Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica. Complexe Getallen en Veeltermvergelijkingen over R en C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica. Complexe Getallen en Veeltermvergelijkingen over R en C"

Transcriptie

1 Oefeningen bij de Cursus Lineaire Algebra, Eerste Kandidatuur Informatica Stefaan De Winter en Koen Thas Universiteit Gent, Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra Galglaan, Gent Academiejaar -3 Complexe Getallen en Veeltermvergelijkingen over R en C Algemene oefeningen Schrijf de volgende complexe getallen als a + ib: (a) ( + i) (b) i (c) +i (d) ( + 3i)(3 4i) Deze nota s zijn gedeeltelijk gebaseerd op de oefeningennota s van Deirdre Luyckx

2 (e) ( + i)( i) (f) i 5 + i 6 (g) + i + i + i 3 (h) ( + i)( + i 8 ) (i) 3+i 3 i (j) +3i i Bepaal de modulus en het hoofdargument van de volgende complexe getallen Schrijf ze vervolgens in exponentiële, goniometrische en matrixgedaante en teken ze, op (e) na, als punten van het Euclidische vlak (a) i (b) 3i (c) (d) (e) 3 + 3i (f) +i (g) ( + i) 3 (h) ( i) 3 (i) +i (j) (+i) 3 Beschouw de complexe exponentiële functie, die gedefinieerd wordt door exp(z) = exp(x+iy) = e z = e x (cos y +i sin y) Bepaal exp(r) = {e z z R} en exp(ir) = {e z z ir} Algemene oefeningen: oplossingen (a) i (b) i (c) i (d) 8 + i (e) 3 i (f) + i (g)

3 (h) + i (i) 4+i 5 (j) +7i 5 (a) i =, arg(i) = π (b) 3i = 3, arg( 3i) = 3π (c) =, arg( ) = π (d) =, arg() = (e) 3 + 3i = 3, arg( 3 + 3i) = 5π 6 ( ) (f) =, arg +i +i = π 4 (g) ( + i) 3 =, arg(( + i) 3 ) = π 4 (h) ( i) 3 =, arg(( i) 3 ) = 7π 4 (i) = +i, arg ( ) +i = 7π 4 ( ) (j) (+i) =, arg = 3π (+i) 3 exp(r) =], + [; exp(ir) is de cirkel met straal, die met een periode van π steeds opnieuw doorlopen wordt 3 Methodes bij het ontbinden van een veelterm Over R kan men een willekeurige veelterm steeds schrijven als het product van lineaire en kwadratische factoren Over C kan men een willekeurige veelterm steeds schrijven als het product van lineaire factoren We hebben dus de volgende eigenschap: Eigenschap Een veelterm van graad n heeft hoogstens n nulpunten over R en steeds juist n nulpunten over C (waarbij de nulpunten met hun multipliciteit geteld worden) Opmerking Het dient tevens opgemerkt te worden dat indien c = a+bi C\R, waarbij a, b R en b, een complexe wortel is van de veelterm f(x) met coëfficienten in R (dus f(c) = ), zijn complex toegevoegde c = a bi ook een wortel is van f(x) 3

4 3 De kwadratische vergelijking ax + bx + c = Bereken = b 4ac Over R: Indien < heeft deze vgl geen oplossingen; indien worden de oplossingen gegeven door Over C: x, = b± a x, = b± a 3 De merkwaardige producten Over R en C: a b = (a b)(a + b) (a ± b) = a ± ab + b (a ± b) 3 = a 3 ± 3a b + 3ab ± b 3 ENKEL over C: a + b = (a ib)(a + ib) 33 Het binomium van Newton Er geldt dat (a + b) n = ( n n i= i 34 Herleiden to lagere graad ) a i b n i Zij f(x) een veelterm van graad n en zij a een wortel van f,ie f(a) =, dan geldt f(x) = g(x)(x a) met g(x) een veelterm van graad n ; g(x) kan gevonden worden door de Euclidische deling f(x) : (x a) uit te voeren (zie verder voor een voorbeeld) De nulpunten van f zijn dan a samen met de nulpunten van g Indien men weet dat f(x) deelbaar is door een polynoom l(x) van de graad m, dan kan f(x) geschreven worden als f(x) = l(x)k(x) met k(x) een polynoom van graad n m; k(x) kan dan gevonden worden door de Euclidische deling f(x) : l(x) uit te voeren De nulpunten van f(x) worden gegeven door de nulpunten van l(x) samen met de nulpunten van k(x) 4

5 35 n-de machtswortels De formule van De Moivre leert (cosθ+isinθ) n = cos(nθ)+isin(nθ) Hieruit volgt nu gemakkelijk dat de oplossingen over C van z n = a = a (cosθ+isinθ) gegeven worden door z j = a /n (cos( θ+πj )+isin( θ+πj )) met j =,,, n n n Hierin is a /n een vast gekozen n-de machtswortel van a in R 4 Voorbeelden Ontbind z 3 + iz 7z iz 6 6i over C (Hint: deze veelterm heeft een reele wortel) Oplossing: Zij a de reele wortel, dan zien we dat (a 3 7a 6)+i(a a 6) = Uit het feit dat a R volgt nu dat a 3 7a 6 = en dat a a 6 = Uit de tweede vergelijking kan je nu gemakkelijk twee mogelijkheden voor a vinden Ga daarna na welke een wortel is van de grote vergelijking en deel deze dan door z a Je vindt bvb (er zijn twee verschillende mogelijkheden) met a = : (z + )(z + ( + i)z 3( + i)) Je kan nu gemakkelijk de wortels zoeken van het kwadratische stuk en uiteindelijk vind je : (z + )(z 3)(z + + i) Bepaal de nulpunten van f(z) = z 4 + 3z 3 + 7z + 9z + 4 als je weet dat g(z) = z + z + een deler is van f(z) Oplossing: We voeren de Euclidische deling f(z) : g(z) uit: z 4 +3z 3 +7z +9z +4 z + z + z 4 +z 3 +z z + z + 4 z 3 +6z +9z +4 z 3 +z +z 4z +8z +4 4z +8z +4 Bijgevolg geldt er dat f(z) = (z + z + )(z + z + 4), het product van twee kwadratische factoren waarvan we nu gemakkelijk de wortels kunnen bepalen 5

6 5 De binomiaalvergelijking z n = c, c C Bepaal in de exponentiële gedaante de wortels over C van de volgende vergelijkingen Teken deze wortels in, 3, 5, 6, 8 en 9 z 3 = 7 z 3 = i 3 z = 4 4 z 5 = i 5 z 4 = 6 z 3 = 5 7 z 5 = 3 8 z 3 = 4i 9 z 4 = 56 z 3 = 3 + i 6 De binomiaalvergelijking z n = c, c C: oplossingen Opl = {3, 3e πi 3, 3e 4πi 3 } Opl = {e πi 9, e 7πi 9, e 3πi 9 } 3 Opl = {e πi, e 3πi } = {i, i} 4 Opl = {e 3πi, e 7πi, e πi, e 5πi, e 9πi } 5 Opl = {, e πi, e πi, e 3πi } 6 Opl = { 3 5e πi 3, 3 5e πi, 3 5e 5πi 3 } 7 Opl = {, e πi 5, e 4πi 5, e 6πi 5, e 8πi 5 } 8 Opl = { 3 4e πi 6, 3 4e 5πi 6, 3 4e 9πi 6 } 9 Opl = {4e πi 4, 4e 3πi 4, 4e 5πi 4, 4e 7πi 4 } Opl = { 3 e 5πi 8, 3 e 7πi 8, 3 e 9πi 8 } 6

7 7 Veeltermen ontbinden over C Zoek over C de wortels van de volgende veeltermen: z 4 + 3z 4 z 3 z + z 6 Hint: + i is een wortel 3 z 3 + z + z 39 Hint: + 3i is een wortel 4 z 3 (3 + i)z (5 8i)z 7 + 9i Hint: 7 i is een wortel 5 z 3 + (4 3i)z ( + 6i)z i Hint: er bestaat een reële wortel 6 z 4 + 4z 3 + 6z + 4z + 5 Hint: er zijn geen reële wortels 7 z 4 5z 3 + 6z z Hint: er bestaat een reële wortel 8 iz 3 (3 + i)z (9 + i)z 6 + 8i Ontbind (), (), (3), (6) en (7) ook over R 8 Veeltermen ontbinden over C: oplossingen z 4 + 3z 4 = (z + )(z )(z + i)(z i); over R: z 4 + 3z 4 = (z )(z + )(z + 4) z 3 z + z 6 = (z i)(z + i)(z 4); over R: z 3 z + z 6 = (z 4)(z z + ) 3 z 3 + z + z 39 = (z + 3i)(z + + 3i)(z 3); over R: z 3 + z + z 39 = (z 3)(z + 4z + 3) 4 z 3 (3 + i)z (5 8i)z 7 + 9i = (z 7 + i)(z i)(z + 4i) 5 z 3 + (4 3i)z ( + 6i)z i = (z 3)(z + 5)(z + 3i) 6 z 4 + 4z 3 + 6z + 4z + 5 = (z + i)(z i)(z + i)(z + + i); over R: z 4 + 4z 3 + 6z + 4z + 5 = (z + 4z + 5)(z + ) 7

8 7 z 4 5z 3 + 6z z = (z + )(z 5)(z + 3i)(z 3i); over R: z 4 5z 3 + 6z z = (z + )(z 5)(z z + ) 8 iz 3 (3 + i)z (9 + i)z 6 + 8i = i(z i)(z + )(z 3 + 4i) 8

9 Vectorruimten Bewijs dat Mat(n, C),,, waarbij, : Mat(n, C) Mat(n, C) C een inproduktruimte is (A, B) A, B = tr(b + A) := Ga na of de volgende deelverzamelingen ook deelruimten zijn: n b ij a ij i,j= (a) S := {(x, x, x 3, x 4 ) R 4 x x = x 3 + x 4} als deelverzameling van de vectorruimte R 4 over R (b) S := {(a, a,, a s,, ) R N a i+ = a + a + + a i, i =,, s } met s N vast, als deelverzameling van de vectorruimte R N over R 3 Bepaal in R 3,,, met x, y = 3 i= x iy i de orthogonale projectie op het xy-vlak van de vectoren v = 3, v = 4, v 3 = en bereken hun afstand tot dit vlak Maak een tekening om de meetkundige betekenis te verduidelijken Bepaal en teken ook het orthogonale complement van de vector v 4 Bepaal in R 3,, het orthogonale complement S van de verzameling S := 3,, 3 3 Controleer dat inderdaad geldt dat (S ) = sp(s) Maak een tekening om de meetkundige betekenis hiervan te verduidelijken 5 Zijn de volgende vectoren lineair onafhankelijk? Geef de dimensie van de deelruimten die ze voortbrengen 9

10 (a) in R 5 : i (, 3,,, 3), (, 4, 3, 4, ), (, 3,,, ), (,, 7,, 5) ii (, 3,,, ), (, 5, 6, 6, 3), (, 5, 3,, ) iii (, 3,,, 3), (, 4, 3, 4, ), (, 3,,, ) iv (,, 3,, ), (3,,,, ), (,,,, 3), (,,,, ), (, 4,, 4, 3) (b) in C 4 : i (, i,, ), (i, i, + i, ), (, + i, 3 i, ), (i, i, 3 i, + i) ii (i, + i,, ), (3, i,, + i), (4i, i, + i, 3) 6 Pas de orthonormeringsmethode van Gram-Schmidt toe om de volgende stellen lineair onafhankelijke vectoren om te vormen tot orthonormale stellen (a) In R : v = ( ) (, v = 3 Maak een tekening van alle vectoren die je in de loop van het proces bekomt (b) In R 3 : (c) In C 4 : v = v = i, v =, v = i, v 3 = ), v 3 =, v 4 = 7 Bepaal in R 3,, het orthogonale complement van de deelruimte 3 S = sp, Zoek ook de orthogonale projectie van 4 h = 3 en h = op S en bereken de afstand van h en h tot S 7 6 i

11 8 Bepaal in C 4,, met x, y = n i= x iy i het orthogonale complement van de deelruimte S = sp, i, i i Zoek de orthogonale projectie van een algemene vector x r = y z C4 u op S Wat wordt dit voor de vector h = i + i? 9 Definieer de volgende matrices: ( ) A := en B := ( ) Beschouw vervolgens twee deelverzamelingen S en T van Mat(, K), met K = R of C: S := {M Mat(, K) MA = AM} T := {M Mat(, K) MB = BM} Bewijs dat S en T deelruimten zijn van Mat(, K), opgevat als 4-dimensionale vectorruimte over K Zoek een basis voor S, T, S T en S + T en geef de dimensie van deze deelruimten Beschouw in R 4,, de verzameling S := {(x, x, x 3, x 4 ) R 4 x + x + x 3 + x 4 = } Toon aan dat S een deelruimte is van R 4 Bepaal vervolgens een orthonormale basis van S en geef de orthogonale projectie van h = (,,, ) en h = (,,, ) op S Bereken tenslotte de afstand van h en h tot S

12 Beschouw in C 3 de overgang van de standaardbasis {e, e, e 3 } naar de orthonormale basis: / 3i/4 3/4 B := 3i/, 3/4, i/4 / 3i/ Bepaal de matrix van de basisovergang en controleer dat deze unitair is Zoek tenslotte de coördinaten van de vector v := e + ie + ie 3 ten opzichte van de nieuwe basis 9 Oplossingen zie les (a) geen deelruimte: x + y behoort niet tot S voor algemene x, y S (b) wel een deelruimte 3 proj xy(v ) =, d(v, xy) = 3 4 proj xy(v ) =, d(v, xy) = proj xy(v 3 ) =, d(v 3, xy) = x v = y R 3 x + y + 3z = z x 4 S = y R 3 x = 3z, y = z = sp z 5 (a) in R 5 : 3 i lineair afhankelijk; v v + 3v 3 + v 4 = ; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is driedimensionaal ii lineair afhankelijk; 5v + v + v 3 = ; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is tweedimensionaal iii lineair onafhankelijk; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is driedimensionaal

13 6 (a) iv lineair afhankelijk; v +v +v 3 +v 4 v 5 = ; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is vierdimensionaal (b) in C 4 : i lineair afhankelijk; v + iv v 3 = en iv + v 3 v 4 = ; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is tweedimensionaal ii lineair onafhankelijk; de door deze vectoren voortgebrachte deelruimte is driedimensionaal w = 5 ( ), w = ( ) (b) (c) w = 3, w = 6 w = w 3 = 3 3 i 4i , w = 3, w 4 = 3, w 3 = i 4, i i i 7 S = x y z R 3 x =, z = y = sp proj S (h ) = 4, proj S (h ) = 7 4 d(h, S) = 5, d(h, S) = 5 3

14 8 S = x y z u proj S (r) = 6 C4 x = y =, z = ( + i)u 6x 6y z ( + i)u ( + i)z + 4u = sp, proj S (h) = 6 + i 6 6i 3i 6 + i 9 Zoek eerst een expliciete voorstelling voor S en T : {( ) } k S = Mat(, K) k, l K, l k T = {( k l k ) } Mat(, K) k, l K Het is nu eenvoudig te bewijzen dat S en T de volgende basis hebben (vergeet dit echter niet te doen!): {( ) ( )} S :,, T : {( ) (, )} Voor S + T en S T ga je analoog tewerk en vind je de volgende basissen: {( ) ( ) ( )} S + T :,,, (Dit volgt ook onmiddellijk uit de theorie op blz 35 van de cursus) {( )} S T : S en T zijn tweedimensionaal, S + T is driedimensionaal en S T is eendimensionaal 4

15 Om een orthonormale basis te vinden, moet je eerst een gewone basis zoeken De volgende basis ligt voor de hand (vergeet niet te controleren dat het echt een basis is!): B =,, Vervolgens orthonormeer je deze met behulp van Gram-Schmidt Het resultaat is de gevraagde orthonormale basis: B =, 6, 3 3 De orthogonale projectie van h op S is de nulvector, hetgeen betekent dat h in S ligt Bijgevolg is d(h, S) = h = 4 Tenslotte is proj S (h ) = en d(h, S) = 3 De matrix van de basisovergang van de standaardbasis (SB) naar de gegeven basis (B) wordt gegeven door: M SB B = 3i 3 3i 3 i 4 3i De vector v heeft ten opzichte van de nieuwe basis de volgende coordinaten: [v] B = + 3 ( + 3)i

16 Stelsels Bespreek de volgende stelsels x + y z = s + t x + y z = s + t x + 4y 7z = s t met s, t R lx + y + z = l + x + ly + z = x + y + lz = x + ay + bz = 3 x + y + abz = a + b ax + y + bz = b x + y z u = l x y + z u = k x + y + kz u = x + y + lz = l x + ly + z = l lx + y + z = l + k x + ay + z = a x + y + az = (a + )x + ay + z = a met l R met a, b R met k, l R met k, l R met a R 6

17 7 8 x + y + z = a x + y z = b x y z = c x y + z = d x + ay + a z = x + by + b z = x + y + z = met a, b, c, d R met a, b R 9 Beschouw het algemeen lineair stelsel (S) van m vergelijkingen in n onbekenden x,, x n AX t = C t, waarbij A een (m n)-matrix is over het veld K, waarbij X = (x x x n ), en waarbij C = (c c c m ), c j K met j =,, m Bepaal wanneer precies de oplossingsverzameling van het stelsel (S) een deelvectorruimte is van K n Bespreken van stelsels: oplossingen (a) s Het stelsel is strijdig (b) s = De oplossingsverzameling is: (a) l Opl = {(3t y, y, t) y R} i l {( )} l Opl = l, l, 7

18 ii l = {( Opl = 3 + z, ) 3 + z, z } z R (b) l = Het stelsel is strijdig 3 (a) a i b en a {( )} ab a 3 Opl = (a )(a + ), a b + 3 a(a + b + ) 3, (a )(a + ) b(a )(a + ) ii b = en a a + 3 en a 3 Het stelsel is strijdig a = + 3 {( + 3 Opl = 3 3, 7 + ) 3 3 3, z a = 3 {( 3 Opl = 3 + 3, 7 ) , z iii b en a = b Het stelsel is strijdig b = {( Opl = 3 z, 6 ) z, z z R z R } } } z R (b) a = Het stelsel is strijdig, ongeacht de waarde van b 8

19 4 (a) k {( k + l (k )(l k ) Opl = + u,, l ) (k + ) + k, u } u R (b) k = 5 (a) l (b) l = 6 (a) a i l Het stelsel is strijdig ii l = Opl = {(u, z +, z, u) z, u R} i l {( k(l + ) Opl = (l )(l + ) l(l )(l + ) k,, (l )(l + ) ii l = k Het stelsel is strijdig k = i k Het stelsel is strijdig ii k = Opl = {(z, z, z) z R} Opl = {( y z, y, z) y, z R} i a en a Opl = {(, a a, a 9 )} k (l )(l + ) )}

20 ii a = Opl = {( z, z, z) z R} iii a = (b) a = Het stelsel is strijdig 7 (a) d = a b c Opl = (b) d a b c Het stelsel is strijdig Opl = {(, + z, z) z R} {( a + c, a + b, b c )} Opmerking: dit stelsel kun je (ook) eenvoudig oplossen door substitutie toe te passen 8 (a) a b (b) a = b i a en b Opl = {(,, )} ii a = en b Opl = {(bz +, ( + b)z, z) z R} iii a en b = Opl = {( + az, ( + a)z, z) z R} i a Opl = {( + az, ( + a)z, z) z R}

21 ii a = b = Opl = {( y z, y, z) y, z R} 9 De oplossingsverzameling O(S) van (S) is een deelvectorruimte van K n als en slechts een van de volgende voorwaarden voldaan is: (a) (S) heeft geen oplossingen en dan is O(S) = ; (b) C = ( ), ie het stelsel is homogeen

22 Toepassingen van de Goniometrische Gedaante van Complexe Getallen Bewijs dat de som van de wortels van een veelterm a n z n + + a z + a, a i C, i =,,, n en n, nul is Bewijs dat de som van de m-de eenheidswortels van elke m N\{, } nul is 3 Zij n N \ {,, } en laat de punten P = (x, y ), P = (x, y ),,P n = (x n, y n ) in R de hoekpunten vormen van een regelmatige n-hoek met zwaartepunt O = (, ) Bepaal voor welke n N \ {,, } dan de volgende eigenschap geldt: als q, q,, q n Q rationale getallen zijn zó dat de punten q P = (q x, q y ), q P = (q x, q y ),, q n P n = (q n x n, q n y n ) de hoekpunten vormen van een n-hoek met zwaartepunt O = (, ), dan vormen de n punten q P, q P,, q n P n de hoekpunten van een regelmatige n-hoek Referentie K Dekimpe Opgave 6 van de Universitaire Wiskunde Oplympiade , T U Eindhoven, p 5 6 Oplossingen Zie de les Deze wortels z, z,, z m zijn oplossingen van de vergelijking z m =, of dus wortels van de veelterm z m Gebruik nu de vorige oefening (zie de les) 3 We zullen aantonen dat de eigenschap geldt als en slechts als n een oneven priemgetal is We zullen eerst aantonen dat de eigenschap niet geldig is als n geen priemgetal is, en daarna bewijzen we de eigenschap in het geval n wel priem is In beide gevallen onderstellen we, zonder verlies van de

23 algemeenheid, dat de oorspronkelijke n-hoek zodanig in het vlak geplaatst is dat het hoekpunt P n coördinaten (, ) heeft Na identificatie van het vlak R met C geldt dan dat de hoekpunten van de gegeven regelmatige n-hoek samenvallen met de n-de eenheidswortels Dus, we hebben: voor alle k {,,, n} P n = e kπi/n Observatie De som van de m-de eenheidswortels van m N \ {, } is nul (zie de andere opgaven) Definitie Onderstel dat x, x,, x n n verschillende punten zijn in R, en onderstel dat (a, b ), (a, b ),, (a n, b n ) de respectievelijke coördinaten zijn Dan is het punt Z met coördinaten n i= ( a n i i=, b n ) n n het zwaartepunt van deze verzameling punten (een n-hoek kan gezien worden als de verzameling van zijn hoekpunten) Stelling De eigenschap is niet geldig indien n geen priemgetal is Bewijs Aangezien n geen priemgetal is, kunnen we n ontbinden als product n = l l van twee natuurlijke getallen l en l die strikt tussen en n liggen Kiezen we nu voor alle k {,,, n} q k = als l geen deler is van k, en q k = als l wel een deler is van k, dan hebben we de volgende eigenschap Eigenschap De n-hoek met hoekpunten q P, q P,, q n P n is een nietregelmatige veelhoek met zwaartepunt O = (, ) Bewijs Het zwaartepunt wordt gegeven door n n q k P k = n k= n P k + n k= l j= P jl =, 3

24 waarbij de laatste stap steunt op de vorige opgave (zie de les) Stelling De eigenschap is geldig indien n een priemgetal is Bewijs Onderstel dat n een priemgetal is en dat q P, q P,, q n P n de hoekpunten zijn van een n-hoek met zwaartepunt O = (, ) Ter vereenvoudiging gebruiken we de notatie q = q n en P = P n (zonder de algemeenheid te schaden) Het feit dat de nieuwe veelhoek tevens als zwaartepunt (, ) heeft, impliceert dat n n n q k P k = q k P k = q k e kiπ/n = k= We weten echter ook dat q n n k= k= n e kiπ/n = q n e kiπ/n = k= k= Combinatie van de twee uitdrukkingen levert dat n (q n q k )e kiπ/n = k= Dit betekent dat de (primitieve) n-de eenheidswortel e iπ/n een wortel is van de veelterm n V (x) = (q n q k )x k k= van de graad k < n De irreducibele veelterm (zie de les) van deze (primitieve) n-de eenheidswortel is echter I(n, x) = x n + x n + + x +, waarbij we opmerken dat n priem is Dus moet de veelterm I(n, x) de veelterm V (x) delen Dit is enkel mogelijk als V (x) de nulveelterm is, en er volgt direct dat q = q = = q n Dit bewijst dat de nieuwe veelhoek een regelmatige veelhoek is 4

25 Jordan-Normaalvormen 3 Eigenwaarden, eigenvectoren en de Jordannormaalvorm Zij vanaf nu A Mat n (C) 3 Eigenwaarden en eigenvectoren 3 Basistheorie Definitie Een vector v is een eigenvector van A asa v en er een λ C bestaat zodat Av = λv Als met λ C een eigenvector correspondeert dan noemen we λ een eigenwaarde Stelling λ is een eigenwaarde van A asa det(a λi n ) = Definitie Zij λ een eigenwaarde van A dan definiëren we de eigenruimte E λ bij λ als E λ = ker(a λi n ) = { eigenvectoren bij λ} {} = {v (A λi n )v = } Merk op dat de veelterm det(a λi n ) steeds van de volgende vorm is: ( ) n (λ λ ) r (λ λ ) r (λ λ p ) rp met λ,, λ p twee aan twee verschillend Definitie De algebraïsche multipliciteit van de eigenwaarde λ i wordt gedefinieerd als r i De meetkundige multipliciteit van de eigenwaarde λ i wordt gedefinieerd als m i = dim(e λi ) Stelling Voor elke eigenwaarde λ i van A geldt m i r i 5

26 3 Voorbeelden A = det(a λi 3 ) = (λ + ) (λ 4) Bijgevolg zijn er twee eigenwaarden: met algebraïsche multipliciteit en 4 met alg mult We bepalen als voorbeeld de eigenruimte behorende bij E = ker(a + I 3 ) = Dit betekent dat moet gelden of dus dat x y z x + y z = 7x = 7y z = x + y = E = Bijgevolg is m = dim(e ) = < r = x x x C 3 Diagonaliseren van een matrix 3 Basistheorie x y z = Definitie A is diagonaliseerbaar asa er een inverteerbare matrix Q Mat n (C) bestaat zodat Q AQ een diagonaalmatrix is Stelling Eigenvectoren van A die behoren bij verschillende eigenwaarden zijn steeds lineair onafhankelijk A is diagonaliseerbaar asa voor elke eigenwaarde van A geldt dat de alg mult gelijk is aan de meetk mult 6

27 Als A n verschillende eigenwaarden bezit dan is A diagonaliseerbaar In de diagonaalvorm van A worden de diagonaal elementen gegeven door de eigenwaarden van A, waarbij elke eigenwaarde juist evenveel voorkomt als zijn algmult(= zijn meetk mult) 3 Voorbeeld A = Net als in de subsectie over eigenwaarden en eigenvectoren vinden we dat A twee eigenwaarden heeft, nl en 4 met respectieve alg mult en en respectieve meetk mult en Bijgevolg geldt voor elke eigenwaarde van A dat zijn alg mult gelijk is aan zijn meetk mult Zodoende is A diagonaliseerbaar en wordt een diagonaalvorm van A gegeven door diag(a) = 33 De Jordan-normaalvorm 4 Onderstel voor deze subsectie dat A niet diagonaliseerbaar is 33 Basistheorie Definitie Een Jordan-blokje bij λ is een vierkante matrix van de volgend vorm: ( ) λ λ (λ),, λ, λ λ Indien nu A niet diagonaliseerbaar is kunnen we A wel steeds herleiden tot een zogenaamde Jordan-normaal vorm Deze (n n)-matrix heeft de volgende vorm: JN(A) = A A p met p het aantal verschillende eigenwaarden van A en met dim(a j ) = r j, de alg mult van de j-de eigenwaarde λ j (j =,, p) 7

28 Bepaling van A j Beschouw de volgende keten van deelruimten: {} ker(a λ j I n ) ker(a λ j I n ) ker(a λ j I n ) s dim : < d < d < < d s = m j Beschouw nu de volgende piramide: A j wordt nu gegeven door d s d s = (d s d s streepjes) d s d s = (d s d s streepjes) d = (d streepjes) A j A j = A js met A ji een Jordan-blokje behorende bij λ j van dimensie het aantal streepjes in de piramide in de i-de kolom 33 Voorbeelden A = 4 We vinden det(a λi 6 ) = (λ ) 5 (λ 4) Bijgevolg heeft A als eigenwaarde met alg mult 5 en 4 met alg mult Net als in de vorige subsecties kunnen we gemakkelijk de meetkundige multipliciteiten bepalen Voor de eigenwaarde vinden we m = 3 en voor de eigenwaarde 4 vinden we m 4 = Er volgt onmiddellijk dat A niet diagonaliseerbaar is Teneinde het blok te kunnen bepalen behorende bij de eigenwaarde moeten we een keten van deelruimten bepalen zoals hierboven uitgelegd We vinden dat (A I 6 ) = 6 8

29 en dat (A I 6 ) 3 = zodat we volgende keten verkrijgen: 64 {} ker(a I 6 ) ker(a I 6 ) ker(a I 6 ) 3 dim : < 3 < 4 < 5 = m Dit levert dan de volgende piramide op: 5 4 = = 4 3 = = 3 = 3= Dit impliceert nu dat het blok A behorende bij de eerste eigenwaarde bestaat uit drie Jordan-blokjes, één van dimensie 3 en twee van dimensie Bijgevolg heeft het blok A volgende vorm: A = Het blok A behorende bij de tweede eigenwaarde 4 kan enkel de volgende vorm hebben: (4) Aldus vinden we tenslotte voor de Jordan-normaalvorm van A: JN(A) = 4 4 Enkele uitgewerkte oefeningen 4 Oefening Vind de Jordan-normaalvorm van de matrix A met karakteristieke veelterm K A (x) = (x ) 3 (x ) 4, indien de geometrische multipliciteit van de verschillende eigenwaarden gegeven wordt: 9

30 dim Ker(A I) = ; dim Ker(A I) = 3 Oplossing: Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = : geometrische multipliciteit = = blokken algebraïsche multipliciteit = 3 = van de blokken heeft orde Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = : geometrische multipliciteit = 3 = 3 blokken algebraïsche multipliciteit = 4 = van de blokken heeft orde Besluit: J A = 4 Oefening Vind de Jordan-normaalvorm van de matrix ( A = Oplossing: ( ) x K A (x) = det = x x + We krijgen dus de volgende eigenwaarden: λ = i en λ = i Dit betekent dat K A (x) = (x i)(x + i), en dus dat m A (x) = (x i)(x + i) ) Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = i: geometrische multipliciteit = = blok algebraïsche multipliciteit = = blok van orde 3

31 Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = : geometrische multipliciteit = = blok algebraïsche multipliciteit = = blok van orde Besluit: J A = ( i i ) 43 Oefening 3 Vind de Jordan-normaalvorm van de matrix ( + i B = + i Oplossing: K B (x) = det ( + i x + i x ) ) = ( + i x) = (x ( + i)) We krijgen dus de volgende eigenwaarden: λ = λ = + i Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = λ = + i: geometrische multipliciteit ( = dim) Ker(B (i + )I) Nu geldt: B (i + )I = = rang(b (i + )I) = = dim Ker(B (i + )I) = = blok Besluit: J B = ( + i + i ) 44 Oefening 4 Vind de Jordan-normaalvorm van de matrix T =

32 Oplossing: K T (x) = det(t xi) = det x 8 x 6 x 4 6 x = (x ( + i))(x ( i))(x ) We krijgen dus de volgende eigenwaarden: λ = + i, λ = i en λ 3 = λ 4 = Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = + i: geometrische multipliciteit = = blok algebraïsche multipliciteit = = blok van orde Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ = i: geometrische multipliciteit = = blok algebraïsche multipliciteit = = blok van orde Het Jordan-blok geassocieerd met eigenwaarde λ 3 = λ 4 = : geometrische multipliciteit = dim Ker(T λ 3 ) = = blok algebraïsche multipliciteit = = blok van orde Besluit: J T = + i i 3

33 Additionele Opgaven Schrijf in de vorm a + bi met a, b R: (a) ( 7 + 3i) + ( i) (b) ( + i/3) + (3 i) (c) ( 3i)( 3 + i) (d) ( + i)(/ i)( i) (e) ( 4i) 3 (f) i 3 (g) 3 5i 3 9 i 3 (h) +8i + 7 6i 3+4i 3 4i (i) (5 i) (j) ( +3i ) i (k) 7 + 3i (l) ( +5i 3 4i ) 3 (m) e iπ/ (n) i + e iπ (o) e iπ/4 e iπ/3 (p) eiπ/ +e iπ/ Bepaal alle complexe getallen z = x + iy, x, y R, die voldoen aan: (a) x + iy = x iy (b) x + iy = x iy (c) x+iy x iy = x iy (d) k= ik = x + iy (e) x + iy = ye ix (f) e x+iy = (g) +i i = xeiy 33

34 3 Stel de oplossing van de volgende ongelijkheden en vergelijkingen voor in het complexe vlak (a) z > (b) z z = i (c) z + z = z 4 Bewijs dat e z voor alle z C en bepaal ook alle z C waarvoor e z = 5 Stel z = + 3i en z = i Bepaal de goniometrische gedaante van z z en van z /z 6 Bewijs de formule van De Moivre: 7 Bewijs dat (cos θ + i sin θ) n = cos (nθ) + i sin (nθ) en cos (3θ) = (cos θ) 3 3 cos θ(sin θ), sin (3θ) = 3(cos θ) sin θ (sin θ) 3 8 Voor z C definieert men de cosinus en sinus als volgt: cos z = eiz + e iz ; sin z = eiz e iz i De hyperbolische sinus en cosinus, met x R, is dan gegeven door: Bewijs de volgende gelijkheden: cosh x = ex + e x ; sinh x = ex e x (a) sin (u + v) = sin u cos v sin v cos u; (b) cos (u + v) = cos u cos v sin u sin v; (c) (sin z) + (cos z) = ; (d) cos (iy) = cosh y; 34

35 (e) sin (iy) = i sinh y; (f) sin z = sin x cosh y + i cos x sinh y 9 Voor z C definieert men tan z = sin z cos z (a) Bepaal alle z C waarvoor cos z = ; (b) Toon aan dat tan z = i + (c) Toon aan dat tan z = Bepaal een complement van: (a) (b) in in sp sp i e iz + cosh y cos x cosh y+cos x, sp sp, 3 5 indien cos z als cos z ;, ,, 4 4, 3 3 3, 3 5, Maak een Schurreductie naar de rijen (, 4) en de kolommen (, 3) van de volgende matrix: 3 M :=

36 Zoek de inverse van de matrices op blz 7 in de cursus 3 Bepaal door middel van elementaire rijoperaties de inversen van de matrices 3 4 A := 3, B :=

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I. 1. Theorie EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN ANALYTISCHE MEETKUNDE I MAANDAG 17 JANUARI 2011 1. Theorie Opgave 1. (a) In Voorbeelden 2.1.17 (7) wordt gesteld dat de maximale lineair onafhankelijke deelverzamelingen van

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00 Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 3 januari 07, 0:00 3:00 Hint: Alle karakteristiek polynomen die je nodig zou kunnen hebben, hebben gehele nulpunten. Als dat niet het geval lijkt, dan heb je dus

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30)

Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit (13:30-17:30) Examen Lineaire Algebra en Meetkunde Tweede zit 2016-2017 (13:30-17:30) 1 Deel gesloten boek (theorie) (5.5pt) - indienen voor 14u30 (0.5pt) Geef de kleinste kwadratenoplossing van het stelsel AX = d,

Nadere informatie

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I

EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I EXAMEN LINEAIRE ALGEBRA EN MEETKUNDE I Theorie Opgave 1. In deze opgave wordt gevraagd om een aantal argumenten of overgangen uit de cursusnota s in detail te verklaren. In delen (a) (b) peilen we naar

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 15 december 2008, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI maandag 5 december 8, 5.5-8. uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 7 februari 9, 8.-.5 uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 215 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan. Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Eigenwaarden en eigenvectoren Zij A een n n matrix.

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B =

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, en B = Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 16 januari, 2015 Deze uitwerkingen zijn niet volledig, maar geven het idee van elke opgave aan Voor een volledige oplossing moet alles ook nog duidelijk uitgewerkt

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid

Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid Hoofdstuk 3 Eigenwaarden en Diagonaliseerbaarheid 31 Diagonaliseerbaarheid Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7

Jordan normaalvorm. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 Jordan normaalvorm Zoals we zagen hangt de matrix die behoort bij een lineaire transformatie af van de keuze van een basis voor de ruimte In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag of er

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen Lineaire Algebra Hoofdstuk 1: Stelsels Gelijkwaardige stelsels: stelsels met gelijke oplv Elementaire rijbewerkingen: 1. van plaats wisselen 2. externe vermenigvuldiging 3. interne optelling (2. en 3.:

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets)

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets) Tentamen lineaire algebra 8 januari 9, : : Uitwerkingen (schets) Opgave. ( + punten) Gegeven is de matrix ( ) A =. (a) Bepaal een diagonaliseerbare matrix D en een nilpotente matrix N zodanig dat A = N

Nadere informatie

Complexe e-macht en complexe polynomen

Complexe e-macht en complexe polynomen Aanvulling Complexe e-macht en complexe polynomen Dit stuk is een uitbreiding van Appendix I, Complex Numbers De complexe e-macht wordt ingevoerd en het onderwerp polynomen wordt in samenhang met nulpunten

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n

Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Eigenwaarden en eigenvectoren in R n Als Ax λx voor zekere x in R n met x 0, dan is λ een eigenwaarde van A en x een eigenvector van A behorende bij λ. Een eigenvector is op een multiplicatieve constante

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Eigwaard eigvector Als A e vierkante matrix is, dan heet e vector x e eigvector van A als Ax e veelvoud van x is : Definitie Stel dat A e (n n-matrix is E vector x R n met x o heet e eigvector van A als

Nadere informatie

Meetkunde en lineaire algebra

Meetkunde en lineaire algebra Meetkunde en lineaire algebra Daan Pape Universiteit Gent 7 juni 2012 1 1 Möbius transformaties De mobiustransformatie wordt gegeven door: z az + b cz + d (1) Als we weten dat het drietal (x 1, x 2, x

Nadere informatie

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra, najaar 007. Gegeven is de lineaire afbeelding L : R R, die een punt P = (x, y) langs de lijn y = x projecteert op de lijn y = x: y y = x P x L(P ) y = x Bepaal

Nadere informatie

Lineaire algebra I (wiskundigen)

Lineaire algebra I (wiskundigen) Lineaire algebra I (wiskundigen) Toets, donderdag 22 oktober, 2009 Oplossingen (1) Zij V het vlak in R 3 door de punten P 1 = (1, 2, 1), P 2 = (0, 1, 1) en P 3 = ( 1, 1, 3). (a) Geef een parametrisatie

Nadere informatie

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A =

Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december A = Oefensommen tentamen Lineaire algebra 2 - december 2012 Opg 1 De schaakbordmatrix A is de 8 bij 8 matrix 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 A = 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Inwendig product, lengte en orthogonaliteit in R n Het inwendig product kan eenvoudig worden gegeneraliseerd tot : u v u v Definitie Als u = u n en v = v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 9 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra B

Tentamen Lineaire Algebra B Tentamen Lineaire Algebra B 29 juni 2012, 9-12 uur OPGAVEN Uitwerkingen volgen na de opgaven 1. Gegeven is de vectorruimte V = R[x] 2 van polynomen met reële coefficienten en graad 2. Op V hebben we een

Nadere informatie

Geadjungeerde en normaliteit

Geadjungeerde en normaliteit Hoofdstuk 12 Geadjungeerde en normaliteit In het vorige hoofdstuk werd bewezen dat het voor het bestaan van een orthonormale basis bestaande uit eigenvectoren voldoende is dat T Hermites is (11.17) of

Nadere informatie

Complexe getallen: oefeningen

Complexe getallen: oefeningen Complexe getallen: oefeningen Hoofdstuk 2 Praktisch rekenen met complexe getallen 2.1 Optelling en aftrekking (modeloplossing) 1. Gegeven zijn de complexe getallen z 1 = 2 + i en z 2 = 2 3i. Bereken de

Nadere informatie

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4

Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Samenvatting Lineaire Algebra, periode 4 Hoofdstuk 5, Eigenwaarden en eigenvectoren 5.1; Eigenvectoren en eigenwaarden Definitie: Een eigenvector van een n x n matrix A is een niet nulvector x zodat Ax

Nadere informatie

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen

Kies voor i een willekeurige index tussen 1 en r. Neem het inproduct van v i met de relatie. We krijgen Hoofdstuk 95 Orthogonaliteit 95. Orthonormale basis Definitie 95.. Een r-tal niet-triviale vectoren v,..., v r R n heet een orthogonaal stelsel als v i v j = 0 voor elk paar i, j met i j. Het stelsel heet

Nadere informatie

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A.

1.1 Oefen opgaven. Opgave Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat 6 2, 5 4, A 1 1 = A = Bepaal de matrix van A. . Oefen opgaven Opgave... Van de lineaire afbeelding A : R 3 R 3 is gegeven dat A = Bepaal de matrix van A. 4, 4 A =, A = 3 4. In de volgende opgave wordt het begrip injectiviteit en surjectiviteit van

Nadere informatie

5.1 Constructie van de complexe getallen

5.1 Constructie van de complexe getallen Les 5 Complexe getallen Iedereen weet, dat kwadraten van getallen positieve getallen zijn. Dat is vaak erg praktisch, we weten bijvoorbeeld dat de functie f(x) := x 2 +1 steeds positief is en in het bijzonder

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 2 dinsdag 3 april 2007, 000-300 Bij elke vraag dient een berekening of mo- Dit tentamen bestaat uit vijf opgaven tivering te worden opgeschreven Grafische en programmeerbare rekenmachines

Nadere informatie

Complexe getallen. 5.1 Constructie van de complexe getallen

Complexe getallen. 5.1 Constructie van de complexe getallen Les 5 Complexe getallen Iedereen weet, dat kwadraten van getallen positieve getallen zijn. Dat is vaak erg praktisch, we weten bijvoorbeeld dat de functie f(x) := x 2 +1 steeds positief is en in het bijzonder

Nadere informatie

Symmetrische matrices

Symmetrische matrices Symmetrische matrices We beginnen met een eenvoudige definitie : Definitie Een matrix A heet symmetrisch als A T = A NB Een symmetrische matrix is dus altijd vierkant Symmetrische matrices hebben fraaie

Nadere informatie

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Ik heb de vragen die in de nota s staan en de vragen van de samenvattingen samengebracht in deze tekst en voorzien van hints

Nadere informatie

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit

Inwendig product, lengte en orthogonaliteit Inwendig product, lengte en orthogonaliteit We beginnen met een definitie : u u Definitie. Als u =. en v = u n v v. v n twee vectoren in Rn zijn, dan heet u v := u T v = u v + u v +... + u n v n het inwendig

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag december 004, 0.00-.00 Bij elke vraag dient een berekening of motivering worden opgeschreven. Het tentamen bestaat uit twee gedeelten: de eerste drie opgaven betreffen

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 93 email: JCMKeijsper@tuenl studiewijzer: http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 3 JKeijsper (TUE) Lineaire

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y65 Docent: L Habets HG 89, Tel: 4-247423, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y65 1 Herhaling: bepaling van eigenwaarden en eigenvectoren (1) Bepaal het

Nadere informatie

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte

Lineaire algebra en kegelsneden. Cursus voor de vrije ruimte Lineaire algebra en kegelsneden Liliane Van Maldeghem Hendrik Van Maldeghem Cursus voor de vrije ruimte 2 Hoofdstuk Reële vectorruimten. De reële vectorruimte van de reële n-tallen Definitie Een reëel

Nadere informatie

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA Vragen, samenvattingen en uitwerkingen 2013 - Lineaire algebra 1 - UvA Rocco van Vreumingen 28 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvattingen 3 1.1 Samenvatting stof college 1................... 3 1.2 Samenvatting

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Complexe eigenwaarden

Complexe eigenwaarden Complexe eigenwaarden Tot nu toe hebben we alleen reële getallen toegelaten als eigenwaarden van een matrix Het is echter vrij eenvoudig om de definitie uit te breiden tot de complexe getallen Een consequentie

Nadere informatie

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode

Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode Examenvragen Meetkunde en lineaire algebra Eerste examenperiode 2008-2009 Door rotatie van de rechte r die bepaald wordt door de punten P(3, 1, 2) en Q(1, 1, 2) omheen de rechte s die gaat door het punt

Nadere informatie

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01)

Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) Eindtermen Lineaire Algebra voor E vor VKO (2DE01) dr. G.R. Pellikaan 1 Voorkennis Middelbare school stof van wiskunde en natuurkunde. Eerste gedeelte (Blok A) van Lineaire Algebra voor E (2DE04). 2 Globale

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

Wiskunde 2 voor kunstmatige intelligentie (BKI 316) Bernd Souvignier

Wiskunde 2 voor kunstmatige intelligentie (BKI 316) Bernd Souvignier Wiskunde 2 voor kunstmatige intelligentie (BKI 316) Bernd Souvignier najaar 2004 Deel I Voortgezette Analyse Les 1 Complexe getallen Iedereen weet, dat kwadraten van getallen positieve getallen zijn. Dat

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

Les 1 Kwadraat afsplitsen en Verzamelingen

Les 1 Kwadraat afsplitsen en Verzamelingen Vwo 5 / Havo 4 Wis D Hoofdstuk 8 : Complexe getallen Pagina van Les Kwadraat afsplitsen en Verzamelingen Definities Verzamelingen Er zijn verschillende verzamelingen N = Natuurlijke getallen =,2,,.. Z

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra donderdag 29 januari 205, 9.00-2.00 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken.

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Dit tentamen bestaat uit 4 open vragen, en kort-antwoord vragen. De uitwerkingen van de open vragen dienen volledig, duidelijk geformuleerd

Nadere informatie

Unitaire en Hermitese transformaties

Unitaire en Hermitese transformaties Hoofdstuk 11 Unitaire en Hermitese transformaties We beschouwen vervolgens lineaire transformaties van reële en complexe inproductruimten die aan extra eigenschappen voldoen die betrekking hebben op het

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L. Habets HG 8.09, Tel: 040-2474230, Email: l.c.g.j.m.habets@tue.nl http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: opspansel De vectoren v 1,..., v k V spannen

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402

Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 2014, 10:00 13:00 zalen 174, 312, 412, 401, 402 Tentamen lineaire algebra 2 17 januari 214, 1: 13: zalen 174, 312, 412, 41, 42 Dit zijn geen complete uitwerkingen. Er is dus geen garantie dat het overschrijven met andere getallen voldoende is voor huiswerk

Nadere informatie

x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt).

x 1 (t) = ve rt = (a + ib) e (λ+iµ)t = (a + ib) e λt (cos µt + i sin µt) x 2 (t) = ve rt = e λt (a cos µt b sin µt) ie λt (a sin µt + b cos µt). 76 Complexe eigenwaarden Ook dit hebben we reeds gezien bij Lineaire Algebra Zie: Lay, 57 Als xt ve rt een oplossing is van de homogene differentiaalvergelijking x t Axt, dan moet r een eigenwaarde van

Nadere informatie

Vectorruimten met inproduct

Vectorruimten met inproduct Hoofdstuk 3 Vectorruimten met inproduct 3. Inleiding In R 2 en R 3 hebben we behalve de optelling en scalairvermenigvuldiging nog meer structuur ; bij een vector kun je spreken over zijn lengte en bij

Nadere informatie

1 Eigenwaarden en eigenvectoren

1 Eigenwaarden en eigenvectoren Eigenwaarden en eigenvectoren Invoeren van de begrippen eigenwaarde en eigenvector DEFINITIE Een complex (of reëel getal λ heet een eigenwaarde van de n n matrix A als er een vector x is met Ax = λx Dan

Nadere informatie

16.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i

16.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i 16.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op in 2x + 3i = 5x + 6i -3x = 3i x = -i Voorbeeld 2: Los op in 4x 2 + 12x + 15 = 0 4x 2 + 12x + 9 + 6 = 0 (2x + 3) 2 + 6 = 0 (2x + 3) 2 = -6 (2x + 3) 2 = 6i 2 2x + 3 =

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 Familienaam:....................................................................... Voornaam:.........................................................................

Nadere informatie

Aanvulling bij de cursus Calculus 1. Complexe getallen

Aanvulling bij de cursus Calculus 1. Complexe getallen Aanvulling bij de cursus Calculus 1 Complexe getallen A.C.M. Ran In dit dictaat worden complexe getallen behandeld. Ook in het Calculusboek van Adams kun je iets over complexe getallen lezen, namelijk

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 1. Zij V een vectorruimte en A = {v 1,..., v m } een deelverzameling van m vectoren uit V die voortbrengend is voor V, m.a.w. V = A.

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2

Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 Uitwerkingen tentamen Lineaire Algebra 2 15 januari, 2016 Opgave 2 (10 punten (a Het karakteristiek polynoom van A is det(ti A = (t 1 5, dus er is maar één eigenwaarde, namelijk λ = 1 Er geldt (A I 2 =

Nadere informatie

6 Ringen, lichamen, velden

6 Ringen, lichamen, velden 6 Ringen, lichamen, velden 6.1 Polynomen over F p : irreducibiliteit en factorisatie Oefening 6.1. Bewijs dat x 2 + 2x + 2 irreducibel is in Z 3 [x]. Oplossing 6.1 Aangezien de veelterm van graad 3 is,

Nadere informatie

Wiskundige Technieken

Wiskundige Technieken 1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen 1ste Bachelor Fysica en Sterrenkunde Academiejaar 014-015 1ste semester 1 oktober 014 Wiskundige Technieken 1. Beschouw een scalaire functie f : R R en een vectorveld

Nadere informatie

Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam. Schrijf je naam en studentnummer op alles dat je inlevert.

Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam. Schrijf je naam en studentnummer op alles dat je inlevert. Kwantitatieve Economie / Faculteit Economie en Bedrijfskunde / Universiteit van Amsterdam Tentamen Lineaire Algebra A (met uitwerking) Maandag juni 00, van 9:00 tot :00 (4 opgaven) Schrijf je naam en studentnummer

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

6 Complexe getallen. 6.1 Definitie WIS6 1

6 Complexe getallen. 6.1 Definitie WIS6 1 WIS6 1 6 Complexe getallen 6.1 Definitie Rekenen met paren De vergelijking x 2 + 1 = 0 heeft geen oplossing in de verzameling R der reële getallen (vierkantsvergelijking met negatieve discriminant). We

Nadere informatie

Uitgewerkte oefeningen

Uitgewerkte oefeningen Uitgewerkte oefeningen Algebra Oefening 1 Gegeven is de ongelijkheid: 4 x. Welke waarden voor x voldoen aan deze ongelijkheid? A) x B) x [ ] 4 C) x, [ ] D) x, Oplossing We werken de ongelijkheid uit: 4

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op 16-4-2012, 14.30-17.00 uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op 6--,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

Voorbereidende sessie toelatingsexamen

Voorbereidende sessie toelatingsexamen 1/7 Voorbereidende sessie toelatingsexamen Wiskunde 2 - Algebra en meetkunde Dr. Koen De Naeghel 1 KU Leuven Kulak, woensdag 25 april 2018 1 Presentatie en opgeloste oefeningen zijn digitaal beschikbaar

Nadere informatie

extra sommen bij Numerieke lineaire algebra

extra sommen bij Numerieke lineaire algebra extra sommen bij Numerieke lineaire algebra 31 oktober 2012 1. Stel, we willen met een rekenapparaat (dat arithmetische bewerkingen uitvoert met een relatieve nauwkeurigheid ξ, ξ ξ) voor twee getallen

Nadere informatie

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Uitwerkingen worden beschikbaar gesteld op de dinsdagavond voorafgaande aan het volgende college

Nadere informatie

Basiskennis lineaire algebra

Basiskennis lineaire algebra Basiskennis lineaire algebra Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het probleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie Lineaire Algebra, tentamen Uitwerkingen vrijdag 4 januari 0, 9 uur Gebruik van een formuleblad of rekenmachine is niet toegestaan. De

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN

Tentamen Lineaire Algebra UITWERKINGEN Tentamen Lineaire Algebra 29 januari 29, 3:3-6:3 uur UITWERKINGEN Gegeven een drietal lijnen in R 3 in parametervoorstelling, l : 2, m : n : ν (a (/2 pt Laat zien dat l en m elkaar kruisen (dat wil zeggen

Nadere informatie

Opgaven Functies en Reeksen. E.P. van den Ban

Opgaven Functies en Reeksen. E.P. van den Ban Opgaven Functies en Reeksen E.P. van den Ban c Mathematisch Instituut Universiteit Utrecht Augustus 2014 1 Opgaven bij Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 Zij f : R n R partieel differentieerbaar naar iedere variabele

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 12 juni 2010

Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Opgave 1. Bekijk rijen a 1, a 2, a 3,... van positieve gehele getallen. Bepaal de kleinst mogelijke waarde van a 2010 als gegeven is: (i) a n < a n+1 voor alle n 1, (ii)

Nadere informatie

Vectorruimten en deelruimten

Vectorruimten en deelruimten Vectorruimten en deelruimten We hebben al uitgebreid kennis gemaakt met de vectorruimte R n We zullen nu zien dat R n slechts een speciaal geval vormt van het (veel algemenere begrip vectorruimte : Definitie

Nadere informatie

Examen G0O17E Wiskunde II (3sp) maandag 10 juni 2013, 8:30-11:30 uur. Bachelor Geografie en Bachelor Informatica

Examen G0O17E Wiskunde II (3sp) maandag 10 juni 2013, 8:30-11:30 uur. Bachelor Geografie en Bachelor Informatica Examen GO7E Wiskunde II (3sp maandag juni 3, 8:3-:3 uur Bachelor Geografie en Bachelor Informatica Auditorium De Molen: A D Auditorium MTM3: E-Se Auditorium MTM39: Sh-Z Naam: Studierichting: Naam assistent:

Nadere informatie

Het karakteristieke polynoom

Het karakteristieke polynoom Hoofdstuk 6 Het karakteristieke polynoom We herhalen eerst kort de definities van eigenwaarde en eigenvector, nu in een algemene vectorruimte Definitie 6 Een eigenvector voor een lineaire transformatie

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 6 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 205-206 Definitie opspansel 2/35 Stel S = {v,..., v n } is een deelverzameling van de vectorruimte

Nadere informatie

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x.

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. 3.0 Voorkennis y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. y = -4x + 8 kan herschreven worden als y + 4x = 8 Dit is een lineaire vergelijking met twee variabelen. Als je

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra maandag 3--27, 3.3-6.3 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken. Schrijf op elk

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor W 2Y650

Lineaire Algebra voor W 2Y650 Lineaire Algebra voor W 2Y650 Docent: L Habets HG 809, Tel: 040-2474230, Email: lcgjmhabets@tuenl http://wwwwintuenl/wsk/onderwijs/2y650 1 Herhaling: Oplossing homogene DV ẋ = Ax Aanname: A is diagonaliseerbaar

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 College 10 13 oktober 2016 1 Samenvatting Hoofdstuk 4.1 Een constante λ is een eigenwaarde van een n n matrix A als er een niet-nul vector x bestaat, zodat Ax =

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A.

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A. TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A maandag 16 december 2002, 1000-1200 Coördinaten zijn gegeven tov een standaardbasis in R n 1 De matrix A en de vector b R 4 zijn gegeven door 1 0 1 2 0 1 1 4 3 2 A =, b = 0

Nadere informatie