Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN"

Transcriptie

1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

2 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren Stagebegeleider: Dhr. E. van Zuijlen Praktijkbegeleider: Dhr. R.J. van den Bos Tweede beoordelaar: Mevr. C.M. Nuis Datum: September 2006

3 !

4 Voorwoord ##$ % % &' % (# ) % ' % $& % # * $ % ) +###(#,-& &.%#$&)/* $ #$0' # # #$ # ' +& "&)'%## $& ## '## &'###$ 1+ & ' & #$ # # %%# %#& ' ('''###+ #####% '$ $&#$ # % ' $ / $ $& # #. +# $ +.!/#'+$ 0'' % #%$ ##$&% $.##' # ' ' '& # % $ + # ## ' $' + $ #'' %# &$% + ## #$+ #$ $ '2 #$% # ' '#$ +# % #.+# '&&' ' %## % #.*.4#2 #5 # ##0 % &.# ) +###(# - %7,.8##) +###(# - %)11. - %11 #'. - #. - 49%$'% :.4 (0 /#''$&# % & ' %## #%# &. '; #.(# <<= "

5 Inhoudsopgave 1.1. ) < "#$% &' && && 1.2. ( %!! &( % &) * &+, - &.!- &/ 1.4. ## > ?%# > # < #'#$ < 0 1' 2 1& 3!"#$% 1& 1& 2.1. ) #%! % 11 1( 2.2. ( " % " 4! 1) #%! 1/ #%!! 15 '' '## A 2.5. ##':( > 2.6. ## > #!< #'#$!<! "! 3.1. )! 4 67 (& (& % % (1!: ( (!! %!! 3! (( ; () 4!! (+ <! (. 4! (/, (5! ( ##+!A 3.5. ##!A #!> #'#$!> # $ # '## " 4.2. B " -

6 4.3. ## $' " 4.4. : %& " % & ' #! ( ) #% *+", # -. #- % 4 ' / # =

7 Inleiding ) $ # # %#$ % # ## 2 % # &% #% ' #%$ +&%##+' #'$ +$ ' # /% $ +& % &% # # %# % $% &' +$ % $ $% &'# $ #'# $+$ & $# % & %' ) #% $% ##& % # $#&'#$ $ ##' D )&' # + % +% $% ++ ## % $ + &' #% / +$ 2 D %##+#$%##& ## &' # & +& 2 * E34F % #% '#$ $#%++# $34E3 4'F' +&##' %##&' %(# % # 0 +34#' &' # & # % & E>>= 2 <<=F "G $# # %' + +# 2 EAGF ' E=GF, + ' ##' # # #$%## ## &+ & % # #$ #$ +#%#$ $ 6# ## ## % $# $#&' +&#$ ## +#%##&%##$ ' '' # % $ $#$ H I # )% +&%$ % #$# % &'' )$ &'# $ % 8$ +$ # $ $% &'# # %'' ' + % &# '9%# ##+ $ $.$#&'#$$% # #$$ $#&'&% )$+# %# # =6!9%!!!%!! $ >! ) % %& =* %!!! #%%## &% % $ 3% # *. 4#2#5 # ## % % &' %(#!"#$! /$ ' '#$ ## $ ' $'% %# '&+ &# #,&% % % '$ # # '#'#$ % # $ % # $ ' % 1%##'#+ #$$ # $&'.% #$# + %#$ $ # $ ## $ 1 &#$+ '' ' #$ $ $' $ % ## $ #$#$ # $' ' ' # )$ #$##'##+# &'&% % + C

8 #$#$'#$ # % %## $&'%#% % ''. #$ E+ ##' &F &' %(# +& % #$ & % &' % (# ' & %# # % #$ #$ '#$ # &' % - 8#'.1 #5 #:(J - 3.' 4# :(J - 4.(# B,J - K : %' # # :(#% $$ ## $&' +# %###$$ % & %' %## ## %' %##'#$ % $ $ ####&' &' %# # + '$ $ $ #$ #$ #% % ##+'&'% +$ #$ ' /% #% 342# % *# $#$ % # #$ % % :( $ #$ +& +&%# ' #$% +&##'% #$'' %#$$' ) &' # # % %## $' # &'### % % $ $ #$ +& '&' # #$$ ##' $# #$ '#$ # # (# %##% +&'#D? ##+#%# &'% # #$ $# # #$'&'+& ' '#D?, &' D % % # ##'' + +&%## # % $ $ % $ % +&# ## '&' # ' $ # $ ' #$$ %.# $ ##' ''&' +#' +&%## /$ # + $ ' '#$ ' $'% % # ## %%## E+##' &F$$$ %##&%. #%D #$ '#$ # '' # &% +#$ (# #$ $ $ ## + %&' $ $.$#&'#$# % &% %## (+ $ # #$$ $ # $ $ $ $ + +& # ' # $ #$ $ #$ + &## +& /#$$ ' % #'&++##$% % '+'&+'#+ #$#$$# +#'$#' &&' ' #$ #% $L&'#+# )## +& #$% % ' % $ )# $ % %## * $ %.3% #)' # #$ + '$ # #$ ' # #$ # $2% &'$#% $ & $#&'& D%## ## #$$ $ ' #% + %# # % +# $'% A

9 Documentgeschiedenis 0 ) <?<>?<= < # <=?<>?<= >

10 1. Energie H1 &' # $+$'% # # ) + %## # # + ' '%+ #'.+& &' #$ # +$ '% /#' # + ## # &'# 1 % + %# %##$$ % '# # '##$:( $% ##&'%## & +$'% 2 # I E# 1 :(.:F 1.1. Huidige situatie +&# % &' %(# E:(F)7#% E7%F% :(: %&E:F $ % %##% %. #%## :():% ##&'%### % % % :( ## $' $ % ' #% % #%# E+ # $F & H I1 % 7#% $%## #. % :(.# $ '%## % ## $&'% %$ +& # %' /#'### $ 08%##+.+#.%. '#. $ %'# ) '$% #$$#.&%####% $# #$L.+& & +#$$ # ' #$ ## ' % # # # #$# % &' $ +& % ' # %' ) %' E <<"F - "<>C'B 'M - ="!"-$N M 0 # &E <<-F -! >-!'B 'M - =- -C$N M E# : %&F M,+&' OO #OO $'%' # #$ '$ # MJA-afspraken P ##:( D + % &' #$ 7% & >>A # #$ +# $ H& ' 2 <

11 *%, % I 0 >>> 3 4' E34F % # #$+'., %.% #### % %, / $ %## 1 E,/1F # '#$ + ' # # +$ '% $ # $ %$ &'#$ %####+ ##'&#9%#' # )#% +#% '#$# $ ' 2 *% <<= % $ "G #+ % & >>= )%## << #'# #$# - AG## #& ##$% $ # ## E%.'$.# &'F$ % &% $L$<& - =G ## % % ##' ##2#' #$ /$#+ ' '#$ & <<<:(2 1 '#$ # # %# #$ # '#$ % $' ' 34 % +&) +& % ' % ##&' % :(/$#5 # 'E:F #5 # +% ##&'%##%# % % #& :( % ##&' +&%#% - )7#% % ##&'%## :(J - ): %&%.#5 # # % 7#% $'' # D +% :( - $$ % $ + #% % +& : % & +& 4#2 J - + % E%F ##& $$ $ (0#% + %, % & <<! 1 # $ $#&' $#&' :( #& $# %## %# #$' # %# - 6$# # '$ % - 6 $# L # $ + $ %## # 9% $ #J - % &$#$ +& <& 1 ##% +#& # Financiering /$$ ' '% 34 :( # 1' & # ## # # % 0 % % + Q?2 R"-<<<.2#& ## + # # % % R"-<<<<.2 $ # % 34' Reeds genomen maatregelen $ % '% 342' / $#$ ' $ ' % H#$I # % + %# #& +& # '% 342',! A # % C<G% % %% ## + % B A /$#?# & +& %#+ # /+$ #%##'#$ & & $ + +#?# # && ## ' 3!;, % A )'% 78$ # %C-. %' +&##'& '$ #$$ 0 '.$

12 & +#$$ $# +$ L% # #$$' %# ' D %## '#+ #$ 78 $ %% ##.%'% E# % -F% $ $ 78$ % & % 3!% 8C %A '# + ' #$'# $' %##' $.+&%% ##'# $ +# $ * # # % Q?2!<<'B,!*4<DDA +# $ *$ # ##$ %## % % ##+#$.$#&' <!<G % # %'% % # % & "&E# #%% ' F1 &'#$ %##% +$% % $ % # &'##'+ # $%! A 1+& #!"# # *$ # % 8% +*$ +&##$% '#.## # # # )## # %##'#$ # # # # & $#$ $ +#$!" # # # *$ %% ## '#*$ ) *$ %' $ % %# #'#$ ## % % $# ##' #$'# # %% '# # %## + 0 # + E #$F $ # % # % "<<<<<'B % &% + $ =.& ## # + D '#$ & $ & +##'% &,," *1', #& 4 & 8# E>>A2 <<CF C>-<.2 < C>-<<.2 =<=<.2 < =<=<<.2 2##3' 2##3' " *1', ##<2<2 <<=E>LR""<<.2F!>=<><.2 #<2<2 <<=E # F A!<<<.2 ' 8# % #<2<2 <<=!!<><.2 0 % <<= -A<.2 4 '' 2!3' 8#34 ""<<<.2 5!'' 2(-3' 6#%$. H#$I ' '% 342' / $#$ # % A"G.% ' %## $. ##%# ' $ M. # S % #$ MK ' & & #$$ +#(B B, $ &%# #9%+ # 1 %&' #$##' $#&' 1.2. Gewenste situatie ## ' $ ' % H#$I +& '% 342' /#' $ + # %### +& # % + % ' % # # +& : $# ++&% # $ $ /$#$#$ ## ' '#$.+$ $# +# %

13 $' % ### % % $#&'#$ #% ## +#$% + &' +& ) %#+$# # ' %#%### H +# D $#&'$ #$ +#$# %### $ $ $I 1.3. Aanbevelingen /$ % ' # %## ##+'&'#$ '&' ' H' ' I # $#$ # ++&##+H' ' I ' $#&'#$%## ## ' ###+ % +# $##$$ %##$ % H' ' I+% / $H#I %## % '## # %' ## ' E % F 0 '####: 7% 342 ' 1 2 % : E# ' F # $ '## 1 2 P ## ##$$ :( &' Inkoop van energie: ) : % & % ##&' %## '## % &' % B&' # :( + OO ## ## : 1# $# # #$ % % %##% % % % 1 ) 7% # #$ # ##$ '# ##% + % # ##$%. +& '#$ %% # ##$ #$ ##$ )##$ ' # #$ # $#'& & & % % 7/ ## # '' % +$ # a. $' $ # ' '##% ) #$ $#&'#$ + # ##$ '# $# # '% # ##$ $ $ $ + $ ) + 7% &%##' + #$ # '#+ +# $# # %## # ##$:& $#&'#$ # ##$ '# % <<G# ##$ 3$A 6#+ '##% # ##$#$#$ L'# $+$ $' $ ' ## %# % # ##$ '#$ B +# ## %# % # ##$ # $#'&. $ +& #$$ ' $. $& 7#$$ &'#$# '#$ E A 1+ L'# $'# ## '##% # ##$ '##% #$##$+'' $# # #'&+ # #$$ $## %## $#$!

14 +#' $ ### )# '' % $ + #$#%# +& #$ L'# $ + $ '# $' + # #$ ' $' # + ##+'&' &% % $H #$ I #' $# #.#$ $' $ $ ' $'% # ##$ 4#2'# + + '# +' $ 6& % # # % 4# $ BA ## # ##$ ' # $ $.##' # & % # '' % $ %###'' % +$, %$ % $.#$#% H# I ' # $& Doorbelasting en facturering: ): '##% ##'% ##&'%## / $#$ '#$ #%##.#$'##:.# %#'#$ % /#' #$## +# %#'#$ ##+'&' + # # # $ L &$#/#'##L D # E F$#$ &#' # %' % + /#'%##:$#L&# % &+ % a. E*$ F$# ##+ :'#%&% %##'% ## + % #% % #'' & +#' # % % 3$A ##& $#&'#$'# % +&'$' )## # '# ## $ & #' # # # #% ## : % # 8% # : % ## %# ## L ' # # E A 1 + % L'# $' #. + % L & #++&#$# * # % % '#$ BA 8& ##$ # #'%### ## D %## + $ # + %# :% # /#' + $ $#% : ' %##'#$ b. ## % 1 $ % % % $.$#'' # #%$#&'#$LE F$ % # % 3$A / + $ # +&'# ' % %' #(## '# %## % + $ &+ $ $ %##& E# #'1 #5 #:(F E A '# %## % L $ +# ' '#$ % + '# + $#&'& % ' # +&## %# % + $ + % # %' ## L ' # ##%#/#'' L $ #?##$L ' BA $#&'#$ #%+'& % ##$%' #)####' %##$+ # #$ $ ' % ##' '&' + +& #% # L ' # #$ %' #% "

15 c. ) %' $# +&'$'# % ' $# # # # $ %' ) %# % ## +#$#$ & '# #% ##. + D. # $#$ %## ' %&$' 1 %## ' +& #$ % # $ &' # # $ %' / + $ ' ' # +# '+$+&6&# #+ $ #$ # # 3$A ## # # $ %'' % +# $ +' '& ' ' '# '+$+$ )##$#&'$ + #$ $ &' D # ' # # % ####'#' ' #% (## + $ % ' % & $ 1 + ' $# # #%%'# ##$ $ ' #% # 4 #$$ '$' % $# ' $' E A ###&+ % #+&% %' % '# %## &'#&+ B+ % '' ' #.#%' BA % # # # $ %'4 ## + + $# ' #'&++&% $'#' 9%# K ' & #$#$ +% ##&' +&%## $''# +'& %' ++' # # % ' Energiebeleidsplan:, % 342' $ :( #0 # % # % ##&' ' $#&'& ' # 1 # #$ $ %# % & % $L$<& # % &' $ +& ## % % L $ #$ ' # #$ # %'6#+ H#$I #. $ '% %' ## % ' '' # ## a. ## %# % % & # $#&'#$ $ # ## $ '&' && % # &. +& ' & $' +& # % % & %## ' % & + $ &% % '&'#%+& % +' E## # # # F# $' %&+' &+ ##''#$ & + & 3$A 1 %# % % & $#&'#$ $ 2 $ # ' # $ & % # + &'% &% ##+&+ ##' $#&'#$ $ +# +#'' % +$ # +#' ####'#$% %# #% +$ #$##'L #% E A 1+ %##+## L'# $'#% # BA ##%# % % &$#&'#$ #& D b. 1 # +#' % % &+ $#&' % % # & -

16 3$A ## # +#' % % &+ $#&' %. $# $#&' +&#$ #& %## ' %# % #' %# E A '# %## &'# +#' + # $# # $#&' ' # % '#$ % # +#'## &'# +#' #$:(2%# $#$#&'+&#$'# '' BA ## $ $#&'#$%'% %%$ Technische energiebesparende maatregelen in het kader van de MJA: +& $ # % # ' ' % H#$I 8# +& #% ' ' # # ' # ###% $%'E%'% 2* F ' # # a. 4 +# '#$ E& #$$ #F %##+ % &''#'' )## #%##'#$ ' ## # %' 1 #'# $# % ' % &''#'' %& % ''## )+## # ' #$. $#$## %' +&# %#' 3$A ## % &''#'' # '#$ $#&'#$ # 1 ' +&.$ & 2 +#$& &''#'' $# /$ %##'#$ ' $' '& $ '# ' E A 1 &''#''# -!-#) % +&''#'' ' ## # # & %## % &'&'#'+Q?2<$ BA / %## $ $ ' &'$+& % ' & ### ##'' ##$% &''#' ## ' % /O B A $ ' 6$7& - ' : 2* ' '# K# # K# 8% & 2* B'&'M ' & &MM &''#' & -.!B >A ->."B C'B R.C< R-.2?R!-.2 -.=?!.< M B'&'#' <' "A MM : % R<.<'B b. ##% $ +#% # # #$ $ +# %% % % ## + % EQ?2!<G # # F+ '#$ & %# $# # +& # %## % 1 # +#'+% +' # % #& 3$A ##+$ %%# # #9%# E A '# %##+$ % % ## #5 #% :( =

17 BA, #$$ $ ##' # %## 6# % % $ c. /$#$ $#&'#$%$ % ) % +%$ ## # & :) % +' ##$ # # #%$ & #.' %&.E #$ %+ % *$ %##'#$ F ## + # # &' ## % # $#&'#$# D %$ /#' $#'' # #%$ $ &' # 4 % ' #$' % $'?# # # #')% % $$ ' # ) %##'# ##$ # %$ # &##%$ % %# + &#&' # 1+##''' ' # #%$ # ' H%&I## & # B# # # % # + # $#$ + $ #&#$ #'#$ + %% ## *$ 1 +# $'#*$ B' $ #$ # &' *$##' %##+ #$+' & && 8% # # *$ +&# ' # &' % ##'' (+ $# # ##' $' & &' # ' &%#### $ # %$ +$ #$ ' # %## %!- 3$A ## & # #$ #%# &. # %&. # $#&'#$ ## %# #$ $ # # # &%$ ##%&## % # ' % $#&'+&#$ #,' +&##L& # #$##$' $#&'& % L $# & /#' #$ # ' $'+$+&H%&I## #$ %%& #$ $' +' #+&# #+ ' E A + $ +& L'# $# 8 +& ## L & # + #$% % BA 0 '#$# # % # H%&I.' # Gedragsveranderingen ten behoeve van energiebesparing: '% &'#& 6&+&% ##&'%##'##% +# $' # 9%#. $#&' ' ## E&%##. & + F &' $ +& ' #$$ % # ' 9%# $ #$% #+ H# $ I. +# # : $#&'#$ ''$%##+ % # &''# %## &'#&+ % 8% + '# # )#$ &'#$'+$#% /$#$ %## $' 2 ## # %## + B' '' ' # #%&%# % ''$. #. &'. ' # #$ % $' # ' 9%# + +# #. #%$# $(0 +&+ #'' $# # &%# $#&'& #'#$& # a. $# $' $ '' & )##$#&'#$ $' + #% C

18 $ % &'### D &'#$$' +% # # ## $ '% 342 ' / + $ # ' $' $ ##' '&' D%## ## $' $ #$ #% % +' $#&'#$ #'' % ' %# )&% ' %$ % $.$ #$ +&#$.'# % # &. +#%## $ #$#$$ $'.## '% $ '#%##'%## %2$#E%##$'F #$+##'% $# +&#4#2 $% 3$A ## ' #$ #% ## $ +' #.$#$#&'+&'+##'% ' # ' $ +&' & $' $E# &% % '$&%##F, #% $ ' +& +&' $' ' # $' B $#&' #$ # $' +# # E ## ' $F, ' +& $' ' %## # ##+&+ $#% # E A '# %## #+ % &' #$$ + #$ #$# #$+ #' %## $' 8"*"9,,M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & "< =AM RC<.2 RC-=<.2 R"C=<.2 M : % %' MM 1 #'##'% &%## # % #&# $ ## BA ## $' 9#$ #% # ' &+ +&' & +. $#&' $'$ ' #$ %' % 8 &' ' # ## 8& + % #$% &% % '$#,A# ##+$ /#' ' % ' # 0 -$. #$ + + E#??$ F 8& # # %.' $ &%## ' # ) + % $# #' #''$#$ % # L & $ '% $# ' $ +."$ <<-F,,9 M 2* <B 8# EF 3MM ## &MMM C"B <B > B!A."'B R!.A" M : % $+E.% F% # MM "<'' T-' MMM : % R<<'B # % >-< $' : % #$ ##$#$ #.' % R!=A<.2#&,$ #$ +&% ## ' # ## &%##' % $# #. '# A

19 1.4. Voorlichting thuissituatie: $ ##' $&' 6& +& + % ##&'%## H#%# I% & # +& :( ## %## #% '$ U+.' $ + # % ##$# /+$ & L$#$ &' %'%$ )+ %##$' #.##% #%# $ ' $#&'#$##' ' + % % )##%##& 2 D ## '% $ ' # $#&' ' $ $'%## #% 8' %## +%## ' % %%## # '# %## + %## $ + %### % %' )%##' &%# & %' ##$ S '+$ /$$#% +$ %##' '+ #$ #$$ %2$ /#'+ #4#2 $ % $# # #$ + #$ # '&' # %## $' 8"*"9 M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & A<! M RC<.2 RCA"<.2 R "<.2 M : % %& MM /#'' %##'#+ # #$ +% #$L& $ &% $ #% ' # 8 %# % &%##-<#& +&'# %## &'#&# %. % #&#% ". <<## & ) + #5 $# # ## &%## 4#2 '# ## % +4#2'# +%##' +# '' % ## '# # #$ ##% #%+'' ## +& D%## ##' %## #$ &' #& ' %$# # 7 $ # ##'H'% I# + ##' % $# +&#. &%## #2 $ 6#' $' % %##% & % $#&'&%# ## + ' +&)#&+ ' & $' $% ##&' $ '&' ' +&' ##%# )##' ##'$#&'+&$' '##' ' + $ %###' +& :( #+$ % ' #% #$##'##&'#& # )4' & # #$ % 1.5. Inrichting/verbouwingen: (# % ' # &%# #0 %# # #.% #$ '&' #% $ ' $ & %# # %' $#&' #$ ## # B$ + &' $#&'+&+$ + $ ' $ (0 4$# # $ ' +& #$% + &' /#' + $ $# #% # ' # ## # %## &%## # # 6 '#$L #' +& ' &'# #$ ' 9%# ' & ' % '#%## #)##' $ % # $#$ #%# + #$ $$ >

20 D ''$##& $' # ' $ % #& $#&' + % +& $% '# # ' % ''$ #+ ' # '% % ' # ## ' #'$ $ '$ /#' '% $ &%## $ %#''.' '' '$$ %###& ' $ #.' '% % %$ + # (+ $# # #$ $ $ /% $# + # ##' L'# $$#+&0 & # # # 1.6. Conclusie #%%$ #$ '% / % + % +& +& + %### :( 1 +&%## $ #$ #$ %' / $#$ Q?2 A<G% # % %## $ ' / $#$ # # % % $' 0 ##' % % =G## % #+ % & >>= ) % # H I 0 #$#%& #, % $#&' +&. & % ##'$ ## 0 #%% ' $# # + + ## #$L ' +&' $' # $ #$ + ' +. & $. '& #$ D + $$## #% % + #.$ + '% + +&# ' ## '$' #%/$'&' '.+$ # +#'$# % & %' ' # /+$ # '&' +&', ++& # %## &'# +#' #$$ #% # +$ #$ $# # %'####+' '#$ & #%+& )&$## #.'#$ % $ % +#$##.# '# /#' '#$ # ## # % $'. $#&' #'#$ $# # '% #$.% # # +&#%## % + + +' % %'# # $ /#'## '##% + ' #.#%$ ##'" 1.7. Toekomstperspectief: Nationaal, # $+ % & '#$ &% # ### # $% # # +##'##% &' # $ # # +# %##%## ##% 7<. #' %'J % '##L +%#L. +# %##%+ %. #$('% +$ %$ ##% &'# )# ' %## %. # '# # #' +&%## &. ' $ ##% 4 & +#' % #. + &+ % & +, '&'# % % /$%### # +'. &'#$ % +$ #, < < + '% +$ % ' # $ #% +$. ' $ # '' ### +#' #.+ #'#$ &'L#'# E# $#'.&'F <

21 Duurzame energie binnen de RUG 6#%$:(%##'#+ #$ '$' % # ##$. +&#& %# #6 '#$L $ ' $) +### (# #% +$ /6 '#$L##$#$ ' % +# $$2'##EBK/F/ # # +#'#$# '#%##%$ #%'# % # :(+ #'#$$# '&' $ #$+$ # E'% # ##$##'# F/#'#'' % +$ ' # +&)&% ' &%## +# 2 '% +# # & %%## #'' %' $ %&)## +&'# %## % +# ##+'%## % $# <<" #&& % # # E$F%## +# )## % & % +# 2 $#$ -!<& E#?? '#?'?6#.& <<=F )#'' % +$ %# %## - 0$#% J - $ ##7/.%$ $J - #+$ '# J - $ '&'% J - 1 & (## %## #'' % +$ # $#$ # +& ###$#$ +' % :( Vervolg MJA-afspraken <2& *% 342' + $# <<C # +& :( + & %# $# # 2 *% % "G #+% & >>=, % + * $#&'#$ 342 ' 342 ' + 2 * ##' # % $+#+$, 342 ' ##' 7# % $' 2 * % $ # ##% S 2 * E F 4 % $'. %&' % '.' '' # #% $ # % 2 *. #+% #.&&'$ +# # #%#) + ' # %. % 0 #.% :( ## &'# % ' :(' %&' $ # % %##:($#&' #%+&#% 2 *+& #+% + % )%##+ # $# # $+ % ' & # %0 # % :( ) 7#% + + % $# % #$ ' $ %###'#$#&'& #%$4 #5 #% :( )+' #$ % +# % )##:( %#$% $ ' ##%# Duurzaam bouwen :(##$#$ ##$$''.6 '#$LEB,F )# # ) % #$ #'#$. $ # #. '&' # ' $ +$## ##%#' #. &% &%## ' +$ &%## +#. $ +##% % ##''+$ $ &'# /% % :(&% 4' & % # # $ $(0

22 2. Afval 1 # # % # ## / $#$ # $, -">'%E&/F4 %'+#, & '$ ##&'%#%#$ %##'#$ # %# # % 1#& / & '#' % # %# H) # %# # % %##'#$ % # #% %+#%$#&'' # # $ %# # # 6# #% &%## 2 % #$# $'.% %'' # %%. #2 ##% #' $ $ #'' $ # # + # $#&'.$ % # % ##B % # +&%##$I E# %#$.&'F 2.1. Huidige situatie #'%### Q?2 >-< $' =-<< '+$?# & ) %##' %' # $% ' ###$% +# & V. ##' # % ## $?# #% % # # ##%#% # +#' ) % %## ## % '# %## %# % % % # L## # ##' % # $&E:F#$%%#$ %# /$&0/2"<<' $ % %# +# $% &' &+%%# %' # 0 $ #% &. $#&'#$ #%.%:.% &E ( + 'F %# %+# #% : H4 0/2"<<2 &%# & 9 $$ $ *$ ' # %## 2 % % $# &% $ % % $ %I E# ## F #$$ %#$ E#%F # ## + %# )# %$L&%##% %%#.#+%##$ %# %#% <<" <C!C'%#'# # #R-!<C<.>M %# <<- AAC"'%#'# # #R!!"!".A"M ME# 4#2 $&% F Afvalstromen binnen de faculteiten $ $' $ % %#$ 0 $#%# # %%#$ % 4A )# +$ ##+'&' %% $'.+###$.$ %'' $ 0 & <<- # >A" ' ### %!"G% # %#'# %##%# % % <<-R-=A "< %!A ) % %## $&' % $% % %#$ ' ' +& %## # + % ##&')'#$ #%##&%##&%%&

23 # #% % & <<--AC-'# %-A G% # %#'# %##%# % %# <<-R-=C=C< #%AGER <C-.C"F# % %# %#$ A 4 # $# #$L $#&'#$##' ' ##$' # %'' %# B#+ %## $&''##' % %##+ E %!A # ' $ % +$ % +&%##+ # %#$% $' ##'' ) ' ' $ $ % # ) $ % # $ &. # '# % +# 8 + $ & $ % %# # ) $ % # +#% $#&' % % % # #$ +# &'%## %!A ) #% %## $&' % $. %'' $ E$L. # F $ # %%#$# (##$##'#%+#%$#&' 4%#$ % K $ % (#% 4 &? 03+ 8# )# /% 8$L /% $#%+%#$ Reeds genomen maatregelen +&% $ #$ #$% % ## + %## # % % %#$ # #$ +#% $#&' #% %#$ % &%## $ % ## H%'##I $'. 9. # # + $ %# #%%$ D!%!A ##%$ % % %#$ ## ##$' 0 $ % $#&'#$! ## % ) #$.#2.' $% %''$ #+ +&%%##+ % %$$ %##% #L #2# ' # B$#+# '% '% +# $# #!

24 +.% $#&'% %% ++ #$##' # # DA ## $'.#$#$ %###0.. &' # %# % % %#$ ## $' +& % ##&' %## % % %$$. # &'+ ''$.#+ # $ % # % ## $'% ##&'#$%+$% %# /#' + ## $' # #+ # ' & % '#$ # $ %# &' $ +& $' +% ##&'%##+& 2.2. Gewenste situatie '# %## %# %' % % %#$ + ##''#$ & % & )#$ ##+'&'#$$ #$%$#&'' $' ## & '# ' #$ )%# ++#$ % %##'$# # %$ % % 2.3. Aanbevelingen Papierverbruik % + ' ###$% $' $%' +& & <<-Q?2!A-<E"-<< >-!<#*F'' T-<<%%'&%##R!! <-.2 42" '#E#F &' => -<<<% 42"($+ $' EQ?2C-<< #F# &## > "% 42"'& '' TR.!A E % # F## & : &'+##'+&% # +%%# $# # ## %'.' ##' #'#$ % # % # + ##' % & '##% ##$ ' ' % ##$+&##'#% $ $ %## ' +# %'%# - /$$ '#.+#% ##'' $ )## + $ # # # +& +# #$. + # %$ % $ - : &' + % %'##' # %. ## $ ##'' ' % $ )# %## $&''%## '#$ 0 H#I ## E #$.#* *. F '# % & ## ( $ + * $% &' + +& ## 1 ## % % ## %. #% # & $% &' # ' + % #$ * #+% $ $ $+&# ###% # ' % *.%##$ $ # % &' % +# <<G*.#$%+% $ $ '' #.$###'%###% * %+ #%## + $ &#%% ## OO ##. '# #% &)## D % R=--<.2 E+ #%# F# '## '% % ' +# $ +% :;",9,, "

25 ),, 0" % 6.,,,. 0 $ "-<<' R.=< RC<<.2 #* >!-<' R.!< R -< R!! <-.2 /O!A-<' R.<< R CC<<.2 R CC<<.2 L8B R--<-.2 8BE>GF 2(%%3' 6# + # $ +.%## # ' $&' '# ## +# '# +& %. #$ '# # % #$ %## '# # # $#OE%:F#+&% ##&'%## % % # '#$ & # $# ##' # # ' %'#' '# $# # ##$' +6&# +$'# # # '#D $+$ % ##'# # &#OE%:F # %##+ % ## + ' $ & K ' +% % # # $# $ # & 082 +&+% ##&'%##%'% $'% ' # % + # +& + $# &+ #$ '+& a. $#&'#$# '# +&ELF?'#D )#% + # ' $'#$ L $# # #$ L'?'#D /% ' +& + +# $ +& 1 + L $# # #$ '+&' '#D )#$ #$##'% $' # +& /#' + '#$ $# # #$L'#D /+$ # $' H# I#$ +&'#D 0 $ '+& '#D + L $# # # '+&'#D $# $# /#'' %##'#+ # #$&' &%$ #$$' &'$' #'&++&'#' # 3$A ## '#$ # L?'#D. # $' E ' &' $ % F %#$ L?'#D $'#% ## L % 1+& #$ '+ &' $' % L?'#D B## $ & '+&?'#D L & # /#'' +# %'# + # ##$ $' ' '&.##+% #?# $# # $# # +# ' #L# #'# E A 1 + %## + $ L '# $' #% # '# $#&'#$L'#D ## '# + & # # $ ' # #$ L + ## 08 $# # # +&'#D BA,$ ## %$ % '% #. + ##' D%## +&%## 0 $ '#. ###'$ '## ##% $ '&+&%##0 $ % % $ %!<G E$ %# $ %# % L?'#D F -

26 6,",<,9 = ($ 8#'# ($!<G ' ' $ '' R".C= R."! ## +. $ % $ %!<G. D ' % % 6,", 8#%'M K# MM ($ %!<G!A-< R! >=!.2 R>AAA.>< M ' <<- MM K# % # $: : &'+$ ##'' ##%%#$$ & %'#$ ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%### $ % $' # b. 8& $' % '' # ' # %. # %## ' # L # % % #$ E'. #$ $F/ + $ ' $' %#+ '#$ % $)### %# #L 2# $' +# $ & % '#$ ) + % ' '& &%##'##$ #% ) #$##' #$ ' E ##F + 2# %+$ ' # ## $' '' # + ##'%##' '+ + ', +& ' $ $# +#' 2# $. ' #.+ $' 3$A ##L 2#%+$ &'&%## ' + ' # &%##'# #$ #'' $' #$ '# # ## %### # E A 1+& L'# $#$+ %.$ ' ## + $###' BA L 2#+ +# $&%'#$ $+ ## $% &%##'' #$'' # c. ) % $' # $ $ & $#&' ## $' %## # ' &+ +& ' # $#&'#$ % $' #&' $#&' - 12$ #$+ J - # 2$ J - '$' % % J - '' $ # % % '' %## $J - )$' % $ % % #$'' % J - / &''' +# #%' #$ J - '$' % # # % #$ # #J - ' % $ $#&' $ *' #% $ +& ' % $#&' $' # ' ' #$ # /#'+ % $'$# $#% + +&$ $$'# %## $# + ## % ##' ' # =

27 #% $ ' %## % H I +&#$ $' $#% + # $ 3$A ##$' %## #%$ #+&' # %'.$#&'#$%'% + &' $ ' #%.#$$ '# + $ ##% # &'+##'$ %# ' ' % E A '# + $'$# # #$% $ # ' $' 1 $ %2$$ $ ## + ' # % &$' + +$ ##'&%### 4#2 $ % $# # +# ##' %## $' # '&' & 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA )#$ &' % 0 $ % $ % <G.#!A-'' ' #, %$ % $. ' $ ##' ' % D $&',,,, )%' D!A-<''!A-'' R.!A R! >=.!< M ' $ ##'' % $ D &'+ # ##$ &%'#$+ #$#$ $#&' 4$ ##'% ++ % <G # %.' $%# ", M K# 3E#% <<-F <G R-=A."< R-=A. " M ##%## % #%.+$ ' % R!!!A. " ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%## # $ % $' # #$# &%&' '#$ Afvalscheiding #% #% % % ' # # % $ $ # # &%## ## '' #+ ''$ ##' %##+ % '' )'#$ #%%%##&% '#$## $'# ##'#% ## ## &'$+&+'%##$' + ## $' %## % #%. #$ ' # #.#%##+$' &' ' ' +& $# # ' + % # $#&' 3$A ## $' &' #$ #% % %#$ $ +% %#$ ' # C

28 % %.$#&'#$$' $' % %#$ E A '# + # +&%## &% #$% % % %#$ &# '' % %#$ '' + # ' % $# +& 4#2 $ % + # +& ' ' #### ## 2$ % 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA $' # ###% %%#$ +%#$ % ' # )## $#&'#$$' #$ $% ## % # )##+ # ' # # $##% %#$ # Afvalvermindering 6# + +& %### # # +!F&#%%#$.##$ ##%# B ' $ % # % + & % &% # ##$' % +!" #$#&'+&#$ ##%%+ +&&' $ $+&.#$$ + % % 1 #%+& D #$$' & %+ &% # K $%,&%+&#% $% D B ' +# ##% % % '% +# $ F$ % ##$ $ # ' +' #'#$ +$ '% # & '% # '# % $# $ (#% /% #%#$ ## ##%## +# % ' # % $#&' + ##$ %$ K ## &% (# +# ' # $ ' '&' +' ##&% #%$ ###%## L'# + # + D ' # #$ + #% +# %## %#% H#%I 2.4. Productontwikkeling en inkoop '####'&# % % ##4' '##.+ &' +&% +&# $ #.%& %## & '## # '&' &%## +$ % #. $% &'% # ##'&' ##+'&'#$ '#.' #'#$# #$0 "+ '## # /#' + & '## ' $'' # #% %# % %'' $ 1 $# +#% $#&' +# # %'' $$ % # ##% $ #$ # )# '' # % # ##' '% $ &'###'&' $ & # '' # % #.' # '&'#$% &'% # A

29 &' %## % ' # % * & '## % # $# #$ # # % %## # $ $ $ # ## % +& ) '$' ' + $'&' $ $ +& ##&' # ) 7'$' + # ' + # +$ # ) 1# 1# # #' # $ $ +&#1# %# '#$ '' # %'. %%. %# #$%# E) 1# 1# '#$, # %##F 2.5. Rookbeleid ) 7#% & ##' :(2%) % #' # % % :( ++& ##$+# % 2#'$ 1 % %##'#+ #$ % # #'%##+ %###' $' 4 %#% $# #' $' #' ) +# %# # # % $ ## % #% +% ## # ' # #$ /$ $ %# :(2 % $ # #'%##+ ## % 1 ##'%# # # + $# $#+&#$#%%$ B' +# #$++% $ ' ' #% ## 2.6. Voorlichting 0 <<-$-">'% # ## #6# %$ %# %' % %%$ '# $ + $ (+ $# #, %#' %## # % % ## $&%## % %+&%# ) 5" ) 6, > 6 ".,. + >: ><' <=' --G A=' 6,!' =A' - G =!' 0, =' ' AG -' 8?.A'.!' C G <'!.C'!CG =.!' E# %#$ F (# ' #, '& #".A<' %# & %### % -G% #% $, # '# %##+&# %> 'L% # $& $#&'% R.A-#&$ # % ##&' #%##$ % ## $' ##' %## #% $#&' % % %$ $ ' #. # $#&'#$ $# + $ ##'# &'#$ ' +&$' ##' '% $#&'% $#&'&$ # /$$#% +$ %##' '+ #$#$$ %2 $ /#'+ #4#2 $%$# # #$+ #$# '&'# %##$' >

30 8"*"9 /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F &&'2#2 # % % "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M 1 #'# #+ % #&#% % $ # # 6&' %# #$%+$ +%' #,#% #$E%$ % %##$ $ # % $ &'# ## ##'$ ' # F' $ ##'' % % % $#% :(2 + &' #&##'' # % % $# % $ 4+ #$# $ 2.7. Conclusie )%# %' % %%##$ ###% %## '' #. # ##% ) # % % %+&&'%##$.#%+#%$#&' % %#$ %## $ ## '% #% '% B&&' + ##' '# % %%# %' % % '#$ & % # $ B## %' # +# $ D 4% ' # $ % $'. +& +& # % ##&' %## %# ' %## %$ +# /$'.+ $ #$% $# # $' #$+$' #% % %#$ # ' $ +& ' & # %$ % %# 2.8. Toekomstperspectief 1+##' #'#$%#&% # $ + &%&% # #$ '# $ /#'%## % $ ' $ + & ##$##. '&$. &'4$+$ $&% $#% % B' +# '% %'#$ & %# $ 1 # $# %# #$%%## # ' 8# ' #%# &%##.%%## &'' # $ % &'# %&'#$ &% ## '#$% '.#' # ##* $ ' + #$ % # '' ## % % &%### ### # E#2 F#'##(8 ## % % # #' ' % # #' (8 % ## H$% &'I &+%' (+ ' # + $ % #'' ##' $. $ %&' $% % # # #'' % #2 %$ $% &' 4 $ ' + # %## $ # %%' # '#$ & +%+ # '' ##$ $ +#!<

31 3. Automobiliteit H &% % # 8 ## &, + +& $ = $&# #W %%' # #$ B $ #%&#$ # %%# /#' %%. $#'# # %' % #'. %%. #%. $. % %# ## $ % # %' % # E F <G '' # %%# E# #W # %%#FI E# $.&'F ) ' %# # '%'' $ $ B' + # ## ' % ' # )$# #$L ' % # $#/ '#+&#$ $' '#$ %## '.' $' $' '#$ '###'$' % +%##+ +' % ##&'# ' &+ $' '# &+# +)#$##' $#&'#$$' ' $' % # % #$ ' $' % %%#$. +## %%##B$#&'#$$' &+ #+ % #$ #'#$%$ 3.1. Huidige situatie $#&' %## $' E# %##.+'F#' # ' % )$# #$L ' ' %# ' $'. $&' % : %. &...8##.: %#' B& ) )$# #$L -- ' / $#$ +& # =- % % '#$# % C<G/ + $ # ' #$ # % + % % #$$ Parkeerregels Harmoniecomplex ' % #% #$ ' +# $ ' $' % ' % )$# #$L/$ '2 % $ $' ' +# $' % + %##+.+&##$'$# $' % ' #$#$ +&%# ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # +& %##$%%$ # # %##$#% Parkeerregistratiesysteem / -procedure %#&E <<-F#%# # # #*$4 $/#''#&# ## *$)*$# $:(2### #'#$% +# ' # ) *$ ##' $ # %##$ '#$'% # #++ $##'%####'#$ 8& #% %,04. # *$. 4. +&#% % $ $ '+$ &. # $ & ##. ### )' # # % #%## +##% #$%! )% % % % +% # ## ($ &'0 E(0F)##% (0 $ &'. % #.## % % #E+##$$!

32 # %# +&F) ' % ' # $#$ ' # T R.2. +& & % % '*# '& ) ' & # % # # '&'%## $ $ % E'*#+&#+&+#$$F/'+ '# %##$' E# $ <<=F/#'$' +# % ' '###'$' % ' /+# ' ' $' # % ' %## $ % &6## ' 4 % '% 4 %2 #$ 8#$$ ## X & 4&(0 ( '% ## X & 4 '% ##$$ %'% Dienstfietsen faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren ## #$$# % ## +&. +& # & #% # % )##%##$'$#&' +&&%## % # '+$ %.'' $' % + ##%%'% + $ <<-##' ' #$ / $#$ $' '' #% A #% ##$''#H& I Fietsprivé-regeling RUG-breed /$ :($.$#&'%##$'#$$# %O2 H&' %(# E:(F %## %% ' ## 2'%'$ +#.##'#'##.$% &' %#% &#%$ % '2 #$ #$# $'# 'E F'#$ %## E +# #$F$#&' #$%'% L%## %'& : %## '&'% %.$' ##&'## # $ + '#''%### $## 0 + # # %O2 '. ' $. #.' ' '+ #%$# % + %O2 ) % ) #&% :(### #& << $' +#' +##'% I E#???$'?%##??%F / + $ # :( $' $ $ ' $' % /#'$'% ' '$' % +!

33 3.2. Gewenste situatie :(2$ #$ #'#$' $%##H'%'I %$ % '. $&' ' # % % +& %$ % $ ) '% #+#%####% 7/ &'# % # $.#' + +&#%## % 6# + ' $ % #$ ' $' % %%%#$ +# # %%# B' #$% #%%##2 % # #+% % /#'+# '+# $# #.#$' #)$# #$L # $# K ' & $ + &' % # #$ (#.##% $ ' 3.3. Aanbevelingen / % H' I& # %$ % #'#$ % $'.'$# $' % ' % )$# #$LE+# $ $ # ##+'&'F 1#% ##H' I#' #$% $.E$'F # %## 1 %## % # ' # + &+ % ##. $ $ & +& #. '# +# $ $##' #$ '&'+&% E+# F '' % % #$##'$#H%%I + '#$ ' $ $#&' $% &' $ Verscherping van de huidige regels: #$'' $' % '. & %# # %$ % % ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # ' #$#$ %% %.#% &1 #$#$ #!' $# &#$ $' '#$ %## '% ##$ # $# %%# #+% #. %#.# $ $$#%#$$# %%#'#$ &' ##'+# %'' #$(# # & # # #$.##$ ##'$# # & 3$A ## % % #'% #%%$ ## #'#$##'#+% # #$,% ' % ' % % $ # %.%+ + '#$ ###%# % &'$)##' % #$+#$ %## #% %. +# ' % (# )## + %$ % $ ' #.$ #'#$+$ E A 1+ '# # #$ ' $'+$# # # 1 + ##' L'# # #$ % # '' + $# # #$'&' #+&# %## ) ##% ($ &'0.% ##&' $ %## '. + #% $# + $ L '+$ + ##% (0#% $# # BA 1 % % ' + # % + $ )## # $' #'#$ # #!!

34 %$ % $ 4$ '&$' % # &%##'$'% '%##+ # # (#.+ #$' +& Carpoolen: H7## # $ ' $ $ OO # ' & #$ & # ' "A!<<< $ +$ &' ' 6# $ # ' +# "><<<#W$#+&6# # ' $ $&# # ## '."" '## #' E7/ F$ '#$ 8#' &'&.A$&# #W ' 0 $!"<<<#W+ $# 4 #W"$ +# +.+# ## 2'%'C<G$ #W& I E#??$? X# Y7## F $ & E>>"F ##*$#+ %##$'% + ) #&## $# /#':(2 # % ## )+##$##' % +&#$ &'*$ :(# +,#+ % &'*$%#%% % )$' +# &'##*$ %'#$''# + +' # $ + ## &'$%$ ' # 0 #%+ +&$"#.+ ' # % C<G# #'#$ a. )## ' ##'##$% ' $ # ## $' ' $ $ ' $ $ $ ## ###%#$. '% %.$+& # ++&% '% /+$ ###'$#&'#$$ # % # ' '#$.$+&$ # $ + $ # $ % ### ## &' ' $' #.' # $' $#% +$ &' ''#$ ##+ ' $' # $#&'#$$'% #$ ## ' ## + # &+$# # E#.#$ %* ' F %## $' # '&' $# +&)## ' $' +'&' # +& ###' %#$ $ $' + $ 3$A, D%## %#####.'# %##%%## ## $ #. # %## $' ' %.$#&'#$$#'#$ ## % ### 1+& ##' #$ :( $ L '' ## '& ' $ ' #$$ )## ' +& % % '###$#+$' %# $#$ ##+ $'$'#% + ##% ###% + #% ' # E A '# + # +&%## #+ % & $ $' $' + +% ##&' +& %##%# $'$# # $ $' + #$# $' $# # #$ # ' $' 4$'$# %### #%+ ## ' % %### $ % '+$ %## % % '*#. + ## % (0 $# # /'# 0 ME / 2#2 # ##&M K# < < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M BA 0 ## %#$#.' +# #'#$+$ +##$ # )$#%!"

35 +####' #9%## /#'' '% ##%# b. 1 % E&%##??## F $ + ' $ #% ##+ &'*$#+ #% $' %## #% % + $#&' ## $' ##' D %## + % ##. $#&' #$ $'$ '$' % ## /# %! %% ' ''# ## ' #%??%##?##' $ ' %## &## #% % "<'$E 2 F-''&# #'##!#.% #% RAA<.2M $&# MH&' % #% % %'# $R<.- '#$ % '# #'# E + F.% % &%.& # #I 3$A 1 +&%##%## #$ %## $' ' $' % ## 6&+& &&'' # %%#'# #$# # ##$# % ## 1 +& ##' #$ ## $#&' $' '& # $##$'+' +&% ' # )## ' %## $'##' $#&' # #$ '% E A )#+ % ##*$ + $ % +' +& ## %##& % # '#$ $# ##'#$% $# $ #$$' ## #% + &' *$# + '# % + '# + # #$ $' $ '$' % +$#&' :' +$ ##'' # %##$ '$' % ' $$# (# '#$ ) % #$%##$ '$' % 2 $# + #$# 4#2 $ ' # % ), 4 # M K# 8# < RC<.2 R"<<.2 M BA 0 %## $ + '% #'#$% $' # + # # $ &'#$ %## +##' +& ' ' # $ #$ $ $ ' # $' % ' % )$# #$L )## # '%% 1 + % D%## +&%## Parkeervergoedingen invoeren: / $#$ '% '%##+ ' $' E%## F'#$. # ET R.2F %## '*# # # ' % )$# #$L + # # %% '*#% ## &&'%# % %. # $#&'#$ $ $ $ ' $' % % +## %%#.# #$ ) #'#$ + ##' %$ ## # +' # #$ $ '+ #$# &+ %%# 1 % ' +& H'I ' ' #%## 1+ ## %# % &' %+ '#$ % ' % ' $# %## %%## ##+ '&' #$ #%# #$.$#$#&'+&#$+$' #% #% H ##+'I % + )& ' ##' + # '#$ # + '#$ $% &' $? %##+ )7#% +#%$# +!-

36 #$# )' #$ &' %## 7% 3$A ## %# % &' *$ # $#&'#$ $' $ $ ' $' % % &+% %%# B + % ' % $'#+ % +&#$+& +# $$# %##+HLI% E A '# + L # ## L $ 'E% #+ ###$# # % &%##F,+'# + ##''# $'# %###+ % &'# #''% 4 + '&+ + +& %## B## +' # '++&% #'# /'# 4 # K# 1& 0 ME $F 4 M "< "< RC<.2 R-=<<.2 M BA, $#&' % #'#$ E$ F) + ##' D%## #$ %# %#%##' ) #$ &&'%# % #$ L $ ' %##'#$ /#' + # %. &' $# +& &E% $#$F ),", 4 ' 3&'& 8## / & $ '# / &!- R <.2 R= <<.2 R<=<<.2 R= << M : % #$+ E<<GF %$ ## ' %## '% $ $ # MM : % %# % R<.2$ Openstelling weekenden tegen vergoeding: / $#$ E# $ <<=F ' ' ' ''### # '&'%##$'.. $#&'& # ' ' & / & $ # % % %#% #$# # ## ' # %## $' ' &&' %# $#&'#$##' & ' '#$ (+$## +$ $.$$ '#$ $#&' #$ &%## $ $ '# 6# %## % $' 3$A ##$'##'' $' % ' ' &&' %#. # $#&' #$ ##' & ' ' #$ : H%I#$B ' %$ # + $' ' +# $' ' # (# # L%# % $ % )%##+ +&%## #'#$ $$ $ $ # 6# %# % % 4#2 ## '#$% # ##' %##$'*# #$$ ## $' % '*# $''&' # #''$#&'#$%# $' B####' $#&'#$ # $' %##' ' E A 1 + #&'# # #$ L $ % '+$ #+&%##% % +L'*#!=

37 ), 9 <"9 = /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F "<#&M "< "< RC<.2 R-=<<.2 R A<<.2 M BA : # # '# & '.#$ ' # + +&. )$# #$L '' #% =! ' %' ),", 9 <"= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# =- R<<.2 R=-<<.2 R><<.2 R!C<<.2 M : % #$ 0 # # ##''+# E #% $ % : %##:4####'#+ # ++$# +&F ),", 9 <""= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# -- R<<.2 R--<<.2 R>><<.2 R C<<.2 M : % #$ Promotie alternatieven: +&#$ ' (+' # '% $% &')%##$ # % # # $#&'#'#$ B' '$'# % # %%#+# #+& % +# ' $ '% ' $' /#' $ % (# E& K F + '#$' ) #'#$ + ## + %## ' #$ $ # # ' % )$# #$L ' $ H I '# ' $' % # %%####$'%## #%% % $#&'$'$$#% #$'$' % + % 3$A ##$'# %## #%% % $ ' ' #$+%%# '.# $'$$#%#$ ' #+&'' $' % + % 0 $'' $' % + %. + #'#$ ' & %##$# E A '# %## &'#$#$ + ' ' $' % $ 1 $ %2$#%## + $ #$' # 4#2 $% # $ &&' # #$ # (# % ) <"9 = /'# 0 M E $F 4 # <#&M K# 1& K# & "< < RC<.2 R-=<<.2 R"<<.2 M )##'$#&'#$%### % &'#& $ % # (# ' )## + $ #'# +& B : &'++$' # %$ % #'#$. # %$ % $ +##'$#% + % $%#!C

38 ####' 4 & &' #& '' $#&'#$ :(2 $ $#&' $' /% #% % ' :(2 # #%# Thuis werken: )' & ## # 08%##+ #$ $''&' %#'+$ ' # : '&'% '+$ $ # % ' ##''#$ & &'+.#+ $ ):(2 + % ' ## ### $ ## :( B ' + # # ' # # % % :( ##'$#&'#$ ' ## $ % ' $#&' #$ '%' %$ B' $ #% + $&' %%# #$ ' '#$ + #% $# # $ ## % + ' +&%## ' +& &%## $ $' # +& ' $. $ +& '+$ '.'' # 3$A ) ' ' %## &' #$% '+$ #' 9%# ' + ## # #%&' # : +& ##' #$ 1 # # ## % '+$ # /#' $# '' %# 4#2% +&#$+# % $' E A 1+ ##+$ L'# $'#% # + % $ $%## $# '& # '$ $#%## #$ $# ' ++ #4#2 $' # B ##$'. '&'% &# '+$. ' '.$#&'#$'%'%$ $ $ % # +& ##' # %' ' $$ #' %' ##' Fietsvergoeding % $% &'$ % %%# ## %# %# %## ' $ # ' #. $#&' #$ $' $ #$%' '' % #) % :( + %## $# # )7#% +#% $# $ 1 #'#$%# %##+ % $#&' +& /#' % % # ## $% # ' # %## # + # $#&' # ## ' ##' # ''&'+& ## %# % &' + $#% :( # # /#' $ +#9%## #$'% %### + 7#% #%$# #$ 3.4. Voorzieningen +&%%##+ # #$%##$' '$' % #$# '#''#$ $#'#$ 0 '$#&'#$ #'$' % # ++& ## #. '#$%'%## # # # #$ & $ % #+#' % H## ##I. # #$ '#$ & L '' # % )$# #$L/$ + # $ # #$ #$'' #$+H$# I)#&'+ % ##'' $' # %###+&!A

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Partij Voor Nederland

Partij Voor Nederland ! " # $ $ % " & " " '"( " " " ) "" "!!"!!##$ "%"& $'&&()) $#)! $$) #!! *+!,$#'& $ $&, #$-.&#,,$ 2 / * """ * " " " " * " + " &, " & & " & " & " ""-". 0 "/ 0 " / 0 - " & De Programmacommissie 3 .1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Adressen VSN uit Groningen

Adressen VSN uit Groningen Adressen VSN uit Groningen (alle centra) Medische Zorg Tel.: 050 361 35 00 Cardioloog: Dhr. dr. M.P. van den Berg Longarts: Hoofd Dhr. dr. P.J. Wijkstra Longarts: Ledencontacten Mevr. drs. J.A. Nieuwenhuis

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

44 De stelling van Pythagoras

44 De stelling van Pythagoras 44 De stelling van Pythagoras Verkennen Pythagoras Uitleg Je kunt nu lezen wat de stelling van Pythagoras is. In de applet kun je de twee rode punten verschuiven. Opgave 1 a) Verschuif in de applet punt

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB

OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB OVERZICHT REGIONALE PATIËNTENVERENIGINGEN / STICHTINGEN VOOR CONTACT SKB Alzheimer vereniging, afdeling Achterhoek Informatie: T 06 13 51 44 11 De Alzheimertelefoon (T 030 656 75 11) biedt 24 uur per dag,

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens Mespatronen gg Keuze- en bestelgegevens Bouwgrootte Bouwbreedte I n U n Geïsoleerde trekoren PG Gewicht Bestelnr. Prijs mm A V kg Stuks Mespatronen met combimelder, bedrijfsklasse gg Mespatronen van de

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord n BEM1402276 gemeente Steenbergen ervl bouwkundig teken- k adviesburo project Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord Behoort bij beschikking projectnr Opdrachtgever 2013-05 Dhr. J. Vink d.d.

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

6.1 Rechthoekige driehoeken [1]

6.1 Rechthoekige driehoeken [1] 6.1 Rechthoekige driehoeken [1] In het plaatje hiernaast is een rechthoekige driehoek getekend. Aan elke zijde van deze driehoek ligt een vierkant. Het gele vierkant heeft een oppervlakte van 9 hokjes;

Nadere informatie

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid 10-11000.1 31,50 stuk 10-11002.1 30,95 stuk 10-11002.1NK 59,95 stuk 10-11010.2 37,30 stuk 10-11010.2NK 78,85 stuk 10-11012.1AC 215,80 stuk 10-11012.2 42,55 stuk 10-11012.2NK 92,80 stuk 10-11012.2P 56,90

Nadere informatie

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning.

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning. Presentatie IB-Netwerk Differentiatiemodel en Groepsplaning. Groepsplannen al dan niet 1 Wat is het extra positieve effect voor de leerlingen. 2 Wat is de extra last voor de leerkracht. 3 Hoe verhoudt

Nadere informatie

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting

KNOV-standaard. Prenatale verloskundige begeleiding. Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KNOV-standaard KONINKLIJKE NEDERLANDSE Auteurs: Josien de Boer Kristel Zeeman Prenatale verloskundige begeleiding Aanbevelingen voor ondersteuning, interactie en voorlichting KONINKLIJKE NEDERLANDSE 1

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw

Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw Tabellarische overzichten Warmtepompen tot 20 kw Lucht-watersystemen Lucht-water-watersystemen Water-watersystemen (grondwater) Water-watersystemen (bodemwarmte) Koudemiddelsoort 1 R134a 4 R404a 5 R407C

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken.

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. De Raad van Bestuur van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten verleent beperkte bevoegdheid, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen overeenkomstig

Nadere informatie

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?

Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk? Conclusies nav onderzoek in Opdracht van agentschap NL Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dit rapport is bestemd voor de organisatie

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Adviesrapport Koffieautomaat

Adviesrapport Koffieautomaat Adviesrapport Koffieautomaat Samantha Klop Datum: 23 november 2009 Hogeschool Utrecht te Amersfoort Opdrachtgever: Pon Automotive B.V., Mevrouw M. van den Bos Titel: Adviesrapport Koffieautomaat Auteur:

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Zonder verplichtingen mobiel internet in het buitenland

Zonder verplichtingen mobiel internet in het buitenland UNITED FRONTIERS B.V. I.O. Torenlaan 5 1261 GA BLARICUM 1261GA5 Met Data Dagbundel op Reis heeft u controle over de kosten van uw internetgebruik in het buitenland. Aanmelden voor Data Dagbundel op Reis

Nadere informatie

herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS

herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS 2012 herbestemming muurhuizen 102 TOEN NU STRAKS deze presentatie eindigt met een 10 MINUTEN durende film over de stad van cahen MET ABEL CAHEN ZELF. LIGGING 3 / 50 LIGGING situatie 4 / 50 LIGGING situatie

Nadere informatie

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren normfunctie directeur 1. De schaal die voor de normfunctie van directeur geldt, wordt afhankelijk van y, zoals aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens

Nadere informatie

Integrale Duurzaamheid Onderdeel Milieu

Integrale Duurzaamheid Onderdeel Milieu Integrale Duurzaamheid Onderdeel Milieu Samenvatting De RUG ambieert op het gebied van duurzaamheid (duurzame bedrijfsvoering) haar positie in de top van de universitaire wereld te handhaven en haar score

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst Innovaties in Duurzaamheid en Energiebesparing 10 december 2015. Pieter Zeilstra Manager Facilitaire Zaken a.i.

IVVU bijeenkomst Innovaties in Duurzaamheid en Energiebesparing 10 december 2015. Pieter Zeilstra Manager Facilitaire Zaken a.i. IVVU bijeenkomst Innovaties in Duurzaamheid en Energiebesparing 10 december 2015 Pieter Zeilstra Manager Facilitaire Zaken a.i. Inhoud 1. Organisatie Birkhoven Zorggoed 2. Milieubeleid 3. Milieuthermometer

Nadere informatie

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider C N L B A M K Model is gebaseerd op digitale onderlegger derden; Voor constructieve uitgangspunten Bartels Ingenieursbureau zie rapport nr; 2720-DO UT08539-B-R01 dd 02-04-2015 omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Brammer Energy Savings

Brammer Energy Savings Brammer Energy Savings Brochure 120853 Wij weten waar het om draait Energiebesparing is een belangrijk onderwerp, zo ook in het onderhoud. Bekend is dat energiekosten 90% van de totaal gemaakte kosten

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

De maatschappelijke urgentie van juridisch kennismanagement

De maatschappelijke urgentie van juridisch kennismanagement De maatschappelijke urgentie van juridisch kennismanagement "#%%#&"#% Inhoud Samenvatting... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Data, (anti-)informatie, kennis...5 1.2. Kennismanagement bij overheidsorganisaties...6

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

(Levenscyclus) kost van energiezuinige g gebouwen

(Levenscyclus) kost van energiezuinige g gebouwen (Levenscyclus) kost van energiezuinige g gebouwen A2M A Versele Johan Van Dessel, Jeroen Vrijders, Ruben Decuypere Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie www.wtcb.be LCC - PRINCIPES LCC principes

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten?

HARTELIJK WELKOM BIJ. UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit. Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? HARTELIJK WELKOM BIJ UITBESTEDEN, van laagste prijs naar kwaliteit Wilt u uw mobiele telefoon op STIL zetten? Programma 13.00 uur Uitbesteding: bezint eer gij begint zaal Milaan Pauze 14.15 uur Uitbesteding

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % %  $# & $' $ ( & ) * ) *$# &  $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord

Voorjaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Senioren Holland Noord Hoofdklasse - Poule A 10102 VR 22 jan 20:15 Rapidity 2 - HTC 1 10103 VR 22 jan 20:00 DOV 1 - HBC 1 10101 ZA 23 jan 13:00 US 5 - De Victors 1 10104 VR 05 feb 20:15 HBC 1 - US 5 10105 ZA 06 feb 16:30 De

Nadere informatie

De Knight KG-600C Buizentester

De Knight KG-600C Buizentester De Knight KG-600C Buizentester Gebruiksinstructies November 1998, bijgewerkt 6 november 2002 De Knight KG-600C is een buizentester waarmee buizen kunnen worden getest op emissie, sluiting, en gaslekkage.

Nadere informatie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 (wk 36 t/m 40) Staatsrecht (RR201) (B2 Rechtsgeleerdheid) hoco wo 13:00 16:45 36,37,38,39,40 Practicumhoorcolleges

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

DNV GL BUSNESS ASSURANCE

DNV GL BUSNESS ASSURANCE COz-BE\ /UST CERTIFICAATNIVEAU 3 Hoofd Certificaat Nr. 163435-201 NLD-DNV Rev.2 Revisie 2, I december 2014 Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem voor het COz-bewust handelen van bedrijf A.Hakpark

Nadere informatie