!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+"

Transcriptie

1 !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+

2 ,-. /& &5 &-&,-605 7,&&0&8&5,&0&9-&, : &8&5,& : +2+2+!"!"" : +2+2#5 % : +2+2;!<"" ;2#!0!<"" ;2;!=%<"" ;23!/! <"" #,-605 7,&09,&-, ; 0 7&07,>&->0=4&-&0&-7&7 0 7& /!% ? 6!!% ? +2:,$!< ? +2 && ? +2? &070.1&- /& ? # 5 &&9&&- 8/ * #2+ &/4&,,- 85 5,,& * #2# &8&5,& * ; &7&0&/&-& ;2+!< ;2# $ # ;2#2+$" # ;2; ; ,>,--&7-&01,> # ;!< !" * $$ * 32:!"""! * 32 5! * 32?, # 32* " # 32+, # 32++ A /.10,-75 9(&&47,>) $$C!A! $$<!B5 /! B! @2: $!"$ : -&01,> &-&D5 &-0&&4,-/4&,,- :2+ -&01,> &-&D5 :2+2+!+ :2+2#!# 0%! :# :2+2;!;!%!% %!(!2#11) :# :2+23!3 7! :# :3 2

3 :2+2:!:,% :: :2+2! 6E< (!23:11) :* :2+2?!? 7!""! :* :2+2*!* &' :* :2+2+!+ &' :2+2++!++ 7! :2+2+#!+# 0!<"! ; :2+2+;!+; ""()"! ; :2+2+3!+3!"$"!< <"!-$ :2+2+:!+:! :2+2+!+! :2+2+?!+?!""<<!" :2+2+*!+*,$! :2+2#!# :2+2#+!#+!"$! ? :2+2##!##!< * =14,7&, ? 2+ =14,7&,7 90/& && ? 2# =14,7&,7 90-&8&5,& ? 2; &0&64& ? 23 0&87 & 8&05, ? +C> ?#! ?# "!" ?3!B5 9$$ ?: #C ?? ;C7!B!B5 9$$ ?* 3C!""B!B5 9$$ :C *: C,"!%$" *??C!B"! *C= -!$<!" $%!$<!" !3 8F"!$<!" !$<!"< " ?!: %!"!$!2* ?! /"!" ?!?,"!" *!*!% < *!+!B"" *!++,!<B% * 3

4 !#!!"!""!2,! "< $! 2!!!"!""! +!!!!"!""!<!<& 7.,&, 2,1% 1! (11)! "!"!< < % <$%!"2!%!"!$"! < 2!! $"!%!!"!""! + (!% )2,!!"!""! #!$ $!% %2! < "! <!!!! $"%!"!""! #!"2 # % +!<#*2!$"<!< 2><!%% % "!E<!"2,!"!"2!<+!B%!%!%!"!"! %!"!! 2 <!+$"!2!!"!""! +!"!! <<2!!"!""! +!!"(%%%22)2 < "! G!"!"!H G2 '!!"!""!+!2 % &'!!"!""! &'%!+!<#*2! <"!!"! #;!<#*!<!!"!""!%"<2, "!!"!""!#C!! % &'()2 4

5 ! +!!%!!!!!! 2,!(+)!!"!""!2 $$"2!%< 2-%% "!"!! !" 5

6 !" #$# %! %%! < "! "! (7) " E ()2!"5 % , $"! %!!"!"!! <"" 2!<""!!<""! %<""!! <"" 22! <""%!!""!$!<""2 #$#$# &'& ()!"!2 <!C!% "$$29!"!<2 <% <!! < 2 <!! % < 2 9!! 5! 7! % " %2 ( 4I) <!"!2,!"! $!!"<<2!"<<!! "!!"!2 $$ "!! '%! "! ' $!2 <%!%2 <! "!!"!! $! 22!! <!% &'($!"3)2 $!!% " % 2 #$#$* &+ & ', & - &!"!%"!"!!" > 1%H! 27 <<!"!!$"!2! <" 5 %2 2"' "! 5 %22!J$ E" 5 %2 2! E$$ 2 20 <5 %2821!"%"<"!C %! <"% (K "K0" K K!)29$!<"%+! ""!L $L $$"2 6

7 #$#$. ', /&!<""<"<""!%<""!! <""22 #$#$.$# '& &! <!!" %!2!"! 2!!$! < C < M 22!%?2;+2""2 #$#$.$* &/& <""!2!!<""!% %!"2!! "<!""!"!% B$!"2 #$#$.$. 0 ) /&! %<"" <%! % < <! %N! % " $!"! "2!"!! < $$! <!!! "2 $! "! %! $!!"!2 " "!<%"<!"$"!2 #$#$.$1 2&++/& $$ " 2!%!22!"$$!%! %! $$2$!" "%2 <""!$!%<! 2&$! <!"!"F< < <! 2 #$* " 5 %!% "!% <!!"2 8""2 &!""",0,!"2"!!%!"2 #$. 3430! < 2!!!< <<%"<2 7

8 #$1 2, &+ & #$5 ), &+ & 7!! $!! %2 % $!$2 #$6 Informatieborden -! $!!!! $!<!"!2 %!"! 2! $!<! <!!!!"!!"!<$!2 #$7!!"!%"$O"!"<<$2 "$!<$B$ <%!"!<<"!%$!2<"! $"% "!N2 "!<!"%!"!%< 2!!!"% 2$"% "!29 "%%!%!OO$! 2 "!"B$< %C B"! / <B!$! 6"!<B!!"$ 1!!"! "%=<"C2<"M 2 #$8 % 2,!"!$!%%!%!"% <!$$2!"!"%!<!"% $<!!%!2 9$"!""!+!;?#;2!"%2/!C/ M 2!"% $!!!" (!22B!"%)2 8

9 "!2 & 2 "2,$!+2!% 2 2 *$# 2! 1!! %! %!!"%!"2 $C "!<!% &'!(&0)!"L <% "&0L "!<!% 2 - $!!!!" " " # $ $ 2 <"" %! "! P% &&'Q2!P( $ &&'Q2!<!%"! " <"%! ="% ;!""!2 *$*! <<L!<< OO!2 < %!!"2 -! < ( ""! +) << $ 2,!!% < %%2& < %<!%2,!C!"!%2!!"!$ 2!!"!!!!!%!$$!"2 -$!)*!"" " # $ + )2! <!$$ + %!!" +, 9

10 92.$# ( / & ( 3/ & (&)) /' )& &() + <"!%! <% 2!'!%!"! % %<E!A$$!%! $!2% " <"!""!<%! $< "!"% <2!%$!<!$!"! 2!!$!"!<""2 "<<!! < "!+,"!!<"!"<!<!<<!"!!2 &)-& &) &!%"<!E! $2!"!"!E!!< <!<!<29!< ()<$! "!2&<!$!!"!E2 %! "!$!<""%!! '!2!"!"!E!!2 "<! 2< "!"C R!E<!C!%! %!"$!"%!"$ $$(NE)!!BB N<$E!!L R "E!C!!" <!<%!$"!"!<%" <!"!"E <L R C<%!"SJ<%$"E2!"#$%!&'()*++ 10

11 ""!$%! <$%"<"%2<!" $! %!%!"!TE!!"%! 2 B$!"!"2 <!<!<<<!"!!E!2<"'!"!2,! ""$F""!< $!% "<!E!2!<"%!E!"E! $"!2! $<!E!<!!<!"S!'! "< <!"E2!%<"$!<!%%"! "!"!2%!"!<!<" %J!" $E!"<!$$!"< 2 &)& &,"$!<"$"! "!E"!E! $!2& <%$% %"!2$! %!%J!$!2!!!""!"! <!%!!2!<""%!%% 2,! < "<%!"!E2.! <!%"!%< <"!%!"!<<!E!2 &)''!<A "!%<!<2"<"! <"<"$!% %!C!(")(!)%(!)! $!(!)$! (!%<$")2 &) &( &,!%!<"<!% N<!2<!<< C<! "!%!<"! <%2 &)/ & (/ : &,<<$!<"<!% <$"!<!!%#+"%2!<! %!< < 11

12 "(0)"$!<$! <!2 &)) ; & & (&++!UA%<"! <<!!"!"!%<!E!!2!"!<!<"!%"!<!"<!2.$* 9 & ((&: ).$*$#9 & ((&: ) &() +,+***$4 &'"H!"<$ "!<!2,!<9 & ((&: ) &() + Q%!! # 2,!"<$%!$!%"!%! %!%2%% ; C -./ % 0(.122 ), ) :6 6 : :6 ) - $!<$"< $!:!<!< <2 < %!"<!(!B) %!(&6)2%!!$!<!2%% N<!!C # 4!&4$<< 5 22%4 &B7!-,91485 B.+***2 ; &24!2$".+***$!"; 12

13 ! / 2&: / + &+ "< &# %"< &; "%% &3 <"!$$ + /! & "& 8+<2 8#2 8;2 83!2 8:/ 88J2 + / 9 () -& +!<" " $" #" "&& & / + + / )) / -& +"!" # ;< + / & / + 6+!<!B! 6#!<! 6; %! / ) & -&.$*$*! %"<<"()!$ "!L!<"%! L $<%"%!%$$!%!<< L %!<$"!""%!!<21 $!< L $<"!"!"!"!$2 13

14 .$. 9 & ( & H -("-)< "-2!'!"!<<! <<$2$ <<$"($%%%22)2.$1 9 & ( )',, &<!2 % < 2<!R%!!! R! %$!!%!!2 << <"!"!!"""<!2!" "%!<$!""" 2!"<! "!<!$$ 14

15 !3 3 1$# ) ()!""!<"2$!"!"!%< "!$!<!<!$!<"2,!"""!$!<C - <!L - <"L - -,2!, ( (&: )!"$! 3 "!"!C 5 &, &,- /&8,6,87,& 9! +29 #20" ;2!% <$ 1$* &) $!%! 2 7"!2 <!$ "!< $! 2 8J"2 8J!< "$!2 5 %!%"% I2 <2 /!%% $"2 "!" <!"$"!2!"!" "$! 2 "!"%!<!<!<<%"! 2!$%<" <2!<"%"! 2,!!! C 3 /22(#+)2 15

16 !' ( ) ) &)C$!%! "!"!U!A2!" 2!"!+! # 2, %!% 2!2& <"!$!"2!""%! $!<!"2&"%% S!"2222 2&! 27!" %!<!"!$2 7!C""!2 =9 & (>& )?!"!(!$) <<$""2" %!%!<$<! <!%2 <! <2,%!"!"!L $! $<< < <<$!%"2 %<"!%!<2 &%!%!2 7!C! "2 &) ) &)?"!<%!<"!2 %!%/(<!""% )! % %!!2 %%!%!$ %2 % %< 2!C"! "!"$!2 <<2 &&& :) ' )?!%$! 2 $%C!$ 27!%! %!L! "% (7=)" $2,% C <!""! 2 &) ( &)+ ++ )? <"L!<< ""!%2,! < 4C!"<<2"!% <$!" A %%!C VC< %L! <!2 C< %2&%! < "! ($!!"!)!"!2 7 V!% <" "!2"%!!2 ) 16

17 <!"<<( OO<$!"!)2&!"<L%!< % +%2,!"%%!(V)!21""<!% 2,! "L!% % <!$$!"2 1$. () & / 9A $2,!"!C.... ) -+, ++, *+, ( ) ( '% ' % " # " $ % " $& % "' 17

18 " , ++, *+, / %3 00 ( ( 200 ( &' ()# ,+ +,* +,: %( + $# '% ', # ( 7 %( $ & % # $ 3 # %! # $ 3 # %!% % ; 3% 7!% 18

19 1$1 (&( (&&,,,!% $!"( )$"!C &B?"!<<!<<%<!"2<!E!<!2 ) '?"<$!"!<21!" "%!!!$ <!"(% &'!+?)2 &-C9%!$<!"%!"!$!!""!<<"<<( <!")!<"! % 2 1$5 ::! $$2#!!"!"$!"!2 $!"$<; 2& $!"!C 9 (K C " "!! "B!) 9(K! CN! "BN!) 5 9 (K " +*!"! () " "!"0!)2 7 $!"$!!"! < < <C " <<$!%! <$$!2!<!C " < %< % <! "<2 1$6 ) (!" <!#3!""!2 &O!"""<!#?""2!""! +%%<2!""! 2 1$7 &, &(&&,, ) <! "!2 <2$<!<2 19

20 ,"2,$$!"!; <"!29"!<!:% ' 1$8 '&!"!%%$! 2,!,0,!"!2""!2>! "! %!<<2 < :2!"!( 1$C &&, & &!<!"$!<<!!!2 5!"%!GG< "%"!2$$<!%!!",$!"!$!<!$$B"2 1$#D &) & 7!$U!A!$"""< "!"!"2"!"!!<"!28!<"!!%2 $!,$$!$! <"!2 1$## () (&&,, E!A!2 20

21 0! %B<!< 0 % < 90#$#""=">,!<!2%!" "!"2C1!W1 W1 W %2&!<<$2 9< "!%2,% " $!"!27E!<2> %C1!% %!W 4B," 1 7!!,! 8!" 4!%( 4) = -! %! "2 & E! < ( " )2! B$<! - %%!<"S!L - 8"S! NL! $" < N" - $"5 2(6/A)! ()$"!2 - / %, <!5! %$<!$N "2!!2 C!"!"!$ 2,!- 7!+# 8"! / NE+#!%$!2 /! /! 1 % % $!" %!" $ 0," <! 8"! "! +! ; /!$ + &$! -

22 90#$* 30""="> 0! %B<,!< <2 %!N!"!2!< 9< "!%2,% 0 % <!<9$!< " $!"!2 %!"!<"%< $!<!'!"!2!<!!"!2 4B" 1 7!!,! - 7!L - %%! <"S!L - 8"S!NL -! $" < N" &"!% " /! /! 1 % % 8"! 8!", <!5 <<!<!2,<+2#! "%!$2 & ;C - "! - N!!!,'!-!"! "<<$!2 <.!+# "!!%$! $!" %!" $ 0," <! 7 " 4! 4!%( 4) /!$ + &$! 3 22

23 0! %B<!< 0 % < 90#$.!2230""=">!!2 ()"!%2 &!<!2 9< "!%2,% 9$!< " $!"!2>"!%%!"!<"% < $!<!'!"!2 4B" 1 7!!,! 8!" 4!%( 4),!< %!<!!!%!"<2 >!" "22! %"< 2,C(!)"!%! ""!<"!$2, <!5 <<!<!2,<+2;!""%!!N! %<2 & #C"!!2 8"! "<!"!%! %!%$! /! /! 1 % % $!" %!" $ 0," <! 8"! "! 3 /!$ +! <+23 &$! - 23

24 90#$ ! %B<!< 2,!< "!$;! <21! <!<! 2! <! ()!%!2> $!2!< 9< "!%2,% 0 % < $!% <!E!<!! 2<"!<! <2 4B" 1 7! 7/ &$!,<%! /!! + =<"OO!% $$! 5 "!! #!%+2++2#"#! 0$! <! $! <!2 8!" - "! " "C0! 5 +# 4!%( 4)!%$!2 $0," <! 8"! /!$,! - ; +!< +2; 24

25 4&7/C/"!< ; 9)+*$5 5 7/, 2&$<!<""! $<"!-2."%! 2$! &'2 25

26 0! %B<!< 0 % < 90*$60 "4 2!2F ",!< A!<"2," '<%!%2"! <" "!(<)"2 9< "!%2,% -!995 9 "" "! '2 "!%! %!<?<%!2!!%<!<"%2,%! %2,! %<2 4B" 1 7!!,! %!"" ="%!< <2!< C' ""!%"!% "2 7!%<%! <"! /!! 8" /!B "! /!! 1 8!",S 2 "C22!,$""H "! $ /! 4 # + 0 " + 4!%( 4)!%$!," <! : # + + /!$ + &$! -

27 90*$ ! %B<,!< <2>(99$5 9!)!! 2!< 9< "!%2,% 0 % <,% <<$2><!"!<#2:! 2!!%2 4B" 1 7!!,! - 8!" - "! "C22!,2" <!$"""2 4!%( 4) &$!!%$! /! %! 2<22!! 7=<!$!<< "!%!! $ 0," <! 1 /! 4 # + /!$ +! / + # 27

28 0! %B<!< 0 % < 90*$80 " <"%!% $!<!%!!$!< "!<2,! "!%!L%!!<!2 9< "!%2,% 7 <#2:<!<"27!< <!%<!2!F"X!% <<2!</8N"2,! "!2=%<! "!<!"2 4B" 1 7!!,! >!N% %!"<!2>!!!2 % /! 8" /!B "! / 8!"!%NS 2 "C=!"! "! $ 0 /! 4 8" # + + 4!%( 4)!%$!," <! : # + /!$ + &$! - 28

29 0! %B<!< 0 % < 90.$C "!"<()! "!<! 2 <! " 29!%"Y 9< "!%2,% $!"!2,% <!%! (1)2 %!""!<2=%<<+2#2,% < <%2!!< "2 4B" 1 7!!,! 4!%( 4) 1C>!%!!N! $!"!2 C><%< "!<!'!2 ><%!,!"!"" %$!%!" 2!%$! !," <! N! 7 8"! /!$ + &$! - 29

30 9)+.$#D 5 7/, 2&$<!<""! $<"!-2."%! 2$! &'2 30

31 90.$## %! 0! %B<,!< "% <2>! (99$5 9!) "!< $!"!2!< "<%!2,% < "%$!"!2 0 "!% <%! $!"!2 % < 4B" 1 7!!,! % %C "!%$!!%<2,%%! $!""S!%!2 >"2 818! 7 /! 3 + 8!" - $ 4 + "!< 4!%$!," /!$ +!%( 4) <! &$! /! %! : 2<22!!! 5 <(5 /)<!C!$!"!!"!$%2 5 / / 0$! # 31

32 90.$#* %! 0! %B<,!< "% <2>! (99$5 9!) "!< $!"!2!< "<%!2,% < "%$!"!2 0 "!% <%! $!"!2 % < 4B" 1 7!!,! % %C 5 "%!""%%!2,%%! $!""S!%!2 818! 7 /! 3 + 8!" -!N2 $ 4 + 4!%$!," /!$ +!%( 4) <! &$! /! %! : 2<22!!! 5 <(5 /)<!C!$!"!!"!$%2 5 / / 0$! # 32

33 9)+1$#. 5 7/, 2&$<!<""! $<"!-2."%! 2$! &'2 2?2&&,, ) & &:/)- 1# 33

34 90*$5G*$ "4 2!2F " 0! %B<,!%< <2> %!"!!2"#%< %2>! A!<"2," ' <%!%2"!<" "!(<)"!< 9< "!%2,% 0 % <,% <<$"2><%!!! 2!!%!!2 4B" 1 7!!,! %!" "2="%! <<2!< C '""!% "!% "2 7!%<%! < "! 2 818!! 8"!1 8!",S 2 "! "C22!,2" <!$"""2 " $ 0 /! 4 0 # + + 4!%( 4) &$!!%$! "! %!<"%!$2! %!$!$!2 /! %! 2<22!! 7=<!$!<< "!%!!," <! 1 /!$ 7"<! + %< #% / ; # 34

35 N.B.1: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van het tweede jaar toegekend. Je moet tijdens het 2 de jaar 3 studiepunten voor SLB behalen. N.B. 2: Je moet tijdens het 2 de opleidingsjaar in totaal 6 studiepunten in de profileringsruimte (keuzepunten) halen. Tijdens dit blok kun je dus ook nog het behalen van vrije studiepunten plannen. 35

36 0! %B<!< 0 % < 90*$7G*$820 30G 0 " 7 %!2<2!2% "< %2< "%!% $!<!%! $!< "!<2 9< "!%2,% 7 <!%<!2!F"X!% <<2!</8N"2,! "!2=%<! "!<!"2 4B" 1 7!!,! >! N% %!"<!2>!$!!2 818/!! 8" / 8!",S 2 "C22!,$""H!"! "! $ 0 #'! #' " #'# #'+ + 4!%( 4) &$!!%$! "! %!<"%!$2 /! %! 2<22!!," <! /!$ 7"<! + %< #% / 7=<!$!<< "!%!! 1 # N.B.1: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van het tweede jaar toegekend. Je moet tijdens het 2 de jaar 3 studiepunten voor SLB behalen. # N.B. 2: Je moet tijdens het 2 de opleidingsjaar in totaal 6 studiepunten in de profileringsruimte (keuzepunten) halen. Tijdens dit blok kun je dus ook nog het behalen van vrije studiepunten plannen. 36

37 0! %B<!< 0 % < 90.$CG.$#D "!"<()! "!<! 2 <! " 29!%"Y 9< "!%2,% $!"!2,% <!%! (1)2 %!""!<2=%<<+2#2,% < <%2!!< "2 4B" 1 7!!,! 4!%( 4) &$! 1C>!%!!N! $!"!2 C><%< "!<!'!2 ><%!,!"!"" %$!%!" 2!%$! /! %!2<22!! 5 /<!$!<< "!%!! !," <! 37 N! 7 8"! 4 /!$ 7"<! +% < #% 5 / /!! N.B.1: de studiepunten voor beroepsvaardigheden worden aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor beroepsvaardigheden behalen. N.B.2 de studiepunten voor SLB worden ook aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor SLB behalen. N.B.3: de studiepunten voor MPB worden ook aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor MPB behalen. N.B.4: Je moet tijdens het 3 de opleidingsjaar in totaal 3 studiepunten in de profileringsruimte (keuzepunten) halen. Tijdens deze blokken kun je dus ook nog het behalen van vrije studiepunten plannen. ; ; #?? 9-22;

38 90.$##G.$#*2 %! 0! >!!E< $!"!2 %B<!< "<%!2,% < "%$!"!2 0 "!% <%! $!"!2 % < 4B" 1 7!!,! % %C "!"%!"$ %20"%%! 818 #'7 #'; <2,%%!$!" "S!%!2 8!" - 4!%( 4) &$! "!<!N2!%$! /! %! 2<22!! 5 <(5 /)<!C!$!"!!"!$%2 $," <! 4 /!$ 7"<! + % < #% 5 / / 0$! #?? 9-22; N.B.1: de studiepunten voor beroepsvaardigheden worden aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor beroepsvaardigheden behalen. N.B.2 de studiepunten voor SLB worden ook aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor SLB behalen. N.B.3: de studiepunten voor MPB worden ook aan het einde van het derde jaar toegekend. Je moet tijdens het 3 de jaar 3 studiepunten voor MPB behalen. N.B.4: Je moet tijdens het 3 de opleidingsjaar in totaal 3 studiepunten in de profileringsruimte (keuzepunten) halen. Tijdens deze blokken kun je dus ook nog het behalen van vrije studiepunten plannen. 38

39 0! %B< 901$# ,!< % < $!"! 2<2!2+ $!"!<2>! +$#2!"!%!!< "! $!"!2 "<%!2,% < 2 "!% <%! $!"!2!< 0 % < 4B" 1 7!!,! - 8!" - - 4!%( 4) &$!!%$!," /!$ 9-+ <!.!%!<"! <! 3.!%!222!"!%< N.B. 1: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van de opleiding toegekend. Je moet tijdens het 4 de jaar 2 studiepunten voor SLB behalen. N.B. 2: Je moet tijdens de duale opleiding HBO-V in totaal 15 studiepunten in de profileringsruimte (keuzepunten) halen. Tijdens dit blok kun je dus ook nog het behalen van vrije studiepunten plannen. N.B. 3: Er is een afzonderlijke instructie voor het stageproject uit de ervaringsreflectielijn. 39

40 901$#1 % 0! %B< 8!$!% $$27 $!"$!! < $<"<!%2!< "<%!27 $!"$% $!"$!$ '!"!2 % < 4B" 1 7!!,!,!"!<%!$2,!% <%2 81 ""! -22!2 %!< <" 2,%!%!%$ <<"!" 1! / 8!" - -!%! 8! -22!2 4!%$!," /!$ 9-22!%( 4) <! &$! /! <% /+ ",! / + 0$! N.B.: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van de opleiding toegekend. Je moet tijdens het 4 de jaar 2 studiepunten voor SLB behalen. + 40

41 901$#5 % 0! %B< 8!$!% $$27 $!"$!! < $<"<!%2!< "<%!27 $!"$% $!"$!$ '!"!2 % < 4B" 1 7!!,!,!% <%!$2 1" "! -22!2 %!< <" 2,%!%!%$ <<"!" 1! / 8!" -!! 8! -22!2 $"!2 4!%$!," /!$ 9-22!%( 4) <! &$! /! <% /# +# ",! / + 0$! N.B.: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van de opleiding toegekend. Je moet tijdens het 4 de jaar 2 studiepunten voor SLB behalen. + 41

42 901$#6 % 0! %B< 8!$!% $$27 $!"$!! < $<"<!%2!< "<%!27 $!"$% $!"$!$ '!"!2 % < 4B" 1 7!!,!,!% <%!$< "! <2 1" "! -22!2 %!< <" 2,%!%!%$ <<"!" 1! / 8!" -! 8! -22!2 (<!$) 4!%$!," /!$ 9-22!%( 4) <! &$! /!!$ 5!$ + ",! / + 0$! N.B.: de studiepunten voor SLB worden aan het einde van de opleiding toegekend. Je moet tijdens het 4 de jaar 2 studiepunten voor SLB behalen. + 42

43 &' ()# ,+ +,* +,: % + $# '% ', # ( 7 %($& % # $ 3 # %! # $ 3 # %!% % ; 3% 7!% "!2 %!"%2!"!2"!%!%$! %!<!"%!2,$"" 2 2?& / '& *. &(&&,, '&*DD89A &+&) ) &- & *DD8A*DDC 43

44 90#$#022% 0! %B< %!"<%!$!"!2! "%"2!< 9< "!%2,% 0!<+2#<!"2 % < 4B," 1 7!!,! /"!!E"! /! 1 1 8" ; 8!" 89(!) " + 4!%( 4) &$!!" 8"! -!%$!2 /! %!2 /!!C"B! 7 %," <!,! + /!$! 7=<!$!<< "!%!! 7= /!! N.B.1: De studiepunten leerlijn persoonlijke ontwikkeling SLB worden toegekend bij de ervaringsreflectielijn. 44

45 90#$*022% 0! %B< %!"<%!$!"!2! "%"2!< 9< "!%2,% 0!<+2+<!"2 % < 4B," 1 7!!,! /!J"S!E"! /! 1 1 8" ; 8!" 89(!) " + 8"! 7 % 8" + 4!%( 4) &$!!%$!2 /! %!2 /!!C!," <! /!$! 7=<!$!<< "!%!! 7= /!! N.B.1: De studiepunten leerlijn persoonlijke ontwikkeling SLB worden toegekend bij de ervaringsreflectielijn. 45

46 29% "= 3>,!$!""%%!"!%<!B5 9$$%<2% % C <!$$% $ "%!""!%!% <!% %()!""! % %$!%"!%!"!"!2 +#!""!%!%!% <!""B5 9$$2 <!"!$" <!$$<E!<!$$!"2!!"< <<<$"<!" E2 5$# ),$!"#<<"%!B5 9$$ %"<"!$ 2!B5 9$$<"!;$C 2! & + )!B5 9$$2!<$!B5 9$$%!$$!"! "2!(&( ' : 2 2!"!:: & $<%$! %!$ 2 82 : &: "!B5 9$$%! $!"%!"!'2 5$* & + ) 9AH"A:: &?, E (&'', E (&'' & & &? (&( ' : 4 )(// ) &/ & ( =&' "!"<<%!%.,7&0,- 0&&4,- 4 " %! "! <!<<2!#!"<"! 2!2!"!2 "!C "L!"B5 9$$( $"5 9)L!"!L!"!"""!2

47 !""! + % %() /!" 7!""! / 1.!"!"! B!,!" % "!""!!"%2 2&'', & => 9%$!"#<<!"<!"!"$"!2!<!B5 9 $$"!"< 2<!$$E!!"<"! 2!!"!"!<!"!$! 2!""! # % %() /!" 7!""! / 1.!"!"! B! & (&&,, &)!"!C <!!"!<!%! "!"(! $!"%2)!<! 2 ( &) "%!"-$2<"% C!2!"< 0,> 7&44,--2!()!-2!""! + % %() 1 7!""! 7! 1 $! <!".!"!"! B! 2&'',!,, ' & =!> 9%"<"!$5! "!B5 9$$< "PQ%! "2"!B5 9$$!!< 2, ""! $<!L <<"!! <E"!2 47

48 !"!8 "<!!2!""! ; % %() /!"$ 7!""! 7! 1 4(<<8).!"!"! B! ): $$!" < B5 9$$2, <"!$"5 9% $E %N""A!"$$ <<"!G%G! <""!$$ 2%" 2C!E< "! ()$ "L %% %"!L!"%!"(! )!2,% "<"%"$$2!""! ; % %() 1 7!""! 7! 1 &N(<<6$).!"!"! B!, ) '(( )+ &, &) - -&=)$">!$"B5 9$$28! "!%<"<"!$5! 2,$!"#!"!"!""$!5!!<!!%!!%2!"!"!%"<<!"%! 5! 2!%!< 22C <L "L "<"!"L %%L!<$!"!< <2 /5!!%!C >"+* 2<!" <(9)< 1!<!"B!" 7""" <2 7$!$NF"!!%C E! 48

49 ! "5 92!""! % %() 0%2 7!""! 7! 1 $! <!"!; B% "!.!"!"! 8 $ '(( )+ - -&= "A > (9,&.,7&0&,&0C.,7&0,- 0&&4,-0,[-77,& 7& B5 9$$2!%2!%!5 9!"! "3#%OO5 9!"! $!<!>"(3+* 2)< 9"( )2!""! ; 7!""! 7!()!.!"!"! B!, 2&: ) & = &() + > =2G > = &() +/ & ( &() + "> %$!B5 9$$28 "<$%!$"5 92 %"< 22C!%%!<!$E! "!< L!"<!!%!$!%" <! "<"!$L "%!%" <"!$"!2 &%%<"!"!!"$""<"!$2!""! % %() 1! 7!""! 7! 1 $! <!"!3 B <$!"! "! "!2.!"!"! 8 $ &B 7% 5 9!%!%OO5!!3!"! %!"!%!<!(< <5! 19<!% 2)2!<"!%!%5 9!2&O %%"!- ): 49

50 ()!%!"%!"% 2!""! 3%;"E!+!% E! % %()! 7!""! 7 1 CB!%!C,.!"!"! B! 2&'', 2& 4 - &)' I( => "<!$!/!(!)2!!" $%A!2,"!<!%C $!% $"!2!""! ; % %() 1! 7!""! 7! 1 /.!"!"! 8 $, E (&'' & & 7% " <"%!$!%!E!2E!N!% <5! $!"!%"% <%%<!"!"%" 2, -4, ) &, 0 & =0>!A<!<<$E!N!% "5 9>"(>9)$!%!2 <!22%C! %<!2 >9!N!>9 % %() 1"S! 7!""! 7! 1 $! 78".!"!"! 8 $, "& &) &!"!"!"!$!F"!" " "%!<!$"!"2,%!22!<!C 5! %<!2! $! "!(2,!"!""!)!"!"$2 50

51 !""! # % %() 1 7!""! 7! 1 /(<<9!).!"!"! 8 $, & 4!&'" + '( "8!$!$ J"!"2< %<!%C $! %2<2!2"!L <$!"L """!(! %22 % %() 1"S! 7!""! 7! 1 /(<<89).!"!"! 8 $, &/ - =G > 8!"<%%!<2 C %<!<<!L $<<!<L <(%<)L <!<"<"<!<2!""! # % %() 1<B0,H &"! 7!""! 7! 1 "!(<<<).!"!"! B! 2&'',!,, ' & =!>,"8,"% "!!<2"%!2 $"%SA% 2,%!B5 9$$""! %"!"!" 5 "!"%$!"!8 % %() /!"$ 7!""! 7! 1 4(<<8).!"!"! B! 51

52 +,!$$% %!<!%!!"%"%%!$!%2!%!C!%!W1G"G %!!<!L!"!<!"!<E%!%!"!"!L %!<<22,% <N!2"!"! "I%!" ""!$! %"!"!26$&!/!(6&/)2!""! # % %() 1$$(6&/) 7!""! 7! 1 /6&/A.!"!"! B! 5$. :: & / 9AH"A:: & -$!B5 9$$!%$! B5 9$$$$$2,$%<"% %!B5 9$$! "$!'<!2=! $$$ C %!$ '! 3$$!B5 9$$!L!"! 2!$! $"!"5 9'!" L!"!<"5! 5!/! <(5 /)"2% "%!$<!2 -!B5 9$$"!"$$2!P!"Q$$"!$!<!$$2!"!$$!!%% B!"%!OO;!"!<<!%%!<!$!$$2 2&' & :: & + -!"%"!""<$$ E"!C 5 9!,5 9<"!!E!%!%%!"% 2-$5 9!%"!<!%!$$ "L 52

53 E!<"!!E!%!%%!"%2-E!%!L!%%!"!"!$!$$"!<<!2 2) $$!(!%$!%!$!! )L!"!< $$2 :: & 3 - -&DA#C&$=3"> $$>"$"%$#+ "%!% ""2%! >"(+* 2)"!/N!8< >"<$$2 $$<"!C >9+* "C<!"L >9+* "C%!"!"!L >9+* 2"(%!$!!%)L "!<!>"+* 2 :: & ') &() + ( /& - -&="> $$ "9$"%$ #+"%!%"%< 2 $$<"!C 9"C<!"L 9"C%!"!"!L 9"(%!$!!%)L "!<!92 :: & & '&'- + =!"> $$$"%$#+"%!% "%<"<!"!< "2 $$<"!C 89"C<!"L 89"C%!"!"!L 89"(%!$!!%)L "!<!892 :: & &/-& (&!<"()2 $$<$"%$#+"%! %<""!P!<Q2 53

54 $$<"!C <"C<!"L <"C%!"!"!"!L <"(%!$!!%)L "!<!<2 &)) :: &!""! +#%3%?" % %() 1!"!%!"!% 7!""! / 1.!"!"! B! 5$1 2&++) &( & H )! <!B5 9$$%!"!!!21!"!"5 $""!B5 9$$% % <<<$" "<! 2!%%!"$$!"!$! 2 &!<!B5 9$$""!3%+!%($## %)2!()%"%<(!)2! % "!!"!"!2 A ))!B5 9$$$! $"2, C "!"!"!%(< <8,9 ""!$"22) <!!>"8!>" $%(< <!)2 -<%!!"!!"!C!<(!)%$%!B5 9$$$%< $!L!"!< 2 )( / ))!"!% <!5! ""!< """"$"!< <!"!$"$" %2 54

55 & +,!%"!"!!%< % $ %!2 & () &%!%!B5 9$$2" %%9"2,$" -.-<!9%%2!!"!$!<""$E 2 &!3$2+%%<"%<C $!'!"!L "!%<<$2 #?&B :!%!"!$!E!"!C!"!BL <L < "<!2 *?' & (, '& -!"!"!"!$+%!"!$!!C N"!<< E"()L!"!E"(")2.?' & (, -!"!"!$+#%!"!$!!C N!%"E< "!$2(")L!<!$!"%!<! "(")2 1?' & (, '& H &() + & ( -!"!"!$+#;%!"!$!!C N!%" "<"!$(!%<<$)L!<!$!"(!% <<$)2 ) $%!"! $!!U5 9<A $" $!$" 5 92!"<!$!%!<(!)!2!! %2 55

56 ) & &!!2&N"%!"!!!3$C!<!!<!$$L!<!"!$!%!L!$!% %!"!$!%! %"!$!2 ' /!!B % <!B5 9$$!!<!" "!"!!%!"!%(!"!""2 / ) A ))!<!<!B5 9$$!$!%!2!<!!"!"!< 2 / ) 9AH"A:: & -<(!)"! "!B5 9 $$!%2$C $""!"!L <!E!$!L "<L <!"$2 / & ) <$!"!"!!2 "!!<< $!$11!%! B5 9$$2,$<!- & $!""! #*%+<!<<% ( ")+* <!<<! (!<) % %() 7!""! /"!%! 1 <!<(!)<!2.!"!"! B! 5$5 & & & &/ & $!<!< <2 &+, :: & "! #%<!"2!"!"!""! "C 56

57 !!<!$$%%!"!L!"! "<"!$5! L!!"!"!2 "!"<!"!C "<!$$2$$"! < ""L <!L!8"!<!$$%L!/! <( ")L "(!)2 ' 2&++/ ) =29> 5!/! %!"!"!$< "<"!$25 /"% % 2!""! # % %() 5 /<!:!"! 1! <$!.!"!"! B! ( & "$!"!""!7&4&0&-0&64&87&0&-/ 0/&0-4,>=-&4&-4 &0/4&&=.-,&0&/ &&6&-0,-&5 9"!%"<"!$2 ""<!<!" "!"<"!$!< 2!""! ; % %() ;!"! 1 / <$!.!"!"! B! 5$6 : &: ) : &(&&,,,!B5 9$$!$!"%!"!"<<<$!!=&0-/06,&4-&&0/4&&=.-,&,-&5 92!$!"<" $!"%!"!'2 : & &++!$!"%!"" <B ""!"$%" <"!$5 9 'N%<!"!!!<!2 7!"<!!$!"%!" "!<!%2 57

58 !""! : 1 $!"%!".!"!"! 8 $!( )' -$$$!<!%!8!!C %! "5 9!<OO$!$OO$$$"%2""!!2"!E%"!%<! <"!$!"%!"!2!""! + % %() 1 1!.!"!"! B! J, (& +!' -!$!"%!"!'!$"!'2! %"< 5! 2,!'< C!"!""!""2!""! + 1 &'.!"!"! 8 $ 58

59 3AF2 6$# 3AF,!$!"%!% ' %2/"" < "2 6$#$# &+ )# 9 &(/ (), * + 6 ; " " < &=" " > *4 4*6 84 * * * <*> * 6 <*6 > A% A% A A 4 ) )?? ) ) <> 4 ) * 6 4 & * A% B'&" " < 4.,, > &" " " " ) 4 4 ) 6 < >4 4 4 < > 59

60 <BB " " >) 4 8 < BB =" " > < B& " " > ) 4 8 C 4 < B" " > D 4 < B" " > ) 4 44 ) 4 ) BE'" " < > F " G% 7AH 8 8I I G *)6 448 B " " ) ) *6 / ) ' + ) 4 ) 44 + = $ $ 4 < BE" " > J/4J / $ 6 ) 8 < BE" " >) 6 $ < 4 > 8444*6 60

61 $ < BE" " >$ 8 " 6 8 4*6 8 $ ) 8 &E" " $ ) 6 < 8 4 > 44 $. 44 < > D 4 D4 ) D 4 4 D 4 ) * 4 < B2 " " > ) ) < B=1" " > 4 <>< > 4 <> * < B2" " > E 6 ) ) 686<>8 4 ) 4 BK" "? A!4I <A!> 2 61

62 !. " " < B&" " > 8 8 <> " * " " )" " < 118=1E> 6$#$* &+ )* + 6 < BE" " > < 4 > &&16&&* % &'(&0)("$< )<!2+;11 "!3 <!" <B5 92 #2 < < "! % &'2 6$#$. &+ ). ) & & &=&7$* > 0 8 L 6 4 7, 0 J / ) 6$#$1 &+ )1 ) ) ,,, < BK" " >; < B=" " >; < B'" " >; 68 < BBBB" " >,

63 ,,6 4 < > E, < 4 (>4 4 < 4 (> 4 8,,6 4 < > K, ) 4 = ) , 8 4,,6 4 < > ' ) 4, 8 4 2! "!"%!" < AC!$%"%! L $!(<!2#2#1!&"! % )$<!E%L "$"$$"!'<$1L $!"$5!% 8"!""1! %%!<"%%<% <! %L $!"$!8!"" %%!<"% %<% <!%2 "! 2 <2 #+V <-& ()$!2&< "<! <<!!",$!/"!( 7,/)2! <B5 9!"%!"< AC!$9!5 L $!"$5!% 8"!""1! %%!<"%%<% <! %L $!"$!8!"" %%! <"%%<% <!%! 63

64 !2 2!",!"2 J& &, 9AA(), =< 1K>!"<! "$!5 " %$!"3,!"! '!%C!"!<!5!"$%!<< # 27<B5 9 C""!"2!""%!"< AC!$9!5 L $!"$5!% 8"!""1! %%!<"%%<% <! %L $!"$!8!"" %%! <"%%<% <!%!!2 2!",!"2 2 &%"!"! "$<!<!"!< ""! UA;2"$!% "!"<!<<2 %"!" <"!$<"!2!"< <%2-$!<! %!< 2 2 $E! "!% $<2,$'$$E!""!<"$E!2! <!!",$!/"!( 7,/)2 6$#$5 &+ )5 & )) ) 4 '& 8 6, 6 ) 4??4 < >

65 E ) ?? K, = ) 4 ) > 4; > 44 4; > < > 2 %!<!""&'%!<<< $"%!"!25 < %!<! C5 <",92 <2 <B5 9,!"'3! &'!"!!<%!!"!+#!""!2 2 "!,!"'3! 2!<"!!"!<<A!$"$!$!!!% "!$! <!29$2 2!<%%!"!<%%!!<%!%(!$)! "! %!<<2&(!$)!<!"!< C"""! $<$!$;:\!%!"%(" "%)""!2 $2 /"!!!"!<<<! <% "!$! <!2!!"! +%% 25 "<%!"!""!%2 2 <!!$! <!2,!<"%! C 65

66 !"%!L <!$$<% %!%!L ""!( """!+;)2 6$#$6 &+ )6 &' & 4 K& < BK" " >, *)6 484 & E *6 44) 44 '& K & 4 & ) <" " B2 E> = ) *)6 / ' ) < BE" " >) E,4 4E 44E 8 4 B ) 4 ) ) 4 2& 1= ) 44 4 K= ) E 4 ) 4 =, ) 4 2& K& ) 44 K= ) ) = ) 4 =, & ) 6 ) ) 0 4 ), E ) E 8 4! "3 C 66

67 2 $!<$<!"2 <2 % <!;!""!2 3! "!2,!"<! "%%"2 2,!"<%"!""! "% 2 2 /" "!< % ""!2,$!""% "2!"% "!< <()B $<2&% $ %!"!"! %!"2 2 $$ $$!< % ""!2,$! ""% "2 $2 7!"$3 "$<!;2"$!%"!"<!<< <"!%"!" "!2!"< <%2-$!<! %!< P! $2<2!2!"!!Q2 2 -"!%! "3! C "3 C ("% 7!C "&'2!"!"! ;% ]$% $! "< $! "!"!2!< $!%2 < %! "! $!2! <"!! 2,! <!"!$ % %!<"2 2 "!"""! 3!<"!"""!!+!+%"2- <%$! <! 2!<"! """3!!$$;!2+%!# #%!; ;%!3 2-<%$! <! 2 2 /! "3! 3 "!""!;L!"!$!$! "" (# ;)2,$!%< 67

68 %!% < %!< "$%!"2!"!<! "!"! % C"" ""<"!$L <L"!" <"!$!%<2% %!<%2 2 $!"!!"!""!$!"!C (9)$!"!$ "!"2! (9)$!""! <EN!E! 2 5! (5 9)$!"" <""(7"<>"22)2 2 $!"! $!"!<"$2-<%$!"!$2! B5 9!C 2 $!<$$!"#!"2 <2 $$ $$!< % ""!2,$!""% "2 -"!%! B B5! B5 9 $"!##3!""%! $2"!$"!+:!""!<"! "$!"!% (+#!""!)"!"%!3!""!2 7!C "&'2!"!"! ;% ]$% $! "< $! "!"!2!< $!%2 < %! "! $!2! <"!! 2,! <!"!$ % %!<"2 2 "!"""! B5 9!<"!"""!3!C - ;E!3%# -!!""+ % 2 2 $!" B5 9!"!"! $% "!$!"!C 80& &870C - $!"!""<!"!"(89)2 844&87,&&/0&&-7,&C - $!"!>"(+* )< $!"(>9) 68

69 - $!"!"<< (9) - $!"!"<(<)2 &<%""$!"!"2 $2 $!" B5 9 $!"!(%!")<"!""!"2-<% $!"2 6$#$7 &+ )7 'B) /& (!23:11) ) 4 ) <> 448 E, <> 4<> K, ) 2 4("),<!"%""!"(")!"!<<!%!"!"%!!$(")!<!2 6$#$8 &+ )8 + ( 4 E4 H 4 44 E 4 5 ) 8 4 > )4 4 4; > =8= 4 7 * 8 2 E * 44 K ) 6$#$C &+ )C J, ',, * 84,. )?? 8 )?? ( E ' 69

70 ) < B" " >) E ) 4 8 C ) < B" " > K ) H 4 =.4 * 8 ) < B" " > ' ) 4 4, 4 ) B $ < > 8 4 8?? H < 6> 6! ; ; ; ; 2 ) ""!&'"2 8!&'C!222&' /!<"+;;;: 6$#$#D &+ )#DJ, 444* 4, < B&" " >, ) E * 44 4 < B" " >)

71 6$#$## &+ )## ) 4 * <> ) ), <" " BE > E, < '> <> 4 < > K ) = ) 444, 8 4 $ I 48 8 ' <> 4 $ $ =8=; =8=; B, <> 48 4 &8 < >8& &8& ) 44, 4 8, 4 44, 4 = 44< '8K2 '>, 4 4= 4 4< '8= B>% 4 4 4, 4 < '8K1 '8K>??4 < 'K1 4'K> 2 * 48, ) <==48 4 8'4.> & ) <> 4 ) <> = 4 $,(,) 44 5 * $,(,, 8 & 44 5 $,(,8 4 71

72 E ) 4 $,(, 4! & $,(,8 K, 4 ) 4 = 4 ) 4 = ) A % < B'" " ><H 8 2> ' ) 8 = 44 5 $,(,) 44 ) 4 < BE" " > B ) <>?? 4! % 2!$"!"!< <<!$$!"2 <2 %$%!<%%! 25 %!< 2 2 B$! <!"< < % 22 2!<" $$2 2!%!% < <!""!29<!$$!"2 $2!" C 2 <5 L <2 5 2 =B"! 2-2, "3 7!"%!<!$<!<<<! E!2 7!#!"!"! <<$!"<<! 7!$$$!"!"!% <<$,!"!" 7$!"$ 72

73 !"!%$!"$! """! $!2,! B5 9 % %2! <"!"!]]!< < $!"!C - $%%!<!$$% - $%OO;E<!$$%<<!!<<$2 6$#$#* &+ )#* ), / & ++ & +2, <> #2, 4 8 E + 8 < BE" " > 32 ) <><> <8 8 4 >, ),<!"!7<!<! "!(^)2< <!$$ % $<22L <),!"%($! $)$ %L 6$#$#. &+ )#. ) &= )> & ) &) & )) (8 & 8 ) <> 44 &&B7&2. &&B 8 6 &&B8, < BE" " > 4 E ) , 44 2 "" """!$$ : 73

74 +!<#? <2!<!"2 <2!$$""!"!"!$$""C!"!!"! $! $!!<!'2<!$$!"! <!%%%!$! 2 6$#$#1 &+ )#1 9- & &- &, :' / ( &+ 4 4 " 4 <" G% 7AH>" " < BE>44 < >8 * 44 ) 8 < 4>8 8 8 E ) 4 8 < 8 > 8 8 % I I I4 " 8 8 8!"!<<! B$!<"%< < "! $!! < '2!!"! #%'! 2 "!"!<2 6$#$#5 &+ )#5 ( ) / &): (), ) <>E&M 74 ) E ), 4 6$#$#6 &+ )#6 &, ' " 8 4 < 4>

75 6$#$#7 &+ )#7 & ),, ?? < >< B" " >H 4, ) 44 6 E, H 44 4 < B" " > K * 8 4 8< > )< > 8 4 = ) 4 ' ) A% < B'" " ><H 8 2> 6$#$#8 &+ )#8 &4 )(// ) ) I $,(,) $,(, ) 48$,(, 46, < BE" " > E $ 4 4 ) < > < 4 = >*? 4<H 8 > K $ < B2 " " >, = ) < B2" " >) 48, E 4 48 E4$ $ 75

76 '. 8 B $ 4 4 < B2" " >)?2, 8 4. < > < 4 > 4 ) < > < 4 > ; < >< 4 > ) &, > 4; > 4 % < B1" " >, !"<<2,!"%!"<<!2!"!!"!"<</"!"!"<<$$2"<<""2 <2 7!%"%!" %"%%!2"%!"! ;+""!"2 2 "2 &! "C &!"$<!" "! ;+""!" "3!""!('"$!""! "!!)"!"$!<2&!"!!$!$ " $ ;+""!"#B;!<!""!('"$!)!$!<2!2<2!23!""!%?!""!2! C - (;)!""!<(<; +)L - &(+)!""!<<(<+ +)L - (3)!""<(<+#; +)2 7% "C&!"$<!" "! ;+""!"% "!$!<2 76

77 2 "! "!"!C - +$#$% &'$! %"%"!<!" <$<"!L - % B"<!" 2 &!$%!"!<"!+ #B;!<!""!$!<L - $! %"%% B"!!" %!"!<"!# #B;!<!""!$!<L -!"$2F2%"%$!"<<$!"2<2!2!"L - $!$!$<!"%!<!%"!2 2 "! B5 9 2!%! B5 9!"2 $2 ""<!,!"!%%!"! "!$!"<2 $! < &'!+ "2 6$#$#C &+ )#C :&, &-,4 ) & ; E, 48 8, K, K K.4; & 6$#$*D &+ )*D), ) 4 4 J 4/4J 4/) J 4/4 J 4/ 4 > J 4/ &4 77

78 4B8& J/ ; > J 4/ &4 428& J/ ( 7 $ 48 % E ) ; ) &&B7&&2. &&B7&2 8 <> C!<$!"<'$ "$"!'"%$!"2!()$%%!%< ""%!""!""2&!""!< <"""C &'"#*#+&'$$#*#+2 6$#$*# &+ )*# '&:! , ) ) ) E ) K ) ! "-1!,"(%!,)2!<$"%!""! %!,2U"A<2 $!"5 % <!$ <!%!2 '$!$ $!8$L!2 78

79 6$#$** &+ )**)/ (), 8 ) 4 E % 674 $ ( 8 79

80 0 " 7$# 0 "2! $! <!!! < % %$"2 =%N<%% 2! "2 =%<!P!Q%! <<$!2% % "!%2,%!!( ) % % < - %%<%< $!"!<2!"!<%%<%<" < < %N!! $"! < "!% <! %2! $!"<%<!%!% 2 7$* 0 "! P%!Q <"""=%2! <""%"!"$!%<!%<!!"!<!2 <!"<$$!<!"!!%% "%!2 -$<%'# """!2!"!% <$!2 $! "!%!$"!2%! 22 " "!! %!"<!!"B<< <"! ""! % "! < <2""!%"<!"$!!"!27B$"""!% %!<!<!"!"!2 7$.! & %!!"!!C(42!"! %!%!"(!")%(4<!2 7$1! 9! <<(!&'" 8!"")" <%<!$< 21"!%!$<!2 <!"< C 80

81 <%$!"< &'L <"<!8L!"2 &O<!"!%!"!! <%<$$!2,!<!%! <2 <%$!"!!"!""!#2 "!H "%!"2 <"<!8!"!"!""!+ 2 81

82 9) #?3&+) & ) 3&() =% / /% 5 7+! 7# 7; 73 ;: + + ;+?* 3** 4=+2+ 4=;2* 4=32+; ; + # ** ++** 4=+2+ 4=;2* 4=32+; ;? + ; +3** +?** 4=+2+ 4=;2* 4=32+; ;* + 3 #+** 4=+2+ 4=;2* 4=32+; 3 #?** #+* 4=+2+ 4=;2* 4=32+; 3+ + *+* 4=+2+ 4=;2* 4=32+; 3# + +#+* +:+* 4=+2+ 4=;2* 4=32+; 3; +*+* #;+* &:+ 33 +? #:+* ;+* 4=+2+ 4=;2* 4=32+; + * #++* :++* &0=-,-&- 3: + + *++* +;++* 7&7 1&&= 3 # + +:++* #++* 4=+2# 4=#2: 4=;2+ 4=32+3H 3? # # #;++* #++* 4=+2# 4=#2: 4=;2+ 4=32+3H 3* # ; ;++* 3+#* 4=+2# 4=#2: 4=;2+ # 3 +#* +++#* 4=+2# 4=#2: 4=; #* +?+#* 4=+2# 4=#2: 4=;2+ #++#* 0 #?+#* &+ + # : 3++?++ 4=+2# 4=#2: 4=;2+ 4=32+3H # # =+2# 4=#2: 4=;2+ 4=32+3H ; #? +?++ ##++ 4=+2# 4=#2: 4=;2+ 4=32+3H 3 # * #*++ # + 7&7 1&&= : ; +?#+ +##+ 4=+2; 4=#2 4=;2++ ; # +*#+ 4=+2; 4=#2 4=;2++ ###+ #:#+ &&+ * ; ; 4=+2; 4=#2 4=;2++ + ; 3?;+ +#;+ 4=+2; 4=#2 4=; *;+ 4=+2; 4=#2 4=;2++ +# ; : ##;+ #:;+ 4=+2; 4=#2 4=;2++ +; ; #*;+ #3+ 4=+2; 4=#2 4=; *3+ 4=+2; 4=#2 4=;2++ ; * +#3+ +:3+ &0=-,-&- 82

83 =% / /% 5 7+! 7# 7; 73 +: ; + +*3+ #;3+ 7&7 1&&= #:3+ ;3+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H +? 3 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H +* 3 ; 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H # =+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H #+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H ## 3 : 3:+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H #; 3 :+ ++:+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H #3 3? +3:+ +?:+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H 3 * #+:+ 4=+23 4=#2? 4=;2+# 4=32+:H #: 3 + #?:+ #+ &0=-,-&- # 3 *+ 7&7 1&&= #? 3 +# +#+ +:+,/45 &0,- 83

84 ) &+&) =% / /% 5.# "!".;.3.+.# ;: + + ;+?* 3** : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= ; + # ** ++** : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= ;? + ; +3** +?** : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= ;* + 3 #+** : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= 3 #?** #+* : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= 3+ + *+* : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= 3# + +#+* +:+* : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= 3; +*+* #;+* &:+ 33 +? #:+* ;+* : 4=;2* 4=32+; 4=+2+2= + * #++* :++* &0=-,-&- 3: + + *++* +;++* 7&7 1&&= 3 # + +:++* #++* : 4=;2+ 4=32+3H 4=+2#= 3? # # #;++* #++* : 4=;2+ 4=32+3H 4=+2#= 3* # ; ;++* 3+#* : 4=;2+ 4=32+3H # 3 +#* +++#* : 4=;2+ 4=32+3H +3+#* +?+#* : 4=;2+ 4=32+3H #++#* 0 #?+#* &+ + # : 3++?++ : 4=;2+ 4=32+3H 4=+2#= # # : 4=;2+ 4=32+3H 4=+2#= ; #? +?++ ##++ : 4=;2+ 4=32+3H 4=+2#= 3 # * #*++ # + 7&7 1&&= : ; +?#+ +##+ 4=H? 4=;2++H ;2+# ; # +*#+ 4=H? 4=;2++H ;2+# ###+ #:#+ &&+ * ; ; =H? 4=;2++H ;2+# + ; 3?;+ +#;+ 4=H? 4=;2++H ;2+# ++ +*;+ 4=H? 4=;2++H ;2+# +# ; : ##;+ #:;+ 4=H? 4=;2++H ;2+# +; ; #*;+ #3+ 4=H? 4=;2++H ;2+# +3 *3+ 4=H? 4=;2++H ;2+# ; * +#3+ +:3+ &0=-,-&-.; 84

85 =% / /% 5.# "!".;.3.+.#.; +: ; + +*3+ #;3+ 7&7 1&&= #:3+ ;3+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H +? 3 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H +* 3 ; 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H # =H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H #+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H ## 3 : 3:+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H #; 3 :+ ++:+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H #3 3? +3:+ +?:+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H 3 * #+:+ 4=H? 4=;2++H ;2+# 4=32+:H #: 3 + #?:+ #+ &0=-,-&- # 3 *+ 7&7 1&&= #? 3 +# +#+ +:+ +#>.4,,/45 &0,- 85

86 9AH"A:: & =% % ;: + + ;+?* 3**,!"! ; + # ** ++**,!"! ;? + ; +3** +?** 8"!H!"+ ;* + 3 #+** 8"!H!"# 3 #?** #+* 8"!H!"; 3+ + *+*,5 9+ 3# + +#+* +:+*,5 9# 3; +*+* #;+* $ 33 +? #:+* ;+*,5 9; + * #++* :++*,5 93 3: + + *++* +;++*,5 3 # + +:++* #++*,5 9: 3? # # #;++* #++*,5 9 3* # ; ;++* 3+#*,5 # 3 +#* ++3*,5 +3+#* +?+#*,5 #++#* 0 #?+#* &+ + # 3++?++ 7/$H,!+ # # /$H,!# ; # +?++ ##++ 5 9!# 3 # #*++ 5 # 7/$H,!; : #?#+ +##+ 7/$H,!3 ; +*#+ ; ###+ #:#+ &&+ * ; 7/$H,!: + ;?;+ +#;+ 7/$H,! ++ ; +*;+ 7/$H,!? +# ; ##;+ #:;+ 7/$H,!* +; ; #*;+ #3+ 7/$H,!+ +3 *3+ 7/$H,!++ ; +#3+ +:3+ 7/$H,!+# +: ; +*3+ #;3+ 7/$H,!+; + ; #:3+ ;3+ 7/$H,!+3 +? 7/$H,!+; 7! #C 1 #DAD5A#D #1AD5A#D, )& # 3 + #+ 3 # ## 3 3:+!H ; #; 3 :+ ++:+!H 3 86

87 =% % #3 3 +3:+ 3 #+:+ : #: 3 #?:+ #+!H # *+!H? #? 3 +#+ +:+ +# " #* 3 +*+ #;+ ", &+ 87

88 9) *? &!%OO%"<!20!% %<!!"2!"! "!!! "!2!!C +2 #2 ++2 ;2 +# :2 2 +:2 *2 88

89 9).? &-'9AH9AH"A:: & 9AH"A:: & & & & &,, H %) 6 &+ ) &, & + #;+B*#* +B*B#*, )(/A /!B /B (.0 8!" / )!"<< &)! +B*B#* +B+B#* >" " ) " >B-! +B+#B#* B+B#* #+B+B#+ & / 8!" 3B#B#+ "A 9.02! +?B#B#+ ++B;B#+ ): / &N(7) (<<6$) #*B3B#+ ' & # 2&: ) &G + 2&'', 2& / 4+(<<) 4#(<<) >B-! 8(7 ) / 4< (<5!) / /(<< ;B:B#+ #:B++B#* 7!"! #3B:B#+ 3B*B#+ +BB#+ :B*B#+, +BB#+ :B*B#+ & &B 9.02! :B*B#+ #B*B#+, -./!0!0" 1!2" 89

90 9AH9AH"A:: & & & &,, H %) 8 &+ ) &, )(/A /!B /B (.0 8!"?BB#+, / )!"<< -4, ) A 7 ;B+#B#* B+B#+, &, G 0 (<< =) "& &) / ;B+#B#* B+B#+, & (<<5!) & 4!&$" + / ++B##+ ++B;B?, '( (<<89) &/ - "!(<< +B3B?, <)!,, ' & * / 4 (<<8)?BB#+ +3B*B# / 8!"?BB#+ )) &) 2 ;BB#+ +;B*B#+ 9.0,! :: & # / 8!" +B++B#*, #! +B++B#*, A/AH" & & & &,, H %) C &+ ) &, + &) #B+B#* +B++B#* 9.05! + /6&/A 8!" :: & * /! 8!" ( & 9.0 " 8!" +;B3B#+ : & &++ 1!" #*B:B#+ 9.0$!"%!"!( )' /! 8!" :BB#+, J, (& + 9.0' *+#+; " #+! #?B?B#+ 3./!0!0" 4./!0!0" 90

91 9) 1? & ) ( 9AH9AH"A:: &!" # 3& * &. & &% +#!"<<2 3 /!"!"2 ; ; - /!"8"! 6$ ; ; 7, ! ; ; 7/$$H,! E! ; + 3 /!"5! ; ; /!"/! ; ; 7A9! 3 3 &!5!/! < ; ; $$ 3? +# " ; ; % + +C,! + ++! +* #C5! + # $!"%!" : :!""!28!! + + # 3 &' + + 1D 1D 1D *1D 91

92 9) 5?0 &', ( 9A 1. Rol: Zorgverlener &!, ( #$#$! " " +!$! # %E! $ ;!<"%!!$! 3 <"%! 'E!"<!"! L$%!$% : $%!! $NN()!"<?! * <"!$%! <"!E!!E! + <"$ &!, ( #$*$?! # " " + %! # $% A!E ;!""!<! 3!!$"! : <"E"%! <S%%!? " &!, ( #$.?! $ " +!<%2 #!"!N<%<!% ;!%! 3 "<S : $% 9<T%E! <!$$ $? $! $E!$<!<< * A%!"!E<!!"! + %"!A ++ %"!<! % +# %!$!E!E!" *$ & )? &!, ( *$#$?! 92

93 % + "! # <$!J! ; $$!%!E!"% 3 $$!%!E! "! " "!%! :!%!%!E!$ %!%!?! "! " * 9!"!$!E! %%! $! &!, ( *$*$?! " % + "!A # %! ;! 3 : "!!" $!? %%! *!" + $<.$ )? &( & &!, (.$#?! " # + %"! # <"'! ; "! 3 "<"% : ""!"? $<$<! * "$$!$$N! + <$! " ++ <!% &!, (.$*?! $" " + "!%!E! # << ; <"!" 3!$" "! : "!!'! "! 93

94 ? "!<% * "!%!E!< $!% +!"%! $%" ++ %<! &!, (.$.$?! + %<!$" # <!%%! ; <!%"! %!%$"! : %E!%<!<N!? <!"! *!%"! + %"!%!%<! ++ % 1$ )?!' &!, ( 1$#?! # $ +, # < ; $!"%%%! 3 <%< "$"! :!"! &!, ( 1$*$?! &' " + "%A% #!"!"!% ; $<! 3 $!" :!<"!$%!? 5$ )?9 & (/ : & & ', ( 5$#$?! " +!$!%!< # <%! "! ;!<!"!%!$< 3!%!<! <!% 94

95 @ $$% : " %"%$!N!!?!%! * &$ ', ( 5$*$?! " + %"!" # 9$ <" ;!"!$!N! "!E 3 < %< N!2 : ""< "<! < 95

96 9) 6? & ), & ', & - '&&! " $!!!"!!"!!<!<!$$2% $!"! ()!22%!2,!"!<$!< /!%<! $!"!"!<!$$!<!$$2 &!"%%!$2!"! "!!"<!%<!2!"! < < "!2! %2! "! %!"! 2 7 <!$! % 2 "%2-! $" % <"!! U "A2 7!%25 <!$! "!2!"!!! <% "!2,!"< $!<!< "!! 2!$! % C!! "2&!!"!2 "<% <% 2 $!!% <! R!!"! R! <"!%2 & %!<% "!!2!"! $! $!! "% <2!"! $!!"!"!!" (B)!%$"2!"! $!!"!" %<!<2 """!< $!! 2!"!%$'!$!$!!! 2 0 "!!"! % "!2!"!! % "!!!!"! < $!"2%!!""2!"""! 2 96

97 ) &!""!" % "! 2,! %!!!% B$!%$"!"!" 27"<"!"!2!"!!"!2 "!! $!"!" $" "2!%!!!%!"!"<!"!2!"!!"!$!!!!!!"!2!%""$OO""!!2< $! "%2!"% "! $!!!! 2!"!!! < 2 "!$B$2 2&') %! "!()!!! $ <!$$<!%!2=$ <! <<!"!!!!!%!!2!%!&'2 97

98 9) 7?)) &:&, ) & )) &:&, ) &'&(+&! "!%$"!% $"!!2! "2&!%$"!"!"! %! % $! " "2 "!%$"! "! " % %!2 <!!<!"!%2! $" $!!"!!!"!"! < < 2!"<! "$"2!%$"""< <"!!!! $!! %2 & %!%!%$"<"!C 2! % " < >B-! (% >"!B "! )L <2 $""! 2 3H A:&, ) & <>B-!%!! >B-$" <"!2!"! %% 3( "!)$( "!)2 + %! + <"!2 1!"!%3H3!! 3%!L!!% H!! %!2 # <"!!"!#"!$2! <!!"!!"!""!2!" "L<!" "!"$"!%! <%"! < %!"2 9!A:&, ) &!""%2 /!""!%8!2 +<""!+< #<"! #!2 98

99 ), ( <""%!B!B!$!L &"! 2=!!$!L -!<"! "L 9!<!!< "!"" "L $""!<$"%$""!%2 99

100 9) 8? &-') &AH)(, ) 9A4)) & 9A)H)# () & 2&( ( & # 9A)H)# () &4( & # 3 ) % & 9 2& &) ) &) /C5 -,91 *?*??;*+++ +* >C<" 4 =#? C"! 0#? "!C,!"! 4 *?*;+;3?+#+ ;+ C!! *?*3;#;: #3!C " 4#* 09+"(! < 0"%) ( ) ) &) 5 < 5!C!$N /#* 8EC9%<" 0#* 9!E >C8" 4 *?*;+;;?3+# C 4 ;;: 9 & (&A )! 1C="$! 4 *?*;+;3?#:? ## 1C4<% 4 *?*;+;3:?# ## 1C4" 4 #+ 1C/ NE 4 *?*;+;3:?: #: 8"! < &C<" 4!" ""C, " / 2 &)+ ) &) C&$$!$$! -$$ *?*++#+3 < 0"%!< 100

101 9 + )2&( ( & *H.H1 2*? 3 ) % & 9 2& &) ) &)? 1C=!<! " /#? ( ) ) &)? "C! "&' & B! 4 *?*;+;3;: ;*3 NC/N! ="C" " 9 & (&A ) &() 'A ' & 1C< 4 #+ 1C.! 4 ##!"C7! 0 2.? 9 & (&A ) &() 'A ' & 1C1 4 ## 1C9"E! 4 *?*;+;33:++ +*? 21? A! A3 C,!"! -$$ 9 & (&A ) &() 'A ' & 1C5 4 ## / ) ) &&? >C"" NC" 0 "$C$! 0 3*!C<! -$$ *?*+::#?# " *?*#;#;#:*? 101

102 9 + )) )* & 2 &!) & ) % & 9 2&!C!% # C!%N -$$ *?*+::#*+ "C" #V;V3 :VV? <<$ 75 33* 3? C, 0 3? <C!% 0 ; C0! -$$ *?*+:+:## #V;V3 1.!( :VV?!+ $!) 4 ## ;V3 V? 1/! 4 #+ ; 19" E!(+ $!) 4 *?*;+;33:++ +*? ; C!! 0 ;V3 C/ (+ V? $!) -$$ *?*+;3;+ # =!"!C0$!(+ $!) 4 # >C<"(+ ;V3 V? $!) 4 /C5 (! + $!) -,91 *?*;+;;?33 +* 11(+ $!) 4 ## <" (+ $!) ( : &&'? / )? >C8"(+ $!) 4 *?*;+;;?3+# >C,!"(+ $!) >C"" NC" 0 C&!% 4 11< 4 *?*;+;;?3 +3# 102

103 9 + )) ). & &)) ) % & 9 2& /+ C1!V # *?*3;+3 ;: /;B3 C4 8"!## *?*:#?;;;: : &&'A " /+!<()C&$$!$# : &&'A " -B0!"BC/N! /+ "V /#? : &&'A "!0,5 ($2&25!)! /+ <!CBB%%%22 /; C-< "C! " *?*#;#3+#;# #** /3!()" < #? 9 + ) &+& () *DDCA*D#D2 & # * &) & ),!4 /C 5 >C <" C "! >C "" 5 8NC " 4!22C $""+ "+*** 1C =!<!" "C "<<$ C 1C /! ""C," / B< C&$$!$$! 103

104 9 + )9A"& % % H% H% 0H9H " "#*, - *?*++; "!22,!"!2.!2!$"#:, -*?*;+;3?+#+ (;+) 02="2 ".!2!$"3" (3) &24! $"2.!20#, - 22/B02 ="B>2! 2 72!22.!"! <<0"% 0!]]!<" 2" <! &IH 48<":.!2&+**, 02< 0<$ 48.!2&+**, ".!2!$"" "#*, -*?*;+;:+?+: - ".!275 "$$#:, - (3**) 3! &<79!2&!"!<:+$<!: "+#2!<!<!%< C&< $$!</!<" < "!<< / + ) &$ $& &A/ + )$)<"!$$$! %2!"!"!< < %"2 / + ) &$ )$?D7D.8D.C6#:J?D7D.8D1#D, )& &L J1))$) 3$ &+() ###= ') > (?, A?C$DDA#8$.D&?C$DDA#8$DD-?##$DDA#6$DD Gedurende de schoolvakantie door de week van

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

!! # $ %&' )!!! 12--1!33 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 (

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 ( ! "!#$% &'()!*+", -()!*+",. /01('2 3 4 5(4 3 4 #1( # %%11 ( 0/%6*789:1;;%$3-*789:%111 %+ 0/*789:11+ 03*?8+ @

Nadere informatie

!"!#!!!$ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+

!!#!!!$ % %& ' (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ " # $ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ #55 $% +6 $ 5%9% ' " 55 5 5% 5 5. '.5 +6 : +6 ( # ;& < 5% 5 5 555" 5 5 ;& # % $ % +6% 55 55 5 5% 5 5 5= 52 % +6 > 5 5 55

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Betrokkenheid in kaart gebracht

Betrokkenheid in kaart gebracht Betrokkenheid in kaart gebracht Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 20 Betrokkenheid in kaart gebracht Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ Jooske T. van Busschbach Kerstin J.K. Wolters Hannie

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

!"#$ %#&'( )* + * *$ *$! ")*!"( '$, - * $)* $ ** * $* "!.

!#$ %#&'( )* + * *$ *$! )*!( '$, - * $)* $ ** * $* !. !"#$ %#&'( )* + * *$ *$ &$ *)))*! ")*!"( '$, - * $)* $ **!"!" #!$! * $* "!. +/)0 '1$ !" #$!... 4!!"... 4 +"%2&"!"1"3&'... 4 +224&"5/"651&75"5.!%+2"7... 4 1-8"%%2%66565!%+265&'... 5 % &&... 5 ' &$!# (!!

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

!"#$%" $"&! ' *+,+-. /.001.002

!#$% $&! ' *+,+-. /.001.002 !"#$%" $"&! ' "!&(&$)"!! *+,+-. /.001.002 3 4 / * +5* 3 6 7 78 +5 3 8 7 3 7 /8 9 8 8 7 + // 8 4 7 +) 4 : 7 7 8 8 +/ 8 / *+) 7 / +5 +& 7 7 6 383 + )*1 7 7; 33* 3 + / 8 4/ 8 * 7 *8 + 3 7 7 / 8 8 7 4 47 /

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

!" # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&.

! # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'! % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. !" # $%##&&' $ (! (' )$ *(+&,-(% ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. 1 INLEIDING... 4 2 DE WERKING VAN HET ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN

Nadere informatie

!""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*!

!#$%#&'()*+,-) #$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*! ""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,.)/&',)* * "##$%&$'(#)*+,-./0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 8/0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 9&2&$##(%#28&/1':(##2,;< =>,?@AB3&(CDD$2 EEEFC&3#$4&2FD$) 8/0'#$1'&2G HFIFJK./C&( LFMFI/20#

Nadere informatie

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $ ! "# 0 $!&' '&#! $) *! $+, -! '! $./0'!!! ' $1/0'!!! $!&' '&2! $3!&' '&4 $- $!&' '&4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $! $82 2 ) 86 7 $9 '&2 2 ) 86 7 $+/:; 2!$ $.9 '&2 2 ) 8 $182 2 ) 8 $< $ &' -8 $3/'& 2 ' -8 $/0'!

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Orthopedie 2011

Jaarverslag Orthopedie 2011 !"# # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %$ & '()'*'!## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde Cryptologie Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH Stichting Vierkant voor Wiskunde !"!#%$&$&#'"(#*)+##%-,.0/1.!-$2.33.54%#65879#6!:7;.":! @?A

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& ! " !"#$% &'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& &'' *,+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-!"#! $% & '! & &'&' $ *''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!!"'(

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

!"# $!% ! $ )*&&&*&'+

!# $!% ! $ )*&&&*&'+ # $% &'%()*&& $ )*&&&*&'+ ,... 4 -#--#... 5 &.&... 5 &.) /0... 6 &.1... 6 &.2 +... 6 1.4.1 Besluitvorming... 6 1.4.2 Start RBL... 7 1.4.3 Kwaliteit dienstverlening... 7 2 MISSIE, VISIE, WERKWIJZE EN ORGANISATIE...

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

% 6 ; 1-1??//% 1$-10 %?//%9 %, ; - & ;/%/1)$- %

% 6 ; 1-1??//% 1$-10 %?//%9 %, ; - & ;/%/1)$- % ! "#$%% &'(! )*&&+%,&& +-*).-/ /-/0-1123454(1 / '$$*6$76--'-8 9111#1$#/!7-%& $1$-1$110)#-1-11 1$7)7-)-)171)1-- 1/-#-1/ 9"1$-#$1# " 41 % 6 ; - /- /%811 /%// 1

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

Het Scheldegetij (rapport BGW-0102) met oplegnotitie.

Het Scheldegetij (rapport BGW-0102) met oplegnotitie. Het Scheldegetij (rapport BGW-010) met oplegnotitie. WERKDOCUMENT RIKZ/ZDA/005.801.w Auteurs oplegnotitie : Ir. D. Dillingh & Dr. J. Graveland februari 005 Auteur rapport Het Scheldegetij : Ir. T. Pieters,

Nadere informatie

!! " # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,,

!! # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,, !! " #$!%& '(%)*+! %! ( - &-./ 0-12 (3453 6! $! %!% %& '(%.*+!&%! 7.7/& (&!!! -(%'3+*'3+ $ (&!!! 8 9 $ : $! %!!& % ; '+ 3 $ $& $& %! %&! # % $! &!%!!! $! %! $ %!!!%&! $& %! %&!: %% &!! &!! &! 3% &! % %!!!

Nadere informatie

" #$ % & + &, , - 5 78 95!

 #$ % & + &, , - 5 78 95! # # )* #)* + +1 2 34 6 78!!7! ! * *! +>!! 3> *!?*3?@?? A A A! ; )>! >! >!! )C ;!8 ;!8 ;!!; ;; )!D D #!6 D!6 D!!7 D; )!> 6 #!> 6!> 6!!> 6; )!A 7 #!C 7!C 7!!C 7; );8 > *; > ; >! );D *;

Nadere informatie

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Belevingen en verwachtingen van bestuur en betrokkenen bij de hulpverlening Colofon Uitgave!" # $$$% $&'%() *'$'+%,-$.$.

Nadere informatie

$ % "! "#$ $ " % & ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 "!#

$ % ! #$ $ % & ' / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 !# ! ! $ % "! "#$ $ " % & & " '( && )!"$)*++*,-*." ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 (" ) /!4 % " $ " *56*++ ' 0. SAMENVATTING... 11 0.1 EFFECTEN VOLGENS HET MER... 11 0.2 EFFECTEN WAARDERING VOLGENS DE NB-WET

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

!"#$%#$ $ &'()$ &'(*$!"##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)!

!#$%#$ $ &'()$ &'(*$!##$%&'$($) *+,$'-.($+$$/01.&) 234562347)(+)8$&) 9+'1:'+);/-$+<'=.)! "#$%#$ $ &'()$ &'(*$ $ "##$%&'$($) *+,$'-."($+$$/0"1.&) 234562347)(""+)8$&) 9+'1:'+);/-$+

Nadere informatie

!" # $ # # %&&!'" ( ) * * +,'- *.,' / ),'))0)))"1 / # 2,3, / ( ),'- 4 * 5&, 4 ) # +,' * #.,' / ( 8 / * 9 6! 4 / 9,7: 4 # )6597 # # 9,.

! # $ # # %&&!' ( ) * * +,'- *.,' / ),'))0)))1 / # 2,3, / ( ),'- 4 * 5&, 4 ) # +,' * #.,' / ( 8 / * 9 6! 4 / 9,7: 4 # )6597 # # 9,. !" # $ # # %&&!'" ( ) * * +,'- *.,' / ),'))0)))"1 / # 2,3, / ( ),'- 4 * 5&, 4 )67 )),&)6 ) # +,' * #.,' / ( 8 / * 9 6! 4 / 9,7: 4 # )6597 # # 9,.6597 #)),&)6 #) * ## +,' / #(.,'597 / #* 8597 4 %;

Nadere informatie

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Samenstelling Externe leden: R.M.C. Strijker RA (voorzitter) drs.

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!"4%/0&0*0&0

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!4%/0&0*0&0 In opdracht van Dura Vermeer Railinfra BV Auteur H.H.J. van Schaik Risicomanagement binnen Dura Vermeer Railinfra BV Afstudeeronderzoek $ % & $! ' $ ( ) $ * $ +,,-. $ &/**1 & $,,,2-,- $ &/!.% /(! $ */)13!"4%/&*&

Nadere informatie

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8,

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8, !!"# $%&! ' ( "!# )**+* ',&*- $% &'(!) (,& * +!",.++//01///2 3+ 45+!6 2 7/!0$4+ 8, (+&, -!* 2 7/!+ 2 8, # +!#.,,&6 9/!,&- 9!!,& 2 " ++ &1 /!, ( ),& /!+!:(':('#;.

Nadere informatie

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011)

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 13 de LIMBURGS INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP VOOR SENIOREN (editie 2010-2011) Schaakliga Limburg Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 De Wel Herman (1840 N)( 4.0) - Hovens Leo (1794 N)( 4.5) 1-0 2

Nadere informatie

!!! !"#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$")$")%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) "#$%&'()! )))) "+0$17$%)8999)) "#$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!!

!!! !#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$)$)%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) #$%&'()! )))) +0$17$%)8999)) #$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!! "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$ "#$%&'#($*'+,$ -.'/#/&0$"$"%.(1#$-(23$ /++456#%.'#..% "+0$17$%8999 "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$

Nadere informatie

! "# # "$# % # & '$ '( & ) & " ) ( ) ) ' ( " & & & * $& & & ) ' $ && & )

! # # $# % # & '$ '( & ) & ) ( ) ) ' ( & & & * $& & & ) ' $ && & ) ! "# # "$# % # & $ ( & ( & ) & " ) ( ) ) ( " & & & * $& & & ) $ && & ) 1 ( & & +,- ).- / 0 1 2 3 #! # # ) $# & $,# 4 && 5% 6 & & 5 6. $# # & " & " & 7 8 8 9 ) ) : 7 8 8 9,. $ &7 8 8 ; && )" ) 7 8 8 ;

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 Basiskustlijn 2012 Basiskustlijn 2012 Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 2. Beleid en beheer 10 2.1 Dynamisch handhaven en BKL 10 2.2 Kustlijnzorg 11 2.3 Waterwet

Nadere informatie

! &'(!)*+,-!'+!./01'23'+(4/.!

! &'(!)*+,-!'+!./01'23'+(4/.! &'()*+,-'+./01'23'+(4/. GEZAMENLIJKE ARTISTIEKE EN ZAKELIJKE VISIE I NHOUDSOPGAVE I n t e g r a t i n g d a n c e a n d m u s i c i n t o o u r d a i l y l i v e s KUNST BINNENSTEBUITEN 5 617+)*+,-'+./01'23'+(4/.8+9

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

!"#$%"&&'() '*& * "## *& *+*, % -!*.&/. $"&*01-

!#$%&&'() '*& * ## *& *+*, % -!*.&/. $&*01- !!"#$%"&&'() "## *& *+*, $# '*& * % -!*.&/. $"&*01-23 )4 '% ( &# (' ' ' * $'.5 $ ( ) * 6 " ** *$ * *( + $ 6 # $* * $$ ** (, - (. *(/ -(/. )(## * &# &# 3 68*"3 3 3 08(' +'*, *& 0 9 :; &%,*&/#&& 3 :; ' '

Nadere informatie

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN (+Q%#R(5*%&%+&0%#0S#%'#,(('#! 56789:8# ;9678:#?>8@@8:# A6B8# 8C?8:# DD:# 78# E89;D==C:B8:F# GD:# C?# A8># B687# >8# H8>8:# 7D># 89# 88:# I8>96

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA Een onderzoek naar een win-win situatie voor vastgoedeigenaren, retailers en vastgoedmanagers "#%&'())*# +*'(,-'(*.,/*#-0*01*230 45'6207839#'(0*'06#* :5-0*#0#5'%;*52"-050*?#5@6508,+(*--

Nadere informatie

$ %% %% &' "" () *+ 22 januari 2009 Cursus kadervorming lichthinder 6. 22 januari 2009 1 "%0"123 + + + " )4,*5*6 2 )4,475&$ 3 :" " " 9 % -%%

$ %% %% &' () *+ 22 januari 2009 Cursus kadervorming lichthinder 6. 22 januari 2009 1 %0123 + + + )4,*5*6 2 )4,475&$ 3 :  9 % -%% !! # $ &' () *+,--. 22 januari 200 1 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 2 /#, + + + 0123 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 3 22 januari 200 Cursus kadervorming lichthinder 4 )4,*5*6

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Publicatiedatum: 29 januari 2007 Inleiding Informatie over de enquête!!" #$$%& '%"(!"!$%! %")%! $$%! ** Kwaliteit van de Steekproef +!%,"-!$%%% Resultaten,"' " '%"!!$ Meer

Nadere informatie

GEMEENTE HULST. Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen

GEMEENTE HULST. Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen GEMEENTE HULST Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen gemeente titel projectnummer status Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Hulst Voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

!"#$%&'$'#()*+",-"%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#)

!#$%&'$'#()*+,-%.('/0#'1)2&,3%&&(&&#+&$&#) bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 1 / 60 "#$%&'$'#(*+",-"%.('/0#'12&,3%&&(&&#+&$&# Vanas N.V. Zwaluwbeekstraat, 10 Kruibeke B-9150 Page - 1 - bel vrijblijvend 010-2582929 pagina 2 / 60 4567809 " :5;?>>7>9>7

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OOPHdK03. MIRT Gebiedsagenda Brabant

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OOPHdK03. MIRT Gebiedsagenda Brabant Zaaknummer: OOPHdK03 Onderwerp MIRT Gebiedsagenda Brabant Collegevoorstel Inleiding Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt het uitvoeringsprogramma van het rijk op het

Nadere informatie