Voetballen zonder doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetballen zonder doel"

Transcriptie

1 Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn

2 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008

3 ! " # $ "$ $ % $& $ ' $! $ ()*" +, -!#. +*/ *" / *$!# 0!#1 1 2!#3 ( 4$)$,#$5$) /$$ # # $$ "5 ","$ ) #8! /$ '$ : $ """ $

4 !$ 4 97+'$ )/#$$ +'$;$ 7#$,$#" #!## #$$5$ 8 5 ##$!$##$ $#$#$$$ " +$5$$ ##$$$$$5 #$5"$$ #$ +$5 ##$$$ <$%$$&#$ 0$$ $$ $$ =$# $$$ (5# #$$ "#,$5>#$ >#$$#5$## $$$ 0 $$#!# #$$# #$"$$$$#$ $#" 0#!#< $%"$$ & 8 5# $$#$"$"$$## "" 9#"#$5 "#

5 ! " # $% 8 #" $#$$ "##$5# 8 #"$5##$$ *$5 #$ *" / *$?

6 ,. $ # # # $$!5 $#$###$ 0 $ " ## # $ $! $ $) && '(! # $ # #$!$$$!$ 5), 8 $ $ # 8 0"$$#5 8 $5#$5# # $ " # #$$ # " A < " 0 # # # # # $$ # ) 0$, B! C". B2 $5##$ $ #$ $$$ ( $ # #$$$<$$$#$ 5$$" $# # # $$ $$" 0$##$$# 5! D$ $ # *$ " $ 5 $# $

7 # $ - # $! # # $ # 5 $ ($#.$5 *$ 7 $##"%& # # $ +E# # 0$, B!C"5!"#.B2 5 # # $ # #$$$ 0$" 0$, B! C" " $#$$",#$$#$#" $!#$## $ $ $ " $5 $ $ # # #$ "$ $ $$##$ 2" $ # # $$ #" #D$$$5$ 0$#$$$5 # $ $ $5 # $ $5 # $ #$$$!5" ""$!# $ $ #$ " # # $$ # # $$##$$ 5#"$! $ ## $$ $#$55$! " # $5 # $ $ ##$$5! ## D ##$$$! $5## $$"# ;

8 ) * +', 3"" )! &- +, /$D$$"$" "$$$" )!&., 8 $ $ $$ $ $ ) & +,! $ # # $, # $ "$" ) +, 0$$ $ ) / 0 1 & +!,, $ 5 #$$5"$ $$5 ) +, $%$&#$$$5$,#$ $ "$ $ 5 # #$ ) $.+, /A##5# #$ ) & + 2,,"$$##$ "$$ ($

9 ) 3 ' , ="#"%$&#$ $5EE"$ 9$5# #$5$$5

10 ,$ 2? *# ; 8 $5 ; C"5! " #$ $%,$ F 0 F,$ F (5#$ F $$##$$? ($$ 0 ; ($? 0#$,$ /$#$ ; 0$,B!? C".B2?! F? 7$$? 5? -">C2?? -"> ( " # &,$ *$ GD$$ 4$$ ;! ; 0$$"# 0$5 F

11 ' $ %? " F?!$" F? 0?? H$?? /$??!?? 0$$"#? $ '& " " " $ $ '% "$& (&

12 HG 5 $$A$,H25 45#$, H#$ 33 33#$ C2 C2" =6G 45$ ==2 ==$2 ( -2,4 -$5,4$$ #8 2# 24 2#4$ #"$$ ((( (($

13

14 , $ # # # #$#5##$$!# $ 25#$#$$ "# # $5 " "###$$ $ I#$# $ # # $$ $ $ 0 $$ "#5J5 #! # #"# 0 $#$#$$ # 5 # $ $ # $ # # $$ 5$"!##$$$ ###$"5 # "5 "##$$! ) $!## &&##! $ $ # #EE"$ 0 "$ "5 ## $# $## J (!$$#5##)## "#! $ "# ## #$$"# 9$# " $ # #! 5###$$ " " $.# # $ *#$#$#$$ /$$( ;

15 >$$$$ #$5 /$" # $ $ "! # #$ # # #! # ##, # # < "# 5 # # $$ # #) "$ # $ $# "$ #$## 4&& +<$#!$# "#$$##$# $! # $ # $!$#$$$ 9 #") #$%$&K $$%$&K $%$&,$$$$$#$,$#$$#$# %# $&, $#$#L5MLM "" +$! $##$ " # $'"$5#! $$$ %'& 5 $$##$!#>$ $>$$ 4!$# # $ $# "5" +"$#D!$#"$ 7 ##$$#$# #5## $D ($$" $$#"!$ #$$$##$5"$ #5"$$ 5#$$5 0 "$$ $ $ $ $5 $55!$# $#5$5$5 $ # # $ "$$?

16 !$ $ # # " " $5$$$$" 0$"# ##$$! $$) && '( 0"! # # # $$ 0 ##$ # # $ 5!#$# #$! $ $ $! "$$"$!$$5$ 5 & + & ( 4 ' ' '!! ( $$#$$ $5 ""$ $ # # $ ($$ 5$!"""$"5 $5$ ("$$ 5"55 $#"5" $#$$# $5$$#$$5 5 + ' + ( 6! + (! $# " $ " $ # # $$ $ #$ $ " " $"$$"5$ $$5$!$% "$# #&"$ 2$% ## $#$& $ $$$$"$5 $$ # $ #$

17 #"$$" ($ "$$#$5,# $">$5>" $ #$ 5! $ # " # $5 5 "##$"$"5$ $ 7 '! + (, # # $$ $ $5 $ 5 # # $! 55$%"&(((33 ( $ # # $ "$5!5#"5"$ 5 " "5" " 0 $ #"$$# #5$" #$$# 3 5! &! ( = $# $# $5 $! $ $5 " # #$"!#"$ #5$$ 0#5$$$ "5$# $ $,,,,, $5 ' * # $ " # #$$ # /### $$ "$ $ # #$5#$5# #$#$"$"!#"# # ##$$ $5 5"$!"#5$5 ;

18 ,##$$$ %$&!$ ""! # # "$ $$ $!! "$ # $ < I$ ##$$ EE" 7#$5 " $ ## $$ 5!#$ $ "$$6$"!#5$ ## /$$#5"#! " $ # 5 "5" ##$$" $ $# ## $! 5 " # "$"5 " # $# # $$#$ 5$$ # $5 $ 2 $ " $ #$ $##$" $$! $ " 5 * " " $ " 5 " $5 $55!"$$'$? #55 $ 5" $5 " $ # #5!$ 5 $ #!5 # $5! $5?5EE""'$EE$ "

19 & + 7 # # # " (#"$# $ # %$$ $$5& #! $""5$5 5#%#&( "$5$5! 5 "$5 $ $! $ +# $ " # # $ (# # $$ "$5 $ $5$,,## #"$5,# 5 $ # "###$$ " # 0 $ 5 2$ #?# " $$ $ 2$$$55$

20 ! " #$ $!!##, " "$"5# # $$ # # $! $5 "5$!## $$5# 4? " #5 "" L5M!! -$ "#"#$ = FF $ # $ I $ $5 # " # $ # # $, $ " $ # $ " ) # "$###"$#! 2 # # $ $# $$ "# #$$$$," /#$#$$ 5##5#$$$$#$# $!# $$#$##$$,$$ $# "#"#" %& 5, $$# 5 # $$ "# # # $ 0$$$$$$$$ $$$#5#$$5 0$$$$0$, B! C" $ $$ ' ; 0$$.B2$ " $! $ 0$, B! C" # $$ $ $ $ $ $ (#$C"$#$5 7 $ F ;H$$$?#$ F

21 ' 0$.B2 "$$"$# $"#,$ ""###$$$ $5$5" #$5$## $$$'5$$$" $ F#$$##. B 2 $ $ 33 C2 3$< 5 $ 5 $$ " " 33 6 C2 3$< $$$# # # $$ ##$$ *C2 3$<$5#J "C2 3$<33 $5 $ 5$ 0 $C2 3$<" $ 5$5$5"$5#$ F 0 $ $ # $$ $ C2 3$<##$$#$ $$!#"#$$ "#"#' & & C2 3$<##$$##$$ $!$# " $< -8 2$< " ($$#$$$#!5 " C2 3$< $ % $5 $& $$# "33! 5 5;? 25#$;"$$# # $ # "$5# # $$ 5 C2 3$< $! "# $"$5#C2 3$< $,"$! $ # #$5#$$ $? # $ $5 + $## #$ # # 0# $$ " C2 3$< H$$$ F?#$

22 "#"#( 5 5#$$#$$5 $#$$$ " 0$$$#$ /$9*$$$! $#$$#"$$ $! /$ 9 *$ # # $$ 5$#5? #$ # $ # # $$ 5 +E # $ $ # $$ # $ $ ($# # $ $! #5 $$ I $$5? $5 # $$"$" # #'$ # ##) 84, + + +! ' ',9!#" " ( ###$$# 5 0 # $$ $! #$$ "#"#) &"**' 5? + 2 2##$$$ " $5 #?5#$$ $5$$5 F 0$$$ # # $$ "$5$ H$$$ #$5 FH$$$ #$?5 H$$$ ;;#$?5

23 !"# "#$#! 5 # # $$? 5 5 0$ (5 $$ # # $$ #EE"$0$,B!$. B2EE$C"$.B2 /$ $, $ $ # ; 5 4$ " $ ( $ # $ "$ # " "$ 0 "$$ 0$ $ $ # 0 " "$5 $ 2 $# $$ /$ 9 *$ 5$, # $ $$# G "##$$# $,$"# /$ 9 *$ # # #$$$$$ ($ # # $ "$$# $5 "5#$5$$ " 0$$$#5$5 #$ (# $$#$$! "5 5 # $ # $$ 5 # $ (#####5" $$!"5 " ($ #$$ /" 5 $$". B 2 # 95$$" *"C""F $ 95$ $"5! $ /$ H$$$ ;#$

24 9*$"## #$#$ :- " #$ #! # 0$$$$5#? #! " $ =6G =6G! $$ # $ =6G $ " " # ""$$ I#$= 6G $ # "!$#$$## ##$$!$ #$$"##$ ;5!#$ $ =#$# 5$!;;" # # $ # 8 $ $ # $$ #$5 "# $ " "$$5?! " "$ #? # $! 5 $ # # D!##$LM 5"5 $5 $"5,H25 5 $$ $$ #?!# %"5&" $ " /# # # "!5# " 05$ " (EE"""5$ 55# 6 $$ 0 $$ $ # H$$$ #$ H$$$ F#$?$$55 H$$$?F#$5

25 !#$D## $#,;" $ ## $ ; ("#$$5,$ " # # $$ #$ 2$ # # $ $ #$ N ;; C N;????F ( N;.$ N,#$##$5 %&""# # $$ 8 $ $ L M! 5 $5 $ # # 5 ; + 2, $$ F 5$ # ( # $ "? # " "$ 5 $"$5 (# 5$ F F?! $ 5 # # $$!"5" $$"$$"#$ F!5 ##$$""$$## $" "#"#+ &&?# +$(((!# 5 0$$ $ $ # $ # # $$ 5 #$ 5 $ # # # $$ "$ ;7 4; $, # O+# $$P $ $"##$$#$ FH$$$ F#$F5 H$$$ #$F?

26 , 5 # $$ 6? $! $$#$ $#"!5 #$$"$$#5 $"5",F " #$ 5 #$ $ $$# 0$, B! C" "$$#.B2", " $ #$$ $!$".B2"$ $$#"5 " 5 $$# ( $" $ 5 # $$ 6; $!"$ " # $$ $ $ "5 $!" 7 5! $ $$ $$# $ $ " 5 25""$ $! $ # $$ $ A%5&! -$ $ "#'#$ 0 # $$ # -8 2$< "$# # $!5 " #""$,#$$55$ $$ # $5 0$, B! C".B2 ($5$5# #$$5 $# 5$ "$5"!5 # $$ $ 5 # + 5#, $$ "$ # #, #$$ " #$$ #) $ #$$$#$$ +# $$! # $$"56? H$$$F#$5 3$<+#$$

27 $$5"$5"!5 3 5* $$ 5 C $5 H#,$ $#5 %56&( 5 " # LM$ LM$ #$ 6?6;,#$!E$!$ # $5# $$" # "##"$ "#'#" 2$ /$ 5 $$ $ # $ 36* = # 3 = $#$#%& 5# * = "$ $$5 H = ##"$ I" 3 = 0# ""5 * = 0 # *6C = $$ H< " H = (+'$$0 * =.$ $5 0 * = 0$%"$& " $ $"$ $$ $ *6C = ## "$ $#$ * = $# E+'$7 * = $5#-$.$$#$# * = $ #$$ 3 1 "$$D * = ;

28 0 "$ " * = ( $ $ 5$ 36* 1 # "$ $5 # $ * = $ $$ %" 36* = $& I5$ 3 = "$#< 3 1 $$<6$5$ 3 = /$ 3 = ( # # $$ $ 5$$5" ("$$5 " $$ $ 5 7 $ $ $5 2"# # (5 "#'#', - 2$ 0$,B! 5,$$5 3 = /A " 5# $ $5 *6C = $,H2 0 "$ '% * = 5$"&,$$$5 * =,$$ * = /$"$%##&5 *6C 1 $$ "$$ 5 "$ * = 5 "$ 5 * = #$# 5$" * = $5$,H2 #"" * =,#5 3 =, $ $ $ * = ( 0$, B! 5 # # $$"$ (""$$ 5 # $$ 5 "$$$5 +" ##"$ $5$# ( EE

29 "#'#(. 2$? C" 5 ( # $$ 36* = $5#5 H$$$ * = "$5" * = #$#$ 3 = # $$ $ $$# 36* = ("$ * = -# H = - $,H2 * = 4$$#"$ 36* =,$5" H = -$$$$$# 36* = $$ 0"$$$ * = 6, 5 $< %,*& * = #$5 # $$ * = # " * =,$$ * = D # $# 36* = D 4. H = #5"5 36* = /$"$ C = /#"$ 36* 1 I$ 5 $ " 36* 1 $$" ( $" ##$$ ("$EE5# $$ 5 $$ 5 EE $ 5 " #$5 (5 "#'#) -/ 2$ $5 O. 2 H = P -## H =

30 / $$ $ H = ==2# + # 3 =!$5#$ C = C = -$ # # C = ## H = -"# 3 1 5,5$ H = 7$5 3 1 *$5# # H = $ "$# * = /##O$P H = 2# H = $ $$# 3 = 8 # # H = $ %$$#& 7"#"$ H = %$ & ($ # # # # " * = $#!""" C = ( " 5$. B 2 #$ # ( $ 5""$$5 5 ("5"!'.$,#5"5" # # $$ # 5! 0$, B! C " # " #5 $ 0 # " $"$$) 5K " ( C2 ###$$?? /$#"$##$$#$" $5$#$##$$# F

31 G$5 $" O" # " P! " $$# $ # # " * " 55"# 0# 5#!$ J" "#(#$ 0 & (5##$$#+ #"##$$5 05#$, # $ $# # $ $! # $ ( $ $ # "5" # "$"$"$$!5 #5#5"$"! 5#$5#5D$ +""$5 " 2$ D$ $ - $$# O# $5 $P, #5 $$ 05"$55"5 $ " # " + # $$$#5"$5# # + $ # 5 $ 5 $ $$# # # $$ $ 5 %HG& # " $! ## # " Q 5 05 ( C2 # # $$, 5 $ # $! HG $ # # # $$ $ ("$## " HG # # $ $ $5 $ $ #! $ # # $ 8 "! HG " # $$$" 05# $5$"#! ( ##$$$$ 0 # " $ 5 5# ##$$$# ( $"$ 05", $##$$ $ $ 0 $ $ "5$# 7#

32 $$ OP + = ( # #$ O+ #$$P$$#$ ( # ( #"$ # # $$ 95"$5""5 # $# $ " $ 0#$$5C2 0$" $ $ 5 $ C2!$$C2 $ $" C2 0 $5 C2 " $$ $$ 9$$$ $$"$C2 "#(#" 1%!"#5$# $ = 5 $ 5 $ $, 05###5"$$$!HG # #$ +ELM5 5 +5%Q;&=" $ #$#! HG#5 ($ ( 5 $ 7 $5# " $ 0 $ 5 #!#"$5$ #! C2 # " # 5!C2 $"$$ $. ("$5# $ # $ 5 $5 5 $$"$ $ "#(#' 2 3./ *C2 $$### 5 ""$C2 $ 05 0 # "$ Q $ 5$$55 $#$ # 8 $ $A " 05 C2 " " # "$ "5!"$"#55

33 !HG$5C2 ($#$ C2 # L$ #"M!A $!$"C2 ( 05#$5$$! #D$$!"$ $ "$ HG $ $5! HG C2 ( 5$#5 $ C2 ##$$ 2"5 C2 $ $ C2 $ " $! $$ #C2 $"$ 0"#C2 "$5# 0 $ # $$ " " 0"$ "$$ $5 " "$$ +"%5 # & $ $ # +#$" 05 C2 $5 $! # $$ $5 #C2 $#$!" #C2 5$; ( " C2 $5 5$"5 # "#(#( 2 31,5%&$$#" $! $ C2 ( # $5 $ D 5 #$6$$# #5 # $ 5 ( 8 $ $$5#M## $ $ $ 9 # $ ( ##$# $#$ +$#" $5#$#$$$ A #$5 2""$ # $5! "$ "$$##?Q = ;Q!$5#"$ (# $#<$ $$#$ $5#," ( HG$!$"C2 ( 05#$5$$!#D$$!"$ $ "$ HG $ $5!

34 HGC2 ( 5 $#5$! ( "$ $ ""5 $ " 9"$"## $ *$$$5$$ $5 5 ( 9"$ 5"5# ( ' 8 $5" $5$$! "" ( ;Q!$ "$!"$"O#P $, # $5 ( ###$ H#$! 5 5 $! $$ $ * $$# 5 # 05. B 2 5 #! #$

35 ?

36 " #!##$#$5, $ # # $ $ 05"$D$$$$!$ $5, ""$ $ 5 $ # # #$$! * * $ $ 5 # +# $ $5""#,$ 5##$#$! "5#" '#"#$ 45 ( $ $ # %& ($5#$$%& $ /$$"5#5# = 5" #! # $ 5 "$5M! $$$$##$$ # '#"#" 6 0 # $ # 5 $($#.$5 *$7 +# $$$$# $ $5 # $ # # " % & ## $ +E # # 0$, B! C " 5! " #.B2,##$OP ($#$5$5 #$5%R&<# ##"!$$ #5!55 HG 05 # # $ 05 # $ "5$# $ 95$,#O+#$$P

37 # # " -<## $ 5 <!##" $$ $ $ $ " $ 5 # # $$ 5 #$$ * "#$$ $ 5 # 5# # # $$ ;!#$) K #$$"#K #$5K %&$$$"K K ' $$ # # $$ %3$<8 #& =$$#$##$ $#, # " #$$"#$5 5! $5$$#"$ 0 5$5$$#$#$# # $$ "# $ $$$ "$5##$! $$ 5 "$ # # $$ "!%& $$ $ "'$$##$ $" # 5"$" 5 # #$ $ 5 $$ " $5# 955'$ '#'#$ I #5 $5 # $5#$ 0"$/$9 *$#"$##$##$ $#$$ +$ "$5#$# $$#.B 2 6? # "# #$$"""5 ;(!$ ;

38 " -#$ #$$ $# # $! $5 "# # "##$$"# 0$ $ D$ $! $ " ""$ $ $ $! $ ##$5$$# $ #! # $ 5 #$5###$, # # $$ $ $ $%& $5 $$# #!$5$ '#'#" 0 $$ # # $$ /$ 9 *$! # $ #!! $# $ $ #$$"# #5# ###$$$ # = 5 $$ $ # $$" ##$$" $,#$5 # # $$ $#$$"#$$ $55"$ 5#$ -#$5$$ # $$ "# # $$ + $ # # $#%& $#$$%&$$5! $5 " # # $ $ 5 " "#"#+#%"$50 $,B!C"&%" $5.B2&+E$ # $ $" # 5$$#"$!##$"$$$ ###! #$5$$#$$ "5$"""#$ $5#"$"

39 !$$#+####$$ $#$!# $$$#$! $5 " # # '#'#' %&& 9$$#"# # # $! $$$ $5 $ # $$! 5 #$$#!$"# #$$$$# # $! #$$ #SS# $5$$$!##$" 0$#$$#; J'"$$ $ 0 $ $ $5 A $! # #$5 "5 # $5 $$# $ # $ # # $ " $$#$$" 7$"$ $$$$#$ 0#$$#5# # "" # #$. B 2## $$!$5#5! $5 # $ # $< $"###$$ $"##" 1

40 ' $ ' ", # # # " " ", #" " /$$ $ $ # = $ $$ (#$#$!$$) 5 & + & ( 4 ' ' '!! ( 9$ # $#%$&$$ 8 $ # $ # # $ $ $ # $$," $ $ $ # $$"$5# =$5"$#$##$ $$#$5$$"$ 5$"$"5# 5 + ' + ( 6! + (!#$$##$$5"!#$$5" 95"#"!"5#$$ # # $$ # $ 5 955#"$5 #$##$$ 7 '! + (! " " $$ $ $$<# $ $ $ $ "$ "55$ F

41 3 5! &! ( 0 # $" $ - $5 # (#$#" 7 =$5"#$5" #,### $$") && '(!$ " " $"# $$ $ $$##$5##$ 0"$ ### $ '$" "##! D$ $ # # $ 5 $$ $ # 0 $ $" # # $$ 0 # $$ # $ 0"$ $ ""$$# $#"$! ### #$"" '! $ 0#$ $# #$$$"$#! M "#D$ $ $5 $! #$5$ $5###, # # $$ 5 # $! 5 $ $ 5 ###$$## $$ 0 # $$ $ $# $$#$ 05 (##$5$,?

42 # # $ $ %& 0 $ #$ $ $5 # $ $ $5# $ $5 # $ #$ $ $!5"" "$ "$ # ##$ $$ "$ $ 5!#$ $ 5 #$ " # # $$ # # $ $##$$5 #"$! $ ## $$ $#$55$! " # $5 # $ $ ##$$5 G$5## # F ###$O+#$$P+$5 #$$ HG HG!OP#"5 $#! $ # $ 5 = "5#$#$ $5 2$ "5$"$5# 0 " $5 $$ 5! $ "$ " # #$$"#!"$ $5$55 $ # $$! "$$ " F$#?

43 ' / I#$##$ "!##D # # $ $ $! $ 5 # #$$"# (#'#$!$## ) * +', 3""! $ 8 "" $ (" $#$5#$$" # 0 # #$$ -#$$#5 " 0 $ # $# 9$ #5#$ 2 #5 )! &- +,!$$$ /$D $ $ " $ " "$$$" -$5# $ $ "$$ $5 " " # $ *#$# )!&.,,"$$$$#$$ $$$$ 8 $$$$$ $, " " # $$ ) & +,!# # $$ $ # $5 # $" ## 0## $$ $ " $#! $# #$,#$?

44 " $ " 7 # $$ ###$" (#'#"!$$###$$ "# ) +,! $5 $ - # $ D'$ $$ # 2 $$ ## # $ = # $$$5"#"$ # # $$ $ $ 0$$ $,##$$# K " #$#$$"# 4##$ $"$5$55!$ $##$$ $$5$ ) / 0 1 & +!,, $ 5 #$ 75 $5"$$$5 7 > ' 5 >"$ $# # <"$" ) +, 0 # # $$ $$##$"$# $%$&# $$$5$,#$$"$$ 5## $ ) $.+, I $ 5 <$!$<##$ # $ $ $ "#$#$5$5 / A##5## $! $5 EE"55#$5# "#$ "?

45 ) & + 2, 9"$## $$ $# 5 $5#$55,"$ $##$ "$$ 0#$$5$ ( $ ) 3 ' ,!##$$"!$$5#$"5EE## 0$,B!C".B25# 0 "###$#$$ $# 5 EE "! # $ " 8 " $ " J %<&!#$5$$5 # # $ " = "#" %$&#$$5EE" $ 9 $5# # $5 $ $ 5??

46 $ 7 3 < ;.!#!! + ##$!#7!#); (!$8?! # $!! -#54!#7 #$$ $ ($#$ ; H$$$?##$$ F ($"$#$$ 8 #$$2. 4? ##$$#$$? ($#$$ ;? H$$$3$< ;? 3$< H$$$F?3$< H$$$ 5 #$$ $$5 # 5 ; ($#$$ ;F ($#$$ 3$<5$" 3$< $ ($#$$ 3$< $? +# $$ 5 3$< H$$$"#$$ $$5 8 5 $$ 8. #$##$$$5$#$$ $ I$/$9*$? 5? $$5/$9*$???

47 ($ 5$ H$$ G ( H$$$ ;; F?45($D!# FH$$?F$$?;7$$$ #$$? #$$?; H$$$#$ "$5 H$$$ ; # ;F $$ $ 5$# OI #$$P I "# # G $$5$K$ F K5$# $$I#$$ OI #$$P =" G I$/$9*$ 5 / $ G %G & % & +$# # $$ H$$$#5=6G *T "$G? T "$$7 H F? *24 $ H$$$ $ # $ O# ; $P I #$$ -#5 G 7$5 $=C2 2#4$ I # $$ H$$$F#5=6G $$ 8. # $T$ # # ; $ $$5 # 5. # 5? *$ #$? = -2,4. #$ H$$$ $$ # $$ 5 F 5?;

48 ##$$ G $?; $#$$ 2# $ $$?; #$$ F; H$$$F"? * GDH$$$((( ( I? 6? +# $$ F? ($.F? (5 =5 4# $ FF 4 * 5$5 $ +' $ ($$ ; ; ($$ +'$?; *$$ $$ ; ($$$?;#$$ ($ $$ F #$$6; ($. F # # $$ $ # $ $ 5>; 5$K O( # $$ > ;P ($ F # $$ > ; * $? 5 ; ($.5 ; ($.5 $. # $ # $$ 8 ; # $ $>; "5 # 5 F #2#4$T$#?

49 ?

50 "" $ $?F

51

52 " "$!!"!! 1154 #$%$&$#!' "! 17 maart 2008 Rapportage economisch beleidsplan Geachte commissie, Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de rapportage van het onderzoek naar het economisch beleidsplan van de gemeente Borger-Odoorn. Aan uw verzoek om hierop te reageren voldoen wij gaarne. Het economisch beleidsplan heeft betrekking op Handel, Ambachten & Diensten, de Landbouw en Recreatie & Toerisme. Blijkens uw rapportage heeft u slechts in globale mate de sector Recreatie & Toerisme bekeken. Wij vinden dit opvallend, te meer omdat deze sector voor onze gemeente buitengewoon belangrijk is. Deze sector is vergeleken met de andere sectoren het meest dynamisch. Vandaar ook dat voor het beleidsterrein recreatie en toerisme een afzonderlijk beleidsplan is voorbereid. Dit beleidsplan komt in april in de gemeenteraad aan de orde. Wij hebben kennisgenomen van de kritische opmerkingen die gemaakt zijn door zowel de LTO als de OVBO over de samenwerking met de gemeente. Zonder daarop diep in te gaan is de focus bij die samenwerking te veel gericht op operationele zaken en te weinig op beleid en strategie. Inmiddels hebben samen met de OVBO daarin andere weg gekozen: splitsing beleid/strategische aspecten en operationele zaken. Wij willen samen met de LTO tot een zelfde lijn komen. Samenwerking is een groeiproces. Wat ons betreft gaat deze samenwerking steeds beter. Het is de bedoeling om op interactieve wijze te komen tot een toekomstvisie voor onze gemeente. Deze toekomstvisie zal nader worden uitgewerkt in een structuurvisie zoals die op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (treedt in werking op 1 juli 2008) moet worden opgesteld. In deze toekomstvisie zal ongetwijfeld direct en indirect aandacht worden besteed aan de economie en als zodanig de basis vormen voor toekomstig economisch beleid.

53 Met betrekking tot de tekst van de rapportage willen wij volstaan met een beknopte reactie: -Blz 22, paragraaf, voorlaatste zin: Wij stellen voor de woorden als zodanig te wijzigen in in de voorliggende vorm -Blz 24, paragraaf (Samenwerking gemeente / OVBO). Wij merken op dat de Ondernemers Vereniging Borger-Odoorn (OVBO) in haar huidige vorm pas bestaat sinds eind 2005/begin Voordien was sprake van bilaterale contacten tussen deze gemeente en plaatselijke ondernemersverenigingen. Met de OVBO bestaan o.i. goede contacten en is er sprake van een gezamenlijk vastgesteld strategisch overleg op basis van een in 2006 overeengekomen convenant. -Blz 28, paragraaf , 2 e alinea, laatste zin. Met enige verbazing constateren wij dat bij uw commissie klaarblijkelijk de opvattig heerst, dat het een (eenzijdige) taak van ons college zou zijn een raadsdiscussie over het gemeentelijk economisch beleid te entameren. Deze gedachtegang treffen wij tevens expliciet aan bij de vijfde aanbeveling aan ons college op blz. 34. De bestuurlijke agenda van de gemeentelijke overheid bevat zeer veel belangrijke onderwerpen. Daarin moeten keuzes worden gemaakt. Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders hebben naar onze mening een gezamenlijke verantwoordelijkheid de onderwerpen die zij van belang achten aan te dragen. In zijn algemeenheid kunnen wij ons herkennen in uw conclusies en de daarvan afgeleide aanbevelingen. Wij zullen deze ter harte nemen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, de secretaris, de locoburgemeester, W.P. van Boggelen J.J. Bruintjes

54 ( ' + + '+,! # # # # $$#,#$$#$ " 0$/#B! C ".B2 I##$$ $. B 2 $ "#"!# #!$"$" $#!$#!# ( #$$ $ ""!##$$! ##$!$#$$5#$ $$5## ", $# $ # $$ $5 $ 5 # D $ ## $5 "$5#! # $,( 0##$$##$ $$$##

55

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

!! # $ %&' )!!! 12--1!33 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

!"#$ %#&'( )* + * *$ *$! ")*!"( '$, - * $)* $ ** * $* "!.

!#$ %#&'( )* + * *$ *$! )*!( '$, - * $)* $ ** * $* !. !"#$ %#&'( )* + * *$ *$ &$ *)))*! ")*!"( '$, - * $)* $ **!"!" #!$! * $* "!. +/)0 '1$ !" #$!... 4!!"... 4 +"%2&"!"1"3&'... 4 +224&"5/"651&75"5.!%+2"7... 4 1-8"%%2%66565!%+265&'... 5 % &&... 5 ' &$!# (!!

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

Betrokkenheid in kaart gebracht

Betrokkenheid in kaart gebracht Betrokkenheid in kaart gebracht Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 20 Betrokkenheid in kaart gebracht Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ Jooske T. van Busschbach Kerstin J.K. Wolters Hannie

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

Jaarverslag Orthopedie 2011

Jaarverslag Orthopedie 2011 !"# # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %$ & '()'*'!## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Belevingen en verwachtingen van bestuur en betrokkenen bij de hulpverlening Colofon Uitgave!" # $$$% $&'%() *'$'+%,-$.$.

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Actieplan tegen geweld

Actieplan tegen geweld Actieplan tegen geweld 4299 0609 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Publicatiedatum: 29 januari 2007 Inleiding Informatie over de enquête!!" #$$%& '%"(!"!$%! %")%! $$%! ** Kwaliteit van de Steekproef +!%,"-!$%%% Resultaten,"' " '%"!!$ Meer

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde Cryptologie Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH Stichting Vierkant voor Wiskunde !"!#%$&$&#'"(#*)+##%-,.0/1.!-$2.33.54%#65879#6!:7;.":! @?A

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Onderwerp Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant

Onderwerp Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant Zaaknummer: OOPPL02 Onderwerp Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding De gemeente Heusden is onderdeel van de regio Noordoost Brabant maar werkt

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 (

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 ( ! "!#$% &'()!*+", -()!*+",. /01('2 3 4 5(4 3 4 #1( # %%11 ( 0/%6*789:1;;%$3-*789:%111 %+ 0/*789:11+ 03*?8+ @

Nadere informatie

!" # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&.

! # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'! % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. !" # $%##&&' $ (! (' )$ *(+&,-(% ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. 1 INLEIDING... 4 2 DE WERKING VAN HET ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Bepalingen uit het decreet... 3 1.2 Overleg tussen OCMW en gemeente... 3 1.3 Integratie lokaal beleid kinderopvang...

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

! "# # "$# % # & '$ '( & ) & " ) ( ) ) ' ( " & & & * $& & & ) ' $ && & )

! # # $# % # & '$ '( & ) & ) ( ) ) ' ( & & & * $& & & ) ' $ && & ) ! "# # "$# % # & $ ( & ( & ) & " ) ( ) ) ( " & & & * $& & & ) $ && & ) 1 ( & & +,- ).- / 0 1 2 3 #! # # ) $# & $,# 4 && 5% 6 & & 5 6. $# # & " & " & 7 8 8 9 ) ) : 7 8 8 9,. $ &7 8 8 ; && )" ) 7 8 8 ;

Nadere informatie

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND ! " tim a e& toch&nge" LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND" Twee&intensieve&dagen& with%the%brain%in%mind.&& Van%en%met%elkaar%leren%over%een%intrigerend%onderwerp%toegepast%in%een% inspirerend%vakgebied.%%

Nadere informatie

!! " # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,,

!! # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,, !! " #$!%& '(%)*+! %! ( - &-./ 0-12 (3453 6! $! %!% %& '(%.*+!&%! 7.7/& (&!!! -(%'3+*'3+ $ (&!!! 8 9 $ : $! %!!& % ; '+ 3 $ $& $& %! %&! # % $! &!%!!! $! %! $ %!!!%&! $& %! %&!: %% &!! &!! &! 3% &! % %!!!

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Anoniem. Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland. Overzicht zienswijzen. augustus - september 2015

Anoniem. Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland. Overzicht zienswijzen. augustus - september 2015 Anoniem Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland augustus - september 2015 Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland Zienswijzen Bestemmingsplan Midden en Zuid Eierland

Nadere informatie

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& ! " !"#$% &'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& &'' *,+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-!"#! $% & '! & &'&' $ *''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!!"'(

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!"()=# !" &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Armoedewijken in profiel

Armoedewijken in profiel Habi_deel_omslag vd land 9-3-2006 15:29 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Armoedewijken in profiel Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in stedelijke concentratiegebieden Helen Kruythoff Wenda

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve).

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve). EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Gramsbergen, De Vaart 12 te Ane (Hadassahoeve). AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 Basiskustlijn 2012 Basiskustlijn 2012 Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 2. Beleid en beheer 10 2.1 Dynamisch handhaven en BKL 10 2.2 Kustlijnzorg 11 2.3 Waterwet

Nadere informatie

!"#$%"&&'() '*& * "## *& *+*, % -!*.&/. $"&*01-

!#$%&&'() '*& * ## *& *+*, % -!*.&/. $&*01- !!"#$%"&&'() "## *& *+*, $# '*& * % -!*.&/. $"&*01-23 )4 '% ( &# (' ' ' * $'.5 $ ( ) * 6 " ** *$ * *( + $ 6 # $* * $$ ** (, - (. *(/ -(/. )(## * &# &# 3 68*"3 3 3 08(' +'*, *& 0 9 :; &%,*&/#&& 3 :; ' '

Nadere informatie

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar

Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Evaluatie inschakeling van externen door de gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Samenstelling Externe leden: R.M.C. Strijker RA (voorzitter) drs.

Nadere informatie

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011)

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 13 de LIMBURGS INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP VOOR SENIOREN (editie 2010-2011) Schaakliga Limburg Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 De Wel Herman (1840 N)( 4.0) - Hovens Leo (1794 N)( 4.5) 1-0 2

Nadere informatie

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!"4%/0&0*0&0

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!4%/0&0*0&0 In opdracht van Dura Vermeer Railinfra BV Auteur H.H.J. van Schaik Risicomanagement binnen Dura Vermeer Railinfra BV Afstudeeronderzoek $ % & $! ' $ ( ) $ * $ +,,-. $ &/**1 & $,,,2-,- $ &/!.% /(! $ */)13!"4%/&*&

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!! "#$%$&'(')$!&*+!,-., !"#$%&'%(')*%!"+,#+,-./0123!4567%+81655%*67/980:-%;,!+*<= #:>-08065%/0874>6-%?68%&@6%A:1B%C4-%!

!!!!!!!!!!!!!! #$%$&'(')$!&*+!,-., !#$%&'%(')*%!+,#+,-./0123!4567%+81655%*67/980:-%;,!+*<= #:>-08065%/0874>6-%?68%&@6%A:1B%C4-%! !!!!!!!!!!!!!! "#$%$&'(')$!&*+!,-.,!"#$%&'%(')*%!"+,#+,-./0123!4567%+81655%*67/980:-%;,!+*-08065%/0874>6-%?68%&@6%A:1B%C4-%!21:-%$4806% )/%#!0123443!563!3711!2348819:!;13!61?19!@49!

Nadere informatie

GEMEENTE HULST. Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen

GEMEENTE HULST. Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen GEMEENTE HULST Bijlagenboek voorontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling locatie Rabobank Sint-Jansteen gemeente titel projectnummer status Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Hulst Voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

$ % "! "#$ $ " % & ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 "!#

$ % ! #$ $ % & ' / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 !# ! ! $ % "! "#$ $ " % & & " '( && )!"$)*++*,-*." ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 (" ) /!4 % " $ " *56*++ ' 0. SAMENVATTING... 11 0.1 EFFECTEN VOLGENS HET MER... 11 0.2 EFFECTEN WAARDERING VOLGENS DE NB-WET

Nadere informatie

Intentieverklaring. " Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente "

Intentieverklaring. Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente Versie 3, definitief Dinsdag 14 september 2005 Intentieverklaring " Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente " Naar een constructieve en interactieve wisselwerking tussen de gemeente en de ondernemers

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Evaluatie loon boven uitkering. in de gemeente Alkmaar. Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar

Evaluatie loon boven uitkering. in de gemeente Alkmaar. Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar Evaluatie loon boven uitkering in de gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie Gemeente Alkmaar Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Samenstelling Externe leden: R.M.C. Strijker (voorzitter) Drs. H.J.M. Alders

Nadere informatie

FAXBERICHT. Projectbureau Zeeweringen t.a.v. Jan Willem Slager I Piet Hengst pia postbus 114 4480AC GOES. Hugo HinderInk AJBZ

FAXBERICHT. Projectbureau Zeeweringen t.a.v. Jan Willem Slager I Piet Hengst pia postbus 114 4480AC GOES. Hugo HinderInk AJBZ ., 06-11-2000 10:58 WATERSCHAP ZWS UL'~ANDEREN P.01/04 P2.0 B- X-001'J.8.1 Aan FAXBERCHT Projectbureau Zeeweringen t.a.v. Jan Willem Slager Piet Hengst pa postbus 114 4480AC GOES ~k Faxnummer 0113-21 61

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

* * GEMEENTE HILLEGOM

* * GEMEENTE HILLEGOM * * GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T - Postbus 32,2180 AA Hillegom F * E - I 140252 0252-537 290 info@hillegom.nl www.hillegom.ni Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten November 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Samenstelling rekenkamercommissie Kempengemeenten De heer Drs. Ing. A.M.A. van Drunen Msc CMC

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie