! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " # # # # $% & ' ( ) *+,,"

Transcriptie

1 ## ##% & ' ( ) *+,,

2 # % && #' () * + &,-.+/

3 0 * -,. / 11 ) / 1, ( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1 ;<=1 ** 0( 1 *3 0(0 ) 1 *5 0(( >; *4 0(5 *+ *4 0(7 */ 0(8 * *0 0(9 )+? *0 ;<= *0 0(1A *1 0(11 ) *1 05 *1

4 ( # 3+ (1 3+ (. ;<=1 3+ (0. ;<= 33 (( (5. 31 (7. ) 1 32 (8. ) 32 (9. >;-* 5, *+ >;. 5* 5* 5* (1A. 5/ ( ; ( (11 51 (1 )6B 51 (10 52 (1( # ( 6( / & ( (1 3 C 42 5( 3D#* 4 /+ 5(0 4;<= / /+ 551 /, 55 /, 550 /, 55( /* 555 E' /*

5 5 - /. # /3 71 /3 7 /3 70 /3 7( /5 75 /5 // ( #,. 78, /1 ( #*. 6#78, /2 ( #3. & #, 03 ( #5. 6#, 05 ( #4. & # 9, 04 ( #/. 6#9, 0/ ( #0. ) : 00 ( #1. % #;)6# 01 ( #2. <9# 02 ( #,+. 1, ( #,,. 78* 1* ( #,*. 6#78* 13 ( #,3. 6# * 1/ ( #,5. & # 9 * 10 ( #,4. 6#9 * 11

6 7 -,.,, 9# ; &F % : 6 % ; 2G ; HI ; &HGI ; % 6 G ; * 6 HI & * % 5 ) ; ) 6

7 8,* =### & % : % > ; HG>;I>;. H6 H;AA8I >; ; 2C GJ% 6 09I% K+ J) **H)**I 1( GK) ' J L H6AAG1I% ; 3 L% GK; JH6 AAG1I3 L.# H&.A1AI GK6 6 J H&.A1AG09I# L

8 9 : ; & ; H; B G # # # % # % G 1 ( ; >;L L 0 >;L ( ; L 5 7 ( L 8 (>; L 9 L,3 6# 6 F M G, # F ) H7I HAA8N6AAN% A11I 6 )

9 @ *6 D B C6 6 H6AAG1I 6 ; % ; O O % ',5 # % + ;

10 1A - *. *, # ** > % % L% L % L% L; + L *3 6## 2 HAA8I ; HAA8I HAA(AA9IHA1AI 6HAAI% HA11I%HAA(I HAA5I + # & '#;HAA8I *5 *5,? ;2 %GK6E '

11 11 ;.H;AA1IB H I B <;.2E 'E ' >;% ;4* % (# 2 2 GK N N N N N J 2G % & HIK %K C K JH2 M GK 1 > +++

12 1 %, +< % + % 0 ; D 6 % # (, B C 8 ; J C ) G HAA8G00100I *5* ## & ; ; 6G 1 ; %; ; % %; ; GG NGM 0 ; ; (

13 10 ; ;K E ' 5 & ; ;C M 7 # 6 ; ; G1 N N 0 N( N5 N7 H; ) ; ;; 2 ) * HA1AI KB9 H I ( H I, H6IC JHA1AG7I2 6 %B ; ; # B ; K H I D < + JHAA8G159I6 ; ; E +< ' *53 9 & 1E, ' HAA8I 1G'+ H)**I6 ' A1A )**G K+ H +I

14 1( H I HI* + + D+ H I J ; )** 2( K GKA )** HAA8GAA5I *, ;*H I4+H I GK 5+ HIDHI 4 J HI ;HAA5I+HAA0I )**6G )** )**# )**H )**I )**C# ; HAA8GAA:A1I

15 15 *55 9 & C' >; 4 + G H)I HIHI%)#* 4+, ++ GK )G M,& '- 3 G M?,& # '- G M,'. '- & I % #* *, # 3 # L%4G6 E'G? JH64A1AG1I,, GK H, & G 6 1AAP & 6 H,

16 17 18(:187I? *5/ - / 0 #* G6 % Q HI * 4 #*H#*AA9I6 M 58 C #*4 6* *50 9 # 6 % # # HG I 1A1 H1A15R17I G 1 ; % D 0.1(. # (.18 M19 # 5 1(18 ' G

17 % < % H #; 1 H0A I 6 C - ' H;AA8I 3>D HAA9I HI D *51 9 # # -HAA5I+G & G % G C + % 6 H I G F HSAA5GI & &

18 19 E '9 2 & 6 D + E ' HS- AA5G10AI *4 # ) G )G >; 6 G ; 6

19 & 3, # *,HG *,I% % GE C 'H : # G # # # % # # E' # G 3* ># =&= *, # *,11 () >;% & G ;* ( % G

20 A 1 ;* 0 4 ( # *, TT# TT F6 33 & 1 ( ; >;L <=HG;<=1I& (( <=* 46 M 58 C 6 <= + -*% >; ( - L 6 ;<=1 -* + 0# - 0 >;L >;. H6

21 1 ( ; L # ) B ) ) & 6 U ) ; ;4 5 L 6 ; (. 7 ( L ;<=1% 1 *4 8 (>; L <= H;<=I *,1 F & 4;*4+ <= *46 H 9I ;

22 9 L 6 7 ;<= + 5 # - 35 & 0 : FFFF 0 35, 78, 17 <=H;<=1I6<= >; <=1A>;. 4' <=HI? F G*46 M 58 C %+, + HAA0I 8 #, 8 11 H,AA0I ;<=, ). HAAI. H* < I ) % (()

23 0 M M 1I I >; G M M FF. GK% +JH.AAGA1I,K < JHAA0I M 6 <=D G >; )&;<=1 1 35*, 1 ;<1 1 1A>;. 4' 6 H)((I 2 (5# 10 # #*H#*I 4#- F3DHAA8G(0I), 3+ B Q +&26 K ' JH3 D AA8G01I6 H3DAA8GG(0I 6 0 G 1 6 % G1I1M01MNIM0N0I FF 6 % G1INI1M01MN0IM G1I NI

24 ( N0I #- F3D H3DAA8G1(9 3D G K4 ++ M + + +D+ M+ ++JH3DAA8G10(I 3D # ( , ) 1 0( 6 1(B >;#* 3D HAA8G(0I % E) 'E ' HI % E6' EB '%. FF% 3 D E' & 5 G

25 5 1 % G1I1M0NI1M0M0 N0IM0 B % G1IFF NIFF M0N0I 5AP ; 355 ## ) % 1 -*% ( >; # ;<=1# F;<=1 354 #; G >; + E 'HAA8G00100I (1GK 1 > +++, +< 0 ; D (, ; J HAA8G00100I

26 7 ; ; (6GJ 1 ; ; 0 ( 5 & 7 #J H; + 1)6 BH A1AI H+I >;. 4' )6B >; HI GK+ H I D < + JHAA8G159I >; ; ;8 %, ME' HI 35/ # (76 :& 00 B 6 U ) 4 B ;4 ( ; 6

27 1I M NIN0I 350 # 8 C2 + 6 CG + + :185I #;A # G (5 V V W + )** ' A1A 2HAA8I E 'HAA8G00100I ; 0( * 89 <=HG;<=I ;<= () *, 6<= >; 0 B ;<=1;<=*4 8 6 <= ;<=1 <= % )H)I

28 9 35,+ * 8 ;<= H I% *,# #. ; 4+ H 1I 1 #* 35,, 9 * 9 H) I6 H) 1I) *, + # 1 %E' FF; H;.2G 6 ) 1 H1I M % MH IG 1HGI % 1( 34 # 6. HIHAA8G08I% GK# L% JHAA8G08IB 0 ; H63S < G( >; 6

29 @ GJ M L3HGI H D IH IJHAA8G08IG <= 6 +

30 0A # 5, # # G;<=1;<= 1 ) 1 ) >;-*+ >;. U );4 + 5* 6#78, ;<=1()1A>;. 4' 1A 6 1) 1 ) ;<=1 <= <= H I <=6 HI 6 HI H*4 #0(1I H((I ( I I>; 6 3 DH&0(G FF AA8G17170I8 A 8 G0H I5H I

31 G 0G 9 1 ( 5G (9 A9 ( 3 1A ( 5 & G ) 8 H IG )G 50 3 G (7 G (5 ( A5 A >1G 3 ) >;. 4' 8 8 H IG )G (7 3 G ( G ( (5 ( A5 A ) ) ) ) 01

32 0 >G 3 >;. G H 5I H (0I>; 6 ; (5 % <= ; G % G B)G 4' % - - B3 G - % -; M BG

33 00 # 6 2 H(1I H(1I ; ;H(I 6 G, )G ; % % -, 3G, G 6 ; ; ; 6 H I H(1IK, + < J& Q H1I 53 6#78* 6<= () *, 0 *, H7 I 6 +H I 6 H 8I

34 6 D % & ; - ;<= <= *, D D6 ;<= ;<=1 (% G )>; F 8 H IG )G 3 G (0 G (( (5 ( A5 A ) ) 0( >0G 3 >; F 2 H (5I>; F 6 B B

35 05 <= G <= F A H((0I 6F A B ;<=1 # 1G F % # G, )G - % ) %, 3G 3 D % - HI, G -

36 07 % % ; %; 6)**H(0I - H(9I H(1I ; ;H(I 6 G B)G % ; % B3 G % BG 3 ; 6 Q E' 6 FF)**H(0I% H I 2 H(1I K JHAA8GA1I H I H (; ;

37 08 ;<=1 55 6#, & ( () #* ( D H3DAA8G17170I H IE) 'E6 'E 'HGI 10 & () >; H0D IG BB= 9 # ## 81 ## 7A? 77 1G G3 >; 6 >;

38 # * + ; 6 E)4'3 E'6 1 & ; H I 4+2 1H(0I % 10 & () >; H0 D IG = ## 85? 99 G G3 >; G BB= = = # # 9 ## X95P ## 7A 85 X59P? X90P 0G G >; HTT *,IF H *,I

39 F () 5/ 6#9, 6 1 ) & H0D I BB= # *, ( # # *3? ** (G ) G3 >; 6 ; B #9 * >; F ( *,H 0(11I%

40 (A - H I 8 H ) 1I ) 16 H0D IG = # ##, ## * *0,? *1/ 5G ) G3 >; 6 ). BB= = = # #? ** *1/ C3+D 7G ) G >; HTT *,IF H *,I % & ' GK% % # M 2 6

41 (1 51 6# ) ##: -*- ( >;B? % 86 G 1 * >;. 4' * -* & 0 ) ( * 5 * 7 6 E' 8 -* >; G Y N Y FFN Y N Y N Y ; C % % >; ;<=1H (IB < 0 ;<=1 1H(0I -* 2 H(1I H(1I ; ;H (I6

42 ( 52 6##;)6# 52, # #+ 4 % ( +3,6% ( 3 )6B HM' I HAA8G159I; ; ; 0(5(9( 52* &# >;. ', H4 D >; D + D GK 4 6 E ' + % % HI% 4 D ) D 6 C: 6 ' )6B 64 )6BH A1AG717I% E ' ) B6 B C: 6

43 (0 523 # 6' >;. 4 ' G 1 H FI H I 0 ' +LHI ( H I 5.H I 7 -+ H I 8 H: I 9 ) H 3D HD I 1A )H I 11 #H I 1 #HC I 6' ; & M % GK+ H I D < + JHAA8G159I 525 % # 6G 1 2 G 2 G L L LH I L 0 ' G' MML ( G L6 L 5 G. GE '. GFF D D

44 (( 9 + >; ; ;8 0(5% EB'E4 '6 50 H7I# + % ; ; + > ++ H1I H0(5I, +< H I 1 (5 Q D 6 ; 6 ;, H I,: > &-* 5(9

45 (5, Z + )C % ) H' I * D * B +< H I 1 (5 * % * # %

46 (7 H(1I. GC 6 2 H(1I 5,+ 6# H0(8I ' U );4? ( (6 &;4 H11I ( G 1 * 0 * ( * M 5 * 7 * C HI D FHI 8 * 3 9 ; G Y N

47 Y Y Y Y Y Y Y (8 4+N 6 4E' 4N H 4*I 4+N,*;H, *; I 6 ;<=1 (9H I % 9H >; I % : 6 ; + (1 5,, 6## # ## )**) **H (0I ' )**% GK + + < JHAA8G A5I + % )** HAA8GA: A5I D 6 C & G H#I 6H ' I # #

48 (9 < 4H I ) + 3 ) + +G [ HGMM M< MI4 HGMM MI; HGMM M MDI ** HGMM+MM(I H4**+) I 3 4 ) HID H4I Q ' ; >H;>I' 4H +M I 6)** G 4, % 5,* 6##; # 5,*, # & 0(9+ + 0(5 V V W +? (1A(11 ; E 'HAA8G00100I

49 ; 0(5(9( 5,** B (1A(11 )6B G ) GK H I JH A1AI ;U 4 GK H I JH A1AI *U C # < GK, JH A1AI * * * 4C 6 GK C JH A1AI # 4+ H; )I *; ; * *. G B % 6 M B

50 5A 5,*3 # E ' GK+ H I D < + JHAA8G159IB 5,*5 ' # # + + ; ; + (1A(11? & G > ++ + HUI # ; 4, +< ) FH I HI - GJ JH- Q D B 4+E', 6KFF JHAA7G5I%

51 51 HI HAA7G5I *,, Z % +H4+I H I + C & *,; + 6 H I HI *, ' H I * #+ U C C + 4 C + * KJ # < ; E ' ; * * & 4 H< I G K C JH- AA5G1(I

52 5 * *, HI 6 < # 6 K; JK JHAA7G1I; KB ; ; K JGK JH; G D C % M

53 , # % C ## #( >; 6 #, 1 4 # % ; G 6 8 >; 6 >;H >; I ;G >; -* H I6 ((#* *, %? HG((

54 5( (7I H I 2G >; #* 1 # ; G B G N N >; G C, M H I 6>;. ; S; (1(% C #3 1 % + ; G 6>;. 6>;. ; S ; % + 6

55 55 ; S; #5 1 # G 6 CG1IHI NI + N0I + N(I D H4I? )** (1A(11 6 )** #4 1 # + ; G 6 )6B 6)** ; S; 6 DM M ; S; #/ 1 4 # ; G 6 G N

56 57 N M 6 6 G C HI D FH I #15P % % # 3- HAA5I 6 HI #0 1 4 # % 6 # *, ; G 6 >; F 6 15P 05P % F 8 H I

57 58 6 *, ;<H (0I6 & F + # GK3 D J ; 6 #1 1 # ; G B >; F G N N F N, F G N N N N ; 6 )6B ; S; 657 & 6 HI

58 59 4*2 # 6, *, % <# 5159,; G 6 (>; 00PH I 90P *, TT *, 0AP F 6 ) # G 43, F # 6G #? % ;<=1 F 1F) 1) ;<= 1 ) 6<= 6 <=

59 #<= &. HAAGA1I1A % <= ; HE%* 'I 43* # 6G H9I% ; # : H<= I H>; I6 H#*3DAA8G(0I + B; S; H0(5I6 45 > C3 D. 45,? G & 57 ; ; & - 5

60 7A - # 3H- AA5I ; 6 45*? ##H' && # GK L- #LJ3DG #* 4H3 AA8I G3D 3 G K4 ++ M + + +D+ M+ ++JH3DAA8G10(I B + ; 3D 3D' #* 4 6 GE#L' 453 ## 78 <=,HAA0I. HAAI <=,& # <= FF 44 # # %

61 71 44, &<= ;H;<17;<0I.HAAI1A >; H>; I HI B C ; H I 6<= % 44* &# # ## % E' 6 ;B B %H I & 6 6 HAA(I; % T 443 & M)E '

62 7 HI ) 445 &# % + & & I J Q & GK E' 6 % &

63 70 - / # /, # < /* # 6 < G # # # % # )G 6 G 6 >;. 6>;. C E' N E' >;. N # *, >;. N *, HI /3 ( # 6 ; >; % 6 <

64 7( /5 ( # # 6 G %, *, & 6 6 < C% E ' C D & BHA1I & 15P % /4 ( # ## % 6 )

65 75 & CD6 B E' # C C 6 & :% % M M 6 W T 5 * V V V G

66 77 ( # 663#S 7 #- 2 # #-% G;, B 36-> 4HAA(I 8 9 G :AA( 3)6->#6\ *;HAA9I * 6 ( 3 2-DGDQ +, *S4#HA1AI 0,-6% G S2>HA1AI) * %6HAA8I - / 2-B UG, ; )2S * /,H175:191I; SQ G 3 B ( +3,DGDQ +, 6->HAAI* G->6HI 6 3 G. 3 >BMQ * 6->HA1I 6 3S6 -HAA(I - : - * + ; 4S;4HAA5I -,- 3 G B ; % ; ;#HAA8I 0 AA8 >D3 HAA9I2 # - B8AA9 3D#-S6]+&HAA8I0 / 3 ;4*[ + #AA8 % - L^ Y 9 A11

67 78 % 6) - -S #HAA7I%, 2 FQAAA7 -D- (,170: A( - GQ 2; /-.)A1 GMM + ++M #*4)HAA9I+ 2; / 0 ; +-.)A1 GMM + ++M 2; +-.)A1 GMM + ++M B%HA1I 69A1 %S#)HA1AI # - MQ M&G# [ HA1I/ <+< MAA598AM M, ++M 1,%HAA0I - [ #) - 4;.Q +Q 4%HA1AI - C 4B A1A1A153 G), 4.>, #- -*G) #6B)6SK JG S- >#)HAA5I - # - 44Q.>4 AA5,%HA1AI) 2# 6-% 7 A11

68 79 1 ;<=1 % ; >;. * M) (6 E(G;0 % _1 0_(_5_7_8_ % % _1 0_(_5_7_8_ % % _1 0_(_5_7_8_ % M % _1 0_(_5_7_8_ % % _1 0_(_5_7_8_ % * % _1 0_(_5_7_8_ % )6# % _1 0_(_5_7_8_ % # ; % _1 0_(_5_7_8_ % % _1 0_(_5_7_8_ % % _1 0_(_5_7_8_ % & % _1 0_(_5_7_8_ % & % _1 0_(_5_7_8_ % &

69 ;<=1 1 3 G50 3 G11 7 G( 0 BG0 7 3 G00 3 G5 5 0 G8 5 BG( ( 0 3 G8 3 G1A 1I G5 5 BG 5 ( M 3 G H8 5I G7 0 BG0 5 3 G(9 3 G7 ( 7 7 G5 0 BG7 0 7* 3 G7 3 G9 G( 5 1 )6# 8

70 8A 3 G0A 3 G( 5 BG0 1A 9# ; 3 G(A G(A 3 G8 5 G5 1 ( 8 1 1A 3 G(( 3 G9 ( G G09 3 G9 5 G1A G(8 3 G9 5 G7 & 1A ' ; ;

71 81 ; ; 11 ; ; M' M' M D 1 *; ;

72 ; ; ; ( 8

73 0 1 6G(A1 )GH(I Lesactiviteiten Gemotiveerd gedrag van leerlingen Aandacht bij de les Deelname aan les Vrijwillig aanbieden van antwoorden of 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll wordt bij naam genoemd door docent voor aandacht Enkelen 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll worden aangewezen door docent deelname aan opdrachten Ll hebben aanmoediging nodig om zich aan te bieden Ll bieden zich snel en graag vrijwillig aan

74 8( (. 1 6G(A1 )GH(I Lesactiviteiten Tijd in min. Gemotiveerd gedrag van leerlingen Aandacht bij de les Deelname aan les Vrijwillig aanbieden van antwoorden of 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll wordt bij naam genoemd door docent voor aandacht Enkelen 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll worden aangewezen door docent deelname aan opdrachten Ll hebben aanmoediging nodig om zich aan te bieden instructie 1.20 X X Klassikaal praten conform opdracht 2.45 X X X Instructie gespreksoefening X X Gesprek in tweetallen X X X Luisteroefeningen + grammatica Instructie gespreksoefening X X Gesprek in tweetallen X X X Instructie gespreksoefening X X Gesprek in tweetallen X X X Instructie gespreksoefening X X Gesprek in tweetallen X X X Instructie gespreksoef 5 + vragen X X Gesprek in tweetallen X X X Klassikaal vragen beantwoorden X X X X Gesprek in tweetallen X X X Klassikaal vraag beantwoorden X X X Onderbreking leerling komt binnen leerling beantwoord een vraag X X 1 leerling stelt vraag aan docent X X Instructie gespreksoefening X X Gesprek in tweetallen X X X Bel gaat Ll bieden zich snel en graag vrijwillig aan

75 G(A1 )GH(I Gespreksoefeningen Gesprek 1 Gemotiveerd gedrag van leerlingen Volbrengen van gespreksopdracht Nemen beide in gelijke mate deel aan het gesprek 1/3 of minder 1/3 tot 2/3 2/3 of meer 1 ll voert het gesprek 1 ll voert het gesprek Beide lln voeren geheel voor ca. 2/3 gesprek voor ca. 1/2 Gesprek 2 Gesprek 3 Gesprek 4 Gesprek 5 Gesprek 6 Gesprek 7

76 G(A1 )GH(I Gemotiveerd gedrag van leerlingen Volbrengen van gespreksopdracht Nemen beide in gelijke mate deel aan het gesprek 1/3 of minder 1/3 tot 2/3 2/3 of meer 1 ll voert het gesprek 1 ll voert het gesprek Beide lln voeren Gespreksoefeningen geheel voor ca. 2/3 gesprek voor ca. 1/2 Gesprek 1 X X Gesprek 2 X X Gesprek 3 X X Gesprek 4 X X Gesprek 5 X X Gesprek 6 X X Gesprek 7 X X

77 8 >;-* -* ( >; >;. 4' 1 % >;. 4' L &0 #- == - - : * #-' >;. 4' L &> - ) # : - 0? ) # -' % L,L & - + # - > -' b. % L L8 &/ # : # - 0 #?' 0 %>; L &* - A # # -' % L &) - > - : - -'-' - BL&) -' L & 53 #: # - L &) -' ( >;L & - A # #3 ==: - ) == - A - A -,. - ) 33- # -'

78 9 + Focus on fluency and accuracy Provide intrinsically motivating techniques Use of authentic language in meaningful contexts Provide appropriate feedback and correction Practising speaking ánd listening skills Opportunity for students to initiate communication Learning speaking strategies Leerlingen kunnen betekenis geven aan stof Leerlingen zijn individueel aanspreekbaar Leer- en denkproces van leerlingen zijn zichtbaar Motivatie van leerlingen wordt gestimuleerd Werkvorm 1 Werkvorm 2 Werkvorm 3 Werkvorm 4 Werkvorm 5 N S R A N S R A N S R A N S R A N S R A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X B` 1`2 4` `2.` 0` ' )` (` 5`

79 @ U ) 1 M L &A#? A # - # - - ) # - # # B # C D+E F )?'-' L & # # - : # # -' 2 H IL &* #- 1 # -' &L K. +-' 0 L &A - ).: # : - A == : - # # - > - A # 3 <G-HH <I-HH J - # : :. -' 3 L & : - - ) - # # - ( L% %) 5L &) # # # # # - > : - K # #- # K L : # 3 : # -' ;(L& : #-' 5 ; L & +- M D2 E: #

80 9A - ) : :.-' 7 L &) #- ) - # J - : : : #-,.- A - A -, - 0 +: : # - '

81 91 1A ;4 1 M L &A? 1 NO MG : MG - ) - = # = - : - > + # - 2 H IL &A- > *- # - +: # J - # # -' 0 L &) # # - - > # #: : # -, # - /# # : # # : : #: #- 3L &A- -' ( L% %) 5L & #- - # # )/M M1-' 5 ; L &# : D E: P + # D #E- A 5,3 +: : # - A 6 + #. -' 7 L &) - 0 #- - - : -'

82 9 11 ;<= >;. & ;*4+ 6 * M) (6 E(G;0? ) # % _1 0_(_5_7_8_ % # ) % _1 0_(_5_7_8_ % #) B % _1 0_(_5_7_8_ % # ) # % _1 0_(_5_7_8_ % & % _1 0_(_5_7_8_ % & ) % _1 0_(_5_7_8_ % &

83 90 1. ;<=? 1 >; F 3 G( 3 G7 7 0 ( >; 3 G0 3 G G >; T F 3 G07 3 G7 G9 5 7 ( >; 3 G5 3 G11 G( G08 3 G8 7 G1 5 7 >; 3 G(0 3 ( G8 0 0

84 9( & ( >; ; M % ) % 'C FF ( 5 % 3 D HI % HI HI

85 >; ' + ; G ; G 8

86 10. 6GA1 )G0H0I Lesactiviteiten Gemotiveerd gedrag van leerlingen Aandacht bij de les Deelname aan les Vrijwillig aanbieden van antwoorden of 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll wordt bij naam genoemd door docent voor aandacht Enkelen 1/3 tot 1/2 2/3 of meer Ll worden aangewezen door docent deelname aan opdrachten Ll hebben aanmoediging nodig om zich aan te bieden Vier kandidaten vaststellen 5.42 X X X Introductie gesprekspartners 6.02 X X Instructie en taakverdeling 8.18 X X Vrbereiding skype sessie in groepjes 9.15 X X X Kort skype gesprek X X Verdere voorbereiding X X Uitdelen en instructie observatie X X Instructie skype sessie X X Start skype sessie intro klas X X Eerste gesprek X X Overgang X X Tweede gesprek X X Overgang X X Derde gesprek X X Overgang X X Vierde gesprek X X Bel gaat X Beëindiging skype sessie X X X Inleveren observatieformulieren X X X Ll bieden zich snel en graag vrijwillig aan

87 98 1( Gemotiveerd gedrag van leerlingen Volbrengen van opdracht leerling 1 Duur van feedback leerling 2 Voicethreads 1/3 of minder 1/3 tot 2/3 2/3 of meer 0 tot 15 seconden seconden 30 seconden of meer Voicethread 1 Voicethread 2 Voicethread 3 Voicethread 4 Voicethread 5 Voicethread 6 Voicethread 7

88 Gemotiveerd gedrag van leerlingen Volbrengen van opdracht leerling 1 Duur van feedback leerling 2 Voicethreads 1/3 of minder 1/3 tot 2/3 2/3 of meer 0 tot 15 seconden seconden 30 seconden of meer Voicethread 1 X X Voicethread 2 X X Voicethread 3 X X Voicethread 4 X X Voicethread 5 X X Voicethread 6 X X Voicethread 7 X X

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

" #$ % & + &, , - 5 78 95!

 #$ % & + &, , - 5 78 95! # # )* #)* + +1 2 34 6 78!!7! ! * *! +>!! 3> *!?*3?@?? A A A! ; )>! >! >!! )C ;!8 ;!8 ;!!; ;; )!D D #!6 D!6 D!!7 D; )!> 6 #!> 6!> 6!!> 6; )!A 7 #!C 7!C 7!!C 7; );8 > *; > ; >! );D *;

Nadere informatie

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $ ! "# 0 $!&' '&#! $) *! $+, -! '! $./0'!!! ' $1/0'!!! $!&' '&2! $3!&' '&4 $- $!&' '&4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $! $82 2 ) 86 7 $9 '&2 2 ) 86 7 $+/:; 2!$ $.9 '&2 2 ) 8 $182 2 ) 8 $< $ &' -8 $3/'& 2 ' -8 $/0'!

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN (+Q%#R(5*%&%+&0%#0S#%'#,(('#! 56789:8# ;9678:#?>8@@8:# A6B8# 8C?8:# DD:# 78# E89;D==C:B8:F# GD:# C?# A8># B687# >8# H8>8:# 7D># 89# 88:# I8>96

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA Een onderzoek naar een win-win situatie voor vastgoedeigenaren, retailers en vastgoedmanagers "#%&'())*# +*'(,-'(*.,/*#-0*01*230 45'6207839#'(0*'06#* :5-0*#0#5'%;*52"-050*?#5@6508,+(*--

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

!"#$%" $"&! ' *+,+-. /.001.002

!#$% $&! ' *+,+-. /.001.002 !"#$%" $"&! ' "!&(&$)"!! *+,+-. /.001.002 3 4 / * +5* 3 6 7 78 +5 3 8 7 3 7 /8 9 8 8 7 + // 8 4 7 +) 4 : 7 7 8 8 +/ 8 / *+) 7 / +5 +& 7 7 6 383 + )*1 7 7; 33* 3 + / 8 4/ 8 * 7 *8 + 3 7 7 / 8 8 7 4 47 /

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING CROP-ADVIES...

ALGEMENE BESCHRIJVING CROP-ADVIES... !" #$!"% &'()*+,-.,! "#$%&'( 1 INLEIDING... 0 2 INSTALLATIE... 2 2.1 BENODIGDHEDEN... 2 2.2 SYSTEEMEISEN POCKET PC... 3 2.3 INSTALLATIE VANAF DE CD... 4 2.4 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA... 5 2.5 AUTORISATIE...

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

z i o v e u i s h t a r l e r a

z i o v e u i s h t a r l e r a k x 2 0 0 9 h k x x h I k h. T h hk 2009. Th! M h GC D P h. O k x. Hk k k! W D - E V 23 24 2009 20 EUR 14-13 (.) - 10 (8) Q B C UITVERKOCHT G h h k k T Sh. T Sh h h h. W h h h h kkk, h h. D k, h h, h hk

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ;

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ; & à } \ y é Q b x ö b h< ö b b b h b y y ZŒ (b} î b h b h bx{ h h h Y bé 2Q 8 ÎÔ î 6 b x 8 h Zè ô b z b h h G h b? < ë Q z h ü hh h y b bhy b hê bh óé z h h b < bx

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

Colofon ! "#$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -%" /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

Colofon ! #$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -% /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Colofon " "#$ % "%&%'"(%( $ %#%$ %)) & +,))-%&,$ -%(.,$ -%" /,))-),$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 99 68 GX Arnhem Tel.: 6 359984 Fax: 6 359988 E-mail: rovg@prv.gelderland.nl

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

!"#$%&'$'#()*+",-"%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#)

!#$%&'$'#()*+,-%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#) bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 1 / 60 "#$%&'$'#(*+",-"%.('/0#'12&,3%&&(&&#+&$&# Vanas N.V. Zwaluwbeekstraat, 10 Kruibeke B-9150 Page - 1 - bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 2 / 60 4567809 " :5;?>>7>9>7

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

week 35/36/37 (week 35 introweek)

week 35/36/37 (week 35 introweek) 24 augustus 13 september Leerstof Vak Opdrachten / Werkvormen week 35/36/37 (week 35 introweek) Resultaten: Toets, presentatie, etc Nederlands Kennismaken met het boek, H1 lezen/h2 lezen H1 Lezen -> opdr.

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña bki ki i: L & kibi A Fk k P ch i 9 12 ñ K? bki kí b bi iñ hi i A Fk A Fk ch hé hi i hi i ñ hñ ii i A i kibi i i i bi kibi k k hñ i ii B k i bi? L i bi kih Th bki kí b i fi ki! bki i b kí i chi k K chi

Nadere informatie

!"#$%#$ $ &'()$ &'(*$!"##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)!

!#$%#$ $ &'()$ &'(*$!##$%&'$($) *+,$'-.($+$$/01.&) 234562347)(+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)! "#$%#$ $ &'()$ &'(*$ $ "##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

!! " # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,,

!! # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,, !! " #$!%& '(%)*+! %! ( - &-./ 0-12 (3453 6! $! %!% %& '(%.*+!&%! 7.7/& (&!!! -(%'3+*'3+ $ (&!!! 8 9 $ : $! %!!& % ; '+ 3 $ $& $& %! %&! # % $! &!%!!! $! %! $ %!!!%&! $& %! %&!: %% &!! &!! &! 3% &! % %!!!

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

$ %% %% &' "" () *+ 22 januari 2009 Cursus kadervorming lichthinder 6. 22 januari 2009 1 "%0"123 + + + " )4,*5*6 2 )4,475&$ 3 :" " " 9 % -%%

$ %% %% &' () *+ 22 januari 2009 Cursus kadervorming lichthinder 6. 22 januari 2009 1 %0123 + + + )4,*5*6 2 )4,475&$ 3 :  9 % -%% !! # $ &' () *+,--. 22 januari 200 1 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 2 /#, + + + 0123 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 3 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 4 )4,*5*6

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

)!"#$%&'),3J-) ) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7"H"480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()"(6'7(')B'7&F(("(&) !"#$%&'()*"#) +''$),-).

)!#$%&'),3J-) ) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7H480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()(6'7(')B'7&F(((&) !#$%&'()*#) +''$),-). "#$%""&'()*+%,)-)#&'.,/'$,%&(##)#&')0$010'2344"#-567 "#$%&'( ) "#$%&'),3J-) ) "#$%&'()*"#) +''$),-).'/01''$) =784'1F7')B887)5'6) 8;H6'$$'()B%()7"H"480) %(%$WH'H)%$H)8(1'71''$)B%() ''()"(6'7(')B'7&F(("(&)

Nadere informatie

Afronding van het schooljaar (24.6.2014)

Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Onderstaand vinden jullie alle informatie betreffende de afwikkeling van het schooljaar 2013-2014. Donderdag 3 juli: Diploma-uitreiking Op 3 juli vinden de diploma-uitreikingen

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

Armoedewijken in profiel

Armoedewijken in profiel Habi_deel_omslag vd land 9-3-2006 15:29 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Armoedewijken in profiel Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in stedelijke concentratiegebieden Helen Kruythoff Wenda

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Weekplanner week 14/15. 4 april 17 april Leerstof Vak. Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank Engels

Weekplanner week 14/15. 4 april 17 april Leerstof Vak. Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank Engels Weekplanner week 14/15 4 april 17 april Nederlands H6: Lezen-> opdr. 1 t/m 4 ELO: Project Anne Frank E11-E12 Grammar: bekijk Grammar 19, maak oefeningen E11 en E12 F13-F14 ( ) Watching: lees en kijk clip

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL Didactisch Groepsplan AGL DiscoveryCollege versie 2 DC1B 20152016 Didactisch Groepsplan 1 e leerjaar AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 5 min Instructie: doel benoemen aan

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier

2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier 2.9 Lesplan opzet workshop 8 Lesformulier Naam docent: Onderwerp van de les/training/ workshop: Aantal deelnemende studenten: Datum: Presenteren Beginsituatie: Groep kent elkaar nu al redelijk goed. Er

Nadere informatie

Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong

Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong RJSWJK, 12 augustus 02 mr. J.L. Driessen, voorzitter ir. D. van den Berge drs. R.B. Boers mw. mr. C. Witteman, secretaris!#"%$ &(' *+#,.-&32476,81-19(:;%+#*::,.@??A Betr.: ederlands octrooi B%CCDEFHG

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid)

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Leerwerkstage 1 voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Activiteiten tijdens de stage Eerst geven we een globaal overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie