WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit"

Transcriptie

1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie Gemeentehuis Kleine commissie: 5 Waterland Gemandateerd: 2 Vastgesteld: Voorzitter Secr. Arch: Aanwezig Bezoekers Ir. Corinne Bouwers (gemand. architectlid); Arie Boezaard (monumentenlid); Sybren Bruinsma (plantoelichter); Marieke Leeverink (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); - Dhr. Oomen (aanvrager) en de architect, inzake Laan 3 in Broek in Waterland 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres gemand. Monnickenmeer 4 te Monnickendam Agrarisch bouwwerk oprichten veestal P. Kalverboer Agrifirm Exlan gebiedsgerichte welstandscriteria landelijk gebied Z Het betreft het oprichten van een veestal naast een reeds aanwezige stal op het terrein van een agrarisch ensemble. De ligging voldoet aan de bepalingen van het bestemmingsplan en het volume ligt in het bestemmingsplan vlak. De detaillering is niet bijgevoegd. Het dak is metaal met trapeziumvormige overgangselementen. In verband met het ontbreken van de detaillering houdt de commissie het plan aan. gemand. Advies Aanhouden 2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres gemand. Flevostraat 18 in Marken plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak R. Gerritsen Braas dakkapellen gebiedsgerichte criteria uitbreiding Marken en objectgerichte Z Bij een hoekwoning wordt aan de voorzijde een dakkapel, met driedeling geplaatst. De dakkapel is voorzien van een rolluik. De commissie constateert dat door het rolluik een vrij diep overstek ontstaat, niet passend bij de dakkapel. Daarom gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij het overstek wordt verkleind. Conform het welstandsbeleid dienen rolluiken op een architectonisch verantwoorde manier te worden opgenomen. Gebiedsgerichte en loket criteria gemand. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 1

2 3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Tekeningnummer kleine com Aandammergouw 1 Zuiderwoude Pand in beschermd stadsgezicht verbouwen woning/ sloop en nieuwbouw schuur (aanbouw) B.L. de Zwart W3 en 1390-ba02B d.d gewijzigd en Historische kern Zuiderwoude Z Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan binnenplanse afwijking De gemachtigde is aanwezig om het plan toe te lichten. Een karakteristieke, eenlaagse woning met zadeldak wordt gewijzigd. Het kleine aanbouwtje aan de achterzijde (klompenhosje) wordt verwijderd en vervangen door een grotere aangekapte uitbouw die symmetrisch in het midden van de langsgevel wordt geplaatst en sluit aan boven de goot. Boven deze aanbouw wordt in de kap een plat afgedekte dakkapel geplaatst. Tevens worden de houten zijgevels (eerste bouwlaag) van de woning in metselwerk uitgevoerd en in de voorgevel wordt boven de voordeur een soort topgeveltje geplaatst, uitgevoerd met houten zijwanden en een kapje bedekt met dakpannen. De bestaande schuur naast de woning wordt meer achter op de kavel gelegd. Op de aanvraag zijn de criteria van het beschermde dorpsgezicht van toepassing. Het welstandstoezicht is gericht op het handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van het gebied. De architectuur moet bijdragen aan zowel het continue beeld en sfeer van het dorp als aan de herkenbare identiteit van de individuele gebouwen. Gebruik materiaal dat voor de dorpskern kenmerkend is. De commissie maakt bezwaar tegen de topgevel aan de voorzijde, deze wordt in verhouding met de woning te groot gevonden. Zij suggereert de topgevel uit te voeren als dakkapel en één pan uit de goot te leggen. Ook maakt zij bezwaar tegen het wijzigen van de zijgevels. De bestaande karakteristieke, houten zijgevels sluiten aan bij de kwaliteit van het beschermde dorpsgezicht, indien de eerste bouwlaag wordt uitgevoerd in metselwerk zou dit afbreuk doen aan de kwaliteit van het gebied. Tevens zijn er minder problemen bij de detaillering te verwachten. De commissie heeft geen bezwaar tegen de aanbouw aan de achterzijde, zij doet de suggestie geen verholen goot toe te passen en ook suggereert zij het verplaatsen van de schuur naar achteren zoveel mogelijk te beperken. kleine com. Advies Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de zijgevels in hout worden uitgevoerd en de topgevel wordt vervangen door een dakkapel. Niet akkoord, nader overleg De gemachtigde is aanwezig om het gewijzigde plan toe te lichten. De topgevel is aangepast, deze is versmald en verlaagd en de topgevel heeft nu minder details. De uitvoering / materialisering van de zijgevels is niet aangepast. De commissie handhaaft haar advies en gaat niet akkoord. Het toepassen van de topgevel wordt niet passend gevonden, deze is niet in verhouding met de woning en aangezien zij net boven de goot staat eigenlijk ook geen echte topgevel. De commissie suggereert de topgevel uit te voeren als dakkapel en meer boven de goot te leggen zodat er meer dakvlak overblijft. Tevens heeft een dakkapel een meer ondergeschikte uitstraling. Ook ziet de commissie geen redenen om af te wijken van het welstandsbeleid om gevels uit te voeren in materiaal dat kenmerkend is voor de dorpskern, namelijk hout voor gevels, kozijnen en deuren. Het betreft hier een beschermd dorpsgezicht met een kenmerkend 'dorps' beeld. Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 2

3 Advies De beoogde schuur wordt weer iets naar voren geschoven wat het doorzicht bevordert. Concluderend kan de commissie niet akkoord gaan met de aanvraag tenzij de zijgevels in zijn geheel in hout worden uitgevoerd en de topgevel als een houten dakkapel wordt uitgevoerd. Niet akkoord, tenzij Het ontwerp is wederom aangepast. De topgevel boven de voordeur wordt uitgevoerd in metselwerk, oftewel de metselwerk gevel wordt opgehoogd. De commissie handhaaft echter haar advies en gaat niet akkoord met de topgevel. De topgevel is in verhouding met de onderbouw te groot, oftewel het betreft een grote toevoeging aan een kleinschalige, karakteristieke gevel. De commissie adviseert nogmaals een dakkapel te plaatsen. Een houten dakkapel toont meer respect voor de bestaande architectuur en wordt gezien als een ondergeschikte toevoeging aan het lage dakvlak. Advies Niet akkoord, nader overleg 4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Haringburgwal 11B in Monnickendam plaatsen dakkapellen in beide zijgevels I. Baars Jan Meerman Historische kern Monnickendam en objectgerichte criteria Z Bij een individuele woning, deel uitmakend van een rij wordt aan beide zijden van het dakvlak twee dakkapellen geplaatst. De commissie heeft geen bezwaar en gaat akkoord. Ook heeft zij geen bezwaar tegen het doortrekken van het balkonhek. 5 Reclameaanvraag Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Parallelweg 1 in Broek in Waterland Reclameobject plaatsen reclames OBM verzekeringen Restyle groep Nederland objectgerichte criteria voor reclames Z Een bestaande reclame-uiting, geplaatst dwars op de gevel wordt vervangen. De commissie constateert dat de reclame-uiting als gevolg van een staande uitvoering in plaats van liggend minder uitsteekt en gaat akkoord met de aanvraag. Tevens wordt een reclamezuil vervangen, de commissie heeft geen bezwaar. Gebiedsgerichte en loket criteria Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 3

4 6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Laan 3 in Broek in Waterland verbouwen praktijkruimte naar woonhuis M. Oomen M. Oomen Beschermd stadsgezicht Broek in Waterland VO De architect en de aanvrager zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een vrijstaand, eenlaags volume onder een schilddak, met aan de achterzijde een platte aanbouw. In de gevels en in het dakvlak worden nieuwe gevelopeningen geplaatst: de garagedeur in de kopgevel wordt door een raampartij vervangen en in de kap worden aan de voor- en achterzijde gekoppelde dakramen in de goot geplaatst. Aan de rechterzijgevel komt een nieuwe entreepartij en hier wordt een houten, plat afgedekte aanbouw geplaatst. Deze aanbouw sluit onder de dakrand van het hoofdvolume aan. De aanbouw wordt aan de kopse kanten in hout uitgevoerd, de gevel die grenst aan de belendende kavel wordt uitgevoerd met stalen damwand platen. Conform de criteria voor de historische kern dienen aanbouwen ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume en tevens dienen materialen gebruikt te worden die voor de dorpskern kenmerkend zijn, namelijk hout of metselwerk. Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de hoogte en het materiaalgebruik van de aanbouw. Om de aanbouw meer ondergeschikt te lijken adviseert de commissie de aanbouw één plank lager te maken zodat deze meer vrij komt te liggen van het hoofdvolume. Ook dient de lange gevel uitgevoerd te worden in bijvoorbeeld hout. Tevens dienen de dakramen aan de straatzijde ontkoppelt te worden en meer individueel in het dakvlak geplaatst te worden. De dakramen aan de andere zijde vormen geen bezwaar, deze maken onderdeel uit van de architectuur waarbij de knip gevuld met glas (entreepartij) wordt doorgezet in het dakvlak. Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij de aanbouw iets lager en de lange gevel in hout wordt uitgevoerd en de dakramen aan voorzijde worden aangepast. Gebiedsgerichte en loketcriteria Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 7 Hand havingsaanvraag Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Zuideinde 33 Monnickendam plaatsen gevelsteen historische kern Monnickendam Rijksmonument Het betreft een zonder vergunning geplaatste gevelsteen in de voorgevel van een rijksmonument. De gevelsteen is geplaatst in het vlak tussen het middelste kozijn op de begane grond en het enige raam op de verdieping. De commissie betreurt het feit dat de steen al geplaatst is zonder overleg aangezien zij niet erg enthousiast is over de locatie van de gevelsteen. Deze verstoort de harmonie van de gevel. Een meer Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 4

5 Advies Akkoord Mon. advies logische locatie zou boven de voordeur zijn geweest. Aangezien het verplaatsen van de steen meer schade aan het metselwerk met zich meebrengt en daarmee de monumentale uitstraling zou aantasten gaat de commissie akkoord met de aanvraag. Als overweging ten overvloede geeft zij mee de rand van de gevelsteen te voorzien van een frijnslag om de steen meer ondergeschikt te maken in het gevelvlak. Akkoord Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 5

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 06-07-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit vastgilesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 23-11-2015 Gemeenteh u is Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Waterland Vergaderdatum Vergaderlocatie Monnickendam Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviezen Welstandscommissie 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140028 Bouwadres Nieuw Walden 17 te Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving veranderen van een kozijn

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Grote

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijk^ kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 22-02-20~6 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanummer 2017014240 Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Castricum Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Kennemerland Gemeentehuis Castricum/Bureau Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke Kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan

Nadere informatie

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid 11-04- gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Voorzitter:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Voorzitter: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 15 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 7 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 14 -J.:l- 2016 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 1? Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 02-05-2016 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT - MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 26-o6-20l7 Gemeentehuis Waterland

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: Aanwezig.

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: Aanwezig. WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 8

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 8 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heiloo Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie l7-l0-20l6 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 22-06-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Grote commissie: 8

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Grote commissie: 8 Corsanummer 2013007358 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 21-12-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr. 2016011315 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4 Bezoekers 14:00 uur L.J. van Elsen (aanvrager), inzake 140025, Ou-sedijk 63 te 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140024 Bouwadres Kerklaan 9 te Kortenhoef Omschrijving

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Grote cornmissie.z,

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Grote cornmissie.z, MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 07-03-2016 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede Corsanr. 2014073542 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4 WZNH Adviseurs rmmtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120068 Bouwadres Moleneind 33 te Kortenhoef gemand. Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen

Nadere informatie

Waterland. Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 7

Waterland. Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 7 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Commissie Laag Holland Vergaderdatum Vergaderlocatie Monnickendam Waterland Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd:

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimteliike\kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr: 2016006017 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Gemandateerd: 1 Grote commissie: 9 Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Gemandateerd: 1 Grote commissie: 9 Wijdemeren WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 10 Gemandateerd: 1 Grote commissie:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal. Vastgesteld: Voorzitter:

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal. Vastgesteld: Voorzitter: MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 14 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd:

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 9-4-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT. Vastgesteld: Voorzitter:

MOOI NOORD- HOLLAND. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT. Vastgesteld: Voorzitter: MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 19-11-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie