Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13"

Transcriptie

1 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie Gemeentehuis Bloemendaal Grote commissie: 13 Secr. Arch: Aanwezig Bezoekers mr. Ab van Beelen (voorzitter); Marloes van Haaren (monumentendeskundige); ing. Pieter van der Klei (architect); ing. Nico Zimmermann (architect); R. Perquin(plantoelichter); Paul Schaapman (monumenten plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); 13:30 uur hr. Mooren (aanvrager), inzake plan 9, Oosterduinweg 38 Aerdenhout 13:45 uur hr. Vooijs (aanvrager), inzake plan 5, Graaf Florislaan 47 Vogelenzang 14:30 uur hr. Bleijswijk (aanvrager), inzake plan 7, Oosterduinweg 245 Aerdenhout 14:45 uur mw. Van Dijk (architect), inzake plan 1, Borgerweg 6 Aerdenhout 15:00 uur hr. Ames (architect), inzake plan 12, Krullenlaan 5 15:00 uur hr. Ames (architect), inzake plan 13, Busken Huetlaan 12 15:30 uur mw. Huberts, inzake plan 8, Kennemerweg 29 Bloemendaal 1 Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Borgerweg 6 Aerdenhout Omschrijving Uitbreiden woonhuis (bouwen) Aanvrager mevrouw I. Koolen Welstandsnota 10. Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden De architect is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een langgerekte jaren 70 woning grotendeels bestaand uit één bouwlaag. Het lage gedeelte blijft ongewijzigd. De wens is het vergroten van de woning aan de voorzijde en het plaatsen van een rieten kap alhier. Hiertoe wordt de verdieping aangepast, waarbij de nokhoogte omhoog wordt gebracht. Om de wijzigingen van de gevelopeningen in de onderbouw mooi te kunnen oplossen wordt gekozen voor wit stukwerk. De kapvorm en de uitvoering in riet ligt nu voor. De commissie constateert dat er nog weinig samenhang ontstaat tussen de voor- en achterbouw. Dit kan mogelijk worden verbeterd door een houten gevelbekleding aan te brengen over de volle lengte van het huis. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord en ziet een verdere uitwerking tegemoet op hoofdlijnen De architect is aanwezig om het uitgewerkte plan toe te lichten. De langgerekte woning is verdeeld, er is nu een voorhuis uitgevoerd in stucwerk, een donker plint en riet en een achterhuis met houten gevels en met een pannendak, de bestaande pannen worden hergebruikt. Tevens is de indeling van de voorgevel aangepast. De commissie constateert twee aandachtspunten, de uitvoering van de plint en de gevelopeningen aan de zuidzijde. De commissie is van mening dat de in een donkere kleur gestuukte plint een storende factor is en de twee volumes teveel uit elkaar trekt. Bij de voorgevel aan de zuidzijde staan de openingen niet in verhouding. De commissie geeft als suggestie mee het ritme over te brengen naar het bestaande, grote raam ter rechter zijde van de voorgevel, dus meer Commissievergadering Bloemendaal pagina 1 van 8

2 afstemmen qua maatverhouding op de andere gevelopeningen. Tevens adviseert zij het stucwerk van de plint op een andere manier aan te brengen zodat deze minder storend is. Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de plint en het grote raam worden aangepast. Niet akkoord, tenzij De architect is aanwezig om de aanpassingen toe te lichten. De plint wordt in een donkere tint uitgevoerd, de gevelopeningen zijn iets aangepast, in de topgevel worden de drie ramen op de begane grond gewijzigd in één opening en in het bijvolume is de opening aangepast. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Kinheimplein 3 Bloemendaal Omschrijving aanbrengen dakopbouw(bouwen) Aanvrager de heer D.R.A. Sabelis Welstandsnota 16. Kinheimpark Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Kinheimpark Bijzondere welstandsgebieden Bij een plat afgedekt twee-onder-een-kapwoning wordt een afgeschuinde opbouw geplaatst. Aan de voorzijde voorzien van twee dakramen. Op de aanvraag is het bijzonder welstandsniveau van toepassing, waarbij nieuwbouw zich zoveel mogelijk dient te conformeren aan de oorspronkelijke gevelopbouw. Tevens dient extra aandacht uit te gaan naar behoud van samenhang en symmetrie binnen de bouwblokken. Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa en vorm. Zij is van mening dat de dakopbouw niet passend is bij de architectuur van de twee-onder-een-kapwoning en gaat niet akkoord met de aanvraag Niet akkoord, nader overleg De aanvragers zijn aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Zij laten wat voorbeelden uit de omgeving zien. De commissie handhaaft echter haar advies en gaat niet akkoord met de aanvraag. Een aantal mogelijkheden worden besproken en de commissie ziet een aangepast ontwerp tegemoet. Niet akkoord, nader overleg De commissie ziet dat het ontwerp is aangepast en constateert een verbetering. Het betreft nu een de dakopbouw met een uitbouw in het dakvlak van de zij- en voorgevel. (dakkapellen in de goot). De commissie vraagt zich af hoe de zijgevel ter plaatse van de aansluiting met het aangrenzende pand wordt uitgevoerd. De commissie is ter plaatse gaan kijken en is van mening dat een dergelijk opbouw in principe mogelijk is, maar gezien de beeldbepalende plek een goede en passende detaillering, materialisatie en kleurkeuze van belang zijn. De commissie is van mening dat de voorliggende detaillering en materialisatie niet passend zijn bij die van het bestaande pand. Zij gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag en suggereert om ontwerpdeskundigheid in te schakelen. Niet akkoord, nader overleg De aanvrager is aanwezig en laat de ontwerpverantwoording voor de dakopbouw aan de commissie lezen. De drie afgeschuinde gevels worden met tuile du nord pannen (natuurrood) bedekt en de zijgevel wordt afgewerkt met Rockpanel stroken in crème wit. De commissie heeft bezwaar tegen de uitvoering van de zijgevel en geeft in overweging mee de zijkant te stukadoren of te voorzien van een beschieting van hout, vergrijzend. Tevens volhardt de commissie in haar bezwaar tegen de detaillering van de dakkapellen, met name de dakranden zijn vlak gedetailleerd en vertonen geen verwantschap met de detaillering van de Commissievergadering Bloemendaal pagina 2 van 8

3 bestaandedakrand. De commissie handhaaft derhalve haar advies en gaat niet akkoord met de aanvraag. Niet akkoord, nader overleg 3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Hoge Duin en Daalseweg 36 Bloemendaal Omschrijving gewijzigd bouwplan (bouwen) Aanvrager de heer P.J. Schneider Welstandsnota 1. Bloemendaalse Park / Duin en Daal Beschermd stad- of dorpsgezicht(en) Code gemeente Bloemendaalse Park / duin en Daal Beschermd stad- of dorpsgezicht De architect is aanwezig om het ontwerp toe te lichten. De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Het beoogde ontwerp kent een antraciet kleurige plint, de gevels worden gestuukt, de topgevels voorzien van hout en het samengestelde volume krijgt een rieten dakbedekking. Tevens is er een parkeerkelder met wellness ruimte Losstaand bijgebouw aan de rechterzijde. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. Aandachtspunt is de ontsluiting van de garage in de zuidelijke zijgevel. De gevelindeling van onder- en bovenbouw dient in maat en schaal meer op elkaar te worden afgestemd op hoofdlijnen De architect is aanwezig en geeft aan dat de keermuren naar buiten zijn gehaald en de breedte van de aanbouw van het balkon is aangepast. De bouwmassa is nu meer naar beneden gezet waardoor de samenhang tussen boven- en onderbouw is verbeterd. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 1. Het volume van de nieuwe woning wordt groter, het ontwerp wordt verbreed. De commissie constateert dat de verschijningsvorm hetzelfde blijft en gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 1. Het betreft een wijziging op het bouwplan. De voorgevel wordt naar voren gezet en een aantal gevelopeningen worden vergroot. In de rechter zijgevel wordt een deuropening vervangen door een raam. In de linker zijgevel zijn de twee garage deuren vervangen door één grote deur. Achtergevel: de loggia vervalt, hier voor in de plaats wordt in de eerste lijn een dakkapel geplaatst. De commissie constateert echter dat er ook al dakkapellen in de tweede lijn aanwezig zijn en de verhoudingen nu niet meer kloppen. Daarom gaat zij niet akkoord met de aanvraag tenzij de beide dakkapellen in de tweede lijn met minimaal 20cm worden verkleind om een goede architectonische ordening in het dakvlak te garanderen. De commissie gaat met de overige aanpassingen akkoord. Niet akkoord, tenzij In de achtergevel zijn de dakkapellen in de tweede lijn 20cm versmald, hiermee is tegemoet gekomen aan de opmerking van de commissie.zij gaat derhalve akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 1. Commissievergadering Bloemendaal pagina 3 van 8

4 4 Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Graaf Florislaan 47 Vogelenzang Omschrijving uitbreiden aanbouw met dakopbouw (bouwen en handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening) Aanvrager de heer C. Vooijs Welstandsnota 6. Centrum Vogelenzang Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Centrum Vogelenzang Bijzondere welstandsgebieden De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Bij een tussenwoning wordt aan de achterzijde de begane grondgevel naar buiten uitgebreid, over de volle breedte van de woning. Op de uitbreiding komt een opbouw bestaand uit een hellend dak met dakkapel. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 6. De commissie adviseert de gemeente deze uitbreiding als trendsetter aan te merken. 5 Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Zwaluwenweg 11 Aerdenhout Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Omschrijving plaatsen 12 lichtmasten (bouwen] Aanvrager de heer H.Th. te Beest Welstandsnota 24. Sportcomplexen Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Sportcomplexen Bijzondere welstandsgebieden Op het sportcomplex worden 12 extra lichtmasten geplaatst. De masten zijn conform de bestaande lichtmasten. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Oosterduinweg 245 Aerdenhout Omschrijving uitbreiden woonhuis 1e verdieping (bouwen) Aanvrager de heer A.P.W. Bleijswijk Welstandsnota 33. Spiegelenburghlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Spiegelenburghlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden De aanvragers leggen de aanvraag voor. Bij een twee-onder-eenkapwoning wordt het balkon aan de achterzijde dicht gezet. Het blokje woningen is geknikt en er is al een uitbreiding aan de achterzijde aanwezig. De bestaande materialen en detaillering wordt aangehouden. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 33. Commissievergadering Bloemendaal pagina 4 van 8

5 7 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Kennemerweg 29 Bloemendaal Omschrijving restaureren kap woning/dakkapellen wijzigen rijksmonument Aanvrager mevrouw L.H.M. Huberts Welstandsnota 28. Open (agrarisch) weidelandschap Beschermd stad- of dorpsgezicht(en) Code gemeente Open (agrarisch) weidelandschap Beschermd stad- of dorpsgezicht(en) Boerderij Veen en Duin, langhuistype, 18 de eeuw. De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een oude boerderij waarbij van binnen weinig originele elementen behouden zijn gebleven. Op de verdieping worden slaapkamers gemaakt. In de lange voorgevel wordt het dakvlak voorzien van een aantal dakramen en een extra dakkapel die wordt uitgevoerd als de bestaande dakkapel. In de kopgevel worden twee raamopeningen en een nieuwe deuropening gemaakt. In de lange achtergevel worden de bestaande dakramen vergroot en er wordt een extra dakkapel geplaatst conform de bestaande dakkapel. De kap van het middelste staldeel is slecht en dient te worden vervangen. Tevens worden er nieuwe dakpannen aangebracht en zoveel mogelijk oude pannen hergebruikt. De commissie vraagt of er uitgebreide inventarisaties zijn gemaakt. Er is een rapportage van de Monumentenwacht die de volgende keer wordt verstrekt. Het blijkt dat de bestaande dakkapellen niet origineel zijn en eigenlijk ook niet echt passend zijn bij een boerderij. De aanvraagster geeft aan dat er nog wel oude foto s en tekeningen aanwezig zijn maar deze niet voorhanden heeft. De commissie wil de aanvraag graag voorleggen aan de centrale monumentencommissie te Alkmaar voor collegiale ondersteuning. De welstandscommissie zal het monumenten advies volgen. De detaillering zal met zorg op tekening gezet dienen te worden, nu is de informatie erg summier. Na afloop van de vergadering brengt de commissie een bezoek ter plaatse. welstand en monumenten Aanhouden 8 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Oosterduinweg 38 Aerdenhout Omschrijving vooroverleg uitbreiden woning aan de voorgevel (bouwen) Aanvrager de heer J.G.L. Mooren Welstandsnota 10. Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een voormalig tuinmanshuis. Aan de voorgevel / wegzijde wordt een erker geplaatst met afgeschuinde hoeken en een aansluitend rieten kapje. De erker ligt voor het hele geveldeel langs. Op de aanvraag is het bijzonder welstandsniveau van toepassing, hierbij dienen aanbouwen zoveel mogelijk in de architectuur van het hoofdgebouw te worden opgenomen. Een erker dient naar mening van de commissie een Commissievergadering Bloemendaal pagina 5 van 8

6 ondergeschikte toevoeging aan de woning te zijn, vorm gegeven als een rechthoek, plat afgedekt, geen overmaat aan detailleringen en de detaillering dient afgestemd te zijn op het hoofdgebouw. Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de architectonische uitwerking van de erker. De commissie is van mening dat de beoogde erker niet echt passend is bij de woning. Bij kappenarchitectuur horen ondergeschikte erkers, dat wil zeggen bijvoorbeeld in hout en plat afgedekt. Het hoofdvolume wordt nu wel erg aangetast Niet akkoord, nader overleg. De aanvrager is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten. Het kapje van de erker wordt nu minder hoog uitgevoerd. De commissie is van mening dat de erker nog te weinig ondergeschikt is en geeft aan dat een erker uitgevoerd in hout op een gemetselde plint meer in het totaalbeeld van de woning past. Vooralsnog gaat zij niet akkoord met de aanvraag, de massa voldoet echter wel aan redelijke eisen van welstand. Niet akkoord, nader overleg. 9 Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Jacob van Heemskerklaan 1 Bennebroek Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk Omschrijving plaatsen hekwerk/8 lichtmasten(aanleggen/bouwen) Aanvrager de heer J.C.J. Driessen Welstandsnota 38. Rottegat Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Rottegat Reguliere welstandsgebieden Rondom het sportcomplex wordt een hekwerk geplaatst, 1m en 2.15m hoog, en tevens worden er vier lichtmasten vervangen en vier extra geplaatst. De hekwerken zijn gedetailleerd conform de bestaande hekken. De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Nachtegalenlaan 8 Aerdenhout Soort bouwwerk Erfafscheiding Omschrijving plaatsen hekwerk (bouwen) Aanvrager de heer G.J. Selman Welstandsnota 10. Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden Het betreft een gazen hekwerk (Ral 6009 groen) van 1.80m hoog en een getoogdinloophek gelijk het bestaande inrij hek. Het nieuwe hekwerk en het inloop hek zijn nu hoger als bestaand. De hekken zijn geplaatst op de erfgrens. De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag tenzij de hekwerken zodanig worden geplaatst dat begroeiing aan beide zijden mogelijk is. en sneltoets Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. Commissievergadering Bloemendaal pagina 6 van 8

7 11 Omgevingsvergunning (alleen monument) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Krullenlaan 5 Omschrijving Uitbreiden woonhuis, Gemeentelijk monument Aanvrager E. Ames, Collo Welstandsnota 7. Dennenweg en Krullenlaan e.o. 7. Dennenweg en Krullenlaan e.o. De woning (van oorsprong tuinhuisje) behoort tot het landgoed Schapenduinen. Het betreft een houten woning in cottagestijl, uit 1921, afgedekt met een rieten kap. De woning is recent toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. Alle elementen die bij het landgoed horen zijn nu op de bestemmingsplan kaart gezet. Het huisje staat midden in een bosrijk gebied met monumentale bomen en zal opnieuw bewoond worden. De overkapping van de entree-uitbouw wordt verwijderd. Een paviljoenachtig, langwerpig gebouwtje wordt door middel van een glazen tussenlid aan de woning toegevoegd. Dit is een gesloten, langgerekt houten volume met latten, met gevelopeningen in de kopgevels en waarbij een aantal latten delen in de lange gevels geopend kunnen worden als luiken. welstand en monumenten De commissie is positief over de genomen stap al maakt zij zich zorgen over het behouden van de ensemblewaarde in combinatie met het omringende bosrijke landschap. Het woonhuisje dient daarom de vrijstaande uitstraling te behouden. Dit houdt in meer ruimte tussen de twee volumes. Ook de materialisatie is een goed uitgangspunt, aldus de commissie. Het nieuwe volume dat twee keer zo groot is als het tuinhuis dient echter ondergeschikt te blijven. Voor wat betreft de wijzigingen aan het tuinhuis zelf is de commissie positief, zij geeft aan dat het bestaandewat van waarde is gehandhaafd dient te worden en alleen iets te herstellen waardat nodig is. Als suggestie voor de uitvoering van het nieuwe volume geeft zij mee de dakhelling misschien wat minder steil te maken, het volume abstract te houden en misschien nog wat dieper aan te leggen om het bijgebouw nog meer ondergeschikt te maken en het een schuurachtige uitstraling te laten krijgen. Collegiaal overleg. 12 Omgevingsvergunning (alleen monument) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Busken Huetlaan 12 Omschrijving Verbouw woonhuis, Gemeentelijk monument Aanvrager E. Ames, Collo Welstandsnota 20. Kinheimpark 20. Kinheimpark Het betreft een drie-onder-een-kapvilla gebouwd in de stijl van de neorenaissance met een asymmetrische voorgevel. Bij de woning aan de linker zijde wordt direct onder de steekkap een rond blind spaarveld met gepleisterde blokken gewijzigd in een rond raam. Dit raam wordt in staal uitgevoerd en iets naar achteren gelegd. De monumentencommissie ziet de noodzaak er niet van in maar geeft een positief advies af. Zij betreurt het dat het accent van de gepleisterde middenstip wordt weggehaald. Commissievergadering Bloemendaal pagina 7 van 8

8 De welstandscommissie gaat op hoofdlijnen akkoord en ziet de detailtekeningen graag tegemoet. welstand en monumenten Op hoofdlijnen akkoord 13 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Bloemendaalseweg 183 Overveen Soort bouwwerk Agrarisch bouwwerk Omschrijving bouwen kas Aanvrager mw. Fennema Welstandsnota 28 open (agrarisch) weidelandschap Er wordt een tweenoks kas geplaatst. Aan de erfgrens zijde wordt de gevel uitgevoerd in polycarbonaat. De commissie gaat niet akkoord tenzij de kas geheel in glas wordt uitgevoerd en ter voorkoming van doorzicht voor de gevel groen te planten Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan. Commissievergadering Bloemendaal pagina 8 van 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 9-4-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 18-2-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4 Bezoekers 14:00 uur L.J. van Elsen (aanvrager), inzake 140025, Ou-sedijk 63 te 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140024 Bouwadres Kerklaan 9 te Kortenhoef Omschrijving

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 7-1-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen 16 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhaling 6 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 19-11-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 waarvan herhaling: 5 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 waarvan herhaling: 5 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 24-9-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 waarvan herhaling: 5 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr. 2016011315 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 8 Grote commissie: 15 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 8 Grote commissie: 15 Heemstede Corsanr. 2015045837 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Grote

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 20-5-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 1? Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr: 2016006017 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijk^ kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 9 Grote commissie: 14

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 9 Grote commissie: 14 Corsanr. 2015058141 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120068 Bouwadres Moleneind 33 te Kortenhoef gemand. Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Castricum Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Kennemerland Gemeentehuis Castricum/Bureau Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 10

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 10 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 10 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 6 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 5-11-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr. 2016007865 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J.

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. (concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015 Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. Wijntjes secretaris-architect : dhr. ir. E. Kuchlein architectlid : dhr.

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 12

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 8 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 13

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 13 Corsanr. 2014073624 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 19 waarvan herhaling: 10 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 19 waarvan herhaling: 10 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 15-4-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 19 waarvan herhaling: 10 Behandeld in kleine

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede Corsanr. 2014073542 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 18-2-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 06-07-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviezen Welstandscommissie 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140028 Bouwadres Nieuw Walden 17 te Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving veranderen van een kozijn

Nadere informatie

Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven tel: 040 2594664 www.milieudienst.sre.nl

Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven tel: 040 2594664 www.milieudienst.sre.nl plan 1 : Boxtel datum : 10-3-2010 aanvrager : Zorggroep Elde/tav Financiele administratie, Postbus 74, 5280 AB Boxtel bouwplan : het bouwen van een balkon bwt.nr. : BV2009240 bouwadres : Keefheuvel 17

Nadere informatie

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 0

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 0 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130001 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 17 Soort bouwwerk Erfafscheiding Omschrijving plaatsen van

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heiloo Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke Kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen.

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen. 11 AAN- OF UITBOUWEN (op zij- of achtererf) BIJLAGE bij RV 11 Welstandsoverweging Het bestemmingsplan geeft slechts de plaats en de afmetingen aan van de bijgebouwen die mogen worden gebouwd. Ook het uiterlijk

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4 WZNH Adviseurs rmmtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 17 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 17 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 4-6-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 17 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimteliike kwaliteit

Adviescommissies voor ruimteliike kwaliteit laf ~W N H WW ^ H I W commissies voor ruimteliike kwaliteit Adviezen commissievergadering Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 commissie Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 3

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 3 2013012106 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 7 Voorzitter: Vergaderdatum Vergaderlocatie

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimteliike\kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie