Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters, stelsels. 16 september dr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters, stelsels. 16 september dr."

Transcriptie

1 Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters, stelsels 16 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (

2 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht is opgebouwd vanuit de vragen van de vorige examens, gerangschikt per thema. De vragen komen van diverse sites. Vooral de site van Leen Goyens was handig en het atheneum van Veurne heeft een prachtige website, maar deze is helaas niet meer online. 2. Oefeningen uit vorige examens 2001 Augustus Vraag 4 (ook 2007 Vraag 4) Als x 4 + 4x 3 + 6px 2 + 4qx + r deelbaar is door x 3 + 3x 2 + 9x + 3, dan is p.(q+r) gelijk aan <A> 12 <B> 15 <C> 18 <D> Juli Vraag 2 Als 8x 4 +10x 3 7px 2-5qx+9r deelbaar is door 4x 3 +7x 2 21x 18, dan is p+q+r gelijk aan: <A> 12 <B> 13 <C> 14 <D> Augustus Vraag 10 Gegeven is de vergelijking van een parabool: y = ax 2 + ax + 4 Als x = 2 een nulpunt is van deze functie, hoeveel bedraagt dan de waarde van parameter a? <A> -2/3 <B> 2/3 <C> -3/2 <D> 3/2 dr. Brenda Casteleyn Page 2

3 2010 Augustus Vraag 8 als x 3 +px 2 qx 4 deelbaar is door x2 x+2. Waaraan is p q dan gelijk? <A> -1 <B> 1 <C> 3 <D> Augustus Vraag 4 We beschouwen de volgende veeltermfunctie: f(x)=x 4 19x Van deze veeltermfunctie is geweten dat ze x=4 en x=-4 als nulpunten heeft. De veeltermfunctie is dan deelbaar door: <A> <B> <C> <D> x²-3 x²+3 x²+4 x² Augustus Vraag 9 versie 1 We beschouwen de volgende veeltermfunctie: y = x 3 +ax 2 +9x. Men weet dat deze functie slechts een nulpunt heeft. Welke waarde kan parameter A hebben? <A> <B> <C> <D> -6>a>6-6<a<6-6<a< 6 a=-3 en a= Augustus Vraag 9 versie 2 We beschouwen de volgende 2 de graadsfunctie y = 2x 2 +ax+18. Men weet dat deze functie slechts 1 nulpunt heeft. Welke waarde kan parameter a dan hebben <A> a=0 <B> a=-3 en a=+3 <C> a=-6 en a=+6 <D> a=-12 en a=+12 dr. Brenda Casteleyn Page 3

4 2012 Juli Vraag 3 Gegeven de volgende gelijkheid: () = ( ) + Hoeveel bedraagt de som (p+q) <A> -2 <B> 1 <C> 2 <D> Augustus Vraag 2 versie 1 Gegeven is de volgende gelijkheid tussen twee breuken: = Hoeveel bedraagt de waarde van de uitdrukking: p.q + q <A> -2 <B> 0 <C> 2 <D> Augustus Vraag 2 versie 2 Gegeven is de volgende gelijkheid tussen twee breuken: = Hoeveel bedraagt de waarde van de uitdrukking: p.q + q <A> -6 <B> 0 <C> 6 <D> Augustus Vraag 2 versie 3 Gegeven is de volgende gelijkheid tussen twee breuken: = Hoeveel bedraagt de waarde van de uitdrukking: p.q + q dr. Brenda Casteleyn Page 4

5 <A> -6 <B> 0 <C> 6 <D> Juli Vraag 10 We beschouwen drie rechten: y + x = 3 2x-y = 3 y - mx =5 Voor welke waarde van m hebben deze drie rechten een gemeenschappelijk snijpunt? <A> 2 <B> 1 <C> -1 <D> Augustus Vraag 10 We beschouwen de volgende drie functies van de eerste graad: 2x - 7y = 23 4x + 5y = -11 m.x + y = 2.m - 3 Als deze drie rechten een gemeenschappelijk snijpunt hebben, hoeveel bedraagt dan de parameter m? <A> m = 0 <B> m =1 <C> m = 2 <D> m = Juli Vraag 1 De rest na deling van veelterm A(x) door (x+1) is 2. De rest na deling vabn veelterm A(x) door (x-3) is 10. Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door x 2 2x 3 <A> 20 dr. Brenda Casteleyn Page 5

6 <B> 2x + 4 <C> 2x + 10 <D> -2x Augustus Vraag 1 versie 1 De rest na deling van veelterm van de tweede graad A(x) door (x-1) is -2. De rest na deling van veelterm A(x) door (x 2-1) is 2x 4. Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door (x+1)? <A> -6 <B> -4 <C> -5 <D> Augustus Vraag 1 versie 2 De rest na deling van veelterm van de derde graad A(x) door (x-1) is -2. De rest na deling van veelterm A(x) door (x 2-1) is 2x 4. Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door (x+1)? <A> -6 <B> -4 <C> -5 <D> Augustus Vraag 8 Gegeven zijn de vergelijking van een parabool en van een rechte: Y = mx + 1/3 Y = -x 2 + x + 2 Voor hoeveel waarden van m heeft de rechte een raakpunt aan de parabool? <A> 0 <B> 1 <C> 2 <D> Meer dan Juli Vraag 8 Gegeven is een stelsel van twee vergelijkingen met een parameter a. x + ay = 2 dr. Brenda Casteleyn Page 6

7 ax + y = a - 1 Dit stelsel is oplosbaar als en slechts als: <A> a ϵ R <B> a -1 <C> a 1 <D> a ϵ ]-1;1[ 2015 Augustus Vraag 7 Het stelsel met parametr a ϵ R is oplosbaar + ( 1) = (4 ) ( 1) + = + 2 <A> als en slechts als a 0 <B> als en slechts als a ϵ/ 0,2 geen element van verzameling <C> als en slechts als a 2 <D> Voor alle a ϵ R 2015 Augustus Vraag 11 De parameter a ϵ R is zo dat een van de oplossingen van de vierkantsvergellijking 4x 2 15x + 4a 3 = 0 gelijk is aan het kwadraat van de andere oplossing. In welk van de volgende intervallen liggen alle mogelijke waarden van a? <A> 0,5 <B> 1,4 <C> 2,3 <D> 3, Juli geel Vraag 1. Als veelterm P (x) = x 2 + ax + a deelbaar is door x + b, met a en b reële getallen, dan geldt <A> b 1 en a = " <B> b 1 en a = <C> b 1 en a = - "# " "# " "# dr. Brenda Casteleyn Page 7

8 <D> b 1 en a = - " "# 2016 Juli geel Vraag 12 Het stelsel x y = 3 Cx + y = 4 heeft een oplossing (x,y) in het eerste kwadrant als en slechts als <A> c > -1 <B> 0 < c < 4/3 <C> -1 < c < 4/3 <D> c > 4/ Juli geel Vraag 5 De deling van de veelterm p(x) = x 3 + mx 2 + mx + 4 door x 2 en x + 2 levert dezelfde rest op. Hoeveel is die rest? <A> -16 <B> -12 <C> -8 <D> Juli geel Vraag 11 Als c een reële constante is, dan heeft het stelsel x y =3 cx + y =4 een oplossing (x,y) met x > 0 als en slechts als <A> c > -1 <B> 0 < c < 4/3 <C> -1 < c < 4/3 <D> c > 4/ Augustus geel Vraag 5 Gegeven zijn de reële getallen a en b. Bij deling van de veelterm P(x) = x 2 + bx + ab door x + a is de rest gelijk aan dr. Brenda Casteleyn Page 8

9 <A> a 2 <B> b a <C> a b <D> b dr. Brenda Casteleyn Page 9

10 3. Oplossingen oefeningen 2001 Augustus Vraag 4 (ook opgave van 2007 augustus) Gegeven: x 4 + 4x 3 + 6px 2 + 4qx + r is deelbaar is door x 3 + 3x 2 + 9x + 3 Gevraagd: p.(q+r) =? Oplossing: Vermits de veelterm deelbaar is, geldt: F(x) = quotiënt. g(x) waarbij het quotiënt = (x+a) Dus: x 4 + 4x 3 + 6px 2 + 4qx + r = (x+a)( x 3 + 3x 2 + 9x + 3) Werk het rechterlid uit: x 4 + 4x 3 + 6px 2 + 4qx + r = x 4 + 3x 3 + 9x 2 + 3x + ax 3 +3ax 2 + 9ax + 3a x 4 + 4x 3 + 6px 2 + 4qx + r = x 4 +(3+a)x 3 + (9+3a)x 2 + (3+9a)x + 3a Vergelijk nu de beide leden (let op de kleurtjes): 4 = 3+a a =1 6p = 9+3a p =2 4q = 9+3a q =3 r = 3a r = 3 Dus dan is p(q+r) = 2(3+3) =12 Antwoord A Je kan dit ook oplossen door een staartdeling uit te voeren en de rest dan gelijk te stellen aan Juli Vraag 2 Gegevens: 8x 4 +10x 3 7px 2-5qx+9r deelbaar is door 4x 3 +7x 2 21x 18, Gevraagd: p+q+r =? Oplossing: Vermits de veelterm deelbaar is, geldt: dr. Brenda Casteleyn Page 10

11 F(x) = quotiënt. g(x) en neem voor het quotiënt = (2x+a) want als je (x+a) neemt kan je nooit aan 8x 4 komen. Dus 8x 4 +10x 3 7px 2-5qx+9r = (2x+a)( 4x 3 +7x 2 21x 18) Werk het rechterlid uit: 8x 4 +10x 3 7px 2-5qx+9r = 8x x 3-42x 2 36x + 4ax 3 +7ax 2-21ax-18a 8x 4 +10x 3 7px 2-5qx+9r = 8x 4 + (14+4a)x 3 + (7a-42)x 2 = (-21a+36)x -18a Coëfficiënten gelijk stellen a = 10 a = -1 7a-42 = -7p p = 7-18a = 9r r = 2-21a-36 = -5q q = 3 P+q+r = = 12 Antwoord A Augustus Vraag 10 Gegeven: de vergelijking van een parabool: y = ax 2 + ax + 4 Gevraagd: Als x = 2 een nulpunt is van deze functie, hoeveel bedraagt dan de waarde van parameter a? Oplossing: a.(2) 2 + a = 0 4a + 2a = -4 a = -4/6 a = -2/3 Antwoord A 2010 Augustus Vraag 8 Gegeven: x 3 +px 2 qx 4 deelbaar is door x 2 x+2. Gevraagd: p q =? Oplossing: dr. Brenda Casteleyn Page 11

12 x 3 +px 2 qx 4 = (x+a) (x2 x+2) x 3 +px 2 qx 4 = x 3 +ax 2 x 2 +2x +2a ax x 3 +px 2 qx 4 = x 3 +(a-1)x 2 +(2-a)x +2a Coëfficiënten gelijk stellen: a-1 = p 2-a = q 2a = -4 a = -2 Dus: p = -3 en q = -4 p-q = 1 Antwoord B 2011 Augustus Vraag 4 Gegeven: veeltermfunctie f(x)=x 4 19x heeftx=4 en x=-4 als nulpunten Gevraagd: veeltermfunctie is deelbaar door? Oplossing: (x 4 19x 2 +48) =? (x+4)(x-4) Via Horner: Dus: (x 4 19x 2 +48) = (x+4) (x 3-4x 2-3x+12) Opnieuw Horner op de laatste factor: (x 2-3) Antwoord A 2011 Augustus Vraag 9 versie 1 dr. Brenda Casteleyn Page 12

13 Gegeven: veeltermfunctie: y = x 3 +ax 2 +9x, die slechts één nulpunt heeft. Gevraagd waard van parameter a? Oplossing: = x 3 +ax 2 +9x = x(x 2 +ax+9) Nulpunten: x = o of (x 2 +ax+9) = 0 Maar slechts één nulpunt nl x =0, dus dan mag (x 2 +ax+9) geen nulpunt hebben. Dat is het geval als discriminant negatief is: dus als a 2 36 < 0 of a 2 <36-6<a<6 Antwoord B 2011 Augustus Vraag 9 versie 2 Gegeven: 2 de graadsfunctie y = 2x 2 +ax+18 heeft slechts 1 nulpunt heeft. Gevraagd: waarde van parameter a Oplossing: De functie 2x 2 +ax+18 heeft één nulpunt als discriminant gelijk is aan 0 Dus als a = 0 a 2 =144 of a = 12 en a=-12 Antwoord D 2012 Juli Vraag 3 Gegeven: () = ( ) + Gevraagd: Hoeveel bedraagt de som (p+q) Oplossing: () = ( ) + Zet op gelijke noemers: = ( ) () ( )() ( )() 2x 2 +3x=p(x 2 +2x+1)+qx+2q 2x 2 +3x=px 2 +2px+p+qx+2q dr. Brenda Casteleyn Page 13

14 2x 2 +3x=px 2 +(2p+q)x+p+2q Stel de coëfficiënten gelijk: p = 2 2p+q = 3 q=-1 P+2q = 0 q=-1 P+q = 2-1 =1 Antwoord B 2012 Augustus Vraag 2 versie 1 Gegeven: #$%#& ' = + # Gevraagd: p.q + q? Oplossing: Zet rechterlid op gelijke noemer: ( # ) ( ) ( )( # ) = # ( ' ) = () (#) ( ' ) Stel coëfficiënten gelijk aancoëfficienten in linkerlid van gegeven vergelijking: p+q = -6 -p+q+2 = 8 p+2 = -4 p = -6 Dus p+q = -6 wordt: -6 + q = -6 q = 0 p.q + q = = 0 Antwoord B 2012 Augustus Vraag 2 versie 2 Gegeven && ' = + # Gevraagd: p.q + q? Zet op gelijke noemers: ( # ) ()( ) ( )( # ) = # ( ' ) = () (#) ( ' ) dr. Brenda Casteleyn Page 14

15 Stel de coëfficiënten gelijk aan coëfficienten in linkerlid van gegeven vergelijking: p+q = 6 -p+q+2 = 0 P+2 = 6 0 = 4 Dus p+q q = 6 q =2 En p+q+2 = 0 of = 0 Dus p.q + q = = 10 Antwoord D 2012 Augustus Vraag 2 versie 3 Gegeven: #&#& ' = + # # Gevraagd: p.q + q? Zet op gelijke noemer: ( # ) (#)( ) ( )( # ) = # ## ( ' ) = () (##)# ( ' ) Stel coëfficiënten gelijk aan coëfficienten in linkerlid van gegeven vergelijking: p + q = -6 -p + q -2 = 0 p 2 = -6 p = -4 Dan wordt p + q = q = -6 q = -2 Test: -p + q -2 = = 0 p.q + q = 6 Antwoord C Juli Vraag 10 Gegeven: drie rechten: y + x = 3 2x-y = 3 y - mx =5 dr. Brenda Casteleyn Page 15

16 Gevraagd: Voor welke waarde van m hebben deze drie rechten een gemeenschappelijk snijpunt? Oplossing: Bepaal het snijpunt van de eerste twee rechten y = -x +3 = 2x > x = 2. dus y = of y = = 1 Vul dit punt in in de derde vergelijking om m te vinden: y - mx =5 --> 1 - m.2 = 5 dus m = -2 Antwoord D Augustus Vraag 10 Gegeven: drie functies van de eerste graad: 2x - 7y = 23 4x + 5y = -11 m.x + y = 2.m - 3 Gevraagd: Als deze drie rechten een gemeenschappelijk snijpunt hebben, hoeveel bedraagt dan de parameter m? Oplossing: Bepaal het snijpunt van de eeste twee rechten: y = # #* = #$# + (23-2x).5 = (-4x-11)(-7) x = 28x = 38x --> x =1 Bepaal y: (23-2)/-7 = (-4-11)/5 = -3 Vul nu de waarde van x en y in in de derde vergelijking om m te vinden: m.x + y = 2.m - 3 dr. Brenda Casteleyn Page 16

17 m.1-3 = 2.m -3 m =0 Antwoord A 2014 Juli Vraag 1 Gegeven: De rest na deling van veelterm A(x) door (x+1) is 2. De rest na deling van veelterm A(x) door (x-3) is 10. Gevraagd: Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door x 2 2x 3 Oplossing: Bereken de rest van veelterm A(x) = x 2 + bx + c bij deling door x+1 met regel van Horner: dr. Brenda Casteleyn Page 17

18 a b c -1 -a -b+a a b-a c-b+a Deze rest: c-b+a = 2 (gegeven) Bereken de rest van veelterm A(x) = x 2 + bx + c bij deling door x-3 met regel van Horner: a b c 3 3a 3b+9a a b+3a c+3b+9a Deze rest: c+3b+9a = 10 (gegeven) We vinden nu twee vergelijkingen: c b + a = 2 c + 3b + 9a = 10 Door de eerste vergelijking af te trekken van de eerste kunnen we c elimineren: 4b +8a = 8 of b+2a = 2 Door de eerste vergelijking met 3 te vermenigvuldigen en daarna op te tellen bij de tweede kunnen we b elimineren: 4c +12a = 16 of c+3a =4 We delen de veelterm nu door x 2-2x -3 : ax 2 + bx +c x 2 2x -3 ax 2 2ax -3a a (b+2a)x +(c+3a) We weten al dat b+2a = 2 en c+3a = 4; dus vinden we als rest: 2x + 4 Antwoord B 2014 Augustus Vraag 1 versie 1 Gegeven: De rest na deling van veelterm van de tweede graad A(x) door (x-1) is -2. De rest na deling van veelterm A(x) door (x 2-1) is 2x 4. Gevraagd: Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door (x+1)? dr. Brenda Casteleyn Page 18

19 Oplossing: Bereken de rest van veelterm A(x) = x 2 + bx + c bij deling door x-1 met regel van Horner: a b c 1 a b+a a b+a c+b+a Deze rest: c+b+a = -2 (gegeven) Bereken de rest van veelterm A(x) = bij deling door x 2-1: ax 2 + bx +c x 2 1 ax 2 -a a bx +(a+c) bx + (a+c) = 2x -4 (gegeven) b = 2 a + c = -4 a + b + c =-2 Deel nu de veelterm door x + 1 ax 2 + bx +c x +1 ax 2 + ax ax + (b-a) (b-a)x + c (b-a)x + b-a a+c-b De rest is dus a+c-b. Invullen met waarden: a+ c = 4 en b = 2 geeft: -4-2 = -6 Antwoord A 2014 Augustus Vraag 1 versie 2 Gegeven: De rest na deling van veelterm van de derde graad A(x) door (x-1) is -2. De rest na deling van veelterm A(x) door (x 2-1) is 2x 4. Gevraagd: Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door (x+1)? Bereken de rest van veelterm A(x) = bij deling door x 2-1: dr. Brenda Casteleyn Page 19

20 ax 3 + bx 2 + cx +d x 2 1 ax 3 -ax ax + b bx 2 bx 2 +(c+a)x + d - b (c+a)x + (b+d) (c+a)x + (b+d) = 2x 4 (gegeven) c + a = 2 b + d =-4 Deel nu de veelterm door x + 1 ax 3 + bx 2 + cx +d x+1 ax 3 + ax 2 ax 2 + (b-a)x + (c+a-b) (b-a)x 2 +cx + d (b-a)x 2 + (b-a)x (c+a-b)x +d (c+a-b)x + c+a-b d+b-(c+a) De rest is dus d + b (c+a). Invullen met waarden: -4-2 = -6 Antwoord A 2014 Augustus Vraag 8 Gegeven zijn de vergelijking van een parabool en van een rechte: Y = mx + 1/3 Y = -x 2 + x + 2 Gevraagd: Voor hoeveel waarden van m heeft de rechte een raakpunt aan de parabool? Oplossing: mx + 1/3 = -x 2 + x + 2 x 2 + (m- 1)x + 1/3 2 = 0 dr. Brenda Casteleyn Page 20

21 x 2 + (m- 1)x -5/3 = 0 Voor raakpunten is discriminant = 0 (m-1) 2 4.(-5/3) = 0 (m-1) 2 = - 20/3 Geen enkele waarde van m voldoet want een negatief getal kan nooit een kwadraat zijn. Antwoord A Juli Vraag 8 Gegeven is een stelsel van twee vergelijkingen met een parameter a. x + ay = 2 ax + y = a - 1 Dit stelsel is oplosbaar als en slechts als? Oplossing: x + ay = 2 ax + y = a - 1 ax + a 2 y = 2a (beide leden vermenigvuldigd met a) ax + y = a - 1 De vergelijkingen van elkaar aftrekken zodat 'ax' wegvalt: a 2 y - y = 2a -(a-1) a 2 y - y = 2a -(a-1) (a 2-1)y = a + 1 y =,, # =, (,# )(, ) = 1/a-1 De noemer mag niet nul zijn, dus a 1 Antwoord C 2015 Augustus Vraag 7 Gegeven: Het stelsel dr. Brenda Casteleyn Page 21

22 + ( 1) = (4 ) ( 1) + = + 2 met parametr a ϵ R is oplosbaar Gevraagd: voor welke a oplosbaar? Oplossing De snelste manier is 0 en 2 invullen en zien of het stelsel dan oplosbaar is. Als we 0 invullen voor a, krijgen we als oplossing: x = y en x = y-2 strijdig stelsel, dus mogelijkheid D valt af, A is mogelijk juist Als we 2 invullen voor a, krijgen we als oplossing: x = 0 en y = 4 dus mogelijkheid B en C valt af Formele oplossing: Vermenigvuldig in eerste vergelijking van het stelsel beide leden met (a-1) en trek dan de twee vergelijkingen van elkaar af: (a-1)x + (a-1) 2 y = (a-1)(4a a 2 ) -(a-1)x + y = a + 2 ((a-1) 2 1)y = (a-1)(4a a 2 ) (a+2) (a a 1)y = 4a 2 a 3 4a + a 2 a 2 y = #,' +, #+,#, #, y = #,' +, #+,#,(,#) Teller is nog deelbaar door (a-2)? Via Horner: y = (,#)(#,, ),(,#) dr. Brenda Casteleyn Page 22

23 y = (#,, ), Stelsel is strijdig voor a = 0 Antwoord A 2015 Augustus Vraag 11 Gegeven: De parameter a ϵ R is zo dat een van de oplossingen van de vierkantsvergellijking 4x 2 15x + 4a 3 = 0 gelijk is aan het kwadraat van de andere oplossing. Gevraagd: In welk van de volgende intervallen liggen alle mogelijke waarden van a? Oplossing:x 1 Ontbindt in factoren met volgende formule: ax bx + c = a(x-x 1 )(x-x 2 ) en neem als nulpunten x 1 en x 1 4x 2 15x + 4a 3 = 4(x-x 1 )(x-x 2 1 ) 4(x 2 15/4x + a 3 ) = 4(x 2 xx 1 + xx x 3 1 ) 4(x 2 15/4x + a 3 ) = 4(x 2 + (-x x 1 )x + x 1 Hieruit leiden we af dat -15/4 = (-x 1 2 -x 1 ) en a 3 = x 1 3 of a = x 1 x x 1-15/4 = 0 4x x 1-15 = 0 D = (-15 ).4 = 256 a 1 = ( )/ 8 = 3/2 a 2 = (-4-256)/ 8 = -5/2 Antwoord D 2016 Juli Geel Vraag 1. Als veelterm P (x) = x 2 + ax + a deelbaar is door x + b, met a en b reële getallen, dan geldt <A> b 1 en a = " "# dr. Brenda Casteleyn Page 23

24 Oplossing: Horner: <B> b 1 en a = <C> b 1 en a = - " "# " "# <D> b 1 en a = - " "# 1 a a -b -b 1 a-b rest = 0 (x+a-b)(x+b) = x 2 xb + ax + ab bx b 2 = x 2 = (b+a-b)x + ab b 2 = x 2 + ax + ab b 2 Uit de gegeven vergelijking weten we dat het product ook gelijk is aan x 2 + ax + a, dus moet ab b 2 = a Los op: ab b 2 = a ab b 2 a = 0 a(b-1) = b 2 a = b 2 /b-a Antwoord A 2016 Juli Geel Vraag 12 Het stelsel x y = 3 Cx + y = 4 heeft een oplossing (x,y) in het eerste kwadrant als en slechts als <A> c > -1 dr. Brenda Casteleyn Page 24

25 <B> 0 < c < 4/3 <C> -1 < c < 4/3 <D> c > 4/3 Oplossing Uit de eerste vergelijking volgt dat y = x-3. Vervang in de tweede vergelijking y: c.x + x 3 = 4 c.x + x = 4+3 = 7 (c+1)x = 7 X = 7/(c+1) Opdat x in het eerste kwadrant ligt moet c+1 groter zijn dan 0 of c > -1 Vervang x in de vergelijking y = x -3 Y = 7/(c+1) 3 Vermits ook y gelijk moet zijn aan 0 geldt: 7/(c+1) -3 > 0 of 7/(c+1) > 3 Of 7 > 3.(c+1) 7 > 3c+3 4 > 3c 4/3 > c -1 < c < 4/3 Antwoord C 2017 Juli geel Vraag 5 De deling van de veelterm p(x) = x 3 + mx 2 + mx + 4 door x 2 en x + 2 levert dezelfde rest op. Hoeveel is die rest? Oplossing: gebruik Horner om te delen door x 2 en x m m m-4-2m+8 1 m-2 -m+4 2m-4 dr. Brenda Casteleyn Page 25

26 1 m m m-4-6m+8 1 m+2 3m+4 6m+12 De resten zijn gelijk (gegeven): dus 2m 4 = 6m +12 m = -4 De rest is dus 2m-4 = 6m + 12 = - 12 Antwoord B 2017 Juli geel Vraag 11 Als c een reële constante is, dan heeft het stelsel x y =3 cx + y =4 een oplossing (x,y) met x > 0 als en slechts als Oplossing: zie 2016 juli geel Vraag Augustus geel Vraag 5 Gegeven zijn de reële getallen a en b. Bij deling van de veelterm P(x) = x 2 + bx + ab door x + a is de rest gelijk aan Gebruik Horner: 1 b ab -a -a -ab + a 2 1 b-a a 2 Antwoord A dr. Brenda Casteleyn Page 26

27 dr. Brenda Casteleyn Page 27

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters. 23 juli 2015. dr.

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters. 23 juli 2015. dr. Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: veeltermfuncties en berekening parameters 23 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: cirkel en parabool 11/5/2013. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: cirkel en parabool 11/5/2013. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: cirkel en parabool 11/5/2013 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: cirkel en parabool. 16 september dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: cirkel en parabool. 16 september dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: cirkel en parabool 16 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e 1/3/2017. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e 1/3/2017. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: Logaritmen en getal e 1/3/2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen artstandarts Wiskunde: oppervlakteberekening 307 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http:users.telenet.betoelating) . Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: Logaritmen en getal e. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: Logaritmen en getal e 23 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functieverloop 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: sinusfuncties. 16 september dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: sinusfuncties. 16 september dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: sinusfuncties 16 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating)) 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 13 september 2017 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: functieverloop. 13 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functieverloop 13 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: sinusfuncties 13/7/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: sinusfuncties 13/7/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: sinusfuncties 13/7/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen artstandarts Wiskunde: oppervlakteberekening juli 05 dr. Brenda Castelen Met dank aan: Atheneum van Veurne (http:www.natuurdigitaal.begeneeskundefsicawiskundewiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: goniometrie en meetkunde 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden enz 23/5/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functies 16 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit

Nadere informatie

Uitgewerkte oefeningen

Uitgewerkte oefeningen Uitgewerkte oefeningen Algebra Oefening 1 Gegeven is de ongelijkheid: 4 x. Welke waarden voor x voldoen aan deze ongelijkheid? A) x B) x [ ] 4 C) x, [ ] D) x, Oplossing We werken de ongelijkheid uit: 4

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: mengsels 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: mengsels 23/5/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: mengsels 23/5/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 15 september dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 15 september dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: goniometrie en meetkunde 15 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating)

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: functies 1/5/2013 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

3.4. Antwoorden door N woorden 24 januari keer beoordeeld. Wiskunde B. wi vwo B1 H1 Vergelijkingen en ongelijkheden 1.

3.4. Antwoorden door N woorden 24 januari keer beoordeeld. Wiskunde B. wi vwo B1 H1 Vergelijkingen en ongelijkheden 1. Antwoorden door N. 8825 woorden 24 januari 2013 3.4 17 keer beoordeeld Vak Methode Wiskunde B Getal en ruimte Uitwerkingen wi vwo B1 H1 Vergelijkingen en ongelijkheden 1. I, II, IV, V 2. a. x 2 + 6 = 5x

Nadere informatie

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4

Wiskunde klas 3. Vaardigheden. Inhoudsopgave. 1. Breuken 2. 2. Gelijksoortige termen samennemen 3. 3. Rekenen met machten 3. 4. Rekenen met wortels 4 Vaardigheden Wiskunde klas Inhoudsopgave. Breuken. Gelijksoortige termen samennemen. Rekenen met machten. Rekenen met wortels. Algebraïsche producten 6. Ontbinden in factoren 6 7. Eerstegraads vergelijkingen

Nadere informatie

3.1 Kwadratische functies[1]

3.1 Kwadratische functies[1] 3.1 Kwadratische functies[1] Voorbeeld 1: y = x 2-6 Invullen van x = 2 geeft y = 2 2-6 = -2 In dit voorbeeld is: 2 het origineel; -2 het beeld (of de functiewaarde) y = x 2-6 de formule. Een functie voegt

Nadere informatie

Voorbereidende sessie toelatingsexamen

Voorbereidende sessie toelatingsexamen 1/7 Voorbereidende sessie toelatingsexamen Wiskunde 2 - Algebra en meetkunde Dr. Koen De Naeghel 1 KU Leuven Kulak, woensdag 25 april 2018 1 Presentatie en opgeloste oefeningen zijn digitaal beschikbaar

Nadere informatie

Actief gedeelte - Maken van oefeningen

Actief gedeelte - Maken van oefeningen Actief gedeelte - Maken van oefeningen Algebra Oefening 1 Gegeven is de ongelijkheid: 4 x 2. Welke waarden voor x voldoen aan deze ongelijkheid? (A) x 2 (B) x 2 [ ] 4 (C) x, 2 [ ] 2 (D) x, 2 Oefening 2

Nadere informatie

Voorbereidende sessie toelatingsexamen

Voorbereidende sessie toelatingsexamen 1/34 Voorbereidende sessie toelatingsexamen Wiskunde 2 - Veeltermen en analytische meetkunde Dr. Koen De Naeghel 1 KU Leuven Kulak, woensdag 29 april 2015 1 Presentatie en opgeloste oefeningen zijn digitaal

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 1 Algebraïsch rekenen (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 011 Module 1 Algebraïsch rekenen (versie augustus 011) Inhoudsopgave 1 Rekenen met haakjes 1.1 Uitwerken van haakjes en ontbinden in factoren............. 1. De

Nadere informatie

Veeltermen. Module 2. 2.1 Definitie en voorbeelden. Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm

Veeltermen. Module 2. 2.1 Definitie en voorbeelden. Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm Module 2 Veeltermen 2.1 Definitie en voorbeelden Een veelterm met reële coëfficiënten in één veranderlijke x is een uitdrukking van de vorm a 0 +a 1 x+a 2 x 2 + +a n x n met a 0,a 1,a 2,...,a n Ê en n

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 008 Algebraïsch rekenen (versie 7 juni 008) Inleiding In deze module worden een aantal basisrekentechnieken herhaald. De nadruk ligt vooral op het symbolisch rekenen.

Nadere informatie

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x.

3.0 Voorkennis. y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. 3.0 Voorkennis y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. y = -4x + 8 kan herschreven worden als y + 4x = 8 Dit is een lineaire vergelijking met twee variabelen. Als je

Nadere informatie

8.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Bereken het snijpunt van 3x + 2y = 6 en -2x + y = 3

8.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Bereken het snijpunt van 3x + 2y = 6 en -2x + y = 3 8.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Bereken het snijpunt van 3x + 2y = 6 en -2x + y = 3 2x y 3 3 3x 2 y 6 2 Het vermenigvuldigen van de vergelijkingen zorgt ervoor dat in de volgende stap de x-en tegen elkaar

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden, evenredigheden. 16 september dr.

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden, evenredigheden. 16 september dr. Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: gemiddelden, ongelijkheden, evenredigheden 16 september 2017 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating)

Nadere informatie

1E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE

1E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE Uiterste inleverdatum dinsdag oktober, voor het begin van het college N.B. Je moet de hele uitwerking opschrijven en niet alleen het antwoord geven. Je moet het huiswerk

Nadere informatie

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO

Rekenvaardigheden voor klas 3 en 4 VWO Rekenvaardigheden voor klas en VWO Een project in het kader van het Netwerk VO-HO West Brabant Voorjaar 00 Samenstelling: M. Alberts (Markenhage College, Breda) I. van den Bliek (Mencia de Mendoza, Breda)

Nadere informatie

opdrachten bij hoofdstuk 7 Lijnen cirkels als PDF

opdrachten bij hoofdstuk 7 Lijnen cirkels als PDF lijnen en cirkels opdrachten bij hoofdstuk 7 Lijnen cirkels als PDF 0. voorkennis De vergelijking ax+by=c Stelsels lineaire vergelijkingen De algemene vorm van een lineaire vergelijkingen met de variabele

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie

H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie H. 8 Kwadratische vergelijking / kwadratische functie 8. Kwadratische vergelijking Een kwadratische vergelijking (of e graadsvergelijking) is een vergelijking van de vorm: a b c + + = Ook wordt een kwadratische

Nadere informatie

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1]

14.1 Vergelijkingen en herleidingen [1] 4. Vergelijkingen en herleidingen [] Er zijn vier soorten bijzondere vergelijkingen: : AB = 0 => A = 0 of B = 0 ( - 5)( + 7) = 0-5 = 0 of + 7 = 0 = 5 of = -7 : A = B geeft A = B of A = - B ( ) = 5 ( )

Nadere informatie

ProefToelatingstoets Wiskunde B

ProefToelatingstoets Wiskunde B Uitwerking ProefToelatingstoets Wiskunde B Hulpmiddelen :tentamenpapier,kladpapier, een eenvoudige rekenmachine (dus geen grafische of programmeerbare rekenmachine) De te bepalen punten per opgave staan

Nadere informatie

3.1 Haakjes wegwerken [1]

3.1 Haakjes wegwerken [1] 3.1 Haakjes wegwerken [1] Oppervlakte rechthoek (Manier 1): Opp. = l b = (a + b) c = (a + b)c Oppervlakte rechthoek (Manier 2): Opp. = Opp. Groen + Opp. Rood = l b + l b = a c + b c = ac + bc We hebben

Nadere informatie

7.1 Ongelijkheden [1]

7.1 Ongelijkheden [1] 7.1 Ongelijkheden [1] In het plaatje hierboven zijn vier intervallen getekend. Een open bolletje betekent dat dit getal niet bij het interval hoort. Een gesloten bolletje betekent dat dit getal wel bij

Nadere informatie

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1]

1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] 1.1 Tweedegraadsvergelijkingen [1] Er zijn vier soorten tweedegraadsvergelijkingen: 1. ax 2 + bx = 0 (Haal de x buiten de haakjes) Voorbeeld 1: 3x 2 + 6x = 0 3x(x + 2) = 0 3x = 0 x + 2 = 0 x = 0 x = -2

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

Paragraaf 7.1 : Lijnen en Hoeken

Paragraaf 7.1 : Lijnen en Hoeken Hoofdstuk 7 Lijnen en cirkels (V5 Wis B) Pagina 1 van 11 Paragraaf 7.1 : Lijnen en Hoeken Les 1 Lijnen Definities Je kunt een lijn op verschillende manieren bepalen / opschrijven : (1) RC - manier y =

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Grafieken van veeltermfuncties

Grafieken van veeltermfuncties (HOOFDSTUK 43, uit College Mathematics, door Frank Ayres, Jr. and Philip A. Schmidt, Schaum s Series, McGraw-Hill, New York; dit is de voorbereiding voor een uit te geven Nederlandse vertaling). Grafieken

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x.

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: Los op: 6x + 28 = 30 10x. 6x + 28 = 30 10x +10x +10x 16x + 28 = 30-28 -28 16x = 2 :16 :16 x = 2 1 16 8 Stappenplan: 1) Zorg dat alles met x links van het = teken komt te staan;

Nadere informatie

Algebra groep 2 & 3: Standaardtechnieken kwadratische functies

Algebra groep 2 & 3: Standaardtechnieken kwadratische functies Algebra groep 2 & 3: Standaardtechnieken kwadratische functies Trainingsweek juni 2008 Kwadraat afsplitsen Een kwadratische functie oftewel tweedegraads polynoom) px) = ax 2 + bx + c a 0) kan in verschillende

Nadere informatie

2.1 Lineaire functies [1]

2.1 Lineaire functies [1] 2.1 Lineaire functies [1] De lijn heeft een helling (richtingscoëfficiënt) van 1; De lijn gaat in het punt (0,2) door de y-as; In het plaatje is de lijn y = x + 2 getekend. Omdat de grafiek een rechte

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Oplossingen van 2016 Augustus Geel 2/1/2017 dr. Brenda Casteleyn Vraag 1. Als f(x) = e 4x-3, wat is dan f(1 ln (1/x))? e + ex 4 (ex) 4 e - x

Nadere informatie

9.1 Vergelijkingen van lijnen[1]

9.1 Vergelijkingen van lijnen[1] 9.1 Vergelijkingen van lijnen[1] y = -4x + 8 is de vergelijking van een lijn. Hier wordt y uitgedrukt in x. Algemeen: Van de lijn y = ax + b is de richtingscoëfficiënt a en het snijpunt met de y-as (0,

Nadere informatie

Verbanden en functies

Verbanden en functies Verbanden en functies 0. voorkennis Stelsels vergelijkingen Je kunt een stelsel van twee lineaire vergelijkingen met twee variabelen oplossen. De oplossing van het stelsel is het snijpunt van twee lijnen.

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 12 juni 2010

Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Uitwerkingen toets 12 juni 2010 Opgave 1. Bekijk rijen a 1, a 2, a 3,... van positieve gehele getallen. Bepaal de kleinst mogelijke waarde van a 2010 als gegeven is: (i) a n < a n+1 voor alle n 1, (ii)

Nadere informatie

Tussenhoofdstuk - oplossen tweedegraads vergelijkingen

Tussenhoofdstuk - oplossen tweedegraads vergelijkingen Wiskunde Leerjaar 3 - periode 3 Hogere machtsverbanden, gebroken functies, exponentiële functies en logaritmen Tussenhoofdstuk - oplossen tweedegraads vergelijkingen A. Ontbinden in factoren 1. Bij het

Nadere informatie

Rekenen met letters- Uitwerkingen

Rekenen met letters- Uitwerkingen Rekenen met letters- Uitwerkingen Onder voorbehoud van rekenfouten RGO-Middelharnis 1 1 c RGO-wiskunde 1 2 Inhoudsopgave 1 Korter schrijven............................ 3 2 Opgaven................................

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

2E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE

2E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE 2E HUISWERKOPDRACHT CONTINUE WISKUNDE Inleverdatum maandag 8 oktober 2017 voor het college Niet losse velletjes aan elkaar vast. Je moet de hele uitwerking opschrijven en niet alleen het antwoord geven.

Nadere informatie

6 Ringen, lichamen, velden

6 Ringen, lichamen, velden 6 Ringen, lichamen, velden 6.1 Polynomen over F p : irreducibiliteit en factorisatie Oefening 6.1. Bewijs dat x 2 + 2x + 2 irreducibel is in Z 3 [x]. Oplossing 6.1 Aangezien de veelterm van graad 3 is,

Nadere informatie

Paragraaf 8.1 : Lijnen en Hoeken

Paragraaf 8.1 : Lijnen en Hoeken Hoofdstuk 8 Meetkunde met coördinaten (V5 Wis B) Pagina 1 van 11 Paragraaf 8.1 : Lijnen en Hoeken Les 1 Lijnen Definities Je kunt een lijn op verschillende manieren bepalen / opschrijven : (1) RC - manier

Nadere informatie

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2

5.1 Herleiden [1] Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) 2 = a 2 b 2 Herhaling haakjes wegwerken: a(b + c) = ab + ac (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd (ab) = a b 5.1 Herleiden [1] Voorbeeld 1: (a + 5)(a 6) (a + 5)(-a + 7) = a 6a + 5a 30 ( a + 14a 5a + 35) = a 6a + 5a 30

Nadere informatie

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk Module 6 Vlakke meetkunde 6. Geijkte rechte Beschouw een rechte L en kies op deze rechte een punt o als oorsprong en een punt e als eenheidspunt. Indien men aan o en e respectievelijk de getallen 0 en

Nadere informatie

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010

OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 OPLOSSINGEN PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 18 november 2010 1. Zij V een vectorruimte en A = {v 1,..., v m } een deelverzameling van m vectoren uit V die voortbrengend is voor V, m.a.w. V = A.

Nadere informatie

Paragraaf 1.1 : Lineaire verbanden

Paragraaf 1.1 : Lineaire verbanden Hoofdstuk 1 Formules, grafieken en vergelijkingen (H4 Wis B) Pagina 1 van 11 Paragraaf 1.1 : Lineaire verbanden Les 1 Lineaire verbanden Definitie lijn Algemene formule van een lijn : y = ax + b a = richtingscoëfficiënt

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

6.0 Differentiëren Met het differentiequotiënt bereken je de gemiddelde verandering per tijdseenheid.

6.0 Differentiëren Met het differentiequotiënt bereken je de gemiddelde verandering per tijdseenheid. 6.0 Differentiëren Met het differentiequotiënt bereken je de gemiddelde verandering per tijdseenheid. f(x) = x x Differentiequotiënt van f(x) op [0, 3] = y f (3) f (0) 60 x 30 30 y x 1 Algemeen: Het differentiequotiënt

Nadere informatie

Antwoorden Wiskunde B Hoofdstuk 1 boek 2

Antwoorden Wiskunde B Hoofdstuk 1 boek 2 Antwoorden Wiskunde B Hoofdstuk 1 boek 2 Antwoorden door een scholier 7212 woorden 16 maart 2005 4,6 58 keer beoordeeld Vak Wiskunde B uitwerking Havo NG/NT 2 Hoofdstuk 1 De afgeleide functie 1.1 Differentiaalquotient

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 18 augustus Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 18 augustus Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 18 augustus 2019 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding

Nadere informatie

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden

6.0 Voorkennis AD BC. Kruislings vermenigvuldigen: Voorbeeld: 50 10x. 50 10( x 1) Willem-Jan van der Zanden 6.0 Voorkennis Kruislings vermenigvuldigen: A C AD BC B D Voorbeeld: 50 0 x 50 0( x ) 50 0x 0 0x 60 x 6 6.0 Voorkennis Herhaling van rekenregels voor machten: p p q pq a pq a a a [] a [2] q a q p pq p

Nadere informatie

Complexe getallen: oefeningen

Complexe getallen: oefeningen Complexe getallen: oefeningen Hoofdstuk 2 Praktisch rekenen met complexe getallen 2.1 Optelling en aftrekking (modeloplossing) 1. Gegeven zijn de complexe getallen z 1 = 2 + i en z 2 = 2 3i. Bereken de

Nadere informatie

10.0 Voorkennis. Herhaling van rekenregels voor machten: a als a a 1 0[5] [6] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a:

10.0 Voorkennis. Herhaling van rekenregels voor machten: a als a a 1 0[5] [6] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a: 10.0 Voorkennis Herhaling van rekenregels voor machten: p p q pq a pq a a a [1] a [2] q a q p pq p p p a a [3] ( ab) a b [4] Voorbeeld 1: Schrijf als macht van a: 1 8 : a a : a a a a 3 8 3 83 5 Voorbeeld

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie juli 2008) Rationale functies. Inleiding Functies als f : 5 5, f 2 : 2 3 + 2 f 3 : 32 + 7 4 en f 4 :

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde B

Samenvatting Wiskunde B Bereken: Bereken algebraisch: Bereken eact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte opties. Kies op een eamen in dit geval voor berekenen

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Wiskunde 1 EUEC-VOORBEELD

Wiskunde 1 EUEC-VOORBEELD Wiskunde 1 EUEC-VOORBEELD Maak kans op 1 jaar lang gratis collegegeld! Haal jouw studiepunten binnen met de studieondersteuning van SlimAcademy! Voor de ideale voorbereiding op jouw tentamens sluit je

Nadere informatie

1.1.2. Wiskundige taal. Symbolen om mee te rekenen + optelling - aftrekking. vermenigvuldiging : deling

1.1.2. Wiskundige taal. Symbolen om mee te rekenen + optelling - aftrekking. vermenigvuldiging : deling Examen Wiskunde: Hoofdstuk 1: Reële getallen: 1.1 Rationale getallen: 1.1.1 Soorten getallen. Een natuurlijk getal is het resultaat van een tellg van een edig aantal dgen. Een geheel getal is het verschil

Nadere informatie

Vergelijkingen in één onbekende

Vergelijkingen in één onbekende Module 3 Vergelijkingen in één onbekende 3.1 Lineaire vergelijkingen Dit zijn vergelijkingen die herleid kunnen worden tot de gedaante ax+b = 0 met a,b Ê en a 0 ax+b = 0 ax = b x = b a V = { b } a Voorbeelden

Nadere informatie

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1]

7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] 7.1 Grafieken en vergelijkingen [1] Voorbeeld: Getekend zijn de grafieken van y = x 2 4 en y = x + 2. De grafieken snijden elkaar in de punten A(-2, 0) en B(3, 5). Controle voor x = -2 y = x 2 4 y = x

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Willem van Ravenstein

Willem van Ravenstein Willem van Ravenstein 1. Variabelen Rekenen is het werken met getallen. Er zijn vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder ken je de bewerkingen machtsverheffen en worteltrekken.

Nadere informatie

1 Complexe getallen in de vorm a + bi

1 Complexe getallen in de vorm a + bi Paragraaf in de vorm a + bi XX Complex getal Instap Los de vergelijkingen op. a x + = 7 d x + 4 = 3 b 2x = 5 e x 2 = 6 c x 2 = 3 f x 2 = - Welke vergelijkingen hebben een natuurlijk getal als oplossing?...

Nadere informatie

Rekenen met letters deel 2

Rekenen met letters deel 2 Rekenen met letters deel 2 Sectie wiskunde RGO RGO-Middelharnis 1 1 c RGO-wiskunde 1 1 Herhaling 2 1 Herhaling 3a (a + 2b) 4b 3a ( 3a 3b) 3b 2a (a 2b) + 3a 2a + 3b ( 2a + 3b) a + (a 2b) 4b b (4a 2b) a

Nadere informatie

Wiskunde 1 Samenvatting deel /2018

Wiskunde 1 Samenvatting deel /2018 Inleiding Dit is een preview van onze samenvatting voor het vak Wiskunde 1. Wij hopen met hiermee te laten zien dat onze samenvattingen volledig, gestructureerd en gemakkelijk te begrijpen zijn. In deze

Nadere informatie

WI1708TH Analyse 2. College 5 24 november Challenge the future

WI1708TH Analyse 2. College 5 24 november Challenge the future WI1708TH Analyse 2 College 5 24 november 2014 1 Programma Vandaag 2 e orde lineaire differentiaal vergelijking (17.1) 2 1 e orde differentiaal vergelijking Definitie Een 1 e orde differentiaal vergelijking

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 20 Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 20) Inhoudsopgave Rationale functies. Inleiding....................................2

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade : Eerste ronde. 1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1998-1999: Eerste ronde De eerste ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen Het quoteringssysteem werkt als volgt: per goed antwoord krijgt de deelnemer 5 punten, een blanco antwoord

Nadere informatie

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2.

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2. BURGERLIJK INGENIEUR-ARCHITECT - 5 SEPTEMBER 2002 BLZ 1/10 1. We beschouwen de cirkel met vergelijking x 2 + y 2 2ry = 0 en de parabool met vergelijking y = ax 2. Hierbij zijn r en a parameters waarvoor

Nadere informatie

G Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie. K Geologie, Informatica, Schakelprogramma s

G Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie. K Geologie, Informatica, Schakelprogramma s Tussentijdse Toets Wiskunde I ste bachelor Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie, Informatica, Schakelprogramma Master Toegepaste Informatica, Master Chemie donderdag 3 november 06, :00-3:00

Nadere informatie

kwadratische vergelijkingen

kwadratische vergelijkingen kwadratische vergelijkingen In deze paragraaf: 'exact berekenen van oplossingen', 'typen kwadratische vergelijkingen' en 'de abc-formule en de discriminant'. de abc-formule Voor een tweedegraads vergelijking

Nadere informatie

TOELATINGSEXAMEN ANALYSE BURGERLIJK INGENIEUR EN BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - 3 JULI 2003 BLZ 1/8

TOELATINGSEXAMEN ANALYSE BURGERLIJK INGENIEUR EN BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - 3 JULI 2003 BLZ 1/8 BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - 3 JULI 2003 BLZ 1/8 1. De functie f(x) = e kx + ax + b met a, b en k R en k < 0 heeft een schuine asymptoot y = x voor x + en voldoet aan de vergelijking Bepaal a, b en

Nadere informatie

2. Kwadratische functies.

2. Kwadratische functies. Uitwerkingen R-vragen hoofdstuk. Kwadratische functies.. R De term a is bepalend voor zeer grote waardes van. Als a < 0 dan wordt de term a zeer groot en negatief zowel bij. en Er is sprake van een bergparabool

Nadere informatie

2.0 Voorkennis. Herhaling merkwaardige producten: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 (A B) 2 = A 2 2AB + B 2 (A + B)(A B) = A 2 B 2

2.0 Voorkennis. Herhaling merkwaardige producten: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 (A B) 2 = A 2 2AB + B 2 (A + B)(A B) = A 2 B 2 .0 Voorkennis Herhaling merkwaardige producten: (A + B) = A + AB + B (A B) = A AB + B (A + B)(A B) = A B Voorbeeld 1: (5a) (a -3b) = 5a (4a 1ab + 9b ) = 5a 4a + 1ab 9b = 1a + 1ab 9b Voorbeeld : 4(x 7)

Nadere informatie

Wiskundige Technieken

Wiskundige Technieken 1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen 1ste Bachelor Fysica en Sterrenkunde Academiejaar 014-015 1ste semester 1 oktober 014 Wiskundige Technieken 1. Beschouw een scalaire functie f : R R en een vectorveld

Nadere informatie

Te kennen leerstof wiskunde voor het toelatingsexamen graduaten. Lea De Bie lea.debie@cvoleuven.be

Te kennen leerstof wiskunde voor het toelatingsexamen graduaten. Lea De Bie lea.debie@cvoleuven.be Te kennen leerstof wiskunde voor het toelatingsexamen graduaten Lea De Bie lea.debie@cvoleuven.be SOORTEN GETALLEN (Dit hoofdstukje geldt als inleiding en is geen te kennen leerstof). Natuurlijke getallen

Nadere informatie

UITBREIDING INTEGRALEN VAN HET TYPE. ««««««««««x ««2« ««9««««««««««1««6««x««««« ««1««««««««««u«««««2. f (x) 1 ««««««««

UITBREIDING INTEGRALEN VAN HET TYPE. ««««««««««x ««2« ««9««««««««««1««6««x««««« ««1««««««««««u«««««2. f (x) 1 «««««««« INTEGRALEN VAN HET TYPE k. f (x). dx ««a««««««««b«.«««f«(«x«)««a. Een nieuwe fundamentele integraal Met behulp van de rekenregels van afgeleiden vinden we ook. du = arcsin u + c ««««««««««««u«««««arcsin

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

Tweede graadsfuncties

Tweede graadsfuncties CAMPUS BRUSSEL Opfriscursus Wiskunde Tweede graadsfuncties Deel 1: kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden Tweede-graadsfuncties 1 Gevraagd: hoeveel moet je aan het reisagentschap betalen als er 20

Nadere informatie

De notatie van een berekening kan ook aangeven welke bewerking eerst moet = = 16

De notatie van een berekening kan ook aangeven welke bewerking eerst moet = = 16 Rekenregels De voorrangsregels van de hoofdbewerkingen geven aan wat als eerste moet worden uitgerekend. Voorrangsregels 1. Haakjes 2. Machtsverheffen en Worteltrekken. Vermenigvuldigen en Delen 4. Optellen

Nadere informatie

De wortel uit min één, Cardano, Kepler en Newton

De wortel uit min één, Cardano, Kepler en Newton De wortel uit min één, Cardano, Kepler en Newton Van de middelbare school kent iedereen wel de a, b, c-formule (hier en daar ook wel het kanon genoemd) voor de oplossingen van de vierkantsvergelijking

Nadere informatie

Tweede graadsfuncties

Tweede graadsfuncties CAMPUS BRUSSEL Opfriscursus Wiskunde Tweede graadsfuncties Deel 1: kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden Tweede-graadsfuncties 1 Toepassing: organisatie van een daguitstap minimum 20 deelnemers

Nadere informatie