EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden"

Transcriptie

1 EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen te worden ingeleverd. Bij de te maken journaalposten mag alleen gebruik worden gemaakt van de gegeven grootboekrekeningen. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen.

2 Watch bv Watch bv is een juwelierszaak in Aerdenhout en levert horloges en sieraden voor zowel mannen als vrouwen. Watch bv voert alle bekende merken zoals Diesel, Breil, Seiko, Ice Watch, DKNY. Naast dit horlogeaanbod verkopen zij sieraden voor mannen en vrouwen, zoals (trouw)ringen, colliers, armbanden en diverse hangers. De sieraden en horloges worden door ondernemer Gido Schouman ingekocht bij groothandels en importeurs. Op alle horloges en sieraden wordt 2 jaar garantie gegeven. De voorraad wordt bijgehouden tegen de verkoopprijs inclusief 21% btw. Voor het bepalen van de verkoopprijs wordt de inkoopprijs verhoogd met een opslag van 100%. Elke maand wordt 1% van de omzet exclusief btw aan de garantievoorziening toegevoegd. Watch bv past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Over december 2013 moet nog een aantal financiële feiten worden gejournaliseerd. Op een boedelveiling van een failliete concurrent is van het Veilinghuis BVA-Auctions de volgende nota ontvangen in verband met de aankoop van diverse horloges en sieraden. Stuknr. 610: 15 horloges merk Seiko 1.000,00 Stuknr. 615: Diverse horloges merk Diesel 1.500,00 Stuknr. 618: Diverse colliers en armbanden 1.800,00 Totaal 4.300,00 Veilingkosten 15% 645, ,00 Btw 21% 1.038,45 Totaal 5.983,45 De nota is contant op de veiling voldaan. De sieraden zijn opgenomen in de voorraad. 1. Journaliseer de nota van Veilinghuis BVA-Auctions en de betaling ervan. Uit het kassaregister is over week 52 de volgende Z-uitdraai gemaakt. Beginsaldo kas: 150,- Ontvangsten: contante verkopen 3.573,- verkopen per pinbetaling 4.868,- verkopen per creditcard 1.998,- Totaal verkopen ,- Uitgaven: Gestort op de rekening bij de ABN AMRO 3.500,- Eindsaldo kas: 223,- In het bedrag van de verkopen is 21% btw begrepen. 2. Journaliseer de kasafrekening over week 52. Examen PDB, Financiële Administratie 1/4

3 De omzet over december 2013 bedraagt ,-. Dit bedrag is exclusief btw. De voorraadmutatie en de garantievoorziening over december 2013 moeten nog worden geboekt. 3. Journaliseer de voorraadmutatie over december 2013 en de toevoeging aan de garantievoorziening. Van MasterCard Nederland is de volgende afrekening over november 2013 ontvangen: Totaal ontvangen bedrag via MasterCard 7.737,50 Kosten 1,5% 116,06 Aan u uit te betalen op uw ABN AMRO-rekening 7.621,44 4. Journaliseer de afrekening over november 2013 van MasterCard Nederland. Bij inventarisatie is de waarde van de voorraad per 31 december 2013 vastgesteld op ,-. Volgens de boekhouding bedraagt de waarde van de voorraad ,-. Het verschil wordt veroorzaakt door diverse ontbrekende horloges van het merk DKNY. De oorzaak van het verschil is onbekend. 5. Journaliseer de afboeking van diverse ontbrekende horloges van het merk DKNY. Van Seiko Nederland BV is een factuur ontvangen van 1.210,- inclusief 21% btw voor reparaties van horloges van cliënten. Alle reparaties vielen onder de garantie. 6. Journaliseer de nota van Seiko Nederland BV. Eind december 2013 is door Seiko Nederland bv een vitrinezuil vervangen door een nieuwe. De aanschafprijs van de nieuwe vitrinezuil bedraagt 4.000,-, waarvan Seiko Nederland bv de helft voor zijn rekening neemt. Voor de oude ingeruilde vitrinezuil wordt 500,- ontvangen. De oude vitrinezuil had een aanschafprijs van 2.500,-. Op het moment van verkoop was hierop 90% afgeschreven. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. Van de aankoop en de inruil is een factuur ontvangen. 7. Journaliseer de factuur wegens de aankoop en de inruil van de vitrinezuil. Van de ABN AMRO-bank is het laatste bankafschrift van 2013 ontvangen. Beginsaldo Bij: pinontvangsten 4.868,00 kasstorting 3.500,00 MasterCard 7.621,44 Af: pinbetaling Shell, benzine bedrijfsauto incl. 21% btw 121,- Factuur Seiko Nederland bv 1.210,- huur eerste kwartaal ,- Eindsaldo 2.456,00 (schuld) 6.202,44 (tegoed) 8. Journaliseer het bankafschrift van de ABN AMRO-bank. Tijdens de laatste vergadering van het management team in 2013 is besloten aan het personeel voor ,- aan tantièmes te verstrekken, ten laste van het resultaat Journaliseer het besluit om ,- aan tantièmes uit te keren. Examen PDB, Financiële Administratie 2/4

4 Via het memoriaal moeten over december 2013 nog de volgende posten worden geboekt: afschrijving op de inventaris 1.400,- afschrijving op de bestelauto 600,- interestkosten over de 6% banklening o/g 275,- verzekeringskosten 166,- De rente op de banklening wordt jaarlijks achteraf betaald. De verzekeringspremie wordt per halfjaar vooruitbetaald. 10. Journaliseer bovengenoemde memoriaalposten over december De 5% hypothecaire lening o/g bedraagt per 31 december ,-. Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar ,- afgelost. Tevens wordt op die datum de halfjaarlijkse interest achteraf betaald. De aflossing over 2013 heeft reeds plaatsgevonden. 11. Journaliseer de betaling per bank van de aflossing en de interest van de 5% hypothecaire lening o/g per 31 december Journaliseer de interestkosten van de 5% hypothecaire lening o/g over de maand december Van Seiko Nederland bv is per bank een bedrag ontvangen van 1.815,- inclusief 21% btw inzake de inkoopbonus over het jaar De (credit)inkoopfactuur hiervan wordt niet geboekt. 13. Journaliseer de ontvangst van de inkoopbonus. Begin december is bij de firma Watch bv ingebroken. De inbraakschade aan de voorgevel en vitrinekasten is getaxeerd op 8.500,-. De herstelwerkzaamheden zullen deze maand worden afgerond. Daarnaast is voor ,- aan goederen gestolen. De verzekeringsmaatschappij heeft laten weten de inbraakschade volledig te vergoeden en de (inkoop)waarde van de gestolen goederen onder aftrek van 10% eigen risico te zullen vergoeden. Van de inbraakschade en de gestolen goederen is nog niets geboekt. 14. Journaliseer de inbraakschade en de gestolen goederen. 15. Journaliseer het bericht van de verzekeringsmaatschappij. Per 1 januari 2013 staat op de grootboekrekening 020 Bestelwagen een debetbedrag van ,-. Op de grootboekrekening 021 Afschrijving bestelwagen staat per dezelfde datum ,- credit. Er wordt jaarlijks 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven. Watch bv heeft één bestelwagen in gebruik. 16. Bereken hoeveel jaar er per 1 januari 2013 is afgeschreven op de bestelwagen. 17. Journaliseer de afschrijving op de bestelwagen over december Examen PDB, Financiële Administratie 3/4

5 Watch bv besluit per 31 december 2013 de bestelwagen in te ruilen en een nieuwe te leasen op basis van financial lease. Hiervoor ontvangt het bedrijf van de firma AutoBest bv de volgende creditfactuur. Inruil bestelwagen Renault type Master 9.000,- Btw 21 % 1.890,- Totaal ,- 18. Bereken het boekresultaat op de inruil van de bestelwagen. 19. Journaliseer de creditfactuur van AutoBest bv. Voor het leasen van de nieuwe bedrijfswagen heeft Watch bv een leasecontract met een periode van 4 jaar afgesloten. De aanschafprijs van de bedrijfswagen type Trafic bedraagt ,- exclusief 21% btw. Naast het leasebedrag, dat uit 48 gelijkblijvende maandelijkse leasetermijnen bestaat, brengt AutoBest bv maandelijks de volgende kosten in rekening. Interestkosten 250,00 Onderhoudskosten 75,00 325,00 Btw: 21% van 75,- 15,75 340,75 De leasetermijnen (inclusief btw) vervallen aan het einde van iedere maand. Na afloop van de leaseperiode kan de bedrijfswagen worden gekocht voor 1.000,- exclusief 21% btw. Watch bv schrijft de geleasete bedrijfswagen af in vier jaar met gelijke bedragen per jaar tot nihil. 20. Journaliseer het afsluiten van het leasecontract per 31 december Journaliseer het vervallen van de eerste (maandelijkse) leasetermijn en bovenstaande kosten. 22. Journaliseer de betaling per ABN AMRO-bank van de eerste leasetermijn. 23. Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de geleasete bedrijfswagen. EINDE EXAMEN Examen PDB, Financiële Administratie 4/4

6 Bijlage bij examen PDB, Financiële Administratie Grootboekrekeningen 010 Inventaris 193 Nog te ontvangen bedragen 011 Afschrijving inventaris 194 Te betalen tantièmes 020 Bestelwagen 200 Kruisposten 021 Afschrijving bestelwagen 205 Tussenrekening creditcardbetalingen 022 Leasebedrijfswagen 210 Tussenrekening pinbetalingen 023 Afschrijving leasebedrijfswagen 400 Loonkosten en sociale premies 025 Algemene reserve 410 Huisvestingskosten 030 Agioreserve 430 Verkoopkosten 040 Resultaat lopend boekjaar 440 Autokosten 050 6% Lening o/g 442 Interest- & onderhoudskosten leaseauto 060 5% Hypothecaire lening o/g 443 Afschrijvingskosten leaseauto 090 Garantievoorziening 445 Garantiekosten 095 Leaseverplichtingen 450 Kosten MasterCard 100 Kas 455 Assurantiekosten 110 ABN AMRO-bank R/C 460 Afschrijvingskosten 130 Debiteuren 470 Algemene kosten 140 Crediteuren 480 Interestkosten 170 Vervallen leasetermijnen 700 Voorraad 180 Te verrekenen btw 704 Ongerealiseerde winst en btw 181 Verschuldigde btw 710 Inkopen 182 Af te dragen btw 800 Inkoopwaarde van de omzet 190 Vooruitbetaalde bedragen 840 Omzet 191 Nog te betalen bedragen 910 Incidentele baten en lasten 192 Vooruitontvangen bedragen 920 Ontvangen bonussen Bijlage Examen PDB, Financiële Administratie

7 Uitwerkingen examen 15 januari 2014 Opgave Pnt Nr. Grootboekrekening Debet Credit 1 (3) 710 Inkopen 4.945, Te verrekenen btw 1.038,45 aan 100 Kas 5.983, Voorraad ,90 (200% * * 121%) aan 704 Ongerealiseerde winst en btw 7.021,90 aan 710 Inkopen 4.945,00 ook goed: 700 Voorraad ,90 (200% * * 121%) 180 Te verrekenen btw 1.038,45 aan 704 Ongerealiseerde winst en btw 7.021,90 aan 100 Kas 5.983,45 2 (3) 100 Kas 73, Tussenrekening pinbetalingen 4.868, Tussenrekening creditcardbet , Kruisposten 3.500,00 aan 181 Verschuldigde btw 1.811,73 (21/121* ) aan 840 Omzet 8.627,27 (100/121* ) 3 (4) 800 Inkoopwaarde van de omzet ,00 (100%/200%*54.600) 704 Ongerealiseerde winst en btw ,00 aan 700 Voorraad ,00 (54.600*121%) 445 Garantiekosten 546,00 (1% * ) aan 090 Garantievoorziening 546,00 4 (2) 193 Nog te ontvangen bedragen 7.621, Kosten MasterCard 116,06 aan 205 Tussenrekening credicardbet ,50 5 (2) 910 Incidentele baten en lasten 950,41 (100%/200% * 100/121 * 2.300) 704 Ongerealiseerde winst en btw 1.349,59 ( 950,41 * 100%/200% *121%) aan 700 Voorraad 2.300,00 ( ) 6 (2) 090 Garantievoorziening 1.000,00 (100/121* 1.210) 180 Te verrekenen btw 121,00 aan 140 Crediteuren 1.210,00 7 (3) 011 Afschrijving inventaris 2.250,00 aan 010 Inventaris 500,00 ( / ) 180 Te verrekenen btw 315,00 ( )* 21% aan 910 Incidentele baten en lasten 250,00 aan 140 Crediteuren 1.815,00 ( /- 500 * 121%) 8 (4) 110 ABN AMRO-bank R/C 8.658, Autokosten 100, Te verrekenen btw 21, Crediteuren 1.210, Vooruitbetaalde bedragen 6.000,00 aan 210 Tussenrekening pinbetalingen 4.868,00 aan 200 Kruisposten 3.500,00 aan 193 Nog te ontvangen bedragen 7.621,44 9 (2) 040 Resultaat lopend boekjaar ,00 aan 194 Te betalen tantèmes ,00 10 (3) 460 Afschijvingskosten 2.000, Interestkosten 275, Assurantiekosten 166,00 aan 011 Afschijving inventaris 1.400,00 aan 021 Afschrijving bestelwagen 600,00 aan 191 Nog te betalen bedragen 275,00 aan 190 Vooruitbetaalde bedragen 166,00

8 11 (2) 060 5% hypothecaire lening o/g , Nog te betalen bedragen 5.000,00 ( * 6/12 * 5%) aan 110 ABN AMRO-bank R/C ,00 12 (2) 480 Interestkosten 833,33 ( * 1/12 * 5%) aan 191 Nog te betalen bedragen 833,33 13 (2) 110 ABN AMRO-bank R/C 1.815,00 aan 181/180 Verschuldigde btw/te verr. Btw 315,00 aan 920 Ontvangen bonnussen 1.500,00 14 (3) 910 Incidentele baten en lasten 8.500,00 aan 191 Nog te betalen bedragen 8.500, Incidentele baten en lasten ,00 (100%/200% * 100/121 * ) 704 Ongerealiseerde winst en btw ,00 aan 700 Voorraad ,00 15 (2) 193 Nog te ontvangen bedragen ,00 ( % * ) aan 910 Incidentele baten en lasten ,00 16 (2) Aanschaf Jaar 1 Afschrijving 20% Boekwaarde jaar 2 Afschrijving 20% Boekwaarde jaar 3 Afschrijving 20% Boekwaarde jaar dus 17 (2) 460 Afschrijvingskosten 213,33 ( / )*20% / 12 mnd aan 021 Afschrijving bestelauto 213,33 18 (2) Boekwaarde 1/ Afschrijving /- (20% * ) Boekwaarde 31/ Inruil Boekverlies (3) 021 Afschrijving bestelauto ,00 = aan 020 Bestelauto , Incidentele baten en lasten 1.240,00 aan 181 Verschuldigde btw 1.890, Crediteuren ,00 20 (2) 022 Leasebedrijfswagen , Te verrekenen btw 6.300,00 aan 095 Leaseverplichtingen ,00 21 (3) 095 Leaseverplichtingen 756,25 ( / 48) 442 Interest- & onderh.k. leaseauto 325, Te verrekenen btw 15,75 aan 170 Vervallen leasetermijnen 1.097,00 22 (2) 170 Vervallen leasetermijnen 1.097,00 aan 110 ABN AMRO-bank R/C 1.097,00 23 (2) 443 Afschijvingskosten leaseauto 625,00 ( / 48) aan 023 Afschrijving leasebedrijfswagen 625,00 Totaal (57)

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie.

Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie. Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie