Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te maken in de verschillende dagboeken. Dagboeken zijn het kasboek, bankboek, inkoopboek, verkoopboek en memoriaal. In dit hoofdstuk en ook in de twee volgende hoofdstukken behandelen we een aantal mutaties, die geheel of gedeeltelijk via het memoriaal lopen. In dit hoofdstuk komen aan de orde: de afschrijving op duurzame productiemiddelen en de buitengebruikstelling daarvan; het boeken van leasegoederen. Bij het journaliseren geven we elke grootboekrekening een code, die aansluit bij het gangbare rekeningenstelsel dat in ons land gebruikt wordt. Hieronder geven we nog eens de rubrieken aan en de soort rekeningen die daarin voorkomen: Rubriek 0 Rubriek 1 Rubriek 2 Rubriek 3 Rubriek 4 Rubriek 5 Rubriek 6 Rubriek 7 Rubriek 8 Rubriek 9 Vaste activa, eigen vermogen en lang vreemd vermogen Vlottende activa, met uitzondering van de voorraden, en kort vreemd vermogen Een aantal tussenrekeningen Voorraden grondstoffen Kostenrekeningen Rekeningen van indirecte kosten Rekeningen van fabricagekosten Voorraden producten Rekeningen van verkopen Een aantal rekeningen van winst en verlies Duurzame productiemiddelen en leasing 9

2 In handelsondernemingen en dienstverlenende ondernemingen komen de rubrieken 3 en 6 niet voor en rubriek 5 zeer beperkt. In opgaven worden de grootboekrekeningen met hun codes altijd gegeven. 1.2 Afschrijving duurzame productiemiddelen Een duurzaam productiemiddel kan worden voorgesteld als een hoeveelheid prestaties, bijvoorbeeld draaiuren of kilometers. De omvang van het aantal prestaties bepaalt de capaciteit van het productiemiddel. Het aantal prestaties dat een duurzaam productiemiddel gedurende de gehele levensduur kan leveren, wordt de volgtijdige capaciteit genoemd. Het aantal mogelijke prestaties per (korte) tijdseenheid, bijvoorbeeld per uur, is de gelijktijdige capaciteit. Stel dat van een verpakkingsmachine is gegeven dat de verwachte levensduur 10 jaar is, dat er per jaar uren mee kan worden gewerkt en dat de machine 50 producten per uur verpakt. De gelijktijdige capaciteit van de machine is 50 producten per uur en de volgtijdige capaciteit is: = verpakte producten. Met de aanschaf van een duurzaam productiemiddel wordt een hoeveelheid capaciteit verkregen, waarvan de kosten niet uitsluitend ten laste van de periode van aanschaf mogen komen. Door gebruik zal het productiemiddel slijten en zal de resterende capaciteit afnemen. De waardedaling van een productiemiddel als gevolg van slijtage en ouderdom wordt als kosten geboekt. Dit heet afschrijven. Een duurzaam productiemiddel dat niet in waarde daalt, zoals de grond waarop een onderneming is gebouwd, wordt niet afgeschreven. Bij de levensduur van een duurzaam productiemiddel wordt onderscheid gemaakt in de technische levensduur en de economische levensduur. De technische levensduur van een duurzaam productiemiddel is de periode dat het productiemiddel technisch in staat is prestaties te verrichten. Naarmate een productiemiddel ouder wordt, zullen over het algemeen de prestaties afnemen en de kosten ervan toenemen. Dan komt er een moment dat de kosten zo hoog worden dat doorgaan met het productiemiddel economisch niet meer verantwoord is. De kosten zijn hoger dan wat ermee verdiend wordt. Het productiemiddel zal dan worden vervangen. De economische levensduur van een duurzaam productiemiddel is de periode dat het productiemiddel prestaties levert die waarde hebben voor de onderneming. 10 Hoofdstuk 1

3 Voor het berekenen van de afschrijving gaan we altijd uit van de (verwachte) economische levensduur. Afschrijven kan op verschillende manieren plaatsvinden. Enkele in de praktijk gebruikte afschrijvingssystemen zijn: afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs; afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde; afschrijven met een wisselend bedrag per periode. Afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs houdt in dat elke periode eenzelfde bedrag wordt afgeschreven. Dit bedrag wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de aanschafprijs. Deze methode wordt ook genoemd afschrijven met gelijke bedragen per periode. De aanschafprijs van een duurzaam productiemiddel bestaat niet alleen uit de aankoopprijs van het duurzame productiemiddel zelf, maar bevat ook de eventuele bijkomende kosten zoals vervoerskosten, invoerrechten en installatiekosten. Het totale bedrag wordt geactiveerd (debet op de balans geboekt) en daarna over de economische levensduur verdeeld. De berekening van het afschrijvingsbedrag per periode is: (A R)/n A = aanschafprijs; R = restwaarde; n = aantal perioden. Voorbeeld Een onderneming heeft een machine gekocht voor ,-. De bijkomende kosten bedragen ,-. Elk jaar wordt 12% van de aanschafprijs afgeschreven. De economische levensduur is 8 jaar. 1. Bereken de jaarlijkse afschrijving op de machine. 2. Bereken de boekwaarde van de machine na vijf jaar. 3. Bereken de geschatte restwaarde aan het einde van de levensduur. Uitwerking 1. De jaarlijkse afschrijving bedraagt: 12% van ( , ,-) = ,-. Duurzame productiemiddelen en leasing 11

4 2. De boekwaarde is de aanschafprijs verminderd met de in het verleden gedane afschrijvingen. Na vijf jaar bedraagt deze: , ,- = ,-. 3. Er wordt in totaal afgeschreven: 8 12% van ,- = ,-. De geschatte restwaarde bedraagt dus ,-. Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde houdt in dat iedere periode een vast percentage wordt afgeschreven van de boekwaarde aan het begin van de periode. De boekwaarde is het verschil tussen de aanschafprijs en de gedane afschrijvingen. Aangezien de boekwaarde daalt, zullen ook de afschrijvingsbedragen dalen. Voorbeeld De aanschafprijs van een vrachtauto bedraagt ,-. Elk jaar wordt 30% afgeschreven van de boekwaarde aan het begin van het jaar. Bereken de afschrijving in het 1e, 2e en 3e jaar. Uitwerking Aanschafprijs ,- Afschrijving 1e jaar: 30% van ,- = ,- Boekwaarde na 1 jaar ,- Afschrijving 2e jaar: 30% van ,- = ,- Boekwaarde na 2 jaar ,- Afschrijving 3e jaar: 30% van ,- = ,- Boekwaarde na 3 jaar ,- De jaarlijkse afschrijvingsbedragen nemen af. Naast afschrijvingskosten heeft een duurzaam productiemiddel nog andere kosten, zoals: interestkosten, kosten van bedienend personeel, elektriciteitskosten en onderhoudskosten. Het onderhoud is nodig om het productiemiddel in een goede staat te houden. Deze kosten zullen over het algemeen in de loop van de levensduur toenemen. 12 Hoofdstuk 1

5 Afschrijven met een wisselend bedrag per periode is, dat afhankelijk van de overige kosten, het afschrijvingsbedrag wordt bepaald. Men probeert door het variëren van de afschrijvingsbedragen de totale kosten zoveel mogelijk gelijk te houden. De keuze van de afschrijvingsmethode is afhankelijk van onder meer de waardedaling van het duurzame productiemiddel en het verloop van de complementaire kosten. De complementaire kosten van een duurzaam productiemiddel zijn alle kosten die nodig zijn om prestaties te leveren, behalve de afschrijvingskosten en de interestkosten van het duurzame productiemiddel. Bij een bestelauto zijn de complementaire kosten bijvoorbeeld de loonkosten van de chauffeur, de onderhoudskosten en de brandstofkosten. Deze kosten zijn naast de afschrijvings- en interestkosten van de bestelauto nodig om de auto in gebruik te kunnen houden. Een onderneming probeert door middel van afschrijvingen het waardeverloop van een productiemiddel zo goed mogelijk te volgen. Dat kan betekenen dat een duurzaam productiemiddel dat gelijkmatig in waarde daalt, wordt afgeschreven met een vast percentage van de aanschafprijs. En een duurzaam productiemiddel dat in het begin sterker in waarde daalt, wordt afgeschreven met een vast percentage van de boekwaarde. Daarnaast hangt de berekening van de afschrijvingskosten en interestkosten af van de complementaire kosten. Stijgen bijvoorbeeld de complementaire kosten in de loop van de economische levensduur dan zal men de afschrijving en interest zodanig kunnen berekenen dat de totale kosten per jaar ongeveer gelijk zijn. De afschrijving wordt boekhoudkundig in het grootboek tot uitdrukking gebracht. Aan de ene kant is afschrijving een kostenpost en moet een kostenrekening, een rekening in rubriek 4, worden gedebiteerd. Dit betekent dus een vermindering van de winst. Aan de andere kant is afschrijving een waardedaling van een duurzaam productiemiddel en wordt een balansrekening gecrediteerd. Het boeken van de waardevermindering kan op twee manieren gebeuren. 1e manier De afschrijvingen worden gecrediteerd op de grootboekrekening van het betreffende duurzame productiemiddel. Als het om de afschrijving op een machine gaat, wordt de rekening Machines gecrediteerd. Het saldo van deze rekening geeft dan steeds de boekwaarde weer. Duurzame productiemiddelen en leasing 13

6 Voorbeeld Op 2 januari 2010 is een machine gekocht voor ,-. Op deze machine wordt jaarlijks 15% van de aanschafprijs afgeschreven. Andere machines zijn niet aanwezig. 1. Bereken de maandelijkse afschrijving. 2. Journaliseer de maandelijkse afschrijving. 3. Stel de rekening Machines op over januari 2010 en heropen deze rekening per 1 februari Stel de rekening Afschrijvingskosten machines op over januari Uitwerking 1. De maandelijkse afschrijving bedraagt: 1/12 15% van ,- =. 2. De journaalpost uit het memoriaal luidt: 432 Afschrijvingskosten machines Aan 002 Machines 3. De rekening 002 Machines over de maand januari 2010 ziet er als volgt uit: Debet 002 Machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 2-1 Aankoop , Afschrijving 31-1 Naar balans , , ,- 1-2 Balans ,- De boekwaarde op 1 februari bedraagt dus ,-. 4. De rekening 432 Afschrijvingskosten machines over de maand januari 2010 ziet er als volgt uit: 14 Hoofdstuk 1

7 Debet 432 Afschrijvingskosten machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31-1 Afschrijving 31-1 Naar winst-enverliesrekening 2e manier De afschrijvingen worden gecrediteerd op een aparte afschrijvingsrekening van het duurzame productiemiddel in rubriek 0. Als het om een machine gaat, wordt de rekening Afschrijving machines gecrediteerd. Op de rekening Machines blijft de aanschafprijs staan. Het saldo van de rekeningen Machines en Afschrijving machines geeft de boekwaarde weer. We laten dat zien aan de hand van een voorbeeld dat gelijk is aan het vorige voorbeeld. Voorbeeld Op 2 januari 2010 is een machine gekocht voor ,-. Op deze machine wordt jaarlijks 15% van de aanschafprijs afgeschreven. 1. Bereken de maandelijkse afschrijving. 2. Journaliseer de maandelijkse afschrijving. 3. Stel de rekeningen Machines en Afschrijving machines op over januari 2010 en heropen deze rekeningen per 1 februari Stel de rekening Afschrijvingskosten machines op over januari Uitwerking 1. De maandelijkse afschrijving bedraagt: 1/12 15% van ,- =. 2. De creditering van de afschrijving vindt nu niet plaats op de rekening 002 Machines, maar op de rekening 012 Afschrijving machines. De journaalpost uit het memoriaal luidt: 432 Afschrijvingskosten machines Aan 012 Afschrijving machines De rekeningen Afschrijvingskosten machines en Afschrijving machines mogen niet met elkaar worden verward. De eerste rekening is een kostenrekening en het daarop geboekte bedrag vermindert de winst. De tweede rekening is een Duurzame productiemiddelen en leasing 15

8 correctierekening op de rekening Machines; het bedrag vermindert de bezitting machines. 3. De rekening 002 Machines over de maand januari 2010 ziet er als volgt uit: Debet 002 Machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 2-1 Aankoop , Naar balans , , ,- 1-2 Balans ,- De rekening 012 Afschrijving machines over de maand januari 2010 ziet er als volgt uit: Debet 012 Afschrijving machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31-1 Naar balans 31-1 Afschrijving 1-2 Balans De rekening 012 Afschrijving machines is een correctie op de rekening 002 Machines en geeft aan welk bedrag in totaal op de machine is afgeschreven. Uit het verschil tussen de rekeningen Machines en Afschrijving machines blijkt de boekwaarde. Deze bedraagt: ,- = ,-. 4. De rekening 432 Afschrijvingskosten machines over de maand januari 2010 ziet er als volgt uit: Debet 432 Afschrijvingskosten machines Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31-1 Afschrijving 31-1 Naar winst-enverliesrekening 16 Hoofdstuk 1

9 Deze is gelijk aan die in het vorige voorbeeld. Het voordeel van een afzonderlijke afschrijvingsrekening in rubriek 0 van het grootboek is dat de aanschafprijs van de duurzame productiemiddelen zichtbaar blijft. Dit is gemakkelijk als afgeschreven wordt met een vast percentage van de aanschafprijs. Want de aanschafprijs kun je zo aflezen uit het grootboek. In de balans van een gepubliceerde jaarrekening is het gebruikelijk om alleen de boekwaarde van de duurzame activa te vermelden. Voor wat betreft het voorgaande voorbeeld staat op de balans dan alleen aan de debetkant bij Machines een bedrag van ,-. In de toelichting op de balans worden dan de aanschafprijs en de cumulatieve afschrijving vermeld. Bij verkoop van een duurzaam productiemiddel moet de boekwaarde worden afgeboekt. Als de boekwaarde op twee rekeningen staat, moeten de bedragen van beide rekeningen verdwijnen. Een eventueel voordelig of nadelig resultaat bij verkoop van vaste activa wordt geboekt op de rekening Incidentele verliezen en winsten. Voorbeeld Een onderneming heeft onder andere de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 005 Installaties 130 Debiteuren 181 Te betalen omzetbelasting 980 Incidentele verliezen en winsten Er is een oude installatie verkocht voor ,-, inclusief 2.280,- omzetbelasting. Hiervoor is een factuur verzonden. De oorspronkelijke aanschafprijs van de installatie is ,- en er is tot het moment van verkoop ,- op afgeschreven. 1. Journaliseer de factuur. Stel dat de onderneming naast de rekening 005 Installaties een aparte rekening 015 Afschrijving installaties in gebruik had. 2. Welke bedragen zouden op de rekeningen 005 Installaties en 015 Afschrijving installaties met betrekking tot de verkochte installatie hebben gestaan vlak voor het moment van verkoop? Duurzame productiemiddelen en leasing 17

10 3. Welke journaalpost zou dan van de verkoop zijn gemaakt? Uitwerking 1. De installatie had nog een boekwaarde van ,-. Dit bedrag staat op de rekening 005 Installaties en moet daarvan worden afgeboekt. Het ontvangen bedrag voor de installatie bedraagt na aftrek van omzetbelasting ,-, zodat er een nadelig resultaat is van ,-. De journaalpost uit het verkoopboek luidt: 130 Debiteuren ,- 980 Incidentele verliezen en winsten ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 2.280,- Aan 005 Installaties , Installaties ,- debet; 015 Afschrijving installaties ,- credit. 3. De boekwaarde van ,- staat nu op twee rekeningen, namelijk 005 Installaties en 015 Afschrijving installaties. Beide bedragen moeten bij verkoop worden afgeboekt. De journaalpost uit het verkoopboek wordt dan: 130 Debiteuren ,- 015 Afschrijving installaties ,- 980 Incidentele verliezen en winsten ,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 2.280,- Aan 005 Installaties ,- Oefenopgave 1A De inventaris van een onderneming heeft een aanschafprijs van ,-. De verwachte restwaarde is ,-. De economische levensduur is 10 jaar en de technische levensduur is 15 jaar. Er wordt afgeschreven met een vast percentage van de aanschafprijs. 1. Bereken de maandelijkse afschrijvingskosten. 2. Journaliseer de maandelijkse afschrijving als deze tot uitdrukking wordt gebracht op de rekening 004 Inventaris. 3. Journaliseer de maandelijkse afschrijving als deze afschrijving tot uitdrukking wordt gebracht op de rekening 014 Afschrijving inventaris. 18 Hoofdstuk 1

11 4. Welke bedragen staan aan het einde van het zesde jaar op de rekeningen Inventaris en Afschrijving inventaris als in rubriek 0 een aparte afschrijvingsrekening voor inventaris is opgenomen? Oefenopgave 1B Van een onderneming is gegeven dat aan het einde van elk kwartaal een balans en een winst-en-verliesrekening worden opgesteld. In het grootboek van de onderneming komen per 1 januari 2010 onder meer de volgende rekeningen voor met hun respectievelijke saldi: Rek. nr. Naam van de rekening Debet Credit 001 Gebouwen ,- 003 Auto s ,- 011 Afschrijving gebouwen ,- 013 Afschrijving auto s ,- 431 Afschrijvingskosten gebouwen 433 Afschrijvingskosten auto s Op de gebouwen wordt jaarlijks 2% van de aanschafprijs afgeschreven. Op de auto s wordt jaarlijks 25% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven. 1. Waarom staan er geen saldi vermeld bij de rekeningen Afschrijvingskosten gebouwen en Afschrijvingskosten auto s? 2. Bereken de afschrijving gebouwen en de afschrijving auto s over het eerste kwartaal van Stel de genoemde grootboekrekeningen op over het eerste kwartaal van 2010 en heropen ze indien nodig per 1 april Oefenopgave 1C Een onderneming heeft onder meer de volgende grootboekrekeningen in gebruik: 003 Auto s 004 Inventaris 013 Afschrijving auto s 100 Kas Duurzame productiemiddelen en leasing 19

12 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 980 Incidentele verliezen en winsten In september zijn contant verkocht een auto voor 3.808,- en een computer voor 833,-. Beide bedragen zijn inclusief 19% omzetbelasting. De auto is aangeschaft voor ,- en had op het moment van verkoop nog een boekwaarde van 2.500,-. De computer is gekocht voor 4.000,- en was op het moment van verkoop geheel afgeschreven. 1. Journaliseer de verkoop van de auto. 2. Journaliseer de verkoop van de computer. Vragen 1. Wat is het verschil tussen volgtijdige capaciteit en gelijktijdige capaciteit? 2. Waarom kan de technische levensduur van een duurzaam productiemiddel nooit langer zijn dan de economische levensduur? 3. Waarom worden ook de bijkomende kosten bij de aankoop van een duurzaam productiemiddel geactiveerd? 4. Leg uit waarom de complementaire kosten in de loop van de gebruiksduur van een machine zullen toenemen. 1.3 Leasing Tegenwoordig komt het veel voor dat ondernemingen duurzame productiemiddelen niet kopen maar leasen. Leasing in een soort huur, waarbij we twee vormen onderscheiden: finance lease en operational lease. Finance lease houdt in dat de huurder (lessee) een duurzaam productiemiddel huurt voor de tijd die gelijk staat aan de verwachte economische levensduur van het duurzaam productiemiddel. Aan het einde van de looptijd van het contract heeft de lessee het recht het geleasete productiemiddel voor een laag bedrag (bijvoorbeeld 1,-) te kopen. Finance lease is te vergelijken met het kopen van een duurzaam productiemiddel met gelijktijdige financiering door middel van een lening. Operational lease is leasing waarbij het contract, na meestal een korte minimale contracttermijn, kan worden opgezegd door de lessee. Dit is te vergelijken met huur. 20 Hoofdstuk 1

13 Het grote verschil tussen beide leasevormen is dat de lessee bij finance lease niet tussentijds kan opzeggen en bij operational lease wel. Daarom wordt finance lease beschouwd als economische eigendom, de lessee is economisch eigenaar van het duurzaam productiemiddel. Bij operational lease is dat niet het geval, daar blijft de verhuurder (lessor) economisch eigenaar. In beide gevallen is en blijft de lessor de juridische (wettelijke) eigenaar. In het geval van finance lease moet de lessee het geleasete object opnemen op zijn balans onder de activa en de verplichtingen onder Leaseverplichtingen, een vorm van lang vreemd vermogen. Voorbeeld Vofana bv sluit een finance-leasecontract voor een telefooninstallatie voor de duur van vijf jaar. De contante aankoopprijs van de installatie bedraagt ,- exclusief 19% omzetbelasting. In geval van leasing moet maandelijks een leasetermijn van 625,- worden betaald. Deze bestaat uit: 500,- aflossing lening, 75,- interestkosten en 50,- overige kosten. De eerste leasetermijn wordt verhoogd met de totale omzetbelasting van 5.700,-. Aan het einde van de looptijd gaat de (juridische) eigendom automatisch over op de lessee. Vofana schrijft de installatie af met gelijke bedragen per periode. Journaliseer voor Vofana: 1. de levering van de telefooninstallatie; 2. het vervallen van de eerste leasetermijn; 3. de betaling per bank van de eerste leasetermijn; 4. het vervallen van de tweede leasetermijn; 5. de maandelijkse afschrijving op de telefooninstallatie. Uitwerking 1. Vofana ontvangt een telefooninstallatie met een waarde van ,-. Dit wordt gedebiteerd op een activarekening, in dit geval Lease-installaties. De aankoopprijs is ook het bedrag dat Vofana leent van de leverancier en dat wordt gecrediteerd als verplichting. De omzetbelasting moet Vofana aan de leverancier betalen, is dus ook een verplichting, en krijgt ze weer terug van de Belastingdienst. Duurzame productiemiddelen en leasing 21

14 De journaalpost luidt: 050 Lease-installaties ,- Aan 090 Leaseverplichtingen ,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 5.700,- Aan 090 Leaseverplichtingen 5.700, Leaseverplichtingen 6.200,- 490 Financieringskosten lease-installaties 125,- Aan 190 Vervallen leasetermijnen 6.325,- De eerste termijn bestaat uit: 5.700,- (omzetbelasting) + 500,- (aflossing lening) + 125,- (bijkomende kosten) = 6.325,-. De bijkomende kosten worden beschouwd als financieringskosten en worden samen op de rekening Financieringskosten lease-installaties geboekt Vervallen leasetermijnen 6.325,- Aan 110 Bank 6.325, Leaseverplichtingen 500,- 490 Financieringskosten lease-installaties 125,- Aan 190 Vervallen leasetermijnen 625, Afschrijvingskosten lease-installaties 500,- Aan 050 Lease-installaties 500,- De afschrijving per maand bedraagt: ,-/(12 5) = 500,-. Je ziet dat de posten Lease-installaties en Leaseverplichtingen steeds met hetzelfde bedrag dalen. Bij operational lease boekt de lessee alleen de huurtermijnen. Voorbeeld Een onderneming leaset een bestelauto op basis van operational lease. Inbegrepen zijn de kosten van belastingen, verzekeringen en onderhoud. Maandelijks factureert de lessor een leasetermijn van 1.666,- inclusief 19% omzetbelasting. 22 Hoofdstuk 1

15 1. Journaliseer de maandelijkse leasetermijn. 2. Journaliseer de betaling per bank van de maandelijkse factuur in verband met het leasen van de bestelauto. Uitwerking Huurkosten geleasete bestelwagen 1.400,- 180 Te verrekenen omzetbelasting 266,- Aan 140 Crediteuren 1.666, Crediteuren 1.666,- Aan 110 Bank 1.666,- Van operational lease komt verder niets op de balans te staan. Oefenopgave 1D Graziona bv sluit een finance-leasecontract voor tien heftrucks voor de duur van zes jaar. De contante aankoopprijs van een heftruck bedraagt ,- per stuk exclusief 19% omzetbelasting. In geval van leasing moet maandelijks een leasetermijn van 4.470,- worden betaald. Deze bestaat uit: 3.750,- aflossing lening, 550,- interestkosten en 170,- overige kosten. De eerste leasetermijn wordt verhoogd met de totale omzetbelasting van ,-. Aan het einde van de looptijd gaat de (juridische) eigendom van de heftrucks automatisch over op de lessee. Graziona schrijft de heftrucks in zes jaar af met gelijke bedragen per periode. In het grootboek komen onder andere de volgende rekeningen voor: 040 Heftrucks in leasing 110 Bank 140 Crediteuren 145 Leaseverplichtingen 150 Vervallen leasetermijnen 180 Te verrekenen omzetbelasting 181 Te betalen omzetbelasting 460 Afschrijvingskosten heftrucks in leasing 461 Financieringskosten heftrucks in leasing Duurzame productiemiddelen en leasing 23

16 1. Journaliseer de levering van de heftrucks en de verplichting die daaruit voortvloeit. 2. Journaliseer het vervallen van de eerste leasetermijn. 3. Journaliseer het vervallen van de tweede leasetermijn. 4. Journaliseer de factuur voor de tweede leasetermijn. 5. Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de heftrucks. Oefenopgave 1E Bold bv leaset een computerserver op basis van operational lease. Maandelijks factureert de lessor een leasetermijn van 238,- inclusief 19% omzetbelasting. 1. Journaliseer de maandelijkse leasetermijn. 2. Journaliseer de betaling per bank van de maandelijkse factuur in verband met het leasen van de computerserver. Vragen 5. Wat is leasing? 6. Waarom moet finance lease van een machine wel op de balans van de lessee komen en operational lease ervan niet? 1.4 Samenvatting Een duurzaam productiemiddel kan worden voorgesteld als een hoeveelheid prestaties. De volgtijdige capaciteit van een duurzaam productiemiddel is het aantal prestaties dat het productiemiddel gedurende de gehele levensduur kan verrichten. De gelijktijdige capaciteit is het aantal prestaties van een duurzaam productiemiddel in een bepaalde (korte) tijdseenheid. Bij duurzame productiemiddelen wordt onderscheid gemaakt in de technische levensduur en de economische levensduur. De technische levensduur is de periode dat het duurzame productiemiddel technisch in staat is om prestaties te verrichten. De economische levensduur is de periode dat het duurzame productiemiddel prestaties levert die waarde hebben voor de onderneming. 24 Hoofdstuk 1

17 Afschrijven is het boekhoudkundig tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een duurzaam productiemiddel. Voor het bepalen van het periodieke afschrijvingsbedrag bestaan verschillende methoden: Afschrijven met een vast percentage van de aanschafprijs: de afschrijvingsbedragen zijn elke periode gelijk. Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde: de afschrijving is iedere periode een vast percentage van de boekwaarde aan het begin van de periode; de periodieke afschrijvingsbedragen nemen af. Afschrijven met een wisselend bedrag per periode: men laat het afschrijvingsbedrag afhangen van het verloop van de andere kosten van het duurzame productiemiddel. De keuze van de afschrijvingsmethode is afhankelijk van onder meer de waardedaling van het duurzame productiemiddel en het verloop van de complementaire kosten. De complementaire kosten van een duurzaam productiemiddel zijn alle kosten die nodig zijn om prestaties te leveren, behalve de afschrijvingskosten en de interestkosten van het duurzame productiemiddel. Leasing is een soort huur, waarbij we twee vormen onderscheiden: finance lease en operational lease. Finance lease houdt in dat de huurder (lessee) een duurzaam productiemiddel huurt voor de tijd die gelijk is aan de verwachte economische levensduur van het duurzaam productiemiddel. Aan het einde van de looptijd van het contract heeft de lessee het recht het geleasete productiemiddel voor een laag bedrag (bijvoorbeeld 1,-) te kopen van de verhuurder (lessor). Ook kan de (juridische) eigendom automatisch overgaan, dus zonder bijbetaling. Operational lease is leasing waarbij het contract, na meestal een korte minimale contracttermijn, kan worden opgezegd door de lessee. Dit is te vergelijken met huur. 1.5 Meerkeuzevragen 1. Welke van de volgende stellingen is/zijn juist? Stelling 1: Als afgeschreven wordt met een vast percentage van de aanschafprijs dalen de periodieke afschrijvingsbedragen. Stelling 2: Een voorbeeld van complementaire kosten van een machine zijn de afschrijvingskosten. Duurzame productiemiddelen en leasing 25

18 A Beide stellingen zijn juist. B Beide stellingen zijn onjuist. C Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist. D Stelling 2 is juist en stelling 1 is onjuist. 2. In geval van operational lease van een bestelauto is A de duur van het contract gelijk aan de economische levensduur van de bestelauto. B de duur van het contract gelijk aan de technische levensduur van de bestelauto. C de lessee de economisch eigenaar van de bestelauto. D de lessor de economisch eigenaar van de bestelauto. 3. Welke van de volgende beweringen is juist? A De saldi van de grootboekrekeningen 015 Afschrijving machines en 435 Afschrijvingskosten machines gaan aan het einde van de periode naar de balans. B De saldi van de grootboekrekeningen 015 Afschrijving machines en 435 Afschrijvingskosten machines gaan aan het einde van de periode naar de winst-en-verliesrekening. C Het saldo van de grootboekrekening 015 Afschrijving machines gaat aan het einde van de periode naar de balans en het saldo van 435 Afschrijvingskosten machines gaat naar de winst-en-verliesrekening. D Het saldo van de grootboekrekening 015 Afschrijving machines gaat aan het einde van de periode naar de winst-en-verliesrekening en het saldo van 435 Afschrijvingskosten machines gaat naar de balans. 1.6 Antwoorden vragen en meerkeuzevragen 1. Volgtijdige capaciteit is het totale aantal prestaties van een duurzaam productiemiddel gedurende de economische levensduur. Gelijktijdige capaciteit is het aantal prestaties van een duurzaam productiemiddel per (korte) tijdseenheid. 2. Na het verstrijken van de technische levensduur worden geen prestaties meer geleverd. Per definitie kunnen de prestaties dan ook geen waarde meer hebben. 3. De bijkomende kosten verhogen de aankoopprijs van een duurzaam productiemiddel en moeten dus evenals de aankoopprijs over de hele (economische) levensduur worden verdeeld. 26 Hoofdstuk 1

19 4. De complementaire kosten zullen toenemen, omdat bij langer gebruik een duurzaam productiemiddel minder efficiënt gaat werken en meer onderhoud nodig zal hebben. 5. Leasing is een vorm van huur van duurzame productiemiddelen. 6. Finance lease moet op de balans van de lessee worden opgenomen, omdat de lessee de economisch eigenaar van de machine is. Bij operational lease is dat niet het geval. Meerkeuzevragen 1. B 2. D 3. C 1.7 Uitwerkingen oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. De afschrijving per jaar bedraagt: ( , ,-)/10 = ,-. Per maand is dat: 1/ ,- = 1.300, Afschrijvingskosten inventaris 1.300,- Aan 004 Inventaris 1.300, Afschrijvingskosten inventaris 1.300,- Aan 014 Afschrijving inventaris 1.300,- 4. Op de rekening 004 Inventaris staat debet ,-. Op de rekening 014 Afschrijving inventaris staat credit: ,- = ,-. Oefenopgave 1B 1. Aan het einde van het 4e kwartaal 2009 zijn de afschrijvingskosten naar de winst-en-verliesrekening geboekt, zodat er op 1 januari 2010 niets meer op deze rekeningen staat. Duurzame productiemiddelen en leasing 27

20 2. De afschrijving op gebouwen over het 1e kwartaal van 2010 bedraagt: ¼ 2% van ,- = 3.500,-. De afschrijving op auto s over het 1e kwartaal van 2010 bedraagt: ¼ 25% van ,- ( , ,-) = 7.150,-. 3. Debet 001 Gebouwen Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1-1 Balans , Naar balans , , ,- 1-4 Balans ,- Debet 003 Auto s Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1-1 Balans , Naar balans , , ,- 1-4 Balans ,- Debet 011 Afschrijving gebouwen Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31-3 Naar balans ,- 1-1 Balans , Afschrijving 3.500, , ,- 1-4 Balans ,- Debet 013 Afschrijving auto s Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 31-3 Naar balans ,- 1-1 Balans , Afschrijving 7.150, , ,- 1-4 Balans ,- 28 Hoofdstuk 1

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling

PDB. Financiële administratie & Kostprijscalculatie. Boekhouden. Aanvulling PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie Boekhouden Aanvulling Deze vulling hoort bij PDB Financiële administratie & Kostpijscalculatie - Boekhouden, ISBN 978-90-415-0651-1. Lay-out en opmaak:

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Investerings en financieringsprobleem

Investerings en financieringsprobleem 10 hoofdstuk Investerings en financieringsprobleem 10.1 C 10.2 B 10.3 C 10.4 B 10.5 A 10.6 D 10.7 B 10.8 A 10.9 D 10.10 C 10.11 C 10.12 B 60% van 25.000.000 = 15.000.000 10.13 C Balanstotaal 30.000.000;

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Leasing Af te leveren leasemachines d Vervallen leasetermijnen d Bank d

Leasing Af te leveren leasemachines d Vervallen leasetermijnen d Bank d 11 Leasing 1101 a Om te kunnen spreken van financiële lease, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: het moet gaan om een in principe onopzegbare overeenkomst; de leaseperiode moet ongeveer gelijk

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Cumulatieve. De economische gebruiksduur van het verbeterde type bestelwagen is 4 jaar.

Cumulatieve. De economische gebruiksduur van het verbeterde type bestelwagen is 4 jaar. PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Jaar Afschrijving interest complementaire totale Cumulatief aantal kilometers Kosten per kilometer 1 73.000 1.000 6.000 80.000 50.000 1,60 2

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit!

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! www.jooplengkeek.nl De kosten van duurzame productiemiddelen Hoofdstuk 22 Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! Duurzame bezittingen gaan we afschrijven in meerdere jaren. (niet in

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

5 Journaliseren en coderen

5 Journaliseren en coderen BA. H 5 a 1 5 Journaliseren en coderen Rubriek Rubriek 1 Machines 0 vaste activa Opbrengst verkopen 8 verkooprekening Inkoopwaarde verkopen 8 verkooprekening Verzekeringskosten 4 kostenrekening Inventaris

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 20 JUNI 2006 A1.4 A. Toelichting coderen boekingsstukken B. Toelichting invullen invoerlijsten C. Overzicht

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 5b Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken 1 2 Enkelvoudige journaalpost Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Zie onderstaande MVA-staat van Anders BV, producent van kunststof kozijnen. MVA staat Anders BV Omschrijving Aanschaf Aanschaf Afschrijvings- Boekwaarde Afschrijving

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2

Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen. Hoofdstuk 5. Opgave 5.1 en 5.2 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Opgave 5.1 en 5.2 Proefbalans Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Bank 51.000 34.600 16.400 Bedrijfskosten 6.600 6.600 Crediteuren

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 3 Open vragen Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000 Bank 90.000

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen omvat 21

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 450 3

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting

Appendix Periodeafsluiting Appendix Periodeafsluiting De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b

Bedrijfsadministratie - BAD Deel 5b Enkelvoudige journaalpost Hoofdstuk 11 Het ordenen van financiële feiten in dagboeken Tot nu toe financiële feiten stuk voor stuk naar tijdsvolgorde opgenomen in de boekhouding Enkelvoudige journaalpost:

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER OPDRACHTEN BASIS EN KADER PROCENTEN 1. Bereken de volgende percentages: a. 4% van 13,25 = b. 7% van 27,75 = c. 6% van 44,80 = d. 5% van 53,75 = e. 8% van 885,90

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie