Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een CX-fundament voor de digitale overheid"

Transcriptie

1 CX- B G C S M M Sy & y

2 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX-

3 3 I I

4 4

5 5 :? G & x S S & B- y C P & K

6 6 1 W ()?

7 7 2 H?

8 8 3 H ë?

9 K 9 B G W Z M L R G B B H P W?

10 CX- 10 C K O

11 CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K C M W B T

12 CX- 12 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K C / M x- W B x- q T x-

13 CX- 13 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & V S R R/ R I & M M M M C C K S/ L C P Uy C V V K W V M & M Cy x O CX - CX M K W B T Py V V P Sy q Sy CX CX P P P/CXP PI P I CX P P B- H/ CX & CX x CX

14 CX- 14 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & V S R R/ R I & M M M M C C K S/ L C P Uy C V V K W V M & M Cy x O CX - CX M K W B T Py V V P Sy q Sy CX CX P P P/CXP PI P I CX P P B- H/ CX & CX x CX

15 CX-: Sy S 2-5 T 1-2 O P I K C M W B T P' Jy y W Py V

16 K : H : P' Jy y W Py V 16 SHR FKRI BSCHRIJVIG S S 38 2 Z Z x JIM BIG S I Z S T WI BSCHRIJVIG S J J 28 P J J H J T J 21 - J 24 W- S - J KMRK L 38 I I I H L O O M U W OL BHOFT R W KMRK L 28 G 2 W VRIBL L - OL BHOFT L O H W Z: U W I Z G ( ) I Z K M: : R G G T: W P L : VRIBL G I H J : W W: W Z: H : R M - UWV P G 23 01/11/2012 H : K M: G J : H : W T: : : W W: - UWV P G 23 01/11/2012 H : H : K :

17 17 P' Jy y W Py V?? F: Oë V W R G O

18 P' Jy y W Py V 18 I W?! H! H!! WW!

19 P' Jy y W Py V 19

20 P' Jy y W Py V 20 ORITR V KCC SMS U P M UWV WRK VI T T W B P R T H V Z V S Z B ' ' CV W S P S T I I H I U V V W S S V O W FQ P W B I Ty T V KCC V O ML M UWV KCC W

21 P' Jy y W Py V 21

22 22 P' Jy y W Py V R 3 Ty Ty ''? G y '' K? B 2 x y '' B 1 B T S M UWV WW T UG G WWB B B B x B x T T O

23 P' Jy y W Py V 23

24 P' Jy y W Py V 24 T I L M O M W M M U B U WW- O x 15 WW- O!! V S R M W M O : 2 V! / 22 I J J BS: I U V: T F U C 7 S 9 14 S 1 S? Z Z Z V

25 25 P' Jy y W I S Py V x B P B T C : Q P : Q L M T B Q: M W G Q: Z H B M H M M Z B x H H M H B Z R C è Z M P H M y é Q ë S V H Z Z : ; Z F Lx Z y M M B x V K U M : M P T G ë ' Z K Z M I G: ; Q x M B V H K ï S M M y P G: L: H Z ; y Z G 36! 55 G ' O W: L: : P T Z M (-H) R Z L B ' Z (L) ' W: M : : O MBO P - M ] Z y P W 2 4 V G ] WW T O : [P : OW B K: WW- ë O Z 78 : V : x M T B V: [P] éév M : [P K I 14 B: K: [] WW- U : ' 14 [] 14 O B : H x ) K G 29 O H T V B ( M : R : : x R: B: V H : G ] J ) ) (Z-H 1 V : V G B Z : M S y R G B y : ë R: ï ( H M L [ Z V : R V : O G x H U : W M B R G K y : L : Z : x W B H O G V G [] : B H V: : C : V W O M : L [P] K W Z V V - K V 7 M B : x x 14 B H x H W H : : ] WW WW- G I V 8 B V ë B B B W [ : I I L V T V : B V H L O K R Q ) [P M Z P L PC : ] H : 14 H 18 ) Z 44 V K B S (U W : B1 - y M O : F ( I : I L L : M Z : [P B V R ] F V S ] 14 M P G L M W G : I C G I O Gxy : H : G U M 2006 y Z M H MSP Z ; Sy : H B - L : é G (G WW- C O C Z y B1 G H C1Y W L [ : V R I I Z H W O O I Z ) H : B ï : W VT IP S x G B H : I I K ' : L J B H B B B B ] L Z M I : ë : V ' H V R I V O S H y WZ H x O C M [ Gy H ) C : S M G Z ] Z Z : ë - L Z H - Gy: O y: -B [] H O [ y B L M M B2 ' 50 ] x S S Z Z I : P I ( M V [] 66 P 8 V P ] P M O H S P [ [ U W ] V U G L : [P] F L V : H V: K O B Z H H W G H - [ M ö I W B G : C I G O V: T C2 y : ] /H [P] G : : : [ ' L Z M G P V [] y O G L H L [] ] BG ï W Z ] : [P W I G SV Z W V K Z y H y V [ I ] Fx : G : Z B : T C ] B : / PC C M / G H : ] H R G [P W K ] 65 [P O Z W V : V G / : S V [ V 14 Ly :] H : : F Fx :G [] B Z [ I [] Z I : V C1 V ; V W S ] V F R W ]H [ B K [ [ G O B WW B B : [P] I; L H 7 C -- S : -- q P - W M y K -- K W -- L G -- T : G R V W V G -- ] K : --- V Z - L ] G LB B [ -- B Z [] V L ë V ] -- : I I H W [ R [ [] Z K P [P R L / -- : P Z ] G R V Z F V Sé I -- T --- S V P OV Z C G : K S S O : Z Z -- V G I [P B H [ : F L B : ] G - B y ] B W H H G [ G -- G M ] S V / --- W K B P Z --- [ B G I H H Z ] M C [ Ly V S [ ] : K ] V --L K -- [ -- ] / y K G H B L

26 CX-: S x- S 2-5 T 1-2 O S x- P V P I K C M W B T P' Jy y W Py V

27 CX-: P 27 S T 2-5 R B R V L R R B U M #)о K ( I!"# $ %& ' ( )*# + ' Y $ & % M ה / $ # о M о RI ) -/ I ( ' J W & + I S %!"# ITT P $ * ' O M K ה $ 3 ( ) % ) *! 'ה!" ה 012 о פ 0 I ij ( 12ij פ - BU RG SO 'S PR SO 'S 'S BIOGRFI B ï B ' H ' Z ' ' F I R P B I Z- B I O G y BIO GR Z Z T M RIK B ZO RH FI H K I J K M U V R K M ' V H G B IJZ MBO L 44 G O V Z R Z H x L T -ö U y W W H C 36 Cè F I : B GR è H (G) W M Z B S B I O W M I B P ë U G B R B RHU H Z G Z O Z P H (L - Z K BIJ K : é é 2 ) H K L H 4 2 L R ; K M GIGITL BHIGHI V TTITU G U V 8 PC W O B B T T ITB 1 y R S L - ) G I è S (U IGH ) O I B F C U B H ( V M I TL I U W H V R V R I G H V U R I T V I G O T I T H y T G H Z q V ZO O M G : O B BIJ S PBI I B y K IV Z I G H V G RK U ï y M I H O K H L J ë M LI B I I G IT L T G L ) B IT 66 - H x H H M H I G L F I R ' -B V B G T G H U y ( T I è IV - U C J T T T C2 V Z M F I I B T H W 1 ' U G G I R I S I W Z RVRIG MT V OVRHI ISTVRLIG T B (RCT) ï I K O H R B K I C O V H G H V R B I C B O L L R V V G S V T W I S L IM S (R C Z T I - R L U U V M T T B S ) M G IV OW O I 2 T RI R V R B V R BHOFT T I G ) G T T M M G R G SRT C H : M T H O( IYSPC H I T R I G RG I S TYP IG ' :Sy T V S R R T 5 V P 6 V O ) R L O T I T Z Z IG W P C O OV Z (R ë G B R HI L HO FT I C I G I T 1 H F C O H F F B ë Z P TI TI G I M O : C OF T G S TY P F R G G x T F O H I W B W I I R C ; H K L C S I T S I PR R URG R RP SO GR HU : TYP M G V B G H O C Ly S K R GS K O S B G ' 1 L B' 0 10 /01/ H /0 1/20 13 S K B ' /01/2 ' B /01/ P I K C M W B T BURGRPRSO'S BUR O 1-2 M BT R PR M BT RP VOS I C O L T T ' ( #)о I о#$%& $ * + -/ R SO 'S KMRK RH BIJZO V G 52 L W -H) Z (Z B G K B R T G C V R I G H I V U T C1 I I IF : COMPTIT R O S G L H G K BIO GR FI M 2 BZK BZK M BZK H BZK M BT H F y RP R SO 'S M M O V I H U I!" #$ G H S %& '() BI O G R + FI Z I V BZK UW ë V I B M IG IT L B H IG H I T TI TU W R K M I H R BZK H I G OV M T I ST V RL M R V RI G M W-W-W V G R : I G R M T H O H M G S T Y P I S C H H I V U H Z O 15 BZK I O BHOFT G Fy I () I P- G IK BZ K 6 BZK F BZK T 4 M F M H H H ' H C1 W W - -W I M ' W W C L ' ' FT BHO K ( O S I F Z y ) éé ë G R G S T Y P: SPO T ( G H ) B' O P /01/2013 L I BHOFT G I G Fx T W O B' MIK JSS M! K M R K BIO GR F I B I J Z O R H è G V Z é L 27 W H (Z-H) B S K BZK G 23 B G M R G M è è 2 M M O éé Z R H I GH V I V U IG IT L BH O T IG HI TT ITU M MRK B2 K B I J Z y O R H I G - T M L 38 C W RV R IG M T L I S TV RL I (Z-H G OV B ) RH I H G M U TIT T K I 1 BZK O IG H H B L I GI T Fy L G - I B T I - O IKP-W UW V y F / H H B C G R G S T Y P SO 'S /01/2013 I ; K B ' /01/2013

28 CX-: S S 2-5 T 1-2 O P I K C M W B T

29 CX-: R 29 S 2-5 T 1-2 O 0-1 y ( ) M S P I K C M W B T I O P G C B

30 CX-: CX- 30 S 2-5 T 1-2 O 0-1 C P I K C M W B T P S y Ux- 1 2 U 3 2x 4 P H P C W Sy & B H 1 H 2 H 3 P x Sy & < /> I C O CSS & F- < /> H U

31 CX % x G y B CX-!

32 F 32 C J L P B

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V p, u 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

Welzijn en cultuur. Sport en bewegen. Het aanbod bestaat uit klinische, deelklinische en ambulante zorgvormen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Welzijn en cultuur. Sport en bewegen. Het aanbod bestaat uit klinische, deelklinische en ambulante zorgvormen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Z zgg z b L CVA, sblig f gl O P s I c l w M gff sblig D s i ij gig zgg z b Alls is s: ij, ij i l, ij gg H zl i w zls ws Plslig gff w slsl; jlijs gb i 100000 Nls Ms Ni Agb Hslsl bb scif bf sig bgliig D

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES !»M ï -u W D L D /x ll 5 ÄLAOZUD ââj x -! 33223 -- C* ÏMR OASJW VAN U TJÜJÜ VAN HT ÜO> JSUS -TJUJOüS D» - Xy Hl PuU X z p bl u lux «u ««p- z lzéélp» /é*» zl > l c llzé u z Ql l ö l l Wü U cz«bl&» < D»

Nadere informatie

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland

Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland Numme 1 febui 2011 Ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie, Redciee: Mi Weei 8, 3065 GA Roedm, Teefoo: 010-2207747 Iee: wwwbpie Me ek voo ee hee, choo e veii Pie De vijwiievod die de SPB oieede op 9 decembe

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai Z 0 A 90 bümü * uu ff 3 00 P s mf f J5Q b H c mc f ks w s bchu. Hsc f zfs s z m m w u m c 49.J EN N 4 5 OMLGGENDE Afm NEUS EN ANNONCENBLAD Hc my BUREEL EN REDACTE: KASTEELSTRAAT. TLSCHE 9 APRL 90 kyksch

Nadere informatie

Journaal. Bestuursklas Texel TESO-machinisten werkzaam in Spanje. Automatische toegangspoorten Nieuwe boot zuinig en duurzaam

Journaal. Bestuursklas Texel TESO-machinisten werkzaam in Spanje. Automatische toegangspoorten Nieuwe boot zuinig en duurzaam Jul v lhus M 2011 Eii 8 v lhus il 2015 Eii 12 Nlig Hj Txlsm gs CNG Ags kuisu m sig vhl Niu vhv i D Hl Hvikklig zk v gi Bsuuskls Txl TESO-mchiis kzm i Sj Aumisch ggs Niu zuiig uuzm Pjcli iuu B Jg Duuzm

Nadere informatie

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039

o maart 2012 BZ.1.11.0409.001 / DJZ wobverzoek 20117039 Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 9111 Fax 020-552 2402 Teksttelefoon 020 552 9876 www.amsterdam.nl Directie

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

FAMILIE 26,95. Goed uit de startblokken. Trust draadloos toetsenbord Garantie: 2 jaar omruiling.

FAMILIE 26,95. Goed uit de startblokken. Trust draadloos toetsenbord Garantie: 2 jaar omruiling. FAMILIE G ui sarblkk Trus raals sbr Garai: 2 jaar mruilig. 26,95 R Prijz Exra-krig glg va 10/9..m. 23/9/2014 Hlmaal klaar... Trus Carv raalz micrmuis Garai: 2 jaar mruilig. Trus Is raalz miimuis Barij

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie