Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN"

Transcriptie

1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

2 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren Stagebegeleider: Dhr. E. van Zuijlen Praktijkbegeleider: Dhr. R.J. van den Bos Tweede beoordelaar: Mevr. C.M. Nuis Datum: September 2006

3 !

4 Voorwoord ##$ % % &' % (# ) % ' % $& % # * $ % ) +###(#,-& &.%#$&)/* $ #$0' # # #$ # ' +& "&)'%## $& ## '## &'###$ 1+ & ' & #$ # # %%# %#& ' ('''###+ #####% '$ $&#$ # % ' $ / $ $& # #. +# $ +.!/#'+$ 0'' % #%$ ##$&% $.##' # ' ' '& # % $ + # ## ' $' + $ #'' %# &$% + ## #$+ #$ $ '2 #$% # ' '#$ +# % #.+# '&&' ' %## % #.*.4#2 #5 # ##0 % &.# ) +###(# - %7,.8##) +###(# - %)11. - %11 #'. - #. - 49%$'% :.4 (0 /#''$&# % & ' %## #%# &. '; #.(# <<= "

5 Inhoudsopgave 1.1. ) < "#$% &' && && 1.2. ( %!! &( % &) * &+, - &.!- &/ 1.4. ## > ?%# > # < #'#$ < 0 1' 2 1& 3!"#$% 1& 1& 2.1. ) #%! % 11 1( 2.2. ( " % " 4! 1) #%! 1/ #%!! 15 '' '## A 2.5. ##':( > 2.6. ## > #!< #'#$!<! "! 3.1. )! 4 67 (& (& % % (1!: ( (!! %!! 3! (( ; () 4!! (+ <! (. 4! (/, (5! ( ##+!A 3.5. ##!A #!> #'#$!> # $ # '## " 4.2. B " -

6 4.3. ## $' " 4.4. : %& " % & ' #! ( ) #% *+", # -. #- % 4 ' / # =

7 Inleiding ) $ # # %#$ % # ## 2 % # &% #% ' #%$ +&%##+' #'$ +$ ' # /% $ +& % &% # # %# % $% &' +$ % $ $% &'# $ #'# $+$ & $# % & %' ) #% $% ##& % # $#&'#$ $ ##' D )&' # + % +% $% ++ ## % $ + &' #% / +$ 2 D %##+#$%##& ## &' # & +& 2 * E34F % #% '#$ $#%++# $34E3 4'F' +&##' %##&' %(# % # 0 +34#' &' # & # % & E>>= 2 <<=F "G $# # %' + +# 2 EAGF ' E=GF, + ' ##' # # #$%## ## &+ & % # #$ #$ +#%#$ $ 6# ## ## % $# $#&' +&#$ ## +#%##&%##$ ' '' # % $ $#$ H I # )% +&%$ % #$# % &'' )$ &'# $ % 8$ +$ # $ $% &'# # %'' ' + % &# '9%# ##+ $ $.$#&'#$$% # #$$ $#&'&% )$+# %# # =6!9%!!!%!! $ >! ) % %& =* %!!! #%%## &% % $ 3% # *. 4#2#5 # ## % % &' %(#!"#$! /$ ' '#$ ## $ ' $'% %# '&+ &# #,&% % % '$ # # '#'#$ % # $ % # $ ' % 1%##'#+ #$$ # $&'.% #$# + %#$ $ # $ ## $ 1 &#$+ '' ' #$ $ $' $ % ## $ #$#$ # $' ' ' # )$ #$##'##+# &'&% % + C

8 #$#$'#$ # % %## $&'%#% % ''. #$ E+ ##' &F &' %(# +& % #$ & % &' % (# ' & %# # % #$ #$ '#$ # &' % - 8#'.1 #5 #:(J - 3.' 4# :(J - 4.(# B,J - K : %' # # :(#% $$ ## $&' +# %###$$ % & %' %## ## %' %##'#$ % $ $ ####&' &' %# # + '$ $ $ #$ #$ #% % ##+'&'% +$ #$ ' /% #% 342# % *# $#$ % # #$ % % :( $ #$ +& +&%# ' #$% +&##'% #$'' %#$$' ) &' # # % %## $' # &'### % % $ $ #$ +& '&' # #$$ ##' $# #$ '#$ # # (# %##% +&'#D? ##+#%# &'% # #$ $# # #$'&'+& ' '#D?, &' D % % # ##'' + +&%## # % $ $ % $ % +&# ## '&' # ' $ # $ ' #$$ %.# $ ##' ''&' +#' +&%## /$ # + $ ' '#$ ' $'% % # ## %%## E+##' &F$$$ %##&%. #%D #$ '#$ # '' # &% +#$ (# #$ $ $ ## + %&' $ $.$#&'#$# % &% %## (+ $ # #$$ $ # $ $ $ $ + +& # ' # $ #$ $ #$ + &## +& /#$$ ' % #'&++##$% % '+'&+'#+ #$#$$# +#'$#' &&' ' #$ #% $L&'#+# )## +& #$% % ' % $ )# $ % %## * $ %.3% #)' # #$ + '$ # #$ ' # #$ # $2% &'$#% $ & $#&'& D%## ## #$$ $ ' #% + %# # % +# $'% A

9 Documentgeschiedenis 0 ) <?<>?<= < # <=?<>?<= >

10 1. Energie H1 &' # $+$'% # # ) + %## # # + ' '%+ #'.+& &' #$ # +$ '% /#' # + ## # &'# 1 % + %# %##$$ % '# # '##$:( $% ##&'%## & +$'% 2 # I E# 1 :(.:F 1.1. Huidige situatie +&# % &' %(# E:(F)7#% E7%F% :(: %&E:F $ % %##% %. #%## :():% ##&'%### % % % :( ## $' $ % ' #% % #%# E+ # $F & H I1 % 7#% $%## #. % :(.# $ '%## % ## $&'% %$ +& # %' /#'### $ 08%##+.+#.%. '#. $ %'# ) '$% #$$#.&%####% $# #$L.+& & +#$$ # ' #$ ## ' % # # # #$# % &' $ +& % ' # %' ) %' E <<"F - "<>C'B 'M - ="!"-$N M 0 # &E <<-F -! >-!'B 'M - =- -C$N M E# : %&F M,+&' OO #OO $'%' # #$ '$ # MJA-afspraken P ##:( D + % &' #$ 7% & >>A # #$ +# $ H& ' 2 <

11 *%, % I 0 >>> 3 4' E34F % # #$+'., %.% #### % %, / $ %## 1 E,/1F # '#$ + ' # # +$ '% $ # $ %$ &'#$ %####+ ##'&#9%#' # )#% +#% '#$# $ ' 2 *% <<= % $ "G #+ % & >>= )%## << #'# #$# - AG## #& ##$% $ # ## E%.'$.# &'F$ % &% $L$<& - =G ## % % ##' ##2#' #$ /$#+ ' '#$ & <<<:(2 1 '#$ # # %# #$ # '#$ % $' ' 34 % +&) +& % ' % ##&' % :(/$#5 # 'E:F #5 # +% ##&'%##%# % % #& :( % ##&' +&%#% - )7#% % ##&'%## :(J - ): %&%.#5 # # % 7#% $'' # D +% :( - $$ % $ + #% % +& : % & +& 4#2 J - + % E%F ##& $$ $ (0#% + %, % & <<! 1 # $ $#&' $#&' :( #& $# %## %# #$' # %# - 6$# # '$ % - 6 $# L # $ + $ %## # 9% $ #J - % &$#$ +& <& 1 ##% +#& # Financiering /$$ ' '% 34 :( # 1' & # ## # # % 0 % % + Q?2 R"-<<<.2#& ## + # # % % R"-<<<<.2 $ # % 34' Reeds genomen maatregelen $ % '% 342' / $#$ ' $ ' % H#$I # % + %# #& +& # '% 342',! A # % C<G% % %% ## + % B A /$#?# & +& %#+ # /+$ #%##'#$ & & $ + +#?# # && ## ' 3!;, % A )'% 78$ # %C-. %' +&##'& '$ #$$ 0 '.$

12 & +#$$ $# +$ L% # #$$' %# ' D %## '#+ #$ 78 $ %% ##.%'% E# % -F% $ $ 78$ % & % 3!% 8C %A '# + ' #$'# $' %##' $.+&%% ##'# $ +# $ * # # % Q?2!<<'B,!*4<DDA +# $ *$ # ##$ %## % % ##+#$.$#&' <!<G % # %'% % # % & "&E# #%% ' F1 &'#$ %##% +$% % $ % # &'##'+ # $%! A 1+& #!"# # *$ # % 8% +*$ +&##$% '#.## # # # )## # %##'#$ # # # # & $#$ $ +#$!" # # # *$ %% ## '#*$ ) *$ %' $ % %# #'#$ ## % % $# ##' #$'# # %% '# # %## + 0 # + E #$F $ # % # % "<<<<<'B % &% + $ =.& ## # + D '#$ & $ & +##'% &,," *1', #& 4 & 8# E>>A2 <<CF C>-<.2 < C>-<<.2 =<=<.2 < =<=<<.2 2##3' 2##3' " *1', ##<2<2 <<=E>LR""<<.2F!>=<><.2 #<2<2 <<=E # F A!<<<.2 ' 8# % #<2<2 <<=!!<><.2 0 % <<= -A<.2 4 '' 2!3' 8#34 ""<<<.2 5!'' 2(-3' 6#%$. H#$I ' '% 342' / $#$ # % A"G.% ' %## $. ##%# ' $ M. # S % #$ MK ' & & #$$ +#(B B, $ &%# #9%+ # 1 %&' #$##' $#&' 1.2. Gewenste situatie ## ' $ ' % H#$I +& '% 342' /#' $ + # %### +& # % + % ' % # # +& : $# ++&% # $ $ /$#$#$ ## ' '#$.+$ $# +# %

13 $' % ### % % $#&'#$ #% ## +#$% + &' +& ) %#+$# # ' %#%### H +# D $#&'$ #$ +#$# %### $ $ $I 1.3. Aanbevelingen /$ % ' # %## ##+'&'#$ '&' ' H' ' I # $#$ # ++&##+H' ' I ' $#&'#$%## ## ' ###+ % +# $##$$ %##$ % H' ' I+% / $H#I %## % '## # %' ## ' E % F 0 '####: 7% 342 ' 1 2 % : E# ' F # $ '## 1 2 P ## ##$$ :( &' Inkoop van energie: ) : % & % ##&' %## '## % &' % B&' # :( + OO ## ## : 1# $# # #$ % % %##% % % % 1 ) 7% # #$ # ##$ '# ##% + % # ##$%. +& '#$ %% # ##$ #$ ##$ )##$ ' # #$ # $#'& & & % % 7/ ## # '' % +$ # a. $' $ # ' '##% ) #$ $#&'#$ + # ##$ '# $# # '% # ##$ $ $ $ + $ ) + 7% &%##' + #$ # '#+ +# $# # %## # ##$:& $#&'#$ # ##$ '# % <<G# ##$ 3$A 6#+ '##% # ##$#$#$ L'# $+$ $' $ ' ## %# % # ##$ '#$ B +# ## %# % # ##$ # $#'&. $ +& #$$ ' $. $& 7#$$ &'#$# '#$ E A 1+ L'# $'# ## '##% # ##$ '##% #$##$+'' $# # #'&+ # #$$ $## %## $#$!

14 +#' $ ### )# '' % $ + #$#%# +& #$ L'# $ + $ '# $' + # #$ ' $' # + ##+'&' &% % $H #$ I #' $# #.#$ $' $ $ ' $'% # ##$ 4#2'# + + '# +' $ 6& % # # % 4# $ BA ## # ##$ ' # $ $.##' # & % # '' % $ %###'' % +$, %$ % $.#$#% H# I ' # $& Doorbelasting en facturering: ): '##% ##'% ##&'%## / $#$ '#$ #%##.#$'##:.# %#'#$ % /#' #$## +# %#'#$ ##+'&' + # # # $ L &$#/#'##L D # E F$#$ &#' # %' % + /#'%##:$#L&# % &+ % a. E*$ F$# ##+ :'#%&% %##'% ## + % #% % #'' & +#' # % % 3$A ##& $#&'#$'# % +&'$' )## # '# ## $ & #' # # # #% ## : % # 8% # : % ## %# ## L ' # # E A 1 + % L'# $' #. + % L & #++&#$# * # % % '#$ BA 8& ##$ # #'%### ## D %## + $ # + %# :% # /#' + $ $#% : ' %##'#$ b. ## % 1 $ % % % $.$#'' # #%$#&'#$LE F$ % # % 3$A / + $ # +&'# ' % %' #(## '# %## % + $ &+ $ $ %##& E# #'1 #5 #:(F E A '# %## % L $ +# ' '#$ % + '# + $#&'& % ' # +&## %# % + $ + % # %' ## L ' # ##%#/#'' L $ #?##$L ' BA $#&'#$ #%+'& % ##$%' #)####' %##$+ # #$ $ ' % ##' '&' + +& #% # L ' # #$ %' #% "

15 c. ) %' $# +&'$'# % ' $# # # # $ %' ) %# % ## +#$#$ & '# #% ##. + D. # $#$ %## ' %&$' 1 %## ' +& #$ % # $ &' # # $ %' / + $ ' ' # +# '+$+&6&# #+ $ #$ # # 3$A ## # # $ %'' % +# $ +' '& ' ' '# '+$+$ )##$#&'$ + #$ $ &' D # ' # # % ####'#' ' #% (## + $ % ' % & $ 1 + ' $# # #%%'# ##$ $ ' #% # 4 #$$ '$' % $# ' $' E A ###&+ % #+&% %' % '# %## &'#&+ B+ % '' ' #.#%' BA % # # # $ %'4 ## + + $# ' #'&++&% $'#' 9%# K ' & #$#$ +% ##&' +&%## $''# +'& %' ++' # # % ' Energiebeleidsplan:, % 342' $ :( #0 # % # % ##&' ' $#&'& ' # 1 # #$ $ %# % & % $L$<& # % &' $ +& ## % % L $ #$ ' # #$ # %'6#+ H#$I #. $ '% %' ## % ' '' # ## a. ## %# % % & # $#&'#$ $ # ## $ '&' && % # &. +& ' & $' +& # % % & %## ' % & + $ &% % '&'#%+& % +' E## # # # F# $' %&+' &+ ##''#$ & + & 3$A 1 %# % % & $#&'#$ $ 2 $ # ' # $ & % # + &'% &% ##+&+ ##' $#&'#$ $ +# +#'' % +$ # +#' ####'#$% %# #% +$ #$##'L #% E A 1+ %##+## L'# $'#% # BA ##%# % % &$#&'#$ #& D b. 1 # +#' % % &+ $#&' % % # & -

16 3$A ## # +#' % % &+ $#&' %. $# $#&' +&#$ #& %## ' %# % #' %# E A '# %## &'# +#' + # $# # $#&' ' # % '#$ % # +#'## &'# +#' #$:(2%# $#$#&'+&#$'# '' BA ## $ $#&'#$%'% %%$ Technische energiebesparende maatregelen in het kader van de MJA: +& $ # % # ' ' % H#$I 8# +& #% ' ' # # ' # ###% $%'E%'% 2* F ' # # a. 4 +# '#$ E& #$$ #F %##+ % &''#'' )## #%##'#$ ' ## # %' 1 #'# $# % ' % &''#'' %& % ''## )+## # ' #$. $#$## %' +&# %#' 3$A ## % &''#'' # '#$ $#&'#$ # 1 ' +&.$ & 2 +#$& &''#'' $# /$ %##'#$ ' $' '& $ '# ' E A 1 &''#''# -!-#) % +&''#'' ' ## # # & %## % &'&'#'+Q?2<$ BA / %## $ $ ' &'$+& % ' & ### ##'' ##$% &''#' ## ' % /O B A $ ' 6$7& - ' : 2* ' '# K# # K# 8% & 2* B'&'M ' & &MM &''#' & -.!B >A ->."B C'B R.C< R-.2?R!-.2 -.=?!.< M B'&'#' <' "A MM : % R<.<'B b. ##% $ +#% # # #$ $ +# %% % % ## + % EQ?2!<G # # F+ '#$ & %# $# # +& # %## % 1 # +#'+% +' # % #& 3$A ##+$ %%# # #9%# E A '# %##+$ % % ## #5 #% :( =

17 BA, #$$ $ ##' # %## 6# % % $ c. /$#$ $#&'#$%$ % ) % +%$ ## # & :) % +' ##$ # # #%$ & #.' %&.E #$ %+ % *$ %##'#$ F ## + # # &' ## % # $#&'#$# D %$ /#' $#'' # #%$ $ &' # 4 % ' #$' % $'?# # # #')% % $$ ' # ) %##'# ##$ # %$ # &##%$ % %# + &#&' # 1+##''' ' # #%$ # ' H%&I## & # B# # # % # + # $#$ + $ #&#$ #'#$ + %% ## *$ 1 +# $'#*$ B' $ #$ # &' *$##' %##+ #$+' & && 8% # # *$ +&# ' # &' % ##'' (+ $# # ##' $' & &' # ' &%#### $ # %$ +$ #$ ' # %## %!- 3$A ## & # #$ #%# &. # %&. # $#&'#$ ## %# #$ $ # # # &%$ ##%&## % # ' % $#&'+&#$ #,' +&##L& # #$##$' $#&'& % L $# & /#' #$ # ' $'+$+&H%&I## #$ %%& #$ $' +' #+&# #+ ' E A + $ +& L'# $# 8 +& ## L & # + #$% % BA 0 '#$# # % # H%&I.' # Gedragsveranderingen ten behoeve van energiebesparing: '% &'#& 6&+&% ##&'%##'##% +# $' # 9%#. $#&' ' ## E&%##. & + F &' $ +& ' #$$ % # ' 9%# $ #$% #+ H# $ I. +# # : $#&'#$ ''$%##+ % # &''# %## &'#&+ % 8% + '# # )#$ &'#$'+$#% /$#$ %## $' 2 ## # %## + B' '' ' # #%&%# % ''$. #. &'. ' # #$ % $' # ' 9%# + +# #. #%$# $(0 +&+ #'' $# # &%# $#&'& #'#$& # a. $# $' $ '' & )##$#&'#$ $' + #% C

18 $ % &'### D &'#$$' +% # # ## $ '% 342 ' / + $ # ' $' $ ##' '&' D%## ## $' $ #$ #% % +' $#&'#$ #'' % ' %# )&% ' %$ % $.$ #$ +&#$.'# % # &. +#%## $ #$#$$ $'.## '% $ '#%##'%## %2$#E%##$'F #$+##'% $# +&#4#2 $% 3$A ## ' #$ #% ## $ +' #.$#$#&'+&'+##'% ' # ' $ +&' & $' $E# &% % '$&%##F, #% $ ' +& +&' $' ' # $' B $#&' #$ # $' +# # E ## ' $F, ' +& $' ' %## # ##+&+ $#% # E A '# %## #+ % &' #$$ + #$ #$# #$+ #' %## $' 8"*"9,,M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & "< =AM RC<.2 RC-=<.2 R"C=<.2 M : % %' MM 1 #'##'% &%## # % #&# $ ## BA ## $' 9#$ #% # ' &+ +&' & +. $#&' $'$ ' #$ %' % 8 &' ' # ## 8& + % #$% &% % '$#,A# ##+$ /#' ' % ' # 0 -$. #$ + + E#??$ F 8& # # %.' $ &%## ' # ) + % $# #' #''$#$ % # L & $ '% $# ' $ +."$ <<-F,,9 M 2* <B 8# EF 3MM ## &MMM C"B <B > B!A."'B R!.A" M : % $+E.% F% # MM "<'' T-' MMM : % R<<'B # % >-< $' : % #$ ##$#$ #.' % R!=A<.2#&,$ #$ +&% ## ' # ## &%##' % $# #. '# A

19 1.4. Voorlichting thuissituatie: $ ##' $&' 6& +& + % ##&'%## H#%# I% & # +& :( ## %## #% '$ U+.' $ + # % ##$# /+$ & L$#$ &' %'%$ )+ %##$' #.##% #%# $ ' $#&'#$##' ' + % % )##%##& 2 D ## '% $ ' # $#&' ' $ $'%## #% 8' %## +%## ' % %%## # '# %## + %## $ + %### % %' )%##' &%# & %' ##$ S '+$ /$$#% +$ %##' '+ #$ #$$ %2$ /#'+ #4#2 $ % $# # #$ + #$ # '&' # %## $' 8"*"9 M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & A<! M RC<.2 RCA"<.2 R "<.2 M : % %& MM /#'' %##'#+ # #$ +% #$L& $ &% $ #% ' # 8 %# % &%##-<#& +&'# %## &'#&# %. % #&#% ". <<## & ) + #5 $# # ## &%## 4#2 '# ## % +4#2'# +%##' +# '' % ## '# # #$ ##% #%+'' ## +& D%## ##' %## #$ &' #& ' %$# # 7 $ # ##'H'% I# + ##' % $# +&#. &%## #2 $ 6#' $' % %##% & % $#&'&%# ## + ' +&)#&+ ' & $' $% ##&' $ '&' ' +&' ##%# )##' ##'$#&'+&$' '##' ' + $ %###' +& :( #+$ % ' #% #$##'##&'#& # )4' & # #$ % 1.5. Inrichting/verbouwingen: (# % ' # &%# #0 %# # #.% #$ '&' #% $ ' $ & %# # %' $#&' #$ ## # B$ + &' $#&'+&+$ + $ ' $ (0 4$# # $ ' +& #$% + &' /#' + $ $# #% # ' # ## # %## &%## # # 6 '#$L #' +& ' &'# #$ ' 9%# ' & ' % '#%## #)##' $ % # $#$ #%# + #$ $$ >

20 D ''$##& $' # ' $ % #& $#&' + % +& $% '# # ' % ''$ #+ ' # '% % ' # ## ' #'$ $ '$ /#' '% $ &%## $ %#''.' '' '$$ %###& ' $ #.' '% % %$ + # (+ $# # #$ $ $ /% $# + # ##' L'# $$#+&0 & # # # 1.6. Conclusie #%%$ #$ '% / % + % +& +& + %### :( 1 +&%## $ #$ #$ %' / $#$ Q?2 A<G% # % %## $ ' / $#$ # # % % $' 0 ##' % % =G## % #+ % & >>= ) % # H I 0 #$#%& #, % $#&' +&. & % ##'$ ## 0 #%% ' $# # + + ## #$L ' +&' $' # $ #$ + ' +. & $. '& #$ D + $$## #% % + #.$ + '% + +&# ' ## '$' #%/$'&' '.+$ # +#'$# % & %' ' # /+$ # '&' +&', ++& # %## &'# +#' #$$ #% # +$ #$ $# # %'####+' '#$ & #%+& )&$## #.'#$ % $ % +#$##.# '# /#' '#$ # ## # % $'. $#&' #'#$ $# # '% #$.% # # +&#%## % + + +' % %'# # $ /#'## '##% + ' #.#%$ ##'" 1.7. Toekomstperspectief: Nationaal, # $+ % & '#$ &% # ### # $% # # +##'##% &' # $ # # +# %##%## ##% 7<. #' %'J % '##L +%#L. +# %##%+ %. #$('% +$ %$ ##% &'# )# ' %## %. # '# # #' +&%## &. ' $ ##% 4 & +#' % #. + &+ % & +, '&'# % % /$%### # +'. &'#$ % +$ #, < < + '% +$ % ' # $ #% +$. ' $ # '' ### +#' #.+ #'#$ &'L#'# E# $#'.&'F <

21 Duurzame energie binnen de RUG 6#%$:(%##'#+ #$ '$' % # ##$. +&#& %# #6 '#$L $ ' $) +### (# #% +$ /6 '#$L##$#$ ' % +# $$2'##EBK/F/ # # +#'#$# '#%##%$ #%'# % # :(+ #'#$$# '&' $ #$+$ # E'% # ##$##'# F/#'#'' % +$ ' # +&)&% ' &%## +# 2 '% +# # & %%## #'' %' $ %&)## +&'# %## % +# ##+'%## % $# <<" #&& % # # E$F%## +# )## % & % +# 2 $#$ -!<& E#?? '#?'?6#.& <<=F )#'' % +$ %# %## - 0$#% J - $ ##7/.%$ $J - #+$ '# J - $ '&'% J - 1 & (## %## #'' % +$ # $#$ # +& ###$#$ +' % :( Vervolg MJA-afspraken <2& *% 342' + $# <<C # +& :( + & %# $# # 2 *% % "G #+% & >>=, % + * $#&'#$ 342 ' 342 ' + 2 * ##' # % $+#+$, 342 ' ##' 7# % $' 2 * % $ # ##% S 2 * E F 4 % $'. %&' % '.' '' # #% $ # % 2 *. #+% #.&&'$ +# # #%#) + ' # %. % 0 #.% :( ## &'# % ' :(' %&' $ # % %##:($#&' #%+&#% 2 *+& #+% + % )%##+ # $# # $+ % ' & # %0 # % :( ) 7#% + + % $# % #$ ' $ %###'#$#&'& #%$4 #5 #% :( )+' #$ % +# % )##:( %#$% $ ' ##%# Duurzaam bouwen :(##$#$ ##$$''.6 '#$LEB,F )# # ) % #$ #'#$. $ # #. '&' # ' $ +$## ##%#' #. &% &%## ' +$ &%## +#. $ +##% % ##''+$ $ &'# /% % :(&% 4' & % # # $ $(0

22 2. Afval 1 # # % # ## / $#$ # $, -">'%E&/F4 %'+#, & '$ ##&'%#%#$ %##'#$ # %# # % 1#& / & '#' % # %# H) # %# # % %##'#$ % # #% %+#%$#&'' # # $ %# # # 6# #% &%## 2 % #$# $'.% %'' # %%. #2 ##% #' $ $ #'' $ # # + # $#&'.$ % # % ##B % # +&%##$I E# %#$.&'F 2.1. Huidige situatie #'%### Q?2 >-< $' =-<< '+$?# & ) %##' %' # $% ' ###$% +# & V. ##' # % ## $?# #% % # # ##%#% # +#' ) % %## ## % '# %## %# % % % # L## # ##' % # $&E:F#$%%#$ %# /$&0/2"<<' $ % %# +# $% &' &+%%# %' # 0 $ #% &. $#&'#$ #%.%:.% &E ( + 'F %# %+# #% : H4 0/2"<<2 &%# & 9 $$ $ *$ ' # %## 2 % % $# &% $ % % $ %I E# ## F #$$ %#$ E#%F # ## + %# )# %$L&%##% %%#.#+%##$ %# %#% <<" <C!C'%#'# # #R-!<C<.>M %# <<- AAC"'%#'# # #R!!"!".A"M ME# 4#2 $&% F Afvalstromen binnen de faculteiten $ $' $ % %#$ 0 $#%# # %%#$ % 4A )# +$ ##+'&' %% $'.+###$.$ %'' $ 0 & <<- # >A" ' ### %!"G% # %#'# %##%# % % <<-R-=A "< %!A ) % %## $&' % $% % %#$ ' ' +& %## # + % ##&')'#$ #%##&%##&%%&

23 # #% % & <<--AC-'# %-A G% # %#'# %##%# % %# <<-R-=C=C< #%AGER <C-.C"F# % %# %#$ A 4 # $# #$L $#&'#$##' ' ##$' # %'' %# B#+ %## $&''##' % %##+ E %!A # ' $ % +$ % +&%##+ # %#$% $' ##'' ) ' ' $ $ % # ) $ % # $ &. # '# % +# 8 + $ & $ % %# # ) $ % # +#% $#&' % % % # #$ +# &'%## %!A ) #% %## $&' % $. %'' $ E$L. # F $ # %%#$# (##$##'#%+#%$#&' 4%#$ % K $ % (#% 4 &? 03+ 8# )# /% 8$L /% $#%+%#$ Reeds genomen maatregelen +&% $ #$ #$% % ## + %## # % % %#$ # #$ +#% $#&' #% %#$ % &%## $ % ## H%'##I $'. 9. # # + $ %# #%%$ D!%!A ##%$ % % %#$ ## ##$' 0 $ % $#&'#$! ## % ) #$.#2.' $% %''$ #+ +&%%##+ % %$$ %##% #L #2# ' # B$#+# '% '% +# $# #!

24 +.% $#&'% %% ++ #$##' # # DA ## $'.#$#$ %###0.. &' # %# % % %#$ ## $' +& % ##&' %## % % %$$. # &'+ ''$.#+ # $ % # % ## $'% ##&'#$%+$% %# /#' + ## $' # #+ # ' & % '#$ # $ %# &' $ +& $' +% ##&'%##+& 2.2. Gewenste situatie '# %## %# %' % % %#$ + ##''#$ & % & )#$ ##+'&'#$$ #$%$#&'' $' ## & '# ' #$ )%# ++#$ % %##'$# # %$ % % 2.3. Aanbevelingen Papierverbruik % + ' ###$% $' $%' +& & <<-Q?2!A-<E"-<< >-!<#*F'' T-<<%%'&%##R!! <-.2 42" '#E#F &' => -<<<% 42"($+ $' EQ?2C-<< #F# &## > "% 42"'& '' TR.!A E % # F## & : &'+##'+&% # +%%# $# # ## %'.' ##' #'#$ % # % # + ##' % & '##% ##$ ' ' % ##$+&##'#% $ $ %## ' +# %'%# - /$$ '#.+#% ##'' $ )## + $ # # # +& +# #$. + # %$ % $ - : &' + % %'##' # %. ## $ ##'' ' % $ )# %## $&''%## '#$ 0 H#I ## E #$.#* *. F '# % & ## ( $ + * $% &' + +& ## 1 ## % % ## %. #% # & $% &' # ' + % #$ * #+% $ $ $+&# ###% # ' % *.%##$ $ # % &' % +# <<G*.#$%+% $ $ '' #.$###'%###% * %+ #%## + $ &#%% ## OO ##. '# #% &)## D % R=--<.2 E+ #%# F# '## '% % ' +# $ +% :;",9,, "

25 ),, 0" % 6.,,,. 0 $ "-<<' R.=< RC<<.2 #* >!-<' R.!< R -< R!! <-.2 /O!A-<' R.<< R CC<<.2 R CC<<.2 L8B R--<-.2 8BE>GF 2(%%3' 6# + # $ +.%## # ' $&' '# ## +# '# +& %. #$ '# # % #$ %## '# # # $#OE%:F#+&% ##&'%## % % # '#$ & # $# ##' # # ' %'#' '# $# # ##$' +6&# +$'# # # '#D $+$ % ##'# # &#OE%:F # %##+ % ## + ' $ & K ' +% % # # $# $ # & 082 +&+% ##&'%##%'% $'% ' # % + # +& + $# &+ #$ '+& a. $#&'#$# '# +&ELF?'#D )#% + # ' $'#$ L $# # #$ L'?'#D /% ' +& + +# $ +& 1 + L $# # #$ '+&' '#D )#$ #$##'% $' # +& /#' + '#$ $# # #$L'#D /+$ # $' H# I#$ +&'#D 0 $ '+& '#D + L $# # # '+&'#D $# $# /#'' %##'#+ # #$&' &%$ #$$' &'$' #'&++&'#' # 3$A ## '#$ # L?'#D. # $' E ' &' $ % F %#$ L?'#D $'#% ## L % 1+& #$ '+ &' $' % L?'#D B## $ & '+&?'#D L & # /#'' +# %'# + # ##$ $' ' '&.##+% #?# $# # $# # +# ' #L# #'# E A 1 + %## + $ L '# $' #% # '# $#&'#$L'#D ## '# + & # # $ ' # #$ L + ## 08 $# # # +&'#D BA,$ ## %$ % '% #. + ##' D%## +&%## 0 $ '#. ###'$ '## ##% $ '&+&%##0 $ % % $ %!<G E$ %# $ %# % L?'#D F -

26 6,",<,9 = ($ 8#'# ($!<G ' ' $ '' R".C= R."! ## +. $ % $ %!<G. D ' % % 6,", 8#%'M K# MM ($ %!<G!A-< R! >=!.2 R>AAA.>< M ' <<- MM K# % # $: : &'+$ ##'' ##%%#$$ & %'#$ ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%### $ % $' # b. 8& $' % '' # ' # %. # %## ' # L # % % #$ E'. #$ $F/ + $ ' $' %#+ '#$ % $)### %# #L 2# $' +# $ & % '#$ ) + % ' '& &%##'##$ #% ) #$##' #$ ' E ##F + 2# %+$ ' # ## $' '' # + ##'%##' '+ + ', +& ' $ $# +#' 2# $. ' #.+ $' 3$A ##L 2#%+$ &'&%## ' + ' # &%##'# #$ #'' $' #$ '# # ## %### # E A 1+& L'# $#$+ %.$ ' ## + $###' BA L 2#+ +# $&%'#$ $+ ## $% &%##'' #$'' # c. ) % $' # $ $ & $#&' ## $' %## # ' &+ +& ' # $#&'#$ % $' #&' $#&' - 12$ #$+ J - # 2$ J - '$' % % J - '' $ # % % '' %## $J - )$' % $ % % #$'' % J - / &''' +# #%' #$ J - '$' % # # % #$ # #J - ' % $ $#&' $ *' #% $ +& ' % $#&' $' # ' ' #$ # /#'+ % $'$# $#% + +&$ $$'# %## $# + ## % ##' ' # =

27 #% $ ' %## % H I +&#$ $' $#% + # $ 3$A ##$' %## #%$ #+&' # %'.$#&'#$%'% + &' $ ' #%.#$$ '# + $ ##% # &'+##'$ %# ' ' % E A '# + $'$# # #$% $ # ' $' 1 $ %2$$ $ ## + ' # % &$' + +$ ##'&%### 4#2 $ % $# # +# ##' %## $' # '&' & 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA )#$ &' % 0 $ % $ % <G.#!A-'' ' #, %$ % $. ' $ ##' ' % D $&',,,, )%' D!A-<''!A-'' R.!A R! >=.!< M ' $ ##'' % $ D &'+ # ##$ &%'#$+ #$#$ $#&' 4$ ##'% ++ % <G # %.' $%# ", M K# 3E#% <<-F <G R-=A."< R-=A. " M ##%## % #%.+$ ' % R!!!A. " ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%## # $ % $' # #$# &%&' '#$ Afvalscheiding #% #% % % ' # # % $ $ # # &%## ## '' #+ ''$ ##' %##+ % '' )'#$ #%%%##&% '#$## $'# ##'#% ## ## &'$+&+'%##$' + ## $' %## % #%. #$ ' # #.#%##+$' &' ' ' +& $# # ' + % # $#&' 3$A ## $' &' #$ #% % %#$ $ +% %#$ ' # C

28 % %.$#&'#$$' $' % %#$ E A '# + # +&%## &% #$% % % %#$ &# '' % %#$ '' + # ' % $# +& 4#2 $ % + # +& ' ' #### ## 2$ % 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA $' # ###% %%#$ +%#$ % ' # )## $#&'#$$' #$ $% ## % # )##+ # ' # # $##% %#$ # Afvalvermindering 6# + +& %### # # +!F&#%%#$.##$ ##%# B ' $ % # % + & % &% # ##$' % +!" #$#&'+&#$ ##%%+ +&&' $ $+&.#$$ + % % 1 #%+& D #$$' & %+ &% # K $%,&%+&#% $% D B ' +# ##% % % '% +# $ F$ % ##$ $ # ' +' #'#$ +$ '% # & '% # '# % $# $ (#% /% #%#$ ## ##%## +# % ' # % $#&' + ##$ %$ K ## &% (# +# ' # $ ' '&' +' ##&% #%$ ###%## L'# + # + D ' # #$ + #% +# %## %#% H#%I 2.4. Productontwikkeling en inkoop '####'&# % % ##4' '##.+ &' +&% +&# $ #.%& %## & '## # '&' &%## +$ % #. $% &'% # ##'&' ##+'&'#$ '#.' #'#$# #$0 "+ '## # /#' + & '## ' $'' # #% %# % %'' $ 1 $# +#% $#&' +# # %'' $$ % # ##% $ #$ # )# '' # % # ##' '% $ &'###'&' $ & # '' # % #.' # '&'#$% &'% # A

29 &' %## % ' # % * & '## % # $# #$ # # % %## # $ $ $ # ## % +& ) '$' ' + $'&' $ $ +& ##&' # ) 7'$' + # ' + # +$ # ) 1# 1# # #' # $ $ +&#1# %# '#$ '' # %'. %%. %# #$%# E) 1# 1# '#$, # %##F 2.5. Rookbeleid ) 7#% & ##' :(2%) % #' # % % :( ++& ##$+# % 2#'$ 1 % %##'#+ #$ % # #'%##+ %###' $' 4 %#% $# #' $' #' ) +# %# # # % $ ## % #% +% ## # ' # #$ /$ $ %# :(2 % $ # #'%##+ ## % 1 ##'%# # # + $# $#+&#$#%%$ B' +# #$++% $ ' ' #% ## 2.6. Voorlichting 0 <<-$-">'% # ## #6# %$ %# %' % %%$ '# $ + $ (+ $# #, %#' %## # % % ## $&%## % %+&%# ) 5" ) 6, > 6 ".,. + >: ><' <=' --G A=' 6,!' =A' - G =!' 0, =' ' AG -' 8?.A'.!' C G <'!.C'!CG =.!' E# %#$ F (# ' #, '& #".A<' %# & %### % -G% #% $, # '# %##+&# %> 'L% # $& $#&'% R.A-#&$ # % ##&' #%##$ % ## $' ##' %## #% $#&' % % %$ $ ' #. # $#&'#$ $# + $ ##'# &'#$ ' +&$' ##' '% $#&'% $#&'&$ # /$$#% +$ %##' '+ #$#$$ %2 $ /#'+ #4#2 $%$# # #$+ #$# '&'# %##$' >

30 8"*"9 /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F &&'2#2 # % % "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M 1 #'# #+ % #&#% % $ # # 6&' %# #$%+$ +%' #,#% #$E%$ % %##$ $ # % $ &'# ## ##'$ ' # F' $ ##'' % % % $#% :(2 + &' #&##'' # % % $# % $ 4+ #$# $ 2.7. Conclusie )%# %' % %%##$ ###% %## '' #. # ##% ) # % % %+&&'%##$.#%+#%$#&' % %#$ %## $ ## '% #% '% B&&' + ##' '# % %%# %' % % '#$ & % # $ B## %' # +# $ D 4% ' # $ % $'. +& +& # % ##&' %## %# ' %## %$ +# /$'.+ $ #$% $# # $' #$+$' #% % %#$ # ' $ +& ' & # %$ % %# 2.8. Toekomstperspectief 1+##' #'#$%#&% # $ + &%&% # #$ '# $ /#'%## % $ ' $ + & ##$##. '&$. &'4$+$ $&% $#% % B' +# '% %'#$ & %# $ 1 # $# %# #$%%## # ' 8# ' #%# &%##.%%## &'' # $ % &'# %&'#$ &% ## '#$% '.#' # ##* $ ' + #$ % # '' ## % % &%### ### # E#2 F#'##(8 ## % % # #' ' % # #' (8 % ## H$% &'I &+%' (+ ' # + $ % #'' ##' $. $ %&' $% % # # #'' % #2 %$ $% &' 4 $ ' + # %## $ # %%' # '#$ & +%+ # '' ##$ $ +#!<

31 3. Automobiliteit H &% % # 8 ## &, + +& $ = $&# #W %%' # #$ B $ #%&#$ # %%# /#' %%. $#'# # %' % #'. %%. #%. $. % %# ## $ % # %' % # E F <G '' # %%# E# #W # %%#FI E# $.&'F ) ' %# # '%'' $ $ B' + # ## ' % ' # )$# #$L ' % # $#/ '#+&#$ $' '#$ %## '.' $' $' '#$ '###'$' % +%##+ +' % ##&'# ' &+ $' '# &+# +)#$##' $#&'#$$' ' $' % # % #$ ' $' % %%#$. +## %%##B$#&'#$$' &+ #+ % #$ #'#$%$ 3.1. Huidige situatie $#&' %## $' E# %##.+'F#' # ' % )$# #$L ' ' %# ' $'. $&' % : %. &...8##.: %#' B& ) )$# #$L -- ' / $#$ +& # =- % % '#$# % C<G/ + $ # ' #$ # % + % % #$$ Parkeerregels Harmoniecomplex ' % #% #$ ' +# $ ' $' % ' % )$# #$L/$ '2 % $ $' ' +# $' % + %##+.+&##$'$# $' % ' #$#$ +&%# ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # +& %##$%%$ # # %##$#% Parkeerregistratiesysteem / -procedure %#&E <<-F#%# # # #*$4 $/#''#&# ## *$)*$# $:(2### #'#$% +# ' # ) *$ ##' $ # %##$ '#$'% # #++ $##'%####'#$ 8& #% %,04. # *$. 4. +&#% % $ $ '+$ &. # $ & ##. ### )' # # % #%## +##% #$%! )% % % % +% # ## ($ &'0 E(0F)##% (0 $ &'. % #.## % % #E+##$$!

32 # %# +&F) ' % ' # $#$ ' # T R.2. +& & % % '*# '& ) ' & # % # # '&'%## $ $ % E'*#+&#+&+#$$F/'+ '# %##$' E# $ <<=F/#'$' +# % ' '###'$' % ' /+# ' ' $' # % ' %## $ % &6## ' 4 % '% 4 %2 #$ 8#$$ ## X & 4&(0 ( '% ## X & 4 '% ##$$ %'% Dienstfietsen faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren ## #$$# % ## +&. +& # & #% # % )##%##$'$#&' +&&%## % # '+$ %.'' $' % + ##%%'% + $ <<-##' ' #$ / $#$ $' '' #% A #% ##$''#H& I Fietsprivé-regeling RUG-breed /$ :($.$#&'%##$'#$$# %O2 H&' %(# E:(F %## %% ' ## 2'%'$ +#.##'#'##.$% &' %#% &#%$ % '2 #$ #$# $'# 'E F'#$ %## E +# #$F$#&' #$%'% L%## %'& : %## '&'% %.$' ##&'## # $ + '#''%### $## 0 + # # %O2 '. ' $. #.' ' '+ #%$# % + %O2 ) % ) #&% :(### #& << $' +#' +##'% I E#???$'?%##??%F / + $ # :( $' $ $ ' $' % /#'$'% ' '$' % +!

33 3.2. Gewenste situatie :(2$ #$ #'#$' $%##H'%'I %$ % '. $&' ' # % % +& %$ % $ ) '% #+#%####% 7/ &'# % # $.#' + +&#%## % 6# + ' $ % #$ ' $' % %%%#$ +# # %%# B' #$% #%%##2 % # #+% % /#'+# '+# $# #.#$' #)$# #$L # $# K ' & $ + &' % # #$ (#.##% $ ' 3.3. Aanbevelingen / % H' I& # %$ % #'#$ % $'.'$# $' % ' % )$# #$LE+# $ $ # ##+'&'F 1#% ##H' I#' #$% $.E$'F # %## 1 %## % # ' # + &+ % ##. $ $ & +& #. '# +# $ $##' #$ '&'+&% E+# F '' % % #$##'$#H%%I + '#$ ' $ $#&' $% &' $ Verscherping van de huidige regels: #$'' $' % '. & %# # %$ % % ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # ' #$#$ %% %.#% &1 #$#$ #!' $# &#$ $' '#$ %## '% ##$ # $# %%# #+% #. %#.# $ $$#%#$$# %%#'#$ &' ##'+# %'' #$(# # & # # #$.##$ ##'$# # & 3$A ## % % #'% #%%$ ## #'#$##'#+% # #$,% ' % ' % % $ # %.%+ + '#$ ###%# % &'$)##' % #$+#$ %## #% %. +# ' % (# )## + %$ % $ ' #.$ #'#$+$ E A 1+ '# # #$ ' $'+$# # # 1 + ##' L'# # #$ % # '' + $# # #$'&' #+&# %## ) ##% ($ &'0.% ##&' $ %## '. + #% $# + $ L '+$ + ##% (0#% $# # BA 1 % % ' + # % + $ )## # $' #'#$ # #!!

34 %$ % $ 4$ '&$' % # &%##'$'% '%##+ # # (#.+ #$' +& Carpoolen: H7## # $ ' $ $ OO # ' & #$ & # ' "A!<<< $ +$ &' ' 6# $ # ' +# "><<<#W$#+&6# # ' $ $&# # ## '."" '## #' E7/ F$ '#$ 8#' &'&.A$&# #W ' 0 $!"<<<#W+ $# 4 #W"$ +# +.+# ## 2'%'C<G$ #W& I E#??$? X# Y7## F $ & E>>"F ##*$#+ %##$'% + ) #&## $# /#':(2 # % ## )+##$##' % +&#$ &'*$ :(# +,#+ % &'*$%#%% % )$' +# &'##*$ %'#$''# + +' # $ + ## &'$%$ ' # 0 #%+ +&$"#.+ ' # % C<G# #'#$ a. )## ' ##'##$% ' $ # ## $' ' $ $ ' $ $ $ ## ###%#$. '% %.$+& # ++&% '% /+$ ###'$#&'#$$ # % # ' '#$.$+&$ # $ + $ # $ % ### ## &' ' $' #.' # $' $#% +$ &' ''#$ ##+ ' $' # $#&'#$$'% #$ ## ' ## + # &+$# # E#.#$ %* ' F %## $' # '&' $# +&)## ' $' +'&' # +& ###' %#$ $ $' + $ 3$A, D%## %#####.'# %##%%## ## $ #. # %## $' ' %.$#&'#$$#'#$ ## % ### 1+& ##' #$ :( $ L '' ## '& ' $ ' #$$ )## ' +& % % '###$#+$' %# $#$ ##+ $'$'#% + ##% ###% + #% ' # E A '# + # +&%## #+ % & $ $' $' + +% ##&' +& %##%# $'$# # $ $' + #$# $' $# # #$ # ' $' 4$'$# %### #%+ ## ' % %### $ % '+$ %## % % '*#. + ## % (0 $# # /'# 0 ME / 2#2 # ##&M K# < < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M BA 0 ## %#$#.' +# #'#$+$ +##$ # )$#%!"

35 +####' #9%## /#'' '% ##%# b. 1 % E&%##??## F $ + ' $ #% ##+ &'*$#+ #% $' %## #% % + $#&' ## $' ##' D %## + % ##. $#&' #$ $'$ '$' % ## /# %! %% ' ''# ## ' #%??%##?##' $ ' %## &## #% % "<'$E 2 F-''&# #'##!#.% #% RAA<.2M $&# MH&' % #% % %'# $R<.- '#$ % '# #'# E + F.% % &%.& # #I 3$A 1 +&%##%## #$ %## $' ' $' % ## 6&+& &&'' # %%#'# #$# # ##$# % ## 1 +& ##' #$ ## $#&' $' '& # $##$'+' +&% ' # )## ' %## $'##' $#&' # #$ '% E A )#+ % ##*$ + $ % +' +& ## %##& % # '#$ $# ##'#$% $# $ #$$' ## #% + &' *$# + '# % + '# + # #$ $' $ '$' % +$#&' :' +$ ##'' # %##$ '$' % ' $$# (# '#$ ) % #$%##$ '$' % 2 $# + #$# 4#2 $ ' # % ), 4 # M K# 8# < RC<.2 R"<<.2 M BA 0 %## $ + '% #'#$% $' # + # # $ &'#$ %## +##' +& ' ' # $ #$ $ $ ' # $' % ' % )$# #$L )## # '%% 1 + % D%## +&%## Parkeervergoedingen invoeren: / $#$ '% '%##+ ' $' E%## F'#$. # ET R.2F %## '*# # # ' % )$# #$L + # # %% '*#% ## &&'%# % %. # $#&'#$ $ $ $ ' $' % % +## %%#.# #$ ) #'#$ + ##' %$ ## # +' # #$ $ '+ #$# &+ %%# 1 % ' +& H'I ' ' #%## 1+ ## %# % &' %+ '#$ % ' % ' $# %## %%## ##+ '&' #$ #%# #$.$#$#&'+&#$+$' #% #% H ##+'I % + )& ' ##' + # '#$ # + '#$ $% &' $? %##+ )7#% +#%$# +!-

36 #$# )' #$ &' %## 7% 3$A ## %# % &' *$ # $#&'#$ $' $ $ ' $' % % &+% %%# B + % ' % $'#+ % +&#$+& +# $$# %##+HLI% E A '# + L # ## L $ 'E% #+ ###$# # % &%##F,+'# + ##''# $'# %###+ % &'# #''% 4 + '&+ + +& %## B## +' # '++&% #'# /'# 4 # K# 1& 0 ME $F 4 M "< "< RC<.2 R-=<<.2 M BA, $#&' % #'#$ E$ F) + ##' D%## #$ %# %#%##' ) #$ &&'%# % #$ L $ ' %##'#$ /#' + # %. &' $# +& &E% $#$F ),", 4 ' 3&'& 8## / & $ '# / &!- R <.2 R= <<.2 R<=<<.2 R= << M : % #$+ E<<GF %$ ## ' %## '% $ $ # MM : % %# % R<.2$ Openstelling weekenden tegen vergoeding: / $#$ E# $ <<=F ' ' ' ''### # '&'%##$'.. $#&'& # ' ' & / & $ # % % %#% #$# # ## ' # %## $' ' &&' %# $#&'#$##' & ' '#$ (+$## +$ $.$$ '#$ $#&' #$ &%## $ $ '# 6# %## % $' 3$A ##$'##'' $' % ' ' &&' %#. # $#&' #$ ##' & ' ' #$ : H%I#$B ' %$ # + $' ' +# $' ' # (# # L%# % $ % )%##+ +&%## #'#$ $$ $ $ # 6# %# % % 4#2 ## '#$% # ##' %##$'*# #$$ ## $' % '*# $''&' # #''$#&'#$%# $' B####' $#&'#$ # $' %##' ' E A 1 + #&'# # #$ L $ % '+$ #+&%##% % +L'*#!=

37 ), 9 <"9 = /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F "<#&M "< "< RC<.2 R-=<<.2 R A<<.2 M BA : # # '# & '.#$ ' # + +&. )$# #$L '' #% =! ' %' ),", 9 <"= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# =- R<<.2 R=-<<.2 R><<.2 R!C<<.2 M : % #$ 0 # # ##''+# E #% $ % : %##:4####'#+ # ++$# +&F ),", 9 <""= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# -- R<<.2 R--<<.2 R>><<.2 R C<<.2 M : % #$ Promotie alternatieven: +&#$ ' (+' # '% $% &')%##$ # % # # $#&'#'#$ B' '$'# % # %%#+# #+& % +# ' $ '% ' $' /#' $ % (# E& K F + '#$' ) #'#$ + ## + %## ' #$ $ # # ' % )$# #$L ' $ H I '# ' $' % # %%####$'%## #%% % $#&'$'$$#% #$'$' % + % 3$A ##$'# %## #%% % $ ' ' #$+%%# '.# $'$$#%#$ ' #+&'' $' % + % 0 $'' $' % + %. + #'#$ ' & %##$# E A '# %## &'#$#$ + ' ' $' % $ 1 $ %2$#%## + $ #$' # 4#2 $% # $ &&' # #$ # (# % ) <"9 = /'# 0 M E $F 4 # <#&M K# 1& K# & "< < RC<.2 R-=<<.2 R"<<.2 M )##'$#&'#$%### % &'#& $ % # (# ' )## + $ #'# +& B : &'++$' # %$ % #'#$. # %$ % $ +##'$#% + % $%#!C

38 ####' 4 & &' #& '' $#&'#$ :(2 $ $#&' $' /% #% % ' :(2 # #%# Thuis werken: )' & ## # 08%##+ #$ $''&' %#'+$ ' # : '&'% '+$ $ # % ' ##''#$ & &'+.#+ $ ):(2 + % ' ## ### $ ## :( B ' + # # ' # # % % :( ##'$#&'#$ ' ## $ % ' $#&' #$ '%' %$ B' $ #% + $&' %%# #$ ' '#$ + #% $# # $ ## % + ' +&%## ' +& &%## $ $' # +& ' $. $ +& '+$ '.'' # 3$A ) ' ' %## &' #$% '+$ #' 9%# ' + ## # #%&' # : +& ##' #$ 1 # # ## % '+$ # /#' $# '' %# 4#2% +&#$+# % $' E A 1+ ##+$ L'# $'#% # + % $ $%## $# '& # '$ $#%## #$ $# ' ++ #4#2 $' # B ##$'. '&'% &# '+$. ' '.$#&'#$'%'%$ $ $ % # +& ##' # %' ' $$ #' %' ##' Fietsvergoeding % $% &'$ % %%# ## %# %# %## ' $ # ' #. $#&' #$ $' $ #$%' '' % #) % :( + %## $# # )7#% +#% $# $ 1 #'#$%# %##+ % $#&' +& /#' % % # ## $% # ' # %## # + # $#&' # ## ' ##' # ''&'+& ## %# % &' + $#% :( # # /#' $ +#9%## #$'% %### + 7#% #%$# #$ 3.4. Voorzieningen +&%%##+ # #$%##$' '$' % #$# '#''#$ $#'#$ 0 '$#&'#$ #'$' % # ++& ## #. '#$%'%## # # # #$ & $ % #+#' % H## ##I. # #$ '#$ & L '' # % )$# #$L/$ + # $ # #$ #$'' #$+H$# I)#&'+ % ##'' $' # %###+&!A

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998 ABSTEDERSCHANS 2 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 4 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 6 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 8 3432 EG kwaaitaal 1979 huur ABSTEDERSCHANS 10 3432

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Adressen VSN uit Groningen

Adressen VSN uit Groningen Adressen VSN uit Groningen (alle centra) Medische Zorg Tel.: 050 361 35 00 Cardioloog: Dhr. dr. M.P. van den Berg Longarts: Hoofd Dhr. dr. P.J. Wijkstra Longarts: Ledencontacten Mevr. drs. J.A. Nieuwenhuis

Nadere informatie

M1a M1b HM1a H1a HA1a G1a/A1a M2a M2b WI LEV GO WLG GS TAL AK DEU WI LEV

M1a M1b HM1a H1a HA1a G1a/A1a M2a M2b WI LEV GO WLG GS TAL AK DEU WI LEV Activiteiten laatste schoolweken Maandag 2 juli Centraal inhaalmoment toetsen voor onderbouw en bovenbouw klassen. Dinsdag 3 juli Introductie PWS VWO 5 (Introductie PWS HAVO 4: donderdag 5 juli) Alle brugklassen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Partij Voor Nederland

Partij Voor Nederland ! " # $ $ % " & " " '"( " " " ) "" "!!"!!##$ "%"& $'&&()) $#)! $$) #!! *+!,$#'& $ $&, #$-.&#,,$ 2 / * """ * " " " " * " + " &, " & & " & " & " ""-". 0 "/ 0 " / 0 - " & De Programmacommissie 3 .1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus

Opgave 1: De oppervlakte van de figuur is precies de oppervlakte van een rechthoek van 7 bij 3, dus Hoofdstuk : Oppevlakte en inhoud.. Oppevlakte van vlakke figuen Opgave : De oppevlakte van de figuu is pecies de oppevlakte van een echthoek van 7 bij, dus Opp 7 Opgave : a. ABCQPH ) 4 dus lijnstuk PQ

Nadere informatie

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016 RADIOTARIEVEN 1 e kwartaal 2016 NPO RADIO 1 JANUARI 2016 06:02 R106B 4 2 06:32 R106D 12 12 12 12 11 06:57 R107A 16 16 17 16 13 6 4 07:02 R107B 25 25 25 21 19 12 10 07:27 R107C 25 24 24 19 19 12 07:32 R107D

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren

SportBoard ,7 x 42 cm Aerofit Healthclub Hofcampweg KM Wassenaar Wassenaar ZH VES Heren SportBoard 4015032 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991 AD Barendrecht Barendrecht ZH 51.85672 4.54027 VES Dames SportBoard 4015033 29,7 x 42 cm Aad van Loon Sport Maasstraat 28 A 2991

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB

OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB Alzheimer vereniging, afdeling Achterhoek Informatie: T 06 13 51 44 11 De Alzheimertelefoon (T 030 656 75 11) biedt 24 uur per dag,

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder? H1 Vlakke figuren 2 BBL 1.1 Eigenschappen van vlakke figuren 1 a. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 1 hieronder? b. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 2 hieronder? c. Hoeveel hoekpunten heeft figuur 3 hieronder?

Nadere informatie

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens Mespatronen gg Keuze- en bestelgegevens Bouwgrootte Bouwbreedte I n U n Geïsoleerde trekoren PG Gewicht Bestelnr. Prijs mm A V kg Stuks Mespatronen met combimelder, bedrijfsklasse gg Mespatronen van de

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

44 De stelling van Pythagoras

44 De stelling van Pythagoras 44 De stelling van Pythagoras Verkennen Pythagoras Uitleg Je kunt nu lezen wat de stelling van Pythagoras is. In de applet kun je de twee rode punten verschuiven. Opgave 1 a) Verschuif in de applet punt

Nadere informatie

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord n BEM1402276 gemeente Steenbergen ervl bouwkundig teken- k adviesburo project Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord Behoort bij beschikking projectnr Opdrachtgever 2013-05 Dhr. J. Vink d.d.

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014 IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 04 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave. Bepaal alle paren (a, b) van positieve gehele getallen waarvoor a + b a b + a en b a ab + b. Oplossing.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Plaats en afstand

Hoofdstuk 2 - Plaats en afstand Voorkennis V-1a Maaike ziet de voorwerpen vanuit Z, het zuiden. b Je eigen tekening. In je tekening staat rechts de vaas met rozen, in het midden de doos tissues en links de waxinelichthouder. V-2a Hoek

Nadere informatie

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b G&R vwo D deel C von Schwartzenberg / a k: = x gaat door (0, ) ( 0 = ) en (, ) ( = ) l : x = 6 gaat door (0, ) (0 = 6) en (, 0) ( 0 = 6) Zie de lijnen in de figuur hiernaast b = x x = of x = of x = 6 of

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KNOV-standaard KONINKLIJKE NEDERLANDSE Auteurs: Josien de Boer Kristel Zeeman Prenatale verloskundige begeleiding Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KONINKLIJKE NEDERLANDSE 1

Nadere informatie

7 a. 8 a. de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE HAVO 1

7 a. 8 a. de Wageningse Methode Antwoorden H24 GONIOMETRIE HAVO 1 H GONIOMETRIE HAVO.0 INTRO a : 00 (het touw is in de tekening 6 cm) a 6 km : 00.000 = 6 cm b 6 a Schaal :. b 9. TEKENEN OP SCHAAL a 7 a (moeilijk nauwkeurig te meten) b : 000 c Ik meet cm dus in werkelijkheid

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN BIJLAGE 3.1 (document 13-16150-2972) GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 1777 Dorpsplein voor 2 4185 NP Est Dorpspomp 1857 Dorpsplein 4_4a 4185 NP Est Pastorie 1809

Nadere informatie

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou!

Word lid van de KNMP. De KNMP is dé vereniging die essentieel is bij de invulling en uitvoering van het beroep van apotheker. Ook voor jou! W v KNMP D KNMP p bgjk bj h bwk v kw v h vk v phk, k p jw v. Z z wj v kg v h pcm pb fmc. Jw pg w fgm p w v h v p km. D KNMP é vgg bj vg vg v h bp v phk. Ok v j! W kjg j v? V 37,5 p j b j k v KNMP. D v

Nadere informatie

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid 10-11000.1 31,50 stuk 10-11002.1 30,95 stuk 10-11002.1NK 59,95 stuk 10-11010.2 37,30 stuk 10-11010.2NK 78,85 stuk 10-11012.1AC 215,80 stuk 10-11012.2 42,55 stuk 10-11012.2NK 92,80 stuk 10-11012.2P 56,90

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b G&R vwo A/C deel 1 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b t =, 5 d 10, 5 + 46 = 1 (m). 1 minuut en 45 seconden geeft t = 1,75 d 10 1,75 + 46 = 8,5 (m). 1c 1d Per minuut wordt de diepte

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

6.1 Rechthoekige driehoeken [1]

6.1 Rechthoekige driehoeken [1] 6.1 Rechthoekige driehoeken [1] In het plaatje hiernaast is een rechthoekige driehoek getekend. Aan elke zijde van deze driehoek ligt een vierkant. Het gele vierkant heeft een oppervlakte van 9 hokjes;

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw

Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw Lucht-watersystemen Lucht-water-watersystemen Water-watersystemen (grondwater) Water-watersystemen (bodemwarmte) Koudemiddelsoort 1 R134a 4 R404a 5 R407C

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning.

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning. Presentatie IB-Netwerk Differentiatiemodel en Groepsplaning. Groepsplannen al dan niet 1 Wat is het extra positieve effect voor de leerlingen. 2 Wat is de extra last voor de leerkracht. 3 Hoe verhoudt

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

D e u r e n g e m a a k t o m m o o i t e z i j n

D e u r e n g e m a a k t o m m o o i t e z i j n D e u r e n g e m a a k t o m m o o i t e z i j n M a e s t r o, m e e s t e r i n h e t m a k e n v a n k w a l i t e i t s d e u r e n, a f g e s t e m d o p u w s m a a k e n i n t e r i e u r. S t

Nadere informatie

Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007

Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007 ² Certipro P a g : 1 / 3 Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007 Technische fiche voor gerecycleerde granulaten conform CRT-LB-001 Ongebonden Mengsel

Nadere informatie