)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ")"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!"

Transcriptie

1

2 !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##! )#$5##*"# "! "))*" """$6 ")#!"$!"7%" 7&"!$'&!8$ 9!&"#!!*9#*"! ""#* ") $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! "$ #!&"!*&!:"%*"#0#""1&")# **$'&# )#""%! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ 9!&"'&;"6"!"'&"<!*" ;! ;! *!//!* $<6!& # '!="*"5*"!!&%)"""$)&*"#!! &!$4#*!##"!!&!+!*$"#!!%#!"%)" :8"#!>+!"$ )) %!*"#"!##$ 6 "*")"$' &#)!""! ))$)###!! *&#& $ '!*!)##*" *"# """$) ## <'?" "$4#**!# #!"!6"#!;"!")*# )$ &%&"!##"%#0"1)! " *)!)# "!#%&!*" $4#!%!)"")#!#* "."$ : A:>!"*## )!** *!# $:&22"#*#:&! "#*)$5! $ 4#"""!!*"#!#*# )*#***"%)# " #*#*$

3 >!! ;"*##! " $ *"#& )"")3 - "%&(%*! ")""! - "*#)""C! - "#%#&)""! - :!*!&#!%!,- "#& * * )" "#!! " *)!)C*"! ) &,-# """#!** ","#-#"$9 )"!*!!")! ""&*#! *&% "! * "$?#) "#! $< )"!!)C!"#) *,"-#!$4&"!&)" % *"# "#)!$)**"" * **##" "",-$) 0"1)!! $ #*"#)*)!**,!-#%* #! : $?*"# :! : $:,*-!!"#&$ """"+ "*&+!###*) "! *#!$?#! "*!* +!## ) )**+!#,*-$ '4?"#6 *),&*$D-&" )# " * "%##" )$ +!# *&" *!! *!"$+!##""#"!!"+! ##"8!"!$E"##+!#"& 4" >!&!>!$!"%)"#*)% #" &(""$ '"#"&***"#%!)!"# "*$'&!"#!F"" "4.=+!#$"*!!!! "!*!+" "$ B

4 4.'E><:6 B$ B$$ B$$ B$ B$$ B$$ B$$B B$$G B$B 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D A > 6!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ <*"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0;?"#?)1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ G$ G$ G$B G$B$ G$G :."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H : *"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?"*?",?9?-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$ H$ H$B H$G H$H H$H$ H$H$ H$I H$I$ H$D H$I$ H$I$B H$I$G 4"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;2!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?*&!#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B?* 2!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$G ;*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ;!!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H :8;!!,:;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D?!""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?!">;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ ;#!,;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$ >(!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ H$I$$B 9>;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 6"+",4.=-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B 94.=<"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI 94.='*#=")+!?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B!"# $ I$ I$ I$B I$B$ I$B$ I$G )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )#)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 4 *=<";!;!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G <";!;!,<;;-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G )# "!>!"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GB

5 I$H I$I I$D )# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GH >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GI %&"" ( D$ D$ D$B D$B$ D$B$ D$B$B D$G D$G$ D$H D$I D$G$ A " #"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GD > )#7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!" *&")7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G 5!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G.!"#".?;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ""!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H 6#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB 4"!!+"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$?"##"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HB D$G$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$B < $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG D$G$$G?"% "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HG : )!" & 4>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$'"" " #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$ >$' ">"&6!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$B >B$&( *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH D$G$$G >G$?# 4>!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HH A! #"7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HI >! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H ) *+, $ $ $B $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I 6* " )#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I, - $ $ $B $B$ $B$ $B$B $B$G $B$H $G $H 6&#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IB $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IG )# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II "*)* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II?& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II )# "?# #4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID :8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ID ;2*&!*&*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I '#*"#&!?$$$$$$$$$$$$$$$$$I $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D

6 4?"7!"?" $4!)"#?# #"J"2) "$?)*"*"#*F$" "")* "& )$? #!!"" "#!"""* &(""$ ) &&*!!04"1 )7 4!)"# "#!# *"#+!$?+!**!#!%" )* *$#!)) "#! #"!#$.;A*K#* K9)5'""#K,#*- ') *##!&(" )#* 5'""&)"# ##!#$*!!<,?"5#- "!9=! )&%&!! #!>,- '#,6-$ < "*#,I#*-. #!!# K*#K 5'""% *< "> ))!K&K$ "!"#!" " #"*&, ""-#*"$:*"# % """% )< "> &$)#!")"C*" $ 6&#,I#*- <;4.45'""!#*"##"")!$6 ")!! #&$"")"#$" "3"*# < %"!*"$!!# " ##"3L"#F!#%!!"*L$?"*"*",B"- < "=$?" 5'"")"* *!"#) &&""*$4*7 =#""5'"",B"- #)5'"" **# $!!)* *"!$ B

7 '9#"&** *"#)# "" *$ A"##*# " ***$5 #*?#!!#!&7 4 "&&""#2"#%*" *&"""0" *)1# 7 4#)"""! $ &!)"&*"!!# $* ) ##"#*"!&"$'*&" &" &** * )$? *#)%&!*"!$4#)" "#" *&" *"!$"#"#"#?."*#$ 4*&" *!: "! * )$"!" 0"+!1,)"!"""> % 6?4? B -$ ;"#&6!#%>*MF"+M6%#!"! ***"$9)!!*""" "+!$) " #" *J4 "1$ #!!".J?"*9?" 2,?9?-!) #"3 ",&"- <?"&$ 4*!)#!$6"" N!"*& N!$4)!"*& #" # *$)!"*& *" #"!#4">!$!" "! #"")$ 4!*G4!"?")#0;"#"1 #!*$4!>!8$! J>!2*#&",! #"-#"&"%04 ">!1$ J4">!2!"&*04"1$ " *#*!"*>!"$'>!"&!%! %F& *" """##* "!"&!#,O-$6 O# #"!!+"%)*"#$))#"#!! )04">!1&# $!"*#* " ""#"!"4." =",4.=-$!"#"O&P"+!,PO-$' #"!"&&*!">$ G

8 4"!"2)"?!&!* "$!*) 4*" )&) ") & *$ & #!*;"%!#*"#! * $ H

9 *"!"" ) " ""%"""" $ "" )"3 4 &04">!1,4>-!?."7 " *) "")3 A"#"!**"##" 04">!17 A04">!17 A"###")*"#!)! *"&7 A *!"%)">&4.=7 """ ) )#4>!&?."%#)!** * "$ ;"?."&) *#)#*"#4> # *& $6")#"!4>& % )"#$6"" *! "# #"*$ I

10 ? # *#*)$ *&& #!&"*& $##& )*!#"" %)"*& #**)"#&""$ 4&##"""* *"# $#!"* " )!$ " 46!#B">*F"+,>F- %!6!# * #!* %##% &""# $) &""!"*$ >F!* *" #"#!!& 04">!1 "$ '&!% ".;.A"! *#"$))&")** %)!" "&""$ 4&"#)#"##*$! "!")"&!$'6!#*&!"#" % )* ""$# " # # "!!#$4#!"%"!!%!"%!%% )# $'*& *"!!" "" "$ &!*#!$!!!!"*& ")*#$4!! ""*)!! $9*&"# #%*"# #"!!")#*!" $'*& #)! """#%)"!";*"#&$*)!)! *"#*#&"$."6!#&(" "!!*"#*&"&!" ""$ A"! A"!9"!$4*"#*&!"""# ***#$" &"9!>>""!! D

11 *# #" $! "#"*"!#"# "$" #*6%" ) # ""& $6# "# "# P:"*" #*##!$./(0" 6"D!!0">!1 "$!! )"# #"!)*& )!)$!!#! ** * $ 4 % "%*6!#!><">* ">#%" "#!*$!! "!"%#* "$ *"#>"F"+#! "!%!" $4> #)!$"" *#% #*"!#$"**!*!* >*F"+,>F-$? B"%#)!* "",$$6%9+P-$ "" "* 6!#*)%&*" *&!6!#,)"6"%")&6-$!" I #""#!*&!" #!$ '#!&(" "%#"#&# " *&*$)!04">!1$ >F#!" &"F" * $F" $'"& "%66% "!"$! +"""*>F"$ " * +!!*&" &&%)")%)$4"*!"" #! ""& #*"% * #*"!$ >F<*"!+6?,<6?- G $ "! "&%&"! $")"%")%)+* " #$4 " <6? &"$

12 1 O)#*.""")"6'%">""%**!"# *&" %!&# **" * $09!#!+&"*#1 H $ 6" *#&*6!#E>O &6"&*)$'5 & "!& )*)$#!6" " %!"$ &!#"!""" " &***#&*6!#6"E>O $)& #!!"!##$E>O *"#*"*#%") $?6"" ""$ "!?Q!#I)&*#$)"#! *& GH!"%%H!"G$#!! )!"# )$>*"*&# &$'* "# "%""!!"&!#)" )#$#?Q"!$ >"" >""&!"" **!""% " " %!#! *&$>""!" " *"##"$*"# ""*" %*!!#"!"" $"##"!#!!!"#"#!* $6"!)J 2)# )%# " $)")&!"!*""%&" " O2* "$"# *"$ "? )#!# *!!"" ***$ #! "&# *"#* #" *)?#74"9"!%# "$5#?#"7

13 2300-"&!4 4&*D&4*"0*"#?)1*$&!*)**?$?"*"** ;!# $,O" "!- &0 )> FR" 3+)5-"&"0 106-" 7"-8&0" 00 "4*",4-*"J?"# *)2$#* ## *# %#&# &/* "!%"$ *." " "#!$E*"#!* #$5&!"& GD)!) *$ "*#*)!$ "4)#& "."$ ""#! J#!2**!F!"!$?"&!# & "J#2%!#$5!&*!#"%!! $ &*D 6#"#, - 4.;#" ""#! #!**%!F!"! $?"& ))!**)?$ & # ""%!*) ****?7 93 0!)!#"?$'" "!"**"&!%!*!"#$4!"#"# #"?)#1$ 1!"+4!!?)#! %! "!,)-"*"&!%* *#*"&&("&!1$

14 " )"*"&!?)#$.01 *&" *"$?*#)"" #" &!"*)#"*##"""" //" $4*#! *! )!: " : $)##"!!9*#*"$ &: & *$

15 ( 5" "*"## $ **" #!)"!* & *#*) )"#$ &!!!!C #)%!"!"#&)"& #*"!$ '#" 4& %* *&?#$#""!!& :!*)&**7 "! &"*& %! #""* & *#*" **"&$4 " * #$ '!"#*#* *& &"$ &" ")*"#""! #"# &"$ : " '"?) D!!,E>6- *+;,:?- I!!< ;: 96&,.- "#?"*?",?9?-!*,:?- >F,>-.;.,>-%A"!,>- B G!!9*#*".$:!! : 4? =")?,=5?- >/+OS,O;-,?- H.!*#??+,?- 6',.- ",.- >"",.- I 6,>-%P,>- D?!! O$" )" 9+,>-%<*"?>,?-%)#?"# 6?),4.-%"<?,4.- 5" "*"#*&! #"! ""*$ #")&*& $

16 4&#B)"" *#$A ": $4&#*: *#!*&" :: $ ' *"!** : ""."##%!# ##"** $4&#B" 6!#* $ 4&#)""#%!6!# *# ;" )!" *"* $ 6"""#&# "#: *&"!#$) "#!**# $#!'&#H$ H o o fd s tu k 3 H o o fd s tu k 4 H o o fd s tu k 5 In c id e n te n e n w e tg e v in g G o v e rn a n c e B e s tu re n e n b e h e e rs e n B e h e e rs in g s m o d e lle n N a tio n a a l P u b lie k P u b lie k IN K P riv a a t P riv a a t C O S O E u ro p e e s In te rn a tio n a a l O$**"# '*&" *"# * *$!)** *%*&" I"*!#!: $:**)* C" $ 1 >F6!#>!%!.""*)! * $!: :,:-#*&" $'" )# :!!<,I-$ B

17 '*"#!&*# *: ""$ "! 3 0: * "! ) %* )%&(& " """% " )!! &"* *"**,$ O$-1$ '" : * " """$ "#" &$ * *"** &"$!! : 3 * ) $ : #* ""!)$4&B) "" *"# I $ G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e a ls d e a lg e m e n e n o tie V a n g o e d b e s tu u r, to e z ic h t e n v e ra n tw o o rd in g G o v e rn a n c e in d e C o lle c tie v e s e c to r C o rp e ra te G o v e rn a n c e P u b lic G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e in d e p riv a te s e c to r G o v e rn e m e n t G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n a lle o v e rig e o rg a n is a tie s in d e p u b lie k e s e c to r H e a lth G o v e rn a n c e G o v e rn a n c e v a n O rg a n is a tie s in d e g e z o n d h e id s z o rg OB$: 4" G o v e rn a n c e v a n o v e rh e id s o rg a n is a tie s L o c a l G o v e rn a n c e 4 " >F 6!#."%!B!! " 9*#*"" %!##"$) *! ** "$!* *"!!9*#*")."G# &!"$ '">*F"+ " # 9*#*"% 9*#*"*$A>*MF"+)*#&("%& 9*#*"%*"+! ) "" &("!#""""$ G

18 #*!9*#*"%!&": $ '" ) *#%* ;!! # )*! "$?"0&""1$?! " &) &)!$)0&"1" "# "$ 4!*G!!: $G "!!: *!"&$ :,:- : ""!!*$?*&#!)!!%&( "!$!&!"" $) ))# " "!" &#$) *#%!!#2# *!: *$+! &(&&*$ :*#:*!,!"-**!#%*&" )*$ '*:!!9*#*"&$" & : * *"&#! '!"!!,D " *+!!-=##3L+!*+! ""L$:"!!)! *%*$*! "!#"#"$ ;0?:,%6"-#!!#"*&" %) *$9" " "&"" * "* : " * %! )#) $ 4E&!!!B"* : "$4 "E"&! #!)!$4!) %!)!""#) &#!$" "**") ": #$?"(&##"$** #!!?+ ** $ '=###": $4*+,9O"6&: -*"$4&*< &!"$4!*&: *"%B #!$ "#C*"#! 9*#*"$ H

19 "#!>*F"+ ".",% &(""2-!* &#,)&G-$ 4!*B"%*)# # & # *+!%!")& D $ 4O##B0>//OS0 $**!! " #"!! "$ 5"*"#&G%** "" ##)$') ""4> " ""$") * #" $' 6!#*!"#!"! ""#+!$#!6!#"! ")"""!!$ (9 <= :" 9* F"%&#"# 6&#"#!+ 6&#"# * 6!# >#F." A"# # :""# #T &# 6&# $< &"*" **" * "* *" * E#4" >! #"F " & )# * R%)"*!! ""* &&* :" & ) # *$6""!" *& *" A"# "#" "% " ) >#F ;"$ OG3"#" 6&# $<&" *" * *" *"* " & )# * 6 #" "%!!" 4>)"&) " " )# F $ I

20 00" ' ":!: : & &*" $ 0 6"" <"#*"! # """ "# A!F!" A! 8 6"""."*%#"& "# '"%#&% ; ;!%&+%& "#& %%)% :) &%% """ " """% :* J"2 J#2 OH "#: U*"# ' "*&" #!&!$? * #$' "%*"*** )""&#$? *$ *"!$ :!:,::-#" & : %& "* "!%) %*) %&(& " *""""% " )!! &"* *"**$ 4**" "!"* &(" ""$?*# """ ""$ *&" *"#"!#$:!*I& : #* $4&!<*""0 "#1$' ""!(" "#%#) # &"!*$ :!:,::-*"!! %* ), O-$'" &( & " *""""$##* &" "$ ' ") "!%* *"* "!#$" )*" *" "* *$4!* "*9=!%0?"*?" 1$ D

21 !** " : #)!?"*?",?9?-$ /&>/:?!! """!" )#& *C)! $ " "")! ** )""$?"*?" ""+"!# *"+"%* *"&!"!%"&"$' +!""" +"$?9?%#!* #!#"" *"""" $*# #!!!"$!" *""""##"##*#* )#"#$ '4!"*")#0;"#"0 6"!;##! &G!!!8$!!& *! F*& & "$'*"!!!!%! &"!# *"#)$#)"%2%"! $4)! *!! "#$ * " )#%*)!!!! %# )"!" :: $'!*"!!"!,-#$6""#!!"+! &!!!"!,-!!#$ 4&"" #!">+!,>-) "&! *!>!$'>"!!# *## ))*" ) """ $4! >"!!&!$6&# #""%)C* #$E"##! +!# &"$"!)!!!"# )!!"!$ '!>!*#&#"&"$'# "& *##! #"%"#" "">!!*&$ '>* "!+!!)! *&! )!" "! " #"& &!0"1$**"#""!!$ *"!!**"+"!2 " *"""#*$;!!!*"#*!"!)# )"#*") *# )*"#$;!!# *!"!"*"&

22 *!"!$)!" " # &!!%>$ ">*!)!"# * *&!"""*"" ""$ "" "# C"%!#"!"#" *# "$ Beleidsdoelstellingen Mededeling over de bedrijfsvoering Het in Control zijn Bijsturen a.d.h.v. monitorgegevens Bedrijfsvoeringdoelstellingen benoemen operationaliseren Management Control Systeem 1 Risicoanalyse op doelstellingen Bedrijfsvoeringplan 3 2 Treffen van sturings- beheersingsmaatregelen OI>!?9? 4&I *"**" )*!#$ *"""" "*& """$)" *& "!$**"!" "+ """$: *!" )!"! *"! * $'"+!!">+! *"$'""&!" *& $!"#"#""#!!!$

23 ( 4."*&" "I*)!#!: %!"" %*%)!)$ 4 " >."!!9*#*""$)!!&".""" * $4" *&" "* "" *$ # : &) *" 04">!1&)" *!0!>!1$) #"**"#!*" """*$ 04">!1! *"!*"#*!&!"# " "!!#$' *"# *& %! *"$ '?# *"# *& $!)#!*!"##"" #"$)"#!##"!">+!%)".?9? "$

24 &#*&!#*** $!!+"*#! ""2$!!+"2 "$))! &%<"VE V$!!+""* ** J!2!*"#( *"* 2$!!2 :8;!!>+!,:;>-$+!!!"O!# &"" #$) *" &# 04" >!1!!$ '**!*# *"#"2 &$;2*) 3!%&&,-)"#& """$!**!*!#)*!""##"$9 )!"" &#* $6"" " 4.=!" <"?"$! 04">!1#% *"*0"1 &($ 04"1#&") %*)% & &(" """" " )!! &"* *"** $ J"2,*!"-&!!""" $*!")#"#%!) " ",- $" *!")"&""# &"# &*3 &"# "# &"#!! >" "&# >"!" &#& E "$

25 *!"# "!!"$!!+"#2*! "#&!#&!2"*$ Beleid, organisatie en uitvoering evalueren Beleid O ntw ikkelen Processen U itvoeren O rganisatie Inrichten!!+"* &% 3 $?"##" $ B$ < G$?"% " OD$!+" 4"#&!!+"# "" **$ 4&%##" *"%&"!!!#!%&#!# * *"&C,*!-"!*"!!"$ 4&!!!&"""# *&!! $R#*#&( &#!% """%#"%2$ 4 &#!*& 8$ 4 "&!! &#)"$ 38= <""!"""""$'" """&#"# #"!!+"$! *"!!+"2$ B e l e i d O n t w i k k e l e n 3 00 B e l e i d, o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g e v a l u e r e n ( O r g a n i s a t i e I n r i c h t e P r o c e s s e n U i t v o e r e n O$!+"2

26 ##!!+"V3?"##"T #*"!# #"!# 4T # ""# E T * # %)" ""$ "T ""#&*#$ 95&" '""*"#$ #"&!" #)""*" " *$?2** *###!"%$A## )"&+ %"$'")" #%! *##&& 04">!1$ ' ##! $&*#!! &*# %2)" "&*#**""**##2 ")*$?2**"!!!+"### $ D o e ls te llin g O m s c h r ijv in g K w a lita tie v e to o ls w e t e n K w a n tita tie v e t o o ls m e t e n P la n n i n g s r is ic o d e v e r k e e r d e d in g e n d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n U it v o e r in g s r is ic o d e d in g e n v e r k e e r d e d o e n Id e n tific e r e n v a n r is ic o s e n v a n m a a tr e g e le n W e g e n v a n r is ic o s e n v a n h e t e ffe c t v a n m a a tr e g e le n O$'**&!# '!#"")"""2)& 2$> ""!# *"#"& #) " # 2$ B

27 9!#*# "##"&!! #)!** "& ""$)!)"#"&"#&)$ 8 9) 2)"*" "" **$*## 2""!"3 '&,""""-2 ' 2 '"!"! *#!" ' " &!!"$ '!#&**! 23 : )#?# )& *##! *$A 2)!3 : * *#"*#"*#!) #"# *#)*$ 6"* *"!!+" *"!#"% "# *3 A# $C$" "*7 A#$C$!%*"*7 '**"#!#)"$?"" J4">!2 ""!#!!+"$ # &#DJ4>2$!#!&**" +"!$6" " )!#,"- %)#2 $ G

28 3 ;*)"/!"!*! * *& &" )""F, : -$4"## & *!!%&#!!$?#!!!* "* $'* 2*!!)""//!!2!$'! 2!*""&)"## *%!" "#""$!)# *### ""!#;#>"&6!,;>6-*#$ ;!!##") ;>6*:8 ;!,:;-!$!;!!*#*)"" ;!!:8;! #$ 3>3A? +!#!!!"F!#!" *& %2#)#"#$;!!"#! ")# #$!!! " "*#$' *" # "" "#% ""*# $#!!" "!!:: )! $'#*"# *!!"#!*#!$! "&(" ""$') F*!(" " " * )*!#$ *"#!!(" "& "*#% " #$"# ""& "% *" %#*"*$ &; B 0#*! ",*-) " """( #!1$ #"#* ;!&J2!)#* J2!#%"+*$9"!! #! " """!"$4)F**# "**!$ ;*##2!& "*&$' "!*!" %!# "! &"" $';& #!*"$!!)!!!!##*"$.!*&!*#*)#%)" &!%*"#*)&!)* $ H

29 ; %!&"!" #)"" *"*"#$'!!))"")!"$ 2) &!""!!#!% # *"# )!"$ ;!! "* """&+#*! & )#*"$ &;!! G 0;!!%2*" """#*8 "%&%%"+*$1 *!"""*#%!)"! """*#$#!!)"""*#)#! $!!+!!!!%#!0""!! #!!1$ '!!!(&!"!"!#&!!" *%!" **$!!##"$ &!#!!!##" ">!* "3 0 " *1) )!!#* )"&"! )##! ;*#!"#*"!*#* #) #" ""#&$ ;M 4&!" ;"+!" = : " =?" "+ /! 5?" 6 O$;!!O!# >! I

30 ;!! 8&2&!!*")!!2!$'#!!!*""#, *" -$* *"!!#"! ""2!"#$2!!!)*!!"#$ B3>3A? " ) : %!!)"! # )#K*"&*"#)2!$ # "!!% "# "" *& %& "##"!!8!!$ :8!!*#"!!)"&%* *"!" #"&!%2&%!!(" "# #)# "$?:;!!"""""% E# ;!!!"#" "# ""$ WWWWWWWWWWWWWWWW X" X:!"#9" X"# "*# 3 4 :8&?;# :"+ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW :!$ X4& X?)# X & "" *"! 3 C """!"# * 4&! WWWWWWWWWWWWWW "# &!! X! *"! ;!!( X! X9 *$ X? XF" #) %!!!! +""%3 ##",<"- 4!"!,- ;!!,#- *$,6- O$;!! #) *"$"*;> & %3!?! F" 9$ )#)#*!"!#%*#$) *##!">+!%)"'&#B# #!*"#"?9?!$ D

31 4*"!*"""$! ""*#"**")" $>*F"+,>Y- >."9*#*" ) *" $9*#*"!>!# *" *" *#!#! "$ 4&#>!"* "*!;#!$4.=!"* $#"!" #*#"!!!"%!&+!#>!"$!*"!"!#% 4.=!"*<"?* $* 4.=!")#"#!40?"#?1 )!#)$4'&#D *.?;* #"$ *!""*#!"2## $*" *!")3 <!&! A# " O* "$ *!"&!!*#"!#$ ( ;3A?!""**"!C)"2 #*$" "##"!*"!""" """&!"#!#!#$ >")"/!# 4?$!*G >!#%;#! O!#,>;-$4!"#!#!"*!!$ >"!!# ##! &## ""!>)""!$4 *#!"## &"F*"$ >*##%!#""$"#!F "! "!!*"$ 4>4*" "&3 04* %!!& "% # "#! )# *# *&"""1$

32 '>!"*(!%*&" $4G>!"""!!#*!;#!$)*" *"#!) >!" 4""$ ;03"A>;3A? ; #"#>!"%!#*!"!"$ & ; 0;#!%&*++2*&%!! "%"+%&+"!+&+%!#*#% *"!&+* 1 H $ ;!!*" K*" """#*&!#%"#2"*"# 2!&!$;#6""#)*" "!"!!*$ 2 #*"+!#$4!2 Z*$=!" )* #""7 ;#6#"!>;$'! "2 #&$!"*"!!"" )**"#! 2 *""" %!# # $ ##* *"* &("!#! $ ( C0?F &!"!& %&!"!! """%""&"""" "!$!!!!#!!""" *"" ($)()3 >M"*""&!! "M&&&(*#!" ;M** "" 9)M" " $ )"!"""!#& "!!!!"#$)! "(% ""*&!# "#) """$*""""#!( ""$

33 !!!*!"# *!$!)&" )!!!* * )!!!$)!)3 "!,4! -!! " "* 2 *!!%"&!!*" %%!! $! ##"#!!&"&J#2F"$?! ))!2!&"!*$'*"#!)#&###! $ * >,O!" """- """!*!!("*% "** *" )"%##$!!!*#""!!"&""" "#)""")&! "#$"""!!)! $ ; &,4& *- 4F* "***" """!!8&%*!#2#$ 3#6!,;*"- ;2"+%!"#!$6"* ""))!!%2 $ 3#;,;- '!!"2M!%%!&" 2M*##"!2&!!" $ "6,? - ;"&!"8!"!!* 2&& $ &!U!!,4&!!!- ;" &!8&% )!"!!!*#!!"#!#)& "##!$&!! #!)%)"%"$!!! #"*"""!$ A,?#- "!!!*#) *$?#!"#!#!! % &)"# "&*$ I B

34 30$ """"*"!!!!$)!!)" "$"&*"!"!F%! #*$ Categorieën Componenten Ondernemingsonderdeel O$> ("""M%"%%!"M) "#"!!$!!)""!)!$)&*""!"#! &3!!" o """ o! o!"&" $ :0 ( ;3A ""+)""*">! #!$'* #3O!" """%4& *% ;*";$))&#"# #)4! &# "#$ 4! %*" "*!#*%)"* "!*")*&("""$'!!##"# B

35 "V!!*!! &(" ""$.&#4! %)""#? %4&!U!!?#)$"*!"## &"F*"$5#"&&#!)""* "!* ## $ #)&!!! "%)"*!& &"F*")*)*$')"""#)# " &!")$ ')"&"!?#$)*)"" "!!"!**!)*!# $ "!") %** 6&"$ )&" "!!& &+ *!"$?#&("""** "!6 &""""!*$ )#>;! ""!&!)"& "$ ) ")#"3 O!" """ 4& * ;*" ;2$ ) )" "" )"&)$,- 2$ '"!!!*"# "!)!*%*# *#$)*#***##&!"#"! "" &*! *"$?*""V#) *!"!# *&$6&# # #!!"#&")"!"&& $?!" #!)"! &!!$'!!#*"%!#!!!%) $)*# *!! *")#) " "$ =A>1D? '4.=!" "+!"$'4.=!""!!&!%* *$4.= " &! *J&"#2)$ '!"# ", " & "%)&B-%! *& &&! $'!"& "+)! *"#! $! % " *%4.=!")!<"MM#M6#"!$ 9 4.=!"##" " *%* ##)"F"" D $ B

36 OB$4.=!" *)!*" *&$ *""*!#"#$'!" "" "$!"##&!"" "!#$ O"#&"$4!!%"" ) "*"$'")!"!$ "!"# *$ '"#!$** *"** #$* &!"#) "$ '";"# * "3?&$ "! #!$ ="" $ A##" $=##"#"*$' )!#7 #$ '#!# 7"!#!("!("),"""##"%%! -$ $ '!"#! ##7'*" "!"#"%!"&*"$ '"# &*"$.!!!*" )!"# *8&$ "" "3! $ 5#*7'*7'&(&& #&#"+!7' *!""7 BB

37 '*!3 o!3#!,-! " o o 3,-)" "!!% %"# *3"%"% "*$ >?"$ A*"&"#&!""$# "# "#!%!! *"( "$! #$ A!#)!#!F!"*7 " ) *"3 o o o "*" ####" * *##!#$!!"$ A!!"!"*7'*!) &("!"%&!+!%!"%"#!!$ $ '! *$'*""3 o o o *## "!## "#&" "$ '4.=!"*& &&!#"#",F""&!-$4& ""#!#$9"=" ")##"$')"& "!"4.=&) 0 "1 # &&$)3 O($ '" "$" "#" *"! ))* #" $ O<($ 4( ** "$*!# *"$ OB>+!($ )&)"%"&% * $? # F #"$")" ##"$*!!"$ OG=($ ** ""!# &!$ OH9"#"$?)&) *" * "# "!$' * F #$ BG

38 OG$4.=O ) '4.=!"&# **" & "&$) ""&!! )!"#!#$))&G! $ OHO,''%B- 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $!##" " " )"& "# "!#$ '!!&!! "!*!+ ""$ "))#!!! *4.=!!!"#)!*#"!"$'"!G!)**## "!!!!$&""4.=!!!"% ""%!"" * $ BH

39 :01D '4.=!"! #* # * $' * "$ #! )#*<"'" *"#*"#! ""!**$!" "+""!%!#!!# #")$!"*"*7'!*"#! " """!!$6"*#!*"4.=!" )!"# "$?!"!#! J&!!*1$! " *" $!"#!!"$!"#! &!#*$ <&#4.=!"##"##"$*!)!) #)$?"#"! )!*#3*%"#&F#"$ :01D%"D&!=& >G*!=")+!?,=5?-$4'*# #")* $'*#)!"#.:.4?;6$ =")**"!?* ""*"**$ "#")!"! "# #"+"%**"*+"* 4.=!"$ '!=5? #!$ '" &*"! "!+! ##"$' 4.=6% %"# #<"$ "2") #" "2%!" 6"!"?$"##"# # 4.= )$)#)"!)&)" "#*)!"$ 4B.?;"0=#"1 $*#"! **# )#" " $9!))!"#$.?;"?!! $.?; " #!!*&!*!$ *!!!* #!**$>"! "#&!"*#$ BI

40 ""*&!# ** &&!"#!#$)#!#)3!"& ;" * 9 >!#$ 4"J=#>"1* 4.=* &%! #$ '4**&*#) *!"$') ") ##!"& " " * #"!##!* 4.=!"$ BD

41 Compo nenten Cate gorieën (!!&C#**2 &%*#"!!+"*"# *""$ )#"#&"#2%&$"#& )+"&2$4& '* :8;!!"* 2*"&!%*%!%(F" &$)"+ *" ##"*#$ 4&I!!+")*!"#"!">+!,>-$E ""!!+"2)*)2!" ;!!#&$ )"+#!! #"!!+" "$9*""+>!")*$'>!" *#!"")#!")*#!! $ #*###"$ Continue verbeteren risicomanagement vaardigheden ANALYSE Planningsrisico Inschatten Business Risks Bedrijfs onderdeel BEOORDELING BESLUIT Ontwikkelen risicomanagement strategieën B eleid O ntw ikkelen IDENTIFICATIE Rapportagerisico s Beleid, organisatie en Uitvoering evalueren MCS O rganisatie Inrichten Structuurrisico s Processen U itvoeren Monitoren risicomanagementprincipes Uitvoeringsrisico s ACTIE Ontwerpen / implementeren risicomanagement vaardigheden MANAGEMENTCYCLUS Besturings & Beheersingsframework RISICOMANAGEMENT (Smith) RISICOMANAGEMENT PROCES (De Loach) OI>!&#H?"# *#!!%!#)!&&$ 8!"!*##*""& 0"1)$ B

42 !## "!*" *!"2 *&"""#&!!"#!*!" $ '>4.=!"** ""+!#$' "4.=!"# *+!"8!#"+"!$ *&!!"*)"& " " """!! $'4.="6)##"# *" E 6* * $ '4.=!"#)#)# * (#! " " "# $4 6#!)"## $44.=!""" &!! #!"# * $ '>!"*!"%!"""#&" K*&"""#*8 "$6!! *!"#)8!"!$'!"#!!!">+!,G$B$$-**$ ' "4.=>!"&#!#!&$4.=& G"#>!""#"$!"#!"C&)0"1%!)" $ 4 )&H-)+! """!"# ""*)""F $'!!&!! "! *!+""$'*+! ""%0"1$ '4.=!">!")!"!*#$>!"*## *!"##"%!"#&!"*"&!0"1$'##"*!"!*!! &4.=##"$ "*!"F""*#$')" ;"!!!*"&)0"2 )$ 4'&#I)"# )# "I%)#&! >!" ) "$ 4!)#)"#&&!#%"#2*&"""# *$&!2***"$4") &!)2 =>O,=>O-*# " "=>O"7 B

43 !"#!"!!! * *",- )# $)#) &?## #"*& J"2$&") "*" # ""*!**& ") $'"*#%!*#%'*#=") *"#"?"%)! ""!#*#) * *?$"!% ""## * *%* * *& $!* *!"!!!!//###&!0"1$. #" #) "** $! ")# "3!"0! #""0"1$!)# "$9) *"# )!# #"0")$9 )#) & "# 0"2$ #"#!!! 0"1#$ #*"!* $#!! *!"&8!"!!)2*,"-"""& &()"$ 4#*! ")$6" >!" ;!!*###&)"! " )$9 "# "!!# "## "&(""&!! "?!) "$6"" " * " 4*" B $4&*D& )#?"#?#*"$4# " # 4%!*"#&! "$ G

44 &-D6A33-?) * )$ ""$9#"*"* T"#!"&*&!!0"1 )&#!$ '04">!1)*#)$'*"# *!"&##"!!!&*"!0"1$ D6A ="# "!#"" %! #!!)!" $?=*!+!%!3! ">F "!)"# " "4696 #A!"!#$ &("&")*)>F!6&"6=")!# " ""$&"" )*)!!*&)&"! "*"$ '",-O&!""""&" =$*"#! "& *&! ##$ ""!)!"# #"%""! $ +,-&" "#$ '*))&"%""&!&"" $'"#)!&&! &"&"$ '&" "##"$ )"#! " ")*"!%)"F!$! " ##"!$#* """ ##&# " " #)$ 33->33? ";!;!&&")!!& *$"! "$'!#""&!!!$&) ""&#%)"""#% "%"# $#"&)#$ " *"" *"!#!$ # *"%! *) $&!! $ <;;&V*&# "!"##%! "! "$)V!) "*# #"$ G

45 ="*4.=F$?<"."4.=!""# # F $ )4.=!"""!"#! ""0"1$ <;;&))( " $<;;&)#)! &4#> U%%'" "A#"$ <)%!!$) "# G&*&!!$A!! "# ""%)"" "# &!&#*"! $!""!!)*#%#!" )# *!"$ <;;&*##"*"<&"*& *#$'!# *#!!!!&0"1$ *&!!*##!4.=!" ""!*$?+!"# $' "+!*%!<;; *"#4.="%!!<"!$ &*"$)! *$ &!!)!#"4.=*)$?="=& "# * $ G

46 !"0 ( 4&##! I " " I$#!!"!!%3?& "! " " 3!"# "*"# * * *&$ 9 8 Waarde versus de norm Omschreven risico s voor het behalen van de doelstellingen Een vorm van een beheersingsmodel Kwaliteitsmodel INK Operationele informatie Uitgewerkte Verbeterpunten Financiële verantwoording Interne beheersing en besturing In control Statement 1 0 Norm Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer brandweer Brandweer Regio Regio OD$) "" ) "" "*" *& )3 Regio Regio 4) "#!?0 "1$ **"// " $ 4I "4.=!$# *&)* $ Regio 4*"" "# &(" *& $'&("" "!!"$4*" "! R " &("") *&#)$ 4 " <":';)!="!" 4.=$<"*# 4.=!"G"#!$ :';"'=5&+!4.=!"$ 4&D%!) ")!4.=!"*#%! )! *& $ Regio GHOR Politie Ploitie GB

47 Operationele Informatie financieel Jaarverslag Dienst 10 0 Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Regionale Brandweer Regionale Brandweer Veiligheidsregio Veiligheidsregio GHOR Politie Politie O$) " "! "&("&!!"" / 4&# "?)" 4T0'#*"#&!?1$'#!#" 0?"#?)1 G $"!$ Waarde langs de norm Nazorg Repressie Preparatie Preventie Proactie Norm Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Brw Korps Regbrw Regbrw Regbrw VR VR O$> #?"#4&!4 ; &"# "" ")$! <.)!!!"#)#$!<!##"#)#)*"! $R)#)!"" //$ ; #&!#!"#% #!) ;""#!*##$ 4"" "" " """!'# 4 *""$ GG

48 6" %#!*& )0"1)$ #!!*** "$4)###"!>!"!!$ '*"#!V#*) "! " # *#$#!"!"#!! ##*C)# $ 6"# %" #"0"1)$4")I ")$) "!$ #" """ )!"#&"!"& * " $ 4Z ) "#!?0 "1$ **"// " $ 6"# %!'" 4# # "7 #!D*""" :!!*"# & *$ 6""#" # * IZ$ 4"" ") *!"#$ " &! "!$ "# #" "!"# " )* *$ )" ""!#!! "" " #$' &!*) # *"#!)!!& *!$ '"0!1%!#0!1 GH

49 ( 4// " )!%)"**)$ C *" "$ *!" "!! "&!!""$ #" " "2 ) "#$ "! " **" ) "#$? "" "&! *&*#$?& #"""%)"3 O""&" 5# )!?"$ 9 ") <"$ "!4.=**! ""#"+!$?") *& #"$ *!!! ")#$'!"#! " "" *&! 0"1)$ ') "*#!"")!0"1%! *"# %!""#! #"0"1)7) '&#D*$ GI

50 %&"" ( *&!04">!1&# $&# &#)#$6" #")!)!!*"#$ " #! **"#)!4> "")"" "$ '4>!#* ) *!" )#"#) " &!""""$9 *!# ) """ *" " "" *$ '4>#""""# *!F)" 2"""#*#)*$." * 4>"C&&#* "+!$04">!1&!! *!")8!"!!)2*,"-"""& &()"$ H $ ".!$$,B-* 04">!1"!3 "#!! *&" *"!# * *& ** )"!"""%)"" " $ $$"")4>) "!" %!" #")!&"" *")%!)!"#!*"!)$ )! ")!! "" "! "$!! )&"# )" %"#!!"*$#"#!!&!"&$'F"!# *"! "! " "*#$?*" & *"+!) " ""! *"3 ))""#*"**! &2!!) F! ##" )!!2* "+!% %# "6&6 " GD

51 )!"#&C * " "&##!&!")## +! *"$ * "!4>)!$ (!"E '4># "=! I "" ")"" "$ '!!! ) #"$ '!!!**!"" *"! ) * "$ '!!&&"&!""*##! & *""" "&!"#" "$ )"&!*""&!,>6-*"$>6!& *!") //&! *&*"!!#* * )*##!""*" )# "*" D $ '*>6*"& *!"$4 &####!)!")!*"#2 #!$ 6!!" >!" " *!"&" #)!2*$ #) =>O*"!*)!$! "#"! )#$ '*"#*"!""%""#*## $ G

52 F-5!-E 5"" 4>&#"#!""$44> )!*!$! #"#%"""!!*$9 #!&##!) #" *!*!"%)#!!"! #""%!$!!!) "%)"!", "&#-*!" 2 *$ F.!"?)=&*)!"!!"O!#$!!!!) *#!$4&&*$D " " "!)!!!""#!!)!""$ E# 4&?"5#"?)*"% ""#")!!F!"#!,!"#-? **$9#?),<?-))$"#&#<? *"! """!#!**$"& #!##** *"$:!# )"&#! "?""&,"-##"$ "& * #!!F!"!%?Z """$* "#!!!F!"Z ""!![B!! " )##$:!)!*"!"# #!#! &# )""#!$" 0?"#6?)1*"#GHZ!""#! $GDZ!#&#!$! #! #! "$4&)# #!BG#! ""IZ! ) *#*""$!" *#* "% "!,!F!"#!"&! -) #$# ** $ 4!?5='"?)#!!" "J?2$!!"*!" $' )? "%!*" $!!"%!"#$' ")! " &+# "$'# #""!"!3J';# "# #!! "" #"!*$!* "# $2!"*"# *""$ G

53 6"# "";# "!*"! *# )" "#!$ #)"!*#!$" )!))*" &"!##"#!"#! "&!##"# "$ '"#"!!) ""!"$4?)=#!!"!%)""! )!"**! **)$A?)=! ")""))"&&!!#%!"$ "!&")! *")!& 0"1$4!! "+!!,!"- =>&*"$)#? ""$' *"# #"# ** " "*#$?!!!?)=&!*D?!!*#"$.?; & "#?*&!"J?!!2 $4) B &.?;)# ##" #$.?; "!"! ") $4 B &!.?;*##*%!*## "*#$'#"#.?;"# "# * "!#!$4! ) #$!)"&"!)%** *!$.!*# '!*###"! ""2# $) D( "$4"#&!*#!!"" "# "% *" 4.=!"*"#)$ '!*#&"!"#%)!"##*! "$ '&##).!*#" *& $4*&## #!#! **!*"&0 "1$2"2#*%! *$*"&)) "& " "%!#"#=>&%!&&!$ H

54 1"&1/3 '#"#.?;&! * #"%!$4 &*! * *$)!#%3 ##" "2 $ ' "##"!##*"# " $!!!" *"!*#)" ##"" *& )!$ Ontwikkeling veiligheidsregio Peer review Regiocommandant Korpsontwikkeling Innovatie carrousel Korpscommandant Normenboek Audit Bedrijfsvoering Diverse initiatieven Operational audit Ploegchef Inspectie Basiskwaliteit/ regeluitvoering Prétest iedereen O$ #"#.?; ' "*""!%!"!0!"*1"" " )$ *)*#"%&#! ##!! ""$:*#!#.!*#*$.?;"!&"!?5=$4!!#" %**"% $ '.!*#"!)( "$.?;!"*#!!V*V& "$.?;# * *)$ "&*!)! *#$ "! %"$#)%!" ""*)#!*#&4.=!"$' "&)"&% #*" 6$ H

55 "6&!"6 ""#! *&)#&!">+! % " %!"!# " )# ) *$ B "#!*"#!"**&*& *$*#K#)* "*!" )&$?*!"#&%#U"%6 %$")#, )#-! " "$;" "!!$!)K))#K&$ "6" " " )")",#-$!)" "% ""%!!!"&" "$"&!!!"$.!)*"# %"# *)!F!" "#! "!*) "* " "!"$ /?."))"& )!""& "#!&*) " ))$A!!") "%!"#!""$ "!##" 2 " )$6" *"#*##" #*"! #) "!"" #!"!!" $'!)#&#!"#&!"" "$ 5!" "!?)7? )**)7E&"*"#) "!) "%"?*H!)$!""#&*"#! $ E"# *"!)!"#":!?#!!** "!$&)#2%#"#2?#*!""")$?#!## "#!! $ H

56

57

58

59 ."E." "" )!" #04 ">!1!#$?& " *" 4> #" BI /"!"G "# 6"!! ;"? #"# "# )# *"+! ;"*$ )+!**"2 " *&"""!" *$5#!!*")#*)!"!"*")"" $!! "##*# ")"& +!)*! %2 " 2! "+*"$4#**>&!# 4" "$6")&"&("2*"$ 4#*& # +! *"*"$'!! " *&"&)"& "#* "!#!$)!( "%)!!#! F$'" )#)!!"!*#!!!"$!*) )#)! * # &# *2FF++ "$ " * * #)!*#!"""## #"+! *" ;"*C ) "F&&**#$'" * *" #)!&" &*#&)!! "$ A) *,""!" $4 " * ")* *" "-$ <"%! ;"!! O$*" " #" HI

60 5"#&#B**! #"&#* "$ #"*"#&#"&" BD $'# " &*##! #"$'#" "*&04">!1!$ #")"&& " "$ )!* )*& 3 '* &"*""#2)#) *" *&""" #2)*!# 2*! %!! 2"* ",=>O-!$ o '=>O! o o o =>O!&)&" A"#&#)!" A"#!"! "! A"# "!)" "$ '!4&!>+!,>-"*"#"*!"" " &!$'*!!+!!%! *&! )!" )"$'##!"" """$ 4" " C*)#"*"%!#*!","-)$##"=>O% "!!*"$)!#*%"%#)& >$!04">!1 ) *"##!!"! &$! 0"1%)!*"& )#! $ )"+#! *"! 8&!"$# *"%!&") $ HD

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG.

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG. Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schu!tz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Vitens Oude Veerweg 1 8019 66 Zwolle Postbus 1205 8001 66 Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - -

Jaarverslag 2012 - - Jaarverslag 2012 - - Colofon ANBI verklaring Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN

DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Spelenderwijs naar de basisschool DE PEUTERSPEELZALEN BIJ SCOH BASISSCHOLEN IN DEN HAAG PEUTERSPEELZALEN Kiezen voor de peuterspeelzaal Kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen, er zijn heel wat

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Afronding van het schooljaar (24.6.2014)

Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Onderstaand vinden jullie alle informatie betreffende de afwikkeling van het schooljaar 2013-2014. Donderdag 3 juli: Diploma-uitreiking Op 3 juli vinden de diploma-uitreikingen

Nadere informatie

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum drwr ttgrd s Otis tkigr KO - 40 M 0. 0 N N N 7 N 6 6 N 7 N 6 EL N LEKESL. stdrd / g ti DM O - rgig g D D m g EL EL EL EL N 6 LEKESL. - dk V - SLK V - SLK - dk O - rgig N 7 LEKESL. O - rgig g N LEKESL.

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie