Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling toezichtvorm gemeente Venray"

Transcriptie

1 Bepaling toezichtvorm gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april

2 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 2

3 I n h o u d s o p g a v e 1. I n l e i d i n g He t o n d e r z o e k D o e l e n k a d e r s f i n an c i ee l t o e zi c h t W e r k w i j z e e n o n d e r z o e k s v r a g e n R e i k w i j d t e v a n h e t o n d e r z o e k O p b o u w v a n h e t r a p p o r t C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k A a n d a c h t s p u n t e n S a m e n v a t t i n g A a n d a c h t s g e b i e d e n A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g A n a l y s e v e r m o g e n A n a l y s e s t u u r i n f o r m a t i e A n a l ys e W e t - e n r e g e l g e v i n g F i n a n c i e e l b e l e i d e n b e h e e r L o k a l e h e f f i n g e n W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n d e r h o u d v a n k a p i t a a l g o e d e r e n F i n a n c i e r i n g B e d r i j f s v o e r i n g V e r b o n d e n p a r t i j e n G r o n d b e l e i d B e g r i p p e n B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 3

4 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 4

5 1. In l e i d i n g H e t o n d e r z o e k I n s e p t e m b e r h e b b e n G e d e p u t e e r d e S t at e n v a n L i m b ur g b e s lo t e n h et f i n a n ci e e l t o e zi c h t t e m o d er n i s e r e n. K e r n v a n d e ze m o d e r n i se r i n g i s, d a t d e P r ov i n ci e L i m b ur g g em e e n t e n é é n k e er i n d e v i er j a a r di e p g a a n d b e o or d e e lt. D o e l v a n h e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k i s, e e n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e v o rm v a n f i n a n ci e el t o e zi c h t. O p b a si s v a n di t o n d e rz o e k ne m e n G e d e p ut e e r d e S t at e n e en b e sl ui t o v e r d e t o e z i c h t v o r m, d i e i n p r i n c i p e v o o r v i e r j a a r g e l dt. D e a f g e lo p e n m a a n d e n h e b be n wi j i n de g e m e e nt e V e n r a y d e n i e u w e a a n p a k v a n o n s v er di e p i n g s o n d er zo e k ui t g ev o er d. Qua onderzoeksaanpak (zie verderop ) en tijdsvolgorde is deze keer aansluiting gezocht bij de vervolg - m o ni t or B es t u ur s kr a c ht. D e ze g e li j kt i j di g e a a n p a k v a n v er v o lg m o n i t or e n v er di e p i ng s o n d e r zo e k m a ak t h et m o g e l i j k r e le v a n t e i n f or m a t i e t u ss e n b e i de o n d er zo e k e n ui t t e wi s s e le n. D e e r v a r i ng le e r t, d at d e ze u i t wi s s e li n g m e er wa a r d e op le v e r t. O n d a n ks a an g e h a a ld e s am e n we r k i n g dr a g e n wi j a ls e n i g e d e v er a n t wo o r d e li j kh e i d v o or d e i n h o u d v a n h e t u i t g e v o e r d e v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k. Da t i s o o k lo g i s c h, om d at wi j di t o n d er zo e k g e b r ui k en om e e n u i t s p r a ak t e d o e n ov e r d e t o e zi c h t v o r m vo o r d e g em e e nt e V e n r a y v oo r d e k om e nd e v i e r j a a r. P r o e f f a s e H i e r b i j b e n a d r u k k e n w ij, d a t e r v o o r a l s n o g s p r a k e i s v a n e e n p r o e f, w a a r b i j w i j g e br u i k h e b be n g em a ak t v a n er v a r i n g en, d i e e er d er zi j n op g e d a a n b i j t we e Li m bu r g s e pi lo t -g em e e n t e n. D e a a n p a k v a n di t v er di e p i n g s o n d er zo e k ni e u we s t i j l i s u n i ek i n N e d er la n d. Zi j i s no g n oo i t ee r d er t o eg e p a s t, wa t u i t e r a a r d o o k i n h o u d t, d a t e r v a r i n g e n v a n an d e r e pr ov i n c i e s en g em e e nt e n o nt b r ek e n. H e t i n n ov a t i ev e o n d e r zo e k s k ar a kt e r k a n b ov e nd i e n t o t g ev o lg h e b b e n, d a t wi j a a n p a k, n o r m e n, we g i n g e n e n s c or e s b i n n e n o n s o n d e r z o e k i n d e t o e k om st we l li c h t n o g ( e ni g s zi ns ) m o e t e n a a n pa s s e n. U i t s p r a a k r o n d o m t o e z i c h t Het mag duidelijk zijn, dat een uitspraak over een vorm van toezicht op basis van het verdiepingsonder - zo e k n o o i t s t at i s c h k a n zi j n. Ni e u we a ut on o m e o n t wi k ke li n g e n, zo a ls e e n dr a st i s ch e v er la g i n g v a n d e a l g e m e n e u i t k e r i n g, m a a r ze k e r o o k h e t ei g e n b e le i d v a n d e g em e e n t e, zo a ls h e t do e n v a n i nv e st e r i n g e n e n o nt t r e k k e n v a n s u bs t a nt i ë le r e s er v e s, k u n n e n de f i na n ci ë le p o s i t i e o n d er d r u k ze t t e n. A l d e ze e l e m e n t e n k u n n e n d a n o o k l e i d e n t o t h e t h e r o v e r w e g e n v a n d e t o e z i c h t v o r m. B e h a l v e d a t wi j o p b a si s v a n o n s v er di e p i n g s o n d er zo e k e e n ui t s p r a a k d o e n ov er d e t o e zi c ht v or m, wo r d t m et di t o n d er zo e k i n f ei t e een (financiële) foto v an de gemeente gemaakt. Een foto is altij d e e n m om e nt o p na m e. B i j e e n b e p a li n g v o o r r e pr e ss i ef t o e zi c ht v o l g e n wi j i n d e d r i e t us s e n li g g e n d e j ar e n d e ge m ee n t e o p a f s t a n d. E r i s d a n s p r a ke v an t oe zi c h t ar m e j a r en, wa a r i n we b i j d e ui t v o e r i n g v a n o n s t o e zi ch t r i si c o an a lys e m o d e l l e n h a n t er e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 5

6 In deze modellen zitten elementen die voor elke Limburgse gemeente hetzelfde zijn. Uit verdiepings - o n d e r zo e k e n k o m e n ec h t er o o k za k e n n aa r v o r e n, di e s p e ci f i ek v o o r e e n b e p a a ld e g em e e n t e ( k u n n e n) zi j n. E e n v i e r j a r i g e r e pr e ss i ev e v o r m v a n t o e zi c ht i s n a t uu r li j k g e e n v r i j br i ef v o o r f i na n c i e e l h a n d e le n. A r t v a n d e G e m e e n t e we t b li j f t oo k ge wo o n v a n kr a c ht. V o l g e n s d i t a r t i k e l i s pr i m ai r d e r a a d v er a nt wo o r d e li j k v o o r h et i n ev e n wi c h t h ou d e n v a n d e g em e e nt e li j k e b e g r o t i n g. M aa r : o o k d e P r ov i n ci e h o u d t o p gr o n d v a n a r t G em e e nt e we t e en d ui d e li j ke v er a nt wo o r d e li j k h ei d. W a n n e e r e en g em e e nt e o p ba s i s v a n h et v e r d i e pi n g so n d e r zo e k o n d er pr ev e nt i e f t o e zi c h t v a lt, v a n we g e s t r uc t ur e le t e k or t en g e du r e n d e d e k om e nd e v i e r j a a r, k a n de ze v o r m v a n t o e zi c h t i n d e h u i di g e si t ua t i e n i e t v o o r m e e r d e r e j a r e n g e l d e n. D a a r v o o r b i e d t d e h u i d i g e w e t g ev i n g n am e li j k ( no g ) g ee n m o g e li j k h e i d. E lk j a a r op n i eu w, t ot aa n h et v o lg e n d e v er d i e pi n gs o n d er zo e k, za l d e P r ov i n ci e d a n o o k e e n u i t s pr a a k d o e n ov er d e t o e zi c ht v or m. J a ar li j k s n e m e n G e d e p ut e e r d e St a t en i n d e c em b e r t e l k e n s h et b e s lu i t ov er d e t o e z i c h t v o r m v o o r h et v o lg e n d e j a ar. K o r t o m : e e n v i e r j a r i g e u i t s p r a a k -s e c i s we t t e li j k n u d u s n o g ni e t m o g e li j k. A a n di t i d e e m o e t e n e er st v o or wa a r d e n wo r d e n v er b o n d e n. O n ze pi lo t wi l d a a r a a n c o n cr e t e bi j dr a g e n le v er en. A a n d a c h t s p u n t e n b l i j v e n v o l g e n B o v e n o p d e be p a li n g v a n d e t o e zi c h t v o r m v e r d ui d e li j ke n wi j r i c ht i n g g e m e e n t en we lk e o n d e r d e le n wi j a a n b e v e l e n ( n o g ) v e r d e r t e v e r b e t e r e n. S p e c i f i e k e a a n d a c h t s p u n t e n z u l l e n w ij i n de k om e n d e d r i e j aa r blijv en v olgen. In een enkel gev al kunnen we bij h et v e r di e pi n g s on d e r zo e k e e n a an b ev e li n g e e n d w i n g e n d k ar a k t e r m e e g ev e n. I n zo ' n si t ua t i e k u nn e n we g ev o lg e n v er bi n d e n a a n h e t ni et i nv u lle n v a n d e ze a a n b ev e li n g d o or d e g em e en t e. Bi j d e g em e e nt e V e n r a y b li j kt di t ec h t er n i et n o d i g, zo a ls d e ze r a p p o r t a g e o o k v er d ui d e li j kt. W i j d a n k e n d e g em e e n t e v oo r d e s a m e nwe r k i n g e n b er e i d h e i d st e e d s o p k or t e t e r m i j n a nt wo o r d t e g ev e n o p o n z e v r a g e n o m i n f o r m a t i e e n t o e l i c h t i n g. I n v e r s c h i l l e n d e o v e r l e g g e n h e b b e n w ij o o k a f s t em m i n g v a n e n o v e r e e n s t e m m i n g o v e r c i j f e r s, g e g ev en s e n f ei t e n ge zo c h t én g ev o n d e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 6

7 1. 2. D o e l e n k a d e r s f i n a n c i e e l t o e z i c h t D o e l v a n f i n a n ci e el t o e zi c ht i s : h et b e vo r d e r e n v a n e e n f i n a n c i e e l g e z o n de si t u a t i e bi j g e m e e n t e n. H i e r m e e b e d o e l e n w e e e n s i t u a t i e, w a a r i n e e n g e m e e n t e k a n v o o r t b e st a a n, z ó nd e r b e r o e p t e h o e v e n d o e n o p d e c ol l ec t i vi t ei t v a n g e me e n t e n ; d e zo g e h e t en ar t i k e l 12 st e u n v a n de F i n a n c i ë l e v e r h o u d i n g s w e t. O n z e m i s s i e a l s f i n a n c i e e l t o e z i c h t h o u d e r i s d a n o o k : H o u d d e L i m b u r g s e g e m e e n t e n f i na n ci e e l g e z o n d! G em e e n t e n zi j n al l er e e r st z e l f v e r a nt w o o r d e l i j k v o or e en g ez o n d f i na n c i ee l be l e i d. Al s f i n a n ci e e l t o e z i c h t h o u de r w i l l e n w i j er e ch t er gr aa g a a n b i j d r a ge n, d a t g em e e nt e n g oe d i n s t aa t b l i j v e n h u n r o l e n t a a k w a a r t e m a k e n. D a t b e t e k e n t i n d e p r a k t i j k, d a t w i j d e e i g e n v e r a nt w o o r d el i j k h e i d r e s p e c t er e n, m a a r r ea g e r e n o p ri s i c o s, di e t ot f i n a nc i ël e on t s p or i n ge n k u n nen l ei d e n. W i j t o et s e n v i a on s v e r di e pi n g s on d e r zo ek, of e r bi n n e n d e ge m e en t e s pr a k e i s v an e e n structureel e v e n w i c h t i g e s i t u a t i e. H i e r b i j k i j k e n w i j v e r d e r d a n d e c i j f e r s. H e t g a at bi j o ns t o e zi ch t o ok d ui d e li j k om d e v r a a g, of d e pr o c e ss e n d i e t e n gr o n d s la g li g g e n a a n d e g e pr e s e nt e er d e r am i n g e n k wa li t a t i e f g o e d zi j n. T o e zi ch t h o u d e n m o e t d o o r g e m e e n t e n t r o u w e n s n i e t w o r d e n v e r w a r d m e t c o n t r o l e r e n. T o e z i c h t h o u de r s v ar e n i m m e r s o ok d ui d e li j k o p v er t r o u we n. D at v e r t r o u we n m o et we l k u n n e n wo r d e n g ev er i f i e e r d bi j b i j v o o r be e ld s u b s t a nt i ë le a f wi j ki n g e n. A a n v u l l e n d o p a n d e r e c o n t r o l e m e c h a n i s m e n T o e z i c h t b e s t a a t n a a s t a n d e r e c o n t r o l e m e c h a n i s m e n. B i j u i t v o e r i n g v a n t o e zi c ht m o e t e n we o n d e r m ee r k u n n e n v e r t r o u we n o p d e t o er ei k e n d he i d v a n a cc o u n t a n t sv e r k la r i n g e n. Di t la a t o nv e r le t, d at wi j a ls P r ov i n c i e e e n h e e l e i ge n v e r a nt wo o r d e li j k h e i d h e b b e n, d i e b er u st o p d e we t t e li j k e t a a k o m d e gemeentelijke begroting en ja ar r e k e ni n g t e b e o or d e le n. K a d e r s w a a r u i t w i j o n s o o r d e e l v o r m e n : - G e m e e n t e w e t - B e s l u i t B e gr o t i n g e n V er a nt w o or d i n g p r o v i n ci e s e n g e m e en t e n ( B B V ) - G e m e e n s c h a p p e l i j k m i n i m u m b e l e i d s k a d e r ( j u n i ) - P r o v i n ci a al b e l e i d s k a d e r ( a p r i l ) - Ja a r l i j k s e b e g r o t i n g s b r i e f a a n g e m e e n t e n W e w a a r b o r g e n o n a f h a n k e l i j k h e i d, d o o r d a t e e n a n d e r e b e st u u r sl a a g h e t o nd e r z o e k u i t v o e rt. V i a p u b l i c a t i e v a n e n t o e l i c h t i n g o p o n z e b e v i n d i n g e n b i e d e n w e de g e m e e n t e n t r a n s p a r a n t i e. T e g e n o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n i s g e e n o f f i c i e e l b e z w a a r e n/ o f b e r oe p m o g el i j k. W el i s, c o nf o rm d e Al g e m e n e w e t b e st u u r sr e c ht, b e zw a ar e n / of b e r o e p mo g e l i j k t e g e n d e b e s l u i t v o r m i n g d o or G e d e p ut e e r d e St a t e n o v er d e v o rm v an t o ez i c ht. Z o dr a G e d e p ut e er d e St a t e n e e n be s l ui t o v er d e t o e z i c h t v o r m h e b b e n g e n o m e n, i n f orm e r e n w i j de g em e e nt e sc h ri f t e l i j k hi e ro v e r. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 7

8 O n z e b a s i s -t o e zi c h t t a a k b e st a at ui t h et vo lg e n e n b e o o r de le n v a n zo we l d e f i n a n ci ë le p o s i t i e a ls h e t f i n a n c i ë l e p r o c e s b i j d e g e m e e n t e. O n s f i n a n c i e e l t o e z i c h t r i c h t z i c h d a a r b i j v o o r a l o p h e t v o l g e n v a n d e h e le ( f i n an c i ë le ) g e m ee n t e li j k e b e le i d s c yc lu s. Z o b es c hi k k e n we ov e r r e le v a n t e e n a c t u e le i n f or m a t i e r o n d om f i n a n ci ë le o n t wi k k e li n g e n en / of pr o b le m e n, o p b a si s wa a r v a n de b e pa li n g v a n d e t o e zi ch t v or m v o or d e ge m e en t e ui t ei n d e li j k o o k t o t st an d k om t. B e s l u i t o p b a s i s v a n b e g r o t i n g S p e c i f i e k g a a t o n z e a a n d a c h t u i t n a a r b e g r o t i n g e n. O p b a s i s v a n h e t o o r d e e l o v e r d e g em e e nt e li j k e b e g r o t i n g n e m e n G e d e p u t e e r d e S t a t e n oo k h et b es lu i t ov e r d e t o e zi ch t v or m. H e t oo r d e e l o p b a si s v a n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g h e ef t h et v oo r d ee l, d a t er we l li c h t m o g e li j k h e de n zi j n o m f i n a n c i ë le p r o b le m e n t i j di g t e h e r k e n n e n W e r k w i j z e e n o n d e r z o e k s v r a g e n H e t b e la n g r i j ks t e d o e l v a n o n s o n d e r zo e k i s om e e n ui t s p r a a k t e d o e n ov er d e v or m v a n t o e zi c ht v o o r v i e r j a a r. O m v o o r e e n m e e r j ar i g r e p r es s i ev e u i t s p r a ak i n a a nm e r ki n g t e k un n e n k o m en, m o et de g em e e nt e v o ld o e n d e sc o r e n o p e e n a a nt a l k r i t i s c h e f a ct or e n. D e ze f a c t or e n v lo e i e n v o o r t ui t d e k a d er s zo a ls b e s c h r ev e n i n p a r a g r a af 1. 2 D o e l e n k a de r s v a n f i n a n ci e e l t o e zi c ht. O n s o n d e r zo e k r i c ht z i c h ni e t o p u i t s pr a k e n di e a a n t o n e n of d e g em e e nt e a l d a n n i e t h a a r b e s t u u rl i j k e d o el s t el l i n g e n b e re i kt. H e t a n t w o or d o p d e z e v ra a g s t el l i n g e n vr aa g t om e e n kw al i t a t i e f / p ol i t i ek o or d e el, d a t v o or b eh o u d e n i s a an d e G e m ee n t er a a d. W i j s t e lle n o n s t ot d oe l, d a t u n a h et le ze n v a n h e t r a p p o r t e e n zo c o m p le e t m og e li j k b e e ld h e e f t v an o n ze b e o o r d e li n g. W i j h eb b e n d a a r om i n d e o pze t v a n o n s o n d e r zo e k g e k o ze n om v a n ui t o n s t oe zi c h t k a d e r d e f o c u s t e le g g e n o p v i e r b e la n g r i j k e a a n d ac h t s g e bi e d en : - B e g r o t i n g e n m ee r j a r e nr am i n g ; - V e r m og e n ; - W et - en r e g e lg e v i n g ; - S t u u r i nf o r m at i e. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 8

9 E xt e r n p er s p e ct ie f B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g I nt e r n p er s p ec t ie f Wet- en regelgeving Visie toezicht V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e Deze aandachtgebieden zijn niet zomaar gekozen. De aandachtsgebieden Begroting en meerjaren - r a m i n g e n V e r m o g e n g e v e n i n z i c h t i n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e z o a l s w i j d e z e m e t e e n e x t e r n e b l i k b e k i j k e n. D e a a n d a c ht g e bi e d e n W et - e n r e g e lg e v i n g e n S t u ur i n f or m a t i e zi j n i nt er n e a a n d a ch t s g e bi e d e n. D e ze ze g g e n v e e l m e e r ov er d e pr o c es m at i g e k a n t e n zi j n v a n b e la n g v o o r d e b e o or d e li n g o f d e f i n a nc i ë le r a m i n g e n k wa li t a t i e f g o e d zi j n. En of de ge m e e nt e ov e r v o ld o e n d e i n st r um e nt e n be s c h i k t om f i na n ci e e l i n con t r o l t e k un n e n zi j n. A l d e ze a a n d a c ht sg e b i e d e n zi j n o n lo s m a ke li j k m et e lk a a r v e r b o n d e n e n b e ï nv lo e d e n e lk a a r. I n o n ze o g e n i s s pr a k e v a n e e n f i n a n ci e e l g e zo n d e g em e e nt e a ls d e ui t d e a a n d a ch t s g e bi e d e n v o or t v lo e i e n d e kr i t i s c he i n d i c a t o r e n v o l d o e n d e t o t g o e d s c or e n e n d a a r m e e e e n ev e n wi c h t i g b e e ld v er t o n e n. E e n v o o r b e e l d D e f i n a n ci ë le p o si t i e v a n e e n ge m e en t e li j k t g o e d t e zi j n. H et o nt br e e kt d e z e g em ee n t e e c h t e r a a n e s s e n t i ë le s t u ur i n f or m a t i e. Di t k a n b et e k en e n, d a t d e z e g e m e e n t e o n v o ld o e n d e m o g e li j k h e d e n h e ef t o m in control t e zi j n. Zij lo o p t hi er m ee a a n zi en li j k f i n a nc i ee l r i si c o. O p b a s i s v a n h e t v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k f o r m u le r e n wi j d an a a n d a c h t s - e n/ o f v er b et e r p u nt e n. Af h a n ke li j k v a n h u n ( i n di v i d u e le ) b e la n g v o lg e n we h o e e e n g e m e e nt e d e ze pu n t e n i n de t u s se n li g g e n d e j a r e n, du s t o t a a n o n s v o lg e n d e v er d i e p i n gs o n d er zo e k o p p ak t. B e ha a ld e t u s s e nt i j ds e r e s u lt a t e n k u n n en m e d e b e p a le n d zi j n, o f e e n g em e e nt e e e n m ee r j a r i g e st a t us k an b e ho u d e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 9

10 1. 4. R e i k w i j d t e v a n h e t o n d e r z o e k P r i m ai r r i c ht he t o n d er zo e k zi c h o p d e f i na n c i ë le p o si t i e, zo a ls d e g em e e nt e di e p r e s e n t e er t i n de b e g r o t i n g e n d e b i j h o r e n d e m e e r j a r e n r a m i n g O ok b eh a a ld e r e s ult a t e n, zo a ls g e p r e s e n t e e r d i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n a f z i j n n a d e r o n d e r z o c h t, n e t a l s t u s s e n t i j d se r a p p or t a g es O p b o u w v a n h e t r a p p o r t D e z e r a p p o r t a g e k e n t e e n t o p -d o wn b e na d e r i n g. Z o h e e f t d e le ze r d e m o g e li j k h e i d h e t r a p p o r t s n e l o p h o o f d l i j n e n t e d o o r g ro n d e n. O n d er zo c h t e t h em a s b e gi n n e n t e lk e n s m et c on c lu s i es e n ( ev e n t u e le ) a a n b e v e l i n g e n. U b ep a a lt ze lf, o f u d e t oe li c h t i n g bi j e n o n d e r b o u wi n g v an h et b e t r e f f e n d e o n d er we r p wi lt le ze n. D e i n h o u d v a n d e ze r ap p o r t a g e g aa t d aa r m e e d u s v a n h o o f d li j n e n n a a r d et a i l. A l le o n d e r we r p e n, d i e d i t r a p p o r t b e h a n d e l t, k e n n e n e e n z e l f d e o p b o u w. O o k z o r a a k t u s n e l we g wi j s. W i j a dv i s er e n i n e l k g e v al ho o f d st u k 2 ( C o n c l u si e, a a nd a c h t sp u n t e n e n s a men v a t t i n g ) t e l e z e n. 1. Inleiding + visie 2. C o n cl u si e, aandachtspunten en samenvatting 3. Aan d a ch t sg eb i e d en ( uitwerking + analyse) 4. F i n a n c i ee l b e l e i d en b eh e e r ( Paragrafen en detailgegevens ) 5. B e g r i p p e n 6. B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 0

11 2. C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k O p 1 2 d ec em b e r h e b b e n G e d e p u t e e r d e S t at e n v a n Li m b ur g b es lo t e n om d e g e m e e nt e V e n r a y o p b a s i s v a n d e b e g r o t i n g r e p r e s si ef t o e zi c ht 1 t o e t e k e n ne n. D i t b e t ek e n t d a t d e P r ov i n ci e ( c o l l e g e v a n G e d e p u t e e r d e S t a t e n ) d e b e g r o t i n g e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n n i e t h o e f t g o e d t e k e u r e n. O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k c o n c l u d e r e n w i j d a t d e g e m e e n t e a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e p i l ot m o d er n i s er i ng t o e zi c h t v ol d o e t. V e n r a y k o mt d a ar me e i n a a n m er k i n g vo o r m e e r j a ri g r e p r e s s i e f t o e z i c h t. D i t b e t e k e n t, d a t d e p e r i o d e t o e zi c ht a rm z a l zi j n, zo d r a G e d e p ut e e r d e St a t e n d e o n d e rz o e k s co n c l u si e o ve r n em e n. M e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t A ls g e d e p u t e e r de st at e n de pi lo t o n d er zo e k s c o n c lu s i e ov e r n e m e n ( e n d a a r m e e d us b e s lu i t e n d e gemeente Venray de meerjarig repressiev e status toe te kennen), zulle n wi j i n d e t o e zi c h t ar m e p er i od e d e g em e e nt e s le c h t s op af st a n d v o lg e n m e t b e h u lp v a n zo g e h e t e n r i si c o a na l ys e m o d e l le n. D e a a n b ev e li n g e n e n a a n da c h t s p u nt e n ui t on ze o n d e r zo e k s r ap p o r t a g e zi j n d a ar bi j ( da n ) d e n a dr u k ke li j k e v o lg p u n t e n. A a n a l l e p i l o t v o o r w a a r d e n v o l d a a n W i j zi j n t ot d e o nd e r zo e k s c on c lu s i e m e e r j a r i g r e pr e s si ef g e k om e n, o m d a t ui t o n s f i n a n ci e e l v er di e p i n g s o n d er zo e k b li j kt, d at d e f i n a n ci ë le p o s i t i e v an d e g em e e nt e V en r a y a a n a l le v o o r wa a r d e n v o l d o e t v a n d e p i l o t m o d e r n i s e r i n g t o e z i c h t. O n z e v o or k e u r g a at e r ov er i ge n s n a a r u i t, d e h ui d i g e o v er le g v or m m e t d e g em e e nt e o ok i n d e t o e k om st v o o r t t e ze t t e n. D e t we e am bt e li j k e ov er le g m o m e nt e n b i j k a de r n ot a e n p r o g r am m a b e gr o t i n g d r a g e n n am e li j k bi j a a n e e n g o e d e u i t wi s s eli n g v an f i na n ci ë le i n f or m a t i e t us s e n g em e e n t e e n p r ov i n c i e Aa n d a c h t s p u n t e n V e n r a y v a l t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r o n d e r r e pr e s si ef t o e zi c ht. D e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e g e m e e nt e b e o o r d e le n wi j m e t v o ld o e n d e t o t g o e d. W i j he b b e n b ov e n di e n v er t r o uwe n i n d e v er d e r e o n t w i k k e li n g v a n di e f i n a n ci ë le p o s i t i e a ls r e su lt a a t v an p o li t i e k e n o r g a ni s at or i s c h h a n d e le n v a nu i t de g e m e e nt e. Ui t o n s v er d i ep i n gs o n d er zo e k k om e n we l o o k e n k e le a a n b ev e li n g e n e n v e r b e t er p u nt e n n a a r v o r e n. I n d e h o o f d s t u k k e n 3 ( A a n d a c h t s g e b i e d e n ) e n 4 ( F i n a n c i e e l b e h e er en b e le i d ) v a n di t r a pp o r t f o r m u le r e n we o n ze c o n c lu s i e s, a a n b ev e li n g e n e n / o f s p e ci f i ek e v e r b et e r p u n t en. 1 D e t e g e n h a n g e r v a n r e p r e s s i e f t o e z i c h t, i s p r e v e n t i e f t o e z i c h t. H i e r b i j d i e n t G e d e p u t e e r d e S t a t e n w e l g o e d k e u r i n g t e g e v e n a a n z o w e l b e g r o t i n g a l s b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 1

12 D e ze p a r a g r aa f g e ef t d e p u n t en, d i e wi j he t b e la n g r i j ks t e v i n d e n v o or he t b e h o u d v a n d e s t at u s m ee r j a r i g repressief in Venray. Deze kritis c h e a a nd a c h t s pu n t e n k om e n hi e r o nd e r a c ht e r een v o lg e n s a an d e o r d e. E v e nw i c h t i n b e gr o t i n g H e t h o u d e n v a n ee n ev e n wi c h t t us s e n am b i t i e ni v e a u e n m o ge li j k h e d e n bi n n e n e en ( m e er j ar i g ) s lu i t e n d e b e g r o t i n g b li j f t d e u i t d a gi n g v o or d e k om en d e j a r e n. D e s t r u c t u r e le we e r s t a n d s ca pa c i t e i t n e e m t a f, o n d e r m e e r d o or e x t er n e f ac t or e n, zo a ls b e p e r ki n g v a n h e t lo k a le b e la s t i n g g e bi e d e n o n t wi k k e li n g e n v a n h e t g e m e e n t e f o n d s. W i j a d v i s e r e n d e g e m e e n t e t e b l i j v e n zo e k e n n a ar m o ge li j k h e d e n o m d e ze s t r u ct u r e le w e e r s t a n d s c a p a c i t ei t t e v er b et e r en e n/ of b e g r o t i n gs r ui m t e t e cr e ër e n. I n d e b e g r o t i n g h e e f t V e n r a y n o g t e r e a l i s e r e n o m b u i g i n g s t a a k s t e l l i n g e n v a n 0, 5 t o t 0, 6 mi l j o e n p e r j a ar. I n d e v o o r b i j e p er i o de h e ef t d e ge m e e nt e d e om b ui gi n g st a a k st e l li n g v o or h e t gr o ot st e d ee l k u n n e n r e a li s e r e n. R e a li s a t i e v a n d e ze t aa k s t e lli n g e n q u a b e dr a g e n i n d e t i j d i s v an b e la n g. Z o k a n d e g e m e e n t e n i e u w e t a a k st e l li n g e n v o or k om e n. O o k k a n zi j hi er m e e v o or k om e n, d a t u i t ei n d e li j k a lle e n d e k a a s s c h a af m e t h o d e ov e r b li j f t om b i nn e n g e s t e ld e b e g r ot i n g s k ad e r s t e b li j v e n. D i t k a n d a n t e n ko s t e g a a n v a n d e a lg e h e le k wa li t e i t. W e e r st a n d s v er m o ge n e n ri si c o m an a ge m e n t W ij a dv i s e r e n pr i o r i t ei t t e g ev e n a a n s t r at e g i s c he b e le i d sv or m i ng r o n d om we e r st an d sv e r m o g e n e n r i si c om a n ag e m en t. W e v i n d e n e e n du i d e li j k e ka d e r st e l li n g r o n d om d e g em e e nt e li j ke r i si c o ' s v a n s t r a t e g i s c h b e l a n g v o o r V e n r a y. Z e k e r g e z i e n d e g r o n d e x p l o i t a t i e, t o e k o m st o n t wi kk e li n g e n e n a m bi t i es v a n d e g em e e nt e. V o r m e n v a n s am e n we r k i ng, wa a r b i j V e nr a y i n st a at i s r i si c o' s t e v e r m i n d er e n e n / o f t e m a n a g e n, b e v e l e n w ij i n d i t v e r ba n d aa n. Het is ov erigens goed op te merken, dat de gemeente inmiddels werkt aan haar ris i c om a n a g em e nt. H et g a a t e r n u v o o r a l om, d a t di t r i si c om a n a ge m e nt d ee l u i t m a a kt v a n de t o t a le d a g e li j k s e g em e e nt e li j k e p r a kt i j k. B e le i d ( i n c lu s i e f r i si c o pr o f i e l), i n st r um e nt e n e n i m p le m e n t at i e m o et V e nr a y d e k o m e n d e p e r i o d e n o g v e r d e r o n t w i k k e l e n. W i j a d v i s e r en d e a a n d a c ht v o or a l zo v e e l m o g e li j k u i t t e la t e n g a a n n a ar h et k wa n t i f i c er e n v a n d e r i s i co ' s e n h e t or g a ni s at i e br e e d i nv o er e n v a n r i s i c o m a n a g em e n t. O n d e r ho u d k ap i t a a l go e d e r e n O n d e r h o u d s k o s t e n b e s l a a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e g e m e e n t e l i j k e b e g r ot i n g. E e n go e d ov e r zi c ht é n o n d e r b o u wi n g v a n d e ze k o st e n i s v an b e la n g v o or e e n j ui st i n zi c ht i n d e ge m e en t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e. O n d er h o u d v a n k a pi t aa lg o e d e r e n b li j kt ee n c o nt i n u pr o c es. D a t v r a a g t om ac t u e le p la n n e n, wa a r b i j d e r a a d zi c h ui t s p r ee k t o v e r d e g e w e n s t e p r i j s -/ k w a l i t e i t v e r h o u d i n g, m e t e e n m ax i m a le le v e n s d u ur v a n v i e r j a a r. D e a c t u a l i t e i t v a n g e b ou we n b e h e e r p la n n e n e n h e t o p e nb a a r v er li c h t i n g s p la n zi j n b e la n g r i j k e a a n d a c h t s p u nt e n v o o r V e nr a y. G r o n d be l ei d T e n a a n z i e n v a n g r o n d b e l e i d i s i n V e n r a y s p r a k e v a n t a c t v o l e n v e r s t a n d i g ( v o o r z i c h t i g ) b e le i d. D e r e s e r v e bo u wg r o n d e x p lo i t at i e b e sc h o u wt d e g em e e nt e oo k a ls v o ld o e n d e. M et h e t o o g o p a l le o n t wi k k e li n g e n i n h e t g em e e nt e li j k e g r ond b e le i d, a dv i s er e n wi j we l d e k a d er s r o n do m d e r e s er v e b o u w g r o n d e x p lo i t a t i e i n r e la t i e t o t d e ze on t wi k k e li n g e n r e g e lm a t i g t e ev a lu e r e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 2

13 2. 3. S a m e n v a t t i n g I n o n d e r st a a n de sc o r e c ar d k o m en d e i n p a r a g r a a f 1. 3 g e no e m d e kr i t i s c h e a a n dac h t s p u nt e n t er u g. D e s c o r e c ar d v a t o n ze o n d er zo e k s b ev i n di ng e n s am e n. B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g Wet - en regelgeving Ma t er i e e l b e g r o t i n g s e v e n w i c h t G o e d T e r m i j n e n G o e d S t r u c t u r e el b e g r o t i n g s e v e n w i c h t D u u r za a m f i n a n c i e el e v e n w i c h t G o e d G o e d BBV V o l d o e n d e C o n c l u s i e : M e e r j a r i g r e p r e s s ie f V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e W e e r s t a n d s v e r m o g e n V o l d o e n d e S t r a t e g i s c h G o e d T a c t i s c h G o e d Al g em en e r e s er ve 1 0 % G u n V o l d o e n d e O p er a t i o n e e l G o e d T o el i ch t i n g o p h o of d l i j n e n H e t m i d d e nv la k i s g r o e n : h et zi c h t ba r e r es u lt a a t v a n e e n i n t e gr a le a f we g i n g t u ss e n d e v i er a a n d a c h t s g e bi e d e n. M et d e ze k le u r wo r d t, n e t a ls b i j e e n v e r k e e r s li c h t, e e n d ui d e li j k s i gn a a l g e g ev e n. G r o e n i n d e s i t u at i e v a n V e nr a y b e t ek e n t, d a t wi j d e g e m e e n t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e e n d e f i n a n ci ë le f u n ct i e a ls g o e d b e o o r d e le n. W i j z i e n e e n ev e n wi c ht i g b e e ld t u ss e n e x t er n e ( B e gr ot i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g e n Ve r m o g e n) e n i n t e r ne p e r s p e ct i ev e n ( S t u u r i n f o r m a t i e e n W et - e n r e g e lg e v i n g). O p a l le a a n d a c h t s g eb i e de n sc o o r t d e gem e e nt e v o ld o e n d e t ot go e d. W i j r i c ht e n on s, a ls f i n a n ci e e l t o e zi c ht h o ud e r, i n e er st e i n st a nt i e o p d e g em e e n t e li j k e f i n a nc i ën ( e xt e r n e b li k o p g em e e nt e ). O ns a lg e m e n e o or d e el o v e r d e f i n a n ci ë le p o s i t i e i s, d a t e r e e n ge zo n d e f i n a n ci ë le s i t u a t i e i s t e n op zi c h t e v a n d e k a d er s, di e wi j a ls pr ov i n c i e st e l le n. D e f i n a n ci ë le p o s i t i e v a n V e n r a y v o ld o e t a a n a lle v o o r wa a r d e n om v o o r r ep r e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r ki n g t e k om e n. W e v i n d e n h e t b o v e n d i e n v a n b e l a n g n a ar d e i n t er n e k a nt v an d e g em e e nt e t e ki j ke n. D e pr o c e s se n di e t e n gr o n ds la g li g g e n a a n r a m i n g en m o et e n k wa li t a t i ef g o e d zi j n. D a ar om h eb b e n we i n o n s v er di e p i n g s o n d er zo e k o ok g ek e k e n n a a r h e t s ys t e em v an b es t u ur li j k e i nf or m a t i ev oo r zi e n i ng ; v o or zov e r d a t r e le v a nt i s v o or d e g em e e nt e li j k e f i n an c i ë le p o si t i e. E n g e k e ke n n aa r h e t n a le v e n v a n r e le v a n t e W et - e n r e ge lg e v i ng. O f t e we l: e x t e r n e e n i nt er n e a a n d ac h t sg e b i e d e n s t a an ni et lo s v a n e lk a a r. Ze zi j n op a l le r le i m a ni e r e n m e t e lk a a r v e r b o nd e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 3

14 B e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n e n a a n d a c h t s p u n t e n b i j d e v i e r a a n d a c h t s g e b i e d e n B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g D e e x p lo i t at i e k e nt e e n m at e r i e e l b e g r o t i n g s ev e n wi c h t, i s st r uc t ur e e l i n ev e n wi c ht e n k e nt oo k ee n d u u r za a m f i n a n ci e e l ev e n wi c h t. D e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e g e m e e n t e V e n r a y i s d e l a a t s t e j ar e n v er b et e r d. D oo r h e t v o er e n v a n e e n v o or zi c h t i g e n s o b er f i n a n ci e e l b e le i d a ls m e de e e n p a k k et v a n b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l e n, d e i n ci d e nt e le i n ze t v a n d e r e s er v e BTW c om p e n sa t i e f on d s e n d e p o st o n v o o r z i e n he ef t d e g em e e n t e i n d e b eg r o t i ng e e n st r uc t ur e e l s lu i t e n d be e ld g e p r e s e nt e er d. D e g e m e e nt e h e e f t e e n h o o g a m bi t i e ni v ea u. E r i s s p r ak e v a n ee n a an t a l f i n a n ci e e l o m v a ng r i j k e o pg av e n e n i n h et k a d er v an d e g r o n d e x p lo i t at i e zi j n oo k m e er d er e m aj e u r e pr o j e c t en t e ond e r k e n n e n. V o o r e e n d e e l v a n d e ze p r oj e ct e n zi j n d e m i d d e le n b e s c h i k b a a r, v o or e e n a a nt a l m o et de f i na n c i ë le d e k ki n g d e e ls n o g wo r d e n g ev o n d e n. V o or d i e n og o n t b r e ke n d e d e k ki n g zi j n m o g e li j k h e d en a a n we zi g m et n a m e i n d e sf e e r v a n ( ee n v e r d er e g e p r og n o s t i c e er d e t o e n a m e v a n) d e r e s er v e s. D e r am i n g e n li j k e n r e a li s t i s c h. V e r m o g e n D e g em e e n t e b es c hi k t ov er v o ld o e n d e w e e r st a n d s c ap a c i t ei t. W i j c o ns t at er e n wé l o n t wi k k e lp u n t e n i n s t r at e gi s c he b e le i d sv or m i n g ( we e r s t a n dsv er m o g e n e n r i s i c o m a n a g em e nt ). D e c o nf r o nt at i e t u s s e n a a n we zi g e we e r s t a n d s c a p ac i t ei t e n r i si c o' s la a t ec h t er zi e n, d a t we o n d e r n or m a le o m st a n di g h e d e n d e g e m e e nt e li j k e v er m og e n s p o si t i e a ls v r i j r o b u u s t k u n n e n b es c h o u we n. W e t - e n r e g e l g e v i n g V e n r a y v o ld o e t a a n d e e i s e n, di e W et - e n r e g e l g e v i n g ( g e m e e n t e w e t, b es lu i t b e gr ot i n g e n v er a nt wo o r d i n g) a an h a ar s t e lt. S t u u r i n f o r m a t i e U i t d e r e s u lt a t en v an o ns o n de r zo e k b li j k t, d at e r we i n i g zwa k k e p le k k e n i n h e t s ys t e e m v a n s t u u r i n f o r m a t i e z i t t e n. H e t b e l a n g d a t w e d a a r a a n t o e k e n n e n, i s, d a t e r i n V e n r a y e e n o m g ev i n g b e s t a at, wa a r i n g em e e nt e b e st u ur e n r aad ov er v o ld o e n d e t ot g oe d e f a ci li t ei t e n b es c h i kk e n o m b e s lu i t e n t e n e m e n, wa a r m e e d e g em e e nt e h aa r d o e ls t e l li n g e n b e r ei kt. D i t g e ld t o p a l le n i v e a u s v a n d e g e m e e nt e li j k e i n f or m a t i e h ui s h o u di n g ( s t r a t e gi s c h, t a ct i s c h e n o pe r at i o n e e l). V o o r m e er d et ai li n f o r m at i e ov e r d e b e h a ald e r e s u lt a t e n o p d e v i e r a a n d a ch t s ge b i ed e n, zi e H o of d st u k 3 e n 4. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 4

15 D e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n V e n r a y K i j k e n w e n a a r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e, d a n i s h e t ni e t a l le e n v an b e la n g o m t e k i j k e n n a a r he t ev e n wi c ht i n b e g r o t i n g e n m e er j a r e n r am i n g, m a ar o ok om t e ki j k e n n a a r h e t ho g e am bi t i e ni v e au v a n d e g em e e nt e. D i t h e e f t m ee r e e n g ep r o g n o st i c e e r d k ar a kt e r. I n m e e r d er e g ev a l le n m o e t no g b e s lu i t v o r m i n g p la a t s v i n d en e n zi j n d e f i na n c i ë le a m bi t i es v a n d e ze g ev o lg e n d u s n o g ni e t v er t aa ld i n b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r am i n g. I n o n s o nd e r zo e k h e b b e n we o o k d e r e la t i e ge le g d m et d e B e st u u r s k r ac h t m o ni t o r. R a a kv la k k e n zi e n we v o o r a l t e r u g b i j w e e r s t a n d s v e r m o g e n, o n d e r h o u d k a pi t aa lg o e d e r e n, m ed e b e wi n d e n n at u u r li j k d e h e le g e m e e nt e li j k e f i n a nc i ë le p o si t i e. D at i s ni e t v r e em d, om d at f i n a n ci ë n g r ot e n d e e ls ee n we e r s p i eg e li n g zi j n v a n p o l i t i e k e n / o f o r g a n i s a t o r i s c h h a n d e l e n. U i t o n z e a n a l y s e s b l i j k t, d a t v e e l v a n d e f i n a n c i e e l o m v a n gr i j ke o p gav e n a l zi j n v er t a a ld zi j n i n de b e gr ot i n g. O f d a t V e nr a y ov e r v o ld o e n d e m i dd e le n e n m o g e li j k h ed e n be s c hi kt d e ze am bi t i e s ui t t e v o er e n. Di t g e v o e g d bi j h et p r i n ci p e, da t d e g em e e nt e p r o j ec t e n p as o p p ak t, wa n n e e r d a ar v o ld o e n d e f i n a n c i ë le d e k k i ng v oo r i s g ev o n d en, le i d t t o t o n ze c o n c l u s i e, d a t d e f i n a n ci ë le p o si t i e s o li d e i s e n t e g e n e e n s t o o t j e k a n. Di t g e ld t v o or zo we l d e e x p lo i t a t i e a l s v o o r d e v e r m o g e n s p o s i t i e. I n V e n r a y i s b ov e nd i e n s pr a k e v a n v o or zi c ht i g f i n a nc i e e l b e le i d. De rol d i e st u u r i nf o r m at i e ( d e i nf o r m at i ehu i s h o u di n g) s p e e lt b i j d e g e m e e n t e li j k e am b i t i e s i s gr o o t. D e g r o o t s t e o p g av e n v o o r d e g em e e n t e zi j n d e am b i t i e s v o o r d e v o or zi e ni n g e n i n d e d o r p e n, wo n i n g b o u w, d e i n s t i t u u t s t e r r e i n e n, d e b e d r i j v e n t e r r e i n e n e n d e r e g i o n a le e c o n om i e. W i j zi e n d at d e S t r at e g i s c h e v i s i e Venray 2015 Dorp en Stad, het Ontwikkelingsperspectief Venray 2015 en het collegeprogramma D o o r o nt wi k k e le n e n m e e do e n d e ba s i s v or m en v oo r d e p r o gr am m a s e n d e d a a r i n o p ge n om e n i m p u l s e n. O m d a t h e t hi e r om g r ot e op g av e n g a at wa a r bi j e r v o or d e ge m e en t e v e e l o p he t s p e l s t a at, v i n d e n wi j o o k d e o n t wi k k e li n g v a n e e n v i s i e ov er we e r s t a n d sv er m o g e n e n r i s i c o m a n a g e m e nt v a n g r o ot b e la n g. V e n r a y i s d a ar ov e r i g e ns a l v o o r t v ar e n d m e e b e zi g. I n h e ef t d e g em e e nt e de h ui d i ge v i si e e n he t b e le i d r o n d om we e r s t a n d sc a p a ci t e i t v e r wo o r d v i a v as t st e l li n g v a n d e n o t a r e s e r v e s e n v o o r zi e ni n g e n. H e t u i t we r k e n v a n h et r i s i co m an a g em e n t st aa t i n V e n r a y o ok pr om i n en t o p d e a ge n d a. I n o n s o n d e r z o e k h e b b e n w e a a n d e h a n d v a n d e o p g av e n pr of i e le n ui t d e B e s t uu r s k r a c ht m o ni t or oo k r e l a t i e s g e l e g d m e t h e t g e m e e n t e l i j k e f i n a n c i ë l e b e l e i d e n b e h e e r. D i t l e v e r t i n d i c a t o r e n, d i e w ij g e br u i k e n b i j z o w e l d e u i t s p r a a k o v e r d e t o e z i c h t v o r m, a ls b i j d e ui t s p r aa k ov e r d e f i n a n ci ë le o n t wi k k e li n g v a n d e g e m e e nt e o p de la n g e r e t er m i j n. D e ze i nd i c at o r e n k un n e n we i n de t u s s e n li g g e n de j ar e n t oe t s en o p h u n d a a d we r k e li j k e ef f ec t o p d e f i n a n ci ë le p os i t i e ( en d a ar m e e s a m e n h a n g e n de b e oo r d e li n g, of we t o e zi c h t o p a f s t a nd k un n e n v o o r t ze t t e n ). D e ze a an d a c h t sp u n t en zi j n t e v i n d e n i n p ar a g r a af V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 5

16 3. A a n d a c h t s g e b i e d e n Z o a ls wi j i n d e i n le i di n g v a n de ze r a p p or t a g e a l h e b b e n a a n g e g ev e n, zi j n d e b e la n g r i j k st e a a n d a c h t s g e bi e d e n o m t e k o m en t o t e e n m e e r j ar i ge ui t s p r aa k ov e r d e v o r m v a n t oe zi c h t : - B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g ( p a r a g r a af 3. 1) ; - V e r m og e n ( p ar a g r a af 3. 2) ; - W et - en r e g e lg e v i n g ( p ar a g r a a f 3. 3 ) ; - S t u u r i nf o r m at i e ( p a r a gr a af 3. 4 ). L e e s w i j z e r t a b e l l e n : In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4 ) vatten we de onderzoeks - r e s u lt a t e n o o k s am e n i n t ab e l le n. D e ze r e s u lt a t e n h e bb e n be t r e k ki n g o p : F i n a n ci ë l e a s p e ct e n H i e r bi j li g t m e t n am e de n a dr u k o p d e k w a li t e i t v a n d e r a m i n g e n v a n b e gr o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. B e t e k e n i s s y m b o l e n e n a f k o r t i n g e n i n d i t v e l d (tev ens ook in het v eld alg e m e e n o o r d e e l ) : = p o si t i ef ; = n e ut r a a l; = n e g at i e f. S t u u r i n f o r m a t i e H i e r b i j k i j k e n w e n a a r d e k w a l i t e i t v a n s t uu r i nf or m at i e. D i e m a k e n we o p st r a t e gi sch, t a ct i s c h e n o p e r a t i o n e e l n i v e a u i n z i c h t e l i j k. D e s c o r e s d i e d e g e m e e n t e k a n b e h a l e n z i j n : s le c h t, o nv o ld o e n d e, v o ld o e n d e e n g o e d. R e l a t i e m e t b e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r I n o n s o nd e r zo e k b e ki j ke n we o o k, of e r i n h e t o p g av e n pr o f i e l d u i d e li j ke a a nd a c ht sp u n t e n zi t t e n, di e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e. Z o d r a d e z e r a a k v l a k k e n e r z i j n, d r u k k en we d a t m et h e t v o lg e n d e s ym b oo l u i t ( w a n n e e r e r g e e n r e l a t i e i s, i s d i t a a n g e d u i d m e t n. v. t. ) : = r e la t i e a a n we zi g. Al g e m e e n o or d e e l I n d i t v e ld b e ki j k e n we d e f i n a nc i ë le s c or es e n d e s c o r e s op st u ur i nf or m at i e i nt e g r aa l. O n t w i k k e l i n g M e t d i t v e l d g e v e n wi j a a n, of sp r a ke i s v a n o nt wi k k e li n g e n di e h e t b e e ld b i n ne n de m e e r j a r en r am i n g k u n n e n be ï nv lo e d e n. D e ze o n t wi k ke li n g e n m o e t e n we l c o n c r e e t zi j n. Bi j v o or b e e ld o p b a si s v a n e e n b e s l u i t d o o r c o l l e g e e n / o f d e r a a d. B e t e k e n i s v a n d e s ym b o le n i n d i t v e ld : = o nt wi k k e li n g e n la t e n e e n d u i de li j k e ve r b e t er i n g zi en ; = e r zi j n g e e n o nt wi k k e li n g e n di e h e t be e ld b i j st e l le n ; = o nt wi k k e li n g e n la t e n d u i d e li j k e v e r s le c h t er i n g zi e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 6

17 3. 1. A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g O n d e r z o e k B e g r o t i n g M e e r j a r e n - ra m i n g B e g r o t i n g e n S t r a t e g i s c h T a c t i s c h O p e r a t i o n e e l R e l a t i e Al g e m e e n O n t w i k k e l i n g B K M o o r d e e l m e e r j a r e n r a m i n g G o e d G o e d G o e d C o n c l u s i e s D e b e g r ot i n g e n d e bi j h o r e nd e m e er j ar e n r a m i n g is r e ë e l s lu i t e n d en er i s e e n r e ë e l p e r s p e ct i ef o p ev enwicht. Er is sprake van materieel begrotingsevenwicht, structureel b e g r o t i n g s e v e n w i c h t e n d u u r za a m f i n a n ci e e l ev e n wi c h t. W e l n e m e n d e m ar g e s bi n n e n d e b e g r ot i n g d e la a t s t e j a r en st e r k af. D a a r n a a s t n e e m t d e s t r u c t u r e l e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t b i n n e n b e g r ot i n g e n m e e r j a r e n r am i n g af. D e g em e e n t e we r k t i n m i d d e ls a a n v er g r ot i n g v a n d e we e r s t a nd s c a p ac i t ei t, h et v o or e e n gr o t er d e e l v r i j b e s t e e d ba a r m a k e n v a n d e r e s er v e s e n h e t ho u d e n v a n e e n s lu i t e n d m ee r j a r en pe r s p e ct i e f. D a ar bi j i s i n a l l e e n n o g s p r a k e v a n i n c i d e n t e l e i n z e t v a n d e r e s e r v e B T W c om p e n s at i e f ond s. R u i m t e v o o r n i e u w b e l e i d c r e ë e r t V e n r a y d e e l s d o o r t o e v o e g i n g v a n b e s p a a r d e r e n t e aa n d e p o st o n v o o r zi e n. Di t v er gr o o t d e f le x i bi li t e i t v an d e b e g r ot i n g. D e g r o n de x p lo i t at i es le v er e n hi er n og e e n p o s i t i ev e bi j d r ag e a an. O p b a s i s v a n o n z e a n a l y s e d e v o l g e n d e a a n b e v e l i n g e n Z o e k v er d er n aa r m og e li j k h e d e n, d i e d e s t r u c t u r e l e w e e r s t a n d s c a pa c i t ei t bi n n e n de b e g r o t i n g v er b et e r e n. O ok d e r e a li s a t i e v a n r e st e r en d e t a a k st e l li n g e n q u a b e d r a g e n i n de t i j d i s v an b e la n g om t e v o o r ko m e n, d a t ni e u we t a a ks t e lli n g e n e n ui t ei n d e li j k a l le e n d e k aa s s c h aa f m e t ho d e r es t om bi n n e n d e g e s t e l d e b e g r o t i n g s k a d e r s t e b l i j v e n ; R e a li s e e r d e lo p e n d e t a ak s t e lli n g e n e n om b ui g i ng e n ( c o nf o r m d e b e s lu i t e n bi j d e b e g r o t i n g ). N e e m v o o r om b ui g i ng e n di e i n d e t i j d o f o m v a n g ni e t wo r d e n ge r e a li s e er d sn e l c o m p e n s er e n d e m a at r e g e le n ; K i j k k r i t i s c h n a a r d e r a m i n g v a n d e o n d e r u i t pu t t i ng v an k ap i t a a l la s t e n. D o e di t i n sa m e n h a n g m e t h et a m bi t i e ni v e a u v a n d e g em e e n t e ; O v e r w e e g d e j a a r l i j k s e i n z e t v a n 1 / 3 0 d e e l v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e als structureel dekkingsmiddel o m d e b e g r o t i n g s l u i t e n d t e m a k e n ; E v a l u e e r d e w e r k i n g v a n d e g e b r u i k t e k e n g e t a l l e n e n p r e s t a t i e -i n di c at o r en. W er k en ze n a a r t ev r e d e n h ei d, o f z i j n z e a a n v e r v a n g i n g t o e? E v a l u e e r d e w e r k i n g v a n h e t B T W -c om pe n s a t i e f o n d s i n r e la t i e t o t d e i n ze t v a n d e r e se r v e. I s d e i n ze t n o g g e r e c h t v a a r d i g d, g e l e t o p d e v e r h o u d i n g t u s s e n n a d e e l e n i n ze t ui t d e r e s e r ve? O f i s s pr a k e v a n e e n a lg e m e n e r e s er v e v r i j i n ze t b a ar? W a a r o m o n d e r z o e k n a a r d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g? W i j o n d e r zo e k e n d e g em e e n t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e, om d a t di t e s s en t i e e l i s v o or ee n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k o v e r d e t o e zi c ht v or m. I n d e G em e e nt e we t ( ar t ) e n P r ov i nc i a a l b e le i d s k a d e r st a a n e e n a a n t a l t o et s i n g s k a d er s di e v a n b e la n g zi j n om v oo r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r k i n g t e k om e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n r a y 1 7

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37.

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37. H ijm / B A m A m A A w g Rij A B C D E F G H Miii v Ifuuu Miiu M Smi : Poji Fom Sh T Az x B i IN W i j z D k Siui uif km - km Tkigumm /m wwwoup A /m A A /m A k o A A B A A A /m o o o /m A Tk Tkigomhijvig

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

de Tulpen het vervolg

de Tulpen het vervolg de Tulpen het vervolg v o o r w o o r d In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst...

Dyslexie Centrum Twente. Het is bijna zover! Nog een paar dagen en het is kerst... v I : K M Kv Dx C T M.A. R 3 7556 CW H T: 074 8516516 H v! N... D,, c. D c, c. N, c v. L v x v! D x V v x v Dx C T. I x! H,,! V c, v c! V! Dx I x * 1 * 1 * c 2009 Ev v... H, S. I. I v v x! H! I L. I H

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland)

4 levensloopbestendige woningen te Beek (gem. Montferland) 4 vsoopst wo t B (. Motr) - Vruurt - usur 10 usur 8 usur 6 usur 4 Oprtvr Wostt Br D Bor 20 7041 GL 's-hrr T 0314 66 29 68 F 0314 66 52 36 E.trot@wsr. Artt ERS Artt Postus 34 7060 AA Tror T 0315 32 30 70

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie