Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50."

Transcriptie

1 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI UUR Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. LEGRO BV Legro bv is een productieonderneming te Milsbeek. Legro produceert en verkoopt het product Kaki. Om het product Kaki te kunnen maken, moeten twee grondstoffen worden ingekocht Amex en Emax. Het eindproduct Kaki wordt op rekening verkocht aan de detailhandel. De standaardkostprijs van één product Kaki is als volgt. Grondstof Amex: 0,5 kg à 6,- per kg 3,00 Grondstof Emax: 0,4 kg à 3,- per kg 1,20 Directe lonen: 0,06 arbeidsuren à 40,- per uur 2,40 Toeslag indirecte fabricagekosten: 0,02 machine-uren à 50,- per uur 1,00 Standaardfabricagekostprijs 7,60 Opslag voor verkoopkosten 10% 0,76 Standaard commerciële kostprijs 8,36 De grondstoffen worden geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs per kg bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, de verwachte gemiddelde directe inkoopkosten en een opslag van 10% van de vaste verrekenprijs voor dekking van de indirecte inkoopkosten. De opslag voor dekking van de indirecte inkoopkosten wordt geboekt bij ontvangst van de grondstoffen in het magazijn. Eveneens wordt dan het eventuele prijsverschil geboekt. De voorraad gereed product Kaki in het magazijn wordt gewaardeerd tegen de standaardfabricagekostprijs. De opslag voor verkoopkosten wordt geboekt bij aflevering van het product Kaki uit het magazijn. Administratief is in deze onderneming het jaar verdeeld in dertien perioden van vier weken. Legro past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe. Per periode wordt een winst-en-verliesrekening opgemaakt. 1. Waarom zal een onderneming er de voorkeur aan geven om de winst-en-verliesrekening per periode van vier weken op te maken in plaats van per maand? A9.1 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 Tijdens de productie ontstaat met betrekking tot de grondstoffen Amex en Emax een standaardafval van 10%. Dit afval is waardeloos. In dit verband wordt wel gesproken van een nettoverbruik en een brutoverbruik van grondstoffen. 2. Geef aan of de hierboven vermelde kostprijs het brutoverbruik grondstoffen of het nettoverbruik grondstoffen aangeeft. Motiveer uw antwoord. Legro heeft onder andere de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 020 Machines 510 Indirecte inkoopkosten 025 Afschrijving machines 515 Opslag indirecte inkoopkosten 100 Kas 520 Verkoopkosten 105 Bank 525 Opslag verkoopkosten 110 Debiteuren 600 Grondstoffenverbruik 120 Crediteuren 601 Directe loonkosten 140 Te betalen lonen 602 Indirecte fabricagekosten 160 Te betalen interest 610 Standaard grondstoffenverbruik 170 Te verrekenen omzetbelasting 611 Standaard directe loonkosten 171 Verschuldigde omzetbelasting 612 Standaard indirecte fabricagekosten 260 Tussenrekening lonen 700 Voorraad gereed product 310 Voorraad grondstoffen 710 Onderhanden werk 320 Inkopen 800 Commerciële kostprijs verkopen 330 Prijsverschillen inkopen 820 Omzet 420 Interestkosten 910 Diverse baten en lasten 430 Afschrijvingskosten 450 Reclamekosten 3. Uit welke grootboekrekening(en) blijkt dat Legro de ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de facturen daarvan gescheiden boekt? Over periode 3 van 2010 moet nog een aantal journaalposten worden gemaakt. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de rekenings en de bedragen. Andere dan de hiervoor genoemde rekeningen mogen niet worden gebruikt. In periode 3 van 2010 zijn facturen ontvangen voor ontvangen grondstoffen voor een bedrag van ,- inclusief 19% omzetbelasting. 4. Journaliseer bovenvermelde facturen. Volgens het grondstoffenontvangstenboek zijn in periode 3 van 2010 grondstoffen ontvangen met een factuurprijs van in totaal ,-, exclusief omzetbelasting en met een vaste verrekenprijs van in totaal ,-. 5. Journaliseer de ontvangst van de grondstoffen. Volgens het grondstoffenverbruiksregister is voor het vervaardigen van het product Kaki kg grondstof Amex en kg grondstof Emax verbruikt. 6. Journaliseer het grondstoffenverbruik. Volgens de creditzijde van het bankboek zijn de volgende betalingen gedaan: lonen ,- reclamekosten inclusief 19% omzetbelasting ,- vrachtkosten op ontvangen grondstoffen inclusief 19% omzetbelasting 3.570,- Van de reclamekosten en de vrachtkosten worden geen facturen geboekt. 7. Journaliseer de creditzijde van het bankboek. 2

3 Voor de productie van het product Kaki is begin periode 3 van 2010 een nieuwe machine LH 430 aangeschaft voor een bedrag van ,- inclusief 19% omzetbelasting. Hiervoor is van de fabrikant een factuur ontvangen. Deze machine is direct in gebruik genomen. Tegelijkertijd is machine LH 420 ingeruild voor een bedrag van 5.950,- inclusief 19% omzetbelasting. Van de fabrikant is hiervoor een creditnota ontvangen. Per het einde van periode 2 van 2010 staat deze machine op de rekening Machines voor een bedrag van ,- debet en op de rekening Afschrijving Machines voor ,- credit. 8. Journaliseer zowel de factuur als de creditnota in verband met de aankoop en de inruil van de machines. De machine LH 430 wordt in vier jaar met gelijke bedragen per jaar afgeschreven tot een restwaarde van nihil met dien verstande, dat de periodieke afschrijving naar beneden wordt afgerond op hele euro s. 9. Bereken de afschrijvingskosten over periode 3 van 2010 van machine LH Journaliseer de afschrijvingskosten van machine LH 430 over periode 3 van In verband met de aankoop van machine LH 430 is per 1 maart 2010 een 6,5% lening afgesloten van ,-. De interest wordt aan het einde van elke maand betaald. Aflossing vindt plaats in acht gelijke halfjaarlijkse termijnen; de eerste per 31 augustus Alle betalingen vinden plaats per bank. 11. Journaliseer de betaling van de interest per 31 maart Journaliseer de interestkosten over periode 3 van Volgens de loonverdeelstaat over periode 3 van 2010 bedragen de directe loonkosten voor de productie van het product Kaki , Journaliseer de directe loonkosten over periode 3 van Volgens het productierapport van periode 3 van 2010 zijn in deze periode producten Kaki afgeleverd aan het magazijn gereed product. 14. Journaliseer de productie van producten Kaki. Aan het eind van periode 3 van 2010 is aan onderhanden werk besteed (op basis van standaardhoeveelheden): 430 kg grondstof Amex, 310 kg grondstof Emax, 17 arbeidsuren en 6 machineuren. Aan het einde van de tweede periode van 2010 waren deze cijfers: 460 kg grondstof Amex, 330 kg grondstof Emax, 17 arbeidsuren en 5 machineuren. Aan het einde van elke periode wordt de mutatie in het onderhanden werk over die periode geboekt. 15. Journaliseer de mutatie in het onderhanden werk per het einde van periode 3 van

4 In periode 3 zijn de volgende verkoopfacturen verzonden: Geleverd producten Kaki à 9, ,- Omzetbelasting 19% ,- Totaal ,- De aflevering van de producten heeft plaatsgevonden. 16. Journaliseer de verzonden verkoopfacturen van de producten Kaki over periode 3 van Journaliseer de aflevering van de producten Kaki over periode 3 van De winstopslag in de verkoopprijs van het product Kaki is berekend met een bepaald percentage winstopslag over de verkoopprijs. 18. Bereken het percentage van de winstopslag. Aan het einde van periode 3 bedraagt de eindvoorraad Kaki 5000 producten. Legro had de voorraad Kaki ook kunnen bijhouden tegen de verkoopprijs inclusief omzetbelasting. In dit geval zou de rekening 705 Ongerealiseerde winst en omzetbelasting aan het rekeningenschema zijn toegevoegd. 19. Welke bedragen zouden per het einde van periode 3 op de rekeningen 700 en 705 staan, indien de voorraad Kaki zou worden bijgehouden tegen verkoopprijs inclusief omzetbelasting? Geef aan of de bedragen debet of credit staan. Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE FINANCIËLE ADMINISTRATIE bij opgave: LEGRO BV DINSDAG 22 JUNI UUR A9.2 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

6 1. Waarom zal een onderneming er de voorkeur aan geven om de winst-en-verliesrekening per periode van vier weken op te maken in plaats van per maand? (2 punten) 2. Geef aan of de hierboven vermelde kostprijs het brutoverbruik grondstoffen of het nettoverbruik grondstoffen aangeeft. Motiveer uw antwoord. (2 punten) 3. Uit welke grootboekrekening(en) blijkt dat Legro de ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de facturen daarvan gescheiden boekt? (2 punten) 4. Journaliseer bovenvermelde facturen. (2 punten) 5. Journaliseer de ontvangst van de grondstoffen. (4 punten) 2

7 6. Journaliseer het grondstoffenverbruik. (2 punten) 7. Journaliseer de creditzijde van het bankboek. (4 punten) 3

8 8. Journaliseer zowel de factuur als de creditnota in verband met de aankoop en de inruil van de machines. (6 punten) 9. Bereken de afschrijvingskosten over periode 3 van 2010 van machine LH 430. (2 punten) 10. Journaliseer de afschrijvingskosten van machine LH 430 over periode 3 van (2 punten) 4

9 11. Journaliseer de betaling van de interest per 31 maart (2 punten) 12. Journaliseer de interestkosten over periode 3 van (2 punten) 13. Journaliseer de directe loonkosten over periode 3 van (2 punten) 5

10 14. Journaliseer de productie van producten Kaki. (3 punten) 15. Journaliseer de mutatie in het onderhanden werk per het einde van periode 3 van (2 punten) 16. Journaliseer de verzonden verkoopfacturen van de producten Kaki over periode 3 van (3 punten) 6

11 17. Journaliseer de aflevering van de producten Kaki over periode 3 van (3 punten) 18. Bereken het percentage van de winstopslag. (2 punten) 19. Welke bedragen zouden per het einde van periode 3 op de rekeningen 700 en 705 staan, indien de voorraad Kaki zou worden bijgehouden tegen verkoopprijs inclusief omzetbelasting? Geef aan of de bedragen debet of credit staan. (3 punten) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 7

12 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 22 JUNI UUR A9.3 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. GELRO BV Het industriële bedrijf Gelro bv te Mook fabriceert en verkoopt onder meer het product Match. Om dit product te kunnen maken, moet het de productieafdelingen A en B doorlopen. Daarna vindt de assemblage plaats. Gelro heeft voor het product Match de volgende kostprijsberekening opgesteld: Directe materiaalkosten 30,- Directe arbeidskosten 50,- Indirecte machinekosten: productieafdeling A: 2 uur à 20,- per uur 40,- productieafdeling B: 2 uur à 10,- per uur 20,- assemblageafdeling: 2 uur à 5,- per uur 10,- Standaardkostprijs 150,- De directe kosten zijn variabel met de productieomvang. Alle indirecte kosten zijn constant. Elk van de drie afdelingen beschikt over één machine. De normale bezetting van elke machine is 1500 uur per jaar. De verkoopprijs van product Match is 180,- exclusief omzetbelasting. 1. Geef twee voorbeelden van indirecte constante machinekosten. Beantwoord de volgende vragen met betrekking tot het product Match uitsluitend met behulp van de verstrekte gegevens. 2. Bereken de totale constante kosten per jaar. 3. Bereken de jaarlijkse break-evenafzet. 4. Bereken de hoogte van de jaaromzet exclusief omzetbelasting van het product Match waarbij Gelro een nettojaarwinst van ,- op het product Match behaalt. De maximale capaciteit van elke machine is 1800 uren per jaar. Gelro streeft ernaar, dat voor het jaar 2010 de maximale capaciteit van de machines wordt benut. 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

13 5. Bereken het verwachte bezettingsresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. 6. Bereken het verwachte verkoopresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. 7. Bereken het verwachte totale bedrijfsresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. In plaats van product Match kan Gelro ertoe besluiten om een variant van dit product op de markt te brengen, het product Fletch. De directe kosten van het product Fletch zijn 6,- lager dan van het product Match. Voor de productie van Fletch worden dezelfde machines gebruikt en er is in elke afdeling evenveel productietijd nodig als voor de productie van Match. Ook in dit geval streeft men naar maximale benutting van de machines. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat normaal bij de keuring 10% van de vervaardigde producten Fletch wordt afgekeurd. Deze afgekeurde producten hebben geen waarde en kunnen zonder kosten worden vernietigd. Uit marktonderzoek is gebleken, dat het product Fletch kan worden verkocht voor 185,- exclusief omzetbelasting. 8. Wat is het verschil tussen afval en uitval? 9. Bereken de standaardkostprijs van één goedgekeurd product Fletch. 10. Bereken met welk bedrag het totale bedrijfsresultaat van 2010 zal toe- of afnemen, indien Gelro ertoe besluit het product Fletch te fabriceren en af te zetten in plaats van het product Match. Ga erbij de volgende vragen van uit, dat de directie van Gelro heeft besloten om in 2010 toch het product Match te blijven fabriceren en aan te bieden in plaats van Fletch. De directe materiaalkosten van Match zijn 3 kg grondstof S à 10,- per kg. Verder zijn twee arbeidsuren nodig om één product Match te fabriceren. 11. Bereken het tarief per arbeidsuur voor de fabricage van het product Match. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 blijkt, dat grondstof S 1,- per kg duurder is geweest dan verwacht. Er is in het eerste kwartaal van 2010 in totaal 725 kg S verbruikt en er zijn 225 producten Match vervaardigd. 12. Bereken het prijsresultaat over het eerste kwartaal van 2010 op grondstof S. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. 13. Bereken het efficiëncyresultaat over het eerste kwartaal van 2010 op grondstof S. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. Gelro is een dochteronderneming van een concern in de Verenigde Staten. In Amerika hanteert men standaardwinstberekeningsmodellen. Deze modellen worden opgemaakt aan de hand van een spreadsheetprogramma. Een werkblad voor één van de producten, het product Ladge, is hieronder weergegeven met daarin de gegevens voor het jaar Het product Ladge is vergelijkbaar met het product Match. De eerste regels van het werkblad zijn vertaald in het Nederlands. 2

14 A B C D E 1 Winstberekeningsmodel Ladge: Normale productie 800 stuks 5 Productie stuks 6 7 Verkoopprijs per stuk $ 220, Fixed costs per product $ 88,- 11 Total fixed costs $ ,- 12 Variable costs per product $ 98,- 13 Contribution margin per product ABSORPTION COSTING-MODEL Revenus $ , Fixed costs $ ,00 20 Variable costs $ ,00 21 $ , $ , Production volume variance $ , Earnings before interest and taxes (EBIT) $ ,00 Het getal in cel B13 is onleesbaar. 14. Welk getal had in cel B13 moeten staan? 15. Met welke formule is de production volume variance berekend? Het moederbedrijf in de Verenigde Staten hanteert voor de berekening van de standaardkostprijs de opslagmethode. Daarbij heeft ze de keuze tussen de primitieve opslagmethode en de verfijnde opslagmethode. De opslagpercentages voor de kostprijsberekening worden gebaseerd op de werkelijke kosten in het voorgaande jaar. In 2009 bedroegen de totale directe kosten voor het product Ladge $ ,-. Deze bestonden voor $ ,- uit directe materiaalkosten en voor $ ,- uit directe arbeidskosten. De totale indirecte kosten voor het product Ladge bedroegen in dat jaar $ ,-. De indirecte kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: indirecte materiaalkosten $ ,- indirecte arbeidskosten ,- overige indirecte kosten ,- Totale indirecte kosten $ ,- Bij toepassing van de primitieve opslagmethode worden de totale indirecte kosten doorberekend via een opslag op de totale directe kosten. Het opslagpercentage wordt afgerond op een heel percentage. Per product Ladge bedragen de standaard directe materiaalkosten in 2010 $ 40,- en de standaard directe arbeidskosten $ 58,-. 3

15 16. Bereken het opslagpercentage in 2010 voor indirecte kosten voor het product Ladge bij toepassing van de primitieve opslagmethode. 17. Bereken de standaardkostprijs in 2010 per product Ladge bij toepassing van de primitieve opslagmethode. Bij toepassing van de verfijnde opslagmethode wordt de kostprijs als volgt berekend: de indirecte materiaalkosten worden via een opslagpercentage doorberekend op basis van de directe materiaalkosten; de indirecte arbeidskosten worden op dezelfde wijze doorberekend op basis van de directe arbeidskosten; de overige indirecte kosten worden doorberekend op basis van de totale directe kosten. De opslagpercentages worden afgerond op hele percentages. 18. Bereken de opslagpercentages voor indirecte kosten in 2010 voor het product Ladge bij toepassing van de verfijnde opslagmethode. 19. Bereken de standaardkostprijs in 2010 per product Ladge bij toepassing van de verfijnde opslagmethode. 20. Wat is een voordeel van de verfijnde opslagmethode ten opzichte van de primitieve opslagmethode? 21. Geef een bezwaar van de opslagmethode als berekeningsmethode van de kostprijs. Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 4

16 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE KOSTPRIJSCALCULATIE bij opgave: GELRO BV DINSDAG 22 JUNI UUR A9.4 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

17 1. Geef twee voorbeelden van indirecte constante machinekosten. (2 punten) 2. Bereken de totale constante kosten per jaar. (2 punten) 3. Bereken de jaarlijkse break-evenafzet. (3 punten) 4. Bereken de hoogte van de jaaromzet exclusief omzetbelasting van het product Match waarbij Gelro een nettojaarwinst van ,- op het product Match behaalt. (3 punten) 5. Bereken het verwachte bezettingsresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. (3 punten) 6. Bereken het verwachte verkoopresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. (3 punten) 7. Bereken het verwachte totale bedrijfsresultaat voor Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. (2 punten) 8. Wat is het verschil tussen afval en uitval? (2 punten) 2

18 9. Bereken de standaardkostprijs van één goedgekeurd product Fletch. (3 punten) 10. Bereken met welk bedrag het totale bedrijfsresultaat van 2010 zal toe- of afnemen, indien Gelro ertoe besluit het product Fletch te fabriceren en af te zetten in plaats van het product Match. (3 punten) 11. Bereken het tarief per arbeidsuur voor de fabricage van het product Match. (1 punt) 12. Bereken het prijsresultaat over het eerste kwartaal van 2010 op grondstof S. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. (3 punten) 13. Bereken het efficiëncyresultaat over het eerste kwartaal van 2010 op grondstof S. Geef aan of het resultaat voordelig of nadelig is. (3 punten) 14. Welk getal had in cel B13 moeten staan? (2 punten) 15. Met welke formule is de production volume variance berekend? (2 punten) 16. Bereken het opslagpercentage in 2010 voor indirecte kosten voor het product Ladge bij toepassing van de primitieve opslagmethode. (2 punten) 3

19 17. Bereken de standaardkostprijs in 2010 per product Ladge bij toepassing van de primitieve opslagmethode. (2 punten) 18. Bereken de opslagpercentages voor indirecte kosten in 2010 voor het product Ladge bij toepassing van de verfijnde opslagmethode. (3 punten) 19. Bereken de standaardkostprijs in 2010 per product Ladge bij toepassing van de verfijnde opslagmethode. (2 punten) 20. Wat is een voordeel van de verfijnde opslagmethode ten opzichte van de primitieve opslagmethode? (2 punten) 21. Geef een bezwaar van de opslagmethode als berekeningsmethode van de kostprijs. (2 punten) Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 4

20 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODEAFSLUITING WOENSDAG 23 JUNI UUR Beschikbare tijd 1½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen en berekeningen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. METAAL BV Metaal bv te Hasselt is een metaalwarenfabriek. Zij produceert in opdracht van derden verschillende soorten machines en onderdelen voor machines. De voorlopige gedeeltelijke saldibalans per 31 december 2009 van Metaal bv is als volgt: Rek. nr Namen van de rekeningen Debet Credit Terreinen Gebouwen Afschrijving gebouwen Machines en stempels Afschrijving machines en stempels Inventaris Winstsaldo Aandelenkapitaal Algemene reserve % Onderhandse lening o/g Liquide middelen Lening personeel Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overlopende activa Te betalen tantièmes Crediteuren Omzetbelasting Overlopende passiva Voorraad grondstoffen Grondstofkosten Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingskosten vaste activa Interest Energiekosten Overige kosten Producten in bewerking Voorraad gereed product Opbrengst verkopen Incidentele baten en lasten Vennootschapsbelasting ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, A9.5 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

21 Voor het opstellen van de definitieve balans per 31 december 2009 moeten nog enkele boekingen worden verricht en enkele fouten worden hersteld. Bij het maken van de journaalposten kan worden volstaan met het uitsluitend vermelden van de s van de grootboekrekeningen en de bedragen. Andere grootboekrekeningen dan in de saldibalans vermeld, mogen niet worden gebruikt. Metaal past de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultaatbepaling. Op de gebouwen wordt 3% per jaar afgeschreven van de aanschafprijs. De afschrijving over december 2009 moet nog plaatsvinden. 1. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over december Op 30 december 2009 is bij een notaris de akte van transport gepasseerd inzake de aankoop van het naastgelegen bedrijfspand, Industrieweg 13 in Hasselt. De van de notaris ontvangen afrekening ziet er als volgt uit: Koopsom bedrijfspand ,- Koopsom terrein ,- Overdrachtsbelasting: 6% van ,- = ,- Kosten akte van transport 2.400,- Overgenomen gemeentelijke belastingen ,- Omzetbelasting: 19% van 2.400,- = 456, ,- De aankoopbedragen van het bedrijfspand, het terrein en de daarover betaalde overdrachtsbelasting worden geactiveerd. Van deze transactie is nog niets geboekt. Het totale bedrag is per 2 januari 2010 van de bankrekening afgeschreven. 2. Journaliseer de afrekening van de notaris voor de aankoop van het bedrijfspand Industrieweg 13. Op de machines moet over december 2009 in totaal ,- worden afgeschreven. Op de stempels wordt vanaf de ingebruikname in het eerste gebruiksjaar 40% van de aanschafprijs afgeschreven, in het tweede gebruiksjaar 30%, in het derde gebruiksjaar 20% en in het laatste gebruiksjaar 10%. De specificatie van de bedragen betreffende de aanschafprijzen en de afschrijvingen op de stempels is als volgt: Datum ingebruikname Aanschafprijs Afgeschreven tot december 2009 vóór , ,- 1 maart , ,- 1 januari , ,67 1 juli , ,- 3. Bereken de afschrijvingskosten over december 2009 van de stempels die per 1 januari 2007 zijn aangeschaft. 4. Bereken de afschrijvingskosten over december 2009 van de stempels die per 1 juli 2009 zijn aangeschaft. 5. Journaliseer de afschrijvingen over december 2009 van de machines en de stempels. Op de inventaris wordt 2% per maand van de boekwaarde aan het begin van de maand afgeschreven. In augustus 2009 is inventaris verkocht voor 3.000,-. Deze opbrengst is volledig op de rekening Incidentele baten en lasten geboekt. De boekwaarde van de verkochte inventaris bedroeg op het moment van verkoop 870,-. 2

22 6. Journaliseer de correctie op de boeking van de verkoop van de inventaris. Van het bedrag dat per 31 december 2009 van debiteuren te vorderen is, wordt verwacht dat ,- exclusief omzetbelasting, niet inbaar is. 7. Journaliseer de correctie van de voorziening op dubieuze debiteuren per 31 december Wegens incourantheid van de voorraad grondstoffen moet het bedrag van de voorraad eenmalig worden verlaagd. De waarde van de voorraad grondstoffen per 31 december 2009 bedraagt ,-. 8. Journaliseer de correctie van de voorraad grondstoffen per 31 december Volgens de in januari 2010 ontvangen definitieve nota van de energiemaatschappij bedragen de energiekosten over ,- exclusief omzetbelasting. Op de rekening Energiekosten zijn de voorschotnota s geboekt. Nota s voor energiekosten worden niet afzonderlijk geboekt. 9. Journaliseer de correctie voor energiekosten per 31 december Op de saldibalans staat de rekening 6% Onderhandse lening o/g. Stel dat Metaal een 5% onderhandse lening verstrekt aan een andere onderneming. 10. Onder welke naam komt deze lening op de balans van Metaal te staan? En aan welke zijde van de balans? De interest over de 6% Onderhandse lening o/g wordt jaarlijks achteraf betaald per 1 augustus. Per dezelfde datum wordt bovendien elk jaar ,- op de lening afgelost. 11. Bereken de interestkosten over 2009 van de 6% Onderhandse lening o/g. Metaal is een besloten vennootschap (bv). Een andere ondernemingsvorm is de vennootschap onder firma (vof). 12. Welke van de in de saldibalans vermelde rekeningen komen voor bij een bv en niet bij een vof? Op de voorlopige gedeeltelijke saldibalans staat de rekening Overlopende passiva. 13. Geef twee voorbeelden van posten die Metaal op de rekening Overlopende passiva kan boeken. Nadat alle boekingen over 2009 zijn verwerkt, is de winst vóór belasting ,-. De vennootschapsbelasting is 25%. Van de winst na belasting wordt 80% toegevoegd aan de reserve en wordt de rest uitgekeerd als tantièmes. 14. Journaliseer de winstverdeling over Metaal gaat begin 2010 over tot aanpassing van de financiële structuur van de onderneming. Met de opbrengst van een verdubbeling van het aandelenkapitaal wil Metaal de 6% onderhandse lening o/g aflossen. Een eventueel restant wordt op de bankrekening gestort. 3

23 Voor het beantwoorden van de volgende vragen wordt het rekeningenschema aangevuld met de volgende grootboekrekeningen: 075 Aandelen in portefeuille 076 Agioreserve 080 5% Obligatielening 085 5% Obligaties in portefeuille 086 Agio op obligaties 087 Disagio op obligaties 140 Te betalen interest 15. Journaliseer het besluit tot uitbreiding van het aandelenkapitaal met 100%. De bank heeft bericht, dat per 1 februari 2010 alle nieuw gecreëerde aandelen zijn geplaatst tegen een koers van 155% en dat de opbrengst is aangewend voor het aflossen van de 6% onderhandse lening o/g en de betaling van de interest over deze lening van 1 augustus 2009 tot 1 februari Het restant is op de bankrekening van Metaal bijgeschreven. 16. Journaliseer het bericht van de bank. Voor de financiering van een geplande overname van een toeleverancier creëert Metaal per 1 februari 2010 een 10 jarige 5% obligatielening van ,-. De obligatielening heeft 1 februari als jaarlijkse rentedatum. De interest wordt achteraf betaald. 17. Journaliseer de creatie van de obligatielening per 1 februari De bank is bereid per 1 februari % van de obligaties te kopen tegen de koers van 98%. 18. Journaliseer de verkoop van de obligaties aan de bank. De rest van de obligaties is per 1 februari 2010 geplaatst bij bedrijven en particulieren. 19. Welke boeking moet over februari 2010 worden gemaakt met betrekking tot de interestkosten van de 5% obligatielening? 20. Welke boeking moet in februari 2011 worden gemaakt van de betaling per bank van de interest op de 5% obligatielening? Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 4

24 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE PERIODEAFSLUITING bij opgave: METAAL BV WOENSDAG 23 JUNI UUR A9.6 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

25 1. Journaliseer de afschrijving op de gebouwen over december (2 punten) 2. Journaliseer de afrekening van de notaris voor de aankoop van het bedrijfspand Industrieweg 13. (5 punten) 3. Bereken de afschrijvingskosten over december 2009 van de stempels die per 1 januari 2007 zijn aangeschaft. (2 punten) 4. Bereken de afschrijvingskosten over december 2009 van de stempels die per 1 juli 2009 zijn aangeschaft. (2 punten) 2

26 5. Journaliseer de afschrijvingen over december 2009 van de machines en de stempels. (2 punten) 6. Journaliseer de correctie op de boeking van de verkoop van de inventaris. (2 punten) 7. Journaliseer de correctie van de voorziening op dubieuze debiteuren per 31 december (2 punten) 3

27 8. Journaliseer de correctie van de voorraad grondstoffen per 31 december (2 punten) 9. Journaliseer de correctie voor energiekosten per 31 december (2 punten) 10. Onder welke naam komt deze lening op de balans van Metaal te staan? En aan welke zijde van de balans? (2 punten) 11. Bereken de interestkosten over 2009 van de 6% Onderhandse lening o/g. (4 punten) 4

28 12. Welke van de in de saldibalans vermelde rekeningen komen voor bij een bv en niet bij een vof? (2 punten) 13. Geef twee voorbeelden van posten die Metaal op de rekening Overlopende passiva kan boeken. (2 punten) 14. Journaliseer de winstverdeling over (4 punten) 15. Journaliseer het besluit tot uitbreiding van het aandelenkapitaal met 100%. (2 punten) 5

29 16. Journaliseer het bericht van de bank. (4 punten) 17. Journaliseer de creatie van de obligatielening per 1 februari (2 punten) 18. Journaliseer de verkoop van de obligaties aan de bank. (3 punten) 6

30 19. Welke boeking moet over februari 2010 worden gemaakt met betrekking tot de interestkosten van de 5% obligatielening? (2 punten) 20. Welke boeking moet in februari 2011 worden gemaakt van de betaling per bank van de interest op de 5% obligatielening? (2 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 7

31 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 23 JUNI UUR Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. LEGEMAAT BOUW BV Legemaat Bouw bv produceert en verkoopt bouwmaterialen die zij deels van derden betrekt en deels zelf produceert. In verband met de toegenomen omzet wil Legemaat Bouw van de bank extra kredietfaciliteiten hebben om de benodigde toename van de voorraad te financieren. Mevrouw Legemaat, directeur van Legemaat Bouw, vraagt de Veenendaalse Handelsbank (VHB) om een extra rekening-courantkrediet van ,-. In de Handleiding Kredietbeoordeling van de VHB bank staat, dat voor bedrijven in deze sector de volgende criteria gelden: de current ratio moet minimaal 1,5 zijn; de quick ratio moet minimaal 0,6 zijn; de solvabiliteitsratio, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, moet minimaal 0,4 zijn. Op elk moment (dus zowel voor als na de kredietverlening) moet aan de genoemde eisen worden voldaan. Mevrouw Legemaat heeft de balans van Legemaat Bouw per 31 december 2009 naar de bank gestuurd. Balans Legemaat Bouw bv per 31 december 2009 (bedragen 1.000,-) Gebouw 600 Aandelenkapitaal 480 Machines 500 Reserves 520 Voorraad bouwmaterialen 160 5% Hypothecaire lening o/g 440 Voorraad grondstoffen 240 Crediteuren 200 Debiteuren 400 Rekening-courant VHB bank 360 Liquide middelen 100 Het aandelenkapitaal bestaat uit 9600 aandelen Bereken in twee decimalen de current ratio per 31 december Bereken in twee decimalen de quick ratio per 31 december Bereken in twee decimalen de solvabiliteitsratio per 31 december A9.7 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

32 Het gevraagde krediet is volledig bestemd voor financiering van extra voorraden. 4. Geef gemotiveerd aan of de kredietaanvraag door de VHB gehonoreerd kan worden. Uit de winst-en-verliesrekening van Legemaat Bouw blijkt, dat in 2009 een nettoresultaat na belasting is behaald van ,-. Het bedrijfsresultaat bedraagt ,-. De omzet over 2009 bedraagt ,- exclusief 19% omzetbelasting. Van de omzet is 10% contant betaald. Het tarief van de vennootschapsbelasting in 2009 is 25%. Voor de berekening van de vragen 5 tot en met 8 kunnen de bedragen op de balans als gemiddelde over 2009 worden beschouwd. Een jaar wordt gesteld op 365 dagen. 5. Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het totaal vermogen over Er is bij Legemaat Bouw in 2009 geen sprake geweest van financiële baten en van buitengewone resultaten. 6. Bereken de betaalde interest over Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting over Bereken over 2009 de gemiddelde krediettermijn in hele dagen van het aan afnemers verleende leverancierskrediet. Legemaat Bouw gaat zich oriënteren op andere vormen van financiering waaronder leasing. 9. Wat wordt verstaan onder leasing? 10. Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel Legemaat Bouw per 31 december Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel in een heel percentage van de nominale waarde. Een andere mogelijkheid van financiering is via een emissie van aandelen. Legemaat Bouw schrijft per 1 januari 2010 een emissie van nieuwe aandelen uit voor een nominaal bedrag van ,-. Hiervan is ,- nominaal bestemd voor de huidige aandeelhouders en de rest voor nieuwe aandeelhouders. De emissiekoers is 100,- voor de houders van bestaande aandelen en voor de nieuwe aandeelhouders 120, Hoe wordt bereikt dat de huidige aandeelhouders hun rechten kunnen realiseren? De emissie is geheel geslaagd. 13. Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel Legemaat Bouw na de emissie. 14. Bereken voor de huidige houder van één bestaand aandeel het resultaat als gevolg van de emissie. Geef aan of het een winst of een verlies is. Legemaat Bouw heeft als ondernemingsvorm voor een bv (besloten vennootschap) gekozen. Een andere ondernemingsvorm is de nv (naamloze vennootschap). 2

33 15. Geef twee redenen om voor de ondernemingsvorm bv in plaats van nv te kiezen. Met betrekking tot de publicatieplicht voor een bv en nv wordt onderscheid gemaakt in grote, middelgrote en kleine vennootschappen. 16. Op basis van welke criteria wordt dit onderscheid gemaakt? Legemaat Bouw wil ook een annuïteitenlening sluiten van ,- bij de Veenendaalse Handelsbank (VHB). De interestvoet is 6% per jaar en de lening wordt in drie jaar afgelost. De jaarlijkse annuïteit bedraagt , Wat wordt verstaan onder een annuïteit? 18. Stel het aflossingsschema op voor de duur van de annuïtenlening. De bank brengt Legemaat Bouw 1,5% samengestelde interest per maand in rekening voor het rekening-courantkrediet dat genoten wordt bij de bank. 19. Bereken in twee decimalen de interestkosten per jaar van het rekening-courantkrediet. Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie 3

34 EXAMENNUMMER: NAAM: PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S UITWERKINGENBOEKJE BEDRIJFSECONOMIE bij opgave: LEGEMAAT BOUW BV WOENSDAG 23 JUNI UUR A9.8 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

35 1. Bereken in twee decimalen de current ratio per 31 december (2 punten) 2. Bereken in twee decimalen de quick ratio per 31 december (2 punten) 3. Bereken in twee decimalen de solvabiliteitsratio per 31 december (2 punten) 4. Geef gemotiveerd aan of de kredietaanvraag door de VHB gehonoreerd kan worden. (4 punten) 5. Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het totaal vermogen over (2 punten) 6. Bereken de betaalde interest over (3 punten) 7. Bereken in twee decimalen de rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting over (2 punten) 2

36 8. Bereken over 2009 de gemiddelde krediettermijn in hele dagen van het aan afnemers verleende leverancierskrediet. (3 punten) 9. Wat wordt verstaan onder leasing? (2 punten) 10. Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel Legemaat Bouw per 31 december (2 punten) 11. Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel in een heel percentage van de nominale waarde. (2 punten) 12. Hoe wordt bereikt dat de huidige aandeelhouders hun rechten kunnen realiseren? (2 punten) 13. Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel Legemaat Bouw na de emissie. (4 punten) 3

37 14. Bereken voor de huidige houder van één bestaand aandeel het resultaat als gevolg van de emissie. Geef aan of het een winst of een verlies is. (4 punten) 15. Geef twee redenen om voor de ondernemingsvorm bv in plaats van nv te kiezen. (2 punten) 16. Op basis van welke criteria wordt dit onderscheid gemaakt? (2 punten) 17. Wat wordt verstaan onder een annuïteit? (2 punten) 18. Stel het aflossingsschema op voor de duur van de annuïtenlening. (6 punten) 19. Bereken in twee decimalen de interestkosten per jaar van het rekening-courantkrediet. (2 punten) 4 Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Kostprijscalculatie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver Dit antwoordenboek behoort bij het

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 08.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Balans per 1 januari 2013 van Grutter 367.200 28.500 43.240 15.740 11.570. Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Balans per 1 januari 2013 van Grutter 367.200 28.500 43.240 15.740 11.570. Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 Gebouw Bestelauto Voorraad goederen Debiteuren Liquide middelen Balans per 1 januari 2013 van Grutter 367.200 28.500 43.240 15.740 11.570 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

7 Directe en indirecte kosten

7 Directe en indirecte kosten 7 Directe en indirecte kosten hoofdstuk 7.1 C 7.2 B 7.3 C 7.4 A 7.5 B 7.6 D 800 / 7.0 = 0,101 7.7 B 1.350 13,5 40 = 810 Opslag: 60 / 40 = 1,5 (150%) 7.8 A 2 35 + 10 15 + 0,50 2 35 = 255 7.9 B 12 + 10 +

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Diagn.Toets Opgave 1 Aangezien de aanschaf van een bietenrooimachine voor een individuele landbouwer te kostbaar is, schakelen landbouwers

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie