Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1"

Transcriptie

1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 11 Grote commissie: 1 Aanwezig mr. Ab van Beelen (voorzitter); ing Nico Zimmermann (archttectlid); drs. Dorine van Hoogstraten (plv. monumentenlid); ing. Pieter van der Klei ( \ architectlid); Floor Smit (burgerlid); John van Wanum (plantoelichter); Willy'Meekes (commissie coördinator); Bezoekers 11:00 uur (), inzake Timorstraat 65 11:15 uur (), inzake Offenbachlaan 70 11:45 uur, bouwkundige / medewerker gemeente en leden van BON, inzake Ir. Lelylaan 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een garage en uitbouw met kelder D. Haarsma Hollandsch bouwkundig advies gebied 2.4, blz Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan binnenplanse afwijking De aanvraag betreft een uitbreiding aan de zijkant van een twee-onder-éénkapwoning De commissie heeft onvoldoende informatie om dit plan te kunnen beoordelen. Omdat met name de detaillering van de dakrand van belang is wordt de aanvraag aangehouden Advies De commissie is van mening dat de dakrand als aangegeven op tekening te fors is. Deze is uitgevoerd in een plaatmateriaal en 28cm hoog. Op de aanvraag zijn de welstandscriteria voor het gebied 2.4 van toepassing waarbij het materiaalgebruik kwalitatief hoogwaardig dient te zijn en in samenhang met het karakter van de omgeving. Kunststof en aluminium kozijnen en plaatmateriaal zijn ongewenst. Het welstandsbeleld is gericht op behoud van de belangrijkste karakteristieken van de bebouwing. Gezien het bovenstaande doet de commissie de suggestie om de dakrand slanker en in een meer conform de traditionele detaillering uit te voeren. Vooralsnog wordt de aanvraag wederom aangehouden. De dakrand is slanker en meer conform de bestaande bebouwing gedetailleerd. Hiermee is voldaan aan de verzoeken van de commissie en voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Advies Akkoord Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

2 2 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Timorstraat 65 het plaatsen van een dakopbouw de heer R.J.J. Beliën Ontwerp- en Adviesbureau Peeperkorn gebied 8.2, blz Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan binnenplanse afwijking De architect is aanwezig. De aanvraag betreft de plaatsing van een dakopbouw op de rechter woning van een blokje van drie woningen. De woningen bestaan uit twee bouwlagen die plat zijn afgedekt. De opbouw heeft een schuin met pannen gedekt dakvlak aan de voorzijde en rechte zij- en achtergevels bekleed met een kunststof rabat beschieting. Een van de alternatieven heeft een dakkapel die geplaatst is aan de zijkant van het voorgeveldakvlak. Gelijk met de zijgevel. Bij een ander alternatief is de dakkapel meer in het midden van het dakvlak geplaatst. De commissie geeft aan niet akkoord te gaan tenzij de dakkapel in het dakvlak wordt geplaatst en niet breder is dan 50% van het dakvlak en de gevelbeschietingen in een donkere, gedekte kleur uitgevoerd worden. Zij is van mening dat op deze wijze de architectonische samenhang binnen de complexmatig tot stand gekomen woningbouw als genoemd in de welstandsnota wordt gewaarborgd. Advies Niet akkoord tenzij 3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Franz Schubertlaan 34 het vervangen van een dakkapel de heer C. Kuijk gebied 2.3, blz Advies Niet akkoord tenzij De aanvraag betreft de vervanging van een dakkapel aan de achterzijde. De bestaande dakkapel is aangekapt en gerealiseerd in De nieuwe dakkapel heeft dezelfde afmetingen als die van de belendende woning (in hetzelfde dakvlak), welke de originele dakkapel van deze woningen is. De commissie stelt vast dat de vervanging op zich een verbetering is. De afstand van de voet van de kapel tot de goot is meer dan een meter. Dit voldoet niet aan het gestelde in de nota. Echter, de commissie wil hiermee in dit individuele geval akkoord gaan omdat plaatsing in het dakvlak van de dakkapel gelijk aan die van de belendende woning gewenst is. Concluderend stelt de commissie dat de aanvraag niet akkoord is tenzij de dakkapel ook qua detaillering wordt uitgevoerd conform de dakkapel van de belendende woning. 4 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Nicolaas Beetslaan 12 Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

3 Advies Akkoord het plaatsen van een dakopbouw de heer W. Groen gebied 8.1, blz De aanvraag betreft een zadeldakvormige opbouw op de tweede verdieping van een deel van het woonhuis. Het woonhuis is in een modernistische architectuur uitgevoerd, afwijkend van de omliggende bebouwing. Een deel van de tweede verdieping heeft reeds een zadeldak. De toevoeging wordt uitgevoerd in maatvoering, detaillering en materialisatie conform het bestaande zadeldak. De commissie is van mening dat de toevoeging passend is bij de architectuur van het woonhuis. 5 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Troelstralaan 13 de heer S.A. Neve gebied 9, blz De aanvraag betreft de plaatsing van een dakkapel op het doorgaande voorgevelvlak van meerdere als seriematige woningbouw uitgevoerde woningen met zadeldak. De nieuwe dakkapel wordt uitgevoerd conform de trendsettende dakkapel van de belendende woning. De afstand van de zijkant van de dakkapel tot het hart van de bouwmuur voldoet niet aan het gestelde in de nota (90 cm). Echter, de commissie wil hiermee in dit individuele geval akkoord gaan omdat plaatsing in het dakvlak van de dakkapel gelijk aan die van de belenden woning gewenst is. 6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een betonnen damwand + bouwen van een aanlegsteiger de heer H.J.M. Harmeling KPG en gebied 2.2, blz De aanvraag betreft de plaatsing van een kleine steiger langs de waterkant aan de achterzijde van het perceel. De steiger wordt uitgevoerd als een voortzetting van het houten terras. De commissie is van mening dat het hier een ondergeschikte aanpassing betreft. 7 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Offenbachlaan 70 Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

4 Woningcomplex een gevelwijziging KPG en KPG en gebied 2.3, blz De architect is aanwezig. De aanvraag betreft de plaatsing van een raamkozijn in een grotendeels als gesloten metselwerk uitgevoerde zijgevel van een complexmatig uitgevoerd bouwwerk. In het zijgevelvlak is reeds eerder een raamkozijn geplaatst. De commissie gaat op hoofdlijnen akkoord met de aanvraag. De architectonische samenhang binnen de stedenbouwkundige eenheid als genoemd in de nota blijft behouden. De commissie beschouwt het aangevraagde ontwerp als trendsetter voor mogelijke nieuwe aanvragen voor gevelopeningen in deze gevel (op hogere verdiepingen). Gebiedsgerichte criteria Advies Akkoord op hoofdlijnen 8 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Laan van Insulinde 34 mw. A. Jordan gebied 8.2, blz Anders De aanvraag betreft de plaatsing van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Dit type seriematige woningbouw heeft flauwe dakhellingen De bovenkant van de kapel ligt in de nok. Dit voldoet niet aan het gestelde in de nota. Echter, de gemeente geeft aan dat gelijke dakkapellen vaker op dit type woningen is gerealiseerd. Gezien het feit dat gelijkvormigheid van belang is voor de architectonische uitstraling gaat de commissie akkoord. 9 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Niet akkoord tenzij Prinsessenhof 11 de heer L.F.M. Diekman gebied 9, blz De aanvraag betreft de plaatsing van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. De aanvraag voldoet niet aan het gestelde in de nota. De afstand van de zijkant van de dakkapel tot het hart van de bouwmuur dient minimaal 900mm te zijn. De commissie gaat daarom niet akkoord tenzij deze afstand wordt vergroot naar een maat van 900mm of groter. Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

5 10 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Niet akkoord tenzij Zandvaartkade 2 mw. C.M.B. Melsen Bouwburo Herman Bosman gebied 1,3, blz De aanvraag betreft de plaatsing van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. De aanvraag voldoet niet aan het gestelde in de nota. De afstand van de zijkant van de dakkapel tot het hart van de bouwmuur dient minimaal 900mm te zijn en de hoogte van de kapel dient maximaal 1500 mm te zijn. De commissie daarom gaat niet akkoord tenzij de afstand van bouwmuur tot kapel wordt vergroot naar een maat van 900mm of groter en de hoogte van de kapel wordt teruggebracht naar maximaal 1500mm. 11 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres Advies Akkoord Franz Schubertlaan 8 het bouwen van een erker de heer W.F. Hulst Collo Restauratie en B.V. gebied 2.3, blz Anders De aanvraag betreft de bouw van een erker aan de voorgevel. Dergelijke erkers zijn reeds vaker uitgevoerd bij dit type woningen. De aanvraag is conform het trendsettende type. 12 Preadvies (monument en welstand) Aantal voorgaande behandelingen: Bouwadres kleine com Ir. Lelylaan 6 Bijzonder bouwwerk Rijksmonument het plaatsen van een berging Gemeente Heemstede Ron Spanjaard Gebied Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan buitenplanse afwijking Het voorliggende plan betreft de bouw van een bijgebouw met ondermeer een berging. Op de verdieping in de kap is een verblijfsruimte gepland. Deze kap is uitgevoerd als doorgaand zadeldak. Het gebouw wordt op 4 meter afstand evenwijdig aan de lange gevel van het monument geplaatst. Door de afmetingen van het gebouw en de plaatsing dicht op het monument is de commissie van mening dat de monumentale kwaliteit van het monument te zeer wordt aangetast. Met name de lengtewerking van de monumentale gevel wordt teniet gedaan door de plaatsing dicht op deze gevel. Het zadeldak gaat teveel in concurrentie met de kapvormen van het monument. De commissie doet de suggestie om het zadeldak van het berginggebouw te laten vervallen. Op deze wijze wordt het gebouw aanmerkelijk lager en meer ondergeschikt aan het monument. Zij doet de suggestie het gebouw ook Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

6 kleine com. grote com. Advies Mon. Advies ddwës Mon. Advies Advies Mon. Advies daadwerkelijk als schuur te materialiseren. Daarnaast doet de commissie de suggestie om het gebouw veel verder van het monument af te plaatsen. Hierdoor zal minder sprake zijn van aantasting van het monument doordat het berginggebouw een meer autonome positie inneemt. De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met de aanvraag. Er liggen geen nieuwe tekeningen voor. De commissie onderschrijft derhalve haar eerder gemaakte opmerkingen en gaat niet akkoord met de aanvraag. Het bijgebouw is te prominent aanwezig qua uitvoering en locatie. Toelichting: Dhr Teeuwen, bouwkundige van de gemeente Heemstede is bij het gesprek aanwezig. Er ligt een gewijzigd plan voor waarbij het bergingsgebouw verder van het monument is verschoven. De afstand is nu 6 meter en de langszijde staat nog over een lengte van 3,9 meter naast het monument. In het bosachtige terrein wordt ruimte gemaakt door groen weg te halen. / motivatie: Wat betreft de architectonische uitwerking: gevels bekleed met houten gepotdekselde delen in een donkere, gedekte kleur of (nagenoeg) zwart lijkt een logische keus voor dit bijgebouw. Een zadeldak maakt dat het past in de 'familie' van overige bijgebouwtjes op het terrein. Belangrijk punt is dat de nok onder de gootlijst in de gevel van het monument blijft. Het moet een eenvoudig zadeldak zijn met goot; een knik in het pannendak met een verlaagde goot geeft het gebouw een ongewenste pretentie. Bij voorkeur dient een niet-glimmende, donkere keramische dakpan te worden toegepast. Conclusie architectonische uitwerking: een sobere, ondergeschikte architectonische uitwerking is gewenst. Wat betreft de situering op het terrein besluit de commissie dat het monumentenlid ter plekke gaat kijken of de locatie ten opzichte van het monument acceptabel is, dan wel optimaler kan. Bij het bezoek ter plaatse bleek dat het koetshuis (of Nederhuys) van het Oude Slot gericht is naar de zuidzijde, van de straat af. Aan de zuidoostelijke en zuidwestelijke zijde bevindt zich de veel gebruikte tuin met terras en de opening naar de ruïnes van het oude slot zelf (zie luchtfoto). De noordzijde, waarde schuur in het meest recente voorstel is gelegen, is dan ook als 'achterkant' de beste plek vooreen dergelijk dienstgebouw. De situatie daar is nu rommelig, met een ven/allen schuurtje, 2 containers en losse spullen onder dekzeil. Ook de begroeiing is verwaarloosd (o.a. de coniferenhaag). Als de voorgestelde nieuwe schuur een kwartslag gedraaid zou worden zoals gesuggereerd in de vergadering of oostwaarts geschoven, komt hij in het zicht vanaf de binnentuin en dat is niet wenselijk. Een positie aan de noordoost gevel zou ten koste gaan van begroeiing aldaar. Verschuiven naar de straatzijde zou ten koste gaan van de dunne bosrand, waardoor hij meer in het zicht zou komen. Conclusie en overige opmerkingen: De op voorgestelde situering op ca. 6 meter van het monument af met een overlap voor het monument van 3,5 meter, lijkt acceptabel voor de zichtbaarheid/beleefbaarheid van dat monument. Met inachtneming van de aandachtspunten wat betreft de architectonische uitwerking voldoet het schetsontwerp op hoofdlijnen aan redelijke eisen van welstand en is het uit oogpunt van monumentenzorg acceptabel. De commissie doet het verzoek bij de definitieve aanvraag, tekeningen aan te leveren met eveneens de gevel van het monument er op, waar uit blijkt dat de nok onder de goot van het monument blijft. Akkoord op hoofdlijnen Akkoord op hoofdlijnen Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

7 Er is een architect aanwezig, een drietal leden van het BCN en de bouwkundige van de gemeente is aanwezig. De commissie neemt kennis van het bezwaar van het Buurt Comité Nova. De architect geeft aan dat het ontwerp van de schuur is aangepast: er wordt geen dakgoot toegepast, gevels worden uitgevoerd in verticaal gepotdekselde delen donker groen en de dakpannen zijn zwart. Zonder ornamenten en daklijsten heeft de schuur een meer eenvoudige uitstraling gekregen. De vorm en massa (hoogte) is gelijk gebleven. De nok is dus niet aangepast wel is op tekening het verschil met het hoofdgebouw qua hoogte inzichtelijk gemaakt. De ligging is gelijk gebleven. De commissie heeft geen bezwaar tegen de ligging; vanaf de formele voorzijde van het monument gezien is dit de meest logische plek voor een ondergeschikt bijgebouw. Echter zij is van mening dat het bijgebouw qua massa nog steeds vrij groot is en gaat met name niet akkoord met de hoogte, de nok mag niet hoger zijn dan de gootlijn van het hoofdvolume van het monumentale gebouw. Dit om er voor te zorgen dat het bijgebouw visueel en wat betreft volume werkelijk ondergeschikt blijft aan het Nederhuys. De commissie handhaaft derhalve haar advies en benadrukt op zoek te gaan naar mogelijkheden om de nok te verlagen, door middel van een functieverandering of de oplossing te zoeken in het spelen met de vloerhoogten, misschien is het mogelijk de begane grond vloer in de grond te laten zakken. Als suggestie geeft de commissie mee dat het ook mogelijk is de schuur een meer eigentijdse, abstracte vormgeving te geven waarbij eventueel het materiaal van het dak doorgezet wordt in de gevels. Tevens geeft ze als aanbeveling mee zorg te dragen voor de groen aanleg van de tuin rondom het monument. Vooralsnog wordt de aanvraag aangehouden, de commissie ziet een nieuw ontwerp tegemoet rekening houdend met de opmerkingen van de commissie. Advies Mon. advies Gebiedsgerichte criteria Commissievergadering Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 10_ Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimteliike\kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 9 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 10 Grote commissie: 2 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 1? Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 1 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijk^ kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Kleine commissie:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Welstandsnota Zaanstad 2013

Welstandsnota Zaanstad 2013 Zaanstad 2013 Hoofdstuk 3 Welstand kleine plannen Trendsetter Een trendsetter is een plan, dat is aangewezen om te herhalen. Daarnaast zijn er niet aangewezen plannen die in vergelijkbare situaties als

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 6 Gemandateerd: 12 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld:

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland. Vastgesteld: WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke Kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Grote

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 11 Waarvan herhalingen: 6 Kleine commissie: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 6 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviseurs ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 3 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie

Nadere informatie

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 2 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 8 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 8 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan herhalingen: 2 Kleine commissie: 9 Grote commissie: 4 WZNH Adviseurs rmmtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 13 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Omschrijving en uitgangspunten

Omschrijving en uitgangspunten 2.5 Dakkapellen Omschrijving en uitgangspunten Een dakkapel dient een bescheiden uitbouw in de kap te zijn, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbare oppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie : 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 4 Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren

13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd: 5Grote commissie: 8 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid 11-04- gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 13Waarvan herhalingen: 2Gemandateerd:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijkb kwaliteit. Heemstede. Adviezen commissievergadering

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijkb kwaliteit. Heemstede. Adviezen commissievergadering WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijkb kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland WZ N H Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

criteria 2 dakkapellen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 2 dakkapellen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 2 dakkapellen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 2 - dakkapellen dorp stad & land Inleiding Deze notitie is een

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11

Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Notulen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 11 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

DAKKAPELLEN IN DE OUDE KOM VAN VOLENDAM

DAKKAPELLEN IN DE OUDE KOM VAN VOLENDAM DAKKAPELLEN IN DE OUDE KOM VAN VOLENDAM WIJZIGING WELSTANDSCRITERIA Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 1 INHOUD Inhoud. Blz. 2 1 Bestaande criteria Blz. 3 1.1 Sneltoetscriteria voor

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Heemstede. Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal adviesaanvragen: 6 Waarvan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heiloo Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 WZNH Adviezen commissievergadering commissies voor ruimtelijke kwaliteit Heemstede Vastgesteld: 1 Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Heemstede Aantal

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 7 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2

Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 8 Grote commissie: 2 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Raadhuis Heemstede Aantal adviesaanvragen Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 6 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 6 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 3

Nadere informatie

criteria 5 bijbehorende bouwwerken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 5 bijbehorende bouwwerken Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 5 bijbehorende bouwwerken 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 5 - bijbehorende bouwwerken dorp stad & land Inleiding

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 3 MOOI Noord- Holland MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstandscommissie Castricum Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Kennemerland Gemeentehuis Castricum/Bureau Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 4 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J.

(concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015. Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. (concept) Verslag vergadering welstandscommissie Kennemerland Gemeente Castricum 18-05-2015 Aanwezigen: voorzitter : dhr. ir. R. J. Wijntjes secretaris-architect : dhr. ir. E. Kuchlein architectlid : dhr.

Nadere informatie

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005 1 Loketcriteria - aan- en bijgebouwen - dakkappellen 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 3

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10

Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 10 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Corsanummer 2017014240 Adviezen commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 4 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 7

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d

Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Agenda vergadering Welstandscommissie Castricum d.d. 29-03-2016 Te behandelen plannen Castricum Bezoekers 13:30 uur Gerard Min (architect), inzake 160026,

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Gemeentehuis

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 02-09-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 36 Verslag d.d. 02-09-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3

Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit. Aantal adviesaanvragen: 7 Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 3 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 3 WZNH Adviescomi voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag commissievergadering Commissie: Bloemendaal Vergaderdatum: 18-2-2010 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 6 Behandeld in kleine

Nadere informatie

2Nog niet vastgesteld. Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015

2Nog niet vastgesteld. Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015 2Nog niet vastgesteld Verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 1 oktober 2015 Aanwezig: P. van der Grinten (voorzitter), B. Duvekot, M. Tombal, V. Jansen, J. Vos C. Bouwstra,,

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13

Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Grote commissie: 13 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Bloemendaal Vastgesteld: Commissie Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 Voorzitter: Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 5 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen.

Bijlage bij RV 2003/11. De hieronder opgenomen richtlijnen zijn het kader voor de welstandstoetsing van aan- of uitbouwen. 11 AAN- OF UITBOUWEN (op zij- of achtererf) BIJLAGE bij RV 11 Welstandsoverweging Het bestemmingsplan geeft slechts de plaats en de afmetingen aan van de bijgebouwen die mogen worden gebouwd. Ook het uiterlijk

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0

Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Verslag svergadering Kring: Bloemendaal Vergaderdatum: 9-4-2009 Vergaderlocatie: Gemeentehuis Bloemendaal Aanwezig: Bloemendaal Aantal bouwplannen: 13 waarvan herhaling: 4 Behandeld in kleine cie: 0 Vastgesteld:

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4

Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen: 5 Kleine commissie: 2 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 4 WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Vastgesteld: Commissie Waterland Vergaderdatum Vergaderlocatie Monnickendam Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 5 Gemandateerd: 7 Grote commissie: 3 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 10 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Dakkapellen. (op alle bestaande gebouwen)

Dakkapellen. (op alle bestaande gebouwen) Dakkapellen (op alle bestaande gebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.

Nadere informatie

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede

Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal. Waarvan herhalingen: 7 Grote commissie: 10 Heemstede Corsanr. 2014073542 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Bloemendaal Gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5

Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan herhalingen: 3 Grote commissie: 5 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Waterland 22-06-2015 Gemeentehuis Waterland Aantal adviesaanvragen: 5 Waarvan

Nadere informatie