Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0"

Transcriptie

1 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld: Voorzitter: Secr.Arch: A. A. van Beelen (voorzitter); P.O. van der Klei (architect); N Zimmermann (architect); L. M. M. van Haaren (monumentendeskundige); R. van Heyst (plantoelichter); W. Beunke (coördinator); Bezoekers P. Schaapman, : De Genestetweg 1, Bloemendaalseweg hr. Warnaars, arch. en de eigenaren, Bloemendaalseweg hr. Van Harlingen, aanvr., Kerkweg 2, Vogelenzang hr. Bloys van Treslong, Schulpweg hr. Loudon, aanvr., De Genestetweg hr. Ekering, aanvr., J. Verhulstweg hr. Meijer, arch., Talmalaan 1. Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Kerkweg 2 VOGELENZANG Aard bouwwerk plaatsen urnenmuur op begraafplaats B Aanvrager Parochie O.L. Vrouw Ten hemelopneming Bouwsom 5.000, Welstandsnota 28. Woongebied Vogelenzang Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 28. Woongebied Vogelenzang Reguliere welstandsgebieden De muur bestaat uit bakstenen en is ongeveer twee meter hoog. De commissie kan de aanvraag niet goed beoordelen, er ontbreken duidelijke plantekeningen (plattegrond, doorsneden en aanzichten). Ook de informatie over de ontsluiting van het terrein, de ligging van de muur en de overige parkinvulling dient op tekening aangegeven te worden. De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden. 4-2: Er is een nieuwe tekening aanwezig. De commissie maakt bezwaar tegen de schuin aangelegde schutting welke als aansluiting dient tussen de urnenmuur en de hoek van de kerk. Een transparantere oplossing met een recht aansluitend hek is wenselijker. Ook geeft de commissie aan om de achterste houten schutting, aan weerszijde van de urnenmuur, uit te voeren in hetzelfde metselwerk. Vooralsnog maakt de commissie bezwaar tegen de aanvraag en nodigt de architect uit voor overleg. De aanvraag wordt aangehouden. 18-2: Enkele leden van het bestuur van de parochie zijn aanwezig om het plan toe te lichten en de planbehandeling bij te wonen. Het blijkt dat de houten schutting een reeds bestaande is waarvan een deel (9 meter) wordt vervangen door een iets gebogen gemetselde urnenmuur. De langswand bestaat uit dezelfde schutting echter deze is door begroeiing aan het zicht onttrokken zodat de grens van de begraafplaats op natuurlijke wijze overgaat in het erachter gelegen bosplantsoen. De commissie is van mening dat de bestaande schutting met de nieuwe urnenwand als onderdeel moet worden gezien van de totale begraafplaats en samenhangend naast de kerk moet worden vormgegeven. De urnenwand is in het midden geplaatst waardoor monumentaliteit ontstaat. Ter weerszijden van de gemetselde wand wordt de bestaande houten schutting als niet passend ervaren.

2 Bovendien wordt deze ook nog eens schuin aangesloten op het kerkgebouw waarmee de symmetrie van de begraafplaats is aangetast. Zij geeft als suggestie mee de schuine wand weg te halen en te vervangen door een haakse aansluiting. Dat kan door of de houten schutting van de achterwand om te zetten of het metselwerk ter weerszijden van de urnenwand door te zetten tot in de hoeken en om te zetten aan de kerkzijde. Indien gekozen wordt voor behoud van de houten schutting raadt zij aan deze door middel van begroeiing aan het zicht te onttrekken zoals dit bij de bestaande lange wand als het geval is. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. Niet akkoord, nader overleg. 2. Preadvies Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Bloemendaalseweg 135 BLOEMENDAAL Aard bouwwerk Vooroverleg uitbreiden woning B Aanvrager Architectenbureau ir. Hein Warnaars Welstandsnota 2. Centrum Bloemendaal Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 2. Centrum Bloemendaal Bijzondere welstandsgebieden Het bouwplan betreft het afbreken van een schuur (geen monument) dat vast zit aan een Rijksmonument. Vervolgens is er aan het monument een uitbreiding gepland waarvoor 3 varianten zijn ontworpen. Voorafgaand aan de vergadering heeft Marloes van Haaren met Paul Schaapman ter plaatse de situatie bekeken. De architect de heer Warnaars geeft een toelichting op deze plannen.. De commissie is van mening dat de getoonde varianten te veel geweld doen aan het monument. Dit geldt met name voor variant 3 waarbij het monument als het ware een aantal meters wordt opgerekt. De andere 2 varianten worden door de architect als onwenselijk genoemd, aangezien deze een te klein volume hebben. De commissie kan wel instemmen met het afbreken van de bestaande schuur, waarna een deel van deze schuur in ongeveer hetzelfde profiel, op dezelfde plek aansluitend aan het monument wordt herbouwd. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 4-2: De architect en de aanvragers zijn bij de planbehandeling aanwezig. Er liggen twee opties voor: Variant 04 Het nieuwe volume komt op de plaats van de oude schuur. De gemetselde kopgevel steekt evenals de bouwmuur voorbij het pannendak. In de kopgevel een rond raam. Een dakkapel vormt de verbinding met het hoofdvolume. Variant 05 Het nieuwe volume komt in het verlengde van het monument te liggen maar is iets smaller. De zinken kap sluit aan op de bestaande kap. In de kopgevel een raam met een frans balkon. De commissie is van mening dat deze aanbouw te overheersend is. De commissie heeft een voorkeur voor de eerste variant. Deze positie aanhouden en ingetogener detailleren. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. 18-2: De architect en de aanvragers zijn aanwezig. Variant 04 is aangepast. Het nieuwe volume ligt verder van het middelpunt van het huis en is voorzien van een afgeknotte puntgevel afgedekt met een zinken roevendak, met eenvoudige detaillering en met in de kopgevel een Frans balkon. De doorloop naar het bestaande volume is als een Welstandscommissie vergadering pagina 2 van 8

3 soort dakkapel uitgevoerd en dient zo eenvoudig mogelijk te worden gedetailleerd. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. Op hoofdlijnen akkoord. 3. Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Schulpweg 21 AERDENHOUT Aard bouwwerk plaatsen aanbouw begane grond en 1e verdieping Aanvrager de heer A. Bloys van Treslong Bouwsom , Welstandsnota 8. Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 8. Villagebied Aerdenhout Bijzondere welstandsgebieden. De aanvrager en de architect zijn bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een aanbouw bij een twee-onder-een-kapwoning met mansardekap. De uitbreiding krijgt een roevendak, stucwerkgevels en stalen kozijnen. De belendende woning heeft een uitbreiding met dezelfde vormgeving maar is traditioneel uitgevoerd met bakstenen en dakpannen. Het villagebied is aangewezen als bijzonder welstandsgebied hierbij is afstemming op het hoofdvolume van belang. Gezien het bovenstaande heeft de commissie geen bezwaar tegen het volume maar wel tegen de materialisering. Het is van belang de eenheid van het ensemble te bewaren. De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. 18-2: De architect is aanwezig, het ontwerp is aangepast. De dakhelling is als de bijbehorende woning en wordt afgedekt met dakpannen. De gevels worden uitgevoerd in schoon metselwerk, ook als bestaand. de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Vogelenzangseweg 21 VOGELENZANG Aard bouwwerk Vergroten Natronloog opslagloods Aanvrager Waternet Amsterdam Bouwsom , Welstandsnota 17. Pompstation Leiduin Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 17. Pompstation Leiduin Bijzondere welstandsgebieden 21-1: Naast een silo / tank wordt een technische installatie geplaatst, uitgevoerd in trespa platen wit en kozijnen aluminium rood. De commissie maakt bezwaar tegen de bekleding van het volume. De beoogde uitvoering in trespa heeft geen relatie met de bestaande silo. De commissie verwacht meer kwaliteit. 4-2: De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten, hij geeft enige mogelijkheden aan voor een andere materialisering. Conform de nota dient de huidige materialisering aangehouden te worden. Een bestaande uitbouw naast de silo s is uitgevoerd in gele baksteen. De commissie geeft aan dat de technische ruimte ook in gele baksteen Welstandscommissie vergadering pagina 3 van 8

4 uitgevoerd dient te worden. Derhalve gaat zij niet akkoord met de aanvraag tenzij het volume wordt uitgevoerd in dezelfde gele baksteen. 18-2: De materialen zijn aangepast: de gevels zijn nu van gele baksteen als bestaand (klinkers), boeidelen grijs en puien rood. de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres De Genestetweg 4 BLOEMENDAAL Aard bouwwerk Uitbreiden van de woning aan de achterzijde B Aanvrager de heer H.A. Loudon Bouwsom , Welstandsnota 12. Boslaanbuurt Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 12. Boslaanbuurt Bijzondere welstandsgebieden De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Over de hele achtergevel komt een uitbreiding die door middel van een schuin vlak met het hoofdvolume wordt verbonden. De uitbreiding is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Tussen de aanbouw en de erfafscheiding is een ruimte van 2 meter. De commissie heeft kennis genomen van een zienswijze (reactie op de bouwaanvraag bij de gemeente). De gemeente geeft aan dat het bestemmingsplan een goede oplossing in de weg staat. Op de aanvraag is het bijzonder welstandsregime van toepassing: gevelbepalende ornamenten dienen te worden gerespecteerd en een platte afdekking heeft de voorkeur. Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. De aanbouw over de volle breedte tast de sluitstenen aan en de schuine aankapping wordt niet passend gevonden. 18-2: De aanvrager is aanwezig om het aangepaste plan toe te lichten, de breedte, de dakvorm en de hoogte van de aanbouw zijn aangepast. De aanbouw wordt nu voorzien van een zinken schilddak. de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Bos en Duinlaan 25 BLOEMENDAAL Aard bouwwerk Uitbreiden van de woning Aanvrager de heer M. Bierens Bouwsom ,00 Welstandsnota 12. Boslaanbuurt Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 12. Boslaanbuurt Reguliere welstandsgebieden Het betreft een plat afgedekte uitbreiding bij een hoekwoning; aan de achterzijde wordt de hele gevel naar achteren gezet en komt iets voorbij de zijgevel. Welstandscommissie vergadering pagina 4 van 8

5 de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Houtvaartkade 22 AERDENHOUT Aard bouwwerk plaatsen dakkapel op voorgevel Aanvrager de heer B.L.M. Kosten Bouwsom 5.500,00 Welstandsnota 26. Spiegelenburghlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 26. Spiegelenburghlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden Op het voordakvlak van een twee-onder-een-kapwoning wordt een tweedelige dakkapel geplaatst. De dakkapel wordt aangemerkt als trendsetter voor dit blokje. de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied Bouwaanvraag Monument Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres De Genestetweg 1 BLOEMENDAAL Aard bouwwerk restaureren woning Aanvrager de heer T.J.J. de Vries Welstandsnota 12. Boslaanbuurt Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 12. Boslaanbuurt Bijzondere welstandsgebieden Het betreft een gemeentelijk monument: Villa Boschrand, gebouwd in 1901 door arch. ir. J.A.G Van der Steur, in een Engelse bouwstijl met de kenmerkende vakwerk geveltoppen. Deze woning heeft twee gekoppelde geveltoppen. De alzijdige villa heeft twee bouwlagen, een kap samengesteld uit schilddaken, gevels uitgevoerd in schoon metselwerk en op de verdieping gepleisterd en met vakwerk uitgevoerd. De villa is architectuurhistorisch van belang vanwege de kunstzinnig vormgegeven detaillering en gaaf in hoofdvorm en op onderdelen. Aanvraag wijziging monument. Het betreft een casco restauratie/ totaal onderhoud. Aan de buitenzijde is de grootste wijziging het terugbrengen van het balkonhek op de serre plus het herstellen van het balkonhek aan de achterzijde. Tevens worden de pannen gelicht om vertifol aan te brengen en weer teruggebracht. De kleurstelling van de serre gaat van donkergroen naar gebroken wit. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord. De commissie wil graag een onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren (laddertje) en een kleurenschema zien omdat het gaat om het samenspel van kleuren bij deze woning, en een detail van het hek. Bouwaanvraag. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord, aandachtspunt is de detaillering van het nieuw te maken balkonhek en het kleuren Welstandscommissie vergadering pagina 5 van 8

6 onderzoek. en monumenten Welstandcriteriu m Op hoofdlijnen akkoord. 9. Bouwaanvraag Uitbreiding Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Zonnebloemlaan 33 AERDENHOUT Aard bouwwerk plaatsen erfafscheiding en toegangspoorten Aanvrager de heer M.J.H. Jetten Bouwsom 4.000,00 Welstandsnota 27. Zonnebloemlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 27. Zonnebloemlaan e.o. Reguliere welstandsgebieden Het betreft een toegangshek met inlooppoort voorzien van metselwerk balusters. De balusters zijn 1.50m. hoog en het spijlen inrijhek loopt in hoogte op van 1.50m. naar 1.80m. Tevens wordt er een dichte houten achterpoort geplaatst, 2.10m. hoog. De erfafscheiding zal bestaan uit een 2m. hoge groendrager. Op de aanvraag is het regulier welstandsregime van toepassing: erfbeplanting en erfafscheidingen zijn mede bepalend voor het beeld in dit gebied. Er dient gestreefd te worden naar een verzorgde begroeiing en afstemming in erfafscheidingen met aangrenzende percelen. Begroeide hekwerken en beplantingen hebben een open en vriendelijke uitstraling. - hoogte maximaal 1.30m. hoog,mits van transparant gaas. - transparante vormgeving Welstandcriteriu m Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. Niet akkoord, nader overleg. 10. Preadvies Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Talmalaan 9 BENNEBROEK Aard bouwwerk vooroverleg plaatsen dakkapellen op voor- en achtergevel Aanvrager De heer J. Meuleman Welstandsnota B2. Meerwijk, Het Duin, Bloemhof, Bloemveld Reguliere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen welstand B2. Meerwijk, Het Duin, Bloemhof, Bloemveld Reguliere welstandsgebieden 17-2: Het betreft een vooroverleg over het plaatsen van dakkapellen; een driedelige of vijfdelige dakkapel aan de voorzijde van een hoekwoning en een zesdelige dakkapel aan de achterzijde in plaats van een tweedelige dakkapel. In de rij zijn nog geen dakkapellen aan de voorzijde aanwezig. De dakkapel in de achtergevel is niet vergunningsvrij in verband met de ligging in het dakvlak. De dakkapellen worden uitgevoerd in kunststof. De commissie heeft geen bezwaar tegen de massa en maatvoering van Welstandscommissie vergadering pagina 6 van 8

7 de dakkapellen. Aandachtspunt is de detaillering en het materiaal. Conform de welstandsnota dienen aanbouwen uitgevoerd te zijn in hetzelfde materiaal als de hoofdmassa of in hout. Derhalve doet de commissie de dringende aanbeveling de dakkapellen in hout uit te voeren en de zijwangen in zink. Dit geldt met name voor de dakkapel in de voorgevel. De commissie gaat voor zover op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. 18-2: Er ligt een kunststof kozijn voor dat is uitgevoerd in een houten look. De commissie gaat niet akkoord met de toepassing van kunststof, ze verwijst hiervoor naar de gemeentelijke welstandsnota en gaat derhalve niet akkoord met de aanvraag. Als overweging ten overvloede suggereert de commissie een houten dakkapel toe te passen met een zinken of houten bekleding van de wangen. Overigens vraagt de commissie de gemeente een uitspaak te doen over de toepassing van kunststof materialen in een regulier welstandsgebied omdat dit bij aanvragen steeds vaker voorkomt. Niet akkoord, nader overleg. 11. Preadvies Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Johan Verhulstweg 19 BLOEMENDAAL B. Aard bouwwerk plaatsen berging op zijerf Aanvrager de heer C.F. Ekering Welstandsnota 5. Duinlustpark 2 en Krullenlaan e.o. Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 5. Duinlustpark 2 en Krullenlaan e.o. Bijzondere welstandsgebieden De architect en aanvrager zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Het betreft een houten berging met een uitzwenkend zadeldakje met aan de korte kanten een kleine veranda. Dakbedekking shingles. Het huis en de berging zijn zowel aan de voor- als aan de achterzijde zichtbaar. Op de aanvraag is het bijzonder welstandsregime van toepassing. Bijgebouwen dienen qua uitstraling en volume ondergeschikt te zijn aan de bijbehorende woning. -materiaal en kleur afgestemd op het hoofdgebouw (metselwerk of hout) -plat dak of kapvorm en richting afgestemd op het hoofdgebouw. Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de uitstraling van het bijgebouw. Zowel de kapvorm, materialisatie en detaillering wijken af van de bijbehorende woning. Tevens wil de commissie graag meer foto s zien van de hele situatie met aangrenzende bebouwing. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. Niet akkoord, nader overleg. 12. Preadvies Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Bloemendaalseweg 141 BLOEMENDAAL Aard bouwwerk vooroverleg plaatsen erfafscheiding (terras voorzijde) Welstandscommissie vergadering pagina 7 van 8

8 Aanvrager de heer E. van Veen Welstandsnota 13. Kinheimpark Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 13. Kinheimpark Bijzondere welstandsgebieden Langs het terras, grenzend aan de openbare ruimte worden demontabele, glazen windschermen geplaatst in hoogte verstelbaar van 1m. naar 1.60m. Conform de nota zijn erfafscheidingen aan de openbare weg van grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit, ze zijn maximaal 1.30m. hoog, mits van transparant gaas. Het betreft hier een horecaperceel op een beeldbepalende locatie. De voorgestelde oplossing vormt onvoldoende samenhang met de bestaande architectuur en heeft een negatieve invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving. Gezien het bovenstaande gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, zij heeft bezwaar tegen de hoogte (1.60m.) en de uitstraling. De beoogde erfafscheiding wordt niet passend gevonden bij de bestaande omgeving. Zij wil de aanvrager / architect graag uitnodigen voor overleg. Niet akkoord,nader overleg. 13. Preadvies Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Oranje Nassaulaan 45 OVERVEEN Aard bouwwerk vooroverleg plaatsen dakopbouw en uitbreiden woning (achterzijde) Aanvrager de heer R. Sluiter Welstandsnota 25. Joan Mauritsplein en Oranje Nassaulaan e.o. Bijzondere welstandsgebieden Code gemeente Bevindingen 25. Joan Mauritsplein en Oranje Nassaulaan e.o. Bijzondere welstandsgebieden Bij een tussenwoning wordt de achtergevel 4m. naar achter gezet en tevens wordt er een dakopbouw geplaatst. De materiaalkeuze en detaillering zijn als de bijbehorende woning. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. Akkoord op hoofdlijnen. Welstandscommissie vergadering pagina 8 van 8

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen 16 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhaling 6 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 9-4-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen 14 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhaling 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 7-1-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 14 waarvan herhaling: 8 Behandeld in kleine

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 19-11-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 7 Behandeld in kleine cie: 0

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 5-11-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 16 waarvan herhaling: 9 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 12 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Welstandsnota Zaanstad 2013

Welstandsnota Zaanstad 2013 Zaanstad 2013 Hoofdstuk 3 Welstand kleine plannen Trendsetter Een trendsetter is een plan, dat is aangewezen om te herhalen. Daarnaast zijn er niet aangewezen plannen die in vergelijkbare situaties als

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld:

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J.

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. (concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015 Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. Wijntjes secretaris-architect : dhr. ir. E. Kuchlein architectlid : dhr.

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF

BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF SNELTOETSCRITERIA BIJGEBOUW OF OVERKAPPING OP ZIJ OF ACHTER ERF De afstand tot de voorgevel moet ongeveer 3m zijn. Indien het zij- en/of achtererf grenst aan de weg of een openbaar pad dan dient de afstand

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4 Bezoekers 14:00 uur L.J. van Elsen (aanvrager), inzake 140025, Ou-sedijk 63 te 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140024 Bouwadres Kerklaan 9 te Kortenhoef Omschrijving

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 9 Grote commissie: 14

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 9 Grote commissie: 14 Corsanr. 2015058141 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven tel: 040 2594664 www.milieudienst.sre.nl

Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven tel: 040 2594664 www.milieudienst.sre.nl plan 1 : Boxtel datum : 10-3-2010 aanvrager : Zorggroep Elde/tav Financiele administratie, Postbus 74, 5280 AB Boxtel bouwplan : het bouwen van een balkon bwt.nr. : BV2009240 bouwadres : Keefheuvel 17

Nadere informatie

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij LANGGEVELBOERDERIJ Kenmerkend voor het dorp Alem is de langgevelboerderij. Deze komt veelvuldig voor aan de Sint Odradastraat en aan de kruising Weikesstraat en Meerenstraat. De planlocatie ligt aan deze

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 6 Grote commissie: 15 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 6 Grote commissie: 15 Heemstede Corsanr. 2014069719 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 0

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 0 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130001 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 17 Soort bouwwerk Erfafscheiding Omschrijving plaatsen van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 8 Grote commissie: 15 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 8 Grote commissie: 15 Heemstede Corsanr. 2015045837 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES

Bijlage bij Welstandsnota Diemen 2012, GR 07-06-2012, besluit nr.12-32 CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES Onderstaand zijn per thema het huidige beleid, het nieuwe beleid en de voordelen en nadelen worden weergegeven wat de consequenties zijn voor de aanpassing van het beleid. Hiermee kunt u

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke Kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan

Nadere informatie

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17

4 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Woudenberg Deel B Hoofdstuk 4 Loketcriteria 17 4 Loketcriteria Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen waarin criteria zijn opgenomen die worden

Nadere informatie

2Nog niet vastgesteld. Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015

2Nog niet vastgesteld. Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015 2Nog niet vastgesteld Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015 Aanwezig: P. van der Grinten (voorzitter), B. Duvekot, M. Tombal, V. Jansen, J. Vos C. Bouwstra,,

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Dakkapellen. (op alle bestaande gebouwen)

Dakkapellen. (op alle bestaande gebouwen) Dakkapellen (op alle bestaande gebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120068 Bouwadres Moleneind 33 te Kortenhoef gemand. Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 10 Verslag d.d. 03-03-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM Dakkapel Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM ja nee U kunt direct gaan bouwen. De bouw moet veilig (bijv. stevige constructie) en gezond

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviezen Welstandscommissie 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140028 Bouwadres Nieuw Walden 17 te Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving veranderen van een kozijn

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-06-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-06-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 26 Verslag d.d. 24-06-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a 5 WELSTANDSCRITERIA 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Keizer Karel V Singel 8 5615 PE Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@ odzob.nl

Keizer Karel V Singel 8 5615 PE Eindhoven Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 0369 www.odzob.nl info@ odzob.nl plan 1 : Boxtel datum : 24-9-2014 bouwplan : het plaatsen van een banier en het beplakken van de bwt.nr. : 1A2014225 ramen met folie bouwadres : Stationsplein 18 te Boxtel --- advies : VOLDOET MITS beh.

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4 WZNH Adviseurs rmmtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit VERSLAG vergadering nr.03 d.d. 10 februari 2016 Vast te stellen op 24 februari 2016 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Datum bespreking 10 feb. 2016 Plaats kamer 1.28 Datum verslag 10 feb. 2016 Opgesteld

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t

Bijlage 6 B e g r i p p e n l i j s t Bijlage 6 B e g r i p p en lijst B e g r i p p en lijst Aanbouwen Achterkant Afdak Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport 2^1 kapwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan 1996 2 4 Toelichting bestemmingsplan 5 Vergunningsvrij bouwen 7 Bouwmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit vastgilesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 23-11-2015 Gemeenteh u is Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Sneltoetscriteria 2008

Sneltoetscriteria 2008 Aan- en uitbouwen Sneltoetscriteria 2008 Omschrijving en uitgangspunten Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw. Voor wat betreft rooilijnen en

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 36 Verslag d.d. 02-09-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijk^ kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 36 Verslag d.d. 02-09-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie