Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

2 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013

3 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Groothandel Overslag BV te Overberg importeert goederen uit Oost-Europa en levert deze aan winkels. Overslag heeft de onderstaande financiële overzichten over 2012 opgesteld: Balans Overslag BV na winstverdeling per 31 december 2011 en 2012 ( 1.000,00) Machines Inventaris Transportmiddelen Voorraad goederen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Aandelenkapitaal Agioreserve Algemene reserve Voorziening onderhoud Crediteuren Belastingen Overige korte schulden Totaal Totaal Winst-en-verliesrekening over 2012 ( 1.000,00) Inkoopprijs omzet Omzet Verkoopkosten Loonkosten Afschrijving vaste activa Interest Saldo winst Toelichting: Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt bepaald door het gemiddelde van de bedragen per 31 december 2011 en per 31 december De belasting over de winst bedraagt ,00; van de winst na belasting wordt ,00 dividend uitgekeerd en het overige gereserveerd. De omzet is voor 10% contant en voor de rest op rekening. De inkopen zijn geheel op rekening. De omzetbelasting is 19%. Het jaar wordt gesteld op 360 dagen. Vraag 1: 2 punten Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening. Vraag 2: 1 punt Wanneer is een onderneming liquide? Vraag 3: 4 punten Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 4: 1 punt Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 3 van 6

4 Een ander liquiditeitskengetal is de current ratio. Vraag 5: 2 of 0 punten Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio? Vraag 6: 1 punt Wanneer is een onderneming solvabel? Vraag 7: 4 punten Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 8: 1 punt Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december Vraag 9: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over Geef ook de berekening. Vraag 10: 2 punten Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over Geef ook de berekening. Vraag 11: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór belasting. Geef ook de berekening. Vraag 12: 2 punten Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord. Overslag hanteert voor afnemers die op rekening kopen een krediettermijn van 14 dagen. In 2011 was de gemiddelde krediettermijn 22 dagen. Overslag heeft in 2012 maatregelen genomen om deze termijn te verkorten. Vraag 13: 2 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in Geef ook de berekening. Vraag 14: 2 punten Hebben de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012? Motiveer uw antwoord. Vraag 15: 3 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 4 van 6

5 Een ander kengetal is de arbeidsproductiviteit. Vraag 16: 1 punt Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave? Overslag moet per 31 december 2020 aan een ex-medewerker een bedrag van ,00 betalen. Overeengekomen wordt de contante waarde van dit bedrag per 1 januari 2013 te betalen, waarbij met een samengestelde interest van 4,5% per jaar wordt gerekend. Vraag 17: 2 punten Bereken het totale bedrag in hele euro s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan interest in mindering brengt. Geef ook de berekening. De administrateur van Overslag heeft over de jaren 2007 tot en met 2011 de volgende tabel opgesteld. Jaar Omzetsnelheid van de voorraad 11,3 12,4 12,9 14,4 16,3 Krediettermijn debiteuren 28 dagen 27 dagen 25 dagen 24 dagen 22 dagen Krediettermijn crediteuren 42 dagen 40 dagen 39 dagen 37 dagen 36 dagen Vraag 18: 2 punten Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt. Vraag 19: 2 punten In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011? Motiveer uw antwoord. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 5 van 6

6 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Dit deel is een vervolg op deel 1. Bij de oprichting van Overslag BV zijn 6200 aandelen uitgeven tegen de nominale waarde. De nominale waarde van een aandeel bedraagt 10,00. Later heeft er nog een emissie van aandelen plaatsgevonden. Vraag 20: 2 punten Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht. Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden. Geef ook de berekening. Vraag 22: 2 punten Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december Geef ook de berekening. De directie van Overslag wil een grotere opslagruimte kopen. De aanschafprijs met bijkomende kosten is in totaal ,00. Voor de financiering van deze investering gelden de volgende financieringsmogelijkheden: het uitgeven van nieuwe aandelen tegen een koers van 80,00 per aandeel. het opnemen van een 6% hypothecaire annuïteitenlening bij de bank van ,00 met een looptijd van 20 jaar. De annuïteit bedraagt ,00. Vraag 23: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel wordt afgelost in het tweede jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Overslag maakt gebruik van de financieringsmogelijkheid van de bank. Voor het resterende bedrag geeft de onderneming nieuwe aandelen uit. Vraag 25: 2 punten Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening. Einde examen Bedrijfseconomie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 6 van 6

7 Naam: Examennummer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Uitwerkingenformulier BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

8 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 2 van 7

9 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Vraag 1: 2 punten Bereken het bedrag dat in 2012 in vaste activa is geïnvesteerd. Geef ook de berekening. Vraag 2: 1 punt Wanneer is een onderneming liquide? Vraag 3: 4 punten Is de liquiditeit op basis van de quick ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 4: 1 punt Wat is de betekenis van de quick ratio per 31 december 2012? Vraag 5: 2 of 0 punten Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 3 van 7

10 Vraag 6: 1 punt Wanneer is een onderneming solvabel? Vraag 7: 4 punten Is de solvabiliteit op basis van de debt ratio in de loop van 2012 verbeterd of verslechterd? Laat dat zien door middel van een berekening. Vraag 8: 1 punt Leg uit wat de betekenis is van de debt ratio per 31 december Vraag 9: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over Geef ook de berekening. Vraag 10: 2 punten Bereken in één decimaal de interestvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over Geef ook de berekening. Vraag 11: 2 punten Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen over 2012 vóór belasting. Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 4 van 7

11 Vraag 12: 2 punten Is er in 2012 een positief of een negatief hefboomeffect geweest? Motiveer uw antwoord. Vraag 13: 2 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren in Geef ook de berekening. Vraag 14: 2 punten Heeft de maatregelen om de krediettermijn te verkorten wel of niet succes gehad in 2012? Motiveer uw antwoord. Vraag 15: 3 punten Bereken in hele dagen de gemiddelde krediettermijn van crediteuren in Geef ook de berekening. Vraag 16: 1 punt Om de arbeidsproductiviteit van Overslag in 2012 te berekenen staan in deze opgave niet voldoende gegevens. Welk gegeven ontbreekt in deze opgave? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 5 van 7

12 Vraag 17: 2 punten Bereken het totale bedrag in hele euro s dat Overslag bij betaling per 1 januari 2013 aan interest in mindering brengt. Geef ook de berekening. Vraag 18: 2 punten Uit de tabel blijkt dat de goederen in de jaren 2007 tot en met 2011 steeds korter in het magazijn hebben gelegen. Leg uit waaruit dat blijkt. Vraag 19: 2 punten In de jaren 2007 tot en met 2011 is er een ontwikkeling te zien in de krediettermijn crediteuren. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de interestkosten in de jaren 2007 tot en met 2011? Motiveer uw antwoord. Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken hoeveel aandelen bij de latere emissie in omloop zijn gebracht? Geef ook de berekening. Vraag 21: 2 punten Bereken de prijs per aandeel waartegen de latere emissie heeft plaatsgevonden? Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 6 van 7

13 Vraag 22: 2 punten Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december Geef ook de berekening. Vraag 23: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel wordt in het tweede jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 24: 2 punten Bereken in hele euro s hoeveel interest wordt betaald in het laatste jaar van de 6% hypothecaire annuïteitenlening. Geef ook de berekening. Vraag 25: 2 punten Bereken het totale agio op de uit te geven aandelen. Geef ook de berekening. Einde examen Bedrijfseconomie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bedrijfseconomie Woensdag 9 Januari 2013 Pagina 7 van 7

14 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 8 JANUARI UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

15 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013

16 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Winston BV te Zaandam koopt grote partijen laminaat in en verkoopt deze in kleinere hoeveelheden aan winkels in woninginrichting en aan doe-het-zelfzaken. In de boekhouding van Winston komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor: 001 Gebouwen en grond 003 Inventaris 011 Afschrijving gebouwen 013 Afschrijving inventaris 100 Kas 110 Rabobank 130 Debiteuren 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 151 Vooruitbetaalde bedragen 152 Nog te ontvangen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 182 Af te dragen omzetbelasting 190 Rekening-courant directie 240 Kruisposten 280 Tussenrekening lonen 440 Onderhoud en reparatie 450 Verkoopkosten 460 Assurantiekosten 470 Afschrijvingskosten 490 Algemene kosten 540 Indirecte verkoopkosten 541 Opslag indirecte verkoopkosten 700 Voorraad laminaat 701 Inkopen laminaat 800 Inkoopprijs verkopen 810 Toeslag indirecte verkoopkosten 840 Rabatten 850 Omzet 900 Incidentele baten en laste Winston past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Gebruik bij het journaliseren alleen de vermelde grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Vraag 1: 2 punten Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een rekening van schuld zijn. Winston gebruikt de grootboekrekening Tussenrekening lonen. Vraag 2: 2 of 0 punten Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd? De indirecte verkoopkosten van Winston zijn voor 2012 begroot op ,00. De verkoopkosten worden aan het laminaat toegerekend op basis van een percentage van de omzet. De omzet voor 2012 is begroot op ,00. Vraag 3: 1 punt Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte verkoopkosten voor Geef ook de berekening. De werkelijke bruto-omzet over juni 2012 bedraagt ,00 inclusief 19% omzetbelasting. Over de omzet is gemiddeld 5% rabat verstrekt. Vraag 4: 1 punt Bereken het verstrekte rabat over juni Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 7

17 Vraag 5: 2 punten Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni Eind juni 2012 verkoopt Winston een deel van de inventaris uit het kantoor. De koper betaalt hiervoor 476,00 inclusief 19% omzetbelasting. De koper betaalt contant. De aanschafprijs exclusief omzetbelasting van de verkochte inventaris is ,00. De boekwaarde op het moment van verkoop is 2.300,00. Vraag 6: 4 punten Journaliseer de verkoop van de inventaris. Winston is verzekerd tegen bedrijfsschade. De premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 december 2011 tot en met 15 juni 2012 is 3.720,00. De verzekeringsmaatschappij heeft voor het volgende half jaar, van 16 juni 2012 tot en met 15 december 2012, de premie met 5% verhoogd. Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 juni 2012 tot en met 15 december Vraag 8: 2 punten Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni Bij de directeur van Winston is in de laatste week van juni 2012 in zijn privéwoning laminaat gelegd. De normale verkoopprijs hiervan bedraagt ,00 exclusief omzetbelasting. De inkoopprijs is 60% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De directeur krijgt een korting van 30% op de verkoopprijs. De omzetbelasting is 19%. Er worden geen indirecte verkoopkosten geboekt. Vraag 9: 3 punten Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur. Een vordering op een debiteur uit 2011 is al afgeboekt. De debiteur zal de vordering alsnog betalen. De vordering is 2.380,00 inclusief 19% omzetbelasting. De omzetbelasting in de vordering is van de Belastingdienst terugontvangen. Vraag 10: 2 punten Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering. Een opname bij de bank op 28 juni 2012 van 5.000,00 is per ongeluk als een storting bij de bank geboekt. Vraag 11: 2 punten Journaliseer de correctie van de opname bij de bank. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 7

18 Winston inventariseert de voorraad laminaat op 30 juni De werkelijke waarde van de voorraad is 1.570,00 hoger dan de opgave van de boekhouding. Na onderzoek blijkt dat een ontvangst van laminaat in juni 2012 nog niet is geboekt. Deze ontvangst heeft een inkoopprijs van 2.200,00 exclusief omzetbelasting. De rest van het verschil is niet te verklaren en moet worden afgeboekt. Vraag 12: 2 punten Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni Een factuur van 18 juni 2012 van Grafisch Bureau Jansen BV is per ongeluk voor het totale bedrag als kosten geboekt. Het betreft de factuur voor het drukken van een verkoopbrochure van 3.808,00, inclusief 19% omzetbelasting. Vraag 13: 2 punten Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen BV. De boekwaarde van de gebouwen inclusief de grond is per 1 januari ,00 en de aanschafprijs was ,00. De waarde van de grond in zowel de boekwaarde als de aanschafprijs is ,00.De verwachte restwaarde van de gebouwen en de grond aan het einde van de gebruiksduur is ,00.De maandelijkse afschrijving op de gebouwen is 0,5% van de aanschafprijs. Over het geïnvesteerde vermogen in gebouwen en grond worden interestkosten berekend. Deze zijn 6% over het gemiddelde in de gebouwen en grond geïnvesteerde vermogen tijdens de gebruiksduur. In 2012 zijn geen (des)investeringen in gebouwen en grond gedaan. Vraag 14: 2 punten Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni Geef ook de berekening. Vraag 15: 1 punt Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening. Vraag 16: 2 punten Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni 2012? Geef ook de berekening. In juni 2012 heeft een leverancier 200 pakken laminaat te weinig geleverd. Hiervan is door de leverancier een backorder gemaakt. Vraag 17: 2 of 0 punten Wat is een backorder? Bij Winston is de administrateur ook kassier. Een gevaar bij de kassiersfunctie is ook de mogelijkheid van slepen. Vraag 18: 2 punten Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld. Winston berekent op facturen aan afnemers een toeslag voor kredietbeperking. Vraag 19: 2 of 0 punten Wat is een kredietbeperkingstoeslag? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 7

19 Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Halseman BV te Enschede produceert diverse producten, waaronder het product Yffa. In de boekhouding van Halseman komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor: 130 Debiteuren 140 Crediteuren 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 280 Tussenrekening lonen 300 Voorraad grondstoffen 310 Inkopen grondstoffen 320 Prijsverschillen op grondstoffen 510 Indirecte inkoopkosten 511 Opslag indirecte inkoopkosten 540 Indirecte fabricagekosten 541 Opslag indirecte fabricagekosten 600 Grondstofkosten 601 Directe loonkosten 602 Toeslag indirecte fabricagekosten 610 Standaard grondstofkosten 611 Standaard directe loonkosten 612 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten 700 Voorraad producten 710 Voorraad onderhanden producten 900 Incidentele baten en lasten De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van producten Yffa worden geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, de verwachte gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag voor indirecte inkoopkosten van 8% van de vaste verrekenprijs. De verwachte inkoopprijs bedraagt per 1 januari ,80 per kg. Halseman verwacht dat deze in 2012 geleidelijk oploopt tot 4,20 op 31 december De verwachte gemiddelde directe inkoopkosten bedragen in ,37 per kg. Vraag 20: 2 punten Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof? Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 6 van 7

20 De ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de factuur worden gescheiden geboekt. Als er een prijsverschil is, boekt Halseman dit bij ontvangst van de factuur. Ook de opslag voor indirecte inkoopkosten boekt Halseman bij ontvangst van de factuur. Op 15 maart 2012 ontvangt Halseman een factuur voor kg grondstof. De factuur bedraagt ,00 inclusief 19% omzetbelasting. Gebruik bij het journaliseren alleen de in dit deel vermelde grootboekrekeningen. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Vraag 21: 3 punten Journaliseer de ontvangen factuur voor de ontvangen grondstoffen. De fabricagekostprijs van een product Yffa is: Grondstofkosten 34,50 Directe loonkosten: 1,25 uur à 44,- 55,00 Toeslag indirecte fabricagekosten: 30% van 55,- 16,50 106,00 In maart 2012 zijn 5620 producten Yffa gereedgekomen. Het aantal directe arbeidsuren in maart 2012 is Vraag 22: 2 punten Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart 2012 gereed zijn gekomen. De producten die nog in bewerking zijn, worden aan het einde van elke maand geboekt. Halseman boekt deze tegen de standaardkosten voor het gedeelte dat af is. Aan het begin van de volgende maand wordt dit weer teruggeboekt. Per 1 maart 2012 waren 250 producten Yffa in bewerking. Tot dat moment was hiervoor 50% van de standaard benodigde grondstoffen verbruikt en 30% van de standaard benodigde loonkosten. Per 31 maart 2012 zijn 180 producten Yffa in bewerking, Tot dat moment was hiervoor 60% van de standaard benodigde grondstoffen verbruikt en 40% van de standaard benodigde loonkosten. Met indirecte fabricagekosten wordt bij de boeking van de producten die nog in bewerking zijn geen rekening gehouden. Vraag 23: 2 punten Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart Door de productieafdeling is 600 kg grondstof teruggegeven aan het magazijn. Vraag 24: 2 punten Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven grondstof. De directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart 2012 bedragen ,00. Vraag 25: 1 punt Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart Einde examen Financiële Administratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie Dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 7 van 7

21 Naam: Examennummer Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Uitwerkingenformulier FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 8 JANUARI :45 10:45 UUR Belangrijke informatie Vul de antwoorden in op dit uitwerkingenformulier. Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of je alle pagina s hebt ontvangen. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

22 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 2 van 10

23 Deel 1 Totaal te behalen punten: 38 punten Vraag 1: 2 punten Geef uit het gegeven rekeningschema twee grootboekrekeningen in rubriek 1 die alleen een rekening van schuld zijn. Vraag 2: 2 of 0 punten Wat wordt op de grootboekrekening Tussenrekening lonen gedebiteerd? Vraag 3: 1 punt Bereken in één decimaal het percentage voor de toerekening van de indirecte verkoopkosten voor Geef ook de berekening. Vraag 4: 1 punt Bereken het verstrekte rabat over juni Geef ook de berekening. Vraag 5: 2 punten Journaliseer de toeslag indirecte verkoopkosten over juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 10

24 Vraag 6: 4 punten Journaliseer de verkoop van de inventaris. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 7: 2 punten Journaliseer de betaling per bank van de premie van de bedrijfsschadeverzekering voor de periode 16 juni 2012 tot en met 15 december Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 10

25 Vraag 8: 2 punten Journaliseer de kosten van de bedrijfsschadeverzekering over juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 9: 3 punten Journaliseer het leggen van het laminaat in de privéwoning van de directeur. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 10

26 Vraag 10: 2 punten Journaliseer de terugboeking van de afgeboekte vordering. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 11: 2 punten Journaliseer de correctie van de opname bij de bank. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 12: 2 punten Journaliseer het voorraadverschil van laminaat per 30 juni Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 6 van 10

27 Vraag 13: 2 punten Journaliseer de correctie van de factuur van Grafisch Bureau Jansen bv. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 14: 2 punten Bereken de afschrijving op de gebouwen over juni Geef ook de berekening. Vraag 15: 1 punt Bereken met welk bedrag de grootboekrekening Afschrijving gebouwen per 1 juli 2012 wordt geopend? Geef aan of het bedrag debet of credit staat. Geef ook de berekening. Vraag 16: 2 punten Bereken de interestkosten van de gebouwen en de grond over juni Geef ook de berekening. Vraag 17: 2 of 0 punten Wat is een backorder? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 7 van 10

28 Vraag 18: 2 punten Wat is in dit geval slepen? Geef hiervan een voorbeeld. Vraag 19: 2 of 0 punten Wat is een kredietbeperkingstoeslag? Deel 2 Totaal te behalen punten: 12 punten Vraag 20: 2 punten Bereken voor 2012 de vaste verrekenprijs per kg grondstof. Geef ook de berekening. Vraag 21: 3 punten Journaliseer de ontvangen factuur voor de grondstoffen. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 8 van 10

29 Vraag 22: 2 punten Journaliseer de toeslag voor de indirecte fabricagekosten van de producten Yffa die in maart 2012 gereed zijn gekomen. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 23: 2 punten Journaliseer de mutatie van de producten Yffa in bewerking in maart Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Vraag 24: 2 punten Journaliseer de ontvangst in het magazijn van de door de productieafdeling teruggegeven grondstof. Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 9 van 10

30 Vraag 25: 1 punt Journaliseer de directe loonkosten voor de productie van producten Yffa over maart Rekeningnummer Naam van de rekening (mag weggelaten worden) Debet Credit Ruimte voor berekeningen: Einde examen Financiële Administratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Financiële Administratie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 10 van 10

31 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 8 JANUARI :00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: Examenopgaven Uitwerkingenformulier Controleer of alle documenten aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 50. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Als er bij een opgave staat dat er 2 of 0 punten behaald kunnen worden, moet het antwoord geheel juist zijn, anders worden er geen punten toegekend. Vul de antwoorden in op het uitwerkingenformulier. Als er bij een opgave een x aantal antwoorden wordt gevraagd, worden alleen de eerste x aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. Uitwerkingen op het kladpapier worden niet beoordeeld. Schrijf zo duidelijk mogelijk, zodat het antwoord goed leesbaar is. Schrijf met een blauwe of zwarte pen. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: Woordenboek Rekenmachine

32 2012 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013

33 Deel1 Totaal te behalen punten: 38 punten Waldeck BV te Velzen koopt en verkoopt vier soorten sportdrankjes in flesjes: Alinia, Belinia, Celinia en Delinia. De dranken worden in grote hoeveelheden ingekocht. Waldeck vult de flesjes zelf. Voor 2012 heeft de administrateur van Waldeck de volgende standaardgegevens per 1000 flesjes van elke soort. Alinia Belinia Celinia Delinia Verkoopprijs 1.350, , , ,00 Inkoopprijs 585,00 750,00 810,00 800,00 Verpakkingskosten 100,00 100,00 120,00 140,00 Directe loonkosten 260,00 300,00 360,00 660,00 Constante kosten 180,00 200,00 520,00 500,00 Winst 225,00 450,00 440,00 600,00 De maximale afzet voor 2012 in flesjes is: Alinia, Belinia, Celinia en Delinia. De verpakkingskosten en de directe loonkosten zijn proportioneel variabel met de afzet.de directe loonkosten zijn 40,00 per uur. Het maximaal aantal beschikbare arbeidsuren is per jaar. De normale afzet is 75% van de maximale afzet en de verwachte afzet voor 2012 is 80% van de maximale afzet. Voor het maken van kostenoverzichten haalt de administrateur van Waldeck informatie uit boekhoudkundige overzichten. Vraag 1: 2 punten Welk boekhoudkundig overzicht geeft meer informatie over kosten: een balans of een winst-enverliesrekening? Leg uit waarom. Bij Waldeck zijn de verpakkingskosten en de directe loonkosten proportioneel variabel. Er zijn ook andere manieren waarop variabele kosten zich kunnen gedragen. Vraag 2: 2 punten Geef twee andere manieren dan proportioneel variabel waarop variabele kosten zich kunnen gedragen. Vraag 3: 1 punt Wat wordt verstaan onder constante kosten? Vraag 4: 1 punt Bereken het aantal arbeidsuren dat nodig is voor de afzet van 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Vraag 5: 3 punten Bereken of het aantal beschikbare arbeidsuren van Waldeck voor 2012 toereikend is om de verwachte afzet in 2012 te realiseren. Geef ook de berekening. Vraag 6: 2 punten Bereken de totale begrote constante kosten voor alle drankjes tezamen voor Geef ook de berekening. Vraag 7: 2 punten Bereken het verwachte transactieresultaat op de verkoop van flesjes Belinia in Geef ook de berekening. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 3 van 6

34 Waldeck heeft verpakkingsmateriaal in Zweden gekocht. Op de factuur staat het bedrag in Zweedse kronen (SEK). De Zweedse leverancier brengt SEK ,00 in rekening. Dat is inclusief 2% kredietbeperkingstoeslag. De koers van de Zweedse kroon is: 1,00 = SEK 9,13 (aankoop) en SEK 9,88 (verkoop). Waldeck betaalt binnen de gestelde krediettermijn en mag daarom de kredietbeperkingstoeslag in mindering brengen. Vraag 8: 1 punt Bereken het bedrag in Zweedse kronen dat Waldeck moet betalen. Geef ook de berekening. Vraag 9: 2 of 0 punten Bereken het bedrag in euro s dat Waldeck aan de Zweedse leverancier moet betalen. Geef ook de berekening. De producten kunnen op de balans worden gewaardeerd volgens twee methoden: absorption costing direct costing Vraag 10: 2 of 0 punten Wat is het verschil in waardering tussen beide methoden? Stel dat Waldeck voor de waardering van zijn voorraden de direct costing methode toepast en dat op 31 maart 2012 de voorraad flesjes Celinia is. Vraag 11: 2 punten Bereken het bedrag waarvoor de voorraad flesjes Celinia per 31 maart 2012 op de balans staat. Geef ook de berekening. Vraag 12: 2 punten Bereken voor 2012 de dekkingsbijdrage per 1000 flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Vraag 13: 2 punten Bereken voor 2012 de break-evenomzet van flesjes Alinia. Geef ook de berekening. Waldeck wil met de verkoop van flesjes Delinia in 2012 een winst van minstens ,00 behalen. Vraag 14: 3 punten Bereken hoeveel flesjes Delinia in 2012 verkocht moeten worden om de winst van minstens ,00 te behalen. Geef ook de berekening. Voor het vullen van flesjes dranken wil Waldeck een nieuwe vulmachine aanschaffen. De aanschafprijs van deze vulmachine bedraagt ,00. De verwachte restwaarde van de vulmachine is op elk moment nihil. De technische gebruiksduur van de vulmachine is vijf jaar. De normale vultijd is machine-uren per jaar. De complementaire kosten zijn in het eerste gebruiksjaar ,00. Daarna zijn de complementaire kosten elk jaar ,00 hoger dan in het voorgaande jaar. De interestkosten zijn 5% van de gemiddelde boekwaarde van de vulmachine gedurende de hele gebruiksduur. Vraag 15: 1 punt Wat wordt verstaan onder technische gebruiksduur van een machine? Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 4 van 6

35 Vraag 16: 5 punten Bereken de economische gebruiksduur van de vulmachine. Vul daarvoor eerst de tabel in het uitwerkingenboekje in. Vraag 17: 2 punten Bereken de totale afschrijvingskosten van de vulmachine in het tweede jaar van de economische gebruiksduur. Geef ook de berekening. De procentuele verdeling van de omzetten van de verschillende dranken in de jaren 2010 en 2011 is weergegeven in onderstaande grafieken. Vraag 18: 1 punt Hoe worden deze grafieken genoemd? Vraag 19: 2 of 0 punten Van welke drank is de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 relatief het meest gestegen? Leg uit waarom. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Kostprijscalculatie dinsdag 8 Januari 2013 Pagina 5 van 6

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn.

Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven. Controleer of alle documenten aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 9.00 UUR 12:30 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven Controleer

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Kostencalculatie niveau 4 Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Kostencalculatie niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat zijn de functies

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave GECONSOLIDEERDE JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 15.00-17.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 08:45 UUR 11:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie