Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een groothandel in computeronderdelen komen onder andere de volgende grootboekrekeningen voor: 110 Bank 130 Debiteuren 135 Nog te verzenden facturen 145 Nog te ontvangen facturen 160 Te vorderen omzetbelasting 162 Te betalen omzetbelasting laag 163 Te betalen omzetbelasting hoog 290 Vraagposten 700 Voorraad goederen 710 Te ontvangen goederen 750 Nog te leveren goederen 800 Kostprijs verkopen 850 Opbrengst verkopen Zowel bij inkopen als bij verkopen wordt gebruikgemaakt van tussenrekeningen. Een per bank ontvangen bedrag van 3.388,- en twee bankbetalingen van respectievelijk 640,- en 1.984,40 zijn de afgelopen maand op de rekening Vraagposten geboekt. Aan het begin van de maand had de rekening Vraagposten geen saldo. 1. Welk bedrag staat er aan het einde van de maand op de rekening Vraagposten en staat het bedrag debet of credit? Het bedrag van 3.388,- betreft een betaling door debiteur J. Schoo. Het blijkt dat de verkoopfactuur en de aflevering van de computeronderdelen beide niet zijn geboekt. Het bedrag van 3.388,- is inclusief 21% omzetbelasting. De inkoopprijs van de verkoop is 1.750,-. 1

2 2. Journaliseer de verkoopfactuur aan J. Schoo. 3. Journaliseer de aflevering van de computeronderdelen aan J. Schoo. 4. Geef de boeking uit het Afstemregister verkopen met betrekking tot de verkoop aan J. Schoo. Het bedrag van 640,- is een betaling voor invoerrechten op ingevoerde computeronderdelen. Het bedrag van 1.984,40 is de betaling van een factuur aan crediteur Afam bv. Deze betaling heeft betrekking op de inkoop van harddisks. In het bedrag is 21% omzetbelasting begrepen. Van de inkoop zijn zowel de factuur als de ontvangst niet geboekt. 5. Journaliseer de factuur van Afam bv 6. Journaliseer de ontvangst van de harddisks. 7. Geef de boeking uit het Afstemregister inkopen met betrekking tot de inkoop van Afam bv. 2

3 8. Journaliseer de correctie van de rekening Vraagposten aan het einde van de maand. De opgaven 4.15a tot en met 4.15d horen bij paragraaf 4.4, Het gebruik van tussenrekeningen bij inkopen en verkopen Opgave 4.15a Groothandel Breuker bv te Lent verkoopt onder andere noten. De verkoopprijs van de noten bedraagt 21,- per kg exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting is 6%. De voorraad noten wordt in het magazijn geregistreerd tegen een vaste verrekenprijs van 14,- per kg. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs, verhoogd met een opslag voor directe inkoopkosten. Eventuele prijsverschillen noten worden geboekt bij de ontvangst van de inkoopfactuur. Eerst wordt altijd de ontvangst van de ingekochte noten geboekt en daarna de inkoopfactuur. In gebruik zijn onder andere de volgende grootboekrekeningen: 130 Debiteuren 135 Nog te verzenden facturen 136 Nog te verzenden creditnota s 145 Nog te ontvangen goederen 160 Te vorderen omzetbelasting 162 Te betalen omzetbelasting 700 Voorraad goederen 760 Prijsverschillen inkoop 800 Inkoopprijs van de verkopen 850 Opbrengst van de verkopen De rekeningen 135 en 136 worden gebruikt als tussenrekening bij verkopen. In januari is kg noten ontvangen en in het magazijn opgeslagen. 1. Journaliseer de ontvangst van de noten. In januari zijn inkoopfacturen ontvangen voor kg noten voor een bedrag van ,- exclusief 6% omzetbelasting. 3

4 2. Journaliseer de ontvangst van de inkoopfacturen. Wegens verkoop is in januari kg noten bij klanten afgeleverd. 3. Journaliseer de aflevering van de noten. Er is een verkoopfactuur verstuurd voor de levering van kg noten. 4. Journaliseer de verkoopfactuur. Een afnemer stuurt 200 kg noten terug. De noten voldoen niet aan de gestelde eisen van de afnemer. De noten worden weer in het magazijn opgenomen. 5. Journaliseer de retourontvangst van de noten. 6. Journaliseer de creditnota in verband met de retour ontvangen noten. 4

5 Opgave 4.15b Gerzon te Wassenaar is een handelsonderneming in technische materialen. De goederen worden gescheiden van de facturen ontvangen en in de administratie verantwoord tegen vaste verrekenprijzen. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs vermeerderd met de verwachte directe inkoopkosten. Eventuele prijsverschillen worden geboekt bij ontvangst van de goederen. Gerzon past de methode van de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenbepaling. In gebruik zijn onder andere de volgende grootboekrekeningen: 160 Te vorderen omzetbelasting 162 Te betalen omzetbelasting 710 Inkopen 760 Prijsverschillen inkoop Over de maand januari 2015 moet nog een aantal financiële feiten worden gejournaliseerd. Van de firma Jansen is een factuur ontvangen voor geleverde goederen stuks artikel Demo ,- Omzetbelasting 21% ,75 Totaal ,75 1. Journaliseer de van de firma Jansen ontvangen factuur. De artikelen Demo die zijn vermeld op de factuur van de firma Jansen boven vraag 1 zijn ontvangen en in het magazijn opgenomen tegen de vaste verrekenprijs van 70,- per stuk. 2. Journaliseer de ontvangst van de artikelen Demo. Opgave 4.15c Tirana past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met resultatenberekening per maand. In het grootboek zijn onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 5

6 130 Debiteuren 162 Te betalen omzetbelasting 6% 163 Te betalen omzetbelasting 21% 700 Voorraad goederen 800 Inkoopprijs verkopen 850 Opbrengst verkopen Uit het Verkoopboek blijkt dat over de laatste week van november 2014 voor een bedrag van ,- exclusief 21% omzetbelasting en ,- exclusief 6% omzetbelasting facturen zijn verzonden. De inkoopprijs van de verkochte goederen bedraagt in totaal ,-. De goederen zijn geleverd. 1. Journaliseer de verzending van de facturen vanuit het Verkoopboek en de afgifte van de goederen vanuit het magazijn over november Bij Tirana wordt de verzending van de factuur tegelijk geboekt met de verzending van de goederen. Vanaf 1 januari 2015 gaat Tirana de verkoopfacturen eerder verzenden dan de goederen. Daarom wil Tirana verkoopfacturen en verzending van goederen afzonderlijk boeken en daarbij gebruikmaken van een tussenrekening. 2. Welke tussenrekening wordt hiervoor gebruikt? Opgave 4.15d Carplace te Woerden handelt in auto-onderdelen. De onderdelen worden betrokken uit Japan en Korea en verkocht aan autodealers en garages in Nederland en België. De ontvangst van de auto-onderdelen en de facturen daarvoor worden gescheiden geboekt. De rekening Voorraad goederen wordt bijgehouden tegen de inkoopprijs verhoogd met de directe inkoopkosten. Carplace past in haar boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenbepaling. 6

7 In het grootboek zijn onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 130 Debiteuren 160 Te vorderen omzetbelasting 162 Te betalen omzetbelasting 172 Nog te ontvangen bedragen 173 Nog te betalen bedragen 430 Verkoopkosten 830 Rabatten Voor het opstellen van de definitieve balans van Carplace per 31 december 2014 moeten nog enkele boekingen worden verricht. In december 2014 is een factuur ontvangen van 1.510,40 van expediteur Huistra te Ridderkerk. Dit bedrag heeft voor 895,40 betrekking op vervoer en voor 615,- op invoerrechten van in december 2014 ingekochte en ontvangen auto-onderdelen. In het bedrag van 895,40 is 155,40 aan omzetbelasting begrepen. 1. Journaliseer deze factuur. Een van een vervoerder ontvangen creditnota van 108,90 inclusief 18,90 omzetbelasting in verband met te veel berekende vervoerskosten op rechtstreeks naar een afnemer gezonden automaterialen, is nog niet geboekt. 2. Journaliseer de ontvangen creditnota. In januari 2015 is per Rabobank een omzetbonus van een leverancier ontvangen over het jaar 2014 van 3.630,- inclusief 21% omzetbelasting. Het bedrag wordt gecorrigeerd op de rekening Voorraad goederen. 3. Journaliseer per 31 december 2014 de verwachte omzetbonus over Het saldo op de grootboekrekening Inkopen bedraagt per 31 december ,- debet. 7

8 4. Geef aan wat de betekenis is van dit saldo op de grootboekrekening Inkopen. Over het vierde kwartaal van 2014 wordt aan afnemers een rabat verstrekt van ,- exclusief omzetbelasting. Dit bedrag zal in januari 2015 worden betaald. 5. Journaliseer het te verstrekken rabat aan afnemers. 8

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Financiële administratie Financiële administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm 1.2.1

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie