Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen"

Transcriptie

1 Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

2 Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14 53%' 14 #67-8' 9 #67-8' // // :' ' ( ) (; 9<' 1 Bestelwijze = )' %8= ISBN >*;* NUR 752 & -'1 1 '1'' 1 1 ' =

3 # %&&' %&&() * +, -) -.,+/ 0 + /1+/12 3 /1,45/+

4 %

5 4 6 4 ' ' % 57 %+ % 5 8 %% 9 : 6 ; ' 6 < ' 65 ' 6%# ( 66= ( 6: ( >9 7 6%? %& 6% % % 6%69 % 6%: %% : 5 %6 : %6 :5 %6 :%5 %> :% %' :%/8 %( :%%/%8 6& :%6/68 6% :%:/:8 6: 6( :%> 67 0 : 0 : 0+ A: 0%) : 06) :6 0%.:6 0%+A :6 0%%. :0 0%6. :0 0%:. :> 0%0. :' 0%>.**:' 06 / :( 6

6 > =:7 > = :7 > * :7 >%) :7 >6 0& >:/ 0 >0) 0 >> 0% >' 1 06 >% 4 06 >6 5 0: >6 0: >6% + 0: > >6: 00 >60 5 0> >6> 0' >6' 5 0' 'B 07 ' 07 '% > '% > '%% % >6 '%6 6 >6 '%: : >: '6 / >0 (9 >7 ( 9 >7 ( >7 (%9 '% (6) '6 (% '6 (% ': (%% '> (%6 C '> (%: C '' (6 9 '7 7. (0 7 ** (0 7% = (> &8 70 & + 70 & 70 &%= 7> &6< 7> &% 7' &6 ) 7( &:. & &0 ) &%? &6 &6 % &0 6 &' :

7 :? &' 0 &( =# & % %% 4 : %6 3 0 %6/ 0 %6%.% %66/ %' 65 %7 6 %7 6% % & % ' 66:3 6( > :& 6: :% 60 :' 6> D:( :# 0 : + A0 :%33B 0> :6/0> :64 0' :6% 07 :66< >% :6:< >: :60< >: :6>/>0 :6'/ >0 :6(/ >> ::/%6:>> >> ::% >7 :0 ' 2 '0 4 2)1, '' 5 &('7 %+7' 64 E%&' ;2.-42,%0 4 3 %> %( : %7 1 %% 0

8 >

9 FE %&&0 8 %6 0G G G B FEHIH)7%' %6&&F3 E %0* 3 7%'/ J7&7< J/,+%&&% %(K0K; 8 %(K 6(K 66K H H 4 < 8 G G C ) -5-8L-M '

10 NN4%&&% JFE O.+%&&: B # +FJ * / %&&H CFE 77 &6 /9O %&&0, (K# :'K 8%:4 1 C = 8 N E # %&&: 8 / J 4%&&>.43P %&&>*%&&7 Q (

11 % 6B 8 G# 9 G GG 8 : 4 8-0> 4' F#E 4 ( 7 & * * 4 8 7

12 %6: # 6 : # 4 % 6 # #* &

13 ,4 3B43B 43B G # 43B, 8 # %&'( )# ) 48%0:+ * 5 ) ( * 8F DE 4

14 5 9 * F E 4 F EF E 4 3B * B, 8 / F E / 48 %

15 F E % CF E # 1 + F E < C *, +) -FE ) / %4 ++(7>*7'FF * E FE F * E F E F E 6

16 ) C 4%00 +%&&7 9 * )%0:8+ FE FE 8 * %0:8+ F + E N Q * Q ( %&&7 4 8 C 8 :

17 4 6 # 8, ( C, - - C + C 6 4 % : 9 0

18 >

19 8 % #P 6 = : 0 > ; 5 4: P 4 P % 5 '

20 6 ; FE ) 8L< AM 8L4 AM ) 5 > ( 7 - F E? P ' B 9 0 F*E (

21 9 / / ) F*E :. 4 C. FE #, 4%&&0 / ) ( 5 E 4# R% *, 0# F1 E 7

22 C S8 - # %0'8 + 8L M: 8L M &-%)#&-.%)# / 0 ) 1 2 # )1 Q + 8 %0'8+: ) ) ) %&

23 4 : Q# 4 # FE + ( %

24 4E Q ) Q 4 & %%

25 5 ) ) 5 F E5 Q 8 B 8. * * > > < %6

26 / * P -? 1 3? 1 P 5 4# +FE, / P 2 +&3 ; #NN F1E 5 %:

27 ) 5P + F1E C P 13E G3E, P C G / 4 G 4 = E +.3 # )1 4 5 F.E 5 %0

28 5 ' 5 &*( G F E ) / F E F E 8 A 1 * 4 5 ) 5 ) E ** ' %>

29 + 5 * H &0 % 69 : %'

30 / < F E 3B / < + 3AAAA A) A A 0 * -/ / 4 F E 8 48F+ EAF+ EA %(

31 * - / 3 < FE E 8 5# 6 :FE < 0 5 F E58FAE 5 - : F E < - FE1 < / E / ) %7

32 % 4% F E C + % # R /% 8 % T ) %# ( % F E 7( 8 9 8: : ;0 7 3 %56 %5 ( * #< 6 6&

33 656 : ; ) %<< 7 = = # 7 78 : 7% 74#7 4, 7> 2 /% 8 *% 1 FE8 Q Q) 6

34 QF E % % - 6 % 6 46 C B 8 >0 24 ># 24> ># 24 + FE 1 < 8 >? 2 > G 6 : ) : / 8 / FE F E 5 6%

35 5 FE C @ L/ M- : 9. FEFE E 9 F E ) A < A A #8 66

36 +6 :8 A 4: * FE 4: = :6 E : FEFE 4:, 5 C 8 8F 1 EC 4 6/-) /7 ; 0 # ; 7 S 9 8 5; 76 5B7 6 6:

37 .. 5 C 8 8 I 7 / 5 + FE FE - FEF E 4 F E FE/ FE 4 C 7 8.). C. 60

38 ) 3'= 2 0 % D C + % F*E * -? 5 P P /E= ; ; : << ; 8 0>;2 ;D % ; 8 ; ; %E 5 # 1 FE C CE ) 8 6>

39 A+ %AE A+A+6A A+A+ A+ :A <?/ 4 :/-)39 )FE8 P ) -P 8 4 ) P 8%0(+ 1' # 1F 1/ % > == > / 1 3 )1 1 & 8 + % 6'

40 A 1 /1 :1 #1 % 1 % 1 D% %1 D% 1 /% 1 B8: 8/-)39/-398 G4/G GS./ 6(

41 - ; C- FE B 8L EM, : : F E5 F E F E - - % + A - 6: - : : - :%6 67

42 (0 :&

43 8L * * M 8 * C I 4 :

44 # 5 8 G G G ) 8 51 AG 6 / ) L2 M 8L 2 AM- ) +A5 8L) 8F)EAM - 5 FE % # + - :%

45 G F E G P FE # 48L4 M- 48 L4 2 M 48 L4 2 <B M M5 F****FEE8L B M / 8 FE, FE,. 1 * * FEF :6

46 E1 + 8FE < ) 5 ) Q < L M 8 ;.. 8 G G G 5 2 ::

47 ; # A-, 8 )1 :8 : E ;, 4 4: F E * * : :0

48 8 1 % 2 6 : & 1 +A-A - A AA A 1 A ) F E 1 1 < L ML M.( / FE4 5,, C # 5 :>

49 ) # 8 %:08 ) - 8 ) 8 53B D ;; 0 6.*.* * * FE -) 8 %5 / ; H : ;6 5: 64 :'

50 5A:: ; G4: 6 51*6 1 ) ) 5: D *6 5 B F E G B8 FE +(; :(

51 5 *, ** - FEFE B 9 8F EF.IEF)E 8 B & B S 3 %5 6 :7

52 I % B 465B ; B 64 2 F E8 5#465#46 FE 5+AM ' 5 DD5 -* -* / F EFE F E/ * ) FEFE/ 8 %5#6450 &;%5#645#645# *645# 645# 64D%5# 64 5# 6451/ 0&

53 . F% / 645) 64 ( +* P 2 L) ML) M58L M FE FE B F.E LM L<MAL5BMI LB AMLAM )** **8 ) 8 FE F E 8 - ) ) - ) ) G ) 8 G NG FEG 0

54 8 F. E 8 8 G G ) G 1 8 FEFEG G / 8 8 : % 50 % # 68 : %511 B46? 8 1,, J K,? 8 8 * + 0%

55 9 < / / FE), - 5? *6 + A5 = < A1 A41 / 8L+MA 06

56 ) 8L1 43= ) C M;E - 1 ) 4 E 50< B4064 %5+* 1A 6 %51 D B 6 9, ) 8L 5 4 ME - 5 FE5 5 E E Q 4 +%51? #64 0:

57 F %51 6 +%5# 64 F %5AL4D B? + A 6 +% A + A+ A< A9. 1 F E # L. M D )) %506I S 5 # 8 00

58 + A+ A+ A+A+ A + A+ A 8 A+ A4 ABA A+ A5 A + A + A A+ A + FE 5 FE C- +# E FE -8 G S FE ) D %53<67 %5#4#64* 5# 64 # 8 0>

59 58 / ** 5 / ) A3;A 3;H?? A?? 1 F E *I* A - + A - + A 1. D 1 /%5+#0 D102 *6 D%53< # 46 /%5 D *6 D%53<46 D = = 01 0'

60 &&.E /%51 6 D%5: 64 /%5A :<:% 6 1%5AI1 6 D << 1 D D%5: 64 /% %5D + *6 F E 0(

61 4 8# 8 Q 4 4FE P 4 C BP 5 5 F E? P * * + ):6 0 %(.& 07

62 5 ; 5 P 8-4G -. G - G ) ) PP, NN F E 5 < 1 Q J ) * J >&

63 8 FE F E58) P - F E ) 5 < P P / P < P P >

64 ( ## 8A 8A 8A 8G*A # +, < % < 6 < : +P 0 > + C 5 P P ; 8 # 3 /E A ) ; 8 A5 FE* >%

65 F AG8F AEG 8F E :- 8 :. > H : >2 > 2>2 C FE M.= N > 2 : % 8.= = 5F E 4 % 6 6 M N >> 8 5C >6

66 1 4 8 D D D0 D D D / /, D 5 F E) 5, P ) P A) >:

67 P8 L M L M 5 PC E- 8N* 5 P ; 8 G C 8 8 Q % % B=B= Q B= >0

68 / C ; = 8 P A - / 8 G ) - 9 >>

69 ;% O)% 4 ;&% ; ;.%F ;(%0 5#, 46 ) QE 5 8 >'

70 >(

71 FE +A4FE # E E E E F E8 # 8 P # 9: DQ 2 N5-9 4 # >7

72 G C ) 4 ) 8F -+ AM 5B I1 + I# 46 5AI 46D 5G/+64: 5+6*5# 164F4D (= 1 # ) ) N A< A '&

73 3 FEG E #E + - U 1 34 ) - -* * ) E 4 ) FE G C ). ) % * #* < 6 '

74 - * J#J8# C P0=)3*,2 #%F E 1 8 ) / F 1 : 2 /#:% (' A 5G :46: 1 03: :: ; 12 %53 # I2 % # 8# '%

75 ) ) * 8 P H, 4 / + 8 C N 8 ) 8 # % # F) E9 5 % C '6

76 8 5: 6# ) )-B FE FE ) 4 FE E 4 )-B P 5 A# B FE FE8 P 1 F E < ':

77 F E #/'# 8.P % /0 ' 4 1(23 4 * H/ I 8L ML M5 G '0

78 F E8%>+ ) 8 Q + 5 ) *8 * P 4 3B ) - A ) Q '>

79 ) ) 5 ) F H* F E P 5 + H H ) C * 45 +C 8%0: C F E - ''

80 F E8 FE 4 F E NN # F E ) 8%>(%+5 % # % - 8%>>*%>(+ 9 C '(

81 # & ', 8%>7+ 9 ) 8 C P P F E5 < '7

82 +'/ ; - 5 % #%. 1 F E % / / (&

83 )8 FE FE8 ) F E )8) 5 4 A= I )85 ; L4?M % A% /% FE + ) F E) NN 6 4 ) % E 4 + (

84 H + *F FE S %## 4 ) % 98 7 /6: 8 - /-)39* 4 F E 5 F E P B % < FE 4 ) 6: F E* (%

85 5: F E 8 A A SA+ A+A+ (6

86 (:

87 FE # 9 E 4 8* 4 ) F E F E P PP P 8 A L M A 8 A A A A A A A * + * * P ** (0

88 / 8 % > 2 % %50 *6 + E P ), 5 8 (>

89 . 4 # H4 A H D404F 5 < / 8 # 4 B H4#4# 4 #4-8 # 4 #4 # 4 D 4 F # 404 # 4 8 A+ A # 4 #40 4 # 4# 4 04 ('

90 # G *6 P *6 P P 8 5# / P *6 51 *6 + 8 # 4 4 #4 84 ((

91 C ; ; LM I # H4 + 0 H4#4 0 B 4 # 404 / % B 4#4 ) 5 2 H< NN 8 3 # OR 0 4 (7

92 #,,, 4 ; 4,,, / / : / * *8 9 / 8 ) C 1 +C A4A+ 8 R C C + C + A A # < :9 )/; ;, F * / E;8/2 %&&7 4/,7'(7&66>0>: 7&

93 -8 I ) F < 5 + H 1 FQE NN Q 1 D 1 #D H 4 # B H, D0 % / V 7

94 / 5 8 & & &&, & & / 8L &AM *& & &&K & / 8 #>(240 >(24 0>'24 # 404 #,>(2>'2 4 # 4 ; 4 G # + ) + L ML M + 8 A 7%

95 4 P < + A+A A A1 A+A+ A 4 8L/ + AM8L M F E / 8M9P AM + A5A+ A +A A + A & +#, = NN B G 8 ** <

96 0 < / / 2* D 1 C 1 FE NN :H A%2G #%< /+ %&&% 8 - P - - 8NN - / 8 LDAM 2 - / - / P LMLM 7:

97 Q *C C 4 E 4EE < C Q P + < 8 )8%0'+ 4 + Q 0 +>; (*%&)+< 7 > Q 0 *11< G > 2 9 4* 70

98 )W D DE;+)6& 3 ), Q FE + =&%:+ 8 - Q & -.) P %:: %:% - & - C.) - C & - +AB A 58 N A 8 +7< 5 < %:6. 7>

99 %::, C 9 C %& B 9 Q + ) C ) ). ; % 4 4 ) =W NN 7'

100 / ) =C 3 C 9 4 : ) C 9C, - ; ; - < FE 8 %# Q Q I 5 < 7(

101 # 5 FE F E * FE.) *.) #.) 4 + F E FE -8 /# F @ ) 5 77

102 # 11< 4 9 Q 8-4 Q Q : B8# 6 : &&

103 = 8 A. * / C F EG F E 8 C Q 8. Q E C ) % E -8 E 8 4 8L DM 5 / &

104 1 < C- 9 B 5 8 < #8 P A 8 AE 9 o = o = G o / o 2 G Q o, : o 1 o 5 o + 9 Q M/E M o o + G o, *: o 3 C o <C 8 P P &%

105 4 C 3 B 3 3 < / 4 < 3 FE) < 3 3 ** 4 UU ) F E ) &6

106 -# 3 ) 3 / 4 # 9 8L) 5 M, 4 * * 5 ** ) &:

107 D 9 : ) 8 4 9E # G B 43B 3 ) &0

108 B8 N 4 8 L4 Q M 8L 5 5 M 4 4 S 4 S &>

109 ;8 3 ;.8 C ;(% 5 3 # 1Q 4 9:# 4 S &'

110 % 4 <' % P, 4 ) ) 5 5 &(

111 4 ) * FE8 &7

112 4 + + /1 ) # &

113 @ P 4)/- 4 @5 F E :' + 8 A F E B B# ) ) FE ' /-8 /- 5/-4 93

114 4#4#4 &% 4. %, 4 ( % 4 '% ;& 0% 0% 0 1 / N A 63&# #0-73&# +,< 0 < B Q < # %

115 3&# #' # # + 1 < < A/ - 5 ) 8 ) C 8 =& ; ) F E 4 6

116 1 8 % 6 FE A< 8 8 ) 4 E - 1 < < 6: 8 A 3)) 5 :

117 , H H CX XXNNX / + +8X XX X XX 6: = 1 # 6 : /- C8 % ( ( )4)44 /- 0

118 L1M - 5 ) <FE F 7 0BFE < 4 F EY 5 8L+ 3 AM 7 >

119 5 5 9 * # 8 C Q X X5 ) ( 5 ) C + #) 5 C * + 8 5FE 8 F E -FE ) <FE5 F E - '

120 0B - + C C 2 AB Q # + H H / LM 5 S )F E * P 8# ) (

121 84 * / Q S) S< 0) F E E< # * E E 8 G % 68 F E A * E 8# ) 4 8A 7

122 4 * - B Y/ # 5 F E 8 5,FE < < *A #NN NN 0 B ) ) BE B, / L MP ) 5 * )* P* ) 3< 5 %% 98 %&

123 ) - B A4 = # 5 58 I4 4 8H -. < 9 E. HH. 4 # F +H Q./-8 P. 5 C B * 8 4 %

124 1 4 QQ + 3 = - Q * < B H H, Q - S < Q- -Q H, F E8 Q 5 %%

125 A %& /C 4 B S # < 5 L4 M/ # FE 5 58L M E %& %6

126 B * + # 4 FZE S- 4 0 < 5 B. - B < ) P # Q B < ; FE B 1 %:

127 B # H* / L CM ) C # FE + L MLM -L F E M H H L; M 5 < +* / 8 - LD 4 M S. 8L; %0

128 3 M9 L4 M 5 34)11 TT M % FE4 8L; - M F E) FE 1 E 9 H * E L M * # < P # * ; % 5 I %>

129 4 8 # # - 1 > * H E5 < *) FE %'

130 - * < N Z C 5 C 5. < ; ) * FEFE # - %(

131 - + F E) - )%64 3B43B F E # # - Q + N 4, FE F EC 8 N 4 F E ) ) # %7

132 ) ) 9 = 4 5 +S) ) ) NN 5 N E 5 + # # 5 S 8 5 # 4 # 6&

133 # ' %% 8L (M 4[ 8 8 FE F EF E FE- 9 8 %% ))4))4 6

134 * NNI 4 8 ) < 5 mentale (ontwikkelings)leeftijd *21* 2182B21%&& D kalenderleeftijd > - 5-2## B # 6%

135 <, < C 4 - C< 8 3 ) N 2 FE2 C 8 < < < 5-8 * 8 66

136 - DT T T#)8= = T2 T-S T-U D B : << DD V T T D: T ) 4 PP-8-1 < Q- < ) 8-8 * * * 9 6:

137 ) # - < 9 * < ) - * 8 < < < < \/# * / 8 # ) NN8 # 60

138 - NNB 19 B FE 8 /. 3 / 4[* 4[ #< Q S < # F4 S / 8.E D 7'88 D >2 8> 2 6>

139 #? + # < # N * G S / F% 9 0H %H % C ## / 5 : 4J C 6'

140 )C - 8/. J C *, E C S 2 5 C F E S 5 2 Q = 6(

141 Q.2 B # / 3 Q.2 B 5 1 # 58 4[ # 5 8 / B 4 5 8L F M C< Q 67

142 ; *. < 8 5 * 1 5 * - + % / 4 6 /8 /-)39 / 4 S0 ; / 4[>: 4[ B A9 A/ A SA/ 8 A5 6 - F*E- :&

143 5% 7 +% 6 FE -6# /-)39* : 5 /-) /-)39* FE < 5 8 >D7) 8 # 2 ) F E FE 4 ) H 4 ) 8+ :

144 A C) : ( +,# < 5 5 FE * 8S ' 5 8 Z8N # C5 1 / 8 :%

145 >2 % 5 N 9 U ) 5 G D 1 *6 5 P N # # # 5 4 / # 8 5P 1 1# :6

146 5 / ** 5 %, * FE > 5 = < 4 8 5D2 6%5D0 # 6 NN - 8,*, 8 5) 46 85*: 1# 46 / ::

147 W# #'##' ' 9? E / :0;, :0

148 B 1 8L 6 85) : 46. ) ) N - # N 5 +, 5 ( 5 < / C :>

149 4 * - C 5 F 2 NN S 5 >2 ) 5 5 / 3 F 2 Q - - :'

150 @ #### #0 *. Q 2? /1 9 # Q 5 - ) W / :(

151 5 A 5 E 4E *8C FEF E/ * 5 W ) / :7

152 - 0&

153 4 * # # 8 + # +#. 4 4 * # E 1 +A A A A A *8 A A A 8+ A A %6 # / / 0

154 ) /%&& %:'+- 77( + 1 =* 4 * =* ** F X=YY F P > 2 4 5NN% C NN << 86'' %

155 , ) ) 5 C 3B % **3 0 B% C 4 UU 1 ; 4 L M % )1 06

156 4 5 ) % 8 - )1 P 3 3 =X / 3B 4 L *M ) 9 5 =6 H ) 0:

157 0 5 =6 0 = X)#%&'( ) 5 =6 ) ) 86''+ ] I G8 6''+)NN * *

158 < 4 3 B 93 ) # #8 > < 1# > # 1# +S3 0>

159 # 8 2*8 # 3*8 # # 2*8 # # 3*8 # # ; # 4 # + 5 F E A) + 0'

160 Q* * &. ( A - < A A ) N A - A - A - 8 A - 9 / G, 0(

161 ,8-4 #* - \ - 8UU # B A 4 8 F B 0 8 / * 8 A + # # B + A+ ) < 5 F 4 07

162 / ) P 8 A 0 ) C C + * A5 PA+ A B4 4 ) 8 - # 9 ) / / A< A < 4 /F E BB F * E5 // # < >&

163 E E #4 ) 9S A< PA 5A 2 % - 3 ) - 4 P - 5 ** >

164 2% - FE - 9 # * Q G ; 8 ; Q R, 4 66K %K< B P 5 3 B / P B P ) C F E 4 B >%

165 ; B 5 B B? B / * NN B# / NN 8 * & 9 ) H / B B B B >6

166 @P #//? ) : #EEG C ;= *#* C E P 3 5 # / G, + 5 >:

167 H ; ) #, H * #) 8 G G G G 5 B B Q Q B B B ; * ; + C R >0

168 P 3 1 ; B # 5 9 ;, ) 7O B 5%6 %% 8 : H :2 & : >>

169 : :8 : P : : %: 8 : % F 72 & > : %7 8 3 : 2 & > 2 8 / F % >'

170 8 + = 1 / D2& > 2 0= 0 D 0 O D2 0 D, 8F % D 8 8 # 0 : #2& # # :0 0 # # # F %# >(

171 /% 3 /2& 5 2 / / /4 / > 2: %/ + 5 E 5 * * + % ) C * * * 6, * ) % 6 : >7

172 12 4 E 58 %D B. %/ B D 1 1 /1 ) 12 = E5 * A A D 1 D / O 1/ / ) E ; '&

173 4 S ## 4 A E - 5F E ) 5 E 5# 2 B8 NN = P % = 6 2 : 0 /N > 1 ' 8/ 8L # A ( / 8LAM 7 + & /EE / % 6 : / 8M %MA '

174 0 1E C > / 8L5& A+ AM ' 1 8L M ( G 7 = %& H H**< 8L4 M % /* P E ( 4 2 B 2% - B / 2% * ' 5 H * F E 2% - + A - 5 '%

175 2% - 4 > B 4AA % I6 2% % # 5 2% A5 * 2% /?? - 2% - P 2% '6

176 9 # 5 # 5 8L) #M 2% - 5 2% - 3 P ) # ) G 2% F E - 2% - + ':

177 4B%&&&; 89 ; )8/+. 2 4%&&638/ 2 )O//%&& : 8/2 /,+9)? O^%&&%UEU8 : )8 ; 5 /,+9)O%&&0) 8.43 /,+29)-*=O9) %&&0483 O + B % )8/+. / -O- 1%&&00 )8/+. 9 )O/777; ;;;3 %&&&G ;8 ++31O.%&&:D.%>G 2;8-5* '0

178 '>

179

180 '(

181 ; %DCD/D %#;?9 W&EES & 4 &( F E. % 46 S 4A 4 S - # - '7

182 5 < 8 FEL DM< < ) - 1 3? / P? 1 5 4# +F*E, / 2 +W/ (&

183 ; #NN F1E 5 ) / C ) 1E C 4 = 4 E +U/ 8 7(8 8 8: : 0 78 (

184 5 - -# < ) A E * * ) B 8J AJ J AJ58F 8 8 E+ EFEF E ) / E + / S 9 8 (%

185 5; 76 5B ## 4 P ) P < o %: o :> o >% o 4 - < (6

186 ; 5 4/D6# 6R: 7R 0& '0* 5 : 3 /* 8 >*( 8 : /8 ( 8 % 8 % 8 ( +8 %& 18 %: - - F8 5 8 > <8 (R& B8 & 8 %R: 28 0R( 8 ( 38 %: - % 8 > 18 : 8 (. 8 % 8 %: 8 6R> 8 :R0 1 (:

187 8 >R7 1 8 % 48 7R% 8 % +* 8 % B8 %R( 8 ( / 8.8 : 3 8 ' ( 1FE 8 (R%: 98 (R%&.8(R%& 8 (R%:? /* B 8 : 8 > 8 ( ) 8 7 < 8 % 8 % 8 % 18 ( 1 8 ( B 8 (R%: <P 8 ( B 8 (R7 1FE8 % B B 8 ( B 8 %: 5 8 %: (0

188 8 I:6K %* >K('K 6* 7%K 6# G E( % -6 3 /* = NN8 % 8 %_ B 8 %_ B*8 %_ B 8 6_ 1 8 6_ 18 : - - F )8 % 58 % B 8 %_ 38 %_ / 8 6 /NN _, 8 : - 8 %_ 98 %_ 8 6 =8 6_ B 8 6_ 8 : (>

189 8 % B 8 % - 8 %_ )8 6 1* 8 6R: 5 8 6_ 1 8 6_ 8 6_ 468 6R: < 8 : / B 08 %_ 9 8 %_ B 8 %_R6 8 %_. :8 6 -E8 6_ 1 8 6_R:?8 6_R: / 8 :? /* /8 % 2 8 % 58 % 2 8 %_ 8 %_ 1FE 8 %_ 18 6R6_ 8 6_ B 8 6_ ('

190 <P : 8 6R: <E8 6 0(K 6* E'K5: '(K E(6K E# G >% 9> 3 /* - 8 : 2 8 : / 8 0 * * 8 > 1 8 > 9 8 > - 8 :_ 8 0?8 :_R B8 0R0_ 5 8 0_ <8 0_*> 8 0_R> /8 > - 8 :*0 B 8 :_ B ((

191 8 :_*0 1 :8 0 B8 0 BQ 8 0_ B0 8 0_ 5 8 > B 8 > 2 8 > / B8 : ) 8 :*0.%8 :_,.8 0.%&8 0_ 8 0*> >. 8 >? /* 8 :_ B8 0 B *> +P =8 0*> < B8 : 8 : B 8 0 B8 > - 5# 8 : B (7

192 8 : B 8 :*0 B 8 :*0 4 8 :*0 58 :*0 E;6# G / *3 *B> *B>& *( * ( */ (*% *& * & 3 /* *B * */ *B (R7 *B *#& *9 *B *B - FEF E *B *0 B *B0* *90( 7&

193 * ' *B' * *B *' B ' *B * C * E / * * *) B * / *, E 5 P *? /* *B * P */ * * 7& * 5 * : ( */ * 4 * - * 7

194 * *B P / * * * * ;6;F# / *4 4, 4 G * * &_> ( * G * *, > * 97:, 7%

195 R_. 5 0, * F E2 F E / * * # - # Q'5 2 * * * - C. 3 = P * * C * * 1 * C * *8 * 76

196 * G QG?.* *G B * * * *# + NN * P - * * * * 5 5, 5 # 7:

197 7# %L5 M- %>: &; H A8#8 F *` E ) FE+ NN ) 5 80 ; 3)=+)B 9277& -3 /< <777 /B B )77:? / ;7>> 2-3 Z(+*, 1 77&,/)5)%&&% 3*+-22 /7(?= 1)%&&6 + /,+O)-? )8 ; %&&: 70

198 7>

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209 - F E 4 #* )-B 53)=,2 * 1=92434B 4 =,2F#E F#%E 3B 2))B< / 4# FQE 8 #* F F#E E 5= F#J #83=,24# CP0 =)3*,2 8* %&'

210 * ; NN 4 \ 4 #%8 4#% :%#% OB3 1 4%&&7 /O- C# %&&7F E * - FE G - %FE6FE G - :F E G - 0PF EF * E F EF EFCEF E # 8 3# F* FE5 H I 4 NN 3 4 * F EF C E8N N 4 %&(

211 FE 8 J 1## 5 A F E 8H& 2 %&7

212 4;..9 DDDD 8DDD D [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 54 P?P,Pa 5%P P?P,Pa P?P,Pa 5:/Q P P?P,Pa C 50. P?P,Pa 5>. P?P,Pa 5'/ P?P,Pa 5(, 5B7. P P?P,Pa S C 5B&, P?P,Pa 5B. P?P,Pa %&

213 B%B P?P,Pa 2>. 2 ) 161 P?P,Pa 6 1:/* P?P,Pa C 105 P?P,Pa % 1>3 1'= PAP,Pa /(33)/53* b4 PAP,Pa b+ PAP,Pa b+ PAP,Pa b+(*%0 PAP,Pa %

214 #.9 DDDD 8DDD D, 8DDDDD ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc B,,, 1P-P/P5 %/1P-P/P5 P # 6/1P-P/P5 * Q * : 1P-P/P5 %%

215 0 C >/ * 1P-P/P5 P * '- 1P-P/P5 1P-P/P5 75 C &?C1P-P/P5 = 1P-P/P5 %6

216 %:

217 %0

218 ) ) -&G (>-&&-&- )((- -*A0 DD % 8 DD B# DD # DD < DD +, DD -< DD B DD < DD 8+, DD -< DD (< %* * %>

219 ) ) -&G (>-&&-&- )((- -*A0 DD ( DD * DD (+, DD *+, DD %* * %'

220 18 G+8 < 33 %(

221 % A / P 8 o 5 o ) o 9/ o P o o o o o 4 o 3P9. o / o + o B ) o 5 o. o P o? o / o o o o P o B ( o / o / o + o / o = # o - o? o / o 9 o 1 o 3C 8 o o ) o 1 %7

222 %%&

223 ; 6- ** G 7B C CA - C =& NN EB# C C C H E C %: #+/1 %%

224 F C C I4 C * ;D( C C ;; +, * ;6 ;79 C C ;* ;= C C %%%

225 ;E9 C C ;H C ;F # ;I> C %%6

226 %%:

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

handi Het spel Iedereen gelijke kansen.

handi Het spel Iedereen gelijke kansen. Het spel Iedereen gelijke kansen. Voorbereiding Druk de kaartjes af, knip uit, vouw en kleef toe Sorteer de kaartjes per type: Het spel Spelbenodigdheden Een zeszijdige dobbelsteen De kaartjes gesorteerd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

P. 6 Charme van Schiermonnikoog

P. 6 Charme van Schiermonnikoog EDITIE 07 JAARGANG 04 JULI 2012 P. 2 E V P. 6 C S P. 11 Df ff? V x SEW. D SEW f f. W 64 G V. H f 27 37. A VDM W D. D 18. E 19. W. W N A f. D x 22. D. W 2 f. W 2016 N A f. N. V 2013 9 G.S. O Gyfff. D f

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$

+ & &&$&, -.+ & &&$&$$ ! "# $% &'$$()* & &&$&, -. & &&$&$$ /0 )) * "# 12 5 61 27 1"#2 5 5 VOORWOORD...1 LIJST MET TABELLEN... LIJST MET FIGUREN... SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...7 $$ % $ % $& 8 2. THEORETISCHE ONDERBOUWING...11

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand

Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift. Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Schrijfvisie, Schrijfschriften in blokschrift Voor slechtzienden of leerlingen met een (licht) motorische achterstand Recensie-exemplaar 01-2008 Schrijfvisie Schrijfschriften en kopieermateriaal in blokschrift

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

STEVEN MELIS +32 468 11 98 80. steven@meliselektriciteitswerken.be. Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE CONTACT / OFFERTE: naam

STEVEN MELIS +32 468 11 98 80. steven@meliselektriciteitswerken.be. Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE CONTACT / OFFERTE: naam STEVEN MELIS +32 468 11 98 80 steven@meliselektriciteitswerken.be Kasteeldreef 125 9120 Beveren BE 123.456.789 OFFERTE PORTFOLIO E L E K T R I C I T E I T S W E R K E N 1516 S ME T G I L L E S ECHT ALLES

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij Alle enveloppen zijn 19 x 10 cm, tenzij anders is aangegeven. De uitgaven van Posterijen zijn doorgaans op glanzend papier, overige uitgaven op gewoon papier. E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 NVPH-nrs:

Nadere informatie

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Alle oorzaken Minder dan 5 jaar 573 0 324 249 Van 1 tot 4 jaar 86 0 48 38 Minder dan 28 dagen 335 0 193 142 Minder dan 7 dagen 254 0 143 111 Minder dan 1 dag 133 0 79

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2

A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 P R O C E D U R E 1 Z I E N S W I J Z E N 2 A M B T S H A L V E A A N P A S S I N G E N 166 I !" " #$% $#%&$ '()#$% #*#+ &##$,$ #*-(#(.*(%($#/ $# /#&$'$)# $%%#*#$#% ##0 *# # $ *#$#% /#&$'%&%# **$1+&,##1*$

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

!"# $!! % % & '(& %% ()

!# $!! % % & '(& %% () !"# $!! % % &'(&%%() & * **. /, * 0. *1 2 * ) *. 3. *. & * ) ** * 45 6 *. * ** * * 7 *. 88# *.* ***,. 9 )/ * *.*.* *9 *.12.&9 9. :. &** * * 2 8 ' ;* & * ;*< ;*< ;*< ;*< )3. ;* ;* ;*, ;*! ;* " ;*# < $ ;*"

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

!"#$%&''(%)&*+,,!-&./&)"+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+."#*,

!#$%&''(%)&*+,,!-&./&)+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+.#*, "#$%&''(%)&*+,, -&./&)"+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+."#*, "#$%&#'&()&*+,-& RS'(&78%B)H)(*A9E9$%)(9)H&E5JT RE')(Q#);)($*"9)%'):);;)(/+(D#:#)E')(U&;)(/V()'4&E'P&&(%/@'A&&B')C9DE/G9UH&EJ9CB)EO,(B W&%,U*-2D,C9-

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens

Smeltveiligheden. Mespatroonsysteem. Mespatronen gg. 1/20 Siemens ET B1 2006. Keuze- en bestelgegevens Mespatronen gg Keuze- en bestelgegevens Bouwgrootte Bouwbreedte I n U n Geïsoleerde trekoren PG Gewicht Bestelnr. Prijs mm A V kg Stuks Mespatronen met combimelder, bedrijfsklasse gg Mespatronen van de

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 244 Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement Nr. 6

Nadere informatie

Informatiebrochure voor gastouders

Informatiebrochure voor gastouders Informatiebrochure voor gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit gastouders 4 De kosten 4 Backoffice

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0577 Emmalaan 2 6721EV Bennekom W0606 Ganzerik 22 6721RK Bennekom W0618 Halderbrinkweg 29 6721ZR Bennekom het plaatsen van een erfafscheiding

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Nationale Staat: Zorg

Nationale Staat: Zorg Nationale Staat: Zorg Samenvatting 1 Doel Het Nederlandse zorgstelsel is onder meer door het vereveningssysteem uniek in Europa en mede hierom is deze nationale staat ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 22 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 26 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

KOMO-Procescertificaten Spouwisolatie

KOMO-Procescertificaten Spouwisolatie Aula Isolatie VOF Hoogeveenseweg 20-2391 NR HAZERSWOUDE-DORP Hoogeveenseweg 20-2391 NR HAZERSWOUDE-DORP telefoon (0182) 61 20 19 nr. IKB2382/14 d.d. 2014-10-16 8 april Bakker Isolatie BV Stationsstraat

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

De Knight KG-600C Buizentester

De Knight KG-600C Buizentester De Knight KG-600C Buizentester Gebruiksinstructies November 1998, bijgewerkt 6 november 2002 De Knight KG-600C is een buizentester waarmee buizen kunnen worden getest op emissie, sluiting, en gaslekkage.

Nadere informatie