(2) Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(2) Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie."

Transcriptie

1 Vraag op 5 punten de sfeer met middelpunt in,, 4 en straal 6; de omwentelingscilinder met straal 6 en als as de rechte door,, met richtingsvector,, Bepaal een affiene transformatie of een coördinatentransformatie, die deze objecten een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie 3 Gebruik de door u bepaalde coördinatentransformatie om een parametervoorstelling op te stellen van de doorsnijdingskromme van de originele sfeer en cilinder 4 Hoe zou u kunnen controleren of deze parametervoorstelling correct is? Vraag op 5 punten de sfeer met middelpunt in,, 4 en straal 6; de omwentelingscilinder met straal 6 en als as de rechte door,, met richtingsvector,, Bepaal een affiene transformatie of een coördinatentransformatie, die deze objecten een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Stel een parametervoorstelling op van de doorsnijdingskromme van sfeer en cilinder in de voorkeurpositie 3 Gebruik de door u bepaalde coördinatentransformatie om een parametervoorstelling op te stellen van de doorsnijdingskromme van de originele sfeer en cilinder 4 Hoe zou u kunnen controleren of deze parametervoorstelling correct is? Vraag op 5 punten het omwentelingskegeloppervlak K dat bepaald wordt door de rechte door de oorsprong met richtingsvector, 0, te wentelen om de X-as; het vlak α met vergelijking x 3y + z = Bepaal de cartesiaanse vergelijking van de orthogonale projectie C op het grondvlak van K van de doorsnijdingskromme C van K en α Reduceer deze tot standaardgedaante

2 3 Bepaal nu een parametervoorstelling van zowel C als C Vraag op 5 punten het omwentelingskegeloppervlak K dat bepaald wordt door de rechte door de oorsprong met richtingsvector,, 0 te wentelen om de Y -as; het vlak α met vergelijking x + y 3z = Bepaal de cartesiaanse vergelijking van de orthogonale projectie C op het grondvlak van K van de doorsnijdingskromme C van K en α Reduceer deze tot standaardgedaante 3 Bepaal nu een parametervoorstelling van zowel C als C Vraag op 5 punten Een ellips E met brandpunten Q, 4, en Q 3, 8, 3 en halve grote as 6 Bepaal een affiene of een coördinatentransformatie die de gegevens een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Gebruik deze transformatie om een parametervoorstelling op te stellen van het omwentelingsoppervlak Σ, dat ontstaat door rotatie van de gegeven ellips om haar grote as 3 Hoe zou u kunnen controleren of deze parametervoorstelling correct is? Vraag op 5 punten Een hyperbool H met brandpunten Q 0,, 0 en Q 4, 0, 4 en halve grote as 6 Bepaal een affiene of een coördinatentransformatie die de gegevens een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Gebruik deze transformatie om een parametervoorstelling op te stellen van het omwentelingsoppervlak Σ, dat ontstaat door rotatie van de gegeven hyperbool om haar grote as 3 Hoe zou u kunnen controleren of deze parametervoorstelling correct is? Vraag op 5 punten de rechte r door P 5, 5,, met richtingsvector u,, ; de rechte s door Q0, 0,, met richtingsvector v,, 4

3 Bepaal een affiene of een coördinatentransformatie die de gegevens een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Gebruik deze transformatie om een parametervoorstelling en de cartesiaanse vergelijking op te stellen van het oppervlak dat ontstaat door rotatie van r om s 3 Ga na dat dit oppervlak twee stellen beschrijvenden bezit; welk oppervlak is het? Vraag op 5 punten de rechte s door P 5, 5,, met richtingsvector u,, ; de rechte r door Q0, 0,, met richtingsvector v,, 4 Bepaal een affiene of een coördinatentransformatie die de gegevens een voorkeurpositie laat innemen tov het coördinatenstelsel Gebruik deze transformatie om een parametervoorstelling en de cartesiaanse vergelijking op te stellen van het oppervlak dat ontstaat door rotatie van r om s 3 Ga na dat dit oppervlak twee stellen beschrijvenden bezit; welk oppervlak is het? Vraag a op 5 punten Waar of vals? Motiveer steeds uw antwoord aan de hand van een redenering, berekening of tegenvoorbeeld, eventueel verduidelijkt door een figuur De vectorvergelijking x a = b b 0 heeft x = a b als unieke oplossing a Als O de 3 3 matrix is corresponderend met een orthogonale projectie op een rechte en S de 3 3 matrix corresponderend met een orthogonale spiegeling tov dezelfde rechte, dan geldt er dat O S = I, waarbij I de eenheidsmatrix van orde 3 voorstelt 3 Een niet-singuliere kwadriek met twee tegengestelde eigenwaarden en derde eigenwaarde 0, is een hyperbolische paraboloïde 4 Het schroefoppervlak heeft geen singuliere punten 5 Het oppervlak met cartesiaanse vergelijking y = xz is een regeloppervlak met twee onderling orthogonale richtvlakken De vector x = a b is oplossing van de vectorvergelijking x a = b b 0 a Als O de 3 3 matrix is corresponderend met een orthogonale projectie op een rechte en S de 3 3 matrix corresponderend met een orthogonale spiegeling tov dezelfde rechte, dan geldt er dat S O = I, waarbij I de eenheidsmatrix van orde 3 voorstelt 3 Een niet-reduciebele, singuliere kwadriek met twee tegengestelde eigenwaarden en derde eigenwaarde 0, is een hyperbolische cilinder 4 Het schroefoppervlak heeft oneindig veel singuliere punten

4 5 Het oppervlak met cartesiaanse vergelijking y = xz is een regeloppervlak dat kan worden opgebouwd aan de hand van een richtvlak en twee richtrechten Voor drie willekeurige vectoren a, b en c geldt er steeds dat het dubbel vectorieel product a b c a een scalair veelvoud is van a Een isometrie wordt in genormaliseerde homogene coördinaten voorgesteld door een orthogonale matrix 3 Een niet-singuliere kwadriek met twee gelijke eigenwaarden en derde eigenwaarde 0, is een omwentelingsparaboloïde 4 Een omwentelingsoppervlak gegenereerd door een vlakke gladde boog heeft enkel singuliere punten in de snijpunten met de omwentelingsas 5 Het oppervlak met cartesiaanse vergelijking y = xz is een regeloppervlak dat een richtvlak bezit Voor drie willekeurige vectoren a, b en c geldt er steeds dat het dubbel vectorieel product a c c b een scalair veelvoud is van c Een orthogonale transformatie in de ruimte der vrije vectoren wordt gerepresenteerd door een orthogonale matrix 3 Een singuliere kwadriek met twee gelijke eigenwaarden en derde eigenwaarde 0, is een omwentelingscilinder 4 Een omwentelingsoppervlak gegenereerd door een vlakke gladde boog die de omwentelingsas niet snijdt, heeft geen singuliere punten 5 Het oppervlak met cartesiaanse vergelijking x = y 3 z is een regeloppervlak dat een richtvlak bezit Voor drie willekeurige vectoren a, b en c geldt steeds dat a b c + b c a + c a b = 0 Er bestaan oneindig veel 4 4 matrices waarvoor geldt dat A k = I voor alle k N 3 Onder een orthogonale projectie worden de brandpunten van een ellips steeds afgebeeld op de brandpunten van de geprojecteerde ellips 4 Een niet-reduciebele kwadriek met twee eigenwaarden gelijk aan 0, is een parabolische cilinder 5 Het oppervlak dat ontstaat door rotatie van een rechte om een as waarmee ze kruisend is, is een eenbladige hyperboloïde Voor drie willekeurige vectoren a, b en c geldt steeds dat b a c + a c b + c b a = 0 Er bestaan oneindig veel 4 4 matrices waarvoor geldt dat A k+ = A voor alle k N 3 Onder een orthogonale projectie worden de assen van een ellips steeds afgebeeld op de assen van de geprojecteerde ellips 4 Een kwadriek met twee eigenwaarden gelijk aan 0, is een parabolische cilinder

5 5 Het oppervlak dat ontstaat door rotatie van een rechte om een as waarmee ze kruisend is, is een regeloppervlak met twee stellen beschrijvenden Het scalair product van twee niet-projecterende vectoren blijft behouden onder orthogonale projectie zodra minstens één van beide evenwijdig is met het projectievlak Zij A de matrix die correspondeert met een orthogonale projectie op een vlak, in genormaliseerde homogene coördinaten Dan is A I met I de eenheidsmatrix een nuldeler 3 De samenstelling van twee spiegelingen tov elkaar snijdende rechten is een rotatie 4 Een niet-singuliere kwadriek met één eigenwaarde gelijk aan 0, is een hyperbolische paraboloïde of een elliptische paraboloïde 5 Een omwentelingsoppervlak dat de rotatie-as niet snijdt, heeft geen singuliere punten Het scalair product van twee niet-projecterende vectoren blijft behouden onder orthogonale projectie zodra minstens één van beide evenwijdig is met het projectievlak Zij A de matrix die correspondeert met een orthogonale projectie op een vlak, in genormaliseerde homogene coördinaten Dan is A I met I de eenheidsmatrix een nuldeler 3 De samenstelling van twee spiegelingen tov elkaar snijdende rechten is een rotatie 4 Een niet-singuliere kwadriek met één eigenwaarde gelijk aan 0, is een hyperbolische paraboloïde of een elliptische paraboloïde 5 Een omwentelingsoppervlak dat de rotatie-as niet snijdt, heeft geen singuliere punten Een rechte hoek tussen twee niet-projecterende vectoren blijft behouden onder orthogonale projectie zodra minstens één van beide evenwijdig is met het projectievlak Er bestaan oneindig veel 3 3 singuliere matrices A waarvoor ook A I met I de eenheidsmatrix singulier is 3 De samenstelling van twee puntspiegelingen is een translatie 4 Een singuliere kwadriek met één eigenwaarde gelijk aan 0, is een hyperbolische paraboloïde of een elliptische paraboloïde 5 Een omwentelingsoppervlak dat de rotatie-as snijdt, heeft steeds singuliere punten Vraag b op 5 punten Waar of vals? Motiveer steeds uw antwoord aan de hand van een redenering, berekening of tegenvoorbeeld, eventueel verduidelijkt door een figuur Zij V, V, V 3 deelruimten van een vectorruimte V met V V, dan geldt er dat V V + V 3 = V + V V 3 Als A, B R en er geldt zowel deta + B = deta + detb als deta + ib = deta detb, dan is detxa + yb = x deta + y detb voor alle x, y R 3 Als een inverteerbare matrix kan worden geschreven als het product van een ondertriangulaire en een boventriangulaire matrix, dan is die ontbinding uniek 4 Voor elke u R n is de matrix uu T diagonaliseerbaar over R 5 Er bestaat een unitaire matrix in C n n die λ = + 3i tot eigenwaarde heeft

6 Opdat de unie van twee deelruimten van een gegeven lineaire ruimte opnieuw een lineaire ruimte zou zijn, is het nodig en voldoende dat een van beide een deelverzameling is van de andere Als A, B R 3 3 en deta = detb = deta + B = deta B = 0, dan geldt er dat detxa + yb = 0 voor alle x, y R 3 Als een inverteerbare matrix een LU-decompositie bezit, dan zijn L en U uniek 4 Voor elke u R n is de matrix I + uu T diagonaliseerbaar over R 5 Er bestaat een unitaire matrix in C n n die λ = 3 + i tot eigenwaarde heeft Als W en W eindigdimensionale deelruimten zijn van een vectorruimte V, dan is W + W = W W Zij A R n n een matrix met het getal a op de hoofddiagonaal en het getal b op alle andere posities, dan is deta = a b n a + n b 3 Voor elke ondertriangulaire matrix L bestaat er een ondertriangulaire matrix L zodat het product L L een diagonaalmatrix is 4 Voor elke u 0 R n is dimkeruu T = n 5 Een projectiematrix van de orde n is steeds diagonaliseerbaar Als W en W eindigdimensionale deelruimten zijn van een vectorruimte V, dan is W + W = W W Zij A R n n een matrix met het getal a op de hoofddiagonaal en het getal b op alle andere posities, dan is A inverteerbaar als en slechts dan als a b en a nb 3 Voor elke boventriangulaire matrix U bestaat er een boventriangulaire matrix U zodat het product U U een diagonaalmatrix is 4 Voor elke u 0 R n is dimimuu T = 5 Er bestaan nilpotente matrices die diagonaliseerbaar zijn over R De verzameling der reëelsymmetrische n n matrices is een vectorruimte van dimensie nn+ Zij A n de reële n n matrix met elementen a ij = α maxi,j, waarbij α,, α n gegeven getallen zijn, dan is A inverteerbaar zodra α k α k+, k =,, n 3 Als voor het homomorfisme T : R 3 R 4 geldt dat imt = {a+b, a b, c a, a a, b, c R 3 }, dan is T injectief 4 Zij T het endomorfisme op R n gegeven door T x, x,, x n = 0, 0, x 3,, x n, dan is σt, met meetkundige multipliciteit n 5 Zij A C n n en Q GLn; C, dan geldt er dat expq AQ = Q expaq De verzameling der spoorvrije reëelsymmetrische n n matrices is een vectorruimte van dimensie n +n Zij A n de reële n n matrix met elementen a ij = α maxi,j, waarbij α,, α n gegeven getallen zijn, dan is deta = α α α α 3 α n α n α n

7 3 Als voor het homomorfisme T : R R 3 geldt dat imt = {a + b, a b, a a, b R }, dan is T injectief 4 Zij T het endomorfisme op R n gegeven door T x, x,, x n = 0, 0, x 3,, x n, dan is 0 σt, met meetkundige multipliciteit 5 Zij A C n n diagonaliseerbaar, dan geldt er dat detexpa = exptra De verzameling der complexe symmetrische 3 3 matrices waarvoor de som van de elementen op elke rij gelijk aan 0 is, vormt een achtdimensionale vectorruimte over R Zij A en B twee antisymmetrische 7 7 matrices, dan is deta B = deta detb 3 Er bestaat een homomorfisme T : R 3 R dat injectief is 4 De lineaire transformatie T : R n [x] R n [x], met T px = xp x is diagonaliseerbaar 5 Zij A een diagonaliseerbare n n matrix met eigenwaarde 0 met algebraïsche multipliciteit n, dan is deta + I n = + tra De verzameling der reëelsymmetrische 3 3 matrices waarvoor de som van de elementen op elke rij gelijk aan 0 is, vormt een driedimensionale vectorruimte over R Zij A en B twee antisymmetrische 5 5 matrices, dan is deta + B = deta + detb 3 Er bestaat een homomorfisme T : R 3 R dat injectief is 4 Het minimaalpolynoom van de lineaire transformatie T : R n [x] R n [x], met T px = xp x is zz z n 5 Zij A een diagonaliseerbare n n matrix met σa = {λ}, dan is deta + I n = + λ n Het endomorfisme T : R 3 R 3, bepaald door T x, y, z = x + y + z, x + y + z, x + y + z Geef de matrixvoorstelling van T tov de basis B = {,, 0,,, 0,,, } Ga na of T diagonaliseerbaar is over R 3 Geef desgevallend de diagonaalvorm van T, de diagonaliserende matrix en de basis van R 3 tov dewelke de diagonaalvorm wordt aangenomen 4 Bepaal dett en trt en controleer deze waarden adhv een theoretisch resultaat; is T inverteerbaar? Het endomorfisme T : R 3 R 3, bepaald door T x, y, z = x y + z, x + y + z, x + y + z

8 Geef de matrixvoorstelling van T tov de basis B = {,, 0,,, 0,,, } Ga na of T diagonaliseerbaar is over R 3 Geef desgevallend de diagonaalvorm van T, de diagonaliserende matrix en de basis van R 3 tov dewelke de diagonaalvorm wordt aangenomen 4 Bepaal dett en trt en controleer deze waarden adhv een theoretisch resultaat; is T inverteerbaar? Het endomorfisme T : C C, bepaald door a b d a T = c d b c Geef de matrixvoorstelling van T tov de basis B = {E + E, E E, E + E + E, E + E E } Ga na of T diagonaliseerbaar is over C 3 Geef desgevallend de diagonaalvorm van T, de diagonaliserende matrix en de basis van C tov dewelke de diagonaalvorm wordt aangenomen 4 Bepaal dett en trt en controleer deze waarden adhv een theoretisch resultaat; is T inverteerbaar? Het endomorfisme T : C C, bepaald door a b d a T = c d b c Geef de matrixvoorstelling van T tov de basis B = {E + E, E E, E + E + E, E + E E } Ga na of T diagonaliseerbaar is over C 3 Geef desgevallend de diagonaalvorm van T, de diagonaliserende matrix en de basis van C tov dewelke de diagonaalvorm wordt aangenomen 4 Bepaal dett en trt en controleer deze waarden adhv een theoretisch resultaat; is T inverteerbaar?

9 De reële n n matrix A = n n n n n n n n 3 n n n n Neem n = 5 en geef de eigenwaarden en eigenvectoren van A als functie van ω = exp πi 5 Is deze matrix diagonaliseerbaar over R? Verklaar 3 Geef desgevallend de reële diagonaalvorm en de basis van R 5 tov de welke deze diagonaalvorm wordt aangenomen; geef het verband met De reële n n matrix A = n n n n n n n n 3 n n n n Neem n = 6 en geef de eigenwaarden en eigenvectoren van A als functie van ω = exp πi 6 Is deze matrix diagonaliseerbaar over R? Verklaar 3 Geef desgevallend de reële diagonaalvorm en de basis van R 6 tov de welke deze diagonaalvorm wordt aangenomen; geef het verband met Het stelsel Ax = y, met A =, x = x x x 3, y = Bepaal de beste benadering y in ima van y met de methode van orthogonale projectie

10 Los nu het stelsel Ax = y op dwv het transponeringsalgoritme; leg de werkwijze uit, tussenstappen mogen met Maple 3 Hoe zou u kunnen controleren dat x een kleinste kwadratenoplossing van het gegeven stelsel is? Het stelsel Ax = y, met A =, x = x x x 3, y = Bepaal de beste benadering y in ima van y met de methode van orthogonale projectie Los nu het stelsel Ax = y op dwv het transponeringsalgoritme 3 Hoe zou u kunnen controleren dat x een kleinste kwadratenoplossing van het gegeven stelsel is? Leg telkens de werkwijze uit, berekeningen mogen met Maple

Examenvragen eerste zittijd academiejaar Vraag 1 (op 6 punten) Gegeven:

Examenvragen eerste zittijd academiejaar Vraag 1 (op 6 punten) Gegeven: Examenvragen eerste zittijd academiejaar 2010-2011 Vraag 1 (op 6 punten) de vectorruimte V = {A R 3 3 tr(a) = 0 en a 12 = a 21, a 13 = a 32, a 23 = a 31 }; de afbeelding T : V V, A A T A. (1) Toon aan

Nadere informatie

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode 2008-2009 Door rotatie van de rechte r die bepaald wordt door de punten P(3, 1, 2) en Q(1, 1, 2) omheen de rechte s die gaat door het punt

Nadere informatie

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Tweede examenperiode 2008-2009 Een rechte conoïde met als richtrechte de X-as, en als richtoppervlak de sfeer met middelpunt in (0, 16, 0) en straal 9. (1) Stel

Nadere informatie

Examen Meetkunde, 1ste bach ir wet Academiejaar , tweede examenperiode

Examen Meetkunde, 1ste bach ir wet Academiejaar , tweede examenperiode Examen Meetkunde, 1ste bach ir wet Academiejaar 2006 2007, tweede examenperiode Vraag 1 De doorsnijdingskromme C van de volgende twee oppervlakken: het omwentelingskegeloppervlak K met de Z-as als omwentelingsas

Nadere informatie

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30)

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30) Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit 2016-2017 (13:30-17:30) 1 Deel gesloten boek (theorie) (5.5pt) - indienen voor 14u30 (0.5pt) Geef de kleinste kwadratenoplossing van het stelsel AX = d,

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT (2DM20) op vrijdag 12 juni 2009, 9.00 Dit tentamen bestaat uit 5 open vragen, en 4 kort-antwoord vragen.

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I MAANDAG 17 JANUARI 2011 1. Theorie Opgave 1. (a) In Voorbeelden 2.1.17 (7) wordt gesteld dat de maximale lineair onafhankelijke deelverzamelingen van

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Oefeningen meetkunde en lineaire algebra. Bert De Deckere

Oefeningen meetkunde en lineaire algebra. Bert De Deckere Oefeningen meetkunde en lineaire algebra Bert De Deckere Inhoudsopgave Vectoren 4. Vectorieel product................................... 4. Richtingshoeken.................................... 4.3 Spiegelen

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag december 004, 0.00-.00 Bij elke vraag dient een berekening of motivering worden opgeschreven. Het tentamen bestaat uit twee gedeelten: de eerste drie opgaven betreffen

Nadere informatie

Symmetrische matrices

Symmetrische matrices Symmetrische matrices We beginnen met een eenvoudige definitie : Definitie Een matrix A heet symmetrisch als A T = A NB Een symmetrische matrix is dus altijd vierkant Symmetrische matrices hebben fraaie

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen Lineaire Algebra Hoofdstuk 1: Stelsels Gelijkwaardige stelsels: stelsels met gelijke oplv Elementaire rijbewerkingen: 1. van plaats wisselen 2. externe vermenigvuldiging 3. interne optelling (2. en 3.:

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Eigenwaarden en eigenvectoren Zij A een n n matrix.

Nadere informatie

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde en lineaire algebra Meetkunde en lineaire algebra Daan Pape Universiteit Gent 7 juni 2012 1 1 Möbius transformaties De mobiustransformatie wordt gegeven door: z az + b cz + d (1) Als we weten dat het drietal (x 1, x 2, x

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 7 februari 9, 8.-.5 uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (DM) op dinsdag 9 april 8, 9.. uur. Dit tentamen bestaat uit 6 open vragen, en 4 kort-antwoord

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

Relevante examenvragen , eerste examenperiode

Relevante examenvragen , eerste examenperiode Relevante examenvragen 2007 2008, eerste examenperiode WAAR/VALS Zijn de volgende uitspraken waar of vals? Geef een korte argumentatie (bewijs) of een tegenvoorbeeld, eventueel aangevuld met een figuur.

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 93 email: JCMKeijsper@tuenl studiewijzer: http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 3 JKeijsper (TUE) Lineaire

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A.

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A. TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A maandag 16 december 2002, 1000-1200 Coördinaten zijn gegeven tov een standaardbasis in R n 1 De matrix A en de vector b R 4 zijn gegeven door 1 0 1 2 0 1 1 4 3 2 A =, b = 0

Nadere informatie

Ruimtemeetkunde deel 1

Ruimtemeetkunde deel 1 Ruimtemeetkunde deel 1 1 Punten We weten reeds dat Π 0 het meetkundig model is voor de vectorruimte R 2. We definiëren nu op dezelfde manier E 0 als meetkundig model voor de vectorruimte R 3. De elementen

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN Tentamen Lineaire Algebra 29 januari 29, 3:3-6:3 uur UITWERKINGEN Gegeven een drietal lijnen in R 3 in parametervoorstelling, l : 2, m : n : ν (a (/2 pt Laat zien dat l en m elkaar kruisen (dat wil zeggen

Nadere informatie

Wiskundigen. Tentamen Lineaire Algebra 1. Donderdag 18 december 2008, a ( )

Wiskundigen. Tentamen Lineaire Algebra 1. Donderdag 18 december 2008, a ( ) Wiskundigen Tentamen Lineaire Algebra Donderdag 8 december 8,.-3. Naam: () Bepaal voor alle reële waarden van a de rang van de matrix a C a = a. 4a () Zij n een geheel getal en laat P n de vectorruimte

Nadere informatie

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid Hoofdstuk 3 Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid 31 Diagonaliseerbaarheid Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y65 Docent: L Habets HG 89, Tel: 4-247423, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y65 1 Herhaling: bepaling van eigenwaarden en eigenvectoren (1) Bepaal het

Nadere informatie

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2

CTB1002-D2 Lineaire Algebra 2 CTB00-D Lineaire Algebra Juli 03 Augustus 03 Juli 0 Augustus 0 Juli 0 Augustus 0 Juli 00 Augustus 00 Tentamenbundel Civiele Techniek Het Gezelschap "Practische Studie" Technische Universiteit Delft Faculteit

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 5 december 8, 5.5-8. uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA dinsdag 22 november 2016 1. Zi (R, V, +) een eindigdimensionale vectorruimte en veronderstel dat U en W deelruimten van V zin. Toon aan dat 2. Waar of fout? Argumenteer e antwoord.

Nadere informatie

Een korte beschrijving van de inhoud

Een korte beschrijving van de inhoud Een korte beschrijving van de inhoud Lineaire algebra maakt een betrekkelijk eenvoudige behandeling van de meetkunde in een vlak of de ruimte mogelijk. Omgekeerd illustreren meetkundige toepassingen op

Nadere informatie

Complexe eigenwaarden

Complexe eigenwaarden Complexe eigenwaarden Tot nu toe hebben we alleen reële getallen toegelaten als eigenwaarden van een matrix Het is echter vrij eenvoudig om de definitie uit te breiden tot de complexe getallen Een consequentie

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 Familienaam:....................................................................... Voornaam:.........................................................................

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Unitaire en Hermitese transformaties

Unitaire en Hermitese transformaties Hoofdstuk 11 Unitaire en Hermitese transformaties We beschouwen vervolgens lineaire transformaties van reële en complexe inproductruimten die aan extra eigenschappen voldoen die betrekking hebben op het

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA Vragen, samenvattingen en uitwerkingen 2013 - Lineaire algebra 1 - UvA Rocco van Vreumingen 28 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvattingen 3 1.1 Samenvatting stof college 1................... 3 1.2 Samenvatting

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, 000-300 Bij elke vraag dient een berekening of mo- Dit tentamen bestaat uit vijf opgaven tivering te worden opgeschreven Grafische en programmeerbare rekenmachines

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (DM) op maandag juni Dit tentamen bestaat uit 6 open vragen, en 4 kort-antwoord vragen. De

Nadere informatie

x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt).

x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt). 76 Complexe eigenwaarden Ook dit hebben we reeds gezien bij Lineaire Algebra Zie: Lay, 57 Als xt ve rt een oplossing is van de homogene differentiaalvergelijking x t Axt, dan moet r een eigenwaarde van

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte Lineaire algebra en kegelsneden Liliane Van Maldeghem Hendrik Van Maldeghem Cursus voor de vrije ruimte 2 Hoofdstuk Reële vectorruimten. De reële vectorruimte van de reële n-tallen Definitie Een reëel

Nadere informatie

Samenvatting. Lineaire Algebra 1 - Collegejaar Dictaat met verwijzing naar het boek. Disclaimer

Samenvatting. Lineaire Algebra 1 - Collegejaar Dictaat met verwijzing naar het boek. Disclaimer Samenvatting Lineaire Algebra 1 - Collegejaar 2013-2014 Dictaat met verwijzing naar het boek Disclaimer De informatie in dit document is afkomstig van derden. W.I.S.V. Christiaan Huygens betracht de grootst

Nadere informatie

Relevante vragen , eerste examenperiode

Relevante vragen , eerste examenperiode Relevante vragen 2006 2007, eerste examenperiode OEFENING y = x 2 2, y = x, z = x 2 + y 2, z = x + 6 omvatten, indien we ons tot het gedeelte binnen de parabolische cilinder beperken, twee verschillende

Nadere informatie

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A.

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A. . Oefen opgaven Opgave... Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat A = Bepaal de matrix van A. 4, 4 A =, A = 3 4. In de volgende opgave wordt het begrip injectiviteit en surjectiviteit van

Nadere informatie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 16 januari, 2012 1 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Zij V een deelruimte met basis v 1,..., v k.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Projectief vlak. 1.1 Het gecompleteerd affien vlak

Hoofdstuk 1. Projectief vlak. 1.1 Het gecompleteerd affien vlak Hoofdstuk 1 Projectief vlak 1.1 Het gecompleteerd affien vlak We kiezen in R, E O, + een coördinatenstelsel met assen X, Y en Z. Het punt E(1, 1, 1) bepaalt de ijken op X-as, Y -as en Z-as. We beschouwen

Nadere informatie

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b

Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen Wiskunde 2, 2DM60 College 2b Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 2014-2015 Lineaire vergelijking 2/64 DEFINITIE: Een lineaire vergelijking in de variabelen

Nadere informatie

Definitie van raaklijn aan cirkel: Stelling van raaklijn aan cirkel:

Definitie van raaklijn aan cirkel: Stelling van raaklijn aan cirkel: 13.0 Voorkennis Op de cirkel liggen alle punten met een Gelijke afstand tot het middelpunt van de cirkel. Voor een punt p op de cirkel geldt d(p, M) = r Definitie van raaklijn aan cirkel: Een raaklijn

Nadere informatie

Voorwaardelijke optimalisatie

Voorwaardelijke optimalisatie Voorwaardelijke optimalisatie We zoek naar maximale minimale waard van e kwadratische vorm Q(x op R n onder bepaalde voorwaard Zo n voorwaarde is bijvoorbeeld dat x R n e eheidsvector is, dat wil zegg

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 2015 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

4. Determinanten en eigenwaarden

4. Determinanten en eigenwaarden 4. Determinanten en eigenwaarden In dit hoofdstuk bestuderen we vierkante matrices. We kunnen zo n n n matrix opvatten als een lineaire transformatie van R n. We onderscheiden deze matrices in twee typen:

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Hoofdstuk 4 Lineaire afbeeldingen In de algebra spelen naast algebraïsche structuren zelf ook de afbeeldingen ertussen die (een deel van de structuur bewaren, een belangrijke rol Voor vectorruimten zijn

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Dit tentamen bestaat uit 4 open vragen, en kort-antwoord vragen. De uitwerkingen van de open vragen dienen volledig, duidelijk geformuleerd

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie Lineaire Algebra, tentamen Uitwerkingen vrijdag 4 januari 0, 9 uur Gebruik van een formuleblad of rekenmachine is niet toegestaan. De

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets)

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets) Tentamen lineaire algebra 8 januari 9, : : Uitwerkingen (schets) Opgave. ( + punten) Gegeven is de matrix ( ) A =. (a) Bepaal een diagonaliseerbare matrix D en een nilpotente matrix N zodanig dat A = N

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 215 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan. Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( )

Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, ( ) Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen (2DE04) van Lineaire Algebra voor E, op vrijdag 27 januari 2012, (9.00-12.00) Zoals beschreven in de studiehandleiding 2DE04 bestaat dit tentamen uit drie

Nadere informatie

Meetkunde en Algebra Een korte beschrijving van de inhoud

Meetkunde en Algebra Een korte beschrijving van de inhoud Meetkunde en Algebra Een korte beschrijving van de inhoud Lineaire algebra maakt een betrekkelijk eenvoudige behandeling van de meetkunde in een vlak of de ruimte mogelijk. Omgekeerd illustreren meetkundige

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op 6--,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Overzicht. Eigenwaarden. Beurzen en afhankelijkheid. Eigenwaarden: Intro

Overzicht. Eigenwaarden. Beurzen en afhankelijkheid. Eigenwaarden: Intro Overzicht Eigenwaarden VU Numeriek Programmeren. Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl, A april Waarom? Voorbeelden Eigenwaarden/eigenvectoren Hoe vind ik ze? Polynoom Powermethode Andere

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: opspansel De vectoren v 1,..., v k V spannen

Nadere informatie

Tentamina Lineaire Algebra Cursussen. Uitgangspunten, aanbevelingen en opmerkingen

Tentamina Lineaire Algebra Cursussen. Uitgangspunten, aanbevelingen en opmerkingen Tentamina Lineaire Algebra Cursussen Fons Daalderop, Joost de Groot, Roelof Koekoek Mei 4 Uitgangspunten, aanbevelingen en opmerkingen De inhoud van de cursus Lineaire Algebra is voor wat betreft de basisstof

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402 Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 214, 1: 13: zalen 174, 312, 412, 41, 42 Dit zijn geen complete uitwerkingen. Er is dus geen garantie dat het overschrijven met andere getallen voldoende is voor huiswerk

Nadere informatie

extra sommen bij Numerieke lineaire algebra

extra sommen bij Numerieke lineaire algebra extra sommen bij Numerieke lineaire algebra 31 oktober 2012 1. Stel, we willen met een rekenapparaat (dat arithmetische bewerkingen uitvoert met een relatieve nauwkeurigheid ξ, ξ ξ) voor twee getallen

Nadere informatie

11.1 De parabool [1]

11.1 De parabool [1] 11.1 De parabool [1] Algemeen: Het punt F heet het brandpunt van de parabool. De lijn l heet de richtlijn van de parabool. De afstand van F tot l heet de parameter van de parabool. Defintie van een parabool:

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (2DM20) op vrijdag 11 mei 2007, 9:00 12:00 uur.

Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (2DM20) op vrijdag 11 mei 2007, 9:00 12:00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor BMT en TIW (DM) op vrijdag mei 7, 9: : uur. U mag bij het tentamen geen computer (notebook, laptop), boeken

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Eigwaard eigvector Als A e vierkante matrix is, dan heet e vector x e eigvector van A als Ax e veelvoud van x is : Definitie Stel dat A e (n n-matrix is E vector x R n met x o heet e eigvector van A als

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Als Ax λx voor zekere x in R n met x 0, dan is λ een eigenwaarde van A en x een eigenvector van A behorende bij λ. Een eigenvector is op een multiplicatieve constante

Nadere informatie

Oefeningen analytische meetkunde

Oefeningen analytische meetkunde Oefeningen analytische meetkunde ) orte herhaling. Zij gegeven twee vectoren P en Q. Bewijs dat de loodrechte projectie P' van P op Q gegeven wordt door: PQQ P'. Q. De cirkel c y 4y wordt gespiegeld om

Nadere informatie

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A =

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A = Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december 2012 Opg 1 De schaakbordmatrix A is de 8 bij 8 matrix 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A = 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Vrije Ruimte WISKUNDE. Schooljaar Van Hijfte D.

Vrije Ruimte WISKUNDE. Schooljaar Van Hijfte D. Vrije Ruimte WISKUNDE Schooljaar 2007 2008 Van Hijfte D. LINEAIRE ALGEBRA H1 Reële vectorruimten 1.1 Definitie en voorbeelden Stel V is een verzameling waarvan we de elementen vectoren noemen en die we

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN RUIMTEMEETKUNDE I (niet-analytische meetkunde)

EXAMENVRAGEN RUIMTEMEETKUNDE I (niet-analytische meetkunde) EXAMENVRAGEN RUIMTEMEETKUNDE I (niet-analytische meetkunde). (4 p) Geef drie verschillende mogelijkheden waardoor in de driedimensionale ruimte een rechte bepaald is? 2. (6 p) Wanneer zijn de snijlijnen

Nadere informatie

MEETKUNDE en LINEAIRE ALGEBRA

MEETKUNDE en LINEAIRE ALGEBRA UNIVERSITEIT GENT Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskundige Analyse MEETKUNDE en LINEAIRE ALGEBRA H. De Schepper Academiejaar 2010-2011 1ste bachelor Ingenieurswetenschappen Inhoudsopgave m1vectoren

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I Theorie Opgave 1. In deze opgave wordt gevraagd om een aantal argumenten of overgangen uit de cursusnota s in detail te verklaren. In delen (a) (b) peilen we naar

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra maandag 3--27, 3.3-6.3 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken. Schrijf op elk

Nadere informatie

M1 Wiskundig taalgebruik en notaties

M1 Wiskundig taalgebruik en notaties M1 Wiskundig taalgebruik en notaties Verzamelingenleer Verzameling = aantal objecten samengebracht tot een geheel - Lege verzameling = verzameling die geen elementen bevat A = - Singleton verzameling =

Nadere informatie

(iii) Enkel deze bundel afgeven; geen bladen toevoegen, deze worden toch niet gelezen!

(iii) Enkel deze bundel afgeven; geen bladen toevoegen, deze worden toch niet gelezen! Examen Wiskundige Basistechniek, reeks A 12 oktober 2013, 13:30 uur Naam en Voornaam: Lees eerst dit: (i) Naam en voornaam hierboven invullen. (ii) Nietje niet losmaken. (iii) Enkel deze bundel afgeven;

Nadere informatie

KWADRATISCHE VERGELIJKINGEN, HET GULDEN ZADELVLAK, EN DE REGELMATIGE VIJFHOEK.

KWADRATISCHE VERGELIJKINGEN, HET GULDEN ZADELVLAK, EN DE REGELMATIGE VIJFHOEK. KWADRATISCHE VERGELIJKINGEN, HET, EN DE REGELMATIGE. VIÈTE Johan A.C. Kolk Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht Met medewerking van Rogier Bos Christelijk Gymnasium Utrecht & Freudenthal Instituut,

Nadere informatie

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Ik heb de vragen die in de nota s staan en de vragen van de samenvattingen samengebracht in deze tekst en voorzien van hints

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 5 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra en Lineaire Analyse (Y550/Y530), op donderdag 5 november 00, 9:00 :00 uur. De uitwerkingen van de opgaven dienen

Nadere informatie

WPO Differentiaalmeetkunde I

WPO Differentiaalmeetkunde I 1 Vrije Universiteit Brussel Academiejaar 006-007 Prof. Dr. R. Kieboom Dr. G. Sonck WPO Differentiaalmeetkunde I Krommen in R n 1. Neem R met een orthonormale basis en a R + 0. Voor elk punt p o, gelegen

Nadere informatie

Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica. Complexe Getallen en Veeltermvergelijkingen over R en C

Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica. Complexe Getallen en Veeltermvergelijkingen over R en C Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica Stefaan De Winter en Koen Thas Universiteit Gent, Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra Galglaan, Gent sgdwinte@cagerugacbe;

Nadere informatie

NP2.5w3 Eigenwaarden. Eigenwaarden. VU Numeriek Programmeren 2.5. Charles Bos. Vrije Universiteit Amsterdam 1A april /26

NP2.5w3 Eigenwaarden. Eigenwaarden. VU Numeriek Programmeren 2.5. Charles Bos. Vrije Universiteit Amsterdam 1A april /26 1/26 Eigenwaarden VU Numeriek Programmeren 2.5 Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl, 1A40 22 april 2013 2/26 Overzicht Waarom? Voorbeelden Eigenwaarden/eigenvectoren Hoe vind ik ze? Polynoom

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008)

Zomercursus Wiskunde. Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008) Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008) 2 Rechten en vlakken Inleiding In deze module behandelen we de theorie van rechten en vlakken in de driedimensionale

Nadere informatie