de volgende financieringsmogelijkheden: het uitgeven van nieuwe aandelen tegen een koers van 80,00 per aandeel. het opnemen van een 6% hypothecaire annuïteitenlening bij de bank van ,00 met een looptijd van 20 jaar. De annuïteit bedraagt ,00. Vraag 23: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel wordt afgelost in het tweede jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Overslag maakt gebruik van de financieringsmogelijkheid van de bank. Voor het resterende bedrag geeft de onderneming nieuwe aandelen uit. Vraag 25: 2 punten Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening. Einde examen Bedrijfseconomie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 6 van 6

7 Naam: Examennummer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Uitwerkingenformulier BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

8 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 2 van 7

9 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Vraag 1: 2 punten Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening. Vraag 2: 1 punt Wanneer is een onderneming liquide? Vraag 3: 4 punten Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 4: 1 punt Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012? Vraag 5: 2 of 0 punten Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 3 van 7

10 Vraag 6: 1 punt Wanneer is een onderneming solvabel? Vraag 7: 4 punten Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 8: 1 punt Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december Vraag 9: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over Geef ook de berekening. Vraag 10: 2 punten Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over Geef ook de berekening. Vraag 11: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór belasting. Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 4 van 7

11 Vraag 12: 2 punten Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord. Vraag 13: 2 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in Geef ook de berekening. Vraag 14: 2 punten Heeft de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012? Motiveer uw antwoord. Vraag 15: 3 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in Geef ook de berekening. Vraag 16: 1 punt Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 5 van 7

12 Vraag 17: 2 punten Bereken het totale bedrag in hele euro s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan interest in mindering brengt. Geef ook de berekening. Vraag 18: 2 punten Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt. Vraag 19: 2 punten In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011? Motiveer uw antwoord. Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht? Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden? Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 6 van 7

13 Vraag 22: 2 punten Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december Geef ook de berekening. Vraag 23: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel wordt in het tweede jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 25: 2 punten Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening. Einde examen Bedrijfseconomie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 7 van 7

14 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 8 JANUARI UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

15 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013

16 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Winston BV te Zaandam koopt grote partijen laminaat in en verkoopt deze in kleinere hoeveelheden aan winkels in woninginrichting en aan doe-het-zelfzaken. In de boekhouding van Winston komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor: 001 Gebouwen en grond 003 Inventaris 011 Afschrijving gebouwen 013 Afschrijving inventaris 100 Kas 110 Rabobank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 151 Vooruitbetaalde bedragen 152 Nog te ontvangen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 182 Af te dragen omzetbelasting 190 Rekening-courant directie 240 Kruisposten 280 Tussenrekening lonen 440 Onderhoud en reparatie 450 Verkoopkosten 460 Assurantiekosten 470 Afschrijvingskosten 490 Algemene kosten 540 Indirecte verkoopkosten 541 Opslag indirecte verkoopkosten 700 Voorraad laminaat 701 Inkopen laminaat 800 Inkoopprijs verkopen 810 Toeslag indirecte verkoopkosten 840 Rabatten 850 Omzet 900 Incidentele baten en laste Winston past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Vraag 1: 2 punten Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een rekening van schuld zijn. Winston gebruikt de grootboekrekening Tussenrekening lonen. Vraag 2: 2 of 0 punten Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd? De indirecte verkoopkosten van Winston zijn voor 2012 begroot op ,00. De verkoopkosten worden aan het laminaat toegerekend op basis van een percentage van de omzet. De omzet voor 2012 is begroot op ,00. Vraag 3: 1 punt Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte verkoopkosten voor Geef ook de berekening. De werkelijke bruto-omzet over juni 2012 bedraagt ,00 inclusief 19% omzetbelasting. Over de omzet is gemiddeld 5% rabat verstrekt. Vraag 4: 1 punt Bereken het verstrekte rabat over juni Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 7

17 Vraag 5: 2 punten Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni Eind juni 2012 verkoopt Winston een deel van de inventaris uit het kantoor. De koper betaalt hiervoor 476,00 inclusief 19% omzetbelasting. De koper betaalt contant. De aanschafprijs exclusief omzetbelasting van de verkochte inventaris is ,00. De boekwaarde op het moment van verkoop is 2.300,00. Vraag 6: 4 punten Journaliseer de verkoop van de inventaris. Winston is verzekerd tegen bedrijfsschade. De premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 december 2011 tot en met 15 juni 2012 is 3.720,00. De verzekeringsmaatschappij heeft voor het volgende half jaar, van 16 juni 2012 tot en met 15 december 2012, de premie met 5% verhoogd. Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 juni 2012 tot en met 15 december Vraag 8: 2 punten Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni Bij de directeur van Winston is in de laatste week van juni 2012 in zijn privéwoning laminaat gelegd. De normale verkoopprijs hiervan bedraagt ,00 exclusief omzetbelasting. De inkoopprijs is 60% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De directeur krijgt een korting van 30% op de verkoopprijs. De omzetbelasting is 19%. Er worden geen indirecte verkoopkosten geboekt. Vraag 9: 3 punten Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur. Een vordering op een debiteur uit 2011 is al afgeboekt. De debiteur zal de vordering alsnog betalen. De vordering is 2.380,00 inclusief 19% omzetbelasting. De omzetbelasting in de vordering is van de Belastingdienst terugontvangen. Vraag 10: 2 punten Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering. Een opname bij de bank op 28 juni 2012 van 5.000,00 is per ongeluk als een storting bij de bank geboekt. Vraag 11: 2 punten Journaliseer de correctie van de opname bij de bank. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 7

18 Winston inventariseert de voorraad laminaat op 30 juni De werkelijke waarde van de voorraad is 1.570,00 hoger dan de opgave van de boekhouding. Na onderzoek blijkt dat een ontvangst van laminaat in juni 2012 nog niet is geboekt. Deze ontvangst heeft een inkoopprijs van 2.200,00 exclusief omzetbelasting. De rest van het verschil is niet te verklaren en moet worden afgeboekt. Vraag 12: 2 punten Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni Een factuur van 18 juni 2012 van Grafisch Bureau Jansen BV is per ongeluk voor het totale bedrag als kosten geboekt. Het betreft de factuur voor het drukken van een verkoopbrochure van 3.808,00, inclusief 19% omzetbelasting. Vraag 13: 2 punten Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen BV. De boekwaarde van de gebouwen inclusief de grond is per 1 januari ,00 en de aanschafprijs was ,00. De waarde van de grond in zowel de boekwaarde als de aanschafprijs is ,00.De verwachte restwaarde van de gebouwen en de grond aan het einde van de gebruiksduur is ,00.De maandelijkse afschrijving op de gebouwen is 0,5% van de aanschafprijs. Over het geïnvesteerde vermogen in gebouwen en grond worden interestkosten berekend. Deze zijn 6% over het gemiddelde in de gebouwen en grond geïnvesteerde vermogen tijdens de gebruiksduur. In 2012 zijn geen (des)investeringen in gebouwen en grond gedaan. Vraag 14: 2 punten Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni Geef ook de berekening. Vraag 15: 1 punt Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening. Vraag 16: 2 punten Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni 2012? Geef ook de berekening. In juni 2012 heeft een leverancier 200 pakken laminaat te weinig geleverd. Hiervan is door de leverancier een backorder gemaakt. Vraag 17: 2 of 0 punten Wat is een backorder? Bij Winston is de administrateur ook kassier. Een gevaar bij de kassiersfunctie is ook de mogelijkheid van slepen. Vraag 18: 2 punten Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld. Winston berekent op facturen aan afnemers een toeslag voor kredietbeperking. Vraag 19: 2 of 0 punten Wat is een kredietbeperkingstoeslag? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 7

19 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Halseman BV te Enschede produceert diverse producten, waaronder het product Yffa. In de boekhouding van Halseman komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor: 130 Debiteuren 140 Crediteuren 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 280 Tussenrekening lonen 300 Voorraad grondstoffen 310 Inkopen grondstoffen 320 Prijsverschillen op grondstoffen 510 Indirecte inkoopkosten 511 Opslag indirecte inkoopkosten 540 Indirecte fabricagekosten 541 Opslag indirecte fabricagekosten 600 Grondstofkosten 601 Directe loonkosten 602 Toeslag indirecte fabricagekosten 610 Standaard grondstofkosten 611 Standaard directe loonkosten 612 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten 700 Voorraad producten 710 Voorraad onderhanden producten 900 Incidentele baten en lasten De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van producten Yffa worden geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, de verwachte gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag voor indirecte inkoopkosten van 8% van de vaste verrekenprijs. De verwachte inkoopprijs bedraagt per 1 januari ,80 per kg. Halseman verwacht dat deze in 2012 geleidelijk oploopt tot 4,20 op 31 december De verwachte gemiddelde directe inkoopkosten bedragen in ,37 per kg. Vraag 20: 2 punten Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof? Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 6 van 7

20 De ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de factuur worden gescheiden geboekt. Als er een prijsverschil is, boekt Halseman dit bij ontvangst van de factuur. Ook de opslag voor indirecte inkoopkosten boekt Halseman bij ontvangst van de factuur. Op 15 maart 2012 ontvangt Halseman een factuur voor kg grondstof. De factuur bedraagt ,00 inclusief 19% omzetbelasting. Gebruik bij het journaliseren alleen de in dit deel vermelde grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Vraag 21: 3 punten Journaliseer de ontvangen factuur voor de ontvangen grondstoffen. De fabricagekostprijs van een product Yffa is: Grondstofkosten 34,50 Directe loonkosten: 1,25 uur à 44,- 55,00 Toeslag indirecte fabricagekosten: 30% van 55,- 16,50 106,00 In maart 2012 zijn 5620 producten Yffa gereedgekomen. Het aantal directe arbeidsuren in maart 2012 is Vraag 22: 2 punten Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart 2012 gereed zijn gekomen. De producten die nog in bewerking zijn, worden aan het einde van elke maand geboekt. Halseman boekt deze tegen de standaardkosten voor het gedeelte dat af is. Aan het begin van de volgende maand wordt dit weer teruggeboekt. Per 1 maart 2012 waren 250 producten Yffa in bewerking. Tot dat moment was hiervoor 50% van de standaard benodigde grondstoffen verbruikt en 30% van de standaard benodigde loonkosten. Per 31 maart 2012 zijn 180 producten Yffa in bewerking, Tot dat moment was hiervoor 60% van de standaard benodigde grondstoffen verbruikt en 40% van de standaard benodigde loonkosten. Met indirecte fabricagekosten wordt bij de boeking van de producten die nog in bewerking zijn geen rekening gehouden. Vraag 23: 2 punten Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart Door de productieafdeling is 600 kg grondstof teruggegeven aan het magazijn. Vraag 24: 2 punten Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven grondstof. De directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart 2012 bedragen ,00. Vraag 25: 1 punt Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart Einde examen Financiële Administratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 7 van 7

21 Naam: Examennummer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Uitwerkingenformulier FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 8 JANUARI :45 10:45 UUR Belangrijke informatie Vul de antwoorden in op dit uitwerkingenformulier. Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of je alle pagina s hebt ontvangen. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

22 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 2 van 10

23 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Vraag 1: 2 punten Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een rekening van schuld zijn. Vraag 2: 2 of 0 punten Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd? Vraag 3: 1 punt Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte verkoopkosten voor Geef ook de berekening. Vraag 4: 1 punt Bereken het verstrekte rabat over juni Geef ook de berekening. Vraag 5: 2 punten Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 10

24 Vraag 6: 4 punten Journaliseer de verkoop van de inventaris. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 juni 2012 tot en met 15 december Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 10

25 Vraag 8: 2 punten Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 9: 3 punten Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 10

26 Vraag 10: 2 punten Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 11: 2 punten Journaliseer de correctie van de opname bij de bank. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 12: 2 punten Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 6 van 10

27 Vraag 13: 2 punten Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen bv. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 14: 2 punten Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni Geef ook de berekening. Vraag 15: 1 punt Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening. Vraag 16: 2 punten Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni Geef ook de berekening. Vraag 17: 2 of 0 punten Wat is een backorder? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 7 van 10

28 Vraag 18: 2 punten Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld. Vraag 19: 2 of 0 punten Wat is een kredietbeperkingstoeslag? Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof. Geef ook de berekening. Vraag 21: 3 punten Journaliseer de ontvangen factuur voor de grondstoffen. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 8 van 10

29 Vraag 22: 2 punten Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart 2012 gereed zijn gekomen. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 23: 2 punten Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 24: 2 punten Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven grondstof. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 9 van 10

30 Vraag 25: 1 punt Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Einde examen Financiële Administratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 10 van 10

31 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 8 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

32 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013

33 Deel1 Totaal te behalen punten: 38 punten Waldeck BV te Velzen koopt en verkoopt vier soorten sportdrankjes in flesjes: Alinia, Belinia, Celinia en Delinia. De dranken worden in grote hoeveelheden ingekocht. Waldeck vult de flesjes zelf. Voor 2012 heeft de administrateur van Waldeck de volgende standaardgegevens per 1000 flesjes van elke soort. Alinia Belinia Celinia Delinia Verkoopprijs 1.350, , , ,00 Inkoopprijs 585,00 750,00 810,00 800,00 Verpakkingskosten 100,00 100,00 120,00 140,00 Directe loonkosten 260,00 300,00 360,00 660,00 Constante kosten 180,00 200,00 520,00 500,00 Winst 225,00 450,00 440,00 600,00 De maximale afzet voor 2012 in flesjes is: Alinia, Belinia, Celinia en Delinia. De verpakkingskosten en de directe loonkosten zijn proportioneel variabel met de afzet.de directe loonkosten zijn 40,00 per uur. Het maximaal aantal beschikbare arbeidsuren is per jaar. De normale afzet is 75% van de maximale afzet en de verwachte afzet voor 2012 is 80% van de maximale afzet. Voor het maken van kostenoverzichten haalt de administrateur van Waldeck informatie uit boekhoudkundige overzichten. Vraag 1: 2 punten Welk boekhoudkundig overzicht geeft meer informatie over kosten: een balans of een winst-enverliesrekening? Leg uit waarom. Bij Waldeck zijn de verpakkingskosten en de directe loonkosten proportioneel variabel. Er zijn ook andere manieren waarop variabele kosten zich kunnen gedragen. Vraag 2: 2 punten Geef twee andere manieren dan proportioneel variabel waarop variabele kosten zich kunnen gedragen. Vraag 3: 1 punt Wat wordt verstaan onder constante kosten? Vraag 4: 1 punt Bereken het aantal arbeidsuren dat nodig is voor de afzet van 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Vraag 5: 3 punten Bereken of het aantal beschikbare arbeidsuren van Waldeck voor 2012 toereikend is om de verwachte afzet in 2012 te realiseren. Geef ook de berekening. Vraag 6: 2 punten Bereken de totale begrote constante kosten voor alle drankjes tezamen voor Geef ook de berekening. Vraag 7: 2 punten Bereken het verwachte transactieresultaat op de verkoop van flesjes Belinia in Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 6

34 Waldeck heeft verpakkingsmateriaal in Zweden gekocht. Op de factuur staat het bedrag in Zweedse kronen (SEK). De Zweedse leverancier brengt SEK ,00 in rekening. Dat is inclusief 2% kredietbeperkingstoeslag. De koers van de Zweedse kroon is: 1,00 = SEK 9,13 (aankoop) en SEK 9,88 (verkoop). Waldeck betaalt binnen de gestelde krediettermijn en mag daarom de kredietbeperkingstoeslag in mindering brengen. Vraag 8: 1 punt Bereken het bedrag in Zweedse kronen dat Waldeck moet betalen. Geef ook de berekening. Vraag 9: 2 of 0 punten Bereken het bedrag in euro s dat Waldeck aan de Zweedse leverancier moet betalen. Geef ook de berekening. De producten kunnen op de balans worden gewaardeerd volgens twee methoden: absorption costing direct costing Vraag 10: 2 of 0 punten Wat is het verschil in waardering tussen beide methoden? Stel dat Waldeck voor de waardering van zijn voorraden de direct costing methode toepast en dat op 31 maart 2012 de voorraad flesjes Celinia is. Vraag 11: 2 punten Bereken het bedrag waarvoor de voorraad flesjes Celinia per 31 maart 2012 op de balans staat. Geef ook de berekening. Vraag 12: 2 punten Bereken voor 2012 de dekkingsbijdrage per 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Vraag 13: 2 punten Bereken voor 2012 de break-evenomzet van flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Waldeck wil met de verkoop van flesjes Delinia in 2012 een winst van minstens ,00 behalen. Vraag 14: 3 punten Bereken hoeveel flesjes Delinia in 2012 verkocht moeten worden om de winst van minstens ,00 te behalen. Geef ook de berekening. Voor het vullen van flesjes dranken wil Waldeck een nieuwe vulmachine aanschaffen. De aanschafprijs van deze vulmachine bedraagt ,00. De verwachte restwaarde van de vulmachine is op elk moment nihil. De technische gebruiksduur van de vulmachine is vijf jaar. De normale vultijd is machine-uren per jaar. De complementaire kosten zijn in het eerste gebruiksjaar ,00. Daarna zijn de complementaire kosten elk jaar ,00 hoger dan in het voorgaande jaar. De interestkosten zijn 5% van de gemiddelde boekwaarde van de vulmachine gedurende de hele gebruiksduur. Vraag 15: 1 punt Wat wordt verstaan onder technische gebruiksduur van een machine? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 6

35 Vraag 16: 5 punten Bereken de economische gebruiksduur van de vulmachine. Vul daarvoor eerst de tabel in het uitwerkingenboekje in. Vraag 17: 2 punten Bereken de totale afschrijvingskosten van de vulmachine in het tweede jaar van de economische gebruiksduur. Geef ook de berekening. De procentuele verdeling van de omzetten van de verschillende dranken in de jaren 2010 en 2011 is weergegeven in onderstaande grafieken. Vraag 18: 1 punt Hoe worden deze grafieken genoemd? Vraag 19: 2 of 0 punten Van welke drank is de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 relatief het meest gestegen? Leg uit waarom. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 6

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver Docentenhandleiding vwo Projectcoördinatie Bataille Tekst Etc., Utrecht Vormgeving Pauli-Producties, Nijmegen Redactie en lay-out Ivonne Hermens,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Voorwoord & Disclaimer

Voorwoord & Disclaimer Voorwoord & Disclaimer Dit document is de deelnemershandleiding voor de managementsimulatie: ProSim Advanced. De handleiding is zeer compact opgebouwd en bestaat uit een beknopte uitleg van de diverse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie