)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ")"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!"

Transcriptie

1

2 !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##! )#$5##*"# "! "))*" """$6 ")#!"$!"7%" 7&"!$'&!8$ 9!&"#!!*9#*"! ""#* ") $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! "$ #!&"!*&!:"%*"#0#""1&")# **$'&# )#""%! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ 9!&"'&;"6"!"'&"<!*" ;! ;! *!//!* $<6!& # '!="*"5*"!!&%)"""$)&*"#!! &!$4#*!##"!!&!+!*$"#!!%#!"%)" :8"#!>+!"$ )) %!*"#"!##$ 6 "*")"$' &#)!""! ))$)###!! *&#& $ '!*!)##*" *"# """$) ## <'?" "$4#**!# #!"!6"#!;"!")*# )$ &%&"!##"%#0"1)! " *)!)# "!#%&!*" $4#!%!)"")#!#* "."$ : A:>!"*## )!** *!# $:&22"#*#:&! "#*)$5! $ 4#"""!!*"#!#*# )*#***"%)# " #*#*$

3 >!! ;"*##! " $ *"#& )"")3 - "%&(%*! ")""! - "*#)""C! - "#%#&)""! - :!*!&#!%!,- "#& * * )" "#!! " *)!)C*"! ) &,-# """#!** ","#-#"$9 )"!*!!")! ""&*#! *&% "! * "$?#) "#! $< )"!!)C!"#) *,"-#!$4&"!&)" % *"# "#)!$)**"" * **##" "",-$) 0"1)!! $ #*"#)*)!**,!-#%* #! : $?*"# :! : $:,*-!!"#&$ """"+ "*&+!###*) "! *#!$?#! "*!* +!## ) )**+!#,*-$ '4?"#6 *),&*$D-&" )# " * "%##" )$ +!# *&" *!! *!"$+!##""#"!!"+! ##"8!"!$E"##+!#"& 4" >!&!>!$!"%)"#*)% #" &(""$ '"#"&***"#%!)!"# "*$'&!"#!F"" "4.=+!#$"*!!!! "!*!+" "$ B

4 4.'E><:6 B$ B$$ B$$ B$ B$$ B$$ B$$B B$$G B$B 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D A > 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <*"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0;?"#?)1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ G$ G$ G$B G$B$ G$G :."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H : *"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?"*?",?9?-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$ H$ H$B H$G H$H H$H$ H$H$ H$I H$I$ H$D H$I$ H$I$B H$I$G 4"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;2!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?*&!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B?* 2!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$G ;*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ;!!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H :8;!!,:;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?!""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?!">;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ ;#!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ >(!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$B 9>;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 6"+",4.=-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 94.=<"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI 94.='*#=")+!?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B!"# $ I$ I$ I$B I$B$ I$B$ I$G )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )#)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 4 *=<";!;!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G <";!;!,<;;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )# "!>!"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GB

5 I$H I$I I$D )# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GH >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GI %&"" ( D$ D$ D$B D$B$ D$B$ D$B$B D$G D$G$ D$H D$I D$G$ A " #"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GD > )#7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!" *&")7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G.!"#".?;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ""!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H 6#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB 4"!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$?"##"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$B < $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$G?"% "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG : )!" & 4>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$'"" " #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$' ">"&6!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$B >B$&( *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$G >G$?# 4>!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH A! #"7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ) *+, $ $ $B $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I 6* " )#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I, - $ $ $B $B$ $B$ $B$B $B$G $B$H $G $H 6&#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IB $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IG )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II "*)* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II?& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II )# "?# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID :8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID ;2*&!*&*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I '#*"#&!?$$$$$$$$$$$$$$$$$I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D

6 4?"7!"?" $4!)"#?# #"J"2) "$?)*"*"#*F$" "")* "& )$? #!!"" "#!"""* &(""$ ) &&*!!04"1 )7 4!)"# "#!# *"#+!$?+!**!#!%" )* *$#!)) "#! #"!#$.;A*K#* K9)5'""#K,#*- ') *##!&(" )#* 5'""&)"# ##!#$*!!<,?"5#- "!9=! )&%&!! #!>,- '#,6-$ < "*#,I#*-. #!!# K*#K 5'""% *< "> ))!K&K$ "!"#!" " #"*&, ""-#*"$:*"# % """% )< "> &$)#!")"C*" $ 6&#,I#*- <;4.45'""!#*"##"")!$6 ")!! #&$"")"#$" "3"*# < %"!*"$!!# " ##"3L"#F!#%!!"*L$?"*"*",B"- < "=$?" 5'"")"* *!"#) &&""*$4*7 =#""5'"",B"- #)5'"" **# $!!)* *"!$ B

7 '9#"&** *"#)# "" *$ A"##*# " ***$5 #*?#!!#!&7 4 "&&""#2"#%*" *&"""0" *)1# 7 4#)"""! $ &!)"&*"!!# $* ) ##"#*"!&"$'*&" &" &** * )$? *#)%&!*"!$4#)" "#" *&" *"!$"#"#"#?."*#$ 4*&" *!: "! * )$"!" 0"+!1,)"!"""> % 6?4? B -$ ;"#&6!#%>*MF"+M6%#!"! ***"$9)!!*""" "+!$) " #" *J4 "1$ #!!".J?"*9?" 2,?9?-!) #"3 ",&"- <?"&$ 4*!)#!$6"" N!"*& N!$4)!"*& #" # *$)!"*& *" #"!#4">!$!" "! #"")$ 4!*G4!"?")#0;"#"1 #!*$4!>!8$! J>!2*#&",! #"-#"&"%04 ">!1$ J4">!2!"&*04"1$ " *#*!"*>!"$'>!"&!%! %F& *" """##* "!"&!#,O-$6 O# #"!!+"%)*"#$))#"#!! )04">!1&# $!"*#* " ""#"!"4." =",4.=-$!"#"O&P"+!,PO-$' #"!"&&*!">$ G

8 4"!"2)"?!&!* "$!*) 4*" )&) ") & *$ & #!*;"%!#*"#! * $ H

9 *"!"" ) " ""%"""" $ "" )"3 4 &04">!1,4>-!?."7 " *) "")3 A"#"!**"##" 04">!17 A04">!17 A"###")*"#!)! *"&7 A *!"%)">&4.=7 """ ) )#4>!&?."%#)!** * "$ ;"?."&) *#)#*"#4> # *& $6")#"!4>& % )"#$6"" *! "# #"*$ I

10 ? # *#*)$ *&& #!&"*& $##& )*!#"" %)"*& #**)"#&""$ 4&##"""* *"# $#!"* " )!$ " 46!#B">*F"+,>F- %!6!# * #!* %##% &""# $) &""!"*$ >F!* *" #"#!!& 04">!1 "$ '&!% ".;.A"! *#"$))&")** %)!" "&""$ 4&"#)#"##*$! "!")"&!$'6!#*&!"#" % )* ""$# " # # "!!#$4#!"%"!!%!"%!%% )# $'*& *"!!" "" "$ &!*#!$!!!!"*& ")*#$4!! ""*)!! $9*&"# #%*"# #"!!")#*!" $'*& #)! """#%)"!";*"#&$*)!)! *"#*#&"$."6!#&(" "!!*"#*&"&!" ""$ A"! A"!9"!$4*"#*&!"""# ***#$" &"9!>>""!! D

11 *# #" $! "#"*"!#"# "$" #*6%" ) # ""& $6# "# "# P:"*" #*##!$./(0" 6"D!!0">!1 "$!! )"# #"!)*& )!)$!!#! ** * $ 4 % "%*6!#!><">* ">#%" "#!*$!! "!"%#* "$ *"#>"F"+#! "!%!" $4> #)!$"" *#% #*"!#$"**!*!* >*F"+,>F-$? B"%#)!* "",$$6%9+P-$ "" "* 6!#*)%&*" *&!6!#,)"6"%")&6-$!" I #""#!*&!" #!$ '#!&(" "%#"#&# " *&*$)!04">!1$ >F#!" &"F" * $F" $'"& "%66% "!"$! +"""*>F"$ " * +!!*&" &&%)")%)$4"*!"" #! ""& #*"% * #*"!$ >F<*"!+6?,<6?- G $ "! "&%&"! $")"%")%)+* " #$4 " <6? &"$

12 1 O)#*.""")"6'%">""%**!"# *&" %!&# **" * $09!#!+&"*#1 H $ 6" *#&*6!#E>O &6"&*)$'5 & "!& )*)$#!6" " %!"$ &!#"!""" " &***#&*6!#6"E>O $)& #!!"!##$E>O *"#*"*#%") $?6"" ""$ "!?Q!#I)&*#$)"#! *& GH!"%%H!"G$#!! )!"# )$>*"*&# &$'* "# "%""!!"&!#)" )#$#?Q"!$ >"" >""&!"" **!""% " " %!#! *&$>""!" " *"##"$*"# ""*" %*!!#"!"" $"##"!#!!!"#"#!* $6"!)J 2)# )%# " $)")&!"!*""%&" " O2* "$"# *"$ "? )#!# *!!"" ***$ #! "&# *"#* #" *)?#74"9"!%# "$5#?#"7

13 2300-"&!4 4&*D&4*"0*"#?)1*$&!*)**?$?"*"** ;!# $,O" "!- &0 )> FR" 3+)5-"&"0 106-" 7"-8&0" 00 "4*",4-*"J?"# *)2$#* ## *# %#&# &/* "!%"$ *." " "#!$E*"#!* #$5&!"& GD)!) *$ "*#*)!$ "4)#& "."$ ""#! J#!2**!F!"!$?"&!# & "J#2%!#$5!&*!#"%!! $ &*D 6#"#, - 4.;#" ""#! #!**%!F!"! $?"& ))!**)?$ & # ""%!*) ****?7 93 0!)!#"?$'" "!"**"&!%!*!"#$4!"#"# #"?)#1$ 1!"+4!!?)#! %! "!,)-"*"&!%* *#*"&&("&!1$

14 " )"*"&!?)#$.01 *&" *"$?*#)"" #" &!"*)#"*##"""" //" $4*#! *! )!: " : $)##"!!9*#*"$ &: & *$

15 ( 5" "*"## $ **" #!)"!* & *#*) )"#$ &!!!!C #)%!"!"#&)"& #*"!$ '#" 4& %* *&?#$#""!!& :!*)&**7 "! &"*& %! #""* & *#*" **"&$4 " * #$ '!"#*#* *& &"$ &" ")*"#""! #"# &"$ : " '"?) D!!,E>6- *+;,:?- I!!< ;: 96&,.- "#?"*?",?9?-!*,:?- >F,>-.;.,>-%A"!,>- B G!!9*#*".$:!! : 4? =")?,=5?- >/+OS,O;-,?- H.!*#??+,?- 6',.- ",.- >"",.- I 6,>-%P,>- D?!! O$" )" 9+,>-%<*"?>,?-%)#?"# 6?),4.-%"<?,4.- 5" "*"#*&! #"! ""*$ #")&*& $

16 4&#B)"" *#$A ": $4&#*: *#!*&" :: $ ' *"!** : ""."##%!# ##"** $4&#B" 6!#* $ 4&#)""#%!6!# *# ;" )!" *"* $ 6"""#&# "#: *&"!#$) "#!**# $#!'&#H$ H o o fd s tu k 3 H o o fd s tu k 4 H o o fd s tu k 5 In c id e n te n e n w e tg e v in g G o v e rn a n c e B e s tu re n e n b e h e e rs e n B e h e e rs in g s m o d e lle n N a tio n a a l P u b lie k P u b lie k IN K P riv a a t P riv a a t C O S O E u ro p e e s In te rn a tio n a a l O$**"# '*&" *"# * *$!)** *%*&" I"*!#!: $:**)* C" $ 1 >F6!#>!%!.""*)! * $!: :,:-#*&" $'" )# :!!<,I-$ B

17 '*"#!&*# *: ""$ "! 3 0: * "! ) %* )%&(& " """% " )!! &"* *"**,$ O$-1$ '" : * " """$ "#" &$ * *"** &"$!! : 3 * ) $ : #* ""!)$4&B) "" *"# I $ G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e a ls d e a lg e m e n e n o tie V a n g o e d b e s tu u r, to e z ic h t e n v e ra n tw o o rd in g G o v e rn a n c e in d e C o lle c tie v e s e c to r C o rp e ra te G o v e rn a n c e P u b lic G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e in d e p riv a te s e c to r G o v e rn e m e n t G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n a lle o v e rig e o rg a n is a tie s in d e p u b lie k e s e c to r H e a lth G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n O rg a n is a tie s in d e g e z o n d h e id s z o rg OB$: 4" G o v e rn a n c e v a n o v e rh e id s o rg a n is a tie s L o c a l G o v e rn a n c e 4 " >F 6!#."%!B!! " 9*#*"" %!##"$) *! ** "$!* *"!!9*#*")."G# &!"$ '">*F"+ " # 9*#*"% 9*#*"*$A>*MF"+)*#&("%& 9*#*"%*"+! ) "" &("!#""""$ G

18 #*!9*#*"%!&": $ '" ) *#%* ;!! # )*! "$?"0&""1$?! " &) &)!$)0&"1" "# "$ 4!*G!!: $G "!!: *!"&$ :,:- : ""!!*$?*&#!)!!%&( "!$!&!"" $) ))# " "!" &#$) *#%!!#2# *!: *$+! &(&&*$ :*#:*!,!"-**!#%*&" )*$ '*:!!9*#*"&$" & : * *"&#! '!"!!,D " *+!!-=##3L+!*+! ""L$:"!!)! *%*$*! "!#"#"$ ;0?:,%6"-#!!#"*&" %) *$9" " "&"" * "* : " * %! )#) $ 4E&!!!B"* : "$4 "E"&! #!)!$4!) %!)!""#) &#!$" "**") ": #$?"(&##"$** #!!?+ ** $ '=###": $4*+,9O"6&: -*"$4&*< &!"$4!*&: *"%B #!$ "#C*"#! 9*#*"$ H

19 "#!>*F"+ ".",% &(""2-!* &#,)&G-$ 4!*B"%*)# # & # *+!%!")& D $ 4O##B0>//OS0 $**!! " #"!! "$ 5"*"#&G%** "" ##)$') ""4> " ""$") * #" $' 6!#*!"#!"! ""#+!$#!6!#"! ")"""!!$ (9 <= :" 9* F"%&#"# 6&#"#!+ 6&#"# * 6!# >#F." A"# # :""# #T &# 6&# $< &"*" **" * "* *" * E#4" >! #"F " & )# * R%)"*!! ""* &&* :" & ) # *$6""!" *& *" A"# "#" "% " ) >#F ;"$ OG3"#" 6&# $<&" *" * *" *"* " & )# * 6 #" "%!!" 4>)"&) " " )# F $ I

20 00" ' ":!: : & &*" $ 0 6"" <"#*"! # """ "# A!F!" A! 8 6"""."*%#"& "# '"%#&% ; ;!%&+%& "#& %%)% :) &%% """ " """% :* J"2 J#2 OH "#: U*"# ' "*&" #!&!$? * #$' "%*"*** )""&#$? *$ *"!$ :!:,::-#" & : %& "* "!%) %*) %&(& " *""""% " )!! &"* *"**$ 4**" "!"* &(" ""$?*# """ ""$ *&" *"#"!#$:!*I& : #* $4&!<*""0 "#1$' ""!(" "#%#) # &"!*$ :!:,::-*"!! %* ), O-$'" &( & " *""""$##* &" "$ ' ") "!%* *"* "!#$" )*" *" "* *$4!* "*9=!%0?"*?" 1$ D

21 !** " : #)!?"*?",?9?-$ /&>/:?!! """!" )#& *C)! $ " "")! ** )""$?"*?" ""+"!# *"+"%* *"&!"!%"&"$' +!""" +"$?9?%#!* #!#"" *"""" $*# #!!!"$!" *""""##"##*#* )#"#$ '4!"*")#0;"#"0 6"!;##! &G!!!8$!!& *! F*& & "$'*"!!!!%! &"!# *"#)$#)"%2%"! $4)! *!! "#$ * " )#%*)!!!! %# )"!" :: $'!*"!!"!,-#$6""#!!"+! &!!!"!,-!!#$ 4&"" #!">+!,>-) "&! *!>!$'>"!!# *## ))*" ) """ $4! >"!!&!$6&# #""%)C* #$E"##! +!# &"$"!)!!!"# )!!"!$ '!>!*#&#"&"$'# "& *##! #"%"#" "">!!*&$ '>* "!+!!)! *&! )!" "! " #"& &!0"1$**"#""!!$ *"!!**"+"!2 " *"""#*$;!!!*"#*!"!)# )"#*") *# )*"#$;!!# *!"!"*"&

22 *!"!$)!" " # &!!%>$ ">*!)!"# * *&!"""*"" ""$ "" "# C"%!#"!"#" *# "$ Beleidsdoelstellingen Mededeling over de bedrijfsvoering Het in Control zijn Bijsturen a.d.h.v. monitorgegevens Bedrijfsvoeringdoelstellingen benoemen operationaliseren Management Control Systeem 1 Risicoanalyse op doelstellingen Bedrijfsvoeringplan 3 2 Treffen van sturings- beheersingsmaatregelen OI>!?9? 4&I *"**" )*!#$ *"""" "*& """$)" *& "!$**"!" "+ """$: *!" )!"! *"! * $'"+!!">+! *"$'""&!" *& $!"#"#""#!!!$

23 ( 4."*&" "I*)!#!: %!"" %*%)!)$ 4 " >."!!9*#*""$)!!&".""" * $4" *&" "* "" *$ # : &) *" 04">!1&)" *!0!>!1$) #"**"#!*" """*$ 04">!1! *"!*"#*!&!"# " "!!#$' *"# *& %! *"$ '?# *"# *& $!)#!*!"##"" #"$)"#!##"!">+!%)".?9? "$

24 &#*&!#*** $!!+"*#! ""2$!!+"2 "$))! &%<"VE V$!!+""* ** J!2!*"#( *"* 2$!!2 :8;!!>+!,:;>-$+!!!"O!# &"" #$) *" &# 04" >!1!!$ '**!*# *"#"2 &$;2*) 3!%&&,-)"#& """$!**!*!#)*!""##"$9 )!"" &#* $6"" " 4.=!" <"?"$! 04">!1#% *"*0"1 &($ 04"1#&") %*)% & &(" """" " )!! &"* *"** $ J"2,*!"-&!!""" $*!")#"#%!) " ",- $" *!")"&""# &"# &*3 &"# "# &"#!! >" "&# >"!" &#& E "$

25 *!"# "!!"$!!+"#2*! "#&!#&!2"*$ Beleid, organisatie en uitvoering evalueren Beleid O ntw ikkelen Processen U itvoeren O rganisatie Inrichten!!+"* &% 3 $?"##" $ B$ < G$?"% " OD$!+" 4"#&!!+"# "" **$ 4&%##" *"%&"!!!#!%&#!# * *"&C,*!-"!*"!!"$ 4&!!!&"""# *&!! $R#*#&( &#!% """%#"%2$ 4 &#!*& 8$ 4 "&!! &#)"$ 38= <""!"""""$'" """&#"# #"!!+"$! *"!!+"2$ B e l e i d O n t w i k k e l e n 3 00 B e l e i d, o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g e v a l u e r e n ( O r g a n i s a t i e I n r i c h t e P r o c e s s e n U i t v o e r e n O$!+"2

26 ##!!+"V3?"##"T #*"!# #"!# 4T # ""# E T * # %)" ""$ "T ""#&*#$ 95&" '""*"#$ #"&!" #)""*" " *$?2** *###!"%$A## )"&+ %"$'")" #%! *##&& 04">!1$ ' ##! $&*#!! &*# %2)" "&*#**""**##2 ")*$?2**"!!!+"### $ D o e ls te llin g O m s c h r ijv in g K w a lita tie v e to o ls w e t e n K w a n tita tie v e t o o ls m e t e n P la n n i n g s r is ic o d e v e r k e e r d e d in g e n d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n U it v o e r in g s r is ic o d e d in g e n v e r k e e r d e d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n O$'**&!# '!#"")"""2)& 2$> ""!# *"#"& #) " # 2$ B

27 9!#*# "##"&!! #)!** "& ""$)!)"#"&"#&)$ 8 9) 2)"*" "" **$*## 2""!"3 '&,""""-2 ' 2 '"!"! *#!" ' " &!!"$ '!#&**! 23 : )#?# )& *##! *$A 2)!3 : * *#"*#"*#!) #"# *#)*$ 6"* *"!!+" *"!#"% "# *3 A# $C$" "*7 A#$C$!%*"*7 '**"#!#)"$?"" J4">!2 ""!#!!+"$ # &#DJ4>2$!#!&**" +"!$6" " )!#,"- %)#2 $ G

28 3 ;*)"/!"!*! * *& &" )""F, : -$4"## & *!!%&#!!$?#!!!* "* $'* 2*!!)""//!!2!$'! 2!*""&)"## *%!" "#""$!)# *### ""!#;#>"&6!,;>6-*#$ ;!!##") ;>6*:8 ;!,:;-!$!;!!*#*)"" ;!!:8;! #$ 3>3A? +!#!!!"F!#!" *& %2#)#"#$;!!"#! ")# #$!!! " "*#$' *" # "" "#% ""*# $#!!" "!!:: )! $'#*"# *!!"#!*#!$! "&(" ""$') F*!(" " " * )*!#$ *"#!!(" "& "*#% " #$"# ""& "% *" %#*"*$ &; B 0#*! ",*-) " """( #!1$ #"#* ;!&J2!)#* J2!#%"+*$9"!! #! " """!"$4)F**# "**!$ ;*##2!& "*&$' "!*!" %!# "! &"" $';& #!*"$!!)!!!!##*"$.!*&!*#*)#%)" &!%*"#*)&!)* $ H

29 ; %!&"!" #)"" *"*"#$'!!))"")!"$ 2) &!""!!#!% # *"# )!"$ ;!! "* """&+#*! & )#*"$ &;!! G 0;!!%2*" """#*8 "%&%%"+*$1 *!"""*#%!)"! """*#$#!!)"""*#)#! $!!+!!!!%#!0""!! #!!1$ '!!!(&!"!"!#&!!" *%!" **$!!##"$ &!#!!!##" ">!* "3 0 " *1) )!!#* )"&"! )##! ;*#!"#*"!*#* #) #" ""#&$ ;M 4&!" ;"+!" = : " =?" "+ /! 5?" 6 O$;!!O!# >! I

30 ;!! 8&2&!!*")!!2!$'#!!!*""#, *" -$* *"!!#"! ""2!"#$2!!!)*!!"#$ B3>3A? " ) : %!!)"! # )#K*"&*"#)2!$ # "!!% "# "" *& %& "##"!!8!!$ :8!!*#"!!)"&%* *"!" #"&!%2&%!!(" "# #)# "$?:;!!"""""% E# ;!!!"#" "# ""$ WWWWWWWWWWWWWWWW X" X:!"#9" X"# "*# 3 4 :8&?;# :"+ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW :!$ X4& X?)# X & "" *"! 3 C """!"# * 4&! WWWWWWWWWWWWWW "# &!! X! *"! ;!!( X! X9 *$ X? XF" #) %!!!! +""%3 ##",<"- 4!"!,- ;!!,#- *$,6- O$;!! #) *"$"*;> & %3!?! F" 9$ )#)#*!"!#%*#$) *##!">+!%)"'&#B# #!*"#"?9?!$ D

31 4*"!*"""$! ""*#"**")" $>*F"+,>Y- >."9*#*" ) *" $9*#*"!>!# *" *" *#!#! "$ 4&#>!"* "*!;#!$4.=!"* $#"!" #*#"!!!"%!&+!#>!"$!*"!"!#% 4.=!"*<"?* $* 4.=!")#"#!40?"#?1 )!#)$4'&#D *.?;* #"$ *!""*#!"2## $*" *!")3 <!&! A# " O* "$ *!"&!!*#"!#$ ( ;3A?!""**"!C)"2 #*$" "##"!*"!""" """&!"#!#!#$ >")"/!# 4?$!*G >!#%;#! O!#,>;-$4!"#!#!"*!!$ >"!!# ##! &## ""!>)""!$4 *#!"## &"F*"$ >*##%!#""$"#!F "! "!!*"$ 4>4*" "&3 04* %!!& "% # "#! )# *# *&"""1$

32 '>!"*(!%*&" $4G>!"""!!#*!;#!$)*" *"#!) >!" 4""$ ;03"A>;3A? ; #"#>!"%!#*!"!"$ & ; 0;#!%&*++2*&%!! "%"+%&+"!+&+%!#*#% *"!&+* 1 H $ ;!!*" K*" """#*&!#%"#2"*"# 2!&!$;#6""#)*" "!"!!*$ 2 #*"+!#$4!2 Z*$=!" )* #""7 ;#6#"!>;$'! "2 #&$!"*"!!"" )**"#! 2 *""" %!# # $ ##* *"* &("!#! $ ( C0?F &!"!& %&!"!! """%""&"""" "!$!!!!#!!""" *"" ($)()3 >M"*""&!! "M&&&(*#!" ;M** "" 9)M" " $ )"!"""!#& "!!!!"#$)! "(% ""*&!# "#) """$*""""#!( ""$

33 !!!*!"# *!$!)&" )!!!* * )!!!$)!)3 "!,4! -!! " "* 2 *!!%"&!!*" %%!! $! ##"#!!&"&J#2F"$?! ))!2!&"!*$'*"#!)#&###! $ * >,O!" """- """!*!!("*% "** *" )"%##$!!!*#""!!"&""" "#)""")&! "#$"""!!)! $ ; &,4& *- 4F* "***" """!!8&%*!#2#$ 3#6!,;*"- ;2"+%!"#!$6"* ""))!!%2 $ 3#;,;- '!!"2M!%%!&" 2M*##"!2&!!" $ "6,? - ;"&!"8!"!!* 2&& $ &!U!!,4&!!!- ;" &!8&% )!"!!!*#!!"#!#)& "##!$&!! #!)%)"%"$!!! #"*"""!$ A,?#- "!!!*#) *$?#!"#!#!! % &)"# "&*$ I B

34 30$ """"*"!!!!$)!!)" "$"&*"!"!F%! #*$ Categorieën Componenten Ondernemingsonderdeel O$> ("""M%"%%!"M) "#"!!$!!)""!)!$)&*""!"#! &3!!" o """ o! o!"&" $ :0 ( ;3A ""+)""*">! #!$'* #3O!" """%4& *% ;*";$))&#"# #)4! &# "#$ 4! %*" "*!#*%)"* "!*")*&("""$'!!##"# B

35 "V!!*!! &(" ""$.&#4! %)""#? %4&!U!!?#)$"*!"## &"F*"$5#"&&#!)""* "!* ## $ #)&!!! "%)"*!& &"F*")*)*$')"""#)# " &!")$ ')"&"!?#$)*)"" "!!"!**!)*!# $ "!") %** 6&"$ )&" "!!& &+ *!"$?#&("""** "!6 &""""!*$ )#>;! ""!&!)"& "$ ) ")#"3 O!" """ 4& * ;*" ;2$ ) )" "" )"&)$,- 2$ '"!!!*"# "!)!*%*# *#$)*#***##&!"#"! "" &*! *"$?*""V#) *!"!# *&$6&# # #!!"#&")"!"&& $?!" #!)"! &!!$'!!#*"%!#!!!%) $)*# *!! *")#) " "$ =A>1D? '4.=!" "+!"$'4.=!""!!&!%* *$4.= " &! *J&"#2)$ '!"# ", " & "%)&B-%! *& &&! $'!"& "+)! *"#! $! % " *%4.=!")!<"MM#M6#"!$ 9 4.=!"##" " *%* ##)"F"" D $ B

36 OB$4.=!" *)!*" *&$ *""*!#"#$'!" "" "$!"##&!"" "!#$ O"#&"$4!!%"" ) "*"$'")!"!$ "!"# *$ '"#!$** *"** #$* &!"#) "$ '";"# * "3?&$ "! #!$ ="" $ A##" $=##"#"*$' )!#7 #$ '#!# 7"!#!("!("),"""##"%%! -$ $ '!"#! ##7'*" "!"#"%!"&*"$ '"# &*"$.!!!*" )!"# *8&$ "" "3! $ 5#*7'*7'&(&& #&#"+!7' *!""7 BB

37 '*!3 o!3#!,-! " o o 3,-)" "!!% %"# *3"%"% "*$ >?"$ A*"&"#&!""$# "# "#!%!! *"( "$! #$ A!#)!#!F!"*7 " ) *"3 o o o "*" ####" * *##!#$!!"$ A!!"!"*7'*!) &("!"%&!+!%!"%"#!!$ $ '! *$'*""3 o o o *## "!## "#&" "$ '4.=!"*& &&!#"#",F""&!-$4& ""#!#$9"=" ")##"$')"& "!"4.=&) 0 "1 # &&$)3 O($ '" "$" "#" *"! ))* #" $ O<($ 4( ** "$*!# *"$ OB>+!($ )&)"%"&% * $? # F #"$")" ##"$*!!"$ OG=($ ** ""!# &!$ OH9"#"$?)&) *" * "# "!$' * F #$ BG

38 OG$4.=O ) '4.=!"&# **" & "&$) ""&!! )!"#!#$))&G! $ OHO,''%B- 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $!##" " " )"& "# "!#$ '!!&!! "!*!+ ""$ "))#!!! *4.=!!!"#)!*#"!"$'"!G!)**## "!!!!$&""4.=!!!"% ""%!"" * $ BH

39 :01D '4.=!"! #* # * $' * "$ #! )#*<"'" *"#*"#! ""!**$!" "+""!%!#!!# #")$!"*"*7'!*"#! " """!!$6"*#!*"4.=!" )!"# "$?!"!#! J&!!*1$! " *" $!"#!!"$!"#! &!#*$ <&#4.=!"##"##"$*!)!) #)$?"#"! )!*#3*%"#&F#"$ :01D%"D&!=& >G*!=")+!?,=5?-$4'*# #")* $'*#)!"#.:.4?;6$ =")**"!?* ""*"**$ "#")!"! "# #"+"%**"*+"* 4.=!"$ '!=5? #!$ '" &*"! "!+! ##"$' 4.=6% %"# #<"$ "2") #" "2%!" 6"!"?$"##"# # 4.= )$)#)"!)&)" "#*)!"$ 4B.?;"0=#"1 $*#"! **# )#" " $9!))!"#$.?;"?!! $.?; " #!!*&!*!$ *!!!* #!**$>"! "#&!"*#$ BI

40 ""*&!# ** &&!"#!#$)#!#)3!"& ;" * 9 >!#$ 4"J=#>"1* 4.=* &%! #$ '4**&*#) *!"$') ") ##!"& " " * #"!##!* 4.=!"$ BD

41 Compo nenten Cate gorieën (!!&C#**2 &%*#"!!+"*"# *""$ )#"#&"#2%&$"#& )+"&2$4& '* :8;!!"* 2*"&!%*%!%(F" &$)"+ *" ##"*#$ 4&I!!+")*!"#"!">+!,>-$E ""!!+"2)*)2!" ;!!#&$ )"+#!! #"!!+" "$9*""+>!")*$'>!" *#!"")#!")*#!! $ #*###"$ Continue verbeteren risicomanagement vaardigheden ANALYSE Planningsrisico Inschatten Business Risks Bedrijfs onderdeel BEOORDELING BESLUIT Ontwikkelen risicomanagement strategieën B eleid O ntw ikkelen IDENTIFICATIE Rapportagerisico s Beleid, organisatie en Uitvoering evalueren MCS O rganisatie Inrichten Structuurrisico s Processen U itvoeren Monitoren risicomanagementprincipes Uitvoeringsrisico s ACTIE Ontwerpen / implementeren risicomanagement vaardigheden MANAGEMENTCYCLUS Besturings & Beheersingsframework RISICOMANAGEMENT (Smith) RISICOMANAGEMENT PROCES (De Loach) OI>!&#H?"# *#!!%!#)!&&$ 8!"!*##*""& 0"1)$ B

42 !## "!*" *!"2 *&"""#&!!"#!*!" $ '>4.=!"** ""+!#$' "4.=!"# *+!"8!#"+"!$ *&!!"*)"& " " """!! $'4.="6)##"# *" E 6* * $ '4.=!"#)#)# * (#! " " "# $4 6#!)"## $44.=!""" &!! #!"# * $ '>!"*!"%!"""#&" K*&"""#*8 "$6!! *!"#)8!"!$'!"#!!!">+!,G$B$$-**$ ' "4.=>!"&#!#!&$4.=& G"#>!""#"$!"#!"C&)0"1%!)" $ 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $'!!&!! "! *!+""$'*+! ""%0"1$ '4.=!">!")!"!*#$>!"*## *!"##"%!"#&!"*"&!0"1$'##"*!"!*!! &4.=##"$ "*!"F""*#$')" ;"!!!*"&)0"2 )$ 4'&#I)"# )# "I%)#&! >!" ) "$ 4!)#)"#&&!#%"#2*&"""# *$&!2***"$4") &!)2 =>O,=>O-*# " "=>O"7 B

43 !"#!"!!! * *",- )# $)#) &?## #"*& J"2$&") "*" # ""*!**& ") $'"*#%!*#%'*#=") *"#"?"%)! ""!#*#) * *?$"!% ""## * *%* * *& $!* *!"!!!!//###&!0"1$. #" #) "** $! ")# "3!"0! #""0"1$!)# "$9) *"# )!# #"0")$9 )#) & "# 0"2$ #"#!!! 0"1#$ #*"!* $#!! *!"&8!"!!)2*,"-"""& &()"$ 4#*! ")$6" >!" ;!!*###&)"! " )$9 "# "!!# "## "&(""&!! "?!) "$6"" " * " 4*" B $4&*D& )#?"#?#*"$4# " # 4%!*"#&! "$ G

44 &-D6A33-?) * )$ ""$9#"*"* T"#!"&*&!!0"1 )&#!$ '04">!1)*#)$'*"# *!"&##"!!!&*"!0"1$ D6A ="# "!#"" %! #!!)!" $?=*!+!%!3! ">F "!)"# " "4696 #A!"!#$ &("&")*)>F!6&"6=")!# " ""$&"" )*)!!*&)&"! "*"$ '",-O&!""""&" =$*"#! "& *&! ##$ ""!)!"# #"%""! $ +,-&" "#$ '*))&"%""&!&"" $'"#)!&&! &"&"$ '&" "##"$ )"#! " ")*"!%)"F!$! " ##"!$#* """ ##&# " " #)$ 33->33? ";!;!&&")!!& *$"! "$'!#""&!!!$&) ""&#%)"""#% "%"# $#"&)#$ " *"" *"!#!$ # *"%! *) $&!! $ <;;&V*&# "!"##%! "! "$)V!) "*# #"$ G

45 ="*4.=F$?<"."4.=!""# # F $ )4.=!"""!"#! ""0"1$ <;;&))( " $<;;&)#)! &4#> U%%'" "A#"$ <)%!!$) "# G&*&!!$A!! "# ""%)"" "# &!&#*"! $!""!!)*#%#!" )# *!"$ <;;&*##"*"<&"*& *#$'!# *#!!!!&0"1$ *&!!*##!4.=!" ""!*$?+!"# $' "+!*%!<;; *"#4.="%!!<"!$ &*"$)! *$ &!!)!#"4.=*)$?="=& "# * $ G

46 !"0 ( 4&##! I " " I$#!!"!!%3?& "! " " 3!"# "*"# * * *&$ 9 8 Waarde versus de norm Omschreven risico s voor het behalen van de doelstellingen Een vorm van een beheersingsmodel Kwaliteitsmodel INK Operationele informatie Uitgewerkte Verbeterpunten Financiële verantwoording Interne beheersing en besturing In control Statement 1 0 Norm Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer brandweer Brandweer Regio Regio OD$) "" ) "" "*" *& )3 Regio Regio 4) "#!?0 "1$ **"// " $ 4I "4.=!$# *&)* $ Regio 4*"" "# &(" *& $'&("" "!!"$4*" "! R " &("") *&#)$ 4 " <":';)!="!" 4.=$<"*# 4.=!"G"#!$ :';"'=5&+!4.=!"$ 4&D%!) ")!4.=!"*#%! )! *& $ Regio GHOR Politie Ploitie GB

47 Operationele Informatie financieel Jaarverslag Dienst 10 0 Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Regionale Brandweer Regionale Brandweer Veiligheidsregio Veiligheidsregio GHOR Politie Politie O$) " "! "&("&!!"" / 4&# "?)" 4T0'#*"#&!?1$'#!#" 0?"#?)1 G $"!$ Waarde langs de norm Nazorg Repressie Preparatie Preventie Proactie Norm Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Regbrw Regbrw Regbrw VR VR O$> #?"#4&!4 ; &"# "" ")$! <.)!!!"#)#$!<!##"#)#)*"! $R)#)!"" //$ ; #&!#!"#% #!) ;""#!*##$ 4"" "" " """!'# 4 *""$ GG

48 6" %#!*& )0"1)$ #!!*** "$4)###"!>!"!!$ '*"#!V#*) "! " # *#$#!"!"#!! ##*C)# $ 6"# %" #"0"1)$4")I ")$) "!$ #" """ )!"#&"!"& * " $ 4Z ) "#!?0 "1$ **"// " $ 6"# %!'" 4# # "7 #!D*""" :!!*"# & *$ 6""#" # * IZ$ 4"" ") *!"#$ " &! "!$ "# #" "!"# " )* *$ )" ""!#!! "" " #$' &!*) # *"#!)!!& *!$ '"0!1%!#0!1 GH

49 ( 4// " )!%)"**)$ C *" "$ *!" "!! "&!!""$ #" " "2 ) "#$ "! " **" ) "#$? "" "&! *&*#$?& #"""%)"3 O""&" 5# )!?"$ 9 ") <"$ "!4.=**! ""#"+!$?") *& #"$ *!!! ")#$'!"#! " "" *&! 0"1)$ ') "*#!"")!0"1%! *"# %!""#! #"0"1)7) '&#D*$ GI

50 %&"" ( *&!04">!1&# $&# &#)#$6" #")!)!!*"#$ " #! **"#)!4> "")"" "$ '4>!#* ) *!" )#"#) " &!""""$9 *!# ) """ *" " "" *$ '4>#""""# *!F)" 2"""#*#)*$." * 4>"C&&#* "+!$04">!1&!! *!")8!"!!)2*,"-"""& &()"$ H $ ".!$$,B-* 04">!1"!3 "#!! *&" *"!# * *& ** )"!"""%)"" " $ $$"")4>) "!" %!" #")!&"" *")%!)!"#!*"!)$ )! ")!! "" "! "$!! )&"# )" %"#!!"*$#"#!!&!"&$'F"!# *"! "! " "*#$?*" & *"+!) " ""! *"3 ))""#*"**! &2!!) F! ##" )!!2* "+!% %# "6&6 " GD

51 )!"#&C * " "&##!&!")## +! *"$ * "!4>)!$ (!"E '4># "=! I "" ")"" "$ '!!! ) #"$ '!!!**!"" *"! ) * "$ '!!&&"&!""*##! & *""" "&!"#" "$ )"&!*""&!,>6-*"$>6!& *!") //&! *&*"!!#* * )*##!""*" )# "*" D $ '*>6*"& *!"$4 &####!)!")!*"#2 #!$ 6!!" >!" " *!"&" #)!2*$ #) =>O*"!*)!$! "#"! )#$ '*"#*"!""%""#*## $ G

52 F-5!-E 5"" 4>&#"#!""$44> )!*!$! #"#%"""!!*$9 #!&##!) #" *!*!"%)#!!"! #""%!$!!!) "%)"!", "&#-*!" 2 *$ F.!"?)=&*)!"!!"O!#$!!!!) *#!$4&&*$D " " "!)!!!""#!!)!""$ E# 4&?"5#"?)*"% ""#")!!F!"#!,!"#-? **$9#?),<?-))$"#&#<? *"! """!#!**$"& #!##** *"$:!# )"&#! "?""&,"-##"$ "& * #!!F!"!%?Z """$* "#!!!F!"Z ""!![B!! " )##$:!)!*"!"# #!#! &# )""#!$" 0?"#6?)1*"#GHZ!""#! $GDZ!#&#!$! #! #! "$4&)# #!BG#! ""IZ! ) *#*""$!" *#* "% "!,!F!"#!"&! -) #$# ** $ 4!?5='"?)#!!" "J?2$!!"*!" $' )? "%!*" $!!"%!"#$' ")! " &+# "$'# #""!"!3J';# "# #!! "" #"!*$!* "# $2!"*"# *""$ G

53 6"# "";# "!*"! *# )" "#!$ #)"!*#!$" )!))*" &"!##"#!"#! "&!##"# "$ '"#"!!) ""!"$4?)=#!!"!%)""! )!"**! **)$A?)=! ")""))"&&!!#%!"$ "!&")! *")!& 0"1$4!! "+!!,!"- =>&*"$)#? ""$' *"# #"# ** " "*#$?!!!?)=&!*D?!!*#"$.?; & "#?*&!"J?!!2 $4) B &.?;)# ##" #$.?; "!"! ") $4 B &!.?;*##*%!*## "*#$'#"#.?;"# "# * "!#!$4! ) #$!)"&"!)%** *!$.!*# '!*###"! ""2# $) D( "$4"#&!*#!!"" "# "% *" 4.=!"*"#)$ '!*#&"!"#%)!"##*! "$ '&##).!*#" *& $4*&## #!#! **!*"&0 "1$2"2#*%! *$*"&)) "& " "%!#"#=>&%!&&!$ H

54 1"&1/3 '#"#.?;&! * #"%!$4 &*! * *$)!#%3 ##" "2 $ ' "##"!##*"# " $!!!" *"!*#)" ##"" *& )!$ Ontwikkeling veiligheidsregio Peer review Regiocommandant Korpsontwikkeling Innovatie carrousel Korpscommandant Normenboek Audit Bedrijfsvoering Diverse initiatieven Operational audit Ploegchef Inspectie Basiskwaliteit/ regeluitvoering Prétest iedereen O$ #"#.?; ' "*""!%!"!0!"*1"" " )$ *)*#"%&#! ##!! ""$:*#!#.!*#*$.?;"!&"!?5=$4!!#" %**"% $ '.!*#"!)( "$.?;!"*#!!V*V& "$.?;# * *)$ "&*!)! *#$ "! %"$#)%!" ""*)#!*#&4.=!"$' "&)"&% #*" 6$ H

55 "6&!"6 ""#! *&)#&!">+! % " %!"!# " )# ) *$ B "#!*"#!"**&*& *$*#K#)* "*!" )&$?*!"#&%#U"%6 %$")#, )#-! " "$;" "!!$!)K))#K&$ "6" " " )")",#-$!)" "% ""%!!!"&" "$"&!!!"$.!)*"# %"# *)!F!" "#! "!*) "* " "!"$ /?."))"& )!""& "#!&*) " ))$A!!") "%!"#!""$ "!##" 2 " )$6" *"#*##" #*"! #) "!"" #!"!!" $'!)#&#!"#&!"" "$ 5!" "!?)7? )**)7E&"*"#) "!) "%"?*H!)$!""#&*"#! $ E"# *"!)!"#":!?#!!** "!$&)#2%#"#2?#*!""")$?#!## "#!! $ H

56

57

58

59 ."E." "" )!" #04 ">!1!#$?& " *" 4> #" BI /"!"G "# 6"!! ;"? #"# "# )# *"+! ;"*$ )+!**"2 " *&"""!" *$5#!!*")#*)!"!"*")"" $!! "##*# ")"& +!)*! %2 " 2! "+*"$4#**>&!# 4" "$6")&"&("2*"$ 4#*& # +! *"*"$'!! " *&"&)"& "#* "!#!$)!( "%)!!#! F$'" )#)!!"!*#!!!"$!*) )#)! * # &# *2FF++ "$ " * * #)!*#!"""## #"+! *" ;"*C ) "F&&**#$'" * *" #)!&" &*#&)!! "$ A) *,""!" $4 " * ")* *" "-$ <"%! ;"!! O$*" " #" HI

60 5"#&#B**! #"&#* "$ #"*"#&#"&" BD $'# " &*##! #"$'#" "*&04">!1!$ #")"&& " "$ )!* )*& 3 '* &"*""#2)#) *" *&""" #2)*!# 2*! %!! 2"* ",=>O-!$ o '=>O! o o o =>O!&)&" A"#&#)!" A"#!"! "! A"# "!)" "$ '!4&!>+!,>-"*"#"*!"" " &!$'*!!+!!%! *&! )!" )"$'##!"" """$ 4" " C*)#"*"%!#*!","-)$##"=>O% "!!*"$)!#*%"%#)& >$!04">!1 ) *"##!!"! &$! 0"1%)!*"& )#! $ )"+#! *"! 8&!"$# *"%!&") $ HD

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Victor Ludlam Zeven jaar werkzaam in consultancy branche (Eiffel)

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

!  # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer (Energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Onderzoek naar elektriciteitsverbruik Jonathan FRONHOFFS CENERGIE DOELEN Wat zijn gemiddelde verbruiken Zijn factuur

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

mini amandelen speculaas staven maken

mini amandelen speculaas staven maken mii md pcu v m Wom bij L Pc W u d j mdd d wohop mii md- pcu v m v L Pc! Kom op, g zf og d g! W om i vd? Si om oopo ij ui Tuij, i ui Spj! Si-Nico i gbo i P Lycië d gwoodig i Tuij ig, m i h j 280 bij h omig

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 p r oto col lee s p r o b l e m en en dys l e xie voo r h et sbo veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie - m ee tm om ent 1 G ra fe

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord  # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken

CODES AANREKENINGEN FOD Binnenlandse Zaken CODES AANREKENINGEN 2017 FOD Binnenlandse Zaken Bijgewerkt 30-01-2017 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be I JAAR 2017 BEGROTING 13 (6) 6.a Vice-Eerste

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG.

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG. Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Vitens Oude Veerweg 1 8019 66 Zwolle Postbus 1205 8001 66 Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie