1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep"

Transcriptie

1 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep

2 Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : Expanding Visions B.V. M.A.R. de Jager EV-projectnummer : 48905odqsd File : \pro-nvi odqsd-it-dienstverlening 1.0 Status : Definitief Aantal pagina's : 13 Datum : 1 augustus 2012 Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van EV. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 2 van 13

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gestelde vragen... 5 EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 3 van 13

4 1 Inleiding Dit is de 1 e Nota van Inlichtingen op de Offerteaanvraag IT-dienstverlening van Quadraam zoals gepubliceerd onder nummer 2012/S In deze 1 e Nota van Inlichtingen worden inhoudelijke vragen ten aanzien van de Offerteaanvraag beantwoord zoals deze uiterlijk 30 juli 2012 zijn ingediend. Mededelingen In paragraaf 2.1 van de Offerteaanvraag is abusievelijk een verkeerde datum opgenomen voor het inleveren van de offerte. Deze datum dient te zijn 10 september 2012, uur. In de tabel in paragraaf 2.9 is dit wel correct weergegeven. In verband met de aanpassing van het BTW-tarief per 1 oktober 2012 dient u de prijzen in uw offerte op te geven op basis van inclusief 21% BTW. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 4 van 13

5 2 Gestelde vragen Vraag 1: Bijlage G: Referenties. Met betrekking tot het leveren van referenties hebben we de volgende vraag. Dienen elke referentie te voldoen aan alle 5 de genoemde voorwaarden of dient elke referentie te voldoen aan minimaal een van de genoemde voorwaarden. Kunt u hier meer duidelijkheid over geven. Antwoord 1: Elke referentie dient te voldoen aan de 5 genoemde aspecten. Vraag 2: Hoofdstuk 2.1 & 2.9 Pag. 12 & 18 In paragraaf 2.1 wordt de uiterste inleverdatum van de Inschrijving gesteld op 17 september 2012 om 12:00. In paragraaf 2.9 in de tabel is als sluitingsdatum 10 september uur opgenomen. Welke datum dienen wij te hanteren als de uiterste inleverdatum van de Inschrijving? Antwoord 2: Dit is inderdaad abusievelijk verkeerd opgenomen in paragraaf 2.1 van de Offerteaanvraag. De sluitingsdatum is 10 september 2012, uur. Vraag 3: Hoofdstuk Pag. 35 Werkplek Betreft Type 1 werkplek. Welke configuraties worden verstaan onder Type 1 werkplek? (zijn dit naast desktops ook laptops en/of thin clients?) Antwoord 3: Een overzicht van de werkplekapparatuur is opgevoerd in Bijlage M van de Offerteaanvraag. Vraag 4: Hoofdstuk 7.1 Algemeen, Item 2 Pag. 38 Server licenties Welke mogelijkheden ziet de opdrachtgever voor het kunnen leveren/ter beschikking stellen van de benodigde licenties die middels SLB-Diensten nu ook worden afgenomen? Hierbij valt te denken aan Microsoft Campus licentie en/of overige producten. Antwoord 4: Quadraam biedt de mogelijkheid om de benodigde licenties op naam van Quadraam via SLB te betrekken. De Inschrijver dient de kosten hiervoor echter wel op te nemen in zijn aanbieding. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 5 van 13

6 Vraag 5: Hoofdstuk 7.2 Werkplek, item 25 Pag. 40 Inlogtijden Quadraam netwerk. Voor welke typen werkplek gelden de inlogtijden en geldt dit ook bij de eerste keer aanmelden? Antwoord 5: Dit item beschrijft de maximale tijd van beschikbaarheid van applicaties, per werkplek, na inloggen. Vraag 6: Hoofdstuk 7.2 Werkplek, item 25 Pag. 40 Inloggen/ applicaties Bij item 24 wordt gesproken over maximaal 60 sec. applicaties en/of functionaliteiten kunnen gebruiken. Bij item 25 wordt gesproken over 45 sec. applicaties en/of functionaliteiten gebruiken. Graag vernemen wij van de opdrachtgever wat de verschillen zijn tussen item 24 en item 25. Antwoord 6: Item 24 van de Offerteaanvraag is een eis, en daarmee dus het minimum waaraan de oplossing dient te voldoen. Item 25 van de Offerteaanvraag betreft een wens (sneller dan de eis). Vraag 7: Hoofdstuk 7.2 Werkplek, item 25 Pag. 40 Inlogtijden Quadraam netwerk. In het kader van standaardisatie is het gewenst om zoveel mogelijk te standaardiseren. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de mogelijkheid tot aanpassen van het gebruikersprofiel en/of bureaublad door de gebruiker? Antwoord 7: Deze zullen voorafgaand aan de Transitie en Migratie in overleg met de scholen en de Dienstverlener worden vastgesteld. Vraag 8: Hoofdstuk 7.2 Werkplek, item 27 Pag. 41 Installeren mediaplayers en plug-ins De ervaring leert dat sommige (onderwijs)applicaties niet altijd (goed) werken met de laatste versies. Is deze vrijheid ook gewenst op educatieve computers? Antwoord 8: De Inschrijver dient zich te conformeren aan het gestelde in item 27 van de Offerteaanvraag. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 6 van 13

7 Vraag 9: Hoofdstuk 7.4 Opslag en back-up, item 74 Pag. 44 Persoonlijke data (data + ): 2 GB per medewerker Betreft dit totaal opslag van 2GB voor persoonlijke data en of is het 2GB voor persoonlijke data en 2 GB voor ? Antwoord 9: Dit betreft totaal 2GB per medewerker. Vraag 10: Hoofdstuk 7.4 Opslag en back-up, item 74 Pag. 44 Data van leerlingen Binnen Office365 maakt de Skydrive geen onderdeel meer uit van de aanbieding, zoals deze wel aanwezig is/was bij Hoe ziet de opdrachtgever de dataopslag voor leerlingen als deze functionaliteit niet meer wordt geboden? Antwoord 10: Tegen betaling is deze functionaliteit nog wel beschikbaar. Dit is echter geen onderdeel van de aanbieding van de Inschrijver. Zie verder ook paragraaf van de Offerteaanvraag. Vraag 11: Hoofdstuk 7.4 Opslag en back-up, item 78 Pag. 45 Blokkeren lokale dataopslag Voor welke typen werkplekken gelden deze blokkades en welke type configuraties worden er bedoeld? Antwoord 11: Dit betreft de Type 1: Quadraam PC, zie paragraaf van de Offerteaanvraag. Vraag 12: Hoofdstuk 7.6 Beveiligingsdiensten item 93 Pag. 46 White-/blacklist aanpassen Graag ontvangen we van de opdrachtgever een inschatting over het aantal wijzigingen per school per maand. Antwoord 12: Dit betreft een wijziging zoals opgenomen in de lijst van standaard wijzigingen (paragraaf 8.5, item C16 van de Offerteaanvraag). EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 7 van 13

8 Vraag 13: Hoofdstuk 8.1 Algemeen Pag. 47 Onderaannemers Graag ontvangen wij een lijst van onderaannemers waarnaar de Dienstverlener als SPOC dient op te treden. Antwoord 13: Een opgave zal na gunning aan de winnende Inschrijver worden verstrekt. Vraag 14: Hoofdstuk 8.5 Wijzigingsbeheer Pag. 213 Updates In het kader van de continuïteit en stabiliteit is het is vaak niet wenselijk om voor alle applicaties automatisch updates in productie te brengen voordat deze goed getest zijn. Dit geldt zowel voor administratieve als educatieve applicaties. Kan dezelfde afspraak worden gemaakt voor item 213 als voor item 212, waarbij de updates aangevraagd worden door de opdrachtgever? Antwoord 14: Nee, dit wordt gehandhaafd. Ook item 213 van de Offerteaanvraag voorziet immers in een OTAPprocedure waarbij Quadraam verantwoordelijk is voor het functioneel testen. Vraag 15: Par A) Heeft opdrachtgever reeds een budget bepaald voor de onderhavige opdracht? B) Zo ja, wat is dit budget? C) Zo nee, hoe en wanneer wordt het budget bepaald? Antwoord 15: Deze vraag is op dit moment niet relevant. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 8 van 13

9 Vraag 16: Bijlage G, Referenties Gegadigde heeft een groot aantal onderwijsinstellingen in haar portfolio waar vergelijkbare diensten worden geleverd. Echter kiezen veel scholen ervoor om gelijksoortige concepten te leveren vanuit een centrale locatie op een van de scholen zelf. Technisch is dit amper verschil, immers wordt in veel gevallen vanuit deze locatie ook naar nadere schoollocaties geleverd en de inrichting van de omgeving is niet afhankelijk van de fysieke locatie. Kritisch in het gevraagde concept is de centralisatie, niet zozeer de fysieke locatie. Wij verzoeken daarom om bij twee van de drie referenties ook toe te staan dat de centrale dienstverlening geleverd wordt vanuit een centrale locatie op een school. Dit heeft als voordeel dat meer bedrijven met voldoende technische ervaring een kans krijgen om in te schrijven waardoor opdrachtgever mogelijk voordeligere aanbiedingen ontvangt. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? Antwoord 16: Nee, dit is niet akkoord. Vraag 17: Bijlage G, Referenties. Niet alle genoemde typen onderwijsinstellingen (VO, HBO, ROC) maken gebruik van CITO examens. Derhalve stellen wij voor om ook ondersteuning van andersoortige (niet-cito) examens te accepteren. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? Antwoord 17: Ja, dit is akkoord. Waar in Bijlage G wordt gesproken over CITO-examens dient u te lezen CITOexamens of vergelijkbaar. Vraag 18: Bijlage K, Prijzenoverzicht Er zijn diverse posten opgenomen op het prijsformulier. Er is echter geen totaalprijs en bijbehorende formule zichtbaar. Hierdoor is het voor gegadigde niet duidelijk wat de totaalprijs is welke beoordeeld wordt. hoe komt de totaalprijs (waarvan de meerwaarde nog afgehaald moet worden) tot stand? Antwoord 18: In Bijlage K van de Offerteaanvraag is duidelijk aangegeven hoe de Prijs wordt opgebouwd. Zie de hier onderstaande tekst uit bijlage K: Het totaalbedrag voor de dienstverlening voor een periode van 5 jaar (inclusief post Uurtarief) zijnde de Exploitatie en de eenmalige kosten voor de Transitie en Migratie en Training minus de Inruil huidige apparatuur, bepalen gezamenlijk de Prijs (zie paragraaf 3.4). EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 9 van 13

10 Vraag 19: Offerteaanvraag, pagina 5. Het is gegadigde niet duidelijk in hoeverre gegadigde geacht wordt kennis en medewerkers te leveren voor het vervullen van rollen binnen de IT-regieorganisatie. Graag ontvangen wij een overzicht van de gewenste rollen en de invulling daar van. Antwoord 19: Gegadigde hoeft geen rollen in te vullen binnen de IT-regieorganisatie. Vraag 20: Offerteaanvraag, pagina 5 Na de transitie zal bij Quadraam een IT-regieorganisatie ontstaan (..) Het is gegadigde niet duidelijk hoe de regiefunctie ingevuld gaat worden tijdens de transitiefase. Heeft opdrachtgever al ideeën over de invulling deze functie? Antwoord 20: De Transitie zal plaatsvinden onder regie van de projectorganisatie en onder leiding van een Quadraam-projectleider. Vraag 21: Offerteaanvraag, pagina 6 Gegadigde ontvangt graag nadere informatie over de medewerkers waarvan de functies komen te vervallen op het gebied hun expertise en ervaring, zodat gegadigde een inschatting kan maken van de inzetbaarheid van deze medewerkers binnen de organisatie. Antwoord 21: Zoals opgenomen in paragraaf van de Offerteaanvraag stelt Quadraam, dat de IT- Dienstverlener, na gunning, het onderzoek naar eventuele overname van medewerkers van Quadraam uitvoert en gesprekken voert met potentiële gegadigden. Vraag 22: Offerteaanvraag, pagina 14. Alle prijzen dienen in Euro s inclusief BTW te worden vermeld. Zoals het er nu naar uitziet gaat het BTW tarief in Nederland aangepast worden op 1 oktober 2012, maar dit is nog niet zeker. Om misverstanden te voorkomen stelt gegadigde voor alle prijzen exclusief BTW te vermelden. Gaat opdrachtgever hier mee akkoord? Antwoord 22: Nee, dit is niet akkoord. Inschrijver dient zijn offerte te voorzien van prijzen inclusief BTW. Om mogelijke verwarring te voorkomen dient u hierbij uit te gaan van het (nieuwe) 21% tarief. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 10 van 13

11 Vraag 23: Offerteaanvraag, pagina 7. Medewerkers zullen worden getraind( ) a) Wordt gegadigde geacht trainingen aan te bieden? b) zo, ja gaat het hier om het eenmalig trainen van medewerkers hoe om te gaan met de nieuwe omgeving, of om het continu verbeteren en onderhouden van hun vaardigheden en kennis? c) In hoeverre wordt gegadigde geacht kosten van trainingen op te nemen binnen de aanbieding? Antwoord 23: In paragraaf 8.8 van de Offerteaanvraag wordt specifiek ingegaan op de trainingen. Zie verder het antwoord bij vraag 18. Vraag 24: Offerteaanvraag, Pagina 42, item 57. Gegadigde ontvangt graag een overzicht van de genoemde eisen die door CITO gesteld worden. Antwoord 24: Deze informatie kunt u verkrijgen bij het CITO. Vraag 25: Offerteaanvraag, Meerdere items, onder andere item 207 op pagina 60. Wanneer en via welke weg zal er een SLA opgesteld worden? Antwoord 25: Zie hiervoor item 115 uit de Offerteaanvraag: De Dienstverlener stelt samen met de ITregieorganisatie van Quadraam een onderhoud- en serviceovereenkomst (SLA) met betrekking tot de gevraagde en te leveren IT-omgeving op. Dit zal dus na gunning gedurende de implementatie worden opgesteld en vastgesteld. Vraag 26: Offerteaanvraag, Pagina 61, item 211 Gegadigde neemt aan dat het hier gaat uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld externe leveranciers of invalleerkrachten. a) Is deze aanname correct? b) Hoe veel van deze mutaties verwacht opdrachtgever dat er paar jaar voorkomen? Antwoord 26: Nee, zie hiervoor de tabel in paragraaf 8.5 van de Offerteaanvraag, standaard wijzigingen. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 11 van 13

12 Vraag 27: Offerteaanvraag, Pagina 61, item 212 & 213. Voor het voorspoedig doorlopen van de OTAPomgeving is tijd en inspanning benodigd van medewerkers die de betreffende applicaties werkelijk gebruiken. Gegadigde heeft geen invloed op de beschikbare tijd van deze medewerkers. Gegadigde neemt aan dat bij het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van medewerkers om de applicatie te testen, de maximale doorlooptijd verlengd wordt met de tijd dat er geen medewerkers beschikbaar zijn. Klopt deze aanname? Antwoord 27: De inzet van medewerkers voor testdoeleinden is de verantwoordelijkheid van Quadraam. De genoemde doorlooptijden worden dan ook gehandhaafd. Vraag 28: Offerteaanvraag, Pagina 57 en 58. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de benodigde hoeveelheid resources ontvangt gegadigde graag een overzicht van de genoemde wijzigingen per IT-organisatie inclusief de geautomatiseerd afgehandelde wijzigingen. Antwoord 28: De Inschrijver dient zich voor zijn offerte te baseren op de genoemde aantallen en specificaties zoals opgevoerd in de tabel in paragraaf 8.5 van de Offerteaanvraag. Vraag 29: Offerteaanvraag, hoofdstuk 10 In verband met het opstellen van een planning voor het transitietraject, ontvangt gegadigde graag een overzicht van de beschikbaarheid van de verschillende IT-medewerkers per locatie, inclusief hun expertise. Antwoord 29: Inschrijver mag er van uitgaan dat alle benodigde expertise van de hieronder beschreven IT-onderdelen (die geen direct onderdeel uitmaken van de IT-dienstverlening) gewaarborgd is. Interne LAN/WLAN-infrastructuur; WAN-verbindingen; Randapparatuur (digiborden, printers, gebouwbeheersystemen, toegangssystemen e.d.); VoIP. Met nadruk wordt verwezen naar het gestelde in item 401 van de Offerteaanvraag: De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de volledige Transitie (de overgang van de huidige naar de nieuwe omgeving). De volledige Transitie en alle daarvoor benodigde (voorbereidende) werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de Inschrijving. EV, Huizen, 1 augustus 2012, versie 1.0 pagina 12 van 13

13

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad.

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad. Nota van Inlichtingen Digitale werkomgeving Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitale werkomgeving Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Omschrijving: De digitale werkomgeving voor

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal)

Nota van Inlichtingen. en de bijbehorende dienstverlening. Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding: Levering van zakelijke boeken (gedrukt en digitaal) en de bijbehorende dienstverlening Publicatienummer: 2015/S 198-358953 Procedure: Openbare aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014

Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014 Nota van inlichtingen offerteaanvraag Kennisbank Biobased bouwen 10 september 2014 In deze nota van inlichtingen wordt een antwoord gegeven op de vragen die wij van geïnteresseerde partijen ontvingen omtrent

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven

Aanbesteding. Automatencatering. voor de. Technische Universiteit Eindhoven 2 e Nota van Inlichtingen Aanbesteding Automatencatering voor de Technische Universiteit Eindhoven Referentie: DIZ 2015/1565241-2 Datum: 13 november 2015 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement. Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten

FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement. Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten Opdrachtgever Vrije Universiteit Facilitaire Campus Organisatie Kenmerk FCO 0050 Versie v1.0 Datum 23 mei 2012 Status Definitief

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk Stichting Wellant

2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk Stichting Wellant 2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk 12496 Stichting Wellant Colofon In opdracht van : stichting Wellant Contactpersoon : mevrouw Marleen Lenssen, inkoopcoördinator

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 30 oktober 2013

Nota van Inlichtingen 30 oktober 2013 Nota van Inlichtingen 30 oktober 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding leveren van ICT Hardware, dossiernummer 1348. Vragen en antwoorden Ten aanzien van de offerteaanvraag zijn in totaal 20

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum november 2016 Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Project Europese aanbesteding tablets Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 5. inzake. de levering van hardware inclusief aanverwante dienstverlening. ten behoeve van. de IGEA-GROEP. EU-aanbesteding 2016

Nota van Inlichtingen 5. inzake. de levering van hardware inclusief aanverwante dienstverlening. ten behoeve van. de IGEA-GROEP. EU-aanbesteding 2016 Nota van Inlichtingen 5 inzake de levering van hardware inclusief aanverwante dienstverlening ten behoeve van de IGEA-GROEP EU-aanbesteding 2016 Leden IGEA: Drenthe College ROC Nova College ROC de Leijgraaf

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Derde Nota van Inlichtingen leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Projectnummer: DP20141104 Status: Definitief Colofon: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie:

Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie: Nota van Inlichtingen EA Kantoorautomatisering Aanbesteding EA Kantoorautomatisering Aanbestedende Dienst: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Referentie: 2017.102 Omschrijving: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg,

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen nr. Verwijzing (pag./par./art.) 1 Prijzenblad / 1 e NvI vraag 32

Derde Nota van Inlichtingen nr. Verwijzing (pag./par./art.) 1 Prijzenblad / 1 e NvI vraag 32 1 Prijzenblad / 1 e NvI vraag 32 In het antwoord op vraag 32 geeft u aan dat er een minimaal opslagpercentage gehanteerd dient te worden van 1%. Geldt dit voor zowel Prijswens 1 en 2? In het prijzenblad

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen juli 2016

Nota van Inlichtingen juli 2016 Nota van Inlichtingen 2 13 juli 2016 1 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van Inlichtingen 2 behorende bij de aanbesteding Aanschaf ICT Hardware inclusief aanverwante dienstverlening (kenmerk: 16.0907.RR

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016

Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016 Nota van Inlichtingen, 6 oktober 2016 Europese Aanbesteding Raamovereenkomst MS configuraties + Nadere uitvraag LCMS systeem, afdeling Health Evidence, d.d. 8 september 2016. In onderliggende Nota van

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Behorende bij de offerteaanvraag " Systeem verkeersregelinstallaties" gemeente Eindhoven November 2015 Nota van inlichtingen Systeem Verkeersregelinstallaties Referentienummer: 82784

Nadere informatie

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL MEMO v0 1 an Van : Inschrijvers aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL : Chris Boessenkool, inkoper NHL Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL Datum : 15 mei 2013

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie:

Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: Nota van Inlichtingen Cassettes Aanbesteding Cassettes Aanbestedende Dienst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Referentie: 201500114.088.002 Omschrijving: De Kanselarij der Nederlandse

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Verzorging Restauratieve Voorzieningen Rijn IJssel. Omschrijving: Het verzorgen van de restauratieve voorzieningen voor 8 locaties

Verzorging Restauratieve Voorzieningen Rijn IJssel. Omschrijving: Het verzorgen van de restauratieve voorzieningen voor 8 locaties Nota van Inlichtingen Verzorging Restauratieve Voorzieningen Rijn IJssel Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Verzorging Restauratieve Voorzieningen Rijn IJssel Rijn IJssel RIJVRV2017 Omschrijving:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen Behorende bij de Selectiefase Niet-Openbare aanbesteding 2 e Tranche bodemsanering, asbest in tuinen, Kracht van Overijssel. de provincie Overijssel Zwolle, 24 februari 2015 Intern

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Elke nota is een accumulatie van vorige nota s. Aan deze nota is toegevoegd: vraag 4 en verder. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Vragen Verwijzing in offerte aanvraag Vraag 1. Inlichtingen Afgelopen

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE inzake het project Zelfbediening Justitiabelen Dienst Justitiële Inrichtingen IUC DJI Aan Belangstellenden Europese aanbesteding Zelfbediening Justitiabelen Datum

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Aanbesteding postdiensten Nota van inlichtingen Kenmerk: 2016-150 Status: Definitief Aantal pagina s: 8 Datum: 11-11-2016 1 Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014 1. Pag. 11, par. 1.3 Wat wordt bedoeld met dienstverlening? Op systeemniveau of breder met betrekking tot kennis van de diverse CAO s en andere wet- en regelgeving. Met dienstverlening wordt bedoeld het

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Erratum. Format NvI: GSG nr. Verwijzing (paragraaf, artikel, etc.)

Erratum. Format NvI: GSG nr. Verwijzing (paragraaf, artikel, etc.) Format NvI: GSG nr. Verwijzing Erratum 1 Offerteaanvraag $1.2 5 Op pagina 5 staat een tabel met een indicatie van de aanwezige apparatuur. Onder de tabel staat een zinsnede dat de verwachting is dat deze

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT

middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT middelen ten behoeve van MBO Amersfoort Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S

Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S Europese Aanbesteding Reseller Servers, Storage en Backup t.b.v. de Gemeente Den Haag Nr. 2014/S034-055160 Nota van Inlichtingen nr. 3 Kenmerk 13.022-IDC Verzenddatum : 18 maart 2014 Uiterste inleverdatum

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Referentie: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 5

Referentie: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 5 Nota van Inlichtingen Desktops & laptops ROC MN Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Desktops & laptops ROC MN Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie:

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: Nota van Inlichtingen Software Doelgroepenvervoer Aanbesteding Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: 1222483 Omschrijving: Software voor het gebundelde Doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam Pagina 1 van 7 Deze nota van inlichtingen behoort bij de selectieleidraad voor het project Energieneutraal Centrumeiland d.d. 5 juli 2016. In het kader van de selectiefase zijn door geïnteresseerde ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 28-3-2017 Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van

Nadere informatie

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12

Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Nota van inlichtingen Betreft 2 e Nota van Inlichtingen Datum 20 januari 2017 Van MOVARE/MosaLira Ref. KQPN2016/1.12 Project Europese aanbesteding ICT hardware Deze nota van inlichtingen wordt hiermee

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852)

Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Rijksbrede aanbesteding Interim-management en organisatieadvies (72852) Nota van Inlichtingen 2 samenvatting en overzicht deelnemende organisatieonderdelen 14 augustus 2015 Gezien de veelheid aan vragen

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Referentie:

Nota van Inlichtingen. Referentie: Nota van Inlichtingen E-Hrm Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: E-Hrm Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1 NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat 76, 4901ZB Oosterhout ( Nederland ) Ter attentie van: Arno Harbers Email:

Nadere informatie

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRIJSLIJST

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRIJSLIJST PRIJSLIJST Prijzen Basis Licenties # Gebruikers Licentie 1. Bedrijf (COM) 2. - 4. COM 5. - 19. COM 20.+ COM DC-BA-XL > 50 Basis - 50+ NAV Gebruikers 7,400 ( 1,184) DC-BA-L 20-49 Basis - 20-49 NAV Gebruikers

Nadere informatie

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te

Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Nota van Inlichtingen Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling Raaks III te Haarlem Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Nationale aanbesteding Niet-openbare procedure Ontwikkeling

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2. Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU)

Nota van Inlichtingen 2. Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Nota van Inlichtingen 2 Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 30 maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor touringcarvervoer

Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor touringcarvervoer Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor touringcarvervoer Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor touringcarvervoer

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie