Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep"

Transcriptie

1 Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep

2 Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de heer R. van der Burg, project manager de heer M.A.R. de Jager, coach File : \pro-ofa-48905odqsd-it-dienstverlening 1 12.docx Status : definitief Aantal pagina's : 95 Datum : 17 juli 2012 Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van EV. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 2 van 95

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING AANBESTEDINGSVOORWAARDEN WIJZE VAN BEOORDELING UITSLUITINGSGRONDEN EN MINIMUMEISEN HUIDIGE SITUATIE GEWENSTE SITUATIE PROGRAMMA VAN EISEN - CENTRALE IT-VOORZIENING PROGRAMMA VAN EISEN - BEHEER EN ONDERHOUD PROGRAMMA VAN EISEN - PORTAL PROGRAMMA VAN EISEN TRANSITIE, MIGRATIE EN ACCEPTATIE BIJLAGE A: BEDRIJFSGEGEVENS BIJLAGE B: VERKLARING CONFORM ARTIKEL 45, LID 1, BAO BIJLAGE C: VERKLARING CONFORM ARTIKEL 45, LID 3, BAO BIJLAGE D: BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET NATIONAAL BEROEPSREGISTER BIJLAGE E: VERKLARING ECONOMISCHE EN FINANCIËLE DRAAGKRACHT BIJLAGE F: HOLDINGVERKLARING BIJLAGE G: REFERENTIES BIJLAGE H: OMSCHRIJVING ONDERAANNEMING BIJLAGE I: VERKLARING BEREIDHEIDSTELLING BEROEP OP MIDDELEN BIJLAGE J: CONFORMITEITTABEL BIJLAGE K: PRIJZENOVERZICHT BIJLAGE L: CONCEPT RAAMOVEREENKOMST BIJLAGE M: OVERZICHT HUIDIGE ICT PER SCHOOL BIJLAGE N: ICT- ARCHITECTUURPRINCIPES BIJLAGE O: LOCATIEONTWIKKELING EN LEERLINGAANTALLEN BIJLAGE P: WEERGAVE WAN BIJLAGE Q: APPARATUURLIJST TEN BEHOEVE VAN INRUIL BIJLAGE R: BEGRIPPENLIJST EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 3 van 95

4 1. Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de offerteaanvraag van de OPENBARE aanbestedingsprocedure ten behoeve van de ITdienstverlening voor de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam (Quadraam). Op deze aanbesteding is het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van toepassing. 1.2 Beschrijving van het project Inleiding Het doel van deze aanbesteding is het voor Quadraam realiseren van de meest optimale ITondersteuning voor haar scholen en haar onderwijsondersteunende processen. Om dit te bereiken wenst Quadraam haar huidige IT-omgeving grotendeels als dienst te gaan onderbrengen bij een externe Dienstverlener voor een periode van drie jaar met een optionele verlenging van twee maal één jaar. De Dienstverlener dient deze diensten vanuit een datacenter aan te bieden. Quadraam brengt in, en blijft eigenaar, van de voor de te leveren dienst noodzakelijke werkplekapparatuur en de volledige LAN/WLAN en WAN-infrastructuur op en tussen de scholen. In paragraaf wordt de projectafbakening opgevoerd Achtergrond project De Quadraam Gelderse onderwijsgroep (kortweg: Quadraam) bundelt dertien VO-scholen met elk een herkenbaar profiel. Samen zorgen zij ervoor dat leerlingen en ouders kunnen kiezen voor een school met een profiel dat past bij hun wensen. Van praktijkschool tot gymnasium of internationale school, van montessorionderwijs tot technasium en van sport- en cultuur- tot bètaprofiel. Zo biedt Quadraam een breed en divers keuzepalet voor elk talent, dat bovendien sterk concurrerend is met het aanbod van andere scholen in de regio. Bij Quadraam werken ruim medewerkers die onderwijs geven aan circa leerlingen. De huidige IT van Quadraam wordt verzorgd door drie eigen IT-afdelingen: IT Liemers College - twee scholen op vijf locaties; Candea College - één school op drie locaties plus het bestuursbureau; Arnhemse scholen - tien scholen (in Elst en Arnhem) op elf locaties plus de Service Organisatie. De scholen hebben elk hun eigen IT-omgeving, die wordt beheerd door de eigen IT-afdelingen. De ondersteuning van de huidige IT-afdelingen is vooral gericht op de technische ondersteuning. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 4 van 95

5 Quadraam wil zich nog meer richten op haar kernproces onderwijs, een proces waarin IT een steeds belangrijkere factor wordt. IT dient conform de volgende voorwaarden op het onderwijs aan te sluiten: 1. IT moet functioneel aansluiten, het moet een meerwaarde hebben voor het onderwijs. 2. IT moet technisch voldoen, het moet op een optimale wijze worden gefaciliteerd. De functionele aansluiting van IT is zo verweven met het onderwijs dat het onderdeel is van het leerprogramma. Deze component zal zich de komende jaren meer en meer moeten ontwikkelen. Hierop zal de focus komen te liggen van de (eigen) Quadraam organisatie. De technische component van IT inclusief Beheer zal extern worden gefaciliteerd door ITdienstverlener(s). Na de Transitie zal bij Quadraam een IT-regieorganisatie ontstaan die er zorg voor draagt dat de dienstverlener(s) optimale dienstverlening leveren voor de scholen en de onderwijs ondersteunende diensten incl. administraties (kortweg: klanten ). De IT-regieorganisatie heeft de volgende eigenschappen: De IT-regieorganisatie faciliteert een coöperatieve samenwerking tussen de klanten en de IT- dienstverlener(s). De IT-regieorganisatie vervult een brugfunctie tussen vraag en aanbod. De ITregieorganisatie is de spil tussen de business, IT-dienstverlener en vervult de regiefunctie. De IT-regieorganisatie bewaakt op strategisch niveau de governance, wettelijke bepalingen, security en architectuur en adviseert het bestuur ten aanzien van ITvraagstukken. De IT-regieorganisatie is verantwoordelijk voor de ingeregelde diensten en producten, en de eventuele projecten die daaraan voorafgaan. De IT-regieorganisatie bestuurt op tactisch niveau de uitvoering op afstand en op hoofdlijnen door het aansturen en controleren van de klanten incl. de IT-conciërge (lokale IT- ondersteuning op school) en de IT-dienstverlener(s). De klanten en IT-dienstverlener(s) zijn samen verantwoordelijk voor de operationele besturing en uitvoering. De IT-regieorganisatie is uitsluitend operationeel actief met betrekking tot: o Functioneel beheer; o Bestellen en inkopen van producten en diensten; o Organisatorische consequenties (het geven van opvolging) met betrekking tot security. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 5 van 95

6 Schematisch en vereenvoudigd kan de positie van de regieorganisatie als volgt worden weergeven: De Dienstverlener (die wij door middel van deze Aanbesteding willen contracteren) fungeert als SPOC voor alle IT gerelateerde leveranciers van de Quadraam organisatie. De incidenten zullen rechtstreeks worden ingebracht door en afgestemd met de scholen, Service Organisatie of Bestuursbureau. Het aantal contactpersonen per school is beperkt voor de Dienstverlener. De contactpersonen zullen worden aangeduid als IT-conciërge. Zij zullen de eerste check uitvoeren op locatie bij storingen. Als de storing niet snel en direct kan worden verholpen door hen, dan zullen ze deze als incident melden bij de IT-dienstverlener. De IT-conciërge blijft het contactpunt voor deze melding. Alle andere IT gerelateerde zaken zullen centraal worden afgestemd, waarbij de regieorganisatie het leeuwendeel voor haar rekening neemt. De regieorganisatie stroomlijnt en bundelt daarbij de behoefte van de klanten en regisseert, in overleg met de klanten, het logistieke proces van leveringen door de Dienstverlener(s) Personele consequenties Het inrichten van de IT-regieorganisatie en het afstoten van de huidige IT-organisaties heeft personele consequenties voor Quadraam. Concreet betekent dit voor met name systeembeheerders en helpdeskmedewerkers dat hun functie vervalt. Quadraam vraagt aan de IT-Dienstverlener om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de overname van personeel. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 6 van 95

7 Hoewel Quadraam zich realiseert dat een overnameverplichting niet realistisch is, stelt Quadraam wel als eis, dat de IT-Dienstverlener, na gunning, het onderzoek naar eventuele overname van medewerkers van Quadraam uitvoert en gesprekken voert met potentiële gegadigden. Een grove indicatie van het aantal potentiële gegadigden is tien IT-uitgangspunten Quadraam De ontwikkelingen rond IT gaan snel. De integratie van IT in het onderwijs is inmiddels zo ver doorgevoerd dat onderwijs zonder IT nauwelijks denkbaar is. Ook de komende jaren zullen deze ontwikkelingen voortgaan en versnellen. De IT-component in het onderwijs moet daarop aansluiten. IT moet aansluiten bij de continu veranderende belevingswereld van de leerlingen en medewerkers. Omdat IT continu aan verandering onderhevig is valt de toekomst moeilijk te duiden. Quadraam wil daar zo goed mogelijk op inspelen door te kiezen voor algemeen gangbare en flexibele oplossingen die schaalbaar zijn en die zich direct kunnen aanpassen aan veranderde behoefte. Bovendien geeft Quadraam er de voorkeur aan derden te laten investeren en faciliteiten als dienst af te nemen om flexibel te kunnen handelen bij veranderende omstandigheden. Geheel in lijn met het Quadraam beleid richt IT zich bij nieuwe ontwikkelingen en producten op zaken die hun waarde reeds hebben bewezen in de markt. Quadraam zal IT-ontwikkelingen oppakken als een eerste groep vanuit de markt de oplossing reeds heeft omarmd. Quadraam is een snelle volger met betrekking tot IT-ontwikkelingen. In het verlengde van de hier genoemde ICT uitgangspunten van toepassing zijnde architectuurprincipes zijn opgevoerd in bijlage N. Bij het zoeken naar oplossingen voor problemen of ontwikkelingen wordt de voorkeur gegeven aan investeringen die veel waarde toevoegen aan het (onderwijs)proces. Dit geldt voor elke verandering (met een IT-component). IT levert pas een toegevoegde waarde als gebruikers het toepassen. Alleen het gebruik van IT kan een investering rechtvaardigen. Medewerkers zullen worden getraind zodat hun kennis en vaardigheden ten aanzien van IT toeneemt. Daarnaast zullen de medewerkers in het onderwijs worden ondersteund door collega s die zich toeleggen op informatievoorziening. Zij zorgen er gezamenlijk met de docenten en het ondersteunend personeel - voor dat de informatie aansluit bij de (onderwijs)processen. Ze zijn ook de verbindende schakel naar Informatie Management. Informatie Management draagt zorg voor de regie over het definiëren van de (informatie)vraagstelling bij de scholen. Ze weegt de informatiebehoefte van scholen en ondersteunende afdelingen af en zoekt naar grootste gemene delers, om zo tot keuzes te komen inzake de meest optimale IT-ondersteuning voor Quadraam. Hamvraag daarbij is: Wat voegt het meeste waarde toe? Het belang van informatie in het onderwijs zal toenemen. Daarmee nemen ook de digitalisering en complexiteit toe. Een optimale informatievoorziening is belangrijk en zal steeds meer de aandacht vragen van de IT-organisatie. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 7 van 95

8 Het eenmalig vastleggen van informatie bij de bron en het toepassen van eenduidige sturingsinformatie, gekoppeld aan eenduidige definities, zijn aspecten die Quadraam nastreeft. In de processen wil Quadraam samenwerking tussen leerlingen en/of medewerkers stimuleren. Dit geldt ook voor het delen van informatie en het kunnen communiceren op een wijze die men ook buiten school gewend is. De informatie moet daarbij gemakkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroepen en goed beveiligd zijn tegen ongewenst gebruik. Quadraam streeft ernaar om kwaliteitsverbeteringen en efficiencyvoordelen te behalen door gebruik te maken van haar schaalgrootte. Door IT op een eenduidige wijze te integreren en te organiseren, kan kennis worden gebundeld en synergie voordelen worden behaald. Het streven naar standaardisatie en het werken volgens principes en structuren past daar bij. Onderwijs is steeds afhankelijker van een goede informatievoorziening. Hierop zal de Quadraam IT-organisatie gericht moeten zijn. De techniek die ervoor zorgt dat processen voorzien worden van informatie, wordt aangeduid als Automatisering. Automatisering faciliteert het onderwijs en wordt als dienst geleverd door een derde. Met deze partij worden afspraken gemaakt over de wijze van dienstverlening ten aanzien van kwaliteit en snelheid, maar ook over beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance van IT-systemen. Het beheer van de techniek is geen kernactiviteit voor Quadraam. IT dient op een adequate manier geregeld te zijn voor gebruikers. Zij moeten de mogelijkheden die IT biedt als een vrijheid van werken en leren ervaren. Een vrijheid die tot uiting komt in het kunnen werken met any device, en onafhankelijk van tijd en plaats. Een voorbeeld hiervan vinden we op het Beekdal Lyceum. Het Beekdal Lyceum wil ipads in gaan zetten voor alle eerste klassen vanaf augustus Hoewel deze ipads van het type 2 PC s (CYOD) (zie paragraaf 6.4.2) zijn, waarbij er geen beheer van de Dienstverlener wordt gevraagd, dient de benodigde server wel in de toekomstige situatie in het datacenter van de Dienstverlener te worden opgenomen. Deze ontwikkelingen vragen daarmee dus om flexibiliteit van de toekomstige Dienstverlener. Door gebruik te maken van IT kan ook meer ingespeeld worden op individuele behoeften van leerlingen in relatie tot hun onderwijstraject. Voorwaarde voor deze vrijheid is dat applicaties als dienst worden afgenomen. Het aantal applicaties dat als dienst geleverd wordt zal de komende jaren fors toenemen ten koste van conventionele applicaties. Onder Quadraam vallen dertien scholen. Elke school heeft een eigen identiteit en wil zich als zodanig in de markt kunnen profileren. Scholen zijn daarom vrij in de keuze van onderwijstoepassingen. Daarnaast willen de scholen profiteren van de kracht van een Quadraam als centrale ondersteunende organisatie. Hiervoor dienen gezamenlijke afspraken te worden gemaakt ten aanzien van structuren, principes en standaarden. Devices van gebruikers zullen in steeds meer verschijningsvormen binnen de schoolomgeving worden gebruikt. Gebruikers zullen in de toekomst hun eigen devices meebrengen. De netwerkomgeving, die toegang tot de portal en beveiliging regelt, moet hierop voorbereid zijn. De portal presenteert informatie en geeft toegang tot applicaties en informatiebronnen. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 8 van 95

9 De portal is gestandaardiseerd in haar verschijningsvorm, doch qua content individueel aan de wensen van de (groepen) gebruiker(s) aangepast. Het kan - afhankelijk van de gebruiker onderwijs, ondersteunende en/of administratieve toepassingen bevatten. Bij ondersteunende en administratieve toepassingen wordt gestreefd naar een standaardisatie binnen Quadraam. Bij onderwijstoepassingen (of digitale leermiddelen) is de school bepalend Projectomschrijving De gewenste dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Het als dienst afnemen van een centrale IT-voorziening (hoofdstuk 7): Applicatiedistributie en technisch applicatiebeheer; Centrale dataopslag, back-up en restore; Beveiligingsdiensten. 2. Beheer en onderhoud van de IT-voorziening (hoofdstuk 8): Beheer werkplekapparatuur; IT-beheer op basis van ITIL; Helpdesk functie; Het uitvoeren van de SPOC (Single Point Of Contact) functie richting externe leveranciers voor: Interne LAN/WLAN infrastructuur; WAN-verbindingen; Randapparatuur (digiborden, printers, gebouwbeheersystemen, toegangssystemen e.d.); VoIP. 3. Ontsluiting van de Quadraam omgeving middels een portal (hoofdstuk 9). 4. Transitie/Migratie naar de nieuwe situatie (hoofdstuk 10). Alle Quadraam scholen zijn onderling gekoppeld via een breedband netwerk (WAN). De door de leverancier te leveren dienstverlening dient via dit netwerk te worden ontsloten. Een detailbeschrijving van het WAN is opgenomen in bijlage P Projectafbakening Quadraam levert de werkplekapparatuur inclusief de benodigde OS licenties voor de werkplekapparatuur en alle noodzakelijke licenties voor de applicaties. Ook alle overige decentrale apparatuur (printers, scanners, digiborden e.d.) en de volledige LAN/WLAN/WAN-infrastructuur worden door Quadraam aangeschaft. Quadraam blijft ook eigenaar van deze producten. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 9 van 95

10 De dienstverlener voorziet in en blijft eigenaar van alle overig noodzakelijke hard- en software (zoals datacenter faciliteiten) welke benodigd zijn voor het realiseren van de dienstverlening Leeswijzer Deze offerteaanvraag bevat een hoofdtekst (dit document) en bijlagen. De hoofdtekst bestaat uit de volgende onderdelen: In hoofdstuk 2 Aanbestedingsvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven die naast het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van toepassing zijn op deze aanbesteding. In hoofdstuk 3 Beoordelingsmethode wordt de methode beschreven die Quadraam zal hanteren bij het beoordelen van de Inschrijvingen en de daarbij gehanteerde Minimumeisen en Gunningscriterium. In hoofdstuk 4 Uitsluitingsgronden en Minimumeisen worden de Uitsluitingsgronden en Minimumeisen opgesomd die van toepassing zijn. Deze zijn gebaseerd op het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO). In hoofdstuk 5 en 6 schetsen de huidige omgeving en de gewenste situatie op hoofdlijnen. Het Programma van Eisen is ondergebracht in de hoofdstukken 7 (Centrale IT-voorziening), 8 (Beheer en onderhoud), 9 (Portal) en 10 (Transitie, Migratie en acceptatie). De bijlagen vormen de basis waarop de Inschrijver zijn Inschrijving dient te baseren. Bijlagen A t/m J: bevatten diverse modellen die door de Inschrijver moeten worden gebruikt bij het opstellen van de Inschrijving. Bijlage K, Prijzenoverzicht: in deze bijlage wordt het model opgegeven dat de Inschrijver dient te hanteren bij het uitwerken van zijn financieel aanbod. Bijlage L bevat de concept raamovereenkomst. Bijlage M beschrijft de huidige ICT omgevingen per school. Bijlage N beschrijft de architectuurprincipes. Bijlage O beschrijft de locatieontwikkeling en leerlingaantallen. Bijlage P beschrijft het WAN. Bijlage Q beschrijft de apparatuur die voor inruil in aanmerking komt. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 10 van 95

11 1.3 Instructies en vragenlijst Inschrijving Dit hoofdstuk is samengesteld ter ondersteuning van de Inschrijver bij het tot stand komen van een kwalitatief goede Inschrijving. Het volgen van de instructies en de vragen in dit hoofdstuk biedt Quadraam de gelegenheid de Inschrijvingen snel en objectief te kunnen beoordelen. Het is in het belang van beide partijen dat de instructies en vragen nauwkeurig en in de aangegeven volgorde worden opgevolgd. 1 Graag starten met een algemene aanbiedingsbrief met daarin een korte samenvatting van de Inschrijving. 2 U dient akkoord te gaan met de voorwaarden zoals benoemd in hoofdstuk 2. Graag een verklaring hieromtrent onder Tabblad 1 van uw Inschrijving plaatsen. 3 De in hoofdstuk 4 gevraagde bewijsstukken dienen onder Tabblad 2 van de Inschrijving te worden geplaatst. Binnen deze tab dient tevens de in het hoofdstuk gehanteerde onderverdeling te worden gehanteerd. 4 Bij de beantwoording van het gestelde in het Programma van Eisen (hoofdstuk 7, 8, 9 en 10) dient u gebruik te maken van de conformiteittabel (bijlage J). Een verdere toelichting is opgenomen in paragraaf 3.4. U dient uw antwoorden op hoofdstuk 5 onder Tabblad 3 van uw Inschrijving te plaatsen. 5 In bijlage L is de concept raamovereenkomst opgenomen. De inkoopvoorwaarden van Quadraam kunt u vinden op de website van Quadraam: U dient bij inschrijving onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Inkoopvoorwaarden en raamovereenkomst. Voor de verdere procedure verwijzen wij u naar paragraaf 2.5 sub 8 en 9. U dient onder Tabblad 4 van uw Inschrijving een verklaring te plaatsen waarin u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de Inkoopvoorwaarden en de raamovereenkomst. 6 U dient het prijsmodel zoals opgenomen in bijlage K conform het gevraagde in te vullen, waarbij de structuur van het model wordt gehanteerd. U dient het prijsmodel onder Tabblad 5 van uw Inschrijving te plaatsen. 7 U dient alle relevante folders en beschrijvingen die u Quadraam niet wilt onthouden onder Tabblad 6 van uw Inschrijving te plaatsen. 8 U dient een concept plan van aanpak voor de Transitie, Migratie en acceptatie, met daarin minimaal benoemd hetgeen vermeld staat in hoofdstuk 10, onder Tabblad 7 van uw Inschrijving te plaatsen. 9 U dient een conceptplanning onder Tabblad 8 van uw Inschrijving te plaatsen. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 11 van 95

12 2 Aanbestedingsvoorwaarden Bij het volgen van de in deze Offerteaanvraag beschreven procedure zijn de in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden van toepassing. Door het doen van een Inschrijving verklaart de Inschrijver zich onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in deze Offerteaanvraag. Indien de Inschrijver afwijkt van deze aanbestedingsvoorwaarden, zal Quadraam de Inschrijving ongeldig verklaren en terzijde leggen. 2.1 Indienen van de Inschrijving 1 De uiterste inleverdatum van de Inschrijving is op: 17 september 2012 om uur De Inschrijving dient te worden aangeleverd op het onderstaande adres: Stichting Quadraam T.a.v. Esther Thoonen Saturnus LX Duiven Hiervoor gelden de volgende kantoortijden: uur. 2 Inschrijvingen die na het in punt 1 genoemde tijdstip worden ontvangen, worden ongeopend terzijde gelegd. 3 Bij de ontvangst van de Inschrijving zal Quadraam een ontvangstbewijs afgeven, waarop in ieder geval wordt aangegeven het aantal enveloppen c.q. pakketten dat is afgeleverd, de dag, de datum, het tijdstip van ontvangst en de namen en handtekeningen van zowel de ontvangende als de aanbiedende persoon. 4 Het risico van postbezorging bij Quadraam na de uiterste inleverdatum berust uitdrukkelijk bij de Inschrijver. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 12 van 95

13 2.2 De vorm van de Inschrijving 1 De Inschrijver wordt verzocht de Inschrijving vergezeld van een door een daartoe bevoegde functionaris ondertekende aanbiedingsbrief in drievoud op papier, bestaande uit één origineel en twee kopieën, alsmede in enkelvoud op een gangbaar digitaal medium (bijvoorbeeld cd-rom, USB-stick) in pdf-formaat aan te leveren. Bij verschillen tussen de papieren exemplaren en die op de CD-ROM is het originele papieren exemplaar bepalend. 2 De originele Inschrijving en de kopieën dienen te worden aangeleverd in een ringband met een losbladig systeem. 3 De Inschrijving dient geheel te worden aangeleverd in een gesloten envelop of pakket. Op de buitenenvelop mogen geen kenmerken van de afzender staan of andere kenmerken die tot een herkenning van de afzender aanleiding kunnen geven. De enveloppen dienen duidelijk te zijn voorzien van het opschrift Vertrouwelijk, alleen te openen door geadresseerde, niet door receptie of postkamer. 4 Iedere pagina dient te zijn geparafeerd door een daartoe bevoegde persoon. De kopieën dienen afdrukken te zijn van de originele geparafeerde versie. De bevoegdheid om de Inschrijving te ondertekenen en te paraferen dient te blijken uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Mocht een ander persoon worden gemachtigd om de Inschrijving en bijbehorende stukken te ondertekenen, dan dient u een door een tekenbevoegd persoon getekende schriftelijke volmacht toe te voegen aan uw Inschrijving. 5 Bij de Inschrijving dient een inhoudsopgave aanwezig te zijn waarin wordt aangegeven uit welke delen en bijlagen de Inschrijving bestaat. 6 Elke pagina, bijlage en tekening van de Inschrijving dient te zijn voorzien van de handelsnaam van de Inschrijver, de projectnaam (IT-dienstverlening) en de datum. 7 De taal waarin de Inschrijving is opgesteld en waarin alle correspondentie plaatsvindt, is de Nederlandse taal. De Inschrijving mag vergezeld gaan van bijlagen zoals informatie van de producent over bepaalde producten of diensten, in de Nederlandse of Engelse taal. Eventuele mondelinge verduidelijkingen moeten in de Nederlandse taal kunnen worden gegeven. 8 Bijlagen mogen alleen worden toegevoegd als duidelijk wordt verwezen naar de eis, de wens en/of de vraag waarop de bijlage betrekking heeft. Tevens dient, indien de bijlage een uittreksel of kopie is, onmiskenbaar te worden aangegeven welk deel van de tekst behoort bij de gestelde eis, wens en/of vraag. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 13 van 95

14 9 Er dient strikt op basis van het gevraagde een Inschrijving te worden opgesteld. Varianten zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. 2.3 Communicatie en informatieverstrekking 1 Quadraam zal het contact met de Inschrijver laten verlopen via een door de Inschrijver uit zijn midden aangewezen contactpersoon of diens plaatsvervanger. Beiden dienen volledige beslissingsbevoegdheid te hebben en gemachtigd te zijn om namens de Inschrijver op te kunnen treden. 2 De namen, adressen, telefoonnummers en adressen van de contactpersoon en zijn/haar plaatsvervanger dienen in de Inschrijving te worden vermeld. 3 Quadraam zal het contact met de Inschrijver laten verlopen via het managementadviesbureau Expanding Visions BV middels 4 Nadere inlichtingen over de offerteaanvraag worden tot 3 september 2012 uur verstrekt op voorwaarde dat daarom binnen een redelijke termijn voor het verstrijken van de uiterste termijn waarop Inschrijvingen kunnen worden ingediend om is verzocht. Informatie wordt wekelijks gepubliceerd op Op verzoek van de Inschrijver kan voornoemde informatie schriftelijk worden verzonden. 5 Verzoeken tot nadere inlichtingen worden zo spoedig mogelijk behandeld. Mede gelet op de vakantieperiode heeft Quadraam reeds een tweetal data voor beantwoording van vragen middels een Nota van Inlichtingen opgenomen in de voorlopige planning. Alle vragen dienen via te worden ingediend via De antwoorden op deze vragen worden iedere vrijdag op de projectwebsite geplaatst. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondelinge uitspraken. Contact opnemen met anderen dan de aangegeven contactpersoon wordt niet op prijs gesteld. Wij verzoeken de Inschrijver daarom alleen via het genoemde adres te communiceren. 2.4 Commerciële condities 1 Alle prijzen dienen in euro s inclusief btw te worden vermeld. De afgegeven prijzen dienen betrekking te hebben op alle door de Inschrijver in het kader van deze offerteaanvraag te leveren goederen en/of overige te verrichten prestaties. 2 De Inschrijving dient een geldigheid van minimaal 60 dagen te hebben, gerekend vanaf de uiterste inleverdatum. Indien de besprekingen met de winnende Inschrijver waarin de afstemming van de bij de eventuele Gunning af te sluiten overeenkomst plaatsvindt meer tijd dan vooraf geschat was vergt, zal de geldigheidsduur stilzwijgend worden verlengd voor de duur van deze besprekingen. Indien rechtsmiddelen worden aangewend vóór het EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 14 van 95

15 moment van definitieve Gunning zal de gestanddoeningstermijn stilzwijgend worden verlengd tot twee weken na uitspraak van het rechterlijke vonnis. 3 De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Inschrijver dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing. 4 Alle kosten van Inschrijving als gevolg van deelname aan deze aanbestedingsprocedure zijn voor rekening van de Inschrijver. 2.5 Algemene aanbestedingsvoorwaarden 1 Door het accepteren van een opdracht verplicht de Inschrijver zich om aan de gevraagde levering, dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zoals gesteld in de offerteaanvraag te voldoen, inclusief de daarin gestelde specificaties. 2 De Inschrijving is onherroepelijk en zonder voorbehoud. 3 Door het niet inwinnen van schriftelijke inlichtingen acht de Inschrijver deze offerteaanvraag en de bijbehorende bijlage(n) voldoende uitvoerig en toereikend. 4 Het niet-voldoende inspelen op of foutief interpreteren van de door Quadraam aangereikte informatie kan nooit aanleiding zijn tot vertraging van de aanbesteding of verrekening van kosten. 5 De aanbestedingsdocumenten (waaronder deze Offerteaanvraag inclusief de Bijlagen) zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u echter constateren dat het document of de gevolgde procedure onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of strijdigheden met het BAO bevat dan bent u gehouden hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het desbetreffende aanbestedingsdocument, schriftelijk melding te doen aan de contactpersoon van Quadraam. Als een Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Quadraam heeft geattendeerd, heeft die Inschrijver daarmee ieder recht jegens Quadraam verspeeld voor zover verband houdende met de vermeende onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of strijdigheden met het BAO. U dient hier derhalve tijdig aandacht te besteden aan hetgeen is opgenomen in de desbetreffende aanbestedingsdocumenten en zich zo nodig te laten adviseren. 6 De Inschrijver dient volledige geheimhouding te betrachten naar derden met betrekking tot informatie die betrekking heeft op deze offerteaanvraag. De gedurende deze aanbesteding verkregen informatie mag Uitsluitend ten behoeve van de realisatie van het uitbrengen van een Inschrijving naar aanleiding van deze aanbesteding worden gebruikt. Indien Quadraam gegronde redenen heeft om hieraan te twijfelen, kan Quadraam besluiten dat Inschrijver van verdere deelname aan de procedure wordt uitgesloten. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 15 van 95

16 7 Indien door de Inschrijver gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer of van personeel ingehuurd bij derden, wordt de Inschrijver geacht dit kenbaar te maken onder vermelding van de bedrijfsnaam, het aantal mensen dat wordt ingehuurd en de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. 8 De bijgevoegde concept raamovereenkomst is in dit stadium nadrukkelijk nog geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. De Inschrijver dient bij Inschrijving onvoorwaardelijk in te stemmen met de definitieve raamovereenkomst. 9 In verband met het onvoorwaardelijk instemmen met de Inkoopvoorwaarden en de raamovereenkomst is het belangrijk dat u deze documenten zorgvuldig leest en uw vragen, opmerkingen en eventuele nieuwe of alternatieve teksten uiterlijk 28 augustus 2012 voor per indient bij de in paragraaf 2.3 genoemde contactpersoon. Alternatieve en nieuwe teksten dienen gemotiveerd te worden ingediend. Gebeurt dit niet, dan is Quadraam niet of onvoldoende in staat om te beoordelen of de bestaande Inkoopvoorwaarden en raamovereenkomst wel/niet gewijzigd moeten worden dan wel nieuwe teksten als dan niet worden gehonoreerd. Quadraam zal alle vragen, opmerkingen en alternatieve teksten zorgvuldig bestuderen en besluiten of de Inkoopvoorwaarden en raamovereenkomst gewijzigd moet worden. De wijzigingen worden opgenomen in de laatste Nota van Inlichtingen zodat voor alle Inschrijvers duidelijk is waar zij onvoorwaardelijk mee in dienen te stemmen. 2.6 Toepasselijk recht en geschillen De verhouding tussen Quadraam en Inschrijver wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Een vordering in verband met enige handeling en/of beslissing van Quadraam in het kader van deze aanbesteding daaronder begrepen bekendmakingen of het stellen van voorschriften in de aanbestedingsdocumenten, beslissingen tot selectie van Inschrijver en/of gunningsvoornemens dient aanhangig te zijn gemaakt bij de Voorzieningenrechter te Arrondissement Arnhem binnen 15 dagen na verzending van bekendmaking daarvan aan Inschrijver of, bij gebreke van zo'n bekendmaking, binnen 15 dagen nadat Inschrijver met de desbetreffende handeling en/of beslissing van Quadraam bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. Indien niet tijdig en op deze wijze een vordering aanhangig is gemaakt, vervalt elk recht van de Inschrijver om ten aanzien van de desbetreffende handeling en/of beslissing een vordering tegen Quadraam in te stellen. Het voorgaande geldt niet met betrekking tot vorderingen in een bodemprocedure die zien op vergoeding van schade door Quadraam. Dergelijke vorderingen dienen binnen 30 dagen nadat Inschrijver met de handeling en/of beslissing waarop de vordering is gebaseerd bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter te EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 16 van 95

17 Arrondissement Arnhem bij gebreke waarvan elk recht van Inschrijver vervalt om ten aanzien van de desbetreffende handeling en/of beslissing zo'n vordering jegens Quadraam in te stellen. 2.7 Karakter termijnen Tenzij de aanbestedingsdocumenten uitdrukkelijk anders bepalen zijn de daarin aan Inschrijver gestelde termijnen (waaronder die voor het stellen van vragen, het indienen van een Inschrijving, het doen van een Inschrijving en het stellen van vorderingen) fatale termijnen. Bij overschrijding ervan treedt verval van recht in. 2.8 Afbreken/wijzigen aanbesteding Quadraam behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan en/of de aanbesteding tussentijds te beëindigen. Quadraam behoudt zich het recht voor de wijze waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen. Quadraam behoudt zich het recht voor om informatie in de aanbestedingsdocumenten aan te vullen en/of te wijzigen. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 17 van 95

18 2.9 Voorlopige planning Voorlopige planning Week Datum Activiteit Versturen van de aankondiging van de aanbesteding naar het EGbureau Deadline stellen van vragen door Inschrijvers t.b.v eerste Nota van Inlichtingen Eerste Nota van Inlichtingen Deadline stellen van vragen door Inschrijvers t.b.v. laatste Nota van Inlichtingen Laatste Nota van Inlichtingen Sluitingsdatum (12.00 uur). Week 37 Beoordeling Inschrijvingen Verzenden vragen Deadline beantwoording (12.00 uur). Week 38 Vaststelling gunningsbesluit Verzending gunningsbeslissing en afschrijvingsbrieven Week 39 Toelichtende gesprekken met de afvallers. Week 39/40 Afstemmingsbesprekingen over de bij een eventuele Gunning af te sluiten overeenkomsten Einde wachttijd ex art. 55 lid 2 BAO Definitieve Gunning Ondertekenen contract Week 41 Verzending melding gegunde opdracht aan Inschrijvers. Week 41 Indienen Publicatie van gegunde opdracht Start transitie traject met IT Dienstverlener De bovenstaande planning dient te worden beschouwd als een doelplanning en is voor betreft de onderdelen na de uiterste inleverdatum van de Inschrijving aan veranderingen onderhevig. Aan deze planning kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 18 van 95

19 2.10 Verificatie van verstrekte informatie Quadraam houdt zich het recht voor om alle verstrekte informatie te (laten) verifiëren, door middel van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, door het inwinnen van nadere informatie en het verkrijgen van inzicht in de te leveren producten en diensten. Door het indienen van een Inschrijving stemt u hiermee in. U stemt er tevens mee in om in voorkomend geval actief mee te werken aan de verificatie van verstrekte informatie, bij gebreke waarvan Quadraam gerechtigd is de Inschrijving (alsnog) ongeldig te verklaren en terzijde te leggen. Indien op enig moment blijkt dat een Inschrijver onjuiste informatie heeft verschaft, wordt die Inschrijver in de regel uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding Hertoetsing vóór Gunning Quadraam behoudt zich het recht voor om voordat zij een voorlopige Gunningsbeslissing neemt de door de Inschrijver verstrekte bewijsmaterialen (opnieuw) te toetsen. Indien blijkt dat de Inschrijver op het moment van toetsing niet (meer) voldoet aan de gestelde Minimumeisen dan wel dat één van de gehanteerde Uitsluitingsgronden van toepassing is, zal de Inschrijving (alsnog) ongeldig worden verklaard en terzijde worden gelegd Beroep op bekwaamheid Het is de Inschrijver toegestaan om zich te beroepen op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen. Zie hiervoor Bijlage H en Bijlage I Bewijsstukken De gevraagde bewijsstukken worden vertrouwelijk behandeld. De bescheiden kunnen, indien gewenst, binnen twee weken na het afronden van de aanbestedingsprocedure worden afgehaald bij Quadraam Onderaanneming In geval van hoofd/onderaanneming geldt de hoofdaannemer als Inschrijver. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van één gezamenlijke Inschrijving inclusief alle door de onderaannemers in te vullen en te ondertekenen documenten. De Inschrijver dient in het geval van onderaanneming aan te geven welk deel van de opdracht aan wie in onderaanneming wordt gegeven. In dat geval geldt met betrekking tot het voldoen aan de Geschiktheidseisen het volgende: EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 19 van 95

20 Bijlage A Bedrijfsgegevens : Alle betrokken partijen (dus hoofdaannemer en zijn onderaannemers) moeten deze verklaring invullen en inleveren en hierop aangeven dat sprake is van een Inschrijver met onderaannemer(s), alsook wat de hoedanigheid is van de desbetreffende betrokken partij. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van één gezamenlijke Inschrijving. Bijlage B Dwingende Uitsluitingsgronden : Deze verklaring inclusief bijbehorende bewijsmiddelen dienen door alle betrokken partijen (dus hoofdaannemer en zijn onderaannemers) afzonderlijk te worden ingevuld en ingeleverd. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van één gezamenlijke Inschrijving. Bijlage C Uitsluitingsgronden : Deze verklaring inclusief bijbehorende bewijsmiddelen dienen door alle betrokken partijen (dus hoofdaannemer en zijn onderaannemers) afzonderlijk te worden ingevuld en ingeleverd. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanleveren van één gezamenlijke Inschrijving. Bijlage D Bewijs van Inschrijving in nationaal beroepsregister : Het gevraagde bewijsmiddel dient door de Inschrijver te worden ingevuld en ingeleverd. Bijlage E Financiële en economische draagkracht ex artikel 48 BAO : Deze verklaring dient door de Inschrijver te worden ingevuld en ingeleverd met daarbij de vermelding ten aanzien van welke onderdelen een beroep wordt gedaan op middelen van een onderaannemer. Bijlage F Holdingverklaring : Deze verklaring dient door de Inschrijver te worden ingevuld en ingeleverd. Bijlage G Referenties : Deze verklaring dient door de Inschrijver te worden ingevuld en ingeleverd met daarbij de vermelding ten aanzien van welke onderdelen een beroep wordt gedaan op middelen van een onderaannemer. EV, Huizen, 17 juli 2012, versie 1.12 pagina 20 van 95

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe Aanbestedingsdocument Gemeente Midden-Drenthe Onderwerp: Aanbesteding onkruidbeheer op verharding gemeente Midden-Drenthe 2016-2017 Aanbestedingsnummer: 613732 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's.

1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. Advies 156 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor het leveren van 1.600 refurbished PC's. 1.2. In het Pakket van Eisen Refurbished PC(*) is met betrekking

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten) 17/12/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Versie definitief Datum 12 maart 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Groene Rivier Pannerden

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN)

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN) Organisatie project omschrijving aanbestedende dienst Organisatie Europese Aanbesteding voor

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincies Flevoland, Fryslân en OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 10080, 3505 AB UTRECHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER Uitnodiging tot Inschrijving Onderhoud dokdeur, schepenlift c.a Status: definitief Versienummer: 0.1 Ministerie van Defensie Divisie Vastgoed & Beveiliging Afdeling Verwerving Sectie Aanbesteden Datum

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie