Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN"

Transcriptie

1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

2 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren Stagebegeleider: Dhr. E. van Zuijlen Praktijkbegeleider: Dhr. R.J. van den Bos Tweede beoordelaar: Mevr. C.M. Nuis Datum: September 2006

3 !

4 Voorwoord ##$ % % &' % (# ) % ' % $& % # * $ % ) +###(#,-& &.%#$&)/* $ #$0' # # #$ # ' +& "&)'%## $& ## '## &'###$ 1+ & ' & #$ # # %%# %#& ' ('''###+ #####% '$ $&#$ # % ' $ / $ $& # #. +# $ +.!/#'+$ 0'' % #%$ ##$&% $.##' # ' ' '& # % $ + # ## ' $' + $ #'' %# &$% + ## #$+ #$ $ '2 #$% # ' '#$ +# % #.+# '&&' ' %## % #.*.4#2 #5 # ##0 % &.# ) +###(# - %7,.8##) +###(# - %)11. - %11 #'. - #. - 49%$'% :.4 (0 /#''$&# % & ' %## #%# &. '; #.(# <<= "

5 Inhoudsopgave 1.1. ) < "#$% &' && && 1.2. ( %!! &( % &) * &+, - &.!- &/ 1.4. ## > ?%# > # < #'#$ < 0 1' 2 1& 3!"#$% 1& 1& 2.1. ) #%! % 11 1( 2.2. ( " % " 4! 1) #%! 1/ #%!! 15 '' '## A 2.5. ##':( > 2.6. ## > #!< #'#$!<! "! 3.1. )! 4 67 (& (& % % (1!: ( (!! %!! 3! (( ; () 4!! (+ <! (. 4! (/, (5! ( ##+!A 3.5. ##!A #!> #'#$!> # $ # '## " 4.2. B " -

6 4.3. ## $' " 4.4. : %& " % & ' #! ( ) #% *+", # -. #- % 4 ' / # =

7 Inleiding ) $ # # %#$ % # ## 2 % # &% #% ' #%$ +&%##+' #'$ +$ ' # /% $ +& % &% # # %# % $% &' +$ % $ $% &'# $ #'# $+$ & $# % & %' ) #% $% ##& % # $#&'#$ $ ##' D )&' # + % +% $% ++ ## % $ + &' #% / +$ 2 D %##+#$%##& ## &' # & +& 2 * E34F % #% '#$ $#%++# $34E3 4'F' +&##' %##&' %(# % # 0 +34#' &' # & # % & E>>= 2 <<=F "G $# # %' + +# 2 EAGF ' E=GF, + ' ##' # # #$%## ## &+ & % # #$ #$ +#%#$ $ 6# ## ## % $# $#&' +&#$ ## +#%##&%##$ ' '' # % $ $#$ H I # )% +&%$ % #$# % &'' )$ &'# $ % 8$ +$ # $ $% &'# # %'' ' + % &# '9%# ##+ $ $.$#&'#$$% # #$$ $#&'&% )$+# %# # =6!9%!!!%!! $ >! ) % %& =* %!!! #%%## &% % $ 3% # *. 4#2#5 # ## % % &' %(#!"#$! /$ ' '#$ ## $ ' $'% %# '&+ &# #,&% % % '$ # # '#'#$ % # $ % # $ ' % 1%##'#+ #$$ # $&'.% #$# + %#$ $ # $ ## $ 1 &#$+ '' ' #$ $ $' $ % ## $ #$#$ # $' ' ' # )$ #$##'##+# &'&% % + C

8 #$#$'#$ # % %## $&'%#% % ''. #$ E+ ##' &F &' %(# +& % #$ & % &' % (# ' & %# # % #$ #$ '#$ # &' % - 8#'.1 #5 #:(J - 3.' 4# :(J - 4.(# B,J - K : %' # # :(#% $$ ## $&' +# %###$$ % & %' %## ## %' %##'#$ % $ $ ####&' &' %# # + '$ $ $ #$ #$ #% % ##+'&'% +$ #$ ' /% #% 342# % *# $#$ % # #$ % % :( $ #$ +& +&%# ' #$% +&##'% #$'' %#$$' ) &' # # % %## $' # &'### % % $ $ #$ +& '&' # #$$ ##' $# #$ '#$ # # (# %##% +&'#D? ##+#%# &'% # #$ $# # #$'&'+& ' '#D?, &' D % % # ##'' + +&%## # % $ $ % $ % +&# ## '&' # ' $ # $ ' #$$ %.# $ ##' ''&' +#' +&%## /$ # + $ ' '#$ ' $'% % # ## %%## E+##' &F$$$ %##&%. #%D #$ '#$ # '' # &% +#$ (# #$ $ $ ## + %&' $ $.$#&'#$# % &% %## (+ $ # #$$ $ # $ $ $ $ + +& # ' # $ #$ $ #$ + &## +& /#$$ ' % #'&++##$% % '+'&+'#+ #$#$$# +#'$#' &&' ' #$ #% $L&'#+# )## +& #$% % ' % $ )# $ % %## * $ %.3% #)' # #$ + '$ # #$ ' # #$ # $2% &'$#% $ & $#&'& D%## ## #$$ $ ' #% + %# # % +# $'% A

9 Documentgeschiedenis 0 ) <?<>?<= < # <=?<>?<= >

10 1. Energie H1 &' # $+$'% # # ) + %## # # + ' '%+ #'.+& &' #$ # +$ '% /#' # + ## # &'# 1 % + %# %##$$ % '# # '##$:( $% ##&'%## & +$'% 2 # I E# 1 :(.:F 1.1. Huidige situatie +&# % &' %(# E:(F)7#% E7%F% :(: %&E:F $ % %##% %. #%## :():% ##&'%### % % % :( ## $' $ % ' #% % #%# E+ # $F & H I1 % 7#% $%## #. % :(.# $ '%## % ## $&'% %$ +& # %' /#'### $ 08%##+.+#.%. '#. $ %'# ) '$% #$$#.&%####% $# #$L.+& & +#$$ # ' #$ ## ' % # # # #$# % &' $ +& % ' # %' ) %' E <<"F - "<>C'B 'M - ="!"-$N M 0 # &E <<-F -! >-!'B 'M - =- -C$N M E# : %&F M,+&' OO #OO $'%' # #$ '$ # MJA-afspraken P ##:( D + % &' #$ 7% & >>A # #$ +# $ H& ' 2 <

11 *%, % I 0 >>> 3 4' E34F % # #$+'., %.% #### % %, / $ %## 1 E,/1F # '#$ + ' # # +$ '% $ # $ %$ &'#$ %####+ ##'&#9%#' # )#% +#% '#$# $ ' 2 *% <<= % $ "G #+ % & >>= )%## << #'# #$# - AG## #& ##$% $ # ## E%.'$.# &'F$ % &% $L$<& - =G ## % % ##' ##2#' #$ /$#+ ' '#$ & <<<:(2 1 '#$ # # %# #$ # '#$ % $' ' 34 % +&) +& % ' % ##&' % :(/$#5 # 'E:F #5 # +% ##&'%##%# % % #& :( % ##&' +&%#% - )7#% % ##&'%## :(J - ): %&%.#5 # # % 7#% $'' # D +% :( - $$ % $ + #% % +& : % & +& 4#2 J - + % E%F ##& $$ $ (0#% + %, % & <<! 1 # $ $#&' $#&' :( #& $# %## %# #$' # %# - 6$# # '$ % - 6 $# L # $ + $ %## # 9% $ #J - % &$#$ +& <& 1 ##% +#& # Financiering /$$ ' '% 34 :( # 1' & # ## # # % 0 % % + Q?2 R"-<<<.2#& ## + # # % % R"-<<<<.2 $ # % 34' Reeds genomen maatregelen $ % '% 342' / $#$ ' $ ' % H#$I # % + %# #& +& # '% 342',! A # % C<G% % %% ## + % B A /$#?# & +& %#+ # /+$ #%##'#$ & & $ + +#?# # && ## ' 3!;, % A )'% 78$ # %C-. %' +&##'& '$ #$$ 0 '.$

12 & +#$$ $# +$ L% # #$$' %# ' D %## '#+ #$ 78 $ %% ##.%'% E# % -F% $ $ 78$ % & % 3!% 8C %A '# + ' #$'# $' %##' $.+&%% ##'# $ +# $ * # # % Q?2!<<'B,!*4<DDA +# $ *$ # ##$ %## % % ##+#$.$#&' <!<G % # %'% % # % & "&E# #%% ' F1 &'#$ %##% +$% % $ % # &'##'+ # $%! A 1+& #!"# # *$ # % 8% +*$ +&##$% '#.## # # # )## # %##'#$ # # # # & $#$ $ +#$!" # # # *$ %% ## '#*$ ) *$ %' $ % %# #'#$ ## % % $# ##' #$'# # %% '# # %## + 0 # + E #$F $ # % # % "<<<<<'B % &% + $ =.& ## # + D '#$ & $ & +##'% &,," *1', #& 4 & 8# E>>A2 <<CF C>-<.2 < C>-<<.2 =<=<.2 < =<=<<.2 2##3' 2##3' " *1', ##<2<2 <<=E>LR""<<.2F!>=<><.2 #<2<2 <<=E # F A!<<<.2 ' 8# % #<2<2 <<=!!<><.2 0 % <<= -A<.2 4 '' 2!3' 8#34 ""<<<.2 5!'' 2(-3' 6#%$. H#$I ' '% 342' / $#$ # % A"G.% ' %## $. ##%# ' $ M. # S % #$ MK ' & & #$$ +#(B B, $ &%# #9%+ # 1 %&' #$##' $#&' 1.2. Gewenste situatie ## ' $ ' % H#$I +& '% 342' /#' $ + # %### +& # % + % ' % # # +& : $# ++&% # $ $ /$#$#$ ## ' '#$.+$ $# +# %

13 $' % ### % % $#&'#$ #% ## +#$% + &' +& ) %#+$# # ' %#%### H +# D $#&'$ #$ +#$# %### $ $ $I 1.3. Aanbevelingen /$ % ' # %## ##+'&'#$ '&' ' H' ' I # $#$ # ++&##+H' ' I ' $#&'#$%## ## ' ###+ % +# $##$$ %##$ % H' ' I+% / $H#I %## % '## # %' ## ' E % F 0 '####: 7% 342 ' 1 2 % : E# ' F # $ '## 1 2 P ## ##$$ :( &' Inkoop van energie: ) : % & % ##&' %## '## % &' % B&' # :( + OO ## ## : 1# $# # #$ % % %##% % % % 1 ) 7% # #$ # ##$ '# ##% + % # ##$%. +& '#$ %% # ##$ #$ ##$ )##$ ' # #$ # $#'& & & % % 7/ ## # '' % +$ # a. $' $ # ' '##% ) #$ $#&'#$ + # ##$ '# $# # '% # ##$ $ $ $ + $ ) + 7% &%##' + #$ # '#+ +# $# # %## # ##$:& $#&'#$ # ##$ '# % <<G# ##$ 3$A 6#+ '##% # ##$#$#$ L'# $+$ $' $ ' ## %# % # ##$ '#$ B +# ## %# % # ##$ # $#'&. $ +& #$$ ' $. $& 7#$$ &'#$# '#$ E A 1+ L'# $'# ## '##% # ##$ '##% #$##$+'' $# # #'&+ # #$$ $## %## $#$!

14 +#' $ ### )# '' % $ + #$#%# +& #$ L'# $ + $ '# $' + # #$ ' $' # + ##+'&' &% % $H #$ I #' $# #.#$ $' $ $ ' $'% # ##$ 4#2'# + + '# +' $ 6& % # # % 4# $ BA ## # ##$ ' # $ $.##' # & % # '' % $ %###'' % +$, %$ % $.#$#% H# I ' # $& Doorbelasting en facturering: ): '##% ##'% ##&'%## / $#$ '#$ #%##.#$'##:.# %#'#$ % /#' #$## +# %#'#$ ##+'&' + # # # $ L &$#/#'##L D # E F$#$ &#' # %' % + /#'%##:$#L&# % &+ % a. E*$ F$# ##+ :'#%&% %##'% ## + % #% % #'' & +#' # % % 3$A ##& $#&'#$'# % +&'$' )## # '# ## $ & #' # # # #% ## : % # 8% # : % ## %# ## L ' # # E A 1 + % L'# $' #. + % L & #++&#$# * # % % '#$ BA 8& ##$ # #'%### ## D %## + $ # + %# :% # /#' + $ $#% : ' %##'#$ b. ## % 1 $ % % % $.$#'' # #%$#&'#$LE F$ % # % 3$A / + $ # +&'# ' % %' #(## '# %## % + $ &+ $ $ %##& E# #'1 #5 #:(F E A '# %## % L $ +# ' '#$ % + '# + $#&'& % ' # +&## %# % + $ + % # %' ## L ' # ##%#/#'' L $ #?##$L ' BA $#&'#$ #%+'& % ##$%' #)####' %##$+ # #$ $ ' % ##' '&' + +& #% # L ' # #$ %' #% "

15 c. ) %' $# +&'$'# % ' $# # # # $ %' ) %# % ## +#$#$ & '# #% ##. + D. # $#$ %## ' %&$' 1 %## ' +& #$ % # $ &' # # $ %' / + $ ' ' # +# '+$+&6&# #+ $ #$ # # 3$A ## # # $ %'' % +# $ +' '& ' ' '# '+$+$ )##$#&'$ + #$ $ &' D # ' # # % ####'#' ' #% (## + $ % ' % & $ 1 + ' $# # #%%'# ##$ $ ' #% # 4 #$$ '$' % $# ' $' E A ###&+ % #+&% %' % '# %## &'#&+ B+ % '' ' #.#%' BA % # # # $ %'4 ## + + $# ' #'&++&% $'#' 9%# K ' & #$#$ +% ##&' +&%## $''# +'& %' ++' # # % ' Energiebeleidsplan:, % 342' $ :( #0 # % # % ##&' ' $#&'& ' # 1 # #$ $ %# % & % $L$<& # % &' $ +& ## % % L $ #$ ' # #$ # %'6#+ H#$I #. $ '% %' ## % ' '' # ## a. ## %# % % & # $#&'#$ $ # ## $ '&' && % # &. +& ' & $' +& # % % & %## ' % & + $ &% % '&'#%+& % +' E## # # # F# $' %&+' &+ ##''#$ & + & 3$A 1 %# % % & $#&'#$ $ 2 $ # ' # $ & % # + &'% &% ##+&+ ##' $#&'#$ $ +# +#'' % +$ # +#' ####'#$% %# #% +$ #$##'L #% E A 1+ %##+## L'# $'#% # BA ##%# % % &$#&'#$ #& D b. 1 # +#' % % &+ $#&' % % # & -

16 3$A ## # +#' % % &+ $#&' %. $# $#&' +&#$ #& %## ' %# % #' %# E A '# %## &'# +#' + # $# # $#&' ' # % '#$ % # +#'## &'# +#' #$:(2%# $#$#&'+&#$'# '' BA ## $ $#&'#$%'% %%$ Technische energiebesparende maatregelen in het kader van de MJA: +& $ # % # ' ' % H#$I 8# +& #% ' ' # # ' # ###% $%'E%'% 2* F ' # # a. 4 +# '#$ E& #$$ #F %##+ % &''#'' )## #%##'#$ ' ## # %' 1 #'# $# % ' % &''#'' %& % ''## )+## # ' #$. $#$## %' +&# %#' 3$A ## % &''#'' # '#$ $#&'#$ # 1 ' +&.$ & 2 +#$& &''#'' $# /$ %##'#$ ' $' '& $ '# ' E A 1 &''#''# -!-#) % +&''#'' ' ## # # & %## % &'&'#'+Q?2<$ BA / %## $ $ ' &'$+& % ' & ### ##'' ##$% &''#' ## ' % /O B A $ ' 6$7& - ' : 2* ' '# K# # K# 8% & 2* B'&'M ' & &MM &''#' & -.!B >A ->."B C'B R.C< R-.2?R!-.2 -.=?!.< M B'&'#' <' "A MM : % R<.<'B b. ##% $ +#% # # #$ $ +# %% % % ## + % EQ?2!<G # # F+ '#$ & %# $# # +& # %## % 1 # +#'+% +' # % #& 3$A ##+$ %%# # #9%# E A '# %##+$ % % ## #5 #% :( =

17 BA, #$$ $ ##' # %## 6# % % $ c. /$#$ $#&'#$%$ % ) % +%$ ## # & :) % +' ##$ # # #%$ & #.' %&.E #$ %+ % *$ %##'#$ F ## + # # &' ## % # $#&'#$# D %$ /#' $#'' # #%$ $ &' # 4 % ' #$' % $'?# # # #')% % $$ ' # ) %##'# ##$ # %$ # &##%$ % %# + &#&' # 1+##''' ' # #%$ # ' H%&I## & # B# # # % # + # $#$ + $ #&#$ #'#$ + %% ## *$ 1 +# $'#*$ B' $ #$ # &' *$##' %##+ #$+' & && 8% # # *$ +&# ' # &' % ##'' (+ $# # ##' $' & &' # ' &%#### $ # %$ +$ #$ ' # %## %!- 3$A ## & # #$ #%# &. # %&. # $#&'#$ ## %# #$ $ # # # &%$ ##%&## % # ' % $#&'+&#$ #,' +&##L& # #$##$' $#&'& % L $# & /#' #$ # ' $'+$+&H%&I## #$ %%& #$ $' +' #+&# #+ ' E A + $ +& L'# $# 8 +& ## L & # + #$% % BA 0 '#$# # % # H%&I.' # Gedragsveranderingen ten behoeve van energiebesparing: '% &'#& 6&+&% ##&'%##'##% +# $' # 9%#. $#&' ' ## E&%##. & + F &' $ +& ' #$$ % # ' 9%# $ #$% #+ H# $ I. +# # : $#&'#$ ''$%##+ % # &''# %## &'#&+ % 8% + '# # )#$ &'#$'+$#% /$#$ %## $' 2 ## # %## + B' '' ' # #%&%# % ''$. #. &'. ' # #$ % $' # ' 9%# + +# #. #%$# $(0 +&+ #'' $# # &%# $#&'& #'#$& # a. $# $' $ '' & )##$#&'#$ $' + #% C

18 $ % &'### D &'#$$' +% # # ## $ '% 342 ' / + $ # ' $' $ ##' '&' D%## ## $' $ #$ #% % +' $#&'#$ #'' % ' %# )&% ' %$ % $.$ #$ +&#$.'# % # &. +#%## $ #$#$$ $'.## '% $ '#%##'%## %2$#E%##$'F #$+##'% $# +&#4#2 $% 3$A ## ' #$ #% ## $ +' #.$#$#&'+&'+##'% ' # ' $ +&' & $' $E# &% % '$&%##F, #% $ ' +& +&' $' ' # $' B $#&' #$ # $' +# # E ## ' $F, ' +& $' ' %## # ##+&+ $#% # E A '# %## #+ % &' #$$ + #$ #$# #$+ #' %## $' 8"*"9,,M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & "< =AM RC<.2 RC-=<.2 R"C=<.2 M : % %' MM 1 #'##'% &%## # % #&# $ ## BA ## $' 9#$ #% # ' &+ +&' & +. $#&' $'$ ' #$ %' % 8 &' ' # ## 8& + % #$% &% % '$#,A# ##+$ /#' ' % ' # 0 -$. #$ + + E#??$ F 8& # # %.' $ &%## ' # ) + % $# #' #''$#$ % # L & $ '% $# ' $ +."$ <<-F,,9 M 2* <B 8# EF 3MM ## &MMM C"B <B > B!A."'B R!.A" M : % $+E.% F% # MM "<'' T-' MMM : % R<<'B # % >-< $' : % #$ ##$#$ #.' % R!=A<.2#&,$ #$ +&% ## ' # ## &%##' % $# #. '# A

19 1.4. Voorlichting thuissituatie: $ ##' $&' 6& +& + % ##&'%## H#%# I% & # +& :( ## %## #% '$ U+.' $ + # % ##$# /+$ & L$#$ &' %'%$ )+ %##$' #.##% #%# $ ' $#&'#$##' ' + % % )##%##& 2 D ## '% $ ' # $#&' ' $ $'%## #% 8' %## +%## ' % %%## # '# %## + %## $ + %### % %' )%##' &%# & %' ##$ S '+$ /$$#% +$ %##' '+ #$ #$$ %2$ /#'+ #4#2 $ % $# # #$ + #$ # '&' # %## $' 8"*"9 M /'# 0 MM E $F 4 # MM K# 1& K# & A<! M RC<.2 RCA"<.2 R "<.2 M : % %& MM /#'' %##'#+ # #$ +% #$L& $ &% $ #% ' # 8 %# % &%##-<#& +&'# %## &'#&# %. % #&#% ". <<## & ) + #5 $# # ## &%## 4#2 '# ## % +4#2'# +%##' +# '' % ## '# # #$ ##% #%+'' ## +& D%## ##' %## #$ &' #& ' %$# # 7 $ # ##'H'% I# + ##' % $# +&#. &%## #2 $ 6#' $' % %##% & % $#&'&%# ## + ' +&)#&+ ' & $' $% ##&' $ '&' ' +&' ##%# )##' ##'$#&'+&$' '##' ' + $ %###' +& :( #+$ % ' #% #$##'##&'#& # )4' & # #$ % 1.5. Inrichting/verbouwingen: (# % ' # &%# #0 %# # #.% #$ '&' #% $ ' $ & %# # %' $#&' #$ ## # B$ + &' $#&'+&+$ + $ ' $ (0 4$# # $ ' +& #$% + &' /#' + $ $# #% # ' # ## # %## &%## # # 6 '#$L #' +& ' &'# #$ ' 9%# ' & ' % '#%## #)##' $ % # $#$ #%# + #$ $$ >

20 D ''$##& $' # ' $ % #& $#&' + % +& $% '# # ' % ''$ #+ ' # '% % ' # ## ' #'$ $ '$ /#' '% $ &%## $ %#''.' '' '$$ %###& ' $ #.' '% % %$ + # (+ $# # #$ $ $ /% $# + # ##' L'# $$#+&0 & # # # 1.6. Conclusie #%%$ #$ '% / % + % +& +& + %### :( 1 +&%## $ #$ #$ %' / $#$ Q?2 A<G% # % %## $ ' / $#$ # # % % $' 0 ##' % % =G## % #+ % & >>= ) % # H I 0 #$#%& #, % $#&' +&. & % ##'$ ## 0 #%% ' $# # + + ## #$L ' +&' $' # $ #$ + ' +. & $. '& #$ D + $$## #% % + #.$ + '% + +&# ' ## '$' #%/$'&' '.+$ # +#'$# % & %' ' # /+$ # '&' +&', ++& # %## &'# +#' #$$ #% # +$ #$ $# # %'####+' '#$ & #%+& )&$## #.'#$ % $ % +#$##.# '# /#' '#$ # ## # % $'. $#&' #'#$ $# # '% #$.% # # +&#%## % + + +' % %'# # $ /#'## '##% + ' #.#%$ ##'" 1.7. Toekomstperspectief: Nationaal, # $+ % & '#$ &% # ### # $% # # +##'##% &' # $ # # +# %##%## ##% 7<. #' %'J % '##L +%#L. +# %##%+ %. #$('% +$ %$ ##% &'# )# ' %## %. # '# # #' +&%## &. ' $ ##% 4 & +#' % #. + &+ % & +, '&'# % % /$%### # +'. &'#$ % +$ #, < < + '% +$ % ' # $ #% +$. ' $ # '' ### +#' #.+ #'#$ &'L#'# E# $#'.&'F <

21 Duurzame energie binnen de RUG 6#%$:(%##'#+ #$ '$' % # ##$. +&#& %# #6 '#$L $ ' $) +### (# #% +$ /6 '#$L##$#$ ' % +# $$2'##EBK/F/ # # +#'#$# '#%##%$ #%'# % # :(+ #'#$$# '&' $ #$+$ # E'% # ##$##'# F/#'#'' % +$ ' # +&)&% ' &%## +# 2 '% +# # & %%## #'' %' $ %&)## +&'# %## % +# ##+'%## % $# <<" #&& % # # E$F%## +# )## % & % +# 2 $#$ -!<& E#?? '#?'?6#.& <<=F )#'' % +$ %# %## - 0$#% J - $ ##7/.%$ $J - #+$ '# J - $ '&'% J - 1 & (## %## #'' % +$ # $#$ # +& ###$#$ +' % :( Vervolg MJA-afspraken <2& *% 342' + $# <<C # +& :( + & %# $# # 2 *% % "G #+% & >>=, % + * $#&'#$ 342 ' 342 ' + 2 * ##' # % $+#+$, 342 ' ##' 7# % $' 2 * % $ # ##% S 2 * E F 4 % $'. %&' % '.' '' # #% $ # % 2 *. #+% #.&&'$ +# # #%#) + ' # %. % 0 #.% :( ## &'# % ' :(' %&' $ # % %##:($#&' #%+&#% 2 *+& #+% + % )%##+ # $# # $+ % ' & # %0 # % :( ) 7#% + + % $# % #$ ' $ %###'#$#&'& #%$4 #5 #% :( )+' #$ % +# % )##:( %#$% $ ' ##%# Duurzaam bouwen :(##$#$ ##$$''.6 '#$LEB,F )# # ) % #$ #'#$. $ # #. '&' # ' $ +$## ##%#' #. &% &%## ' +$ &%## +#. $ +##% % ##''+$ $ &'# /% % :(&% 4' & % # # $ $(0

22 2. Afval 1 # # % # ## / $#$ # $, -">'%E&/F4 %'+#, & '$ ##&'%#%#$ %##'#$ # %# # % 1#& / & '#' % # %# H) # %# # % %##'#$ % # #% %+#%$#&'' # # $ %# # # 6# #% &%## 2 % #$# $'.% %'' # %%. #2 ##% #' $ $ #'' $ # # + # $#&'.$ % # % ##B % # +&%##$I E# %#$.&'F 2.1. Huidige situatie #'%### Q?2 >-< $' =-<< '+$?# & ) %##' %' # $% ' ###$% +# & V. ##' # % ## $?# #% % # # ##%#% # +#' ) % %## ## % '# %## %# % % % # L## # ##' % # $&E:F#$%%#$ %# /$&0/2"<<' $ % %# +# $% &' &+%%# %' # 0 $ #% &. $#&'#$ #%.%:.% &E ( + 'F %# %+# #% : H4 0/2"<<2 &%# & 9 $$ $ *$ ' # %## 2 % % $# &% $ % % $ %I E# ## F #$$ %#$ E#%F # ## + %# )# %$L&%##% %%#.#+%##$ %# %#% <<" <C!C'%#'# # #R-!<C<.>M %# <<- AAC"'%#'# # #R!!"!".A"M ME# 4#2 $&% F Afvalstromen binnen de faculteiten $ $' $ % %#$ 0 $#%# # %%#$ % 4A )# +$ ##+'&' %% $'.+###$.$ %'' $ 0 & <<- # >A" ' ### %!"G% # %#'# %##%# % % <<-R-=A "< %!A ) % %## $&' % $% % %#$ ' ' +& %## # + % ##&')'#$ #%##&%##&%%&

23 # #% % & <<--AC-'# %-A G% # %#'# %##%# % %# <<-R-=C=C< #%AGER <C-.C"F# % %# %#$ A 4 # $# #$L $#&'#$##' ' ##$' # %'' %# B#+ %## $&''##' % %##+ E %!A # ' $ % +$ % +&%##+ # %#$% $' ##'' ) ' ' $ $ % # ) $ % # $ &. # '# % +# 8 + $ & $ % %# # ) $ % # +#% $#&' % % % # #$ +# &'%## %!A ) #% %## $&' % $. %'' $ E$L. # F $ # %%#$# (##$##'#%+#%$#&' 4%#$ % K $ % (#% 4 &? 03+ 8# )# /% 8$L /% $#%+%#$ Reeds genomen maatregelen +&% $ #$ #$% % ## + %## # % % %#$ # #$ +#% $#&' #% %#$ % &%## $ % ## H%'##I $'. 9. # # + $ %# #%%$ D!%!A ##%$ % % %#$ ## ##$' 0 $ % $#&'#$! ## % ) #$.#2.' $% %''$ #+ +&%%##+ % %$$ %##% #L #2# ' # B$#+# '% '% +# $# #!

24 +.% $#&'% %% ++ #$##' # # DA ## $'.#$#$ %###0.. &' # %# % % %#$ ## $' +& % ##&' %## % % %$$. # &'+ ''$.#+ # $ % # % ## $'% ##&'#$%+$% %# /#' + ## $' # #+ # ' & % '#$ # $ %# &' $ +& $' +% ##&'%##+& 2.2. Gewenste situatie '# %## %# %' % % %#$ + ##''#$ & % & )#$ ##+'&'#$$ #$%$#&'' $' ## & '# ' #$ )%# ++#$ % %##'$# # %$ % % 2.3. Aanbevelingen Papierverbruik % + ' ###$% $' $%' +& & <<-Q?2!A-<E"-<< >-!<#*F'' T-<<%%'&%##R!! <-.2 42" '#E#F &' => -<<<% 42"($+ $' EQ?2C-<< #F# &## > "% 42"'& '' TR.!A E % # F## & : &'+##'+&% # +%%# $# # ## %'.' ##' #'#$ % # % # + ##' % & '##% ##$ ' ' % ##$+&##'#% $ $ %## ' +# %'%# - /$$ '#.+#% ##'' $ )## + $ # # # +& +# #$. + # %$ % $ - : &' + % %'##' # %. ## $ ##'' ' % $ )# %## $&''%## '#$ 0 H#I ## E #$.#* *. F '# % & ## ( $ + * $% &' + +& ## 1 ## % % ## %. #% # & $% &' # ' + % #$ * #+% $ $ $+&# ###% # ' % *.%##$ $ # % &' % +# <<G*.#$%+% $ $ '' #.$###'%###% * %+ #%## + $ &#%% ## OO ##. '# #% &)## D % R=--<.2 E+ #%# F# '## '% % ' +# $ +% :;",9,, "

25 ),, 0" % 6.,,,. 0 $ "-<<' R.=< RC<<.2 #* >!-<' R.!< R -< R!! <-.2 /O!A-<' R.<< R CC<<.2 R CC<<.2 L8B R--<-.2 8BE>GF 2(%%3' 6# + # $ +.%## # ' $&' '# ## +# '# +& %. #$ '# # % #$ %## '# # # $#OE%:F#+&% ##&'%## % % # '#$ & # $# ##' # # ' %'#' '# $# # ##$' +6&# +$'# # # '#D $+$ % ##'# # &#OE%:F # %##+ % ## + ' $ & K ' +% % # # $# $ # & 082 +&+% ##&'%##%'% $'% ' # % + # +& + $# &+ #$ '+& a. $#&'#$# '# +&ELF?'#D )#% + # ' $'#$ L $# # #$ L'?'#D /% ' +& + +# $ +& 1 + L $# # #$ '+&' '#D )#$ #$##'% $' # +& /#' + '#$ $# # #$L'#D /+$ # $' H# I#$ +&'#D 0 $ '+& '#D + L $# # # '+&'#D $# $# /#'' %##'#+ # #$&' &%$ #$$' &'$' #'&++&'#' # 3$A ## '#$ # L?'#D. # $' E ' &' $ % F %#$ L?'#D $'#% ## L % 1+& #$ '+ &' $' % L?'#D B## $ & '+&?'#D L & # /#'' +# %'# + # ##$ $' ' '&.##+% #?# $# # $# # +# ' #L# #'# E A 1 + %## + $ L '# $' #% # '# $#&'#$L'#D ## '# + & # # $ ' # #$ L + ## 08 $# # # +&'#D BA,$ ## %$ % '% #. + ##' D%## +&%## 0 $ '#. ###'$ '## ##% $ '&+&%##0 $ % % $ %!<G E$ %# $ %# % L?'#D F -

26 6,",<,9 = ($ 8#'# ($!<G ' ' $ '' R".C= R."! ## +. $ % $ %!<G. D ' % % 6,", 8#%'M K# MM ($ %!<G!A-< R! >=!.2 R>AAA.>< M ' <<- MM K# % # $: : &'+$ ##'' ##%%#$$ & %'#$ ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%### $ % $' # b. 8& $' % '' # ' # %. # %## ' # L # % % #$ E'. #$ $F/ + $ ' $' %#+ '#$ % $)### %# #L 2# $' +# $ & % '#$ ) + % ' '& &%##'##$ #% ) #$##' #$ ' E ##F + 2# %+$ ' # ## $' '' # + ##'%##' '+ + ', +& ' $ $# +#' 2# $. ' #.+ $' 3$A ##L 2#%+$ &'&%## ' + ' # &%##'# #$ #'' $' #$ '# # ## %### # E A 1+& L'# $#$+ %.$ ' ## + $###' BA L 2#+ +# $&%'#$ $+ ## $% &%##'' #$'' # c. ) % $' # $ $ & $#&' ## $' %## # ' &+ +& ' # $#&'#$ % $' #&' $#&' - 12$ #$+ J - # 2$ J - '$' % % J - '' $ # % % '' %## $J - )$' % $ % % #$'' % J - / &''' +# #%' #$ J - '$' % # # % #$ # #J - ' % $ $#&' $ *' #% $ +& ' % $#&' $' # ' ' #$ # /#'+ % $'$# $#% + +&$ $$'# %## $# + ## % ##' ' # =

27 #% $ ' %## % H I +&#$ $' $#% + # $ 3$A ##$' %## #%$ #+&' # %'.$#&'#$%'% + &' $ ' #%.#$$ '# + $ ##% # &'+##'$ %# ' ' % E A '# + $'$# # #$% $ # ' $' 1 $ %2$$ $ ## + ' # % &$' + +$ ##'&%### 4#2 $ % $# # +# ##' %## $' # '&' & 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA )#$ &' % 0 $ % $ % <G.#!A-'' ' #, %$ % $. ' $ ##' ' % D $&',,,, )%' D!A-<''!A-'' R.!A R! >=.!< M ' $ ##'' % $ D &'+ # ##$ &%'#$+ #$#$ $#&' 4$ ##'% ++ % <G # %.' $%# ", M K# 3E#% <<-F <G R-=A."< R-=A. " M ##%## % #%.+$ ' % R!!!A. " ' % %$ % %' '&' $ # %' #$ )&$#' # $&%## # $ % $' # #$# &%&' '#$ Afvalscheiding #% #% % % ' # # % $ $ # # &%## ## '' #+ ''$ ##' %##+ % '' )'#$ #%%%##&% '#$## $'# ##'#% ## ## &'$+&+'%##$' + ## $' %## % #%. #$ ' # #.#%##+$' &' ' ' +& $# # ' + % # $#&' 3$A ## $' &' #$ #% % %#$ $ +% %#$ ' # C

28 % %.$#&'#$$' $' % %#$ E A '# + # +&%## &% #$% % % %#$ &# '' % %#$ '' + # ' % $# +& 4#2 $ % + # +& ' ' #### ## 2$ % 8"*"9 /'# 0 M E $F 4 # MM &&'2#2 # % % K# 1& K# &MM "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M MM 0 #$ $% # ## BA $' # ###% %%#$ +%#$ % ' # )## $#&'#$$' #$ $% ## % # )##+ # ' # # $##% %#$ # Afvalvermindering 6# + +& %### # # +!F&#%%#$.##$ ##%# B ' $ % # % + & % &% # ##$' % +!" #$#&'+&#$ ##%%+ +&&' $ $+&.#$$ + % % 1 #%+& D #$$' & %+ &% # K $%,&%+&#% $% D B ' +# ##% % % '% +# $ F$ % ##$ $ # ' +' #'#$ +$ '% # & '% # '# % $# $ (#% /% #%#$ ## ##%## +# % ' # % $#&' + ##$ %$ K ## &% (# +# ' # $ ' '&' +' ##&% #%$ ###%## L'# + # + D ' # #$ + #% +# %## %#% H#%I 2.4. Productontwikkeling en inkoop '####'&# % % ##4' '##.+ &' +&% +&# $ #.%& %## & '## # '&' &%## +$ % #. $% &'% # ##'&' ##+'&'#$ '#.' #'#$# #$0 "+ '## # /#' + & '## ' $'' # #% %# % %'' $ 1 $# +#% $#&' +# # %'' $$ % # ##% $ #$ # )# '' # % # ##' '% $ &'###'&' $ & # '' # % #.' # '&'#$% &'% # A

29 &' %## % ' # % * & '## % # $# #$ # # % %## # $ $ $ # ## % +& ) '$' ' + $'&' $ $ +& ##&' # ) 7'$' + # ' + # +$ # ) 1# 1# # #' # $ $ +&#1# %# '#$ '' # %'. %%. %# #$%# E) 1# 1# '#$, # %##F 2.5. Rookbeleid ) 7#% & ##' :(2%) % #' # % % :( ++& ##$+# % 2#'$ 1 % %##'#+ #$ % # #'%##+ %###' $' 4 %#% $# #' $' #' ) +# %# # # % $ ## % #% +% ## # ' # #$ /$ $ %# :(2 % $ # #'%##+ ## % 1 ##'%# # # + $# $#+&#$#%%$ B' +# #$++% $ ' ' #% ## 2.6. Voorlichting 0 <<-$-">'% # ## #6# %$ %# %' % %%$ '# $ + $ (+ $# #, %#' %## # % % ## $&%## % %+&%# ) 5" ) 6, > 6 ".,. + >: ><' <=' --G A=' 6,!' =A' - G =!' 0, =' ' AG -' 8?.A'.!' C G <'!.C'!CG =.!' E# %#$ F (# ' #, '& #".A<' %# & %### % -G% #% $, # '# %##+&# %> 'L% # $& $#&'% R.A-#&$ # % ##&' #%##$ % ## $' ##' %## #% $#&' % % %$ $ ' #. # $#&'#$ $# + $ ##'# &'#$ ' +&$' ##' '% $#&'% $#&'&$ # /$$#% +$ %##' '+ #$#$$ %2 $ /#'+ #4#2 $%$# # #$+ #$# '&'# %##$' >

30 8"*"9 /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F &&'2#2 # % % "< < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M 1 #'# #+ % #&#% % $ # # 6&' %# #$%+$ +%' #,#% #$E%$ % %##$ $ # % $ &'# ## ##'$ ' # F' $ ##'' % % % $#% :(2 + &' #&##'' # % % $# % $ 4+ #$# $ 2.7. Conclusie )%# %' % %%##$ ###% %## '' #. # ##% ) # % % %+&&'%##$.#%+#%$#&' % %#$ %## $ ## '% #% '% B&&' + ##' '# % %%# %' % % '#$ & % # $ B## %' # +# $ D 4% ' # $ % $'. +& +& # % ##&' %## %# ' %## %$ +# /$'.+ $ #$% $# # $' #$+$' #% % %#$ # ' $ +& ' & # %$ % %# 2.8. Toekomstperspectief 1+##' #'#$%#&% # $ + &%&% # #$ '# $ /#'%## % $ ' $ + & ##$##. '&$. &'4$+$ $&% $#% % B' +# '% %'#$ & %# $ 1 # $# %# #$%%## # ' 8# ' #%# &%##.%%## &'' # $ % &'# %&'#$ &% ## '#$% '.#' # ##* $ ' + #$ % # '' ## % % &%### ### # E#2 F#'##(8 ## % % # #' ' % # #' (8 % ## H$% &'I &+%' (+ ' # + $ % #'' ##' $. $ %&' $% % # # #'' % #2 %$ $% &' 4 $ ' + # %## $ # %%' # '#$ & +%+ # '' ##$ $ +#!<

31 3. Automobiliteit H &% % # 8 ## &, + +& $ = $&# #W %%' # #$ B $ #%&#$ # %%# /#' %%. $#'# # %' % #'. %%. #%. $. % %# ## $ % # %' % # E F <G '' # %%# E# #W # %%#FI E# $.&'F ) ' %# # '%'' $ $ B' + # ## ' % ' # )$# #$L ' % # $#/ '#+&#$ $' '#$ %## '.' $' $' '#$ '###'$' % +%##+ +' % ##&'# ' &+ $' '# &+# +)#$##' $#&'#$$' ' $' % # % #$ ' $' % %%#$. +## %%##B$#&'#$$' &+ #+ % #$ #'#$%$ 3.1. Huidige situatie $#&' %## $' E# %##.+'F#' # ' % )$# #$L ' ' %# ' $'. $&' % : %. &...8##.: %#' B& ) )$# #$L -- ' / $#$ +& # =- % % '#$# % C<G/ + $ # ' #$ # % + % % #$$ Parkeerregels Harmoniecomplex ' % #% #$ ' +# $ ' $' % ' % )$# #$L/$ '2 % $ $' ' +# $' % + %##+.+&##$'$# $' % ' #$#$ +&%# ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # +& %##$%%$ # # %##$#% Parkeerregistratiesysteem / -procedure %#&E <<-F#%# # # #*$4 $/#''#&# ## *$)*$# $:(2### #'#$% +# ' # ) *$ ##' $ # %##$ '#$'% # #++ $##'%####'#$ 8& #% %,04. # *$. 4. +&#% % $ $ '+$ &. # $ & ##. ### )' # # % #%## +##% #$%! )% % % % +% # ## ($ &'0 E(0F)##% (0 $ &'. % #.## % % #E+##$$!

32 # %# +&F) ' % ' # $#$ ' # T R.2. +& & % % '*# '& ) ' & # % # # '&'%## $ $ % E'*#+&#+&+#$$F/'+ '# %##$' E# $ <<=F/#'$' +# % ' '###'$' % ' /+# ' ' $' # % ' %## $ % &6## ' 4 % '% 4 %2 #$ 8#$$ ## X & 4&(0 ( '% ## X & 4 '% ##$$ %'% Dienstfietsen faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren ## #$$# % ## +&. +& # & #% # % )##%##$'$#&' +&&%## % # '+$ %.'' $' % + ##%%'% + $ <<-##' ' #$ / $#$ $' '' #% A #% ##$''#H& I Fietsprivé-regeling RUG-breed /$ :($.$#&'%##$'#$$# %O2 H&' %(# E:(F %## %% ' ## 2'%'$ +#.##'#'##.$% &' %#% &#%$ % '2 #$ #$# $'# 'E F'#$ %## E +# #$F$#&' #$%'% L%## %'& : %## '&'% %.$' ##&'## # $ + '#''%### $## 0 + # # %O2 '. ' $. #.' ' '+ #%$# % + %O2 ) % ) #&% :(### #& << $' +#' +##'% I E#???$'?%##??%F / + $ # :( $' $ $ ' $' % /#'$'% ' '$' % +!

33 3.2. Gewenste situatie :(2$ #$ #'#$' $%##H'%'I %$ % '. $&' ' # % % +& %$ % $ ) '% #+#%####% 7/ &'# % # $.#' + +&#%## % 6# + ' $ % #$ ' $' % %%%#$ +# # %%# B' #$% #%%##2 % # #+% % /#'+# '+# $# #.#$' #)$# #$L # $# K ' & $ + &' % # #$ (#.##% $ ' 3.3. Aanbevelingen / % H' I& # %$ % #'#$ % $'.'$# $' % ' % )$# #$LE+# $ $ # ##+'&'F 1#% ##H' I#' #$% $.E$'F # %## 1 %## % # ' # + &+ % ##. $ $ & +& #. '# +# $ $##' #$ '&'+&% E+# F '' % % #$##'$#H%%I + '#$ ' $ $#&' $% &' $ Verscherping van de huidige regels: #$'' $' % '. & %# # %$ % % ) '% ' #%## $'% #% E+!F $J - 1 ' % % E# % ##' F # 2 ##+'&'J - # ' $$ $-'#$ $ ' # %%## %%# $ #+% '% # ' #$#$ %% %.#% &1 #$#$ #!' $# &#$ $' '#$ %## '% ##$ # $# %%# #+% #. %#.# $ $$#%#$$# %%#'#$ &' ##'+# %'' #$(# # & # # #$.##$ ##'$# # & 3$A ## % % #'% #%%$ ## #'#$##'#+% # #$,% ' % ' % % $ # %.%+ + '#$ ###%# % &'$)##' % #$+#$ %## #% %. +# ' % (# )## + %$ % $ ' #.$ #'#$+$ E A 1+ '# # #$ ' $'+$# # # 1 + ##' L'# # #$ % # '' + $# # #$'&' #+&# %## ) ##% ($ &'0.% ##&' $ %## '. + #% $# + $ L '+$ + ##% (0#% $# # BA 1 % % ' + # % + $ )## # $' #'#$ # #!!

34 %$ % $ 4$ '&$' % # &%##'$'% '%##+ # # (#.+ #$' +& Carpoolen: H7## # $ ' $ $ OO # ' & #$ & # ' "A!<<< $ +$ &' ' 6# $ # ' +# "><<<#W$#+&6# # ' $ $&# # ## '."" '## #' E7/ F$ '#$ 8#' &'&.A$&# #W ' 0 $!"<<<#W+ $# 4 #W"$ +# +.+# ## 2'%'C<G$ #W& I E#??$? X# Y7## F $ & E>>"F ##*$#+ %##$'% + ) #&## $# /#':(2 # % ## )+##$##' % +&#$ &'*$ :(# +,#+ % &'*$%#%% % )$' +# &'##*$ %'#$''# + +' # $ + ## &'$%$ ' # 0 #%+ +&$"#.+ ' # % C<G# #'#$ a. )## ' ##'##$% ' $ # ## $' ' $ $ ' $ $ $ ## ###%#$. '% %.$+& # ++&% '% /+$ ###'$#&'#$$ # % # ' '#$.$+&$ # $ + $ # $ % ### ## &' ' $' #.' # $' $#% +$ &' ''#$ ##+ ' $' # $#&'#$$'% #$ ## ' ## + # &+$# # E#.#$ %* ' F %## $' # '&' $# +&)## ' $' +'&' # +& ###' %#$ $ $' + $ 3$A, D%## %#####.'# %##%%## ## $ #. # %## $' ' %.$#&'#$$#'#$ ## % ### 1+& ##' #$ :( $ L '' ## '& ' $ ' #$$ )## ' +& % % '###$#+$' %# $#$ ##+ $'$'#% + ##% ###% + #% ' # E A '# + # +&%## #+ % & $ $' $' + +% ##&' +& %##%# $'$# # $ $' + #$# $' $# # #$ # ' $' 4$'$# %### #%+ ## ' % %### $ % '+$ %## % % '*#. + ## % (0 $# # /'# 0 ME / 2#2 # ##&M K# < < RC<.2 R A<<.2 R"<<.2 M BA 0 ## %#$#.' +# #'#$+$ +##$ # )$#%!"

35 +####' #9%## /#'' '% ##%# b. 1 % E&%##??## F $ + ' $ #% ##+ &'*$#+ #% $' %## #% % + $#&' ## $' ##' D %## + % ##. $#&' #$ $'$ '$' % ## /# %! %% ' ''# ## ' #%??%##?##' $ ' %## &## #% % "<'$E 2 F-''&# #'##!#.% #% RAA<.2M $&# MH&' % #% % %'# $R<.- '#$ % '# #'# E + F.% % &%.& # #I 3$A 1 +&%##%## #$ %## $' ' $' % ## 6&+& &&'' # %%#'# #$# # ##$# % ## 1 +& ##' #$ ## $#&' $' '& # $##$'+' +&% ' # )## ' %## $'##' $#&' # #$ '% E A )#+ % ##*$ + $ % +' +& ## %##& % # '#$ $# ##'#$% $# $ #$$' ## #% + &' *$# + '# % + '# + # #$ $' $ '$' % +$#&' :' +$ ##'' # %##$ '$' % ' $$# (# '#$ ) % #$%##$ '$' % 2 $# + #$# 4#2 $ ' # % ), 4 # M K# 8# < RC<.2 R"<<.2 M BA 0 %## $ + '% #'#$% $' # + # # $ &'#$ %## +##' +& ' ' # $ #$ $ $ ' # $' % ' % )$# #$L )## # '%% 1 + % D%## +&%## Parkeervergoedingen invoeren: / $#$ '% '%##+ ' $' E%## F'#$. # ET R.2F %## '*# # # ' % )$# #$L + # # %% '*#% ## &&'%# % %. # $#&'#$ $ $ $ ' $' % % +## %%#.# #$ ) #'#$ + ##' %$ ## # +' # #$ $ '+ #$# &+ %%# 1 % ' +& H'I ' ' #%## 1+ ## %# % &' %+ '#$ % ' % ' $# %## %%## ##+ '&' #$ #%# #$.$#$#&'+&#$+$' #% #% H ##+'I % + )& ' ##' + # '#$ # + '#$ $% &' $? %##+ )7#% +#%$# +!-

36 #$# )' #$ &' %## 7% 3$A ## %# % &' *$ # $#&'#$ $' $ $ ' $' % % &+% %%# B + % ' % $'#+ % +&#$+& +# $$# %##+HLI% E A '# + L # ## L $ 'E% #+ ###$# # % &%##F,+'# + ##''# $'# %###+ % &'# #''% 4 + '&+ + +& %## B## +' # '++&% #'# /'# 4 # K# 1& 0 ME $F 4 M "< "< RC<.2 R-=<<.2 M BA, $#&' % #'#$ E$ F) + ##' D%## #$ %# %#%##' ) #$ &&'%# % #$ L $ ' %##'#$ /#' + # %. &' $# +& &E% $#$F ),", 4 ' 3&'& 8## / & $ '# / &!- R <.2 R= <<.2 R<=<<.2 R= << M : % #$+ E<<GF %$ ## ' %## '% $ $ # MM : % %# % R<.2$ Openstelling weekenden tegen vergoeding: / $#$ E# $ <<=F ' ' ' ''### # '&'%##$'.. $#&'& # ' ' & / & $ # % % %#% #$# # ## ' # %## $' ' &&' %# $#&'#$##' & ' '#$ (+$## +$ $.$$ '#$ $#&' #$ &%## $ $ '# 6# %## % $' 3$A ##$'##'' $' % ' ' &&' %#. # $#&' #$ ##' & ' ' #$ : H%I#$B ' %$ # + $' ' +# $' ' # (# # L%# % $ % )%##+ +&%## #'#$ $$ $ $ # 6# %# % % 4#2 ## '#$% # ##' %##$'*# #$$ ## $' % '*# $''&' # #''$#&'#$%# $' B####' $#&'#$ # $' %##' ' E A 1 + #&'# # #$ L $ % '+$ #+&%##% % +L'*#!=

37 ), 9 <"9 = /'# 4 # K# 1& K# & 0 M E $F "<#&M "< "< RC<.2 R-=<<.2 R A<<.2 M BA : # # '# & '.#$ ' # + +&. )$# #$L '' #% =! ' %' ),", 9 <"= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# =- R<<.2 R=-<<.2 R><<.2 R!C<<.2 M : % #$ 0 # # ##''+# E #% $ % : %##:4####'#+ # ++$# +&F ),", 9 <""= 4 ' '' M 3&'&%## ' ' 8## / & $ '# / &$ '# -- R<<.2 R--<<.2 R>><<.2 R C<<.2 M : % #$ Promotie alternatieven: +&#$ ' (+' # '% $% &')%##$ # % # # $#&'#'#$ B' '$'# % # %%#+# #+& % +# ' $ '% ' $' /#' $ % (# E& K F + '#$' ) #'#$ + ## + %## ' #$ $ # # ' % )$# #$L ' $ H I '# ' $' % # %%####$'%## #%% % $#&'$'$$#% #$'$' % + % 3$A ##$'# %## #%% % $ ' ' #$+%%# '.# $'$$#%#$ ' #+&'' $' % + % 0 $'' $' % + %. + #'#$ ' & %##$# E A '# %## &'#$#$ + ' ' $' % $ 1 $ %2$#%## + $ #$' # 4#2 $% # $ &&' # #$ # (# % ) <"9 = /'# 0 M E $F 4 # <#&M K# 1& K# & "< < RC<.2 R-=<<.2 R"<<.2 M )##'$#&'#$%### % &'#& $ % # (# ' )## + $ #'# +& B : &'++$' # %$ % #'#$. # %$ % $ +##'$#% + % $%#!C

38 ####' 4 & &' #& '' $#&'#$ :(2 $ $#&' $' /% #% % ' :(2 # #%# Thuis werken: )' & ## # 08%##+ #$ $''&' %#'+$ ' # : '&'% '+$ $ # % ' ##''#$ & &'+.#+ $ ):(2 + % ' ## ### $ ## :( B ' + # # ' # # % % :( ##'$#&'#$ ' ## $ % ' $#&' #$ '%' %$ B' $ #% + $&' %%# #$ ' '#$ + #% $# # $ ## % + ' +&%## ' +& &%## $ $' # +& ' $. $ +& '+$ '.'' # 3$A ) ' ' %## &' #$% '+$ #' 9%# ' + ## # #%&' # : +& ##' #$ 1 # # ## % '+$ # /#' $# '' %# 4#2% +&#$+# % $' E A 1+ ##+$ L'# $'#% # + % $ $%## $# '& # '$ $#%## #$ $# ' ++ #4#2 $' # B ##$'. '&'% &# '+$. ' '.$#&'#$'%'%$ $ $ % # +& ##' # %' ' $$ #' %' ##' Fietsvergoeding % $% &'$ % %%# ## %# %# %## ' $ # ' #. $#&' #$ $' $ #$%' '' % #) % :( + %## $# # )7#% +#% $# $ 1 #'#$%# %##+ % $#&' +& /#' % % # ## $% # ' # %## # + # $#&' # ## ' ##' # ''&'+& ## %# % &' + $#% :( # # /#' $ +#9%## #$'% %### + 7#% #%$# #$ 3.4. Voorzieningen +&%%##+ # #$%##$' '$' % #$# '#''#$ $#'#$ 0 '$#&'#$ #'$' % # ++& ## #. '#$%'%## # # # #$ & $ % #+#' % H## ##I. # #$ '#$ & L '' # % )$# #$L/$ + # $ # #$ #$'' #$+H$# I)#&'+ % ##'' $' # %###+&!A

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

HEB - een model voor veiligheidsmanagement

HEB - een model voor veiligheidsmanagement HEB - een model voor veiligheidsmanagement D r o5o- r HEB - een model voor.1. I. I veiligheidsmanagement Ing. W. N. Top I. Inleiding Dro5o- 3 2. 3. 3.r. 3.2. J.J. *. É 6. 6. r. 6.2. 6.3. 6.4. 1. 7.r. 7.2.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé

Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat. Bergermeer Gasopslag. Aanvragen. Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Aanvragen Wbr vergunning Rij kswaterstaat bladzijde 1 van 6 Bergermeer Gasopslag DATUM 27-11-2009 Aanvragen Wbr Vergunning - Rijksweg Ag leidingentracé Gegevens Indiener: Naam: Contactpersoon: Adres: Telefoon:

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde

Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde Hoe kan de leidinggevende van de technische dienst de marketingmix van de dienstverlening naar de interne klanten zo verbeteren dat de klanttevredenheid stijgt? Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum:

Nadere informatie

Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek

Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek 1. Voorwoord Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid wordt veel gepraat; ook in facilitaire kringen. Maar leveren facility

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie