Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3"

Transcriptie

1 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 Voorzitter: Secr. Aanwezig ir. Miranda Reitsma (voorzitter); ing. Nico Zimmermann (gema d. rchitectlid); Joost Buchner (monumentenlid); ir. ing. Sjef Kwakman (burgerli ; Sybren Bruinsma (plantoelichter); Marieke Leeverink (plantoelichter); Willy Meekes (coördinator); Bezoekers Gemandateerd / Kleine commissie : Van Wengerden (architect), inzake Oosteinde 37 Broek in Waterland -P. Korstman (aanvrager), inzake Melisvennen, nabij 2 op Marken Grote commissie: Winnubst (architect), inzake Dorpsstraat 17 Watergang -Wadman (architect), inzake Eilandweg / N247 Broek in Waterland -Wadman (architect), inzake Broekermeerdijk 30 Watergang 1 Omgevingirining (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres gemand. gemand Advies Oosteinde 37 Broek in Waterland Kleine bouwwerken bij woningen aanbouw en dakkapel aan achterzijde en wijzigen gevels N. Kingsma Atelier Van Wengerden Dorpsuitbreidingen Broek in Waterland Z Voldoet aan bestemmingsplan In één van drie geschakelde woningen onder een meervoudig kapvolume wordt de voorgevelpui doorgetrokken tot het vloerpeil op de begane grond en verbreed waarbij een deel van het bestaande gevelmetselwerk wordt versmald. Ook wordt aan de achterzijde een uitgebouwd dakraam geplaatst ten behoeve van daglichttoetreding op de zolderverdieping en de achtergevel wordt deels uitgebouwd en voorzien van een taps toelopend kader rond de tuin gevelpui. De commissie constateert dat het dakraam en de achteruitbouw zorgvuldig zijn gedetailleerd en vormgegeven. Tegen de aangepaste raamverdeling in de voorgevelpui, verdeeld in 4 delen horizontaal en 2 delen verticaal, maakt de commissie bezwaar. De ongelijke breedte van de vakken ter linker- en ter rechterzijde vallen teveel op. De commissie gaat hiermee niet akkoord en geeft in overweging de rechter 2 puidelen te vervangen door 1 deel dat dezelfde breedte heeft als de puidelen ter linkerzijde. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige verdeling van 3 gelijke delen horizontaal en 2 vertikaal en wordt het bestaande metselwerk bovendien minder versmald. Conform het welstandsbeleid dienen elementen in de gevel in een consistente verhouding te staan tot elkaar en de gevel als geheel. De pui is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen uit het vorige verslag. De architect is aanwezig en geeft een toelichting. De pui bestaat nu uit 1 breed deel en drie smalle gelijke delen waardoor de compositie is verbeterd. De commissie gaat derhalve akkoord. Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 1

2 gemand. Advies Akkoord 2 Omgevingsvering (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Melisvennen, nabij nummer 2 op Marken Kleine bouwwerken bij woningen vernieuwen en veranderen van een schuur P.W. Korstman Landelijk gebied Z Voldoet aan bestemmingsplan kl_com De aanvrager is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft een complex van volkstuinen met in het midden van het perceel een houten schuur, bestaande uit verschillende volumes. Er wordt een nieuwe schuur, op dezelfde locatie met dezelfde plattegrond geplaatst, bestaande uit hout, gewolmaniseerd groene gevels met een bitumineuze dakbedekking. De kapvorm wordt iets verhoogd zodat er een hoofd- met bijvolume ontstaat. kl_com Advies Akkoord Tevens wordt er een kleinere schuur vernieuwd. Beide schuren worden afgewerkt als bestaand. De commissie gaat akkoord met de aanvraag. 3 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres kl_com Havenbuurt nabij 1 A op Marken Bijzonder bouwwerk maken trailerhelling Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gebiedsgerichte criteria historische kern Marken Z Voldoet aan bestemmingsplan De Redding Maatschappij wil graag een trailerhelling plaatsen bestaande uit een opstorting van beton en deels basalt stenen en stalen dekdelen met gaas die in het water worden gelegd, gelegen tussen twee steigers in. De aanvraag wordt aangehouden. Het betreft een toevoeging aan de Havenkade in de historische kern van Marken waardoor de commissie veel waarde hecht aan het materiaalgebruik. Tevens wil de commissie meer uitleg over de situatie, zij nodigt hiervoor de aanvrager uit. kl_com Advies Aanhouden 5 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Broekermeerdijk 30 Watergang Individuele woning Woning H. de Groot W3 en en Ingenieurs B.V Landelijk gebied Z Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies van welstandscommissie Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 2

3 grote com Advies De gemachtigde is aanwezig en legt het ontwerp voor. Het betreft een nieuw te bouwen eenlaagse woning met zadeldak, met een kleine aangekapte aanbouw aan de rechter zijgevel. De woning wordt uitgevoerd in hout / gepotdekseld en voorzien van dakpannen. In het rechter dakvlak worden twee dakkapellen geplaatst Omdat het straatbeeld op de tekening ontbreekt wordt de aanvraag aangehouden Aanhouden De gemachtigde is aanwezig en licht de aangepaste plannen toe. Tevens is er een aanzicht met het profiel van de Broekermeerdijk aanwezig. Het betref een gebied met drie leegstaande kavels naast elkaar. Een van de buitenste kavels wordt nu ingevuld. De nieuwe, eenlaagse woning met zadeldak heeft een kleine aankapping in het midden van de rechter zijgevel. Links en rechts van deze aankapping wordt een dakkapel geplaatst. De woning wordt uitgevoerd in hout / gepotdekseld, voorzien van dakpannen. Er ligt een alternatief voor waarbij de onderbouw van de voorgevel wordt uitgevoerd in baksteen. De commissie constateert dat de woning onderdeel gaat uitmaken van het lint en dat de beoogde typologie nog niet voorkomt op de dijk. De woning past echter binnen de basiskwaliteit van het gebied. En vooralsnog blijft het doorzicht behouden. Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag tenzij er gekozen wordt voor het alternatief waarbij de onderbouw van de voorgevel wordt uitgevoerd in baksteen. Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan 6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Dorpsstraat 17 Watergang Individuele woning aanbouw met dwarskap C. L. Winnubst C. L. Winnubst Lint Watergang VO Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies van welstandscommissie grote De architect is bij de planbehandeling aanwezig. com Het betreft een vrijstaande woning met topgevel voorzien van een aanbouw met schildkap aan de zijgevel. Nu wordt aan de andere zijgevel eveneens een aanbouw met dwarskap en topgevel geplaatst De kopgevel aan de achterzijde van het hoofdvolume wordt vergroot waardoor een afgeknot zadeldak ontstaat. Bij het bestaande dwarsvolume wordt de kap doorgetrokken waardoor een topgevel ontstaat De schuren aan weerszijden achter de woning worden vernieuwd en doormiddel van een doorlopende luifel met de woning verbonden. Op de aanvraag zijn de criteria voor een bijzonder welstandsgebied van toepassing. Hierbij dient de kleinschalige structuur gehandhaafd te blijven, dient het doorzicht naar het achterliggende landschap gehandhaafd te blijven, zijn aanbouwen ondergeschikt aan het hoofdgebouw en dient de architectuur bij te dragen aan het beeld en de sfeer van het dorp. Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa, de ligging en de vormgeving. De structuur van de woning verandert volledig waarbij eigenlijk het Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 3

4 oorspronkelijke hoofdgebouw een ondergeschikt bijgebouw wordt Door het toevoegen van de zijvleugels en de aanbouw ontstaat een complex dat niet passend is bij de korrelgrootte van de omgeving wordt gevonden. De opzet lijkt symmetrisch maar is het niet De zijvleugels zijn dominant ten opzichte van het hoofdgebouw. Tevens gaat aan beide kanten van de woning het doorzicht verloren. Het halfronde ronde kozijn aan de achterzijde wordt niet passend bij de architectuur van het ensemble gevonden. Advies Concluderend gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag. De aanvrager en architect zijn bij de planbehandeling aanwezig en lichten het aangepaste plan toe. Beide zijvolumes hebben nu een afgeknot zadeldak, het rechter deel is meer teruggelegd van de voorgevel, ongeveer 1.5m. Het hoofdvolume is nog iets verlengd en is nu smaller dan bij het vorige plan. Tevens worden er twee dakkapellen aan de achterzijde geplaatst, waarvan 1 in de kilkeper omloopt. De verbinding / overkapping naar de twee schuurtjes is komen te vervallen. De commissie constateert dat er wel meer rust in het ontwerp is gekomen maar mist de samenhang van het geheel. De afgeknotte zadeldaken vormen een vreemde typologie in het landschap. Ze voldoen dan ook niet aan de welstandscriteria. Ook de eigenzinnige dakkapellen worden niet echt passend in het geheel gevonden. De gemeente geeft aan dat de dakkapellen niet aan het welstandsbeleid voldoen en ook niet vergunningsvrij geplaatst kunnen worden. De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de verlenging van het hoofdhuis maar de beoogde zijvleugels passen niet in de compositie. De verhoudingen van het hoofdgebouw en de bijgebouwen kloppen niet. Er worden een tweetal oplossingen besproken. Er kan ruimte gewonnen worden door het hoofdvolume te verlengen en de volumes aan de zijkant als bijgebouw met zadeldak uit te voeren. Of een verbreding op de begane grond waarbij het dak aan één zijde met een flauwere helling verlengd wordt. Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa, de ligging en de vormgeving, zij gaat niet akkoord met de aanvraag. Advies 7 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres grote com Eilandweg / N247 Broek in Waterland Bijzonder bouwwerk brandweerpost Gemeente Waterland W3 en en Ingenieurs B.V. Landelijk gebied VO Voldoet aan bestemmingsplan De gemachtigde en de project leider zijn aanwezig om het plan toe te lichten. Tussen de N247 en de afslag naar het dorp, in een lus van wegen wordt een nieuwe brandweerpost geplaatst. De locatie ligt buiten het beschermd dorpsgezicht in het open landschap en omgeven door een hoger gelegen weg Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 4

5 en een weg op gelijk niveau. In het Spve (2009) is een varianten studie gedaan. Het ontwerp, een schuurmodel dat nu voorligt heeft aansluiting gezocht bij de boerden] architectuur in de omgeving. Het betreft een eenlaags volume met kap met aan de lange, zichtbare gevel een kopgeveltje. De 'schuur' wordt opgebouwd uit hout en plaatmateriaal. De commissie vraagt zich af of de agrarische uitstraling van de brandweerpost wel geëigend is voorde locatie. De plek vraagt om een autonoom gebouw, een zelfstandig object Zij stelt voor de verschijningsvorm aan te passen en er meer een utiliteitsgebouw van te maken, simpel en strak van vorm en in materiaalkeuze. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met de aanvraag, zij wil graag bij de volgende behandeling het Spve kunnen bestuderen. grote com. Advies Advies Het uitgangspunt dat in het Spve is vastgelegd wordt met de commissie besproken en naast het, ten opzichte van de vorige behandeling aangepaste ontwerp voorgelegd. Het betreft een halachtig volume geplaatst op een teruggelegen metselwerk plint De gevelbekleding loopt over de kap door en bestaat uit gelamineerde spanten met aan de buitenzijde een schil van plaatmateriaal, zijnde antraciet kleurige golfplaten. De schil loopt, met een negge om de kozijnen heen. De kopgevels worden uitgevoerd in glas met aan de rechterzijde twee overheaddeuren. Het totaal volume is qua oppervlakte ten opzichte van de vorige keer verkleind. De commissie constateert dat het beeld van een schuurachtig volume met een doorgaande bekleding nu meer aansluit bij het Spve. Echter, het volume is veel breder, maar ook platter dan het aangegeven volume in het Spve, waardoor het volume nu een nogal plomp uiterlijk krijgt en daarmee veel meer op een standaard bedriffsloods gaat lijken dan op het Noord-Hollandse schuurachtige karakter uit het Spve. Op deze bijzondere zichtlocatie is een ontwerp gewenst met een duidelijke karakteristieke identiteit en met een hoogwaardige detaillering die de karakteristiek ondersteunt. De nu gekozen materiaalkeuze en vormgeving draagt hier ook niet aan bij. Vooralsnog gaat de commissie niet akkoord met het ontwerp. De gemachtigde en de projectleider lichten het plan toe dat aansluit op het advies van vorig jaar. Het betreft nu weer een vooroverleg. De adviescommissie Park heeft aangegeven dat zij van mening is dat het volume meer teruggelegd dient te worden in verband met de landelijke inpassing. Naar aanleiding hiervan geeft de gemachtigde aan dat het volume 12 tot 16m teruggelegd zal worden. Dit is op de voorliggende situatietekening nog niet aangepast. Het volume is qua massa ten opzichte van niet gewijzigd, wel is het volume gedraaid waardoor de ontsluiting nu plaats vindt aan de zuidwestkant. De kopgevel is naast de twee overheaddeuren nu voorzien van houten lamellen (blank red cedar) met glas daar achter. De ander kopgevel is uitgevoerd in staande houten delen waarbij alleen in de middenpartij lamellen worden toegepast. De zijgevels zijn voorzien van staande houten delen. De gevelopeningen in de zijgevels zijn aangepast, de grote glaspartijen zijn komen te vervallen. De kap wordt uitgevoerd in zink. De commissie kan met een aantal aandachtspunten op hoofdlijnen akkoord gaan. Het volume is in de context nog moeilijk te beoordelen zij vraagt daarom om correcte situatietekening en doorsnede Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 5

6 tekeningen, in meervoud van het gebouw in het talud waarop ook de positie ten opzichte van het wegtalud van de Prov. Weg te zien is. Tevens is een zorgvuldige detaillering en materiaalbehandeling bij dit type gebouw van belang waarbij voor het zink gedacht moet worden aan gefelste naden en een strakke aansluiting op goot/gevel en kopgevel. De commissie heeft geen bezwaar tegen de aangepaste vormgeving. De architectuur is terughoudend hetgeen passend wordt gevonden bij de karakteristieke identiteit van Broek in Waterland. Advies Akkoord op hoofdlijnen Commissievergadering Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 6

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie:

Nadere informatie

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit vastgilesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 23-11-2015 Gemeenteh u is Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 22-02-20~6 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Grote

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 06-07-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 02-05-2016 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie 14 -J.:l- 2016 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Waterland Vergaderdatum Vergaderlocatie Monnickendam Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanummer 2017014240 Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijk^ kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie l7-l0-20l6 Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 4 Bezoekers 14:00 uur L.J. van Elsen (aanvrager), inzake 140025, Ou-sedijk 63 te 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140024 Bouwadres Kerklaan 9 te Kortenhoef Omschrijving

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviezen Welstandscommissie 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140028 Bouwadres Nieuw Walden 17 te Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving veranderen van een kozijn

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 4 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 2

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Aantal adviesaanvragen: 4 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 2 WZN H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 17-08-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 4

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Voorzitter:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Voorzitter: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 15 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 7 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 22-06-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Castricum Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Kennemerland Gemeentehuis Castricum/Bureau Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke Kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 1? Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waterland. Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 7

Waterland. Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 7 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Commissie Laag Holland Vergaderdatum Vergaderlocatie Monnickendam Waterland Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid 11-04- gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT - MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 26-o6-20l7 Gemeentehuis Waterland

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 08 april 2013 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 9 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 10 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 21-12-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanr. 2016011315 Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 31.-1.0-201.6 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heiloo Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 9-4-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Grote cornmissie.z,

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 1 Grote cornmissie.z, MOOI NOORD HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 07-03-2016 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede Corsanr. 2014073542 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 18-2-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine

Nadere informatie

Uitbreiding aan de achterzijde van de woning. Plaatsen dakkapellen, gevelwijzigingen en verbouwing schuur.

Uitbreiding aan de achterzijde van de woning. Plaatsen dakkapellen, gevelwijzigingen en verbouwing schuur. Commissie Stads- en Dorpsbeheer (CSDB) 2011: Vereniging Oud Broek in Waterland: Jaarverslag 2011: Bijdrage ir. Sjef Kwakman. Inhoud 1 - Inleiding: Commissie Stads- en Dorpsbeheer 2 - Plannen Broek in Waterland

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Grote commissie: 8

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Grote commissie: 8 Corsanummer 2013007358 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4 WZNH Adviseurs rmmtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: Aanwezig.

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: Aanwezig. WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 9 Verslag d.d. 24-02-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: Secr.

Nadere informatie