)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ")"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!"

Transcriptie

1

2 !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##! )#$5##*"# "! "))*" """$6 ")#!"$!"7%" 7&"!$'&!8$ 9!&"#!!*9#*"! ""#* ") $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! "$ #!&"!*&!:"%*"#0#""1&")# **$'&# )#""%! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ 9!&"'&;"6"!"'&"<!*" ;! ;! *!//!* $<6!& # '!="*"5*"!!&%)"""$)&*"#!! &!$4#*!##"!!&!+!*$"#!!%#!"%)" :8"#!>+!"$ )) %!*"#"!##$ 6 "*")"$' &#)!""! ))$)###!! *&#& $ '!*!)##*" *"# """$) ## <'?" "$4#**!# #!"!6"#!;"!")*# )$ &%&"!##"%#0"1)! " *)!)# "!#%&!*" $4#!%!)"")#!#* "."$ : A:>!"*## )!** *!# $:&22"#*#:&! "#*)$5! $ 4#"""!!*"#!#*# )*#***"%)# " #*#*$

3 >!! ;"*##! " $ *"#& )"")3 - "%&(%*! ")""! - "*#)""C! - "#%#&)""! - :!*!&#!%!,- "#& * * )" "#!! " *)!)C*"! ) &,-# """#!** ","#-#"$9 )"!*!!")! ""&*#! *&% "! * "$?#) "#! $< )"!!)C!"#) *,"-#!$4&"!&)" % *"# "#)!$)**"" * **##" "",-$) 0"1)!! $ #*"#)*)!**,!-#%* #! : $?*"# :! : $:,*-!!"#&$ """"+ "*&+!###*) "! *#!$?#! "*!* +!## ) )**+!#,*-$ '4?"#6 *),&*$D-&" )# " * "%##" )$ +!# *&" *!! *!"$+!##""#"!!"+! ##"8!"!$E"##+!#"& 4" >!&!>!$!"%)"#*)% #" &(""$ '"#"&***"#%!)!"# "*$'&!"#!F"" "4.=+!#$"*!!!! "!*!+" "$ B

4 4.'E><:6 B$ B$$ B$$ B$ B$$ B$$ B$$B B$$G B$B 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D A > 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <*"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0;?"#?)1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ G$ G$ G$B G$B$ G$G :."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H : *"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?"*?",?9?-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$ H$ H$B H$G H$H H$H$ H$H$ H$I H$I$ H$D H$I$ H$I$B H$I$G 4"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;2!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?*&!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B?* 2!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$G ;*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ;!!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H :8;!!,:;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?!""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?!">;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ ;#!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ >(!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$B 9>;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 6"+",4.=-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 94.=<"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI 94.='*#=")+!?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B!"# $ I$ I$ I$B I$B$ I$B$ I$G )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )#)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 4 *=<";!;!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G <";!;!,<;;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )# "!>!"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GB

5 I$H I$I I$D )# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GH >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GI %&"" ( D$ D$ D$B D$B$ D$B$ D$B$B D$G D$G$ D$H D$I D$G$ A " #"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GD > )#7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!" *&")7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G.!"#".?;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ""!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H 6#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB 4"!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$?"##"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$B < $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$G?"% "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG : )!" & 4>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$'"" " #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$' ">"&6!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$B >B$&( *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$G >G$?# 4>!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH A! #"7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ) *+, $ $ $B $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I 6* " )#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I, - $ $ $B $B$ $B$ $B$B $B$G $B$H $G $H 6&#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IB $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IG )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II "*)* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II?& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II )# "?# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID :8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID ;2*&!*&*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I '#*"#&!?$$$$$$$$$$$$$$$$$I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D

6 4?"7!"?" $4!)"#?# #"J"2) "$?)*"*"#*F$" "")* "& )$? #!!"" "#!"""* &(""$ ) &&*!!04"1 )7 4!)"# "#!# *"#+!$?+!**!#!%" )* *$#!)) "#! #"!#$.;A*K#* K9)5'""#K,#*- ') *##!&(" )#* 5'""&)"# ##!#$*!!<,?"5#- "!9=! )&%&!! #!>,- '#,6-$ < "*#,I#*-. #!!# K*#K 5'""% *< "> ))!K&K$ "!"#!" " #"*&, ""-#*"$:*"# % """% )< "> &$)#!")"C*" $ 6&#,I#*- <;4.45'""!#*"##"")!$6 ")!! #&$"")"#$" "3"*# < %"!*"$!!# " ##"3L"#F!#%!!"*L$?"*"*",B"- < "=$?" 5'"")"* *!"#) &&""*$4*7 =#""5'"",B"- #)5'"" **# $!!)* *"!$ B

7 '9#"&** *"#)# "" *$ A"##*# " ***$5 #*?#!!#!&7 4 "&&""#2"#%*" *&"""0" *)1# 7 4#)"""! $ &!)"&*"!!# $* ) ##"#*"!&"$'*&" &" &** * )$? *#)%&!*"!$4#)" "#" *&" *"!$"#"#"#?."*#$ 4*&" *!: "! * )$"!" 0"+!1,)"!"""> % 6?4? B -$ ;"#&6!#%>*MF"+M6%#!"! ***"$9)!!*""" "+!$) " #" *J4 "1$ #!!".J?"*9?" 2,?9?-!) #"3 ",&"- <?"&$ 4*!)#!$6"" N!"*& N!$4)!"*& #" # *$)!"*& *" #"!#4">!$!" "! #"")$ 4!*G4!"?")#0;"#"1 #!*$4!>!8$! J>!2*#&",! #"-#"&"%04 ">!1$ J4">!2!"&*04"1$ " *#*!"*>!"$'>!"&!%! %F& *" """##* "!"&!#,O-$6 O# #"!!+"%)*"#$))#"#!! )04">!1&# $!"*#* " ""#"!"4." =",4.=-$!"#"O&P"+!,PO-$' #"!"&&*!">$ G

8 4"!"2)"?!&!* "$!*) 4*" )&) ") & *$ & #!*;"%!#*"#! * $ H

9 *"!"" ) " ""%"""" $ "" )"3 4 &04">!1,4>-!?."7 " *) "")3 A"#"!**"##" 04">!17 A04">!17 A"###")*"#!)! *"&7 A *!"%)">&4.=7 """ ) )#4>!&?."%#)!** * "$ ;"?."&) *#)#*"#4> # *& $6")#"!4>& % )"#$6"" *! "# #"*$ I

10 ? # *#*)$ *&& #!&"*& $##& )*!#"" %)"*& #**)"#&""$ 4&##"""* *"# $#!"* " )!$ " 46!#B">*F"+,>F- %!6!# * #!* %##% &""# $) &""!"*$ >F!* *" #"#!!& 04">!1 "$ '&!% ".;.A"! *#"$))&")** %)!" "&""$ 4&"#)#"##*$! "!")"&!$'6!#*&!"#" % )* ""$# " # # "!!#$4#!"%"!!%!"%!%% )# $'*& *"!!" "" "$ &!*#!$!!!!"*& ")*#$4!! ""*)!! $9*&"# #%*"# #"!!")#*!" $'*& #)! """#%)"!";*"#&$*)!)! *"#*#&"$."6!#&(" "!!*"#*&"&!" ""$ A"! A"!9"!$4*"#*&!"""# ***#$" &"9!>>""!! D

11 *# #" $! "#"*"!#"# "$" #*6%" ) # ""& $6# "# "# P:"*" #*##!$./(0" 6"D!!0">!1 "$!! )"# #"!)*& )!)$!!#! ** * $ 4 % "%*6!#!><">* ">#%" "#!*$!! "!"%#* "$ *"#>"F"+#! "!%!" $4> #)!$"" *#% #*"!#$"**!*!* >*F"+,>F-$? B"%#)!* "",$$6%9+P-$ "" "* 6!#*)%&*" *&!6!#,)"6"%")&6-$!" I #""#!*&!" #!$ '#!&(" "%#"#&# " *&*$)!04">!1$ >F#!" &"F" * $F" $'"& "%66% "!"$! +"""*>F"$ " * +!!*&" &&%)")%)$4"*!"" #! ""& #*"% * #*"!$ >F<*"!+6?,<6?- G $ "! "&%&"! $")"%")%)+* " #$4 " <6? &"$

12 1 O)#*.""")"6'%">""%**!"# *&" %!&# **" * $09!#!+&"*#1 H $ 6" *#&*6!#E>O &6"&*)$'5 & "!& )*)$#!6" " %!"$ &!#"!""" " &***#&*6!#6"E>O $)& #!!"!##$E>O *"#*"*#%") $?6"" ""$ "!?Q!#I)&*#$)"#! *& GH!"%%H!"G$#!! )!"# )$>*"*&# &$'* "# "%""!!"&!#)" )#$#?Q"!$ >"" >""&!"" **!""% " " %!#! *&$>""!" " *"##"$*"# ""*" %*!!#"!"" $"##"!#!!!"#"#!* $6"!)J 2)# )%# " $)")&!"!*""%&" " O2* "$"# *"$ "? )#!# *!!"" ***$ #! "&# *"#* #" *)?#74"9"!%# "$5#?#"7

13 2300-"&!4 4&*D&4*"0*"#?)1*$&!*)**?$?"*"** ;!# $,O" "!- &0 )> FR" 3+)5-"&"0 106-" 7"-8&0" 00 "4*",4-*"J?"# *)2$#* ## *# %#&# &/* "!%"$ *." " "#!$E*"#!* #$5&!"& GD)!) *$ "*#*)!$ "4)#& "."$ ""#! J#!2**!F!"!$?"&!# & "J#2%!#$5!&*!#"%!! $ &*D 6#"#, - 4.;#" ""#! #!**%!F!"! $?"& ))!**)?$ & # ""%!*) ****?7 93 0!)!#"?$'" "!"**"&!%!*!"#$4!"#"# #"?)#1$ 1!"+4!!?)#! %! "!,)-"*"&!%* *#*"&&("&!1$

14 " )"*"&!?)#$.01 *&" *"$?*#)"" #" &!"*)#"*##"""" //" $4*#! *! )!: " : $)##"!!9*#*"$ &: & *$

15 ( 5" "*"## $ **" #!)"!* & *#*) )"#$ &!!!!C #)%!"!"#&)"& #*"!$ '#" 4& %* *&?#$#""!!& :!*)&**7 "! &"*& %! #""* & *#*" **"&$4 " * #$ '!"#*#* *& &"$ &" ")*"#""! #"# &"$ : " '"?) D!!,E>6- *+;,:?- I!!< ;: 96&,.- "#?"*?",?9?-!*,:?- >F,>-.;.,>-%A"!,>- B G!!9*#*".$:!! : 4? =")?,=5?- >/+OS,O;-,?- H.!*#??+,?- 6',.- ",.- >"",.- I 6,>-%P,>- D?!! O$" )" 9+,>-%<*"?>,?-%)#?"# 6?),4.-%"<?,4.- 5" "*"#*&! #"! ""*$ #")&*& $

16 4&#B)"" *#$A ": $4&#*: *#!*&" :: $ ' *"!** : ""."##%!# ##"** $4&#B" 6!#* $ 4&#)""#%!6!# *# ;" )!" *"* $ 6"""#&# "#: *&"!#$) "#!**# $#!'&#H$ H o o fd s tu k 3 H o o fd s tu k 4 H o o fd s tu k 5 In c id e n te n e n w e tg e v in g G o v e rn a n c e B e s tu re n e n b e h e e rs e n B e h e e rs in g s m o d e lle n N a tio n a a l P u b lie k P u b lie k IN K P riv a a t P riv a a t C O S O E u ro p e e s In te rn a tio n a a l O$**"# '*&" *"# * *$!)** *%*&" I"*!#!: $:**)* C" $ 1 >F6!#>!%!.""*)! * $!: :,:-#*&" $'" )# :!!<,I-$ B

17 '*"#!&*# *: ""$ "! 3 0: * "! ) %* )%&(& " """% " )!! &"* *"**,$ O$-1$ '" : * " """$ "#" &$ * *"** &"$!! : 3 * ) $ : #* ""!)$4&B) "" *"# I $ G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e a ls d e a lg e m e n e n o tie V a n g o e d b e s tu u r, to e z ic h t e n v e ra n tw o o rd in g G o v e rn a n c e in d e C o lle c tie v e s e c to r C o rp e ra te G o v e rn a n c e P u b lic G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e in d e p riv a te s e c to r G o v e rn e m e n t G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n a lle o v e rig e o rg a n is a tie s in d e p u b lie k e s e c to r H e a lth G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n O rg a n is a tie s in d e g e z o n d h e id s z o rg OB$: 4" G o v e rn a n c e v a n o v e rh e id s o rg a n is a tie s L o c a l G o v e rn a n c e 4 " >F 6!#."%!B!! " 9*#*"" %!##"$) *! ** "$!* *"!!9*#*")."G# &!"$ '">*F"+ " # 9*#*"% 9*#*"*$A>*MF"+)*#&("%& 9*#*"%*"+! ) "" &("!#""""$ G

18 #*!9*#*"%!&": $ '" ) *#%* ;!! # )*! "$?"0&""1$?! " &) &)!$)0&"1" "# "$ 4!*G!!: $G "!!: *!"&$ :,:- : ""!!*$?*&#!)!!%&( "!$!&!"" $) ))# " "!" &#$) *#%!!#2# *!: *$+! &(&&*$ :*#:*!,!"-**!#%*&" )*$ '*:!!9*#*"&$" & : * *"&#! '!"!!,D " *+!!-=##3L+!*+! ""L$:"!!)! *%*$*! "!#"#"$ ;0?:,%6"-#!!#"*&" %) *$9" " "&"" * "* : " * %! )#) $ 4E&!!!B"* : "$4 "E"&! #!)!$4!) %!)!""#) &#!$" "**") ": #$?"(&##"$** #!!?+ ** $ '=###": $4*+,9O"6&: -*"$4&*< &!"$4!*&: *"%B #!$ "#C*"#! 9*#*"$ H

19 "#!>*F"+ ".",% &(""2-!* &#,)&G-$ 4!*B"%*)# # & # *+!%!")& D $ 4O##B0>//OS0 $**!! " #"!! "$ 5"*"#&G%** "" ##)$') ""4> " ""$") * #" $' 6!#*!"#!"! ""#+!$#!6!#"! ")"""!!$ (9 <= :" 9* F"%&#"# 6&#"#!+ 6&#"# * 6!# >#F." A"# # :""# #T &# 6&# $< &"*" **" * "* *" * E#4" >! #"F " & )# * R%)"*!! ""* &&* :" & ) # *$6""!" *& *" A"# "#" "% " ) >#F ;"$ OG3"#" 6&# $<&" *" * *" *"* " & )# * 6 #" "%!!" 4>)"&) " " )# F $ I

20 00" ' ":!: : & &*" $ 0 6"" <"#*"! # """ "# A!F!" A! 8 6"""."*%#"& "# '"%#&% ; ;!%&+%& "#& %%)% :) &%% """ " """% :* J"2 J#2 OH "#: U*"# ' "*&" #!&!$? * #$' "%*"*** )""&#$? *$ *"!$ :!:,::-#" & : %& "* "!%) %*) %&(& " *""""% " )!! &"* *"**$ 4**" "!"* &(" ""$?*# """ ""$ *&" *"#"!#$:!*I& : #* $4&!<*""0 "#1$' ""!(" "#%#) # &"!*$ :!:,::-*"!! %* ), O-$'" &( & " *""""$##* &" "$ ' ") "!%* *"* "!#$" )*" *" "* *$4!* "*9=!%0?"*?" 1$ D

21 !** " : #)!?"*?",?9?-$ /&>/:?!! """!" )#& *C)! $ " "")! ** )""$?"*?" ""+"!# *"+"%* *"&!"!%"&"$' +!""" +"$?9?%#!* #!#"" *"""" $*# #!!!"$!" *""""##"##*#* )#"#$ '4!"*")#0;"#"0 6"!;##! &G!!!8$!!& *! F*& & "$'*"!!!!%! &"!# *"#)$#)"%2%"! $4)! *!! "#$ * " )#%*)!!!! %# )"!" :: $'!*"!!"!,-#$6""#!!"+! &!!!"!,-!!#$ 4&"" #!">+!,>-) "&! *!>!$'>"!!# *## ))*" ) """ $4! >"!!&!$6&# #""%)C* #$E"##! +!# &"$"!)!!!"# )!!"!$ '!>!*#&#"&"$'# "& *##! #"%"#" "">!!*&$ '>* "!+!!)! *&! )!" "! " #"& &!0"1$**"#""!!$ *"!!**"+"!2 " *"""#*$;!!!*"#*!"!)# )"#*") *# )*"#$;!!# *!"!"*"&

22 *!"!$)!" " # &!!%>$ ">*!)!"# * *&!"""*"" ""$ "" "# C"%!#"!"#" *# "$ Beleidsdoelstellingen Mededeling over de bedrijfsvoering Het in Control zijn Bijsturen a.d.h.v. monitorgegevens Bedrijfsvoeringdoelstellingen benoemen operationaliseren Management Control Systeem 1 Risicoanalyse op doelstellingen Bedrijfsvoeringplan 3 2 Treffen van sturings- beheersingsmaatregelen OI>!?9? 4&I *"**" )*!#$ *"""" "*& """$)" *& "!$**"!" "+ """$: *!" )!"! *"! * $'"+!!">+! *"$'""&!" *& $!"#"#""#!!!$

23 ( 4."*&" "I*)!#!: %!"" %*%)!)$ 4 " >."!!9*#*""$)!!&".""" * $4" *&" "* "" *$ # : &) *" 04">!1&)" *!0!>!1$) #"**"#!*" """*$ 04">!1! *"!*"#*!&!"# " "!!#$' *"# *& %! *"$ '?# *"# *& $!)#!*!"##"" #"$)"#!##"!">+!%)".?9? "$

24 &#*&!#*** $!!+"*#! ""2$!!+"2 "$))! &%<"VE V$!!+""* ** J!2!*"#( *"* 2$!!2 :8;!!>+!,:;>-$+!!!"O!# &"" #$) *" &# 04" >!1!!$ '**!*# *"#"2 &$;2*) 3!%&&,-)"#& """$!**!*!#)*!""##"$9 )!"" &#* $6"" " 4.=!" <"?"$! 04">!1#% *"*0"1 &($ 04"1#&") %*)% & &(" """" " )!! &"* *"** $ J"2,*!"-&!!""" $*!")#"#%!) " ",- $" *!")"&""# &"# &*3 &"# "# &"#!! >" "&# >"!" &#& E "$

25 *!"# "!!"$!!+"#2*! "#&!#&!2"*$ Beleid, organisatie en uitvoering evalueren Beleid O ntw ikkelen Processen U itvoeren O rganisatie Inrichten!!+"* &% 3 $?"##" $ B$ < G$?"% " OD$!+" 4"#&!!+"# "" **$ 4&%##" *"%&"!!!#!%&#!# * *"&C,*!-"!*"!!"$ 4&!!!&"""# *&!! $R#*#&( &#!% """%#"%2$ 4 &#!*& 8$ 4 "&!! &#)"$ 38= <""!"""""$'" """&#"# #"!!+"$! *"!!+"2$ B e l e i d O n t w i k k e l e n 3 00 B e l e i d, o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g e v a l u e r e n ( O r g a n i s a t i e I n r i c h t e P r o c e s s e n U i t v o e r e n O$!+"2

26 ##!!+"V3?"##"T #*"!# #"!# 4T # ""# E T * # %)" ""$ "T ""#&*#$ 95&" '""*"#$ #"&!" #)""*" " *$?2** *###!"%$A## )"&+ %"$'")" #%! *##&& 04">!1$ ' ##! $&*#!! &*# %2)" "&*#**""**##2 ")*$?2**"!!!+"### $ D o e ls te llin g O m s c h r ijv in g K w a lita tie v e to o ls w e t e n K w a n tita tie v e t o o ls m e t e n P la n n i n g s r is ic o d e v e r k e e r d e d in g e n d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n U it v o e r in g s r is ic o d e d in g e n v e r k e e r d e d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n O$'**&!# '!#"")"""2)& 2$> ""!# *"#"& #) " # 2$ B

27 9!#*# "##"&!! #)!** "& ""$)!)"#"&"#&)$ 8 9) 2)"*" "" **$*## 2""!"3 '&,""""-2 ' 2 '"!"! *#!" ' " &!!"$ '!#&**! 23 : )#?# )& *##! *$A 2)!3 : * *#"*#"*#!) #"# *#)*$ 6"* *"!!+" *"!#"% "# *3 A# $C$" "*7 A#$C$!%*"*7 '**"#!#)"$?"" J4">!2 ""!#!!+"$ # &#DJ4>2$!#!&**" +"!$6" " )!#,"- %)#2 $ G

28 3 ;*)"/!"!*! * *& &" )""F, : -$4"## & *!!%&#!!$?#!!!* "* $'* 2*!!)""//!!2!$'! 2!*""&)"## *%!" "#""$!)# *### ""!#;#>"&6!,;>6-*#$ ;!!##") ;>6*:8 ;!,:;-!$!;!!*#*)"" ;!!:8;! #$ 3>3A? +!#!!!"F!#!" *& %2#)#"#$;!!"#! ")# #$!!! " "*#$' *" # "" "#% ""*# $#!!" "!!:: )! $'#*"# *!!"#!*#!$! "&(" ""$') F*!(" " " * )*!#$ *"#!!(" "& "*#% " #$"# ""& "% *" %#*"*$ &; B 0#*! ",*-) " """( #!1$ #"#* ;!&J2!)#* J2!#%"+*$9"!! #! " """!"$4)F**# "**!$ ;*##2!& "*&$' "!*!" %!# "! &"" $';& #!*"$!!)!!!!##*"$.!*&!*#*)#%)" &!%*"#*)&!)* $ H

29 ; %!&"!" #)"" *"*"#$'!!))"")!"$ 2) &!""!!#!% # *"# )!"$ ;!! "* """&+#*! & )#*"$ &;!! G 0;!!%2*" """#*8 "%&%%"+*$1 *!"""*#%!)"! """*#$#!!)"""*#)#! $!!+!!!!%#!0""!! #!!1$ '!!!(&!"!"!#&!!" *%!" **$!!##"$ &!#!!!##" ">!* "3 0 " *1) )!!#* )"&"! )##! ;*#!"#*"!*#* #) #" ""#&$ ;M 4&!" ;"+!" = : " =?" "+ /! 5?" 6 O$;!!O!# >! I

30 ;!! 8&2&!!*")!!2!$'#!!!*""#, *" -$* *"!!#"! ""2!"#$2!!!)*!!"#$ B3>3A? " ) : %!!)"! # )#K*"&*"#)2!$ # "!!% "# "" *& %& "##"!!8!!$ :8!!*#"!!)"&%* *"!" #"&!%2&%!!(" "# #)# "$?:;!!"""""% E# ;!!!"#" "# ""$ WWWWWWWWWWWWWWWW X" X:!"#9" X"# "*# 3 4 :8&?;# :"+ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW :!$ X4& X?)# X & "" *"! 3 C """!"# * 4&! WWWWWWWWWWWWWW "# &!! X! *"! ;!!( X! X9 *$ X? XF" #) %!!!! +""%3 ##",<"- 4!"!,- ;!!,#- *$,6- O$;!! #) *"$"*;> & %3!?! F" 9$ )#)#*!"!#%*#$) *##!">+!%)"'&#B# #!*"#"?9?!$ D

31 4*"!*"""$! ""*#"**")" $>*F"+,>Y- >."9*#*" ) *" $9*#*"!>!# *" *" *#!#! "$ 4&#>!"* "*!;#!$4.=!"* $#"!" #*#"!!!"%!&+!#>!"$!*"!"!#% 4.=!"*<"?* $* 4.=!")#"#!40?"#?1 )!#)$4'&#D *.?;* #"$ *!""*#!"2## $*" *!")3 <!&! A# " O* "$ *!"&!!*#"!#$ ( ;3A?!""**"!C)"2 #*$" "##"!*"!""" """&!"#!#!#$ >")"/!# 4?$!*G >!#%;#! O!#,>;-$4!"#!#!"*!!$ >"!!# ##! &## ""!>)""!$4 *#!"## &"F*"$ >*##%!#""$"#!F "! "!!*"$ 4>4*" "&3 04* %!!& "% # "#! )# *# *&"""1$

32 '>!"*(!%*&" $4G>!"""!!#*!;#!$)*" *"#!) >!" 4""$ ;03"A>;3A? ; #"#>!"%!#*!"!"$ & ; 0;#!%&*++2*&%!! "%"+%&+"!+&+%!#*#% *"!&+* 1 H $ ;!!*" K*" """#*&!#%"#2"*"# 2!&!$;#6""#)*" "!"!!*$ 2 #*"+!#$4!2 Z*$=!" )* #""7 ;#6#"!>;$'! "2 #&$!"*"!!"" )**"#! 2 *""" %!# # $ ##* *"* &("!#! $ ( C0?F &!"!& %&!"!! """%""&"""" "!$!!!!#!!""" *"" ($)()3 >M"*""&!! "M&&&(*#!" ;M** "" 9)M" " $ )"!"""!#& "!!!!"#$)! "(% ""*&!# "#) """$*""""#!( ""$

33 !!!*!"# *!$!)&" )!!!* * )!!!$)!)3 "!,4! -!! " "* 2 *!!%"&!!*" %%!! $! ##"#!!&"&J#2F"$?! ))!2!&"!*$'*"#!)#&###! $ * >,O!" """- """!*!!("*% "** *" )"%##$!!!*#""!!"&""" "#)""")&! "#$"""!!)! $ ; &,4& *- 4F* "***" """!!8&%*!#2#$ 3#6!,;*"- ;2"+%!"#!$6"* ""))!!%2 $ 3#;,;- '!!"2M!%%!&" 2M*##"!2&!!" $ "6,? - ;"&!"8!"!!* 2&& $ &!U!!,4&!!!- ;" &!8&% )!"!!!*#!!"#!#)& "##!$&!! #!)%)"%"$!!! #"*"""!$ A,?#- "!!!*#) *$?#!"#!#!! % &)"# "&*$ I B

34 30$ """"*"!!!!$)!!)" "$"&*"!"!F%! #*$ Categorieën Componenten Ondernemingsonderdeel O$> ("""M%"%%!"M) "#"!!$!!)""!)!$)&*""!"#! &3!!" o """ o! o!"&" $ :0 ( ;3A ""+)""*">! #!$'* #3O!" """%4& *% ;*";$))&#"# #)4! &# "#$ 4! %*" "*!#*%)"* "!*")*&("""$'!!##"# B

35 "V!!*!! &(" ""$.&#4! %)""#? %4&!U!!?#)$"*!"## &"F*"$5#"&&#!)""* "!* ## $ #)&!!! "%)"*!& &"F*")*)*$')"""#)# " &!")$ ')"&"!?#$)*)"" "!!"!**!)*!# $ "!") %** 6&"$ )&" "!!& &+ *!"$?#&("""** "!6 &""""!*$ )#>;! ""!&!)"& "$ ) ")#"3 O!" """ 4& * ;*" ;2$ ) )" "" )"&)$,- 2$ '"!!!*"# "!)!*%*# *#$)*#***##&!"#"! "" &*! *"$?*""V#) *!"!# *&$6&# # #!!"#&")"!"&& $?!" #!)"! &!!$'!!#*"%!#!!!%) $)*# *!! *")#) " "$ =A>1D? '4.=!" "+!"$'4.=!""!!&!%* *$4.= " &! *J&"#2)$ '!"# ", " & "%)&B-%! *& &&! $'!"& "+)! *"#! $! % " *%4.=!")!<"MM#M6#"!$ 9 4.=!"##" " *%* ##)"F"" D $ B

36 OB$4.=!" *)!*" *&$ *""*!#"#$'!" "" "$!"##&!"" "!#$ O"#&"$4!!%"" ) "*"$'")!"!$ "!"# *$ '"#!$** *"** #$* &!"#) "$ '";"# * "3?&$ "! #!$ ="" $ A##" $=##"#"*$' )!#7 #$ '#!# 7"!#!("!("),"""##"%%! -$ $ '!"#! ##7'*" "!"#"%!"&*"$ '"# &*"$.!!!*" )!"# *8&$ "" "3! $ 5#*7'*7'&(&& #&#"+!7' *!""7 BB

37 '*!3 o!3#!,-! " o o 3,-)" "!!% %"# *3"%"% "*$ >?"$ A*"&"#&!""$# "# "#!%!! *"( "$! #$ A!#)!#!F!"*7 " ) *"3 o o o "*" ####" * *##!#$!!"$ A!!"!"*7'*!) &("!"%&!+!%!"%"#!!$ $ '! *$'*""3 o o o *## "!## "#&" "$ '4.=!"*& &&!#"#",F""&!-$4& ""#!#$9"=" ")##"$')"& "!"4.=&) 0 "1 # &&$)3 O($ '" "$" "#" *"! ))* #" $ O<($ 4( ** "$*!# *"$ OB>+!($ )&)"%"&% * $? # F #"$")" ##"$*!!"$ OG=($ ** ""!# &!$ OH9"#"$?)&) *" * "# "!$' * F #$ BG

38 OG$4.=O ) '4.=!"&# **" & "&$) ""&!! )!"#!#$))&G! $ OHO,''%B- 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $!##" " " )"& "# "!#$ '!!&!! "!*!+ ""$ "))#!!! *4.=!!!"#)!*#"!"$'"!G!)**## "!!!!$&""4.=!!!"% ""%!"" * $ BH

39 :01D '4.=!"! #* # * $' * "$ #! )#*<"'" *"#*"#! ""!**$!" "+""!%!#!!# #")$!"*"*7'!*"#! " """!!$6"*#!*"4.=!" )!"# "$?!"!#! J&!!*1$! " *" $!"#!!"$!"#! &!#*$ <&#4.=!"##"##"$*!)!) #)$?"#"! )!*#3*%"#&F#"$ :01D%"D&!=& >G*!=")+!?,=5?-$4'*# #")* $'*#)!"#.:.4?;6$ =")**"!?* ""*"**$ "#")!"! "# #"+"%**"*+"* 4.=!"$ '!=5? #!$ '" &*"! "!+! ##"$' 4.=6% %"# #<"$ "2") #" "2%!" 6"!"?$"##"# # 4.= )$)#)"!)&)" "#*)!"$ 4B.?;"0=#"1 $*#"! **# )#" " $9!))!"#$.?;"?!! $.?; " #!!*&!*!$ *!!!* #!**$>"! "#&!"*#$ BI

40 ""*&!# ** &&!"#!#$)#!#)3!"& ;" * 9 >!#$ 4"J=#>"1* 4.=* &%! #$ '4**&*#) *!"$') ") ##!"& " " * #"!##!* 4.=!"$ BD

41 Compo nenten Cate gorieën (!!&C#**2 &%*#"!!+"*"# *""$ )#"#&"#2%&$"#& )+"&2$4& '* :8;!!"* 2*"&!%*%!%(F" &$)"+ *" ##"*#$ 4&I!!+")*!"#"!">+!,>-$E ""!!+"2)*)2!" ;!!#&$ )"+#!! #"!!+" "$9*""+>!")*$'>!" *#!"")#!")*#!! $ #*###"$ Continue verbeteren risicomanagement vaardigheden ANALYSE Planningsrisico Inschatten Business Risks Bedrijfs onderdeel BEOORDELING BESLUIT Ontwikkelen risicomanagement strategieën B eleid O ntw ikkelen IDENTIFICATIE Rapportagerisico s Beleid, organisatie en Uitvoering evalueren MCS O rganisatie Inrichten Structuurrisico s Processen U itvoeren Monitoren risicomanagementprincipes Uitvoeringsrisico s ACTIE Ontwerpen / implementeren risicomanagement vaardigheden MANAGEMENTCYCLUS Besturings & Beheersingsframework RISICOMANAGEMENT (Smith) RISICOMANAGEMENT PROCES (De Loach) OI>!&#H?"# *#!!%!#)!&&$ 8!"!*##*""& 0"1)$ B

42 !## "!*" *!"2 *&"""#&!!"#!*!" $ '>4.=!"** ""+!#$' "4.=!"# *+!"8!#"+"!$ *&!!"*)"& " " """!! $'4.="6)##"# *" E 6* * $ '4.=!"#)#)# * (#! " " "# $4 6#!)"## $44.=!""" &!! #!"# * $ '>!"*!"%!"""#&" K*&"""#*8 "$6!! *!"#)8!"!$'!"#!!!">+!,G$B$$-**$ ' "4.=>!"&#!#!&$4.=& G"#>!""#"$!"#!"C&)0"1%!)" $ 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $'!!&!! "! *!+""$'*+! ""%0"1$ '4.=!">!")!"!*#$>!"*## *!"##"%!"#&!"*"&!0"1$'##"*!"!*!! &4.=##"$ "*!"F""*#$')" ;"!!!*"&)0"2 )$ 4'&#I)"# )# "I%)#&! >!" ) "$ 4!)#)"#&&!#%"#2*&"""# *$&!2***"$4") &!)2 =>O,=>O-*# " "=>O"7 B

43 !"#!"!!! * *",- )# $)#) &?## #"*& J"2$&") "*" # ""*!**& ") $'"*#%!*#%'*#=") *"#"?"%)! ""!#*#) * *?$"!% ""## * *%* * *& $!* *!"!!!!//###&!0"1$. #" #) "** $! ")# "3!"0! #""0"1$!)# "$9) *"# )!# #"0")$9 )#) & "# 0"2$ #"#!!! 0"1#$ #*"!* $#!! *!"&8!"!!)2*,"-"""& &()"$ 4#*! ")$6" >!" ;!!*###&)"! " )$9 "# "!!# "## "&(""&!! "?!) "$6"" " * " 4*" B $4&*D& )#?"#?#*"$4# " # 4%!*"#&! "$ G

44 &-D6A33-?) * )$ ""$9#"*"* T"#!"&*&!!0"1 )&#!$ '04">!1)*#)$'*"# *!"&##"!!!&*"!0"1$ D6A ="# "!#"" %! #!!)!" $?=*!+!%!3! ">F "!)"# " "4696 #A!"!#$ &("&")*)>F!6&"6=")!# " ""$&"" )*)!!*&)&"! "*"$ '",-O&!""""&" =$*"#! "& *&! ##$ ""!)!"# #"%""! $ +,-&" "#$ '*))&"%""&!&"" $'"#)!&&! &"&"$ '&" "##"$ )"#! " ")*"!%)"F!$! " ##"!$#* """ ##&# " " #)$ 33->33? ";!;!&&")!!& *$"! "$'!#""&!!!$&) ""&#%)"""#% "%"# $#"&)#$ " *"" *"!#!$ # *"%! *) $&!! $ <;;&V*&# "!"##%! "! "$)V!) "*# #"$ G

45 ="*4.=F$?<"."4.=!""# # F $ )4.=!"""!"#! ""0"1$ <;;&))( " $<;;&)#)! &4#> U%%'" "A#"$ <)%!!$) "# G&*&!!$A!! "# ""%)"" "# &!&#*"! $!""!!)*#%#!" )# *!"$ <;;&*##"*"<&"*& *#$'!# *#!!!!&0"1$ *&!!*##!4.=!" ""!*$?+!"# $' "+!*%!<;; *"#4.="%!!<"!$ &*"$)! *$ &!!)!#"4.=*)$?="=& "# * $ G

46 !"0 ( 4&##! I " " I$#!!"!!%3?& "! " " 3!"# "*"# * * *&$ 9 8 Waarde versus de norm Omschreven risico s voor het behalen van de doelstellingen Een vorm van een beheersingsmodel Kwaliteitsmodel INK Operationele informatie Uitgewerkte Verbeterpunten Financiële verantwoording Interne beheersing en besturing In control Statement 1 0 Norm Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer brandweer Brandweer Regio Regio OD$) "" ) "" "*" *& )3 Regio Regio 4) "#!?0 "1$ **"// " $ 4I "4.=!$# *&)* $ Regio 4*"" "# &(" *& $'&("" "!!"$4*" "! R " &("") *&#)$ 4 " <":';)!="!" 4.=$<"*# 4.=!"G"#!$ :';"'=5&+!4.=!"$ 4&D%!) ")!4.=!"*#%! )! *& $ Regio GHOR Politie Ploitie GB

47 Operationele Informatie financieel Jaarverslag Dienst 10 0 Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Regionale Brandweer Regionale Brandweer Veiligheidsregio Veiligheidsregio GHOR Politie Politie O$) " "! "&("&!!"" / 4&# "?)" 4T0'#*"#&!?1$'#!#" 0?"#?)1 G $"!$ Waarde langs de norm Nazorg Repressie Preparatie Preventie Proactie Norm Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Regbrw Regbrw Regbrw VR VR O$> #?"#4&!4 ; &"# "" ")$! <.)!!!"#)#$!<!##"#)#)*"! $R)#)!"" //$ ; #&!#!"#% #!) ;""#!*##$ 4"" "" " """!'# 4 *""$ GG

48 6" %#!*& )0"1)$ #!!*** "$4)###"!>!"!!$ '*"#!V#*) "! " # *#$#!"!"#!! ##*C)# $ 6"# %" #"0"1)$4")I ")$) "!$ #" """ )!"#&"!"& * " $ 4Z ) "#!?0 "1$ **"// " $ 6"# %!'" 4# # "7 #!D*""" :!!*"# & *$ 6""#" # * IZ$ 4"" ") *!"#$ " &! "!$ "# #" "!"# " )* *$ )" ""!#!! "" " #$' &!*) # *"#!)!!& *!$ '"0!1%!#0!1 GH

49 ( 4// " )!%)"**)$ C *" "$ *!" "!! "&!!""$ #" " "2 ) "#$ "! " **" ) "#$? "" "&! *&*#$?& #"""%)"3 O""&" 5# )!?"$ 9 ") <"$ "!4.=**! ""#"+!$?") *& #"$ *!!! ")#$'!"#! " "" *&! 0"1)$ ') "*#!"")!0"1%! *"# %!""#! #"0"1)7) '&#D*$ GI

50 %&"" ( *&!04">!1&# $&# &#)#$6" #")!)!!*"#$ " #! **"#)!4> "")"" "$ '4>!#* ) *!" )#"#) " &!""""$9 *!# ) """ *" " "" *$ '4>#""""# *!F)" 2"""#*#)*$." * 4>"C&&#* "+!$04">!1&!! *!")8!"!!)2*,"-"""& &()"$ H $ ".!$$,B-* 04">!1"!3 "#!! *&" *"!# * *& ** )"!"""%)"" " $ $$"")4>) "!" %!" #")!&"" *")%!)!"#!*"!)$ )! ")!! "" "! "$!! )&"# )" %"#!!"*$#"#!!&!"&$'F"!# *"! "! " "*#$?*" & *"+!) " ""! *"3 ))""#*"**! &2!!) F! ##" )!!2* "+!% %# "6&6 " GD

51 )!"#&C * " "&##!&!")## +! *"$ * "!4>)!$ (!"E '4># "=! I "" ")"" "$ '!!! ) #"$ '!!!**!"" *"! ) * "$ '!!&&"&!""*##! & *""" "&!"#" "$ )"&!*""&!,>6-*"$>6!& *!") //&! *&*"!!#* * )*##!""*" )# "*" D $ '*>6*"& *!"$4 &####!)!")!*"#2 #!$ 6!!" >!" " *!"&" #)!2*$ #) =>O*"!*)!$! "#"! )#$ '*"#*"!""%""#*## $ G

52 F-5!-E 5"" 4>&#"#!""$44> )!*!$! #"#%"""!!*$9 #!&##!) #" *!*!"%)#!!"! #""%!$!!!) "%)"!", "&#-*!" 2 *$ F.!"?)=&*)!"!!"O!#$!!!!) *#!$4&&*$D " " "!)!!!""#!!)!""$ E# 4&?"5#"?)*"% ""#")!!F!"#!,!"#-? **$9#?),<?-))$"#&#<? *"! """!#!**$"& #!##** *"$:!# )"&#! "?""&,"-##"$ "& * #!!F!"!%?Z """$* "#!!!F!"Z ""!![B!! " )##$:!)!*"!"# #!#! &# )""#!$" 0?"#6?)1*"#GHZ!""#! $GDZ!#&#!$! #! #! "$4&)# #!BG#! ""IZ! ) *#*""$!" *#* "% "!,!F!"#!"&! -) #$# ** $ 4!?5='"?)#!!" "J?2$!!"*!" $' )? "%!*" $!!"%!"#$' ")! " &+# "$'# #""!"!3J';# "# #!! "" #"!*$!* "# $2!"*"# *""$ G

53 6"# "";# "!*"! *# )" "#!$ #)"!*#!$" )!))*" &"!##"#!"#! "&!##"# "$ '"#"!!) ""!"$4?)=#!!"!%)""! )!"**! **)$A?)=! ")""))"&&!!#%!"$ "!&")! *")!& 0"1$4!! "+!!,!"- =>&*"$)#? ""$' *"# #"# ** " "*#$?!!!?)=&!*D?!!*#"$.?; & "#?*&!"J?!!2 $4) B &.?;)# ##" #$.?; "!"! ") $4 B &!.?;*##*%!*## "*#$'#"#.?;"# "# * "!#!$4! ) #$!)"&"!)%** *!$.!*# '!*###"! ""2# $) D( "$4"#&!*#!!"" "# "% *" 4.=!"*"#)$ '!*#&"!"#%)!"##*! "$ '&##).!*#" *& $4*&## #!#! **!*"&0 "1$2"2#*%! *$*"&)) "& " "%!#"#=>&%!&&!$ H

54 1"&1/3 '#"#.?;&! * #"%!$4 &*! * *$)!#%3 ##" "2 $ ' "##"!##*"# " $!!!" *"!*#)" ##"" *& )!$ Ontwikkeling veiligheidsregio Peer review Regiocommandant Korpsontwikkeling Innovatie carrousel Korpscommandant Normenboek Audit Bedrijfsvoering Diverse initiatieven Operational audit Ploegchef Inspectie Basiskwaliteit/ regeluitvoering Prétest iedereen O$ #"#.?; ' "*""!%!"!0!"*1"" " )$ *)*#"%&#! ##!! ""$:*#!#.!*#*$.?;"!&"!?5=$4!!#" %**"% $ '.!*#"!)( "$.?;!"*#!!V*V& "$.?;# * *)$ "&*!)! *#$ "! %"$#)%!" ""*)#!*#&4.=!"$' "&)"&% #*" 6$ H

55 "6&!"6 ""#! *&)#&!">+! % " %!"!# " )# ) *$ B "#!*"#!"**&*& *$*#K#)* "*!" )&$?*!"#&%#U"%6 %$")#, )#-! " "$;" "!!$!)K))#K&$ "6" " " )")",#-$!)" "% ""%!!!"&" "$"&!!!"$.!)*"# %"# *)!F!" "#! "!*) "* " "!"$ /?."))"& )!""& "#!&*) " ))$A!!") "%!"#!""$ "!##" 2 " )$6" *"#*##" #*"! #) "!"" #!"!!" $'!)#&#!"#&!"" "$ 5!" "!?)7? )**)7E&"*"#) "!) "%"?*H!)$!""#&*"#! $ E"# *"!)!"#":!?#!!** "!$&)#2%#"#2?#*!""")$?#!## "#!! $ H

56

57

58

59 ."E." "" )!" #04 ">!1!#$?& " *" 4> #" BI /"!"G "# 6"!! ;"? #"# "# )# *"+! ;"*$ )+!**"2 " *&"""!" *$5#!!*")#*)!"!"*")"" $!! "##*# ")"& +!)*! %2 " 2! "+*"$4#**>&!# 4" "$6")&"&("2*"$ 4#*& # +! *"*"$'!! " *&"&)"& "#* "!#!$)!( "%)!!#! F$'" )#)!!"!*#!!!"$!*) )#)! * # &# *2FF++ "$ " * * #)!*#!"""## #"+! *" ;"*C ) "F&&**#$'" * *" #)!&" &*#&)!! "$ A) *,""!" $4 " * ")* *" "-$ <"%! ;"!! O$*" " #" HI

60 5"#&#B**! #"&#* "$ #"*"#&#"&" BD $'# " &*##! #"$'#" "*&04">!1!$ #")"&& " "$ )!* )*& 3 '* &"*""#2)#) *" *&""" #2)*!# 2*! %!! 2"* ",=>O-!$ o '=>O! o o o =>O!&)&" A"#&#)!" A"#!"! "! A"# "!)" "$ '!4&!>+!,>-"*"#"*!"" " &!$'*!!+!!%! *&! )!" )"$'##!"" """$ 4" " C*)#"*"%!#*!","-)$##"=>O% "!!*"$)!#*%"%#)& >$!04">!1 ) *"##!!"! &$! 0"1%)!*"& )#! $ )"+#! *"! 8&!"$# *"%!&") $ HD

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance Januari 2011 Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties - Governance, Risk & Compliance Agenda Bespreken ontwikkelingen Governance, Risk & Compliance Invloed op bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Conformance maar vooral Performance. Track Corporate Governance. Jaap Schekkerman, B.Sc.

Conformance maar vooral Performance. Track Corporate Governance. Jaap Schekkerman, B.Sc. Compliancy als strategisch wapen in het Enterprise Architectuur Domein Conformance maar vooral Performance Track Corporate Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President

Nadere informatie

Performance management framework. Introduction

Performance management framework. Introduction Performance management framework Introduction Systeem definitie Een systeem wordt gebruikt om het resultaat en de efficiëntie van een proces te meten en te verbeteren. Informatie beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht

Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht 34 Overheid en ERP: enkele thema s nader belicht Mw. ing. D. Hofland RO en drs. R. Lips RE RA De overheid en in het bijzonder de Rijksoverheid wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die rijksbreed

Nadere informatie

HEB - een model voor veiligheidsmanagement

HEB - een model voor veiligheidsmanagement HEB - een model voor veiligheidsmanagement D r o5o- r HEB - een model voor.1. I. I veiligheidsmanagement Ing. W. N. Top I. Inleiding Dro5o- 3 2. 3. 3.r. 3.2. J.J. *. É 6. 6. r. 6.2. 6.3. 6.4. 1. 7.r. 7.2.

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, KU Leuven CPS studiedag Organisatiebeheersing 8 mei Hasselt

Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, KU Leuven CPS studiedag Organisatiebeheersing 8 mei Hasselt Organisatiebeheersing doorheen de beleidscyclus Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, KU Leuven CPS studiedag Organisatiebeheersing 8 mei Hasselt Inhoud Context en achtergronden Afbakening en methodiek

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren Actoren Ambitie Good to great Organisatiekundige vraag (OK) Veranderverhaal: nut + noodzaak Aanleiding Richting Wie? Wat? As is To be S S T Gap T M M C C

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Risicomanagement bij ERP implementaties

Risicomanagement bij ERP implementaties Risicomanagement bij ERP implementaties Een model om de doelstellingen van de organisatie te bewaken door effectief risicomanagement. M.R. Touwen Studentnummer: 2154417 Scriptienummer: 1070 Amstelveen,

Nadere informatie

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed John Reimerink & George Müller i n f o @ r e a l i n k. n l 06-34855943

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) Universiteit Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht Tel:

International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) Universiteit Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht Tel: Ontmoet de toekomst Scenariio s voor perspectiiefveranderiing iin het waterbeheer en lessen voor beleiid Workshopverslag International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS)

Nadere informatie